Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nowym portalem Polskiej Bibliografii Literackiej chcielibyśmy bliżej poznać Państwa oczekiwania związane z użytkowaniem naszej bazy.. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam zmodernizować stronę.

Ankieta jest anonimowa, składa się z 19. pytań, a jej wypełnienie powinno zająć około 10 minut.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PBL


WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Tytuł: pamiętnik
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego". 1988 ([Od Redakcji]. - R. Ohmann: Literatura jako akt. Tł. B. Kowalik i W. K...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Ankieta jubileuszowa "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 7-112 (ankieta z okazji stulecia czasopisma dot. zmian polskiej historii lite...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: Z pamiętnika piechura. Regiony 2001 nr 2 s. 129-131  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Cieński Andrzej: Pamiętniki i autobiografie światowe. 1992 (Wstęp. - Określenie materiału. Jeszcze o definicji. Biografie. Prawda ...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Krzysztof: Wstęp do pamiętnikoznawstwa?. Twórczość 1993 nr 7 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Światowe tendencje w badaniach pamiętnikarstwa. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 170-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 roku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 73-81  szczegóły 
7.artykuł: Cieński Andrzej: Strukturalistyczna tendencja w nauce o autobiografiach i pamiętnikach. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 53-84  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Włodzimierz Wójcik: Pisarstwo Mar...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gawęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Maciąg Kazimierz: Funkcjonowanie form podawczych w pamiętnikach mówionych na przykładzie gawędy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 101-109 (fragment pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Cieński Andrzej: Z dziejów pamiętników w Polsce. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci moich Rodziców Włodzimierza Cieńskiego i Elżbiety...) szczegóły 
11.książka: Wojtkowiak Zbysław: Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne. Część I: Pamiętnik, tekst literacki. 2001 ([Zawiera m.in.:] IV. Memuarystyka, czyli pamiętnik jako źródło history...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Borek Piotr: O sylwiczności staropolskich pamiętników. x 2001 ([w ks.:] Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikah. Bohaterowi...) szczegóły 
13.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 roku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 73-81  szczegóły 
14.artykuł: Maciąg Kazimierz: Pamiętniki mówione - w poszukiwaniu pierwowzoru. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 77-94 (dot. książek będących zapisem rozmów z udziałem dwóch osób (wywiad-rze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Wywiad
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Maciąg Kazimierz: W kręgu problematyki "pamiętników mówionych". 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Od "książki mówionej do "pamiętnika mówionego" - ...) szczegóły 
recenzja: Mazur Elżbieta: Wśród "pamiętników mówionych". Polonistyka 2003 nr 5 s. 314-315  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Wojtkowiak Zbysław: Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne. Część I: Pamiętnik, tekst literacki. 2001 ([Zawiera m.in.:] IV. Memuarystyka, czyli pamiętnik jako źródło history...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Mikołajewska Bianka: Cierpienia młodego blogera. Wirtualne pamiętniki - zabawa, moda, mania. Polityka 2001 nr 49 s. 83-85  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
18.książka: King Stephen: Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika. 2001  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Cieński Andrzej: Z dziejów pamiętników w Polsce. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci moich Rodziców Włodzimierza Cieńskiego i Elżbiety...) szczegóły 
20.książka: Niewiara Aleksandra: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. 2000 (Część pierwsza. Wprowadzenie: Stereotyp etniczny. Dobór źródeł. Metoda...) szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] "Błysk ręki". Plus Minus 1997 nr 21 s. 15 (felieton przed otwarciem wystawy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Ankieta jubileuszowa "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 7-112 (ankieta z okazji stulecia czasopisma dot. zmian polskiej historii lite...) szczegóły 
23.artykuł: Broda Jan: Pamiętniki inteligencji polskiej [na Śląsku Cieszyńskim]. Pamiętnik Cieszyński 1997 t. 12 s. 91-92 (od drugiej połowy XIX w.; omówienie z wykazem tekstów...) szczegóły 
24.artykuł: Hamanowa Monika: Szok . Postawy Polaków wobec rozbiorów w świetle pamiętników współczesnych. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 2001 z. 25 s. 99-113  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Nowocześnicki Norbert: Pamiętnik konserwatysty (z posłowiem). Życie 1999 nr 258 s. 23  szczegóły 
26.artykuł: Niewiara Aleksandra: Śląsk i Ślązacy w pamiętnikarskich opisach XVI-XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 104-115  szczegóły 
27.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Pamiętniki jako źródło do badania XIX-wiecznej frazeologii. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1998 t. 43 s. 118-143  szczegóły 
28.artykuł: Walczak Bogdan: Jeszcze raz w sprawie wartości pamiętników jako źródeł do dziejów języka polskiego. x nr s. ([w ks.:] Język polski. Współczesność, historia 2. Pod red. Władysławy ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Borek Piotr: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. 2001 (Wstęp. * I. O sylwiczności staropolskich pamiętników. 1. Małe formy sł...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ukraina w oczach diarystów i pamiętnikarzy. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Leśniak Franciszek: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 67-68  szczegóły 
30.książka: Dziechcińska Hanna: Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu. 1999 (Słowo wstępne. Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Po...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Dziechcińska Hanna: Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Polski. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 3-14  szczegóły 
32.artykuł: Korytko Andrzej: Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu" szwedzkiego. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 63-72 (mi.in. problemy z ustaleniem autorstwa pamiętników, czasu ich powstani...) szczegóły 
33.artykuł: Korytko Andrzej: Pamiętnik - próba definicji. Z badań nad pamiętnikami ze szczególnym uwzględnieniem pamiętnikarstwa okresu wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 42-57  szczegóły 
34.artykuł: Kroczak Jerzy: Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 115-130  szczegóły 
35.artykuł: Latawiec Piotr: Pamiętnikarze z czasów panowania Augusta III Sasa. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 109-124 (m.in. Wacław Boreyko, Józef Boskovic, Antoni Sebastian Dembowski, Wojc...) szczegóły 
36.artykuł: Sokólska Urszula: Rutenizmy leksykalne w siedemnastowiecznych pamiętnikach kresów północno-wschodnich. Białostocczyzna 1993 nr 1 s. 19-26  szczegóły 
37.artykuł: Sokólska Urszula: Uwagi o siedemnastowiecznej koniugacji (na materiale północnokresowej prozy pamiętnikarskiej). Białostocczyzna 1997 nr 1 s. 64-78  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Królikowski Bohdan: Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci mego promotora Profesora Juliusza Nowaka-Dłużewsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Borek Piotr: Lwów w diariuszach i pamiętnikach XVII wieku. x nr s. ([w ks.: zb.:] Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów ...) szczegóły 
40.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
41.artykuł: Skórska-Jarmusz Agnieszka: Zbrodnia i kara w świetle wybranych listów i pamiętników drugiej połowy XVII stulecia. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2003 z. 2 s. 113-126  szczegóły 
42.artykuł: Wagner Marek: Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu. Napis 2001 seria 7 s. 297-311  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Roćko Agata: Pamiętnik polskich zesłańców na Syberię w XVIII wieku. 2001  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Żaliński Henryk: Zapomniane pamiętniki z powstania listopadowego. x 1993 ([W ks.:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feli...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Jasiakiewicz Wojciech: Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy. 2001  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Pamiętniki polskich zesłańców. x 1998 (w ks.: Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Parafinowicz Halina: Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów. Studia Podlaskie 2001 t. 11 s. 179-194 (pamiętniki emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, będące pokłosiem konkur...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Pamiętnik z płomieni. Polityka - Kultura 1994 nr 7 s. III (o micie litarackim Warszawy i środowisku młodych poetów w okupowanej s...) szczegóły 
sprostowanie: Drewnowski Tadeusz: "Pamiętnik z płomieni". Polityka 1994 nr 32 s. 2 (list do red....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piaszczyński Piotr: Pamiętnik smakosza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 11 14  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepański Jan: Monografia pamiętnikoznawcza o rolach intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 187-189  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Włodzimierz Wójcik: Pisarstwo Mar...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Biskup Ryszard: Pamiętniki w ogniu. Goniec Świętokrzyski 2000 nr 1(5) s. 5 (o zniszczeniu graomadzonych latami pamiętników zgromadzonych w Wydzial...) szczegóły 
54.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Janczak Natasza: Pamiętniki pisarzy: prywatność czy literatura (Piszą licealiści). Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 4-5 (z not....) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
56.konkurs: "Jak żyjesz Polaku?" Konkurs na pamiętnik-zwierzenie (1999). (rozstrzygnięcie w XII 2000 roku...) szczegóły 
57.konkurs: Konkurs na małą formę literacką: nowelę, opowiadanie, pamiętnik, felieton (1994).  szczegóły 
58.konkurs: Konkurs na pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich (1997). (nagr.: Marian Krupa, Andrzej Gajewski, Adam Szałowski, Danuta Sikorska...) szczegóły 
59.konkurs: Konkurs na pracę pisemną w dowolnej formie (np. pamiętnik, reportaż, felieton) (1997). (konkurs dla osób niepełnosprawnych dot. doświadczeń życiowych; nadsyła...) szczegóły 
60.konkurs: "Kratą dzielona samotność" - konkurs literacki na prozę, poezję, pamiętnik-wspomnienie (1993). (nagr.: Henryk Ż., Mirosław K., Marek D., Michał Aleksander H....) szczegóły 
61.konkurs: "Kto mnie wychowuje?" - konkurs na pamiętnik-zwierzenie (2001).  szczegóły 
62.konkurs: "Los wilnianina w XX wieku" - konkurs na opowiadanie, szkic, pamiętnik (2001). (laureaci: Alwida Antonina Bajor, Kazimiera Bartoszewiczówna, Łucja Brz...) szczegóły 
63.konkurs: "Losy Kurpiów - sukcesy i porażki" - konkurs na pamiętniki, wspomnienia i relacje (1999).  szczegóły 
64.konkurs: "My, pokolenie 1950" - konkurs na dowolną formę literacką (reportaż, pamiętnik, wiersz, scenariusz, relację itp.) (1989).  szczegóły 
65.konkurs: Ogólnopolski Otwarty Konkurs im. Adama Polewki na wypowiedź publicystyczną w formie eseju, reportażu, artykułu, pamiętnika itp. (1989; edycja IX). (IX, pod hasłem "Brzask i zmierzch"; nagr.: E. Hrywniak, M.M. Człapińsk...) szczegóły 
66.konkurs: "Opis mego życia, prac, przemyśleń i dążeń" - konkurs na pamiętnik młodego pokolenia wsi polskiej przełomu tysiącleci (1998).  szczegóły 
artykuł: Konkurs na pamiętniki młodego pokolenia wsi polskiej przełomu tysiącleci. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 233-234 (ogłoszenie...) szczegóły 
67.konkurs: "Pamiętnik serca" - konkurs ogólnopolski (1995). (wyróżn.: m.in. Irmina Derulska...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik serca - "Ja chcę chodzić". Motywacje 2001 nr 1 s. 56-63 (not. o konkursie z tekstem pamiętnika wyróżnionego autorstwa Irminy De...) szczegóły 
68.konkurs: "Pamiętniki bezrobotnych" - konkurs.  szczegóły 
artykuł: Konkurs na "Pamiętniki bezrobotnych". Nasz Dziennik 2001 nr 21 s. 11 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na "Pamiętniki bezrobotnych". Nasz Dziennik 2001 nr 260 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs na "Pamiętniki bezrobotnych". Rzeczpospolita 2001 nr 4 s. A6 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
69.konkurs: "Pamiętniki końca wieku" - konkurs na pamiętnik (2000). (rozstrzygnięcie: V 2000...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na pamiętnik. Akcent 2000 nr 1/2 s. 250 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
70.konkurs: "Pamiętniki Polaków na Wschodzie (Białoruś, Ukraina, Kazachstan) - losy pokoleń" - konkurs (1999). (termin do 31 XII 1999 r....) szczegóły 
71.konkurs: "Pamiętniki Polaków na Wschodzie (Białoruś, Ukraina, Kazachstan) - losy pokoleń" - konkurs (2000). (termin do 31 XII 2000 r....) szczegóły 
72.konkurs: "Pamiętniki Polaków na Wschodzie (Białoruś, Ukraina, Kazachstan) - losy pokoleń" - konkurs (2001). (wyróżn.: m.in. Krystyna Węgier-Maksymowicz...) szczegóły 
73.konkurs: "Polaków pamiętnikarski portret własny" - wielki konkurs na dzienniki 1989/1990 (1989).  szczegóły 
74.konkurs: "Polska końca XX wieku - pamiętniki odrzuconych" - konkurs na pamiętniki, dzienniki, relacje, dokumenty. (nagrodzeni: Joanna Wójcik, Violetta Waluk, Andrzej Ryczaj, Andrzej Sit...) szczegóły 
artykuł: (JAG): Pamiętniki odrzuconych (Wręczenie nagród laureatom konkursu SLD). Trybuna 2000 nr 76 s. 3 (nota spraw. z uroczystości wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na pamiętniki odrzuconych. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 3 s. 16 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Polska końca XX wieku. Pamiętniki odrzuconych. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 47 s. 24 (wyniki...) szczegóły 
75.konkurs: "Polskie przełomy" - konkurs literacki na pamiętnik, dziennik, zbiory listów, wspomnienia, autobiografię, reportaż, powieść, opowiadanie, nowelę (1989). (nagr.: Lucjan Zuzia, Alicja Chruścicka-Waśko; wyróżn.: Aleksander Ambr...) szczegóły 
76.konkurs: "Polskość - Diaspora - Uniwersalizm" - konkurs na pamiętniki polskich uczonych, działaczy i tworców przebywających na emigracji.  szczegóły 
77.konkurs: "Warszawa w świadomości Warszawiaków, Polaków i Polonii" - wielki konkurs pamiętnikarski na czterechsetlecie stołeczności Warszawy (1998).  szczegóły 
78.konkurs: "Życiorys własny robotnika"- Ogólnopolski Konkurs Pamiętnikarski im. Jakuba Wojciechowskiego, m. in. na opowiadanie, reportaż, biografię i autobiografię (1988). (wyniki 1988;...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Cud nad Wisłą. Plus Minus 1997 nr 41 s. 14  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kielce (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Antolski Zdzisław: Pamiętnik kielecki [z tego cyklu:] W stylu warszawki. Radostowa 2001 nr 9/10 s. 12 (fel. nt. kieleckiego środowiska literackiego...) szczegóły 
81.artykuł: Antolski Zdzisław: Pamiętnik kielecki. Radostowa 1998 nr 3/4 s. 21 (nt. kieleckiego środowiska literackiego...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sandomierz (życie literackie)
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krakowski pamiętnik kulturalny. Universitas 1995 nr 13 s. 66-71, nr 14/15 s. 62-67  szczegóły 
artykuł: Krakowski pamiętnik kulturalny. Universitas 1993 nr 4 s. 16, 17, 50, 51, 68-70, nr 5 s. 36, 37, 62, 63  szczegóły 
artykuł: Krakowski pamiętnik teatralny. Universitas 1992 nr 2 s. 16, 17, 42, 43, nr 3 s. 10-13  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
83.konkurs: Konkurs dla mieszkańców Czechosłowacji na najlepszy materiał dziennikarski: reportaż, publicystykę, pamiętnik przedstawiający współczesne życie polskiej społeczności w Czechosłowacji.  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii (życie literackie polskie za granicą)
84.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kamieniecka Danuta: "Pamiętnik Literacki". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 293 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Cieński Andrzej: Początki bibliografii światowej na temat pamiętników i autobiografii. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 243-270  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
86.książka: Ceglarek Wanda Krystyna: Bibliografia pamiętników wielkopolskich. 1919-1983. 1989  szczegóły 
recenzja: Molik Witold: Pamiętniki Wielkopolan. Kronika Wielkopolski 1991 nr 1/2 s. 39-40  szczegóły 
87.książka: Durlik Elżbieta, Kosmala Alicja: Pulsująca teraźniejszość. Alfabety, wywiady-rzeki, pamiętniki i relacje z lat 1989-1992 w wyborze. Zestawienie bibliograficzne. 1992  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Do redakcji Pamiętnika Literackiego. Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 279 (przeprosiny za wykorzystanie przy opracowywaniu biogramów do słownika ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
89.książka: Kamolowa Danuta: Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Cieński Andrzej: Pamiętniki w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Kwartalnik Opolski 2002 nr 2/3 s. 112-122  szczegóły 
91.artykuł: Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1/4 s. 151-154  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
92.książka: Pamiętnik Zarzecki. 1996 (
[M.in. hasła:] Ludwik Kobiela (oprac. Hermina Przemyk)....)
 szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogdanowska-Spuła Ewa: "Szkice do pamiętników" Jana Stankiewicza - redaktora koncernu "Ilustrowany Kurier Codzienny". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 45-46 (streszczenie referatu...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
94.odwołanie: Pamiętnik Emigracji (Paryż, 1832-1833). x  szczegóły 
artykuł: Kempa Andrzej: Pamiętnik Emigracji. Pieśń Skrzydlata 1997 nr 3 s. 28-29 (nt. profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
95.odwołanie: Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński (Wilno, 1820-1822). x  szczegóły 
96.odwołanie: Pamiętnik Historyczno-Polityczny (Warszawa, 1782-1792). x  szczegóły 
97.odwołanie: Pamiętnik Naukowo-Literacki (Wilno, 1849-1850). x  szczegóły 
artykuł: Kempa Andrzej: Ocalony świadek oskarżenia ("Pamiętnik Naukowo-Literacki", Oddział II, zeszyt 1). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 65-74  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baltyn Hanna: Jubileuszowy "Dialog" i nowy "Pamiętnik". Życie Warszawy 1994 nr 124 dod. s. 4 (omów. nru 3 z 1994...) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Teksty Drugie", "NaGłos", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 58-60 (omówienie zeszytu 20 z 1995...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
100.odwołanie: Pamiętnik Literacki. x  szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 67-68 (omówienie z. 4 z 1995...) szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Teksty Drugie", "NaGłos", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 58-60 (omówienie nru 3 z 1995...) szczegóły 
101.odwołanie: Pamiętnik Słowiański. x  szczegóły 
102.odwołanie: Pamiętnik Teatralny. x  szczegóły 
książka: Pamiętnik Teatralny. Bibliografia zawartości 1983-1994. 1998  szczegóły 
książka: Pamiętnik Teatralny XL 1952-1992. 1995 ([Dokumentacja działalności periodyku: kalendarium, wykazy osobowe czło...) szczegóły 
artykuł: AST: Pamiętnik Teatralny. Życie Warszawy 1992 nr 307 s. 13 (omów. nru 3/4 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Baltyn Hanna: Jubileuszowy "Dialog" i nowy "Pamiętnik". Życie Warszawy 1994 nr 123 dod. s. 4 (omów.z. 1/2 z 1993...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Pamiętnik Teatralny. Rzeczpospolita 1992 nr 286 s. 3 (omów. zawartości numeru 3/4 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Krasiński Edward: Czterdzieści lat "Pamiętnika Teatralnego". Dialog [Warszawa] 1992 nr 11 s. 114-123  szczegóły 
artykuł: Majcherek Janusz: Wiwat "Pamiętnik Teatralny"!. Teatr 2002 nr 4/6 s. 104 (z okazji 50-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: "Pamiętnik Teatralny". Tygodnik Powszechny 1991 nr 41 s. 8 (omów. zawartości nr 1/2 z 1990 r....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): "Pamiętnik Teatralny". Tygodnik Powszechny 1992 nr 18 s. 8 (omów. z. 1 z 1991 r....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): "Żydowski" numer "Pamiętnika Teatralnego". Tygodnik Powszechny 1993 nr 36 s. 10 (omów. zawartości nru 1/4 z 1992 r. pośw. historii teatru żydowskiego w...) szczegóły 
artykuł: Michalik Jan: Mój "Pamiętnik Teatralny". Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 356-382 (z okazji 50. rocznicy istnienia czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Mrozińska Stanisława: Prehistoria "Pamiętnika Teatralnego". x 1989 ([W ks. zb.:] O teatrze i dramacie. Wrocław 1989 s. 191-199 [dot. lat 1...) szczegóły 
artykuł: Poskuta-Włodek Diana: Pół wieku Pamiętnika Teatralnego. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 19 VII s. 10  szczegóły 
artykuł: Poskuta-Włodek Diana: Teatr czasu wojny - reinterpretacje (Pamiętnik Teatralny 1997 / 1-4, 1998 / 1-2). Didaskalia 1998 nr 28 s. 104-107 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Raszewski Zbigniew: Pamiętamy o pamiętniku. Goniec Teatralny 1992 nr 22/23 s. 1, 4-5 (wyw., rozm. Jagoda Hernik-Spalińska...) szczegóły 
artykuł: Z archiwum jubileuszowego. Zdzisław Jastrzębski w "Pamiętniku Teatralnym". Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 398-404 (listy do Zdzisława Jastrzębskiego; nadawcy: Edward Krasiński (1 z 195...) szczegóły 
103.odwołanie: Pamiętnikarstwo Polskie. x  szczegóły 
artykuł: F.J.: Pamiętnikarstwo Polskie. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 232-234 (nt. prac nad wznowieniem kwartalnika wydawanego w l. 1971-1977...) szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Teksty Drugie", "NaGłos", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 58-60 (omówienie nru 5 z 1995...) szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 67-68 (omówienie nru 2 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Teksty Drugie", "NaGłos", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 58-60 (omów. nru 10 z 1995...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
    odwołania do (alfabet tytułów)
106.odwołanie: Pamiętnik Literacki (Londyn). x  szczegóły 
artykuł: Amber Ludwika: Pamiętnik Literacki w Australii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 13 (wypowiedź z okazji jubileuszu 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Autorzy, których prace ukazały się w "Pamiętniku Literackim" lub z którymi przeprowadzono wywiady. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 87-89 (wykaz...) szczegóły 
artykuł: Danel Robert: O tomie czeskim "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 120-122 (omów. zawartości t. 21 z 1996; przedruk z: Głos Ziemi Cieszyńskiej<...) szczegóły 
artykuł: Ivosse Kazimierz: "Pamiętnik Literacki" tom XXVI. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 20 s. 4 (rec....) szczegóły 
artykuł: Jarmusiewicz Anna: Wierni słowu. 25 lat "Pamiętnika Literackiego" w Londynie. Plus Minus 2001 nr 8 s. D6  szczegóły 
artykuł: Kawka Jerzy: Dwugłos o "Pamiętniku Literackim". Tydzień 1993 nr 18 s. 12 (omó. tomu 17 z 1992 r....) szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Dwadzieścia pięć lat Pamiętnika Literackiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 8-12  szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: "Pamiętnik Literacki" - próba bilansu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 47-52 (z okazji 20-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Lewański Ryszard K.: "Pamiętnik Literacki" - a Włochy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 53-57 (nt. swojej współpracy z pismem oraz jego znaczenia dla pisarzy i human...) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: Zeszyt szwedzki "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 124-125 (omów. zawartości t. 17 "Pamiętnika Literackiego" pośw. kontaktom liter...) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: Zeszyt szwedzki "Pamiętnika Literackiego". Tygodnik Powszechny 1993 nr 2 s. 8 (omów. z. 17...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik i cenzura. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 159 (protokół dot. zawartości Pamiętnika Literackiego 1985 t. 9 spor...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik i cenzura. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 158 (protokół dot. zawartości Pamiętnika Literackiego 1981 t. 4 spor...) szczegóły 
artykuł: P.K.: O Pamiętniku Literackim w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 157 (rec. t. 12 z 1987; przedr. z: Więź 1989 nr 4...) szczegóły 
artykuł: Pospieszalski Antoni: Dwugłos o "Pamiętniku Literackim". Tydzień 1993 nr 18 s. 12 (omów. tomu 17 z 1992 r....) szczegóły 
artykuł: Rosner Edmund: Dwadzieścia roczników "Pamiętnika Literackiego". Forum Polonijne 1996 nr 1 s. 18 (omówienie charakteru czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Wasiak-Taylor Regina: 20 lat "Pamiętnika Literackiego". Tydzień 1995 nr 42 s. 11  szczegóły 
artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Londyński "Pamiętnik Literacki". Topos 1994 nr 8/9 s. 18  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Pamiętnik - czytadło ulubione. Guliwer 1995 nr 5 s. 10-13 (o popularności w literaturze dziecięcej utworów stylizowanych na pamię...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    książki (alfabet autorów)
108.książka: Simonides Dorota: O współczesnych pamiętnikach dzieci. Monografia folklorystyczna. 1993 (Wstęp. - Z dziejów pamiętnikowego albumu. Prowadzenie pamiętników. Cel...) szczegóły 
recenzja: Świtała Dorota: Pamiętniki dziecięce. Literatura Ludowa 1996 nr 4/5 s. 113-115  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Borzyszkowski Józef: Pamiętnikarstwo i sagi rodzinne jako świadectwo pomorskiej tożsamości. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kurpie (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Agropersonalizm w pamiętnikach polskich chłopów. Studium przypadku na przykładzie czterech wypowiedzi autobiograficznych Stanisława Elcesera. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1992 r. 6 s. 196-209  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Z badań nad językiem na pograniczu Małopolski i Śląska. O rękopiśmiennym pamiętniku z Wilamowic z przełomu XIX i XX wieku. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Bortkiewicz Paweł: Zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Studium na podstawie polskiej łagrowej literatury pamiętnikarskiej. 1994  szczegóły 
113.książka: Burdowicz-Nowicka Maria: Pamiętniki kolejarzy. 1991 (Wstęp.- Problemy zawodu i kultury kolejarzy. Amatorska twórczość kolej...) szczegóły 
114.książka: Gołębiowski Bronisław: Społeczeństwo i polityka. Studia pamiętnikoznawcze. 2002 (Jan Szczepański: Wstęp. - I. Historia, polityka, władza: Historia i po...) szczegóły 
115.książka: Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy. Sesja naukowa: Gdańsk - październik 1989 rok. 1989 (Od redaktora. * I. Referaty na sesję naukową "Konflikt społeczny w per...) szczegóły 
116.książka: Królikowski Bohdan: Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci mego promotora Profesora Juliusza Nowaka-Dłużewsk...) szczegóły 
117.książka: Siekierski Stanisław: Etos chłopski w świetle pamiętników. 1992 (Wstęp: Założenia metodologiczne. Zanim sformułowano i zapisano idee ch...) szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Etos chłopski w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Tobera Janina: "Etos chłopski". "Etos chłopski w świetle pamiętników". Myśli na marginesie książki Stanisława Siekierskiego. Przegląd Socjologiczny 1993 nr 42 s. 169-173  szczegóły 
118.książka: Siekierski Stanisław: Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich w społecznościach lokalnych w świetle pamiętników. 1995 (I. Wprowadzenie. II Funkcje parafii w opiniach pamiętnikarzy. III. Zmi...) szczegóły 
119.książka: Świda-Ziemba Hanna: Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948. 2003 ([Rekonstrukcja socjologiczna w oparciu o niepublikowane pamiętniki i k...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
120.odwołanie: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. x  szczegóły 
