Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2000

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Tytuł: pamiętnik
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego". 1988 ([Od Redakcji]. - R. Ohmann: Literatura jako akt. Tł. B. Kowalik i W. K...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Cieński Andrzej: Pamiętniki i autobiografie światowe. 1992 (Wstęp. - Określenie materiału. Jeszcze o definicji. Biografie. Prawda ...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Krzysztof: Wstęp do pamiętnikoznawstwa?. Twórczość 1993 nr 7 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Światowe tendencje w badaniach pamiętnikarstwa. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 170-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 roku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 73-81  szczegóły 
5.artykuł: Cieński Andrzej: Strukturalistyczna tendencja w nauce o autobiografiach i pamiętnikach. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 53-84  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Włodzimierz Wójcik: Pisarstwo Mar...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gawęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Maciąg Kazimierz: Funkcjonowanie form podawczych w pamiętnikach mówionych na przykładzie gawędy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 101-109 (fragment pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 roku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 73-81  szczegóły 
9.artykuł: Maciąg Kazimierz: Pamiętniki mówione - w poszukiwaniu pierwowzoru. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 77-94 (dot. książek będących zapisem rozmów z udziałem dwóch osób (wywiad-rze...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Niewiara Aleksandra: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. 2000 (Część pierwsza. Wprowadzenie: Stereotyp etniczny. Dobór źródeł. Metoda...) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] "Błysk ręki". Plus Minus 1997 nr 21 s. 15 (felieton przed otwarciem wystawy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Niewiara Aleksandra: Śląsk i Ślązacy w pamiętnikarskich opisach XVI-XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 104-115  szczegóły 
13.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Pamiętniki jako źródło do badania XIX-wiecznej frazeologii. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1998 t. 43 s. 118-143  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Dziechcińska Hanna: Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu. 1999 (Słowo wstępne. Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Po...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Dziechcińska Hanna: Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Polski. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 3-14  szczegóły 
16.artykuł: Korytko Andrzej: Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu" szwedzkiego. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 63-72 (mi.in. problemy z ustaleniem autorstwa pamiętników, czasu ich powstani...) szczegóły 
17.artykuł: Korytko Andrzej: Pamiętnik - próba definicji. Z badań nad pamiętnikami ze szczególnym uwzględnieniem pamiętnikarstwa okresu wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 42-57  szczegóły 
18.artykuł: Latawiec Piotr: Pamiętnikarze z czasów panowania Augusta III Sasa. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 109-124 (m.in. Wacław Boreyko, Józef Boskovic, Antoni Sebastian Dembowski, Wojc...) szczegóły 
19.artykuł: Sokólska Urszula: Rutenizmy leksykalne w siedemnastowiecznych pamiętnikach kresów północno-wschodnich. Białostocczyzna 1993 nr 1 s. 19-26  szczegóły 
20.artykuł: Sokólska Urszula: Uwagi o siedemnastowiecznej koniugacji (na materiale północnokresowej prozy pamiętnikarskiej). Białostocczyzna 1997 nr 1 s. 64-78  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Żaliński Henryk: Zapomniane pamiętniki z powstania listopadowego. x 1993 ([W ks.:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feli...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Pamiętniki polskich zesłańców. x 1998 (w ks.: Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Pamiętnik z płomieni. Polityka - Kultura 1994 nr 7 s. III (o micie litarackim Warszawy i środowisku młodych poetów w okupowanej s...) szczegóły 
sprostowanie: Drewnowski Tadeusz: "Pamiętnik z płomieni". Polityka 1994 nr 32 s. 2 (list do red....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piaszczyński Piotr: Pamiętnik smakosza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 11 14  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepański Jan: Monografia pamiętnikoznawcza o rolach intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 187-189  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Włodzimierz Wójcik: Pisarstwo Mar...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Biskup Ryszard: Pamiętniki w ogniu. Goniec Świętokrzyski 2000 nr 1(5) s. 5 (o zniszczeniu graomadzonych latami pamiętników zgromadzonych w Wydzial...) szczegóły 
29.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Janczak Natasza: Pamiętniki pisarzy: prywatność czy literatura (Piszą licealiści). Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 4-5 (z not....) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
31.konkurs: "Jak żyjesz Polaku?" Konkurs na pamiętnik-zwierzenie (1999). (rozstrzygnięcie w XII 2000 roku...) szczegóły 
32.konkurs: Konkurs na małą formę literacką: nowelę, opowiadanie, pamiętnik, felieton (1994).  szczegóły 
33.konkurs: Konkurs na pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich (1997). (nagr.: Marian Krupa, Andrzej Gajewski, Adam Szałowski, Danuta Sikorska...) szczegóły 
34.konkurs: Konkurs na pracę pisemną w dowolnej formie (np. pamiętnik, reportaż, felieton) (1997). (konkurs dla osób niepełnosprawnych dot. doświadczeń życiowych; nadsyła...) szczegóły 
35.konkurs: "Kratą dzielona samotność" - konkurs literacki na prozę, poezję, pamiętnik-wspomnienie (1993). (nagr.: Henryk Ż., Mirosław K., Marek D., Michał Aleksander H....) szczegóły 
36.konkurs: "Losy Kurpiów - sukcesy i porażki" - konkurs na pamiętniki, wspomnienia i relacje (1999).  szczegóły 
37.konkurs: "My, pokolenie 1950" - konkurs na dowolną formę literacką (reportaż, pamiętnik, wiersz, scenariusz, relację itp.) (1989).  szczegóły 
38.konkurs: Ogólnopolski Otwarty Konkurs im. Adama Polewki na wypowiedź publicystyczną w formie eseju, reportażu, artykułu, pamiętnika itp. (1989; edycja IX). (IX, pod hasłem "Brzask i zmierzch"; nagr.: E. Hrywniak, M.M. Człapińsk...) szczegóły 
39.konkurs: "Opis mego życia, prac, przemyśleń i dążeń" - konkurs na pamiętnik młodego pokolenia wsi polskiej przełomu tysiącleci (1998).  szczegóły 
artykuł: Konkurs na pamiętniki młodego pokolenia wsi polskiej przełomu tysiącleci. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 233-234 (ogłoszenie...) szczegóły 
40.konkurs: "Pamiętniki końca wieku" - konkurs na pamiętnik (2000). (rozstrzygnięcie: V 2000...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na pamiętnik. Akcent 2000 nr 1/2 s. 250 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
41.konkurs: "Pamiętniki Polaków na Wschodzie (Białoruś, Ukraina, Kazachstan) - losy pokoleń" - konkurs (1999). (termin do 31 XII 1999 r....) szczegóły 
42.konkurs: "Pamiętniki Polaków na Wschodzie (Białoruś, Ukraina, Kazachstan) - losy pokoleń" - konkurs (2000). (termin do 31 XII 2000 r....) szczegóły 
43.konkurs: "Polaków pamiętnikarski portret własny" - wielki konkurs na dzienniki 1989/1990 (1989).  szczegóły 
44.konkurs: "Polska końca XX wieku - pamiętniki odrzuconych" - konkurs na pamiętniki, dzienniki, relacje, dokumenty. (nagrodzeni: Joanna Wójcik, Violetta Waluk, Andrzej Ryczaj, Andrzej Sit...) szczegóły 
artykuł: (JAG): Pamiętniki odrzuconych (Wręczenie nagród laureatom konkursu SLD). Trybuna 2000 nr 76 s. 3 (nota spraw. z uroczystości wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na pamiętniki odrzuconych. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 3 s. 16 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Polska końca XX wieku. Pamiętniki odrzuconych. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 47 s. 24 (wyniki...) szczegóły 
45.konkurs: "Polskie przełomy" - konkurs literacki na pamiętnik, dziennik, zbiory listów, wspomnienia, autobiografię, reportaż, powieść, opowiadanie, nowelę (1989). (nagr.: Lucjan Zuzia, Alicja Chruścicka-Waśko; wyróżn.: Aleksander Ambr...) szczegóły 
46.konkurs: "Polskość - Diaspora - Uniwersalizm" - konkurs na pamiętniki polskich uczonych, działaczy i tworców przebywających na emigracji.  szczegóły 
47.konkurs: "Warszawa w świadomości Warszawiaków, Polaków i Polonii" - wielki konkurs pamiętnikarski na czterechsetlecie stołeczności Warszawy (1998).  szczegóły 
48.konkurs: "Życiorys własny robotnika"- Ogólnopolski Konkurs Pamiętnikarski im. Jakuba Wojciechowskiego, m. in. na opowiadanie, reportaż, biografię i autobiografię (1988). (wyniki 1988;...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Cud nad Wisłą. Plus Minus 1997 nr 41 s. 14  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kielce (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Antolski Zdzisław: Pamiętnik kielecki. Radostowa 1998 nr 3/4 s. 21 (nt. kieleckiego środowiska literackiego...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
51.konkurs: Konkurs dla mieszkańców Czechosłowacji na najlepszy materiał dziennikarski: reportaż, publicystykę, pamiętnik przedstawiający współczesne życie polskiej społeczności w Czechosłowacji.  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii (życie literackie polskie za granicą)
52.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kamieniecka Danuta: "Pamiętnik Literacki". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 293 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Cieński Andrzej: Początki bibliografii światowej na temat pamiętników i autobiografii. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 243-270  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Ceglarek Wanda Krystyna: Bibliografia pamiętników wielkopolskich. 1919-1983. 1989  szczegóły 
recenzja: Molik Witold: Pamiętniki Wielkopolan. Kronika Wielkopolski 1991 nr 1/2 s. 39-40  szczegóły 
55.książka: Durlik Elżbieta, Kosmala Alicja: Pulsująca teraźniejszość. Alfabety, wywiady-rzeki, pamiętniki i relacje z lat 1989-1992 w wyborze. Zestawienie bibliograficzne. 1992  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Kamolowa Danuta: Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1/4 s. 151-154  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Pamiętnik Zarzecki. 1996 ([M.in. hasła:] Ludwik Kobiela (oprac. Hermina Przemyk)....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogdanowska-Spuła Ewa: "Szkice do pamiętników" Jana Stankiewicza - redaktora koncernu "Ilustrowany Kurier Codzienny". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 45-46 (streszczenie referatu...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
60.odwołanie: Pamiętnik Emigracji (Paryż, 1832-1833). x  szczegóły 
artykuł: Kempa Andrzej: Pamiętnik Emigracji. Pieśń Skrzydlata 1997 nr 3 s. 28-29 (nt. profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
61.odwołanie: Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński (Wilno, 1820-1822). x  szczegóły 
62.odwołanie: Pamiętnik Naukowo-Literacki (Wilno, 1849-1850). x  szczegóły 
artykuł: Kempa Andrzej: Ocalony świadek oskarżenia ("Pamiętnik Naukowo-Literacki", Oddział II, zeszyt 1). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 65-74  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baltyn Hanna: Jubileuszowy "Dialog" i nowy "Pamiętnik". Życie Warszawy 1994 nr 124 dod. s. 4 (omów. nru 3 z 1994...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Teksty Drugie", "NaGłos", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 58-60 (omówienie zeszytu 20 z 1995...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
65.odwołanie: Pamiętnik Literacki. x  szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 67-68 (omówienie z. 4 z 1995...) szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Teksty Drugie", "NaGłos", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 58-60 (omówienie nru 3 z 1995...) szczegóły 
66.odwołanie: Pamiętnik Słowiański. x  szczegóły 
67.odwołanie: Pamiętnik Teatralny. x  szczegóły 
książka: Pamiętnik Teatralny. Bibliografia zawartości 1983-1994. 1998  szczegóły 
książka: Pamiętnik Teatralny XL 1952-1992. 1995 ([Dokumentacja działalności periodyku: kalendarium, wykazy osobowe czło...) szczegóły 
artykuł: AST: Pamiętnik Teatralny. Życie Warszawy 1992 nr 307 s. 13 (omów. nru 3/4 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Baltyn Hanna: Jubileuszowy "Dialog" i nowy "Pamiętnik". Życie Warszawy 1994 nr 123 dod. s. 4 (omów.z. 1/2 z 1993...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Pamiętnik Teatralny. Rzeczpospolita 1992 nr 286 s. 3 (omów. zawartości numeru 3/4 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Krasiński Edward: Czterdzieści lat "Pamiętnika Teatralnego". Dialog [Warszawa] 1992 nr 11 s. 114-123  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: "Pamiętnik Teatralny". Tygodnik Powszechny 1991 nr 41 s. 8 (omów. zawartości nr 1/2 z 1990 r....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): "Pamiętnik Teatralny". Tygodnik Powszechny 1992 nr 18 s. 8 (omów. z. 1 z 1991 r....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): "Żydowski" numer "Pamiętnika Teatralnego". Tygodnik Powszechny 1993 nr 36 s. 10 (omów. zawartości nru 1/4 z 1992 r. pośw. historii teatru żydowskiego w...) szczegóły 
artykuł: Mrozińska Stanisława: Prehistoria "Pamiętnika Teatralnego". x 1989 ([W ks. zb.:] O teatrze i dramacie. Wrocław 1989 s. 191-199 [dot. lat 1...) szczegóły 
artykuł: Poskuta-Włodek Diana: Teatr czasu wojny - reinterpretacje (Pamiętnik Teatralny 1997 / 1-4, 1998 / 1-2). Didaskalia 1998 nr 28 s. 104-107 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Raszewski Zbigniew: Pamiętamy o pamiętniku. Goniec Teatralny 1992 nr 22/23 s. 1, 4-5 (wyw., rozm. Jagoda Hernik-Spalińska...) szczegóły 
68.odwołanie: Pamiętnikarstwo Polskie. x  szczegóły 
artykuł: F.J.: Pamiętnikarstwo Polskie. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 232-234 (nt. prac nad wznowieniem kwartalnika wydawanego w l. 1971-1977...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Teksty Drugie", "NaGłos", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 58-60 (omówienie nru 5 z 1995...) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 67-68 (omówienie nru 2 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: "Znak", "Teksty Drugie", "NaGłos", "Pamiętnik Literacki". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 58-60 (omów. nru 10 z 1995...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
    odwołania do (alfabet tytułów)
71.odwołanie: Pamiętnik Literacki (Londyn). x  szczegóły 
artykuł: Amber Ludwika: Pamiętnik Literacki w Australii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 13 (wypowiedź z okazji jubileuszu 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Autorzy, których prace ukazały się w "Pamiętniku Literackim" lub z którymi przeprowadzono wywiady. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 87-89 (wykaz...) szczegóły 
artykuł: Danel Robert: O tomie czeskim "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 120-122 (omów. zawartości t. 21 z 1996; przedruk z: Głos Ziemi Cieszyńskiej<...) szczegóły 
artykuł: Kawka Jerzy: Dwugłos o "Pamiętniku Literackim". Tydzień 1993 nr 18 s. 12 (omó. tomu 17 z 1992 r....) szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Dwadzieścia pięć lat Pamiętnika Literackiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 8-12  szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: "Pamiętnik Literacki" - próba bilansu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 47-52 (z okazji 20-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Lewański Ryszard K.: "Pamiętnik Literacki" - a Włochy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 53-57 (nt. swojej współpracy z pismem oraz jego znaczenia dla pisarzy i human...) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: Zeszyt szwedzki "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 124-125 (omów. zawartości t. 17 "Pamiętnika Literackiego" pośw. kontaktom liter...) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: Zeszyt szwedzki "Pamiętnika Literackiego". Tygodnik Powszechny 1993 nr 2 s. 8 (omów. z. 17...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik i cenzura. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 159 (protokół dot. zawartości Pamiętnika Literackiego 1985 t. 9 spor...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik i cenzura. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 158 (protokół dot. zawartości Pamiętnika Literackiego 1981 t. 4 spor...) szczegóły 
artykuł: P.K.: O Pamiętniku Literackim w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 157 (rec. t. 12 z 1987; przedr. z: Więź 1989 nr 4...) szczegóły 
artykuł: Pospieszalski Antoni: Dwugłos o "Pamiętniku Literackim". Tydzień 1993 nr 18 s. 12 (omów. tomu 17 z 1992 r....) szczegóły 
artykuł: Rosner Edmund: Dwadzieścia roczników "Pamiętnika Literackiego". Forum Polonijne 1996 nr 1 s. 18 (omówienie charakteru czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Wasiak-Taylor Regina: 20 lat "Pamiętnika Literackiego". Tydzień 1995 nr 42 s. 11  szczegóły 
artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Londyński "Pamiętnik Literacki". Topos 1994 nr 8/9 s. 18  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Pamiętnik - czytadło ulubione. Guliwer 1995 nr 5 s. 10-13 (o popularności w literaturze dziecięcej utworów stylizowanych na pamię...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Simonides Dorota: O współczesnych pamiętnikach dzieci. Monografia folklorystyczna. 1993 (Wstęp. - Z dziejów pamiętnikowego albumu. Prowadzenie pamiętników. Cel...) szczegóły 
recenzja: Świtała Dorota: Pamiętniki dziecięce. Literatura Ludowa 1996 nr 4/5 s. 113-115  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kurpie (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Agropersonalizm w pamiętnikach polskich chłopów. Studium przypadku na przykładzie czterech wypowiedzi autobiograficznych Stanisława Elcesera. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1992 r. 6 s. 196-209  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Bortkiewicz Paweł: Zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Studium na podstawie polskiej łagrowej literatury pamiętnikarskiej. 1994  szczegóły 
76.książka: Burdowicz-Nowicka Maria: Pamiętniki kolejarzy. 1991 (Wstęp.- Problemy zawodu i kultury kolejarzy. Amatorska twórczość kolej...) szczegóły 
77.książka: Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy. Sesja naukowa: Gdańsk - październik 1989 rok. 1989 (Od redaktora. * I. Referaty na sesję naukową "Konflikt społeczny w per...) szczegóły 
78.książka: Siekierski Stanisław: Etos chłopski w świetle pamiętników. 1992 (Wstęp: Założenia metodologiczne. Zanim sformułowano i zapisano idee ch...) szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Etos chłopski w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Tobera Janina: "Etos chłopski". "Etos chłopski w świetle pamiętników". Myśli na marginesie książki Stanisława Siekierskiego. Przegląd Socjologiczny 1993 nr 42 s. 169-173  szczegóły 
79.książka: Siekierski Stanisław: Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich w społecznościach lokalnych w świetle pamiętników. 1995 (I. Wprowadzenie. II Funkcje parafii w opiniach pamiętnikarzy. III. Zmi...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
80.odwołanie: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. x  szczegóły 
artykuł: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1, okł. (komunikat zarządu nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1997 nr 1 okł., nr 2 okł. (tekst dokumentu prezenującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 1 okł. (tekst dokumentu definiującego cele i zadania działalności fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 2 okł. (tekst dokumentu prezentującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
81.impreza: Konwersatorium Pamiętnikoznawstwa (1997). (debata nad publikacją: Henryk Słabek: Intelektualistów obraz własny w ...) szczegóły 
82.impreza: "Pamiętnikarstwo końca XX wieku" - sympozjum (1998).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: AR, RB: Gwiazdy piszą o sobie (Autobiografie, pamiętniki...). Antena 1998 nr 3 s. 8-9 (nt. wspomnień słynnych ludzi, dot. autorów: Olga (Kora) Jackowska, Kry...) szczegóły 
84.artykuł: Berlińska Danuta, Pasierbiński Andrzej: Konkurs na pamiętniki trzech pokoleń mieszkańców ziem zachodnich i północnych jako ogniwo polskiej tradycji pamiętnikarskiej. Studia Śląskie 1990 t. 48 s. 235-249  szczegóły 
85.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
86.artykuł: Chałasiński Józef: Pamiętnikarstwo młodego pokolenia wsi jako przejaw kultury współczesnej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 33-38 (streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu Wydziału Nauk Społeczny...) szczegóły 
87.artykuł: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Świadomość narodowa chłopów w świetle pamiętników w okresie powstań narodowowyzwoleńczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 45 s. 87-93  szczegóły 
88.artykuł: Gałaj Dyzma, Szczepański Jan: Poparcie dla ZAP [Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych] w IRWiP [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN i deklaracja współpracy. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 175  szczegóły 
89.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Kultura społeczna mieszkańców regionu kurpiowskiego na tle kultury innych regionów w świetle dokumentów pamiętnikarskich. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1998 r. 12 s. 70-82 (dot. XX w....) szczegóły 
90.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Nowe pamiętniki emigrantów Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 188-191  szczegóły 
91.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Pamiętnikarze ludowi Kurpiowszczyzny. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1990 r. 4 s. 179-189  szczegóły 
92.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 155-207 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1983...) szczegóły 
93.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 124-156 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1984...) szczegóły 
94.artykuł: Grzelak Zdzisław: Powstaje Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] Polskiej Akademii Nauk (Notatka w sprawie potrzeby i perspektyw Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR PAN). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 173 (tekst z załącznikiem: Załącznik do "Notatki w sprawie potrzeby i persp...) szczegóły 
95.artykuł: Jakubczak Franciszek: Fenomen pamiętnikarstwa polskiego a lokalno-regionalna kultura wsi. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 124-136  szczegóły 
96.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zasoby pamiętników. Zasady i zakres ich użytkowania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1989 z. 2 s. 259-68 (nt. dokumentów pamiętnikarskich jako materiałów źródłowych dla potrzeb...) szczegóły 
97.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zbiory oraz placówki pamiętnikarstwa polskiego i polonijnego. Nauka 1998 nr 3 s. 125-140  szczegóły 
98.artykuł: Kaziów Michał: Pamiętniki. Komunikaty 1996 nr 5 s. 5 (pamiętnikarstwo w dwudziestoleciu międzywojennym i obecnie; felieton...) szczegóły 
99.artykuł: Korytko Andrzej: Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu" szwedzkiego. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 63-72 (mi.in. problemy z ustaleniem autorstwa pamiętników, czasu ich powstani...) szczegóły 
100.artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Nad polskimi pamiętnikami. Autorzy - inspiratorzy - czytelnicy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne 1994 z. 7 s. 31-45  szczegóły 
101.artykuł: Kostrowicka Irena: Śladami dzieła Ludwika Krzywickiego. "Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich". Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 116-119 (przedmowa do antologii: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich, ...) szczegóły 
102.artykuł: Kot Wiesław: Pamiętniki z holocaustu. Arkusz 1993 nr 20 s. 3  szczegóły 
103.artykuł: Kowalczyk Jacek: Nastroje społeczne w ZSRR 1941-1942 (W świetle literatury pamiętnikarskiej). Studia Historyczne 1997 z. 3 s. 375-396  szczegóły 
104.artykuł: Kubis Barbara: Miejsce literatury pamiętnikarskiej w systemie środków dydaktycznych do nauczania i uczenia się historii. Wiadomości Historyczne 1993 nr 3 s. 159-163  szczegóły 
105.artykuł: Leoński Jacek: Drogi życiowe robotników Ziem Zachodnich (Na podstawie pamiętników robotniczych z 1981 roku). Rocznik Koszaliński 1992 nr 22 s. 39-45  szczegóły 
106.artykuł: Leoński Jacek, Rzepa Teresa: Przeszłość sportretowana w pamiętnikach (Na podstawie pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich). Rocznik Koszaliński 1993 nr 23 s. 111-119  szczegóły 
107.artykuł: Leoński Jacek: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych (Uwagi do socjologicznej analizy pamiętników). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1996 nr 7 (166) s. 71-76 (na materiale pamiętników nadesłanych na konkursy: "Pamiętnik mieszkańc...) szczegóły 
108.artykuł: Malanowski Jan: Pamiętniki - ważny dokument historyczny. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 92-93  szczegóły 
109.artykuł: Marciszewska Elżbieta: Analiza pamiętników nadesłanych na konkurs "Życiorys własny robotnika". Przegląd Zachodni 1998 nr 3 s. 155-176  szczegóły 
110.artykuł: Markiewicz Władysław: Jubileuszowe pamiętniki robotników szkoły naukowej Floriana Znanieckiego. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 184-187  szczegóły 
111.artykuł: Meducka Marta: Pamiętniki chłopów jako pomocnicze źródło wiedzy o miejscu i roli książki w środowisku wiejskim przed 1918 rokiem. Rocznik Świętokrzyski 1989 t. 16 s. 221-242 (dotyczy pamiętników autorów urodzonych między 1840 a 1905...) szczegóły 
112.artykuł: Niewiadomski Donat: Kartka z historii ludowego pamiętnikarstwa. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 39-40  szczegóły 
113.artykuł: Paździoch Władysław: Zarys pamiętnikarstwa w regionie głogowskim po II wojnie światowej. Mit 1998 nr 3 s. 57-61  szczegóły 
114.artykuł: Pietraszek Edward: Rola wychowawcza matki w rodzinie robotniczej 1880-1939 (w świetle pamiętników). x 1992 ([W ks. zb.:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbi...) szczegóły 
115.artykuł: Romaniszyn Krystyna: Obraz Polski a świadomość narodowa (Analiza pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie). Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 295-308  szczegóły 
116.artykuł: Rzepa Teresa: Psychologiczny portret mieszkańca Pomorza Środkowego (Na podstawie pamiętników obejmujących lata 1945-1970). Rocznik Koszaliński 1992 nr 22 s. 23-38  szczegóły 
117.artykuł: Siekierski Stanisław: Pamiętnikarze a społeczne konteksty. x 1999 ([W ks.:] Pokolenia, kultura, polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie...) szczegóły 
118.artykuł: Siekierski Stanisław: Świadomość chłopów okresu kolektywizacji w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 53-63  szczegóły 
119.artykuł: Walkusz Jan: Twórczość pamiętnikarsko-wspomnieniowa polskiego duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski XIX i XX wieku. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 4 s. 115-142 (dotyczy wspomnień z okresu pruskiego; relacji z podróży i wspomnień ob...) szczegóły 
120.artykuł: Wiśniewska Katarzyna: Bibliografia adnotowana pamiętników powstałych w wyniku konkursów na pamiętniki ogłoszonych w latach 1976-1986 przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach, "Słowo Ludu" oraz Ośrodek Kultury Literackiej. Studia Kieleckie 1994 nr 2 s. 89-108  szczegóły 
121.artykuł: Wojtkiewicz-Rok Wanda: Studia medyczne we Lwowie w latach 1894-1939 w świetle pamiętników lekarzy. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 108-110 (na przykładzie pamiętników pozostających w rękopisach...) szczegóły 
122.artykuł: Wyszyński Stefan: Problemy społeczno-moralne wsi w "Pamiętnikach chłopów". Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 46-60 (dot. antologii: Pamiętniki Chłopów, Warszawa 1935...) szczegóły 
