Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Colloquia Communia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Michalik Magdalena: Problem prawdy w myśli Richarda Rorty. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 85-96 (zawiera także krytykę tez R. Rorty'ego...) szczegóły 
2.artykuł: Mordka Artur: Co wiemy o sposobie istnienia wartości?. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 51-68 (m.in. w koncepcji Romana Ingardena...) szczegóły 
3.artykuł: Tichołaz Anatolij: Dwanaście tez o platonizmie estetycznym (Profesorowi Stanisławowi Jedynakowi). Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 437-447  szczegóły 
4.artykuł: Zięba Włodzimierz: Klasyczna koncepcja prawdy w świetle niektórych współczesnych krytyk. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 97-107 (m.in. o funkcji prawdy jako regulatywnej idei poznania...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Fobelova Daniela: Mit jako prafenomen rzeczywistości. Colloquia Communia 2001 nr 4 s. 167-178  szczegóły 
6.artykuł: Krakowski Marek: Media otwarte według Umberta Eco. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 348-365  szczegóły 
7.artykuł: Ksieniewicz Monika: Feminizm radykalny. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 328-347 (m.in. analiza poglądów Catherine Millet, Shulamith Firestone, Germaine...) szczegóły 
8.artykuł: Lejman Jacek: Memy i geny czyli o nowej "tęsknocie do" nieśmiertelności. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 163-178 (w mitologiach, religiach i kulturze...) szczegóły 
9.artykuł: Polit Krzysztof: Kryzys kultury Zachodu - rzekomy czy rzeczywisty?. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 315-327 (m.in. analiza poglądów J. Ortegi y Gasseta...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Bovone Laura: Historie życia intelektualistów jako świadectwo refleksyjności. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 317-331 (nt. metody biograficznej z perspektywy socjologicznej...) szczegóły 
11.artykuł: Olbromski Cezary J.: Poznanie bez wartościowania; Maxa Webera a Ernsta Cassirera kategoria "Verstehen". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 69-84  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Limont Wiesława: Poznawcze funkcje metafory. Colloquia Communia 2003 nr 2 s. 167-178 (w świetle językoznawstwa kognitywnego...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Żurakowska Ewa: Commedia dell'arte a teoria ról społecznych. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 309-316 (spojrzenie na gatunek z perspektywy teorii socjologicznej...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Goćkowski Janusz: Dwa style rozwiązywania problemów społecznych: "Ideologia" i "Utopia". Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 9-36 (m.in. na przyładzie wierszy Michała Tuchonowa "Dawid" i Zbigniewa Herb...) szczegóły 
15.artykuł: Grzybowski Stanisław: Historyka spojrzenie na dzieje kultury. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 77-84 (nt. opisywania dziejów kultury...) szczegóły 
16.artykuł: Kisiel Przemysław: Recepcja dzieła sztuki - model demokratyczny i arystokratyczny. Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 321-328  szczegóły 
17.artykuł: Zych Renata: Ludzka natura z perspektywy archeologii jako dyscypliny humanistycznej. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 157-162  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Tomasz: Iluzja współnego świata. "Gazeta Wyborcza" wobec Kościoła. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 260-280 (na podstawie publikacji "Gazety Wyborczej" z lat 1997-2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Melosik Zbyszko: Kontrowersje wokół komercjalizacji współczesnego uniwersytetu. Colloquia Communia 2003 nr 2 s. 140-148  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mohiła Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Jedynak Stanisław: Piotr Mohyła - obrońca prawosławia i prawdziwej przyjaźni polsko-ukraińskiej. Colloquia Communia 1998 nr 1 s. 15-20  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Wojtaś Tomasz: O ontologicznej podstawie poglądów historiozoficznych i estetycznych Stanisława Ignacego Witkiewicza. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 35-47  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Wójtowicz Ryszard: Karola Wojtyły kategoria "Osoby" jako efekt syntez teoretycznych. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 179-197  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Wijowski Robert: Świadomość literatury postmodernistycznej. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 498-512 (na podstawie analizy utworów: Umberto Eco: Imię róży; John Barth: Baku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Kosinski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Przychodzka Agnieszka: Rozpusta czy rozpacz? Jerzy Kosiński - Don Juan XX w.. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 513-522  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Ulanowski Krzysztof: Urzeczywistnianie. Między przemianą a zmianą - sztuka i życie Franza Kafki i Vincenta van Gogha. Colloquia Communia 2000 t. 3 s. 269-293  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Berlin Isaiah
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Waligóra Marcin: Isaiah Berlin i Emmanuel Levinas. Wolność negatywna i pojęcie "innego". Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 428-434  szczegóły 
  Hobbes Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Kalita Cezary: T. Hobbes: Wolność działania przeciwstawiona wolności pożądania. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 269-281 (charakterystyka systemu filozofii T. Hobbesa...) szczegóły 
  Swift Jonathan
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machowska Katarzyna: Swifta - wielość relacjonowań. Rzetelność poznania i granice obiektywizmu. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Ostrowski Andrzej: Rozum w imieniu wiary. Pascal i Kierkegaard. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 369-387  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zalewski Jacek: Osobowość demoniczna. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 240-256  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bachelard Gaston
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Zigo Milan: Zagadnienie "cięcia" w epistemologii Bachelarda. Colloquia Communia 2001 nr 4 s. 85-92  szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Waligóra Marcin: Isaiah Berlin i Emmanuel Levinas. Wolność negatywna i pojęcie "innego". Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 428-434  szczegóły 