artykuł: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1 okł. (komunikat zarządu nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1997 nr 1 okł., nr 2 okł. (tekst dokumentu prezenującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 1 okł. (tekst dokumentu definiującego cele i zadania działalności fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 2 okł. (tekst dokumentu prezentującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
121.impreza: Konwersatorium Pamiętnikoznawstwa (1997). (debata nad publikacją: Henryk Słabek: Intelektualistów obraz własny w ...) szczegóły 
122.impreza: "Pamiętnikarstwo końca XX wieku" - sympozjum (1998).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: AR, RB: Gwiazdy piszą o sobie (Autobiografie, pamiętniki...). Antena 1998 nr 3 s. 8-9 (nt. wspomnień słynnych ludzi, dot. autorów: Olga (Kora) Jackowska, Kry...) szczegóły 
124.artykuł: Berlińska Danuta, Pasierbiński Andrzej: Konkurs na pamiętniki trzech pokoleń mieszkańców ziem zachodnich i północnych jako ogniwo polskiej tradycji pamiętnikarskiej. Studia Śląskie 1990 t. 48 s. 235-249  szczegóły 
125.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
126.artykuł: Borek Piotr: Uwagi o stylu staropolskich relacji pamiętnikarskich. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 5-21  szczegóły 
127.artykuł: Borzyszkowski Józef: Pamiętnikarstwo i sagi rodzinne jako świadectwo pomorskiej tożsamości. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
128.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
129.artykuł: (BZ): Pamiętniki, wspomnienia refleksje. Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. E (nt. wydawania pamiętników i wspomnień będących pokłosiem konkursów...) szczegóły 
130.artykuł: Chałasiński Józef: Pamiętnikarstwo młodego pokolenia wsi jako przejaw kultury współczesnej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 33-38 (streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu Wydziału Nauk Społeczny...) szczegóły 
131.artykuł: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Świadomość narodowa chłopów w świetle pamiętników w okresie powstań narodowowyzwoleńczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 45 s. 87-93  szczegóły 
132.artykuł: Gałaj Dyzma, Szczepański Jan: Poparcie dla ZAP [Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych] w IRWiP [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN i deklaracja współpracy. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 175  szczegóły 
133.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Kultura społeczna mieszkańców regionu kurpiowskiego na tle kultury innych regionów w świetle dokumentów pamiętnikarskich. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1998 r. 12 s. 70-82 (dot. XX w....) szczegóły 
134.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Nowe pamiętniki emigrantów Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 188-191  szczegóły 
135.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Pamiętnikarze ludowi Kurpiowszczyzny. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1990 r. 4 s. 179-189  szczegóły 
136.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 155-207 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1983...) szczegóły 
137.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 124-156 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1984...) szczegóły 
138.artykuł: Grzelak Zdzisław: Powstaje Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] Polskiej Akademii Nauk (Notatka w sprawie potrzeby i perspektyw Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR PAN). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 173 (tekst z załącznikiem: Załącznik do "Notatki w sprawie potrzeby i persp...) szczegóły 
139.artykuł: Jakubczak Franciszek: Fenomen pamiętnikarstwa polskiego a lokalno-regionalna kultura wsi. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 124-136  szczegóły 
140.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zasoby pamiętników. Zasady i zakres ich użytkowania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1989 z. 2 s. 259-68 (nt. dokumentów pamiętnikarskich jako materiałów źródłowych dla potrzeb...) szczegóły 
141.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zbiory oraz placówki pamiętnikarstwa polskiego i polonijnego. Nauka 1998 nr 3 s. 125-140  szczegóły 
142.artykuł: Jakubiak Krzysztof: Wychowanie rodzinne i nauka domowa dziecka na Pomorzu w świetle polskich pamiętników z przełomu XIX i XX wieku. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
143.artykuł: Jurkowski Roman: Wyobrażenia i rzeczywistość. Polscy panowie i białoruscy chłopi w świetle pamiętników ziemian i realiów kresowych drugiej połowy XIX - początku XX wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Cz. 2....) szczegóły 
144.artykuł: Kaziów Michał: Pamiętniki. Komunikaty 1996 nr 5 s. 5 (pamiętnikarstwo w dwudziestoleciu międzywojennym i obecnie; felieton...) szczegóły 
145.artykuł: Korytko Andrzej: Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu" szwedzkiego. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 63-72 (mi.in. problemy z ustaleniem autorstwa pamiętników, czasu ich powstani...) szczegóły 
146.artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Nad polskimi pamiętnikami. Autorzy - inspiratorzy - czytelnicy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne 1994 z. 7 s. 31-45  szczegóły 
147.artykuł: Kostrowicka Irena: Śladami dzieła Ludwika Krzywickiego. "Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich". Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 116-119 (przedmowa do antologii: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich, ...) szczegóły 
148.artykuł: Kot Wiesław: Pamiętniki z holocaustu. Arkusz 1993 nr 20 s. 3  szczegóły 
149.artykuł: Kowalczyk Jacek: Nastroje społeczne w ZSRR 1941-1942 (W świetle literatury pamiętnikarskiej). Studia Historyczne 1997 z. 3 s. 375-396  szczegóły 
150.artykuł: Kubis Barbara: Miejsce literatury pamiętnikarskiej w systemie środków dydaktycznych do nauczania i uczenia się historii. Wiadomości Historyczne 1993 nr 3 s. 159-163  szczegóły 
151.artykuł: Kubis Barbara: Pamiętniki kobiet polskich w procesie nauczania historii. Wiadomości Historyczne 1999 nr 2 s. 98-110  szczegóły 
152.artykuł: Leoński Jacek: Drogi życiowe robotników Ziem Zachodnich (Na podstawie pamiętników robotniczych z 1981 roku). Rocznik Koszaliński 1992 nr 22 s. 39-45  szczegóły 
153.artykuł: Leoński Jacek, Rzepa Teresa: Przeszłość sportretowana w pamiętnikach (Na podstawie pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich). Rocznik Koszaliński 1993 nr 23 s. 111-119  szczegóły 
154.artykuł: Leoński Jacek: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych (Uwagi do socjologicznej analizy pamiętników). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1996 nr 7 (166) s. 71-76 (na materiale pamiętników nadesłanych na konkursy: "Pamiętnik mieszkańc...) szczegóły 
155.artykuł: Malanowski Jan: Pamiętniki - ważny dokument historyczny. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 92-93  szczegóły 
156.artykuł: Marciszewska Elżbieta: Analiza pamiętników nadesłanych na konkurs "Życiorys własny robotnika". Przegląd Zachodni 1998 nr 3 s. 155-176  szczegóły 
157.artykuł: Markiewicz Władysław: Jubileuszowe pamiętniki robotników szkoły naukowej Floriana Znanieckiego. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 184-187  szczegóły 
158.artykuł: Meducka Marta: Pamiętniki chłopów jako pomocnicze źródło wiedzy o miejscu i roli książki w środowisku wiejskim przed 1918 rokiem. Rocznik Świętokrzyski 1989 t. 16 s. 221-242 (dotyczy pamiętników autorów urodzonych między 1840 a 1905...) szczegóły 
159.artykuł: Nawrot Monika: Rola rodziny w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków na terenie zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX i początkach XX w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa. Acta Elbingensia 2003 t. 1 s. 51-70  szczegóły 
160.artykuł: Niewiadomski Donat: Kartka z historii ludowego pamiętnikarstwa. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 39-40  szczegóły 
161.artykuł: Oettingen Urszula: Dwory na szlaku działań grupy Józefa Piłsudskiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle źródeł pamiętnikarskich. Studia Historyczne 2002 z. 2 s. 163-178 (obrazy dworu w wspomnieniach i pamiętnikach m.in. autorów: Emanuel Ma...) szczegóły 
162.artykuł: Oettingen Urszula: Dwór i Legiony Polskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w 1915 roku w świetle źródeł pamiętnikarskich. x 2003 ([W ks.:] ... et quorum pars magna fui... (Księga pamiątkowa poświęcona...) szczegóły 
163.artykuł: Oettingen Urszula: Dwór w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego w 1915 roku w świetle legionowych pamiętników. Między Wisłą a Pilicą 2002 t. 3 s. 199-213 (art. nt. dzieł wydanych przede wszystkim w latach 1915-1939, także nt....) szczegóły 
164.artykuł: Parafinowicz Halina: Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów. Studia Podlaskie 2001 t. 11 s. 179-194 (pamiętniki emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, będące pokłosiem konkur...) szczegóły 
165.artykuł: Paździoch Władysław: Zarys pamiętnikarstwa w regionie głogowskim po II wojnie światowej. Mit 1998 nr 3 s. 57-61  szczegóły 
166.artykuł: Pietraszek Edward: Rola wychowawcza matki w rodzinie robotniczej 1880-1939 (w świetle pamiętników). x 1992 ([W ks. zb.:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbi...) szczegóły 
167.artykuł: Pokorska Beata Anna: Pamiętnikarstwo duchowieństwa w wieku dziewiętnastym. Akant 2003 nr 10 s. 20-23  szczegóły 
168.artykuł: Romaniszyn Krystyna: Obraz Polski a świadomość narodowa (Analiza pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie). Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 295-308  szczegóły 
169.artykuł: Rzepa Teresa: Psychologiczny portret mieszkańca Pomorza Środkowego (Na podstawie pamiętników obejmujących lata 1945-1970). Rocznik Koszaliński 1992 nr 22 s. 23-38  szczegóły 
170.artykuł: Siekierski Stanisław: Pamiętnikarze a społeczne konteksty. x 1999 ([W ks.:] Pokolenia, kultura, polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie...) szczegóły 
171.artykuł: Siekierski Stanisław: Świadomość chłopów okresu kolektywizacji w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 53-63  szczegóły 
172.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
173.artykuł: Walkusz Jan: Twórczość pamiętnikarsko-wspomnieniowa polskiego duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski XIX i XX wieku. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 4 s. 115-142 (dotyczy wspomnień z okresu pruskiego; relacji z podróży i wspomnień ob...) szczegóły 
174.artykuł: Wiśniewska Katarzyna: Bibliografia adnotowana pamiętników powstałych w wyniku konkursów na pamiętniki ogłoszonych w latach 1976-1986 przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach, "Słowo Ludu" oraz Ośrodek Kultury Literackiej. Studia Kieleckie 1994 nr 2 s. 89-108  szczegóły 
175.artykuł: Wojtkiewicz-Rok Wanda: Studia medyczne we Lwowie w latach 1894-1939 w świetle pamiętników lekarzy. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 108-110 (na przykładzie pamiętników pozostających w rękopisach...) szczegóły 
176.artykuł: Wójcik Ryszard: Nurt pamiętnikarstwa (Pamięć wzgardzona - pamięć bezdomna). Aneks Trybuny 2000 nr 120 s. A, F (nt. sprzedaży w prywatne ręce Domu Pamiętnikarstwa w zabytkowy pałacu ...) szczegóły 
177.artykuł: Wyszyński Stefan: Problemy społeczno-moralne wsi w "Pamiętnikach chłopów". Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 46-60 (dot. antologii: Pamiętniki Chłopów, Warszawa 1935...) szczegóły 
178.artykuł: Zamierzenia Komitetu Pamiętnikoznawstwa PAN kontynuowanie przez przez ZAP IRWiR [Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN [!]. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 176 (skład Komitetu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
179.artykuł: Samborska-Kukuć Dorota: Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku. Napis 2003 seria 9 s. 173-183  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Kroczak Jerzy: Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 115-130  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Sieradzka Anna: Kraj lat dziecinnych. Wizerunek dworu polskiego pierwszej połowy XX wieku we współczesnej literaturze pamiętnikarskiej. x 2000 ([W ks. zb.:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dwór, dworek (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
182.artykuł: Oettingen Urszula: Dwór w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego w 1915 roku w świetle legionowych pamiętników. Między Wisłą a Pilicą 2002 t. 3 s. 199-213 (art. nt. dzieł wydanych przede wszystkim w latach 1915-1939, także nt....) szczegóły 
183.artykuł: Sieradzka Anna: Kraj lat dziecinnych. Wizerunek dworu polskiego pierwszej połowy XX wieku we współczesnej literaturze pamiętnikarskiej. x 2000 ([W ks. zb.:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Bartnicka Kalina: Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego Oświecenia. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1992 t. 35 s. 37-86  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
185.książka: Niewiara Aleksandra: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. 2000 (Część pierwsza. Wprowadzenie: Stereotyp etniczny. Dobór źródeł. Metoda...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Waszkiewicz Jerzy: Obraz Białorusi i Białorusinów w pamiętnikarstwie polskim lat 1945-1991. Rocznik Wschodni 1999 nr 5 s. 39-44 (m.in.: Maria Czpska, Wacław Lednicki, Czesław Miłosz, Grażyna Strumiłł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
187.książka: Borek Piotr: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. 2001 (Wstęp. * I. O sylwiczności staropolskich pamiętników. 1. Małe formy sł...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ukraina w oczach diarystów i pamiętnikarzy. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Leśniak Franciszek: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 67-68  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
188.książka: Mikulska Janina: Ostrołęka i Kurpie w literaturze pięknej. Bibliografia. Cz. 2. Ostrołęka i Kurpie w powieściach, pamiętnikach i legendach. 1999  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Niektóre miejscowości ziemi chełmskiej w literaturze pięknej, pamiętnikarskiej i legendzie literackiej. Rocznik Chełmski 1999 t. 5 s. 377-398  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
190.artykuł: Janota-Strama Anna: Obraz Napoleona Bonaparte w pamiętnikach Polek. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2003 z. 2 s. 289-302  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zawody (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
191.artykuł: Mauersberg Stanisław: Szkoła i nauczyciel Drugiej Rzeczypospolitej w literaturze pięknej i pamiętnikarskiej. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1991 t. 34 s. 125-174  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
192.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
193.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Szoa. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. Midrasz 1999 nr 10 s. 36-44  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uchański Wiesław: Biografie, dzienniki, pamiętniki (Z Wiesławem Uchańskim, prezesem Wydawnictwa "Iskry" rozmawia Bożena Zagórska). Aneks Trybuny 2000 nr 95 s. 2  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa
    książki (alfabet autorów)
195.książka: Hudymowa Maria: Społeczna działalność Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa w Koszalinie (1974-2002). 2002 ([Zawiera m.in.:] Janusz Sterzel: Wstęp. - Historia oddziału. Konkursy....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
196.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zarys programu prac Ośrodka Pamiętnikarstwa Warszawskiego TPP [Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa] na lata 1997-1998. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 181-183  szczegóły 
197.artykuł: Przed trzydziestoleciem powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 230-232 (zawiera listę członków założycieli Towarzystwa...) szczegóły 
198.artykuł: Wandowski Henryk: Polaków pamiętnikarski portret własny. Argumenty 1988 nr 41 s. 9 (historia ruchu pamiętnikarskiego w Polsce w XX w., szerzej o Towarzyst...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
199.książka: Solecki Wiesław: Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki". 1991  szczegóły 
200.książka: Żurawski Ryszard: Pamiętnik z powstania warszawskiego - Miron Białoszewski. 1999  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
201.artykuł: Małek Bogumiła: Umieranie Miasta (Propozycja interpretacyjno-metodyczna opracowana na podstawie fragmentów "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego). Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 2 s. 25-32  szczegóły 
202.artykuł: Wrońska Beata: Pamiętnik może być przyjacielem. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 40-41 ("Dom w domu" Anny Kamieńskiej na lekcji języka polskiego w szkole pods...) szczegóły 
203.artykuł: Żak Stanisław: Oryginalność "Pamiętnika mówionego" Aleksandra Wata. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 3-12  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
204.książka: Ale i słaby nie zginie. Różne oblicza Kanady. Pamiętniki imigrantów polskich 1981-1989. 1990  szczegóły 
205.książka: America through Polish eyes. An anthology. 1988 ( ...) szczegóły 
206.książka: Ameryka w pamiętnikach Polaków. Antologia. 1988  szczegóły 
207.książka: Antologia pamiętników i dzienników w opracowaniu szkolnym. 1999  szczegóły 
208.książka: Bal u burmistrza. Pamiętniki wójtów i burmistrzów pierwszej kadencji demokratycznego samorządu. 1997  szczegóły 
209.książka: Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców. Czasy międzywojenne, okupacja, powstanie. Dawna Praga. 1995 ([M. in.:] Anna Dunin-Wąsowicz: Od redakcji. - Jan Sieklicki, Ryszard S...) szczegóły 
210.książka: Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców. Czasy międzywojenne, okupacja, powstanie, wyzwolenie, dzień dzisiejszy. 2001  szczegóły 
211.książka: Dzieje Podkarpacia. T. 6, Pamiętniki i wspomnienia. 2002  szczegóły 
212.książka: Harcerki 1939-1945. Relacje - pamiętniki. 1985  szczegóły 
213.książka: Kartki z pamiętnika przyjaźni polsko-łużyckiej. (zawiera 14 tekstów ze sztambucha Jurija Łusćanskiego; z koment. Ewy Si...) szczegóły 
214.książka: Kiedy Milanówek był stolicą... Artykuły, wspomnienia, pamiętniki, anegdoty 1899-1999. 2000  szczegóły 
215.książka: Kiedy Milanówek był stolicą... Artykuły, wspomnienia, pamiętniki, anegdoty 1899-1999. 2002  szczegóły 
216.książka: Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku. 1992 (Adam Massalski: Wstęp. - [Teksty aut.:] Jan Nepomucen Czarnowski, Zygm...) szczegóły 
217.książka: Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy. Sesja naukowa: Gdańsk - październik 1989 roku. 1989 ([M. in.:] II. Materiały źródłowe polski sierpień 1980 we wspomnieniach...) szczegóły 
218.książka: Ku pamięci. 890 wierszyków z pensjonarskich pamiętników! I "walentynki" dla twej dziewczynki!. 1995  szczegóły 
219.książka: Łowicki Judym. Pamiętniki doktora Stanisława Rotstada oraz wpomnienia przyjaciół. 1998  szczegóły 
220.książka: Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków. 1996 (Wojciech Sitek: Słowo wstępne. - [Teksty 10 wspomnień pióra nieliterat...) szczegóły 
221.książka: Moja twarz jest niepowtarzalna. Pamiętniki młodych nauczycieli '93. 1993 ([20 tekstów pióra nieliteratów oraz podp. godłem aut.]....) szczegóły 
recenzja: Giza Teresa: Pamiętniki nauczycieli. Ikar 1994 nr 3 s. 12  szczegóły 
recenzja: Rynio Alina: Pamiętniki młodych nauczycieli. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 180-181  szczegóły 
222.książka: Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w latach 1610-1612. 1995  szczegóły 
recenzja: Polak Wojciech: W sprawie nowej edycji pamiętników polskich dotyczących wojny z Moskwą w latach 1607-1612. Zapiski Historyczne 1997 z. 1 s. 115-121  szczegóły 
223.książka: My o sobie. Pamiętnik zjazdu z okazji 50-lecia uzyskania dyplomów lekarskich Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego - w roku 1951. 2001  szczegóły 
224.książka: Na przekór losowi. Pamiętniki i wspomnienia osób niepełnosprawnych.  szczegóły 
225.książka: ...Ocalić od zapomnienia. Półwiecze Elbląga (1945-1995) w pamiętnikach, notatkach i materiałach wspomnieniowych ludzi Elbląga. 1997 (Od wydawcy [wstęp]. - Ryszard Tomczyk: Ocalić od zapomnienia [przedmow...) szczegóły 
226.książka: Ogrody... 1500 wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1999  szczegóły 
227.książka: Ogród nowych wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1999  szczegóły 
228.książka: Ogród nowych wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1999  szczegóły 
229.książka: Ogród wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1996 (Barbara Podgórska, Adam Podgórski: Od autorów [wstęp]. - [Anonimowe wi...) szczegóły 
230.książka: Ogród wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1997 ([Wybór poezji sztambuchowej ułożonej na różne okazje; teksty o nieujaw...) szczegóły 
231.książka: Ogród wierszyków do pamiętników. Mała Antologia poezji sztambuchowej. 1999  szczegóły 
232.książka: Opowieści niesamowite z życiorysów sławnych ludzi i pamiętników polskich zaczerpnięte. 2000  szczegóły 
233.książka: Orlęta w Jaworznie. Kartki z pamiętnika, Tadeusz Lustig; Moje wspomnienia o "Orlętach", Józef Półćwiartek; Historia i opis wiezięnia progresywnego w Jaworznie, Henryk Sarna. 1997  szczegóły 
234.książka: Pamiętnik - Henrykowi Sienkiewiczowi. 1996 ([M.in. wiersze uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Henryka Sienkiewicz...) szczegóły 
235.książka: Pamiętnik 45-cio lecia zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. 1944-1989. 1989 ( [Anonimowe wiersze, fragmenty wspomn. i teksty okolicznościowe]. - Z....) szczegóły 
236.książka: Pamiętnik zlotu wychowanków kaliskich szkół średnich, Kalisz - 2000. 2001 ([Pamiętniki]...) szczegóły 
237.książka: Pamiętniki bezrobotnych. Materiały konkursowe. Prace nagrodzone i wyróżnione. T. 2. 2003  szczegóły 
238.książka: Pamiętniki bezrobotnych. Materiały konkursowe. Prace nagrodzone. T. 1. 2003  szczegóły 
239.książka: Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone. 1977  szczegóły 
240.książka: Pamiętniki imigrantów polskich w Kanadzie. Wybór pamiętników nadesłanych na konkurs Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w r. 1972. (T. 1: 1975, 272 s. T. 2: 1977, 259 s. T. 3: 1978, 259 s....) szczegóły 
recenzja: Adamiec Dorota: Słownictwo polonijne na przykładzie "Pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie" w edycji Benedykta Heydenkorna. Poradnik Językowy 1992 z. 2 s. 134-143  szczegóły 
241.książka: Pamiętniki kombatantów Kurpiowszczyzny. 1997  szczegóły 
recenzja: Żerański Zbigniew: Czytając "Pamiętniki Kombatantów [!] Kurpiowszczyzny". Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1999 z. 13 s. 327-330  szczegóły 
242.książka: Pamiętniki lekarzy częstochowskich.  szczegóły 
243.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. [Materiały ogólne] .  szczegóły 
244.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe, nagrody i wyróżnienia. 1997 (T. 2: [Teksty 6 wspomnień pióra nieliteratów oraz Danuty Sikorskiej] <...) szczegóły 
245.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe, nagrody i wyróżnienia. 1998  szczegóły 
246.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 1996 ([Teksty 14 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Jakubczyk Franciszek: Owocny powrót IGS do tradycji pamiętnikarstwa wiejskiego. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 194-199  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Chłopskie spojrzenie (Nowe pamiętniki, nowy czas...). Aneks Trybuny 1999 nr 48 s. 1-2 (dot. także t. 2-5...) szczegóły 
247.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 1999  szczegóły 
recenzja: (AB): Pamiętniki nowego pokolenia. Trybuna 1999 nr 88 s. 9 (dot. t. 5...) szczegóły 
248.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 2000  szczegóły 
249.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 2001  szczegóły 
250.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 2002  szczegóły 
251.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 2003  szczegóły 
252.książka: Pamiętniki Polaków na Litwie 1945-1995 - losy pokoleń. Materiały konkursowe. 1998  szczegóły 
253.książka: Pamiętniki Polaków na Litwie 1945-1995 - losy pokoleń. Materiały konkursowe. 1998  szczegóły 
254.książka: "Pamiętniki serca". 1996 (Kazimiera Bogumiła Piechocińska: Od redakcji. - Maria Szyszkowska: Dra...) szczegóły 
255.książka: Pamiętniki wychowawców fizycznych. 1989 (R. Trześniowski: Wstęp. - [27 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
256.książka: Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regestry. 1988 ( Michał Grynberg: Wstęp. - [Teksty pióra nieliteratów i o nie ustalony...) szczegóły 
257.książka: Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regestry. 1993  szczegóły 
258.książka: Pamiętniki znalezione w Katyniu. 1989 (Janusz Zawodny: Przedmowa. - [15 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Tasak Jan: Pamiętniki znalezione w Katyniu. Suplement 1990 nr cztery [z IV] s. 8  szczegóły 
259.książka: Pamiętniki znalezione w Katyniu. 1990  szczegóły 
recenzja: Gałecki Zygmunt: Osobliwości leksykalne "Pamiętników znalezionych w Katyniu". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 179-185  szczegóły 
260.książka: Pamiętniki znalezione w Katyniu. 1990 ([Przedr. fotooffs., oryg.: Paris: Editions Spotkania 1989]...) szczegóły 
261.książka: Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka". Powstanie Warzawskie. 1997  szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czułowski Antoni: Pamiętnik libański. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 169 s. 6  szczegóły 
263.książka: Syberia poza życiem. Relacje, przeżycia i pamiętniki witnickich sybiraków. 1999 ([Maciej M. Dudziak:] Wstęp. - [25 wspomnień pióra nieliteratów]. - Mac...) szczegóły 
264.książka: Szczęściem mym są... Złote myśli o szczęściu, o szczęściu w poezji, przysłowia o szczęściu, wpisy do pamiętnika o szczęściu. 2001  szczegóły 
265.książka: Teraz będzie Polska. Wybór pamiętników z okresu I wojny światowej. 1988 ([14 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
266.książka: Tropem lamparta. Wybór polskich pamiętników z polowań w Azji i Afryce. 1990 ( Wstęp. - [Pamiętniki łowieckie aut.:] Władysław Czerniejewski, Bronis...) szczegóły 
267.książka: Wpisy do pamiętników i ...!. 1999 ([Aforyzmy i poezje]....) szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Pamiętniki niezwykłe. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 159-160  szczegóły 
269.książka: Zawiedzeni, rozczarowani, zadowoleni. Pamiętniki imigrantów polskich okresu 1958-1981. (Konkurs Instytutu rozpisany w 1980 r.). 1984 ( ...) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
270.antologia: Wierszyki do pamiętnika. Świerszczyk 1998 nr 22 s. 14-15 (bez tytułów i autorów...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pluta Feliks: Uwagi o języku pamiętnika opolskiego (1680-1765). x 2001 ([W ks.:] Feliks Pluta: Studia językoznawcze. Historia języka, dialekto...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    proza (alfabet tytułów)
272.proza: Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1931 r. (21 I - 3 V 1831). Rocznik Mazowiecki 1999 t. 11 s. 178-230 (autor: Józef Wincenty Puzyna; ze wstępem Józefa Kazimierskiego, s. 177...) szczegóły 
273.proza: Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1931 r. (3 V - 21 VII 1831). Część III ostatnia. Rocznik Mazowiecki 2000 t. 12 s. 145-197 (autor: Józef Wincenty Puzyna; ze wstępem Józefa Kazimierskiego, s. 141...) szczegóły 
274.proza: Z pamiętnika Józefa kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1931 r. [fragmenty]. Rocznik Mazowiecki 1998 t. 10 s. 137-168 (autor: Józef Wincenty Puzyna; ze wstępem Józefa Kazimierskiego, s. 133...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    książki (alfabet autorów)
275.książka: Pamiętnik pacjentki. 2002  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu II wojny (utwory anonimowe i ulotne)
    proza (alfabet tytułów)
276.proza: Pamiętnik. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 1 s. 50-70 (autor: Arthur Ney; ze wstępem podpisanym F.T., s. 49-50...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
277.wiersz: Wierszyki do pamiętnika. Kurier Wileński 2002 nr 174 s. 7  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
278.proza: Z pamiętnika Ireny. Ścieżki Literackie 1999 nr 18 wkł., nr 19 wkł.  szczegóły 
279.proza: Z pamiętnika Ireny. Ścieżki Literackie 1996 nr 7 wkł., nr 8 wkł. (ze wstępem Eugeniusza Nowaka...) szczegóły 
280.proza: Z pamiętnika nastolatki. Płomyczek 2000 nr 1 s. 9, nr 2 s. 13 (podp. Paulina...) szczegóły 
281.proza: Z pamiętnika nastolatki. Płomyczek 1999 nr 1-12 (podp. Paulina; w nrze 2 tyt.: Z pamiętnika Pauliny...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Ajewski Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
