PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Śniatkowski Sławomir: Milczenie i literatura. Zarys problematyki. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 261-269 (milczenie w aspekcie treści utworu oraz w strukturze dzieła literackie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Kurzowa Zofia: O badaniach polsko-rosyjskich kontaktów językowych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 139-147 (wpływ języka rosyjskiego na polszczyznę, m.in. na przykładzie literatu...) szczegóły 
3.artykuł: Ożdżyński Jan: Inwariant kulturowy wypowiedzi. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 211-232 (na przykładzie literatury, w której występuje motyw morza i żeglugi...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Koziara Stanisław: Przestrzeń i wartościowanie w strukturze językowej "Psałterza" (Na materiale wybranych przekładów polskich). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 95-106 (fragm. rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Grynkiewicz Marek: Muzyczność literatury w ujęciu językoznawczym. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 155-166  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Lizisowa Maria Teresa: Sąd, sądzić i sędzia w staropolskich tekstach prawnych (Rozważania etymologiczne). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 7-24  szczegóły 
7.artykuł: Wiśniewska Halina: Wpływ ośrodków kultury Zamościa na sprawność wypowiadania się jego mieszkańców w XVII wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 23-36 (dot. Akademii Zamojskiej wraz z podlegającymi jej biblioteką i drukarn...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kurzowa Zofia: Współczesne polskie środowisko kulturalno-językowe na Wileńszczyźnie. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 15-22 (m.in. nt. twórcz. literackiej i czasopiśmiennictwa na Litwie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koniusz Elżbieta: Źródła leksyki północnokresowej w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 115-123  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stachurski Edward: Analiza stylistyczno-językowa utworu prozatorskiego (Na podstawie opowiadania Marii Dąbrowskiej "Najdalsza droga"). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 245-253  szczegóły 
  Dygasiński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Stachurski Edward: O języku i stylu Adolfa Dygasińskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 249-259  szczegóły 
12.artykuł: Stachurski Edward: Socjologiczne uwarunkowania nazw osobowych w utworach Adolfa Dygasińskiego. Część I: Imiona. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 253-270  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stachurski Edward: Archaiczne słownictwo w "albertusach" Adolfa Dygasińskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 111-125  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Rudnicka-Fira Elżbieta: Antroponimia w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 227-237  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
15.wiersz: Kochanowski Jan: Treny [z tego cyklu:] Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna Śmierci...). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 92  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Kawka Maciej: Mechanizmy anafory i substytucji w tekstach Jana Kochanowskiego (Na przykładzie zdań ze spónikiem bo). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 167-192  szczegóły 
17.artykuł: Sieradzka Bożena: O semantyce wyrazu Bóg w utworach Jana Kochanowskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 231-237  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobylińska Józefa: Analiza językowo-stylistyczna "Trenów" Jana Kochanowskiego (Tren IV). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 91-109  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Zelech Władysław: Statystyczna struktura językowa poezji Marii Konopnickiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 285-293  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rittel Stefan J.: Interpretacja wartości w tekście literackim. Aksjolingwistyczny punkt widzenia. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 205-216 (na przykładzie "Milosierdzia gminy"...) szczegóły 
  Korczak Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Gąsiorek Krystyna: Z badań nad strukturą składniową powieści Janusza Korczaka. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 53-61  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Koniusz Elżbieta: Językowo-kulturowy obraz kresów w utworach Józefa I. Kraszewskiego i Elizy Orzeszkowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 63-79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Kurzowa Zofia: Perło. 1. 'perła', 2. 'berło'. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 119-124 (m.in. o występowaniu w twórczości Mickiewicza słowa "perło"...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudnicka-Fira Elżbieta: Wyrazy-klucze w "Dziadach" Adama Mickiewicza odzwierciedleniem postaw ideowo-artystycznych poety. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 209-219  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rittel Teodozja: Metafora kulturowa w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 193-204  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Młynarczyk Ewa: Porównania w powieści W. Myśliwskiego "Kamień na kamieniu". Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 149-155  szczegóły 
artykuł: Młynarczyk Ewa: Spsoby wprowadzania wypowiedzi przytoczonych w utworze Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu". Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 193-204  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orkan Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Kobylińska Józefa: Obraz matki w utworach Władysława Orkana. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 103-113  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobylińska Józefa: Słownictwo powieści "Komornicy" Władysława Orkana odbiciem życia górali gorczańskich. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 271-281  szczegóły 
artykuł: Kobylińska Józefa: Ze słownictwa Orkanowskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 83-93  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Koniusz Elżbieta: Językowo-kulturowy obraz kresów w utworach I.I. Kraszewskiego i E. Orzeszkowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 63-79  szczegóły 
30.artykuł: Spólnik Anna: Funkcja roślin w wybranych utworach E. Orzeszkowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 239-243  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spólnik Anna: Z historii i geografii nazw roślin (Na przykładzie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 239-248  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Ogłoszenia prasowe w nowelach Bolesława Prusa. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 43-51  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rachwałowa Maria: "Panie Wokulski", czyli o pewnym typie form adresatywnych w "Lalce" Bolesława Prusa. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 227-236  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Redliński Edward
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schabowska Maria: Osobliwości leksykalne "Konopielki" E. Redlińskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 127-134  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schabowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Bibliografia prac prof. dr hab. Marii Schabowskiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 11-15  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
36.zgon: Kobylińska Józefa: Sylwetka naukowa Profesor Marii Schabowskiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 7-9 (zmarła: 16 IX 1995; biografia, z fot....) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schabowska Maria: Słownictwo wojenne (1939). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 93-104  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rachwał Maria: Sposoby zwracania się do drugich wśród górali tatrzańskich (W opowiadaniach K. Przerwy-Tetmajera "Na skalnym Podhalu"). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 283-290  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zaborowska Katarzyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Lizisowa Maria Teresa: Archaiczne właściwosci składniowe gwary świętokrzyskiej w wierszach Katarzyny Zaborowskiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 149-165 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Zarębina Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Schabowska Maria: Profesor Maria Zarębina. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 6-11 (biogr. naukowa, z fot....) szczegóły 
41.artykuł: Stachurski Edward, Zelech Władysław: Bibliografia prac profesor Marii Zarębiny. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 13-20  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rosa Alicja: O szkolnej lekturze prozy Żeromskiego na przykładzie "Zmierzchu". Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 217-226  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Blake William
    wiersze (alfabet tytułów)
43.wiersz: Blake William: Pieśni niewinności [z tego cyklu:] Grając na flecie.... Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 155-156  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Koziara Stanisław: "Widzieć źdźbło w oku brata..." Szkic z dziejów polskiego słownictwa i semantyki biblijnej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 125-131  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
45.artykuł: Koziara Stanisław: O współczesnych tendencjach w przekładach "Księgi Psalmów" w języku polskim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 135-144  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Pushkin Aleksandr
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zelech Władysław: Uwagi o przekładach "Eugeniusza Oniegina" A. Puszkina na język polski (Podobieństwa i różnice). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 145-153  szczegóły