Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Roczniki Humanistyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kaczorowski Jerzy: Literatura a rzeczywistość (Pięć postaw). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 109-114  szczegóły 
2.artykuł: Leszczyński Zenon: Między zastępczą identyfikacją postaci a nazwą własną w utworze literackim. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 61-68  szczegóły 
3.artykuł: Tyszczyk Andrzej: Uwagi o pojęciach normy i smaku estetycznego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 5-13  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Stoff Andrzej: Okoliczności miejsca i czasu w interpretacji utworów literackich i dzieł sztuki. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 93-107  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Cysewski Kazimierz: Wartościowanie w utworze - wartościowanie utworu (Tezy i wstępne rozpoznania). Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 15-24 (ocena utworu ze stanowisk: teoretyczno- i historycznoliterackiego oraz...) szczegóły 
6.artykuł: Japola Józef: Badania nad relacją religia-literatura w Stanach Zjednoczonych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 1 s. 183-199 ([omów. ks.:] Vermon Ruland: Horizons of criticism...) szczegóły 
7.artykuł: Markiewicz Henryk: Teoria i metoda w badaniach literackich. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 45-56  szczegóły 
8.artykuł: Mnich Roman: Biblejjskaja simbolika v poeticheskom proizvedenii (Problemy i metodologija interpretacii). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/98) z. 7 s. 91-105 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
9.artykuł: Sawicki Stefan: Granice "sakralnych" interpretacji literatury. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 57-75  szczegóły 
10.artykuł: Tyszczyk Andrzej: Metafizyczność poezji. O kilku koncepcjach XX-wiecznej filozofii literatury. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 1 s. 5-15 (szerzej o koncepcji Martina Heideggera, Romana Ingardena, Stanisława I...) szczegóły 
11.artykuł: Zarębianka Zofia: O poezji religijnej i sposobach jej badania. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 25-56  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Syty Jan: Oznaczanie czasu w średniowiecznych źródłach narracyjnych. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 33 (1985) z. 2 s. 5-45 (m.in. dot. "Rocznika kapituły krakowskiej", "Kalendarza krakowskiego"...) szczegóły 
13.artykuł: Wójcik Anna: Co to jest intertekstualność. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 nz. 1 specjalny s. 114-128  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Spychała Izabela: Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 135-140  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dagilis Monika: Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 127-128  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Lingwisyka tekstu. Geneza, rozwój, stan obecny. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 105-124  szczegóły 
17.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Starożytna retoryka poprzedniczka lingwistyki tekstu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 13-28  szczegóły 
18.artykuł: Sławkowa Ewa: "Wartość słowa" w tekście artystycznym. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 39-45  szczegóły 
19.artykuł: Spychała Izabela: Współczesne teorie metafory. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 183-189  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Grzędzielska Maria: Wiersz-taniec. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 77-92 (nt. relacji wiersza i tańca...) szczegóły 
21.artykuł: Kucała Marian: Instrumentacja samogłoskowa w rymach. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 649-661  szczegóły 
22.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Wiersz a przełom w historii literatury. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 71-75 (rola wersyfikacji jako składnika poetyki historycznej w okresach przeł...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Longosz Stanisław: Zalążki dramatu chrześcijańskiego w literaturze patrystycznej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 263-273  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Budzisz Andrzej: "Ad posteritatem" - adresat w autobiograficznych elegiach Klemensa Janickiego, Eobana Hessa i Owidiusza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 127-135  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Henryk: Językoznawcy o kolędach i kolędowaniu (Problematyka językoznawcza w książce "Z kolędą przez wieki"). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 6 s. 99-104  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Jakowska Krystyna: Metafizyka i religia w cyklu opowiadań. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 37-48 (cykl opowiadań jako gatunek literacki na przykładzie cyklu opowiadań o...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Panegiryk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Kupińska Zofia: O panegiryku w inny sposób. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 175-181  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Groggia Francesco: La biblioteca inesistente": qualche esempio di fantastico non classificabile, da Borges a Calvino a Landolfi, sulla scia di Stanisław Lem. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 5 s. 77-95 (nt. różnorodności gatunku w kontekście krytyki wizji literatury fantas...) szczegóły 
29.artykuł: Stoff Andrzej: Czy science fiction jest gatunkiem ideologicznie zdeterminowanym?. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 34 (1986) z. 1 s. 5-31 (związek literatury fantastyczno-naukowej z problematyką Boga, wiary, r...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragedia
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głos Bożena: Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 139-141  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Skórczewski Dariusz: Ku portretowi krytycznoliterackiemu (Przegląd badań metakrytycznych). Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 95-116  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Wolicka Elżbieta: "Marzenie to niedziela myśli". Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 389-393 (nt. potrzeby marzenia i "stanu wytchnienia" jako warunku inwencji twór...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Ilski Bernard: Problematyka odbioru i odbiorcy w polskiej teorii literatury po roku 1945. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 151-204  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