282.książka twórcy: Ajewski Eugeniusz: Polska Walcząca na moim podwórku. Pamiętnik z lat 1939-1947. 1995  szczegóły 
283.książka twórcy: Ajewski "Kotwa" Eugeniusz Morski Andrzej: Polska Walcząca. Na moim podwórku. Pamiętnik z lat 1939-1947. 2002  szczegóły 
  Arct Bohdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
284.książka twórcy: Arct Bohdan: Jeniec wojenny. Mój zakonspirowany pamiętnik. 2002  szczegóły 
285.książka twórcy: Arct Bohdan: Pamiętnik pilota. 2002  szczegóły 
  Aszkenazy-Engelhard Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
286.książka twórcy: Aszkenazy-Engelhard Halina: Pragnęłam żyć. Pamiętnik. 1991  szczegóły 
  Auderska Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
287.książka twórcy: Auderska Halina: Poczwarki Wielkiej Parady. Pamiętnik maturzystki. 1994  szczegóły 
  Axer Erwin
    proza (alfabet tytułów)
288.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1996 nr 1 s. 151 (felieton...) szczegóły 
289.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1997 nr 3, 4, 6, 8-11 (cykl fel.; errata do fel. w nrze 6, nr 8 s. 143...) szczegóły 
290.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1998 nr 1, 3-6, 11, 12 (cykl felietonów...) szczegóły 
291.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1999 nr 1 s. 181-182, nr 3 s. 176-177, (nr 9 s. 159-160 cykl felietonów; cd. z 1998...) szczegóły 
292.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 2003 nr 1/2, 4-9 (cykl felietonów; cd. z 2002...) szczegóły 
293.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 2000 nr 5 s. 157 (fel....) szczegóły 
294.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 2000 nr 6, 8, 10 (cykl felietonów; cd. z 1999...) szczegóły 
295.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 2001 nr 9-11 (cykl felietonów; cd. z 2001...) szczegóły 
296.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2-3, 5/6, 8/9, 11, 12 (cykl felietonów; cd. z 2001...) szczegóły 
297.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1995 nr 1, 4, 8, 9, 11, 12 (cykl fel....) szczegóły 
298.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1994 nr 2, 5, 9, 10-12 (fel....) szczegóły 
299.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2-9, 11 (cykl fel....) szczegóły 
300.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1990 nr 1-3, 5, 7, 8 (cykl fel....) szczegóły 
301.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1989 nr 2-11/12 ([cykl fel.]...) szczegóły 
302.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1988 nr 1, 2, 4, 8-11/12 (cykl fel....) szczegóły 
303.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2, 3, 6, 10, 12 (cykl fel....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
304.utwór: Kartka z pamiętnika (druk. Dialog 1988 ).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczewski Jan
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chłosta Jan: Baczewskiego pamiętnik osobliwy. Słowo Powszechne 1988 nr 120 s. 3  szczegóły 
  Baczyński Dominik Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
306.książka twórcy: Baczyński Dominik Mieczysław: Ty musisz żyć, aby dać świadectwo prawdzie. Pamiętnik zesłańca. 1990  szczegóły 
  Badmajew Jadwiga Kosuń Kwaśnik
    książki twórcy (alfabet tytułów)
307.książka twórcy: Badmajew Jadwiga Kosuń Kwaśnik: Pamiętnik Jagody. 2003  szczegóły 
  Bałucki Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
308.książka twórcy: Bałucki Michał: Pamiętnik Munia.  szczegóły 
  Baranowska Małgorzata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
309.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: Pamiętnik mistyczny. 1987  szczegóły 
310.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: Pamiętnik mistyczny. 1998  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
311.proza: Baranowska Małgorzata: Pamiętnik mistyczny [fragm.]. Konteksty 1995 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
  Bartosz Adam
    proza (alfabet tytułów)
312.proza: Bartosz Adam: Jak powstały "kartki z pamiętnika" (Dziadek Gawęda). Gwiazda Polarna 1993 nr 14 s. 7 (fel....) szczegóły 
  Bartoszewski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
313.książka twórcy: Bartoszewski Władysław: Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika. 1988  szczegóły 
  Bartoszyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
314.artykuł: [Dedykowane Kazimierzowi Bartoszyńskiemu:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 82: 1991, z. 4. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 3  szczegóły 
  Basara Eugenia
    wiersze (alfabet tytułów)
315.wiersz: Basara-Lipiec Eugenia: Do pamiętnika uwodziciela. Koniec Wieku 1995 nr 7 s. 59  szczegóły 
  Baumgart Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
316.książka twórcy: Baumgart Franciszek: Pamiętniki. Cztery lata niewoli i działalność w Armii Krajowej. 2000  szczegóły 
  Bąkowa Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
317.wiersz: Bąkowa Agnieszka: Pamiętnik. Twórczość Ludowa 1988 nr 3 s. 45  szczegóły 
  Beaupre-Stankiewicz Irena
318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Pamiętnik. Tydzień 1995 nr 12 s. 9  szczegóły 
  Belmont Leo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
319.książka twórcy: Belmont Leo: Kapłanka miłości. Na podstawie pamiętników Ninon de Lenclos. 1993  szczegóły 
  Bełcikowski Adam
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Elżbieta: "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska jako tekst genetyczny utworów Antoniego Małeckiego i Adama Bełcikowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 95-105  szczegóły 
  Beniowski Maurycy August
    książki twórcy (alfabet tytułów)
321.książka twórcy: Beniowski Maurycy August: Pamiętniki. 1995  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
322.utwór: [Pamiętniki].  szczegóły 
  Berenda-Czajkowski Stanisław
323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Pamiętnik przedwczesnej dojrzałości. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Turski Marian: Pamiętnik z Pokucia. Polityka 2001 nr 29 s. 50 (nota...) szczegóły 
  Berger Wiesław Adam
    proza (alfabet tytułów)
324.proza: Berger Wiesław Adam: Przedświty czyli strach (Pamiętnik starego Adama). Cz. 1-2.. Zwrot 1991 nr 3 s. 16-20, nr 4 s. 18-22  szczegóły 
325.proza: Berger Wiesław Adam: Z Barcelony do Mieszkowic (Pamiętnik pisany dniem i nocą). Zwrot 1998 nr 4-8  szczegóły 
326.proza: Berger Wiesław Adam: Z mojego pamiętnika niedawnych dni. Głos Ludu 1990 nr 141 s. 4  szczegóły 
  Berland Marian
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmigielski Bogdan: Pamiętnik czasu grozy. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 27  szczegóły 
  Berling Zygmunt
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik zdrady. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 107 s. 213-218  szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik zdrady. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 29 IV s. 2, 12  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik zdrady. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 107 s. 213-218  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    książki twórcy (alfabet tytułów)
330.książka twórcy: Białoszewski Miron: [Pamiętnik z powstania warszawskiego] A memoir of the Warsaw uprising. 1991  szczegóły 
331.książka twórcy: Białoszewski Miron: [Pamiętnik z powstania warszawskiego] Dagbok fran upproret i Warszawa. 2003  szczegóły 
332.książka twórcy: Białoszewski Miron: [Pamiętnik z powstania warszawskiego] Memoire de l'insurection de Varsovie. 2002  szczegóły 
333.książka twórcy: Białoszewski Miron: [Pamiętnik z powstania warszawskiego] Nur das was War. Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand. 1994  szczegóły 
334.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 1990  szczegóły 
335.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 1994  szczegóły 
336.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 1997  szczegóły 
337.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 1999  szczegóły 
338.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 2000  szczegóły 
339.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 2001  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
340.proza: Białoszewski Miron: Pamiętnik z Powstania Warszawskiego [fragm.]. Gwiazda Polarna 1994 nr 31 s. 1, 9  szczegóły 
341.proza: Białoszewski Miron: Pamiętnik z Powstania Warszawskiego [fragm.]. Gazeta Niedzielna 1991 nr 33 s. 5-6  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
342.utwór: Pamiętnik z powstania warszawskiego.  szczegóły 
artykuł: Lipatow Aleksander W.: Pamiętnik z powstania moskiewskiego. Arkusz 1992 nr 3 s. 1 (podobieństwa pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w utworze z wydarze...) szczegóły 
artykuł: Mika Tomasz: Portret semantyczny ruchu długiego osób (cywilnych) w "Pamiętniku z powstania warszawskiego". Konsekwencje interpretacyjne analiz językoznawczych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 33-46  szczegóły 
artykuł: Rędziak Renata: Opisać powstanie po latach (Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego" - Anna Świrszczyńska "Budowałam barykadę"). Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 305-324  szczegóły 
artykuł: Semer Bohdan: Pamiętnik Białoszewskiego. Tydzień 2001 nr 30 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Świrek Anna: Mirona Białoszewskiego "pamiętnik gadany" - spory wokół gatunku. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 127-139  szczegóły 
  Bielecki Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
343.książka twórcy: Bielecki Jerzy: Kto ratuje jedno życie... Pamiętnik z Oświęcimia. 1990  szczegóły 
recenzja: J.Wł.: Pamiętnik z Oświęcimia. Rzeczpospolita 1991 nr 64 s. 6  szczegóły 
  Bilewicz Teodor
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Wielka Brytania w oczach polskiego pamiętnikarza z końca XVII wieku. x 2002 ([w ks. zb.:] Culture at global/local levels. British and Commonwealth ...) szczegóły 
  Bitner Dariusz
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klesyk Łukasz: Pamiętnik króla Midasa. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 9 s. 20  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
346.proza: Bitner Dariusz: Z tajnego pamiętnika pisanego pod wanną czyli jak się pisze. Akcent 1995 nr 2 s. 94-106  szczegóły 
  Błachucka Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
347.wiersz: Błachucka Anna: Pamiętnik Orchidei (Zygmuntowi Kałużyńskiemu). Akant 2003 nr 12 s. 11  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
348.artykuł: Bobkowski Henryk Karol: Kartki z pamiętnika. Odra 1994 nr 7/8 s. 39-41 (wspomn. ojca o chrzcinach Andrzeja Bobkowskiego...) szczegóły 
  Bobrowicz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
349.książka twórcy: Bobrowicz Jerzy: "Na białe niedźwiedzie". Pamiętnik Sybiraka. 1994  szczegóły 
  Bobrzyński Michał
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
350.utwór: Z moich pamiętników.  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta: Pułapka na duszę polską. Wokół pamiętników Michała Bobrzyńskiego i Stanisława Stempowskiego. Krytyka 1993 nr 40 s. 116-127  szczegóły 
  Bochen Celina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
351.książka twórcy: Bochen Celina: Pamiętnik bezrobotnego. Tragikomedia. 1994  szczegóły 
  Bocheński Józef Maria
352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dernałowicz Maria: Pamiętnik nie dla każdego. Więź 1994 nr 6 s. 179-184  szczegóły 
  Bogatyńska Svava
    książki twórcy (alfabet tytułów)
353.książka twórcy: Bogatyńska Svava: Apoteoza starości. Pamiętnik późnej jesieni życia. [Wiersze].  szczegóły 
  Bogiel Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
354.książka twórcy: Bogiel Jadwiga: Mój pamiętnik. 1993  szczegóły 
  Bogusz Teresa
    proza (alfabet tytułów)
355.proza: Bogusz Teresa: Bajdy swojskie [z tego cyklu:] Pamiętnik pani... Danki. Szpilki 1995 nr 8 s. 18  szczegóły 
356.proza: Bogusz Teresa: Z pamiętnika porucznika. Trybuna 1994 nr 242 s. 11  szczegóły 
  Bohun-Dąbrowski Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
357.książka twórcy: Bohun-Dąbrowski Antoni: Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętnik dowódcy, świadectwa żołnierzy, dokumenty. 1989  szczegóły 
358.książka twórcy: Bohun-Dąbrowski Antoni: Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętnik dowódcy, świadectwa żołnierzy, dokumenty. 2001  szczegóły 
  Bolewski Andrzej
359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Labuda Gerard: Dwa pamiętniki - dwa spojrzenia. Nauka 1997 nr 2 s. 129-145  szczegóły 
  Borkowski Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
360.wiersz: Borkowski Przemysław: Z pamiętnika Marcina S. (satyra na współczesną poezję polską). Fronda 2000 nr 21/22 s. 343  szczegóły 
  Boroń Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
361.książka twórcy: Boroń Józef: Pamiętnik z lwiej kniei. Przygody misjonarza w afrykańskiej puszczy. [Pam.]. 1994  szczegóły 
  Borowiczowa Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
362.książka twórcy: Borowiczowa Janina: Pamiętnik Pikusia. [Pow.]. 1989  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
363.wiersz: Borowski Tadeusz: Z pamiętnika. Warmia i Mazury 2001 nr 6 s. 26  szczegóły 
364.wiersz: Borowski Tadeusz: Z pamiętnika. Twórczość 1992 nr 1 s. 93-94 (ze wstępem Piotra Kuhiwczaka: Nieznane wiersze Tadeusza Borowskiego [z...) szczegóły 
365.wiersz: Borowski Tadeusz: Z pamiętnika [z tego cyklu:] List z pogodnego lata. Twórczość 1992 nr 1 s. 98-99 (ze wstępem Piotra Kuhiwczaka: Nieznane wiersze Tadeusza Borowskiego [z...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
366.artykuł: Krzywicka Irena: [Pamiętniki; fragm.:] Her Boy. The Warsaw Voice 1989 nr 32 s. 9 (z not. o T. Boyu-Żeleńskim i fot; tyt. fragmentu od red....) szczegóły 
  Bratkowski Jan
    proza (alfabet tytułów)
367.proza: Bratkowski Jan: Pamiętnik współczesny. Scena 1989 nr 1-11/12 (cykl fel....) szczegóły 
368.proza: Bratkowski Jan: Pamiętnik współczesny. Scena 1988 nr 1-12 (cykl fel....) szczegóły 
  Brodowska-Kubicz Helena
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużyńska Jadwiga: Pamiętniki Heleny Brodowskiej-Kubicz. Regiony 1995 nr 1 s. 136-141  szczegóły 
  Brodzka Alina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
370.artykuł: [Dedykowane Alinie Brodzkiej-Wald:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 1. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 3  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
371.utwór: Pamiętniki 1918-1922.  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: "Pamiętnik 1918-1922" Władysława Broniewskiego i "Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego - dwa świadectwa literackie wojny polsko-bolszewickiej. Biuletyn Literacki 1996 nr 14 s. 5-9  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: Pamiętnik 1918-1922" Władysława Broniewskiego i "Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego - dwa świadectwa literackie wojny polsko-bolszewickiej. Biuletyn Literacki 2000 s. 34-39  szczegóły 
  Bryś Renata
    wiersze (alfabet tytułów)
372.wiersz: Bryś Renata: Z pamiętnika Ewy platonicznej. Metafora 2001 nr 44/46 s. 185-186  szczegóły 
  Brzozowska-Surdyk Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
373.książka twórcy: Brzozowska-Surdyk Halina: Tylekroć serce... Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. 1995  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
374.książka twórcy: Brzozowski Stanisław: Pamiętnik. 2000  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Dojrzewanie. O "Pamiętniku" Stanisława Brzozowskiego. Życie z Książkami 2000 nr z 24 VIII s. 1, 3  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
375.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Próbowanie biografii - wokół "Pamiętnika" Stanisława Brzozowskiego. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 389-407  szczegóły 
  Bubicz Franciszek Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
376.książka twórcy: Bubicz Franciszek Stefan: Pamiętnik. 2003  szczegóły 
  Budka Aniela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
377.książka twórcy: Budka Aniela: Pamiętnik Anielki. [Wiersze i wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Bujnicki Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
378.książka twórcy: Bujnicki Kazimierz: Pamiętniki (1795-1875). 2001  szczegóły 
379.książka twórcy: Bujnicki Kazimierz: [Pamiętniki księdza Jordana. Obrazek Inflant w XVII wieku] Priestera Jordana atminas. Inflantijas aina XVII gadsimta, ko telojis Kazimirs Buinickis. 2003  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
380.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Bukowiec Paweł: Zapomniany pamiętnik Kazimierza Bujnickiego. Ruch Literacki 2000 z. 5 s. 595-601 (nt. losów rękopisu pamiętnika, drugiego napisanego przez Bujnickiego p...) szczegóły 
  Bujnowski Józef
    proza (alfabet tytułów)
381.proza: Bujnowski Józef: Różnorodne przygody tekstów literackich (Notatki z pamiętnika). Potop 1991 nr 10/11 s. 4-5  szczegóły 
  Bujwid Odo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
382.książka twórcy: Bujwid Odo: Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932-1942. 1990  szczegóły 
  Bukowiecki Leon
383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerba Jacek: Pamiętnik jubilata. Gazeta Wyborcza 1997 nr 211 s. 15 (not....) szczegóły 
  Bunsch Karol
    proza (alfabet tytułów)
384.proza: Bunsch Karol: Pamiętnik (Fragmenty). Zdanie 2002 nr 1/2 s. 72-76  szczegóły 
  Burger Elżbieta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
385.książka twórcy: Burger Elżbieta: [Czterdzieści] 40 lat w służbie "Bociana". Z pamiętnika położnej. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cedrowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
386.artykuł: Kriegseisen Wojciech: Ewangelicki pamiętnikarz z XVI wieku. Jan Cedrowski, podczaszy nowogródzki (1617-1682). Jednota 1992 nr 5 s. 15-17  szczegóły 
  Chajes Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
387.książka twórcy: Chajes Wiktor: Semper fidelis. Pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926-1939. 1997  szczegóły 
  Chamski Tadeusz Józef
388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Krzysztof: Pamiętniki. Wiadomości Historyczne 1990 nr 5 s. 281 (not....) szczegóły 
artykuł: Fras Zbigniew: Pamiętniki powstańcze. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 43  szczegóły 
389.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bauer Krzysztof: Pamiętniki i biografie. Wiadomości Historyczne 1991 nr 3 s. 180-181  szczegóły 
  Chądzyńska Zofia
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Masłoń Krzysztof: Pamiętnik z końca wieku (Autobiograficzna książka Zofii Chądzyńskiej). Rzeczpospolita 1997 nr 166 s. 26  szczegóły 
  Chlebowski Cezary
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zychowicz Jacek: Pamiętniki Pana Zagłoby. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 8 s. 12  szczegóły 
  Chodźko Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
392.książka twórcy: Chodźko Ignacy: Pamiętniki kwestarza.  szczegóły 
393.książka twórcy: Chodźko Ignacy: Pamiętniki kwestarza. 1988  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
394.proza: Chodźko Ignacy: Pamiętniki kwestarza [fragm.]. Rota 1996 nr 3/4 s. 83  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
395.utwór: Pamiętniki kwestarza.  szczegóły 
artykuł: Grzegocka Violetta: Przysłowia w "Pamiętnikach kwestarza" Ignacego Chodźki (1794-1861). Kwartalnik Opolski 1999 nr 2/4 s. 160-173  szczegóły 
  Chojecki Karol Lubicz
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (MBK): Trzy najstarsze polskie pamiętniki z Syberii. Wydanie specjalne. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 274 (nota o wyd....) szczegóły 
  Chojnowski Zbigniew
397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Andres Zbigniew: Poetycki pamiętnik. Fraza 1997 nr 16 s. 233-235  szczegóły 
  Chomska Bronisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
398.książka twórcy: Chomska Bronisława: Na nieznane losy między Ołońcem a Jadraniem. Dwa pamiętniki z zesłania po powstaniu styczniowym. Pamiętnik Bronisławy z Lubiczankowskich Chomskiej z zesłania w guberni ołonieckiej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku. 1999 ([Zawiera także materiały biograficzne dot. losów Bronisławy Chomskiej ...) szczegóły 
  Choroś Renata Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
399.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: Pamiętnik. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 17 (z not....) szczegóły 
  Chudzyński Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
400.książka twórcy: Chudzyński Edward Eugeniusz: Pamiętnik poetycki. [Pam. i wiersze]. 1992 ([M.in. nt. działaln. teatrzyku w obozie Zeitheim, Stalag IV B, w 1945]...) szczegóły 
recenzja: Biliński Józef M.: Pamiętnik poetycki. Tydzień 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
401.artykuł: Englert Juliusz L.: Edwarda pamiętnik. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 69 s. 6-7  szczegóły 
  Cielesz Piotr
    proza (alfabet tytułów)
402.proza: Cielesz Piotr: Pamiętnik tyrana czyli 100 dni tyranii. Topos 2000 nr 5/6 s. 138-156  szczegóły 
  Cieszkowski Kajetan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
403.książka twórcy: Cieszkowski Kajetan: Bronisława Zaleskiego i Kajetana Cieszkowskiego nieznane relacje o powstaniu styczniowym. Pamiętnik dla syna Jana. 1997  szczegóły 
  Cieślak Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
404.książka twórcy: Cieślak Maria: Pamiętniki zamojskiej licealistki 1941-1950. 2000  szczegóły 
  Cieślak Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
405.wiersz: Cieślak Mikołaj: Pamiętnik refleksyjny. Powściągliwość i Praca 1995 nr 5 okł. (z not. i fot....) szczegóły 
  Cyprys Ruth Altbeker
    książki twórcy (alfabet tytułów)
406.książka twórcy: Cyprys Ruth Altbeker: Skok dla życia. Pamiętnik z czasów okupacji Polski.  szczegóły 
  Czajka Wojciech
    proza (alfabet tytułów)
407.proza: Czajka Wojciech: Pamiętnik niedzielnego popołudnia. Horyzonty 2001 nr 5 s. 17  szczegóły 
  Czapski Józef
408.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Czesław: ...Piszę - pamiętnik artysty. O "Dzienniku" Józefa Czapskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 4 s. 53-57 (z notą o pisarzu i reprodukcją autoportr., s. 53...) szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
409.utwór: Pamiętniki i memoriały polityczne. 1776-1809. Warszawa 1986.  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
410.wiersz: Czechowicz Józef: Z pamiętnika. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 3 s. 26 (z wypowiedzią Jana Twardowskiego nt. osobistego wyboru tekstu jako jed...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
411.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 - czerwiec. Kresy 1996 nr 28 s. 232 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
412.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 roku - czerwiec. Kresy 1996 nr 28 s. 232 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
413.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 roku - maj. Kresy 1996 nr 28 s. 232-233 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
  Czerwijowska Helena
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
414.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
415.książka twórcy: Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga: Poezja, proza i dramat. Pamiętnik nastolatki. Lwów 1939-1941. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Pamiętnik lwowskiej nastolatki. Trybuna 1998 nr 98 s. 14  szczegóły 
  Danilewicz Anna
416.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bujak Jan: "Z daleka widać lepiej" liryczny pamiętnik Kwiatuszka niw Bukowińskich. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2000 nr 19 s. 12-13  szczegóły 
  Daszyński Ignacy
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
417.utwór: Pamiętniki. T. 1-2. Kraków 1925-1926.  szczegóły 
  Daukszewicz Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
418.książka twórcy: Daukszewicz Krzysztof: Pamiętnik popaprańca. [Proza i wiersze satyryczne]. 1995  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
419.proza: Daukszewicz Krzysztof: Pamiętnik znaleziony w pampersie. Szpilki 1995 nr 21 s. 16, 17  szczegóły 
  Dawidsohn Draenger Gusta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
420.książka twórcy: Justyna : [Pamiętnik Justyny] Das Tagebuch der Partisanin Justyna. Juedischer Widerstand in Krakau. 1999  szczegóły 
421.książka twórcy: Justyna : [Pamiętnik Justyny] Justyna's diary. Jewish resistance to the Nazis in wartime Poland. 1995  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
422.tekst paraliteracki: Dąbrowska Maria: W "Pamiętnikach chłopów" przemówił Wielki Nieznany narodu polskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 51-56  szczegóły 
  Dembieński Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
423.książka twórcy: Dembieński Józef: Radości mało - goryczy dużo. Pamiętnik pomorzanina z lat 1879-1920. 1985  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Jak wydano część I Pamiętników ks. J. Dembieńskiego. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 131-138  szczegóły 
  Dębowski Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
424.książka twórcy: Dębowski Eugeniusz: W okowach tajgi. Pamiętnik zesłańca. 1992  szczegóły 
  Doberski Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
425.książka twórcy: Doberski Franciszek: Pamiętnik więźnia z 1944-54 r[oku]. 1990  szczegóły 
  Dokudowicz Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Dokudowicz Małgorzata: Kartka z pamiętnika. Własnym głosem 1992 nr 16 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
  Doliński Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
427.książka twórcy: Doliński Wojciech: "Przekażmy przeszłość dla przyszłości". Pamiętnik Wojciecha Dolińskiego. 1992  szczegóły 
  Dołęga-Mostowicz Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
428.książka twórcy: Dołęga-Mostowicz Tadeusz: [Pamiętnik pani Hanki] Dnevnik pani Ganki. Povest'. 2001  szczegóły 
429.książka twórcy: Dołęga-Mostowicz Tadeusz: Pamiętnik pani Hanki. 1996  szczegóły 
  Domaros Marzena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
430.książka twórcy: Potocka Anastazja: Pamiętnik Anastazji P. (Erotyczne immunitety). 1992  szczegóły 
recenzja: Ficowska Anna, Markiewicz Wojciech: Pamiętnik Anastazji P.. Polityka 1992 nr 47 s. 5  szczegóły 
sprostowanie: Pszon Mieczysław: "Pamiętnik Anastazji P.". Polityka 1992 nr 48 s. 2  szczegóły 
  Domejko Ignacy
    proza (alfabet tytułów)
431.proza: Domeyko Ignacy: Moje podróże. Pamiętniki wygnańca [fragm.]. x 1991 ([W ks.:] Stanisław Szostakowski: Z dziejów Wielkiej Emigracji. Warszaw...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
432.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Jucewicz Jerzy A.: Wielkopolska notatka w "Pamiętniku Ignacego Domejki" [!]. Akant 1998 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Drażba Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
433.książka twórcy: Drażba Joanna: Za parawanem powiek. Wiersze i pamiętnik. 1995  szczegóły 
434.książka twórcy: Drażba Joanna: Za parawanem powiek. Wiersze i pamiętnik. 1996  szczegóły 
435.książka twórcy: Drażba Joanna: Za parawanem powiek. Wiersze i pamiętnik. 1999  szczegóły 
  Drej Wioletta
    wiersze (alfabet tytułów)
436.wiersz: Drej Wioletta: Z pamiętnika. Raptularz Kulturalny 1999 nr 1 s. 70  szczegóły 
  Drobysz Robert
    proza (alfabet tytułów)
437.proza: Drobysz Robert: Z pamiętnika internetowego kibica. Akant 2002 nr 8 s. 61  szczegóły 
  Druszkiewicz Stanisław Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
438.książka twórcy: Druszkiewicz Stanisław Zygmunt: Pamiętniki 1648-1697. 2001  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
439.proza: Druszkiewicz Stanisław Zygmunt: Pamiętniki Stanisława Zygmunta Druszkiewicza, stolnika parnawskiego. Na przykład 1996 nr 35-37/38 (z koment.: (m.d.): Stanisława Druszkiewicza pamiętnik nieznany, nr 35 ...) szczegóły 
  Drzewiecki Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
440.książka twórcy: Drzewiecki Władysław: Moje życie. Pamiętnik nauczyciela i społecznika. 2002  szczegóły 
  Dudek-Maćkowiak Marianna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
441.książka twórcy: Dudek-Maćkowiak Marianna: Bukówiec Górny - moja mała Ojczyzna. Pamiętnik. 1997  szczegóły 
  Dulęba Przemysław
    proza (alfabet tytułów)
442.proza: Dulęba Przemysław: Rozum piszący pamiętniki szaleństwa pod jego dyktando. Lampa i Iskra Boża 2002 nr 20 s. 3  szczegóły 
  Dymny Wiesław
443.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Humorystyczny pamiętnik. Rzeczpospolita 1999 nr 48 s. 28 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Dziewanowski Marian Kamil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
444.książka twórcy: Dziewanowski Marian Kamil: Jedno życie to za mało. Kartki z pamiętnika niepoprawnego optymisty. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
