Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Siuciak Mirosława: Stylizacja wypowiedzi żydowskich w sztukach najpopularniejszych śląskich dramatopisarzy z drugiej połowy XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1994 nr 22 (1410) s. 122-135 (w utworach pisarzy: Piotr Kołodziej, Juliusz Ligoń, Karol Miarka....) szczegóły 
2.artykuł: Wilkoń Aleksander: Metafora i argumenty. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 196-201  szczegóły 
3.artykuł: Witosz Bożena: Opis a fotografia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 232-240 (wpływ upowszechnienia dagerotypu i fotografii na model konstruowania o...) szczegóły 
4.artykuł: Wyderka Bogusław: Składniowo-stylistyczna charakterystyka języka poezji renesansu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 78-87  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Borek Małgorzata: Registrovaja kharakteristika zhanra reportazha v sovremennom russkom jazyke. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1993 nr 20 (1322) s. 71-78  szczegóły 
6.artykuł: Rejter Artur: Organizacja fragmentów delimitacyjnych reportażu podróżniczego i gatunków prekursorskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 130-141 (nt. powiązań reportażu z takimi odmianami genologicznymi jak list, dzi...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sielanka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Rejter Artur: Ewolucja sposobów wyrażania spójności tekstu w sielankach polskich XVI-XVIII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 89-99 (dot. twórcz. Jana Kochanowskiego, Szymona Szymonowica, Szymona Zimorow...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Testament
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Żmigrodzka Bożena: Realizacje tekstowe performatywu "zapisuję" w testamentach polskich XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 284-292  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Niewiara Aleksandra: Śląsk i Ślązacy w pamiętnikarskich opisach XVI-XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 104-115  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Cybulski Marek: Formy nawiązania i zakończenia kontaktu w dawnej polszczyźnie (W XVI-XVIII wieku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 29-35 (na przykładach literackich...) szczegóły 
11.artykuł: Janowska Aleksandra: O pewnej staropolskiej funkcji czasownikowego przedrostka na-. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 60-66 (na podstawie przykładów zaczerpniętych ze "Słownika staropolskiego", "...) szczegóły 
12.artykuł: Kowalska Alina: Przyczynek do ewolucji form jest zabit, jest zabito, są zabity. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 100-107 (na materiale zaczerpniętym z Biblii królowej Zofii i Biblii w tłumacze...) szczegóły 
13.artykuł: Rejter Artur: Ewolucja sposobów wyrażania spójności tekstu w sielankach polskich XVI-XVIII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 89-99 (dot. twórcz. Jana Kochanowskiego, Szymona Szymonowica, Szymona Zimorow...) szczegóły 
14.artykuł: Wojtak Maria: Obraz historycznych socjolektów w facecjonistyce staropolskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 257-268 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
15.artykuł: Wyderka Bogusław: Składniowo-stylistyczna charakterystyka języka poezji renesansu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 78-87  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Ostaszewska Danuta: Apokryficzny obraz Dziewicy Marii (Na materiale średniowiecznych zabytków). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 159-167 (na przykładzie kazań o Najświętszej Maryi Pannie Jana z Szamotuł oraz ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Bajerowa Irena, Wieczorkowa Anna: Uwagi o pisowni polskich druków XVII-wiecznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 17 (1061) s. 9-22 (art. na podst. pracy magisterskiej Anny Wieczorkowej: Ortografia drukó...) szczegóły 
18.artykuł: Wilkoń Aleksander: Styl reistyczny w poezji barokowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 226-231  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Cybulski Marek: Formy nawiązania i zakończenia kontaktu w dawnej polszczyźnie (W XVI-XVIII wieku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 29-35 (na przykładach literackich...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Burzywoda Urszula: Pisownia XIX-wiecznych druków górnośląskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 17 (1061) s. 23-39 (m.in. na podstawie utworów Józefa Lompy i Karola Miarki...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Siuciak Mirosława: Zachowawczość polszczyzny śląskiej - na przykładzie fleksji tekstów scenicznych z drugiej połowy XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 162-172  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard: O archaizmach leksykalnych pochodzenia prasłowiańskiego w gwarach polskich (Kilka uwag po lekturze "Słownika prasłowiańskiego". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 153-160 (dot. tomów 1-4...) szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobczykowa Joanna: Rzeczowniki z formantami -anie, -enie, -cie w funkcji przedmiotowej w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 172-179  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Siuciak Mirosława: Język śląskich utworów scenicznych na tle głównych odmian XIX-wiecznej polszczyzny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 114-121  szczegóły 
