Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Sztuka i Filozofia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muchowicz Andrzej: Pomiędzy historią a filozofią. Sztuka i Filozofia 1993 nr 6 s. 230-232  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilkoszewska Krystyna: Estetyzacja współczesności. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 207-211  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołacka Daria: Ikony i idole. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 189-194  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurek Marcin: Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 221-223  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 238-239  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Bachtin jako teoretyk kulturowego pogranicza. Sztuka i Filozofia 1992 t. 5 s. 227-230  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: De Man Paul: Znak i symbol w "Estetyce" Hegla. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 5-21 (teoria znaku w pismach filozoficznych Georga Wilhelma Hegla...) szczegóły 
polemika: Geuss Raymond: W odpowiedzi Paulowi de Manowi. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 5-13  szczegóły 
polemika: De Man Paul: Odpowiedź Raymondowi Geussowi. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 14-23  szczegóły 
8.artykuł: Doda Agnieszka: Przyszłość we wstecznym lusterku. Inspiracje McLuhanowskie. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 103-124 (dot. zainteresowań badawczych i poglądów Marshalla McLuhana...) szczegóły 
9.artykuł: Jagłowski Mieczysław: Miłość i literatura. Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 301-304 ([rec. ks.:] Julian Marias: La educacion sentimental. Madrid 1992....) szczegóły 
10.artykuł: Pazura Stanisław: Kto bywa p/Pornografem? (Pamięci Jerzego Ziomka). Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 35-45 (pojęcie pornografii w literaturze...) szczegóły 
11.artykuł: Toeplitz Karol: Kategoria powtórzenia w filozofii i sztuce współczesnej. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 123-132 (m. in. w tekście literackim...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Sztuka i Filozofia 1996 nr 12 s. 230-232  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Plat Dorota: Barthes - łowca mitów. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 175-179  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kochanowski Jacek: Feminizm i filozofia. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 158-163 (rec. ks. J. Bator: Feminizm. Rec.: Kochanowski Jacek: Feminizm i filoz...) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrońska Marta: Intelektualne podróże z Umberto Eco. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 199-204  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrońska Marta: Intelektualne podróże z Umberto Eco. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 199-204  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś Andrzej: Kondycja postmodernizmu. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 215-219  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołacka Daria: Utopijne mariaże. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 205-214  szczegóły 
recenzja: Moraczewski Krzysztof: Dyskusja w świecie przygodnym. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 191-196  szczegóły 
recenzja: Szołut Tadeusz: Między przygodnością a solidarnością. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 197-204  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Sztuka i Filozofia 1993 nr 6 s. 233-234  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myć Robert: Oswajanie postmodernizmu. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 160-168  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matyjek Zuzanna: Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 241-242  szczegóły 
recenzja: Pękala Teresa: O rzeczywistych i "niewypowiadalnych" problemach postmodernistcznego dyskursu o sztuce filozofii. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 206-211  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Transgresja marginesu. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 194-201  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Banasiak Bogdan: Filozofia /dekonstrukcja/ literatura. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 3 s. 51-68 (związki filozofii i literatury...) szczegóły 
24.artykuł: De Man Paul: Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 5-13 (wywiad nt. dekonstrukcji i zainteresowań literackich; z not. o Paulu d...) szczegóły 
25.artykuł: Gajewska Grażyna: Dotknąć przeszłości. Kilka uwag na temat różnych form doświadczenia historycznego. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 163-177 (dot. m.in. kwestii wyrażalności doświadczenia historycznego w tekstach...) szczegóły 
26.artykuł: Gołębiewska Maria: Kamp jako postawa estetyczna - o postmodernistycznych uwikłaniach. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 27-48 (szerzej o poglądach Susan Sontag...) szczegóły 
27.artykuł: Kwietniewska Małgorzata: Między strukturalizmem a derridianizmem, czyli artystyczne uwikłania francuskiej filozofii pisma. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 136-148  szczegóły 
28.artykuł: Lipka Daniel: Podmiot transcendentalny fenomenologii w derridiańskiej koncepcji pisma. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 64-77 (szerzej o rozprawie Jacquesa Derridy "Głos i fenomen. Wprowadzenie do ...) szczegóły 
