Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Majewska Zofia: Problem egzystencjalnego statusu kultury w filozofii Romana Ingardena. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 163-175  szczegóły 
2.artykuł: Misiewicz Janusz: Kształtowanie artystycznych wartości literackich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1988 t. 7 (1982) s. 81-87  szczegóły 
3.artykuł: Ogryzko-Wiewiórowski Henryk: H.G. Gadamera koncepcja rozumienia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 67-76 (nt. rozumienia tekstu (dzieła)...) szczegóły 
4.artykuł: Szkołut Tadeusz: Sztuka i "mądrość śmiechu". Czy artysta ma obowiązki moralne?. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1998 t. 23 s. 87-96 (nt. moralnych zobowiązań twórcy dzieła literackiego wobec narodu...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Truchlińska Bogumiła: Pierwsza polska monografia o postmodernizmie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 18 (1993) s. 245-249  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: Przygodność - ironia - solidarność. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 326-330  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybicki Janusz: Postmodernizm i okolice. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 155-158  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: W kwestii redefinicji kultury współczesnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 144-149  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Szkołut Tadeusz: Tradycja versus twórczość. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 183-197 (m.in. nt. roli tradycji i innowacyjności w twórczości artystycznej...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Szkołut Tadeusz: Literatura i gra w koncepcji estetycznej W.F. Pieriewierziewa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 18 (1993) s. 213-224  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jedlewska Barbara: Edukacyjny potencjał awangardy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 320-324  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Muszyński Zbysław: Granice metafory. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 303-309  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Jezior Jagoda: List jako materiał źródłowy w socjologii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 107-119  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Dąbała Jacek: Współczesne podstawy suspensu w kontekście teorii twórczego pisania. Problem strachu i lęku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2003 t. 28 s. 151-161 (dot. m.in. literackiego interferowania lęku i strachu; szerzej o opowi...) szczegóły 
15.artykuł: Nowicki Andrzej: Filozofia snów jako część systemu filozofii kultury. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 11-40 (m.in. nt. motywu snu w literaturze, a także snu jako źródła inspiracji...) szczegóły 
16.artykuł: Pycka Waldemar: Filozofia a sny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 95-104 (nt. wykorzystywania poetyki snu w procesie twórczym...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Truchlińska Bogumiła: O modelu nauk o kulturze. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 265-268  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Dąbała Jacek: Współczesne podstawy suspensu w kontekście teorii twórczego pisania. Problem strachu i lęku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2003 t. 28 s. 151-161 (dot. m.in. literackiego interferowania lęku i strachu; szerzej o opowi...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Tworek Beata: Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Polsce międzywojennej (w świetle literatury pięknej i wspomnieniowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 291-298  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Jędrzejewski Stanisław: "Niedojrzałość narodowa". Próba porównania myśli S. Brzozowskiego i W. Gombrowicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 241-253  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwistek Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Józefczuk Grzegorz: Idea zdrowego rozsądku w filozofii Leona Chwistka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1990 t. 11 (1986) s. 221-32  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąmbska Izydora
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Bober Ireneusz: Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1990 t. 10 (1985) s. 115-30  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Hostyński Lesław: Henryka Elzenberga zmagania z mistyką. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 115-126  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Jędrzejewski Roman: "Niedojrzałość narodowa". Próba porównania myśli S. Brzozowskiego i W. Gombrowicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 241-253  szczegóły 
  Grzegorz z Sanoka *
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1990 t. 10 (1985) s. 249 (not. inf....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukowska Anna: Zbigniew Herbert i Gustaw Herling-Grudziński o sztuce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 174-178  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukowska Anna: Zbigniew Herbert i Gustaw Herling-Grudziński o sztuce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 174-178  szczegóły 