123.artykuł: Zamierzenia Komitetu Pamiętnikoznawstwa PAN kontynuowanie przez przez ZAP IRWiR [Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN [!]. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 176 (skład Komitetu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Sieradzka Anna: Kraj lat dziecinnych. Wizerunek dworu polskiego pierwszej połowy XX wieku we współczesnej literaturze pamiętnikarskiej. x 2000 ([W ks. zb.:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dwór, dworek (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Sieradzka Anna: Kraj lat dziecinnych. Wizerunek dworu polskiego pierwszej połowy XX wieku we współczesnej literaturze pamiętnikarskiej. x 2000 ([W ks. zb.:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Bartnicka Kalina: Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego Oświecenia. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1992 t. 35 s. 37-86  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
127.książka: Niewiara Aleksandra: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. 2000 (Część pierwsza. Wprowadzenie: Stereotyp etniczny. Dobór źródeł. Metoda...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Waszkiewicz Jerzy: Obraz Białorusi i Białorusinów w pamiętnikarstwie polskim lat 1945-1991. Rocznik Wschodni 1999 nr 5 s. 39-44 (m.in.: Maria Czpska, Wacław Lednicki, Czesław Miłosz, Grażyna Strumiłł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
129.książka: Mikulska Janina: Ostrołęka i Kurpie w literaturze pięknej. Bibliografia. Cz. 2. Ostrołęka i Kurpie w powieściach, pamiętnikach i legendach. 1999  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zawody (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Mauersberg Stanisław: Szkoła i nauczyciel Drugiej Rzeczypospolitej w literaturze pięknej i pamiętnikarskiej. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1991 t. 34 s. 125-174  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, holocaust (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Szoa. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. Midrasz 1999 nr 10 s. 36-44  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zarys programu prac Ośrodka Pamiętnikarstwa Warszawskiego TPP [Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa] na lata 1997-1998. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 181-183  szczegóły 
133.artykuł: Przed trzydziestoleciem powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 230-232 (zawiera listę członków założycieli Towarzystwa...) szczegóły 
134.artykuł: Wandowski Henryk: Polaków pamiętnikarski portret własny. Argumenty 1988 nr 41 s. 9 (historia ruchu pamiętnikarskiego w Polsce w XX w., szerzej o Towarzyst...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
135.książka: Solecki Wiesław: Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki". 1991  szczegóły 
136.książka: Żurawski Ryszard: Pamiętnik z powstania warszawskiego - Miron Białoszewski. 1999  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Małek Bogumiła: Umieranie Miasta (Propozycja interpretacyjno-metodyczna opracowana na podstawie fragmentów "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego). Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 2 s. 25-32  szczegóły 
138.artykuł: Wrońska Beata: Pamiętnik może być przyjacielem. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 40-41 ("Dom w domu" Anny Kamieńskiej na lekcji języka polskiego w szkole pods...) szczegóły 
139.artykuł: Żak Stanisław: Oryginalność "Pamiętnika mówionego" Aleksandra Wata. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 3-12  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
140.książka: Ale i słaby nie zginie. Różne oblicza Kanady. Pamiętniki imigrantów polskich 1981-1989. 1990  szczegóły 
141.książka: America through Polish eyes. An anthology. 1988 ( ...) szczegóły 
142.książka: Ameryka w pamiętnikach Polaków. Antologia. 1988  szczegóły 
143.książka: Antologia pamiętników i dzienników w opracowaniu szkolnym. 1999  szczegóły 
144.książka: Bal u burmistrza. Pamiętniki wójtów i burmistrzów pierwszej kadencji demokratycznego samorządu. 1997  szczegóły 
145.książka: Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców. Czasy międzywojenne, okupacja, powstanie. Dawna Praga. 1995 ([M. in.:] Anna Dunin-Wąsowicz: Od redakcji. - Jan Sieklicki, Ryszard S...) szczegóły 
146.książka: Harcerki 1939-1945. Relacje - pamiętniki. 1985  szczegóły 
147.książka: Kartki z pamiętnika przyjaźni polsko-łużyckiej. (zawiera 14 tekstów ze sztambucha Jurija Łusćanskiego; z koment. Ewy Si...) szczegóły 
148.książka: Kiedy Milanówek był stolicą... Artykuły, wspomnienia, pamiętniki, anegdoty 1899-1999. 2000  szczegóły 
149.książka: Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku. 1992 (Adam Massalski: Wstęp. - [Teksty aut.:] Jan Nepomucen Czarnowski, Zygm...) szczegóły 
150.książka: Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy. Sesja naukowa: Gdańsk - październik 1989 roku. 1989 ([M. in.:] II. Materiały źródłowe polski sierpień 1980 we wspomnieniach...) szczegóły 
151.książka: Ku pamięci. 890 wierszyków z pensjonarskich pamiętników! I "walentynki" dla twej dziewczynki!. 1995  szczegóły 
152.książka: Łowicki Judym. Pamiętniki doktora Stanisława Rotstada oraz wpomnienia przyjaciół. 1998  szczegóły 
153.książka: Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków. 1996 (Wojciech Sitek: Słowo wstępne. - [Teksty 10 wspomnień pióra nieliterat...) szczegóły 
154.książka: Moja twarz jest niepowtarzalna. Pamiętniki młodych nauczycieli '93. 1993 ([20 tekstów pióra nieliteratów oraz podp. godłem aut.]....) szczegóły 
recenzja: Giza Teresa: Pamiętniki nauczycieli. Ikar 1994 nr 3 s. 12  szczegóły 
recenzja: Rynio Alina: Pamiętniki młodych nauczycieli. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 180-181  szczegóły 
155.książka: Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w latach 1610-1612. 1995  szczegóły 
recenzja: Polak Wojciech: W sprawie nowej edycji pamiętników polskich dotyczących wojny z Moskwą w latach 1607-1612. Zapiski Historyczne 1997 z. 1 s. 115-121  szczegóły 
156.książka: ...Ocalić od zapomnienia. Półwiecze Elbląga (1945-1995) w pamiętnikach, notatkach i materiałach wspomnieniowych ludzi Elbląga. 1997 (Od wydawcy [wstęp]. - Ryszard Tomczyk: Ocalić od zapomnienia [przedmow...) szczegóły 
157.książka: Ogrody... 1500 wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1999  szczegóły 
158.książka: Ogród nowych wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1999  szczegóły 
159.książka: Ogród nowych wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1999  szczegóły 
160.książka: Ogród wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1996 (Barbara Podgórska, Adam Podgórski: Od autorów [wstęp]. - [Anonimowe wi...) szczegóły 
161.książka: Ogród wierszyków do pamiętników. Mała antologia poezji sztambuchowej. 1997 ([Wybór poezji sztambuchowej ułożonej na różne okazje; teksty o nieujaw...) szczegóły 
162.książka: Ogród wierszyków do pamiętników. Mała Antologia poezji sztambuchowej. 1999  szczegóły 
163.książka: Opowieści niesamowite z życiorysów sławnych ludzi i pamiętników polskich zaczerpnięte. 2000  szczegóły 
164.książka: Orlęta w Jaworznie. Kartki z pamiętnika, Tadeusz Lustig; Moje wspomnienia o "Orlętach", Józef Półćwiartek; Historia i opis wiezięnia progresywnego w Jaworznie, Henryk Sarna. 1997  szczegóły 
165.książka: Pamiętnik - Henrykowi Sienkiewiczowi. 1996 ([M.in. wiersze uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Henryka Sienkiewicz...) szczegóły 
166.książka: Pamiętnik 45-cio lecia zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. 1944-1989. 1989 ( [Anonimowe wiersze, fragmenty wspomn. i teksty okolicznościowe]. - Z....) szczegóły 
167.książka: Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone. 1977  szczegóły 
168.książka: Pamiętniki imigrantów polskich w Kanadzie. Wybór pamiętników nadesłanych na konkurs Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w r. 1972. (T. 1: 1975, 272 s. T. 2: 1977, 259 s. T. 3: 1978, 259 s....) szczegóły 
recenzja: Adamiec Dorota: Słownictwo polonijne na przykładzie "Pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie" w edycji Benedykta Heydenkorna. Poradnik Językowy 1992 z. 2 s. 134-143  szczegóły 
169.książka: Pamiętniki kombatantów Kurpiowszczyzny. 1997  szczegóły 
recenzja: Żerański Zbigniew: Czytając "Pamiętniki Kombatantów [!] Kurpiowszczyzny". Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1999 z. 13 s. 327-330  szczegóły 
170.książka: Pamiętniki lekarzy częstochowskich.  szczegóły 
171.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe, nagrody i wyróżnienia. 1997 (T. 2: [Teksty 6 wspomnień pióra nieliteratów oraz Danuty Sikorskiej] <...) szczegóły 
172.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe, nagrody i wyróżnienia. 1998  szczegóły 
173.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 1996 ([Teksty 14 wspomnień pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Jakubczyk Franciszek: Owocny powrót IGS do tradycji pamiętnikarstwa wiejskiego. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 194-199  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Chłopskie spojrzenie (Nowe pamiętniki, nowy czas...). Aneks Trybuny 1999 nr 48 s. 1-2 (dot. także t. 2-5...) szczegóły 
174.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 1999  szczegóły 
recenzja: (AB): Pamiętniki nowego pokolenia. Trybuna 1999 nr 88 s. 9 (dot. t. 5...) szczegóły 
175.książka: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. 2000  szczegóły 
176.książka: Pamiętniki Polaków na Litwie 1945-1995 - losy pokoleń. Materiały konkursowe. 1998  szczegóły 
177.książka: "Pamiętniki serca". 1996 (Kazimiera Bogumiła Piechocińska: Od redakcji. - Maria Szyszkowska: Dra...) szczegóły 
178.książka: Pamiętniki wychowawców fizycznych. 1989 (R. Trześniowski: Wstęp. - [27 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
179.książka: Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regestry. 1988 ( Michał Grynberg: Wstęp. - [Teksty pióra nieliteratów i o nie ustalony...) szczegóły 
180.książka: Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regestry. 1993  szczegóły 
181.książka: Pamiętniki znalezione w Katyniu. 1989 (Janusz Zawodny: Przedmowa. - [15 tekstów pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Tasak Jan: Pamiętniki znalezione w Katyniu. Suplement 1990 nr cztery [z IV] s. 8  szczegóły 
182.książka: Pamiętniki znalezione w Katyniu. 1990 ([Przedr. fotooffs., oryg.: Paris: Editions Spotkania 1989]...) szczegóły 
183.książka: Pamiętniki znalezione w Katyniu. 1990  szczegóły 
recenzja: Gałecki Zygmunt: Osobliwości leksykalne "Pamiętników znalezionych w Katyniu". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 179-185  szczegóły 
184.książka: Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka". Powstanie Warzawskie. 1997  szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czułowski Antoni: Pamiętnik libański. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 169 s. 6  szczegóły 
186.książka: Syberia poza życiem. Relacje, przeżycia i pamiętniki witnickich sybiraków. 1999 ([Maciej M. Dudziak:] Wstęp. - [25 wspomnień pióra nieliteratów]. - Mac...) szczegóły 
187.książka: Teraz będzie Polska. Wybór pamiętników z okresu I wojny światowej. 1988 ([14 wspomn. pióra nieliteratów]....) szczegóły 
188.książka: Tropem lamparta. Wybór polskich pamiętników z polowań w Azji i Afryce. 1990 ( Wstęp. - [Pamiętniki łowieckie aut.:] Władysław Czerniejewski, Bronis...) szczegóły 
189.książka: Wpisy do pamiętników i ...!. 1999 ([Aforyzmy i poezje]....) szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Pamiętniki niezwykłe. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 159-160  szczegóły 
191.książka: Zawiedzeni, rozczarowani, zadowoleni. Pamiętniki imigrantów polskich okresu 1958-1981. Konkurs Instytutu rozpisany w 1980. 1984 Związkowiec = The Alliancer 1988 4 3  szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
192.antologia: Wierszyki do pamiętnika. Świerszczyk 1998 nr 22 s. 14-15 (bez tytułów i autorów...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    proza (alfabet tytułów)
193.proza: Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1931 r. (21 I - 3 V 1831). Rocznik Mazowiecki 1999 t. 11 s. 178-230 (autor: Józef Wincenty Puzyna; ze wstępem Józefa Kazimierskiego, s. 177...) szczegóły 
194.proza: Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1931 r. (3 V - 21 VII 1831). Część III ostatnia. Rocznik Mazowiecki 2000 t. 12 s. 145-197 (autor: Józef Wincenty Puzyna; ze wstępem Józefa Kazimierskiego, s. 141...) szczegóły 
195.proza: Z pamiętnika Józefa kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1931 r. [fragmenty]. Rocznik Mazowiecki 1998 t. 10 s. 137-168 (autor: Józef Wincenty Puzyna; ze wstępem Józefa Kazimierskiego, s. 133...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu II wojny (utwory anonimowe i ulotne)
    proza (alfabet tytułów)
196.proza: Pamiętnik. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 1 s. 50-70 (autor: Arthur Ney; ze wstępem podpisanym F.T., s. 49-50...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    proza (alfabet tytułów)
197.proza: Z pamiętnika nastolatki. Płomyczek 1999 nr 1-12 (podp. Paulina; w nrze 2 tyt.: Z pamiętnika Pauliny...) szczegóły 
198.proza: Z pamiętnika nastolatki. Płomyczek 2000 nr 1 s. 9, nr 2 s. 13 (podp. Paulina...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Ajewski Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
199.książka twórcy: Ajewski Eugeniusz: Polska Walcząca na moim podwórku. Pamiętnik z lat 1939-1947. 1995  szczegóły 
  Aszkenazy-Engelhard Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
200.książka twórcy: Aszkenazy-Engelhard Halina: Pragnęłam żyć. Pamiętnik. 1991  szczegóły 
  Auderska Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
201.książka twórcy: Auderska Halina: Poczwarki Wielkiej Parady. Pamiętnik maturzystki. 1994  szczegóły 
  Axer Erwin
    proza (alfabet tytułów)
202.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1990 nr 1-3, 5, 7, 8 (cykl fel....) szczegóły 
203.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2-9, 11 (cykl fel....) szczegóły 
204.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2, 3, 6, 10, 12 (cykl fel....) szczegóły 
205.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1994 nr 2, 5, 9, 10-12 (fel....) szczegóły 
206.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1995 nr 1, 4, 8, 9, 11, 12 (cykl fel....) szczegóły 
207.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1996 nr 1 s. 151 (felieton...) szczegóły 
208.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1988 nr 1, 2, 4, 8-11/12 (cykl fel....) szczegóły 
209.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1989 nr 2-11/12 ([cykl fel.]...) szczegóły 
210.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1997 nr 3, 4, 6, 8-11 (cykl fel.; errata do fel. w nrze 6, nr 8 s. 143...) szczegóły 
211.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1999 nr 1 s. 181-182, nr 3 s. 176-177, (nr 9 s. 159-160 cykl felietonów; cd. z 1998...) szczegóły 
212.proza: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Dialog [Warszawa] 1998 nr 1, 3-6, 11, 12 (cykl felietonów...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
213.utwór: Kartka z pamiętnika (druk. Dialog 1988 ).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczewski Jan
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chłosta Jan: Baczewskiego pamiętnik osobliwy. Słowo Powszechne 1988 nr 120 s. 3  szczegóły 
  Baczyński Dominik Mieczysław
    10 (alfabet autorów)
215.książka o twórcy: Baczyński Dominik Mieczysław: Ty musisz żyć, aby dać świadectwo prawdzie. Pamiętnik zesłańca. 1990  szczegóły 
  Baranowska Małgorzata
    książki twórcy (alfabet tytułów)
216.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: Pamiętnik mistyczny. 1987  szczegóły 
217.książka twórcy: Baranowska Małgorzata: Pamiętnik mistyczny. 1998  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
218.proza: Baranowska Małgorzata: Pamiętnik mistyczny [fragm.]. Konteksty 1995 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
  Bartosz Adam
    proza (alfabet tytułów)
219.proza: Bartosz Adam: Jak powstały "kartki z pamiętnika" (Dziadek Gawęda). Gwiazda Polarna 1993 nr 14 s. 7 (fel....) szczegóły 
  Bartoszewski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
220.książka twórcy: Bartoszewski Władysław: Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika. 1988  szczegóły 
  Bartoszyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
221.artykuł: [Dedykowane Kazimierzowi Bartoszyńskiemu:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 82: 1991, z. 4. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 3  szczegóły 
  Basara Eugenia
    wiersze (alfabet tytułów)
222.wiersz: Basara-Lipiec Eugenia: Do pamiętnika uwodziciela. Koniec Wieku 1995 nr 7 s. 59  szczegóły 
  Baumgart Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
223.książka twórcy: Baumgart Franciszek: Pamiętniki. Cztery lata niewoli i działalność w Armii Krajowej. 2000  szczegóły 
  Bąkowa Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
224.wiersz: Bąkowa Agnieszka: Pamiętnik. Twórczość Ludowa 1988 nr 3 s. 45  szczegóły 
  Beaupre-Stankiewicz Irena
225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Pamiętnik. Tydzień 1995 nr 12 s. 9  szczegóły 
  Belmont Leo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
226.książka twórcy: Belmont Leo: Kapłanka miłości. Na podstawie pamiętników Ninon de Lenclos. 1993  szczegóły 
  Bełcikowski Adam
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Elżbieta: "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska jako tekst genetyczny utworów Antoniego Małeckiego i Adama Bełcikowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 95-105  szczegóły 
  Beniowski Maurycy August
    książki twórcy (alfabet tytułów)
228.książka twórcy: Beniowski Maurycy August: Pamiętniki. 1995  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
229.utwór: [Pamiętniki].  szczegóły 
  Berger Wiesław Adam
    proza (alfabet tytułów)
230.proza: Berger Wiesław Adam: Przedświty czyli strach (Pamiętnik starego Adama). Cz. 1-2.. Zwrot 1991 nr 3 s. 16-20, nr 4 s. 18-22  szczegóły 
231.proza: Berger Wiesław Adam: Z Barcelony do Mieszkowic (Pamiętnik pisany dniem i nocą). Zwrot 1998 nr 4-8  szczegóły 
232.proza: Berger Wiesław Adam: Z mojego pamiętnika niedawnych dni. Głos Ludu 1990 nr 141 s. 4  szczegóły 
  Berland Marian
233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmigielski Bogdan: Pamiętnik czasu grozy. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 27  szczegóły 
  Berling Zygmunt
234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik zdrady. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 107 s. 213-218  szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik zdrady. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 29 IV s. 2, 12  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik zdrady. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 107 s. 213-218  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    książki twórcy (alfabet tytułów)
236.książka twórcy: Białoszewski Miron: [Pamiętnik z powstania warszawskiego] A memoir of the Warsaw uprising. 1991  szczegóły 
237.książka twórcy: Białoszewski Miron: [Pamiętnik z powstania warszawskiego] Nur das was War. Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand. 1994  szczegóły 
238.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 1990  szczegóły 
239.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 1994  szczegóły 
240.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 1997  szczegóły 
241.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 1999  szczegóły 
242.książka twórcy: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
243.proza: Białoszewski Miron: Pamiętnik z Powstania Warszawskiego [fragm.]. Gazeta Niedzielna 1991 nr 33 s. 5-6  szczegóły 
244.proza: Białoszewski Miron: Pamiętnik z Powstania Warszawskiego [fragm.]. Gwiazda Polarna 1994 nr 31 s. 1, 9  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
245.utwór: Pamiętnik z powstania warszawskiego.  szczegóły 
artykuł: Lipatow Aleksander W.: Pamiętnik z powstania moskiewskiego. Arkusz 1992 nr 3 s. 1 (podobieństwa pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w utworze z wydarze...) szczegóły 
artykuł: Mika Tomasz: Portret semantyczny ruchu długiego osób (cywilnych) w "Pamiętniku z powstania warszawskiego". Konsekwencje interpretacyjne analiz językoznawczych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 33-46  szczegóły 
artykuł: Rędziak Renata: Opisać powstanie po latach (Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego" - Anna Świrszczyńska "Budowałam barykadę"). Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 305-324  szczegóły 
artykuł: Świrek Anna: Mirona Białoszewskiego "pamiętnik gadany" - spory wokół gatunku. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 127-139  szczegóły 
  Bielecki Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
246.książka twórcy: Bielecki Jerzy: Kto ratuje jedno życie... Pamiętnik z Oświęcimia. 1990  szczegóły 
recenzja: J.Wł.: Pamiętnik z Oświęcimia. Rzeczpospolita 1991 nr 64 s. 6  szczegóły 
  Bitner Dariusz
247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klesyk Łukasz: Pamiętnik króla Midasa. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 9 s. 20  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
248.proza: Bitner Dariusz: Z tajnego pamiętnika pisanego pod wanną czyli jak się pisze. Akcent 1995 nr 2 s. 94-106  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
249.artykuł: Bobkowski Henryk Karol: Kartki z pamiętnika. Odra 1994 nr 7/8 s. 39-41 (wspomn. ojca o chrzcinach Andrzeja Bobkowskiego...) szczegóły 
  Bobrowicz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
250.książka twórcy: Bobrowicz Jerzy: "Na białe niedźwiedzie". Pamiętnik Sybiraka. 1994  szczegóły 
  Bobrzyński Michał
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
251.utwór: Z moich pamiętników.  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta: Pułapka na duszę polską. Wokół pamiętników Michała Bobrzyńskiego i Stanisława Stempowskiego. Krytyka 1993 nr 40 s. 116-127  szczegóły 
  Bochen Celina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
252.książka twórcy: Bochen Celina: Pamiętnik bezrobotnego. Tragikomedia. 1994  szczegóły 
  Bocheński Józef (Innocenty Maria)
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dernałowicz Maria: Pamiętnik nie dla każdego. Więź 1994 nr 6 s. 179-184  szczegóły 
  Bogusz Teresa
    proza (alfabet tytułów)
254.proza: Bogusz Teresa: Bajdy swojskie [z tego cyklu:] Pamiętnik pani... Danki. Szpilki 1995 nr 8 s. 18  szczegóły 
255.proza: Bogusz Teresa: Z pamiętnika porucznika. Trybuna 1994 nr 242 s. 11  szczegóły 
  Bohun-Dąbrowski Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
256.książka twórcy: Bohun-Dąbrowski Antoni: Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętnik dowódcy, świadectwa żołnierzy, dokumenty. 1989  szczegóły 
  Bolewski Andrzej
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Labuda Gerard: Dwa pamiętniki - dwa spojrzenia. Nauka 1997 nr 2 s. 129-145  szczegóły 
  Borkowski Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
258.wiersz: Borkowski Przemysław: Z pamiętnika Marcina S. (satyra na współczesną poezję polską). Fronda 2000 nr 21/22 s. 343  szczegóły 
  Boroń Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
259.książka twórcy: Boroń Józef: Pamiętnik z lwiej kniei. Przygody misjonarza w afrykańskiej puszczy. [Pam.]. 1994  szczegóły 
  Borowiczowa Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
260.książka twórcy: Borowiczowa Janina: Pamiętnik Pikusia. [Pow.]. 1989  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
261.wiersz: Borowski Tadeusz: Z pamiętnika. Twórczość 1992 nr 1 s. 93-94 (ze wstępem Piotra Kuhiwczaka: Nieznane wiersze Tadeusza Borowskiego [z...) szczegóły 
262.wiersz: Borowski Tadeusz: Z pamiętnika [z tego cyklu:] List z pogodnego lata. Twórczość 1992 nr 1 s. 98-99 (ze wstępem Piotra Kuhiwczaka: Nieznane wiersze Tadeusza Borowskiego [z...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Krzywicka Irena: [Pamiętniki; fragm.:] Her Boy. The Warsaw Voice 1989 nr 32 s. 9 (z not. o T. Boyu-Żeleńskim i fot; tyt. fragmentu od red....) szczegóły 
  Bratkowski Jan
    proza (alfabet tytułów)
264.proza: Bratkowski Jan: Pamiętnik współczesny. Scena 1989 nr 1-11/12 (cykl fel....) szczegóły 
265.proza: Bratkowski Jan: Pamiętnik współczesny. Scena 1988 nr 1-12 (cykl fel....) szczegóły 
  Brodowska-Kubicz Helena
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużyńska Jadwiga: Pamiętniki Heleny Brodowskiej-Kubicz. Regiony 1995 nr 1 s. 136-141  szczegóły 
  Brodzka Alina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
267.artykuł: [Dedykowane Alinie Brodzkiej-Wald:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 1. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 3  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
268.utwór: Pamiętniki 1918-1922.  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: "Pamiętnik 1918-1922" Władysława Broniewskiego i "Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego - dwa świadectwa literackie wojny polsko-bolszewickiej. Biuletyn Literacki 1996 nr 14 s. 5-9  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: Pamiętnik 1918-1922" Władysława Broniewskiego i "Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego - dwa świadectwa literackie wojny polsko-bolszewickiej. Biuletyn Literacki 2000 s. 34-39  szczegóły 
  Brzozowska-Surdyk Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
269.książka twórcy: Brzozowska-Surdyk Halina: Tylekroć serce... Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. 1995  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
270.książka twórcy: Brzozowski Stanisław: Pamiętnik. 2000  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Dojrzewanie. O "Pamiętniku" Stanisława Brzozowskiego. Życie z Książkami 2000 nr z 24 VIII s. 1, 3  szczegóły 
  Bujnicki Kazimierz
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
271.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Bukowiec Paweł: Zapomniany pamiętnik Kazimierza Bujnickiego. Ruch Literacki 2000 z. 5 s. 595-601 (nt. losów rękopisu pamiętnika, drugiego napisanego przez Bujnickiego p...) szczegóły 
  Bujnowski Józef
    proza (alfabet tytułów)
272.proza: Bujnowski Józef: Różnorodne przygody tekstów literackich (Notatki z pamiętnika). Potop 1991 nr 10/11 s. 4-5  szczegóły 
  Bujwid Odo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
273.książka twórcy: Bujwid Odo: Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932-1942. 1990  szczegóły 
  Bukowiecki Leon
274.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerba Jacek: Pamiętnik jubilata. Gazeta Wyborcza 1997 nr 211 s. 15 (not....) szczegóły 
  Burger Elżbieta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
275.książka twórcy: Burger Elżbieta: [Czterdzieści] 40 lat w służbie "Bociana". Z pamiętnika położnej. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cedrowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Kriegseisen Wojciech: Ewangelicki pamiętnikarz z XVI wieku. Jan Cedrowski, podczaszy nowogródzki (1617-1682). Jednota 1992 nr 5 s. 15-17  szczegóły 
  Chajes Wiktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
277.książka twórcy: Chajes Wiktor: Semper fidelis. Pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926-1939. 1997  szczegóły 
  Chamski Tadeusz Józef
278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Krzysztof: Pamiętniki. Wiadomości Historyczne 1990 nr 5 s. 281 (not....) szczegóły 
artykuł: Fras Zbigniew: Pamiętniki powstańcze. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 43  szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bauer Krzysztof: Pamiętniki i biografie. Wiadomości Historyczne 1991 nr 3 s. 180-181  szczegóły 
  Chądzyńska Zofia
280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Masłoń Krzysztof: Pamiętnik z końca wieku (Autobiograficzna książka Zofii Chądzyńskiej). Rzeczpospolita 1997 nr 166 s. 26  szczegóły 
  Chlebowski Cezary
281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zychowicz Jacek: Pamiętniki Pana Zagłoby. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 8 s. 12  szczegóły 
  Chodźko Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
282.książka twórcy: Chodźko Ignacy: Pamiętniki kwestarza. 1988  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
283.proza: Chodźko Ignacy: Pamiętniki kwestarza [fragm.]. Rota 1996 nr 3/4 s. 83  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
284.utwór: Pamiętniki kwestarza.  szczegóły 
artykuł: Grzegocka Violetta: Przysłowia w "Pamiętnikach kwestarza" Ignacego Chodźki (1794-1861). Kwartalnik Opolski 1999 nr 2/4 s. 160-173  szczegóły 
  Chojecki Karol Lubicz
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (MBK): Trzy najstarsze polskie pamiętniki z Syberii. Wydanie specjalne. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 274 (nota o wyd....) szczegóły 
  Chojnowski Zbigniew
