Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Nazwisko twórcy: Bojanowski Edmund błogosławiony
Możesz zmienić zakres lat: do

Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1.książka twórcy: Bojanowski Edmund: Dziennik 1853-1871. 1988  szczegóły 
recenzja: A.T.: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 37 (nota...) szczegóły 
artykuł: Rutkowska Małgorzata: Słowo Powszechne 1989 nr 45 s. 9  szczegóły 
2.książka twórcy: Bojanowski Edmund: Dziennik 1853-1871. 1999  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 2000 nr 1 s. 61  szczegóły 
3.książka twórcy: Bojanowski Edmund: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871. 2001 (T. 1: Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1836-1871. 2001, 520 s., [24]...) szczegóły 
recenzja: Galos Adam: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2003 nr 1 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Molik Witold: Korespondencja bł. Edmunda Bojanowskiego. Kronika Wielkopolski 2003 nr 1 s. 119-121  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
4.wiersz: Bojanowski Edmund: Na rannym niebie.... Gwiazda Polarna 1995 nr 25 s. 13  szczegóły 
5.wiersz: Bojanowski Edmund: Senek i drzemota. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 22  szczegóły 
6.wiersz: Bojanowski Edmund: Sikorko. Gwiazda Polarna 1995 nr 25 s. 13  szczegóły 
7.wiersz: Bojanowski Edmund: Śpiew wiosenny. Gwiazda Polarna 1995 nr 21 s. 13  szczegóły 
8.wiersz: Bojanowski Edmund: Zajączek. Gwiazda Polarna 1995 nr 22 s. 13  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
9.książka o twórcy: Błogosławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek. 2000 ([Materiały z sympozjum poświęconego życiu i działalności Edmunda Bojan...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 203 (nota...) szczegóły 
10.książka o twórcy: Jankowiak Stefan: Edmund Bojanowski 1814-1871. Życie i działalność. Bibliografia. 1995  szczegóły 
recenzja: Żalik Anna: Edmund Bojanowski. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 39-40  szczegóły 
11.książka o twórcy: Maćkowiak Krzysztof, Walczak Bogdan: Język i styl w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego. 2001 (Wstęp. - Bogdan Walczak: Edmunda Bojanowskiego badania nad "prowincjon...) szczegóły 
recenzja: Sieradzka-Baziur Bożena: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
12.książka o twórcy: Morhorst Birgitta: "Nędzy trzeba samemu dotknąć". Edmund Bojanowski (1814-1871) Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. [Najświętszej Marii Panny] Niepokalanie Poczętej. Jego życie, jego działalność, jego dzieło. 1988  szczegóły 
recenzja: Żalik Anna: Ten, który dotknął nędzy. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 32-34  szczegóły 
13.książka o twórcy: Ruciński Tadeusz: Przez okulary wiary. O Bożym "Okularniku" Edmundzie Bojanowskim. 1999 ([Ks. popularyzatorska dla dzieci o życiu i działalności Edmunda Bojano...) szczegóły 
14.książka o twórcy: Sługa Boży Edmund Bojanowski apostoł laikatu. Materiały z sympozjum. 1990 ([Materiały z sympozjum "Sługa Boży Edmund Bojanowski - apostoł laikatu...) szczegóły 
15.książka o twórcy: Sługa Boży Edmund Bojanowski i jego troska o człowieka. Materiały z II Sympozjum. 1991 ([M.in. art.:] Od Redakcji. - Marian Fąka: Duch wiary jako źródło inspi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Augustynowicz Jan: Edmund Bojanowski pionier polskiego laikatu. Gazeta Niedzielna 1995 nr 11 s. 1, 3  szczegóły 
17.artykuł: A.Ż.: Jednym zdaniem. Przyjaciel Ludu 2000 z. 1/2 s. 20 (not. biograficzna...) szczegóły 
18.artykuł: [Dedykowane Edmundowi Bojanowskiemu:] Grabonoskie Zapiski Regionalne. Grabonóg. 1992 t. 2. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1992 t. 2 s. 3 (z fot. pisarza...) szczegóły 
19.artykuł: Gryczka Zbigniew: Bojanowski w encyklopediach. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 34-35  szczegóły 
20.artykuł: Jankowiak Stefan: Bojanowski a czytelnictwo ludowe. Przyjaciel Ludu 1994 z. 3/4 (1992) s. 4-7  szczegóły 
21.artykuł: Karaś Mariola: Edmund Bojanowski wciąż pomaga. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 23-28 (o uzdrowieniu osoby chorej za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskieg...) szczegóły 
22.artykuł: Kornacka Maria Manfreda: Proces beatyfikacyjny Edmunda Bojanowskiego. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 4-6  szczegóły 
23.artykuł: Kosiński Andrzej: Ład 1988 nr 32 s. 3, 14 (biogr....) szczegóły 
24.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Działalność wydawnicza Bojanowskiego. Przyjaciel Ludu 1992 z. 1 (1991) s. 13-16 (Edmund Bojanowski jako twórca i redaktor almanachów "Pokłosie" (1852-1...) szczegóły 
25.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Zainteresowania paremiologiczne Edmunda Bojanowskiego. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 15-25  szczegóły 
