Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Quentin Skinner i teoria wolności republikańskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 165-174  szczegóły 
2.artykuł: Wróbel Szymon: Antynomia uniwersalizmu i partykularyzmu w antropologii strukturalnej Claude'a Levi-Straussa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 69-101  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Sokołowski Mikołaj: "Nihil ex machina" w myśli Luigiego Pareysona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 59-68  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Domański Juliusz: O dwu znaczeniach metafory pszczoły. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 57-72 (w literaturach starożytnych i wczesnych nowożytnych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dedykacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Mączak Antoni: Prolegomena do gratiologii stosowanej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 331-339 (o różnych formach podziękowań w publikacjach; dot. zwłaszcza przykładó...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Domański Juliusz: Przekład jako praca twórcza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1995 t. 40 s. 21-29 (na przykładzie m. in. poglądów Marka Tuliusza Cycerona, Euzebiusza i H...) szczegóły 
7.artykuł: Potępa Maciej: Kilka refleksji o przekładzie. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1995 t. 40 s. 31-39 (nt. istoty sztuki translatorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kuderowicz Zbigniew: Aksjologiczny sens poezji w estetyce Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 161-168  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kurczak Justyna: Utopia słowiańska romantycznych słowianofilów polskich. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 157-192  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kurczewska Joanna: Pierwsi nacjonalisci polscy i sprawy kobiet. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 191-201 (mi.in. wizerunek kobiet w pismach Romana Dmowskiego, Jana Ludwika Popł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Tazbir Janusz: W pogoni za Europą. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 223-232 (świadomość miejsca Polski w Europie w opiniach pisarzy, zawartych w te...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Birkowski Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Facca Daniło: Szymona Birkowskiego komentarz do "Timajosa". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1992 t. 37 s. 145-160  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Woźniak Maria: Teoria pracy u Stanisława Brzozowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 35 s. 71-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwistek Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Chrobak Karol: Teoria wielości rzeczywistości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 115-140 (analiza teorii czterech rzeczywistości: rzeczy, wrażeń, wyobrażeń i rz...) szczegóły 
  Cieszkowski August
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garewicz Jan: Cieszkowskiego "O drogach ducha" a powstanie styczniowe. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 153-159  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frycz Modrzewski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Ogonowski Zbigniew: Trzy postawy wobec tolerancji. Włodkowic - Modrzewski - socynianie. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 141-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Brogowski Leszek: Getynga, Husserl, Ingarden. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1994 t. 39 s. 117-137 (interpretacja myśli Husserla w filozofii Romana Ingardena...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jaworski Władysław Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Borzym Stanisław: Dwa "uniwersalizmy": Jaworskiego i [Othmara] Spanna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 203-213 (m.in. dotyczy "Diariusza 1914-1918" i "Notatek" W.L. Jaworskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kitowicz Jędrzej
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurczewski Jacek: Kuchnia i stół. Z socjologii obyczajów ks. J. Kitowicza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 233-245  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
20.tekst paraliteracki: Kołakowski Leszek: Komentarz do komentarza Heideggera do domniemanego komentarza Nietzschego do komentarza Hegla o potędze negatywności. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 125-131  szczegóły 
  Kołłątaj Hugo
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
21.tekst paraliteracki: Kołłątaj Hugo: Porządek studiów dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Krakowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 46 s. 47-58 (z komentarzem: Marian Skrzypczak: Kołłątajowska reforma Wydziału Filoz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Skrzypek Marian: Kołłątajowska reforma Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Krakowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 46 s. 27-46  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Treugutt Stefan: Geniusz wydziedziczony. Aneks do dziejów utopii przed Wiosną Ludów. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 339-341  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Kante Wojciech: Joachim Lelewel - Michał Bobrzyński. Dwie syntezy dziejów Polski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1992 t. 37 s. 161-175  szczegóły 
  Lubieniecki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Tazbir Janusz: Nowe Lubienieciana. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 45-54 (przegląd badań i opracowań krytycznych pism autora...) szczegóły 
  Lutosławski Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Bigaj Jan: Wpływ ewolucyjnej interpretacji platonizmu oraz metody stylometrycznej Wincentego Lutosławskiego (1863-1954) na późniejsze badania nad filozofią starożytną. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t.48 s. 19-36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miłosz Czesław