29.artykuł: Łaciak Piotr: Derrida a problem materialnego a priori. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 5-20 (wpływ Kantowsko-Husserlowskiej krytyki poznania na dekonstruktywizm Ja...) szczegóły 
30.artykuł: Łaciak Piotr: Jacques'a Derridy pojęcie metafizyki. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 57-73 (m.in. kategorie języka i znaku jako przedmiot zainteresowań badawczyc...) szczegóły 
31.artykuł: Łaciak Piotr: Pismo a idealność i transcendentalność. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 22-36 (nt. fenomenologii języka Edmunda Husserla i dekonstrukcji fenomenologi...) szczegóły 
32.artykuł: Misiak Anna Maja: Kobieca tożsamość w sztuce. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 325-328 (rec. ks.: Martin Rullmann, Werner Schlegel: Frauen denken anders. Phil...) szczegóły 
33.artykuł: Mizińska Jadwiga: Wieża Babel, "Jądro ciemności", zesłanie Ducha Świętego - trzy archetypy koegzystencji różnych kultur. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 93-108 (na przykładach ze Starego i Nowego Testamentu, powieści "Jądro ciemno...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziamski Grzegorz: Estetyka XX wieku - spojrzenie nostalgiczne. Sztuka i Filozofia 2002 nr 20 s. 175-183  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 237-238  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trojanowska Ewa D.: Interpretacje reinterpretacji, czyli w labiryncie znaczeń. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 169-174  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś Andrzej: Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 3 s. 258-259 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Caputo John D.: Jak oddzielić stronę lewą (niewłaściwą) od prawej (właściwej). Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 14-21 (dot. relacji między hermeneutyką a dekonstrukcją; szerzej o teoriach J...) szczegóły 
39.artykuł: Kurata Tsuyoshi: Poza ontologią. Paul Ricoeur i kwestia sztuki. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 51-63 (dot. Ricoeurowskich kategorii estetycznych: pojęć konfiguracji i refig...) szczegóły 
40.artykuł: Ordyńska Maria: Status poznawczy wypowiedzi literackiej a ocena dzieła w ujęciu Romana Ingardena. Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 171-184  szczegóły 
41.artykuł: Półtawski Andrzej: Wartości a ontologia Ingardena. Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 5-18  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzyl Jakub: Dyskurs o dyskursach. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 329-334 (z not. o autorze art. na s. 343...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Lorenc Iwona: Gry językowe a "inne" przedstawienia w koncepcji Lyotarda. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 104-114 (dot. poglądów Jean-Francois Lyotarda i Merleau-Ponty'ego...) szczegóły 
44.artykuł: Płonowska-Ziarek Ewa: Retoryka porażki i dekonstrukcja. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 194-201 (teoria języka Jacques'a Derridy...) szczegóły 
45.artykuł: Rosiak Ewa: O zabawie logiką w literaturze. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 68-95 (sposoby przejawiania się zabawy logiką w literaturze, głównie na przyk...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Bawoł Dariusz: O tendencjach antyhumanistycznych w prozie współczesnej. Rozważania wokół dekompozycji postaci literackiej. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 49-67 (antyhumanizm jako niemożność komunikacji człowieka z samym sobą, z inn...) szczegóły 
47.artykuł: Szyszkowska Małgorzata: Uwagi na temet czasu i przestrzeni, ich przeżywania i doświadczania. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 127-141  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Gałysz Katarzyna: O pojęciu groteski. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 112-126  szczegóły 
49.artykuł: Kuczyńska Alicja: Odłamki rozbitych luster. Ukryty i jawny sens alegorii w myśli renesansu. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 16-30  szczegóły 
50.artykuł: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Makabreska wobec ciężaru i lekkości istnienia. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 96 (na przykładzie twórczości m.in. Bolesława Leśmiana, Konstantego Ildefo...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Wróbel Szymon: Biografia jako dzieło sztuki. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 140-163 (m.in. w aspekcie literackim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Przybysławski Artur: Problem tragedii w systemie [Friedricha Wilhelma] Schellinga. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 253-261 (dot. problemu tragedii w ujęciu filozoficznym i filologicznym; z not. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosińska Zofia: Żywioł saturniczny. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 149-159  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ordyńska Maria: Psychologizm a estetyka. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 211-217  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Levinas Emmanuel: Rzeczywistość i jej cień. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 219-39 (samotność pisarza, kwestionowanie siebie m.in. u Jeana-Paula Sartre'a;...) szczegóły 
