Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kazimierski Jerzy F.: Autotematyzm w świetle teorii aktów mowy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 155-171 (autotematyzm literacki i zastosowanie teorii aktów mowy do badań liter...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Grzegorek Leopold: Sensoryczność w opisach literackich. Szkic materiałowy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 5-25  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pajewska Ewa: Sprawozdanie z Kongresu Kultury Języka Polskiego w Szczecinie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 2 (25) s. 129-134  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowe eufeminizmy śmierci w inskrypcjach nagrobnych Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 141-166  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Zielińska Barbara: "Ciąg dalszy nastąpi". O perswazyjności powieści w odcinkach. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 135-153 (nt. polskiej powieści gazetowej publikowanej na łamach dzienników ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Hadaczek Bolesław: Dominanty strukturalne literatury kresowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 5-24  szczegóły 
7.artykuł: Hadaczek Bolesław: Wyznaczniki kresowości (kresowizmy). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 7-20 (w lit....) szczegóły 
8.artykuł: Hadaczek Bolesław: Zarys literatury kresowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 5-33 (XVI-XX w....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy wojenne w literaturze staropolskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 23-49 (dot. twórczości literackiej i historiografii...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Wójcik Remisław: Renesansowa myśl o polskim języku narodowym. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 2 (25) s. 103-115 (m.in. dot. autorów: Łukasz Górnicki, Stanisław Orzechowski, Jan Sekluc...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kozłowska Mirosława: "Scena Wileńska" i "Teatrzyk Wileński" (Uwagi o propozycjach repertuaru dla "tutejszych" teatrów amatorskich). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 79-104 (nt. dramatów dla teatrów amatorskich wydawanych w seriach "Scena Wileń...) szczegóły 
12.artykuł: Krupiński Piotr: Poetyka grupy regionalnej "Wołyń" (1935-1939). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 5-40  szczegóły 
13.artykuł: Krupiński Piotr: Wołyńska przestrzeń idylliczna (W wierszach poetów grupy "Wołyń"). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 63-79 (dot. twórczości poetów: Wacław Iwaniuk, Czesław Janczarski, Władysław ...) szczegóły 
14.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Homo faber, homo ludens, homo militans. Obrazy polskiego ziemiaństwa w prozie o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 30-46 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej głównie z okresu dwudziestol...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Szaruga Leszek: Problem literatury kresowej w okresie PRL-u. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 23-52  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy w prozie polskiej po 1939 roku (Rekonesans). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 11-23 (m.in. w twórczości pisarzy: Leopold Buczkowski, Andrzej Chciuk, Tadeus...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Twardochleb Bogdan: Społeczne funkcje Zjazdów Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Ich rola w życiu literackim Szczecina. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 221-245 (w latach 1958-1970...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Gałczyńska Cecylia: Polska bibliografia terytorialna. Zarys dziejów, teoria i organizacja. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 169-183  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozłowska Mirosława: W kręgu tradycji i współczesności Wilna. O "Tygodniku Wileńskim" Witolda Hulewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 123-148  szczegóły 
artykuł: Tierling Ewa: O "Tygodniku Wileńskim" w latach 1910-1911. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 109-121  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białoskórska Mirosława: Charakterystyka regionalizmów leksykalnych w "Wiadomościach Brukowych". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 111-139  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Kozłowska Mirosława: Tradycja tutejszości. Regionalizm w czasopismach wileńskich 1923-1939. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 101-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Długosz Kazimierz: Słownictwo i frazeologia lwowskich piosenek. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 125-149  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Obraz polskiego dworu kresowego (Rekonesans). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 45-64 (także w literaturze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Droga (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Przez Kresy. Motyw drogi w prozie wspomnieniowej o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 25-44 (m.in. dot. prozy autorów: Maria Bańkowska, Maria Dunin-Kozicka, Zofia ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Kresowianki. Portrety kobiet w prozie o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 71-86  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kainowe noce i dnie (O Małopolsce Wschodniej 1939-1945 w literaturze polskiej). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 7-48 (m.in. dot. prozy Leopolda Buczkowskiego i Włodzimierza Odojewskiego...) szczegóły 
27.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy wojenne w literaturze staropolskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 23-49 (dot. twórczości literackiej i historiografii...) szczegóły 
28.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: "I zwyciężyło zło". Świat Kresów w prozie wspomnieniowej (1914-1921). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 91-104 (dot. głównie twórczości Marii Dunin-Kozickiej i Zofii Kossak-Szczuckie...) szczegóły 