35.artykuł: Hejno Eugeniusz: Les subbordonnees en "si" et le subjonctif dans la relative. Examen contrastif Franco-Anglo-Polonais. Roczniki Humanistyczne 1989 t. 32 (1984) z. 5 s. 67-117 (na podstawie przekładów z oryginałów powieści współczesnych i ich tłum...) szczegóły 
36.artykuł: Łazarczyk Bohdan: Jaka translatoryka? Uwagi i propozycje dotyczące profilu zajęć przekładoznawczych na Filologii Wschodniosłowiańskich. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 91-96 (ze streszczeniem na jęz. rosyjski, tł. Roman Lewicki...) szczegóły 
37.artykuł: Łużny Ryszard: Jak przekładać rosyjską ludową prozę legendowo-podaniową? (Z doświadczeń wartsztatowych tłumacza "Bajek religijnych"). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 43-54 (dot. prac translatorskich nad bajkami zgromadzonymi w połowie XIX w. p...) szczegóły 
38.artykuł: Łużny Ryszard: Z doświadczeń, przemyśleń oraz możliwości i zamiarów tłumaczy słowiańskich tekstów religijnych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 125-129  szczegóły 
39.artykuł: Siatkowska Ewa: Tradycja i dynamizm współczesnych przekładów Biblii na polski, czeski i górnołużycki. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 11-19  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matecka Małgorzata: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 168-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Baranowa Anna: Wagner, "Gesamtkunstwerk" i moderniści. W kręgu utopii języka uniwersalnego. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46 (1998) z. 4 s. 89-121 (nt. Wagnerowskiej koncepcji dzieła totalnego "Gesamtkunstwerk", jej od...) szczegóły 
43.artykuł: Mongini Maria Adelaide: Il ruolo dell'immagine nei due codici del "Libellus de Suplemento Legende Prolixe Virginis Beate Catherine de Senis". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 179-205 (analiza rysunków brata Tomasza Antoniego ze Sieny zwanego Caffarinim w...) szczegóły 
44.artykuł: Patyra Jowita: Zagadnienie średniowiecznej narracji obrazowej (Wybrane stanowiska badawcze). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 71-84 (nt. pokrewieństwa literatury i sztuk plastycznych...) szczegóły 
45.artykuł: Smeyers Katharina, Smeyers Maurits: Un livre de prieres flamand en Pologne (Le Ms. 2943 de la Collection Czartoryski au Musee Narodowe a Cracovie). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 117-138 (dot. miniatur zdobiących modlitewnik; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Japola Józef: Głos, wiara, maska (W.J. Ong a literatura i jej teoria). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 57-69  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziuba Agnieszka: Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 144-146  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelska Dorota: W Kazimierzu o miejscach rzeczywistych i wyobrażonych. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 s. 327-330 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Czermińska Małgorzata: Atobiografia duchowa w dwudziestowiecznej literaturze polskiej. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 34 (1986) z. 1 s. 36-62 (dot. twórcz. aut.: Roman Brandstaetter, Stanisław Brzozowski, Henryk E...) szczegóły 
50.artykuł: Walczak Bogdan: Recenzja językowa - zarzucony gatunek naukowej twórczości językoznawczej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 421-430 (przegląd recenzji językowych od lat 30-tych XIX w....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Borkowska Urszula: Królewna Jadwiga i jej "Książeczka do spowiedzi". Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 83-99 (omów. rękopisu...) szczegóły 
52.artykuł: Fros Henryk: Nasza hagiografia średniowieczna. Stan i potrzeby badań. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 2 s. 163-172  szczegóły 
53.artykuł: Knapiński Ryszard: Nieznana odyseja płockich zabytków. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 4 s. 41-55 (m.in. o wojennych i powojennych losach "Biblii płockiej"...) szczegóły 
54.artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie XVI-wiecznej normy polskiego języka literackiego na przykładzie kontynuantów grupy źr'. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1991) z. 6 s. 31-41 (głównie na materiale XVI-wiecznych przekładów Biblii...) szczegóły 
55.artykuł: Nastalska Joanna: "Miracula" Janowskie z lat 1645-1814. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 2 s. 95-158  szczegóły 
56.artykuł: Plisiecki Piotr: Itinerarium króla Władysława Łokietka (1320-1333). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 2 s. 33-114 (opis podróży Władysława Łokietka na podstawie kronik, roczników, kalen...) szczegóły 
57.artykuł: Starnawski Jerzy: Najdawniejszy obraz poezji polsko-łacińskiej. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 303-309 (nt. rozprawy Józefa Franciszka Ksawerego Molińskiego "Kurzgefasste Dar...) szczegóły 
58.artykuł: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów dialogu w piśmiennictwie polskim średniowiecznym, renesansowym i reformacyjnym. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 34 (1986) z. 1 s. 137-177  szczegóły 
59.artykuł: Stawecka Krystyna: Poezja średniowieczna i nowołacińska w Polsce jako wyraz kultury chrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 95-109  szczegóły 
60.artykuł: Syty Jan: Oznaczanie czasu w średniowiecznych źródłach narracyjnych. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 33 (1985) z. 2 s. 5-45 (m.in. dot. "Rocznika kapituły krakowskiej", "Kalendarza krakowskiego"...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Sielicki Franciszek: Przekłady rusko-polskie i polsko-ruskie w XV wieku. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 29-32  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciejewski Marian: Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 146-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Akt założycielski Stowarzyszenia św. Stanisława. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 196-197 (z 1837; podpisali: Stefan Witwicki, Adam Mickiewicz, Ignacy Domeyko, B...) szczegóły 
