Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Zjazdy, festiwale, sesje w Polsce - 1. literackie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa. 1998 (Od redaktorów. * [Referaty wygłoszone na XXVI Konferencji Teoretycznol...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
2.książka: Sztuka. Mimesis czy kreacja? Referaty XXXIV Tygodnia Filozoficznego. 1992 (Henryk Podbielski: Pojęcie mimesis w ujęciu Platona i Arystotelesa. - ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
4.impreza: "Dokument a literatura" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
5.impreza: "Dzieło literackie jako dzieło literackie" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
6.impreza: Estetyka polska XX wieku. Historia - problemy - perspektywy - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
7.impreza: "Etos pisarza" - seminarium literackie (1991).  szczegóły 
8.impreza: "Ingardenowskie inspiracje w teorii literatury" - konferencja teoretycznoliteracka (1997).  szczegóły 
9.impreza: "Interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego" - konferencja teoretycznoliteracka (1989).  szczegóły 
10.impreza: Konferencja Aksjologiczna (1994).  szczegóły 
artykuł: Brzóstowicz Monika: III Konferencja Aksjologiczna (7-9 XII 1994). Polonistyka 1995 nr 5 s. 381  szczegóły 
11.impreza: "Literatura wobec niewyrażalnego" - konferencja teoretycznoliteracka (1996).  szczegóły 
12.impreza: "Nowe tendencje w opisie języka rosyjskiego oraz teorii i praktyce jego nauczania" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Petelczyc Regina: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 293-294 (sprawozdanie...) szczegóły 
13.impreza: "Regionalitaet als Kategorie der Sprach- und Literaturwissenschaft" - internationale Germanistische Konferenz (2000).  szczegóły 
14.impreza: "Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze" - Konferencja Literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
15.impreza: "Stare i nowe literaturoznawstwo w Lublinie" - Tydzień Polonistów (1992).  szczegóły 
16.impreza: "Stereotypy w literaturze (i tuż obok) - Konferencja Teoretycznoliteracka (2002).  szczegóły 
artykuł: Śniecikowska Beata: (Prawie) wszystko o stereotypach. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 208-209 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
17.impreza: "Teoria karnawalizacji - konteksty i interpretacje" - konferencja (2000).  szczegóły 
18.impreza: "Użyteczność literatury" - konferencja teoretycznoliteracka (1997).  szczegóły 
19.impreza: "Z warsztatów badawczych: kultura - literatura - teoria" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: "Literatura kobiet czt literatura dla kobiet?" - sesja literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
21.impreza: "Mity i rzeczywistość u progu trzeciego tysiąclecia" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
22.impreza: "Osoba w literaturze i komunikacji literackiej" - konferencja teoretycznoliteracka (1998).  szczegóły 
23.impreza: "Polskie oblicze feminizmu" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
24.impreza: "Ponowoczesność a tożsamość środkowoeuropejska" - sympozjum naukowo-literackie (1997).  szczegóły 
25.impreza: "Postmodernizm po polsku? Teksty i metateksty" - ogólnopolska konferencja (1995).  szczegóły 
26.impreza: "Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
27.książka: W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferencji naukowej - Kraków 1985. 1995 ([M.in.:] Część V: Estetyka: Kazimierz Bartoszyński: O niektórych założ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Badania literackie wobec psychologii" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
29.impreza: "Metodologia badań nad historią czytelnictwa" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
30.impreza: Znaczenie, wartość - modalność (1999). (m.in. referaty: Andrzeja Stoffa "Zagadnienia zwielokrotnienia warstwow...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Problemy procesu historycznoliterackiego" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: "Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturalnych i tekstowych" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
33.impreza: Językowa kategoryzacja świata - konwersatorium z cyklu "Światy za słowami" (1994). (m.in.: Anna Pajdzińska: Przejrzyście zatajone (poetyckie glosy do poet...) szczegóły 
34.impreza: "Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i w dyskursie" - konferencja konwersatorium "Język a kultura" (2002).  szczegóły 
35.impreza: "Przeszłość w językowym obrazie świata" - konwersatorium z cyklu "Światy za słowami" (1997).  szczegóły 
36.impreza: "Struktura tekstu - typy tekstów" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
37.impreza: "Tekst - dyskurs - obraz świata" - spotkanie w ramach konwersatorium "Język a kultura" (1996).  szczegóły 
38.impreza: "Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgią" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Problematyka łużycka na sesjach o szerszej tematyce. Zeszyty Łużyckie 1996 t. 17 s. 108-109 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
39.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    imprezy (alfabet tytułów)
40.impreza: "Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku" - konferencja teoretycznoliteracka (1988).  szczegóły 
41.impreza: "Ironia: czy zapomniany wymiar?" - dyskusja (2001).  szczegóły 
42.impreza: "Narracje" - sesja teoretycznoliteracka (1992).  szczegóły 
43.impreza: "Poetyka orientalna i jej recepcja w Europie" - międzyuczelniana konferencja teoretycznoliteracka (1986).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu. 1995 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. - Wykaz ważniej...) szczegóły 
45.książka: Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24-26 IX 1991 r.. 1992 (Część I: Stanisław Gajda: Dylematy stylistyka. - Margarita N. Kozhina:...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki?. x 1999 ([W ks.:] Nowy Śląsk. Materiały III sesji śląskoznawczej Pracowników Na...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
47.impreza: "Humor, komizm w kulturze" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
48.impreza: "Język - Komunikacja - Społeczeństwo" - ogólnopolska studencka konferencja naukowa (2002). (m.in. referaty: Dowcip językowy w powieściach Jerzego Pilcha. - Style ...) szczegóły 
49.impreza: "Język polski dawnych północno-wschodnich kresów Rzeczypospolitej" - międzynarodowa sesja językoznawcza (1989).  szczegóły 
50.impreza: Język religijny dawniej i dziś - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
51.impreza: "Język specjalistyczny a myślenie zawodowe - implikacje lingwistyczne, glottodydaktyczne i translatoryczne" - konferencja naukowa (2001). (m.in. pośw. językowi literatury pięknej...) szczegóły 
52.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1984).  szczegóły 
53.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1988).  szczegóły 
54.impreza: "Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
55.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
56.impreza: "Perswazja w kulturze współczesnej" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
57.impreza: "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
58.impreza: "Zagadnienia teorii tropów" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Diagnozowanie przełomu. O konferencji genologicznej w Zielonej Górze. Polonistyka 1996 nr 9 s. 635-636  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
60.impreza: "Poetyka gatunków paraliterackich" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Kolejne imprezy Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Polonistyka 1991 nr 3 s. 190-192  szczegóły 
artykuł: Mochalova V.: Konferencija "Poehtika paraliteraturnykh zhanrov". Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Międzynarodowa konferencja Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 177-178  szczegóły 
61.impreza: "Tekst a gatunek" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Ficek Ewa: Katowicka konferencja naukowa "Tekst a gatunek". Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 237-242 (sprawozdanie z omówieniem wygłoszonych referatów...) szczegóły 
artykuł: Ficek Ewa: Sprawozdanie z katowickiej konferencji naukowej: Tekst a gatunek. Poradnik Językowy 2003 z. 4 s. 45-51  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    imprezy (alfabet tytułów)
62.impreza: "Autobiografizm dzisiaj" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Gubińska Maria, Pychowska Joanna: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w dniach: 28-30 kwietnia 1993 r. pt. "Autobiografizm dzisiaj". Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 689-691  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Głowiński Michał: Co się stało z teorią dramatu (w Polsce?). Teatr 1997 nr 3 s. 24-28 (nt. nieobecności dramatu w badaniach teatrologów i literaturoznawców; ...) szczegóły 
nawiązanie: Degler Janusz: Nie taki diabeł straszny... Kilka uwag o tzw. teatralnej teorii dramatu. Teatr 1997 nr 3 s. 28-29 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Drogi nieobecny", Błażejewko 199...) szczegóły 
nawiązanie: Świontek Sławomir: Temat, niestety, archaiczny.... Teatr 1997 nr 3 s. 30-31 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Drogi nieobecny", Błażejewko 199...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
64.impreza: "Dramat w teatrze, teatr w dramacie" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Zach Joanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 92-93  szczegóły 
65.impreza: "Drogi nieobecny" - dramat we współczesnych badaniach literackich i teatrologicznych - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: (e): Nieobecny dramat. Życie Uniwersyteckie 1996 nr 11/12 s. 29 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1997 nr 4 s. 59 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    książki (alfabet autorów)
66.książka: Elegia poprzez wieki. Konferencja naukowa 8-9 XI 1994. 1995 ([Materiały z sesji naukowej "Elegia poprzez wieki" zorg. 8-9 XI 1994 p...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
67.impreza: "Elegia poprzez wieki" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 1 s. 30  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    imprezy (alfabet tytułów)
68.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Haiku (1998). (tematem spotkania był "Rozmiar japońskiego zjawiska we współczesnej li...) szczegóły 
artykuł: Boruc Edyta: Przegląd wydarzeń. Książka i Czytelnik 1998 nr 1/2 s. 62 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    imprezy (alfabet tytułów)
69.impreza: "Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich - geneza, rozwój, stan obecny" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Nawrot Beata: Kolęda - znak jedności. Polonistyka 1995 nr 10 s. 697-698  szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. Arcana 1995 nr 2 s. 160-161 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Cieszyńska Jagoda, Rachwałowa Maria, Sieradzka Bożena, Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 3 s. 228-234 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Religioni et Litteris 1995 nr 7 s. 37-42 (omów....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: (mp): Komiks w Krakowie. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 65  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
71.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona komiksowi (1993).  szczegóły 
artykuł: (mp): Komiks w Krakowie. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 65  szczegóły 
72.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona komiksowi (1994).  szczegóły 
artykuł: Lipka Krzysztof: Na sesjach uczą komiksu. Nowa Fantastyka 1995 nr 3 s. 81 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    imprezy (alfabet tytułów)
73.impreza: "Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Barok 2003 nr 2 s. 267 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
75.impreza: "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni" - konferencja teoretycznoliteracka (1998).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Witold: Konferencja teoretycznoliteracka "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 132-133  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    imprezy (alfabet tytułów)
76.impreza: "Arcydzieła literatury polskiej XIX i XX w. Powieści - interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Chomiuk Aleksandra: Polonistyka 1989 nr 3 s. 235-237 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Bibliotekarz 1989 nr 4/5 s. 41-42 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    imprezy (alfabet tytułów)
77.impreza: "Teoria światów alternatywnych w fantastyce" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Światy alternatywne. Nowa Fantastyka 2002 nr 8 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Kisiel Marian: Godność poety, godność krytyka. x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
79.impreza: "Krytyka feministyczna - siostra teorii i historii literatury" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
80.impreza: "Perspectives historiques et metacritiques sur la critique litteraire du XX siecle" - sesja naukowa.  szczegóły 
81.impreza: "Rola krytyki literackiej w recepcji literatur zagranicznych" - Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich (AICL) (1989).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Piotr: Polska gospodarzem X Kongresu AICL. Odra 1989 nr 2 s. 105 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: [Natanson Wojciech] (W.N.): Życie Warszawy 1989 nr 6 s. 7 (inf. o ukazaniu się kolejnego tomu międzynarodowego czasopisma Asso...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Matuszkiewicz Antoni: Zapatrzenie. Fraza 2000 nr 1/2 s. 276-277 (tekst wygłoszony na IX Noworudzkich Spotkaniach z Poezją V 1999 nt. tw...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
83.impreza: "Pisarz i Psychoanalityk" - międzynarodwa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
84.impreza: "Arcydzielność i arcydzieło" - Tydzień Polonistów (1993).  szczegóły 
85.impreza: "Czego Jaś się nie nauczył?" - spotkanie krytyków literackich (1998).  szczegóły 
86.impreza: "Literatura - piśmienność - biblioteki" - Forum Czytelnicze (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Cedzyna. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 41-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
87.impreza: "Terapeutyczna funkcja literatury" - sesja naukowa (1993).  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
88.książka: Czy istnieje teoria przekładu?. 1995 (Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwiec: Uwagi wstępne. - Urs...) szczegóły 
89.książka: Klasyczność i awangardowość w przekładzie. 1995 (Refleksje praktyków: Stanisław Barańczak: "Wygładzić" może znaczyć "zg...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
90.impreza: "Czy potrafimy tłumaczyć? O zagadnieniach przekładów i ich wpływie na twórczość rodzimą" - seminarium (1995).  szczegóły 
91.impreza: "Język trzeciego tysiąclecia II" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Zieliński Lech: "Język trzeciego tysiąclecia II" - Kraków 28 lutego - 2 marca 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 921-924  szczegóły 
92.impreza: "Literatura polska w przekładzie" - Międzynarodowa Konferencja Przekładowa (1997).  szczegóły 
93.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 252-253 (sprawozdanie...) szczegóły 
94.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2000).  szczegóły 
95.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2001).  szczegóły 
96.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2002).  szczegóły 
97.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Translatorskie (2003).  szczegóły 
98.impreza: "Przekład artystyczny" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
99.impreza: "Przekład artystyczny" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
100.impreza: "Przekład artystyczny. Zagadnienie polityki w przekładzie" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
101.impreza: Rola przekładów literackich w kształtowaniu obrazu literatury i kultury danego kraju za granicą - konferencja (1999).  szczegóły 
102.impreza: "Rozmowy o przekładzie" - cykl spotkań (1994).  szczegóły 
103.impreza: Sesja Polskich Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not....) szczegóły 
104.impreza: Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: PAD: Co i jak tłumaczyć? Literatura krajów nadbałtyckich. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna: Dylematy tłumaczy. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 195-197  szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich. Topos 1995 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
artykuł: Czech Jerzy: Jak tłumacz z tłumaczem. Arkusz 1995 nr 2 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literatura nadbałtycka w Gdańsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 220 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Sesja tłumaczy w Gdańsku. Rzeczpospolita 1994 nr 267 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Ważne spotkanie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 47 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Pieńkos Andrzej: Wspólne morze. Nowy Nurt 1995 nr 1 s. 1, 4-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (nota...) szczegóły 
105.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (1998).  szczegóły 
106.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
107.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich poświęcona przekładom twórczości Wisławy Szymborskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: IV Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (Gdańsk 5-7 grudnia 1996). Topos 1997 nr 1 s. 115 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: "Sto pociech" czyli tłumacze o Wisławie Szymborskiej. Temat Śląski 1996 nr 2 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Tłumacze o Szymborskiej. Gazeta Wyborcza 1996 nr 287 s. 17  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): W stronę Szymborskiej. Tygodnik Powszechny 1996 nr 50 s. 12  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 176 (not....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
108.impreza: "Teoria i praktyka przekładu z języków orientalnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
109.impreza: "Teoria i praktyka translacji i konfrontacji polsko-niemieckiej" - konferencja międzynarodowa (1985).  szczegóły 
artykuł: x 1987 ([W ks. zb.:] Informacja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilo...) szczegóły 
110.impreza: "Tłumacze - pośrednicy czy przemytnicy" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
111.impreza: Warsztaty dla młodych tłumaczy (do lat 30) z języków białoruskiego, czeskiego, rosyjskiego, słowackiego oraz ukraińskiego (1998).  szczegóły 
112.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
113.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
114.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
116.impreza: "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
117.impreza: "Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich" - konferencja naukowa (2001). (m.in.: nad rolą symboliki manus dei w kronice Thietmara zastanawiał si...) szczegóły 
artykuł: Pandura Mariusz: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 273-274  szczegóły 
118.impreza: "Personifikacje i konkretyzacje w literaturze i kulturze" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
119.impreza: "Pozaepickie formy fantastyki" - seminarium (1998).  szczegóły 
120.impreza: "Semiotyka środków łączności. Mówienie - pisanie - poczta - telegraf - telefon - e-mail w praktyce i w sztuce/literaturze" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2001).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    imprezy (alfabet tytułów)
121.impreza: "Znaczenie i wartość - modalność" - Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna DLK (1999).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    imprezy (alfabet tytułów)
122.impreza: "Liternet" - sesja literaturoznawczo-medioznawcza poświęcona związkom literatury z internetem (2002).  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    imprezy (alfabet tytułów)
123.impreza: "Interplay" - Europejskie Warsztaty dla Młodych Dramaturgów (2000).  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 2000 nr 4 s. 46, 47 (nota; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
124.impreza: "Szkoła Pisania" - cykl spotkań z pisarzami (1997).  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
125.książka: Polska - Litwa. Historia i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Jan Miziński: Słowo wstępne. * Konferencja polsko-lit...) szczegóły 
recenzja: Buchowski Krzysztof: Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 340-342  szczegóły 
126.książka: Zamość w literaturze i kulturze. VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie. 1992 ([Materiały z imprezy zorganizowanej w Zamościu, 14-15 X 1992:] [Lech L...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
127.impreza: "Badania nad językiem i literaturą polską na Węgrzech" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Hrycyk Krystyna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 193-196  szczegóły 
128.impreza: "Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-wschodnosłowiańskich" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Jurowiec Elżbieta, Tarasiuk Marzanna: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-wschodniosłowianskich. Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
artykuł: Pańkowska Elżbieta, Tarasiuk Marzanna: Przegląd Rusycystyczny 1995 r. 18 z. 1/2 s. 98-102  szczegóły 
129.impreza: "Europa wielkiego rodu" - międzynarodowa, interdyscyplinarna sesja naukowa (2002). (sesja poświęcona jednej z najbardziej zasłużonych dla Rzeczpospolitej ...) szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: Europa wielkiego rodu. Alma Mater 2002 nr 37 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
130.impreza: "Funkcja słowa w ewangelizacji" - konferencja naukowa (1998). (m.in. referaty: Magdalena Kwiek i Danuta Bieńkowska (omówienie różnych...) szczegóły 
artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Funkcja słowa w ewangelizacji. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 131 z. 2/3 s. 323-236 (sprawozdanie...) szczegóły 
131.impreza: "Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich" - sympozjum naukowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 187-188  szczegóły 
132.impreza: "Kategoria narodu w kulturach słowiańskich" - sympozjum naukowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Królak Joanna, Olszewska Maria: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 151-152  szczegóły 
133.impreza: "Kłamstwo w literaturze" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Musiałowicz Krzysztof: Wśród złudzeń i mistyfikacji. Przegląd Powszechny 1995 nr 7/8 s. 126-128  szczegóły 
134.impreza: "Konteksty" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: g.c.: Konteksty. Postscriptum 1992 nr 3 s. 46-47 (program...) szczegóły 
135.impreza: "Kultura Żydów polskich w XIX i XX wieku" - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kultura Żydów polskich w XIX i XX wieku. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1992 nr 2/3 s. 196-199 (spraw....) szczegóły 
136.impreza: "Literatura a władza" - międzynarodowa konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (not....) szczegóły 
137.impreza: "Literatura na Śląsku - wczoraj i dziś" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: No more tears?. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 5/6 s. 5 (spraw....) szczegóły 
138.impreza: "Obcy w literaturze polskiej. Niechęć, obojętność, aprobata" - ogólnopolska sesja (1994).  szczegóły 
139.impreza: "Odrodzona i Niepodległa - w literaturze" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Buck Andrzej: Nadodrze 1989 nr 11 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nodzyńska Ewa: "Odrodzona i Niepodległa - w literaturze" (24-25 kwietnia 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 166-176 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Świrek Anna: Odrodzona i niepodległa - w literaturze. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 185-187 (spraw....) szczegóły 
140.impreza: Panorama Literatury Emigracyjnej - sesja popularnonaukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: E.B.: Poezja w Szczawnicy. Katolik 1991 nr 27 s. 9 (spraw....) szczegóły 
141.impreza: "Polonistyka Toruńska Uniwersytetowi" - konferencja językoznawczo-historycznoliteracka (1995).  szczegóły 
artykuł: Miętkiewska Elżbieta: Polonistyka Uniwersytetowi. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 4 s. 10 (sesja zorg. z okazji 50-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruni...) szczegóły 
142.impreza: "Polska krytyka literacka w XIX w." - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kruszyńska Elżbieta: Polska krytyka literacka w XIX w.. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 3 s. 27 (spraw....) szczegóły 
143.impreza: "Pytania o polską tożsamość kulturową" - spotkanie (1997).  szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 7-8 (powitanie uczestników spotkania...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Tomasz: Na nowo stawiane pytania. Śląsk 1998 nr 2 s. 14-16 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 3-5 (tekst zaproszenia na spotkanie, podp. Dorota Stasikowska-Woźniak; z pr...) szczegóły 
144.impreza: "Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Handke Kwiryna: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość (17-19 listopada 1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 379-386  szczegóły 
artykuł: Mioduska Agnieszka: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 148-150  szczegóły 
145.impreza: Sesja naukowa z okazji Jubileuszowego Roku Reymontowskiego (2000).  szczegóły 
artykuł: Jucewicz Jerzy A.: Polscy Nobliści. Akant 2000 nr 7 s. 22 (sprawozdanie...) szczegóły 
146.impreza: "Sytuacje trudne - literatury, w literaturze, z literaturą" - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: (dp): Sytuacje trudne. Kresy 1991 nr 8 s. 180 (spraw....) szczegóły 
147.impreza: Szwedzko-polska konferencja tłumaczy (1993).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Dwa postmodernizmy. Topos 1994 nr 1/2 s. 54-55  szczegóły 
148.impreza: "Śląsk literacki" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląska konferencja na katowickiej pokonistyce. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 8-9 (spraw., zawiera również informacje nt. poprzednich czterech sesji...) szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląskie debaty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
149.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Metafizyka w literaturze XX wieku" (1991).  szczegóły 
artykuł: Fabian Marzena: Literackie znaki metafizycznych niepokojów. Kresy 1992 nr 9/10 s. 245-248  szczegóły 
150.impreza: [Tysiąc] 1000 lat polskiego słownictwa religijnego - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Gorzelana Joanna: Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 621-624 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Rogowska Ewa: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 363-367 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Seul Anastazja: [Tysiąc] lat polskiego słownictwa religijnego. Gdańsk-Peplin, 10-12 kwietnia 1997 r. Polonistyka 1997 nr 7 s. 443-444 (spraw....) szczegóły 
151.impreza: "Unia i unici w kulturze polskiej oraz kulturze narodów słowiańskich" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Hryckowian Jarosław: Międzynarodowe sympozjum o unii i unitach w kulturze polskiej oraz kulturze narodów słowiańskich w Krakowie. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 459-462  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Sesja unicka w Uniwersytecie Jagiellońskim. Slavia 1995 z. 4 s. 481-483  szczegóły 
152.impreza: "W 70. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Habielski Rafał: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 130-132  szczegóły 
153.impreza: "Warszawa w Poezji - Poezja w Warszawie" - sesja (1996).  szczegóły 
artykuł: Warszawa i Poezja. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 6 (nota spraw....) szczegóły 
154.impreza: "Wartości kultury polskiej a przemiany społeczne XIX i XX w." - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Stawarz Andrzej: Sesja naukowa "Wartości kultury polskiej a przemiany społeczne XIX i XX w.", Lublin, 21-22 XI 1988. Etnografia Polska 1990 t. 34 z. 1/2 s. 231-232 (sprawozdanie...) szczegóły 
155.impreza: "Wiedza o literaturze i edukacji" - Zjazd Polonistów (1995).  szczegóły 
artykuł: Bachórz Józef: O Zjeździe ze stanowiska umiarkowanego sceptyka. Polonistyka 1996 nr 3 s. 139-141 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Badowska Alicja, Tarnacki Jerzy: Zjazd Polonistów - Wiedza o literaturze i edukacja. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 92-98  szczegóły 
artykuł: Bortnowski Stanisław: Naiwne pytania po Zjeździe Polonistów. Polonistyka 1995 nr 10 s. 686-688  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Zofia: O Zjeździe Polonistów wobec "Naiwnych pytań...". Polonistyka 1996 nr 3 s. 141-144 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Pogłos. Polonistyka 1996 nr 3 s. 131-133 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 12 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Lekcja tradycji, lekcja czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 263-264  szczegóły 
artykuł: Gosk Hanna: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 72 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Smak niedosytu. Polonistyka 1996 nr 3 s. 134-139 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Jermacz Elżbieta: Olsztyńskie echa Zjazdu Polonistów. Polonistyka 1996 nr 3 s. 189  szczegóły 
artykuł: Kalinowska Marta: Z uczniowskiego punktu widzenia. Polonistyka 1996 nr 3 s. 154-158 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: O potrzebie podejrzeń. Polonistyka 1996 nr 3 s. 151-152 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Karpiński Adam: Barok 1995 nr 2 s. 296 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kołcz Bogusław: Refleksje pozjazdowe. Polonistyka 1996 nr 3 s. 144-145  szczegóły 
artykuł: Kołcz Bogusław, Uryga Zenon: Wnioski Zjazdu Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacja" (22-25 maja 1995 r. w Warszawie). Polonistyka 1995 nr 8 s. 515  szczegóły 
artykuł: Kopeć Zbigniew: Historia literatury XX wieku. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 812-813 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury XX w."...) szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Przyjąć wspólną odpowiedzialność. Polonistyka 1995 nr 5 s. 261-263  szczegóły 
artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: Polonistyczne syndromy. Polonistyka 1996 nr 3 s. 152-154 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Głosy o kanonie. Polonistyka 1996 nr 3 s. 158-161 (spraw. z dyskusji z pierwszego dnia zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Polonistyka 1996 nr 3 s. 186-187 (nt. małym zainteresowaniu mediów Zjazdem...) szczegóły 
artykuł: Michałowska Teresa: Historia literatury dawnej. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 810-811 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury dawnej"...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Obrady plenarne. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 809-810  szczegóły 
artykuł: Myrdzik Barbara: Informacje zjazdowe. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 119-120  szczegóły 
artykuł: Ossowski Jerzy S.: Dokumentacja i edytorstwo. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 817-818 (spraw. z obrad sekcji "Dokumentacja i edytorstwo"...) szczegóły 
artykuł: Płonka Izabela, Potaś Marta: Co nowego w szkolnej polonistyce? (Zjazd Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacji"). Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 63-64 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Historia literatury XIX wieku. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 811-812 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury XIX w."...) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 807-808  szczegóły 
artykuł: Sienko Maria: Edukacja polonistyczna. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 819-820 (spraw. z obrad sekcji "Edukacja polonistyczna" ...) szczegóły 
artykuł: Sosnowski Jerzy: Wychowawczyni pokoleń? Na Zjeździe Polonistów w Warszawie (22-25 maja) wiele dyskutowano o kanonie lektur szkolnych. Gazeta Wyborcza 1995 nr 123 s. 12  szczegóły 
artykuł: Staszewski Wojciech: Kto wielkim poetą był. Zjazd Polonistów. Gazeta Wyborcza 1995 nr 121 s. 4  szczegóły 
artykuł: Sulikowski Andrzej: Mądrość czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 264-266  szczegóły 
artykuł: Szajnert Danuta: Teoria literatury i poetyka. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 814-816 (spraw. z obrad sekcji "Teoria literatury i poetyki"...) szczegóły 
artykuł: Ślósarz Anna: Polska wieża Babel. Polonistyka 1996 nr 3 s. 146-151 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 226 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wichary Gertruda: Wokół problemów dydaktyki języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 99-106  szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Czy zmiany sprzyjają edukacji?. Polonistyka 1995 nr 5 s. 260-261  szczegóły 
artykuł: Wysłouch Seweryna: Pogranicza i konteksty w badaniach literackich. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 816-817 (spraw. z obrad sekcji "Pogranicza i konteksty w badaniach literackich"...) szczegóły 
artykuł: Zjazd Polonistów. Rzeczpospolita 1995 nr 118 s. 6 (not....) szczegóły 
156.impreza: "Wielkopolskie emigracje literackie w XX wieku" - sympozjum (1992).  szczegóły 
artykuł: Głowinkowska Barbara: Wielkopolskie emigracke literackie. Przyjaciel Ludu 1992 z. 2/3 (1991) s. 40-41 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 4 s. 110 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 27 II s. 12  szczegóły 
artykuł: (RB): Wielkopolskie emigracje literackie (Sympozjum w Poznaniu). Słowo Powszechne 1992 nr 31 s. 6  szczegóły 
artykuł: Sympozjum "Wielkopolskie emigracje literackie w XX wieku". Kresy 1992 nr 11 s. 193-194  szczegóły 
157.impreza: "Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Feliksiak Elżbieta: Gazeta Wyborcza 1989 nr 105 s. 5 ([wyw. nt. przebiegu sesji; rozm. J. Kwasowski]...) szczegóły 
artykuł: Harasimowicz Danuta: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 266 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Michalski Waldemar: "Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur". Akcent 1990 nr 1/2 s. 361-365  szczegóły 
artykuł: Miłosz nie przyjął zaproszenia. Kurier Podlaski 1989 nr 185 s. 1-2 (nota o odmowie wzięcia udziału w konferencji...) szczegóły 
artykuł: Stec Wiesław: Wilno i Wileńszczyzna w Białymstoku. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 305-311  szczegóły 
artykuł: Zaniewska Teresa: "Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur" (I Międzynarodowa Konferencja, Białystok, 21-24 IX 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 151-154 (spraw....) szczegóły 
158.impreza: "Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Miejsca zakorzenienia i promieniowania kultur" - międzynarodowa konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 2 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Sidoruk Stefan: Wilno i kresy północno-wschodnie (Międzynarodowa konferencja w Białymstoku). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 200 s. 11-12 (spraw....) szczegóły 
159.impreza: "Wkład oo. pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not....) szczegóły 
artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: 350 lat obecności zakonu pijarów w Polsce. Polonistyka 1993 nr 3 s. 187-188 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rota 1993 nr 1 s. 130 (not....) szczegóły 
artykuł: Siemionow Aleksander: 350. rocznica zakonu pijarów. Rota 1993 nr 4 s. 125-127  szczegóły 
artykuł: Zgórzak Michał: Nauka - kultura - religia - na marginesie sesji naukowej "Wkład OO. Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku". Analecta 1993 z. 2 s. 121-131  szczegóły 
artykuł: Zgórzak Michał: Sesja naukowa: "Wkład oo. pijarów do nauki i kulturyw Polsce XVII - XIX wieku". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
160.impreza: "Ziemie Południowo-Wschodnie II Rzeczypospolitej" - wystawa (1991). (m.in. portrety i fotografie pisarzy tego regionu - od XVI w. do współc...) szczegóły 
artykuł: Chlipalski Andrzej: "Ziemie Południowo-Wschodnie II Rzeczypospolitej" - wystawa w Krakowie. Semper Fidelis 1991 nr 4 s. 31-33  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Stan i potrzeby badań nad literaturą polską na Śląsku (XIX i XX wiek) 1980-1990. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
162.artykuł: Jak rozumieć "Ziemię Ulro"?. Konteksty 1995 nr 2 s. 48-51 (fragm. dyskusji nt. ks. Czesława Miłosza, która odbyła się w ramach sy...) szczegóły 
163.artykuł: Lewandowski Edmund: Rozwój tożsamości polskiej. Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 24-32 (dot. także literatury; tekst wystąpienia na spotkaniu "Pytania o polsk...) szczegóły 
164.artykuł: Libera Zdzisław: O trwałości kulturowego dziedzictwa. Ogród 1991 nr 3 s. 82-86 (wprowadzenie do sesji "Dziedzictwo i wydziedziczenie. Sytuacja duchowa...) szczegóły 
165.artykuł: Pawłowiczowa Maria: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1997 nr 1 s. 34-35 (wyw. z oraganizatorką cyklu sesji naukowych "Książka polska na Śląsku"...) szczegóły 
166.artykuł: Sulima Roch: Kultura ludowa i polskie kompleksy. Regiony 1997 nr 1 s. 77- (problem polskiej kultury ludowej w literaturze od czasów średniowiecza...) szczegóły 
167.artykuł: Trojnar Andrzej: Jeszcze o dziejach książki polskiej na Śląsku. Śląsk 1997 nr 1 s. 36 (nt. cyklu sesji naukowych "Książka polska na Śląsku" poświęconych hist...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
168.książka: Barok - sarmatyzm - psalmodia. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej. Toruń 22-23 września 1993. 1995 (Krzysztof Obremski: Słowo wstępne. - Jerzy Starnawski: Pliniusz polski...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 1996 nr 1 s. 280-282  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 307-308 (not....) szczegóły 
169.książka: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie. Praca zbiorowa. 1992 (Stanisław Urbańczyk: Przedmowa. - Andrzej Borowski: Między Wschodem a ...) szczegóły 
recenzja: (mw.): Stylistyka 1993 nr 2 s. 303 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Barok 1994 nr 1 s. 164-165  szczegóły 
170.książka: Benedyktyni tynieccy. Materiały z sesji naukowej, Wawel - Tyniec 13-15 października 1994. 1995 ([Zawiera m.in.:] Brygida Kuerbis: Aron Episcopus w rękopisie z VIII wi...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 188-189  szczegóły 
171.książka: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (W Krakowie, 10-13 października 1984 r.). 1991 ([Tadeusz Ulewicz] T.U.: [Wstęp]. - [Tadeusz Ulewicz] T.U.: Przygotowan...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 177-178 (not....) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 388-394  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 555-558  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Cracovia litterarum. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 32-33 (z portretem Jana Kochanowskiego; malował Jan Matejko...) szczegóły 
recenzja: Weinberg Jerzy: Kraków Janowi Kochanowskiemu - jak zawsze najlepiej. Miscellanea Łódzkie 1993 nr 10 s.86-91  szczegóły 
172.książka: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w Dabrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Klasztor a szkoła: Krzysztof Kaczmarek: Kariery zakon...) szczegóły 
173.książka: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku. 1992 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. listu staropolskie...) szczegóły 
174.książka: Literatura i kultura polska po "potopie". 1992 ([Zawiera materiały z konferecji nauk. pośw. problemom literatury i kul...) szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Barok 1994 nr 1 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 231-238  szczegóły 
175.książka: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Praca zbiorowa. 1993 ([Zawiera materiały z konferencji nauk. "Literatura i kultura późnego ś...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 162-170  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 144-145 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 56 (not....) szczegóły 
176.książka: "Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej". Materiały z sesji, Kraków 7-10 XI 1991. 1993 (Od Wydawców. - Słowo wstępne JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. ...) szczegóły 
recenzja: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Książka o bardzo starych drukach. Znak 1994 nr 3 s. 144-145 (z not. o Wacławie Waleckim...) szczegóły 