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mencwel Andrzej: Progresizm integralny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 21-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przypkowski Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Ogonowski Zbigniew: Przypkowski i Locke wobec problemu tolerancji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 209-221  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Walicki Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Gleason Abbott: Andrzej Walicki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 5-9 (o kontaktach z Andrzejem Walickim; z fot. na s. 4; tekst w języku an...) szczegóły 
30.artykuł: Pustarnakov Vladimir: Eshhe odin tost v chest' professora Andreja Valickogo 25 let spustja.... Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 11-19  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
31.tekst paraliteracki: Witkiewicz Stanisław Ignacy: Uwagi w związku z pracą J. Leszczyńskiego "Podstawowe pojęcia idealistycznej monadologii". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 195-216 (pierwodruk tekstu z 1938; podał do druku, oprac. i komentarz na s. 189...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Mazurek Sławomir: Historiozofia S.I. Witkiewicza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1994 t. 39 s. 163-182  szczegóły 
33.artykuł: Michalski Bohdan: Jeszcze raz o znaczeniu filozofii w twórczości S.I. Witkiewicza. Polemika z Janem Błońskim - autorem książki "Od Stasia do Witkacego". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 175-188  szczegóły 
34.artykuł: Michalski Bohdan: Spór o istnienie świata realnego w nieznanych listach Witkacego do Ingardena. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 46 s. 59-80 (omówienie korespondencji z lat 1934-1939...) szczegóły 
35.artykuł: Soin Maciej: "Projekt" i "system" w ontologii S.I. Witkiewicza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1994 t. 39 s. 182-204  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalski Bohdan: S.I. Witkiewicza krytyka idealistycznej monadologii Jana Leszczyńskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 189-194  szczegóły 
  Włodkowic Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Ogonowski Zbigniew: Trzy postawy wobec tolerancji. Włodkowic - Modrzewski - socynianie. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 141-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Schramm Gottfried: Der Wahrheitsanspruch der heliozentrischen Astronomie von Kopernikus bis Galilei. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 163-179 (dot. autorów: Mikołaj Kopernik, Johannes Kepler, Galileo Galilei...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Kłoczkowski Jan Andrzej: "Życie wasze to cień cienia". Edyp, czyli wiedza tragiczna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 73-91 (nt. refleksji nad istotą zła w literaturach starożytnych...) szczegóły 
40.artykuł: Skrzypek Marian: Metafora trzech pierścieni. Od Boccaccia do Lessinga i Jana Potockiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 275-291 (dot. autorów: Giovanni Boccacio, Jean Bodin, Henri de Boulainvilliers,...) szczegóły 
41.artykuł: Zimand Roman: Literatura i okrucieństwo. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 111-123 (w literaturze polskiej i europejskiej....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Herzl Theodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Avineri Shlomo: Herzla droga do syjonizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 235-247  szczegóły 
  Wittgenstein Ludwig
43.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Soin Maciej: Logika "Traktatu". Polemika z Wojciechem Sadym. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 46 s. 81-93  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Locke John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Sokołowski Mikołaj: Idee drugorzędne. Recepcja filozofii Johna Locke'a we Włoszech na przełomie XVIII i XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 46 s. 13-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Baczko Bronisław: Rewolucja Francuska wobec spuścizny Oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1993 t. 38 s. 193-206  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Foucault Michel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Kwietniewska Małgorzata: Koncepcja episteme we wczesnych pismach Michela Foucault. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 135-156  szczegóły 
  Pascal Blaise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Gromczyński Wiesław: Pascal: wiara, fanatyzm, tolerancja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1996 t. 41 s. 23-47 (nt. ewolucji światopoglądu...) szczegóły 
48.artykuł: Kołakowski Leszek: "Zaproszenie od Pana Boga na biesiadę. Dialog 17-wieczny". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 33-36 (dot. jansenizmu...) szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blaszke Marek: Granice egalitaryzmu (Społeczność Clarens z "Nowej Heloizy"). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1993 t. 38 s. 207-214  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Kowalska Małgorzata: Pojęcie bytu i nicości w filozofii J.P. Sartre'a. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 73-92  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Grzegorz Palamas święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa na tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 103-115  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoksenos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Burakowski Dominik: Arystoksenos z Tarentu i problem teoretycznych podstaw muzyki starogreckiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 37-46  szczegóły 
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Domański Juliusz: Metafizyka Arystotelesa i fizyka pierwszych filozofów (Uwagi o nazwie, pojęciu i przedmiocie metafizyki). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 5-24  szczegóły 
54.artykuł: Uliński Maciej: Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według nauki Arystotelesa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1996 t. 41 s. 3-20  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korolec Bartłomiej: "Etyka nikomachejska" Arystotelesa. Próba odczytania. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 173-181  szczegóły 