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Andres Zbigniew: Poetycki pamiętnik. Fraza 1997 nr 16 s. 233-235  szczegóły 
  Chomska Bronisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
287.książka twórcy: Chomska Bronisława: Na nieznane losy między Ołońcem a Jadraniem. Dwa pamiętniki z zesłania po powstaniu styczniowym. Pamiętnik Bronisławy z Lubiczankowskich Chomskiej z zesłania w guberni ołonieckiej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku. 1999 ([Zawiera także materiały biograficzne dot. losów Bronisławy Chomskiej ...) szczegóły 
  Choroś Renata Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
288.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: Pamiętnik. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 17 (z not....) szczegóły 
  Chudzyński Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
289.książka twórcy: Chudzyński Edward Eugeniusz: Pamiętnik poetycki. [Pam. i wiersze]. 1992 ([M.in. nt. działaln. teatrzyku w obozie Zeitheim, Stalag IV B, w 1945]...) szczegóły 
recenzja: Biliński Józef M.: Pamiętnik poetycki. Tydzień 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
290.artykuł: Englert Juliusz L.: Edwarda pamiętnik. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 69 s. 6-7  szczegóły 
  Cielesz Piotr
    proza (alfabet tytułów)
291.proza: Cielesz Piotr: Pamiętnik tyrana czyli 100 dni tyranii. Topos 2000 nr 5/6 s. 138-156  szczegóły 
  Cieszkowski Kajetan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
292.książka twórcy: Cieszkowski Kajetan: Bronisława Zaleskiego i Kajetana Cieszkowskiego nieznane relacje o powstaniu styczniowym. Pamiętnik dla syna Jana. 1997  szczegóły 
  Cieślak Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
293.książka twórcy: Cieślak Maria: Pamiętniki zamojskiej licealistki 1941-1950. 2000  szczegóły 
  Cieślak Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
294.wiersz: Cieślak Mikołaj: Pamiętnik refleksyjny. Powściągliwość i Praca 1995 nr 5 okł. (z not. i fot....) szczegóły 
  Czapski Józef
295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłak Czesław: ...Piszę - pamiętnik artysty. O "Dzienniku" Józefa Czapskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 4 s. 53-57 (z notą o pisarzu i reprodukcją autoportr., s. 53...) szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
296.utwór: Pamiętniki i memoriały polityczne. 1776-1809. Warszawa 1986.  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
297.wiersz: Czechowicz Józef: Z pamiętnika. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 3 s. 26 (z wypowiedzią Jana Twardowskiego nt. osobistego wyboru tekstu jako jed...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
298.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 - czerwiec. Kresy 1996 nr 28 s. 232 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
299.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 roku - czerwiec. Kresy 1996 nr 28 s. 232 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
300.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 roku - maj. Kresy 1996 nr 28 s. 232-233 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga
    książki twórcy (alfabet tytułów)
301.książka twórcy: Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga: Poezja, proza i dramat. Pamiętnik nastolatki. Lwów 1939-1941. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Pamiętnik lwowskiej nastolatki. Trybuna 1998 nr 98 s. 14  szczegóły 
  Danilewicz Anna
302.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bujak Jan: "Z daleka widać lepiej" liryczny pamiętnik Kwiatuszka niw Bukowińskich. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2000 nr 19 s. 12-13  szczegóły 
  Daszyński Ignacy
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
303.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Daukszewicz Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
304.książka twórcy: Daukszewicz Krzysztof: Pamiętnik popaprańca. [Proza i wiersze satyryczne]. 1995  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
305.proza: Daukszewicz Krzysztof: Pamiętnik znaleziony w pampersie. Szpilki 1995 nr 21 s. 16, 17  szczegóły 
  Dawidsohn Draenger Gusta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
306.książka twórcy: Justyna : [Pamiętnik Justyny] Justyna's diary. Jewish resistance to the Nazis in wartime Poland. 1995  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
307.tekst paraliteracki: Dąbrowska Maria: W "Pamiętnikach chłopów" przemówił Wielki Nieznany narodu polskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 51-56  szczegóły 
  Dembieński Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
308.książka twórcy: Dembieński Józef: Radości mało - goryczy dużo. Pamiętnik pomorzanina z lat 1879-1920. 1985  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Jak wydano część I Pamiętników ks. J. Dembieńskiego. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 131-138  szczegóły 
  Dębowski Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
309.książka twórcy: Dębowski Eugeniusz: W okowach tajgi. Pamiętnik zesłańca. 1992  szczegóły 
  Doberski Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
310.książka twórcy: Doberski Franciszek: Pamiętnik więźnia z 1944-54 r[oku]. 1990  szczegóły 
  Dokudowicz Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
311.wiersz: Dokudowicz Małgorzata: Kartka z pamiętnika. Własnym głosem 1992 nr 16 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
  Doliński Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
312.książka twórcy: Doliński Wojciech: "Przekażmy przeszłość dla przyszłości". Pamiętnik Wojciecha Dolińskiego. 1992  szczegóły 
  Dołęga-Mostowicz Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
313.książka twórcy: Dołęga-Mostowicz Tadeusz: Pamiętnik pani Hanki. 1996  szczegóły 
  Domaros Marzena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
314.książka twórcy: Potocka Anastazja: Pamiętnik Anastazji P. (Erotyczne immunitety). 1992  szczegóły 
recenzja: Ficowska Anna, Markiewicz Wojciech: Pamiętnik Anastazji P.. Polityka 1992 nr 47 s. 5  szczegóły 
sprostowanie: Pszon Mieczysław: "Pamiętnik Anastazji P.". Polityka 1992 nr 48 s. 2  szczegóły 
  Domeyko (Żegota) Ignacy
    proza (alfabet tytułów)
315.proza: Domeyko Ignacy: Moje podróże. Pamiętniki wygnańca [fragm.]. x 1991 ([W ks.:] Stanisław Szostakowski: Z dziejów Wielkiej Emigracji. Warszaw...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
316.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Jucewicz Jerzy A.: Wielkopolska notatka w "Pamiętniku Ignacego Domejki" [!]. Akant 1998 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Drażba Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
317.książka twórcy: Drażba Joanna: Za parawanem powiek. Wiersze i pamiętnik. 1995  szczegóły 
318.książka twórcy: Drażba Joanna: Za parawanem powiek. Wiersze i pamiętnik. 1996  szczegóły 
319.książka twórcy: Drażba Joanna: Za parawanem powiek. Wiersze i pamiętnik. 1999  szczegóły 
  Druszkiewicz Stanisław Zygmunt
    proza (alfabet tytułów)
320.proza: Druszkiewicz Stanisław Zygmunt: Pamiętniki Stanisława Zygmunta Druszkiewicza, stolnika parnawskiego. Na przykład 1996 nr 35-37/38 (z koment.: (m.d.): Stanisława Druszkiewicza pamiętnik nieznany, nr 35 ...) szczegóły 
  Dudek-Maćkowiak Marianna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
321.książka twórcy: Dudek-Maćkowiak Marianna: Bukówiec Górny - moja mała Ojczyzna. Pamiętnik. 1997  szczegóły 
  Dymny Wiesław
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Humorystyczny pamiętnik. Rzeczpospolita 1999 nr 48 s. 28 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Dziewanowski Marian Kamil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
323.książka twórcy: Dziewanowski Marian Kamil: Jedno życie to za mało. Kartki z pamiętnika niepoprawnego optymisty. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
recenzja: Wiatr Jerzy J.: Pamiętniki optymisty. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 13 s. 14  szczegóły 
  Dziewoński Edward
324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 200 (nota...) szczegóły 
  Dzwonkowski Teodor Anzelm
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
325.utwór: Pamiętniki czyli Pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkiowskich Komornickiej.  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
326.książka: Justyna : [Pamiętnik Justyny] Das Tagebuch der Partisanin Justyna. Juedischer Widerstand in Krakau. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Ekiert Janusz
    proza (alfabet tytułów)
327.proza: Ekiert Janusz: Z pamiętnika recenzenta. Szpilki 1992 5-10, 12 (cykl fel. muzycznych...) szczegóły 
  Eleonora pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
328.książka twórcy: Eleonora : Z pamiętnika jasnowidzącej. Tajemnice kamiennych kręgów. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Embecque Jacek F. d'
    proza (alfabet tytułów)
329.proza: Embecque Jacek F. d': Bóg w burakach (Czyli kartek kilka z pamiętnika pewnego nowicjusza). Magazyn Literacki 2000 nr 4 s. 40-41 (z fot....) szczegóły 
  Engel Witold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
330.książka twórcy: Engel Witold: Tina. Romans niemal stulecia. Pamiętnik wielkiej miłości. [Pow.]. 1994  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fałat Julian
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
331.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Faron Bolesław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
332.tekst paraliteracki: Faron Bolesław: Pamiętnik Weronki. Rocznik Sądecki 1994 t. 22 s. 343-348  szczegóły 
  Faszcza Magdalena
    proza (alfabet tytułów)
333.proza: Faszcza Magdalena: Wyjątkowe wyjątki z mało wyjątkowego pamiętnika. Pagina 1998 nr 2 s. 9  szczegóły 
  Feliński Zygmunt Szczęsny
    książki twórcy (alfabet tytułów)
334.książka twórcy: Feliński Zygmunt Szczęsny: Pamiętniki. [Z l. 1822-1895]. 1986  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
335.proza: Feliński Zygmunt Szczęsny: Pamiętniki [fragm.]. x 1991 ([W ks.:] Stanisław Szostakowski: Z dziejów Wielkiej Emigracji. Warszaw...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
336.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Ficowski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
337.proza: Ficowski Jerzy: Niepamiętnik czyli podróż do Gorczakowa i jeszcze dawniej [fragm.]. Kresy 1997 nr 29 s. 251-259  szczegóły 
  Fiszerowa Wirydianna
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Serczyk Jerzy: Z pamiętnika damy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 26 s. 9  szczegóły 
  Fornalska Marcjanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
339.książka twórcy: Fornalska Marcjanna: Pamiętnik matki. 1988  szczegóły 
  Frajlich Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
340.wiersz: Frajlich Anna: Z "Pamiętników Hadriana". Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 28 I s. 9  szczegóły 
341.wiersz: Frajlich Anna: Z "Pamiętników Hadriana" [Marguerite Yourcenar]. Arkusz 1995 nr 8 s. 4  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
342.artykuł: Fredroviana w pamiętniku prawnuczki. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 154-185 (edycja fragmentów pamiętnika S.M. Krysty niepokalanki (Zofii Szembeków...) szczegóły 
343.artykuł: Marszalska Jolanta M.: "Żebyś pamiętała całe życie, żeś widziała Mickiewicza". Fredro i Mickiewicz w relacjach pamiętnikarskich epoki i wspomnieniach Waładysława Sanguszki. Tarniny 1998 nr 1 s. 27  szczegóły 
  Frelichowski Stefan Wincenty błogosławiony
    książki twórcy (alfabet tytułów)
344.książka twórcy: Frelichowski Stafan Wincenty: Pamiętnik. Zapiski kleryka. 2000 ([Zawiera także fragm, homilii Jana Pawła II]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gabrel Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
345.książka twórcy: Gabrel Antoni: Sny rzek leniwych. Pamiętnik Księdza. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
346.książka twórcy: Gabrel Antoni: Wołanie zahoryzontów. Pamiętnik księdza. [Wiersze, wspomn., rozmyślania religijne]. 1999  szczegóły 
  Gajewski Franciszek
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
347.utwór: Pamiętniki Franciszka Gajewskiego z Błociszewa, pułkownika wojsk polskich (1802-1831).  szczegóły 
artykuł: Pacholski Arkadiusz: Nad pamiętnikiem Gajewskiego. Twórczość 1997 nr 9 s. 64-87  szczegóły 
  Gałczyńska Kira
348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stanuch Stanisław: Pamiętnik wiernej pamięci. Aneks Trybuny 1998 nr z 18/19 VII s. 7  szczegóły 
  Garbarczuk Ignacy
    proza (alfabet tytułów)
349.proza: Garbarczuk Ignacy: Pamiętnik. Twórczość Ludowa 1991 nr 1 s. 31-35 (z not. o aut. Donata Niewiadomskiego...) szczegóły 
  Gawin Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
350.książka twórcy: Gawin Tadeusz: Ojcowizna (Pamiętniki - 1987-1993). Odrodzenie polskości na Białorusi. 1993  szczegóły 
  Gellner Dorota
    proza (alfabet tytułów)
351.proza: Gellner Dorota: Pamiętnik. Miś 1998 nr 17 s. 8  szczegóły 
  Gellnerowa Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
352.wiersz: Gellnerowa Danuta: Fiku-miku w pamiętniku. Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 38 s. 5  szczegóły 
353.wiersz: Gellnerowa Danuta: Fiku-miku w pamiętniku. Świerszczyk 1990 nr 20 s. 5  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ryszka Franciszek: Pamiętnik Giedroycia [!]. Dziś 1995 nr 5 s. 119-123  szczegóły 
  Gierek Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
355.książka twórcy: Gierek Edward: Smak życia. Pamiętniki. 1993  szczegóły 
  Gieysztor Jakub Kazimierz
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
356.utwór: Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865 poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmową i przypisami..  szczegóły 
  Girtler Kazimierz
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kotulska-Skulimowska Halina: Z problematyki językowej Krakowa XIX wieku (Na podstawie pamiętników Kazimierza Girtlera). x 1992 ([W ks. zb.:] Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne. Kraków 199...) szczegóły 
  Gloger Karol
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dzienis Helena: Pamiętnik uczestnika powstania listopadowego Karola Glogera z pobytu w Prusach. D'Oriana 2000 nr 5 s. 61-63  szczegóły 
  Głowacki Janusz
359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drewnowski Tadeusz: Pamiętnik ze strajku gdańskiego. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 58-59 (z fot. J. Głowackiego...) szczegóły 
  Godula Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
360.wiersz: Godula Monika: Z pamiętnika. Nihil Novi 1995 nr 10 s. 15  szczegóły 
  Gomułka Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
361.książka twórcy: Gomułka Władysław: Pamiętniki. 1994  szczegóły 
recenzja: Werblan Andrzej: Redagowałem pamiętniki Gomułki. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 4 s. 20  szczegóły 
  Gorodecka Hana pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
362.książka twórcy: Gorodecka Hana: Hana. Pamiętnik polskiej Żydówki. 1992  szczegóły 
  Gowin T.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
363.książka twórcy: Gowin T.: Ojcowizna. Pamiętniki 1987-1992. 1992  szczegóły 
  Górska-Damięcka Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
364.książka twórcy: Górska-Damięcka Irena: Wygrałam życie. Pamiętnik aktorki. 1997 ([Wspomnienia pośw. głównie pracy w teatrze i życiu teatralnemu w dwud...) szczegóły 
  Górski Konrad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
365.książka twórcy: Górski Konrad: Pamiętniki. 1995  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Z Mickiewiczem za pan brat. Pamiętniki profesora Konrada Górskiego. Plus Minus 1995 nr 30 s. 17  szczegóły 
366.książka twórcy: Górski Konrad: Pochwała śmiechu. Fragment pamiętnika. [Szkic]. 1988  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
367.artykuł: Jędrzyński Zefiryn: "Pamiętnik" prof. dr Konrada Górskiego i okoliczności jego powstania. Rocznik Toruński 1994 t. 22 s. 7-22 ("Pamiętnik" jest w maszynopisie...) szczegóły 
  Grabowski Andrzej
368.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Torbus Andrzej Krzysztof: Poetycki pamiętnik. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 31 s. 21  szczegóły 
  Grabski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
369.książka twórcy: Grabski Stanisław: Pamiętniki. [Lata 70-te XIX w. -1939]. 1989  szczegóły 
recenzja: Wojdyło Witold: Wśród walk i przemian. na marginesie "Pamiętników" Stanisława Grabskiego. Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 1 s. 102-105  szczegóły 
  Gradowski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
370.proza: Gradowski Krzysztof: Z pamiętnika Alicji Ptak. Płomyczek 1993 nr 11 s. 3  szczegóły 
  Grocholska z Belina Brzozowskich Xawera
    proza (alfabet tytułów)
371.proza: Grocholska z Belina Brzozowskich Xawera: Pamiętniki Xawery. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 106-107, 109, 111-113, 116-117 (streściła i uwspólcześniła Zofia Kozarynowa; z omów. Zofii Kozarynowej...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
372.wiersz: Grochowiak Stanisław: Z pamiętnika. Nihil Novi 1996 nr 14 s. 3  szczegóły 
  Gruszka Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
373.książka twórcy: Gruszka Stanisław: Pamiętnik z czasów wojny. 1939-1945. 1995  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
374.książka twórcy: Grynberg Henryk: Pamiętnik Marii Koper. [Proza dokumentalna]. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
375.proza: Grynberg Henryk: Pamiętnik pisany w stodole. Dialog [Warszawa] 1992 nr 5 s. 5-40 (tekst. dram....) szczegóły 
  Guć Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
376.wiersz: Guć Ewa: Pamiętnik jednego życia. Krzywe Koło Literatury 1992 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Gulczyński Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
377.książka twórcy: Gulczyński Janusz: Z pamiętnika krótkotrwałego powstania. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hanik Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
378.książka twórcy: Hanik Maria: Pamiętnik emocji. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
  Helsztyński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
379.artykuł: Sulima Roch: Stanisław Helsztyński a pamiętnikarstwo Ziemi Gostyńskiej. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1992 t. 2 s. 43-51 (dot. zainteresowań regionalizmem wielkopolskim i pamiętnikarstwem...) szczegóły 
  Hemar Marian
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brudnicki Jan Zdzisław: Pamiętnik satyryczny. Trybuna 1991 nr 187 s. 5  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
381.artykuł: Markowska Anna: Pamiętnik z dekapitacji. Kresy 1998 nr 36 s. 103-115 (o twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
  Hirszfeld Ludwik
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gaworski Janusz: Pamiętniki Ludwika Hirszfelda - próba analizy. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 21-22 (z fot. L. Hirszfelda...) szczegóły 
  Hłasko Marek
    proza (alfabet tytułów)
383.proza: Hłasko Marek: [Pamiętnik]. Przekrój 1989 nr 2307 s. 6-7 ([z l. 1945-1946, fragmenty; opubl. Zyta Kwiecińska]...) szczegóły 
384.proza: Hłasko Marek: Pamiętnik 1945-46 (pisany w Częstochowie i Chorzowie, obejmujący cztery zeszyty 16-kartkowe). Zeszyt pierwszy. Integracje 1991 nr 27 s. 19-27  szczegóły 
385.proza: Hłasko Marek: Pamiętnik z roku 1945. Odra 1989 nr 6 s. 66-72 ([12 II-16 III; z notą siostry M.H. - Zyty Kwiecińskiej; z fot.]...) szczegóły 
  Hollanek Adam
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żuliński Leszek: Pamiętnik batiara. Literatura 1992 nr 7 s. 57  szczegóły 
  Honet Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
387.wiersz: Honet Roman: Z pamiętnika kolumba (imię). Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 4 s. 15  szczegóły 
388.wiersz: Honet Roman: Z pamiętnika kolumba (prolog). Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 4 s. 15  szczegóły 
  Hubert Zyzio pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
389.wiersz: Hubert Zyzio: Kartka z pamiętnika. Fa-Art 1991 nr 1 s. 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ilgner Artur
    proza (alfabet tytułów)
390.proza: Ilgner Artur: Pamiętnik pisany w drodze. Tygodnik Solidarność 1991 nr 47 s. 8-9 (z not. i fot....) szczegóły 
  Iwańska Alicja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
391.książka twórcy: Iwańska Alicja: Potyczki i przymierza. Pamiętnik 1918-1985. 1993  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłonowski Władysław
392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bar Joanna: Pamiętnik Władysława Jabłonowskiego - obraz życia emigranta w obcym kulturowo i geograficznie środowisku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1996 nr 1193 z. 34 s. 169-179  szczegóły 
  Janion Ludwik
    wiersze (alfabet tytułów)
393.wiersz: Janion Ludwik: Do pamiętnika [z tego cyklu:] Dla Izy wiersz o nauce. Nowy Świat 1992 nr 83 s. 8  szczegóły 
394.wiersz: Janion Ludwik: Do pamiętnika [z tego cyklu:] Wiersz dla Karoliny. Nowy Świat 1992 nr 77 s. 8  szczegóły 
395.wiersz: Janion Ludwik: Do pamiętnika [z tego cyklu:] Wiersz dla Moniki. Nowy Świat 1992 nr 77 s. 8  szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
396.książka twórcy: Janta-Połczyński Aleksander: Młyn w Nadolniku. Pamiętnik pomorski. 1993  szczegóły 
  Jasienica Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
397.książka twórcy: [Jasienica Paweł] Beynar Lech: Pamiętnik. [Do 1970]. 1989 (Podp. również pseud. Lech Beynar....) szczegóły 
398.książka twórcy: Jasienica Paweł: Pamiętnik. 1986 x  szczegóły 
399.książka twórcy: Jasienica Paweł: Pamiętnik. 1993  szczegóły 
recenzja: Kin Julita: Pamiętnik Pawła Jasienicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 219 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
400.proza: Jasienica Paweł: Pamiętnik. Nowa Wieś 1989 nr 27, 29-34  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
401.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Krutel Monika: "Pamiętnik" Pawła Jasienicy. Tygodnik Powszechny 1990 nr 14 s. 10  szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
402.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majeran Tomasz Jakub: Pamiętnik z okresu dojrzałosci. Odra 1991 nr 7/8 s. 101-102  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
403.proza: Jastrun Mieczysław: Obrachunki (Z pamiętnika). Literatura 1999 nr 1 s. 16-20, 62  szczegóły 
404.proza: Jastrun Mieczysław: Pamiętnik (grudzień 1939 - grudzień 1941). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1999 z. 127 s. 129-180 (ze wstępem Andrzeja Lama, s. 128-129...) szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
405.wiersz: Jaworski Krzysztof: Pamiętnik grafomana. Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 75  szczegóły 
  Jażdżewski Konrad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
406.książka twórcy: Jażdżewski Konrad: Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku. 1995  szczegóły 
  Jemiołowski Mikołaj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
407.książka twórcy: Jemiołowski Mikołaj: Pamiętnik dzieje Polski zawierający. 1648-1679. 2000  szczegóły 
  Juźwikiewicz Julian
    proza (alfabet tytułów)
408.proza: Juźwikiewicz Julian: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu. Napis 1999 seria 5 s. 291-304  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
409.utwór: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczanowski Roch Jacek
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
410.utwór: Łyki i Kołtuny pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816).  szczegóły 
artykuł: Borowski Eugeniusz: Autor pamiętnika mieszczanina bielskiego"Łyki i Kołtuny". Studia Teologiczne 1991 t. 9 s. 275-291 (próba ustalenia autorstwa wyd. w 1911 przez Kazimierza Bartosiewicza p...) szczegóły 
  Kakowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
411.książka twórcy: Kakowski Aleksander: Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki. 2000  szczegóły 
  Kalisiak Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
412.wiersz: Kalisiak Małgorzata: Kartka z pamiętnika. Arkusze Literackie 1997 nr 4 s. 33 (z not. koment. Zbigniewa Jerzyny s. 47...) szczegóły 
  Kałużyński Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
413.książka twórcy: Kałużyński Zygmunt: Pamiętnik rozbitka. [Fel.]. 1991 (Wstęp. - I. Pożegnanie wieku XX: Pamięć po królowej. Czy warto czekać?...) szczegóły 
recenzja: J.W.: Pamiętnik rozbitka. Rzeczpospolita 1992 nr 129 s. 4 (nota...) szczegóły 
  Kamieńska Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
414.książka twórcy: Kamieńska Anna: Dom w domu. Pamiętnik dziesięciolatki. [Dziec.]. 1999  szczegóły 
  Kamieński-Dłużyk Adam
415.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (MBK): Trzy najstarsze polskie pamiętniki z Syberii. Wydanie specjalne. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 274 (nota o wyd....) szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
416.książka twórcy: Kamieński-Dłużyk Adam: Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek. Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc. 1996  szczegóły 
  Kamiński Aleksander
    proza (alfabet tytułów)
417.proza: [Kamiński Aleksander] Bombaju: List - pamiętnik. Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 3/4 s. 209-219 (z notą od red....) szczegóły 
  Karasek Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
418.wiersz: Karasek Krzysztof: Szkic pamiętnika. Przegląd Powszechny 1990 nr 9 s. 328  szczegóły 
  Karłowska Maria
    proza (alfabet tytułów)
419.proza: Karłowska Maria: Pamiętnik snów. List Oceaniczny 1995 nr 17 s. 7  szczegóły 
  Karren-Zagórska Tamara
    proza (alfabet tytułów)
420.proza: Karren Tamara: Brama do raju (Pamiętnik z czasu wojny). W drodze 1993 nr 4 s. 42-51, nr 5 s. 75-84, nr 6 s. 73-78  szczegóły 
  Kazuro Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
421.książka twórcy: Kazuro Stanisław: Profesor Zubrewicz i jego trzej wychowańcy. Z pamiętników hultaja napisał Stanisław Kazuro. 1994  szczegóły 
  Kieniewicz Antoni
422.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaros Violetta: Analiza słowotwórcza hipokorystyków imiennych w pamiętniku A. Kieniewicza "Nad Prypecią, dawno temu...". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 37-47  szczegóły 
  Kierc Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
423.wiersz: Kierc Bogusław: Do pamiętnika. Odra 1999 nr 1 s. 66  szczegóły 
  Kiersnowski Ryszard
424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Pamiętnik z czasów potopu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 17 s. 12  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Historyk pamiętnikarzem. Plus Minus 1995 nr 10 s. 17  szczegóły 
  Kieszczyński Lucjan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
425.książka twórcy: Kieszczyński Lucjan: Pamiętnik z lat dziecinnych i wczesnomłodzieńczych. Sosnowiec, Łódź. 1997 (Cz. 1, do 1936 roku. 1997, 184 s....) szczegóły 
426.książka twórcy: Kieszczyński Lucjan: Pamiętnik z lat młodzieńczych. Cz. 2. Wrzesień 1936 - styczeń 1945. Pamiętnik młodego robotnika. 1996  szczegóły 
  Kieżgajłło Zawisza Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
427.proza: Kieżgajłło Zawisza Krzysztof: Pamiętnik Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1621) [fragm.:] Trakt do Rzymu z osobliwą konnotacją. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 63-65 (z not.; dot. podróży z 1700 roku...) szczegóły 
  Kirchmayer Jerzy
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
428.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Klimowicz Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
429.artykuł: [Dedykowane Mieczysławowi Klimowiczowi:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 3. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 3  szczegóły 
  Kłosowski Walery
    proza (alfabet tytułów)
430.proza: Kłosowski Walery: Z pamiętnika powieściopisarza (fragment). Pro Arte 2000 nr 13 s. 76-79  szczegóły 
  Kofta Krystyna
    proza (alfabet tytułów)
431.proza: Kofta Krystyna: Pamiętnik starego subiekta. Polityka - Kultura 1994 nr 12 s. III  szczegóły 
  Kojder Apolonia Maria, Głogowska Barbara *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
432.książka twórcy: Głogowska Barbara, Kojder Apolonia Maria: Maryniu, nie płacz. Pamiętniki dwóch polsko-kanadyjskich rodzin. 1996  szczegóły 
  Kokczyńska Ewa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
433.książka twórcy: Kokczyńska Ewa: Pamiętnik Ewy. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
  Koluch Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
434.książka twórcy: Koluch Wiesław: Z pamiętnika polskiego najemnika. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Konarska Felicja
    proza (alfabet tytułów)