177.książka: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. 1991 (
T. 1. 1991, 264 s., rys. [Zawiera referaty wygł. na konf. naukowej...)
 szczegóły 
178.książka: Rozprawy z dziejów XVIII wieku. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej. 1993 ([Materiały z sesji "Komunikacja socjalna elit oświeconych w epoce nowo...) szczegóły 
179.książka: Wokół Kochanowskiego i jego czasów. Materiały sesji naukowej poświęconej kulturze literackiej Małopolski w dobie renesansu, Kielce, 10-11 października 1992. 1994 (Literatura: Tadeusz Ulewicz: Sto lat badań filologicznych nad łacińską...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Malicki Jan: Dzieje literatury starośląskiej wczoraj i dziś. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
181.impreza: Colloquia Mediaevalia (1997; edycja VI pod hasłem: "Święta kobieta").  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Szóste] Colloquia Mediaevalia w Olsztynie 13 IX 1997 "Święta kobieta". Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 7-11 (program sesji; sprawozdanie z wygłoszonych referatów...) szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: VI Colloquia Mediaevalia, Olsztyn 13 IX 1997. Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 478-480 (spraw....) szczegóły 
182.impreza: "Emblem Studies. The State of the Art" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Kiedroń Stefan: Emblem Studies. The State of the Art. Nauka 1996 nr 2 s. 230-231 (sprawozdanie...) szczegóły 
183.impreza: "Jeszcze raz barok" - międzynarodowa konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 1995 nr 1 s. 230-231 (spraw....) szczegóły 
184.impreza: "Kultura i literatura polska 'po potopie'" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji "Kultura i literatura polska ". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 185-188  szczegóły 
185.impreza: "List łacińskojęzyczny jako dokument kultury polskiej XVI i XVII wieku" - ogólnopolska konferencja (1991).  szczegóły 
artykuł: Wichowa Maria: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
186.impreza: "Literatura barokowa w kręgu idei" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kazimierzu "Literatura barokowa w kręgu idei". Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 155-158  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 219-222 (spraw....) szczegóły 
187.impreza: "Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Partyka Joanna: La litterature et culture du bas Moyen Age en Pologne. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 303-305  szczegóły 
188.impreza: "Między >>Psałterzem Dawidowym<< (1579) a >>Gofredem<< (1618) - koteksty intelektualne" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
recenzja: Lasocińska Estera: Barok 1998 nr 2 s. 239-240  szczegóły 
189.impreza: "Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 157-160  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 157-160  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
190.impreza: "Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Barok 1997 nr 2 s. 235-237  szczegóły 
191.impreza: "Pielgrzymki w kulturze średniowiecznej Europy" - Seminarium Mediewistyczne (1992).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 1 s. 138-139 (not....) szczegóły 
192.impreza: "Problemy edytorstwa literatury staropolskiej wieku XVII" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Siedemnastowieczne problemy edytorstwa. Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 179-181  szczegóły 
193.impreza: "Rękopiśmienna poezja klasztorów żeńskich XVII-XVIII wieku" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1997).  szczegóły 
artykuł: Lasocińska Estera: Barok 1997 nr 2 s. 234-235 (omówienie...) szczegóły 
194.impreza: "Sarmatyzm - Barok - Psalmodia" - ogólnopolska sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Maliszewski Kazimierz: Sarmatyzm - Barok - Psalmodia. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 11 s. 15  szczegóły 
artykuł: Szczęsny Stanisław: W Toruniu o baroku, "Psalmodii", sarmatyzmie i książkach. Ogród 1994 nr 1 s. 344-353 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Obremski Krzysztof: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 216-217 (spraw....) szczegóły 
195.impreza: "Staropolska kultura rękopisu" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Bogucka Maria: La culture de manuscrit dans l'ancienne Pologne. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 303-304  szczegóły 
artykuł: Kazańczuk Mariusz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 122-130  szczegóły 
196.impreza: Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne (2000).  szczegóły 
artykuł: Górak Artur: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 227-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
197.impreza: "Śmiech w kulturze staropolskiej" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (2000).  szczegóły 
artykuł: PM: Z uśmiechem o śmiechu?. Nasz Dziennik 2000 nr 238 s. 8 (not. o referatach...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Gurowska Anna: Barok 2000 nr 2 s. 272-274  szczegóły 
198.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
199.impreza: "Średniowieczna wyobraźnia" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiślicz Tomasz: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 2 s. 154-156  szczegóły 
200.impreza: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gostyńska Dorota: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" (Warszawa, 26-27 października 1989 r.). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 176-184 (spraw....) szczegóły 
201.impreza: Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: Czytać barok. Spotkanie warszawskie. Ogród 1991 nr 3 s. 175-179 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: "Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 175-177  szczegóły 
202.impreza: "Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni: Barok 1997 nr 2 s. 218-220 (omówienie...) szczegóły 
203.impreza: "Z ducha Tassa. Literatura polska zrodzona z inspiracji twórczości Torquata Tassa" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Barłowska Maria: "Z ducha Tassa". Literatura polska zrodzona z inspiracji twórczości Torquata Tassa (Konferencja w Katowicach, 11-13 grudnia 1995). Barok 1996 nr 1 s. 337-339  szczegóły 
204.impreza: "Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzys (XVII-XIX w.)" - kolokwium (1995).  szczegóły 
artykuł: Szymczak Barbara: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 314-316  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
205.recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
206.recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
207.recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
208.recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
209.książka: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli. 1995 ([Materiały z konferencji, Warszawa, 20-24 IV 1993:] Henryk Samsonowicz...) szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 314  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    imprezy (alfabet tytułów)
210.impreza: Czarnoleskie Dni Kultury Renesansu (1989).  szczegóły 
artykuł: Podgajniak Genowefa: Radomskie Dni Kultury Renesansu. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1989 t. 26 z. 3/4 s. 239-241 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Pikiewicz Barbara] (pik): Życie Radomskie 1989 nr 146 s. 8 (program...) szczegóły 
211.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
212.książka: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Kazimierz nad Wisłą 18-22 X 1993. 1995 (Słowo wstępne. - Po Trydencie: Giovanna Brogi Berkoff: O typologii pol...) szczegóły 
recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
recenzja: Stasiak Arkadiusz M.: Intelektualizm sandomierskich benedyktynek w epoce baroku i sarmatyzmu. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 80  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
213.impreza: "Barok polski wobec Europy. Barokowy przekład literacki i artystyczny" - Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna (2003).  szczegóły 
artykuł: Wierzbicka Krystyna, Wojtkowska Marta: Barokowy przekład literacki i artystyczny (Miedzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 15-17 września 2003 r.). Barok 2003 nr 2 s. 253-257 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W telegraficznym skrócie. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 7 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
artykuł: Barok 2003 nr 2 s. 268 (not....) szczegóły 
214.impreza: "Le Baroque en Pologne et en Europe" - międzynarodowe kolokwium (1988).  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 191-192  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 196-197  szczegóły 
215.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
216.impreza: "Skarby pilności - polski barok i okolice" - studencka konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kozioł Paweł, Kryszczuk Anna: Skarby pilności. Uniwersytet 2002 nr 5 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
217.książka: Aufklaerung in Polen und Deutschland. [T. 1]. 1989 ( S. Wollgast: [Wstęp]. - S. Wollgast: Probleme der deutschen Fruehaufk...) szczegóły 
218.książka: Oświecenie. Kultura, myśl. 1995 ([Zawiera materiały z sesji "Oświecenie - kultura - myśl", Gdańsk 14-16...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 285-290  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
219.impreza: "Antynomie Oświecenia" - sesja naukowa dla uczczenia 30. rocznicy śmierci Tadeusza Mikulskiego (1988).  szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Kukla Aleksandra: Nauka Polska [Wrocław] 1989 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 112-116  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 1 s. 76  szczegóły 
220.impreza: Co to jest oświecenie? - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Rozważania o oświeceniu. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 1 s. 14  szczegóły 
221.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku" - konferencja interdyscyplinarna (1996).  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku (Konferencja interdyscyplinarna w Olsztynku, 27-28 czerwca 1996). Barok 1996 nr 2 s. 311-312  szczegóły 
222.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - nowe spojrzenie na czasy saskie" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Sprawozdanie z sympozjum "Między barokiem a oświeceniem - nowe spojrzenie na czasy saskie". Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1995 nr 1 s. 109-111  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 171-173  szczegóły 
artykuł: Stasiewicz Krystyna: Barok 1995 nr 1 s. 224-227  szczegóły 
223.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - Obyczaje czasów saskich" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Sprawozdanie z konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich". Kwartalnik Historyczny 1998 nr 4 s. 160-161  szczegóły 
artykuł: Sasiewicz-Jasiukowa Irena: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 37 (not....) szczegóły 
224.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - sarmacki konterfekt" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Bogucki Bogusław: Sprawozdanie z V olsztyńskiej konferencji "Między barokiem a oświeceniem". Sarmacki konterfekt". Klio 2003 nr 3 s. 236-237  szczegóły 
225.impreza: "Oświecenie - kultura - myśl" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Oleksowicz Bolesław: Oświecenie w Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 194-197  szczegóły 
226.impreza: Sesja naukowa poświęcona literaturze barskiej i jej kontekstom (1995).  szczegóły 
artykuł: Rudkowska Magdalena: Literatura konfederacji barskiej i jej konteksty. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 185-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
227.impreza: "Wśród pisarzy oświecenia. Spotkania czytelników" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni: Nad oświeceniem. Ogród 1992 nr 3/4 s. 298-305 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rejman Zofia: Sprawozdanie z sesji naukowej "Wśród pisarzy Oświecenia. Spotkania czytelników". Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 187-188  szczegóły 
228.impreza: "Z warsztatów badawczych epoki Oświecenia" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Samojluk Bożena: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 133-136  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
229.książka: Treugutt Stefan: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. 1993 (I: Napoleon - mit i utopia. Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana. Napole...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Napoleon i romantycy. Twórczość 1994 nr 10 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Geniusz dziejów i dar słowa. Res Publica Nowa 1994 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Stefan Treugutt - mistrz refleksji historyczno-literackiej. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 34-36  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: W kręgu mitów polskich i obcych. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 71-  szczegóły 
230.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
231.książka: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. 1995 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "Na tropach sławy. Rysunki z...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 z. 2 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Krukowska Halina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 201-212  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
232.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 36-40 (zawiera m.in. zapowiedź...) szczegóły 
233.impreza: "Antyk romantyków" - spotkanie w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego.  szczegóły 
artykuł: Jagodzińska Joanna: Antyk romantyków. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 7/8 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
234.impreza: Konferencja naukowa poświęcona Zygmuntowi Krasińskiemu, Adamowi Mickiewiczowi i Juliuszowi Słowackiemu (1999).  szczegóły 
artykuł: M.J.: Młodzi pasjonaci poezji romantycznej. Masovia Mater 1999 nr 17 s. 2 (spraw....) szczegóły 
235.impreza: "Narodziny romantyzmu w Warszawie" - sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: Nesteruk Małgorzata: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 231-233 (spraw....) szczegóły 
236.impreza: "Nasze pojedynki o romantyzm" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Knaplewska Joanna: "Nasze pojedynki o romantyzm". Polonistyka 1993 nr 8 s. 504-506 (spraw....) szczegóły 
237.impreza: "Poeci romantyczni: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Masovia Mater 2001 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
238.impreza: "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Ryziński Remigiusz, Sobolczyk Piotr: Sprawozdanie z konferencji "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" (Białystok 22-24 listopada 2001). Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320  szczegóły 
239.impreza: "Sybir romantyczny" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 223  szczegóły 
240.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
241.impreza: "Zapomniane wielkości Romantyzmu" - sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Romantycy w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 1 s. 8, 9 (wyw., rozm. Danuta Chodera...) szczegóły 
artykuł: Pluta Małgorzata: Zapomniane wielkości Romantyzmu. Polonistyka 1994 nr 7 s. 444-445  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
242.książka: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. 1992 ([Zawiera referaty z konferencji nauk."W stulecie wielkich polskich pow...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Stulecie polskiej powieści realistycznej. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 130-139  szczegóły 
243.książka: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Praca zbiorowa. 1992 ([Zawiera referaty z sesji nauk. "Stulecie trójcy powieściopisarzy" poś...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
244.artykuł: Borkowska Grażyna: Polska tożsamość narodowa - pozytywistyczne ścieżki. Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 38-41 (tekst wystąpienia na spotkaniu "Pytania o polską tożsamość narodową" w...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
245.impreza: Ogólnopolska sesja naukowa z okazji urodzin Profesora Henryka Markiewicza.  szczegóły 
artykuł: M.L.: W sto lat po przełomie antypozytywistycznym. Z szuflad i biurek. Konferencja naukowa dedykowana Panu Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi w 70-lecie urodzin. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 350-351  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
246.książka: Stulecie Młodej Polski. Studia. 1995 ([Zawiera materiały z sesji "Stulecie Młodej Polski", Kraków, 17-21 X 1...) szczegóły 
recenzja: Brzozowska Sabina: Pejzaż schyłku wieku. Odra 1996 nr 7/8 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Spojrzenie wstecz. Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
recenzja: Igliński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 217-229  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Odmładzanie Młodej Polski (na marginesie tomu "Stulecie Młodej Polski"). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Wróbel Jolanta: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 355-358  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
247.impreza: Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Budrowska Kamila: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem. Dzień "Kobiecy". Test 1997 nr 3 s. 191-192  szczegóły 
248.impreza: "Modernizm wobec tradycji i współczesności literackiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Guzek Krzysztof: Moderniści pod lupą. Na przykład [Lublin] 1996 nr 44 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
249.impreza: Sesja naukowa poświęcona literaturze legionowej (1994).  szczegóły 
artykuł: Kraków literacki w latach I wojny światowej. Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
250.impreza: Sesja naukowa poświęcona sztuce Młodej Polski (1994).  szczegóły 
artykuł: Stulecie Młodej Polski. Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
251.impreza: "Stulecie Młodej Polski" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Krakowskie sesje naukowe w stulecie Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 167-170  szczegóły 
artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska w Krakowie - po stu latach. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 2  szczegóły 
artykuł: (pik): PAU. Forum Akademickie 1994 nr 2 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Gutowski Wojciech: Stulecie Młodej Polski. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 12 s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Ziołowicz Agnieszka: Stulecie Młodej Polski (Sesja naukowa w dniach 17-21 X 1994). Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 135-141  szczegóły 
artykuł: Klich Aleksandra: W stulecie Młodej Polski. Universitas 1994 nr 12 s. 71-73  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1994 nr 44 s. 12 (not. spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
252.artykuł: Rosner Edmund: Literatura zaolziańska jako przedmiot badań. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
253.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Skamander połyska wiślaną świetlący się falą". Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 6-12 (dot. Skamandrytów i ich związków z Warszawą, z fragm. wierszy; tekst w...) szczegóły 
254.artykuł: Urbankowski Bohdan: Zbuntowani poeci Warszawy. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 13-17 (dot. poetów Kwadrygi, z fragm. wierszy; tekst wygł. na sesji "Warszawa...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
255.impreza: "Polacy w Rosji 1914-1921. Rekonesans" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Bobryk Roman: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 330-332 (sprawozdanie...) szczegóły 
256.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (M.K-R): Kronika. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446 (not....) szczegóły 
258.impreza: "Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1999" - konferencja popularnonaukowa (1999). (w ramach Pierwszych Katowickich Spotkań z Literaurą...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Próba bilansu. Śląsk 2000 nr 1 s. 61 (omówienie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Tomaszkiewicz Jerzy: Reduta poetów. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 18-20 (o poetach Sztuki i Narodu; tekst wygł. na sesji "Warszawa w Poezji - P...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
260.impreza: Literatura polska wobec Zagłady - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Literatura polska wobec Zagłady. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 2 s. 18, 22  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 181 (not....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
261.artykuł: Czajkowski Mieczysław: O pewnej rocznicy. Akant 1999 nr 6 s. 17 (wspomnienie o Zjeździe Katolickich Ludzi Pióra w Częstochowie, 3-4 V 1...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
262.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Roszczynialska Magdalena: Postmodernistyczne łowy. Konspekt 2001 nr 7 s. 92-95 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
263.książka: Co dalej z polską literaturą? Materiały sympozjum literackiego w Krynicy, 1-3 października 1998 r. 1999 (Bogusław Żurakowski: Słowo wstępne. * [Referaty wygłoszone na sympozju...) szczegóły 
264.książka: Dąbrowski Mieczysław: Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska. 1997 (Wprowadzenie. * Część I. Teksty podstawowe: Lata 1945-1948: Obrachunki...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Synteza pułtuska. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 23  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: To ci historia!. Myśl Polska 1997 nr 45 s. 9  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Literaturoznawczy horror. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 166-168  szczegóły 
sprostowanie: Dąbrowski Mieczysław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 222-223 (do red.; odpowiedź na zarzuty recenzenta - Leszka Szarugi; z odpowiedz...) szczegóły 
recenzja: (TOM): Trybuna 1997 nr 249 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Autorska synteza literatury lat 1945-1995. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 161-164  szczegóły 
265.książka: Kolankowski Jerzy: Literatura pod Śnieżką. 1996 (Literatura pod Śnieżką [wspomnienia o życiu literackim w Jeleniej Górz...) szczegóły 
266.książka: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys problematyki. 1997 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Krystyna Heska-Kwaśniewi...) szczegóły 
recenzja: Kwaśniewicz Maria: Książka na Śląsku. Śląsk 1998 nr 3 s. 76  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1998 nr 7/8 s. 43 (not....) szczegóły 
recenzja: Współpraca MBP [w Dąbrowie Górniczej] z Uniwersytetem Śląskim. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 53  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
267.książka: Literatura i władza. 1996 ([Referaty wygłoszone na konferencji "Literatura i władza", Warszawa, 1...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Ideologiczne dreszcze. Rzeczpospolita 1997 nr 10 s. 23  szczegóły 
268.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 3: 1945-1974. Cz. 1. 1996 (Od Redakcji. * Oskar Stanisław Czarnik: Kultura literacka: Prolog 1944...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historyczna historia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wokół literatury polskiej lat 1945-1975. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 20  szczegóły 
269.książka: Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa. 1998 (Od redaktorów. * [Referaty wygłoszone na XXVI Konferencji Teoretycznol...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
270.książka: "Metafizyczne" w literaturze współczesnej. Materiały z II Tygodnia Polonistów. 1992 (Referaty wygłoszone w trakcie II Tygodnia Polonistów pod hasłem "Metaf...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 400-401  szczegóły 
271.książka: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku. 1992 (Zawiera materiały z sesji, Warszawa, 3-5 IX 1991; org. Instytut Sztuki...) szczegóły 
recenzja: Banacka Marianna: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 1/2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polska a świat. Tydzień 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Czas świeckich obrachunków. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 12 s. 43-44  szczegóły 
272.książka: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. 1997 (Kilka problemów osobistych [wstęp]. - Niemoralność sztuki [Tomasz Mann...) szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Budujące, lektury. Znak 1997 nr 12 s. 114-119 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Nowy Miłosz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ciemna słodycz kobiecego ciała. Twój Styl 1998 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Obok siebie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Tematy Miłosza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 20  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 7 s. 441  szczegóły 
recenzja: Sabiniewicz Marcin: Życie i sztuka. Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 118-122 (z not. o Czesławie Miłoszu na s. 173 i o Marcinie Sabiniewiczu na s. 1...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Przywiązanie do proporcji i miary". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
273.książka: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. 2002 (Wstęp. * Część pierwsza: Polityka - Kultura - Propaganda: Mariusz Zawo...) szczegóły 
recenzja: Krupiński Piotr: Marsz, marsz do lektury. Pogranicza 2002 nr 4 s. 152-154  szczegóły 
274.książka: ...przez oko ...przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów. 1998 (Krystyna Kłosińska: Niewidzące oko [płciowy charakter patrzenia bohate...) szczegóły 
recenzja: Gała Gabriela: Przez okno. Opcje 1998 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
275.książka: Różnorodność inspiracji kulturowych w literaturze. Materiały z sesji literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 1995 ([Materiały z sesji odbytej w Katowicach, 14 X 1994:] Jan Strządała: [W...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Kulturowe inspiracje i wyzwania. Śląsk 1996 nr 1 s. 72  szczegóły 
276.książka: Studia i szkice o literaturze współczesnej. 1992 (Wybór referatów z sesji nauk. "Współczesna literatura polska w kraju i...) szczegóły 
recenzja: Tomala Stanisław: Pod znakiem analizy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 165-166  szczegóły 
277.książka: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6-7 grudnia 1995 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 1997 (Od redaktora. * I: Tadeusz Rachwał: O złudzeniu końca, czyli co można ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
278.impreza: "Bronię tego pisarza..." - spotkanie krytycznoliterackie (1997).  szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 3 (not. od redakcji...) szczegóły 
279.impreza: "Być pisarką w dzisiejszych czasach" - duńsko-polskie seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Beszczyńska Zofia: Wszystko warto pisać. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 68 (omów. imprezy...) szczegóły 
280.impreza: "Dekada literatury emigracyjnej w Polsce 1989-1999" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 202 (not. inf....) szczegóły 
281.impreza: "Dziedzictwo i wydziedziczenie. Sytuacja duchowa człowieka w literaturze współczesnej" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Brzozowski Tomasz, Piasecki Paweł: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
282.impreza: "Literatura dobrze obecna (normy, mody, prądy, konwencje i konwenanse)" - konferencja pracowników naukowych i studentów (1998).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
artykuł: Żaczek Magdalena: Literatura dobrze obecna. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 10/11 (55/56) s. 5, 9  szczegóły 
283.impreza: "Literatura i konflikty" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Poznań, literacki pasaż. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 1 s. 52 (not....) szczegóły 
284.impreza: "Literatura i władza" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura a władza. Rzeczpospolita 1994 nr 277 s. 6 (zapow....) szczegóły 
285.impreza: "Literatura lat osiemdziesiatych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 1 s. 110 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wrocław i literatura lat osiemdziesiątych. Kresy 1990 1 136-7 (spraw....) szczegóły 
286.impreza: "Literatura polska lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Dyskusja poświęcona literaturze lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Gdańsk, 26 listopada 1996. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 1 s. 105-124 (wypowiedzi: Władysław Zawistowski, Ludwika Topp, Selim Chazbijewicz, Z...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Gazeta Wyborcza 1996 nr 274 s. 14 (not., program...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 175 (not....) szczegóły 
287.impreza: "Literatura polska na emigracji" - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 100 s. 4 (not. spraw....) szczegóły 
288.impreza: "Literatura polska przed rokiem 1989 i po tej dacie" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: Ordan Jerzy Lesław: Literatura dzisiaj i wczoraj. Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 9/10 s. 8  szczegóły 
289.impreza: "Literatura przywracana" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Nowiny 1989 nr 275 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
290.impreza: "Między Polską a światem. Kultura emigracyjna 1945-1990" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: [Chynowski Paweł] (pa): Mity i uprzedzenia. Życie Warszawy 1991 nr 211 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Emigranci w Warszawie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 205 s. 17 (wyw. z oraganizatorką przed sesją; rozm. Joanna Godlewska...) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Życie Warszawy 1991 nr 202 s. 7 (wyw. nt. programu sesji; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Nareszcie razem. Tydzień 1991 nr 19 s. 7  szczegóły 
artykuł: Godlewska Joanna: Bunt rzeczowników. Gazeta Wyborcza 1991 nr 212 s. 17  szczegóły 
artykuł: J.M.: Polska kultura emigracyjna. Potop 1991 nr 14 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kopcińska Klara: Wrzesień w kulturze polskiej. Tydzień 1991 nr 38 s. 9-10  szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Uczcił go minutą siedzenia. Trybuna 1991 nr 214 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rozpruwacz Jakub: Literatura w opałach. Trybuna 1991 nr 214 s. 5 (fel. spraw....) szczegóły 
artykuł: (ZAW): O polskiej kulturze emigracyjnej - naukowo. Trybuna 1991 nr 204 s. 3 (zapow.; z progr....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 146 (not....) szczegóły 