56.artykuł: Moutsopoulos Evanghelos: Alternatywne procesy w twórczości artystycznej. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 84-91 (etapy procesu tworzenia dzieła artystycznego...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosińska Zofia: Żywioł saturniczny. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 149-159  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowska Magdalena: Umberto jeszcze raz o średniowieczu. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 188-193  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Grzegorz: Sztuka interpretacji. Sztuka i Filozofia 1992 t. 5 s. 112-216  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trojanowska Ewa D.: Afrodyta zmienia pościel, czyli o kłopotach z pięknem. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 205-209  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołacka Daria: Ikony i idole. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 189-194  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobieszewski Janusz: Radzieckie dyskusje estetyczne z lat dwudziestych. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 175-183  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kapusta Andrzej: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 225-227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Najdek Kamila: Słowo i obraz. Studium z fenomenologii obrazu literackiego. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 87-110 (literatura a sztuki wizulane, głównie nt. dzieł plastycznych ilustrują...) szczegóły 
65.artykuł: Siwek Ryszard: Symboliczne uwarunkowania literackości. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 3 s. 147-158 (nt. artystycznego statusu tekstu literackiego...) szczegóły 
66.artykuł: Ślósarska Joanna: Funkcja struktur poetyckich i malarskich w świetle współczesnej analityki przedstawienia. Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 149-160  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fiut Ignacy Stanisław: Rodzime oblicza myśli o kulturze. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 181-185  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Herbich Piotr: (Wakacyjna) podróż Hansa-Georga Gadamera. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 195-203  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myć Robert: Oswajanie postmodernizmu. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 160-168  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kapusta Andrzej: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 225-227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Borowska Ewa: Synowie Heraklesa. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 157-163 (losy bohaterów mitologii greckiej jako źródło inspiracji w filozofii i...) szczegóły 
72.artykuł: De Man Paul: Hegel o wzniosłości. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 24-40 (wzniosłość jako kategoria estetyczna w filozofii Georga Wilhelma Hegla...) szczegóły 
73.artykuł: Kwaterko Mateusz: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 220-223 (rec. ks. pośw. filozofii sztuki: Evanghelos Moutsopoulos: Poiesis et t...) szczegóły 
74.artykuł: Saganiak Magdalena: Opis filozoficzny modelu dzieła literackiego. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 3 s. 187-203  szczegóły 
75.artykuł: Szyszkowska Małgorzata: Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorna. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 148-162 (dot. filozofii sztuki Theodora Adorna...) szczegóły 
76.artykuł: Teusz Leszek: Erozja wyobraźni religijnej we współczesnej kulturze. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 143-162 (na materiale tekstów z pogranicza literatury, teologii i filozofii...) szczegóły 
77.artykuł: Willems-Pisarek Magdalena: Teza W. [Wolfganga] Welscha o modelowej roli sztuki dla współczesnej rzeczywistości i myśli filozoficznej na tle inspiracji późną filozofią L. [Ludwiga] Wittgensteina. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 253-261 (z not. o autorce art. na s. 342...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawojski Piotr: Estetyka nowych mediów. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 215-218  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kępski Piotr: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 227-229  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowska Magdalena: Tradycja literacka a współczesność (Rozważania na temat "wyobraźni barokowej"). Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 263-267  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dusza, duchowość, psychika (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Przełęcki Marian: O przeżyciach metafizycznych. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 7-15 (na przykładzie m.in. prozy Jarosława Iwaszkiewicza, Lwa Tołstoja, Juli...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Meszka Dagmara, Zielnicki Robert: Wokół książki "Nuda w kulturze". Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 164-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwistek Leon
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jadacki Jacek Juliusz: Logika i estetyka. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 175-185  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krakowski Marek: Gombrowicz a myśl społeczna. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 197-202  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (dot. wzajemnych relacji podmiotu, języka i dzieciństwa w twórczości Re...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Pochwała niedorzeczności. O "Kosmosie" Witolda Gombrowicza. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 111-131  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Teoretycy i apologeci lekkości w literaturze (Na marginesie "Pornografii" Witolda Gombrowicza). Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 164-174  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