recenzja: Wiatr Jerzy J.: Pamiętniki optymisty. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 13 s. 14  szczegóły 
  Dziewiecki Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
445.książka twórcy: Dziewiecki Marek: Pamiętnik Perełki. [Pow.]. 2003  szczegóły 
  Dziewoński Edward
446.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 200 (nota...) szczegóły 
  Dzięgiel Leszek
    proza (alfabet tytułów)
447.proza: Dzięgiel Leszek: Pamiętnik wysiedlenia. Śląsk 2001 nr 1 s. 31-34 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Dzioboń Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
448.książka twórcy: Dzioboń Roman: Mój nowotarski niepamiętnik. [Proza]. 2001  szczegóły 
  Dzwonkowski Teodor Anzelm
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
449.utwór: Pamiętniki czyli Pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Ekiert Janusz
    proza (alfabet tytułów)
450.proza: Ekiert Janusz: Z pamiętnika recenzenta. Szpilki 1992 5-10, 12 (cykl fel. muzycznych...) szczegóły 
  Eleonora pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
451.książka twórcy: Eleonora : Z pamiętnika jasnowidzącej. Tajemnice kamiennych kręgów. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Embecque Jacek F. d'
    proza (alfabet tytułów)
452.proza: Embecque Jacek F. d': Bóg w burakach (Czyli kartek kilka z pamiętnika pewnego nowicjusza). Magazyn Literacki 2000 nr 4 s. 40-41 (z fot....) szczegóły 
  Engel Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
453.książka twórcy: Engel Witold: Tina. Romans niemal stulecia. Pamiętnik wielkiej miłości. [Pow.]. 1994  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fabiańska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
454.książka twórcy: Fabiańska Anna: Mój pamiętnik z pierwszego roku wojny we Lwowie (1939-1940). 1996  szczegóły 
  Fałat Julian
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
455.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Grzywacz Małgorzata, Krauze Justyna: Malarz na dworze cesarza. Wilhelm II w "Pamiętnikach" Juliana Fałata. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 195-207  szczegóły 
  Faron Bolesław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
456.tekst paraliteracki: Faron Bolesław: Pamiętnik Weronki. Rocznik Sądecki 1994 t. 22 s. 343-348  szczegóły 
  Faszcza Magdalena
    proza (alfabet tytułów)
457.proza: Faszcza Magdalena: Wyjątkowe wyjątki z mało wyjątkowego pamiętnika. Pagina 1998 nr 2 s. 9  szczegóły 
  Feliński Zygmunt Szczęsny
    książki twórcy (alfabet tytułów)
458.książka twórcy: Feliński Zygmunt Szczęsny: Pamiętniki. [Z l. 1822-1895]. 1986  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
459.proza: Feliński Zygmunt Szczęsny: Pamiętniki [fragm.]. x 1991 ([W ks.:] Stanisław Szostakowski: Z dziejów Wielkiej Emigracji. Warszaw...) szczegóły 
460.proza: Feliński Zygmunt Szczęsny: Pamiętniki [fragm.:] Arcybiskup Zygmunt Feliński - "do władców tego świata w czasie wielkich nieszczęść i klęsk publicznych". Rota 2003 nr 3/4 s. 80-84 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
461.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Ficowski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
462.proza: Ficowski Jerzy: Niepamiętnik czyli podróż do Gorczakowa i jeszcze dawniej [fragm.]. Kresy 1997 nr 29 s. 251-259  szczegóły 
  Fiedor Maciej
    proza (alfabet tytułów)
463.proza: Fiedor Maciej: Pamiętnik znaleziony w kosmosie. Przekrój 2001 nr 37 s. 30  szczegóły 
  Fiszerowa Wirydianna
464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Serczyk Jerzy: Z pamiętnika damy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 26 s. 9  szczegóły 
465.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rydzewska Małgorzata: O języku i stylu pamiętnika Wirydianny Fiszerowej. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 41-49  szczegóły 
  Fornalska Marcjanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
466.książka twórcy: Fornalska Marcjanna: Pamiętnik matki. 1988  szczegóły 
  Frajlich Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
467.wiersz: Frajlich Anna: Z "Pamiętników Hadriana". Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 28 I s. 9  szczegóły 
468.wiersz: Frajlich Anna: Z "Pamiętników Hadriana" [Marguerite Yourcenar]. Arkusz 1995 nr 8 s. 4  szczegóły 
  Franek Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
469.książka twórcy: Franek Józef: Z Azji do Europy przez Afrykę i Amerykę. Z niedokończonego pamiętnika kombatanta. [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
470.artykuł: Fredroviana w pamiętniku prawnuczki. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 154-185 (edycja fragmentów pamiętnika S.M. Krysty niepokalanki (Zofii Szembeków...) szczegóły 
471.artykuł: Marszalska Jolanta M.: "Żebyś pamiętała całe życie, żeś widziała Mickiewicza". Fredro i Mickiewicz w relacjach pamiętnikarskich epoki i wspomnieniach Waładysława Sanguszki. Tarniny 1998 nr 1 s. 27  szczegóły 
  Frelichowski Stefan Wincenty błogosławiony
    książki twórcy (alfabet tytułów)
472.książka twórcy: Frelichowski Stafan Wincenty: Pamiętnik. Zapiski kleryka. 2000 ([Zawiera także fragm. homilii Jana Pawła II]....) szczegóły 
473.książka twórcy: Frelichowski Stafan Wincenty: Pamiętnik. 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gabrel Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
474.książka twórcy: Gabrel Antoni: Sny rzek leniwych. Pamiętnik Księdza. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
475.książka twórcy: Gabrel Antoni: Wołanie zahoryzontów. Pamiętnik księdza. [Wiersze, wspomn., rozmyślania religijne]. 1999  szczegóły 
  Gajewski Franciszek
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
476.utwór: Pamiętniki Franciszka Gajewskiego z Błociszewa, pułkownika wojsk polskich (1802-1831).  szczegóły 
artykuł: Pacholski Arkadiusz: Nad pamiętnikiem Gajewskiego. Twórczość 1997 nr 9 s. 64-87  szczegóły 
  Gałczyńska Kira
477.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stanuch Stanisław: Pamiętnik wiernej pamięci. Aneks Trybuny 1998 nr z 18/19 VII s. 7  szczegóły 
  Garbarczuk Ignacy
    proza (alfabet tytułów)
478.proza: Garbarczuk Ignacy: Pamiętnik. Twórczość Ludowa 1991 nr 1 s. 31-35 (z not. o aut. Donata Niewiadomskiego...) szczegóły 
  Gawin Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
479.książka twórcy: Gawin Tadeusz: Ojcowizna (Pamiętniki - 1987-1993). Odrodzenie polskości na Białorusi. 1993  szczegóły 
  Gellner Dorota
    proza (alfabet tytułów)
480.proza: Gellner Dorota: Pamiętnik. Miś 1998 nr 17 s. 8  szczegóły 
  Gellnerowa Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
481.wiersz: Gellnerowa Danuta: Fiku-miku w pamiętniku. Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 38 s. 5  szczegóły 
482.wiersz: Gellnerowa Danuta: Fiku-miku w pamiętniku. Świerszczyk 1990 nr 20 s. 5  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ryszka Franciszek: Pamiętnik Giedroycia [!]. Dziś 1995 nr 5 s. 119-123  szczegóły 
  Gierc Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
484.artykuł: Barucka Danuta: Z pamiętnika Danuty Gierc. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 126 [właśc. 127] s. 5 (spraw. ze spotkania ze sztuką Danuty Gierc w Londynie, 5 V 2002; z fot...) szczegóły 
485.artykuł: Grabania Anna Maria: "Z pamiętnika Danuty Gierc". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 103 [właśc. 104] s. 5 (art. biogr. przed spektaklem pt. "Z pamiętnika Danuty Gierc" w Londyni...) szczegóły 
486.artykuł: Z pamiętnika Danuty Gierc. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 109 [właśc. 110] s. 4 (not. spraw. z wieczoru pt. "Z pamiętnika Danuty Gierc" w Londynie, 5 V...) szczegóły 
  Gierek Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
487.książka twórcy: Gierek Edward: Smak życia. Pamiętniki. 1993  szczegóły 
  Gieysztor Jakub Kazimierz
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
488.utwór: Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865 poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmową i przypisami..  szczegóły 
  Girtler Kazimierz
489.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kotulska-Skulimowska Halina: Z problematyki językowej Krakowa XIX wieku (Na podstawie pamiętników Kazimierza Girtlera). x 1992 ([W ks. zb.:] Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne. Kraków 199...) szczegóły 
  Gloger Karol
490.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dzienis Helena: Pamiętnik uczestnika powstania listopadowego Karola Glogera z pobytu w Prusach. D'Oriana 2000 nr 5 s. 61-63  szczegóły 
  Głowacki Janusz
491.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drewnowski Tadeusz: Pamiętnik ze strajku gdańskiego. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 58-59 (z fot. J. Głowackiego...) szczegóły 
  Godula Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
492.wiersz: Godula Monika: Z pamiętnika. Nihil Novi 1995 nr 10 s. 15  szczegóły 
  Golliusz Jan
    proza (alfabet tytułów)
493.proza: Golliusz Jan: Pamiętnik 1652 (Fragmenty). KurWar 1996 nr 3 s. 9 (z not....) szczegóły 
  Gomółka Agata
    proza (alfabet tytułów)
494.proza: Gomółka Agata: Z pamiętnika Aśki. Nowe Twarze 2000 nr 2 s. 8  szczegóły 
  Gomułka Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
495.książka twórcy: Gomułka Władysław: Pamiętniki. 1994  szczegóły 
recenzja: Loranc Władysław: Wokół pamiętników Władysława Gomułki 1: Dziedzictwo: dar czy przekleństwo?. Aneks Trybuny 2000 nr 102 s. 6  szczegóły 
recenzja: Loranc Władysław: Wokół pamiętników Władysława Gomułki 2: PPR - partia dwóch orientacji. Aneks Trybuny 2000 nr 103 s. 6  szczegóły 
recenzja: Werblan Andrzej: Redagowałem pamiętniki Gomułki. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 4 s. 20  szczegóły 
  Gorodecka Hana pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
496.książka twórcy: Gorodecka Hana: Hana. Pamiętnik polskiej Żydówki. 1992  szczegóły 
  Gorzelnik Natalia
    proza (alfabet tytułów)
497.proza: Gorzelnik Natalia: Pamiętnik Foksa (Fragmenty). Nowe Twarze 2000 nr 5 s. 24  szczegóły 
  Gowin T.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
498.książka twórcy: Gowin T.: Ojcowizna. Pamiętniki 1987-1992. 1992  szczegóły 
  Górska-Damięcka Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
499.książka twórcy: Górska-Damięcka Irena: Wygrałam życie. Pamiętnik aktorki. 1997 ([Wspomnienia pośw. głównie pracy w teatrze i życiu teatralnemu w dwud...) szczegóły 
  Górska Maria
500.dotyczy innego zapisu:
-książka o twórcy: Kratochwil Zofia, Szumił Halina Irena: Kapucyni w świetle pamiętnika Marii z Łubieńskich Górskiej. 2001 ([Postać Honorata Koźmińskiego w dzienniku Marii Górskiej; z Aneksem za...) szczegóły 
  Górski Konrad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
501.książka twórcy: Górski Konrad: Pamiętniki. 1995  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Z Mickiewiczem za pan brat. Pamiętniki profesora Konrada Górskiego. Plus Minus 1995 nr 30 s. 17  szczegóły 
502.książka twórcy: Górski Konrad: Pochwała śmiechu. Fragment pamiętnika. [Szkic]. 1988  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
503.artykuł: Jędrzyński Zefiryn: "Pamiętnik" prof. dr Konrada Górskiego i okoliczności jego powstania. Rocznik Toruński 1994 t. 22 s. 7-22 ("Pamiętnik" jest w maszynopisie...) szczegóły 
  Grabowski Andrzej
504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Torbus Andrzej Krzysztof: Poetycki pamiętnik. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 31 s. 21  szczegóły 
  Grabski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
505.książka twórcy: Grabski Stanisław: Pamiętniki. [Lata 70-te XIX w. -1939]. 1989  szczegóły 
recenzja: Wojdyło Witold: Wśród walk i przemian. na marginesie "Pamiętników" Stanisława Grabskiego. Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 1 s. 102-105  szczegóły 
  Gradowski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
506.proza: Gradowski Krzysztof: Z pamiętnika Alicji Ptak. Płomyczek 1993 nr 11 s. 3  szczegóły 
  Grala Janina
    proza (alfabet tytułów)
507.proza: Grala Janina: Pamiętnik Ninki (Tomik III rok 1941-45). Fragmenty. Parnasik 2001 nr 7 s. 9-13  szczegóły 
  Grin Irek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
508.książka twórcy: Grin Irek: Pamiętnik diabła. [Pow.].  szczegóły 
recenzja: Surmiak-Domańska Katarzyna: Pamiętnik diabła. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 1 s. 20  szczegóły 
  Grocholska z Belina Brzozowskich Xawera
    proza (alfabet tytułów)
509.proza: Grocholska z Belina Brzozowskich Xawera: Pamiętniki Xawery. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 106-107, 109, 111-113, 116-117 (streściła i uwspólcześniła Zofia Kozarynowa; z omów. Zofii Kozarynowej...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
510.wiersz: Grochowiak Stanisław: Z pamiętnika. Nihil Novi 1996 nr 14 s. 3  szczegóły 
  Grodzki Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
511.książka twórcy: Grodzki Piotr: Pamiętnik straceńca. [Pow.]. 2003  szczegóły 
  Gruszczyński Lesław
    proza (alfabet tytułów)
512.proza: Gruszczyński Lesław: Z pamiętnika nieco intymnego. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 101-115  szczegóły 
  Gruszka Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
513.książka twórcy: Gruszka Stanisław: Pamiętnik z czasów wojny. 1939-1945. 1995  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
514.książka twórcy: Grynberg Henryk: Pamiętnik Marii Koper. [Proza dokumentalna]. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
515.proza: Grynberg Henryk: Pamiętnik pisany w stodole. Dialog [Warszawa] 1992 nr 5 s. 5-40 (tekst. dram....) szczegóły 
  Guć Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
516.wiersz: Guć Ewa: Pamiętnik jednego życia. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Gulczyński Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
517.książka twórcy: Gulczyński Janusz: Z pamiętnika krótkotrwałego powstania. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hanik Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
518.książka twórcy: Hanik Maria: Pamiętnik emocji. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
  Helsztyński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
519.artykuł: Sulima Roch: Stanisław Helsztyński a pamiętnikarstwo Ziemi Gostyńskiej. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1992 t. 2 s. 43-51 (dot. zainteresowań regionalizmem wielkopolskim i pamiętnikarstwem...) szczegóły 
  Hemar Marian
520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brudnicki Jan Zdzisław: Pamiętnik satyryczny. Trybuna 1991 nr 187 s. 5  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
521.artykuł: Markowska Anna: Pamiętnik z dekapitacji. Kresy 1998 nr 36 s. 103-115 (o twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
  Hirszfeld Ludwik
522.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gaworski Janusz: Pamiętniki Ludwika Hirszfelda - próba analizy. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 21-22 (z fot. L. Hirszfelda...) szczegóły 
  Hłasko Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
523.książka twórcy: Hłasko Marek: Pamiętnik (1945-1946).  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
524.proza: Hłasko Marek: [Pamiętnik]. Przekrój 1989 nr 2307 s. 6-7 ([z l. 1945-1946, fragmenty; opubl. Zyta Kwiecińska]...) szczegóły 
525.proza: Hłasko Marek: Pamiętnik 1945-46 (pisany w Częstochowie i Chorzowie, obejmujący cztery zeszyty 16-kartkowe). Zeszyt pierwszy. Integracje 1991 nr 27 s. 19-27  szczegóły 
526.proza: Hłasko Marek: Pamiętnik z roku 1945. Odra 1989 nr 6 s. 66-72 ([12 II-16 III; z notą siostry M.H. - Zyty Kwiecińskiej; z fot.]...) szczegóły 
  Hollanek Adam
527.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żuliński Leszek: Pamiętnik batiara. Literatura 1992 nr 7 s. 57  szczegóły 
  Honet Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
528.wiersz: Honet Roman: Z pamiętnika kolumba (imię). Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 4 s. 15  szczegóły 
529.wiersz: Honet Roman: Z pamiętnika kolumba (prolog). Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 4 s. 15  szczegóły 
  Hosiawa Weronika
    książki twórcy (alfabet tytułów)
530.książka twórcy: Hosiawa Weronika: To ja, Weronika Zmysłowska... Z pamiętnika maturzystki. [Pow.]. 2002  szczegóły 
  Hubert Zyzio pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
531.wiersz: Hubert Zyzio: Kartka z pamiętnika. Fa-Art 1991 nr 1 s. 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ilgner Artur
    proza (alfabet tytułów)
532.proza: Ilgner Artur: Pamiętnik pisany w drodze. Tygodnik Solidarność 1991 nr 47 s. 8-9 (z not. i fot....) szczegóły 
  Iwańska Alicja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
533.książka twórcy: Iwańska Alicja: Potyczki i przymierza. Pamiętnik 1918-1985. 1993  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłonowski Władysław
534.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bar Joanna: Pamiętnik Władysława Jabłonowskiego - obraz życia emigranta w obcym kulturowo i geograficznie środowisku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1996 nr 1193 z. 34 s. 169-179  szczegóły 
  Jakubowski Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
535.proza: Jakubowski Jarosław: Pamiętnik Łazarza. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 191-194  szczegóły 
  Jamka Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
536.książka twórcy: Jamka Jakub: Pamiętniki bieżanowskiego organisty. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Janion Ludwik
    wiersze (alfabet tytułów)
537.wiersz: Janion Ludwik: Do pamiętnika [z tego cyklu:] Dla Izy wiersz o nauce. Nowy Świat 1992 nr 83 s. 8  szczegóły 
538.wiersz: Janion Ludwik: Do pamiętnika [z tego cyklu:] Wiersz dla Karoliny. Nowy Świat 1992 nr 77 s. 8  szczegóły 
539.wiersz: Janion Ludwik: Do pamiętnika [z tego cyklu:] Wiersz dla Moniki. Nowy Świat 1992 nr 77 s. 8  szczegóły 
  Janta Konstantyn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
540.książka twórcy: Janta Konstantyn: Pamiętniki z czasów Księstwa Warszawskiego czyli niezwykłe przygody wojenne dwóch oficerów napoleońskich. 2001  szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
541.książka twórcy: Janta-Połczyński Aleksander: Młyn w Nadolniku. Pamiętnik pomorski. 1993  szczegóły 
  Jasienica Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
542.książka twórcy: [Jasienica Paweł] Beynar Lech: Pamiętnik. [Do 1970]. 1989 (Podp. również pseud. Lech Beynar....) szczegóły 
543.książka twórcy: Jasienica Paweł: Pamiętnik. 1986  szczegóły 
544.książka twórcy: Jasienica Paweł: Pamiętnik. 1993  szczegóły 
recenzja: Kin Julita: Pamiętnik Pawła Jasienicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 219 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
545.proza: Jasienica Paweł: Pamiętnik. Nowa Wieś 1989 nr 27, 29-34  szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-polemika: O pierwodruku "Pamiętnika" Pawła Jasienicy. Plus Minus 2002 nr 19 s. A13 (list; autorzy: Janusz Jankowiak, Andrzej Kaczyński, Irena Lewandowska,...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
547.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Krutel Monika: "Pamiętnik" Pawła Jasienicy. Tygodnik Powszechny 1990 nr 14 s. 10  szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
548.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majeran Tomasz Jakub: Pamiętnik z okresu dojrzałosci. Odra 1991 nr 7/8 s. 101-102  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
549.proza: Jastrun Mieczysław: Obrachunki (Z pamiętnika). Literatura 1999 nr 1 s. 16-20, 62  szczegóły 
550.proza: Jastrun Mieczysław: Pamiętnik (grudzień 1939 - grudzień 1941). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1999 z. 127 s. 129-180 (ze wstępem Andrzeja Lama, s. 128-129...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
551.tekst paraliteracki: Jastrun Mieczysław: Z pamiętnika pisarza. Przegląd Polityczny 2001 nr 52/53 s. 92-96 (fragm. książki zatrzymanej przez cenzurę w 1957 pt. "Rachunek pamięci"...) szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
552.wiersz: Jaworski Krzysztof: Pamiętnik grafomana. Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 75  szczegóły 
  Jażdżewski Konrad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
553.książka twórcy: Jażdżewski Konrad: Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku. 1995  szczegóły 
  Jeleń Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
554.książka twórcy: Jeleń Edward: Pamiętnik górnika. Pisany w siedemdziesiątym piątym roku życia od 1 października 1930 roku. 2002 ([Zawiera autograf pamiętnika]....) szczegóły 
  Jemiołowski Mikołaj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
555.książka twórcy: Jemiołowski Mikołaj: Pamiętnik dzieje Polski zawierający. 1648-1679. 2000  szczegóły 
  Jewłaszewski Teodor
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
556.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Tazbir Janusz: Teodor (Fedor) Jewłaszewski i jego "Pamiętnik". x 2001 ([w ks. zb.:] Aere perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XI...) szczegóły 
  Juźwikiewicz Julian
    proza (alfabet tytułów)
557.proza: Juźwikiewicz Julian: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu. Napis 1999 seria 5 s. 291-304  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
558.utwór: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczanowski Roch Jacek
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
559.utwór: Łyki i Kołtuny pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816).  szczegóły 
artykuł: Borowski Eugeniusz: Autor pamiętnika mieszczanina bielskiego"Łyki i Kołtuny". Studia Teologiczne 1991 t. 9 s. 275-291 (próba ustalenia autorstwa wyd. w 1911 przez Kazimierza Bartosiewicza p...) szczegóły 
  Kakowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
560.książka twórcy: Kakowski Aleksander: Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki. 2000  szczegóły 
  Kalisiak Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
561.wiersz: Kalisiak Małgorzata: Kartka z pamiętnika. Arkusze Literackie 1997 nr 4 s. 33 (z not. koment. Zbigniewa Jerzyny s. 47...) szczegóły 
  Kałużyński Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
562.książka twórcy: Kałużyński Zygmunt: Pamiętnik orchidei. Zapiski ocalonego z XX wieku. 2003  szczegóły 
recenzja: Toeplitz Krzysztof Teodor: "Pamiętnik orchidei". Twórczość 2003 nr 7/8 s. 109-115  szczegóły 
563.książka twórcy: Kałużyński Zygmunt: Pamiętnik rozbitka. [Fel.]. 1991 (Wstęp. - I. Pożegnanie wieku XX: Pamięć po królowej. Czy warto czekać?...) szczegóły 
recenzja: J.W.: Pamiętnik rozbitka. Rzeczpospolita 1992 nr 129 s. 4 (nota...) szczegóły 
  Kamieńska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
564.książka twórcy: Kamieńska Anna: Dom w domu. Pamiętnik dziesięciolatki. [Dziec.]. 1999  szczegóły 
  Kamieński-Dłużyk Adam
565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (MBK): Trzy najstarsze polskie pamiętniki z Syberii. Wydanie specjalne. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 274 (nota o wyd....) szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
566.książka twórcy: Kamieński-Dłużyk Adam: Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek. Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc. 1996  szczegóły 
  Kamiński Aleksander
    proza (alfabet tytułów)
567.proza: [Kamiński Aleksander] Bombaju: List - pamiętnik. Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 3/4 s. 209-219 (z notą od red....) szczegóły 
  Karasek Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
568.wiersz: Karasek Krzysztof: Szkic pamiętnika. Przegląd Powszechny 1990 nr 9 s. 328  szczegóły 
  Karłowska Maria
    proza (alfabet tytułów)
569.proza: Karłowska Maria: Pamiętnik snów. List Oceaniczny 1995 nr 17 s. 7  szczegóły 
  Karren-Zagórska Tamara
    proza (alfabet tytułów)
570.proza: Karren Tamara: Brama do raju (Pamiętnik z czasu wojny). W drodze 1993 nr 4 s. 42-51, nr 5 s. 75-84, nr 6 s. 73-78  szczegóły 
  Kasprowiczowa Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
571.książka twórcy: Kasprowiczowa Maria: Spadające księżyce. Z pamiętników. 2001  szczegóły 
  Kasztelowicz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
572.książka twórcy: Kasztelowicz Jan: Cztery wojny. Pamiętnik. 2003  szczegóły 
  Kazuro Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
573.książka twórcy: Kazuro Stanisław: Profesor Zubrewicz i jego trzej wychowańcy. Z pamiętników hultaja napisał Stanisław Kazuro. 1994  szczegóły 
  Kątkowska Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
574.książka twórcy: Kątkowska Janina: Kwiaty czarne. Pamiętnik. 2003  szczegóły 
  Kieniewicz Antoni
575.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaros Violetta: Analiza słowotwórcza hipokorystyków imiennych w pamiętniku A. Kieniewicza "Nad Prypecią, dawno temu...". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 37-47  szczegóły 
  Kierc Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Kierc Bogusław: Do pamiętnika. Odra 1999 nr 1 s. 66  szczegóły 
  Kiersnowski Ryszard
577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Pamiętnik z czasów potopu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 17 s. 12  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Historyk pamiętnikarzem. Plus Minus 1995 nr 10 s. 17  szczegóły 
  Kieszczyński Lucjan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
578.książka twórcy: Kieszczyński Lucjan: Pamiętnik z lat dziecinnych i wczesnomłodzieńczych. Sosnowiec, Łódź. 1997 (Cz. 1, do 1936 roku. 1997, 184 s....) szczegóły 
579.książka twórcy: Kieszczyński Lucjan: Pamiętnik z lat młodzieńczych. Cz. 2. Wrzesień 1936 - styczeń 1945. Pamiętnik młodego robotnika. 1996  szczegóły 
  Kieżgajłło Zawisza Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
580.proza: Kieżgajłło Zawisza Krzysztof: Pamiętnik Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1621) [fragm.:] Trakt do Rzymu z osobliwą konnotacją. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 63-65 (z not.; dot. podróży z 1700 roku...) szczegóły 
  Kirchmayer Jerzy
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
581.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Kitowicz Jędrzej
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
582.utwór: Pamiętniki, czyli historia polska.  szczegóły 
  Klimowicz Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
583.artykuł: [Dedykowane Mieczysławowi Klimowiczowi:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 3. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 3  szczegóły 
  Kloczkowska Klaudia
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: Kloczkowska Klaudia: Mój Pamiętnik. Miesięcznik Prowincjonalny 2002 nr 11/12 s. 30 (z notą i fot....) szczegóły 
  Kłosowski Walery
    proza (alfabet tytułów)
585.proza: Kłosowski Walery: Z pamiętnika powieściopisarza (Fragment). Pro Arte 2000 nr 13 s. 76-79  szczegóły 
  Kofta Krystyna
    proza (alfabet tytułów)
586.proza: Kofta Krystyna: Pamiętnik starego subiekta. Polityka - Kultura 1994 nr 12 s. III  szczegóły 
  Kojder Apolonia Maria, Głogowska Barbara *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
587.książka twórcy: Głogowska Barbara, Kojder Apolonia Maria: Maryniu, nie płacz. Pamiętniki dwóch polsko-kanadyjskich rodzin. 1996  szczegóły 
  Kokczyńska Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
588.książka twórcy: Kokczyńska Ewa: Pamiętnik Ewy. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Koluch Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
589.książka twórcy: Koluch Wiesław: Z pamiętnika polskiego najemnika. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Komornicki Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
590.książka twórcy: Komornicki Stanisław: Na barykadach Warszawy. Pamiętnik podchorążego "Nałęcza". 2003  szczegóły 
591.książka twórcy: Komornicki Stanisław: W pułapce losu. Pamiętnik podchorążego "Nałęcza" ciąg dalszy. 2003  szczegóły 
  Konarska Felicja
    proza (alfabet tytułów)
592.proza: Konarska Felicja: Z pamiętnika feministki. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 1-24, 36, 37, 41-50 (cykl felietonów...) szczegóły 
  Konieczny Bronisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
593.książka twórcy: Konieczny Bronisław: Mój wrzesień 1939. Pamiętnik z kampanii wrześniowej spisany w obozie jenieckim. 1999  szczegóły 
  Kontrowicz Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
594.książka twórcy: Kontrowicz Władysław: Wspomnienia. Z pamiętnika poznańskiego kupca i bankowca. 1993  szczegóły 
  Kończa Ludwika
    książki twórcy (alfabet tytułów)
595.książka twórcy: Kończa Ludwika: Pamiętnik. Wspomnienia z Rosji, Persji i Afryki, 1941-1947. 1994  szczegóły 
  Kopeć Jakub
    proza (alfabet tytułów)
596.proza: Kopeć Jakub: Pamiętnik nowej ery (1-). Trybuna 1998 nr 195 s. 11, 19, 24  szczegóły 
  Kopeć Józef (1762-1827)
597.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwa pamiętniki. Tygodnik Powszechny 1996 nr 12 s. 13  szczegóły 
598.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wieliczko Mieczysław: Józef Kopeć - brygadier wojsk polskich i pamiętnikarz syberyjski. Rota 1992 nr 3/4 s. 52-56  szczegóły 
  Koper Maria
    proza (alfabet tytułów)