  Hoene-Wroński Józef Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Kojkoł Jerzy: Wokół polskiej filozofii narodowej u progu II Rzeczypospolitej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1998 t. 23 s. 209-218 (m.in. nt. filozofii narodowej Józefa Hoene-Wrońskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Majewska Zofia: Miejsce filozofii kultury w strukturze dorobku naukowego Romana Ingardena. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1990 t. 10 (1985) s. 157-75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Mordka Cezary: Percepcja religijna jako warunek etyki. Zarys poglądów Leszka Kołakowskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 103-113  szczegóły 
  Koneczny Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Kociuba Maciej: Tożsamość kulturowa cywilizacji europejskiej. O potrzebie aksjologicznej "metanoi". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2002 t. 27 s. 37-61 (o różnorodnych czynnikach historycznych wpływających na kształtowanie ...) szczegóły 
  Krzywicki Ludwik
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosiński Stanisław: Ludwik Krzywicki prekursorem socjologii medycyny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 37-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schaeffer Bogusław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Hodor Jadwiga: Sny w twórczości Bogusława Schaeffera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 193-203  szczegóły 
  Stachura Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Truchlińska Bogumiła: Oniryzm jako kategoria interpretacyjna - próba rekonstrukcji "światopoglądu onirycznego" poety. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 205-216  szczegóły 
  Starowolski Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Szydłowski Piotr: Filozofia kultury Szymona Starowolskiego (1588-1656). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1990 t. 10 (1985) s. 177-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Kulińska Agata: Żywot człowieka masowego. Stanisława Ignacego Witkiewicza wizja przeobrażeń społeczeństwa europejskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2001 t. 27 s. 79-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: W kwestii redefinicji kultury współczesnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 144-149  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Czarnecki Zdzisław J.: Między średniowieczem a oświeceniem. Destrukcja i rekonstrukcja jedności europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2001 t. 27 s. 22-36 (nt. transformacji idei jedności i tożsamości europejskiej...) szczegóły 
39.artykuł: Niemczuk Andrzej: Prawda i mit w filozofii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1991 t. 12/13 (1987/1988) s. 61-78 (na przykładzie literatur obcych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Kwiatkowska Grażyna E.: U źródeł symboliki światła. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1998 t. 23 s. 219-230 (nt. różnych aspektów symboliki światła w pismach: Demokryta, Parmenide...) szczegóły 
41.artykuł: Mizińska Jadwiga: Głupota a bezmyślność. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 21-33  szczegóły 
42.artykuł: Nowicki Andrzej: Filozofia snów jako część systemu filozofii kultury. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 11-40 (m.in. nt. motywu snu w literaturze, a także snu jako źródła inspiracji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Arendt Hannah
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Kitliński Tomasz: The Psyche and the Polis: a Comparative Foray into the Political Philosophy of Hannah Arendt and Julia Kristeva. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 251-260 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Quine Willard Van Orman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Kubić Andrzej: Zagadnienie granic poznania (Quine, Putnam, Nagel). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 83-93 (m.in. nt. stanowiska Quine'a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gurczyńska Katarzyna: "Uwagi o religii i etyce", czyli Wittgenstein inaczej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 305-308  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Zagadnienia specjalne (chińska) / Tematy, motywy (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Margul Tadeusz: Dobrotliwy smok chiński. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 177-189  szczegóły 
47.artykuł: Nowicki Andrzej: Sny chińskie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 119-136 (nt. wykorzystania motywu snu i obrazów sennych w literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Konfucjusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Cyranowska Maria: Podstawowe wartości w myśli Konfucjusza i Mencjusza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1990 t. 11 (1986) s. 77-90  szczegóły 
  Mencjusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Cyranowska Maria: Podstawowe wartości w myśli Konfucjusza i Mencjusza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1990 t. 11 (1986) s. 77-90  szczegóły 
Literatury obce / Literatura dołgańska / Hasła szczegółowe (literatura dołgańska) / Antologie i zbiory (literatura dołgańska)
50.antologia: [Sny szamanów syberyjskich]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 140-160 (7 opowieści: Iwana Damaaja, Sierentieja Daruskina, Fiodora Popowa; z k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Ostrowski Andrzej: Egzystencja jako "stan" a człowiek wobec własnego istnienia i Boga w myśli S. Kierkegaarda. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 133-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Foucault Michel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Kapusta Andrzej: Intelektualiści i władza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 187-203 (m.in. nt. koncepcji nowego typu intelektualisty i jego zaangażowania w...) szczegóły 