89.wiersz: Herbert Zbigniew: Mona Liza. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 118-119  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Siwiec Marek: Zbigniew Herbert - poetyckie ugruntowanie filozofii. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 149-155  szczegóły 
91.artykuł: Teusz Leszek: Herbert - poeta dialogu (Filozoficzne meandry poezji autora "Pana Cogito"). Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 153-169  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrzyńska Teresa: Konotacje wartościujące formy wierszowanejw "Mona Lizie" Zbigniewa Herberta. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 108-119 (z Aneksem zawierającym tekst wiersza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kołakowski Leszek
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobieszewski Janusz: O pocieszeniu, jakie niesie "Horror mataphysicus" Leszka Kołakowskiego. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 60-91 (omów. książki...) szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Wiktorska-Zapała Julita: Między wspomnieniem a fantazją. Sposoby ocalenia podmiotowości w powieściach Andrzeja Kuśniewicza. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 132-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Łopuszański Piotr: Bolesław Leśmian - estetyk zapomniany. Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 193-207  szczegóły 
96.artykuł: Sobieska Anna: Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 281-302 (z not. o autorce art. na s. 342...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mochnacki Maurycy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Maurycego Mochnackiego hermeneutyczny model krytyki. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 150-163  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Klimanowska Dorota: Misterium człowieka w misterium Boga - o antropologicznej myśli Cypriana Norwida. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 102-118  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plucińska Dorota: Dwa bieguny dialogu: mowa i milczenie. O sentencjach w "Vade-mecum" Cypriana Norwida. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 119-131  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Powieść inicjacyjna Włodzimierza Odojewskiego. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 95-111  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Jadacki Jacek Juliusz: Idee filozoficzne Juliusza Słowackiego. Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 161-170  szczegóły 
103.artykuł: Markiewicz Barbara: Sen złoty Słowackiego - albo o poezji i polityce. Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 171-179  szczegóły 
104.artykuł: Pieróg Stanisław: "Pojęcie ducha w filozofii genezyjskiej" Juliusza Słowackiego. Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 182-208  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojaczek Rafał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Rewers Ewa: Filozofia ciała w poezji - Rafał Wojaczek. Sztuka i Filozofia 1992 t. 5 s. 170-181  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muchowicz Andrzej: "Taniec chochoła" czyli "ambiwalencja misterium i szopki". Sztuka i Filozofia 1994 nr 9 s. 228-231  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielik-Robson Agata: Dwie odyseje albo medytacja nad brakiem nadziei. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 40-72  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rusinek Bogusława: Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 215-216  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gułkowski Jerzy: Uobecnienie w tekście. Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 269-271  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Piotr: Filozofia jako wybór egzystencjalny. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 195-200  szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leśniewska Anna: Ponowoczesne portrety. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 321-324 (z not. o autorce art. na s. 343...) szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizgała Dobrosław: Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 218-219  szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzeniowska Monika: O antyhorrorze metafizycznym. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 303-308 (z not. o autorce art. na s. 343...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: De Man Paul: Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 5-13 (wywiad nt. dekonstrukcji i zainteresowań literackich; z not. o Paulu d...) szczegóły 
115.artykuł: Rosińska Zofia: Hic Rhodus hic salta. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 12 s. 31-40 (sądy nt. tożsamości europejskiej m.in. Johanna Wolfganga Goethego,Car...) szczegóły 
116.artykuł: Salwa Mateusz: K. Harries - nieskończoność perspektyw. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 335-340 (rec. ks.: K. Harries: Infinity and perspective. London 2001; z not. o ...) szczegóły 