599.proza: Koper Maria: [Pamiętnik]. Regiony 1992 nr 2 s. 9-43 (ogł.: Henryk Grynberg: Pamiętnik Marii Koper...) szczegóły 
  Kopiec Stanisława
    wiersze (alfabet tytułów)
600.wiersz: Kopiec Stanisława: Pamiętnik. Okolice 1988 nr 10 s. 9  szczegóły 
  Korczak Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
601.książka twórcy: Korczak Janusz: [Pamiętnik] Journal de ghetto. 1998  szczegóły 
602.książka twórcy: Korczak Janusz: [Pamiętnik] Journal du ghetto. 2000  szczegóły 
603.książka twórcy: Korczak Janusz: [Pamiętnik] Tagebuch aus dem Warschauer Ghetto 1942. 1992  szczegóły 
604.książka twórcy: Korczak Janusz: Pamiętnik. 1996  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
605.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
  Korczak Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
606.książka twórcy: Korczak Juliusz: Pamiętnik. 1996  szczegóły 
  Kordecki Augustyn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
607.książka twórcy: Kordecki Augustyn: [Nova Gigantomachia] Pamiętnik oblężenia Częstochowy. 1655 r.. 1991  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
608.utwór: [Nova Gigantomachia] Pamiętnik oblężenia Częstochowy. 1655.  szczegóły 
  Korpikiewicz Honorata
    proza (alfabet tytułów)
609.proza: Korpikiewicz Honorata: Pamiętnik szczeniaka. Świerszczyk 1989 nr 9-13  szczegóły 
  Korzeniowski Apollo
    proza (alfabet tytułów)
610.proza: Korzeniowski Apollo: Polska i Moskwa. Pamiętnik zaczęty 186... (Fragmenty). x 1996 ([W ks. zb.:] Conrad wśród swoich. Listy, dokumenty, wspomnienia. Oprac...) szczegóły 
  Koskowski Bronisław Walery
    proza (alfabet tytułów)
611.proza: Koskowski Bronisław: Książki za cenę wolności, a może życia... (Wybrane fragmenty "Pamiętnika"). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 41-44 (z notą: Zdzisław Spaczyński: Pamiętnik Koskowskiego...) szczegóły 
  Kotlarski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
612.książka twórcy: Kotlarski Jerzy: W służbie klasyfikacji statków. Pamiętnik życia. 1996  szczegóły 
613.książka twórcy: Kotlarski Jerzy: W służbie klasyfikacji statku. Pamiętnik życia. 1997 ([Cz.] 1: Młodość. 1997, 198 s., faks., fot., portr. [Cz.] 2: Pełnia ży...) szczegóły 
  Kowalewska Hanna
614.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Masłoń Krzysztof: Z pamiętnika babuni. Rzeczpospolita 1998 nr 94 s. 30  szczegóły 
  Kowalski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
615.książka twórcy: Kowalski Kazimierz: Pamiętnik opolski. 1997  szczegóły 
recenzja: Opolski pamiętnik.... Śląsk 1998 nr 2 s. 85 (not....) szczegóły 
  Kownacka Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
616.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik [adaptacja pt.:] Choinkowa przygoda Plastusia. 2000  szczegóły 
617.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. [Adaptacja pt.:] Ratujemy elementarz. Na podstawie Plastusiowego pamiętnika Marii Kownackiej opracowała Joanna Rodziewicz. 2000  szczegóły 
618.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1988  szczegóły 
619.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1991  szczegóły 
620.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1991  szczegóły 
621.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1994  szczegóły 
622.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1995  szczegóły 
623.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1997  szczegóły 
624.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1998  szczegóły 
625.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1999  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
626.impreza: "Plastusiowy Pamiętnik" - wojewódzki konkurs na przedstawienie kukiełkowe według samodzielnie przygotowanego scenariusza opartego na dowolnie wybranym utworze pisarki (1994).  szczegóły 
artykuł: Herman Maria: "Plastusiowy Pamiętnik". Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 10 s. 30  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
627.utwór: Plastusiowy pamiętnik.  szczegóły 
  Kozak Eddy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
628.książka twórcy: Kozak Eddy: Pamiętnik wampira. [Rep.]. 2003  szczegóły 
  Kozłowiecki Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
629.książka twórcy: Kozłowiecki Adam: Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945. 1995 (Cz. 1: 1995, 217 s., il., portr. Cz. 2: 1995, s. 219-599, portr. [Zawi...) szczegóły 
  Koźmian Kajetan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
630.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Krajewska Teodora
    książki twórcy (alfabet tytułów)
631.książka twórcy: Krajewska Teodora: Pamiętnik. [Z l. 1854-1909]. 1989  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
632.książka twórcy: Kraszewski Józef Ignacy: Staropolska miłość. Urywek pamiętnika spisany przez Ignacego Kraszewskiego. 1989  szczegóły 
  Kraszewski Kajetan
633.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Arkadiusz: Pamiętniki podlaskiego ziemianina. Rocznik Bialskopodlaski 2003 t. 11 s. 313-319  szczegóły 
  Królikowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
634.wiersz: Królikowski Krzysztof: Pamiętnik. Dziennik Kijowski 2000 nr 4 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Kruk Erwin
635.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Pamiętnik i rozrachunek. Autograf 1990 nr 7/8 s. 111  szczegóły 
  Krygowski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
636.książka twórcy: Krygowski Kazimierz: Pamiętnik. 2001  szczegóły 
  Krysiak Franciszek Salezy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
637.książka twórcy: Krysiak Franciszek Salezy: Z dni grozy we Lwowie (od 1 do 22 listopada 1918 roku). Pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy. Kartki z pamiętnika - świadectwa, dowody, dokumenty. 2003  szczegóły 
  Krzysztoporska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
638.książka twórcy: Krzysztoporska Maria: Pamiętnik matki 1940-1942. 1994  szczegóły 
  Kubisz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
639.książka twórcy: Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela. 1992  szczegóły 
recenzja: JOTES: Pamiętnik Jana Kubisza. Zwrot 1992 nr 10 s. 66  szczegóły 
recenzja: Smołka Agata: Zapomniany pamiętnik Jana Kubisza. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 65-80  szczegóły 
640.książka twórcy: Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela. 1994  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
641.proza: Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela [fragment]. Zwrot 1998 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
642.proza: Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela (Fragmenty). Zwrot 1990 nr 8 s. 41-44  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
643.utwór: Pamiętnik starego nauczyciela.  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
644.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Pamiętnik z okresu dojrzewania. Kresy 2000 nr 44 s. 194-197  szczegóły 
  Kuczyński Wiktoryn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
645.książka twórcy: Kuczyński Wiktoryn: Pamiętnik 1668-1737. 1999  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
646.utwór: Pamiętnik 1668-1737.  szczegóły 
  Kudelski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
647.książka twórcy: Kudelski Stanisław: Z pamiętnika wiejskiego proboszcza. 1999  szczegóły 
  Kuklińska Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
648.wiersz: Kuklińska Barbara: Pamiętnik. Graffiti 1998 nr 1 s. 19  szczegóły 
  Kulesza Józef
    proza (alfabet tytułów)
649.proza: Kulesza Józef: Z pamiętnika nauczyciela kresowego.... Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1991 r. 5 s. 194-202 (z notą Bronisława Gołębiowskiego...) szczegóły 
  Kulisiewicz Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
650.książka twórcy: Kulisiewicz Aleksander: [Sachsenhausen. Pamiętnik poetycki 1939-1945] Adresse. Sachsenhausen. Literarische Momentaufnahmen aus dem KZ. 1997  szczegóły 
  Kunicka-Kompa Joanna
    proza (alfabet tytułów)
651.proza: Kunicka-Kompa Joanna: Sześć lipcowych dni (Fragment pamiętnika). Odra 1998 nr 7/8 s. 35-39 (rep....) szczegóły 
  Kuroń Jacek
652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Krzysztof: Pamiętniki i biografie. Wiadomości Historyczne 1991 nr 3 s. 180-181  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
653.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Masłoń Krzysztof: Fikcyjny pamiętnik z naszych czasów ("Wiek 21" Ewy Kuryluk po polsku). Rzeczpospolita 1996 nr 16 s. 28  szczegóły 
  Kwaśniewski Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
654.książka twórcy: Kwaśniewski Paweł: Tańcząca z butami czyli Z pamiętnika ojca. Felietony publikowane w miesięczniku "Dziecko". 1998  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
    proza (alfabet tytułów)
655.proza: Lanckorońska Karolina: [Pamiętniki wojenne; fragm.:] Pierwsze spotkanie. Tygodnik Powszechny 1996 nr 38 s. 8  szczegóły 
656.proza: Lanckorońska Karolina: Spotkanie na Uniwersytecie Lwowskim (Fragmenty "Pamiętników wojennych"). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1995 z. 114 s. 225-227  szczegóły 
  Landau Irena
    proza (alfabet tytułów)
657.proza: Landau Irena: Grypa w pamiętniku. Płomyczek 2001 nr 2 s. 8, 16  szczegóły 
658.proza: Landau Irena: Pamiętnik Ewy. Płomyczek 2003 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Latus Lilla
    proza (alfabet tytułów)
659.proza: Latus Lilla: Z pamiętnika suki. Protokół Kulturalny 2000 nr 3 s. 8  szczegóły 
  Lechoń Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
660.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Sława i pamięć. Plus Minus 1999 nr 15 s. 15 (felieton nt. życia i twórczości Jana Lechonia...) szczegóły 
661.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loth Roman: Nienapisany pamiętnik. Wątek wspomnieniowy w "Dzienniku" Jana Lechonia. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 31-42  szczegóły 
  Lec Stanisław Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
662.wiersz: Lec Stanisław Jerzy: Do pamiętnika. Przekrój 1990 nr 2361 s. 24  szczegóły 
  Lednicki Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
663.książka twórcy: Lednicki Aleksander: Pamiętnik. 1914-1918. 1994  szczegóły 
  Lednicki Wacław
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
664.utwór: Pamiętniki. T. 1-4. London; Hague 1963-1973.  szczegóły 
  Ledóchowski Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
665.książka twórcy: Ledóchowski Włodzimierz: Pamiętnik pozostawiony w Ankarze. 1990  szczegóły 
  Ledwoń Ilona
    proza (alfabet tytułów)
666.proza: Ledwoń Ilona: "Pamiętnik" dziewczynki z kartką. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 4  szczegóły 
  Lem Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
667.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Denik nalezeny ve vane. 1999  szczegóły 
668.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Edificiul nebuniei absolute. 1995  szczegóły 
669.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Heirografa pou brethekan se mia mpaniera. 1990  szczegóły 
670.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie. Katar] Memoiren, gefunden in der Badewanne. Der Schnupfen. 2 Drehbueher. 1989  szczegóły 
671.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Kuvette bulunan gunce. 1998  szczegóły 
672.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memoiren gefunden in der Badewanne. 1990  szczegóły 
673.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memoiren, gefunden in der Badewanne. 1994  szczegóły 
674.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memoires trouves dans une baignoire. 1986  szczegóły 
675.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memorias encontradas en una banera. 1983  szczegóły 
676.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memorias encontradas numa banheira. 1985  szczegóły 
677.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memorias encontradas numa banheira. 1985  szczegóły 
678.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie. Wysoki Zamek. Maska] Rukopis' najdennaja v vanne. Roman. Vysokijj zamok. Roman. Povest' Maska. 1994  szczegóły 
679.książka twórcy: Lem Stanisław: Pamiętnik znaleziony w wannie. 1997  szczegóły 
680.książka twórcy: Lem Stanisław: Pamiętnik znaleziony w wannie. 2000  szczegóły 
681.książka twórcy: Lem Stanisław: [Śledztwo. Pamiętnik znaleziony w wannie. Katar] Rassledovanie. Rukopis' najdennaa v vanne. Nasmork. 2003  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
682.utwór: Pamiętnik znaleziony w wannie.  szczegóły 
  Lenczowski Kosma
    książki twórcy (alfabet tytułów)
683.książka twórcy: Lenczowski Kosma: Pamiętnik kapelana legionów. [1914-1940]. 1989  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
684.utwór: Pamiętnik kapelana legionów.  szczegóły 
  Lepecki Mieczysław Bohdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
685.książka twórcy: Lepecki Mieczysław Bohdan: Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego. 1988  szczegóły 
686.książka twórcy: Lepecki Mieczysław Bohdan: Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego. 1989  szczegóły 
  Leppert Zygmunt Marceli
    książki twórcy (alfabet tytułów)
687.książka twórcy: Leppert Zygmunt Marceli: Pamiętnik 1939-1946. 2003  szczegóły 
  Libera Zdzisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
688.książka o twórcy: [Dedykowane Zdzisławowi Liberze]. Pamiętnik Literacki 1988 nr 2.  szczegóły 
  Liciński Ludwik Stanisław
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
689.utwór: Z pamiętnika włóczęgi.  szczegóły 
artykuł: Raźny Joanna: Bohater opowiadań Ludwika Stanisława Licińskiego - "Z pamiętnika włóczęgi". Prace Polonistyczne 1998 seria 53 s. 119-157  szczegóły 
  Lieberman Herman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
690.książka twórcy: Lieberman Herman: Pamiętniki. 1996  szczegóły 
  Lipiński Eryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
691.książka twórcy: Lipiński Eryk: Pamiętniki. 1990 ([M.in. wspomn. o:] Tadeusz Breza, Jan Brzechwa, Konstanty Ildefons Gał...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
692.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Lipiński Wacław
693.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 199 (nota...) szczegóły 
  Lipski Tadeusz
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
694.utwór: Żona poczciwa (druk. Pamiętnik Literacki 1989 nr 4).  szczegóły 
  Lisak Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
695.wiersz: Lisak Agnieszka: Pamiętnik poety. Akant 2002 nr 11 s. 7  szczegóły 
  Lisiecki Stanisław
696.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Pamiętnikarski portret własny. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8 (nota...) szczegóły 
  Litewska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
697.książka twórcy: Litewska Zofia: [Mój pamiętnik] A memoir. 1995  szczegóły 
698.książka twórcy: Litewska Zofia: Mój pamiętnik. 1992  szczegóły 
  Livor-Piotrowski Henryk
    proza (alfabet tytułów)
699.proza: Livor-Piotrowski Henryk: Odkrycie większego prawa Parkinsona! (Z pamiętnika dziwaka). Arkona 1998 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
  Lubertowicz Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
700.książka twórcy: Lubertowicz Zygmunt: Walka polskich górali o Morskie Oko. Rzeczywista opowieść na podstawie pamiętników ś.p. Jana Burego. 1988  szczegóły 
  Lubicz-Zaleski Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
701.książka twórcy: Lubicz-Zaleski Zygmunt: Pamiętnik. [T. 2:] Od Grotowic do Buchenwaldu (1939-1945). 1998 ([T. 1 pt.: Dziennik nieciągły (1904-1925)]....) szczegóły 
  Lubiński Bronisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
702.książka twórcy: Lubiński Bronisław: Pamiętniki. Wspomnienia z lat 1935-1943. 2000  szczegóły 
  Lubomirska z Branickich Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
703.artykuł: Kropkowski Leszek: Działalność Zdzisława Lubomirskiego w czasie I wojny światowej w świetle pamiętników Marii z Branickich Lubomirskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 1991 nr 4 (71) s. 79-97 (w rkpsie, w posiadaniu rodziny...) szczegóły 
  Lubomirska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
704.książka twórcy: Lubomirska Maria: Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. 1914-1918. 1997  szczegóły 
recenzja: Markert Hanna: Pamiętnik dla wnuków. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 21  szczegóły 
  Lubowiecki Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
705.książka twórcy: Lubowiecki Ignacy: Pamiętniki. 1997  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
706.artykuł: Kasparek Norbert: Ignacy Lubowiecki (1782-1837) i jego pamiętnik. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 2 s. 71-94 (pamiętnik pozostaje w rkpsie w Ossolineum...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łapiński Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
707.artykuł: Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 4. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 3 (dedykacja numeru Zdzisławowi Łapińskiemu...) szczegóły 
  Łasiewicki Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
708.książka twórcy: Łasiewicki Franciszek: Pamiętniki Woźnego Cenzury. 1995  szczegóły 
  Łaski Hieronim
    proza (alfabet tytułów)
709.proza: Łaski Hieronim: [Pamiętnik]. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 140-150 (ze wstępem: Maria Garbaczowa, Wacław Urban: Hieronim Łaski w Stambule,...) szczegóły 
  Łazarek Marianna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
710.książka twórcy: Łazarek Marianna: Polubić astmę. Pamiętnik astmatyka. Rady, informacje, anegtody[!].  szczegóły 
  Łęga Władysław
711.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Breza Edward: Na marginesie recenzji prof. Janusza Jasińskiego pamiętników ks. Władysława Łęgi. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 2 s. 271-274  szczegóły 
  Łęski Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
712.książka twórcy: Łęski Ryszard: Pamiętnik ucznia sadownika. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Łęski Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
713.książka twórcy: Łęski Wojciech: Jutro - czemu dalekie. Norwid. Pamiętnik 1939-1948. 1989  szczegóły 
  Łojewski Jan
    proza (alfabet tytułów)
714.proza: Łojewski Jan: Pamiętnik dla Żyjących Rolników i oruźnich czasach lub Latach, to jest osuchich i mokrich. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 64-69 (fragm. wspomn., gwarą; wstęp, podali do druku i przypisami opatrzyli W...) szczegóły 
  Łomnicki Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
715.proza: Łomnicki Tadeusz: Pamiętnik. 1944-1945. Teatr 1992 nr 6 s. 5-17 (z fot., z portr., rys. Tadeusz Brzozowski...) szczegóły 
  Łopatkowa Maria
    proza (alfabet tytułów)
716.proza: Łopatkowa Maria: Kartki z pamiętnika. TIM 1989 nr 1, 3-10, 12, 13, 16, 18-22, 24-28, 31-35, 38, 41-44, 46-52 (cykl fel....) szczegóły 
  Łoś Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
717.książka twórcy: Łoś Jakub: Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Łoś Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
718.książka twórcy: Łoś Józef: Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika powstańca tułacza i guwernera 1840-1882. 1993  szczegóły 
  Łoziński Józef
    proza (alfabet tytułów)
719.proza: Łoziński Józef: Sponsor (Pamiętnik) (Januszowi Głowackiemu - człowiekowi sukcesu). Twórczość 1999 nr 6 s. 6-73, nr 7 s. 35-66  szczegóły 
  Łukasiński Walerian
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
720.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
  Łukaszewicz-Preihs Katarzyna
    proza (alfabet tytułów)
721.proza: Łukaszewicz-Preihs Katarzyna: Syberyjska Wigilia (Kartka z pamiętnika). W drodze 1988 nr 12 s. 45-46  szczegóły 
  Łysakowski Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
722.książka twórcy: Łysakowski Adam: Mój pamiętnik 1911-1919. Fragmenty. 2002  szczegóły 
  Łysiak Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
723.książka twórcy: Łysiak Stanisław: Jak kochać to żarliwie. Pamiętnik uchodźcy wojennego. 1989  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machay Ferdynand
    książki twórcy (alfabet tytułów)
724.książka twórcy: Machay Ferdynand: Moja droga do Polski. Pamiętnik. 1992  szczegóły 
  Macieszyna Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
725.książka twórcy: Macieszyna Maria: Pamiętnik Płocczanki. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
726.artykuł: Stogowska Anna: Maria Macieszyna (1869-1953) autorka pamiętnika o Płocku. Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny 1996 t. 2 s. 139-148 (sylwetka; z portr. i faks. strony rękopisu pamiętnika...) szczegóły 
  Mackiewicz Stanisław
    korespondencja (alfabet autorów)
727.korespondencja: Orłoś Kazimierz: O listach i pamiętnikach bez entuzjazmu. Plus Minus 1996 nr 53 s. 14 (dot. m.in. listów pisarza do Michała Kryspina Pawlikowskiego, druk.  szczegóły 
nawiązanie: Jaruzelski Jerzy: O listach i pamiętnikach bez entuzjazmu. Plus Minus 1997 nr 2 s. 18  szczegóły 
  Maj Bronisław
    proza (alfabet tytułów)
728.proza: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki. Plus Minus 1998 nr 1, 4-10, 12-15, 19-26, 30 (cykl fel.; dot. także życia literackiego; polem. dot. felietonu w nrze...) szczegóły 
729.proza: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki. Plus Minus 1997 nr 7-17, 19-31, 33, 37-39, 41-43, 45 47, 49, 52, 54 (cykl felietonów; dot. także życia literackiego...) szczegóły 
730.proza: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki. Plus Minus 1999 nr 4 s. 16, nr 15 s. 5 (cykl felietonów; dot. także życia literackiego; cd. z 1998...) szczegóły 
  Majewski Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
731.wiersz: Majewski Marek: Prezydent z maszynistą (wpis do pamiętnika). Wprost 1998 nr 26 s. 13  szczegóły 
  Majkowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
732.książka twórcy: Majkowski Aleksander: Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914. 2000  szczegóły 
recenzja: Dzianisz Paweł: Pamiętnik Majkowskiego. Pomerania 2000 nr 9 s. 42 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
733.utwór: Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914.  szczegóły 
artykuł: Jaroszak Zenobia: Uwagi o języku i stylu "Pamiętnika z wojny europejskiej roku 1914" Aleksandra Majkowskiego. Acta Cassubiana 2003 t. 5 s. 161-169  szczegóły 
  Makower Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
734.książka twórcy: Makower Henryk: Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940 - styczeń 1943. 1987  szczegóły 
  Makowski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
735.książka twórcy: Makowski Tadeusz: Pamiętnik.  szczegóły 
  Malinowska Grasylda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
736.książka twórcy: Malinowska Grasylda: Pamiętnik kresowej nauczycielki. Z lat 1833-1921. 1995  szczegóły 
  Maliszewski Karol
737.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: Pamiętnik z okresu dojrzewania. Twórczość 1998 nr 4 s. 116-119  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
738.wiersz: Maliszewski Karol: Z pamiętnika powołanych na wiosnę. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6 (z not. o aut....) szczegóły 
  Małecki Antoni
739.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Elżbieta: "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska jako tekst genetyczny utworów Antoniego Małeckiego i Adama Bełcikowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 95-105  szczegóły 
  Mańkowski Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
740.książka twórcy: Mańkowski Piotr: Pamiętniki. 2002  szczegóły 
  Marianowicz Antoni
    proza (alfabet tytułów)
741.proza: Marianowicz Antoni: Poczucie humo... (Z pamiętnika miliardera).. Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 30 XI s. 10-1  szczegóły 
  Markiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
742.artykuł: Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 94: 2003, z. 2. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 3 (dedykacja numeru Henrykowi Markiewiczowi...) szczegóły 
  Martynek Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
743.książka twórcy: Martynek Władysław: Pamiętnik Sybiraka. 1997  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Pamiętnik Sybiraka. Zwrot 1997 nr 5 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Martynek Władysław: Pamiętnik Sybiraka. Głos Ludu 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
744.proza: Martynek Władysław: Pamiętnik Sybiraka (Fragment). Zwrot 1998 nr 11 s. 48-51  szczegóły 
  Maskiewicz Samuel, Maskiewicz Bugusław *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
745.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Sokólska Urszula: Makaronizmy w "Pamiętnikach" Samuela i Bogusława Maskiewiczów. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 133-143  szczegóły 
  Masłowska Dorota
746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: akw: Pamiętnik z wojny niewypowiedzianej. Autograf 2002 nr 6 s. 29  szczegóły 
  Matyja Lucyna
    proza (alfabet tytułów)
747.proza: Matyja Lucyna: Pamiętnik dębowego liścia. Nowe Twarze 1999 nr 6 s. 21 (z notą...) szczegóły 
  Maurer Jadwiga
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
748.tekst paraliteracki: Maurer Jadwiga: Z pamiętnika amerykańskiego polonisty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 34-39  szczegóły 
  Mazaraki Jan Newlin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
749.książka twórcy: Mazaraki Jan Newlin: Pamiętnik i wspomnienia. 1999  szczegóły 
  Mazur Witold
    proza (alfabet tytułów)
750.proza: Mazur Witold: Z pamiętnika. Akant 2002 nr 11 s. 2  szczegóły 
  Mączka Katarzyna
    proza (alfabet tytułów)
751.proza: Mączka Katarzyna: Kartka z pamiętnika podróżniczki. Płomyczek 2002 nr 5 s. 11  szczegóły 
  Mękarska-Kozłowska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
752.książka twórcy: Mękarska-Kozłowska Barbara: Burza nad Lwowem. Reportaż z lat wojennych 1939-1945 we Lwowie, kartki z pamiętnika. 1992  szczegóły 
753.książka twórcy: Mękarska-Kozłowska Barbara: Burza nad Lwowem. Reportaż z lat wojennych 1939-1945 we Lwowie. Kartki z pamiętnika. 1996  szczegóły 
  Michalak Aleksander
754.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mond Jerzy: Pamiętniki z czasów wojny. Tydzień 1994 nr 6 s. 9  szczegóły 
  Michalska Amelia
    proza (alfabet tytułów)
755.proza: Michalska Amelia: Z pamiętnika ucznia. Kartki [Katowice] 1998 [dodatek do] nru 7/8 s. 56-57 (z not....) szczegóły 
  Michalski Zdzisław Ambroży
    książki twórcy (alfabet tytułów)
756.książka twórcy: Michalski Zdzisław Ambroży: Przez okopy, alkowy do medycyny... Pamiętniki. 1992 (T. 1, 298 s.,il., fot., portr., rys. T. 2, s. 299-561 s., faks., fot.,...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
757.książka o twórcy: Adam Mickiewicz. Pamiętnik konferencji w Nowogródku 22-25 czerwca 1992 roku. 1993 (Zofia Stefanowska: "Nic ani szaśnie..." O prowincjonalizmie IV części ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
758.artykuł: Marszalska Jolanta M.: "Żebyś pamiętała całe życie, żeś widziała Mickiewicza". Fredro i Mickiewicz w relacjach pamiętnikarskich epoki i wspomnieniach Waładysława Sanguszki. Tarniny 1998 nr 1 s. 27  szczegóły 
759.artykuł: Potocki Leon: Pamiętniki Pana Kamertona [fragm.]. Kurier Wileński 1994 nr 209 s. 9 (do druku podał pt. "Opowieść prefekta Dobrowolskiego" Mieczysław Jacki...) szczegóły 
  Mikoszewski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
760.artykuł: Karaś Halina: Wpływy rosyjskie w języku XIX-wiecznych pamiętników ks. Karola Mikoszewskiego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 267-313  szczegóły 
  Miłosz Czesław
761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (H.K.): Dwa pamiętniki poetów (W Klubie Literackim "Krąg"). Słowo Powszechne 1992 nr 41 s. 2 (omów. prelekcji Wademara Smaszcza nt. książki i dyskusji w Klubie Lite...) szczegóły 
  Minkiewicz Janusz
    proza (alfabet tytułów)
762.proza: Minkiewicz Janusz: Pamiętniki. x 1989 ([w ks. zb.]: Minio. Przyjaciele o Januszu Minkiewiczu. Londyn 1989, s....) szczegóły 
  Miszalski Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
763.książka twórcy: Miszalski Marian: Gdzie ja jestem? Zapiski wewnętrznego emigranta albo "Pamiętnik z okresu przejrzewania". 1988  szczegóły 
  Mitkiewicz Leon
764.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: Pamiętnik płk Mitkiewicza. Wojskowy Przegląd Historyczny 1992 nr 2 s. 215-218  szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
765.tekst paraliteracki: Mochnacki Maurycy: "Pamiętniki o powstaniu Litwy i ziem ruskich", przez Feliksa Wrotnowskiego. x 2001 ([w ks.:] Zbigniew Przychodniak: Walka o rząd dusz. Studia o literaturz...) szczegóły 
  Moczulski Leszek Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
766.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Odważny śmieszny poeta. Plus Minus 1997 nr 45 s. 2  szczegóły 
  Morelewski Jan Flawian
767.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrwa Tadeusz: Pokolenie akowskie w pamiętnikarskim piśmiennictwie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 115 s. 154-159  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