29.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Homo faber, homo ludens, homo militans. Obrazy polskiego ziemiaństwa w prozie o pierwszej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 30-46 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej głównie z okresu dwudziestol...) szczegóły 
30.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Obraz polskiego dworu kresowego (Rekonesans). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 45-64 (także w literaturze...) szczegóły 
31.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Prawda zapisana w drzewie i kamieniu. Kresowe cmentarze w literaturze i pierwszej i drugiej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 49-60 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej z okresu dwudziestolecia mię...) szczegóły 
32.artykuł: Łozowska Katarzyna: W poszukiwaniu tożsamości. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 65-79 (problematyka poczucia tożsamości narodowej mieszkańców wschodnich Kres...) szczegóły 
33.artykuł: Szaruga Leszek: Kresy i pogranicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 5-21 (redefinicje pojęcia Kresów w wyniku przemian granic Polski i zmian ust...) szczegóły 
34.artykuł: Szaruga Leszek: Pamięć Kresów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 151-162 (szkic nt. obecności Kresów w powojennej kulturze i literaturze...) szczegóły 
35.artykuł: Szaruga Leszek: Uniwersalizm doświadczenia Kresów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 149-162 (m.in. nt. motywu Kresów w twórczości Zbigniewa Herberta, Czesława Miło...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Sikora Ireneusz: Z flory swojskiej. O motywach roślinnych w poezji Młodej Polski. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 71-89  szczegóły 
37.artykuł: Tierling-Śledź Ewa: Zapiski na marginesie narodowej epopei (O motywie lasu i drzewa w polskiej literaturze kresowej XIX i XX wieku). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 157-180 (dot. głównie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewcza oraz twórczości m.in. Ma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Kozłowska Mirosława: Święty Kazimierz - "polsko-litewsko-ruskie książę". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 25-50 (postać świętego Kazimierza Jagiellończyka w literaturze; gł. dot. utwo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Tierling Ewa: Poetycki wizerunek Madonny Ostrobramskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 51-75  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Prawda zapisana w drzewie i kamieniu. Kresowe cmentarze w literaturze i pierwszej i drugiej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 49-60 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej z okresu dwudziestolecia mię...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa I (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Lalak Mirosław: Jak opisać wojnę?. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 95-111 (I wojna światowa w lit. polskiej; m.in. o aut.: Karol Irzykowski, Zofi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Karkucińska Wanda: Działalność wydawnicza Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 27-48  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Sinica Marian: Dydaktyka literatury a teoria komunikacji literackiej (zarys problemu). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 93-102  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Małodzińska Joanna: Opowiadania Jana Adamskiego (Próba interpretacji). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 49-60 (dot. tomów opowiadań: "Odwiedziny", "Przed odlotem", "Batiar"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bem Antoni Gustaw
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hadaczek Bolesław: Portret polonisty Antoniego Gustawa Bema. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 103-109  szczegóły 
  Biliński Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Iwasiów Inga: Motywy polityczne w powieściach Wacława Bilińskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 40-52  szczegóły 
  Bitner Dariusz
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dłużyk-Marciniak Monika: Pamięć o odbiorcy w prozie "rewolucji artystycznej" na przykładzie powieści Dariusza Bitnera. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 27-36  szczegóły 
  Bursewicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Poźniak Janusz: Wileńskie wiersze Józefa Bursewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 47-55 (dot. m.in. utworów: "Dziewczyna", "Krajobraz", "Jesień"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czajkowski Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Długosz Kazimierz: Regionalizmy ukraińskie w opowiadaniach Michała Czajkowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 135-156 (dot. opow.: "Rusałka Czaromoca", "Słobodyszcze", "Zimowa noc"...) szczegóły 
50.artykuł: Wójcicka Zofia: Dzieje krytycznonaukowej recepcji paryskich utworów Michała Czajkowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 49-70 (XIX-XX w....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dauksztówna Olga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Żylińska Agata: Balladowa "Mała ojczyzna" Olgi Dauksztówny. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 89-107 (rekonstrukcja poetyckiej wizji Inflant w tomikach "Dźwina o zmierzchu"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hadaczek Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Krupiński Piotr: Bibliografia prac Bolesława Hadaczka. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 150-162  szczegóły 
53.artykuł: Tierling Ewa: W kręgu badań literaturoznawczych profesora Bolesława Hadaczka. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 143-149  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
54.ikonografia: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 141 (fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Jarzębowski Zbigniew: Pamięć o Kresach w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 87-108  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Cieślak Robert: Kreacja świata kresowego w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 25  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janczarski Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