117.artykuł: Sapkowska Agata: Wieczność i trzy gesty błazna (Pascal, Nietzsche, Simone Weil). Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 137-156 (problem wieczności w poglądach Blaise'a Pascala, Fryderyka Nietzschego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Herbich Piotr: (Wakacyjna) podróż Hansa-Georga Gadamera. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 195-203  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Bawoł Dariusz: O tendencjach antyhumanistycznych w prozie współczesnej. Rozważania wokół dekompozycji postaci literackiej. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 49-67 (antyhumanizm jako niemożność komunikacji człowieka z samym sobą, z inn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiak Tomasz: O estetycznym kolekcjonowaniu świata. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 309-316 (z not. o autorze art. na s. 343...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Arendt Hannah
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyjer Rafał: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 212-213  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Pajor Magdalena: Przemoc jako kategoria filozoficzno-artystyczna. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 162-174 (na przykładzie prozy Franza Kafki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Vaes Guy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Siwek Ryszard: Guy Vaesa filozofia sztuki - uwagi o czasie. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 157-166 (dyskurs filozoficzny w utworach pisarza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Berger John
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Spojrzenie, które zdejmuje zły czar. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 205-211  szczegóły 
  Russel Franklin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Banasiak Bogdan: Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarme - Russel). Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 131-148  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kundera Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Morawski Stefan: Wyciąg z Kundery i kilka o jego dziele domysłów. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 12 s. 5-16 (szerzej nt. pow. "Nieśmiertelność"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Herer Michał: Od melancholii do wiary. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 76-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Artaud Antonin
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Piotr: Koronacja Artauda. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 184-187  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
129.wiersz: Artaud Antonin: Teatr okrucieństwa. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 82-91 (proza poet....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
130.proza: Artaud Antonin: Nowe objawienia bytu. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 69-81  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Banasiak Bogdan: Antonin Artaud - wędrowny wieszcz. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 53-68 (wpływ podróży na kształt poglądów artystycznych i filozoficznych Artau...) szczegóły 
132.artykuł: Dolle Jean-Paul: Straszliwy pracownik. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 150-153 (problem ludzkiej psychiki w twórczości A. Artrauda...) szczegóły 
133.artykuł: Matuszewski Krzysztof: Artaud / Bataille - mistyka potworności. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 121-149  szczegóły 
134.artykuł: Rey Jean-Michel: Moment w Rodez. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 154-159 (nt. pobytu w szpitalu psychiatrycznym...) szczegóły 
  Bachelard Gaston
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewski Mikołaj: Gaston Bachelard - fenomenolog twórczej wyobraźni. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 228-232  szczegóły 
  Barthes Roland
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Imperia Barthes'a. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 180-183  szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Imperia Barthes'a. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 180-183  szczegóły 
  Bataille Georges
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Matuszewski Krzysztof: Artaud / Bataille - mistyka potworności. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 121-149  szczegóły 
139.artykuł: Matuszewski Krzysztof: Bataille - odeur de la mort. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 65-74 (o antropologii pisarza...) szczegóły 
  Bergson Henri
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Boncela Anna: Afirmacja Bergsona. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 174-181  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
141.artykuł: Najder-Stefaniak Krystyna: Praktyczne implikacje Bergsona teorii twórczości artystycznej. Sztuka i Filozofia 1989 [nr] 1 s. 103-118  szczegóły 
  Camus Albert
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalski Maciej: Odczytywanie Alberta Camusa. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 192-196  szczegóły 
  Derrida Jacques
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś Andrzej: Heglizm współczesności czy ekstatyczne bredzenie?. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 215-220  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobako Monika: Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 235-238  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
145.artykuł: Howells Christiana: Sartre i Derrida: obietnice podmiotu. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 92-101 (analogie między poglądami filozoficznego Jean-Paula Sartre'a i Jacques...) szczegóły 
  Descartes Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Aleksić Branko: Kartezjusz a poezja. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 123-133 (myśl Kartezjusza o poezji...) szczegóły 
