Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Roczniki Filozoficzne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Chudy Wojciech: Problem prawdy w dziele sztuki. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 1 s. 45-71 (kategoria prawdy i fałszu w sztuce; m.in. w literaturze; dot. także ko...) szczegóły 
2.artykuł: Kiereś Henryk: Co się dzieje z estetyką?. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 1 s. 333-343  szczegóły 
3.artykuł: Kiereś Henryk: Problem definicji sztuki. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 47 (1999) z. 2 s. 169-177  szczegóły 
4.artykuł: Manek Anna: Estetyczny odbiór utworu literackiego (Zagadnienia teoretyczne). Roczniki Filozoficzne 1990 t. 32 (1984) z. 4 s. 113-124  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Życiński Józef: Humanizm tragiczny jako następstwo kulturowej śmierci Boga. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 2 s. 5-22 (dot. m.in. następstw zjawiska określonego przez Nietzschego jako "śmie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janeczek Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 256-262  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Czerkawski Jan: Hermetyzm w Polsce w XVI wieku. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 153-168 (recepcja hermetyzmu, zakres znajomości pism hermetycznych i ich wpływ ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Janeczek Stanisław: Koncepcja "filozofii chrześcijańskiej" w pismach polskich pijarów w okresie oświecenia. Uwagi metodologiczno-historyczne. Roczniki Filozoficzne 1994 t. 41(1993) z. 1 s. 125-155 (dot. m.in. Szymona Konarskiego, Samuela Chróścikowskiego, Kazimierza N...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janeczek Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 256-262  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    proza (alfabet tytułów)
10.proza: Quaestio utrum haereticorum perfidia aliquando terminabitur in hac vita. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 141-144 (domniemane autorstwo tekstu: Benedykt Hesse; ze wstępem: Zofia Włodek:...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Chuda Mirosława A.: Rola autokreacji w Stanisława Brzozowskiego koncepcji człowieka. Roczniki Filozoficzne 1990 t. 32 (1984) z. 2 s. 195-220  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dłuski Mikołaj
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czerkawski Jan: Renesansowe koncepcje godności człowieka. Roczniki Filozoficzne 1992 t. 35 (1987) z. 1 s. 251-281 (także o poglądach Jana z Trzciany i Hanibala Rosellego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Wolicka Elżbieta: "Sens i smak nieskończoności" - Heryka Elzenberga "via negativa". Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 2 s. 83-103 (dot. filozoficznych założeń i charakteru postawy religijnej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Trzciany *
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czerkawski Jan: Renesansowe koncepcje godności człowieka. Roczniki Filozoficzne 1992 t. 35(1987) z. 1 s. 251-281 (także o poglądach Mikołaja Dłuskiego i Hanibala Rosellego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Boużyk Małgorzata: O Leszka Kołakowskiego interpretacji religii. Roczniki Filozoficzne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 2 s. 85-117  szczegóły 
16.artykuł: Chabrajska Dorota: Leszka Kołakowskiego krytyka Freudowskiej teorii kultury. Roczniki Filozoficzne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 2 s. 69-84  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciej z Łabiszyna *
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wielgus Stanisław: Teoria człowieka w dziełach krakowskich teologów z drugiej połowy XV wieku. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 73-87  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piotr z Sienna *
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krause Feliks: Stosunek istoty do istnienia w bycie według Piotra z Sienna na podstawie jego komentarza do "Metafizyki" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne 1997 t. 44 (1996) z. 1 s. 113-131  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sochoń Jan
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Moskal Piotr: Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 2 s. 174-175  szczegóły 
  Stanisław z Zawady *
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wielgus Stanisław: Teoria człowieka w dziełach krakowskich teologów z drugiej połowy XV wieku. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 73-87  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Zmorzanka Anna: Konteksty relacji człowiek - Bóg w poezji Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne 1990 t. 32 (1984) z. 2 s. 73-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Samowystarczalność najwyższego dobra u Platona, Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne 2001 t. 49 z. 1 s. 5-23  szczegóły 
23.artykuł: Maryniarczyk Andrzej: Veritas sequitur esse. Roczniki Filozoficzne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 79-101 (pojęcie prawdy w poglądach filozofów starożytnych - Parmenidesa, Plat...) szczegóły 
24.artykuł: Zieliński Edward: Roczniki Filozoficzne 1989 t. 32(1984) z. 1 s. 221-227 ([rec. ks.:] C. Berube: De l'homme a Dieu selon Duns Scott, Henri de Gr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Zdybicka Zofia Józefa: Człowiek wobec przyszłości. Roczniki Filozoficzne 1990 t. 32 (1984) z. 2 s. 11-33 (utopia, futurologia, nadzieja....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Carroll Lewis
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głąb Anna: Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 542-546  szczegóły 
  Duns Scotus Johannes