57.wiersz: Janczarski Czesław: Ścieżka na Polesie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 39-40  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kielar Marzanna Bogumiła
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Liryzm Południa i okrucieństwo Północy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 113-117 (Mazury jako mityczny pejzaż krainy dzieciństwa w poezji M.B. Kielar...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Śnieżko Dariusz: O motywach mitologicznych w twórczości Jana Kochanowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 7-26  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego - wartsztatem pisarza i historyka. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 67-91 (w Oddz. Zabytkowym Biblioteki Śląskiej w Cieszynie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lipski Leo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: O gnostyckim ujęciu rzeczywistości w opowiadaniach Leo Lipskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 119-127  szczegóły 
  Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Szaruga Leszek: Kresy w prozie Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 109-126 (dot. zbioru opowiadań "Dzitwa" i powieści "Boża podszewka"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Czarwid Grabowski Tadeusz: Funkcje motywu konia w poezji Józefa Łobodowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 47-65  szczegóły 
64.artykuł: Czarwid Grabowski Tadeusz: Noc w poezji Józefa Łobodowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 53-72  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: Poezja i historia. O "Złotej Hramocie" Józefa Łobodowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (262) s. 45-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Makuszyński Kornel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Kozłowska Mirosława: Ludzie i miejsca (Kresy w twórczości Kornela Makuszyńskiego). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 101-114  szczegóły 
67.artykuł: Kozłowska Mirosława: Świat teatru w utworach beletrystycznych Kornela Makuszyńskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 53-66  szczegóły 
  Małaczewski Eugeniusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Krupiński Piotr: Rosja w twórczości Eugeniusza Małaczewskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 23-30  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Szaruga Leszek: "Nasz powiat". O cyklu Mickiewiczowskim Jarosława Marka Rymkiewicza (Rekonesans). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 61-77 (dot. książek: "Żmut", "Baket", "Kilka szczegółów", "Do Snowia i dalej....) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Czerska Tatiana: Pozostać dzieckiem. O grotesce w powieściach Czesława Miłosza, Zbigniewa Żakiewicza i Stanisława Srokowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 25-44 (nt. sposobu konstruowania bohatera dziecięcego połączonego z obecności...) szczegóły 
71.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Miłoszowski topos "prawdziwego Litwina". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 75-86 (w biografi pisarza i jego twórcz....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Kania Stanisław: Uwagi o neologizmach w twórczości Norwida. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 2 (25) s. 117-127  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Iwasiów Inga: Aksjologiczne funkcje opowiadania historii (Wokół prozy Włodzimierza Odojewskiego). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 67  szczegóły 
74.artykuł: Iwasiów Inga: Gry rodzinne. W kręgu cyklu podolskiego Włodzimierza Odojewskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 37-52 (dot. gł. utworów: "Zasypie wszystko, zawieje...", "Wyspa ocalenia"...) szczegóły 
75.artykuł: Odojewski Włodzimierz: Postać Pawła Woynowicza w "cyklu podolskim" Włodzimierza Odojewskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 105-123 (dot. tomów opowiadań: "Kwarantanna", "Zabezpieczanie śladów", "Zapomni...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: "Oksana" - język kresowej narracji. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 81-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Padurra Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Czerska Tatiana, Wiater Mariola: Tymko Padurra - poeta dwóch kultur. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 105-124  szczegóły 
  Paźniewski Włodzimierz
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zielińska Barbara: Poetyka szczegółu w "Krótkich dniach" Włodzimierza Paźniewskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 133-143  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rembek Stanisław
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lalak Mirosław: O "Naganie" Stanisława Rembeka. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 109-132  szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Malinowska Bogumiła: Kresowizmy w języku artystycznym wybranych powieści Marii Rodziewiczówny. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 129-147 (dot. powieści: "Dewajtis", "Czahary", "Florian z Wielkiej Hłuszczy", "...) szczegóły 
81.artykuł: Tierling Ewa: Mit "raju utraconego" w prozie Marii Rodziewiczównej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 85-99  szczegóły 
82.artykuł: Tierling Ewa: O "zakorzenieniu" w utworach Marii Rodziewiczówny. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 65-88  szczegóły 
83.artykuł: Tierling Ewa: Uwagi o recepcji utworów Marii Rodziewiczówny w latach 1981-1992. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 87-98  szczegóły 
  Romer-Ochenkowska Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Romer Helena: Święty Królewicz. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 49  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Wójcik Remisław: Funkcje kresowizmów w nowelach Heleny Romer-Ochenkowskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 123-133  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Cieślak Robert: Motywy malarstwa w poezji Tadeusza Różewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 113-132  szczegóły 
  Rytard Jerzy Mieczysław
    proza (alfabet tytułów)