  Foucault Michel
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Panek Sylwia: Piszę, by nie mieć twarzy.... Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 202-205  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Pieniążek Paweł: Dwie genealogie: Nietzsche/Foucault. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 36-58 (poglądy Nietzschego i Foucaulta nt. genealogii...) szczegóły 
  Genet Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
149.artykuł: Puszko Hanna: Sartre, Genet i pornografia. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 75-90  szczegóły 
  Girard Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (dot. wzajemnych relacji podmiotu, języka i dzieciństwa w twórczości Re...) szczegóły 
  Klossowski Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Matuszewski Krzysztof: Klossowski - solecyzm nowoczesności. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 115-130  szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blanchot Maurice: Śmiech bogów. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 56-68  szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blanchot Maurice: Śmiech bogów. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 56-68  szczegóły 
  Kristeva Julia
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kapusta Andrzej: Smak człowieczeństwa. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 177-179  szczegóły 
  Leiris Michel
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Plat Dorota: Corrida i erotyzm. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 188-191  szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
156.tekst paraliteracki: Levinas Emmanuel: Egzotyzm. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 5-9  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Bogdanowska Monika: Krytyka i prawo. O dyskursie filozoficznym Emmanuela Levinasa. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 132-139  szczegóły 
158.artykuł: Pieniążek Paweł: W poszukiwaniu absolutu. Erotyzm w myśli Levinasa. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 12 s. 77-94  szczegóły 
  Lyotard Jean-Francois
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stancel Grzegorz: Narracja końca narracji. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 216-219  szczegóły 
  Mallarme Stephane
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Banasiak Bogdan: Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarme - Russel). Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 131-148  szczegóły 
  Roussel Raymond
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Banasiak Bogdan: "Mały, biedny chory" czy wielki, bogaty geniusz?. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 77-86 (charakterystyka nowatorskiej techniki pisarskiej Roussela, szerzej nt....) szczegóły 
  Sade Donatien-Alphonse Francois de
    proza (alfabet tytułów)
162.proza: Sade D.A.F. de: Historia mego uwięzienia. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 149-153  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
163.listy: Sade D.A.F. de: List do żony. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 159-161 (fragm. listu do Renaty Pelagii de Sade, z 1783...) szczegóły 
164.listy: Sade D.A.F. de: Z listów markiza de Sade do żony. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 153-158 (fragmenty listów do żony - Renaty Pelagii de Sade...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Banasiak Bogdan: "A teraz jestem zwierzęciem z menażerii Vincennes". Zamknięty świat Sade'a - zamek i więzienie. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 136-148 (wpływ pobytów w miejscach odosobnienia na twórczość markiza de Sade i ...) szczegóły 
166.artykuł: Banasiak Bogdan: Marquis la revolution. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 12 s. 95-111 (Sade a Rewolucja Francuska...) szczegóły 
167.artykuł: Banasiak Bogdan: Platon i Sade, czyli filozofowie i potwory. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 103-120  szczegóły 
  Saint-Exupery Antoine de
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hetzler Florence M.: Prawda fantazji a przyszłość człowieka: osoba i "Mały Książę" Saint-Exupery'ego. Sztuka i Filozofia 1989 [nr] 1 s. 204-217  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
169.tekst paraliteracki: Sartre Jean Paul: Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty: korespondencja. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 25-29, 45-48 (listy do Maurice'a Merleau-Ponty (2 z 1953), z koment.: Francois Ewald...) szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak-Juchacz Ewa: Ocalić Sartre'a. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 99-107  szczegóły 
recenzja: Rosińska Zofia: "Piekło to inni". Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 108-114  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Howells Christiana: Sartre i Derrida: obietnice podmiotu. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 92-101 (analogie między poglądami filozoficznego Jean-Paula Sartre'a i Jacques...) szczegóły 
172.artykuł: Jędraszewski Marek: Sartre i problem moralności. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 85-90  szczegóły 
173.artykuł: Kowalska Małgorzata: Sartre'a koniec metafizyki. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 71-84  szczegóły 
174.artykuł: Puszko Hanna: Czy Jean-Paul Sartre był egzystencjalistą?. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 65-70  szczegóły 
