Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Wschodniosłowiańskie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Mel'nihkava Zoja: Gihstoryka-funkcyjanal'nyja dasledavannih ih poshukih suchasnaga belaruskaga lihtaraturaznauhstva. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 25-44  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Abramowiczówna Zofia: Reklama w Rosji. Zarys problematyki. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 143-150 (m.in. nt. wykorzystania kulturowych odniesień i poetyckich środków jęz...) szczegóły 
3.artykuł: Czaplicka Agnieszka Edyta: Język współczesnej reklamy telewizyjnej (analiza porównawcza słownictwa polskiego i rosyjskiego). Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 231-237  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Slemneva Inna: Cvet kak jazyk poehzii. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 45-61 (nt. roli kolorów i dźwięków w kreowaniu przestrzeni tekstu poetyckiego...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szerszunowicz Joanna: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 222-223  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Podeszwik Beata Edyta: Transformacje gramatyczne jako jeden ze sposobów tłumaczenia przez R. Łużnego staroruskich legend i podań. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 161-169  szczegóły 
7.artykuł: Szymula Robert: Problema ustranenija mnogoznachnosti pri mashinnom perevode. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 191-199  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Slemneva Inna: Zvukovaja simvolika poehzii. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 73-86  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Twaranowicz Halina: Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 267-270 (omówienie zawartości t. 6 z 2001 roku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 253-254 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barszczewski Jan
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tvaranovihch Galihna: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 239-245  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rygorowicz Anna: Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 283-284 (sprawozdanie...) szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowska Grażyna: III Spotkania Naukowe w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 285-288  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Utwory anonimowe (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
15.artykuł: Ihvanouh Jauhgen: "Sentehncyja" ih "maksihma" jak semantychnyja raznavihdnascih afaryzma pavodle jago adnosihnauh da rehchaihsnascih (na matehryjale slavjanskihkh ih germanskihkh mouh). Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 179-194  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Makarehvihch Ales': Satyrychnyja tvory belaruskajj lihtaratury pershajj trehcih 30-kh gg. XX st. u kantehksce gumarystychnajj prozy getaga peryjadu. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 87-98  szczegóły 
18.artykuł: Pashkevihch Ales': Kancehpcyja nacyjanal'naga byccja ih gihstarychnaja proza belaruskajj ehmihgracyih. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 55-70  szczegóły 
19.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 239-245 (rec. ks.: Mihkola Khauhstovihch: Gihstoryja belaruskajj lihtaratury 30...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Pashkevihch Ales': Kancehpcyja nacyjanal'naga byccja ih gihstarychnaja proza belaruskajj ehmihgracyih. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 55-70  szczegóły 
21.artykuł: Sakowicz Anna: Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 272-275 (rec. ks.: Vol'ga Shynkarehnka: Z verajj u chalavechnasc': Admetnascih ...) szczegóły 
22.artykuł: Shynkarehnka Vol'ga: Suchasnaja belaruskaja gihstarychnaja proza: zhanravyja svoeasablihvascih. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 71-85  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" w Białymstoku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Tvaranovihch Galihna: Belaruskae lihtaraturnae ab'jadnanne "Belavezha" uh Pol'shhy: dynamihka razvihccja. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 31-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Tematy, motywy (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Chykvihn Jan: Matyvy zakhodnjaga svetu uh belaruskajj ehmigracyjjnajj paehzii. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Utwory anonimowe (białoruska)
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radziwonowicz Beata: Imiona chrześcijańskie w "Kronice Bychowca". Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 217-229  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Adamovihch Aljaksandr
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Springmann Danuta: Problema moral'nogo vybora i sud'by cheloveka v povesti Alesja Adamovicha "Karateli". Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 47-60  szczegóły 
  Bjadulja Zmihtrak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Twaranowicz Halina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 220-222 (rec. ks.: Z.P. Mel'nihkava: "Na gorne dushy...". Tvorchasc' Zmihtraka ...) szczegóły 
  Chykvihn Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Bradzihkhihna Ala: Da prablemy typalagihchnykh sykhodzhannjauh: Afanasihjj Fet ih Jan Chykvihn. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 121-129  szczegóły 
  Garehckih Maksihm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Supa Wanda: Literacka spuścizna Maksima Hareckiego. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 7-16  szczegóły 