26.artykuł: Miedziński Ziemowit: Edmund Bojanowski - Święty bez habitu. Odpowiedzialność i Czyn 1990 nr 2 s. 42-51 (życie i dzieło...) szczegóły 
27.artykuł: Miedziński Ziemowit: Edmund Bojanowski (Polscy słudzy Boży). Zorza 1989 nr 47 s. 9 (biografia, z portr....) szczegóły 
28.artykuł: Niparko Romuald: Metody w systemie wychowawczym Edmunda Bojanowskiego. Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 161-192  szczegóły 
29.artykuł: Opiela Loyola, Opiela Loyola: Ciągłość i aktualność idei ochronek Edmunda Bojanowskiego. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 15-19  szczegóły 
30.artykuł: P.M.: Błogosławiony Edmunt Bojanowski... Christianitas 2000 nr 3/4 s. 73-74 (sylwetka...) szczegóły 
31.artykuł: Pyrek Leonia: System wychowawczy Edmunda Bojanowskiego. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 11-14  szczegóły 
32.artykuł: Rehmus Juwencja: Edmund Bojanowski jako wychowawca. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 6-10  szczegóły 
33.artykuł: Sroka Stanisław: Działalność społeczno-charytatywna Edmunda Bojanowskiego. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1992 t. 2 s. 25-37  szczegóły 
34.artykuł: Sroka Stanisław: Edmund Bojanowski. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 3-4  szczegóły 
35.artykuł: Walczak Bogdan: Bł. Edmund Bojanowski - badacz gwary wielkopolskiej. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 7-8 s. 44-45 (nt. działalności autora, głównie w dziedzinie badań dialektologicznych...) szczegóły 
36.artykuł: Walczak Bogdan: Edmund Bojanowski jako badacz ludowego słownictwa wielkopolskiego. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1995 t. 5 s. 55-63  szczegóły 
37.artykuł: Walczak Bogdan, Witaszek-Samborska Małgorzata: O zbiorku "prowincjalizmów" wielkopolskich Edmunda Bojanowskiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 91-101  szczegóły 
38.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Folklor w poglądach religijnych Edmunda Bojanowskiego. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 71-76  szczegóły 
39.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Problematyka religijno-patriotyczna w twórczości Edmunda Bojanowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 30 (1298) s. 13-35  szczegóły 
40.artykuł: Żalik Anna: Edmunda Bojanowskiego na lud wiejski spojrzenie (na podstawie "Dziennika"). Grabonoskie Zapiski Regionalne 1993 t. 3 s. 75-84  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
41.ikonografia: Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 1 (portret...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
42.impreza: "Sługa Boży Edmund Bojanowski - apostoł laikatu" - sesja (1989).  szczegóły 
artykuł: Kania G.: Studia Theologica Varsaviensia 1990 nr 2 s. 169-170  szczegóły 
artykuł: Niedziela 1989 nr 46 s. 3 (nota zapow. z programem...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
43.utwór: Piosnki wiejskie dla ochronek.  szczegóły 
artykuł: Szóstak Anna: "Dzieciństwo sielskie, anielskie..." - wiejskie. Kilka refleksji o "Piosnkach wiejskich dla ochronek" Edmunda Bojanowskiego. Grabonoskie Zapiski Regionalne 2002 [t.] 10 s. 49-62  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
44.kult: EO: Syn wielkopolskiej ziemi. Muzeum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Grabnogu. Nasz Dziennik 2001 nr 123 s. 9 (art. ogólny dot. działalności muzeum...) szczegóły 
45.kult: Maćkowiak Krzysztof: Dwadzieścia lat działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. Grabonoskie Zapiski Regionalne 2002 [t.] 10 s. 3-9  szczegóły 
46.kult: Pernal Anna: Najlepsza lekcja historii. Zorza 1989 nr 11 s. 12-13 (nt. Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu k. Gostynia...) szczegóły 
47.kult: Sierpowski Stanisław: Muzeum imienia Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. Kronika Wielkopolski 1994 nr 1 s. 109-112 (m.in. o pokoju pośw. E. Bojanowskiemu...) szczegóły 
48.kult: Sroka Teresa: Dziesięciolecie Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1992 t. 2 s. 63-64 (dot. działaln. w latach 1981-1991...) szczegóły 
49.kult: Sroka Teresa: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. Przyjaciel Ludu 1999 z. 1/2 s. 30-31 (reportaż...) szczegóły 
50.kult: Wilk Jan: Przedstawiciele laikatu wyniesieni na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie VII Pielgrzymki do Ojczyzny. Częstochowskie Studia Teologiczne 2000 t. 28 s. 245-255 (dot. beatyfikacji m.in. Natalii Tułasiewicz i Edmunda Bojanowskiego...) szczegóły 
51.kult: Z działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1995 t. 5 s. 77 (nt. Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu, dot. działaln. w lat...) szczegóły 
52.kult: Z działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 93  szczegóły