175.artykuł: Puszko Hanna: Czy Jean-Paul Sartre pisał prozą?. Sztuka i Filozofia 1989 [nr] 1 s. 40-63  szczegóły 
176.artykuł: Puszko Hanna: Sartre, Genet i pornografia. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 75-90  szczegóły 
177.artykuł: Puszko Hanna: Sartre i Aron czyli artysta i uczony. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 3 s. 229-237 ([rec. ks.:] Etienne Barilier: Les petits camarades. Essai sur Jean-Pau...) szczegóły 
178.artykuł: Simont Juliette: Stoicyzm u Sartre'a i Deleuze'a. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 18-32  szczegóły 
179.artykuł: Towarnicki Frederic de: Jak Sartre odkrywał Husserla i Heideggera. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 91-98  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
180.korespondencja: Merleau-Ponty Maurice: Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty: korespondencja. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 29-41 (1 list z 1953, z komentarzem: Francois Ewald: Sartre, Merleau-Ponty - ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka nowożytna / Hasła szczegółowe (grecka nowożytna) / Hasła osobowe (grecka nowożytna)
  Kawafis Konstandinos
    wiersze (alfabet tytułów)
181.wiersz: Kawafis Konstandinos: Królowie aleksandryjscy. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 176  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Litwińczuk Justyna: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 228-232  szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zygmuntowicz Dorota: Kłopoty z antykiem. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 208-211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Leder Andrzej: Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 178-191 (dot. wyroczni, zagadki i tragedii; z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
185.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Logos czasu. Na marginesie greckiego opowiadania o Kronosie. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 149-162 (z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
186.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 21-41 (bohaterowie mitologiczni a problem śmierci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
187.artykuł: Kuczyńska Alicja: Mit "pięknej przyjaźni" odchodzi. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 31-39 (przyjaźń w ujęciu greckich filozofów - Sokratesa, Platona Arystotelesa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aischylos *
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krakowiak Józef L.: Prometeusz najwiekszym symbolem tragizmu twórczego człowieczeństwa. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 73-107 (dot. także tragedii "Persowie"...) szczegóły 
  Aristoteles *
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Januszkiewicz Michał: O pojęciu mimesis w "Poetyce" Arystotelesa. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 137-152  szczegóły 
  Platon *
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Schrade Ulrich: Bycie bytu. Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 273-283  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
191.artykuł: Banasiak Bogdan: Platon i Sade, czyli filozofowie i potwory. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 103-120  szczegóły 
192.artykuł: Bartyzel Jacek: O sztuce wypasania trzód (Wiedza a władza w filozofii politycznej Platona). Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 209-219  szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nerczuk Zbigniew: Platońska krytyka estetyki Gorgiasza w dialogu "Gorgiasz". Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 112-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Zambrano Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Morey Miguel: O Marii Zambrano: refleksja między jawą a snem. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 153-161 (charakterystyka typu eseistyki Marii Zambrano rozpiętej między filozof...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zygmuntowicz Dorota: Kłopoty z antykiem. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 208-211  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielik-Robson Agata: Tragedia rozwoju, czyli nowoczesność dzieckiem podszyta. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 97-112 (dot. dziecięctwa (dzieciństwa) Fausta w perspektywie romantyzmu, z jeg...) szczegóły 
  Hegel Georg Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Leśniewski Norbert: Fenomenologia Hegla i Heideggera. Próba ujęcia radykalnohermeneutycznego. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 40-50 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
  Heidegger Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Leśniewski Norbert: Fenomenologia Hegla i Heideggera. Próba ujęcia radykalnohermeneutycznego. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 40-50 (dot. Heideggerowskiego rozumienia logosu; z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
199.artykuł: Lorenc Włodzimierz: Filozofia i poezja. Refleksje na temat twórczości Martina Heideggera. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 181-196  szczegóły 
200.artykuł: Ziarek Krzysztof: Ethos codzienności: Heidegger o poezji i języku. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 59-76 (szerzej nt. "Listu o <>"...) szczegóły 
  Kant Immanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: Lorenc Włodzimierz: Genealogia problemu sztuki w klasycznej filozofii niemieckiej: Immanuel Kant. Sztuka i Filozofia 1989 [nr] 1 s. 119-41  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