artykuł: M.G.: Polskość tam i tu - to mój wybór (Stanisław Barańczak o emigracji). Rzeczpospolita 1991 nr 208 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
291.impreza: "Październik' 56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski" - sesja ogólnopolska (1996).  szczegóły 
artykuł: Odwilż w literaturze. Forum Akademickie 1996 nr 10 s. 9 (not....) szczegóły 
292.impreza: "Pisarz na przełomie czasów" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Lem Stanisław: Zwięzłe powitanie pisarzy niemieckich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 39 (list powitalny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not....) szczegóły 
artykuł: Pisarz na przełomie czasów. Odra 1998 nr 3 s. 135-136  szczegóły 
artykuł: R.B.: Pisarz na przełomie czasów. Rzeczpospolita 1997 nr 261 s. 28  szczegóły 
293.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
294.impreza: Sesja literacko-krytyczna.  szczegóły 
artykuł: Krakowska jesień literacko-naukowa. Magdalenka Literacka 1995 nr 15/17 s. [1] (not. spraw....) szczegóły 
295.impreza: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych (1989). (inny tytuł: Sesja o polskim stalinizmie w literaturze i kulturze...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 198-204 (spraw....) szczegóły 
296.impreza: Sesja poświęcona polskiej literaturze współczesnej (1992).  szczegóły 
artykuł: Dziuba Jan: O polskiej literaturze współczesnej ("Krąg" w terenie). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 2 (spraw....) szczegóły 
297.impreza: "Socrealizm - stan naszej wiedzy i dalsze kierunki badań" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: C.: Sesja w IBL. Gazeta Wyborcza 1997 nr 8 s. 13 (nota...) szczegóły 
298.impreza: Spotkanie omawiające najnowsze zjawiska w polskiej literaturze współczesnej (1992).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: "KKL" w kamiennym "Kręgu". Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 3, 7  szczegóły 
299.impreza: "Stare i nowe w najnowszej literaturze polskiej. Próba diagnoz" - konferencja literaturoznawcza (1996).  szczegóły 
artykuł: Kłopoty z tradycją. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 13 (nota...) szczegóły 
300.impreza: "Śląsk literacki" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląska konferencja na katowickiej pokonistyce. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 8-9 (spraw., zawiera również informacje nt. poprzednich czterech sesji...) szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląskie debaty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
301.impreza: "Śląsk. Spotkanie wielu kultur" - sesja literacka (1997).  szczegóły 
artykuł: Konopelska Wiesława: Świat pogranicza. Śląsk 1997 nr 7 s. 69 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Moje fascynacje [z tego cyklu:] Ucieczka od imperatywów. Zwrot 1997 nr 7 s. 38-40  szczegóły 
302.impreza: "Twórczość w godzinach nadliczbowych" - konferencja literaturoznawcza (2000).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Twórczość w godzinach nadliczbowych. Konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku dn. 11 grudnia 2000. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 255 (sprawozdanie...) szczegóły 
303.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Kultura polska lat 80." (1990).  szczegóły 
artykuł: Koss Agata: Tydzień Polonistów na KUL-u. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 168-172 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koźmiński Leszek M.: Poloniści o kulturze. Przegląd Powszechny 1991 nr 4 s. 168-171  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 2 (not....) szczegóły 
304.impreza: "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje" - sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Szatrawski Krzysztof D.: "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje". Sprawozdanie z sesji. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1991 nr 4 s. 295-296  szczegóły 
305.impreza: "Współczesna literatura polska w kraju i za granicą" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 266 s. 6  szczegóły 
306.impreza: "Współczesna Wieża Babel czyli kultura polska wobec postmodernizmu" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Uniłowski Krzysztof: O postmodernizmie na Grodzkiej. Fa-Art 1994 nr 2 s. 76-78  szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1994 nr 12 s. 133-134 (od nru 7/8 podp. Leszek Bugajski...) szczegóły 
polemika: Jarzębski Jerzy: Twórczość 1995 nr 3 s. 155 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Jarzębski Jerzy: Twórczość 1995 nr 4 s. 153-156 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Orski Mieczysław: Twórczość 1995 nr 6 s. 154 (dot. odpowiedzi redakcji na list Jerzego Jarzębskiego opubl. w numerze...) szczegóły 
polemika: Twórczość 1995 nr 3 s. 155-156 (odpowiedź redakcji na list Jerzego Jarzębskiego do Twórczości...) szczegóły 
307.impreza: "Zdrada klerków - intelektualiści na służbie PRL" - sesja (1998).  szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Kwestia smaczków. Polityka 1998 nr 48 s. 48 (komentarz...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1998 nr 44 s. 9 (program...) szczegóły 
308.impreza: "Zjazd szczeciński i socrealizm - geneza, kontynuacje i konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Zjazd szczeciński i socrealizm. Pogranicza 2000 nr 6 s. 128-130 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 222-226  szczegóły 
309.impreza: "Zostali w naszej pamięci" - sesja literacka.  szczegóły 
artykuł: Pamiętajcie o pisarzach. Rzeczpospolita 1995 nr 259 s. 30 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
310.artykuł: Jaworski Wit: Życie Literackie 1988 nr 16 s. 6-7 (fragm. ref. wygł. na konf. "Czas historyczny i motywy pisarskich wybor...) szczegóły 
311.artykuł: Jedna czy dwie literatury?. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 4-5 (sonda redakcyjna przeprowadzona w trakcie inauguracji wspólnego spotka...) szczegóły 
312.artykuł: Łapiński Zdzisław: Sześć łatwych przepisów, jak przemienić niesfornych pisarzy w przykładnych demokratów. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 16-18 (referat wygł. na międzynarodowej konferencji "Literatura i demokracja....) szczegóły 
313.artykuł: Międzyrzecki Artur: O demokracji i antyinteligenckiej furii. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 24-25 (referat wygł. na międzynarodowej konferencji "Literatura i demokracja....) szczegóły 
314.artykuł: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. Gazeta Wyborcza 1993 nr 260 s. 10-11 (ref. wygłoszony na sesji "Literatura i demokracja. Bezpieczne i niebez...) szczegóły 
polemika: Janion Maria: Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Gazeta Wyborcza 1993 nr 269 s. 10-11  szczegóły 
315.artykuł: Salamon Joanna: Ja i mój rodowód. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 10-11 (ref. wygł. na konferencji "Szansa otwarcia czy groźba izolacji?", Krak...) szczegóły 
316.artykuł: Szczepański Jan Józef: Inżynieria dusz?. Tygodnik Powszechny 1993 nr 47 s. 7 (tekst wygł. na konferencji "Literatura i demokracja. Bezpieczne i nieb...) szczegóły 
317.artykuł: Wrona Janusz: Kultura w PRL. Stalinizacja kultury. Na przykład [Lublin] 1996 nr 34 s. 8-9 (m.in. o IV Walnym Zjeździe ZLP w 1949...) szczegóły 
318.artykuł: Zieliński Jan: Punkt przełomu (Sytuacja literatury emigracyjnej na tle literatury europejskiej). Tygodnik Powszechny 1991 nr 14 s. 1, 9 (referat wygłoszony na spotkaniu polskich pisarzy z kraju i obczyzny, W...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989) / Literatura młodych (literatura 1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
319.impreza: "Chaos i konwencja" - Ogólnopolskie Seminarium Młodoliterackie (1988).  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Chaos czy konwencja. Integracje 1991 nr 27 s. 117  szczegóły 
artykuł: Mirska Dorota: Na początku był chaos. Enigma 1988 nr 5 s. 11, 14  szczegóły 
320.impreza: Seminarium Młodoliterackie z okazji 5-lecia Nagrody Artystycznej Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
321.artykuł: Drzewucki Janusz: Konwencja w chaosie (Rekapitulacja przeżyć. Zapis chwili). Student 1989 nr 3 s. 3 (literatura u progu lat 80.; fragm. referatu wstępnego na Ogólnopol. Se...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
322.impreza: "Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego 1939-1989" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Brzezińska Romana: Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego (Od poniedziałku do piątku w Poznaniu). Słowo Powszechne 1992 nr 198 s. 3  szczegóły 
artykuł: Czaplińska Ewa: Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego. Kronika Wielkopolski 1993 nr 1 s. 182-185 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Ewa: Teatr emigracyjny w Poznaniu. Kresy 1993 nr 15 s. 248-250 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Filipowicz Halina: Odkurzony kufer. Odra 1993 nr 3 s. 105-107 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Filipowicz Halina: Odkurzony kufer. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 17 XII s. 3, 15  szczegóły 
artykuł: Górski Piotr: Dni Dramatu i Teatru Europejskiego. Rzeczpospolita 1992 nr 269 s. 4 (program...) szczegóły 
artykuł: Górski Piotr: Inny punkt widzenia (Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego). Rzeczpospolita 1992 nr 276 s. 4 (omów. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 151 (not....) szczegóły 
artykuł: Lewko Marian: O teatrze i dramacie emigracyjnym. Akcent 1993 nr 3 s. 227-235  szczegóły 
artykuł: (M.N.): The theatre in exile. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 1 s. 52, 54 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Moskalowa Alicja H.: Dni Teatru i Dramatu Emigracyjnego w Poznaniu listopad 16-20, 1992 (Wrażenia uczestnika). Gazeta Niedzielna 1993 nr 6 s. 5-6  szczegóły 
artykuł: Niecikowska Małgorzata: Dni dramatu i teatru emigracyjnego w Poznaniu. Teatr 1993 nr 1 s. 40  szczegóły 
artykuł: Nowy Świat 1992 nr 273 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Poniatowska Marta: Moje poznawanie emigracji. Poznański Przegląd Teatralny 1992 nr 9/11 s. 59-63  szczegóły 
artykuł: Ratajczak Józef: Dramat emigracyjny wrócił do kraju. Słowo Powszechne 1992 nr 230 dod. s. 5 (wyw. nt. zrealizowania pomysłu Tymona Terleckiego zorganizowania w Pol...) szczegóły 
artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramat - białą plamą. Nasza Gazetka 1992 nr 4 s. 31 (apel do środowisk polonijnych o wzięcie udziału w konferencji...) szczegóły 
artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Twórczość dramatyczna polskiej emigracji. Słowo Powszechne 1992 nr 23 z 5/7 VI s. 6 (wyw. z kierownikiem Pracowni Teatru i Filmu Instytutu Filologii Polski...) szczegóły 
artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Poznańskie "Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego" (16 XI - 20 XI 1992). Ogród 1992 nr 3/4 s. 328-333  szczegóły 
artykuł: Stepan Ewa: Dramat emigracyjny w kraju. Tydzień 1992 nr 50 s. 8  szczegóły 
artykuł: Terlecki Tymon: List od prof. T. Terleckiego do Organizatorki Sympozjum. Gazeta Niedzielna 1993 nr 6 s. 5 (list do Dobrochny Ratajczakowej...) szczegóły 
artykuł: Trybuś Krzysztof: Odnaleźliśmy się w kraju. Poznańskie Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego. Tygodnik Powszechny 1992 nr 49 s. 9  szczegóły 
artykuł: Ujazdowska Tesa: O jedność polskiej kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 293 s. 3  szczegóły 
artykuł: Wachowski Jacek: Teatralna emigracja w Poznaniu (Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego (1939-1989). Życie i Myśl 1993 nr 2 s. 59-64 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 134 (not....) szczegóły 
323.impreza: "Pisanie dla teatru" - spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru (1995).  szczegóły 
artykuł: Fryz-Więcek Agnieszka: Czekając na nowego Mrożka. Rzeczpospolita 1995 nr 276 s. 29  szczegóły 
artykuł: Milczanowski Jacek: Wojtyszko, portier i inni. Pisanie dla teatru '95. Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 25-29 (spraw. z zajęć warsztatowych prowadzonych przez Macieja Wojtyszkę na t...) szczegóły 
artykuł: Stafiej Anna: Writing for the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1996 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 1 s. 50 (nota...) szczegóły 
324.impreza: "Pisanie dla teatru" - polsko-brytyjskie spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru (1994). (Stage International - organizacja impresaryjno-menedżerska...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1994 nr 85 s. 8 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: Majcherek Wojciech: Jak wyhodować dramaturga?. Teatr 1994 nr 5 s. 4  szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru. Dialog [Warszawa] 1994 nr 7 s. 120-126 (wypow. uczestników: Tomasz Łubieński, Antoni Matuszkiewicz, Paweł Moss...) szczegóły 
artykuł: Playwriting workshop. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 3 s. 55 (not....) szczegóły 
artykuł: Stafiej Anna: Clare McIntyre: pokazać, a nie powiedzieć. Dialog [Warszawa] 1994 nr 7 s. 127-133 (zapis warsztatu dramatopisarskiego Clare McIntyre na spotkaniu...) szczegóły 
artykuł: Stafiej Anna: Writing for the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 4 s. 34-35 (spraw....) szczegóły 
325.impreza: "Pisanie dla teatru" - polsko-niemieckie spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru (1996).  szczegóły 
artykuł: Czaja Mariusz: Narzędzia dramaturga. Warsztat Thomasa Oberendera. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 15-31 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czytanie dramatu Ursa Widmera "Jeanmaire - Kawałek Szwajcarii". Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 49  szczegóły 
artykuł: Deszcz Katarzyna: Przybliżyć autora do teatru. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 5-7 (wyw., rozm. Łukasz Czuj...) szczegóły 
artykuł: Drewniak Łukasz: Niemiecka droga (Pisanie dla teatru, Kraków 2-6 XII 1996). Teatr 1997 nr 4 s. 24-25 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Gabara Paweł: Chwała studentom, chwała!. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 42 (komentarz uczestnika...) szczegóły 
artykuł: Gawłowska Ewa: Tylko o Fauście. Warsztat Gustawa Ernsta. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 50-54 (spraw. z warsztatu nt. sztuki "Faust" prowadzonego przez autora...) szczegóły 
artykuł: Gorzkowski Igor, Grota Marcin, Majczak Andrzej: Monolog w dramacie. Warsztat Andreasa Wirtha. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 43-48 (spraw. z warsztatów poświęconym dramatom: Witolda Gombrowicza: Ślub, H...) szczegóły 
artykuł: Krzyżan Katarzyna: Spotkać się z tekstem, jak z człowiekiem. Warsztat Joerga Mihana. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 32-41 (spraw. z warsztatu "Dramaturgia - droga od tekstu do przedstawienia"...) szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru '96. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 4  szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru (Polsko-niemieckojęzyczne spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru). Dialog [Warszawa] 1997 nr 3 s. 134-135 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru. Dialog [Warszawa] 1996 nr 9 s. 62 (program...) szczegóły 
artykuł: Polaczek Wieńczysław: Bez szans na nowe "Wesele". Własnym głosem 1996 nr 29 s. 1, 3 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Reports (Other Events). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1997 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 1 s. 59 (not....) szczegóły 
326.impreza: Seminarium nt. kaszubskiej dramaturgii (1993).  szczegóły 
artykuł: J.D.: Kaszubi na teatralnej scenie. Pomerania 1994 nr 1 s. 15  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
327.artykuł: Głowacki Paweł: Chata z kraja [z tego cyklu:] Przypadek Józefa Bzdykacza. Teatr 1996 nr 1 s. 47 (fel. na marginesie zorganizowanej przez Centrum Dramaturgii Polskiej s...) szczegóły 
328.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramat nieobecny. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 117-127 (nt. polskiego dramatu pisanego na obczyźnie podczas II wojny światowej...) szczegóły 
329.artykuł: Wachowski Jacek: Obecność i nieobecność mitu w polskim dramacie emigracyjnym. Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2 s. 154-160 (tekst ref. wygłoszonego na konferencji "Dni Dramatu i Teatru Emigracyj...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
330.artykuł: Klejnocki Jarosław: Pielęgniarz czy Brudny Harry (O "nowej" - krytyce piosenka). Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 14-15 (nt. kondycji współczesnej krytyki literackiej; tekst wygł. podczas For...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
331.książka: Seminarium literackie "Moje miejsce: wczoraj i dziś". 1988 ([Materiały z seminarium poetyckiego "Moje miejsce: wczoraj i dziś", od...) szczegóły 
recenzja: Zaczkowski Piotr: Poetyckie spotkanie w Chorzowie. Integracje 1990 nr 26 s. 116-117  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
332.impreza: "Co się dzieje we współczesnej poezji polskiej" - publiczna dyskusja.  szczegóły 
artykuł: Kraków 1991 nr 1 s. 59 (not....) szczegóły 
333.impreza: "Poeta pyta - świat milczy" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Wojciech: Poeta pyta - świat milczy. Przegląd Literacki 1992 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
334.impreza: "Poezja religijna XX wieku" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
artykuł: Parnasik 2001 nr 6 s. 24 (nota...) szczegóły 
335.impreza: Spotkanie poświęcone współczesnej poezji Polaków z Wilna.  szczegóły 
artykuł: (H.K.): O polskich poetach wileńskich. Słowo Powszechne 1991 nr 233 s. 6 (spraw....) szczegóły 
336.impreza: "Tendencje i zjawiska w najnowszej poezji polskiej" - sesja krytycznoliteracka.  szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 188 (inf. o sesji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
337.artykuł: Berowska Marta: Po 1945... Obecność grup poetyckich w Warszawie i ocena estetyczna nurtów literackich. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 5-9 (ref. wygł. na sesji "Warszawa w poezji, poezja w Warszawie"...) szczegóły 
338.artykuł: Irzyk Zbigniew: W czterdziestą rocznicę powstania. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 21-24 (poezja pokolenia "Współczesności"; tekst wygł. na sesji "Warszawa w Po...) szczegóły 
339.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Pokolenie "Pierwszego lotu" - inicjacje kulturowe. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
340.artykuł: Skwarski Ryszard: Życie jako dramat - czyli filozofia poetów Nowego Romantyzmu. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 10-13 (tekst z sesji "Nowy Romantyzm i kontestatorzy '68"; z fragm. wierszy...) szczegóły 
341.artykuł: Świegocki Kazimierz: Nowy Romantyzm. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 10-13 (tekst z sesji "Nowy Romantyzm i kontestatorzy '68"...) szczegóły 
342.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Prawda, wolność i poezja, czyli mama, tata i Agata (Próba zapisu wykładu, wygłoszonego na VII Ogólnopolskiej Biesiadzie Poetyckiej w I LO w Rzeszowie w dniu 24 listopada 1998 roku). Fraza 1999 nr 1 s. 159-164  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
343.artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: Dwugłos o młodej poezji. Fraza 1997 nr 16 s. 145-146 (wystąpienie podczas VI Noworudzkich Spotkań z Poezją, Nowa Ruda 1996...) szczegóły 
344.artykuł: Wolski Jan: Dwugłos o młodej poezji. Fraza 1997 nr 16 s. 146-150 (wystąpienie podczas VI Noworudzkich Spotkań z Poezją, Nowa Ruda 1996...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
345.książka: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. 1997 ([Dedykacja:] Małgorzacie Rzewuskiej i Ryszardowi Gadasowi... * [Zawier...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
346.impreza: "Inna rzeczywistość? Inna proza?" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Łukosz Jerzy: Stajnia w Wojnowicach. Sycyna 1998 nr 12 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Nowe oblicza prozy. Gazeta Wyborcza 1998 nr 19 s. 19 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Zawadzki Paweł: Słowa, słowa, słowa.... Twórczość 1998 nr 9 s. 139-140  szczegóły 
347.impreza: "O rewolucji artystycznej w młodej prozie polskiej" - spotkanie (1992).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: "KKL" w kamiennym "Kręgu". Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 3, 7  szczegóły 
348.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
349.impreza: "Rozmowy o literaturze polskiej" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Bartkowicz Monika: W willi i w konsulacie. Życie 1996 nr 35 s. 8 (nt. spotkań z pisarzami w ramach konferencji; not....) szczegóły 
350.impreza: "Rozmowy o literaturze polskiej" - sesja poświęcona nowej polskiej prozie (1994).  szczegóły 
artykuł: Kozik Ryszard F.: Młodzi do Europy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 270 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 2 s. 125  szczegóły 
artykuł: Polska proza atakuje Europę. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (not....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
351.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
352.książka: Dni Fantastyki Grozy. 24-26 luty [!] 1984 Śródborów. Bibliografia fantastyki grozy [w języku polskim w latach] 1945-1983 (wydawnictwa zwarte). 1984  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
353.impreza: "Fantastyka okresu przejściowego" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: (mp): Śląkfy okresu przejściowego. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 63  szczegóły 
354.impreza: "Polska literatura fantastyczna" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Fantastyka na KUL-u. Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 65 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
355.impreza: "Jezyk - literatura - dydaktyka" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Klepaczko Anna, Oskiera Agnieszka: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Język - Literatura - Dydaktyka". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 177-178  szczegóły 
356.impreza: "Kierunki i tendencje we współczesnej literaturze - pisarze i poeci Dolnego Śląska" - konferencja regionalna (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzemieniecki Leon A.: Otwarcie konferencji. Książka i Czytelnik 1999 nr 1/2 s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Krzemieniecki Leon: Regionalizm praktyczny - wrocławska konferencja i wydawnictwa poświęcone pisarzom Dolnego Śląska. Bibliotekarz 2000 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 12 s. 150 (not. spraw....) szczegóły 
357.impreza: "Literatura - piśmienność - biblioteki" - Forum Czytelnicze (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Cedzyna. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 41-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
358.impreza: "Literatura a kuchnia" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
359.impreza: "Literatura kobiet czt literatura dla kobiet?" - sesja literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
360.impreza: "Obraz Pomorza w literaturze polskiej po 1989 roku" - spotkanie dyskusyjne (2001).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowa Jerzy: Pomorze w literaturze. Pomerania 2002 nr 1 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: s.j.: Obraz Pomorza we Wdzydzach. Pomerania 2001 nr 12 s. 51 (sprawozdanie, z fot. uczestników ...) szczegóły 
361.impreza: "Ostatnia dekada literatury polskiej (1990-2000)" - konferencja literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
362.impreza: "Poezja - krytyka - czytelnicy" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
363.impreza: "Pokolenia literackie" - sesja (1999).  szczegóły 
364.impreza: "Stare i nowe wartości w literaturze współczesnej" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
365.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 214 (not. o konferencji...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Dramat (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
366.impreza: "Sztuka dialogu nad Wigrami" - warsztaty dramaturgiczne (2002). (z udziałem Jerzego Pilcha, Agnieszki Glińskiej, Tadeusza Słobodzianka ...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Zakon pełny dramatów. Warsztaty "Sztuka dialogu" w Wigrach. Gazeta Wyborcza 2002 nr 193 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: ROM: Sztuka dialogu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 139 s. 13 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Wigry - last minute. Polityka 2002 nr 30 s. 85 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Wigry - mekka artystów. Akant 2002 nr 11 s. 20 (sprawozdanie...) szczegóły 
367.impreza: "Sztuka dialogu nad Wigrami" - warsztaty dramaturgiczne (2003). (z udziałem następujących osób: Remigiusz Brzyk, Jan Klata, Maja Klecze...) szczegóły 
artykuł: Jachimowicz Dariusz: Jak zainspirować dramaturgów?. Trybuna 2003 nr 148 s. 13 (wywiad i inicjatorem warsztatw; rozm. Monika Woś...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Będzie rewolucja. Gazeta Wyborcza 2003 nr 166 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: ROM: Dramaturdzy nad Wigrami. Gazeta Wyborcza 2003 nr 145 s. 11 (zapowiedź; not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 6 s. 77 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 25 VII s. 3 (not.; oprac. EK...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
368.impreza: Spotkanie poświęcone roli krytyki w dzisiejszym życiu artystycznym (2002).  szczegóły 
artykuł: (r): Alchemia i krytyka w Stawisku. Ruch Muzyczny 2002 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
369.impreza: "Ty kanalio, ty poeto" - sesja (2002).  szczegóły 
artykuł: Lenkowska Krystyna: Pokolenie fantomów. Pracownia 2003 nr 31 s. 85-88 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mentzel Zbigniew: Parszywa dwunastka. Przekrój 2002 nr 45 s. 69 (spraw.; fel....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
370.artykuł: Chojnowski Grzegorz: Droga przez rzęsy. Fraza 1999 nr 4 s. 171-179 (nt. twórczości młodych poetek biorących udział w Biesiadzie Poetyckiej...) szczegóły 
371.artykuł: Majerski Paweł: Gra wyobraźni, gra w wyobraźnię (Kilka uwag o polskiej poezji "nowej i najnowszej"). x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
372.artykuł: Przybylski Ryszard K.: Ofensywa w rozproszeniu (Niby-wprowadzenie do dyskusji). Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 5 s. 5-6 (ref. wygłoszony na spotkaniu dyskusyjnym poświęconym kondycji nowej po...) szczegóły 
373.artykuł: Smolka Iwona: Twórczość poetycka kobiet u schyłku wieku. Miesięcznik Prowincjonalny 2000 nr 9/10 s. 10-12 (m.in. dot. poetek: Teresa Ferenc, Julia Hartwig, Anna Kamieńska, Ludmi...) szczegóły 
374.artykuł: Świegocki Kazimierz: Nowy Romantyzm. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 10-13 (tekst z sesji "Nowy Romantyzm i kontestatorzy '68"...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
375.impreza: "Polska przedstawiona" - sesja o najnowszej prozie polskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika "Pracowni". Pracownia 2000 nr 23 s. 108 (not. o imprezie...) szczegóły 
376.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Roszczynialska Magdalena: Postmodernistyczne łowy. Konspekt 2001 nr 7 s. 92-95 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    książki (alfabet autorów)
377.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
378.impreza: "Ars Fantastica" - panel dyskusyjny na temat wizerunku Polski w tekstach science-fiction w ramach Międzynarodowych Targów Książki (2003).  szczegóły 
artykuł: Bańkowski Konrad: Ars Fantastica. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
379.impreza: Częstochowskie Dni Fantastyki (1999).  szczegóły 
artykuł: Wieczorek "Wolvie" Adam: Fantaści. Aleje 3 1999 nr 21 s. 17 (spraw....) szczegóły 
380.impreza: "Fantastyka - problemy definicyjne i genologiczne" - seminarium naukowe.  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Joanna: Seminarium naukowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Nowa Fantastyka 1999 nr 3 s. 73 (sprawozdanie...) szczegóły 
381.impreza: "O wyższości fantastyki naukowej nad fantasy (i vice versa)" - sesja naukowa. ( w ramach Dni Polonistyki...) szczegóły 
artykuł: Pokrzywnicka Sylwia: O wyższości SF nad fantasy. Nowa Fantastyka 2001 nr 7 s. 79 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
382.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 7 s. E2 (nota o spotkaniu na kampingu "Górna Wetlinka" miłośników książek i Bie...) szczegóły 
383.artykuł: Mażul Henryk, Mieczkowski Romuald, Piotrowicz Wojciech, Rybałko Alicja, Szostakowski Józef: W krainie rymów i wierszy (Pszczyńska Biesiada Poetycka - Katowice - Cieszyn - Bielsko-Biała - Warszawska Jesień Poezji - Rybnickie Dni Literatury). Czerwony Sztandar 1989 nr 247 s. 4 (relacje uczestników...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    imprezy (alfabet tytułów)
384.impreza: "Granice wolności słowa" - konferencja z okazji piątej rocznicy zniesienia cenzury w Polsce (1995).  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
385.książka: Fik Marta: Marcowa kultura. Wokół "Dziadów". Literaci i władza. Kampania marcowa. 1995 (Parę uwag o Marcu '68. - Wokół "Dziadów" [dot. reperkusji politycznych...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: O Marcu bez złudzeń. Rzeczpospolita 1995 nr 77 s. 6 (spraw. z promocji książki, Warszawa, 30 III 1995...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
386.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Słowo w dyskusji na zjeździe pisarzy z Kraju i Obczyzny. Kultura i Życie 1991 nr 6 s. 1 (fragm. wystąpienia na Spotkaniu pisarzy polskich z kraju i zagranicy, ...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
387.konkurs: Konkurs Jednego Utworu w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Biedrusku koło Poznania (1990). (nagr.: Maciej A. Suszek, Anna Czujkowska; nagr. prywatne: Tomasz Fellm...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
388.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza dla autorów nieprofesjonalnych w ramach XVII Warszawskiej Jesieni Poezji (1988). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 102-108 ([teksty nagr. i wyróżn.]...) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 102-108 ([wyniki]...) szczegóły 
