PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Nazwisko twórcy: Husserl Edmund
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Husserl Edmund
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1.książka twórcy: Husserl Edmund: Idea fenomenologii. 2008  szczegóły 
2.książka twórcy: Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. 1999  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
3.proza: Husserl Edmund: Przedmioty intencjonalne(1894) [fragm.:] I. Przedmiot immanentny i rzeczywisty. x 1999 ([W ks. zb.:] Od Platona do współczesności. Zbiór rozpraw. Pod red. Ste...) szczegóły 
4.proza: Husserl Edmund: Samoobecność (Selbstgebung) w spostrzeżeniu. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 118-139 (z notą od tłumaczki, s. 117-118...) szczegóły 
5.proza: Husserl Edmund: Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu [fragm.:] Świadomość czasu. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 250-294 (z not., s. 248....) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
6.książka o twórcy: Święcicka Krystyna: Husserl. 1993 ([Zawiera także wybór pism Edmunda Husserla w tł. z niem. Sławomiry Wal...) szczegóły 
7.książka o twórcy: Święcicka Krystyna: Husserl. 2005 ([Zawiera także wybór pism Edmunda Husserla, w tł. z niem. Sławomiry Wa...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
8.artykuł: Bastek Adam: Awangarda i kreacja: Nietzsche, Husserl, Wittgenstein. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 2001 nr 6 s. 147-160  szczegóły 
9.artykuł: Brudzińska Jagna: Husserlowska fenomenologia pasywnej genezy a nieświadoma dynamika popędowa według Freuda. Fenomenologia 2003 nr 1 s. 91-109 (z not. o aut., s. 225...) szczegóły 
10.artykuł: Chrudzimski Arkadiusz: Husserlowski idealizm transcendentalny. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 35-66  szczegóły 
11.artykuł: Chrudzimski Arkadiusz: Transcendentalizm Kanta i Husserla. Studia Philosophiae Christianae 1996 r. 32 nr 1 s. 288-292  szczegóły 
12.artykuł: Dębowski Józef: Problematyka prawdy i oczywistości w fenomenologii Husserla. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1991 t. 12/13 (1987/1988) s. 139-156  szczegóły 
13.artykuł: Dębowski Józef: Świat duchowy wobec przyrody w ujęciu Edmunda Husserla. Akcent 1993 nr 4 s. 124-130  szczegóły 
14.artykuł: Drwięga Marek: Husserl o cielesności. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 3 s. 5-35  szczegóły 
15.artykuł: Dyło Ireneusz: Redukcja fenomenologiczna i Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla. Philosophon Agora 2001 s. 88-106  szczegóły 
16.artykuł: Jagoszewska Jolanta: Świadomość wobec sensu, znaczenia i znaku w filozofii Edmunda Husserla. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze 1999 nr 7 (2141) s. 27-37  szczegóły 
17.artykuł: Kmiecikowski Waldemar: Przedmiot idealny i intencjonalny a spór Ingardena z Husserlem. Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica 2001 t. 2 (4) s. 7-27  szczegóły 
18.artykuł: Kornecki Marek: Husserlowska koncepcja materialnego "a priori". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 11-16  szczegóły 
19.artykuł: Kosowski Łukasz: Analiza Husserlowskich pojęć: charakter ujmowania, uobecniania oraz istnienia. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 89-99  szczegóły 
20.artykuł: Kot Dobrosław: Krytyka zarzutów Romana Ingardena dotyczących idealizmu transcendentalnego Edmunda Husserla. Logos i Ethos 2000 nr 2 s. 150-167  szczegóły 
21.artykuł: Łukasiewicz Dariusz: Teorie fikcji we wczesnej fenomenologii Edmunda Husserla. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 69-80  szczegóły 
22.artykuł: Łukasiewicz Dariusz: Znaczenie i prawda w świetle niektórych prac Edmunda Husserla. Principia 1995 t. 13/14 s. 203-212  szczegóły 
23.artykuł: Maciejczak Marek: Czas i historia w fenomenologii Edmunda Husserla. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 2 s. 159-177  szczegóły 
24.artykuł: Maciejczak Marek: Husserla teoria świadomości jako intencjonalnego systemu. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 3 s. 229-248  szczegóły 
25.artykuł: Milanowicz Magdalena: Przedmiot realny w fenomenologii Husserla. Interpretacja Ingardena i próba jej odparcia. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2002 nr 2 s. 243-255  szczegóły 
26.artykuł: Ogryzko-Wiewiórowski Henryk: Rozumienie w koncepcji filozoficznej Edmunda Husserla. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 61-74  szczegóły 
27.artykuł: Piskorz Stanisław: Konstytucja "alter ego" według Husserla. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Filozofia 2002 nr 10 s. 23-31  szczegóły 
28.artykuł: Ricoeur Paul: Husserl i Wittgenstein o języku. Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 59-69  szczegóły 
29.artykuł: Rosiak Marek: Husserlowska koncepcja ontologii formalnej, logiki formalnej i ich wzajemnych relacji. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 67-78  szczegóły 
30.artykuł: Rożdżeński Roman: Husserl a problem tak zwanej ogólnej naoczności. Logos i Ethos 1998 nr 1 s. 13-27  szczegóły 
31.artykuł: Schwartz Robert F.: A Nostalgia for the Permanent in Manifestations of the Human: Husserl and Levinas. Mazowieckie Studia Humanistyczne 2003 nr 1/2 s. 117-126  szczegóły 
32.artykuł: Siemek Marek J.: Projekt transcendentalnej filozofii jako nauki: Husserl i Fichte. x nr s. ([w ks.:] Ideały nauki i konflikty wartości. Warszawa 2005, s. 83-101...) szczegóły 
33.artykuł: Sikora Adam: W poszukiwaniu pewności. Mówią Wieki 1996 nr 8 s. 13-15 (nt. twórczości i biografii...) szczegóły 
34.artykuł: Sokołowski Robert: Miejsce konstytucji w fenomenologii Husserla. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 139-167  szczegóły 
35.artykuł: Święcicka Krystyna: Husserl - świadomość i czas. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 296-300  szczegóły 
36.artykuł: Żełaniec Wojciech: Husserl o "naoczności kategorialnej". Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 19-53  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
37.utwór: Badania logiczne [Logische Untersuchungen].  szczegóły 
artykuł: Łaciak Piotr: Rozumienie języka w "Badaniach Logicznych" Edmunda Husserla. Principia 1995 t. 13/14 s. 213-234  szczegóły 
artykuł: Maciejczak Marek: Świadomość intencjonalna w "Badaniach logicznych" E. Husserla. Przegląd Filozoficzny 1999 nr 4 s. 71-92  szczegóły 
artykuł: Półtawski Andrzej: Teoria poznania "Badań logicznych" Husserla a zagadnienie intencjonalności. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 1 s. 5-15  szczegóły 
38.utwór: Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna [Krisis der europaeischen Wissenschaften und die transzendentale Phaenomenologie].  szczegóły 
artykuł: Lesko Vladimir: Husserlowska recepcja filozofii nowożytnej w "Kryzysie". Colloquia Communia 2001 nr 4 s. 76-84  szczegóły