768.książka twórcy: Mrożek Sławomir: Pamiętnik. Ucieczka na południe. [Pow.]. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
769.proza: Mrożek Sławomir: Pamiętnik znaleziony przed telewizorem. Plus Minus 1998 nr 9 s. 13  szczegóły 
770.proza: Mrożek Sławomir: Z pamiętnika arywisty. Tygodnik Powszechny 1990 nr 24 s. 10  szczegóły 
  Mrózek Karol
771.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Moja wędrówka przez życie (Zaolziański pamiętnik). Głos Ludu 1998 nr 18 s. 3  szczegóły 
  Mustafa Akhara Jussuf
    książki twórcy (alfabet tytułów)
772.książka twórcy: Mustafa Akhara Jussuf: [Pamiętnik jasnowidza] Vzpominky jasnovidce. 1992  szczegóły 
773.książka twórcy: Mustafa Akhara Jussuf: Pamiętnik jasnowidza. 1990  szczegóły 
  Mytych Teodor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
774.książka twórcy: Mytych Teodor: Pamiętnik. Zapiski żołnierza Armii Krajowej obwodu "Kefir". 1991  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
775.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Gella Aleksander: Uwagi do pamiętnika Teodora Mytycha, żołnierza AK ps[eudonim] "Soplica". Rocznik Kolbuszowski 2000 nr 4 (1994/2000) s. 39-47  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nawrocka-Dońska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
776.książka twórcy: Nawrocka-Dońska Barbara: Prywatny pamiętnik. [Z l. 1914-39]. 1988  szczegóły 
  Nelken Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
777.książka twórcy: Nelken Halina: [Pamiętnik z getta w Krakowie] Freiheit will ich noch erleben. Krakauer Tagebuch. 1999  szczegóły 
778.książka twórcy: Nelken Halina: Pamiętnik z getta w Krakowie. 1987  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
779.utwór: Pamiętnik z getta w Krakowie.  szczegóły 
  Nepomucka Krystyna
    proza (alfabet tytułów)
780.proza: Nepomucka Krystyna: Z pamiętnika pisarki [z tego cyklu:] 2. Nowy smutny rok. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 2 s. 19  szczegóły 
  Netter Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
781.książka twórcy: Netter Wacław: Świat jest mały. Wyjątki z pamiętnika, wspomnienia, felietony, reportaże. 1997  szczegóły 
  Nieciecki Stanisław P.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
782.książka twórcy: Nieciecki Stanisław P.: Pamiętnik Kossowski. 1989  szczegóły 
recenzja: Witek Anna: Pamiętnik kossowski. Gazeta Niedzielna 1990 nr 13 s. 5  szczegóły 
  Niemcewicz Julian Ursyn
    proza (alfabet tytułów)
783.proza: Niemcewicz Julian Ursyn: Jak została uchwalona Konstytucja 3 Maja (Z pamiętników Juliana Ursyna Niemcewicza). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 106 s. 2  szczegóły 
784.proza: Niemcewicz Julian Ursyn: Pamiętniki czasów moich [fragm.:] "Ostatnie dni Pompei" w Warszawie 3-18 maja 1792 r.. Przekrój 1990 nr 2341 s. 5, 22  szczegóły 
785.proza: Niemcewicz Julian Ursyn: [Pamiętniki, fragm.:] Med Kościuszko genom Sverige. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 193-202 (fragment dotyczy lat 1796-1797; z komentarzem i przypisami tłumacza, s...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
786.utwór: Pamiętnik z roku 1831. Paryż 1863.  szczegóły 
787.utwór: Pamiętniki czasów moich.  szczegóły 
  Niezabytowski Krzysztof Jan Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
788.książka twórcy: Niezabytowski Krzysztof Jan Aleksander: Pamiętniki moje. Warszawa. Period rewolucyjny. 1991  szczegóły 
  Niklewiczowa Maria Róża (1888-1979)
789.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazur Piotr: Pamiętnik rodzinny. Nasz Dziennik 2001 nr 263 s. 12  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
790.utwór: W pamiętniku L.A. Improwizacja.  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Cypriana Norwida "W pamiętniku L.A. Improwizacja" na tle wierszy sztambuchowych okresu romantyzmu. W 180-lecie urodzin poety. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 115-123  szczegóły 
  Nowak Karolina
    proza (alfabet tytułów)
791.proza: Nowak Karolina: Z pamiętnika szalonej nastolatki. Płomyczek 2002 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
  Nowosielski Kazimierz
792.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starosta Ewa: Pamiętnik pytającego. Regiony 1990 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
793.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Z pamiętnika (Kazimierze i Jerzemu Lewczyńskim). Sycyna 1999 nr 2 s. 10  szczegóły 
  Nusbaum-Hilarowicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
794.książka twórcy: Nusbaum-Hilarowicz Józef: Pamiętniki przyrodnika. Autobiografia. 1992  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obuchowicz Filip Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
795.książka twórcy: Obuchowicz Filip Kazimierz: Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707). 2003  szczegóły 
  Okolski Szymon
796.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gałaj Renata: Sztuka wojenna Kozaków w świetle pamiętników Szymona Opolskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 2000 nr 13 (298) s. 109-124  szczegóły 
  Olszewska Anna
    proza (alfabet tytułów)
797.proza: Olszewska Anna: Z pamiętnika księcia małżonka. Grizzli 1998 nr 5 s. 45  szczegóły 
  Orlicki Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
798.książka twórcy: Orlicki Jan: Poprzez Starobielsk do Piątej Dywizji Kresowej. Pamiętnik wojenny lekarza rezerwisty. 1992  szczegóły 
799.książka twórcy: Orlicki Jan: Z II [Drugim] Korpusem. Irak, Egipt, Italia. Pamiętnik wojenny lekarza rezerwisty ciąg dalszy. 1994  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    książki twórcy (alfabet tytułów)
800.książka twórcy: Orzeszkowa Eliza: Pamiętnik Wacławy. Ze wspomnień młodej panny. 1988  szczegóły 
  Osowski Mirosław
801.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałwak Jerzy: Pamiętnik oportunisty. Akant 2002 nr 8 s. 56  szczegóły 
  Ossendowski Ferdynand Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
802.książka twórcy: Ossendowski Antoni Ferdynand: Życie i przygody małpki. Pamiętnik szympansiczki Kaśki. 1990  szczegóły 
  Ostrowski Antoni
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
803.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Wichrowska Elżbieta Z.: "Wstań i chodź..." Z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego. Napis 1999 seria 5 s. 271-290 (z fragmentami pamiętnika dot. Adama Mickiewicza, Andrzeja Towiańskiego...) szczegóły 
  Osuchowska-Orłowska Wanda
    proza (alfabet tytułów)
804.proza: Osuchowska-Orłowska Wanda: Pamiętnik. Płomyczek 1992 nr 8 s. 14  szczegóły 
805.proza: Osuchowska-Orłowska Wanda: Pamiętnik. Magazyn Wileński 2003 nr 9 s. 40  szczegóły 
806.proza: Osuchowska-Orłowska Wanda: Pamiętnik. Płomyczek 1997 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Owczarek Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
807.książka twórcy: Owczarek Jerzy: Życie bez troski. Pamiętnik chłopa emigranta. [1892-1945]. 1988  szczegóły 
  Ożogowska Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
808.książka twórcy: Ożogowska Hanna: Chłopak na opak czyli z pamiętnika pechowego Jacka. Raz gdy chciałem być szlachetny.... 1988  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paderewski Ignacy Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
809.książka twórcy: Paderewski Ignacy Jan: [The Paderewski memoirs] Pamiętniki 1912-1932. 1992  szczegóły 
recenzja: Dybowski Stanisław: "Pamiętniki" Paderewskiego wstrzymane przez cenzurę. Słowo Powszechne 1992 nr 71 s. 6  szczegóły 
  Pankiewicz Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
810.książka twórcy: Pankiewicz Janina: Czarne dni. Pamiętnik młodej Sybiraczki 1940-1946. 2001  szczegóły 
  Parandowski Jan
    proza (alfabet tytułów)
811.proza: Parandowski Jan: Z "Pamiętnika Piotrusia". Tygodnik Powszechny 1995 nr 20 s. 7 (pwdr. z rękopisu; z notą red....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
812.utwór: Z "Pamiętnika Piotrusia" (druk. Tygodnik Powszechny 1995 nr 19).  szczegóły 
  Pasek Jan Chryzostom
    książki twórcy (alfabet tytułów)
813.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: [Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska] Emlekiratok. 1998  szczegóły 
814.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: [Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska] Memoires. 2000  szczegóły 
815.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki. Wybór dla szkół.  szczegóły 
816.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki. Wybór. 1990  szczegóły 
817.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki. 1989  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
818.książka o twórcy: O języku i stylu "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. 1989 ([Ded.:] Pamięci Profesor H. Konecznej. - R. Pollak: Wstęp do Pamiętnik...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
819.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Holvoet Axel: O pewnych osobliwościach użycia aspektu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 83-89  szczegóły 
artykuł: Kaczmarek Marian: Paraboliczność "Pamiętników" J[ana] Ch[ryzostoma] Paska. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 39-44  szczegóły 
artykuł: Krassowski Maciej: Jan Chryzostom Pasek: pamiętnik sarmaty. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 50 s. 13  szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: O polszczyźnie "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. Poradnik Językowy 1989 z. 3 s. 141-158  szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: Osobliwości słownikowe w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: Osobliwości słownikowe w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. x 1990 ([w czasopiśmie:] (Koeln, Wien) 1990 t. 6...) szczegóły 
artykuł: Potoniec Patrycja: Autor, narrator, bohater w dziele pamiętnikarskim. ("Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 3-24  szczegóły 
artykuł: Rybicka Halina: Wyrazy pochodzenia obcego w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. Poradnik Językowy 1988 z. 8 s. 576-581  szczegóły 
artykuł: Rybicka-Nowacka Halina: Refleksy fonetyki dialektalnej w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska. Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 427-430  szczegóły 
artykuł: Wojtak Maria: Grzeczność po staropolsku w świetle "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. Poradnik Językowy 1989 z. 8 s. 528-533  szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: "Pamiętniki" J.Ch. Paska we Francji. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 175-193 (recepcja w XIX i pocz. XX w....) szczegóły 
820.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Pawlak Anna (1913-2005)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
821.książka twórcy: Pawlak Anna: W sercu Afryki. Pamiętnik misjonarki. 1999  szczegóły 
  Pawlicka-Frankowska Elżbieta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
822.książka twórcy: Pawlicka (Elżbieta Pawlicka-Frankowska) Elżunia: Przeżyliśmy... Pamiętnik z zesłania 1939-1942. 1998  szczegóły 
  Pawlikowski Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
823.książka twórcy: Pawlikowski Michał: Pamiętniki. Medyka-Kraków-Zakopane. 1998  szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Herbarz czy pamiętnik?. Wierchy 1999 r. 64 (1998) s. 342-345  szczegóły 
  Peiper Tadeusz
824.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morski Mikołaj: Pamiętnik wariata. Dziś 1992 nr 6 s. 140-143  szczegóły 
  Perechodnik Calel
825.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zając Stanisław: Pamiętnik otwockiego Żyda. Wiadomości Historyczne 1996 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
  Pieniążek Szczepan Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
826.książka twórcy: Pieniążek Szczepan A.: Pamiętnik sadownika. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
827.książka twórcy: Pieniążek Szczepan A.: Pamiętnik sadownika. 2000  szczegóły 
  Pilewicz Anna
    proza (alfabet tytułów)
828.proza: Pilewicz Anna: Z pamiętnika Ferdynanda Durka. Kartki [Katowice] 1998 [dodatek do] nru 7/8 s. 61-62  szczegóły 
  Pilsztynowa Salomea Regina
829.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Michał: Życie obyczajowe muzułmanów w pamiętniku Reginy Salomei Pilsztynowej, polskiej podróżniczki z XVIII wieku. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 117-138  szczegóły 
  Piotrowska-Dubik Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
830.książka twórcy: Piotrowska-Dubik Barbara: Kwiaty na stepie. Pamiętnik z zesłania. 1997  szczegóły 
831.książka twórcy: Piotrowska-Dubik Barbara: Kwiaty na stepie. Pamiętnik z zesłania. 2001  szczegóły 
832.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Władysław: O języku zesłańców na Sybir na podstawie pamiętnika "Kwiaty na stepie". x 2001 ([W ks. zb.:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana pr...) szczegóły 
  Piotrowski Rufin Jozafat
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
833.utwór: Pamiętniki z pobytu na Syberyi.  szczegóły 
artykuł: Bachórz Józef: Pamiętnik niezwykłej ucieczki z Syberii. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 15-29  szczegóły 
artykuł: Zięba Dariusz: Narrator "Pamiętników z pobytu na Syberyi" Rufina Piotrowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 147-161  szczegóły 
  Pliszka Anna Zofia
    proza (alfabet tytułów)
834.proza: Pliszka Anna Zofia: Tajemnica pamiętnika. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1993 nr 2 s. 12-17  szczegóły 
  Podgórski Karol
    proza (alfabet tytułów)
835.proza: Podgórski Karol: Pamiętnik znaleziony na parkiecie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 89 s. 12-13  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
836.wiersz: Podsiadło Jacek: Do pamiętnika. Kresy 1998 nr 34 s. 68  szczegóły 
  Polaczek Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
837.książka twórcy: Polaczek Stanisław: Pamiętnik z lat 1914-1936. 2002  szczegóły 
  Pol Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
838.wiersz: Pol Wincenty: Pamiętnik J.M. Benedykta Winnickiego [fragm.]. Semper Fidelis 1999 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
839.proza: Pol Wincenty: Pamiętniki [fragm.]. Trakt 1992 nr 3 s. 25-27  szczegóły 
  Połoniecki Bernard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
840.artykuł: Konopka Maria: Droga Bernarda Połonieckiego do Księgarni Polskiej we Lwowie utrwalona w dziennikach i pamiętnikach księgarza. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 95-103  szczegóły 
  Porazińska Janina
    proza (alfabet tytułów)
841.proza: Porazińska Janina: Pamiętnik Czarnego Noska [z tego cyklu:] Las w czerwieni. Miś 1988 nr 18 s. 6-7, 9, 11  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
842.utwór: Pamiętnik Czarnego Noska.  szczegóły 
artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: O "Pamiętniku Czarnego Noska" Janiny Porazińskiej. Guliwer 1993 nr 6 s. 11-13  szczegóły 
  Potocki Karol Anatol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
843.książka twórcy: Potocki Karol: [Siedem] "7 bram". Mój pamiętnik z niemieckiej niewoli. 1998  szczegóły 
  Praszyński Roman
    proza (alfabet tytułów)
844.proza: Praszyński Roman: Zabawa (Pamiętnik znaleziony na portierni) (esej). Notatnik Teatralny 1993 nr 7 (1993/1994) s. 33-45  szczegóły 
  Prawdzic Krzysztof
845.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Czytajmy pamiętniki. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 32  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
846.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Ogarnąć całość. Plus Minus 1998 nr 44 s. 20 (felieton o refleksjach zawartych w rękopisie zeszytu-notatnika pisarza...) szczegóły 
  Pruss Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
847.wiersz: Pruss Zdzisław: Z pamiętnika psa. Metafora 1995 nr 20/21 s. 109-110  szczegóły 
  Przezdziecki Aleksander
848.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Urok starych pamiętników. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 214 s. 5  szczegóły 
  Puchalski Tomasz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
849.książka o twórcy: Brajerski Tadeusz: Język pamiętnika z 1. połowy XIX wieku. 1992 (dot.: Pamiętnik. 1827-1840. Lublin 1987...) szczegóły 
  Puszczykowski Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
850.wiersz: Puszczykowski Mirosław: Blizny z pamiętnika. Własnym głosem 2001 nr 48 s. 5  szczegóły 
  Puzynina Gabriela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
851.książka twórcy: Puzynina Gabriela: W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. 1988  szczegóły 
852.książka twórcy: Puzynina Gabriela: W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. 1990 (Przedr. fotoffs., oryg. Wilno: nakł. i druk Józefa Zawadzkiego, [1928]...) szczegóły 
853.książka twórcy: Puzynina Gabriela: W Wilnie w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. 1988 ([M.in. o życiu teatralnym i literackim na Wileńszczyźnie]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radziwiłł Albrycht Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
854.artykuł: Lolo Radosław: Albrycht Stanisław Radziwiłł wobec wojny trzydziestoletniejw świetle swoich pamiętników i korespondencji. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 135-146  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
855.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Wojciech: Tryb życia magnata w XVII wieku na podstawie "Pamiętnika" Albrychta Stanisława Radziwiłła. Sendomiria 2001 z. 4 s. 31-47  szczegóły 
  Radziwiłł Krzysztof Mikołaj (1898-1986)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
856.książka twórcy: Radziwiłł Krzysztof Mikołaj: Pamiętniki. Od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio. 2000  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Pamiętniki "czerwonego księcia". Aneks Trybuny 2000 nr 109 s. 6  szczegóły 
  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (1549-1616)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
857.książka twórcy: Radziwiłł Mikołaj Krzysztof: [Pamiętnik z pielgrzymki do Ziemi Św.] Kelione i Jeruzalę. 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
858.utwór: Pamiętnik z pielgrzymki do Ziemi Św..  szczegóły 
  Radzymińska Józefa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
859.książka twórcy: Radzymińska Józefa: Pamiętnik sprzed istnienia. [Opow.]. 1998  szczegóły 
860.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Czytajmy pamiętniki. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 32  szczegóły 
  Rakowski Wawrzyniec Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
861.książka twórcy: Rakowski Wawrzyniec Franciszek: Pamiętnik wielkiej wojny północnej. 2002  szczegóły 
  Raszewski Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
862.książka twórcy: Raszewski Zbigniew: Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930-1945. 1994  szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Pamiętnik bydgoskiego gapia. Plus Minus 1994 nr 17 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
863.proza: Raszewski Zbigniew: Pamiętnik gapia. Karta 1991 nr 2 s. 59-88 (wspomn. nt. Bydgoszczy; z notami wstępnymi: o utworze: (K.M-M.): Magia...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
864.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 42: 1993 z. 3/4. 1993 (Od Redakcji. * Edward Krasiński: Zbigniew Raszewski. Kronika życia i d...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: "Zalewają go fale, ale nie tonie". Profesor Zbigniew Raszewski (1925-1992) we wspomnieniach "Pamiętnika Teatralnego". Plus Minus 1994 nr 44 s. 14  szczegóły 
  Raszka Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
865.proza: Raszka Jerzy: Pamiętnik gminy Simoradz [fragm.]. Rocznik Cieszyński 1991 r. 6/7 s. 79-108 (z "Wprowadzeniem" Roberta Mrózka, s. 77-78; z fot....) szczegóły 
  Redliński Edward
    proza (alfabet tytułów)
866.proza: Redliński Edward: Pamiętnik księgowej [fragm.]. Przegląd Polski = Polish Review 1988 z 24 III 10-1  szczegóły 
867.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konecka Krystyna: Pamiętnik znaleziony w Białymstoku. Gazeta Współczesna 1989 nr 140 s. 6  szczegóły 
  Reński Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
868.książka twórcy: Reński Antoni: Chanukowe świece. Pamiętnik Esterki. [Pow.]. 1990  szczegóły 
recenzja: Zaleska Elżbieta: Pamiętnik Esterki. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 38-39  szczegóły 
  Reychan Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
869.książka twórcy: Reychan Stanisław: Pamiętnik dziwnego człowieka. Ze Lwowa do Londynu. 1992  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    kult (alfabet autorów)
870.kult: Maj Bronisław: Pamiętnik Literacki [z tego cyklu:] Cichy jubileusz. Plus Minus 1997 nr 20 s. 15 (nt. 130. rocznicy urodzin pisarza...) szczegóły 
  Roeske Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
871.książka twórcy: Roeske Wojciech: Z polską farmacją przez życie. Pamiętniki. 1999  szczegóły 
  Rogowska Kazimiera Paulina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
872.książka twórcy: Rogowska Kazimiera Paulina: Pamiętnik warszawskiej pensjonarki. 2000  szczegóły 
  Rogowski Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
873.proza: Rogowski Wiesław: Kamienny bruk (Pamiętnik doktora Eryka Brauna). Gazeta Pomorska 1989 nr 197-199, 220-238 (powieść w odcinkach...) szczegóły 
  Rogoyski Jędrzej
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
874.utwór: Pamiętniki moje.  szczegóły 
artykuł: Abe: Pamiętniki szlachcica bardzo starej daty. Twórczość 2001 nr 3 s. 155-157  szczegóły 
  Romer Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
875.książka twórcy: Romer Eugeniusz: Pamiętnik paryski. 1918-1919. 1989  szczegóły 
recenzja: Leczyk Marian: Eugeniusz Romer, Pamiętnik paryski (1918-1921). Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 3 (1990) s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Molenda Jan: Pamiętnik paryski Eugeniusza Romera jako źródło historyczne. Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 3 (1990) s. 86-91  szczegóły 
876.książka twórcy: Romer Eugeniusz: Pamiętniki. Problemy sumienia i wiary. [1873-1943]. 1988  szczegóły 
  Ronikier Adam Feliks
    książki twórcy (alfabet tytułów)
877.książka twórcy: Ronikier Adam Feliks: Pamiętniki 1939-1945. 2001  szczegóły 
recenzja: Łagowski Bronisław: Pamiętniki Ronikiera. Przegląd 2002 nr 8 s. 67  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
878.proza: Ronikier Adam Feliks: Pamiętniki 1939-1945 [fragm.:] Obrona substancji narodu. Plus Minus 2002 nr 8 s. D4  szczegóły 
  Rosiek Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
879.książka twórcy: Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
880.książka twórcy: Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. 1994  szczegóły 
881.książka twórcy: Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. 1998  szczegóły 
882.książka twórcy: Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. 2001  szczegóły 
  Rostworowski Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
883.proza: Rostworowski Tomasz: Pamiętnik z czasów wojny polsko-niemieckiej. Walki o Lwów 31 VIII - 29 IX 1939 (fragmenty). Przegląd Powszechny 2002 nr 9 s. 219-232 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
884.artykuł: Markowska Anna: Pamiętnik z dekapitacji. Kresy 1998 nr 36 s. 103-115 (o twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
  Rubinowicz Dawid
    książki twórcy (alfabet tytułów)
885.książka twórcy: Rubinowicz Dawid: [Pamiętnik Dawida Rubinowicza] Das Tagebuch des Dawid Rubinowicz. 1988  szczegóły 
886.książka twórcy: Rubinowicz Dawid: [Pamiętnik Dawida Rubinowicza] Das Tagebuch des Dawid Rubinowicz. 1993  szczegóły 
887.książka twórcy: Rubinowicz Dawid: [Pamiętnik Dawida Rubinowicza] Das Tagebuch des Dawid Rubinowicz. 1996  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
888.utwór: Pamiętnik Dawida Rubinowicza.  szczegóły 
  Rudnicki Sławomir
    wiersze (alfabet tytułów)
889.wiersz: Rudnicki Sławomir: Z pamiętnika gejszy. Akcent 2001 nr 4 s. 40-41  szczegóły 
  Rudzińska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
890.książka twórcy: Rudzińska Anna: O moją Polskę. Pamiętniki 1939-1991. 2003  szczegóły 
  Ruszczyc Ferdynand
891.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Taczanowski Stanisław: O pamiętnikach Ferdynanda Ruszczyca. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 29 s. 13  szczegóły 
  Rutkowski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
892.proza: Rutkowski Włodzimierz: Z pamiętnika wariata. Akant 2003 nr 7 s. 28  szczegóły 
  Rybiński Maciej (1784-1874)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
893.książka twórcy: Rybiński Maciej: Moje przypomnienia od urodzenia. Pamiętnik Macieja Rybińskiego ostatniego wodza naczelnego powstania listopadowego. 1993  szczegóły 
  Ryszka Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
894.książka twórcy: Ryszka Franciszek: Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie. 1994  szczegóły 
recenzja: Słomkowski Zygmunt: Pamiętnik na przekór schematowi. Trybuna 1994 nr 239 s. 19  szczegóły 
895.książka twórcy: Ryszka Franciszek: Pamiętnik inteligenta. Samo życie. 1996  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
896.proza: Ryszka Franciszek: Z pamiętnika. Odra 1993 nr 6 s. 71-75  szczegóły 
  Ryszkiewicz Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
897.proza: Ryszkiewicz Andrzej: Obrączki od Kuleszy to szczęście w małżeństwie (kartki z nie napisanego pamiętnika). Akcent 1993 nr 1/2 s. 116-120  szczegóły 
  Rześniowiecki Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
898.proza: Rześniowiecki Krzysztof: Z pamiętnika związkowca. Trybuna 1994 nr 141 s. 13  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sadowski Cyprian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
899.książka twórcy: Sadowski Cyprian: Pamiętnik doktora "Skiby". 1990  szczegóły 
  Sapieha Jan Piotr
900.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gałaj Renata: Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna. Napis 2001 seria 7 s. 111-134  szczegóły 
  Sauter Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
901.artykuł: Szczegóła Hieronim: Wiesław Sauter (1905-1996). Historyk, pamiętnikarz, działacz kultury. x 1998 ([W ks. zb.:] Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (...) szczegóły 
  Sawicki Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
902.książka twórcy: Sawicki Antoni: "Z domu niewoli". Pamiętnik Antoniego Sawickiego, alumna Metropolitalnego Seminarium Wileńskiego, z okresu pobytu na przymusowych robotach w Niemczech w latach 1942-1945. 1985  szczegóły 
  Schulz Bruno
    książki o twórcy (alfabet autorów)
903.książka o twórcy: Bruno Schulz 1892-1942. Katalog-pamiętnik wystawy "Bruno Schulz. Ad memoriam" w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 1995  szczegóły 
  Sczaniecki Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
904.książka twórcy: Sczaniecki Kazimierz: Pamiętnik. Wielkopolska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwa pamiętniki. Tygodnik Powszechny 1996 nr 12 s. 13  szczegóły 
  Sedlak Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
905.książka twórcy: Sedlak Włodzimierz: Antek z Ćmielowa. Pamiętnik. 1999  szczegóły 
906.książka twórcy: Sedlak Włodzimierz: Pamiętnik II. Uciekaj do dziury. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
907.książka twórcy: Sedlak Włodzimierz: Pamiętnik III. Nie dla głupich. [Wspomn.].  szczegóły 
  Sendor Leokadia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
908.książka twórcy: Sendor Leokadia: Pamiętnik macochy. 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
909.utwór: Pamiętnik macochy.  szczegóły 
910.utwór: Pamiętnik wiejskiej dziewczyny.  szczegóły 
  Sielicki Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
911.książka twórcy: Sielicki Franciszek: Pamiętnik rusycysty (1947-1994). [Wspomnienia]. 1997  szczegóły 
  Sienicki Ludwik
912.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (MBK): Trzy najstarsze polskie pamiętniki z Syberii. Wydanie specjalne. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 274 (nota o wyd....) szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
913.książka twórcy: Sienicki Ludwik: Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek. Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego.... 1996  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
914.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Latarnik. Janko Muzykant. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.  szczegóły 
915.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Latarnik. Janko Muzykant. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1994  szczegóły 
916.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.  szczegóły 
917.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. Bartek Zwycięzca. 1990  szczegóły 
918.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela oraz Bartek Zwycięzca. 1995  szczegóły 