389.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza dla autorów nieprofesjonalnych w ramach XVIII Warszawskiej Jesieni Poezji (1989). (nagr.: Wojciech Marek Darski...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski 1989 nr 171 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Pojezierza 1989 nr 138 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Echo Dnia 1989 nr 137 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 146 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 153 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Częstochowska 1989 nr 31 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Robotniczy 1989 nr 167 s. 5 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 193 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 66 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 163 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 164 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 37 s. 19 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 34 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 30 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 29 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kontrasty 1989 nr 8 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkrety 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kurier Podlaski 1989 nr 135 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krajobrazy 1989 nr 34 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 30 s. 4 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Nowiny Jeleniogórskie 1989 nr 29 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 31 s. 13 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 29 s. 8 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Panorama Leszczyńska 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Podkarpacie 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 9 s. 35 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Profile 1989 nr 8 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej 1989 nr 29 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 30 s. 12 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 141 s. 6 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 180 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 33 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 33 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Pilski 1989 nr 31 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 31 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Robotnicza 1989 nr 180 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 31 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 167 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Elbląskie 1989 nr 30 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zbliżenia 1989 nr 29 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Ziemia Gorzowska 1989 nr 29 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Ziemia Kaliska 1989 nr 38 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Przemyskie 1989 nr 31 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Radomskie 1989 nr 163 s. 8 (ogł....) szczegóły 
390.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza dla autorów nieprofesjonalnych w ramach XX Warszawskiej Jesieni Poezji (1991). (nagr.: Mirosław Polok; wyróżn.: Marta Mardoń, Adam Piotrowski, Jerzy S...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 242 s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 8/9 s. 14  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 11 s. 10  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przekrój 1991 nr 2416 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 43 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 230 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1991 nr 230 s. 5 (ogł....) szczegóły 
391.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza dla autorów nieprofesjonalnych w ramach XXII Warszawskiej Jesieni Poezji (1993). (Witold Sadowski, Janusz Wójcik...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 27-28 (laureaci...) szczegóły 
392.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza "Poboki" w ramach X Gdańskich Dni Poezji (1989; edycja VII). (nagr.: M. Chorabik; wyróżn.: J.E. Jarzymowska, E. Guć; nagr. spec.: A...) szczegóły 
artykuł: Autograf 1989 nr 10 s. 88 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Delta 1989 nr 74 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 145 s. 5 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 145 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 77 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 129 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Wybrzeża 1989 nr 74 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Wybrzeża 1989 nr 133 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 10/12 s. 109 ([wyniki]...) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 7 s. 35 (wyniki...) szczegóły 
393.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza "Poboki" w ramach XI Gdańskich Dni Poezji (1990; edycja VIII). (nagr.: Wojciech Fułek, Kazimierz Kozłowski, Artur Tomaszewski...) szczegóły 
artykuł: Rogowicz Tadeusz: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1990. Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 417 (laureaci...) szczegóły 
394.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza "Poboki" w ramach XIII Gdańskich Dni Poezji (1992; edycja X). (nagr.: Paweł Tomasz Grzegorczyk; wyróżn: Beata Ewa Olczak, Katarzyna M...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1996 nr 6 s. 9  szczegóły 
395.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza "Poboki" w ramach XVI Gdańskich Dni Poezji (1995; edycja XIII). (nagr.: Monika Milewska, Marek Chorabik; wyróżn.: Anna Szmuda, Piotr Sk...) szczegóły 
artykuł: e.k.: [Szesnaste] XVI Gdańskie Dni Poezji. Autograf 1995 nr 1 s. 19 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: e.k.: XVI Gdańskie Dni Poezji '95. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 217 (laureaci; z nagrodzonymi tekstami, s. 217-218...) szczegóły 
396.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach biesiady literackiej w Ciechanowie (1989). (w styczniu wyróżn.: S. Marciniak, S. Kęsik, E. Stangrodzka; w lutym wy...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
397.konkurs: Konkurs jednego wiersza w ramach III Biesiady Artystycznej w Chojnicach (1996). (nagr.: Sylwester Zawadzki, Elżbieta Nowosielska, Lechosław Kaczmarek, ...) szczegóły 
artykuł: K.R.: III Chojnicka Biesiada Artystyczna. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 10  szczegóły 
398.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach IV Biesiady Literackiej "Pod Śnieżką" w Karpaczu (1989). (nagr.: E. Borzemski, M. Lutowska, W. Siemaszko, P. Żarczyński; wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Bednarek Stefan: Karkonosze 1989 nr 4 s. 44-46 (omów....) szczegóły 
artykuł: Karkonosze 1989 nr 4 s. 44-46 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Karkonosze 1989 nr 4 s. 44-46 (teksty nagr. i wyróżn....) szczegóły 
399.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach IV Ogólnopolskich Spotkań Poetów Biała Lokomotywa (2002). (termin nadsyłania prac - 25 VIII 2002...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Jednego Wiersza. Akant 2002 nr 8 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
400.konkurs: Konkurs jednego wiersza w ramach V Nocy Poetów w Raciborzu (1992). (nagr.: Mirosław Klon...) szczegóły 
artykuł: Stępień Jan: Poezja w Raciborzu. Integracje 1993 nr 29 s. 118  szczegóły 
401.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach VI Biesiady Literackiej "Pod Śnieżką" w Karpaczu (1997). (nagr.: Marek Kośmider, Krystyna Grzegrzółka; wyróżn. m.in.: Alicja Szu...) szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Tomik i nagrody. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 124  szczegóły 
402.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Warszawskich Dni Literatury (1993).  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Poezja wśród nas. Życie Warszawy 1993 nr 113 dod. s. 7 (pokonkursowe refleksje jurora...) szczegóły 
403.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XVII Warszawskiej Jesieni Poezji (1998). (nagr.: Artur Rybarczuk; wyróżn.: Milan Hrabal...) szczegóły 
artykuł: Martinek Libor: Polskie festiwale poezji. Zwrot 1999 nr 2 s. 46 (wyniki...) szczegóły 
404.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XXII Warszawskiej Jesieni Poezji (1996). ( Joanna Obrębska, Justyna Grala, Agnieszka Gromadzka...) szczegóły 
artykuł: Parnasik 1997 nr 1 (1996/1997) s. 12 (nota...) szczegóły 
405.konkurs: Konkurs Literacki na poezję i prozę w ramach V Karkonoskiego Pleneru Literackiego w Borowicach (1993). (w dziale poezji m.in. nagr.: Alicja Pstrak-Ziarko, Marian Szałecki...) szczegóły 
artykuł: Literackie owocobranie. V Karkonoski Plener Literacki - Borowice '93. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 36 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 36-37 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
406.konkurs: Konkurs Literacki na wiersz i prozę w ramach Biesiady Literackiej w Świeciu nad Wisłą (1989). (w dziale poezji nagr.: M. Kozłowski, Ł. Warmbier; w dziale prozy nagr....) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
407.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej w Charzykowach (woj. bydgoskie) (1989). (nagr.: F. Nowakowski, R. Senski, H. Dąbrowski; wyróżn.: A. Kembłowska...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Wieczorny 1989 nr 94 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 22 s. 6 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 22 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 12 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
408.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Przeglądu Twórczości Religijnej Młodzieży (1993; edycja III). (nagr.: Paweł Woźniak, Dominik Petrkiewicz, Witold Romek...) szczegóły 
artykuł: Siódma Prowincja 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
409.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Przeglądu Twórczości Religijnej Młodzieży (1994; edycja IV). (w dziedzinie poezji nagr.: Dariusz Jemielnik, Radosław Romaniuk, Anna ...) szczegóły 
artykuł: Marczak Małgorzata: III Przegląd Twórczości Religijnej Młodzieży. Siódma Prowincja 1994 nr 1 s. 7  szczegóły 
410.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Przeglądu Twórczości Religijnej Młodzieży (1998; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Młodzieżowa twórczość religijna. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 3 s. 28 (not....) szczegóły 
411.konkurs: Konkurs Literacki w ramach warsztatów literackich dla nauczycieli w Turawie, woj. opolskie (1989). (nagr.: J. Fryckowski, K. Wrońska, E.U. Kwiatkowska, Z. Kaczmarek; wyró...) szczegóły 
artykuł: Literacki Głos Nauczycielski 1989 nr 3 s. 1-4 (wyniki oraz druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
412.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Biedrusku koło Poznania (1990). (nagr.: Edward Popławski, Maciej A. Suszek, Leszek Czachorowski, Tomasz...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 9/10 s. 132 (wyniki...) szczegóły 
413.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Biedrusku koło Poznania (1991). (w dziedzinie prozy nagr.: Augustyn Baran; wyróżn.: Robert Litwińczuk; ...) szczegóły 
artykuł: Romała-Kaszewska Danuta: Warsztaty w Biedrusku. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 2  szczegóły 
414.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Żaganiu (1991). (nagr.: Leszek Czachorowski, Maria Kryńska-Kieszek, Zbigniew Kieszek, M...) szczegóły 
artykuł: (S): Żołnierskie pióra w Żaganiu. Własnym głosem 1991 nr 11 s. 2  szczegóły 
415.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Żaganiu (1994). (nagr.: Elżbieta Ambroż; wyróżn.: Stefan Górawski, Rafał Brasse, Adam B...) szczegóły 
artykuł: P.S.: Warsztaty w Żaganiu. Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
416.konkurs: Konkurs literacki z okazji XVII sesji Wojskowych Kół Literackich (2000). (w kategorii poezji nagr.: Robert Gmiterek, Krystyna Hollitzer, Marcin ...) szczegóły 
artykuł: Laureaci konkursu literackiego. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 10 (nota; z tekstami wierszy...) szczegóły 
417.konkurs: Konkurs na esej lub recenzję poetycką w ramach XVII Warszawskiej Jesieni Poezji (1988). (w kategorii recenzji nagrody: Kazimierz Kama; wyróżnienia: Marek Zieli...) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1988 nr 30 s. 15  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1988 nr 27 s. 2  szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1988 nr 30 s. 13  szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 112-113, nr 3 s. 17-29, 43-54, 97-8 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 113, nr 3 s. 29, 54, 98 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Profile 1988 nr 8 s. 52  szczegóły 
artykuł: Przemiany 1988 nr 8 s. 27  szczegóły 
418.konkurs: Konkurs na esej lub recenzję poetycką w ramach XVIII Warszawskiej Jesieni Poezji (1989). (w kategorii eseju nagr.: M. Siemieniuk-Freś, J.A. Borzęcki; w dziale ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski 1989 nr 171 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Pojezierza 1989 nr 138 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Echo Dnia 1989 nr 138 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 150 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 154 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Częstochowska 1989 nr 31 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Robotniczy 1989 nr 167 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 66 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 163 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 164 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 37 s. 19 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 34 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 30 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 29 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kontrasty 1989 nr 8 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkrety 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kurier Podlaski 1989 nr 134 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krajobrazy 1989 nr 34 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 30 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowiny Jeleniogórskie 1989 nr 29 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 31 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 29 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Podkarpacie 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 9 s. 35 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Profile 1989 nr 8 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 30 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 141 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 33 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 33 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Pilski 1989 nr 31 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 31 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Zamojski 1989 nr 30 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 31 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 149 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Elbląskie 1989 nr 30 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zbliżenia 1989 nr 29 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Przemyskie 1989 nr 31 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Radomskie 1989 nr 164 s. 8 (ogł....) szczegóły 
419.konkurs: Konkurs na esej lub recenzję poetycką w ramach XX Warszawskiej Jesieni Poezji (1991).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 242 s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 8/9 s. 14  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przekrój 1991 nr 2416 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 43 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 230 s. 4 (ogł....) szczegóły 
420.konkurs: Konkurs na wiersz erotyczny ogłoszony w ramach Warsztatów Programowo-Twórczych "Poraj '89" w Poraju, woj. częstochowskie (1989). (nagr.: E. Jeziorowska-Wróbel, T. Zielińska, A. Zatorski, W.E. Piekars...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Częstochowska 1989 nr 44 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
421.konkurs: Konkurs na wiersz i opowiadanie pod hasłem "Współczesność" w ramach Sesji Wojskowych Kół Literackich w Warszawie (1989). (w dziedzinie poezji wyróżn.: M. Strągowski, J. Tomiło, M. Skwarek; w d...) szczegóły 
artykuł: Nike 1989 nr 12 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
422.konkurs: Konkurs na wiersz liryczny ogłoszony w ramach Warsztatów Programowo-Twórczych "Poraj '89" w Poraju, woj. częstochowskie (1989). (nagr.: J. Orlikowski, G. Szczerba, B. Trawińska...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Częstochowska 1989 nr 44 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
423.konkurs: Konkurs na wiersz o Kudowie-Zdroju w ramach Międzywojewódzkich Warsztatów Literackich członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Wrocławia, Starachowic i Zielonej Góry (1989). (nagr.: Maria Kryńska...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 12 (wyniki...) szczegóły 
424.konkurs: Konkurs o "Literacki Złoty Głóg" w ramach VII Głogowskich Konfrontacji Literackich (2001). (nagr.: Sylwester Zawadzki, Justyna Makowska, Joanna Szpak...) szczegóły 
artykuł: Soczyński Alfons: Poetycki Głogów. Akant 2001 nr 8 s. 27 (wyniki...) szczegóły 
425.konkurs: Konkurs Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi: 1. na niepublikowany debiutancki tom poetycki; 2. na zestaw (3-5) wierszy (1989). (nagr.: Joanna Ślósarska, Kazimierz Drobik, Edward Popławski, Marek K...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Łódzki 1989 nr 157 s. 4 (ogł.; sprost. Dziennik Łódzki 1989 nr 163 s. 4; dot. daty impre...) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 41 s. 9 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 26 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 49 s. 8 (druk nagrodzonych tekstów....) szczegóły 
artykuł: Poezja 1990 nr 1/3 s. 104 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 26 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 23 s. 13 (ogł....) szczegóły 
426.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złote Cygaro Wilhelma" (2002; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Nawias 2002 nr 1 s. 151 (ogłoszenie...) szczegóły 
427.konkurs: Konkurs poetycki w ramach Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych "Lubniewice 2000" (2000; edycja XVIII). (nagr.: Roman Habdas, Izabela Filipek, Maria Przybylak; wyróżn.: Irena ...) szczegóły 
artykuł: Protokół jury konkursu poetyckiego XVIII Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych Lubniewice 2000. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 5 (nota; z tekstami wierszy...) szczegóły 
428.konkurs: Konkurs poetycki w ramach V Sejmiku Poetyckiego "Pod Diablą Górą" (1997). (nagr.: w kategorii młodzieżowej: Łukasz Jakub Piątek, Adrianna Kwiecie...) szczegóły 
artykuł: Malinowska Alicja: Jesień poetycka w Bukownie. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 32 (wyniki...) szczegóły 
429.konkurs: Konkurs Poetycki w ramach Warsztatów Interartystycznych "Lubniewice '91" (1991; edycja IX). (w kategorii wierszy dla dzieci nagr.: Stanisława Waldoń, Krystyna Zini...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1991 nr 11 s. 5  szczegóły 
430.konkurs: Konkurs Poetycki w ramach Warsztatów Interartystycznych "Lubniewice '94" (1994; edycja XI). (wyniki: nagr.: Anna Sołbut, Maria Bednarek, Władysław Klepka;wyróżn.: ...) szczegóły 
431.konkurs: Konkurs Poetycki w ramach Warsztatów Interartystycznych "Lubniewice '94" (1994; edycja XII). (nagr.: Anna Sołbut, Roman Habdas, Beata Aleksandrowicz; wyróżn.: Maria...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 22 s. 6  szczegóły 
432.konkurs: Konkurs Trzech Wierszy w ramach Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Wenecji, województwo bydgoskie (1989). (nagr.: G.M. Pozimka, T. Felmann, I. Gębski, J. Jabłoński, M. Wojtasik...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
433.konkurs: "Lato wszędzie" - konkurs poetycki (1998; edycja III). (nagr.: "Srebrne Słoneczko": Wiesław Gromadzki, Maria Pietrzela; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: "Lato wszędzie". Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 3 s. 85 (nota spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
434.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i ogólnej (1996; edycja XXXVIII).  szczegóły 
artykuł: (Sm): Łódzka Wiosna Poetów - zawieszona. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 71 s. 2 (informacja o zawieszeniu imprezy...) szczegóły 
435.konkurs: Nocny Turniej Jednego Wiersza w ramach II Ogólnopolskich Konfrontacji Literackich "Zelów '97". (nagr.: Jerzy Fryckowski, Anna Karasińska, Aleksander Śnieżko; nagr. sp...) szczegóły 
artykuł: Alvarado-Łagunionok Roma: Zelowskie Konfrontacje. Siódma Prowincja 1997 nr 4 s. 32-34 (wyniki...) szczegóły 
436.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na esej - szkic literacki, pojedynczy utwór poetycki w ramach Dni Leśmianowskich w Iłży (1989; edycja II). (w kategorii eseju nagr.: H. Morawski; wyróżn.: U. Barszcz, J.J. Tatak...) szczegóły 
artykuł: Echo Dnia 1989 nr 89 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Echo Dnia 1989 nr 58 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przemiany 1989 nr 8 s. 12 ([tekst nagr.]....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 20 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 20 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
437.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki w kategorii debiutu poetyckiego oraz w kategorii poezji i prozy w ramach III Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1994). (w kategorii debiutu poetyckiego nagr.: Barbara Kazberuk, Michał Witkow...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury III Nadnyskich Spotkań Literackich (Zgorzelec 22-23 kwietnia 1994 r.). Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 16-20 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
438.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki w kategorii debiutu poetyckiego oraz w kategorii poezji i prozy w ramach IV Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1995). (w kategorii debiutu poetyckiego nagr.: Anna Olejnik; w kategorii poezj...) szczegóły 
artykuł: Protokół jury. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 9 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 29-33, 37-46  szczegóły 
439.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki w kategorii debiutu poetyckiego oraz w kategorii poezji i prozy w ramach V Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1996). (w kategorii debiutów poetyckich nagr.: Teresa Stąpor, Olga Gromek; wyr...) szczegóły 
artykuł: Bednarek Stefan: Na marginesie konkursu poetyckiego. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 15-16 (ocena nadesłanych utworów poetyckich...) szczegóły 
artykuł: Budzińska Bożena: Czy potrzeba nam opowieści?. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 17-18 (ocena nadesłanych utworów prozatorskich...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121-122 (laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolskie Konkursy i Turnieje Poetycko-Prozatorskie z okazji VI Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Prozatorskiego zorganizowanego z okazji V Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 10-11 (werdykt jury...) szczegóły 
440.konkurs: Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy (2000; edycja I). (do 30 XII 2000...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 11 s. 138 (ogłoszenie...) szczegóły 
441.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Prozatorski na Debiut Książkowy w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
442.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej w ramach Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich Częstochowa-Kłobuck (1988; edycja X). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Nowy Medyk 1989 nr 5 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 7/8 s. 144-148 (teksty nagr. i wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 7/8 s. 144 (wyniki...) szczegóły 
443.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej w ramach Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich Częstochowa-Kłobuck (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Odnowiony Konkurs Poetycki. Gazeta Częstochowska 1989 nr 49 s. 4 (inf. o spotkaniu sygnatariuszy petycji do prezydenta Częstochowy w spr...) szczegóły 
artykuł: [Wawrzak Jerzy] (JW): Środowisko twórcze contra ZSMP. Gazeta Częstochowska 1989 nr 44 s. 5 (koment. listu do prezydenta Częstochowy sygnowanego przez przedst. śro...) szczegóły 
nawiązanie: Wachowski Andrzej: Gazeta Częstochowska 1989 nr 47 s. 4  szczegóły 
444.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O dzban czarnoleskiego miodu" w ramach XV Radomskiej Wiosny Literackiej (1988). (nagrody: Iwona Pokora, Wojciech Izaak Strugała, Karol Maliszewski; wyr...) szczegóły 
artykuł: Przemiany 1988 nr 5 s. 47 (wyniki...) szczegóły 
445.konkurs: Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki i Prozatorski w ramach IX Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w Książu (1989). (1989; nagr.: K. Śliwka, W. Łuczko, E. Bednarczyk; wyróżn.: E. Borkows...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 18 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 22 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 26 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
446.konkurs: Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki i Prozatorski w ramach X Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w Książu (1990). (w dziale prozy nagr.: Olga Tokarczuk, Krzysztof Śliwka, Piotr Matuszki...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 7/8 s. 124 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 4/5 s. 99 (ogł....) szczegóły 
447.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki o tematyce dowolnej w ramach VI Nadnyskich Spotkań Literackich (1997). (nagrody: Magdalena Białas, Joanna Rzeszotek, Krzysztof Fedorowicz, Mar...) szczegóły 
artykuł: Dylawerska E.: Uniesieni słów czarem. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 79-80 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkursy poetyckie i prozatorskie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 71 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Literackie zmagania. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 74 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 10-11 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Płodozmian słowa. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 88-89 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Konkursy literackie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 39-42 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 4 s. 123 (ogłoszenie...) szczegóły 
448.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki o tematyce dowolnej w ramach VII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1998). (nagr: Joanna Pałach; wyróżnienia: Marek Czuku, Anna Jaroszuk, Włodzimi...) szczegóły 
artykuł: Bednarek Stefan: Pokonkursowe refleksje. Obrzeża 1998 nr 3 s. 2 (omówienie tekstów nadesłanych na konkurs...) szczegóły 
artykuł: H.C.: Z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 19 (laureaci; także skład jury...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich ogłoszonych z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich, odbytego we Wrocławiu w dniu 10 marca 1998 r. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 12-13 (laureaci; także skład jury...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich ogłoszonych z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich odbytego we Wrocławiu w dniu 10 marca 1998. Obrzeża 1998 nr 3 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
449.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki o tematyce dowolnej w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
450.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Prozatorski o tematyce dowolnej w ramach VI Nadnyskich Spotkań Literackich (1997). (nagrody: Tadeusz Mieszkowski, Szymon Mucha, Maciej Mikołajczyk; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Dylawerska E.: Uniesieni słów czarem. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 79-80 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkursy poetyckie i prozatorskie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 71 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Literackie zmagania. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 74 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 10-11 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Płodozmian słowa. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 88-89 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Konkursy literackie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 39-42 (wyniki konkursu...) szczegóły 
451.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Prozatorski o tematyce dowolnej w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
452.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Prozatorski w ramach XI Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (2002).  szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
453.konkurs: "Rzeki - Brzegi - Mosty" - Otwarty Międzynarodowy Konkurs Poetycki i Prozatorski w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
454.konkurs: "Rzeki - Brzegi - Mosty" - Otwarty Międzynarodowy Konkurs Poetycki w ramach VI Nadnyskich Spotkań Literackich (1997). (nagroda główna: Szymon Mucha, (pseud. "Wełtawa"); wyróżnienia: Dariusz...) szczegóły 
artykuł: Konkursy poetyckie i prozatorskie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 71 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Literackie zmagania. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 74 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 10-11 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Płodozmian słowa. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 88-89 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Konkursy literackie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 39-42 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 4 s. 123 (ogłoszenie...) szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odra 1997 nr 11 s. 152 (ogłoszenie...) szczegóły 
456.konkurs: Turniej Jednego Utworu o Głogowie w ramach I Głogowskich Konfrontacji Literackich (1995). (nagr.: Maciej Suszek, Dagmara Wrona, Andrzej Kniaziuk, Jan Jeż...) szczegóły 
artykuł: S.G.: Tym razem w Głogowie. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 2  szczegóły 
457.konkurs: Turniej Jednego Utworu o Głogowie w ramach VII Głogowskich Konfrontacji Literackich (2001). (nagr.: Piotr Pasche, Arleta Eiben, Tadeusz Kolańczyk...) szczegóły 
artykuł: Soczyński Alfons: Poetycki Głogów. Akant 2001 nr 8 s. 27 (wyniki...) szczegóły 
458.konkurs: Turniej Jednego Utworu w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Biedrusku koło Poznania (1991). (nagr.:Tomasz Fellmann, Danuta Romała-Kaszewska, Sławomir Giziński...) szczegóły 
artykuł: Romała-Kaszewska Danuta: Warsztaty w Biedrusku. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 2  szczegóły 
459.konkurs: Turniej Jednego Wiersza (1999). (nagr.: Agnieszka Stasiewicz, Anna Piżl, Katarzyna Wasiutyńska, Szymon ...) szczegóły 
artykuł: Fraza 1999 nr 1 s. 166-167, 185 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Ożóg Zenon: Młodzi poeci w Rzeszowie (VII Biesiada Poetycka). Fraza 1999 nr 1 s. 157-158 (wyniki...) szczegóły 
460.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o nagrodę "Złotej Rybki" w ramach I Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Warsztatów Twórczych we Fromborku (1990). (nagr.: Mariusz Baryła; wyróżn.: Marcin Gulbiński, Alfred Kohn, Hieroni...) szczegóły 