435.proza: Konarska Felicja: Z pamiętnika feministki. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 1-24, 36, 37, 41-50 (cykl felietonów...) szczegóły 
  Konieczny Bronisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
436.książka twórcy: Konieczny Bronisław: Mój wrzesień 1939. Pamiętnik z kampanii wrześniowej spisany w obozie jenieckim. 1999  szczegóły 
  Kontrowicz Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
437.książka twórcy: Kontrowicz Władysław: Wspomnienia. Z pamiętnika poznańskiego kupca i bankowca. 1993  szczegóły 
  Kończa Ludwika
    książki twórcy (alfabet tytułów)
438.książka twórcy: Kończa Ludwika: Pamiętnik. Wspomnienia z Rosji, Persji i Afryki, 1941-1947. 1994  szczegóły 
  Kopeć Jakub
    proza (alfabet tytułów)
439.proza: Kopeć Jakub: Pamiętnik nowej ery (1-). Trybuna 1998 nr 195 s. 11, 19, 24  szczegóły 
  Kopeć Józef (1762-1827)
440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwa pamiętniki. Tygodnik Powszechny 1996 nr 12 s. 13  szczegóły 
441.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wieliczko Mieczysław: Józef Kopeć - brygadier wojsk polskich i pamiętnikarz syberyjski. Rota 1992 nr 3/4 s. 52-56  szczegóły 
  Koper Maria
    proza (alfabet tytułów)
442.proza: Koper Maria: [Pamiętnik]. Regiony 1992 nr 2 s. 9-43 (ogł.: Henryk Grynberg: Pamiętnik Marii Koper...) szczegóły 
  Kopiec Stanisława
    wiersze (alfabet tytułów)
443.wiersz: Kopiec Stanisława: Pamiętnik. Okolice 1988 nr 10 s. 9  szczegóły 
  Korczak Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
444.książka twórcy: Korczak Janusz: [Pamiętnik] Journal de ghetto. 1998  szczegóły 
445.książka twórcy: Korczak Janusz: [Pamiętnik] Journal du ghetto. 2000  szczegóły 
446.książka twórcy: Korczak Janusz: [Pamiętnik] Tagebuch aus dem Warschauer Ghetto 1942. 1992  szczegóły 
447.książka twórcy: Korczak Janusz: Pamiętnik. 1996  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
448.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
  Korczak Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
449.książka twórcy: Korczak Juliusz: Pamiętnik. 1996  szczegóły 
  Kordecki Augustyn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
450.książka twórcy: Kordecki Augustyn: [Nova Gigantomachia] Pamiętnik oblężenia Częstochowy. 1655 r.. 1991  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
451.utwór: [Nova Gigantomachia] Pamiętnik oblężenia Częstochowy. 1655.  szczegóły 
  Korpikiewicz Honorata
    proza (alfabet tytułów)
452.proza: Korpikiewicz Honorata: Pamiętnik szczeniaka. Świerszczyk 1989 nr 9-13  szczegóły 
  Korzeniowski Apollo
    proza (alfabet tytułów)
453.proza: Korzeniowski Apollo: Polska i Moskwa. Pamiętnik zaczęty 186... (Fragmenty). x 1996 ([W ks. zb.:] Conrad wśród swoich. Listy, dokumenty, wspomnienia. Oprac...) szczegóły 
  Koskowski Bronisław Walery
    proza (alfabet tytułów)
454.proza: Koskowski Bronisław: Książki za cenę wolności, a może życia... (Wybrane fragmenty "Pamiętnika"). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 41-44 (z notą: Zdzisław Spaczyński: Pamiętnik Koskowskiego...) szczegóły 
  Kotlarski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
455.książka twórcy: Kotlarski Jerzy: W służbie klasyfikacji statków. Pamiętnik życia. 1996  szczegóły 
456.książka twórcy: Kotlarski Jerzy: W służbie klasyfikacji statku. Pamiętnik życia. 1997 ([Cz.] 1: Młodość. 1997, 198 s., faks., fot., portr. [Cz.] 2: Pełnia ży...) szczegóły 
  Kowalewska Hanna
457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Masłoń Krzysztof: Z pamiętnika babuni. Rzeczpospolita 1998 nr 94 s. 30  szczegóły 
  Kowalski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
458.książka twórcy: Kowalski Kazimierz: Pamiętnik opolski. 1997  szczegóły 
recenzja: Opolski pamiętnik.... Śląsk 1998 nr 2 s. 85 (not....) szczegóły 
  Kownacka Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
459.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. [Adaptacja pt.:] Ratujemy elementarz. Na podstawie Plastusiowego pamiętnika Marii Kownackiej opracowała Joanna Rodziewicz. 2000  szczegóły 
460.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1988  szczegóły 
461.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1991  szczegóły 
462.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1991  szczegóły 
463.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1994  szczegóły 
464.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1995  szczegóły 
465.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1997  szczegóły 
466.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1998  szczegóły 
467.książka twórcy: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik. 1999  szczegóły 
    2 (alfabet autorów)
468.impreza: "Plastusiowy Pamiętnik" - wojewódzki konkurs na przedstawienie kukiełkowe według samodzielnie przygotowanego scenariusza opartego na dowolnie wybranym utworze pisarki (1994).  szczegóły 
artykuł: Herman Maria: "Plastusiowy Pamiętnik". Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 10 s. 30  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
469.utwór: Plastusiowy pamiętnik.  szczegóły 
  Kozłowiecki Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
470.książka twórcy: Kozłowiecki Adam: Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945. 1995 (Cz. 1: 1995, 217 s., il., portr. Cz. 2: 1995, s. 219-599, portr. [Zawi...) szczegóły 
  Koźmian Kajetan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
471.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Krajewska Teodora
    książki twórcy (alfabet tytułów)
472.książka twórcy: Krajewska Teodora: Pamiętnik. [Z l. 1854-1909]. 1989  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
473.książka twórcy: Kraszewski Józef Ignacy: Staropolska miłość. Urywek pamiętnika spisany przez Ignacego Kraszewskiego. 1989  szczegóły 
  Kruk Erwin
474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Pamiętnik i rozrachunek. Autograf 1990 nr 7/8 s. 111  szczegóły 
  Krzysztoporska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
475.książka twórcy: Krzysztoporska Maria: Pamiętnik matki 1940-1942. 1994  szczegóły 
  Kubisz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
476.książka twórcy: Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela. 1992  szczegóły 
recenzja: JOTES: Pamiętnik Jana Kubisza. Zwrot 1992 nr 10 s. 66  szczegóły 
recenzja: Smołka Agata: Zapomniany pamiętnik Jana Kubisza. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 65-80  szczegóły 
477.książka twórcy: Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela. 1994  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
478.proza: Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela [fragment]. Zwrot 1998 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
479.proza: Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela (Fragmenty). Zwrot 1990 nr 8 s. 41-44  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
480.utwór: Pamiętnik starego nauczyciela.  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Pamiętnik z okresu dojrzewania. Kresy 2000 nr 44 s. 194-197  szczegóły 
  Kuczyński Wiktoryn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
482.książka twórcy: Kuczyński Wiktoryn: Pamiętnik 1668-1737. 1999  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
483.utwór: Pamiętnik 1668-1737.  szczegóły 
  Kudelski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
484.książka twórcy: Kudelski Stanisław: Z pamiętnika wiejskiego proboszcza. 1999  szczegóły 
  Kuklińska Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
485.wiersz: Kuklińska Barbara: Pamiętnik. Graffiti 1998 nr 1 s. 19  szczegóły 
  Kulesza Józef
    proza (alfabet tytułów)
486.proza: Kulesza Józef: Z pamiętnika nauczyciela kresowego.... Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1991 r. 5 s. 194-202 (z notą Bronisława Gołębiowskiego...) szczegóły 
  Kulisiewicz Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
487.książka twórcy: Kulisiewicz Aleksander: [Sachsenhausen. Pamiętnik poetycki 1939-1945] Adresse. Sachsenhausen. Literarische Momentaufnahmen aus dem KZ. 1997  szczegóły 
  Kunicka-Kompa Joanna
    proza (alfabet tytułów)
488.proza: Kunicka-Kompa Joanna: Sześć lipcowych dni (Fragment pamiętnika). Odra 1998 nr 7/8 s. 35-39 (rep....) szczegóły 
  Kuroń Jacek
489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Krzysztof: Pamiętniki i biografie. Wiadomości Historyczne 1991 nr 3 s. 180-181  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
490.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Masłoń Krzysztof: Fikcyjny pamiętnik z naszych czasów ("Wiek 21" Ewy Kuryluk po polsku). Rzeczpospolita 1996 nr 16 s. 28  szczegóły 
  Kwaśniewski Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
491.książka twórcy: Kwaśniewski Paweł: Tańcząca z butami czyli Z pamiętnika ojca. Felietony publikowane w miesięczniku "Dziecko". 1998  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
    proza (alfabet tytułów)
492.proza: Lanckorońska Karolina: [Pamiętniki wojenne; fragm.:] Pierwsze spotkanie. Tygodnik Powszechny 1996 nr 38 s. 8  szczegóły 
493.proza: Lanckorońska Karolina: Spotkanie na Uniwersytecie Lwowskim (Fragmenty "Pamiętników wojennych"). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1995 z. 114 s. 225-227  szczegóły 
  Latus Lilla
    proza (alfabet tytułów)
494.proza: Latus Lilla: Z pamiętnika suki. Protokół Kulturalny 2000 nr 3 s. 8  szczegóły 
  Lechoń Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
495.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Sława i pamięć. Plus Minus 1999 nr 15 s. 15 (felieton nt. życia i twórczości Jana Lechonia...) szczegóły 
496.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loth Roman: Nienapisany pamiętnik. Wątek wspomnieniowy w "Dzienniku" Jana Lechonia. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 31-42  szczegóły 
  Lec Stanisław Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
497.wiersz: Lec Stanisław Jerzy: Do pamiętnika. Przekrój 1990 nr 2361 s. 24  szczegóły 
  Lednicki Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
498.książka twórcy: Lednicki Aleksander: Pamiętnik. 1914-1918. 1994  szczegóły 
  Ledóchowski Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
499.książka twórcy: Ledóchowski Włodzimierz: Pamiętnik pozostawiony w Ankarze. 1990  szczegóły 
  Ledwoń Ilona
    proza (alfabet tytułów)
500.proza: Ledwoń Ilona: "Pamiętnik" dziewczynki z kartką. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 4  szczegóły 
  Lem Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
501.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Denik nalezeny ve vane. 1999  szczegóły 
502.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Edificiul nebuniei absolute. 1995  szczegóły 
503.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Heirografa pou brethekan se mia mpaniera. 1990  szczegóły 
504.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie. Katar] Memoiren, gefunden in der Badewanne. Der Schnupfen. 2 Drehbueher. 1989  szczegóły 
505.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Kuvette bulunan gunce. 1998  szczegóły 
506.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memoiren gefunden in der Badewanne. 1990  szczegóły 
507.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memoiren, gefunden in der Badewanne. 1994  szczegóły 
508.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memoires trouves dans une baignoire. 1986  szczegóły 
509.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memorias encontradas en una banera. 1983  szczegóły 
510.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memorias encontradas numa banheira. 1985  szczegóły 
511.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie] Memorias encontradas numa banheira. 1985  szczegóły 
512.książka twórcy: Lem Stanisław: [Pamiętnik znaleziony w wannie. Wysoki Zamek. Maska] Rukopis' najdennaja v vanne. Roman. Vysokijj zamok. Roman. Povest' Maska. 1994  szczegóły 
513.książka twórcy: Lem Stanisław: Pamiętnik znaleziony w wannie. 1997  szczegóły 
514.książka twórcy: Lem Stanisław: Pamiętnik znaleziony w wannie. 2000  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
515.utwór: Pamiętnik znaleziony w wannie.  szczegóły 
  Lenczowski Kosma
    książki twórcy (alfabet tytułów)
516.książka twórcy: Lenczowski Kosma: Pamiętnik kapelana legionów. [1914-1940]. 1989  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
517.utwór: Pamiętnik kapelana legionów.  szczegóły 
  Lepecki Mieczysław Bohdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
518.książka twórcy: Lepecki Mieczysław Bohdan: Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego. 1988  szczegóły 
519.książka twórcy: Lepecki Mieczysław Bohdan: Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego. 1989  szczegóły 
  Libera Zdzisław
    10 (alfabet autorów)
520.książka o twórcy: [Dedykowane Zdzisławowi Liberze]. Pamiętnik Literacki 1988 nr 2.  szczegóły 
  Liciński Ludwik Stanisław
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
521.utwór: Z pamiętnika włóczęgi.  szczegóły 
artykuł: Raźny Joanna: Bohater opowiadań Ludwika Stanisława Licińskiego - "Z pamiętnika włóczęgi". Prace Polonistyczne 1998 seria 53 s. 119-157  szczegóły 
  Lieberman Herman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
522.książka twórcy: Lieberman Herman: Pamiętniki. 1996  szczegóły 
  Lipiński Eryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
523.książka twórcy: Lipiński Eryk: Pamiętniki. 1990 ([M.in. wspomn. o:] Tadeusz Breza, Jan Brzechwa, Konstanty Ildefons Gał...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
524.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Lipiński Wacław
525.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 199 (nota...) szczegóły 
  Lipski Tadeusz
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
526.utwór: Żona poczciwa (druk. Pamiętnik Literacki 1989 nr 4).  szczegóły 
  Lisiecki Stanisław
527.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Pamiętnikarski portret własny. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8 (nota...) szczegóły 
  Litewska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
528.książka twórcy: Litewska Zofia: [Mój pamiętnik] A memoir. 1995  szczegóły 
529.książka twórcy: Litewska Zofia: Mój pamiętnik. 1992  szczegóły 
  Livor-Piotrowski Henryk
    proza (alfabet tytułów)
530.proza: Livor-Piotrowski Henryk: Odkrycie większego prawa Parkinsona! (Z pamiętnika dziwaka). Arkona 1998 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
  Lubertowicz Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
531.książka twórcy: Lubertowicz Zygmunt: Walka polskich górali o Morskie Oko. Rzeczywista opowieść na podstawie pamiętników ś.p. Jana Burego. 1988  szczegóły 
  Lubicz-Zaleski Zygmunt
    książki twórcy (alfabet tytułów)
532.książka twórcy: Lubicz-Zaleski Zygmunt: Pamiętnik. [T. 2:] Od Grotowic do Buchenwaldu (1939-1945). 1998 ([T. 1 pt.: Dziennik nieciągły (1904-1925)]....) szczegóły 
  Lubiński Bronisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
533.książka twórcy: Lubiński Bronisław: Pamiętniki. Wspomnienia z lat 1935-1943. 2000  szczegóły 
  Lubomirska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
534.książka twórcy: Lubomirska Maria: Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. 1914-1918. 1997  szczegóły 
recenzja: Markert Hanna: Pamiętnik dla wnuków. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 21  szczegóły 
  Lubomirska Maria z Branickich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
535.artykuł: Kropkowski Leszek: Działalność Zdzisława Lubomirskiego w czasie I wojny światowej w świetle pamiętników Marii z Branickich Lubomirskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 1991 nr 4 (71) s. 79-97 (w rkpsie, w posiadaniu rodziny...) szczegóły 
  Lubowiecki Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
536.książka twórcy: Lubowiecki Ignacy: Pamiętniki. 1997  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
537.artykuł: Kasparek Norbert: Ignacy Lubowiecki (1782-1837) i jego pamiętnik. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 2 s. 71-94 (pamiętnik pozostaje w rkpsie w Ossolineum...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łapiński Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
538.artykuł: [Dedykowane Zdzisławowi Łapińskiemu:] Pamiętnik Literacki. Wrocław. R. 91: 2000, z. 4. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 3  szczegóły 
  Łasiewicki Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
539.książka twórcy: Łasiewicki Franciszek: Pamiętniki Woźnego Cenzury. 1995  szczegóły 
  Łaski Hieronim
    proza (alfabet tytułów)
540.proza: Łaski Hieronim: [Pamiętnik]. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 140-150 (ze wstępem: Maria Garbaczowa, Wacław Urban: Hieronim Łaski w Stambule,...) szczegóły 
  Łęga Władysław
541.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Breza Edward: Na marginesie recenzji prof. Janusza Jasińskiego pamiętników ks. Władysława Łęgi. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 2 s. 271-274  szczegóły 
  Łęski Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
542.książka twórcy: Łęski Ryszard: Pamiętnik ucznia sadownika. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Łęski Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
543.książka twórcy: Łęski Wojciech: Jutro - czemu dalekie. Norwid. Pamiętnik 1939-1948. 1989  szczegóły 
  Łojewski Jan
    proza (alfabet tytułów)
544.proza: Łojewski Jan: Pamiętnik dla Żyjących Rolników i oruźnich czasach lub Latach, to jest osuchich i mokrich. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 64-69 (fragm. wspomn., gwarą; wstęp, podali do druku i przypisami opatrzyli W...) szczegóły 
  Łomnicki Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
545.proza: Łomnicki Tadeusz: Pamiętnik. 1944-1945. Teatr 1992 nr 6 s. 5-17 (z fot., z portr., rys. Tadeusz Brzozowski...) szczegóły 
  Łopatkowa Maria
    proza (alfabet tytułów)
546.proza: Łopatkowa Maria: Kartki z pamiętnika. TIM 1989 nr 1, 3-10, 12, 13, 16, 18-22, 24-28, 31-35, 38, 41-44, 46-52 (cykl fel....) szczegóły 
  Łoś Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
547.książka twórcy: Łoś Jakub: Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej. [Wspomn.]. 2000  szczegóły 
  Łoś Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
548.książka twórcy: Łoś Józef: Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika powstańca tułacza i guwernera 1840-1882. 1993  szczegóły 
  Łoziński Józef
    proza (alfabet tytułów)
549.proza: Łoziński Józef: Sponsor (Pamiętnik) (Januszowi Głowackiemu - człowiekowi sukcesu). Twórczość 1999 nr 6 s. 6-73, nr 7 s. 35-66  szczegóły 
  Łukasiński Walerian
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
550.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
  Łukaszewicz-Preihs Katarzyna
    proza (alfabet tytułów)
551.proza: Łukaszewicz-Preihs Katarzyna: Syberyjska Wigilia (Kartka z pamiętnika). W drodze 1988 nr 12 s. 45-46  szczegóły 
  Łysiak Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
552.książka twórcy: Łysiak Stanisław: Jak kochać to żarliwie. Pamiętnik uchodźcy wojennego. 1989  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machay Ferdynand
    książki twórcy (alfabet tytułów)
553.książka twórcy: Machay Ferdynand: Moja droga do Polski. Pamiętnik. 1992  szczegóły 
  Macieszyna Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
554.książka twórcy: Macieszyna Maria: Pamiętnik Płocczanki. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
555.artykuł: Stogowska Anna: Maria Macieszyna (1869-1953) autorka pamiętnika o Płocku. Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny 1996 t. 2 s. 139-148 (sylwetka; z portr. i faks. strony rękopisu pamiętnika...) szczegóły 
  Mackiewicz Stanisław
    korespondencja (alfabet autorów)
556.korespondencja: Orłoś Kazimierz: O listach i pamiętnikach bez entuzjazmu. Plus Minus 1996 nr 53 s. 14 (dot. m.in. listów pisarza do Michała Kryspina Pawlikowskiego, druk.  szczegóły 
nawiązanie: Jaruzelski Jerzy: O listach i pamiętnikach bez entuzjazmu. Plus Minus 1997 nr 2 s. 18  szczegóły 
  Maj Bronisław
    proza (alfabet tytułów)
557.proza: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki. Plus Minus 1999 nr 4 s. 16, nr 15 s. 5 (cykl felietonów; dot. także życia literackiego; cd. z 1998...) szczegóły 
558.proza: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki. Plus Minus 1998 nr 1, 4-10, 12-15, 19-26, 30 (cykl fel.; dot. także życia literackiego; polem. dot. felietonu w nrze...) szczegóły 
559.proza: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki. Plus Minus 1997 nr 7-17, 19-31, 33, 37-39, 41-43, 45 47, 49, 52, 54 (cykl felietonów; dot. także życia literackiego...) szczegóły 
  Majewski Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
560.wiersz: Majewski Marek: Prezydent z maszynistą (wpis do pamiętnika). Wprost 1998 nr 26 s. 13  szczegóły 
  Majkowski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
561.książka twórcy: Majkowski Aleksander: Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914. 2000  szczegóły 
recenzja: Dzianisz Paweł: Pamiętnik Majkowskiego. Pomerania 2000 nr 9 s. 42 (nota...) szczegóły 
  Makower Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
562.książka twórcy: Makower Henryk: Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940 - styczeń 1943. 1987  szczegóły 
  Malinowska Grasylda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
563.książka twórcy: Malinowska Grasylda: Pamiętnik kresowej nauczycielki. Z lat 1833-1921. 1995  szczegóły 
  Maliszewski Karol
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: Pamiętnik z okresu dojrzewania. Twórczość 1998 nr 4 s. 116-119  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
565.wiersz: Maliszewski Karol: Z pamiętnika powołanych na wiosnę. Trybuna Wałbrzyska 1989 30 6 ([z not. o aut.]...) szczegóły 
  Małecki Antoni
566.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Elżbieta: "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska jako tekst genetyczny utworów Antoniego Małeckiego i Adama Bełcikowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 95-105  szczegóły 
  Marianowicz Antoni
    proza (alfabet tytułów)
567.proza: Marianowicz Antoni: Poczucie humo... (Z pamiętnika miliardera).. Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 30 XI s. 10-1  szczegóły 
  Martynek Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
568.książka twórcy: Martynek Władysław: Pamiętnik Sybiraka. 1997  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Pamiętnik Sybiraka. Zwrot 1997 nr 5 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Martynek Władysław: Pamiętnik Sybiraka. Głos Ludu 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
569.proza: Martynek Władysław: Pamiętnik Sybiraka (fragment). Zwrot 1998 nr 11 s. 48-51  szczegóły 
  Maurer Jadwiga
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
570.tekst paraliteracki: Maurer Jadwiga: Z pamiętnika amerykańskiego polonisty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 34-39  szczegóły 
  Mazaraki Jan Newlin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
571.książka twórcy: Mazaraki Jan Newlin: Pamiętnik i wspomnienia. 1999  szczegóły 
  Mękarska-Kozłowska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
572.książka twórcy: Mękarska-Kozłowska Barbara: Burza nad Lwowem. Reportaż z lat wojennych 1939-1945 we Lwowie, kartki z pamiętnika. 1992  szczegóły 
573.książka twórcy: Mękarska-Kozłowska Barbara: Burza nad Lwowem. Reportaż z lat wojennych 1939-1945 we Lwowie. Kartki z pamiętnika. 1996  szczegóły 
  Michalak Aleksander
574.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mond Jerzy: Pamiętniki z czasów wojny. Tydzień 1994 nr 6 s. 9  szczegóły 
  Michalska Amelia
    proza (alfabet tytułów)
575.proza: Michalska Amelia: Z pamiętnika ucznia. Kartki [Katowice] 1998 [dodatek do] nru 7/8 s. 56-57 (z not....) szczegóły 
  Michalski Zdzisław Ambroży
    książki twórcy (alfabet tytułów)
576.książka twórcy: Michalski Zdzisław Ambroży: Przez okopy, alkowy do medycyny... Pamiętniki. 1992 (T. 1, 298 s.,il., fot., portr., rys. T. 2, s. 299-561 s., faks., fot.,...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    10 (alfabet autorów)
577.książka o twórcy: Adam Mickiewicz. Pamiętnik konferencji w Nowogródku 22-25 czerwca 1992 roku. 1993 (Zofia Stefanowska: "Nic ani szaśnie..." O prowincjonalizmie IV części ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
578.artykuł: Marszalska Jolanta M.: "Żebyś pamiętała całe życie, żeś widziała Mickiewicza". Fredro i Mickiewicz w relacjach pamiętnikarskich epoki i wspomnieniach Waładysława Sanguszki. Tarniny 1998 nr 1 s. 27  szczegóły 
579.artykuł: Potocki Leon: Pamiętniki Pana Kamertona [fragm.]. Kurier Wileński 1994 nr 209 s. 9 (do druku podał pt. "Opowieść prefekta Dobrowolskiego" Mieczysław Jacki...) szczegóły 
  Mikoszewski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
580.artykuł: Karaś Halina: Wpływy rosyjskie w języku XIX-wiecznych pamiętników ks. Karola Mikoszewskiego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 267-313  szczegóły 
  Miłosz Czesław
581.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (H.K.): Dwa pamiętniki poetów (W Klubie Literackim "Krąg"). Słowo Powszechne 1992 nr 41 s. 2 (omów. prelekcji Wademara Smaszcza nt. książki i dyskusji w Klubie Lite...) szczegóły 
  Minkiewicz Janusz
    proza (alfabet tytułów)
582.proza: Minkiewicz Janusz: Pamiętniki. x 1989 ([w ks. zb.]: Minio. Przyjaciele o Januszu Minkiewiczu. Londyn 1989, s....) szczegóły 
  Miszalski Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
583.książka twórcy: Miszalski Marian: Gdzie ja jestem? Zapiski wewnętrznego emigranta albo "Pamiętnik z okresu przejrzewania". 1988  szczegóły 
  Mitkiewicz Leon
584.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: Pamiętnik płk Mitkiewicza. Wojskowy Przegląd Historyczny 1992 nr 2 s. 215-218  szczegóły 
  Moczulski Leszek Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
585.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Odważny śmieszny poeta. Plus Minus 1997 nr 45 s. 2  szczegóły 
  Morelewski Jan Flawian
586.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrwa Tadeusz: Pokolenie akowskie w pamiętnikarskim piśmiennictwie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 115 s. 154-159  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
587.książka twórcy: Mrożek Sławomir: Pamiętnik ; Ucieczka na południe. [Pow.]. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
588.proza: Mrożek Sławomir: Pamiętnik znaleziony przed telewizorem. Plus Minus 1998 nr 9 s. 13  szczegóły 
589.proza: Mrożek Sławomir: Z pamiętnika arywisty. Tygodnik Powszechny 1990 nr 24 s. 10  szczegóły 
  Mrózek Karol
590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Moja wędrówka przez życie (Zaolziański pamiętnik). Głos Ludu 1998 nr 18 s. 3  szczegóły 
  Mustafa Akhara Jussuf
    książki twórcy (alfabet tytułów)
591.książka twórcy: Mustafa Akhara Jussuf: [Pamiętnik jasnowidza] Vzpominky jasnovidce. 1992  szczegóły 
592.książka twórcy: Mustafa Akhara Jussuf: Pamiętnik jasnowidza. 1990  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nawrocka-Dońska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
593.książka twórcy: Nawrocka-Dońska Barbara: Prywatny pamiętnik. [Z l. 1914-39]. 1988  szczegóły 
  Nelken Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
594.książka twórcy: Nelken Halina: [Pamiętnik z getta w Krakowie] Freiheit will ich noch erleben. Krakauer Tagebuch. 1999  szczegóły 
595.książka twórcy: Nelken Halina: Pamiętnik z getta w Krakowie. 1987  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
596.utwór: Pamiętnik z getta w Krakowie.  szczegóły 
  Nepomucka Krystyna
    proza (alfabet tytułów)
597.proza: Nepomucka Krystyna: Z pamiętnika pisarki [z tego cyklu:] 2. Nowy smutny rok. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 2 s. 19  szczegóły 
  Netter Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
598.książka twórcy: Netter Wacław: Świat jest mały. Wyjątki z pamiętnika, wspomnienia, felietony, reportaże. 1997  szczegóły 
  Nieciecki Stanisław P.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
599.książka twórcy: Nieciecki Stanisław P.: Pamiętnik Kossowski. 1989  szczegóły 
recenzja: Witek Anna: Pamiętnik kossowski. Gazeta Niedzielna 1990 nr 13 s. 5  szczegóły 
  Niemcewicz Julian Ursyn
    proza (alfabet tytułów)
600.proza: Niemcewicz Julian Ursyn: Pamiętniki czasów moich [fragm.:] "Ostatnie dni Pompei" w Warszawie 3-18 maja 1792 r.. Przekrój 1990 nr 2341 s. 5, 22  szczegóły 
601.proza: Niemcewicz Julian Ursyn: [Pamiętniki, fragm.:] Med Kościuszko genom Sverige. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 193-202 (fragment dotyczy lat 1796-1797; z komentarzem i przypisami tłumacza, s...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
602.utwór: Pamiętnik z roku 1831. Paryż 1863.  szczegóły 
  Niezabytowski Krzysztof Jan Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