64.artykuł: Żbikowski Piotr: Początki romantyzmu w Polsce (Próba rekapitulacji stanu badań). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 311-324  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Dybciak Krzysztof: Uniwersalne wartości współczesnej literatury polskiej. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 613-622  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Chrząstowska Bożena: Psalmów obcowanie w polskiej poezji współczesnej. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 223-244 (dot. m.in. twórczości poetów: Roman Brandstaeter, Anna Kamieńska, Joa...) szczegóły 
67.artykuł: Czajkowska Agnieszka: Niewczesny "Żal rozrzutnika"? (Wobec Mickiewiczowskiego stygmatu w polskiej liryce współczesnej). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 159-173 (recepcja wiersza Adama Mickiewicza "Żal rozrzutnika" w wierszach poetó...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Lichoń Anna, Stykowa Maria Barbara: Literatura na łamach "Ateneum Kapłańskiego" w latach 1909-1989. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 147-181 (bibliografia...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Witkowska Aleksandra: Pauliniana w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, w Lublinie. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 165-173  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matuszczyk Bożena: Informacja gramatyczna w "Słowniku" S.B. Lindego. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 73-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziółek Ewa M.: "Gazeta Krajowa" - "Gazeta Wolna Warszawska" - "Gazeta Warszawska" w 1794 roku. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37 (1989) z. 2 s. 143-166  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Roczniki Humanistyczne 1992 t. 38 (1990) z. 4 s. 130 (fragm. "Prospektu" określającego profil pisma zamieszczonego w numerze...) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skarbek Jan: Jeszcze o "Kurierze Lubelskim" 1830/31. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 409-433  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Barańska Anna: Rola kobiety w powstaniu listopadowym w świetle organów prasowych z lat 1830-1831. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 2 s. 147-174  szczegóły 
75.artykuł: Bender Ryszard: Żydzi w podziemnej polskiej prasie religijnej epoki powstania styczniowego 1862-1864. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 35-43  szczegóły 
76.artykuł: Orłowski Jan: Slavica w prasie lubelskiej lat 1905-1914. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 45-62 (z zakresu polityki i lit., gł. rosyjskiej; m.in. o czasopismach: Ga...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gotfryd Jan, Kołtunowska Elżbieta, Kunowska-Porębna Maria, Stykowa Maria Barbara: Bibliografia literackiej zawartości miesięcznika "W Drodze" 1973-1992. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 159-188 (błednie podane nazw.: Maria Kunowska-Poręba...) szczegóły 
artykuł: Gotfryd Jan, Kołtunowska Elżbieta, Kunowska-Porębna Maria, Stykowa Maria Barbara: Bibliografia literackiej zawartości miesięcznika "W drodze". Roczniki Humanistyczne 1993 t. 41 (1993) z. 1 s. 121-182 (za lata 1973-1991...) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołtunowska Elżbieta: Bibliografia literackiej zawartości miesięcznika "Znak" 1946-1994 (Opracowania). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 287-339  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Belgia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Stykowa Maria Barbara: Rys historyczny literackich kontaktów polsko-belgijskich. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 5 s. 31-49  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Sielicki Franciszek: Aspekty religijne w recepcji rosyjskich pisarzy emigracyjnych w Polsce międzywojennej. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 125-138 (dot. głównie recepcji twórczości Dymitra Mereżkowskiego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Woźniak Anna: Żeńskie istoty mityczne w folklorze polskim i białoruskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 146-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Folklor - sacrum - religia (Streszczenia referatów). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 115-143  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Kupińska Zofia: Obrazy mitologiczne na wybranych przykładach elegii polsko-łacińskiej XVI wieku. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 89-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Ziółek Ewa M.: Samosiera - prawda i legenda. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 2 s. 85-145 (motyw szarży w wąwozie Samosierra m.in. w literaturze polskiej i malar...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Łużny Ryszard: Literatura polska a współczesne zbliżenie kulturowe Ukraińców i Polaków. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 257-269 (tematyka ukraińska w literaturze polskiej od XVI w.; m.in. dot. pisarz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Hadaczek Bolesław: O geopoetyce kresowej. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 245-256 (nt. literackiego obrazu kresów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Jabłońska-Deptuła Ewa: Niektóre wątki "legendy Sobieskiego" na przełomie XVIII i XIX wieku. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 175-187 (m. in. w literaturze i legendzie ustnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Gutowski Wojciech: Wobec "śmierci Boga". (Sytuacje młodopolskie). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 151-164 (motyw śmierci Boga w twórczości m.in. poetów: Maria Komornicka, Bolesł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Baczewski Sławomir: Obraz śmierci w XVII-wiecznych polskich kazaniach pogrzebowych. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 201-229  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: "Cud nad Wisłą". Obrazy wojny polsko-sowieckiej 1920 roku w dramacie popularnym lat dwudziestych. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 123-135  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Trybuchowicz Ewa: Ruch wydawniczy na emigracji w latach 1981-1990. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 115-125  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Historia Katedry Językoznawstwa Ogólnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1999). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 35-49  szczegóły 