919.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1991  szczegóły 
920.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1993  szczegóły 
921.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1995  szczegóły 
922.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1997  szczegóły 
923.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 2000  szczegóły 
  Siesicka Krystyna
924.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Niezwykły pamiętnik. Guliwer 1997 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
  Sinuhe Mateusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
925.książka twórcy: Sinuhe Mateusz: Z pamiętnika kuracjusza. [Opowiadanie]. 1998  szczegóły 
  Skirmunt Konstanty
926.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajos Leszek: Pamiętnik Konstantego Skirmunta. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 122 s. 197-200  szczegóły 
  Skiwski Jan Emil
    proza (alfabet tytułów)
927.proza: Skiwski Jan Emil: Z "Pamiętnika literackiego". Arcana 2001 nr 5 s. 112-123 (ze wstępem Macieja Urbanowskiego; z fot....) szczegóły 
  Skorupka Tomasz
928.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smoluchowski Zdzisław: Gwara w pamiętniku Tomasza Skorupki. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 15-17  szczegóły 
artykuł: Żalik Anna: Nad pamiętnikami Tomasza i Wawrzyńca Skorupków. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 9-14 (dot. także: Wawrzyniec Skorupka: Moje morgi i katorgi...) szczegóły 
  Skorupka Wawrzyniec
    proza (alfabet tytułów)
929.proza: Skorupka Wawrzyniec: Moje morgi i katorgi (Nie publikowany fragment pamiętnika). Kronika Wielkopolski 1997 nr 4 s. 111-125 (fragmenty pominięte z przyczyn cenzuralnych w wydaniach książkowych 1...) szczegóły 
930.proza: Skorupka Wawrzyniec: Moje morgi i katorgi (Nie publikowany fragment pamiętnika). Kronika Wielkopolski 1998 nr 1 s. 97-108 (fragmenty pominięte z przyczyn cenzuralnych w wydaniach książkowych z ...) szczegóły 
931.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smoluchowski Zdzisław: Gwara w pamiętniku Wawrzyńca Skorupki. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 17-18  szczegóły 
artykuł: Żalik Anna: Nad pamiętnikami Tomasza i Wawrzyńca Skorupków. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 9-14 (dot. także: Tomasz Skorupka: Kto przy Obrze, temu dobrze...) szczegóły 
  Skorupska-Raczyńska Elżbieta
    proza (alfabet tytułów)
932.proza: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Pamiętniki Kaśki Z.. Twórczość Ludowa 1993 nr 3/4 s. 7  szczegóły 
  Skotnicki Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
933.książka twórcy: Skotnicki Mieczysław: Pamiętnik wojenny. Wiersze z lat 1940-1943. 1999  szczegóły 
  Skwarnicki Marek
934.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Minione a bliskie Spodkowi. O pamiętnikach Marka Skwarnickiego. Tygodnik Powszechny 2000 nr 3 s. 14  szczegóły 
  Sławoj-Składkowski Felicjan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
935.książka twórcy: Sławoj-Składkowski Felicjan: Moja służba w brygadzie. Pamiętnik polowy. 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
936.utwór: Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy.  szczegóły 
  Słomka Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
937.książka twórcy: Słomka Jan: Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dziejszych. 1994  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
938.wiersz: Słowacki Juliusz: [W pamiętniku Zofii Bobrówny]. Rota 1998 nr 2/3 s. 47  szczegóły 
939.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Rota 1996 nr 3/4 s. 125  szczegóły 
940.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s.97  szczegóły 
941.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Rota 1992 nr 3/4 s. 60  szczegóły 
942.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Rota 1995 nr 4 s. 30  szczegóły 
943.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Kronika Tygodniowa 1989 nr 21 s. 4 (druk bez tytułu...) szczegóły 
944.wiersz: Słowacki Juliusz: Z pamiętnika Zofii Bobrówny. Dziennik Kijowski 1994 nr 19 s. 2  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
945.proza: Słowacki Juliusz: Z pamiętnika [fragm.]. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 118 (z 1832...) szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomkowski Jan: Pamiętnik Słowackiego. Życie z Książkami 1999 nr z 21 X s. 8  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
947.utwór: W pamiętniku Zofii Bobrówny.  szczegóły 
  Słowiaczek Marek
    proza (alfabet tytułów)
948.proza: Słowiaczek Marek: Karolinka, pamiętnik pisany oczami. Zwrot 2001 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
949.proza: Słowiaczek Marek: Karolinka. Pamiętnik pisany oczami. Akant 2003 nr 2 s. 16  szczegóły 
  Snopkiewicz Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
950.książka twórcy: Snopkiewicz Halina: Słoneczniki. [Pamiętnik Lilki Sagowskiej]. 1993  szczegóły 
  Sobaszkiewicz Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
951.książka twórcy: Sobaszkiewicz Wacław: Pamiętnik żołnierza z czasów wojny i przedwojennej służby wojskowej w 14 PAL oraz w armii polskiej we Francji i w Anglii. 1987  szczegóły 
  Sobieski Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
952.książka o twórcy: Długosz Józef: Jakub Sobieski 1590-1646. Parlamentarzysta, polityk, podróżnik i pamiętnikarz. 1989  szczegóły 
  Sobkiewicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
953.książka twórcy: Sobkiewicz Józef: Rok 1863 na Polesiu Kijowskim. Pamiętnik Józefa Sobkiewicza. 2000  szczegóły 
  Sobkowiak Czesław
    proza (alfabet tytułów)
954.proza: Sobkowiak Czesław: Pamiętnik. Nad Odrą 1992 nr 7 s. 8-9  szczegóły 
  Sobota Anna
    proza (alfabet tytułów)
955.proza: Sobotówna Anna: Pamiętnik z Kazachstanu (Wybór). Arka 1992 nr 37/38 s. 134-151 (z l. 1940-1942, 1944-1946...) szczegóły 
  Sokopp Edward Mariusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
956.książka twórcy: Sokopp Edward Mariusz: Pisane na kolanie. Pamiętnik bez patosu. 1997  szczegóły 
  Sokorski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
957.proza: Sokorski Włodzimierz: Pamiętnik intymny Sokorskiego (2). Wprost 1991 nr 1 s. 36-37 (cd. z 1990...) szczegóły 
958.proza: Sokorski Włodzimierz: Pamiętnik intymny Sokorskiego (3). Wprost 1991 nr 2 s. 31-32  szczegóły 
959.proza: Sokorski Włodzimierz: Pamiętnik intymny Sokorskiego [fragm.]. Wprost 1990 nr 51/52 s. 52-53 (cd. w 1991...) szczegóły 
  Solarzowa Zofia
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
960.utwór: Mój pamiętnik.  szczegóły 
  Solek Wincenty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
961.książka twórcy: Solek Wincenty: Pamiętnik legionisty. [Z l. 1914-18]. 1988  szczegóły 
  Solski Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
962.książka twórcy: Solski Adam: Pamiętnik znaleziony w Katyniu. [ Z lat 1939-40]. 1989  szczegóły 
  Sopoćko Konstanty Maria
963.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 200-201 (nota...) szczegóły 
  Soroczyński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
964.artykuł: Kowalski Kazimierz: A jednak się porusza. Pamiętnik domowy. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2002 s. 145-148 (sprawozdanie z wieczoru poetyckiego; Opole, 24 I 2002...) szczegóły 
  Sosnkowski Kazimierz
965.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 199-200 (nota...) szczegóły 
  Stangret-Kantor Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
966.książka twórcy: Stangret-Kantor Maria: Pamiętnik Dziadka. 2002  szczegóły 
  Stanik Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
967.książka twórcy: Stanik Stanisław: Pamiętnik miłosny. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
  Stanisław August Poniatowski, król polski
    książki twórcy (alfabet tytułów)
968.książka twórcy: Stanisław August Poniatowski : Fragmenty pamiętników. Z archiwaliów moskiewskich po raz pierwszy publikowane. 1993  szczegóły 
969.książka twórcy: Stanisław August Poniatowski : Pamiętniki = Memoires. 1997  szczegóły 
970.książka twórcy: Stanisław August Poniatowski : Pamiętniki. 1994  szczegóły 
recenzja: Stańczyk Tomasz: Od kołyski do carskiej łożnicy. Pierwszy tom pełnej edycji pamiętników Stanisława Augusta. Plus Minus 1994 nr 45 s. 15  szczegóły 
recenzja: (tey): Klątwy nad królem ciąg dalszy? (Pamiętniki Stanisława Augusta). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 217 s. 11  szczegóły 
recenzja: Ziółek Ewa M.: "Pamiętniki" ostatniego króla Polski. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 1 s. 17  szczegóły 
971.książka twórcy: Stanisław August Poniatowski : Pamiętniki. 1994  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
972.proza: Stanisław August Poniatowski : Pamiętnik [fragm.:] Król, Naczelnik i Rada. Plus Minus 1998 nr 7 s. 13-19 (z notą...) szczegóły 
973.proza: Stanisław August Poniatowski : [Pamiętnik; fragm.:] Zdecydowałem się, przystępuję do powstania. Plus Minus 1994 nr 12 s. 13-14 (pwdr. z rękopisu znalezionego w Moskwie; z not. red. i "Postscriptum" ...) szczegóły 
974.proza: Stanisław August Poniatowski : Poselskie początki (Fragment Pamiętników). Literatura 1991 nr 3 s. 52-56 (z koment. Włodzimierza Pawłowskiego, s. 52...) szczegóły 
975.proza: Stanisław August Poniatowski : Z pamiętników. Twórczość 1993 nr 7 s. 84-96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
976.artykuł: T.S.: Dwa tomy pamiętników Stanisława Augusta (W moskiewskim archiwum). Rzeczpospolita 1992 nr 284 s. 4 (nt. przywiezieniu z Moskwy do Polski kopii dwóch niepublikowanych tomó...) szczegóły 
977.artykuł: T.S.: Zwiastun królewskich pamiętników (Z moskiewskich archiwów). Rzeczpospolita 1993 nr 211 s. 4 (nota o opublikowaniu przez wydawnictwo "Ling-Pi" fragm. francuskojęzyc...) szczegóły 
978.artykuł: Wroński Paweł: Pamiętniki ostatniego króla. Związkowiec = The Alliancer 1993 nr 6 s. 7  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
979.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Kaczanowski Longin: Pamiętniki Stanisława Augusta. Nowy Świat 1992 nr 286 s. 14 (o odnalezionych w Moskwie przez Zbigniewa Góralskiego fragm. niepublik...) szczegóły 
artykuł: Marcińska Agnieszka: Król Stanisław August prywatnie oraz ostatni rok jego życia w świetle pamiętników. Koło Historii 2000 z. 5 s. 99-109 (także w świetle pamiętników wybitnych osobistości epoki...) szczegóły 
  Staniszewski Walerian Leon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
980.książka twórcy: Staniszewski Walerian: Pamiętniki więźnia stanu i zesłańca. 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
981.artykuł: Matusiewicz Andrzej: Zesłaniec - pamiętnikarz. x 1993 ([W ks. zb.:] Biografie suwalskie. Suwałki 1993 cz. 2 s. 79-80...) szczegóły 
  Stateczny Franciszek
    książki o twórcy (alfabet autorów)
982.książka o twórcy: Biliński Krzysztof: Modernista w habicie. Ksiądz Franciszek Euzebiusz Stateczny oraz jego pamiętnik. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
983.artykuł: Biliński Krzysztof: Nie znany pamiętnik ks. E.F.S. na tle innych jego rękopisów. Zaranie Śląskie 1989 nr 2 s. 211-233  szczegóły 
  Stefanoff Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
984.książka twórcy: Stefanoff Władysław: W upale tropików. Pamiętnik lekarza. 1996  szczegóły 
  Stefański Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
985.książka twórcy: Stefański Paweł: Wspomnienia z Jastarni. Pamiętnik. 1917-1939. 1997  szczegóły 
  Stefko Jolanta
986.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębski Jerzy: Pamiętnik z okresu dojrzewania. Debiut powieściowy poetki Jolanty Stefko. Tygodnik Powszechny 2003 nr 20 s. 12  szczegóły 
  Stempowski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
987.książka twórcy: Stempowski Jerzy: Pamiętnik teatralny trzeciej klasy i inne szkice. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
988.artykuł: Timoszewicz Jerzy: "Pamiętnik Teatralny... jest w czasach Piasta i Rzepichy" (Teatr w listach J. Stempowskiego). x 1989 ([W ks. zb.:] O teatrze i dramacie. Wrocław 1989 s. 201-108...) szczegóły 
  Stempowski Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
989.proza: Stempowski Stanislaw: [Pamiętniki, fragm.:] Memoriał Stanisława Stempowskiego o wolnomularstwie polskim z sierpnia 1940 r. w warszawskim Gestapo. Ars Regia 1994 r. 3 nr (2) 7 s. 108-111 (z komentarzem: Ludwik Hass: Stanisława Stempowskiego spotkania z polic...) szczegóły 
990.proza: Stempowski Stanislaw: [Pamiętniki, fragm.:] Relacja Stanisława Stempowskiego o rewizji przeprowadzonej w jego pokoju 2 grudnia 1938 r. (Wersja rękopiśmienna). Ars Regia 1994 r. 3 nr (2) 7 s. 97-102 (z komentarzem: Ludwik Hass: Stanisława Stempowskiego spotkania z polic...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
991.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta: Pułapka na duszę polską. Wokół pamiętników Michała Bobrzyńskiego i Stanisława Stempowskiego. Krytyka 1993 nr 40 s. 116-127  szczegóły 
  Stigler Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
992.książka twórcy: Stigler Zofia: Nasze piekła. Z pamiętnika chorej na raka. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Stiler Monika pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
993.książka twórcy: Stiler Monika: Morskie pamiętniki Fanny Hill. [Pow.]. 1992  szczegóły 
  Strugała Wojciech Izaak
    wiersze (alfabet tytułów)
994.wiersz: Strugała Wojciech Izaak: Pamiętnik znaleziony w wąwozie (Katarzynie Michalskiej). Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 59-61  szczegóły 
  Stryjeńska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
995.książka twórcy: Stryjeńska Zofia: Chleb prawie że powszedni. Pamiętnik. 1995  szczegóły 
recenzja: Wróblewski Andrzej: Pamiętnik szalonej artystki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 21  szczegóły 
  Strzelec Ada
    książki twórcy (alfabet tytułów)
996.książka twórcy: Strzelec Ada: Byłam mężczyzną. Pamiętnik. 1992  szczegóły 
  Sulerzyski Natalis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
997.artykuł: Breza Edward: Język "Pamiętników" Natalisa Sulerzyskiego (1801-1878). Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 111-131  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
998.utwór: Pamiętniki Natalisa Sulerzyskiego, byłego posła Ziemi Pruskiej na Sejm Berliński.  szczegóły 
  S.W. *
    proza (alfabet tytułów)
999.proza: S.W.: Pamiętnik znaleziony przy boku Martwego Wiarusa. Papier 2000 nr 1 s. 10  szczegóły 
  Sypuła-Gliwa Joanna
    proza (alfabet tytułów)
1000.proza: Sypuła-Gliwa Joanna: Misiek bez nogi. Pamiętnik Magdy. Płomyczek 2001 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
  Szac-Wajkranc Noemi
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1001.książka twórcy: Szac-Wajkranc Noemi: Przeminęło z ogniem. Pamiętnik [z lat 1939-45]. 1988  szczegóły 
  Szamburski Rafał
    proza (alfabet tytułów)
1002.proza: Szamburski Rafał: Pamiętnik samobójcy [fragm.:] Olśnienie. Kwartalnik Wrzesiński 2000 nr 1 s. 38  szczegóły 
  Szczerepa Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1003.książka twórcy: Szczerepa Józef: Żywot człowieka niepoczciwego. Pamiętnik. 1992  szczegóły 
  Szczupakowska Dominika Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1004.książka twórcy: Szczupakowska Dominika Maria: Odpis pamiętnika. 1994  szczegóły 
  Szczytt Józef
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1005.utwór: Ułamek z pamiętników [druk. Kronika Rodzinna1884].  szczegóły 
  Szeptycka Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1006.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Pamiętnik matki o powołaniu syna. Przegląd Powszechny 1991 nr 12 s. 525-531  szczegóły 
  Szlaga Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1007.książka twórcy: Szlaga Franciszek: Szukałem w ludziach prawdy. Pamiętnik.  szczegóły 
  Szpilman Władysław
    proza (alfabet tytułów)
1008.proza: Szpilman Władysław: Pianista [fragm.] Z pamiętnika Władysława Szpilmana. Rzecz o Książkach 2000 nr 10 s. D8 (z fragm. pamiętnika Wilma Hosenfelda - wybawcy Władysława Szpilmana...) szczegóły 
  Sztycer Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1009.książka twórcy: Sztycer Mieczysław: Nowe pamiętniki Fanny Hill. [Pow.]. 1990  szczegóły 
1010.książka twórcy: Sztycer Mieczysław: Nowe pamiętniki Fanny Hill. 1991  szczegóły 
  Szuber Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1011.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Prowincjał. Plus Minus 1999 nr 4 s. 6 (felieton nt. twórczości...) szczegóły 
  Szumańska Ewa
    proza (alfabet tytułów)
1012.proza: Szumańska Ewa: Z pamiętnika młodej lekarki. Odra 1992 nr 1-4, 6, 7/8, 10-12  szczegóły 
1013.proza: Szumańska Ewa: Z pamiętnika młodej lekarki. Odra 1991 nr 7/8 s. 84-86, nr 9 s. 96, nr 10 s. 95 (ze wstępem aut. i not. w nrze 7/8...) szczegóły 
1014.proza: Szumańska Ewa: Z pamiętnika młodej lekarki. Odra 1994 nr 3 s. 98  szczegóły 
1015.proza: Szumańska Ewa: Z pamiętnika młodej lekarki. Odra 1993 nr 2, 5, 7/8, 11  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1016.artykuł: Mateja Anna: "Trochę się dziwię, ale nie bardzo". Ewa Szumańska - podróżniczka, pisarka i pani doktor w "Pamiętnika młodej lekarki". Tygodnik Powszechny 2002 nr 24 s. 8-9 (biogr.; z fot....) szczegóły 
  Szumowski Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1017.artykuł: Leżańska Kinga: Pamiętnik nie nazwany pamiętnikiem. Jeszcze bez nazwy 1995 nr 4 s. 26-27 (nota ze spotkania promującego książkę Wojciecha Szumowskiego "Zestaw d...) szczegóły 
  Szymborski Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1018.książka twórcy: Szymborski Antoni: Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik 1831-1881. 2000  szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: Pamiętnik znaleziony w pawlaczu. Czas Kultury 2001 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ślaski Edmund
    proza (alfabet tytułów)
1019.proza: Ślaski Edmund: Pamiętnik z czasów rewolucji węgierskiej 1849 r.. Akcent 1992 nr 2/3 s. 331-348 (z koment.: Dora Kacnelson, Istvan Kovacs: Pamiętniki Edmunda Ślaskiego...) szczegóły 
  Ślusarczyk Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1020.książka twórcy: Ślusarczyk Maria: To jest moje życie. Były takie chwile. Pamiętnik. [Pam. z lat 1978-1985]. 1986  szczegóły 
  Śmiałowski Michał
1021.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Labuda Gerard: Dwa pamiętniki - dwa spojrzenia. Nauka 1997 nr 2 s. 129-145  szczegóły 
  Średnicki Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1022.książka twórcy: Średnicki Aleksander: Droga do Monte Casino i dalej. Zapiski pamiętnikarskie i wspomnienia. 1993  szczegóły 
  Świecimska Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1023.książka twórcy: Świecimska Hanna: Pamiętnik panny Hanki. 1938-1946. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
1024.książka twórcy: Świecimska Hanna: Pamiętnik panny Hanki. 1995  szczegóły 
  Świrszczyńska Anna
1025.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rędziak Renata: Opisać powstanie po latach (Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego" - Anna Świrszczyńska "Budowałam barykadę"). Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 305-324  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarchalski Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1026.książka twórcy: Tarchalski Mieczysław: Włoszczowski obwód Armii Krajowej. Monografia - pamiętnik. 1994  szczegóły 
  Tarnacki Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1027.wiersz: Tarnacki Jan: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Najprościej 2001 nr 3 s. 29  szczegóły 
  Titkow Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1028.wiersz: Titkow Tomasz: Z pamiętnika pomocy domowej. Fa-Art 2002 nr 2 s. 22  szczegóły 
  Trawińska-Moroz Urszula
1029.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Osowicka Regina: Pamiętnik primadonny. Dziennik Bałtycki 1989 nr 181 s. 6  szczegóły 
  Treder Franciszek
    proza (alfabet tytułów)
1030.proza: Treder Franciszek: Pamiętnik w muzeum spisany. Kaszubskie Zeszyty Muzealne 1993 z. 1 s. 13-76 (z koment.: Norbert Maczulis: Zamiast zakończenia - kontynuacja myśli i...) szczegóły 
  Trębicka Sabina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1031.książka twórcy: Trębicka Sabina: Na nieznane losy między Ołońcem a Jadraniem. Dwa pamiętniki z zesłania po powstaniu styczniowym. Wspomnienia Sabiny z Gembickich Trębickiej z podróży na wygnanie w roku 1863/1864 do Jadrania w guberni kazańskiej. 1999 ([Zawiera także materiały biograficzne dot. losów Sabiny Trębickiej i j...) szczegóły 
  Trojanek-Szmidtowa Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1032.artykuł: Kowalski Kazimierz: A jednak się porusza. Pamiętnik domowy. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2002 s. 145-148 (sprawozdanie z wieczoru poetyckiego; Opole, 13 I 2002...) szczegóły 
  Trzebiński Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1033.książka twórcy: Trzebiński Andrzej: Pamiętnik. 2001  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Pamiętnik Trzebińskiego. Śląsk 2002 nr 3 s. 78  szczegóły 
recenzja: Mamoń Bronisław: Uczestnik polskiego chóru . O "Pamiętniku" Andrzeja Trzebińskiego. Tygodnik Powszechny 2002 nr 15 s. 12 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Portret poety - "Pamiętnik" Andrzeja Trzebińskiego. Życie 2002 nr 12 s. 13  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1034.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
  Trzynadlowski Jan
    proza (alfabet tytułów)
1035.proza: Trzynadlowski Jan: Tak było. Luźne kartki z pamiętnika. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 2 s. 74-81  szczegóły 
  Tulli Magdalena
1036.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Pamiętnik z powstania Warszawy. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 31-32 (z fot. Magdaleny Tulli...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Umiński Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1037.książka twórcy: Umiński Zdzisław: Z pamiętnika warszawianki. [Pow.]. 1989  szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Udany pamiętnik. Słowo Powszechne 1990 nr 95 s. 4  szczegóły 
  Uniłowski Zbigniew
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1038.utwór: Pamiętnik morski.  szczegóły 
  Urbanik Ludwik
    proza (alfabet tytułów)
1039.proza: Urbanik Ludwik: Fragment pewnego pamiętnika. x 1994 ([W ks.:] Franciszek Batko: Ochojno. Kraków 1994 s. 59-74...) szczegóły 
  Usenko Natalia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1040.książka twórcy: Usenko Natalia: Z pamiętnika czarownika. [Wiersz]. 1999 ([Na podstawie tekstu A.J. Wood]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Varga Krzysztof
1041.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyranowicz Maria: Z pamiętnika hipochondryka. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 7  szczegóły 
  Vorbek-Lettow Maciej
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1042.utwór: Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV.  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: Pamiętnik siedemnastowiecznego lekarza (Maciej Vorbek-Lettow i jego "Skarbnica pamięci..."). Jednota 1993 nr 5 s. 16-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wagner Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1043.książka twórcy: Wagner Władysław: [Podług słońca i gwiazd. Pamiętnik] By the sun and stars. 1987  szczegóły 
  Walczak Grzegorz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1044.książka twórcy: Walczak Grzegorz: Pamiętnik małżeński. [Pow.]. 1992  szczegóły 
  Walewska Maria
1045.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Czytajmy pamiętniki. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 32  szczegóły 
  Walewska-Sobolewska Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1046.książka twórcy: Walewska-Sobolewska Helena: Droga przez czas. (Pamiętnik). 1998  szczegóły 
  Walkiewicz Katarzyna
1047.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruda Ewa: Wierne stare pamiętniki. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
  Wantuła Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1048.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Biliński Krzysztof: Świadomość tożsamości w "Pamiętniku" Jana Wantuły. Śląskie Miscellanea 1996 t. 8 s. 41-46  szczegóły 
  Wasylewski Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1049.książka o twórcy: Stanisław Wasylewski na Śląsku Opolskim. W 40 rocznicę śmierci - pamiętnik sesji popularnonaukowej. Opole 22 września 1993 r.. 1994 (Program sesji popularnonaukowej. - Jerzy Pośpiech: Z korespondencji op...) szczegóły 
  Wat Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1050.książka twórcy: Wat Aleksander: [Mój wiek. Pamiętnik mówiony] Jenseits von Wahrheit und Luege. Mein Jahrhundert gesprochene Erinnerungen. 1926-1945. 2000  szczegóły 
1051.książka twórcy: Wat Aleksander: [Mój wiek. Pamiętnik mówiony] Mijn twintigste eeuw. 2001  szczegóły 
1052.książka twórcy: Wat Aleksander: [Mój wiek. Pamiętnik mówiony] My century. The odyssey of a Polish intellectual. 2003  szczegóły 
1053.książka twórcy: Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. 1990  szczegóły 
1054.książka twórcy: Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. 1998  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1055.proza: Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony [fragm.]. Poezja 1990 nr 4/6 s. 62-72 (z przedm. Czesława Miłosza...) szczegóły 
  Weiter Grzegorz
    proza (alfabet tytułów)
1056.proza: Weiter Grzegorz: Z pamiętnika gospodynia domowego. Aleje 3 1997 nr 10 (z VI/VII) s. 20  szczegóły 
  Wędziagolski Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1057.książka twórcy: Wędziagolski Karol: Pamiętniki. Wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epizod. 1989  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1058.proza: Wędziagolski Karol: Pamiętniki [fragm.]. Zeszyty Literackie 2003 z. 83 s. 102-103  szczegóły 
  Wiatrowski Antoni
    proza (alfabet tytułów)
1059.proza: Wiatrowski Antoni: Z pamiętnika opornego unity. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 1992 nr 3/4 s. 17-53  szczegóły 
  Wiekiera Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1060.książka twórcy: Wiekiera Edward: Pamiętnik faryzeusza. [Pow.]. 1991  szczegóły 
  Wieloch Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1061.artykuł: Borzyszkowski Józef: Problemy życia codziennego gdańskiej rodziny robotniczej na przełomie XIX i XX wieku. (Na podstawie pamiętników Władysława Wielocha). Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 2 s. 53-90 (z fragmentami pamiętników i wierszy...) szczegóły 
  Wierzbicki Piotr
    proza (alfabet tytułów)
1062.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty. Tygodnik Solidarność 1991 nr 1-23 (cykl fel....) szczegóły 
1063.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Bronię Drawicza. Tygodnik Solidarność 1989 nr 22 s. 24  szczegóły 
1064.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Człowiek, który odgadł przyszłość. Tygodnik Solidarność 1989 nr 24 s. 24  szczegóły 
1065.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Lusiowa ustanawia system partii politycznych w Polsce (humoreska abstrakcyjna). Tygodnik Solidarność 1989 nr 25 s. 24  szczegóły 
1066.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Nie znany manifest. Tygodnik Solidarność 1989 nr 21 s. 24  szczegóły 
1067.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Oburzacz. Tygodnik Solidarność 1989 nr 28 s. 24 (polem. z Antonim Pawlakiem...) szczegóły 
1068.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Złoty łańcuszek. Tygodnik Solidarność 1989 nr 27 s. 24  szczegóły 
1069.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cykl:] Europejskie mundurki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 37 s. 24  szczegóły 
1070.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Ani grosza. Tygodnik Solidarność 1990 nr 50 s. 24  szczegóły 
1071.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Autorytety. Tygodnik Solidarność 1990 nr 46 s. 24  szczegóły 
1072.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Bojowe pocałunki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 39 s. 24  szczegóły 
1073.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Centrum. Tygodnik Solidarność 1990 nr 28 s. 24  szczegóły 
1074.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Chinka. Tygodnik Solidarność 1990 nr 45 s. 24  szczegóły 
1075.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Co za ludzie!. Tygodnik Solidarność 1990 nr 41 s. 24  szczegóły 
1076.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Czarodziejski stół. Tygodnik Solidarność 1990 nr 27 s. 24  szczegóły 
1077.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Delikatna materia. Tygodnik Solidarność 1990 nr 13 s. 24  szczegóły 
1078.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Dziwna wypustka BBC. Tygodnik Solidarność 1990 nr 42 s. 24  szczegóły 
1079.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Endecy. Tygodnik Solidarność 1990 nr 23 s. 24  szczegóły 
1080.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Fatamorgana nawiedzonych. Tygodnik Solidarność 1990 nr 4 s. 24  szczegóły 
