Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Łomżyńskie
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Rola badaczy i pisarzy regionalnych w tworzeniu kultury narodowej. Studia Łomżyńskie 1998 t. 9 s. 195-208 (m.in. nt. nowego modelu badaczy i pisarzy regionalnych...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jemielity Witold: Honorowi obywatele miasta Łomży. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 65-73 (nt. odznaczonych w latach 1974-2002, dot. m.in. następujących osób: Ha...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Rymwid-Mickiewicz Irena: Czasopiśmiennictwo łomżyńskie w latach 1910-1939. Studia Łomżyńskie 1993 t. 4 s. 131-143  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Rola badaczy i pisarzy regionalnych w tworzeniu kultury narodowej. Studia Łomżyńskie 1998 t. 9 s. 195-208 (m.in. nt. nowego modelu badaczy i pisarzy regionalnych...) szczegóły 
5.artykuł: Pajka Stanisław: Recepcja literatury regionalnej na przykładzie Kurpiowszczyzny. Przyczynek problematyki. Studia Łomżyńskie 1996 t. 7 s. 351-366  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inauguracja Roku Glogerowskiego. Studia Łomżyńskie 1996 t. 6 s. 327-329  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Irena: Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera (X edycja). Studia Łomżyńskie 1999 t. 10 s. 250-251  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Żegalska Elżbieta: Sprawozdanie z działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w latach 2001-2002. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 267-278  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Sędziak Henryka: W dwudziestolecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Studia Łomżyńskie 1996 t. 6 s. 319-326  szczegóły 
10.artykuł: Żegalska Elżbieta: 20-lecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Studia Łomżyńskie 1996 t. 7 s. 393-400 (podsumowanie działalności w latach 1975-1995...) szczegóły 
11.artykuł: Żegalska Elżbieta: Działalność Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Studia Łomżyńskie 1999 t. 10 s. 238-249  szczegóły 
12.artykuł: Żegalska Elżbieta: Sprawozdanie z działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w latach 1997-2000. Studia Łomżyńskie 2001 t. 12 s. 291-304  szczegóły 
13.artykuł: Żegalska Elżbieta: Studia Łomżyńskie 1997 t. 8 s. 301-314  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Gołębiowski Bronisław: O potrzebie i funkcjach edukacji regionalnej. Studia Łomżyńskie 1995 t. 5 s. 243-250 (nt. działalności badawczej i edukacyjnej Towarzystwa...) szczegóły 
15.artykuł: Kijowski Jerzy: [Dziesięciolecie] 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika. Studia Łomżyńskie 1996 t. 7 s. 401-404 (nt. działalności w latach 1986-1996...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Sidor Michalina: Działalność Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Oddział w Łomży. Studia Łomżyńskie 1989 t. 1 s. 242-243 (nota sprawozdawcza z działalności...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gwardiak Janusz: Studia Łomżyńskie 1998 t. 9 s. 260-262  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dybowski Benedykt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Szostakowicz Bolesław: Część humanistyczno-historyczna syberyjskiego dorobku Benedykta Dybowskiego. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 7-21  szczegóły 
19.artykuł: Wójcik Zbigniew: Wiktor Ignacy Godlewski - zesłaniec i badacz przyrody Syberii. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 77-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falińska Barbara (ur. 1931)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Żegalska Elżbieta: Wspomnienie z uroczystości pięćdziesięciolecia pracy naukowej profesor Barbary Falińskiej. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 295-296  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Giller Agaton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Trynkowski Jan: Kodeks etyczny zesłańca w świetle pism Agatona Gillera. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 23-30  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trynkowski Jan: Agaton Giller i jego "Opisanie Zabajkalskiej krainy". Studia Łomżyńskie 1995 t. 5 s. 47-62  szczegóły 
  Gloger Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Szczerbińska Bogusława: Ostatni właściciele Jeżewa, jednego z dworów ziemi łomżyńskiej. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 163-170 (nt. biografii...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
