PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Miscellanea Historico-Archivistica
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Konarska Barbara: Świadomość narodowa emigrantów polistopadowych i ich potomków we Francji. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 153-174 (m.in. nt. działaln. Towarzystwa Literackiego, Księgarni Polskiej i Bib...) szczegóły 
2.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polskie zesłanki na Syberii w dobie międzypowstaniowej. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 175-194 (m.in. nt. twórczości literackiej zesłanych na Syberię kobiet - Ewy Fel...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Antonienko I.E., Hiscowa Lubow Z.: Znaczenie archiwaliów Radziwiłłów, przechowywanych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie, dla rekonstrukcji Archiwum Radziwiłłów. Miscellanea Historico-Archivistica 1997 t. 7 s. 99-105 (nt. zawartości literackiej archiwum...) szczegóły 
4.artykuł: Grala Jolanta: Kolekcja Michała Marczaka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Miscellanea Historico-Archivistica 1994 t. 4 s. 223-232  szczegóły 
5.artykuł: Jankowski Rafał: Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od 1838 r. do XX w.. Miscellanea Historico-Archivistica 2001 t. 13 s. 131-168  szczegóły 
6.artykuł: Jankowski Rafał: Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV do 1838 r.. Miscellanea Historico-Archivistica 2000 t. 11 s. 35-68  szczegóły 
7.artykuł: Olechnowicz Leokadia: Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym. Miscellanea Historico-Archivistica 1998 t. 9 s. 151-159 (m.in.: Eliza Orzeszkowa, Tomasz Zan...) szczegóły 
8.artykuł: Proksa Michał: Archiwum Zamku Leskiego Krasickich. Miscellanea Historico-Archivistica 1998 t. 9 s. 91-100 (m.in. zbiór rękopisów Ignacego Krasickiego...) szczegóły 
9.artykuł: Rachuba Andrzej: Archiwum Sapiehów - ich losy i stan obecny. Miscellanea Historico-Archivistica 1998 t. 9 s. 101-108 (m.in. zbiór rękopisów Juliana Ursyna Niemcewicza...) szczegóły 
10.artykuł: Szowkowyj Dmytro: Dzieje i zawartość dokumentów z Zespołu Potockich przechowywanego w Centralnym Państwowym Archiwum Historcznym Ukrainy w Kijowie (Zespół 49, inw. 1, 2, 3). Miscellanea Historico-Archivistica 1997 t. 8 s. 105-111 (m.in. nt. zawartości literackiej zbioru...) szczegóły 
11.artykuł: Zawadzki Jarosław: Zarys historii Archiwum Potockich z Łańcuta. Miscellanea Historico-Archivistica 1997 t. 8 s. 25-33 (m.in. nt. zawartości literackiej Zbioru Stanisława Przyłęckiego włączo...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Marciniak Anna: Recepcja idei Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wielkopolsce. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 107-112  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Płockie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Stogowska Anna Maria: Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1820-1830. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 33-39 (nt. działalności...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Krajewska Hanna: Protestanci w Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 151-164 (m.in.: Jerzy Samuel Bandtkie, Juliusz Kolberg, Samuel Bogumił Linde, K...) szczegóły 
15.artykuł: Kulecka Alicja: Cudzoziemcy i obcy w gronie członków Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 165-178 (m.in.: Bazyli Anastasewicz, John Bowring, Francois Rene de Chateaubria...) szczegóły 
16.artykuł: Nawrot Dariusz: Udział elit politycznych Księstwa Warszawskiego w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dobie Księstwa Warszawskiego. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 121-132 (m.in.: Adam Kazimierz Czartoryski, Antoni Gliszczyński, Cyprian Godebs...) szczegóły 
17.artykuł: Osiecka Małgorzata: Losy akt Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 145-149  szczegóły 
18.artykuł: Rolnik Dariusz: Pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jan Albertrandi w opiniach współczesnych. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 113-120  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chankowski Stanisław: Związki Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi. Miscellanea Historico-Archivistica 1994 t. 4 s. 113-125  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brzeziński Stanisław Bronisław Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Czerniszewski Paweł: Brzezińscy i ich spuścizna archiwalna w zbiorach AGAD. Miscellanea Historico-Archivistica 2000 t. 12 s. 125-131 (dot. spuścizny m.in. Stanisława Bronisława Franciszka Brzezińskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Klonowic Sebastian Fabian
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogucka Maria: Obraz miasta we "Flisie" Sebastiana Fabiana Klonowica. Miscellanea Historico-Archivistica 2000 t. 11 s. 205-210  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łukasiński Walerian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Dylągowa Hanna: Walerian Łukasiński - Wolnomularstwo Narodowe i Towarzystwo Patriotyczne (1819-1826). Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 133-151  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mieleszko-Maliszkiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Szymańska Beata: Okruchy kolekcji Adama Mieleszki-Maliszkiewicza. Zbiór Adama Mieleszki-Maliszkiewicza w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Miscellanea Historico-Archivistica 2000 t. 12 s. 133-142  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przezdziecki Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Kośka Małgorzata: Uczony, kolekcjoner i wydawca - hrabia Aleksander Przezdziecki, "starożytnik" warszawski epoki międzypowstaniowej. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 61-70  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Skowronek Jerzy: Między hotelem Lambert a karierami rodziny. Papiery rodziny Sienkiewiczów w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Miscellanea Historico-Archivistica 1994 t. 4 s. 75-93  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śniadecki Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Sobieszczak-Marciniak Małgorzata: Wkład Jana i Jędrzeja Śniadeckich w rozwój nauk przyrodniczych końca XVIII i pierwszej połowy XIX w.. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 49-59  szczegóły 
  Śniadecki Jędrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Sobieszczak-Marciniak Małgorzata: Wkład Jana i Jędrzeja Śniadeckich w rozwój nauk przyrodniczych końca XVIII i pierwszej połowy XIX w.. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 49-59  szczegóły