603.książka twórcy: Niezabytowski Krzysztof Jan Aleksander: Pamiętniki moje. Warszawa. Period rewolucyjny. 1991  szczegóły 
  Nowosielski Kazimierz
604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starosta Ewa: Pamiętnik pytającego. Regiony 1990 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
605.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Z pamiętnika (Kazimierze i Jerzemu Lewczyńskim). Sycyna 1999 nr 2 s. 10  szczegóły 
  Nusbaum-Hilarowicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
606.książka twórcy: Nusbaum-Hilarowicz Józef: Pamiętniki przyrodnika. Autobiografia. 1992  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Okolski Szymon
607.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gałaj Renata: Sztuka wojenna Kozaków w świetle pamiętników Szymona Opolskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 2000 nr 13 (298) s. 109-124  szczegóły 
  Olszewska Anna
    proza (alfabet tytułów)
608.proza: Olszewska Anna: Z pamiętnika księcia małżonka. Grizzli 1998 nr 5 s. 45  szczegóły 
  Orlicki Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
609.książka twórcy: Orlicki Jan: Poprzez Starobielsk do Piątej Dywizji Kresowej. Pamiętnik wojenny lekarza rezerwisty. 1992  szczegóły 
610.książka twórcy: Orlicki Jan: Z II [Drugim] Korpusem. Irak, Egipt, Italia. Pamiętnik wojenny lekarza rezerwisty ciąg dalszy. 1994  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    książki twórcy (alfabet tytułów)
611.książka twórcy: Orzeszkowa Eliza: Pamiętnik Wacławy. Ze wspomnień młodej panny. 1988  szczegóły 
  Ossendowski Ferdynand Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
612.książka twórcy: Ossendowski Antoni Ferdynand: Życie i przygody małpki. Pamiętnik szympansiczki Kaśki. 1990  szczegóły 
  Ostrowski Antoni
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
613.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
artykuł: Wichrowska Elżbieta Z.: "Wstań i chodź..." Z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego. Napis 1999 seria 5 s. 271-290 (z fragmentami pamiętnika dot. Adama Mickiewicza, Andrzeja Towiańskiego...) szczegóły 
  Osuchowska-Orłowska Wanda
    proza (alfabet tytułów)
614.proza: Osuchowska-Orłowska Wanda: Pamiętnik. Płomyczek 1992 nr 8 s. 14  szczegóły 
615.proza: Osuchowska-Orłowska Wanda: Pamiętnik. Płomyczek 1997 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Owczarek Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
616.książka twórcy: Owczarek Jerzy: Życie bez troski. Pamiętnik chłopa emigranta. [1892-1945]. 1988  szczegóły 
  Ożogowska Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
617.książka twórcy: Ożogowska Hanna: Chłopak na opak czyli z pamiętnika pechowego Jacka. Raz gdy chciałem być szlachetny.... 1988  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paderewski Ignacy Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
618.książka twórcy: Paderewski Ignacy Jan: [The Paderewski memoirs] Pamiętniki 1912-1932. 1992  szczegóły 
recenzja: Dybowski Stanisław: "Pamiętniki" Paderewskiego wstrzymane przez cenzurę. Słowo Powszechne 1992 nr 71 s. 6  szczegóły 
  Parandowski Jan
    proza (alfabet tytułów)
619.proza: Parandowski Jan: Z "Pamiętnika Piotrusia". Tygodnik Powszechny 1995 nr 20 s. 7 (pwdr. z rękopisu; z notą red....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
620.utwór: Z "Pamiętnika Piotrusia" (druk. Tygodnik Powszechny 1995 nr 19).  szczegóły 
  Pasek Jan Chryzostom
    książki twórcy (alfabet tytułów)
621.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: [Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska] Emlekiratok. 1998  szczegóły 
622.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: [Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska] Memoires. 2000  szczegóły 
623.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki. Wybór dla szkół.  szczegóły 
624.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki. Wybór. 1990  szczegóły 
625.książka twórcy: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki. 1989  szczegóły 
    10 (alfabet autorów)
626.książka o twórcy: O języku i stylu "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. 1989 ([Ded.:] Pamięci Profesor H. Konecznej. - R. Pollak: Wstęp do Pamiętnik...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
627.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Holvoet Axel: O pewnych osobliwościach użycia aspektu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 83-89  szczegóły 
artykuł: Kaczmarek Marian: Paraboliczność "Pamiętników" J[ana] Ch[ryzostoma] Paska. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 39-44  szczegóły 
artykuł: Krassowski Maciej: Jan Chryzostom Pasek: pamiętnik sarmaty. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 50 s. 13  szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: O polszczyźnie "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. Poradnik Językowy 1989 z. 3 s. 141-158  szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: Osobliwości słownikowe w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. Slavistische Forschungen 1990 t. 60 s. 193-200  szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: Osobliwości słownikowe w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
artykuł: Rybicka Halina: Wyrazy pochodzenia obcego w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. Poradnik Językowy 1988 z. 8 s. 576-581  szczegóły 
artykuł: Rybicka-Nowacka Halina: Refleksy fonetyki dialektalnej w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska. Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 427-430  szczegóły 
artykuł: Wojtak Maria: Grzeczność po staropolsku w świetle "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. Poradnik Językowy 1989 z. 8 s. 528-533  szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: "Pamiętniki" J.Ch. Paska we Francji. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 175-193 (recepcja w XIX i pocz. XX w....) szczegóły 
628.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Pawlak Anna (1913-2005)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
629.książka twórcy: Pawlak Anna: W sercu Afryki. Pamiętnik misjonarki. 1999  szczegóły 
  Pawlicka-Frankowska Elżbieta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
630.książka twórcy: Pawlicka (Elżbieta Pawlicka-Frankowska) Elżunia: Przeżyliśmy... Pamiętnik z zesłania 1939-1942. 1998  szczegóły 
  Pawlikowski Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
631.książka twórcy: Pawlikowski Michał: Pamiętniki. Medyka-Kraków-Zakopane. 1998  szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Herbarz czy pamiętnik?. Wierchy 1999 r. 64 (1998) s. 342-345  szczegóły 
  Peiper Tadeusz
632.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morski Mikołaj: Pamiętnik wariata. Dziś 1992 nr 6 s. 140-143  szczegóły 
  Pieniążek Szczepan Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
633.książka twórcy: Pieniążek Szczepan A.: Pamiętnik sadownika. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
634.książka twórcy: Pieniążek Szczepan A.: Pamiętnik sadownika. 2000  szczegóły 
  Pilewicz Anna
    proza (alfabet tytułów)
635.proza: Pilewicz Anna: Z pamiętnika Ferdynanda Durka. Kartki [Katowice] 1998 [dodatek do] nru 7/8 s. 61-62  szczegóły 
  Piotrowska-Dubik Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
636.książka twórcy: Piotrowska-Dubik Barbara: Kwiaty na stepie. Pamiętnik z zesłania. 1997  szczegóły 
  Piotrowski Rufin Jozafat
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
637.utwór: Pamiętniki z pobytu na Syberyi.  szczegóły 
artykuł: Bachórz Józef: Pamiętnik niezwykłej ucieczki z Syberii. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 15-29  szczegóły 
artykuł: Zięba Dariusz: Narrator "Pamiętników z pobytu na Syberyi" Rufina Piotrowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 147-161  szczegóły 
  Pliszka Anna Zofia
    proza (alfabet tytułów)
638.proza: Pliszka Anna Zofia: Tajemnica pamiętnika. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1993 nr 2 s. 12-17  szczegóły 
  Podgórski Karol
    proza (alfabet tytułów)
639.proza: Podgórski Karol: Pamiętnik znaleziony na parkiecie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 89 s. 12-13  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
640.wiersz: Podsiadło Jacek: Do pamiętnika. Kresy 1998 nr 34 s. 68  szczegóły 
  Pol Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
641.wiersz: Pol Wincenty: Pamiętnik J.M. Benedykta Winnickiego [fragm.]. Semper Fidelis 1999 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
642.proza: Pol Wincenty: Pamiętniki [fragm.]. Trakt 1992 nr 3 s. 25-27  szczegóły 
  Porazińska Janina
    proza (alfabet tytułów)
643.proza: Porazińska Janina: Pamiętnik Czarnego Noska [z tego cyklu:] Las w czerwieni. Miś 1988 nr 18 s. 6-7, 9, 11  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
644.utwór: Pamiętnik Czarnego Noska.  szczegóły 
artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: O "Pamiętniku Czarnego Noska" Janiny Porazińskiej. Guliwer 1993 nr 6 s. 11-13  szczegóły 
  Potocki Karol Anatol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
645.książka twórcy: Potocki Karol: [Siedem] "7 bram". Mój pamiętnik z niemieckiej niewoli. 1998  szczegóły 
  Praszyński Roman
    proza (alfabet tytułów)
646.proza: Praszyński Roman: Zabawa (Pamiętnik znaleziony na portierni) (esej). Notatnik Teatralny 1993 nr 7 [1993/1994] s. 33-45  szczegóły 
  Prawdzic Krzysztof
647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Czytajmy pamiętniki. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 32  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
648.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Ogarnąć całość. Plus Minus 1998 nr 44 s. 20 (felieton o refleksjach zawartych w rękopisie zeszytu-notatnika pisarza...) szczegóły 
  Pruss Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
649.wiersz: Pruss Zdzisław: Z pamiętnika psa. Metafora 1995 nr 20/21 s. 109-110  szczegóły 
  Puchalski Tomasz
    10 (alfabet autorów)
650.książka o twórcy: Brajerski Tadeusz: Język pamiętnika z 1. połowy XIX wieku. 1992 (dot.: Pamiętnik. 1827-1840. Lublin 1987...) szczegóły 
  Puzynina Gabriela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
651.książka twórcy: Puzynina Gabriela: W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. 1988  szczegóły 
652.książka twórcy: Puzynina Gabriela: W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. 1990 (Przedr. fotoffs., oryg. Wilno: nakł. i druk Józefa Zawadzkiego, [1928]...) szczegóły 
653.książka twórcy: Puzynina Gabriela: W Wilnie w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. 1988 ([M.in. o życiu teatralnym i literackim na Wileńszczyźnie]....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
654.recenzja: Zając Stanisław: Pamiętnik otwockiego Żyda. Wiadomości Historyczne 1996 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radziwiłł Albrycht Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
655.artykuł: Lolo Radosław: Albrycht Stanisław Radziwiłł wobec wojny trzydziestoletniejw świetle swoich pamiętników i korespondencji. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 135-146  szczegóły 
  Radziwiłł Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
656.książka twórcy: Radziwiłł Krzysztof Mikołaj: Pamiętniki. Od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio. 2000  szczegóły 
  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof
    książki twórcy (alfabet tytułów)
657.książka twórcy: Radziwiłł Mikołaj Krzysztof: [Pamiętnik z pielgrzymki do Ziemi Św.] Kelione i Jeruzalę. 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
658.utwór: Pamiętnik z pielgrzymki do Ziemi Św..  szczegóły 
  Radzymińska Józefa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
659.książka twórcy: Radzymińska Józefa: Pamiętnik sprzed istnienia. [Opow.]. 1998  szczegóły 
660.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Czytajmy pamiętniki. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 32  szczegóły 
  Raszewski Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
661.książka twórcy: Raszewski Zbigniew: Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930-1945. 1994  szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Pamiętnik bydgoskiego gapia. Plus Minus 1994 nr 17 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
662.proza: Raszewski Zbigniew: Pamiętnik gapia. Karta 1991 nr 2 s. 59-88 (wspomn. nt. Bydgoszczy; z notami wstępnymi: o utworze: (K.M-M.): Magia...) szczegóły 
    10 (alfabet autorów)
663.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 42: 1993 z. 3/4. 1993 (Od Redakcji. * Edward Krasiński: Zbigniew Raszewski. Kronika życia i d...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: "Zalewają go fale, ale nie tonie". Profesor Zbigniew Raszewski (1925-1992) we wspomnieniach "Pamiętnika Teatralnego". Plus Minus 1994 nr 44 s. 14  szczegóły 
  Raszka Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
664.proza: Raszka Jerzy: Pamiętnik gminy Simoradz [fragm.]. Rocznik Cieszyński 1991 r. 6/7 s. 79-108 (z "Wprowadzeniem" Roberta Mrózka, s. 77-78; z fot....) szczegóły 
  Redliński Edward
    proza (alfabet tytułów)
665.proza: Redliński Edward: Pamiętnik księgowej [fragm.]. Przegląd Polski = Polish Review 1988 z 24 III 10-1  szczegóły 
666.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konecka Krystyna: Pamiętnik znaleziony w Białymstoku. Gazeta Współczesna 1989 nr 140 s. 6  szczegóły 
  Reński Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
667.książka twórcy: Reński Antoni: Chanukowe świece. Pamiętnik Esterki. [Pow.]. 1990  szczegóły 
recenzja: Zaleska Elżbieta: Pamiętnik Esterki. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 38-39  szczegóły 
  Reychan Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
668.książka twórcy: Reychan Stanisław: Pamiętnik dziwnego człowieka. Ze Lwowa do Londynu. 1992  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    kult (alfabet autorów)
669.kult: Maj Bronisław: Pamiętnik Literacki [z tego cyklu:] Cichy jubileusz. Plus Minus 1997 nr 20 s. 15 (nt. 130. rocznicy urodzin pisarza...) szczegóły 
  Rodziewicz Joanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
670.książka twórcy: Rodziewicz Joanna: Choinkowa przygoda Plastusia. Na podstawie Plastusiowego pamiętnika Marii Kownackiej. 2000  szczegóły 
  Roeske Wojciech
    książki twórcy (alfabet tytułów)
671.książka twórcy: Roeske Wojciech: Z polską farmacją przez życie. Pamiętniki. 1999  szczegóły 
  Rogowska Kazimiera Paulina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
672.książka twórcy: Rogowska Kazimiera Paulina: Pamiętnik warszawskiej pensjonarki. 2000  szczegóły 
  Rogowski Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
673.proza: Rogowski Wiesław: Kamienny bruk (Pamiętnik doktora Eryka Brauna). Gazeta Pomorska 1989 nr 197-199, 220-238 (powieść w odcinkach...) szczegóły 
  Romer Eugeniusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
674.książka twórcy: Romer Eugeniusz: Pamiętnik paryski. 1918-1919. 1989  szczegóły 
recenzja: Leczyk Marian: Eugeniusz Romer, Pamiętnik paryski (1918-1921). Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 3 (1990) s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Molenda Jan: Pamiętnik paryski Eugeniusza Romera jako źródło historyczne. Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 3 (1990) s. 86-91  szczegóły 
675.książka twórcy: Romer Eugeniusz: Pamiętniki. Problemy sumienia i wiary. [1873-1943]. 1988  szczegóły 
  Rosiek Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
676.książka twórcy: Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
677.książka twórcy: Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. 1994  szczegóły 
678.książka twórcy: Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. 1998  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
679.artykuł: Markowska Anna: Pamiętnik z dekapitacji. Kresy 1998 nr 36 s. 103-115 (o twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
  Rubinowicz Dawid
    książki twórcy (alfabet tytułów)
680.książka twórcy: Rubinowicz Dawid: [Pamiętnik Dawida Rubinowicza] Das Tagebuch des Dawid Rubinowicz. 1988  szczegóły 
681.książka twórcy: Rubinowicz Dawid: [Pamiętnik Dawida Rubinowicza] Das Tagebuch des Dawid Rubinowicz. 1993  szczegóły 
682.książka twórcy: Rubinowicz Dawid: [Pamiętnik Dawida Rubinowicza] Das Tagebuch des Dawid Rubinowicz. 1996  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
683.utwór: Pamiętnik Dawida Rubinowicza.  szczegóły 
  Ruszczyc Ferdynand
684.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Taczanowski Stanisław: O pamiętnikach Ferdynanda Ruszczyca. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 29 s. 13  szczegóły 
  Rybiński Maciej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
685.książka twórcy: Rybiński Maciej: Moje przypomnienia od urodzenia. Pamiętnik Macieja Rybińskiego ostatniego wodza naczelnego powstania listopadowego. 1993  szczegóły 
  Ryszka Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
686.książka twórcy: Ryszka Franciszek: Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie. 1994  szczegóły 
recenzja: Słomkowski Zygmunt: Pamiętnik na przekór schematowi. Trybuna 1994 nr 239 s. 19  szczegóły 
687.książka twórcy: Ryszka Franciszek: Pamiętnik inteligenta. Samo życie. 1996  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
688.proza: Ryszka Franciszek: Z pamiętnika. Odra 1993 nr 6 s. 71-75  szczegóły 
  Ryszkiewicz Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
689.proza: Ryszkiewicz Andrzej: Obrączki od Kuleszy to szczęście w małżeństwie (kartki z nie napisanego pamiętnika). Akcent 1993 nr 1/2 s. 116-120  szczegóły 
  Rześniowiecki Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
690.proza: Rześniowiecki Krzysztof: Z pamiętnika związkowca. Trybuna 1994 nr 141 s. 13  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sadowski Cyprian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
691.książka twórcy: Sadowski Cyprian: Pamiętnik doktora "Skiby". 1990  szczegóły 
  Sawicki Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
692.książka twórcy: Sawicki Antoni: "Z domu niewoli". Pamiętnik Antoniego Sawickiego, alumna Metropolitalnego Seminarium Wileńskiego, z okresu pobytu na przymusowych robotach w Niemczech w latach 1942-1945. 1985  szczegóły 
  Schulz Bruno
    10 (alfabet autorów)
693.książka o twórcy: Bruno Schulz 1892-1942. Katalog-pamiętnik wystawy "Bruno Schulz. Ad memoriam" w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 1995  szczegóły 
  Sczaniecki Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
694.książka twórcy: Sczaniecki Kazimierz: Pamiętnik. Wielkopolska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwa pamiętniki. Tygodnik Powszechny 1996 nr 12 s. 13  szczegóły 
  Sedlak Włodzimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
695.książka twórcy: Sedlak Włodzimierz: Antek z Ćmielowa. Pamiętnik. 1999  szczegóły 
  Sendor Leokadia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
696.książka twórcy: Sendor Leokadia: Pamiętnik macochy. 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
697.utwór: Pamiętnik macochy.  szczegóły 
698.utwór: Pamiętnik wiejskiej dziewczyny.  szczegóły 
  Sielicki Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
699.książka twórcy: Sielicki Franciszek: Pamiętnik rusycysty (1947-1994). [Wspomnienia]. 1997  szczegóły 
  Sienicki Ludwik
700.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (MBK): Trzy najstarsze polskie pamiętniki z Syberii. Wydanie specjalne. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 274 (nota o wyd....) szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
701.książka twórcy: Sienicki Ludwik: Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek. Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego.... 1996  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
702.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Latarnik. Janko Muzykant. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.  szczegóły 
703.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Latarnik. Janko Muzykant. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1994  szczegóły 
704.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.  szczegóły 
705.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. Bartek Zwycięzca. 1990  szczegóły 
706.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela oraz Bartek Zwycięzca. 1995  szczegóły 
707.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1991  szczegóły 
708.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1993  szczegóły 
709.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1995  szczegóły 
710.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 1997  szczegóły 
711.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. 2000  szczegóły 
  Siesicka Krystyna
712.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Niezwykły pamiętnik. Guliwer 1997 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
  Sinuhe Mateusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
713.książka twórcy: Sinuhe Mateusz: Z pamiętnika kuracjusza. [Opowiadanie]. 1998  szczegóły 
  Skirmunt Konstanty
714.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajos Leszek: Pamiętnik Konstantego Skirmunta. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 122 s. 197-200  szczegóły 
  Skorupka Tomasz
715.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smoluchowski Zdzisław: Gwara w pamiętniku Tomasza Skorupki. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 15-17  szczegóły 
artykuł: Żalik Anna: Nad pamiętnikami Tomasza i Wawrzyńca Skorupków. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 9-14 (dot. także: Wawrzyniec Skorupka: Moje morgi i katorgi...) szczegóły 
  Skorupka Wawrzyniec
    proza (alfabet tytułów)
716.proza: Skorupka Wawrzyniec: Moje morgi i katorgi (Nie publikowany fragment pamiętnika). Kronika Wielkopolski 1997 nr 4 s. 111-125 (fragmenty pominięte z przyczyn cenzuralnych w wydaniach książkowych 1...) szczegóły 
717.proza: Skorupka Wawrzyniec: Moje morgi i katorgi (Nie publikowany fragment pamiętnika). Kronika Wielkopolski 1998 nr 1 s. 97-108 (fragmenty pominięte z przyczyn cenzuralnych w wydaniach książkowych z ...) szczegóły 
718.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smoluchowski Zdzisław: Gwara w pamiętniku Wawrzyńca Skorupki. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 17-18  szczegóły 
artykuł: Żalik Anna: Nad pamiętnikami Tomasza i Wawrzyńca Skorupków. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 s. 9-14 (dot. także: Tomasz Skorupka: Kto przy Obrze, temu dobrze...) szczegóły 
  Skorupska-Raczyńska Elżbieta
    proza (alfabet tytułów)
719.proza: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Pamiętniki Kaśki Z.. Twórczość Ludowa 1993 nr 3/4 s. 7  szczegóły 
  Skotnicki Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
720.książka twórcy: Skotnicki Mieczysław: Pamiętnik wojenny. Wiersze z lat 1940-1943. 1999  szczegóły 
  Skwarnicki Marek
721.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Minione a bliskie Spodkowi. O pamiętnikach Marka Skwarnickiego. Tygodnik Powszechny 2000 nr 3 s. 14  szczegóły 
  Sławoj-Składkowski Felicjan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
722.książka twórcy: Sławoj-Składkowski Felicjan: Moja służba w brygadzie. Pamiętnik polowy. 1990  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
723.utwór: Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy.  szczegóły 
  Słomka Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
724.książka twórcy: Słomka Jan: Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dziejszych. 1994  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
725.wiersz: Słowacki Juliusz: [W pamiętniku Zofii Bobrówny]. Rota 1998 nr 2/3 s. 47  szczegóły 
726.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Kronika Tygodniowa 1989 nr 21 s. 4 (druk bez tytułu...) szczegóły 
727.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Rota 1996 nr 3/4 s. 125  szczegóły 
728.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Rota 1995 nr 4 s. 30  szczegóły 
729.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Rota 1992 nr 3/4 s. 60  szczegóły 
730.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s.97  szczegóły 
731.wiersz: Słowacki Juliusz: Z pamiętnika Zofii Bobrówny. Dziennik Kijowski 1994 nr 19 s. 2  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
732.proza: Słowacki Juliusz: Z pamiętnika [fragm.]. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 118 (z 1832...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
733.utwór: W pamiętniku Zofii Bobrówny.  szczegóły 
  Snopkiewicz Halina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
734.książka twórcy: Snopkiewicz Halina: Słoneczniki. [Pamiętnik Lilki Sagowskiej]. 1993  szczegóły 
  Sobaszkiewicz Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
735.książka twórcy: Sobaszkiewicz Wacław: Pamiętnik żołnierza z czasów wojny i przedwojennej służby wojskowej w 14 PAL oraz w armii polskiej we Francji i w Anglii. 1987  szczegóły 
  Sobieski Jakub
    10 (alfabet autorów)
736.książka o twórcy: Długosz Józef: Jakub Sobieski 1590-1646. Parlamentarzysta, polityk, podróżnik i pamiętnikarz. 1989  szczegóły 
  Sobkiewicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
737.książka twórcy: Sobkiewicz Józef: Rok 1863 na Polesiu Kijowskim. Pamiętnik Józefa Sobkiewicza. 2000  szczegóły 
  Sobkowiak Czesław
    proza (alfabet tytułów)
738.proza: Sobkowiak Czesław: Pamiętnik. Nad Odrą 1992 nr 7 s. 8-9  szczegóły 
  Sobota Anna
    proza (alfabet tytułów)
739.proza: Sobotówna Anna: Pamiętnik z Kazachstanu (Wybór). Arka 1992 nr 37/38 s. 134-151 (z l. 1940-1942, 1944-1946...) szczegóły 
  Sokopp Edward Mariusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
740.książka twórcy: Sokopp Edward Mariusz: Pisane na kolanie. Pamiętnik bez patosu. 1997  szczegóły 
  Sokorski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
741.proza: Sokorski Włodzimierz: Pamiętnik intymny Sokorskiego (2). Wprost 1991 nr 1 s. 36-37 (cd. z 1990...) szczegóły 
742.proza: Sokorski Włodzimierz: Pamiętnik intymny Sokorskiego (3). Wprost 1991 nr 2 s. 31-32  szczegóły 
743.proza: Sokorski Włodzimierz: Pamiętnik intymny Sokorskiego [fragm.]. Wprost 1990 nr 51/52 s. 52-53 (cd. w 1991...) szczegóły 
  Solarzowa Zofia
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
744.utwór: Mój pamiętnik.  szczegóły 
  Solek Wincenty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
745.książka twórcy: Solek Wincenty: Pamiętnik legionisty. [Z l. 1914-18]. 1988  szczegóły 
  Solski Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
746.książka twórcy: Solski Adam: Pamiętnik znaleziony w Katyniu. [ Z lat 1939-40]. 1989  szczegóły 
  Sopoćko Konstanty Maria
747.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 200-201 (nota...) szczegóły 
  Sosnkowski Kazimierz
748.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 199-200 (nota...) szczegóły 
  Stanik Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
749.książka twórcy: Stanik Stanisław: Pamiętnik miłosny. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
  Stanisław August Poniatowski, król polski
    książki twórcy (alfabet tytułów)
750.książka twórcy: Stanisław August Poniatowski *: Fragmenty pamiętników. Z archiwaliów moskiewskich po raz pierwszy publikowane. 1993  szczegóły 
751.książka twórcy: Stanisław August Poniatowski *: Pamiętniki = Memoires. 1997  szczegóły 
752.książka twórcy: Stanisław August Poniatowski *: Pamiętniki. 1994  szczegóły 
recenzja: Stańczyk Tomasz: Od kołyski do carskiej łożnicy. Pierwszy tom pełnej edycji pamiętników Stanisława Augusta. Plus Minus 1994 nr 45 s. 15  szczegóły 
recenzja: (tey): Klątwy nad królem ciąg dalszy? (Pamiętniki Stanisława Augusta). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 217 s. 11  szczegóły 
recenzja: Ziółek Ewa M.: "Pamiętniki" ostatniego króla Polski. Przegląd Uniwersytecki 1995 nr 1 s. 17  szczegóły 
753.książka twórcy: Stanisław August Poniatowski *: Pamiętniki. 1994  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
754.proza: Stanisław August Poniatowski *: Pamiętnik [fragm.:] Król, Naczelnik i Rada. Plus Minus 1998 nr 7 s. 13-19 (z notą...) szczegóły 
755.proza: Stanisław August Poniatowski *: [Pamiętnik; fragm.:] Zdecydowałem się, przystępuję do powstania. Plus Minus 1994 nr 12 s. 13-14 (pwdr. z rękopisu znalezionego w Moskwie; z not. red. i "Postscriptum" ...) szczegóły 
756.proza: Stanisław August Poniatowski *: Poselskie początki (Fragment Pamiętników). Literatura 1991 nr 3 s. 52-56 (z koment. Włodzimierza Pawłowskiego, s. 52...) szczegóły 
757.proza: Stanisław August Poniatowski *: Z pamiętników. Twórczość 1993 nr 7 s. 84-96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
758.artykuł: T.S.: Dwa tomy pamiętników Stanisława Augusta (W moskiewskim archiwum). Rzeczpospolita 1992 nr 284 s. 4 (nt. przywiezieniu z Moskwy do Polski kopii dwóch niepublikowanych tomó...) szczegóły 