24.kult: Gnatowska Michał: Inauguracja Roku Glogerowskiego. Studia Łomżyńskie 1996 t. 6 s. 327-329 (nt. uroczystości 13 XII 1995 w Łomży inaugurujących obchody Roku Gloge...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kluk Jan Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Tomaszewski Norbert: Dokumenty związane z ks. K. Klukiem w zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz ich wykorzystanie. Studia Łomżyńskie 2000 t. 11 s. 290-296  szczegóły 
  Kossakowski Stanisław
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gwardiak Janusz: Studia Łomżyńskie 1999 t. 10 s. 212-214  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Szymanis Eligiusz: Adam Mickiewicz czytany dzisiaj. Studia Łomżyńskie 1998 t. 9 s. 209-213 (nt. obecności treści romantycznych we współczesnej kulturze...) szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sidor Michalina, Żegalska Elżbieta: Studia Łomżyńskie 1998 t. 9 s. 282-284 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Milewski Henryk
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gwardiak Janusz: Studia Łomżyńskie 1995 t. 5 s. 268-270  szczegóły 
  Morozewicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Wójcik Zbigniew: Józef Morozewicz (1865-1941) baacz geologii Rosji. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 113-127 (m.in. nt. wspomnień...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nachalnik Urke
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Gwardiak Janusz: Z Wizny, złodziejsko-więziennymi meandrami do literatury, szczęścia rodzinnego i zagłady w Otwocku. Urke Nachalnik (1897-1939). Studia Łomżyńskie 2000 t. 11 s. 133-150  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Omiljanowicz Aleksander
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gwardiak Janusz: Studia Łomżyńskie 1999 t. 10 s. 206-212  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piątkowski Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
33.wiersz: Piątkowski Marian: Piosenka wioślarska. Studia Łomżyńskie 1995 t. 5 s. 24-25  szczegóły 
34.wiersz: Piątkowski Marian: Pobudka wioślarska. Studia Łomżyńskie 1995 t. 5 s. 25-26  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stompor Józef
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gwardiak Janusz: Studia Łomżyńskie 1997 t. 8 s. 295-296  szczegóły 
  Syska Henryk
    zgon (alfabet autorów)
36.zgon: Pajka Stanisław: Henryk Syska (1920-2000). Studia Łomżyńskie 2000 t. 11 s. 317-321 (zmarł: 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Szpadkowski Telesfor
    wiersze (alfabet tytułów)
37.wiersz: Szpadkowski Telesfor: Do rzeki Narwi. Studia Łomżyńskie 1995 t. 5 s. 50  szczegóły 
  Szyszko Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
38.wiersz: Szyszko Wacław: Przyjechawszy tu na posła.... Studia Łomżyńskie 1995 t. 5 s. 24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Winiarski Bohdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Dajnowicz Małgorzata: Profesor Bohdan Winiarski jako pamiętnikarz. Studia Łomżyńskie 2001 t. 12 s. 65-69  szczegóły 
  Wojewoda Kazimierz
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gwardiak Janusz: Studia Łomżyńskie 2001 t. 12 s. 236-239  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Lorentz Stanisław: O Żeromskim i regionalizmie. Studia Łomżyńskie 1991 t. 3 s. 179-192  szczegóły 
42.artykuł: Sędziak Henryka: Wybrane związki frazeologiczne motywowane rzeczownikami mentalnymi w twórczości Stefana Żeromskiego. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 231-237  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sędziak Henryka: Składnia wyrazów przymiotnikowych z podrzędnymi rzeczownikami w "Popiołach" Stefana Żeromskiego. Studia Łomżyńskie 1996 t. 6 s. 271-294  szczegóły 
  Żmichowska Narcyza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Cukrowska Krystyna: Narcyzy Żmichowskiej troska o przygotowanie do życia młodych kobiet polskich. Studia Łomżyńskie 1997 t. 8 s. 271-278  szczegóły 
45.artykuł: Wincenciak Witold: Śladami Narcyzy Żmichowskiej - pisarki, nauczycielki. Studia Łomżyńskie 1997 t. 8 s. 261-269  szczegóły 
46.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Spór o model patriotyzmu w twórczości Narcyzy Żmichowskiej. Studia Łomżyńskie 1996 t. 7 s. 341-349  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Powiat łomżyński. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 315-320 (m.in. wzmianka nt. imprezy...) szczegóły