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Zieliński Edward: Roczniki Filozoficzne 1989 t. 32(1984) z. 1 s. 227-235 ([rec. ks.:] B.M. Bonansea: Man and His Approach to God in John Duns Sc...) szczegóły 
  Eriugena John Scotus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Kijewska Agnieszka: Zagadnienia początku w filozofii średniowiecznej: geneza świata w ujęciu Księgi Pisma i Księgi Natury. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s.53-67 (dot. przekonań Eriugena i Teodoryka z Chartes...) szczegóły 
  Grosseteste Robert
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wujek Andrzej: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 262-274  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Utwory anonimowe (czeska)
    artykuły (alfabet tytułów)
30.artykuł: Grzesik Tadeusz: Uwagi na temat miejsca powstania oraz autorstwa "Questiones disputatae super octo libros physicorum Aristotelis" zawartych w rkp. BJ 688. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 145-151 (Praga jako domniemane miejsce powstania średniowiecznego anonimowego k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bergson Henri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Weksler-Waszkinel Romuald Jakub: Spór o interpretację testamentu Bergsona. Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43/44(1995/1996) z. 2 s. 69-96  szczegóły 
  Gilles d'Orleans *
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuksewicz Zdzisław: Zwei versionen der "Quaestiones super de generatione et corruptione" des Aegidius von Orleans. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 107-117 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Weksler-Waszkinel Romuald Jakub: Emmanuel Levinas - filozof wyróżniony. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 47 (1999) z. 2 s. 315-332 (poglądy filozoficzne E. Levinasa...) szczegóły 
  Malebranche Nicolas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Czerkawski Jan: Zagadnienie istnienia świata materialnego w filozofii N. Malebranche'a. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 1 s. 73-82  szczegóły 
  Thierry de Chartres *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Kijewska Agnieszka: Zagadnienia początku w filozofii średniowiecznej: geneza świata w ujęciu Księgi Pisma i Księgi Natury. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s.53-67 (dot. przekonań Eriugena i Teodoryka z Chartes...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Koncepcja nieskończoności w antycznej matematyce i filozofii. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 219-239 (nt. rozowuj koncepcji nieskończoności w filozofii greckiej...) szczegóły 
37.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: U źródeł filozofii. Od mitu do logosu. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 2 s. 123-138 (analiza przejścia od myśli mitologicznej do myśli filozoficznej w filo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aleksander z Afrodyzji *
    proza (alfabet tytułów)
38.proza: Aleksander z Afrodyzji *: O przeznaczeniu. Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 444-490 (z koment.: Monika Komsta: Wstęp tłumacza, s. 439-444...) szczegóły 
  Anaksagoras *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Drozdek Adam: Anaksagoras: umysł i wszechświat. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 46/47 (1998/1999) z. 1 s. 133-144 (na podstawie zachowanych fragmentów pism Anaksagorasa oraz fragm. pism...) szczegóły 
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Arystotelesa problem oysia. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 225-239  szczegóły 
41.artykuł: Judycka Joanna: Działalność translatorska Wilhelma z Moerbeke w odniesieniu do niektórych traktatów Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 43-52  szczegóły 
42.artykuł: Kurdziałek Marian: Wokół Arystotelesowego określenia filozofii pierwszej jako teologii. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 57-64  szczegóły 
43.artykuł: Rosiak Marek: Metafizyka genezy: Arystoteles i Whitehead. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 21-40 (porównanie koncepcji powstawania przedmiotu indywidualnego Arystoteles...) szczegóły 
44.artykuł: Roskal Zenon Eugeniusz: Model świata dwusferowego w kosmologii Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 47 (1999) z. 3 s. 85-105  szczegóły 
45.artykuł: Stanciene Dalia Marija: Metaphysical principles of genesis. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 41-46 (dot. zagadnienia potencjalności jako źródła stawania się (genezy) w fi...) szczegóły 
46.artykuł: Vysniauskas Gintautas: Potentiality as a Source of Becoming in Aristotelian Philosophy. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 46-51  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Galewicz Włodzimierz: O Arystotelesowskiej teorii poznania praktycznego. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 1 s. 83-103 (w oparciu o dzieło "Etyka nikomachejska"...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Judycka Joanna: Roczniki Filozoficzne 1997 t. 44 (1996) z. 1 s. 181-186 (rec. niemieckiego wydania, Koeln 1995...) szczegóły 
  Kleanthes *
    wiersze (alfabet tytułów)
49.wiersz: Kleantes *: Hymn Kleantesa. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 2 s. 106-107  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drozdek Adam: Hymn Kleantesa. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 2 s. 105-122 (analiza i interpretacja hymnu...) szczegóły 
  Philon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Osmański Marek: Filon z Aleksandrii - wprowadzenie do badań. Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 349-401  szczegóły 
  Platon *