1081.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Gadanie o kulturze. Tygodnik Solidarność 1990 nr 9 s. 24  szczegóły 
1082.proza: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Głos w obronie głosu. Tygodnik Solidarność 1990 nr 16 s. 24  szczegóły 
1083.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Głuchy telefon. Tygodnik Solidarność 1990 nr 21 s. 24  szczegóły 
1084.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Inteligent neguje istnienie szarego człowieka. Tygodnik Solidarność 1990 nr 51/52 s. 32  szczegóły 
1085.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Kłamstwo. Tygodnik Solidarność 1990 nr 24 s. 24  szczegóły 
1086.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Kołchozowa gospodarka rynkowa. Tygodnik Solidarność 1990 nr 36 s. 24  szczegóły 
1087.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Konflikt fikcyjny i konflikt realny. Tygodnik Solidarność 1990 nr 22 s. 24 (sprost., Piotr Wierzbicki, 23:24...) szczegóły 
1088.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Najdalsza gwiazda. Tygodnik Solidarność 1989 nr 29/30 s. 32  szczegóły 
1089.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Obłudny świat. Tygodnik Solidarność 1990 nr 3 s. 24  szczegóły 
1090.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Papierowe piekło. Tygodnik Solidarność 1990 nr 17 s. 24  szczegóły 
1091.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Pochwała kampanii negatywnej. Tygodnik Solidarność 1990 nr 49 s. 24  szczegóły 
1092.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Prywatyzacja prywatnego. Tygodnik Solidarność 1990 nr 20 s. 24  szczegóły 
1093.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Przeszkadzacze. Tygodnik Solidarność 1990 nr 8 s. 4  szczegóły 
1094.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Rocznicowe płaczki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 38 s. 24  szczegóły 
1095.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Skowronki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 11 s. 24  szczegóły 
1096.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Spotkanie. Tygodnik Solidarność 1990 nr 48 s. 24  szczegóły 
1097.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Strumyk, który okazał się rzeką. Tygodnik Solidarność 1990 nr 47 s. 24  szczegóły 
1098.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Świąteczne gazety. Tygodnik Solidarność 1990 nr 15 s. 24  szczegóły 
1099.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Trzy tygodnie, trzy kwartały. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 24  szczegóły 
1100.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Wielka Europa do małych interesów. Tygodnik Solidarność 1990 nr 10 s. 24  szczegóły 
1101.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Wojsko. Tygodnik Solidarność 1990 nr 25 s. 24  szczegóły 
1102.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Wydział Biologii na zesłaniu. Tygodnik Solidarność 1990 nr 14 s. 24  szczegóły 
1103.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Zabójcza broń Szarugi. Tygodnik Solidarność 1990 nr 18 s. 24  szczegóły 
1104.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Złe humory jajogłowych. Tygodnik Solidarność 1990 nr 19 s. 24 (sprost., 20:24...) szczegóły 
1105.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Złe wróżki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 44 s. 24  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1106.utwór: Pamiętnik entuzjasty (cykl fel.; druk. Tygodnik Solidarność 1990 nr 3-51/52).  szczegóły 
1107.utwór: Pamiętnik entuzjasty (druk. Tygodnik Solidarność 1991 nr 1-23).  szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1108.książka twórcy: Wierzyński Kazimierz: Pamiętnik poety. 1991 (M. in. o inspiracjach twórczych z załączonymi tekstami poetyckimi...) szczegóły 
recenzja: (H.K.): Dwa pamiętniki poetów (W Klubie Literackim "Krąg"). Słowo Powszechne 1992 nr 41 s. 2 (omów. prelekcji Wademara Smaszcza nt. książki i dyskusji w Klubie Lite...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Anna: Pamiętnik poety. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 160-162  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1109.proza: Wierzyński Kazimierz: Pamiętnik poety [fragm.]. Autograf 1989 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
1110.proza: Wierzyński Kazimierz: Pamiętnik poety [fragm.]. Twój Styl 1991 nr 5 s. 65-69  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1111.utwór: Pamiętnik poety.  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: "Pamiętnik 1918-1922" Władysława Broniewskiego i "Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego - dwa świadectwa literackie wojny polsko-bolszewickiej. Biuletyn Literacki 1996 nr 14 s. 5-9  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: Pamiętnik 1918-1922" Władysława Broniewskiego i "Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego - dwa świadectwa literackie wojny polsko-bolszewickiej. Biuletyn Literacki 2000 s. 34-39  szczegóły 
  Wincenty z Lerynu święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1112.książka twórcy: Wincenty z Lerynu święty : Pamiętnik = Commonitorium. 2002 (Reprint, oryg.: Poznań : Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka, 1...) szczegóły 
  Winczakiewicz Jan
1113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Herbert Zbigniew: Pamiętnik huzara. Magazyn Tygodnika Solidarność 1998 nr 5 s. 28  szczegóły 
  Winiarski Bohdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1114.artykuł: Dajnowicz Małgorzata: Profesor Bohdan Winiarski jako pamiętnikarz. Studia Łomżyńskie 2001 t. 12 s. 65-69  szczegóły 
  Wiroński Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1115.książka twórcy: Wiroński Piotr: Z pamiętnika Suzi; Psie sprawy małe i duże. (Sztuka w dwóch aktach). 1993  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1116.książka twórcy: Pamiętnik Literacki. R. 93: 2002 z. 4: Witkacy. 2002 ([Numer monograficzny poświęcony Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi; z...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1117.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 39: 1990 z. 1/2. 1990 (Pokłosie zeszytu Witkacowskiego [Pamiętnik Teatralny 1985 z. 1/...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1118.artykuł: Krzywicka Irena: [Pamiętniki; fragm.:] Dancing with Witkacy. The Warsaw Voice 1989 nr 32 s. 8-9 (z not. o S.I. Witkiewiczu i autoportretem; fragment do druku przygotow...) szczegóły 
  Wittlin Tadeusz
1119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 200 (nota...) szczegóły 
  Wojciechowski Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1120.artykuł: Glura Franciszek: Pamiętnikarz Jakub Wojciechowski. Przyjaciel Ludu 1992 z. 2/3 (1991) s. 32-35  szczegóły 
  Wojewoda Betka
    proza (alfabet tytułów)
1121.proza: Wojewoda Betka: Pamiętnik maturzysty [fragm.]. Pod Tytułem 1998 nr 1 s. 134-140  szczegóły 
  Wojtyła Karol
1122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubczak Franciszek: Pamiętnik półwiecza kapłaństwa Papieża-Polaka. Dar i tajemnica. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 224-225  szczegóły 
  Wolny-Hamkało Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1123.wiersz: Wolny Agnieszka: Z pamiętnika (kiedy jest już bardzo późno i trzeba czymś zająć ręce). Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 176  szczegóły 
  Wolska Maryla
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1124.książka twórcy: Wolska Maryla: O dawnym Lwowie. (Pamiętnik liryczny). [Wiersze]. 1999  szczegóły 
1125.książka twórcy: Wolska Maryla: O dawnym Lwowie. (Pamiętnik liryczny). 2003  szczegóły 
  Wolski Marcin
    proza (alfabet tytułów)
1126.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Biwak. Ład 1990 nr 14 s. 8  szczegóły 
1127.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Demokracja. Ład 1990 nr 8 s. 8  szczegóły 
1128.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Druga młodość. Ład 1990 nr 7 s. 8  szczegóły 
1129.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Integracja. Ład 1990 nr 6 s. 8  szczegóły 
1130.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Jak spędziłem niedzielę. Ład 1990 nr 3 s. 16  szczegóły 
1131.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Kłody genealogiczne. Ład 1990 nr 16 s. 8  szczegóły 
1132.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Propozycja. Ład 1990 nr 5 s. 8  szczegóły 
1133.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Wycieczka. Ład 1990 nr 4 s. 8  szczegóły 
  Wyka Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1134.książka twórcy: Wyka Kazimierz: Życie na niby. Pamiętnik po klęsce. 1985  szczegóły 
  Wyrwa Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1135.książka twórcy: Wyrwa Józef: Pamiętniki partyzanta. 1991  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik partyzanta. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 XI s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabielski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1136.książka twórcy: Zabielski Tadeusz: Pamiętniki z czasów Księstwa Warszawskiego czyli niezwykłe przygody wojenne dwóch oficerów napoleońskich. 2001  szczegóły 
  Zabiełło Stanisław
1137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Serwatka Tomasz: Odprężenie w stosunkach polsko-sowieckich na przełomie 1933/1934 r. oraz wizyta Józefa Becka w Moskwie w świetle pamiętników Stanisława Zabiełły. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2000 z. 11 s. 183-201  szczegóły 
  Zaborowska Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1138.książka twórcy: Zaborowska Irena z Tańskich: Pamiętnik z wojny 1914 r. Pisany w Brodach przez Irenę z Tańskich Zaborowską. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
recenzja: Rost: Pamiętnik Ireny Zaborowskiej. Ikar 2001 nr 12 s. 43  szczegóły 
  Zagajewski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1139.wiersz: Zagajewski Adam: Sobie do pamiętnika. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 13  szczegóły 
  Zagożdżon-Galińska Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1140.książka twórcy: Zagożdżon-Galińska Irena: Pamiętnik. Dokument życia 1911-2001. Nie tylko dla leśników. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Zaleska Justyna Maria
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1141.utwór: Z księgi życia. Pamiętnik Justyny Maryi Zaleskiej. Męczeństwo, mistycyzm i ofiara polskiego dziecka.  szczegóły 
  Zaleski Władysław Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1142.książka twórcy: Zaleski Władysław Michał: 30 lat w Indiach. Pamiętniki ks. Władysława Michała Zaleskiego delegata apostolskiego. 1997  szczegóły 
  Zan Tomasz
1143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Rusycyzmy leksyklane w pamiętniku Tomasza Zana "Z wygnania. Dziennik z lat 1824-1832". Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 101-110  szczegóły 
  Zapolska Gabriela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1144.książka twórcy: Zapolska Gabriela: Z pamiętników młodej mężatki. 1991  szczegóły 
1145.książka twórcy: Zapolska Gabriela: Z pamiętników młodej mężatki. 2002  szczegóły 
  Zator-Przytocki Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1146.książka twórcy: Zator-Przytocki Józef: Pamiętniki z lat 1939-1956. 1999  szczegóły 
  Zawada Filip
    wiersze (alfabet tytułów)
1147.wiersz: Zawada Filip: Pamiętnik 9.05.2000. Ha!art 2000 nr 2/3 s. 77  szczegóły 
1148.wiersz: Zawada Filip: Pamiętnik (Pierwszy dzień powodzi). Odra 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
  Zawadzka Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1149.książka twórcy: Zawadzka Maria: Pamiętnik Mamy dla Taty od dnia aresztowania. Fragmenty pamiętnika Marii Zawadzkiej. 2000  szczegóły 
  Zawadzki Robert
    proza (alfabet tytułów)
1150.proza: [Zawadzki Robert] Teston: Pamiętnik znaleziony w kieszeni pełnej krwi. Lampa i Iskra Boża 1998 nr 13 s. 37  szczegóły 
  Zawisza Krzysztof
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1151.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy - świat wojen, żywiołów, niepokojów. Napis 2001 seria 7 s. 313-321  szczegóły 
  Zdanowicz Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1152.książka twórcy: Zdanowicz Zofia: Kartki z pamiętnika. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
  Zdrojewski Jarosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1153.książka twórcy: Zdrojewski Jarosław: Zapiski z pamiętnika... 1999  szczegóły 
  Zembrzuska Irma
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1154.książka twórcy: Zembrzuska Irma: Z Warszawą w sercu. Fragmenty pamiętnika 1944-1947, wiersze 1941-1948. 1996  szczegóły 
recenzja: Cybulski Maciej: Pamiętnik pisany popiołem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 151 s. 4  szczegóły 
  Zieliński Jacek T.
    wiersze (alfabet tytułów)
1155.wiersz: Zieliński Jacek T.: Z pamiętnika egzorcysty. Autograf 2003 nr 6 s. 23  szczegóły 
  Zieliński Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1156.książka twórcy: Zieliński Roman: Pamiętnik kibica. Ludzie z piętnem Heysel. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Ziemiński Ireneusz
    proza (alfabet tytułów)
1157.proza: Ziemiński Ireneusz: Z pamiętnika starej kobiety (Ku przestrodze). Scriptores Scholarum 1999 nr 2/3 s. 84-86  szczegóły 
  Zienkiewicz Ewa
1158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruda Ewa: Wierne stare pamiętniki. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
  Zięba Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1159.książka twórcy: Zięba Antoni: Pamiętnik pedagoga. [Wspomn. z l. 1946-1960]. 1988  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Piszmy pamiętniki. Głos Nauczycielski 1989 nr 7 s. 11  szczegóły 
1160.książka twórcy: Zięba Antoni: Pamiętnik pedagogiczny. Wspomnienia i refleksje. 1996  szczegóły 
  Zimmermann Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1161.książka twórcy: Zimmermann Roman: Mój pamiętnik od roku 1905 do 1994. 1996  szczegóły 
  Zimoląg-Szczepańska Wacława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1162.książka twórcy: Zimoląg-Szczepańska Wacława: Pierwsza miłość. Pamiętnik Joanny. 1995 ([Wyd. 1. pt. "Pamiętnik Joanny"]...) szczegóły 
  Zwoliński Stefan
    proza (alfabet tytułów)
1163.proza: Zwoliński Stefan: Pamiętnik (fragment). x 1992 ([W ks. zb.:] [Osiemdziesiąt] 80 lat zakopiańskiego gimnazjum. Szkice i...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żebrok Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1164.książka twórcy: Żebrok Jan: Pamiętnik śląskiego nauczyciela. [Wspomn.].  szczegóły 
  Żernicki Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1165.wiersz: Żernicki Janusz: Urywek z pamiętnika. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 13 s. 8 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
  Żeromski Stefan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1166.tekst paraliteracki: Żeromski Stefan: Przez ciernie żywota do wieśniaczej twórczości pamiętnikarskiej i poetyckiej. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 36-38 (przedmowa do książki: Ferdynand Kuraś: Przez ciernie żywota, Książnica...) szczegóły 
  Żmijewska Eugenia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1167.książka twórcy: Żmijewska Eugenia: Płomyk. Z pamiętnika instytutki. 1990  szczegóły 
  Żochowska Maria, Żochowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1168.książka twórcy: Żochowska Maria, Żochowski Stanisław: Nasz pamiętnik. 1914-1984. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Żółkiewski Stanisław
1169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyńska Jadwiga: "Początek i progres wojny moskiewskiej" Stanisława Żółkiewskiego - Pamiętnik czy historia (II). Prace Polonistyczne 1991 seria 44 (1988) s. 233-252  szczegóły 
artykuł: Kuczyńska Jadwiga: "Początek i progres wojny moskiewskiej" Stanisława Żółkiewskiego - pamiętnik czy historia (I). Prace Polonistyczne 1988 seria 43 (1987) s. 53-76  szczegóły 
  Żychliński Ludwik
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1170.książka twórcy: Żychliński Ludwik: [Pamiętniki z wojny amerykańskiej 1862 r.] The memoirs of Ludwik Żychliński. Reminiscences of the American Civil War, Siberia, and Poland. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1171.proza: Żychliński Ludwik: Pamiętniki z wojny amerykańskiej 1862 roku (Fragmenty). Nike 1989 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1172.artykuł: Gren Anna: Subiektywne postrzeganie świata (Pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze). Podkowiański Magazyn Kulturalny 1993 nr 1 s. 17-18 (m.in. w twórcz. Marcela Prousta, Vladimira Nabokova, Franza Kafki. ...) szczegóły 
1173.artykuł: Penkalla Adam: Tadeusz Kościuszko i insurekcja w pamiętnikach cudzoziemców. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1995 nr 1/4 s. 62-67 (w pamiętnikach: Johann Gottfried Seume, Fortina de Piles, Boiseglin de...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
1174.książka: Jesteś moim przyjacielem. Myśli sławnych ludzi o przyjaźni, o przyjaźni w poezji, przysłowia o przyjaźni, wpisy do pamiętnika o przyjaźni. 2001  szczegóły 
1175.książka: Masz blond włosy i oczy niebieskie... Wpisy do pamiętnika. 2001 ([Aforyzmy]...) szczegóły 
1176.książka: Wielkie wspinaczki. Osobiste relacje najwybitniejszych ludzi gór. 1995 (John Hunt, Andrzej Zawada: Dwie przedmowy. * Alpy. - Audrey Salkeld: W...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Utwory anonimowe (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
1177.książka: Hulk. Na podstawie pamiętników Bruce'a Bannera. 2003 ([Na podstawie noweli filmowej Jamesa Schamusa]...) szczegóły 
1178.książka: Idź, zapytaj Alice (Autentyczny dziennik nastoletniej narkomanki). 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Antologie i zbiory (amerykańska)
    książki (alfabet tytułów)
1179.książka: Na ulicy, gdzie mieszkasz. Czarownik. Tajna sankcja. Pamiętnik pisany miłością. ([Zawiera:] Mary Higgins Clark: Na ulicy, gdzie mieszkasz Tł. Elżbieta ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Bradley Omar Nelson
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1180.książka twórcy: Bradley Omar Nelson: Żołnierska epopeja. 1989  szczegóły 
  Cabot Meg
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1181.książka twórcy: Cabot Meg: Pamiętnik księżniczki. 1. 2003  szczegóły 
1182.książka twórcy: Cabot Meg: Pamiętnik księżniczki. 2001  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1183.proza: Cabot Meg: Pamiętnik księżniczki 2. Księżniczka w świetle reflektorów [fragm. ks.:] Pamiętnik księżniczki 2. Książki. Magazyn literacki 2002 nr 7 s. 38  szczegóły 
1184.proza: Cabot Meg: Pamiętnik księżniczki 3 [fragm. ks.]. Książki. Magazyn literacki 2003 nr 1 s. 39  szczegóły 
  Caldwell Erskine
    proza (alfabet tytułów)
1185.proza: Caldwell Erskine: Pamiętnik Judyty Courtright. Przekrój 1994 nr 52 s. 26-28  szczegóły 
  Campbell David G.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1186.książka twórcy: Campbell David G.: Kryształowa pustynia. 1996  szczegóły 
  Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L. *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1187.książka twórcy: Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L.: On mnie prowadzi. 1990  szczegóły 
1188.książka twórcy: Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L.: On mnie prowadzi. 2001  szczegóły 
1189.książka twórcy: Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L.: Z Bogiem w Rosji. 1990  szczegóły 
1190.książka twórcy: Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L.: Z Bogiem w Rosji. 2001  szczegóły 
  Dalton Margot pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1191.książka twórcy: Dalton Margot: Tajemnica starego pamiętnika. 1996  szczegóły 
  Dorris Michael
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1192.książka twórcy: Dorris Michael: Zerwana więź. 1996  szczegóły 
  Dravecky Dave, Stafford Tim *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1193.książka twórcy: Dravecky Dave, Stafford Tim: Powrót miotacza. 1996  szczegóły 
  Fisher Antwone Quenton, Rivas Mim Eichler *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1194.książka twórcy: Fisher Antwone Quenton, Rivas Mim Eichler: Odnaleźć siebie. Wspomnienia. 2001  szczegóły 
  Hall James
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1195.książka twórcy: Hall James: Sangoma. 1996  szczegóły 
  Irving John
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1196.książka twórcy: Irving John: Moje filmowe perypetie. Pamiętnik. 2000  szczegóły 
  Jamison Kay R.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1197.książka twórcy: Jamison Kay R.: Niespokojny umysł. Pamiętnik nastrojów i szaleństwa. 2000  szczegóły 
  Jong Erica
    proza (alfabet tytułów)
1198.proza: Jong Erica: Prawdziwe losy Fanny tak kłamliwie opisane w "Pamiętnikach Fanny Hill". Brulion 1992 nr 19 B s. 263-265  szczegóły 
  Joubert Dereck
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1199.książka twórcy: Joubert Dereck: Dzienniki afrykańskie. Ilustrowany pamiętnik z życia w buszu. 2001  szczegóły 
  Kaysen Susanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1200.książka twórcy: Kaysen Susanna: Przerwana lekcja muzyki. 1996  szczegóły 
  King Stephen
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1201.książka twórcy: King Stephen: Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika. 2001  szczegóły 
  Kotkowski Itzchak
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1202.książka twórcy: Kotkowski Izaak: Wyroki losu. 1997  szczegóły 
  Laake Deborah
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1203.książka twórcy: Laake Deborah: Tajemne obrzędy. Małżeński i pozamałżeński pamiętnik mormonki. 1994 ([Na okł. podtyt.:] Intymny pamiętnik młodej kobiety, ujawniający sekre...) szczegóły 
  Lamb Wally
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1204.książka twórcy: Lamb Wally: Niepamiętnik Dolores Price. 2001  szczegóły 
  MacLaine Shirley
1205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jankun-Dopartowa Mariola: Pamiętnik z epoki New Age'u. Kino 1998 nr 1 s. 56  szczegóły 
  Mayes Frances
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1206.książka twórcy: Mayes Frances: Pod słońcem Toskanii. U siebie we Włoszech. 1999  szczegóły 
1207.książka twórcy: Mayes Frances: Pod słońcem Toskanii. U siebie we Włoszech. 2002  szczegóły 
  Mekas Jonas
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1208.tekst paraliteracki: Mekas Jonas: Kino jako pamiętnik. Kino 1993 nr 8 s. 40-42 (wypow.; notowali Małgorzata Pośpiech, Tadeusz Zielichowski-Wojniłłowic...) szczegóły 
  Merrill Charles
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1209.książka twórcy: Merrill Charles: Podróż albo rzeź niewiniątek. Pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra Charlesa Merrilla, poświęcony Jamesowi Merrillowi i Jackowi Woźniakowskiemu. 1996  szczegóły 
  Merton Thomas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1210.książka twórcy: Merton Thomas: Ślub konwersacji. Dziennik 1964-1965. 1997  szczegóły 
  Nabokov Vladimir
1211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Szczelina. Plus Minus 1998 nr 41 s. 14  szczegóły 
  Nathanson Bernard N.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1212.książka twórcy: Nathanson Bernard N.: Ręka Boga. Od śmierci do życia - podróż zwolennika aborcji, który zmienił zdanie. 1997  szczegóły 
  Norris Chuck
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1213.książka twórcy: Norris Chuck: Sekret wewnętrznej mocy. 1998  szczegóły 
  Nussbaum Elaine
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1214.książka twórcy: Nussbaum Elaine: Pokonałam raka. 1997  szczegóły 
  O'Grady Scott, Coplon Jeff *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1215.książka twórcy: Coplon Jeff, O'Grady Scott: Powrót z honorem. 1996  szczegóły 
  Orgel Doris
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1216.książka twórcy: Orgel Doris: Pamiętnik na Święto Chanuki. 1994  szczegóły 
  Patterson James
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1217.książka twórcy: Patterson James: Pamiętnik pisany miłością. 2001  szczegóły 
1218.książka twórcy: Patterson James: Pamiętnik pisany miłością. 2002  szczegóły 
  Pelzer David James
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1219.książka twórcy: Pelzer Dave: Dziecko zwane "niczym" czyli Dziecięca wola przetrwania. 1999  szczegóły 
  Porter William Sidney
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1220.książka twórcy: Porter William Sidney: Pamiętnik żółtego psa. [Wybór opowiadań]. 1989 ([Wyd. 1 pt. Opowiadania. Warszawa: Iskry 1980 pod pseud. O. Henry]....) szczegóły 
  Rhodes Richard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1221.książka twórcy: Rhodes Richard: Uprawiając miłość. Erotyczna odyseja. 1997  szczegóły 
  Roth Philip
1222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Maccartyzm i pamiętnik aktorki. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 74  szczegóły 
  Sack Joel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1223.książka twórcy: Sack Joel: Nadzieja po Dachau. 1995  szczegóły 
  Sacks Oliver
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1224.książka twórcy: Sacks Oliver: Przebudzenia. 1997  szczegóły 
1225.książka twórcy: Sacks Oliver: Wyspa daltonistów i Wyspa sagowców. 2000  szczegóły 
  Schiller Lori, Bennett Amanda *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1226.książka twórcy: Bennett Amanda, Schiller Lori: Cichy pokój. Powrót z szaleństwa i tortury. 1995  szczegóły 
  Sparks Nicholas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1227.książka twórcy: Sparks Nicholas: Pamiętnik. 2000  szczegóły 
1228.książka twórcy: Sparks Nicholas: Pamiętnik. 2002  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1229.utwór: Pamiętnik [The Notebook].  szczegóły 
  Twain Mark
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1230.książka twórcy: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy. 1990  szczegóły 
1231.książka twórcy: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy. 1993  szczegóły 
1232.książka twórcy: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy. 1997 ([Lektura dla klasy I szkoły średniej]....) szczegóły 
1233.książka twórcy: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy. 2000 ([Lektura szkolna uzupełniające dla szkół ponadpodstawowych]....) szczegóły 
  Van Andel Jay
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1234.książka twórcy: Van Andel Jay: Przedsiębiorcze życie. Autobiografia. 1998  szczegóły 
  Walton Lewis R.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1235.książka twórcy: Walton Lewis R.: Z pamiętnika Lucyfera. 2003  szczegóły 
  Wolff Tobias
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1236.książka twórcy: Wolff Tobias: Chłopięce lata. Pamiętnik. 1999  szczegóły 
  Wurtzel Elizabeth
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1237.książka twórcy: Wurtzel Elizabeth: Kraina prozaca. 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Dunlop Carol, Cortazar Julio *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1238.książka o twórcy: Cortazar Julio, Dunlop Carol: Autonauci z kosmostrady albo Pozaczasowa podróż Paryż-Marsylia. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Hasła osobowe (australijska)
  Testa Serge
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1239.książka twórcy: Testa Serge: 500 dni. Rekordowa podróż dookoła świata na 3,6-metrowym jachcie. 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Harrer Heinrich
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1240.książka twórcy: Harrer Heinrich: Biały pająk. Historia północnej ściany Eigeru. 2000  szczegóły 
  Laun Hellmut
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1241.książka twórcy: Laun Hellmut: Moje spotkanie z Bogiem. [Pamiętnik]. 1990  szczegóły 
  Pichler Karoline
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1242.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Sprawa polska w pamiętnikach Karoliny Pichler. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 7-18  szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1243.książka twórcy: Rilke Rainer Maria: Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Bridgge. 1993  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1244.utwór: Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge [Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge].  szczegóły 
artykuł: Lortholary Bernard: "Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge" - pierwsza powieść naszego wieku. Ogród 1993 nr 1/4 s. 290-293  szczegóły 
  Weissberg-Cybulski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1245.książka twórcy: Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka. 1990 (przedruk z wydania: Paryż: Instytut Literacki 1967 (Biblioteka "Kultur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Svajak Kazihmihr
1246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barszczewski Aleksander: Idee służenia Bogu i wartościom chrześcijańskim w "Pamiętniku" białoruskiego księdza - poety Kazimira Swajaka. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 139-145  szczegóły