25.artykuł: Sławkowa Ewa: Język poezji cieszyńskiej: perspektywa etnologiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 101-112 (dot. stanu współczesnego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska Aleksandra: Struktura semantyczna rzeczownikowych konstrukcji z pół- w staropolszczyźnie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 9 (1061) s. 83-90 ([na podstawie Biblii królowej Zofii (tzw. biblii szaroszpatackiej) i s...) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krążyńska Zdzisława: Przyimki w staropolskich tekstach tłumaczonych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 119-126 (na przykładzie "Psałterza floriańskiego"...) szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Tekst "Rozmyślania przemyskiego" jako tkanina semantyczna i składniowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 169-178 (z fragm. utworu...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalska Alina: Kształtowanie się normy językowej w XIX-wiecznych drukach górnośląskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 17 (1061) s. 40-54 ([na podst. wydań z 1846 i 1871]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bajerowa Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Bibliografia publikacji Profesor Ireny Bajerowej za lata 1990-2000 oraz uzupełnienia za lata 1980-1989. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 9-12  szczegóły 
31.artykuł: Wilkoń Aleksander: Jubileusz Profesor Ireny Bajerowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 7-10 (z okazji 70-lecia urodzin 0 40-lecia pracy naukowej...) szczegóły 
32.artykuł: Wolińska Olga: Jubileusz Profesor Ireny Bajerowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 5-8 (omów. dorobku naukowego, z fot....) szczegóły 
33.artykuł: Żmigrodzki Piotr: Bibliografia publikacji Profesor Ireny Bajerowej za lata 1980-1989 oraz uzupełnienia za lata 1950-1979. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 11-13  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drużbacka Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
34.wiersz: Drużbacka Elżbieta: Dwa Zwierciadła Niepodchlebne, Dla Ziomków moych Polakow, od dwoch Narodow przysłane, dla częstego się przeglądania. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 198-199 (pisownia oryg....) szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rittel Teodozja: "Dwa zwierciadła" Elżbiety Drużbackiej jako metafora strukturalna "Arkadii szczęśliwej". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 192-199 (z tekstem omawianego utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Górnicki Łukasz
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kita Małgorzata: "Maksymy konwersacyjne" w "Dworzaninie polskim" Łukasza Górnickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 85-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jarzębski Adam
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Handke Kwiryna: Słownictwo świadka epoki (Na przykładzie "Gościńca..." Adama Jarzębskiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 48-56  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławkowa Ewa: Środki retorycznej perswazji w "Satyrze" Jana Kochanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1994 nr 22 (1410) s. 95-104  szczegóły 
  Kochanowski Piotr
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalska Alina: Język poetycki Piotra Kochanowskiego w świetle analizy rymu i rytmu "Jerozolimy wyzwolonej". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1994 nr 22 (1410) s. 105-121  szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Wiśniewska Halina: Leksyka wartościująca "płeć żeńską" w utworach Wespazjana Kochowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 239-247  szczegóły 
  Kołodziej Piotr
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzymann-Siuciak Mirosława: Analiza porównawcza śląskiej i poznańskiej edycji dramatu Piotra Kołodzieja "Górnicy". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 153-161  szczegóły 
  Konopnicka Maria
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Zenon: Rażąca religijność "Krasnoludków". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 122-128  szczegóły 
  Koźmian Kajetan
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witosz Bożena: O wartościach i wartościowaniu w poemacie opisowym polskiego Oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 249-255 (na przykładzie "Sofiówki" Stanisława Trembeckiego i "Ziemiaństwa" Kaje...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Ostaszewska Danuta: Z historii polskiego stylu artystycznego (Organizacja leksyki tworzącej semantyczne pole "wszechświat" w poezji B.L.). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1989 nr 9 (1061) s. 112-119  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Zbigniew Jerzy: Kilka uwag o tekście "Pana Tadeusza". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 138-143  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Romanowiczowa Zofia
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blicharski Michał, Paszek Jerzy: Nowotwory w "Skrytkach" Romanowiczowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 15-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stanko Jan
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostaszewska Danuta: Średniowieczna terminologia botaniczna: budowa i znaczenie połączeń nominalnych w słowniku Jana Stanki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 116-122  szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zabierowska Krystyna: "Portki Odysa" Jana Józefa Szczepańskiego w oczach językoznawcy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 275-282  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trembecki Stanisław
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witosz Bożena: O wartościach i wartościowaniu w poemacie opisowym polskiego Oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 249-255 (na przykładzie "Sofiówki" Stanisława Trembeckiego i "Ziemiaństwa" Kaje...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wujek Jakub
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobczykowa Joanna: Komentarz księdza Jakuba Wujka w "Biblii" 1599 roku jako XVI-wieczny tekst naukowy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 49-60  szczegóły 
artykuł: Sobczykowa Joanna: Terminologia leksykologiczna w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 223-230 (z fragm. koment....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zapolska Gabriela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Jędrzejko Ewa: Elementy kresowe w języku Gabrieli Zapolskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 58-76  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Handke Kwiryna: Niebieskie lasy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 58-61 (określenia barw w twórczości Żeromskiego...) szczegóły