93.artykuł: Plezia Marian: Komitet Filologiczny przed stu siedemdziesięciu laty. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 53-59 (nt. działaln. w l. 1815-1817 na Uniwersytecie Wileńskim Komitetu założ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Starnawski Jerzy: Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 223-270  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Kowalczyk Witold: Literaturoznawstwo rusycystyczne na UMCS w Lublinie. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 63-77 (od 1963...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Dyskusja panelowa na temat kondycji obecnej i perspektyw na przyszłość sekcji slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 169-194 ([Wypowiedzi:] Feliks Czyżewski, Mirosława Kawecka, Witold Kołbuk, Mich...) szczegóły 
97.artykuł: Łużny Ryszard: Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 13-31  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Od Redakcji. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 5-12 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Fita Stanisław: Sto lat Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 36 (1988) z. 1 s. 93-105  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Jej dzieje na Sybirze...". Roczniki Humanistyczne 1995 t. 43 z. 4 s. 172-177  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    wiersze (alfabet tytułów)
101.wiersz: Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony, powiedz mi, wasińdźka, czy jestem lubiony... Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 82-83  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
102.artykuł: Duda Henryk: Kiedy "Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka?". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 111-120 (geneza przysłowia...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 131-133  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
104.artykuł: Brajerski Tadeusz: Fleksja przymiotników dzierżawczych typu "Piotrów" i "Annin" w warszawskich zapiskach sądowych z XV i XVI w.. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 6 s. 5-22  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gromadzki Grzegorz: Legenda "De sancto Adalberto episcopo" oraz "Miracula sancti Adalberti". Studium źródłoznawcze. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37 (1989) z. 2 s. 5-75  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brajerski Tadeusz: O języku Kanonu augustiańskiego. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 6 s. 11-30  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brajerski Tadeusz: "Kazania augustiańskie" nie są zabytkiem małopolskim. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 6 s. 25-36 (hipoteza powstania kazań we wschodniej części Mazowsza pod koniec XV w...) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie pisowni typu "krolefniy", "paniy" w "Kazaniach gnieźnieńskich". Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 6 s. 167-171  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brajerski Tadeusz: "Archaizm podhalański" w ludycjach wieśnych z r. 1543. Roczniki Humanistyczne 1994 nt. 41 (1993) z. 6 s. 21-29  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gromadzki Grzegorz: Legenda "De sancto Adalberto episcopo" oraz "Miracula sancti Adalberti". Studium źródłoznawcze. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37 (1989) z. 2 s. 5-75  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
111.wiersz: Na oktawę imiennej rocznicy Jaśnie Oświeconego Książęcia S.P.R. Ignacego hrabi Krasickieo arcybiskupa gnieźnieńskiego, orderów różnych kawalera etc., etc. 1799 Aug. 7. dnia w Łowiczu wiersz. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 77-78 (wiersz dedykowany Ignacemu Krasickiemu; podpisany kryptonimem MSB...) szczegóły 
112.wiersz: "Przywitanie Jaśnie Oświeconego Księcia JMci Biskupa Warmińskiego, od Drukarni Groellowskiej, gdy ją odwiedzić raczył roku 1780, dnia 1 lipca". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 75 (wiersz dedykowany Ignacemu Krasickiemu...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
113.wiersz: Złote Abecadło. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 271-272 (parafraza psalmu 37 w "Nowo wydanym Kancyonale Pruskim zawierajacym w ...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
114.artykuł: Szcześniak Krystyna: "Złote Abecadło" w kancjonale ewangelickim z początku XIX wieku. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 261-277 (dot. anonimowej parafrazy psalmu 37 pt. "Złote Abecadło" w "Nowo wydan...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Duda Henryk: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay - prekursor "lingwistyki feministycznej". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 663-673  szczegóły 
  Benisławska Konstancja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Brajerski Tadeusz: Słownik rymów Konstancji Benisławskiej. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 6 s. 89-132 (wykazujący rymy i wyrazy rymowane z tomiku "Pieśni sobie śpiewane..."...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
117.wiersz: Białoszewski Miron: Słowa dokładane do wiśniowych wołów. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 99-100  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Duda Henryk: Złożenia typu "fabrykokościół", "śniego-lód" w twórczości Mirona Białoszewskiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 6 s. 87-93  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Nowak Maciej: Religijny wymiar opowiadań Andrzeja Bobkowskiego: "Punkt równowagi", "Spotkanie", "Spadek". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 499-525  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielak Agata: Sylwiczność czy epopeiczność? O dzienniku Andrzeja Bobkowskiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 47-60  szczegóły 
  Bogusławski Wojciech
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brajerski Tadeusz: Tak zwane zwroty adresatywne w "Krakowiakach i góralach" W. Bogusławskiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 6 s. 73-80  szczegóły 
  Brajerski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
122.zgon: Leszczyński Zenon: Pożegnania. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 6 s. 5-10 (zmarł: 24 VII 1997...) szczegóły 
  Budny Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Moszyński Leszek: "Nomina agentis" z formantem -acz w Biblii Szymona Budnego z roku 1572. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 279-289  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chciuk Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Berłowski Paweł: Przestrzeń kreowana w twórczości Andrzeja Chciuka. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 61-76  szczegóły 