artykuł: Szmurło Zbigniew T.: Warsztaty twórcze młodych w cieniu katedry. Słowo Powszechne 1990 nr 89 s. 1, 6 (wyniki...) szczegóły 
461.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach I Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1992). (nagr.: Ryszard Gruchawka, Anna Agnieszka Popiacka, Tadeusz Geniusz; wy...) szczegóły 
artykuł: (baca): Ryszard Gruchawka ze Starej Olesznej laureatem. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 48 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Pierwsze nadnyskie spotkania poetycko-literackie. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 49-50 (m.in. wyniki...) szczegóły 
462.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach III Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1994). (nagr.: Dorota Koman...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 20 (tekst nagrodzony...) szczegóły 
463.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach IV Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1995). (nagr.: Zbigniew Kieszek, Maria Suchecka, Dariusz Witkowski...) szczegóły 
artykuł: Protokół publiczności. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 34-36 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
464.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach V Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1996). (nagr.: Katarzyna Zielińska...) szczegóły 
artykuł: Nocny turniej poezji miłosnej. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 12 (laureatka...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolskie Konkursy i Turnieje Poetycko-Prozatorskie z okazji VI Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 12 (wiersz nagrodzony...) szczegóły 
465.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach VI Nadnyskich Spotkań Literackich (1997). (nagr.: Joanna Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Maria Potoczna, Marek Ko...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia komisji. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 12 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 13-19 (wiersze nagrodzone...) szczegóły 
466.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o "Warszawską Nike" (1990).  szczegóły 
artykuł: (ast): Życie Warszawy 1990 277 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 241 s. 7 (ogł....) szczegóły 
467.konkurs: Turniej Jednego Wiersza podczas Płockiego Dnia XXII Warszawskiej Jesieni Poezji (1993). (Lech Franczak, Danuta Rychlewska, Krzysztof Bieńkowski...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 27-28 (laureaci...) szczegóły 
468.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Biesiady Literackiej "Pogranicze '90" w Białej Podlaskiej (1990). (nagr.: Krzysztof Kołtun, Ewa Koziara...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1990 nr 2 s. 18 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2/3 s. 66-67 (teksty laureatów...) szczegóły 
469.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach I Ogólnopolskich Warsztatów Literackich im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno. (nagr.: Ireneusz Gregowski, Beata Kozakiewicz, Jacek Jaszczyk; wyróżn.:...) szczegóły 
artykuł: RAS: I Ogólnopolskie Warsztaty Literackie Pamięci Bruna. Akant 1998 nr 7 s. 18 (wyniki...) szczegóły 
470.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach II Inowrocławskich Spotkań Poetyckich (1996). (nagr.: Jadwiga Sułkowska-Mijal, Jolanta Kowalska, Tomasz J. Nowak; wyr...) szczegóły 
artykuł: Inowrocławskie Dni z Pegazem. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 2 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
471.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach II seminarium literackiego sieradzkiego Klubu Pracy Twórczej w Kościerzynie (1989). (nagr.: M. Jankowski, J. Półgrabia, M. Pelizg; wyróżn.: M. Duszka, B. ...) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 9 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
472.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach III Karkonoskiego Pleneru Literackiego (1990). (nagr.: Edyta Świetlik, Jan Marczyński, Marian Szałecki...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Radości i niepokoje. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 59-60 (m.in. wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 61 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
473.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach III Mysłowickiego Tygodnia Poezji w Mysłowicach (1988). (nagr.: E. Parma, P. Biela, D. Wiecha, P. Zaczkowski, Z.J. Derda, J. Go...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 260 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowy Medyk 1989 nr 5 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1989 nr 2 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 218 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 244 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
474.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach IV Ogólnopolskich Warsztatów Literackich im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno w Rudniku (1999). (nagr.: Krystian Matuszewski...) szczegóły 
artykuł: Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 40 (tekst laureata...) szczegóły 
475.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach IX Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej (2000). (nagr.: Dorota Kostrzewa, Anna Chomczyk, Katarzyna Magierska, Szymon Łu...) szczegóły 
artykuł: Fraza 2001 nr 1/2 s. 335-336 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Ożóg Zenon: Słowa - prawda ukryta. Fraza 2001 nr 1/2 s. 333-334 (wyniki...) szczegóły 
476.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach IX Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w Książu (1989). (nagr. i wyróżn.: M. Karwowski, D. Saul-Kawka, T. Wagilewicz, R. Gileta...) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 128-130 ([nagr. i wyróżn. utw.]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 26 s. 6 (nagrodzone utwory...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 26 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
477.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Jesiennych Dni Poezji "Ocalenie przez poezję" w Gołdapi (1993). (nagr.: Marek Krzysztof Sobczak, Wojciech Marek Darski, Mirosław Słapik...) szczegóły 
artykuł: Ocalenie przez Poezję 1993 r. 1 s. 2 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
478.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Jesiennych Ścieżek Literackich w Jeleniej Górze (1989). (nagr.: K. Turkiewicz; wyróżn.: E. Śnieżkowska-Bielak...) szczegóły 
artykuł: Karkonosze 1989 nr 12 s. 54 (wyniki ...) szczegóły 
479.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Wenecji, woj. bydgoskie (1989). (nagr.: T. Felmann, D. Rusztyn, Z. Cichy...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 263 s. 1-2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
480.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Ogólnopolskiego pleneru fotografików, literatów, plastyków (2002). (nagr.: Eugenia Hołuj...) szczegóły 
artykuł: K.S.: Notki. Najprościej 2002 nr 3 s. 61 (laureatka...) szczegóły 
481.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej w Charzykowach (woj. bydgoskie) (1989). (nagr.: H. Dąbrowski, F. Nowakowski; wyróżn.: L. Jankowski, J. Jabłońs...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Wieczorny 1989 nr 94 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 22 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 12 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
482.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach seminarium literacko-plastycznego w Sieradzu (1989). (nagr.: M. Jankowski, C. Graczykowska, A. Andrych...) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 26 s. 6  szczegóły 
483.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach V Międzywojewódzkich Warsztatów Literackich członków Robotniczego StowarzyszeniaTwórców Kultury z Wrocławia, Starachowic i Zielonej Góry w Kudowie-Zdroju (1989). (nagr.: R. Gruchawka, M. Kryńska; R. Nosek-Puławska, K. Rabiej, G. Sik...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
484.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach VI Ogólnopolskich Spotkań Literackich Nauczycieli w Niwkach, woj. opolskie (1989). (nagr.: A. Pierszkała, Z. Kętrzyński, G. Sajdok, A. Pałosz...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 38 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
485.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach warsztatów poetycko-muzycznych w Sosnach (woj. gorzowskie) (1988). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 1 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
486.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach warsztatów twórczych Konińskiego Klubu Literackiego w Giewartowie (woj. konińskie) (1989). (nagr.: E. Galoch, M. Rosiak, P. Malinowski, K. Rosiak, B. Janiszewski,...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Koniński 1989 nr 2 s. 9 (druk nagrodzonych utworów...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Koniński 1989 nr 2 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
487.konkurs: Turniej jednego wiersza w ramach Wrocławskiego Studium Literackiego (2001). (laureaci: Małgorzata Jurczak (17 I 2001), Jacek Bierut (28 II 2001), P...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Rok 2001. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 199-202, 204 (laureaci...) szczegóły 
488.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach X Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w Książu (1990). (nagr.: Franciszek Kawka; wyróżn.: Roman Gileta...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 7/8 s. 124 (wyniki...) szczegóły 
489.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1989). (nagr.: Dagmara Zimna, Zbigniew Trzebniak, Wojciech Kądziela; wyróżn.: ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 263 s. 1-2 (wyniki...) szczegóły 
490.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XII Wiosny Poetyckiej w Bolesławcu (1990). (nagr.: Marek Pieniążek...) szczegóły 
artykuł: Wiosna Poetycka w Bolesławcu. Własnym głosem 1990 nr 2/3 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
491.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1991). (nagr.: Andrzej Jastrząb, Zbigniew Milewski, Zbigniew Lechowski...) szczegóły 
artykuł: Olszewski Tadeusz: Poezja i młodość. Słowo Powszechne 1992 nr 2 s. 4  szczegóły 
492.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1992). (nagr.: Anna Koczorowska, Justyna Donajska, Paweł Kubiak...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1992 nr 274 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 17 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
493.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1998). (m.in. nagr.: Klaudia Woroch...) szczegóły 
artykuł: Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 29 (tekst nagrodzony...) szczegóły 
494.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (2002). (m.in. nagr.: Magdalena Graczyk, Remigiusz Skorwider...) szczegóły 
artykuł: (TS): Srebrny Listopad Poetycki w Poznaniu (13 XI - 16 XI 2002 r.). Literacka Polska 2002 nr 4 s. 9-10 (m.in. laureaci...) szczegóły 
495.konkurs: Turniej Poetycki w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycielskich Klubów Literackich (1990). (Karolina Turkiewicz-Suchanowska, Władysław Sztroch, Elżbieta Scisłowsk...) szczegóły 
artykuł: Opole 1990 nr 5/6 s. 24  szczegóły 
496.konkurs: "Wychowywać do wolności w prawdzie" - Konkurs Literacki i Plastyczny w ramach III Rybnickiego Przeglądu Piosenki i Poezji Religijnej i Patriotycznej w Rybniku (1989). (nagr.: K.J. Węgrzyn, E. Kordzińska, A. Widera, M.S. Hermaszewski; wyr...) szczegóły 
artykuł: Gość Niedzielny 1989 nr 2 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gość Niedzielny 1989 nr 17 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
497.impreza: Konkurs poetycki w ramach XII Spotkań z poezją w Chojnicach (2003). (Kinga Gliszczyńska, Anna Kwas, Karol Sabiniarz...) szczegóły 
498.artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 3 s. 30 (not....) szczegóły 
499.artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 3 s. 30 (laureaci...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
500.impreza: "60 twórców na godzinę" - spotkanie z twórcami fantastyki (2002).  szczegóły 
501.impreza: "Amerykanie w Krakowie" - Letnie Seminarium Poetyckie = Summer Poetry Seminar (2002).  szczegóły 
artykuł: Heydel Magda: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 156-157 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: To jest właśnie Kraków. Rzeczpospolita 2002 nr 169 s. A9 (sprawozdanie...) szczegóły 
502.impreza: "Amerykanie w Krakowie" - Letnie Seminarium Poetyckie = Summer Poetry Seminar (2003).  szczegóły 
artykuł: Jakubiak Katarzyna: Młodzi Amerykanie w Krakowie. Studium 2003 nr 3/4 s. 171-172 (dot. m.in. obecnych na seminarium poetów amerykańskich...) szczegóły 
503.impreza: "Arracon" - Wędrowny Konwent Miłośników Fantastyki (1999).  szczegóły 
504.impreza: "Arracon" - Wędrowny Konwent Miłośników Fantastyki (2002).  szczegóły 
505.impreza: Art Zine Show - festiwal poświęcony młodej "undergroundowej" literaturze (1995).  szczegóły 
506.impreza: "Bachanalia Fantastyczne 2003" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (2003).  szczegóły 
507.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '92" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1992).  szczegóły 
508.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '94" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1994).  szczegóły 
509.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '95" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1995).  szczegóły 
artykuł: Kos Sławomir: Bachanalia Fantastyczne '95 - cd.. Nowa Fantastyka 1996 nr 3 s. 78 (list do redakcji...) szczegóły 
510.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '96" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1996).  szczegóły 
artykuł: Szczepańska Joanna: Nowa Fantastyka 1997 nr 4 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
511.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '98 czyli gospoda Pod Rozbrykanym Kucykiem" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1998).  szczegóły 
512.impreza: "Barbarzyńcy i nie" - cykl wieczorów autorskich (1996).  szczegóły 
513.impreza: "Berlin, Warszawa, Moskwa - miasta przeklęte?" - spotkanie. (z udziałem pisarzy: Peter Schneider, Wiktor Jerofiejew...) szczegóły 
514.impreza: Biesiada Literacka.  szczegóły 
515.impreza: Biesiada literacka.  szczegóły 
516.impreza: Biesiada Literacka "Baszta" '97 pod hasłem "Przemyśl w poezji jesienią" (1997).  szczegóły 
517.impreza: Biesiada Literacka Fundacji Literackiej im. Natalii Gall (1989).  szczegóły 
518.impreza: Biesiada Literacka Niewidomych Poetów (1996). (nagr.: Andrzej Bartyński, Maksymilian Bart-Kozłowski, Jola Kutyło; wyr...) szczegóły 
519.impreza: Biesiada literacka pod hasłem "Najnowszy literacki dorobek Kociewia" (2000).  szczegóły 
520.impreza: Biesiada literacka pod hasłem "Wielcy nieznani twórcy Kociewia".  szczegóły 
521.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (1989).  szczegóły 
522.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (1997).  szczegóły 
523.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (1999).  szczegóły 
524.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (2002).  szczegóły 
525.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (2003). (laureaci konkursu w ramach imprezy: Maria Nienartowicz, Marek Stępień,...) szczegóły 
526.impreza: Biesiada poetów i uczniów szkół średnich (2001).  szczegóły 
527.impreza: Biesiada Poetycka (1998).  szczegóły 
528.impreza: Biesiady Literackie (1988).  szczegóły 
529.impreza: "Chlewiska 2000" - Międzynarodowe Warsztaty Literackie (2000).  szczegóły 
530.impreza: "Chlewiska 2001" - Międzynarodowe Warsztaty Literackie (2001).  szczegóły 
531.impreza: "Chlewiska 2001" - Powiatowe Warsztaty Literackie (2001). (warsztaty dla uczniów gimazjów...) szczegóły 
532.impreza: Ciechanowska Jesień Poetycka (1999).  szczegóły 
533.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (1997).  szczegóły 
534.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2000).  szczegóły 
535.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2001).  szczegóły 
536.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2002).  szczegóły 
537.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2003).  szczegóły 
538.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (1992).  szczegóły 
539.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (1996).  szczegóły 
540.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (1999).  szczegóły 
541.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (materiały ogólne).  szczegóły 
542.impreza: "Dekada Młodych" - ogólnopolskie forum literackie (1996).  szczegóły 
543.impreza: Dni Frankofonii (2002).  szczegóły 
artykuł: Czyżewska Magdalena: Dni Frankofonii w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 4 s. 27 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
544.impreza: Dni Literatury.  szczegóły 
545.impreza: Dni Literatury Współczesnej (1995).  szczegóły 
546.impreza: Dni Polskiej Literatury Współczesnej (1988). ( ...) szczegóły 
artykuł: Mystkowska-Leszczyńska Alicja: Upowszechnienie polskiej literatury współczesnej w warszawskim przedsiębiorstwie Dom Książki. Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 4 (spraw. z przebiegu w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 1 s. 33 (spraw. z imprez w Krakowie...) szczegóły 
547.impreza: Dni Polskiej Literatury Współczesnej (1989).  szczegóły 
artykuł: (kara) : Głos Ludu 1989 nr 113 s. 7 (spraw. z imprez w Bielsku-Białej, 14-30 IX...) szczegóły 
artykuł: Legendź Magdalena: Kronika [Bielsko-Biała] 1989 nr 39 s. 7 (spraw. z imprez w Bielsku-Białej, 14-30 IX...) szczegóły 
548.impreza: Dni Polskiej Literatury Współczesnej (1996).  szczegóły 
549.impreza: Dyskusja na temat przełomu w literaturze polskiej w 1989 (1998).  szczegóły 
550.impreza: "Dzień z fantastyką" - spotkanie twórców i miłośników literatury fantastycznonaukowej i fantasy (1999).  szczegóły 
551.impreza: Dzierżoniowskie Dni Literatury (1989).  szczegóły 
552.impreza: Dzierżoniowskie Dni Literatury (1990).  szczegóły 
553.impreza: [Dziesięć plus jeden] "10 + 1. W obliczu jutra" - spotkanie intelektualistów Polski i Europy.  szczegóły 
554.impreza: "Dzyndzołki Fulkontakt 2001" - festiwal poetycki (2001).  szczegóły 
artykuł: Motawicki Grzegorz: Dzyndzołki - fulkontaktowanie poezji. Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2002 nr 8/9 (2001/2002) s. 60-61 (sprawozdanie; z fot. i not. o występujących na festiwalu poetach na s....) szczegóły 
555.impreza: "Dzyndzołki Fulkontakt 2002" - festiwal poetycki (2002).  szczegóły 
556.impreza: "Ekologiczne wizje przyszłości" - seminarium (1996).  szczegóły 
557.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernat Anna: Europalia 2001. O tak, Polska jest Europejką. Życie 2002 nr 6 s. 13 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
558.impreza: Europejski Miesiąc Kultury (1992).  szczegóły 
artykuł: Chamczyk Dorota: Berlińsko-krakowskie transformacje i kreatury. Teatr 1992 nr 10 s. 26-27 (dot. występów Teatru Kreatur Andrzeja Worona z Berlina i Teatru Transf...) szczegóły 
artykuł: Jędrzejczyk Olgierd: Maraton pod Wawelem. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 28 s. 10  szczegóły 
artykuł: Opalski Józef: Konferencja - ptaków?. Teatr 1992 nr 10 s. 17 (nt. spektaklu: "Konferencja ptaków" Jean-Claude Carriere'a w reż. Marc...) szczegóły 
artykuł: Poskuta Diana: Teatr - Schulz. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 15 (spraw. z przeglądu spektakli teatralnych inspirowanych prozą Brunona S...) szczegóły 
artykuł: Przystaś Jan: W Krakowie czyli w Europie. Suplement 1992 nr 18 s. 19  szczegóły 
artykuł: (Z.Z.): Europejski Miesiąc Kultury. Słowo Powszechne 1992 nr 19 z 8/10 V s. 6 (zapow. i program...) szczegóły 
559.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2000).  szczegóły 
560.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2001).  szczegóły 
561.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2002).  szczegóły 
562.impreza: Festiwal Fantastyki (2000).  szczegóły 
563.impreza: Festiwal Fantastyki (2001).  szczegóły 
artykuł: Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 6 s. 8 (nota...) szczegóły 
564.impreza: Festiwal Fantastyki (2002).  szczegóły 
565.impreza: Festiwal Fantastyki (2003).  szczegóły 
566.impreza: Festiwal Kulturalny "Polityki" - Paszporty do Europy.  szczegóły 
artykuł: Festiwal Kulturalny "Polityki". Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 1 s. 67, nr 2 s. 52-53, nr 3 s. 23, nr 4, s. 57, nr 5, s. 23 (kalendarz imprezy...) szczegóły 
artykuł: JAW: Kamerą i piórem. Polityka 2003 nr 5 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: JAW: Nowa wrażliwość. Polityka 2003 nr 4 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kino i wiolonczela. Polityka 2003 nr 6 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Paszportowe ostatki. Polityka 2003 nr 7 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Festiwal Dekady. Polityka 2003 nr 2 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sarzyński Piotr: Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 8 s. 58-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
567.impreza: Festiwal Literacki "Rzeczywistość" (2003).  szczegóły 
568.impreza: Festiwal literacki "Świata Książki" (1996).  szczegóły 
569.impreza: Festiwal Poezji.  szczegóły 
570.impreza: Festiwal Poezji (2003).  szczegóły 
571.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2000). (w programie m.in. spotkania poetyckie ...) szczegóły 
572.impreza: Forum Autorów (1997). (forum autorów sztuk dla dzieci i młodzieży, wzięli też udział zaprosze...) szczegóły 
573.impreza: Forum kobiet piszących (1996).  szczegóły 
574.impreza: Forum Książki (1995).  szczegóły 
575.impreza: Forum Kultury Dolnośląskiej (2000).  szczegóły 
576.impreza: Gdańskie Spotkania Literackie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Rogowicz Tadeusz: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Mecenat artystyczny. Gdański Rocznik Kulturalny 1990 t. 13 s. 162-185 (wspomnienie edycji spotkań z 1965 i 1968 r....) szczegóły 
577.impreza: Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników (1994).  szczegóły 
578.impreza: Gdyńskie Biesiady Literackie (2003).  szczegóły 
579.impreza: "Genius loci - genius saeculi?" - sesja literacka poświęcona problemom znaczenia miejsca i regionu w literaturze, w ramach Legnickich Spotkań z Ludźmi Książki (1997).  szczegóły 
580.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1995).  szczegóły 
581.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1996).  szczegóły 
artykuł: Głogowskie Konfrontacje Literackie. Mit 1996 nr 10 s. 3 (zapowiedź...) szczegóły 
582.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1998).  szczegóły 
583.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1999).  szczegóły 
584.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2000).  szczegóły 
585.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2001).  szczegóły 
586.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2002).  szczegóły 
587.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (materiały ogólne).  szczegóły 
588.impreza: "Grzech" - Ogólnopolska Konferencja Literacka.  szczegóły 
589.impreza: "Ile miejsca na rynku?" - spotkanie dyskusyjne dot. perspektyw fantastycznej prozy literackiej (2002).  szczegóły 
590.impreza: "Imladris" - Krakowski Weekend z Fantastyką (2000; edycja IV).  szczegóły 
591.impreza: "Imladris" - Krakowski Weekend z Fantastyką (2003; edycja VII).  szczegóły 
592.impreza: "Inna rzeczywistość? Inna proza?" - sesja literacka (1998).  szczegóły 
593.impreza: Inowrocławskie Spotkania Poetyckie (1996).  szczegóły 
594.impreza: Inowrocławskie Spotkania Poetyckie (1997).  szczegóły 
595.impreza: Inowrocławskie Spotkania Poetyckie (1998).  szczegóły 
596.impreza: Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne (1998).  szczegóły 
597.impreza: "Ironia: czy zapomniany wymiar?" - dyskusja (2001).  szczegóły 
598.impreza: Jaworskie Biesiady Literackie im. Henryka Worcella (1989).  szczegóły 
599.impreza: Jaworskie Biesiady Literackie im. Henryka Worcella (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 20 s. 2 (notka...) szczegóły 
600.impreza: Jesienne spotkanie z poezją i muzyką (2002). (m.in. prezentacja dokonań twórczych Janowskiego Klubu Literackiego, pr...) szczegóły 
601.impreza: "Jesienne Ścieżki Literackie" - Ogólnopolskie Sympozjum Literackie dla piszących nauczycieli (1989).  szczegóły 
602.impreza: Jesienno-Zimowe Porannki Poetyckie (materiały ogólne).  szczegóły 
603.impreza: Jesień Literacka Pogórza (1997). (spotkanie poetów regionu...) szczegóły 
604.impreza: "Jesień poetów" - konferencja (2003).  szczegóły 
605.impreza: Jesień Poetycka (1997).  szczegóły 
606.impreza: Karkonoski Plener Literacki (1990).  szczegóły 
607.impreza: Karkonoskie Spotkania z Poezją i Muzyką.  szczegóły 
608.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajski Stanisław: Cooltura. Nasz Dziennik 2002 nr 283 s. 10 (fel; uwagi nt. formuły festiwalu...) szczegóły 
609.impreza: Konfrontacje Literackie "Syfon 2002, czyli Stracona Dekada?".  szczegóły 
610.impreza: Konfrontacje Literackie "Syfon 2003 czyli Rok Szczura".  szczegóły 
611.impreza: Konfrontacje Poetyckie Wrocław (1998).  szczegóły 
612.impreza: Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego - Sekcja literatury i języka (1995).  szczegóły 
613.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jasionowski Paweł: Kultura nie jest ani tylko towarem na rynku, ani odświętnym ozdobnikiem, estetycznym ornamentem życia. Jest ona "artykułem pierwszej potrzeby" wszystkich jej uczestników (...). Z odezwy programowej Kongresu Kultury Polskiej 2000. Moje Mazowsze 2001 nr 1/2 s. 14  szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Polskiej - i co dalej? Mówią delegaci z województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 1/2 s. 10-12 (wypowiedzi sprawozdawcze delegatów: Janusz Cygański, Wiktor Knercer, I...) szczegóły 
614.impreza: Kongres Literatury w Wieku Średnim (1999).  szczegóły 
615.impreza: Konwent Klubów Science Fiction Polski Północnej (1988).  szczegóły 
616.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '90 (1990).  szczegóły 
617.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '91 (1991).  szczegóły 
618.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '92 (1992).  szczegóły 
619.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '93 (1993).  szczegóły 
artykuł: Sedeńko Wojtek: Postscriptum. Sfinks 1994 nr 2 s. 56  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Nordcon '93. Sfinks 1994 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
620.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '94 (1994).  szczegóły 
artykuł: Gepfert Elżbieta: Nordcon '94 (MPC czyli male chauvinist pig). Sfinks 1995 nr 1 s. 63-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Inglot Jacek: Czas na rEBelię!. Nowa Fantastyka 1995 nr 3 s. 81 (fel....) szczegóły 
621.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '95 (1995).  szczegóły 
622.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '96 (1996).  szczegóły 
623.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '97 (1997).  szczegóły 
624.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '98 (1998).  szczegóły 
625.impreza: Konwersatorium Środowisk Twórczych (1989).  szczegóły 
626.impreza: Konwersatorium Środowisk Twórczych (1990).  szczegóły 
627.impreza: Konwersatorium Środowisk Twórczych (1991).  szczegóły 
628.impreza: "Kostomłoty '89" - warsztaty literackie (1989).  szczegóły 
artykuł: Słowo Podlasia 1989 nr 16 s. 10 (not. o odbytych warsztatach...) szczegóły 
629.impreza: "Kraków 2000" - festiwal kultury europejskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Biedrzycka Anna: Swary i przepychanki w "Krakowie 2000", czyli... Zderzenie ducha z materią. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 6 s. 14-15 (z listą wydarzeń w ramach festiwalu na rok 2000...) szczegóły 
artykuł: Łanocha Dariusz: Konory przynieśli królowie (Od soboty Kraków jest jedną z Europejskich Stolic Kultury). Trybuna 2000 nr 13 s. 3 (spraw. z inauguracji festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: Duch, tańce i kasety wideo. Rzeczpospolita 1999 nr 242 s. 10 (program imprez, w tym teatralnych, w ramach festiwalu...) szczegóły 
630.impreza: Krynicka Jesień Literacka (1998).  szczegóły 
631.impreza: "Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
632.impreza: "Książka polska na Śląsku w latach 1945-1956" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
633.impreza: "Książka polska na Śląsku w latach 1956-1989" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
634.impreza: "Kultura stanu wojennego" - sympozjum (1996).  szczegóły 
635.impreza: Leszczyńskie Dni Literatury (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wielkopolski 2001 nr 4 s. 209 (nota...) szczegóły 
636.impreza: Letni Obóz Fantastyki (LOF) (1995).  szczegóły 
637.impreza: Letni Obóz Fantastyki (LOF) (1996).  szczegóły 
638.impreza: Letni Obóz Fantastyki (LOF) (1997).  szczegóły 
639.impreza: Listopad Literacki (1995).  szczegóły 
640.impreza: Listopad Poetycki (1994).  szczegóły 
641.impreza: Literacka Majówka [wcześniej Karkonoski Plener Literacki].  szczegóły 
642.impreza: Literackie Konfrontacje Polsko-Morawskie (1999).  szczegóły 
643.impreza: Literackie Spotkania Odpustowe (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Targosz Lidia: Matka Boska Literacka Bukowska. Przegląd Wielkopolski 2003 nr 3/4 s. 103-104 (m.in. o odbywającej się od roku 1999 cyklicznej imprezie...) szczegóły 
644.impreza: "Literackie Spotkania u Moliera" - festiwal literacki (2002).  szczegóły 
645.impreza: "Literatura i wiedza o literaturze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w dobie transformacji ustrojowych" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
646.impreza: "Literatura jako czynnik humanizujący współżycie narodów" - międzynarodowe sympozjum literackie (1996).  szczegóły 
647.impreza: "Literatura polska - debiuty, kontynuacje, pożegnania" - sesja literacka (1996). (w ramach cyklu imprez pod nazwą Legnickie Spotkania z Ludźmi Książki...) szczegóły 
648.impreza: Lubińskie Spotkania z Literaturą Miłosną (1989).  szczegóły 
649.impreza: Lubińskie Spotkania z Literaturą Miłosną (2001).  szczegóły 
650.impreza: Lubińskie Spotkania z Literaturą Miłosną (2002).  szczegóły 
651.impreza: Lubińskie Spotkania z Poezja Miłosną (1996).  szczegóły 
artykuł: Rota 1997 nr 1 s. 77 (not....) szczegóły 
652.impreza: Lubińskie Spotkania z Poezja Miłosną (1998).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 8 V s. 14 (not....) szczegóły 
653.impreza: Lubińskie Spotkania z Poezją Miłosną (1995).  szczegóły 
654.impreza: "Lublinianie górom" - sesja popularnonaukowa (1992).  szczegóły 
655.impreza: Łomżyńskie Spotkania Poetyckie (1993).  szczegóły 
656.impreza: Magikon - konwent fanów fantastyki (2002).  szczegóły 
657.impreza: Majowy Buum Poetycki (2001).  szczegóły 
658.impreza: Majowy Buum Poetycki (2002).  szczegóły 
659.impreza: Majowy Buum Poetycki (2003).  szczegóły 