87.proza: Rytard Jerzy Mieczysław: Wspomnienia (Fragmenty). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 181-202 (zawiera m.in. listy wspomnieniowe dot. Stanisława Vincenza, Stanisława...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sandauer Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Madejski Jerzy: Mit Galicji w twórczości Artura Sandauera. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 35-45 (dot. gł. utworów: "Śmierć liberała", "Wyznania", "Zapiski z martwego m...) szczegóły 
  Sebyła Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Lalak Mirosław: Nietrafność istnienia (O poezji Władysława Sebyły). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 159-177  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Loew Ryszard: Hebrajska recepcja twórczości Słowackiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 51-64  szczegóły 
  Srokowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Czerska Tatiana: Pozostać dzieckim. O grotesce w powieściach Czesława Miłosza, Zbigniewa Żakiewicza i Stanisława Srokowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 25-44 (nt. sposobu konstruowania bohatera dziecięcego połączonego z obecności...) szczegóły 
  Stempowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Hadaczek Bolesław: Ukrainofilski widnokrąg Jerzego Stempowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 5-21  szczegóły 
  Stryjski Karol Józef
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hadaczek Bolesław: Polityczna saga rodu Horynieckich. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 s. 41-56  szczegóły 
  Suchodolska Katarzyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Dąbrowska Danuta, Dąbrowski Stanisław: Wołyńskie echa w prozie Katarzyny Suchodolskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 115-132  szczegóły 
95.artykuł: Dąbrowski Stanisław, Lalak Mirosław, Szkop-Dąbrowska Danuta: Elementy gwarowe i ich funkcje w prozie Katarzyny Suchodolskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 179-219 (dot. utworów: "Ciche trawy", "Jezioro czterech łabędzi", "Pięć po dwun...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Hadaczek Bolesław: Na kresowych tropach Wańkowicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 9-24 (motyw Kresów w twórczości pisarza...) szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Jarzębowski Zbigniew: Pamięć o ziemi rodzinnej - pamięć o Polsce w poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 89-118 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Kuźma Erazm: Historiozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 133-158  szczegóły 
  Wołoszynowski Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Hadaczek Bolesław: Podole w poetyce Juliana Wołoszynowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 7-24  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tierling Ewa: O wymiarach czasu i przestrzeni w "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 71-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żakiewicz Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Czerska Tatiana: Dziecięce przeżycie sacrum w prozie Zbigniewa Żakiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 63-87  szczegóły 
102.artykuł: Czerska Tatiana: Kosmologia Zbigniewa Żakiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 57-69 (dot.tomów: "Pożądanie Wzgórz Wiekuistych", "Ciotuleńka", "Ujrzane, w c...) szczegóły 
103.artykuł: Czerska Tatiana: Pozostać dzieckiem. O grotesce w powieściach Czesława Miłosza, Zbigniewa Żakiewicza i Stanisława Srokowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 25-44 (nt. sposobu konstruowania bohatera dziecięcego połączonego z obecności...) szczegóły 
104.artykuł: Czerska Tatiana: Sacrum i eros w prozie Zbigniewa Żakiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 97-111  szczegóły 
105.artykuł: Czerska Tatiana: Topos dzieciństwa w utworach Zbigniewa Żakiewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 81-101 (dot. utworów: "Wilcze łąki", "Ród Abaczów", "Wilio, "W głębokości morz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Andrukhovich Jurihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Wątorski Andrzej: Kresowe motywy w twórczości Jurija Andruchowycza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 127-140  szczegóły 
  Franko Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Wątorski Andrzej: Historiozofia Kresów w twórczości Tarasa Szewczeni i Iwana Franki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 125-146  szczegóły 
  Shevchenko Taras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Wątorski Andrzej: Historiozofia Kresów w twórczości Tarasa Szewczenki i Iwana Franki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 125-146  szczegóły 
  Ukrajinka Lesja
    wiersze (alfabet tytułów)
109.wiersz: Ukrajinka Lesja: Sonet (Natura gine...) = Sonet (Natura ginie...). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 86-87  szczegóły 
110.wiersz: Ukrajinka Lesja: Uzhe skotilos' ihz neba.. = Już się stoczyło z nieba... Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 82  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Wątorski Andrzej: Obraz Wołynia w liryce Łesi Ukrainki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 77-90  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Suckewer Abraham
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
112.artykuł: Kac Daniel: Abraham Sutzkewer (Suckewer) w Jung Wilne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 129-155 (poeci grupy Jung Wilne oczami Abrahama Sutzkewera, szerzej nt. Chaima ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Wołłejko Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Kozłowska Mirosława: Leona Wołłejko monologi "tutejsze". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 11 (261) s. 103-127 (nt. monologów "Kłopoty Oszmiańczuka. Monologi "tutejsze" napisanych i ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Triba-Wosik Regina: O szansach kształtowania kultury literackiej dziecka przez teatr lalek. Na marginesie repertuaru Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 247-265  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Kozłowska Mirosława: Reduta w Wilnie: lipiec - grudzień 1925. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 119-147 (o działalności teatru Reduta w Wilnie...) szczegóły