  Czapski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Józef Czapski wobec Lwa Tołstoja. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 141-161  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
126.wiersz: Czechowicz Józef: Apokalipsa negatywna. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 467  szczegóły 
127.wiersz: Czechowicz Józef: Dawniej. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 135  szczegóły 
128.wiersz: Czechowicz Józef: Opowiadanie. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 81-82  szczegóły 
129.wiersz: Czechowicz Józef: Przez kresy. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 107  szczegóły 
130.wiersz: Czechowicz Józef: Przez kresy. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 103  szczegóły 
131.wiersz: Czechowicz Józef: Sen sielski. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 55-56  szczegóły 
132.wiersz: Czechowicz Józef: Wieniawa. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 162  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Fert Józef: Czechowicz muzyczny. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 131-143 (m.in. dot. wiersza "Dawniej"...) szczegóły 
134.artykuł: Makowski Adam: Seks, kłamstwa, sielanka i katastrofa (Kilka uwag o recepcji poezji Józefa Czechowicza). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 5-16 (w powojennej Polsce...) szczegóły 
135.artykuł: Parulska Marta: "Jest to obraz człowieka i snu i słowa wyśpiewanego". O poezji onirycznej Józefa Czechowicza. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 145-159  szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tyszczyk Andrzej: "Apokalipsa negatywna" Józefa Czechowicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 467-480  szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Bogumiła: Józef Czechowicz, "Dawne dni". Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 45-54  szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fert Józef: Norwidowski sen Czechowicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 287-301 (interpretacja...) szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Próchniak Paweł: O "Elegii uśpienia". Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 117-129  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kluba Agnieszka: Autopamflet czy apoteoza wyobraźni? O "Opowiadaniu" Józefa Czechowicza. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 91-98  szczegóły 
artykuł: Stankowska Agata: Konstruktor wyobraźni ("Opowiadanie"). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 81-89  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopciński Jacek: Powieszony podpalacz ("Pieśń o niedobrej burzy"). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 31-43  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panas Władysław: Dwadzieścia dwie litery (O "Poemacie" Józefa Czechowicza uwagi wstępne). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 17-30  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tyszczyk Andrzej: Czechowicz i miasto. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 4(2000) z. 1 s. 161-178  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Juszczyk Andrzej: Wołanie przez kresy. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 107-115  szczegóły 
artykuł: Sybilska Katarzyna: Przyjemność intertekstów. O wierszach koncertujących w o-gamie ("Przez kresy" Józefa Czechowicza). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 99-106  szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbankowski Maciej: "Sen sielski". Próba lustracji. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 55-68  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leociak Jacek: Figura zagłady (Wokół "Śmierci" Józefa Czechowicza). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 69-80  szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wroński Marcin: Życie literackie Józefa Czechowicza (Na marginesie wiersza "We czterech"). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 1 s. 179-185  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dantyszek Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Pokrywka Władysław: Heksametr Klonowica w poemacie "Victoria deorum" (ks. XXXI-XXXV) a utwory heksametryczne Dantyszka i Sarbiewskiego. Analiza porównawcza. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 97-103  szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: Biblia i retoryka w polemicznych utworach Jana Dantyszka ("Ionas propheta", i "In hostes gloriosissimae Virginis Mariae". Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 163-170  szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: Biblia i retoryka w polemicznych utworach Jana Dantyszka ("Ionas propheta", i "In hostes gloriosissimae Virginis Mariae. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 163-170  szczegóły 
  Długosz Jan (1415-1480)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Dymmel Piotr: Związki Jana Dugosza z Lublinem. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 99-121  szczegóły 
  Dłuska Maria
    zgon (alfabet autorów)
152.zgon: Leszczyński Zenon: Pożegnania. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 6 s. 5-10 (zmarła: 30 III 1992...) szczegóły 
  Doroszewski Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Karolczuk Agnieszka: O teorii i praktyce poradnictwa językowego Witolda Doroszewskiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 6 s. 69-88  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Brajerski Tadeusz: Podstawowe honoratiwa we wczesnych komediach Fredry. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 43 z. 6 s. 5-69  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Z Przemyśla do Przeszowy" Aleksandra Fredry na tle lwowskich inscenizacji komediowych o tematyce kolejowej. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 387-398  szczegóły 
  Frycz Modrzewski Andrzej
    korespondencja (alfabet autorów)
156.korespondencja: Błazińska Helena: Listy dedykacyjne do Zygmunta II Augusta. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 105-111 (omów. listów: z 1543, 1546, 2 z 1551, 1553, 1565...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gall Anonim