  Origenes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Olszewski Mikołaj: Hermeneutyka Orygenesa czyli o początkach. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1992 t. 37 s. 3-41  szczegóły 
  Platon *
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zygmuntowicz Dorota: Metoda diairetyczna w "Sofiście" Platona (218b-221c). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 3-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Literatura współczesna (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Jagłowski Mieczysław: Zagadnienie poznania radykalnego w filozofii szkoły madryckiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 81-98 (dot. pogladów pisarzy: Jose Gaos, Javier Marias, Jose Ortega y Gasset,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Suarez Francisco
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starzyński Wojciech: Teologia boskich atrybutów w "Dysputach metafizycznych" Francisco Suareza a problem ontoteologii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 47-65  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Erasmus Desiderius Roterodamus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Bietenholz Peter G.: Erasmus' New Testament as a Source of Antitrinitarian Arguments. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 71-81  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Seneca Minor Lucius Annaeus
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Domański Juliusz: "Non discere debemus ista, sed didicisse". Glosa do listu LXXXVIII Seneki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 183-196  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Paleologus Jacobus
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczucki Lech: Antytrynitarska utopia konsolacyjna (Jakuba Paleologa "Disputatio scholastica"). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 124-141  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Utwory anonimowe (niemiecka)
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panek Jaroslav: Nieznany utwór dramatyczny z pogranicza czesko-niemieckiego jak wyraz myśli społecznej końca XVI wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 247-255  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Keckermann Bartholomaeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Facca Danilo: "Walcząca" logika B. Keckermanna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 5-23 (idee przewodnie w twórczości uczonego...) szczegóły 
  Leibniz Gottfried Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Jacyk Dominika: Próba ustalenia relacji metodologicznych w projektach systemowych G.W. Leibniza i J.H. Lamberta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 25-36  szczegóły 
  Muentzer Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Seguenny Andre: Miejsce idei Tomasza Muentzera w pejzażu religijnym XVI wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 265-274  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Patyna Wojciech: Teoria wiedzy F. Nietzschego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1989 t. 33 s. 79-105  szczegóły 
68.artykuł: Posłuszny Jacek: Przyczynek do psychologii fałszowania wartości. Ressentiment w ujęciu Maxa Schelera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 67-79 (próba rozwinięcia resentymentu Friedricha Nietzschego przez Maxa Schel...) szczegóły 
69.artykuł: Rosenthal Bernice Glatzer: A Nietzschean Source of Stalin's of Cultural Revolution. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 73-82  szczegóły 
  Novalis *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Jakuszko Honorata: Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 35 s. 51-70  szczegóły 
  Schiller Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Sobotka Milan: Friedrich Schiller als Phiolosoph des Selbstbewusstseins und der Stimmung. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1995 t. 40 s. 123-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Scanlan James P.: Dostoevsky on the Existence of God. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 63-71  szczegóły 
  Karsavin Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Mazurek Sławomir: Metafizyka miłości Lwa Karsawina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 46 s. 183-196 (m.in. o grach literackich i formie apokryfu w dziełach L. Karsawina...) szczegóły 
  Strakhov Nikolajj (1928-1896)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Lazari Andrzej de: Mikołaj Strachow (Szkic do portretu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 83-100 (sylwetka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Dudich Andras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Szczucki Lech: Zainteresowania matematyczno-astronomiczne Andrzeja Dudycza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 197-208  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Salwa Piotr: Świat pogański stary i nowy u włoskich nowelistów XV wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 257-263 (dot. m.in.: Giovanni Boccacio, Giovanni Secrambi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Gioacchimo da Fiore *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Wróblewska Katarzyna: Trynitarna wizja dziejów Joachima z Fiore. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 46 s. 3-11  szczegóły 
  Machiavelli Niccolo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Perini Leonardo: A proposito di Niccolo Machiaveli. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s.133-142 (list do Lecha Szczuckiego...) szczegóły 
  Stancaro Francesco
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Cavazza Silvano: Francesco Stancaro in Italia (1539-1543). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 83-94  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Aduszkiewicz Adam: Zagadnienia intelektu w tekstach św. Tomasza z Akwinu, F. Suareza i G. Gutkego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1989 t. 33 s. 41-78  szczegóły 
  Ungaretti Giuseppe
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Sokołowski Mikołaj: Słowo - idea. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 173-189 (poglądy pisarza na koncepcję języka i słowa w sztuce poetyckiej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Filozofia i filozofowie w jezuickim teatrze szkolnym w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1993 t. 38 s. 75-78  szczegóły