759.artykuł: T.S.: Zwiastun królewskich pamiętników (Z moskiewskich archiwów). Rzeczpospolita 1993 nr 211 s. 4 (nota o opublikowaniu przez wydawnictwo "Ling-Pi" fragm. francuskojęzyc...) szczegóły 
760.artykuł: Wroński Paweł: Pamiętniki ostatniego króla. Związkowiec = The Alliancer 1993 nr 6 s. 7  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
761.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Kaczanowski Longin: Pamiętniki Stanisława Augusta. Nowy Świat 1992 nr 286 s. 14 (o odnalezionych w Moskwie przez Zbigniewa Góralskiego fragm. niepublik...) szczegóły 
  Staniszewski Walerian Leon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
762.książka twórcy: Staniszewski Walerian: Pamiętniki więźnia stanu i zesłańca. 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
763.artykuł: Matusiewicz Andrzej: Zesłaniec - pamiętnikarz. x 1993 ([W ks. zb.:] Biografie suwalskie. Suwałki 1993 cz. 2 s. 79-80...) szczegóły 
  Stateczny Franciszek
    10 (alfabet autorów)
764.książka o twórcy: Biliński Krzysztof: Modernista w habicie. Ksiądz Franciszek Euzebiusz Stateczny oraz jego pamiętnik. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
765.artykuł: Biliński Krzysztof: Nie znany pamiętnik ks. E.F.S. na tle innych jego rękopisów. Zaranie Śląskie 1989 nr 2 s. 211-233  szczegóły 
  Stefanoff Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
766.książka twórcy: Stefanoff Władysław: W upale tropików. Pamiętnik lekarza. 1996  szczegóły 
  Stefański Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
767.książka twórcy: Stefański Paweł: Wspomnienia z Jastarni. Pamiętnik. 1917-1939. 1997  szczegóły 
  Stempowski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
768.książka twórcy: Stempowski Jerzy: Pamiętnik teatralny trzeciej klasy i inne szkice. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
769.artykuł: Timoszewicz Jerzy: "Pamiętnik Teatralny... jest w czasach Piasta i Rzepichy" (Teatr w listach J. Stempowskiego). x 1989 ([W ks. zb.:] O teatrze i dramacie. Wrocław 1989 s. 201-108...) szczegóły 
  Stempowski Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
770.proza: Stempowski Stanislaw: [Pamiętniki, fragm.:] Memoriał Stanisława Stempowskiego o wolnomularstwie polskim z sierpnia 1940 r. w warszawskim Gestapo. Ars Regia 1994 r. 3 nr (2) 7 s. 108-111 (z komentarzem: Ludwik Hass: Stanisława Stempowskiego spotkania z polic...) szczegóły 
771.proza: Stempowski Stanislaw: [Pamiętniki, fragm.:] Relacja Stanisława Stempowskiego o rewizji przeprowadzonej w jego pokoju 2 grudnia 1938 r. (Wersja rękopiśmienna). Ars Regia 1994 r. 3 nr (2) 7 s. 97-102 (z komentarzem: Ludwik Hass: Stanisława Stempowskiego spotkania z polic...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
772.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta: Pułapka na duszę polską. Wokół pamiętników Michała Bobrzyńskiego i Stanisława Stempowskiego. Krytyka 1993 nr 40 s. 116-127  szczegóły 
  Stigler Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
773.książka twórcy: Stigler Zofia: Nasze piekła. Z pamiętnika chorej na raka. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
  Stiler Monika pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
774.książka twórcy: Stiler Monika: Morskie pamiętniki Fanny Hill. [Pow.]. 1992  szczegóły 
  Strugała Wojciech Izaak
    wiersze (alfabet tytułów)
775.wiersz: Strugała Wojciech Izaak: Pamiętnik znaleziony w wąwozie (Katarzynie Michalskiej). Pracownia 1995 nr 13 (1994/1995) s. 59-61  szczegóły 
  Stryjeńska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
776.książka twórcy: Stryjeńska Zofia: Chleb prawie że powszedni. Pamiętnik. 1995  szczegóły 
recenzja: Wróblewski Andrzej: Pamiętnik szalonej artystki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 21  szczegóły 
  Strzelec Ada
    książki twórcy (alfabet tytułów)
777.książka twórcy: Strzelec Ada: Byłam mężczyzną. Pamiętnik. 1992  szczegóły 
  Sulerzyski Natalis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
778.artykuł: Breza Edward: Język "Pamiętników" Natalisa Sulerzyskiego (1801-1878). Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 111-131  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
779.utwór: Pamiętniki Natalisa Sulerzyskiego, byłego posła Ziemi Pruskiej na Sejm Berliński.  szczegóły 
  S.W. *
    proza (alfabet tytułów)
780.proza: S.W.: Pamiętnik znaleziony przy boku Martwego Wiarusa. Papier 2000 nr 1 s. 10  szczegóły 
  Szac-Wajkranc Noemi
    książki twórcy (alfabet tytułów)
781.książka twórcy: Szac-Wajkranc Noemi: Przeminęło z ogniem. Pamiętnik [z lat 1939-45]. 1988 x  szczegóły 
  Szamburski Rafał
    proza (alfabet tytułów)
782.proza: Szamburski Rafał: Pamiętnik samobójcy [fragm.:] Olśnienie. Kwartalnik Wrzesiński 2000 nr 1 s. 38  szczegóły 
  Szczerepa Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
783.książka twórcy: Szczerepa Józef: Żywot człowieka niepoczciwego. Pamiętnik. 1992  szczegóły 
  Szczupakowska Dominika Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
784.książka twórcy: Szczupakowska Dominika Maria: Odpis pamiętnika. 1994  szczegóły 
  Szeptycka Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
785.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Pamiętnik matki o powołaniu syna. Przegląd Powszechny 1991 nr 12 s. 525-531  szczegóły 
  Szpilman Władysław
    proza (alfabet tytułów)
786.proza: Szpilman Władysław: Pianista [fragm.] Z pamiętnika Władysława Szpilmana. Rzecz o Książkach 2000 nr 10 s. D8 (z fragm. pamiętnika Wilma Hosenfelda - wybawcy Władysława Szpilmana...) szczegóły 
  Sztycer Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
787.książka twórcy: Sztycer Mieczysław: Nowe pamiętniki Fanny Hill. [Pow.]. 1990  szczegóły 
788.książka twórcy: Sztycer Mieczysław: Nowe pamiętniki Fanny Hill. 1991  szczegóły 
  Szuber Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
789.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Prowincjał. Plus Minus 1999 nr 4 s. 6 (felieton nt. twórczości...) szczegóły 
  Szumańska Ewa
    proza (alfabet tytułów)
790.proza: Szumańska Ewa: Z pamiętnika młodej lekarki. Odra 1994 nr 3 s. 98  szczegóły 
791.proza: Szumańska Ewa: Z pamiętnika młodej lekarki. Odra 1991 nr 7/8 s. 84-86, nr 9 s. 96, nr 10 s. 95 (ze wstępem aut. i not. w nrze 7/8...) szczegóły 
792.proza: Szumańska Ewa: Z pamiętnika młodej lekarki. Odra 1993 nr 2, 5, 7/8, 11  szczegóły 
793.proza: Szumańska Ewa: Z pamiętnika młodej lekarki. Odra 1992 nr 1-4, 6, 7/8, 10-12  szczegóły 
  Szumowski Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
794.artykuł: Leżańska Kinga: Pamiętnik nie nazwany pamiętnikiem. Jeszcze bez nazwy 1995 nr 4 s. 26-27 (nota ze spotkania promującego książkę Wojciecha Szumowskiego "Zestaw d...) szczegóły 
  Szymborski Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
795.książka twórcy: Szymborski Antoni: Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik 1831-1881. 2000  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ślaski Edmund
    proza (alfabet tytułów)
796.proza: Ślaski Edmund: Pamiętnik z czasów rewolucji węgierskiej 1849 r.. Akcent 1992 nr 2/3 s. 331-348 (z koment.: Dora Kacnelson, Istvan Kovacs: Pamiętniki Edmunda Ślaskiego...) szczegóły 
  Ślusarczyk Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
797.książka twórcy: Ślusarczyk Maria: To jest moje życie. Były takie chwile. Pamiętnik. [Pam. z lat 1978-1985]. 1986  szczegóły 
  Śmiałowski Michał
798.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Labuda Gerard: Dwa pamiętniki - dwa spojrzenia. Nauka 1997 nr 2 s. 129-145  szczegóły 
  Średnicki Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
799.książka twórcy: Średnicki Aleksander: Droga do Monte Casino i dalej. Zapiski pamiętnikarskie i wspomnienia. 1993  szczegóły 
  Świecimska Hanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
800.książka twórcy: Świecimska Hanna: Pamiętnik panny Hanki. 1938-1946. [Wspomn.]. 1998  szczegóły 
801.książka twórcy: Świecimska Hanna: Pamiętnik panny Hanki. 1995  szczegóły 
  Świrszczyńska Anna
802.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rędziak Renata: Opisać powstanie po latach (Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego" - Anna Świrszczyńska "Budowałam barykadę"). Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 305-324  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarchalski Mieczysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
803.książka twórcy: Tarchalski Mieczysław: Włoszczowski obwód Armii Krajowej. Monografia - pamiętnik. 1994  szczegóły 
  Trawińska-Moroz Urszula
804.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Osowicka Regina: Pamiętnik primadonny. Dziennik Bałtycki 1989 nr 181 s. 6  szczegóły 
  Treder Franciszek
    proza (alfabet tytułów)
805.proza: Treder Franciszek: Pamiętnik w muzeum spisany. Kaszubskie Zeszyty Muzealne 1993 z. 1 s. 13-76 (z koment.: Norbert Maczulis: Zamiast zakończenia - kontynuacja myśli i...) szczegóły 
  Trębicka Sabina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
806.książka twórcy: Trębicka Sabina: Na nieznane losy między Ołońcem a Jadraniem. Dwa pamiętniki z zesłania po powstaniu styczniowym. Wspomnienia Sabiny z Gembickich Trębickiej z podróży na wygnanie w roku 1863/1864 do Jadrania w guberni kazańskiej. 1999 ([Zawiera także materiały biograficzne dot. losów Sabiny Trębickiej i j...) szczegóły 
  Trzebiński Andrzej
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
807.utwór: Pamiętnik.  szczegóły 
  Trzynadlowski Jan
    proza (alfabet tytułów)
808.proza: Trzynadlowski Jan: Tak było. Luźne kartki z pamiętnika. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 2 s. 74-81  szczegóły 
  Tulli Magdalena
809.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Pamiętnik z powstania Warszawy. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 31-32 (z fot. Magdaleny Tulli...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Umiński Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
810.książka twórcy: Umiński Zdzisław: Z pamiętnika warszawianki. [Pow.]. 1989  szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Udany pamiętnik. Słowo Powszechne 1990 nr 95 s. 4  szczegóły 
  Uniłowski Zbigniew
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
811.utwór: Pamiętnik morski.  szczegóły 
  Urbanik Ludwik
    proza (alfabet tytułów)
812.proza: Urbanik Ludwik: Fragment pewnego pamiętnika. x 1994 ([W ks.:] Franciszek Batko: Ochojno. Kraków 1994 s. 59-74...) szczegóły 
  Usenko Natalia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
813.książka twórcy: Usenko Natalia: Z pamiętnika czarownika. [Dziec.]. 1999 ([Na podstawie tekstu A.J. Wood]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vorbek-Lettow Maciej
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
814.utwór: Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV.  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: Pamiętnik siedemnastowiecznego lekarza (Maciej Vorbek-Lettow i jego "Skarbnica pamięci..."). Jednota 1993 nr 5 s. 16-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wagner Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
815.książka twórcy: Wagner Władysław: [Podług słońca i gwiazd. Pamiętnik] By the sun and stars. 1987  szczegóły 
  Walczak Grzegorz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
816.książka twórcy: Walczak Grzegorz: Pamiętnik małżeński. [Pow.]. 1992  szczegóły 
  Walewska Maria
817.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Czytajmy pamiętniki. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 32  szczegóły 
  Walewska-Sobolewska Helena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
818.książka twórcy: Walewska-Sobolewska Helena: Droga przez czas. (Pamiętnik). 1998  szczegóły 
  Walkiewicz Katarzyna
819.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruda Ewa: Wierne stare pamiętniki. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
  Wasylewski Stanisław
    10 (alfabet autorów)
820.książka o twórcy: Stanisław Wasylewski na Śląsku Opolskim. W 40 rocznicę śmierci - pamiętnik sesji popularnonaukowej. Opole 22 września 1993 r.. 1994 (Program sesji popularnonaukowej. - Jerzy Pośpiech: Z korespondencji op...) szczegóły 
  Wat Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
821.książka twórcy: Wat Aleksander: [Mój wiek. Pamiętnik mówiony] Jenseits von Wahrheit und Luege. Mein Jahrhundert gesprochene Erinnerungen. 1926-1945. 2000  szczegóły 
822.książka twórcy: Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. 1990  szczegóły 
823.książka twórcy: Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. 1998  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
824.proza: Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony [fragm.]. Poezja 1990 nr 4/6 s. 62-72 (z przedm. Czesława Miłosza...) szczegóły 
  Weiter Grzegorz
    proza (alfabet tytułów)
825.proza: Weiter Grzegorz: Z pamiętnika gospodynia domowego. Aleje 3 1997 nr 10 (z VI/VII) s. 20  szczegóły 
  Wędziagolski Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
826.książka twórcy: Wędziagolski Karol: Pamiętniki. Wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epizod. 1989  szczegóły 
  Wiatrowski Antoni
    proza (alfabet tytułów)
827.proza: Wiatrowski Antoni: Z pamiętnika opornego unity. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 1992 nr 3/4 s. 17-53  szczegóły 
  Wiekiera Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
828.książka twórcy: Wiekiera Edward: Pamiętnik faryzeusza. [Pow.]. 1991  szczegóły 
  Wieloch Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
829.artykuł: Borzyszkowski Józef: Problemy życia codziennego gdańskiej rodziny robotniczej na przełomie XIX i XX wieku. (Na podstawie pamiętników Władysława Wielocha). Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 2 s. 53-90 (z fragmentami pamiętników i wierszy...) szczegóły 
  Wierzbicki Piotr
    proza (alfabet tytułów)
830.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty. Tygodnik Solidarność 1991 nr 1-23 (cykl fel....) szczegóły 
831.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Bronię Drawicza. Tygodnik Solidarność 1989 nr 22 s. 24  szczegóły 
832.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Człowiek, który odgadł przyszłość. Tygodnik Solidarność 1989 nr 24 s. 24  szczegóły 
833.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Lusiowa ustanawia system partii politycznych w Polsce (humoreska abstrakcyjna). Tygodnik Solidarność 1989 nr 25 s. 24  szczegóły 
834.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Nie znany manifest. Tygodnik Solidarność 1989 nr 21 s. 24  szczegóły 
835.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Oburzacz. Tygodnik Solidarność 1989 nr 28 s. 24 (polem. z Antonim Pawlakiem...) szczegóły 
836.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Złoty łańcuszek. Tygodnik Solidarność 1989 nr 27 s. 24  szczegóły 
837.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cykl:] Europejskie mundurki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 37 s. 24  szczegóły 
838.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Ani grosza. Tygodnik Solidarność 1990 nr 50 s. 24  szczegóły 
839.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Autorytety. Tygodnik Solidarność 1990 nr 46 s. 24  szczegóły 
840.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Bojowe pocałunki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 39 s. 24  szczegóły 
841.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Centrum. Tygodnik Solidarność 1990 nr 28 s. 24  szczegóły 
842.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Chinka. Tygodnik Solidarność 1990 nr 45 s. 24  szczegóły 
843.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Co za ludzie!. Tygodnik Solidarność 1990 nr 41 s. 24  szczegóły 
844.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Czarodziejski stół. Tygodnik Solidarność 1990 nr 27 s. 24  szczegóły 
845.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Delikatna materia. Tygodnik Solidarność 1990 nr 13 s. 24  szczegóły 
846.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Dziwna wypustka BBC. Tygodnik Solidarność 1990 nr 42 s. 24  szczegóły 
847.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Endecy. Tygodnik Solidarność 1990 nr 23 s. 24  szczegóły 
848.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Fatamorgana nawiedzonych. Tygodnik Solidarność 1990 nr 4 s. 24  szczegóły 
849.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Gadanie o kulturze. Tygodnik Solidarność 1990 nr 9 s. 24  szczegóły 
850.proza: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Głos w obronie głosu. Tygodnik Solidarność 1990 nr 16 s. 24  szczegóły 
851.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Głuchy telefon. Tygodnik Solidarność 1990 nr 21 s. 24  szczegóły 
852.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Inteligent neguje istnienie szarego człowieka. Tygodnik Solidarność 1990 nr 51/52 s. 32  szczegóły 
853.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Kłamstwo. Tygodnik Solidarność 1990 nr 24 s. 24  szczegóły 
854.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Kołchozowa gospodarka rynkowa. Tygodnik Solidarność 1990 nr 36 s. 24  szczegóły 
855.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Konflikt fikcyjny i konflikt realny. Tygodnik Solidarność 1990 nr 22 s. 24 (sprost., Piotr Wierzbicki, 23:24...) szczegóły 
856.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Najdalsza gwiazda. Tygodnik Solidarność 1989 nr 29/30 s. 32  szczegóły 
857.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Obłudny świat. Tygodnik Solidarność 1990 nr 3 s. 24  szczegóły 
858.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Papierowe piekło. Tygodnik Solidarność 1990 nr 17 s. 24  szczegóły 
859.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Pochwała kampanii negatywnej. Tygodnik Solidarność 1990 nr 49 s. 24  szczegóły 
860.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Prywatyzacja prywatnego. Tygodnik Solidarność 1990 nr 20 s. 24  szczegóły 
861.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Przeszkadzacze. Tygodnik Solidarność 1990 nr 8 s. 4  szczegóły 
862.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Rocznicowe płaczki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 38 s. 24  szczegóły 
863.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Skowronki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 11 s. 24  szczegóły 
864.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Spotkanie. Tygodnik Solidarność 1990 nr 48 s. 24  szczegóły 
865.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Strumyk, który okazał się rzeką. Tygodnik Solidarność 1990 nr 47 s. 24  szczegóły 
866.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Świąteczne gazety. Tygodnik Solidarność 1990 nr 15 s. 24  szczegóły 
867.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Trzy tygodnie, trzy kwartały. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 24  szczegóły 
868.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Wielka Europa do małych interesów. Tygodnik Solidarność 1990 nr 10 s. 24  szczegóły 
869.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Wojsko. Tygodnik Solidarność 1990 nr 25 s. 24  szczegóły 
870.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Wydział Biologii na zesłaniu. Tygodnik Solidarność 1990 nr 14 s. 24  szczegóły 
871.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Zabójcza broń Szarugi. Tygodnik Solidarność 1990 nr 18 s. 24  szczegóły 
872.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Złe humory jajogłowych. Tygodnik Solidarność 1990 nr 19 s. 24 (sprost., 20:24...) szczegóły 
873.proza: Wierzbicki Piotr: Pamiętnik entuzjasty [z tego cyklu:] Złe wróżki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 44 s. 24  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
874.utwór: Pamiętnik entuzjasty (cykl fel.; druk. Tygodnik Solidarność 1990 nr 3-51/52).  szczegóły 
875.utwór: Pamiętnik entuzjasty (druk. Tygodnik Solidarność 1991 nr 1-23).  szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
876.książka twórcy: Wierzyński Kazimierz: Pamiętnik poety. 1991 (M. in. o inspiracjach twórczych z załączonymi tekstami poetyckimi...) szczegóły 
recenzja: (H.K.): Dwa pamiętniki poetów (W Klubie Literackim "Krąg"). Słowo Powszechne 1992 nr 41 s. 2 (omów. prelekcji Wademara Smaszcza nt. książki i dyskusji w Klubie Lite...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Anna: Pamiętnik poety. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 160-162  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
877.proza: Wierzyński Kazimierz: Pamiętnik poety [fragm.]. Twój Styl 1991 nr 5 s. 65-69  szczegóły 
878.proza: Wierzyński Kazimierz: Pamiętnik poety [fragm.]. Autograf 1989 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
879.utwór: Pamiętnik poety.  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: "Pamiętnik 1918-1922" Władysława Broniewskiego i "Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego - dwa świadectwa literackie wojny polsko-bolszewickiej. Biuletyn Literacki 1996 nr 14 s. 5-9  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: Pamiętnik 1918-1922" Władysława Broniewskiego i "Pamiętnik poety" Kazimierza Wierzyńskiego - dwa świadectwa literackie wojny polsko-bolszewickiej. Biuletyn Literacki 2000 s. 34-39  szczegóły 
  Winczakiewicz Jan
880.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Herbert Zbigniew: Pamiętnik huzara. Magazyn Tygodnika Solidarność 1998 nr 5 s. 28  szczegóły 
  Wiroński Piotr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
881.książka twórcy: Wiroński Piotr: Z pamiętnika Suzi; Psie sprawy małe i duże. (Sztuka w dwóch aktach). 1993  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    10 (alfabet autorów)
882.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 39: 1990 z. 1/2. 1990 (Pokłosie zeszytu Witkacowskiego [Pamiętnik Teatralny 1985 z. 1/...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
883.artykuł: Krzywicka Irena: [Pamiętniki; fragm.:] Dancing with Witkacy. The Warsaw Voice 1989 nr 32 s. 8-9 (z not. o S.I. Witkiewiczu i autoportretem; fragment do druku przygotow...) szczegóły 
  Wittlin Tadeusz
884.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Teresa: Nowości wydawnicze o Warszawie: Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 200 (nota...) szczegóły 
  Wojciechowski Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
885.artykuł: Glura Franciszek: Pamiętnikarz Jakub Wojciechowski. Przyjaciel Ludu 1992 z. 2/3 (1991) s. 32-35  szczegóły 
  Wojewoda Betka
    proza (alfabet tytułów)
886.proza: Wojewoda Betka: Pamiętnik maturzysty [fragm.]. Pod Tytułem 1998 nr 1 s. 134-140  szczegóły 
  Wojtyła Karol
887.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubczak Franciszek: Pamiętnik półwiecza kapłaństwa Papieża-Polaka. Dar i tajemnica. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 224-225  szczegóły 
  Wolny Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
888.wiersz: Wolny Agnieszka: Z pamiętnika (kiedy jest już bardzo późno i trzeba czymś zająć ręce). Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 176  szczegóły 
  Wolska Maryla
    książki twórcy (alfabet tytułów)
889.książka twórcy: Wolska Maryla: O dawnym Lwowie. (Pamiętnik liryczny). [Wiersze]. 1999  szczegóły 
  Wolski Marcin
    proza (alfabet tytułów)
890.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Biwak. Ład 1990 nr 14 s. 8  szczegóły 
891.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Demokracja. Ład 1990 nr 8 s. 8  szczegóły 
892.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Druga młodość. Ład 1990 nr 7 s. 8  szczegóły 
893.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Integracja. Ład 1990 nr 6 s. 8  szczegóły 
894.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Jak spędziłem niedzielę. Ład 1990 nr 3 s. 16  szczegóły 
895.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Kłody genealogiczne. Ład 1990 nr 16 s. 8  szczegóły 
896.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Propozycja. Ład 1990 nr 5 s. 8  szczegóły 
897.proza: Wolski Marcin: Pamiętnik... z przyszłości [z tego cyklu:] Wycieczka. Ład 1990 nr 4 s. 8  szczegóły 
  Wyka Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
898.książka twórcy: Wyka Kazimierz: Życie na niby. Pamiętnik po klęsce. 1985  szczegóły 
  Wyrwa Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
899.książka twórcy: Wyrwa Józef: Pamiętniki partyzanta. 1991  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik partyzanta. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 XI s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
900.wiersz: Zagajewski Adam: Sobie do pamiętnika. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 13  szczegóły 
  Zaleska Justyna Maria
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
901.utwór: Z księgi życia. Pamiętnik Justyny Maryi Zaleskiej. Męczeństwo, mistycyzm i ofiara polskiego dziecka.  szczegóły 
  Zaleski Władysław Michał
    książki twórcy (alfabet tytułów)
902.książka twórcy: Zaleski Władysław Michał: 30 lat w Indiach. Pamiętniki ks. Władysława Michała Zaleskiego delegata apostolskiego. 1997  szczegóły 
  Zan Tomasz
903.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Rusycyzmy leksyklane w pamiętniku Tomasza Zana "Z wygnania. Dziennik z lat 1824-1832". Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 101-110  szczegóły 
  Zapolska Gabriela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
904.książka twórcy: Zapolska Gabriela: Z pamiętników młodej mężatki. 1991  szczegóły 
  Zawada Filip
    wiersze (alfabet tytułów)
905.wiersz: Zawada Filip: Pamiętnik 9.05.2000. Ha!art 2000 nr 2/3 s. 77  szczegóły 
906.wiersz: Zawada Filip: Pamiętnik (Pierwszy dzień powodzi). Odra 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
  Zawadzki Robert
    proza (alfabet tytułów)
907.proza: [Zawadzki Robert] Teston: Pamiętnik znaleziony w kieszeni pełnej krwi. Lampa i Iskra Boża 1998 nr 13 s. 37  szczegóły 
  Zdanowicz Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
908.książka twórcy: Zdanowicz Zofia: Kartki z pamiętnika. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
  Zdrojewski Jarosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
909.książka twórcy: Zdrojewski Jarosław: Zapiski z pamiętnika... 1999  szczegóły 
  Zembrzuska Irma
    książki twórcy (alfabet tytułów)
910.książka twórcy: Zembrzuska Irma: Z Warszawą w sercu. Fragmenty pamiętnika 1944-1947, wiersze 1941-1948. 1996  szczegóły 
recenzja: Cybulski Maciej: Pamiętnik pisany popiołem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 151 s. 4  szczegóły 
  Zieliński Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
911.książka twórcy: Zieliński Roman: Pamiętnik kibica. Ludzie z piętnem Heysel. [Wspomn.]. 1993  szczegóły 
  Zienkiewicz Ewa
912.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruda Ewa: Wierne stare pamiętniki. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
  Zięba Antoni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
913.książka twórcy: Zięba Antoni: Pamiętnik pedagoga. [Wspomn. z l. 1946-1960]. 1988  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Piszmy pamiętniki. Głos Nauczycielski 1989 nr 7 s. 11  szczegóły 
914.książka twórcy: Zięba Antoni: Pamiętnik pedagogiczny. Wspomnienia i refleksje. 1996  szczegóły 
  Zimmermann Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
915.książka twórcy: Zimmermann Roman: Mój pamiętnik od roku 1905 do 1994. 1996  szczegóły 
  Zimoląg-Szczepańska Wacława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
916.książka twórcy: Zimoląg-Szczepańska Wacława: Pierwsza miłość. Pamiętnik Joanny. 1995 ([Wyd. 1. pt. "Pamiętnik Joanny"]...) szczegóły 
  Zwoliński Stefan
    proza (alfabet tytułów)
917.proza: Zwoliński Stefan: Pamiętnik (fragment). x 1992 ([W ks. zb.:] [Osiemdziesiąt] 80 lat zakopiańskiego gimnazjum. Szkice i...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żernicki Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
918.wiersz: Żernicki Janusz: Urywek z pamiętnika. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 13 s. 8 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
  Żeromski Stefan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
919.tekst paraliteracki: Żeromski Stefan: Przez ciernie żywota do wieśniaczej twórczości pamiętnikarskiej i poetyckiej. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 36-38 (przedmowa do książki: Ferdynand Kuraś: Przez ciernie żywota, Książnica...) szczegóły 
  Żmijewska Eugenia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
920.książka twórcy: Żmijewska Eugenia: Płomyk. Z pamiętnika instytutki. 1990  szczegóły 
  Żochowska Maria, Żochowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
921.książka twórcy: Żochowska Maria, Żochowski Stanisław: Nasz pamiętnik. 1914-1984. [Wspomn.]. 1994  szczegóły 
  Żółkiewski Stanisław