53.artykuł: Kapusta Andrzej: Między historią a filozofią, czyli Michela Foucault poszukiwanie nowego projektu filozofii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 169-182 (na podstawie twórczości...) szczegóły 
  Kristeva Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Kitliński Tomasz: The Psyche and the Polis: a Comparative Foray into the Political Philosophy of Hannah Arendt and Julia Kristeva. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 251-260 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Nowakowski Andrzej: Intencje i rozumowanie praktyczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 205-224 (m.in. nt. roli pojęcia intencji w wyjaśnianiu działań w koncepcji Arys...) szczegóły 
  Platon *
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żelazna Jolanta: Platońska "Politeia" jako nauka o duszy (na motywach teorii C.G. Junga). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 281-291  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Jagłowski Mieczysław: Specyficzne cechy filozofii hiszpańskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2002 t. 27 s. 183-195  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Ortega y Gasset Jose
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Polit Krzysztof: Życie jako kategoria aksjologiczna w poglądach Jose Ortegi y Gasseta. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 19 s. 95-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nganasańska / Hasła szczegółowe (literatura nganasańska) / Antologie i zbiory (literatura nganasańska)
59.antologia: [Sny szamanów syberyjskich]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 140-160 (7 opowieści: Iwana Damaaja, Sierentieja Daruskina, Fiodora Popowa; z k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Symotiuk Stefan: Z dziejów "przełomu antypozytywistycznego". Kształtowanie się paradygmatu filozoficznego nauk humanistycznych u Maxa Webera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1991 t. 12/13 (1987/1988) s. 1-21  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Husserl Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Dębowski Józef: Problematyka prawdy i oczywistości w fenomenologii Husserla. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1991 t. 12/13 (1987/1988) s. 139-156  szczegóły 
62.artykuł: Ogryzko-Wiewiórowski Henryk: Rozumienie w koncepcji filozoficznej Edmunda Husserla. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 61-74  szczegóły 
  Lessing Gotthold Ephraim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Jakuszko Honorata: Lessing: prawda religijna a historia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 149-162  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Łukasik Andrzej: Wola mocy a wola życia. Nadczłowiek w filozofii Nietzschego i Teilharda de Chardin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1991 t. 12/13 (1987/1988) s. 79-100  szczegóły 
65.artykuł: Niemczuk Andrzej: Fryderyk Nietzsche o cierpieniu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 18 (1993) s. 171-192  szczegóły 
  Novalis *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Jakuszko Honorata: Akademickie "Lehrjahre" Novalisa jako okres poszukiwania własnego poglądu na historię. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1990 t. 11 (1986) s. 161-176  szczegóły 
67.artykuł: Jakuszko Honorata: Aksjologiczny charakter idei oświecenia w filozofii Novalisa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1991 t. 12/13 (1987/1988) s. 23-38  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Historia literatury (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Szkołut Tadeusz: Inteligencja twórcza wobec totalitaryzmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 203-213  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bakhtin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Rarot Halina: Michaił Bachtin a postmodernizm. O pewnej odmianie filozofii praktycznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 95-120  szczegóły 
70.artykuł: Rarot Halina: Wstęp do filozofii moralnej M.M. Bachtina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 221-238  szczegóły 
  Berdjaev Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Lewicz Iwona: Problematyka Wschodu i Zachodu w perspektywie filozofii religijnej Mikołaja Bierdiajewa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2002 t. 27 s. 151-166  szczegóły 
72.artykuł: Nikiforowa Basia: Mikołaj Bierdiajew. O wolności duchowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1991 t. 12/13 (1987/1988) s. 39-48  szczegóły 
  Danilevskijj Grigorijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Stefaniuk Tomasz: Europa a świat słowiański - ujęcie panslawistyczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2002 t. 27 s. 101-119 (problem relacji łączących wschód i zachód w rosyjskiej myśli panslawis...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalik Magdalena: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1997 t. 21/22 (1996/1997) s. 316-319  szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Ostrowski Andrzej: Europa w filozofii Włodzimierza Sołowjowa - zarys problemu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2002 t. 27 s. 121-150  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Singer Isaac Bashevis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Breczko Jacek: Isaaca Bashevisa Singera wizja Boga - wstęp do religii protestu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 69-81  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Muktananda Swami
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Borowski Lesław: Duchowa postać Swamiego Muktanandy w oczach własnego aśramu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 191-201  szczegóły