660.impreza: Mazurskie Dni Literatury Sensacyjnej (1992).  szczegóły 
661.impreza: Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza (2002).  szczegóły 
662.impreza: Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza (2003).  szczegóły 
663.impreza: Międzynarodowa Literacka Jesień Pogórza (2002).  szczegóły 
664.impreza: Międzynarodowe Forum Twórczości Kobiet (2000).  szczegóły 
665.impreza: Międzynarodowy Festiwal Fantastyki i Sensacji (1992).  szczegóły 
666.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poetycki (1998).  szczegóły 
667.impreza: Międzynarodowy Kongres Poetów (1994).  szczegóły 
artykuł: T.B.: Międzynarodowy Kongres Poetów. Znad Wilii 1994 nr 22 s. 2  szczegóły 
668.impreza: Międzynarodowy Kongres Poetów "Arkadia" (1996).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 41 s. 2 (not....) szczegóły 
669.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1988).  szczegóły 
670.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1989).  szczegóły 
artykuł: Janik Pavol: x 1989 ([w czasopiśmie:] Pravda (Bratislava) 1989 nr 276 s. 5 [sprawozd...) szczegóły 
671.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1990).  szczegóły 
672.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1991).  szczegóły 
673.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1992).  szczegóły 
674.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1993).  szczegóły 
675.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1994).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 29 s. 2  szczegóły 
676.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1995).  szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Mity analfabetów. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 48 s. 17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (Z.Ł.): XVIII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 197 s. 9 (program...) szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Trochę wiosny jesienią. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 13  szczegóły 
677.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1996).  szczegóły 
artykuł: Listopad poetycki. Rzeczpospolita 1996 nr 278 s. 26 (nota o imprezie...) szczegóły 
artykuł: Łączkowski Zdzisław: W Poznaniu, w listopadzie zakwitły jabłonie. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
678.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1997).  szczegóły 
artykuł: (STEJ): Poeci wierni Listopadowi (Dwudziesty jubileusz). Trybuna 1997 nr 268 s. 11 (nota...) szczegóły 
679.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1998).  szczegóły 
680.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (1999).  szczegóły 
681.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (2000).  szczegóły 
682.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (2001).  szczegóły 
artykuł: Literacka Polska 2002 nr 1 wkł. (fotoreportaż...) szczegóły 
683.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (2002).  szczegóły 
684.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (2003).  szczegóły 
685.impreza: Międzynarodowy Listopad Poetycki (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Poznański ewenement (Międzynarodowy Listopad Poetycki). Trybuna 1997 nr 280 s. 11 (nt. festiwalu z okazji jubileuszu 20-lecia...) szczegóły 
686.impreza: "Mikołajki literackie" - otwarte warsztaty literackie (2002).  szczegóły 
artykuł: K.S.: Notki. Najprościej 2002 nr 4 s. 58 (not....) szczegóły 
687.impreza: "Mistrzowie, uczniowie i..." - sesja literacka (1995).  szczegóły 
688.impreza: "Młoda dramaturgia" - sympozjum (2001).  szczegóły 
689.impreza: "Młoda Polska - sto lat później" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
690.impreza: "Moje miejsce: wczoraj i dziś" - seminarium poetyckie w ramach VII Festiwalu Kultury Studentów PRL (1987).  szczegóły 
691.impreza: Myszkowska Wiosna Poetów (1999).  szczegóły 
692.impreza: Myszkowska Wiosna Poetów (materiały ogólne).  szczegóły 
693.impreza: "Na pięknej łące puszczam w kosmos seryjne, białe stolce" - wystawa poezji (1994).  szczegóły 
694.impreza: Nadnoteckie Dni Literatury (1997).  szczegóły 
695.impreza: Nadnoteckie Dni Literatury (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wielkopolski 2001 nr 4 s. 211 (not....) szczegóły 
696.impreza: Nadnoteckie Dni Literatury (2003).  szczegóły 
697.impreza: Nadnyskie Międzynarodowe Spotkania Literackie [do 2000: Nadnyskie Spotkania...] (2001; edycja X).  szczegóły 
698.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (1994).  szczegóły 
699.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (1995).  szczegóły 
700.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (1996).  szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121-122 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Sponsorzy i fundatorzy V Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 6  szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: W dorzeczu spełnianych nadziei. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 5 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Uczestnicy V Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 7  szczegóły 
701.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (1997).  szczegóły 
702.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (1999).  szczegóły 
703.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (2000).  szczegóły 
artykuł: Iwankiewicz Bożena: Gdyby rozpoczęły się niedzielą... czyli nieprofesjonalne widzenie IX Nadnyskich Spotkań Literackich. Obrzeża 2000 nr 12 s. 2, 5  szczegóły 
artykuł: IX Nadnyskie Spotkania Literackie. 27-29.10 - zgorzeleckie święto słowa pisanego. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 18 (zapowiedź IX edycji spotkań literackich...) szczegóły 
artykuł: O słowie pisanym. Literacki weekend w Zgorzelcu. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 22 (zapowiedź IX edycji spotkań literackich...) szczegóły 
artykuł: Pawlikaniec Jan: Relacja serdeczna. Obrzeża 2000 nr 12 s. 3  szczegóły 
artykuł: Pióra nad Nysą. Rolnicy do roli, studenci do szkół, laureaci... do Zgorzelca. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 20 (zapowiedź IX edycji spotkań literackich...) szczegóły 
artykuł: Potoczak-Pełczyńska Małgorzata: Zgorzeleckie spotkania. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 35-38 (sprawozdanie z przebiegu IX edycji spotkań literackich...) szczegóły 
artykuł: Program IX Nadnyskich Międynarodowych Spotkań Literackich Zgorzelec 27-29 października 2000 (lista obecności). Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 10-12  szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Jury konkursów literackich zorganizowanych z okazji IX Nadnyskich Międynarodowych Spotkań Literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 13-14  szczegóły 
artykuł: Sponsorzy, fundatorzy i organizatorzy IX Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelec, 27-29 października 2000. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 8  szczegóły 
artykuł: Uczestnicy IX Nadnyskich Spotkań Literackich Zgorzelec 27-29 października 2000 (lista obecności). Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 9  szczegóły 
artykuł: Uczestnicy Nadnyskich Międynarodowych Spotkań Literackich Zgorzelec 27-29 października 2000 (lista obecności). Obrzeża 2000 nr 12 s. 3  szczegóły 
704.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (2002).  szczegóły 
artykuł: MPP: XI Nadnyskie Spotkania Literackie. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 28 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: PePe: Literatura nad Nysą. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 28 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Potoczak-Pełczyńska Małgorzata: Piórem i klawiaturą. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 37-40 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Program XI Nadnyskich Spotkań Literackich (2002). Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Jury konkursów literackich zorganizowanych z okazji XI Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelec 2002. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 12  szczegóły 
artykuł: Sponsorzy, fundatorzy i organizatorzy XI Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelec, 24-26 X 2002. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 8  szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Jeszcze raz o wczoraj, dziś i jutrze Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 15-16 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Uczestnicy XI Nadnyskich Spotkań Literackich Zgorzelec 25-26 października 2002 r.. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 9  szczegóły 
705.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: W Zgorzelcu zawsze ciekawie. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2001 s. 42  szczegóły 
706.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Opole 1991 nr 1/2 s. 49  szczegóły 
707.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1992).  szczegóły 
artykuł: Żurakowski Bogusław: Światełko w świecie kultury. Opole 1993 nr 1/2 s. 63-64  szczegóły 
708.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Opole 1993 nr 1/2 s. 70 (not....) szczegóły 
709.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1994).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
710.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 41 s. 2 (ogł....) szczegóły 
711.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Najazd na Zamek. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 13  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 2 (ogł....) szczegóły 
712.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 41 s. 2 (not....) szczegóły 
713.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1998).  szczegóły 
714.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (1999).  szczegóły 
715.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (2000).  szczegóły 
artykuł: ROM: Poeci na zamku. Gazeta Wyborcza 2000 nr 242 s. 15 (not....) szczegóły 
716.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (2001). (Herbertiana 2001...) szczegóły 
717.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (2003).  szczegóły 
718.impreza: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Pieśń o mieście Brzegu. Głos Ludu 2002 nr 99 s. 6  szczegóły 
719.impreza: Nałęczowskie Spotkania Humanistów (1989).  szczegóły 
720.impreza: "Nauka, religia i literatura" - dyskusja panelowa (2002). (w ramach Warszawskiego Festiwalu Nauki, pod auspicjami Stowarzyszenia ...) szczegóły 
721.impreza: "(Nie) obecność autora w literaturze, krytyce, teorii" - panel.  szczegóły 
722.impreza: Niezależne Forum Kultury (1989).  szczegóły 
723.impreza: "Noc Poetów" - impreza literacka (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Adaszewski Michał: Na ulicy takich nie spotkasz.... Noc Poetów 2000 nr 1 s. 1-2 (omówienie imprez literackich...) szczegóły 
724.impreza: Noc Poetów (2000).  szczegóły 
725.impreza: Noc Poetów (2002).  szczegóły 
726.impreza: Nocne spotkanie z poetami filozofami w ramach VI Zjazdu Filozoficznego (1995).  szczegóły 
727.impreza: "Ocalenie przez poezję" - Jesienne Dni Literatury (1994).  szczegóły 
artykuł: Łukowski Wojciech: Gołdap - miejsce serdeczne. Ocalenie przez Poezję 1994 r. 2 s. 12  szczegóły 
artykuł: Ocalenie przez Poezję 1995 r. 3 s. 2 (not....) szczegóły 
728.impreza: "Ocalenie przez poezję" - Jesienne Dni Literatury (1995).  szczegóły 
artykuł: MPIAS: Jesienne Dni Literatury. Gazeta Wyborcza 1995 nr 231 s. 11 (not....) szczegóły 
729.impreza: "Ocalenie przez poezję" - Jesienne Dni Literatury (2002).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2002 nr 4 s. 56  szczegóły 
730.impreza: "Ocalenie przez poezję" - Jesienne Dni Poezji (1993).  szczegóły 
artykuł: Sieradzki Jarosław: Z mojej dziupli do Gołdapi. Ocalenie przez Poezję 1993 r. 1 s. 4  szczegóły 
731.impreza: "Odkrywanie Polski na nowo" - konferencja z cyklu: Spotkania na pograniczu (1997).  szczegóły 
732.impreza: Ogólnopolska Biesiada Artystyczna (1995).  szczegóły 
733.impreza: Ogólnopolska Biesiada Artystyczna (1996).  szczegóły 
734.impreza: Ogólnopolska Biesiada Literacka (1988).  szczegóły 
735.impreza: Ogólnopolska Biesiada Literacka (1989).  szczegóły 
736.impreza: Ogólnopolska Biesiada Poetycka (1998).  szczegóły 
737.impreza: Ogólnopolska Biesiada Poetycka (1999).  szczegóły 
738.impreza: Ogólnopolska Biesiada Poetycka (2000).  szczegóły 
739.impreza: Ogólnopolska Biesiada Poetycka (2002).  szczegóły 
740.impreza: Ogólnopolska Jesień Literacka Pogórza (1998).  szczegóły 
artykuł: /hc/: [Siódma] VII Jesień Pogórza. Tarniny 1998 nr 11/12 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
741.impreza: Ogólnopolska Jesień Literacka Pogórza (1999).  szczegóły 
742.impreza: Ogólnopolska Jesień Literacka Pogórza (2000).  szczegóły 
artykuł: Krokos Jan: Z Tarnowa. Suplement 2000 nr 9 s. 19 (przewidywany program imprezy...) szczegóły 
743.impreza: Ogólnopolska Jesień Literacka Pogórza (2001).  szczegóły 
744.impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona granicy jako zjawisku określającemu i współtworzącemu w pewnym stopniu rzeczywistość w różnych w jej różnorakich aspektach.  szczegóły 
745.impreza: Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (1998). (w programie konferencji problematyka literaturoznawcza...) szczegóły 
746.impreza: Ogólnopolski Festiwal Poezji (1989).  szczegóły 
747.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1992).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczak Tomasz: 11 lat ŚKF [Śląskiego Klubu Fantastyki]. Nowa Fantastyka 1993 nr 3 s. 71  szczegóły 
748.impreza: "Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Falkon" (2003).  szczegóły 
749.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych Krakon '2000 (2000).  szczegóły 
750.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych Krakon '95 (1995).  szczegóły 
751.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych Krakon '99 (1999).  szczegóły 
752.impreza: Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu (1997).  szczegóły 
753.impreza: Ogólnopolski Mityng Poetów i Krytyków (1997).  szczegóły 
754.impreza: Ogólnopolski Plener Fotografików, Literatów i Plastyków (FLIP) (1995).  szczegóły 
755.impreza: Ogólnopolski plener fotografików, literatów, plastyków (2001; Iława).  szczegóły 
756.impreza: Ogólnopolski plener fotografików, literatów, plastyków (2001; Nałęczów).  szczegóły 
757.impreza: Ogólnopolski plener fotografików, literatów, plastyków (2002; Cieplice).  szczegóły 
artykuł: K.S.: Notki. Najprościej 2002 nr 3 s. 61 (not....) szczegóły 
758.impreza: Ogólnopolski plener fotografów, literatów i plastyków (2000).  szczegóły 
759.impreza: Ogólnopolski Przegląd Małych Form Scenicznych (1998).  szczegóły 
760.impreza: Ogólnopolski Sympozjon Satyry (1988).  szczegóły 
761.impreza: Ogólnopolski Sympozjon Satyry (1990).  szczegóły 
762.impreza: Ogólnopolski Zjazd Młodych Pisarzy (1991).  szczegóły 
artykuł: Mucharski Piotr: Kronika krakowska. Znak 1991 nr 4 s. 113-114  szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Młodzi pisarze. Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 8  szczegóły 
763.impreza: Ogólnopolski Zjazd Nauczycielskich Klubów Literackich (1990).  szczegóły 
764.impreza: Ogólnopolski Zjazd Pisarzy Zagłębiowskich (1997).  szczegóły 
765.impreza: Ogólnopolskie Biennale Poezji im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.  szczegóły 
766.impreza: Ogólnopolskie Biennale Poezji im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 72 (not....) szczegóły 
767.impreza: Ogólnopolskie Biennale Poezji im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2000).  szczegóły 
768.impreza: Ogólnopolskie Jaworskie Biesiady Literackie (2002).  szczegóły 
769.impreza: Ogólnopolskie Konfrontacje Literackie (2000).  szczegóły 
770.impreza: Ogólnopolskie Konfrontacje Literackie (2001).  szczegóły 
771.impreza: Ogólnopolskie Konfrontacje Literackie "Zelów '97" (1997).  szczegóły 
772.impreza: Ogólnopolskie Konfrontacje Literackie "Zelów '98" (1998).  szczegóły 
773.impreza: Ogólnopolskie Konfrontacje Poetyckie (1987).  szczegóły 
774.impreza: Ogólnopolskie Konfrontacje Poetyckie (1997).  szczegóły 
775.impreza: Ogólnopolskie Konfrontacje Poetyckie (1999).  szczegóły 
776.impreza: Ogólnopolskie Konfrontacje Poetyckie (ogólne).  szczegóły 
777.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1989).  szczegóły 
778.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1990).  szczegóły 
779.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1991).  szczegóły 
780.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1992).  szczegóły 
781.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1993).  szczegóły 
782.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1994).  szczegóły 
783.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1995).  szczegóły 
784.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1996).  szczegóły 
785.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 40 s. 2 (not....) szczegóły 
786.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (1998).  szczegóły 
787.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (2000).  szczegóły 
788.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (2001).  szczegóły 
789.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (2002).  szczegóły 
790.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń (2003).  szczegóły 
791.impreza: Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń "Kobylniki 1999" (1999).  szczegóły 
792.impreza: Ogólnopolskie Nauczycielskie Spotkania Literackie (1989).  szczegóły 
793.impreza: Ogólnopolskie Nauczycielskie Spotkania Literackie (1993).  szczegóły 
artykuł: Najprościej 1993 nr 2 s. 44 (nota...) szczegóły 
794.impreza: Ogólnopolskie Nauczycielskie Spotkania Literackie (1994).  szczegóły 
795.impreza: Ogólnopolskie Nauczycielskie Spotkania Literackie (1998).  szczegóły 
796.impreza: Ogólnopolskie Nauczycielskie Spotkania Literackie (2002).  szczegóły 
797.impreza: Ogólnopolskie Nauczycielskie Spotkania Literackie (2003).  szczegóły 
798.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości (1998).  szczegóły 
799.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości (2000).  szczegóły 
800.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości (2003).  szczegóły 
801.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości Robotników (1989).  szczegóły 
802.impreza: Ogólnopolskie Seminarium Literackie Młodych (1989).  szczegóły 
803.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Literackie (1995).  szczegóły 
804.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Literackie Nauczycieli (1988).  szczegóły 
805.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Literackie Nauczycieli (1989).  szczegóły 
806.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Literackie Nauczycieli (1992).  szczegóły 
artykuł: Długosz-Penca Daniela: Spotkania literackie nauczycieli - Niwki '92. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1992 nr 94/95 (1991/1992) s. 80-82 (z okazji 25-lecia istnienia Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opol...) szczegóły 
807.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Poetów Biała Lokomotywa (2002).  szczegóły 
808.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Poetów Biała Lokomotywa (2003).  szczegóły 
809.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie.  szczegóły 
810.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie (1995).  szczegóły 
811.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie (2001). (pod hasłem: Ojczyzna - Heimat"...) szczegóły 
812.impreza: Ogólnopolskie spotkanie młodych twórców kultury (1989).  szczegóły 
813.impreza: Ogólnopolskie Spotkanie Poetów (1998).  szczegóły 
814.impreza: Ogólnopolskie Spotkanie Poetów (1999).  szczegóły 
815.impreza: Ogólnopolskie Spotkanie Poetów i Muzyków (2002). (pod hasłem: "Aby wszyscy byli jedno"; inna nazwa: Spotkania dla kultur...) szczegóły 
816.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Literackie.  szczegóły 
817.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Literackie (1988).  szczegóły 
818.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Literackie im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1998).  szczegóły 
819.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Poetyckie (2002). (patronat: miesięcznik "Odra"...) szczegóły 
820.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Poetyckie "Grudziądz 2002".  szczegóły 
821.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Poetyckie Grudziądz 2003.  szczegóły 
822.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Poetyckie im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna (2000; edycja V). ( nagr.: Aneta Mancewicz, Paulina Patrycja Kęska, Magdalena Wilewska; n...) szczegóły 
823.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Poetyckie im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna (2001; edycja VI).  szczegóły 
824.impreza: Piastowskie Lato Poezji (materiały ogólne).  szczegóły 
825.impreza: "Pisarz a kultura czasu transformacji" - sympozjum literackie (1996). (poprzedni termin: IX 1995...) szczegóły 
826.impreza: "Pisarze pogranicza zachodniego" - sesja (1998).  szczegóły 
827.impreza: Plener literacko-plastyczny (1998).  szczegóły 
828.impreza: Plener malarsko-literacki "Bystra" (1999).  szczegóły 
829.impreza: Plener Plastyczno-Literacki Osób Sprawnych Inaczej (1998).  szczegóły 
830.impreza: Plener poetycki poświęcony idei ochrony przyrody (1989).  szczegóły 
831.impreza: Płocka Jesień Poezji (1999).  szczegóły 
832.impreza: Płocka Jesień Poezji (2000).  szczegóły 
833.impreza: Płocka Noc Poetów (2001; edycja IV).  szczegóły 
834.impreza: Płocka Noc Poetów (2002; edycja V).  szczegóły 
835.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1989).  szczegóły 
836.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1990).  szczegóły 
837.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1991).  szczegóły 
838.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1992).  szczegóły 
839.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1993).  szczegóły 
840.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1994).  szczegóły 
841.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1995).  szczegóły 
842.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1997).  szczegóły 
843.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1998).  szczegóły 
844.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (1999).  szczegóły 
845.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (2000).  szczegóły 
artykuł: Literaci z Podlasia. Nasz Dziennik 2000 nr 239 s. 8 (not....) szczegóły 
846.impreza: Podlaskie Spotkania Literackie (2002).  szczegóły 
847.impreza: "Poeci bez granic" - Międzynardowy Festiwal Poezji.  szczegóły 
848.impreza: "Poeci ziemi" - sesja.  szczegóły 
849.impreza: Poetycki Festiwal "Zapowiadających Się..." (2000). (dla poetów urodzonych w latach 70.; nagr.: Klara Nowakowska; wyróżn.: ...) szczegóły 
artykuł: Jankowicz Grzegorz: Roczniki siedemdziesiąte? (Czyli najmłodsza poezja polska). Ha!art 2000 nr 2/3 s. 98  szczegóły 
850.impreza: "Poezja - krytyka - czytelnicy" - sesja literacka (2000).  szczegóły 
851.impreza: "Poezja - między piosenką i modlitwą" - Międzynarodowe Spotkanie Poetów (2000).  szczegóły 
artykuł: Jóźwik Michał: Krakowskie święto poezji. Tygiel Kultury 2000 nr 10/12 s. 212-213 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Między piosenką a modlitwą. Rzeczpospolita 2000 nr 262 s. A11 (lista uczestników i program...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Pożegnanie poetów XX wieku. Rzeczpospolita 2000 nr 265 s. A9 (sprawozdanie z ostatniego dnia imprezy...) szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz: Jesienne miasto poezji. Kraków 2000. Życie 2000 nr 265 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kozik Agnieszka, Śmietana Marcin: Kraków jak Santa Fe. Gazeta Wyborcza 2000 nr 264 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: W kolejce po wiersze. Rzeczpospolita 2000 nr 264 s. A12 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Zdumiewający cud poezji. Plus Minus 2000 nr 46 s. D2 (refleksje po imprezie...) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Zjazd poetów. Rzeczpospolita 2000 nr 250 s. A13 (zapowiedź...) szczegóły 
852.impreza: "Poezja między piosenką a modlitwą" - Krakowskie Spotkania Poetów (2000) [poprzednia edycja pt.: Spotkanie Poetów Wschodu i Zachodu].  szczegóły 
artykuł: Fiutek Anna: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 153-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
853.impreza: "Pogranicze '90" - biesiada literacka (1990).  szczegóły 
854.impreza: "Polcon" - Międzynarodowy Konwent Miłośników Fantastyki (2003).  szczegóły 
855.impreza: "Polcon '01" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (2001).  szczegóły 
856.impreza: "Polcon '02" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (2002).  szczegóły 
857.impreza: "Polcon '89" - Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników SF (1989).  szczegóły 
858.impreza: "Polcon '90" - Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników SF (1990).  szczegóły 
859.impreza: "Polcon '91" - Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników SF (1991).  szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Dni chaosu. Nowa Fantastyka 1991 nr 8 s. 65  szczegóły 
860.impreza: "Polcon '92" - Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników SF (1992).  szczegóły 
861.impreza: "Polcon '93" - Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników SF (1993).  szczegóły 
artykuł: Wasak Bożena: Polcon '93. Sfinks 1994 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
862.impreza: "Polcon '94"- Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników SF (1994).  szczegóły 
artykuł: Polcon '94, Lublin 22-25 września 1994. Sfinks 1994 nr 4 s. 63-65 (noty sprawozdawcze podp.: (wts), (ryś)...) szczegóły 
863.impreza: "Polcon '95" - Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników SF (1995).  szczegóły 
artykuł: Nicpoń Artur: Magią i piwem. Nowa Fantastyka 1996 nr 2 s. 65  szczegóły 
864.impreza: "Polcon '97" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1997).  szczegóły 
865.impreza: "Polcon '98" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1998).  szczegóły 
866.impreza: "Polcon '99" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1999).  szczegóły 
artykuł: AS: Douglas Adams. Życie z Książkami 1999 nr z 18 VIII s. 7 (zapowiedź udziału Douglasa Adamsa w konwencie; not....) szczegóły 
polemika: Parowski Maciej: Nowa Fantastyka 2000 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
artykuł: PM: Konwent fantastów. Życie 1999 nr 200 s. 10 (sprawozdanie z pierwszego dnia konwentu...) szczegóły 
artykuł: Wśród fan tastów. Życie 1999 nr 198 s. 8 (artykuł przed rozpoczęciem konwentu; not....) szczegóły 
867.impreza: Poligon V2 - Zlot Verbowników (1996).  szczegóły 
868.impreza: Poligon V2 - Zlot Verbowników (1997).  szczegóły 
869.impreza: Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne (2002).  szczegóły 
870.impreza: Pomorskie Dni Literatury Wojskowej i Marynistycznej (1989).  szczegóły 
871.impreza: Pomorskie Dni Literatury Wojskowej i Marynistycznej (1995).  szczegóły 
872.impreza: "Pory roku" - spotkanie poetycko-muzyczne (2002).  szczegóły 
873.impreza: "Pozaepickie formy fantastyki" - seminarium (1998).  szczegóły 
874.impreza: "Poznań Poetów" - festiwal (2003).  szczegóły 
artykuł: V.S.: Wiersze na chodnikach. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 4 s. 57 (relacja z festiwalu, z fot. uczestników, m.in. Ryszarda Krynickiego, E...) szczegóły 
artykuł: Wybranowski Wojciech: Poezja, nie mandat. Nasz Dziennik 2003 nr 238 s. 4 (z fragm. wypowiedzi Piotra Śliwińskiego i Lecha Raczaka...) szczegóły 
875.impreza: Poznańskie Spotkania Poetów pod hasłem "Muzyka do sensu" (2003).  szczegóły 
876.impreza: Poznańskie Spotkania z Fantastyką Pyrkon 2000 (2000).  szczegóły 
877.impreza: Poznańskie Spotkania z Fantastyką Pyrkon 2003 (2003).  szczegóły 
artykuł: Poznań zaprasza. Nowa Fantastyka 2003 nr 2 s. 79 (zapowiedź...) szczegóły 
878.impreza: Prezentacja młodej literatury i sztuki w pubie "Pod ręką" (2001).  szczegóły 
artykuł: Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
879.impreza: Przemyska Wiosna Poetycka (1999).  szczegóły 
artykuł: Woś Justyna: Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 273-276 (sprawozdanie i lista uczestników...) szczegóły 
880.impreza: Przemyska Wiosna Poetycka (2000).  szczegóły 
artykuł: Drohobycz. Nowa Okolica Poetów 2000 nr 6 s. 208-210 (fotorelacja z pobytu uczestników imprezy w Drohobyczu...) szczegóły 
artykuł: Grochowiak. Nowa Okolica Poetów 2000 nr 6 s. 205-207 (wypowiedzi uczestników V Przemyskiej Wiosny Poetyckiej dot. Przemyśla;...) szczegóły 
881.impreza: Przemyska Wiosna Poetycka (2001).  szczegóły 
artykuł: Noc z poezją. Nasz Dziennik 2001 nr 125 s. 9 (not. o zakończeniu festiwalu...) szczegóły 
882.impreza: Przemyska Wiosna Poetycka (2002).  szczegóły 
883.impreza: Przemyska Wiosna Poetycka (2003).  szczegóły 
884.impreza: Radomska Wiosna Literacka (1996).  szczegóły 
885.impreza: Radomska Wiosna Literacka (1998).  szczegóły 
886.impreza: Radomska Wiosna Literacka (1999).  szczegóły 
887.impreza: Radomska Wiosna Literacka (2000).  szczegóły 
888.impreza: Radomska Wiosna Literacka (2001).  szczegóły 
889.impreza: Radomska Wiosna Literacka (2002).  szczegóły 
890.impreza: Radomska Wiosna Literacka (2003).  szczegóły 
891.impreza: Radomska Wiosna Literacka (materiały ogólne).  szczegóły 
książka: Tomczyk Danuta: Radomskie Wiosny Literackie 1974-1988, 1993-1996. 1997  szczegóły 
książka: Wiosenne reminiscencje... 1997 ([Wydano z okazji XX Radomskiej Wiosny Literackiej]. * Anna Skubisz: [W...) szczegóły 
892.impreza: "Re-Wizje '89-'99" - festiwal na 10-lecie III Rzeczpospolitej.  szczegóły 
893.impreza: "Rola i wizja nauki w fantastyce" - panel w ramach Wrocławskiego Festiwalu Nauki (1998).  szczegóły 
894.impreza: Rudzka Jesień Kulturalna (1998).  szczegóły 
895.impreza: Rudzka Jesień Kulturalna (2002).  szczegóły 
896.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1989).  szczegóły 
897.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1991).  szczegóły 
898.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1992).  szczegóły 
899.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1993).  szczegóły 
900.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1994).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 20 s. 2 (notka...) szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Literacki Rybnik. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 21 s. 5  szczegóły 
901.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1995).  szczegóły 
902.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1996).  szczegóły 
artykuł: Poeci w Rybniku. Gazeta Malarzy i Poetów 1996 nr 6 s. 2 (nota o uczestnictwie poetów wielkopolskich: Jerzy Grupiński, Ryszard K...) szczegóły 
903.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1997).  szczegóły 
904.impreza: Rybnickie Dni Literatury (1999).  szczegóły 
905.impreza: Rybnickie Dni Literatury (2000).  szczegóły 
906.impreza: Rybnickie Dni Literatury (2002).  szczegóły 
907.impreza: Rybnickie Dni Literatury (2003).  szczegóły 
908.impreza: "Salon Wydawców. Katowicka Biesiada z Książką" - impreza poświęcona wydawcom, bibliotekarzom, autorom, czytelnikom (1998).  szczegóły 