922.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyńska Jadwiga: "Początek i progres wojny moskiewskiej" Stanisława Żółkiewskiego - Pamiętnik czy historia (II). Prace Polonistyczne 1991 seria 44 (1988) s. 233-252  szczegóły 
artykuł: Kuczyńska Jadwiga: "Początek i progres wojny moskiewskiej" Stanisława Żółkiewskiego - pamiętnik czy historia (I). Prace Polonistyczne 1988 seria 43 (1987) s. 53-76  szczegóły 
  Żychliński Ludwik
    książki twórcy (alfabet tytułów)
923.książka twórcy: Żychliński Ludwik: [Pamiętniki z wojny amerykańskiej 1862 r.] The memoirs of Ludwik Żychliński. Reminiscences of the American Civil War, Siberia, and Poland. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
924.proza: Żychliński Ludwik: Pamiętniki z wojny amerykańskiej 1862 roku (Fragmenty). Nike 1989 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
925.artykuł: Gren Anna: Subiektywne postrzeganie świata (Pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze). Podkowiański Magazyn Kulturalny 1993 nr 1 s. 17-18 (m.in. w twórcz. Marcela Prousta, Vladimira Nabokova, Franza Kafki. ...) szczegóły 
926.artykuł: Penkalla Adam: Tadeusz Kościuszko i insurekcja w pamiętnikach cudzoziemców. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1995 nr 1/4 s. 62-67 (w pamiętnikach: Johann Gottfried Seume, Fortina de Piles, Boiseglin de...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
927.książka: Wielkie wspinaczki. Osobiste relacje najwybitniejszych ludzi gór. 1995 (John Hunt, Andrzej Zawada: Dwie przedmowy. * Alpy. - Audrey Salkeld: W...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Utwory anonimowe (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
928.książka: Idź, zapytaj Alice (Autentyczny dziennik nastoletniej narkomanki). 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Bradley Omar Nelson
    książki twórcy (alfabet tytułów)
929.książka twórcy: Bradley Omar Nelson: Żołnierska epopeja. 1989  szczegóły 
  Caldwell Erskine
    proza (alfabet tytułów)
930.proza: Caldwell Erskine: Pamiętnik Judyty Courtright. Przekrój 1994 nr 52 s. 26-28  szczegóły 
  Campbell David G.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
931.książka twórcy: Campbell David G.: Kryształowa pustynia. 1996  szczegóły 
  Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L. *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
932.książka twórcy: Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L.: On mnie prowadzi. 1990  szczegóły 
933.książka twórcy: Ciszek Walter J., Flaherty Daniel L.: Z Bogiem w Rosji. 1990  szczegóły 
  Dalton Margot pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
934.książka twórcy: Dalton Margot: Tajemnica starego pamiętnika. 1996  szczegóły 
  Dorris Michael
    książki twórcy (alfabet tytułów)
935.książka twórcy: Dorris Michael: Zerwana więź. 1996  szczegóły 
  Dravecky Dave, Stafford Tim *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
936.książka twórcy: Dravecky Dave, Stafford Tim: Powrót miotacza. 1996  szczegóły 
  Hall James
    książki twórcy (alfabet tytułów)
937.książka twórcy: Hall James: Sangoma. 1996  szczegóły 
  Irving John
    książki twórcy (alfabet tytułów)
938.książka twórcy: Irving John: Moje filmowe perypetie. Pamiętnik. 2000  szczegóły 
  Jamison Kay R.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
939.książka twórcy: Jamison Kay R.: Niespokojny umysł. Pamiętnik nastrojów i szaleństwa. 2000  szczegóły 
  Jong Erica
    proza (alfabet tytułów)
940.proza: Jong Erica: Prawdziwe losy Fanny tak kłamliwie opisane w "Pamiętnikach Fanny Hill". Brulion 1992 nr 19 B s. 263-265  szczegóły 
  Kaysen Susanna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
941.książka twórcy: Kaysen Susanna: Przerwana lekcja muzyki. 1996  szczegóły 
  Kotkowski Itzchak
    książki twórcy (alfabet tytułów)
942.książka twórcy: Kotkowski Izaak: Wyroki losu. 1997  szczegóły 
  Laake Deborah
    książki twórcy (alfabet tytułów)
943.książka twórcy: Laake Deborah: Tajemne obrzędy. Małżeński i pozamałżeński pamiętnik mormonki. 1994 ([Na okł. podtyt.:] Intymny pamiętnik młodej kobiety, ujawniający sekre...) szczegóły 
  MacLaine Shirley
944.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jankun-Dopartowa Mariola: Pamiętnik z epoki New Age'u. Kino 1998 nr 1 s. 56  szczegóły 
  Mayes Frances
    książki twórcy (alfabet tytułów)
945.książka twórcy: Mayes Frances: Pod słońcem Toskanii. U siebie we Włoszech. 1999  szczegóły 
  Mekas Jonas
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
946.tekst paraliteracki: Mekas Jonas: Kino jako pamiętnik. Kino 1993 nr 8 s. 40-42 (wypow.; notowali Małgorzata Pośpiech, Tadeusz Zielichowski-Wojniłłowic...) szczegóły 
  Merrill Charles
    książki twórcy (alfabet tytułów)
947.książka twórcy: Merrill Charles: Podróż albo rzeź niewiniątek. Pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra Charlesa Merrilla, poświęcony Jamesowi Merrillowi i Jackowi Woźniakowskiemu. 1996  szczegóły 
  Merton Thomas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
948.książka twórcy: Merton Thomas: Ślub konwersacji. Dziennik 1964-1965. 1997  szczegóły 
  Nabokov Vladimir
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Szczelina. Plus Minus 1998 nr 41 s. 14  szczegóły 
  Nathanson Bernard N.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
950.książka twórcy: Nathanson Bernard N.: Ręka Boga. Od śmierci do życia - podróż zwolennika aborcji, który zmienił zdanie. 1997  szczegóły 
  Norris Chuck
    książki twórcy (alfabet tytułów)
951.książka twórcy: Norris Chuck: Sekret wewnętrznej mocy. 1998  szczegóły 
  Nussbaum Elaine
    książki twórcy (alfabet tytułów)
952.książka twórcy: Nussbaum Elaine: Pokonałam raka. 1997  szczegóły 
  O'Grady Scott, Coplon Jeff *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
953.książka twórcy: Coplon Jeff, O'Grady Scott: Powrót z honorem. 1996  szczegóły 
  Orgel Doris
    książki twórcy (alfabet tytułów)
954.książka twórcy: Orgel Doris: Pamiętnik na Święto Chanuki. 1994  szczegóły 
  Pelzer David James
    książki twórcy (alfabet tytułów)
955.książka twórcy: Pelzer Dave: Dziecko zwane "niczym" czyli Dziecięca wola przetrwania. 1999  szczegóły 
  Porter William Sidney
    książki twórcy (alfabet tytułów)
956.książka twórcy: Porter William Sidney: Pamiętnik żółtego psa. [Wybór opowiadań]. 1989 ([Wyd. 1 pt. Opowiadania. Warszawa: Iskry 1980 pod pseud. O. Henry]....) szczegóły 
  Rhodes Richard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
957.książka twórcy: Rhodes Richard: Uprawiając miłość. Erotyczna odyseja. 1997  szczegóły 
  Sack Joel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
958.książka twórcy: Sack Joel: Nadzieja po Dachau. 1995  szczegóły 
  Sacks Oliver
    książki twórcy (alfabet tytułów)
959.książka twórcy: Sacks Oliver: Przebudzenia. 1997  szczegóły 
960.książka twórcy: Sacks Oliver: Wyspa daltonistów i Wyspa sagowców. 2000  szczegóły 
  Schiller Lori, Bennett Amanda *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
961.książka twórcy: Bennett Amanda, Schiller Lori: Cichy pokój. Powrót z szaleństwa i tortury. 1995  szczegóły 
  Sparks Nicholas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
962.książka twórcy: Sparks Nicholas: Pamiętnik. 2000  szczegóły 
  Twain Mark
    książki twórcy (alfabet tytułów)
963.książka twórcy: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy. 1990  szczegóły 
964.książka twórcy: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy. 1993  szczegóły 
965.książka twórcy: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy. 1997 ([Lektura dla klasy I szkoły średniej]....) szczegóły 
966.książka twórcy: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy. 2000 ([Lektura szkolna uzupełniające dla szkół ponadpodstawowych]....) szczegóły 
  Van Andel Jay
    książki twórcy (alfabet tytułów)
967.książka twórcy: Van Andel Jay: Przedsiębiorcze życie. Autobiografia. 1998  szczegóły 
  Wolff Tobias
    książki twórcy (alfabet tytułów)
968.książka twórcy: Wolff Tobias: Chłopięce lata. Pamiętnik. 1999  szczegóły 
  Wurtzel Elizabeth
    książki twórcy (alfabet tytułów)
969.książka twórcy: Wurtzel Elizabeth: Kraina prozaca. 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczególowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Dunlop Carol, Cortazar Julio
    10 (alfabet autorów)
970.książka o twórcy: Cortazar Julio, Dunlop Carol: Autonauci z kosmostrady albo Pozaczasowa podróż Paryż-Marsylia. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Hasła osobowe (australijska)
  Testa Serge
    książki twórcy (alfabet tytułów)
971.książka twórcy: Testa Serge: 500 dni. Rekordowa podróż dookoła świata na 3,6-metrowym jachcie. 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Harrer Heinrich
    książki twórcy (alfabet tytułów)
972.książka twórcy: Harrer Heinrich: Biały pająk. Historia północnej ściany Eigeru. 2000  szczegóły 
  Laun Hellmut
    książki twórcy (alfabet tytułów)
973.książka twórcy: Laun Hellmut: Moje spotkanie z Bogiem. [Pamiętnik]. 1990  szczegóły 
  Pichler Karoline
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
974.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Sprawa polska w pamiętnikach Karoliny Pichler. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 7-18  szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
975.książka twórcy: Rilke Rainer Maria: Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Bridgge. 1993  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
976.utwór: Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge [Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge].  szczegóły 
artykuł: Lortholary Bernard: "Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge" - pierwsza powieść naszego wieku. Ogród 1993 nr 1/4 s. 290-293  szczegóły 
  Weissberg-Cybulski Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
977.książka twórcy: Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka. 1990 (przedruk z wydania: Paryż: Instytut Literacki 1967 (Biblioteka "Kultur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Ashbee Henry Spencer
978.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szygiel Jerzy: Pamiętnik obsesji seksualnej. Polityka - Kultura 1995 nr 1 s. 6 (rec. przekładu francuskiego z 1995 r....) szczegóły 
  Barley Nigel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
979.książka twórcy: Barley Nigel: Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki. 1997  szczegóły 
  Biggs Ronald
    książki twórcy (alfabet tytułów)
980.książka twórcy: Biggs Ronald: Dokonałem napadu stulecia. 1996 ([Podtytuł na okładce:] Cała prawda o napadzie stulecia oraz historia m...) szczegóły 
  Churchill Winston Leonard Spencer
    książki twórcy (alfabet tytułów)
981.książka twórcy: Churchill Winston: Druga wojna światowa. [T. 4 cz. 2]. 1996 (T. 4. [The hinge of fate]. Ks. 2. Przeł. Elżbieta Katkowska. Gdańsk 19...) szczegóły 
982.książka twórcy: Churchill Winston: Druga wojna światowa. [T. 5 cz. 1]. 1996 (T. 5. [Closing the ring]. Ks. 1. Przeł. Krzysztof Filip Rudolf. Gdańsk...) szczegóły 
983.książka twórcy: Churchill Winston: Druga wojna światowa. [T. 5 cz. 2]. 1996 (T. 5. [Closing the ring]. Ks. 2. Przeł. Krzysztof Filip Rudolf. Gdańsk...) szczegóły 
984.książka twórcy: Churchill Winston S.: Druga wojna światowa. [T. 6. Ks. 1-2]. 1996 (
T. 6. [Triumph and tragedy]. Ks. 1. Przeł. Kazimierz Mosiewicz. G...)
 szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
985.proza: Churchill Winston: [Pamiętniki; fragm.]. Literatura 1989 nr 10 s. 20-21  szczegóły 
986.proza: Churchill Winston: Plan powojennego ładu (Z pamiętników Winstona Churchila). Plus Minus 1996 nr 15 s. 16-17  szczegóły 
  Cleland John
    książki twórcy (alfabet tytułów)
987.książka twórcy: Cleland John: Pamiętnik zabawki. 1991  szczegóły 
988.książka twórcy: Cleland John: Pamiętniki Fanny Hill. 1989  szczegóły 
989.książka twórcy: Cleland John: Pamiętniki Fanny Hill. 1989  szczegóły 
990.książka twórcy: Cleland John: Pamiętniki Fanny Hill. 1990  szczegóły 
991.książka twórcy: Cleland John: Pamiętniki Fanny Hill. 1991  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
992.proza: Cleland John: Pamiętnik Fanny Hill. Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 1-50 (powieść w odcinkach; cd. z 1988; cd. w 1990....) szczegóły 
993.proza: Cleland John: Pamiętniki Fanny Hill [fragm.:] Niewolnica rozkoszy. Student 1990 nr 1-4/5 (cd. z 1989...) szczegóły 
994.proza: Cleland John: Pamiętniki Fanny Hill [fragm.:] Niewolnica rozkoszy. Student 1989 nr 1-9, 11-22 ([cd. z 1988 i w 1990]...) szczegóły 
  Conrad Joseph
    10 (alfabet autorów)
995.książka o twórcy: Conrad John: Czas zapamiętany. "Ojciec jest tutaj". 1997  szczegóły 
  Doyle Arthur Conan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
996.książka twórcy: Doyle Arthur Conan: Wspomnienia i przygody. [Pamiętnik]. 1992  szczegóły 
  Du Maurier Daphne
    książki twórcy (alfabet tytułów)
997.książka twórcy: Du Maurier Daphne: Moje młode lata. Autobiografia. 2000  szczegóły 
  Durrell Gerald Malcolm
    książki twórcy (alfabet tytułów)
998.książka twórcy: Durrell Gerald: Zapiski ze zwierzyńca. 1996  szczegóły 
  Enfield Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
999.książka twórcy: Enfield Edward: Starszy pan na bicyklu. 1997  szczegóły 
  Evelyn John
1000.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: John Evelyn - pamiętnikarz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 67 s. 4 (rec. oryg....) szczegóły 
  Guinness Michele
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1001.książka twórcy: Guinness Michele: Córka Przymierza. Droga Żydówki do Chrystusa. 1997  szczegóły 
  Higgins Jack pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1002.książka twórcy: Higgins Jack: Pamiętnik podrywacza. 1993  szczegóły 
  Isherwood Christopher William Bradshaw
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1003.książka twórcy: Isherwood Christopher: W poszukiwaniu azylu. 1997  szczegóły 
  Jagger Mick
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1004.książka twórcy: Jagger Mick: O sobie. 1992  szczegóły 
  Le Sueur Alec
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1005.książka twórcy: Le Sueur Alec: Hotel na dachu świata. Pięć lat w Tybecie. 1999  szczegóły 
  Leeson Nick, Whitley Edward *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1006.książka twórcy: Leeson Nick, Whitley Edward: Łajdak na giełdzie. 1997  szczegóły 
  Lessing Doris
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1007.książka twórcy: Lessing Doris: Pamiętnik przetrwania. 1990  szczegóły 
  Lobsang Rampa Tuesday pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1008.książka twórcy: Lobsang Rampa T.: Jaskinia starożytnych. 1997  szczegóły 
  Lukowiak Ken
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1009.książka twórcy: Łukowiak Ken: Piosenka żołnierza. 1996  szczegóły 
  Maguire Anne
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1010.książka twórcy: Maguire Anne: Dlaczego ja? Walka o godność i sprawiedliwość. 1996  szczegóły 
  McKenna Briege
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1011.książka twórcy: McKenna Briege: Cuda się zdarzają!. 2000  szczegóły 
  Nye Robert
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1012.książka twórcy: Nye Robert: Pamiętniki lorda Byrona. 1996  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1013.proza: Nye Robert: Pamiętniki lorda Byrona (Fragment). Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 1 s. 150-165  szczegóły 
  Platt Richard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1014.książka twórcy: Platt Richard: Dziennik pazia. Pamiętnik Tobiasza Burgesza. 1999  szczegóły 
  Sands Bobby
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1015.książka twórcy: Sands Bobby: Jeden dzień w moim życiu. 1990  szczegóły 
  Simpson Joe
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1016.książka twórcy: Simpson Joe: Gra z duchami. 1997 ([Kontynuacja książki "Dotknięcie pustki"]....) szczegóły 
  Soutar William
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1017.książka twórcy: Soutar William: Dziennik z łoża śmierci (5 lipca - 14 października 1943). 1997  szczegóły 
  Stroud Mike
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1018.książka twórcy: Stroud Mike: Cienie na pustkowiu. 1996  szczegóły 
  Terry Ellen
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1019.książka twórcy: Terry Ellen: Historia mojego życia. 1989  szczegóły 
  Wattam Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1020.książka twórcy: Wattam Adam: Boat. 1997 ([Tekst w języku angielskim; dziennik z lat 1989-1992, spędzonych w Łod...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Mogensen Jorgen L.F.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1021.książka twórcy: Mogensen Jorgen L.F.: Obserwacje duńskiego dyplomaty w Polsce 1939. 1994  szczegóły 
Literatury obce / Literatura fińska / Hasła szczegółowe (fińska) / Hasła osobowe (fińska)
  Jansson Tove Marika
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1022.książka twórcy: Jansson Tove Marika: Pamiętniki Tatusia Muminka. 1989  szczegóły 
1023.książka twórcy: Jansson Tove Marika: Pamiętniki Tatusia Muminka. 1990 ([Cz. 7 cyklu; cz. 1 pt. "W Dolinie Muminków"; cz. 6 pt. "Kometa nad Do...) szczegóły 
1024.książka twórcy: Jansson Tove: Pamiętniki Tatusia Muminka. 1994 ([Cz. 7 cyklu; początek pt. "W Dolinie Muminków"; cz. 6 pt. "Kometa nad...) szczegóły 
1025.książka twórcy: Jansson Tove: Pamiętniki Tatusia Muminka. 1997  szczegóły 
1026.książka twórcy: Jansson Tove: Pamiętniki Tatusia Muminka. 1998  szczegóły 
1027.książka twórcy: Jansson Tove: Pamiętniki Tatusia Muminka. 1999  szczegóły 
1028.książka twórcy: Jansson Tove: Pamiętniki Tatusia Muminka. 2000  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1029.artykuł: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Obraz Krakowa i Galicji w XIX wieku w relacjach francuskich podróżników i pamiętnikarzy. x 1994 ([W ks. zb.:] Historia i polityka. Rzeszów 1994 s. 119-130....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bardot Brigitte
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1030.książka twórcy: Bardot Brigitte: Inicjały B.B. Pamiętniki. 1998  szczegóły 
1031.książka twórcy: Bardot Brigitte: Inicjały B.B. Pamiętniki. 1998  szczegóły 
  Bernanos Georges
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1032.książka twórcy: Bernanos Georges: Pamiętnik wiejskiego proboszcza. 1991  szczegóły 
  Brouillet Jean-Claude
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1033.książka twórcy: Brouillet Jean-Claude: Samolot i perły. 1990  szczegóły 
  Chateaubriand Francois Rene de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1034.książka twórcy: Chateaubriand Francois Rene de: Pamiętniki zza grobu. 1991  szczegóły 
recenzja: Grudzińska-Gross Irena: "Pamiętniki zza grobu" Chateaubrianda. Res Publica 1991 nr 3 s. 140-141  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1035.proza: Chateaubriand Francois Rene de: Pamiętniki zza grobu [fragm.]. Res Publica 1991 nr 3 s. 142-158  szczegóły 
  Choisy Francois Timoleon de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1036.książka twórcy: Choisy Francois Timoleon de: Pamiętnik opata de Choisy przebranego za kobietę. 1992 (Na s. przedtyt.: Pamiętnik opata de Choisy. Pamiętnik mający służyć dz...) szczegóły 
  Genlis Stephanie-Felicite de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1037.książka twórcy: Pamiętniki. 1985  szczegóły 
  Goncourt Edmond Huot de, Goncourt Jules Huot de *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1038.książka twórcy: Goncourt Edmond Huot de, Goncourt Jules Huot de: Dziennik. Pamiętniki z życia literackiego. 1988  szczegóły 
  Kaisen Alain
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1039.książka twórcy: Mistrz Kaisen [Kaisen Alain]: Mnich wojownik. Autobiografia mnicha budoki. 1999  szczegóły 
  Levet Andre
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1040.książka twórcy: Levet Andre: Moja ostatnia ucieczka z Jezusem. 1997  szczegóły 
  Ludwik Filip I król Francji
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1041.książka twórcy: Ludwik Filip I król Francji: Pamiętniki z czasów Wielkiej Rewolucji. 1988  szczegóły 
  Malraux Andre
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1042.książka twórcy: Malraux Andre: Antypamiętniki. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1043.proza: Malraux Andre: Antypamiętniki (Fragment). Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 244-255 (z notą: Od tłumaczki...) szczegóły 
  Małgorzata Maria Alacoque święta *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1044.książka twórcy: Małgorzata Maria Alacoque święta *: Pamiętnik duchowy św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690). 1996  szczegóły 
  Milosz Oscar Vladislas de Lubicz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1045.książka twórcy: Miłosz Oskar: Miłosne wtajemniczenie. Fragment pamiętników kawalera Waldemara de L.... 1994  szczegóły 
1046.książka twórcy: Miłosz Oskar: Miłosne wtajemniczenie. Fragment pamiętników kawalera Waldemara de L.... 1994  szczegóły 
  Mitterrand Danielle
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1047.książka twórcy: Mitterrand Danielle: Wolność bez granic. 1997  szczegóły 
  Negre Mireille
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1048.książka twórcy: Negre Mireille: Między niebem a ziemią. 1996  szczegóły 
  Nelly pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1049.książka twórcy: Nelly *: Byłam jego małą księżniczką.... 1997  szczegóły 
  Rimbaud Jean-Arthur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1050.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Odrzucony dar. Plus Minus 1998 nr 48 s. 15 (felieton o twórczości i motywach porzucenia poezji...) szczegóły 
  Robert Alain
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1051.książka twórcy: Robert Alain: Piętno ryzyka. 1998  szczegóły 
  Samson Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1052.książka twórcy: Samson Barbara: Piekło siedemnastolatki. Byłam dziewczyną narkomana. 1998  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1053.artykuł: Życiński Józef: Pamiętniki rewolucjonistów. Plus Minus 2000 nr 33 s. D5 (nt. poglądów politycznych Jeana-Paula Sartre'a i Pier Paolo Pasolinieg...) szczegóły 
  Segur Philippe-Paul de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1054.książka twórcy: Segur Philippe de: Pamiętniki Filipa Pawła de Segura adiutanta Napoleona. 1987  szczegóły 
  Segur Sophie de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1055.książka twórcy: Segur Sophie de: Pamiętniki osiołka. 1992  szczegóły 
  Stendhal *
    proza (alfabet tytułów)
1056.proza: Stendhal : Pamiętnik o Napoleonie [fragm.]. Przekrój 1992 nr 2439 s. 16-17  szczegóły 
  Taillander Francois
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1057.książka twórcy: Taillander Francois: Pamiętniki hrabiego Monte Christo. 1996  szczegóły 
  Talleyrand-Perigord Charles Maurice de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1058.książka twórcy: Talleyrand Charles: Pamiętniki (1754-1815). 1994  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Pamiętnik demona. Talleyrand - wierny sługa sześciu panów. Gazeta o Książkach 1994 nr 6 s. 3  szczegóły 
  Teresa od Dzieciątka Jezus św. *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1059.książka twórcy: Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza św. *: Rękopisy autobiograficzne. 1997  szczegóły 
  Terlon Hugues de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1060.książka twórcy: Terlon Hugues de: Pamiętniki ambasadora Ludwika XIV przy królu Szwecji Karolu X Gustawie. 1656-1660. 1999 (Tłumaczenie na podstawie wydania 2.: Paris: Louis Billaine 1682 ...) szczegóły 
  Topor Roland
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1061.książka twórcy: Topor Roland: Pamiętnik starego pierdoły. 1999  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1062.proza: Topor Roland: Pamiętnik starego pierdoły [pow., fragm.:] Przystanek Hollywood. Przekrój 1999 nr 27 s. 30-31 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Vadim Roger
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1063.książka twórcy: Vadim Roger: Moje trzy żony: Bardot, Deneuve, Fonda. 1990  szczegóły 
  Vanier Nicolas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1064.książka twórcy: Vanier Nicolas: Transsyberia. 1998  szczegóły 
  Victor Paul-Emil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1065.książka twórcy: Victor Paul-Emil: Banquise. W krainie bez cienia. 1996  szczegóły 
  Voltaire *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1066.książka twórcy: Wolter *: Pamiętniki. 1994  szczegóły 
  Yourcenar Marguerite
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1067.książka twórcy: Yourcenar Marguerite: Pamiętniki Hadriana. 1988  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Hasła osobowe (hebrajska)
  Ber Dow *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1068.książka twórcy: Ber Dow : Pamiętniki Reba Dowa z Bolechowa (1723-1805). 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1069.artykuł: Marcinkowski Roman: Żydzi w Galicji Wschodniej w świetle "Pamiętników Reba Dowa z Bolechowa". Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 153-167  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Bunuel Luis
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1070.książka twórcy: Bunuel Luis: Ostatnie tchnienie. 1989  szczegóły 
  Dali Salvador
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1071.książka twórcy: Dali Salvador: Dziennik geniusza. 1993  szczegóły 
1072.książka twórcy: Dali Salvador: Dziennik geniusza. 1996  szczegóły 
1073.książka twórcy: Dali Salvador: Dziennik geniusza. 1998  szczegóły 
  Rabanne Paco
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1074.książka twórcy: Rabanne Paco: Trajektoria. linia życia. 1997  szczegóły 
  Valente Jose Angel
    wiersze (alfabet tytułów)
1075.wiersz: Valente Jose Angel: Kryptopamiętniki. Literatura na Świecie 1990 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Frank Anne
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1076.artykuł: Rygalski Zbigniew: Proces w sprawie "Pamiętnika Anny Frank". Express Poznański 1989 nr 227 (z 22 XI) s. 3 (dot. postępowania sądowego mającego rozstrzygnąć autentyczność utworu...) szczegóły 
  Hillesum Etty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1077.książka twórcy: Hillesum Etty: Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943. 2000  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Atwood Margaret
1078.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oramus Marek: Pamiętnik znaleziony w biustonoszu. Fenix 1993 nr 4 s. 185-190  szczegóły 
  Lau Evelyn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1079.książka twórcy: Lau Evelyn: Uciekinierka. Pamiętnik dziecka ulicy. 1996  szczegóły 
  Montgomery Lucy Maud
1080.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Pamiętniki Lucy Maud. Guliwer 1996 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
  Mowat Farley
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1081.książka twórcy: Mowat Farley: Ginące plemię. 1997  szczegóły 
  Powers Margaret Fishback
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1082.książka twórcy: Powers Margaret Fishback: Ślady na piasku. 1997  szczegóły 
  Schaefer Nicola
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1083.książka twórcy: Schaefer Nicola: Czy ona wie, że żyje?. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Hasła szczegółowe (koreańska / Hasła osobowe (koreańska)
  Kim Ir-sen
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1084.książka twórcy: Kim Ir Sen: W wirze stulecia. Pamiętniki. 1, [Antyjapońska rewolucja]. 1996  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Gavelis Ricardas
    proza (alfabet tytułów)
1085.proza: Gavelis Ricardas: "Pamiętniki młodego człowieka" [fragm.]. Czerwony Sztandar 1989 nr 145 s. 4  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Literatura współczesna (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1086.artykuł: Marciniak Stanisław: Łużyccy pamiętnikarze po drugiej wojnie światowej. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 2 s. 48-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
1087.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gawłowski Wojciech: Liryczny pamiętnik libertyńskiego klasycyzmu. Arkusz 1999 nr 12 s. 3  szczegóły 
  Grass Guenter
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1088.utwór: Z pamiętnika ślimaka [Aus dem Tagebuch einer Schnecke].  szczegóły 
artykuł: Miziński Jan: G. Grass. Z pamiętnika ślimaka. Od Gdańska do Republiki Federalnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 251-265  szczegóły 
  Hauptmann Gerhart
    wiersze (alfabet tytułów)
1089.wiersz: Hauptmann Gerhart: W pamiętniku Julii Schubert. x 1996 ([W ks.:] Gerhart Hauptmann Pan na Jagniątkowie (1862-1946). Warszawa 1...) szczegóły 
  Lothar Ernst pseud.