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kras Robert Jan: Dzieła Sallustiusza w wartsztacie Anonima zw. Gallem. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 2 s. 5-33 (nt. recepcji dzieł Sallustiusza w "Kronice"...) szczegóły 
artykuł: Polak Wojciech: Uwagi w sprawie rocznikarskiego źródła "Kroniki" Galla Anonima. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 447-460 (nt. wykorzystania przez Galla Anonima roczników "Annales regni Polon...) szczegóły 
  Gałka Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Kras Paweł: Kariera uniwersytecka Andrzeja Gałki z Dobczyna. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 247-264  szczegóły 
  Gawalewicz Marian
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dunicka Celina: "Królowa Niebios" Mariana Gawalewicza w kontekście "Legendy o Matce Boskiej" Piotra Stachiewicza. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 41 (1993) z. 1 s. 27-44  szczegóły 
  Gołąb Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
160.zgon: Leszczyński Zenon: Pożegnania. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 6 s. 5-10 (zmarł: 25 III 1994...) szczegóły 
  Gomulicki Wiktor
    wiersze (alfabet tytułów)
161.wiersz: Gomulicki Wiktor: Pod melodię walca. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 88  szczegóły 
  Grabowiecki Sebastian
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Abyssus abyssum vocat... Opozycje semantyczne w "Rymach duchownych" Sebastiana Grabowieckiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 77-94  szczegóły 
  Grabowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Kupiszewski Władysław: Uwagi o języku esejów Andrzeja Grabowskiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 239-245 (z tomu "Bardzo straszny dwór"...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
164.wiersz: Grochowiak Stanisław: Walka Jakuba z Aniołem. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 583  szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulawik Adam: Grochowiak nad Jabokiem. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 583-589  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
166.wiersz: Herbert Zbigniew: Brewiarz [z tego cyklu:] Panie wiem że dni moje... Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 7  szczegóły 
167.wiersz: Herbert Zbigniew: Guziki. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 116  szczegóły 
168.wiersz: Herbert Zbigniew: Kant. Ostatnie dni (To naprawdę - naturo - nie świadczy...). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 32-33 (2. wersja utworu z tomu "Epilog burzy" (Wrocław 1998)...) szczegóły 
169.wiersz: Herbert Zbigniew: Kant. Ostatnie dni (To naprawdę źle świadczy...). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 27-28 (1. wersja utworu, druk. w czasopiśmie Odra 1998 nr 2...) szczegóły 
170.wiersz: Herbert Zbigniew: Na marginesie procesu. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 65  szczegóły 
171.wiersz: Herbert Zbigniew: Przepaść Pana Cogito. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 75-76  szczegóły 
172.wiersz: Herbert Zbigniew: Siódmy anioł. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 9-10  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Fert Józef: Norwid - Herbert (Epizod z guzikami). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 97-118 (nt. recepcji C. Norwida przez Zbigniewa Herberta i motywu guzików w tw...) szczegóły 
174.artykuł: Fornari Francesca: Herbert wobec antyku. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 161- 178 (ze streszczeniem na jęz. angielski, tł. Tadeusz Karłowicz...) szczegóły 
175.artykuł: Garbol Tomasz: Dlaczego Klasyk? (O problemie klasycyzmu poezji Zbigniewa Herberta). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 217-230  szczegóły 
176.artykuł: Gutowski Wojciech: Szkic do erotyku (którego nie było) Zbigniewa Herberta. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 119-139 (nt. erotyki w twórczości Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
177.artykuł: Kaliszewski Andrzej: Liryka Herberta (Między klasycyzmen a poetyką faktu). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 179-215  szczegóły 
178.artykuł: Reimann Judit: Węgierska recepcja Herberta. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 239-246  szczegóły 
179.artykuł: Sawicki Stefan: Od strony słabszych. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 5-8 (nt. nt. problematyki moralnej i sakralnej w twórczości Zbigniewa Herbe...) szczegóły 
180.artykuł: Zarębianka Zofia: Pryncypia Pana Cogito albo: dokąd po Herbercie?. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 231-237  szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbol Tomasz, Stradomska Wioletta: Czytanie Herberta. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 247-256 (sprawozdanie...) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Próchniak Paweł: Dwie krople. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 53-63 (interpretacja wiersza...) szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tyszczyk Andrzej: "Kant. Ostatnie dni". Jeden czy dwa teksty. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 27-38 (porównanie 2 wersji wiersza: opublikowanego w czasopiśmie Odra ...) szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nieukerken Arent van: "Mademoiselle Corday" losy poezji publicznej w epoce nieufności. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 141-160  szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doktór Roman: "Na marginesie procesu" Zbigniewa Herberta. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 65-74 (interpretacja wiersza...) szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grądziel-Wójcik Joanna: Odejmowanie istnienia, czyli "Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito". Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 39-51 (ze streszczeniem na jęz. angielski, tł. Tadeusz Karłowicz...) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: "Przepaść Pana Cogito" między antypodami życia. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 75-95 (interpretacja wiersza...) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panas Władysław: Tajemnica siódmego anioła. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 9-26 (interpretacja wiersza...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dybciak Krzysztof: Pierwsza monografia twórczości Herlinga-Grudzińskiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 141-145  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Kudelski Zdzisław: Krytycy krajowi o Herlingu-Grudzińskim (Obieg oficjalny 1945-1988). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 527-547  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ines Albert