909.impreza: Satyrykon (1997).  szczegóły 
910.impreza: Sejmik w Obronie Kultury Narodowej (1992).  szczegóły 
911.impreza: Sesja ekologiczno-literacka (1997).  szczegóły 
912.impreza: Sesja Redaktorów Pism Literackich i Społeczno-Kulturalnych Krajów Nadbałtyckich pt. "Wokół Bałtyku" (1995).  szczegóły 
913.impreza: Sesja zagłębiowska poświęcona literaturze, badaczom, krytykom i teoretykom oraz środowiskom twórczym (2002).  szczegóły 
914.impreza: Sieradzkie Spotkania Literacko-Plastyczne (2003).  szczegóły 
915.impreza: "Slam Poetry" - poetycki performance (2003).  szczegóły 
916.impreza: Słupska Jesień Poezji (1994).  szczegóły 
917.impreza: Słupska Jesień Poezji (1995).  szczegóły 
918.impreza: Spotkania Literackie na Kurpiach (1999).  szczegóły 
919.impreza: Spotkania Literackie na Kurpiach (2000).  szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 183-184 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
920.impreza: Spotkania Literackie na Kurpiach [poprzednia nazwa: "Literacki maj na Kurpiach"] (1998).  szczegóły 
921.impreza: Spotkania Młodych Poetów (2000).  szczegóły 
922.impreza: Spotkania Młodych Poetów (2001).  szczegóły 
923.impreza: Spotkania z Literaturą Pogranicza Kultur (1989).  szczegóły 
924.impreza: Spotkania z Literaturą Świata (1991).  szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 5 s. 20 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Jarniewicz Jerzy: Whitman, Pound, Ashbery i ja (VI Spotkania z Literaturą Świata - Sanok 1991). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 145-151  szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1991 nr 4 s. 36 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 11/12 s. 127 (not....) szczegóły 
artykuł: (Pis.): Amerykanie w Sanoku. Życie Warszawy 1991 nr 220 s. 7 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (RZ): VI Spotkania z Literaturą Świata. Trybuna 1991 nr 225 s. 5 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: Spotkania z literaturą amerykańską. Słowo Powszechne 1991 nr 253 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Spotkania z literaturą świata. Gazeta Wyborcza 1991 nr 218 s. 17 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1991 nr 118 s. 5 (zapow....) szczegóły 
925.impreza: Spotkania z Literaturą Świata (1992).  szczegóły 
artykuł: Przegląd kulturalny. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 26 s. 10  szczegóły 
artykuł: Rodowska Krystyna: Trzy zjawiska (Garść zapisków osobistych). Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 167-170  szczegóły 
926.impreza: Spotkania z Literaturą Świata (1993).  szczegóły 
927.impreza: Spotkania z Literaturą Świata [dawniej: Bieszczadzkie Spotkania z Literaturą Świata] (1990).  szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 okł. (komunikat...) szczegóły 
artykuł: Zadura Bohdan: Znad Dniepru nad Kamienną. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 297-304  szczegóły 
928.impreza: Spotkania z poezją (2002).  szczegóły 
929.impreza: Spotkania z poezją (2003).  szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 3 s. 30 (not....) szczegóły 
930.impreza: Spotkania z Poezją Religijną im. Marii Zientary Malewskiej (1999).  szczegóły 
931.impreza: Spotkania z Poezją Religijną im. Marii Zientary-Malewskiej (1996).  szczegóły 
932.impreza: Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską (1991).  szczegóły 
933.impreza: Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską (1992).  szczegóły 
934.impreza: Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską (1993).  szczegóły 
935.impreza: Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską (1994).  szczegóły 
936.impreza: Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską (1995).  szczegóły 
937.impreza: Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską (1996).  szczegóły 
938.impreza: Spotkanie Młodych Poetów Dolnego Śląska (2003). (z udziałem pisarzy i pisarek, m.in.: Tadeusz Dąbrowski, Edward Pasewic...) szczegóły 
939.impreza: Spotkanie Młodych Poetów Dolnego Śląska (materiały ogólne).  szczegóły 
940.impreza: Spotkanie młodych twórców (1989).  szczegóły 
941.impreza: Spotkanie pisarzy i wydawców poświęcone problemom polskiej współczesnej literatury (1989).  szczegóły 
942.impreza: Spotkanie Pisarzy Zagłębia (1992).  szczegóły 
943.impreza: Spotkanie Poetów Wschodu i Zachodu (1997). (w ramach Festiwalu Kraków 2000...) szczegóły 
artykuł: nr s.  szczegóły 
artykuł: RFK, AK, RR: Miasto poetów. Gazeta Wyborcza 1997 nr 234 s. 12 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kozik Ryszard, Radłowska Renata: Kraków 2000. Gazeta Wyborcza 1997 nr 231 s. 16  szczegóły 
artykuł: Łanocha Dariusz: Uczta słów (Spotkanie Poetów Wschodu i Zachodu). Trybuna 1997 nr 240 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
944.impreza: Spotkanie polskich pisarzy z kraju i obczyzny (1991).  szczegóły 
artykuł: Bartosińska Małgorzata: Spotkanie Polskich Pisarzy z Kraju i Obczyzny. Potop 1991 nr 2/3 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Maciejewski Janusz: Kraj, emigracja, Polska. Potop 1991 nr 2/3 s. 2 (refleksje po spotkaniu...) szczegóły 
artykuł: Przybylski Ryszard Kazimierz: Ojczyzna polszczyzna. Wprost 1991 nr 15 s. 55  szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: Głos z cmentarza (Słowo w dyskusji na zjeździe pisarzów z kraju i obczyzny). Potop 1991 nr 2/3 s. 3-4  szczegóły 
artykuł: Teschke Marek: Spotkanie jakiego nie było. Rzeczpospolita 1991 nr 39 s. 2 (wypow. sekretarza Oddz. Warszawskiego SPP nt. progr.; not. Anna Baniew...) szczegóły 
artykuł: Zasłyszane w kuluarach. Potop 1991 nr 2/3 s. 9 ([Wypowiedzi:] Tadeusz Chabrowski, Adam Czerniawski, Wacław Iwaniuk, Je...) szczegóły 
945.impreza: Spotkanie poświęcone literaturze "trzeciego obiegu" (1998).  szczegóły 
946.impreza: "Spotkanie z Poezją" (2001). (z udziałem poetów: Izabela Wiącek, Zdzisław Pękalski...) szczegóły 
947.impreza: Sudecka Majówka Literacka.  szczegóły 
948.impreza: "Sylwetki z Zagłębia. Ludzie-Zdarzenia-Symbole" - Sesja Zagłębiowska (2003).  szczegóły 
949.impreza: "Szał czytania" - impreza kulturalna zorganizowana z okazji Dnia Książki (2000).  szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Szał czytania. Rzeczpospolita 2000 nr 78 s. A6 (not. zapow....) szczegóły 
950.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 176 (not. o spotkaniach literackich w ramach imprezy...) szczegóły 
951.impreza: "Szał czytania. Słowo-Muzyka-Książka-Europa" - impreza (2001).  szczegóły 
artykuł: mt: "Góralskie czytanie" w Krynicy. Notes Wydawniczy 2001 nr 3/4 s. 24-25 (sprawozdanie...) szczegóły 
952.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: "By nie stać się niemym anonimem" - poezja a integracja europejska - korzyści czy zagrożenia. Sesja inauguracyjna Światowego Dnia Poezji z dnia 19 IV 2001 r.. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 6-7 (sprawozdanie z obchodów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Petrykozy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 15 (sprawozdanie ze spotkania poetów w ramach obchodów, w domu Wojciecha S...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Poeci-ambasadorzy w Pułtusku. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 13-14 (sprawozdanie z obchodów...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Światowy Dzień Poezji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 8-12 (sprawozdanie z obchodów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji!. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 3-4  szczegóły 
artykuł: Po Światowym Dniu Poezji napisali do naszej Redakcji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 5 (wypowiedzi uczestników: Stefan Mrowiński, Nikolas Beni-Psaltis, Aleksa...) szczegóły 
953.impreza: "Światowy Dzień Poezji" (2002).  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 82 (not. o imprezie "Wagary z poezją" zorg. dla młodzieży i nauczycieli pr...) szczegóły 
954.impreza: "Światowy Dzień Poezji" (2003).  szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Słowo drogą do człowieka. Kurier Wileński 2003 nr 86 s. 2 (dot. spotkania z polskimi pisarzami z Wilna w Warszawie, 25-26 IV 200...) szczegóły 
955.impreza: Święto Poezji Góralskiej (2001).  szczegóły 
956.impreza: Święto Poezji Góralskiej (2002).  szczegóły 
957.impreza: Świętokrzyskie Spotkania Literackie (1997).  szczegóły 
958.impreza: Świętokrzyskie Spotkania Literackie (1998).  szczegóły 
959.impreza: Świętokrzyskie Spotkania Literackie (1999).  szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
960.impreza: Świętokrzyskie Spotkania Literackie (2001).  szczegóły 
961.impreza: "Tekstylia" - Festiwal Literacki (2001).  szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: Bez polityki i bez kobiet. Rzeczpospolita 2001 nr 277 s. A11 (sprawozdanie...) szczegóły 
962.impreza: Teleport - konwent fanów fantastyki (2002).  szczegóły 
963.impreza: "Teleport" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (2003).  szczegóły 
964.impreza: Toruń Fiction Festival = Toruński Festiwal Prozy.  szczegóły 
965.impreza: Toruński Festiwal Książki (1996).  szczegóły 
artykuł: II Toruński Festiwal Sztuki. Rzeczpospolita 1996 nr 271 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: MPIAS: Literatura i kino. Gazeta Wyborcza 1996 nr 268 s. 17 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 47 s. 2 (notka...) szczegóły 
966.impreza: Toruński Festiwal Książki (1997).  szczegóły 
artykuł: Schick Piotr: "Niecodzienniki" księdza Twardowskiego (III Toruński Festiwal Książki). Trybuna 1997 nr 273 s. 21 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
967.impreza: Toruński Festiwal Książki (1998). (imprezy literackie, konkursy literackie, spotkania autorskie, zjazd po...) szczegóły 
968.impreza: Toruński Festiwal Książki (2001).  szczegóły 
969.impreza: Toruński Festiwal Książki (2002).  szczegóły 
artykuł: Festiwal czytania. Trybuna 2002 nr 286 dod. s. 1 (not. nt. przebiegu...) szczegóły 
artykuł: PIO: Festiwal książki. Trybuna 2002 nr 279 dod. s. 1  szczegóły 
artykuł: (PIO): Książę i pisarz. Trybuna 2002 nr 283 dod. s. 1 (not. nt. przebiegu festiwalu...) szczegóły 
970.impreza: Toruński Festiwal Książki (2003).  szczegóły 
971.impreza: Toruński Festiwal Poezji.  szczegóły 
972.impreza: Toruński Maj Poetycki (1994).  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Wiosenne święto poezji. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 6 s. 20  szczegóły 
973.impreza: Toruński Maj Poetycki (materiały ogólne).  szczegóły 
974.impreza: "Twarz" - seminarium literackie.  szczegóły 
975.impreza: Twórcza Noc Działań (1991).  szczegóły 
976.impreza: Twórcza Noc Działań (1992).  szczegóły 
977.impreza: Tydzień Literatury Dziecięcej - "Od Jachowicza do współczesności" (1996).  szczegóły 
978.impreza: Tydzień Literatury Dziecięcej - "W świecie elfów i muminków" (1997).  szczegóły 
979.impreza: "Tydzień spotkań z polską literaturą emigracyjną w Książnicy Pomorskiej" - cykl imprez (1995).  szczegóły 
980.impreza: Ujskie Dni Literatury (1998).  szczegóły 
981.impreza: "Urbanowe Spotkania" - impreza opolskiego środowiska literackiego (1996).  szczegóły 
982.impreza: Wakacyjny szał czytania. Książka, Teatr, Film. (2000).  szczegóły 
983.impreza: "Warszawa Pisarzy" - Festiwal Literacki (1996).  szczegóły 
artykuł: Kaczorowski Aleksander, Piasecki Marcin: Fiesta poetów. Gazeta Wyborcza 1996 nr 274 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Najazd pisarzy na Warszawę. Rzeczpospolita 1996 nr 261 s. 27 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Spotkanie, jakiego nie było. Gazeta Wyborcza 1996 nr 266 s. 17 (not....) szczegóły 
984.impreza: "Warszawa Pisarzy" - Festiwal Literacki (1997).  szczegóły 
artykuł: COOL, SZYH: Bez Stasiuka i Świetlickiego. Gazeta Wyborcza 1997 nr 246 s. 19  szczegóły 
artykuł: Dłuski Stanisław: Festiwale i kace. Sycyna 1998 nr 4 s. 13 (także o kwartalniku Fraza...) szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Macie swoich poetów (i nie tylko). Gazeta Wyborcza 1997 nr 237 s. 16  szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Trądzik młodzieńczy. Trybuna 1997 nr 249 s. 16 (dot. spotkania redaktorów czasopism literackich tzw. Ściany Wschodniej...) szczegóły 
985.impreza: "Warszawa Pisarzy" - Festiwal Literacki (2001).  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 12 s. E2 (nota o przebiegu festiwalu...) szczegóły 
986.impreza: "Warszawa pisarzy" - festiwal literacki (2001).  szczegóły 
987.impreza: "Warszawa Pisarzy" - Festiwal Literacki (2003).  szczegóły 
988.impreza: Warszawska Jesien Poezji (1997).  szczegóły 
989.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1988).  szczegóły 
990.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1989).  szczegóły 
artykuł: Kaczorowska Teresa: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 42 s. 4 (spraw. z imprezy w Ciechanowie...) szczegóły 
artykuł: Karaś Romuald: Nie jestem poetą. Enigma 1989 nr 5 s. 4-5 (wyw. z organizatorem imprezy; rozm.: Jacek Dobrzyniecki, Beata Tomaszk...) szczegóły 
artykuł: XVIII Warszawska Jesień Poezji. Enigma 1989 nr 5 s. 2  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Wojciech: Spotkania poetów. Zapiski Ciechanowskie 1989 t. 7 s. 200-201 (not. o spotkaniu uczestników w Ciechanowie i Opinogórze...) szczegóły 
991.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1990).  szczegóły 
artykuł: Urbankowski Bohdan: Co było i czego nie było podczas Dziewiętnastej Jesieni. Polonistyka 1991 nr 3 s. 186-190 (spraw....) szczegóły 
992.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1991).  szczegóły 
993.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1992).  szczegóły 
artykuł: W Płocku. Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 15  szczegóły 
artykuł: Z Ciechanowa i Opinogóry. Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 14, 15  szczegóły 
994.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1993).  szczegóły 
995.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1994).  szczegóły 
996.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1995).  szczegóły 
artykuł: Dzień Płocki Warszawskiej Jesieni Poezji. Bibliotekarz Płocki 1995 nr 1 s. 47  szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Trochę wiosny jesienią. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 13  szczegóły 
sprostowanie: Trochę wiosny jesienią. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 3 s. 24 (list do red. w sprawie kłamstw i pominięć fałszujących przebieg imprez...) szczegóły 
polemika: Żuliński Leszek: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 3 s. 24 (list do red....) szczegóły 
997.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1996).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 2 (ogł....) szczegóły 
998.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1997).  szczegóły 
999.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1998).  szczegóły 
1000.impreza: Warszawska Jesień Poezji (1999).  szczegóły 
1001.impreza: Warszawska Jesień Poezji (2000).  szczegóły 
artykuł: EO: Poezja jesienią. Nasz Dziennik 2000 nr 250 s. 9 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Gąsiorowski Krzysztof: Podsumowanie XXIX Warszawskiej Jesieni Poezji. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 103-105 (wywiad z wiceprezesem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskic...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 184-185 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
1002.impreza: Warszawska Jesień Poezji (2001).  szczegóły 
artykuł: Pyszko Jan: Warszawskie święto słowa. Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
1003.impreza: Warszawska Jesień Poezji (2002).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2002 nr 4 s. 55 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 64 (nota o spotkaniu "Poranek poetów" w ramach festiwalu z udziałem autoró...) szczegóły 
1004.impreza: Warszawska Jesień Poezji (2003).  szczegóły 
1005.impreza: Warszawska Jesień Poezji (materiały ogólne).  szczegóły 
1006.impreza: Warszawskie Dni Literatury "Polska literatura w sercu Europy".  szczegóły 
1007.impreza: Warszawskie Warsztaty Literackie (1995).  szczegóły 
1008.impreza: Warszawskie Warsztaty Literackie (1996). (do 30 X 1996 r....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 42 s. 2 (ogł....) szczegóły 
1009.impreza: Warsztaty Artystyczne Supraśl '99 (1999). (w czasie pleneru zorg. szereg spotkań z poetami...) szczegóły 
1010.impreza: Warsztaty Artystyczne Wilkasy '89 (1989).  szczegóły 
1011.impreza: Warsztaty dla osób zajmujących się pisaniem dramatów (1995).  szczegóły 
1012.impreza: Warsztaty Literackie (1986).  szczegóły 
1013.impreza: Warsztaty Literackie (1993).  szczegóły 
1014.impreza: Warsztaty Literackie (1995).  szczegóły 
1015.impreza: Warsztaty literackie (1996).  szczegóły 
1016.impreza: Warsztaty literackie (1996).  szczegóły 
1017.impreza: Warsztaty literackie dla młodych poetów w ramach Lęborskich Dni Kultury (1999).  szczegóły 
1018.impreza: Warsztaty Literackie dla młodych twórców literatury dla dzieci i młodzieży (1988).  szczegóły 
1019.impreza: Warsztaty literackie dla nauczycieli (1989).  szczegóły 
1020.impreza: Warsztaty Literackie im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna (1999).  szczegóły 
1021.impreza: Warsztaty literackie poświęcone haiku (1989).  szczegóły 
1022.impreza: Warsztaty Literackie "Strofa" (1998).  szczegóły 
1023.impreza: Warsztaty poetyckie (2002).  szczegóły 
1024.impreza: Warsztaty poetyckie dla młodych poetów polskiego pochodzenia zamieszkałych na Ukrainie (2000).  szczegóły 
artykuł: Kostecka Anna: Przyjechali poeci. Cracovia Leopolis 2000 nr 2 s. 35-36 (nota sprawozdawcza z wieczoru poetyckiego z udziałem poetów polskich z...) szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: Poeci Lwowa w Krakowie. Gazeta Lwowska 2000 nr 5 s. 12 (nota sprawozdawcza; z tekstami wierszy...) szczegóły 
1025.impreza: Warsztaty poetyckie dla młodzieży z Polski północno-wschodniej (2002).  szczegóły 
1026.impreza: Warsztaty Programowo-Twórcze "Poraj '89" (1989).  szczegóły 
1027.impreza: Warsztaty translacyjno-literackie dla autorów do 26. roku życia (2003).  szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 5 s. 131 (ogłoszenie...) szczegóły 
1028.impreza: "Wengener Gespraeche" - Międzynarodowe Spotkania Literackie (2002).  szczegóły 
1029.impreza: Wieczór poetycki autorów Zakładu Karnego Włocławek (1998).  szczegóły 
1030.impreza: Wieczór poetycki z udziałem poetów warszawskich i krakowskich (2001).  szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Poezja Dzisiaj zaproszona do Krakowa. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 114 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1031.impreza: "Wiersz Tysiąca Nocy" - Festiwal Poezji (1993).  szczegóły 
artykuł: Enigma 1993 nr 20 okł. (progr....) szczegóły 
1032.impreza: Wiosna Literatury w Gołotczyźnie (materiały ogólne).  szczegóły 
1033.impreza: Wiosna Poetów (1998).  szczegóły 
1034.impreza: "Wiosna Poetycka" - spotkanie twórców Bolesławia, Olkusza, Bukowna, Sławkowa.  szczegóły 
1035.impreza: "Wschód spotyka Zachód" - zjazd miłośników fantastyki (2001).  szczegóły 
1036.impreza: "Wszystko o gminie Morawica" - biesiada literacka (2000).  szczegóły 
1037.impreza: "Wśród czterech żywiołów. Rzeka" - impreza poetycka (2003).  szczegóły 
1038.impreza: "Z mojego kraju" - noc poetów, prozaików i krytyków krajowych i emigracyjnych (1990).  szczegóły 
1039.impreza: Zabrzańska Noc Poetycka (1999).  szczegóły 
1040.impreza: Zaduszki Konfraterni Poetów.  szczegóły 
1041.impreza: Zaduszki Literackie.  szczegóły 
1042.impreza: Zaduszki literackie poświęcone zmarłym pisarzom (1991).  szczegóły 
1043.impreza: Zagłębiowska Jesień Poetycka (2003).  szczegóły 
1044.impreza: "Zahcon" - konwent miłośników fantastyki (2001).  szczegóły 
1045.impreza: Zaolziańskie Dni Literatury (1990).  szczegóły 
1046.impreza: Zimowe warsztaty literackie (1996).  szczegóły 
1047.impreza: Zjazd Pisarzy Zagłębiowskich (2002).  szczegóły 
1048.impreza: Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Twardochleb Bogdan: Społeczne funkcje Zjazdów Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Ich rola w życiu literackim Szczecina. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 221-245 (w latach 1958-1970...) szczegóły 
1049.impreza: Zjazd Pisarzy Związanych z Regionem Świętokrzyskim (1989).  szczegóły 
1050.impreza: "Znad Wilii i Olzy" - spotkanie pisarzy polskich z Wilna i Zaolzia (1993).  szczegóły 
1051.impreza: Zwierzynieckie Posiady Literackie (1993).  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
1052.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika Lubuska. Pro Libris 2003 nr 1 s. 138 (not. o uroczystości rozdania nagród w ramach Czwartków Lubuskich; 27 I...) szczegóły 
1053.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzędowicz Jarosław: Polcon '92. Fenix 1992 nr 7 okł. (m.in. inf. o przyzn. nagr....) szczegóły 
1054.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.G.: Sześćdziesięciu poetów na Zamku Piastów Śląskich. Rzeczpospolita 1994 nr 238 s. 6 (m.in. inf. o laureacie...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
1055.nagroda: Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (1988; edycja XI). (nagr.: Jan Pilar, Artur Sandauer, Łucja Danielewska, Andrzej Kaliszews...) szczegóły 
1056.nagroda: Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (1989; edycja XII). (nagr.: Tadeusz Śliwiak ( "Słownik wyrazów światłoczułych"), Stanisław ...) szczegóły 
1057.nagroda: Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (1993; edycja XVI). (nagr.: Janusz Żernicki ("Palę świecę w południe"), Krzysztof Boczkowsk...) szczegóły 
1058.nagroda: Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (1994; edycja XVII). (nagr.: Andrzej Krzysztof Waśkiewicz ("Suwerenne państwo obłoków"), And...) szczegóły 
artykuł: Nagrody dla książek Anagramu. Integracje 1995 nr 30 s. 96 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 29 s. 2  szczegóły 
1059.nagroda: Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (1995; edycja XVIII). (nagr.: Janusz Drzewucki ("Podróż na południe"), Jan Koprowski ("Strofy...) szczegóły 
artykuł: MB: Gazeta Wyborcza 1995 nr 267 s. 17 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 2  szczegóły 
1060.nagroda: Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (1996; edycja XIX). (nagr.: Jan Leończuk, Anna Andrych, Stanisław Szewczenko, zbiór eseisty...) szczegóły 
1061.nagroda: Nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji za najciekawszy tom poetycki i tom esejów wydany w latach 1988-1989. (Jerzy Waleńczyk ("Wiersze")...) szczegóły 
1062.nagroda: Nagroda Warszawskiej Jesieni Poezji (1992). (Nagroda Młodych: Marcin Hałaś...) szczegóły 
1063.nagroda: Nagroda Warszawskiej Jesieni Poezji (1993). (nagroda specjalna i tytuł Księcia Poetów: Bohdan Urbankowski; Nagroda ...) szczegóły 
artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7  szczegóły 
artykuł: Ł.: Nagrody Warszawskiej Jesieni Poezji. Trybuna 1994 nr 24 s. 15  szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: W krainie ojczystego słowa. Kurier Wileński 1993 nr 240 s. 6  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Warszawska Jesień Poezji. Kurier Wileński 1993 nr 232 s. 3 (not....) szczegóły 
1064.nagroda: Nagroda Warszawskiej Jesieni Poezji (1994). (nagroda specjalna i tytuł Księcia Poetów: Zbigniew Herbert Nagroda Mło...) szczegóły 
1065.nagroda: Nagroda Warszawskiej Jesieni Poezji (1996). (Nagroda Młodych: Mateusz Antoniuk...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Klub Adwokatów Pisarzy (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1066.impreza: Ogólne Zebranie Członków Klubu Adwokatów Pisarzy (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 214 s. 6 (zapow....) szczegóły 
1067.impreza: Ogólne Zebranie Członków Klubu Adwokatów Pisarzy (1988).  szczegóły 
artykuł: Dreszer Alfred: Palestra 1989 nr 5/7 s. 130-132  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Klub Pisarzy Demokratycznych (od 1989) (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1068.impreza: Zjazd Wyborczy Klubu Pisarzy Stronnictwa Demokratycznego (1989).  szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 49 s. 11 (not. o zjeździe; prezes: Cezary Leżeński...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 274 s. 2 (not. spraw.; przewodniczący: Cezary Leżeński...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy ZSMP (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1069.impreza: Zjazd Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (1989).  szczegóły 
artykuł: Żmuda Andrzej: Przed VIII Zjazdem KKMP. Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1070.impreza: Ogólne Zebranie Wyborcze Polskiego PEN-Clubu (1991).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 130 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1071.książka: Materiały programowe I Krajowego Zjazdu Delegatów RSTK (1-2 kwietnia 1989 r. w Tychach). 1989 ([Zawiera m. in.:] Referat programowy na I Krajowy Zjazd Delegatów Robo...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1072.impreza: Krajowy Zjazd Delegatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1994).  szczegóły 
artykuł: Soroka Paweł: II Krajowy Zjazd RSTK. Własnym głosem 1994 nr 22 s. 1 (spraw. z działalności za okres, który upłynął od I Zjazdu RSTK (w 1989...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 23 s. 1, 6  szczegóły 
1073.impreza: Międzywojewódzkie Warsztaty Literackie członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Wrocławia, Starachowic, Zielonej Góry (1989).  szczegóły 
artykuł: MK: Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
1074.impreza: Ogólnopolski Plener Malarzy i Literatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1995).  szczegóły 
artykuł: Na Ziemi Wadowickiej. Własnym głosem 1995 nr 26 s. 2  szczegóły 
1075.impreza: Ogólnopolskie Forum Literatury i Krytyki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1988).  szczegóły 
artykuł: Długosz-Penca Daniela: Refleksje po III Ogólnopolskim Forum Literatury i Krytyki RSTK w Wiśle. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1989 nr 1 s. 30-32  szczegóły 
artykuł: MB: Twórczość Robotników 1989 nr 1 s. 11 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Uchwała III Ogólnopolskiego Forum Literatury i Krytyki. Twórczość Robotników 1989 nr 1 s. 11 (tekst uchwały...) szczegóły 
artykuł: Uchwała Ogólnopolskiego Forum Literatury i Krytyki RSTK w Wiśle. Bez przysłony 1989 nr 2 s. 7  szczegóły 
1076.impreza: Ogólnopolskie Forum Literatury i Krytyki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1989).  szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1990 nr 2/3 s. 2 (nota spraw.; z tekstem Uchwały IV Forum Literatury i Krytyki RSTK...) szczegóły 
1077.impreza: Ogólnopolskie Seminarium Programowo-Warsztatowe Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1989).  szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: Twórczość Robotników 1989 nr 15 s. 2 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Autorów Polskich im. B. Prusa (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1078.impreza: Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Poprawa Jan: Suplement 1989 [nr z XII] s. 1  szczegóły 
artykuł: Skoczek Tadeusz: Echo Krakowa 1989 nr 240 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 51/52 s. 19 (not. o wyborze nowych władz...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1079.książka: Dom pod Królami. W 75-lecie ZAiKS-u. 1993 (Antoni Marianowicz: Wstęp. * ZAiKS '93: Edward Pałłasz: ZAiKS wczoraj,...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1080.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejski Witold: Sprawozdanie (Dyrektora generalnego Witolda Kołodziejskiego z działalności biura stowarzyszenia). Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 24-39  szczegóły 
artykuł: Marianowicz Antoni: Sprawozdanie. Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 13-23 (z ostatniej kadencji ZAiKS-u...) szczegóły 
artykuł: Nowo wybrane władze stowarzyszenia w kadencji 2001-2005. Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 41-44  szczegóły 
artykuł: Protokół (VI Zjazdu delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 2 grudnia 2001). Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 2-5  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1081.impreza: Ogólnopolskie spotkanie pisarzy - członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 29  szczegóły 
1082.impreza: Walny Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Błońska Wanda: Co dalej, literaturo?. Przekrój 1993 nr 24 s. 5  szczegóły 
artykuł: B.M.: Prezesem Ludmiła Marjańska. Rzeczpospolita 1993 nr 125 s. 4 (inf. o wyborze Ludmiły Marjańskiej na prezesa SPP...) szczegóły 
artykuł: Maciąg Włodzimierz: Pisarzu, cura te ipsum. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 12 (art. przed zjazdem...) szczegóły 
1083.impreza: Zebranie niezależnych literatów i powstanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 12 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kurier Lubelski 1989 nr 12 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 4 s. 2  szczegóły 
artykuł: Kontakt 1989 nr 3 s. 145  szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą się zrzeszyć. Echo Krakowa 1989 nr 12 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą założyć nowe stowarzyszenie. Express Poznański 1989 nr 12 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą założyć stowarzyszenie. Gazeta Poznańska 1989 nr 14 s. 1  szczegóły 
artykuł: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 6 (tekst przyjętego oświadczenia...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 15 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 5 s. 13  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Uchwała w sprawie powołania nowego stowarzyszenia pisarzy. Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 6 (tekst uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego podjętej na zebran...) szczegóły 
artykuł: Uchwała. Przegląd Katolicki 1989 nr 7 s. 4 (tekst podjętej uchwały...) szczegóły 
artykuł: Zebranie niezależnych literatów. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 104-105 (not.; z tekstem przyjętego Oświadczenia...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 26 s. 148 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 4 s. 15 (not....) szczegóły 
1084.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Kulik Adam Wiesław: Po zjeździe SPP. Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1993 nr 27 s. 10 (not., z inf. o składzie Zarządu...) szczegóły 
artykuł: Rota 1993 nr 2/3 s. 155 (not. spraw....) szczegóły 
1085.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1996 nr 2 s. 66 (nt. wystosowania przez Zjazd listu do premiera Włodzimierza Cimoszewic...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 214 (nota o wyborze nowych władz: prezes - Marian Grześczak; wiceprezesi - ...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Pisarze mają nowego prezesa. Rzeczpospolita 1996 nr 128 s. 1, 29 (nota spraw. ze zjazdu; prezes: Marian Grześczak...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Pisarze przeciwko ministrowi kultury. Rzeczpospolita 1996 nr 129 s. 25 (o wystosowaniu przez Zjazd listu do premiera Włodzimierza Cimoszewicza...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (not. ...) szczegóły 