  Pascal Blaise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Ostrowski Andrzej: Rozum w imieniu wiary. Pascal i Kierkegaard. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 369-387  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Iskra-Paczkowska Agnieszka: Piękno jako nierzeczywistość. Koncepcja wartości estetycznych w filozofii J.P. Sartre'a. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 125-131  szczegóły 
  Tocqueville Alexis Clerer de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Bohun Michał: Tocqueville i Dostojewski. Dwie wizje despotyzmu. Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 30-45  szczegóły 
36.artykuł: Machowska Katarzyna: Społeczeństwo równych? Alexisa de Tocqueville'a Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Colloquia Communia 2000 t. 3 s. 47-64  szczegóły 
37.artykuł: Machowska Katyrzyna M.: Antropologia Tocqueville'owska, czyli o wzorze kultury demokracji amerykańskiej. Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 13-29  szczegóły 
38.artykuł: Surdej Aleksander: O granicach stosowalności zasad demokratycznych na tle dociekań Alexisa de Tocqueville. Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 57-67  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Broda Wojciech: Odczytanie Tocqueville'a po roku '89. Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 115-124  szczegóły 
artykuł: Mikułowski Pomorski Jerzy: Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju. Diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych. Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 329-350  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Marcińczak Łukasz: "Stoicki mędrzec, czyli apostoł Rozumu". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 224-239 (nt. stoicyzmu grecko-rzymskiego i religii chrześcijańskiej; z odwołani...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Michalewicz Tomasz: Cztery sposoby pojmowania panowania nad sobą w Grecji okresu V wieku p. Chrystusie. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 346-356 (m.in. w utworach Homera, Arystofanesa, Platona, Ksenofonta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Paczkowski Przemysław: Platon i matematyka. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 531-537  szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Hasła szczegółowe (japońska) / Hasła osobowe (japońska)
  Kukai *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Krawczyk Joanna: Shingon - buddyzm ezoteryczny. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 454-463 (sylwetka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Marcińczak Łukasz: "Stoicki mędrzec, czyli apostoł Rozumu". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 224-239 (nt. stoicyzmu grecko-rzymskiego i religii chrześcijańskiej; z odwołani...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Hegel Georg Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Cernik Vaclav: Heglowski sylogizm działania w interpretacji humanistycznej. Colloquia Communia 2001 nr 4 s. 93-100  szczegóły 
46.artykuł: Dupkala Rudolf: Metamorfozy słowackiego heglizmu (O problematyce percepcji filozofii heglowskiej na Słowacji w XIX wieku). Colloquia Communia 2001 nr 4 s. 16-25  szczegóły 
47.artykuł: Madejski Piotr: Kres bohatera. Heglowska koncepcja ludzkiej śmierci. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 283-296  szczegóły 
  Heidegger Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Mielnik Daniel: Kwestia zła w egzystencjalizmie Heideggera. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 132-142  szczegóły 
49.artykuł: Sikora Paweł: Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 17-34  szczegóły 
  Husserl Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Kornecki Marek: Husserlowska koncepcja materialnego "a priori". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 11-16  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lesko Vladimir: Husserlowska recepcja filozofii nowożytnej w "Kryzysie". Colloquia Communia 2001 nr 4 s. 76-84  szczegóły 
  Jaspers Karl
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Boroń Dominika: Modlitwa ateisty. Koncepcja wiary filozoficznej Karla Jaspersa w dziele "Wiara filozoficzna wobec objawienia". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 388-405  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Ulanowski Krzysztof: Hermeneutyka - nowy sposób odczytywania świata. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 198-223 (o sposobie filozofowania F. Nietzschego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Utwory anonimowe (perska)
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koehler Barbara: Mithra. Irańska idea wyzwolonego wyzwoliciela. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 448-453  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Berdjaev Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Iszczenko Jurij A.: Etyka dyskursu: Mowa na poziomie metafizycznym (Na przykładzie "paradoksalnej etyki" M. Bierdiajewa). Colloquia Communia 1998 nr 1 s. 157-164  szczegóły 
56.artykuł: Lewicz Iwona: Historiozofia Mikołaja Bierdiajewa w zwierciadle jego intelektualnej autobiografii. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 427-436  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Bohun Michał: Tocqueville i Dostojewski. Dwie wizje despotyzmu. Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 30-45  szczegóły 
58.artykuł: Góralczyk Maria: Drogi i bezdroża rosyjskiej myśli religijnej (Szkic porównawczy twórczości Wasilija Wasilijewicza Rozanowa i Fiodora Dostojewskiego). Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 406-426  szczegóły 
  Rozanov Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Góralczyk Maria: Drogi i bezdroża rosyjskiej myśli religijnej (Szkic porównawczy twórczości Wasilija Wasilijewicza Rozanowa i Fiodora Dostojewskiego). Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 406-426  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Duerrenmatt Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Misiewicz-Wawerczyk Renata: Sprawiedliwość i przypadek w twórczości Fredricha [!] Duerrenmatta. Trzy punkty widzenia wymiaru sprawiedliwości: "Helleński", "Holmesowski", Duerrenmattowski. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 226-243  szczegóły 
  Jung Carl Gustav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Marmuszewski Stanisław: C.G. Jung: Archetypy i proces inwiduach. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 297-308 (m.in. o procesie indywiduacji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Gorskyj Wilen S.: Akademia Kijowsko-Mohylańska: filozoficzna tradycja i współczesność. Colloquia Communia 1998 nr 1 s. 21-28  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Klimczak Dariusz Piotr: Od patofizyki do matafizyki dramatu i teatru absurdu. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 467-497 (nt. fenomenu światowego dramatu i teatru absurdu...) szczegóły