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roskal Zenon Eugeniusz: Roczniki Filozoficzne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 283-286  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Kijewska Agnieszka: Roczniki Filozoficzne 1991 t. 36 (1988) z. 1 s. 213-216 ([rec. ks.:] Marie Dominique Richard: L'enseignement oral de Platon. Un...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szlezak Thomas Alexander: Idea dobra jako "arche" w "Politei" Platona. Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 403-425  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Platona krytyka ateizmu. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 47 (1999) z. 2 s. 103-113 (dot. Księgi X...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Górka Bogusław: Praxis jako kryterium prawdy w Ewangelii Jana (3, 19-21). Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 303-320  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Domański Juliusz: "Stworzenie z niczego". Kilka uwag o genezie i rozwoju pojęcia. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 31-40 (w świetle tekstów pisarzy patrystycznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Jan od Krzyża święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Burzyńska Justyna: Koncepcja miłości u świętego Jana od Krzyża. Roczniki Filozoficzne 1994 t. 41(1993) z. 2 s. 91-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Czachorowski Marek: Roczniki Filozoficzne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 2 s. 134-142 ([rec. ks.:] Ludger Hoelscher: The reality of the mind. Augustine's phi...) szczegóły 
  Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurdziałek Marian: Dlaczego św. Tomasz z Akwinu komentował "De Trinitate" i "De Hebdomadibus". Roczniki Filozoficzne 1992 t. 35(1987) z. 1 s. 216-227  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurdziałek Marian: Dlaczego św. Tomasz z Akwinu komentował "De Trinitate" i "De Hebdomadibus". Roczniki Filozoficzne 1992 t. 35(1987) z. 1 s. 216-227  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Markowski Mieczysław: Retoryka na Uniwersytecie Lipskim w XV wieku w świetle źródeł rękopiśmiennych. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 241-254  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Einstein Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Turek Józef: Metafilozofia Alberta Einsteina. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 1 s. 459-496 (dot. również biografii Einsteina...) szczegóły 
  Hegel Georg Wilhelm
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Synowiecki Adam: "Logika" Hegla a tradycja platońska. Roczniki Filozoficzne 1990 t. 33(1985) z. 3 s. 5-25  szczegóły 
  Heinrich von Langenstein *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Szafarkiewicz Maria: Henryk z Hesji (zm. 1397) jako autorytet polskiej późnośredniowiecznej komentarystyki biblijnej. Stanisława z Zawady (zm. 1491) Komentarz do Księgi Rodzaju. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 119-138 (zainteresowania badawcze i twórcz. Henryka z Hesji, szerzej nt. jego p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Galileo Galilei
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zięba Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1991 t. 34 (1986) z. 3 s. 238-242  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Zięba Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1991 t. 34 (1986) z. 3 s. 230-238 ([rec. ks.:] 350 ans d'histoire. 1633-1983. Tournai 1983...) szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gretka Wojciech: Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 2 s. 156-159  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Andrzejuk Artur: Prasumienie (synderssis) i sumienie (conscientia) w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne 1999 t. 45 (1997) z. 1 s. 61-72  szczegóły 
70.artykuł: Elementy tomistycznej teorii serca. Roczniki Filozoficzne 1992 t. 35(1987) z. 1 s. 229-235  szczegóły 
71.artykuł: Gilson Etienne: Niepożądany teolog. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 43-56  szczegóły 
72.artykuł: Grocholewski Zenon: Od autentycznego chrześcijaństwa ku autentycznemu humanizmowi. Perspektywa świętego Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 2 s. 5-19  szczegóły 
73.artykuł: Japola Justyna: Tomizm analityczny. Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 321-347  szczegóły 
74.artykuł: Kurdziałek Marian: Dlaczego św. Tomasz z Akwinu komentował "De Trinitate" i "De hebdomadibus" [Boecjusza]. Roczniki Filozoficzne 1992 t. 35(1987) z. 1 s. 216-227  szczegóły 
75.artykuł: Morawiec Edmund: Pierwsze oceny dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne 1992 t. 35(1987) z. 1 s. 237-248 (szerzej nt. recepcji filozofii Arystotelesa przez Tomasza z Akwinu...) szczegóły 
76.artykuł: Pawlikowski Tomasz: Spójność teorii partycypacji zawartej w tekstach św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 103-126  szczegóły 
77.artykuł: Rydzewska-Friedrich Bożena: Czy dualizm bytowej struktury człowieka? (Stanowisko św. Tomasza z Akwinu). Roczniki Filozoficzne 1994 t. 41(1993) z. 1 s. 223-234  szczegóły 
78.artykuł: Turek Józef: Tomaszowe ujęcie czasowej nieskończoności wszechświata a współczesna kosmologia. Roczniki Filozoficzne 1991 t. 34 (1986) z. 3 s. 103-124  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaroszyk Piotr: Metafora a prawda. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 337-344  szczegóły 
artykuł: Moskal Piotr: Józefa Marii Bocheńskiego formalizacja "Pięciu dróg" św. Tomasza z Akwinu. Analiza krytyczna. Roczniki Filozoficzne 1997 t. 44 (1996) z. 1 s. 33-58  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kijewska Agnieszka: Roczniki Filozoficzne 2001 t. 48/49 (2000/2001) z. 2 s. 151-155 (rec. ks.: Norman Kretzman: The metaphysies of theism. Aquinas's natura...) szczegóły 
recenzja: Stępień Antoni B.: Bezpośredniość poznania i sposoby istnienia. Dwie polemiki. Roczniki Filozoficzne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 249-252  szczegóły