artykuł: Nowe władze SPP. Magazyn Literacki 1996 nr 3/4 s. 11  szczegóły 
artykuł: Terakowska Dorota: Pisarze do piór?!. Przekrój 1996 nr 24 s. 5  szczegóły 
artykuł: Turaj-Kalińska Katarzyna: Zwycięzcy i pokonani (Refleksje po III Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Universitas 1996 nr 17 s. 90  szczegóły 
1086.impreza: Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Stowarzyszenie pisarzy płatnych. Polityka 2000 nr 8 s. 44  szczegóły 
artykuł: Terakowska Dorota: Pisk myszy - czy glośne myślenie (10-lecie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Przekrój 1999 nr 24 s. 5  szczegóły 
1087.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: (ad): Przed nami inne sprawy. Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Gazeta Wyborcza 1990 nr 134 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Andrzej Braun prezesem SPP. Życie Warszawy 1990 nr 134 s. 1-2 (nota spraw. ze zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Bratkowski Piotr: Zmierzch heroizmu. Po prostu 1990 nr 20 s. 12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Literatura zaniepokojona. Rzeczpospolita 1990 nr 135 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kern Ludwik Jerzy: Nie dajmy się zbarbaryzować!. Przekrój 1990 nr 2348 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 211  szczegóły 
artykuł: Piskor Stanisław: Zjazd pisarzy. Gwiazda Polarna 1990 nr 37 s. 9  szczegóły 
artykuł: Terlecki Władysław: Powody do najgłębszego niepokoju. Życie Warszawy 1990 nr 133 s. 6 (wywiad przed zjazdem nt. SPP; rozm. Zbigniew W. Fronczek...) szczegóły 
nawiązanie: Zawiśliński Stanisław: Trybuna 1991 nr 14 s. 5  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 2 (nota spraw.; m.in. o wyborze na prezesa Andrzeja Brauna, na prezesa ho...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 148 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 51 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Bocheński Jacek: Jak się spodobać. Jacek Bocheński o sytuacji pisarzy i literatury. Gazeta Wyborcza 1990 nr 137 s. 4-5 (wypow. na zjeździe SPP, 9 VI 1990...) szczegóły 
1088.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Urbanek Adam: Stał się cud.... Tydzień 1991 nr 15 s. 8-9 (fotoreportaż...) szczegóły 
artykuł: Wernik Romuald: Na zjeździe pisarzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 83 s. 2  szczegóły 
1089.impreza: Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Chęcińska Elżbieta: Kurier Szczeciński 1989 nr 117 s. 8-9 (art. nt. zjazdu; z wypowiedziami Józefa Hena, Andrzeja Osęki i Piotra ...) szczegóły 
artykuł: Chęcińska Elżbieta: Z nowym wiatrem?. Dziennik Bałtycki 1989 nr 134 s. 4 (art. nt. zjazdu; z wypowiedziami: Józefa Hena, Andrzeja Osęki, Piotra ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 126 s. 4 (not. spraw.; z inf. o wyborze prezesa Jana Józefa Szczepańskiego...) szczegóły 
artykuł: Express Poznański 1989 nr 105 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 17 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Jastrun Ewa: Gazeta Wyborcza 1989 nr 16 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Kaczyński Andrzej] (ak): Tygodnik Solidarność 1989 nr 2 s. 15  szczegóły 
artykuł: Karpiński Marek: Druga kadencja. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 24 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Karpiński Marek: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 27 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 23 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Kornacka Anna] (AK): Express Wieczorny 1989 nr 105 s. 2  szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 27 s. 7  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 108 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 23 s. 8  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 11 s. 32 (nota; z fragm. wypow. Jana Józefa Szczepańskiego...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Katolicki 1989 nr 24 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 24 s. 12  szczegóły 
artykuł: Statuch Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 113 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 24 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 23 s. 15, nr 24 s. 15  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 28 s. 146  szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 23 s. 15 (not. o obradach i wyborze prezesa: Jan Józef Szczepański...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 126 s. 5 (nota spraw.; prezes - Jan Józef Szczepański...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1090.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Czejarek Karol: Express Wieczorny 1989 nr 41 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 9 s. 2 (not. o zakończeniu...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 13 s. 6  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Twórców Ludowych (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1091.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1993).  szczegóły 
artykuł: Informacja Biura ZG [Zarządu głównego] STL [Stowarzyszenia Twórców Ludowych]. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 4 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Koczot Władysław: W twórcach jest nadzieja... (Po zjeździe STL). Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 12-13 (uwagi po IX Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin,...) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 9 s. 24  szczegóły 
artykuł: Przemówienie min. Michała Jagiełły na Zjeździe STL. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 6-7 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Sitkowski Władysław: Wystąpienie prezesa ZG STL. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 1-3 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie...) szczegóły 
artykuł: Uchwała IX Krajowego Zjazdu Stowrzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 12-13 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wiącek Wiesław: Trzeba nam pomnieć skąd się wyszło.... Hale i Dziedziny 1994 nr 3/4 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Grażyny Romańczyk. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 9-10 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Jana Kurca. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 8-9 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie wiceministra kultury i sztuki Zdzisława Podkańskiego. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 6-7 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
1092.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1989).  szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 136 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kamiński Ryszard: Dziennik Ludowy 1989 nr 263 s. 1, 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pstrokońska Barbara: STL na zakręcie. Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 139 s. 7 (spraw.; prezes - Kazimiera Sekuła...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 262 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Weremczuk Stanisław: W okolicach VIII Zjazdu. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 a. 34-35  szczegóły 
artykuł: Zjazd - fakty, liczby, wydarzenia. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Unia Polskich Pisarzy Lekarzy (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1093.impreza: "Lekarze i poeci Wschodu" - Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1994).  szczegóły 
artykuł: Krasnodębski Dariusz: Kolejne sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Medyk 1994 nr 8 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
1094.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1993).  szczegóły 
artykuł: Przybylska-Wendt Grażyna: Synurbizacja i kosmos tematami sesji ekologicznej Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w TNP [Towarzystwa Naukowego Płockiego]. Notatki Płockie 1993 nr 3 s. 41  szczegóły 
1095.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1994).  szczegóły 
artykuł: Krasnodębski Dariusz: Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Medyk 1994 nr 2 s. 2 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
artykuł: Zaręba-Wronkowska Jolanta: Z wierszami... do Skierniewic. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 13 s. 8  szczegóły 
1096.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1995).  szczegóły 
artykuł: Rogala Stanisław: Sympozjum UPPL. Ikar 1995 nr 12 s. 7  szczegóły 
artykuł: Zarębski Maciej Andrzej: Posłowie. O staszowskim Sympozjum i genezie powstania książki. x 1996 ([W ks.:] Stanisław Rogala: Pod znakiem eskulapa. Kilka sylwetek twórcz...) szczegóły 
artykuł: Zarębski M.: Sympozjum lekarzy-pisarzy w Staszowie. Goniec Staszowski 1995 nr 11 s. 1, 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (Z.Ł.): Sympozjum pisarzy-lekarzy w Staszowie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 217 s. II (omów....) szczegóły 
1097.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1997).  szczegóły 
artykuł: MŻ-L: Miłość... i medycyna. Własnym głosem 1997 nr 34 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Wojskowe Koła Literackie (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1098.impreza: Choszczeńskie Ogólnowojskowe Warsztaty Literackie (1993).  szczegóły 
artykuł: (S): Warsztaty w Choszcznie. Własnym głosem 1993 nr 18 s. 2  szczegóły 
1099.impreza: Ogólnowojskowa Sesja Grup i Kół Literackich (1992).  szczegóły 
artykuł: Piekło Tadeusz: Dwie jesienie poetyckie. Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 12, 13  szczegóły 
1100.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (1997).  szczegóły 
artykuł: Worona Mirosław: [Czternasta] XIV Sesja Wojskowych Kół i Grup Literackich. Własnym głosem 1998 nr 38 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
1101.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (1997).  szczegóły 
artykuł: Górawski Stefan: Własnym głosem 1997 nr 33 s. 10 (omówienie...) szczegóły 
1102.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (1998).  szczegóły 
artykuł: Dytko Tadeusz: Literaci w mundurach. Suplement 1998 nr 2 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wrona Mirosław: [Piętnasta] XV Sesja Wojskowych Kół Literackich. Własnym głosem 1998 nr 43 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
1103.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (2000).  szczegóły 
artykuł: P.S.: [Siedemnasta] XVII sesja WKL [Wojskowych Kół Literackich]. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
1104.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (2002).  szczegóły 
artykuł: Soroka Paweł: Spotkania WKL. Własnym głosem 2003 nr 54 (2002/2003) s. 2 (spraw....) szczegóły 
1105.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1989).  szczegóły 
artykuł: Łukaszewicz Zenon: Nadodrze 1989 nr 11 s. 2 (spraw....) szczegóły 
1106.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1991).  szczegóły 
artykuł: (S): Żołnierskie pióra w Żaganiu. Własnym głosem 1991 nr 11 s. 2  szczegóły 
1107.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1991).  szczegóły 
artykuł: P.S.: Warsztaty w Biedrusku. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 2  szczegóły 
1108.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1994).  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
1109.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1995).  szczegóły 
artykuł: P.S.: Warsztaty Literackie w Żaganiu. Własnym głosem 1995 nr 25 s. 2  szczegóły 
1110.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1996).  szczegóły 
artykuł: Jeż Jan: Żagańskie Warsztaty Literackie. Własnym głosem 1996 nr 30 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
1111.impreza: Warsztaty Literackie z okazji 45-lecia Śląskiego Okręgu Wojskowego (1990).  szczegóły 
artykuł: Czachorowski Leszek: Wojskowi twórcy w Biedrusku. Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 9/10 s. 132  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (zawieszony 1981) (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1112.impreza: Walny Zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich (1949).  szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Dwa zjazdy. Arka 1991 nr 32 s. 92-101  szczegóły 
artykuł: Judek Cecylia: Zjazd szczeciński w świetle dokumentów. Pogranicza 2001 nr 2 s. 121-125  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowski Tadeusz: Zjazd od przodu i tyłu. Przekrój 2001 nr 6 s. 76 (fragment sprawozdania zamieszczonego w tygodniku Przekrój 1949 ...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1113.impreza: Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich (1997).  szczegóły 
artykuł: Stroiński Franciszek: Raz do roku. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
1114.impreza: Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Beryt Zdzisław: Literaci i życie literackie '89. Gazeta Poznańska 1989 nr 65 s. 11 (spraw. i refleksje...) szczegóły 
artykuł: Czejarek Karol: Express Wieczorny 1989 nr 46 s. 7 (spraw.; prezes: Wojciech Żukrowski...) szczegóły 
artykuł: Czejarek Karol: Express Wieczorny 1989 nr 52 s. 5  szczegóły 
artykuł: [Danecki Ryszard] (r): Radykalne zmiany w nowym statucie Związku Literatów. Express Poznański 1989 nr 80 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 53 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (es): Słowo Powszechne 1989 nr 46 s. 2 (spraw.; skład Zarządu...) szczegóły 
artykuł: Express Poznański 1989 nr 43 s. 5 (not. o wyjeździe poznańskich delegatów...) szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 45 s. 1-2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Garbolińska Matylda: Głos Robotniczy 1989 nr 58 s. 5  szczegóły 
artykuł: [Garbolińska Matylda] MAG: Głos Robotniczy 1989 nr 56 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 29 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kazimierczyk Barbara: Odrodzenie 1989 nr 10 s. 9  szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: Tak i nie 1989 nr 11 s. 3  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 2 (not. o zakończeniu...) szczegóły 
artykuł: Knichowiecki Bohdan: Trybuna Robotnicza 1989 nr 122 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kowalski Marek Arpad: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 11 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy, Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lichniak Zygmunt: Słowo Powszechne 1989 nr 55 s. 1, 18 (tekst przemówienia wygłoszonego na Zjeździe...) szczegóły 
nawiązanie: [Bijak Jan] (n.i.): Polityka 1989 nr 12 s. 15 (not. sat....) szczegóły 
artykuł: Machejek Władysław: Zagrożenie kultury polskiej. Życie Literackie 1989 nr 10 s. 1 (omów....) szczegóły 
artykuł: Melkowski Stefan: Nowości 1989 nr 51 s. 3 (wywiad; rozm. S. Frankowski...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 5 s. 110 (nota nt. obrad...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
artykuł: Oksymoron 1990 s. 195 (nota...) szczegóły 
artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 3 s. 68 (nota spraw.; prezes: Wojciech Żukrowski...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Polityka 1989 nr 10 s. 9  szczegóły 
artykuł: Piskozub Andrzej: Głos Wybrzeża 1989 nr 53 s. 1 (wywiad z prezesem gdańskiego oddziału ZLP przed zjazdem w Warszawie; r...) szczegóły 
artykuł: Polnische Perspektiven 1989 nr 3 s. 76 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Polish Perspectives 1989 nr 3 s. 64 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 5 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Pustkowski Henryk: Odgłosy 1989 nr 13 s. 12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rozenfeld Aleksander: Zapachy w ZLP. Wprost 1989 nr 14 s. 20-21 (fel. na marginesie Zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 54 s. 1-2 (spraw. z rozpoczęcia...) szczegóły 
artykuł: Samsel Roman: Zagadki pisarskiego losu. Plus 1989 nr 10 s. 4 (refleksje po zjeździe...) szczegóły 
artykuł: Siedem uwag o zjeździe ZLP. Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 2  szczegóły 
artykuł: Stanowisko XXIV Zjazdu ZLP w sprawie zagrożenia społecznej dostępności książki. Kierunki 1989 nr 13 s. 6  szczegóły 
artykuł: Statuch Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 50 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Stolica 1989 nr 12 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Wilhelm: Zatroskany Związek Literatów. Dziennik Zachodni 1989 nr 59 s. 4  szczegóły 
artykuł: Szopa Edward: Katolik 1989 nr 14 s. 6 (omów....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 12 s. 13  szczegóły 
artykuł: Uchwały i rezolucje Zjadu Związku Literatów Polskich, Warszawa 2-3 III 1989. Życie Literackie 1989 nr 20 s. 13 (teksty uchwał i rezolucji...) szczegóły 
artykuł: Warzecha Andrzej: Dziennik Polski 1989 nr 53 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: [Warzecha Andrzej] (war): Dziennik Polski 1989 nr 51 s. 1 (zapow.; skład delegacji Krakowskiego Oddziału ZLP...) szczegóły 
artykuł: Wieliński Jan: Twórczość Robotników 1989 nr 7 s. 10 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 53 s. 1-2 (spraw. z inauguracji...) szczegóły 
artykuł: Zawrocki Jerzy: Słowo Powszechne 1989 nr 43 s. 3 (art. przed zjazdem...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 160 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 10 s. 15  szczegóły 
artykuł: Żukrowski Wojciech: Express Wieczorny 1989 nr 44 s. 1-2 (wywiad z dotychczasowym prezesem na marginesie zjazdu; rozm. Anna Korn...) szczegóły 
artykuł: Żukrowski Wojciech: Fakty 1989 nr 9 s. 7 (wywiad z prezesem przed zjazdem; rozm. Piotr Strachanowski; z fot. W. ...) szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Argumenty 1989 nr 12 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 53 s. 1, 6; nr 54 s. 1, 6 (spraw.; prezes: Wojciech Żukrowski...) szczegóły 
1115.impreza: Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Bardzińska Dorota: ZLP: Przemeblowanie. Trybuna 1990 nr 31 s. 6  szczegóły 
artykuł: Frejdlich Konrad: Pukanie w stolik (Warszawa: - był zjazd ZLP). Odgłosy 1990 nr 13 s. 11  szczegóły 
artykuł: Gazda Grzegorz: "Pukanie w stolik". Odgłosy 1990 nr 15 s. 13 (polem. z art.: Konrad Frejdlich: Pukanie w stolik. Odgłosy 1990...) szczegóły 
artykuł: Konarski Leszek: Różnobarwne pióra. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 12 s. 10  szczegóły 
artykuł: Koźniewski Kazimierz: Polityka 1990 nr 13 s. 5  szczegóły 
artykuł: Kupiszewski Edward: Głos z literackiego piekła. Pracownia 1990 nr 2 s. 33-35 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rozłam w ZLP. Życie Warszawy 1990 nr 66 s. 2 (spraw.; m. in. o odejściu z ZLP Cezarego Leżeńskiego, Romana Śliwonika...) szczegóły 
1116.impreza: Zjazd Związku Literatów Polskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Piotr Kuncewicz prezesem Związku Literatów Polskich. Rzeczpospolita 1996 nr 289 s. 25 (not. o dokonaniu wyboru...) szczegóły 
artykuł: Zjazd ZLP. Rzeczpospolita 1996 nr 287 s. 28 (not....) szczegóły 
1117.impreza: Zjazd Związku Literatów Polskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 102 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 82 (not. o wyborze nowych władz: prezesem został ponownie wybrany Piotr Ku...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 173 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1118.artykuł: Kuncewicz prezesem ZLP. Rzeczpospolita 2000 nr 131 s. A11 (not. o dokonaniu wyboru na XXVII Zjeździe Związku Literatów Polskich w...) szczegóły 
1119.artykuł: Piotr Kuncewicz prezesem Związku Literatów Polskich. Rzeczpospolita 1996 nr 289 s. 25 (not. o dokonaniu wyboru na XXVI zjeździe Związku, 11 XII 1996...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1120.impreza: "Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1999" - konferencja popularnonaukowa (1999). (w ramach Pierwszych Katowickich Spotkań z Literaurą...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Próba bilansu. Śląsk 2000 nr 1 s. 61 (omówienie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Biała Podlaska (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1121.impreza: Biesiada Literacka "Romanów '88" (1988).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Białystok (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1122.impreza: Białostocka Wiosna Literacka (1989).  szczegóły 
1123.impreza: Białostockie Spotkania Literackie (1995).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Bukowno (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1124.impreza: "Pod Diablą Górą" - Sejmik Poetycki (1997).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Chełm (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1125.impreza: "U progu Kresów" - biesiada literacka (1991).  szczegóły 
1126.impreza: "U progu Kresów" - biesiada literacka (1992).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Chojnice (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1127.impreza: Chojnicka Noc Poetów (1997).  szczegóły 
1128.impreza: Chojnicka Noc Poetów (1998).  szczegóły 
1129.impreza: Chojnicka Noc Poetów (1999).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ciechanów (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1130.impreza: Ciechanowskie Dni Literatury w ramach XXIX Warszawskiej Jesieni Poezji (2000; edycja XV).  szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 184 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Cieszyn (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1131.artykuł: (k): Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 21 s. 4 (nota spraw. z Cieszyńskiej Wiosny Poetyckiej, 11 V 1989; org. Grupa Li...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Częstochowa (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1132.impreza: Częstochowskie Dni Fantastyki (1999).  szczegóły 
artykuł: Wieczorek "Wolvie" Adam: Fantaści. Aleje 3 1999 nr 21 s. 17 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1133.artykuł: Szczęsna Maria: Warsztaty w Kulach. Własnym głosem 1991 nr 8 s. 9 (nt. III Warsztatów Twórczych RSTK Województwa Częstochowskiego pod has...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1134.impreza: Cykl spotkań z autorami książek dotowanych przez Wydział Kultury i Nauki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (1992).  szczegóły 
1135.impreza: Dekada Pisarzy Wybrzeża (1987).  szczegóły 
1136.impreza: Dni Literatury Gdańskiej (1989).  szczegóły 
1137.impreza: Dni Literatury Gdańskiej (1995).  szczegóły 
1138.impreza: Gdańskie Dni Poezji (1989).  szczegóły 
artykuł: Kupper Eugeniusz: Rozmowa o pokoleniach. Poezja 1990 nr 4/6 s. 101-102 (omów....) szczegóły 
1139.impreza: Gdańskie Dni Poezji (1990).  szczegóły 
1140.impreza: Gdańskie Dni Poezji (1992).  szczegóły 
1141.impreza: Gdańskie Dni Poezji (1995).  szczegóły 
1142.impreza: Gdańskie Dni Poezji (materiały ogólne).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gliwice (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1143.impreza: Gliwicka Noc Poetów (1995).  szczegóły 
1144.impreza: Gliwickie Konfrontacje Literackie (1993).  szczegóły 
1145.impreza: Gliwickie Konfrontacje Literackie (1994).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gołotczyzna (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1146.impreza: Wiosna Literatury w Gołotczyźnie (2000; edycja X).  szczegóły 
artykuł: Dmowska Agnieszka: Wiosna Literatury w Gołotczyźnie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 127-132 (sprawozdanie z imprezy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gorzów Wielkopolski (życie literackie)
1147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (j.g.): Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 8 (sprawozdanie z VII Warsztatów Artystycznych w Lubniewicach, 10-18 VII ...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Krystyna: Ziemia Gorzowska 1989 nr 29 s. 5 (spraw. z VII Warsztatów Artystycznych w Lubniewicach, 10-18 VI 1989...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Guciów (życie literackie)
1148.artykuł: Fornek Bożena: Biesiada literacka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 28 (spraw. z Biesiady Literackiej, 28-29 IX 1991...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Iława (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1149.impreza: Dni Polskiej Literatury Współczesnej w ramach Iławskiej Jesieni Kultury (1989).  szczegóły 
1150.impreza: Iławska Wiosna Twórczości (1989).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Izabelin (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1151.impreza: Izabelińskie Spotkania z Książką (2001).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1152.impreza: Dni Literatury Środowiska Katowickiego (1989).  szczegóły 
1153.impreza: Katowickie Spotkania Artystów i Krytyków (2001).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kłodzko (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1154.impreza: Kłodzki Wieczór Artystyczny (1989).  szczegóły 
1155.impreza: Kłodzki Wieczór Artystyczny (1995).  szczegóły 
1156.impreza: Kłodzki Wieczór Artystyczny (1998; edycja LXXXV).  szczegóły 
1157.impreza: Kłodzkie Dni Młodych Poetów (1994).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Konin (życie literackie)
1158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusin Stefan: Przegląd Koniński 1989 nr 2 s. 9 (spraw. z Warsztatów Twórczych, Giewartów, X 1988...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Koszalin (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1159.książka: Kołowska Małgorzata: Wojewódzka panorama kultury. 1996 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] Konkursy literackie. Wydawnictwa. Bałtycki T...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
1160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: MM: Europa w Krakowie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 274 s. 18 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1161.impreza: Krakowska Noc Poetów (1992).  szczegóły 
1162.impreza: Krakowska Noc Poetów (1995).  szczegóły 
1163.impreza: Krakowska Noc Poetów (1998).  szczegóły 
1164.impreza: Krakowska Noc Poetów (2000).  szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 173-174 (not. o imprezie...) szczegóły 
1165.impreza: "Poezja, gwiazdy i tokaj" - biesiada literacka (1995).  szczegóły 
1166.impreza: "Siedem przestrzeni u literatów" - projekt.  szczegóły 
1167.impreza: Zaduszki Poetyckie (1989).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Krasnystaw (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1168.artykuł: Hereditas 1994 nr 4 s. 8 (not. inf. o Zadumkach Poetyckich...) szczegóły 
1169.artykuł: Zadumki poetyckie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 24 (nota spraw. z IV "Zadumek Poetyckich" w Krasnymstawie z udziałem pisar...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Leszno (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1170.impreza: Leszczyńskie Dni Literatury (2002).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Leśniewo (woj. gdańskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1171.artykuł: (s.j.): W Leśniewie przy świecach. Pomerania 1992 nr 1 s. 39 (nt. imprezy "Towarzyski wieczór literacki z Idą", zorg. 9 XII 1991 z u...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1172.impreza: Lubelskie Dni Fantastyki (1993).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łask (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1173.artykuł: Kowalski Bernard: Odgłosy 1989 nr 28 s. 8 (not. spraw. z sesji literackiej z okazji 30-lecia powstania grupy poet...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łomża (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1174.impreza: Łomżyński Czerwiec Literacki (1995).  szczegóły 
artykuł: J.S.: Łomżyński Czerwiec Literacki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 171 s. 5 (spraw....) szczegóły 
1175.impreza: Łomżyński Czerwiec Literacki (1996).  szczegóły 
1176.impreza: Łomżyński Czerwiec Literacki (1997).  szczegóły 
1177.impreza: Łomżyński Czerwiec Literacki (1998).  szczegóły 
1178.impreza: Łomżyński Czerwiec Literacki (1999; edycja V).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łowicz (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1179.impreza: Wieczór historyczno-literacki (1995).  szczegóły 
1180.impreza: Wieczór Żyjących Poetów (1995).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łódź (życie literackie)
1181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Hoszowska Lucyna] (hosz): Express Ilustrowany 1989 nr 47 s. 6 (o udziale przedstawicieli oddziału na Zjeździe Delegatów ZLP w Warsza...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1182.impreza: Festiwal literatury (2003).  szczegóły 
1183.impreza: "Kultura literacka Łodzi lat 1945-1995" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Mikołów (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1184.impreza: "Śląski wysyp" (2003). (promocja literatury i spotkania z pisarzami...) szczegóły 
artykuł: Marzec Bartosz: Wysyp nie tylko śląski. Rzeczpospolita 2003 nr 57 s. A15 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Mysłowice (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1185.impreza: Mysłowicki Tydzień Poezji (1989).  szczegóły 
1186.impreza: Mysłowicki Tydzień Poezji (1992).  szczegóły 
1187.impreza: Mysłowicki Tydzień Poezji (1993).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nowa Ruda (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1188.impreza: Noworudzkie Spotkania z Poezją (1995).  szczegóły 
artykuł: Maliszewska Apolonia: Nowa Ruda w maju znowu rozbrzmiewała poezją. Poradnik Bibliotekarza 1995 nr 7/8 s. 55-56  szczegóły 
1189.impreza: Noworudzkie Spotkania z Poezją (1996).  szczegóły 
1190.impreza: Noworudzkie Spotkania z Poezją (1997).  szczegóły 
1191.impreza: Noworudzkie Spotkania z Poezją (2000).  szczegóły 
1192.impreza: Noworudzkie Spotkania z Poezją (2002).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Opole (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1193.impreza: "Dziedzictwo i Współczesność" - uroczystość uczczenia 50-lecia opolskiego środowiska literackiego (1995).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1194.artykuł: Kobiałko Radosław: Trybuna Opolska 1989 nr 33 s. 4 (spraw. z 3. wieczoru "Biesiada z Muzą"...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ostrołęka (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1195.impreza: "Literacki maj na Kurpiach" (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
1196.impreza: "Róg Poetów" - spotkanie poetów w Ostrołęce (2002).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Paczków (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1197.impreza: Plener Poetycki (1987).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Piotrków Trybunalski (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1198.impreza: Zaduszki Poetyckie (1993).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Podkowa Leśna (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1199.impreza: Weekendowe Warsztaty Literackie (1998).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1200.impreza: Dekada Pisarzy Środowiska Wielkopolskiego (1989).  szczegóły 
artykuł: [Szymczak Zbigniew] (szym): Przegląd Koniński 1989 nr 16 s. 8  szczegóły 
1201.impreza: Ratajskie Spotkania z Poezją (1989).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Przemyśl (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1202.impreza: Przemyska Wiosna Poetycka (1996).  szczegóły