1090.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Pamiętnik piętnastolatki. Guliwer 1993 nr 3 s. 49  szczegóły 
  Lucas pseud.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1091.książka twórcy: Lucas *: Ucieczka z piekła. Pamiętnik satanisty. 1996  szczegóły 
  Muetzenbacher Josefin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1092.książka twórcy: Muetzenbacher Josefin: Moich trzystu sześćdziesięciu pięciu kochanków. Pamiętnik wiedeńskiej kurwy z przełomu XIX i XX w.. 1991  szczegóły 
  Rezzori Gregor von
1093.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaśtal Katarzyna: Pamiętniki antysemity Gregora von Rezzoriego. Krasnogruda 1998 nr 9 s. 142-146  szczegóły 
  Schindler Emilie
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1094.książka twórcy: Schindler Emilie: Pamiętniki. Żona Oskara Schindlera oskarża Spielberga. 1996  szczegóły 
  Stroeder Josef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1095.książka twórcy: Stroeder Josef: Oskarżony o przyjaźń z Polakami. Niemiecki pediatra w okupowanym Krakowie. 1988  szczegóły 
  Wolff Christian von
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1096.książka twórcy: Wolff Christian: Autobiografia. 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura norweska / Hasła szczegółowe (norweska) / Hasła osobowe (norweska)
  Ullmann Liv
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1097.książka twórcy: Ullmann Liv: Przemiany. 1988  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Amiel Irit
    proza (alfabet tytułów)
1098.proza: Amiel Irit: Kartka z pamiętnika. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 59 (utwór napisany w języku polskim; z notą...) szczegóły 
  Anolik Benjamin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1099.książka twórcy: Anolik Benjamin: Pamięć przywołana. [Pamiętnik]. 1996  szczegóły 
  Lau-Lavie Naphtali
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1100.książka twórcy: Lau-Lavie Naphtali: Zraniony lew. Autobiografia. 1997  szczegóły 
  Lubetkin Zivia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1101.książka twórcy: Lubetkin Cywia: Zagłada i powstanie. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    proza (alfabet tytułów)
1102.proza: Akhmatova Anna: [Proza autobiograficzna:] Budka. Dom Szuchardiny. Urojony życiorys. Dzika dziewczynka. Slepniowo. Lata 1910-te. Miasto. Dalej o mieście. Z listu do *** (Zamiast przedmowy). Z pamiętnika. Brzozy. Literatura Radziecka 1989 nr 6 s. 115-134 ([ fragm.; z fot. A.A. i rodziny]....) szczegóły 
  Bulgakov Mikhail
    proza (alfabet tytułów)
1103.proza: Bułhakow Michał: Powierzchnia na kółkach. Pamiętnik genialnego obywatela Połosuchina. Arkusz 1998 nr 3 s. 14  szczegóły 
  Gogol' Nikolajj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1104.książka twórcy: Gogol Mikołaj: Portret. Szynel. Pamiętnik wariata. 1992 (Na okł. tyt.: Portret...) szczegóły 
  Katarzyna II Wielka cesarzowa rosyjska .
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1105.książka twórcy: Katarzyna II Wielka caryca rosyjska (Ekaterina II) *: Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane. 1990  szczegóły 
1106.książka twórcy: Katarzyna II : Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane. 1995  szczegóły 
  Mandel'shtam Osip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1107.artykuł: Akhmatova Anna: Kartki z pamiętnika (Fragmenty). Przekrój 1988 nr 2232 s. 8-9  szczegóły 
  Mikołaj II cesarz rosyjski .
1108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Adam: Pamiętnik ostatniego cara Rosji. Trybuna 1998 nr 50 s. 11  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1109.książka twórcy: Mikołaj II cesarz rosyjski *: Pamiętnik Mikołaja II. 1990  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Człowiek, który był Mikołajem II. Car i jego pamiętnik. Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 251-269 (z not. s. 285...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Pamiętnik nudziarza. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 6  szczegóły 
  Muravjov Mikhail
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1110.książka twórcy: Muravjov Mikhail: Pamiętniki "Wieszatiela". Rządy hr. Michała Mikołajewicza Murawiewa na Litwie (1863-1865).  szczegóły 
  Okudzhava Bulat
    zgon (alfabet autorów)
1111.zgon: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] "Miłość, muzyka smutku...". Plus Minus 1997 nr 25 s. 15 (zmarł: 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Romanov Aleksandr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1112.książka twórcy: Romanow Aleksander Michajłowicz: Koniec dynastii. Księga wspomnień. 1995  szczegóły 
  Stolypin Arkadijj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1113.książka twórcy: Stołypin Arkadiusz: Cesarstwo i wygnanie. Przed i po roku 1917. Pamiętniki. 1998  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1114.książka twórcy: Eliade Mircea: Świętojańskie żniwo. Pamiętniki. (1937-1960). 1991 ([Zawiera ponadto:] Alain Paruit: [Wspomn. o Mircei Eliadem]. - Ioan-Pe...) szczegóły 
1115.książka twórcy: Eliade Mircea: Zapowiedź równonocy. Pamiętniki. 1989 ([T.] 1: (1907-1937). 1989, 302 s. [także nt. życia literackiego i kult...) szczegóły 
1116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichrowska Elżbieta Z.: Pamiętnik filozofa. Potop 1991 nr 10/11 s. 15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Mihajlovijc Konstantin
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1117.utwór: Pamiętniki Janczara.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Gilliard Pierre
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1118.książka twórcy: Gilliard Pierre: Tragiczny los cara Mikołaja II i jego rodziny. 1990  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Swedenborg Emanuel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1119.książka twórcy: Swedenborg Emanuel: Dziennik snów. 1743-1744. 1996  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Kovacs Istvan
    wywiady (alfabet autorów)
1120.wywiad: Korupczyńska Alicja: Dla poetów - historyk, dla historyków- poeta (O pamiętnikach Józefa Wysockiego i watpliwościach przy pisaniu wierszy, "Słowo" rozmawia z Istvanem Kovacsem). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 138 s. 6  szczegóły 
  Nagy Katalin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1121.książka twórcy: Nagy Katalin: Niezwykły pamiętnik. 1989  szczegóły 
  Rakoczi Ferenc
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1122.książka twórcy: Franciszek II Rakoczy : Pamiętniki. Wyznania. 1988  szczegóły 
recenzja: Kriegseisen Wojciech: Franciszek II Rakoczy. Pamiętniki. Wyznania. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 1/2 s. 189-192  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Tematy, motywy (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1123.artykuł: Baczkowski Krzysztof: Europa Środkowowschodnia w oczach włoskich historyków i pamiętnikarzy II połowy XV wieku. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 111-125 (m.in.: Eneasza Sylwiusza Piccolominiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Casanova de Seingalt Giovanni Giacomo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1124.książka twórcy: Casanova Giovanni Giacomo: Pamiętniki. 1997  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1125.proza: Casanova Giovanni Giacomo: Pamiętniki [fragm.]. Gazeta Wyborcza 1998 nr 185 s. 15  szczegóły 
  Ciano Galeazzo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1126.książka twórcy: Ciano Galeazzo: Pamiętniki 1939-1943. 1991  szczegóły 
recenzja: Majewski Ryszard: Pamiętniki hr. Ciano. Wojskowy Przegląd Historyczny 1992 nr 1 s. 171-276  szczegóły 
  Fantuzzi Giacomo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1127.książka twórcy: Fantuzzi Giacomo: Diario del viaggio europeo (1652) (Con instruttione et avvertimenti per far viaggi lunghi). 1998  szczegóły 
  Goldoni Carlo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1128.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
  Lubich Chiara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1129.książka twórcy: Lubich-Pyrzowska Barbara: Pisać Ewangelię życiem. 1998  szczegóły 
  Pasolini Pier Paolo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1130.artykuł: Życiński Józef: Pamiętniki rewolucjonistów. Plus Minus 2000 nr 33 s. D5 (nt. poglądów politycznych Pier Paolo Pasoliniego i Jeana-Paula Sartre'...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Begin Menahem
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1131.książka twórcy: Begin Menahem: Białe noce. [Pamiętnik]. 1989  szczegóły 
  Trunk Jechiel Jeszaja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1132.książka twórcy: Trunk Jechiel Jeszaja: Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce. [Wybór]. 1997  szczegóły 
1133.książka twórcy: Trunk Jechiel Jeszaja: Pojln. Obrazy i wspomnienia z Łodzi. 1997  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1134.artykuł: Raszewska Magdalena: Na marginesie pamiętników aktorskich. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 237-248 (przegląd licznie wydawanych w latach 90. pamiętników aktorów; z biblio...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Bielicka Hanka*
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1135.książka wywiad: Kazimierczyk Barbara: Urodzona na wozie czyli Pamiętnik Hanki Bielickiej. 1990  szczegóły 
  Grotowski Jerzy
    10 (alfabet autorów)
1136.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 49: 2000 z. 1/4. 2000 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi Jerzego Grotowskiego:] Od Re...) szczegóły 
  Horzyca Wilam*
    10 (alfabet autorów)
1137.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 38: 1989 z. 2/4. 1989 ([Numer ded. pamięci Wilama Horzycy w setną rocznicę urodzin; zawiera m...) szczegóły 
streszczenie: [Mamoń Bronisław] BM: "Pamiętnik Teatralny" o Horzycy. Tygodnik Powszechny 1991 nr 7 s. 8  szczegóły 
  Kamińska Ida*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1138.artykuł: Baniewicz Elżbieta: Życie i teatr (O pamiętnikach Idy Kamińskiej). Teatr 1989 nr 5 s. 15-20 (nt. pamiętników wydanych pt. My life, my theater, New York 1973, z fr...) szczegóły 
  Korzeniewski Bohdan*
    10 (alfabet autorów)
1139.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 43: 1994 z. 1/2. 1994 ([Numer monograficzny zawierający wybór wspomnień o Bohdanie Korzeniews...) szczegóły 
  Kreczmar* Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1140.artykuł: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika [z tego cyklu:] Curriculum vitae Jerzego Kreczmara. Dialog [Warszawa] 1998 nr 12 s. 173  szczegóły 
  Kurnakowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1141.artykuł: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika: Trzy po trzy o Kurnakowiczu. Dialog [Warszawa] 1993 nr 3 s. 152-157  szczegóły 
  Polański Roman*
1142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ryszka Franciszek: Pamiętnik (wielkiego) artysty. Odra 1991 nr 7/8 s. 102-103  szczegóły 
  Sheybal Władysław (Vladek)*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1143.artykuł: Bobka Lesław: Niedrukowane pamiętniki Vladka Sheybala. W piątą rocznicę śmierci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 265 s. 5  szczegóły 
  Szyfman Arnold
1144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Pamiętnik o Arnoldzie Szyfmanie. Trybuna 1991 nr 177 s. 5  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    książki (alfabet autorów)
1145.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 40: 1991 z. 2. ([Zawiera głównie materiały dotyczące dokumentacji teatru:] Zbigniew R...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
    imprezy (alfabet tytułów)
1146.impreza: "Pamiętnik w przestrzeni pisany" - wystawa w 80-lecie urodzin i 65-lecie kariery artystycznej Zofii Niwińskiej (1989).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
1147.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 36: 1987 z. 1/2. 1987  szczegóły 
1148.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 40: 1991 z. 3/4. ([Zawiera wspomn. dot. teatru polskiego od końca XIX do I połowy XX w.:...) szczegóły 
1149.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 41: 1992 z. 1/4: Teatr żydowski w Polsce do 1939. (Od Redakcji. * 1. Michael C. Steinlauf: Teatr żydowski w Polsce. Stan ...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: "Pamiętnik Teatralny" o teatrze żydowskim do 1939 roku. Twórczość 1994 nr 1 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: "Pamiętnik" żydowski. Teatr 1994 nr 1 s. 41  szczegóły 
recenzja: Piekut Małgorzata: Jewish theatre in "Pamiętnik Teatralny". Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
omówienie: CEG: Pamiętnik Teatralny. Życie Warszawy 1993 nr 166 s. 13 (omów. zawartości nru...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
1150.książka: Pamiętnik Teatralny. 1963 nr 3/4: Teatr polski podczas wojny. 1963  szczegóły 
artykuł: Rok 1964: wojenny "Pamiętnik" na przemiał. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 101-119 (stenogram dyskusji w Komitecie Nauk o Sztuce przy Wydziale I PAN z 17 ...) szczegóły 
1151.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 46: 1997 z. 1/4. 1997 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi okresu II wojny światowej; z...) szczegóły 
1152.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 47: 1998 z. 1/2. 1998 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi żołnierskiemu i emigracyjnem...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1153.artykuł: Górska-Damięcka Irena: Fragment z pamiętnika. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 50-54 (wspomnienie nt. środowiska aktorów w okupowanej Warszawie; m.in. dot. ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1154.artykuł: Cynkutis Zbigniew: Notatnik-pamiętnik. Notatnik Teatralny 2000 nr 20/21 s. 167-174 (nt. pracy nad tytułową rolą Fausta w przedstawieniu "Tragiczne dzieje ...) szczegóły 
1155.artykuł: Souczek Mirosław: Powrót (Pamiętnik pierwszych dni). Słowo Ludu 1989 nr 1548 s. 4-5, nr 1549 s. 4-5 ([wspomn. nt. kieleckiego życia teatralnego w l. 1945-1946]...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
1156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krakowski pamiętnik kulturalny. Universitas 1995 nr 13 s. 66-71, nr 14/15 s. 62-67  szczegóły 
artykuł: Krakowski pamiętnik kulturalny. Universitas 1993 nr 4 s. 16, 17, 50, 51, 68-70, nr 5 s. 36, 37, 62, 63  szczegóły 
artykuł: Krakowski pamiętnik teatralny. Universitas 1992 nr 2 s. 16, 17, 42, 43, nr 3 s. 10-13  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Bydgoszcz: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (do roku 2000: Teatr Polski)
    sztuki (alfabet autorów)
1157.sztuka: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. Prem. 1994.  szczegóły 
     Częstochowa: Teatr Dramatyczny im. A. Mickiewicza (do 1993: Państwowy Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza)
    sztuki (alfabet autorów)
1158.sztuka: Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. Prem. 1996.  szczegóły 
     Elbląg: Teatr Dramatyczny
    sztuki (alfabet autorów)
1159.sztuka: Białoszewski Miron: Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Prem. 2000.  szczegóły 
     Gorzów Wielkopolski: Teatr im. J. Osterwy
    sztuki (alfabet autorów)
1160.sztuka: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. Prem. 1996.  szczegóły 
     Jelenia Góra: Teatr im. C. Norwida
    sztuki (alfabet autorów)
1161.sztuka: Lem Stanisław: Pamiętnik znaleziony w wannie. Prem. 1989.  szczegóły 
     Kraków: Krakowski Teatr Objazdowy KTO
    artykuły (alfabet autorów)
1162.artykuł: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] Teatr na Rynku. Plus Minus 1997 nr 39 s. 15 (nt. obchodów jubileuszu 20-lecia działalności...) szczegóły 
     Kraków: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (do 2001: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej)
    sztuki (alfabet autorów)
1163.sztuka: Gogol' Nikolaj: Pamiętnik wariata. Prem. 1985.  szczegóły 
artykuł: Szydłowski Janusz: "Pamiętnik wariata". Tydzień 1996 nr 48 s. 12 (artykuł przed występemw Londynie...) szczegóły 
recenzja: Getman Michał: Pamiętnik nie tylko wariata. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 307 s. 4  szczegóły 
1164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maj Bronisław: Pamiętnik literacki [z tego cyklu:] "Klątwa", czyli mój pierwszy raz. Plus Minus 1997 nr 42 s. 14  szczegóły 
     Łódź: Teatr im. S. Jaracza
    sztuki (alfabet autorów)
1165.sztuka: Krótki pamiętnik Jakóba Czarnieckiego. Prem. 1991.  szczegóły 
     Opole: Teatr im. J. Kochanowskiego
    sztuki (alfabet autorów)
1166.sztuka: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. Prem. 1998.  szczegóły 
     Płock: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
    sztuki (alfabet autorów)
1167.sztuka: Gogol' Nikolaj: Pamiętnik wariata. Prem. 1988.  szczegóły 
     Poznań: Teatr Nowy
    sztuki (alfabet autorów)
1168.sztuka: Gombrowicz Witold: Dziewictwo. Pamiętnik Stefana Czarnieckiego. Prem. 1986.  szczegóły 
     Rzeszów: Teatr im. W. Siemaszkowej
    sztuki (alfabet autorów)
1169.sztuka: Gogol' Nikolajj: Pamiętnik wariata. Prem. 1993.  szczegóły 
     Szczecin: Teatr Polski*
    sztuki (alfabet autorów)
1170.sztuka: Gogol' Nikolaj: Pamiętnik wariata. Prem. 1990.  szczegóły 
     Warszawa: Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza - Teatr. Galeria
    sztuki (alfabet autorów)
1171.sztuka: Katarzyna II według pamiętników przez nią samą spisanych. Prem. 1989.  szczegóły 
recenzja: Szczawińska Hanna: Pamiętniki carycy na scenie. Słowo Powszechne 1990 nr 28 s. 4  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Polski**
    książki (alfabet tytułów)
1172.książka: Pamiętnik Teatru Polskiego. Sezon 1992/1993. 1993 ([M. in.:] Hennryk Izydor Rogacki: Od Fredry do Hiszpanów [charakt. sez...) szczegóły 
1173.książka: Pamiętnik Teatru Polskiego. Sezon 1995/1996. 1996 ([M. in.:] Henryk Izydor Rogacki: Od "Zwodnicy" do "Juliusza Cezara" [o...) szczegóły 
1174.książka: Pamiętnik Teatru Polskiego. Sezon 1996/1997. 1997 ([M. in.:] Teatr Polski w Warszawie (Premiery w sezonie 1996/1997) [wyk...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr Powszechny im. Z. Huebnera (do 1989: Teatr Powszechny)
    sztuki (alfabet autorów)
1175.sztuka: Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Głowiński Michał, Majcherek Janusz: Po "Pamiętniku". Teatr 1994 nr 11 s. 24-25 (rozmowa...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
1176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obrębowska-Piasecka Ewa: Pamiętnik znaleziony nad jeziorem czyli z Olecka nad Maltę albo teatr dla ludzi. Gazeta Malarzy i Poetów 1994 nr 4 s. 10 (art. przed imprezą...) szczegóły 
1177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.R.K.: "Pamiętnik wariata" Jacka Lecznara. Rzeczpospolita 1994 nr 75 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Wielka Brytania (teatr polski za granicą)
    książki (alfabet autorów)
1178.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 37: 1988 z. 1/2. 1988 ([Numer poświęcony teatrowi polskiemu w Londynie]....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu
1179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Getman Michał: Opowieści z pamiętnika (Przed edynburską premierą). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 207 s. 6 (Cherub Company; reż. Andrev Visnevski...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
    książki (alfabet autorów)
1180.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 38: 1989 z. 1. 1989 ([Numer pośw. hist. teatru czeskiego, zawiera m.in.:] F. Cerny: Histor...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1181.artykuł: Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Notatki do dyskusji o Stanisławskim. Dialog [Warszawa] 1989 nr 5 s. 149-152  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
1182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stolarska Bronisława: Pamiętniki czasu dojrzewania. Tygiel Kultury 1996 nr 12 s. 98-101  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Scenariusz filmowy, adaptacja
1183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łazarkiewicz Piotr: Pamiętnik scenarzysty. Reżyser 1996 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
    filmy (alfabet tytułów)
1184.film: Pamiętnik znaleziony w garbie. ([Koprodukcja z Kanadą]...) szczegóły 
artykuł: (mm): Pamiętnik znaleziony w garbie. Film 1992 nr 33 s. 11 (rep. z real....) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik znaleziony w garbie. Antena 1995 nr 25 s. 33 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Słuchowiska, literatura piękna w radio (od 1992)
    słuchowiska (alfabet autorów)
1185.audycja radiowa: Baranowska Małgorzata: Pamiętnik mistyczny.  szczegóły 
1186.audycja radiowa: Bieniecki Jerzy: Pamiętniki.  szczegóły 
1187.audycja radiowa: Brandys Marian: Pamiętniki.  szczegóły 
1188.audycja radiowa: Broniewski Władysław: Pamiętnik 1918-1922.  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik owiany legendą. Antena 1993 nr 22 s. 35 (nota...) szczegóły 
1189.audycja radiowa: Chodźko Ignacy: Pamiętniki kwestarza.  szczegóły 
1190.audycja radiowa: Chodźko Ignacy: Pamiętniki kwestarza.  szczegóły 
recenzja: Pamiętniki kwestarza. Antena 1992 nr 13 s. 14 (nota...) szczegóły 
1191.audycja radiowa: Danowicz Bogdan: Pamiętniki.  szczegóły 
1192.audycja radiowa: Dołęga-Mostowicz Tadeusz: Pamiętnik pani Hanki.  szczegóły 
1193.audycja radiowa: Dołęga-Mostowicz Tadeusz: Pamiętnik pani Hanki.  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik pani Hanki. Antena 1993 nr 35 s. 41 (nota...) szczegóły 
1194.audycja radiowa: Jasienica Paweł: Pamiętniki.  szczegóły 
recenzja: Pamiętniki Pawła Jasienicy. Antena 1994 nr 12 s. 43 (nota...) szczegóły 
1195.audycja radiowa: Jeż Teodor Tomasz: Pamiętnik starającego się.  szczegóły 
1196.audycja radiowa: Kitowicz Jędrzej: Pamiętniki.  szczegóły 
1197.audycja radiowa: Korczak Janusz: Pamiętnik.  szczegóły 
1198.audycja radiowa: Kownacka Maria: Plastusiowy pamiętnik.  szczegóły 
1199.audycja radiowa: Koźmian Kajetan: Pamiętniki.  szczegóły 
1200.audycja radiowa: Mickiewicz Adam: Miłość poety a miłość filozofa. Urywek z pamiętnika Polki. Żywila.  szczegóły 
1201.audycja radiowa: Mickiewicz Adam: Miłość poety a miłość filozofa. Urywek z pamiętnika Polki. Żywila.  szczegóły 
1202.audycja radiowa: Mickiewicz Adam: Miłość poety a miłość filozofa. Urywek z pamiętnika Polki. Żywila.  szczegóły 
1203.audycja radiowa: Mickiewicz Władysław: Pamiętniki.  szczegóły 
1204.audycja radiowa: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki.  szczegóły 
1205.audycja radiowa: Pasek Jan Chryzostom: Pamiętniki.  szczegóły 
1206.audycja radiowa: Radowicz Kazimierz: Pamiętniki majora Waleriana.  szczegóły 
1207.audycja radiowa: Reymont Władysław Stanisław: Z pamiętnika.  szczegóły 
1208.audycja radiowa: Schnitzler Arthur: Pamiętnik Redegondy.  szczegóły 
1209.audycja radiowa: Stanik Stanisław: Pamiętnik miłosny.  szczegóły 
1210.audycja radiowa: Wierzyński Kazimierz: Pamiętnik poety.  szczegóły 
recenzja: Kazimierza Wierzyńskiego Pamiętnik poety. Antena 1992 nr 39 s. 14 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1211.audycja radiowa: Dialogi o arcydziełach Caius Iulius Caesar "Pamiętniki o wojnie galijskiej".  szczegóły 
1212.audycja radiowa: Książka tygodnia Franciszek II Rakoczy - "Pamiętniki. Wyznania".  szczegóły 
1213.audycja radiowa: Książka tygodnia Goncourt Edmund de, Goncourt Juliusz de: Pamiętniki z życia literackiego.  szczegóły 
1214.audycja radiowa: Książka tygodnia Maurycy Beniowski "Pamiętniki".  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o pisarzach (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1215.audycja radiowa: Z pamiętników Jędrzeja Kitowicza.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Spektakle fabularne TV
    słuchowiska (alfabet autorów)
1216.sztuka: Norwid Cyprian Kamil: Piszę pamiętnik artysty.  szczegóły 
1217.sztuka: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy.  szczegóły 
1218.sztuka: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy.  szczegóły 
1219.sztuka: Twain Mark: Pamiętniki Adama i Ewy.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Audycje różne TV (do 1996) / Audycje o życiu teatralnym (TV; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1220.audycja TV: Zawsze w sobotę czyli Pamiętnik Piotra S..  szczegóły