202.tekst paraliteracki: Nietzsche Fryderyk: Język i retoryka. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 5-24 (wybór fragmentów dzieł Fryderyka Nietschego pośw. zagadnieniom językow...) szczegóły 
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janicki Piotr: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 233-235  szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazur Tomasz: Sztuka i Filozofia 1997 nr 13 s. 217-221  szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kępski Piotr: Interpretacja Nietzschego. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 222-227  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Breazeale Daniel: Problem Hegel - Nietzsche. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 5-26  szczegóły 
207.artykuł: Działoszyński Edmund: Fryderyka Nietzschego rozmyślania o muzyce. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 58-75  szczegóły 
208.artykuł: Krell David Farrell: Heideggerowskie odczytanie Nietzschego: konfrontacja i spotkanie. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 27-41  szczegóły 
209.artykuł: Łojek Stanisław: Perspektywizm, szaleństwo i występek twórcy. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 35-52 (omówienie poglądów Nietzschego na kwestie etyczne i moralne...) szczegóły 
210.artykuł: Pieniążek Agata: Komentarz (Nietzsche o języku) - interpretacja Lacoue-Labarthe'a. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 25-34 (omówienie interpretacji poglądów Nietzschego dot. problemów języka prz...) szczegóły 
211.artykuł: Pieniążek Paweł: Dwie genealogie: Nietzsche/Foucault. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 36-58 (poglądy Nietzshcego i Foucaulta nt. genealogii...) szczegóły 
212.artykuł: Wohlfart Guenter: Prepostmodernizm Nietzschego. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 5-24  szczegóły 
213.artykuł: Wolfart Guenter: Mantyka. Koniektury na temat pojęcia znaku u Nietzschego. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 11-19  szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wohlfart Guenter: "Narodziny tragedii" Nietzschego. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 45-57  szczegóły 
  Novalis *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
215.artykuł: Borzym Stanisław: Novalisa filozofia życia. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 31-44  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziedzic Anna: Wolność a historia. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 201-204  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: Sobieska Anna: Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 281-302 (dot. m.in. teorii Włodzimierza Sołowjowa, Aleksandra Potebni, Andrieja...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Lunacharskijj Anatolijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
219.artykuł: Dernes-Sarnowska Małgorzata: Sztuka w obliczu rewolucji. A.Ł. koncepcja funkcji tragizmu i sztuki tragicznej. Sztuka i Filozofia 1989 [nr] 1 s. 89-102  szczegóły 
220.artykuł: Jamroziakowa Anna: A. Łunaczarski a spory o nową sztukę. Sztuka i Filozofia 1989 [nr] 1 s. 218-235  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
221.artykuł: Frontczak Maria: Poszukiwanie paradygmantu. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 52-65 (człowiek jako istota religijna jako przedmiot badań Eliadego...) szczegóły 
222.artykuł: Kuczyńska Alicja: Filozofia czy literatura ("Literacki demon" Mircea Eliadego). Sztuka i Filozofia 1993 nr 6 s. 7-29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Keller Gottfried
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Najdek Kamilla: Rzecz o miłości i śmierci, czyli o tym, co można zobaczyć na dwóch kobiecych portretach w "Zielonym Henryku" Gottfrieda Kellera. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 131-148 (dot. postaci Anny i Judyty jako obrazów literackich; z not. o autorce ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kreczmar Tomek: Pięć pism moralnych Umberto Eco. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 223-228  szczegóły 
  Ficino Marsilio
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyńska Alicja: Nostalgia jako projekt. U źródeł renesansowej filozofii zgody. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 12 s. 17-30 (topos zgody i harmonii jako podstawa równowagi świata zawarty w dziele...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oziewicz Adam: Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 217, 218  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
227.artykuł: Jantos Małgorzata: Ontologia "pomiędzy" - istnienie "świata-ty" w filozofii Martina Bubera. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 163-180  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Saison Maryvonne: Teatr a rzeczywistość. Kwestia reprezentacji w teatrze współczesnym. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 77-94 (teatr jako odzwierciedlenie i intertpretacja realności...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Calvo Marta: Film w perspektywie Gadamerowskiej koncepcji sztuki. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 142-153  szczegóły 
230.artykuł: Zalewski Andrzej: Poziomy odbioru dzieła filmowego. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 154-169  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: Majewski Tomasz: Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 78-95 (dot. możliwej roli antropologicznej koncepcji Paula Ricoeura w odśwież...) szczegóły