    wiersze (alfabet tytułów)
191.wiersz: Ines Albert: Ad apem. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 120 (w jęz. łacińskim...) szczegóły 
192.wiersz: Ines Albert: Inter magnam et parvam sortem differentia. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 122 (w jęz. łacińskim...) szczegóły 
193.wiersz: Ines Albert: Miserum esse qui numquam fuit miser Ad Iosephum Munantium. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 122 (w jęz. łacińskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Stawecka Krystyna: W kręgu Sarbiewskiego - liryka Alberta Inesa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 113-126  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
195.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Ostatnia piosenka wędrownego czeladnika. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 171  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysłouch Seweryna: "Bitwa na równinie Sedgemoor" Jarosława Iwaszkiewicza, czyli o klęsce fundamentalizmu. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 165-172  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Kęt *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Knapiński Ryszard: "Theatrum canonizationis" bł. Jana z Kęt, Rzym 16 lipca 1767 r.. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 4 specjalny s. 33-50 (nt. kanonizacji Jana z Kęt na podstawie relacji spisanej przez Józefa ...) szczegóły 
  Janicki Klemens
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Modlińska Angelika: Stylistyczne właściwości psalmu "In Te, Domine, speravi" Klemensa Janickiego oraz psalmów XXXI i LXXI Heliusa Eobanusa Hessusa i George'a Buchanana. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 27-55  szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupińska Zofia: Motywy tematyczne w "Tristiach" Klemensa Janickiego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 121-133  szczegóły 
  Jarzębski Adam
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Badach Artur: "Statuae cudowne, nie złoteć ale kosztowne", Z dziejów Villa Regia w Warszawie. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 155-175 (nt. fragmentu dzieła poświęconego rezydencji Villa Regia w Warszawie; ...) szczegóły 
artykuł: Gomulicki Juliusz Wiktor: Przy lekturze "Gościńca" Adama Jarzębskiego (Zagadka jednego rymu). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) nr 4 specjalny s. 18-23  szczegóły 
  Jasińska-Wojtkowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: Gotfryd Jan: Bibliografia prac Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej 1951-1996. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 5-21  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
202.ikonografia: Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 3 (fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarkowski Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Bibliografia prac Michała Kaczmarkowskiego za lata 1963-2003. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 9-17 (oprac. Małgorzata Górska...) szczegóły 
204.artykuł: Śp. profesor Michał Kaczmarkowski (24 IX 1934 - 26 III 2003). Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 5-7 (sylwetka pośmiertna...) szczegóły 
  Kallimach Filip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: Mazurczak Małgorzata Urszula: Zur Problematik des Motivs des "Gelehrten im Atelier" am Beispiel des Portraets von Filippo Buonaccorsi auf dem Epitaphium in der Krakauer Dominikanerkirche. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 139-166 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
206.artykuł: Mazurczak Urszula: Philippus Callimachus experiens - vir doctissimus. W poszukiwaniu genezy portretu z epitafium Filippo Buonaccorsiego w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 67-94  szczegóły 
  Kanon Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: Stawecka Krystyna: Andrzej Kanon i jego poezje. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 275-283  szczegóły 
  Kijowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Skórczewski Dariusz: Aby poznać siebie. (Rzecz o Andrzeju Kijowskim - krytyku literackim i publicyście). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 1 s. 17-182 (z bibliografią twórczości krytycznoliterackiej i publicystycznej pisar...) szczegóły 
209.artykuł: Skórczewski Dariusz: Historia uobecniona (O eseju historycznym Andrzeja Kijowskiego). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 561-581 (dot. szkiców z tomu "Listopadowy wieczór" oraz pojedynczych esejów: "K...) szczegóły 
  Kleczyński Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
210.artykuł: Pietrzak Agata: Poglądy estetyczne Jana Kleczyńskiego. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46 (1998) z. 4 s. 151-172  szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolbus Elżbieta: Galateja i Polifem w "Roxolanii" Sebastiana Fabiana Klonowica. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 151-161  szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pokrywka Władysław: Heksametr Klonowica w poemacie "Victoria deorum" (ks. XXXI-XXXV) a utwory heksametryczne Dantyszka i Sarbiewskiego. Analiza porównawcza. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 97-103  szczegóły 
artykuł: Pokrywka Władysław: Metryka Sebastiana Fabiana Klonowica w poemacie "Victoria Deorum" (Księgi XXXI-XXXV). Roczniki Humanistyczne 1992 t. 39/40 (1991/1992) z. 3 s. 123-131  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
213.artykuł: Bobrowski Ireneusz: Inwersja, hyperbaton i grupy eliptyczne w poetyce Jana Kochanowskiego (Ze stanowiska formalnej składni generatywnej). Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 6 s. 51-62  szczegóły 
  Kołakowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: Kowalczyk Witold: Profesor Tadeusz Kołakowski jako badacz "sacrum" w literaturze rosyjskiej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 227-237 (ze streszczeniem na jęz. rosyjski...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: "Pan Balcer w Brazylii" Konopnickiej w kontekście poematów Słowackiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 41 (1993) z. 1 s. 5-26  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