  Karamazauh Vihktar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Dudzihnskaja Dzihna: Struktura tvorchaga pracehsu: pihs'mennihk ih rehchaihsnasc'. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 17-32 (na przykładzie twórczości Wiktora Karamazawa...) szczegóły 
  Karatkevihch Uladzihmihr
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sakovihch Ganna: Vobraz galouhnaga geroja uh romane Uladzihmihra Karatkevihcha "Khrystos pryzjamlihuhsja uh Garodnih". Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 201-206  szczegóły 
  Kupala Janka
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makarehvihch Ales': Svjadomasnae pole lihtaraturnykh vobrazauh "Raskihdanaga gnjazda" uh kantehksce sehnsavykh asablihvascejj spadchyny Jankih Kupaly. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 7-23  szczegóły 
  Sjadnjouh Masejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Zarehmba Ljudmihla: "Plach Jaraslauhny" uh kantehksce tvorchascih Maseja Sjadhjova. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 87-100 (nt. wpływu "Słowa o wyprawie Igora" na twórczość Masieja Siadniowa ...) szczegóły 
  Tank Maksihm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Nihkihporchyk Ala: Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 278-281 (rec. ks.: Mihkola Mihkulihch: Paehzihja rehchaihsnascih. U svece Maksi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Fedotov Oleg: Ogeninskaja strofa do i posle "Evgenija Onegina". Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 83-98  szczegóły 
36.artykuł: Gancarz Piotr, Osuch Tadeusz: Zvukovojj mir russkojj prozy (k voprosu sonoristiki literaturnogo proizvedenija XIX veka). Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 99-119  szczegóły 
37.artykuł: Podeszwik Beata Edyta: Transformacje gramatyczne jako jeden ze sposobów tłumaczenia przez R. Łużnego staroruskich legend i podań. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 161-169  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Fedorczuk Irena: Kul'turnaja tradicija v venecianskikh tekstakh russkojj literatury. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 127-141 (Wenecja w literaturze i kulturze rosyjskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Dydaktyka literatury (rosyjska)
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieszkowska Walentyna: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 225-226 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moshhenskaja Ljudmila: U istokov narodnogo slova: semantika i struktura skazki "Kurochka rjaba". Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 63-70  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarehmba Ljudmihla: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 215-219 (rec. ks.: Mihkhaihl Bulakhauh: "Slovo o pl"ku Igoreve" ih Belarus'. Da...) szczegóły 
artykuł: Szelemowa Antonina: Lingvopoehtika ritmicheskojj organizacii "Slova o polku Igoreve". Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 41-54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Blok Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Timoshhenko Marina: Ehstetika mladosimvolistov (Aleksandr Blok i Vjacheslav Ivanov). Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 62-72  szczegóły 
  Dovlatov Sergejj
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kacherevskaja Ol'ga: "Chuzhie golosa" v povesti Sergeja Dovlatova "Zona". Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 113-125  szczegóły 
  Erofeev Venedikt
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biegluk Weronika: Aktor w tekstowym theatrum mundi. Rozważania o specyfice bohatera utworu "Moskwa - Pietuszki" Wieniedikta Jerofiejewa. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 103-111  szczegóły 
  Fet Afanasijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Bradzihkhihna Ala: Da prablemy typalagihchnykh sykhodzhannjauh: Afanasihjj Fet ih Jan Chykvihn. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 121-129  szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Timoshhenko Marina: Ehstetika mladosimvolistov (Aleksandr Blok i Vjacheslav Ivanov). Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 62-72  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zhilina Natal'ja: Imena geroev v romane A.S. Pushkina "Kapitanskaja dochka": struktura i funkcii. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 129-138  szczegóły 
  Shvarc Evgenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Supa Wanda: Baśnie sceniczne Jewgienija Szwarca czyli o sztuce trawestacji. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 19-30  szczegóły 
  Tjutchev Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Byszczuk Joanna: Fiodor Tiutczew w Polsce. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 193-199 (recepcja twórczości Fiodora Tiutczewa w Polsce od 1900 r....) szczegóły 
50.artykuł: Jakimiuk-Sawczyńska Walentyna: Motywy polskie w twórczości Fiodora Tiutczewa. Studia Wschodniosłowiańskie 2002 t. 2 s. 73-81  szczegóły 
  Vojjnovich Vladimir
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pańkowska Elżbieta: Rola głównego bohatera w świecie przedstawionym powieści W. Wojnowicza "Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina" i "Pretendent do tronu". Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 100-106  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pańkowska Elżbieta: Rola głównego bohatera w świecie przedstawionym powieści W. Wojnowicza "Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina" i "Pretendent do tronu". Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 100-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Prokopovich Teofan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Smorczewska Helena: Egzystencjalny wymiar metafraz psalmów Teofana Prokopowicza. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 33-45  szczegóły