216.artykuł: Bury Małgorzata: Porównania utarte i indywidualne w twórczości T. Konwickiego. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 6 s. 37-57  szczegóły 
  Kozioł Urszula
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
217.artykuł: Gorlińska Maria: Poetyckie poznawanie świata Urszuli Kozioł (Zarys problematyki). Roczniki Humanistyczne 1993 t. 41 (1993) z. 1 s. 65-73  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Kopiczko Andrzej: Posługa duszpasterska biskupa Ignacego Krasickiego w diecezji warmińskiej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 37-57  szczegóły 
219.artykuł: Leszczyński Zenon: Imię Boga u Ignacego Krasickiego. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 623-637  szczegóły 
220.artykuł: Maksimowicz Krystyna: Wokół koligacji rodzinnych Ignacego Krasińskiego z Sewerynem Rzewuskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 59-71  szczegóły 
221.artykuł: Rudnicka Jadwiga: Krasickiego zdanie o Stanisławie Auguście. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 27-35 (nt. kazania wygłoszonego przez pisarza podczas uroczystej koronacji St...) szczegóły 
222.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Uzupełnienia do "Kroniki życia i twórczości Ignacego Krasickiego". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 73-79 (opracowanej przez Zbigniewa Golińskiego; dot. 2 okolicznościowych utw...) szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doktór Roman: Konferencja o Krasickim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 231-233 (sprawozdanie...) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doktór Roman: Komizm w "Panu Podstolim". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 5-26  szczegóły 
  Krzycki Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
225.artykuł: Winiarczyk Agnieszka: Gatunki literackie w poezji dworskiej Andrzeja Krzyckiego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 87-101  szczegóły 
  Kuraszkiewicz Władysław
    zgon (alfabet autorów)
226.zgon: Leszczyński Zenon: Pożegnania. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 6 s. 5-10 (zmarł: 10 III 1997...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lenartowicz Teofil
    korespondencja (alfabet autorów)
227.korespondencja: Fert Józef: Korespondencja Teofila Lenartowicza i Heleny Mickiewiczówny. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 117-130  szczegóły 
  Leszczyński Stanisław (1677-1766)
    kult (alfabet autorów)
228.kult: Gombin Krzysztof: Pośmiertne peregrynacje Stanisława I Leszczyńskiego (Z dziejów poglądów na szczątki królewskie jako pamiątkę narodową i obiekt muzealny). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (200/2001) z. 4 s. 171-194  szczegóły 
  Leszczyński Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
229.artykuł: Gałecki Zygmunt, Karolczuk Agnieszka: Bibliografia prac Zenona Leszczyńskiego opublikowanych w latach 1954-2002. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 9-22  szczegóły 
230.artykuł: Karolczuk Agnieszka: Osobliwości językowe twórczości naukowej Zenona Leszczyńskiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 158-165  szczegóły 
231.artykuł: Karolczuk Agnieszka: Słowe o Jubilacie. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 5-7 (z okazji 70. rocznicy urodzin...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
232.ikonografia: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 3  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Makarski Władysław: Leśmian i Leszczyński - dwa bieguny antroponimicznej rodziny leśnej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 261-277 (nt. genezy nazwiska...) szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowiński Michał: Cieśla-demiurg (O "Chałupie" Bolesława Leśmiana). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 429-435  szczegóły 
  Liebert Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
235.wiersz: Liebert Jerzy: Boża noc. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 437-448  szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowaczyński Piotr: Ciemny anioł Lieberta. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 437-446 (interpretacja wiersza...) szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piołunowicz-Ptaszyńska Eliza: "Adverbia moralia" - emblematyka w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 4 s. 109-132  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łesiów Michał
    listy (alfabet tytułów)
238.listy: Łesiów Michał: Z korespondencji Ryszarda Łużnego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 313-314 (list do Ryszarda Łużnego (z 1997); z koment....) szczegóły 
  Łopaciński Józef Leon
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prószyńska Zuzanna: Kanonika żmudzkiego, Józefa L. Łopacińskiego expensa na obrazy i sztychy podczas rzymskiej podróży w latach 1773-1775. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 4 s. 379-393 (poprawna wersja artykułu zamieszczonego uprzednio z błędami w t. 47 z....) szczegóły 
artykuł: Prószyńska Zuzanna: Kanonika żmudzkiego, Józefa L. Łopacińskiego expensa na obrazy i sztychy podczas rzymskiej podróży w latach 1773-1775. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 253-264 (artykuł zawiera błędy merytoryczne; poprawna wersja zamieszczona ponow...) szczegóły 
  Łużny Ryszard
    listy (alfabet tytułów)
240.listy: Łużny Ryszard: Z korespondencji Ryszarda Łużnego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 314-315 (list do Michała Łesiowa (z 1997); z koment. Michała Łesiowa, s. 313-31...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
241.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Ryszard Łużny i olsztyńskie "Acta Polono-Ruthenica". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 121-136 (m.in. nt. współpracy Ryszarda Łużnego z pismami Studia Polono-Slavi...) szczegóły 
242.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Dorobek folklorystyczny profesora Ryszarda Łużnego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 71-84  szczegóły 
243.artykuł: Gildner Anna: Profesora Ryszarda Łużnego prace o utopii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 61-69  szczegóły 
244.artykuł: Hryckowian Jarosław: Dawne piśmiennictwo ukraińskie w świetle badań Ryszarda Łużnego. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 19-26 (nt. dorobku naukowego...) szczegóły 
245.artykuł: Kołbuk Witold: Moje spotkania z profesorem Ryszardem Łużnym. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/98) z. 7 s. 15-18  szczegóły 
246.artykuł: Kowalczyk Witold: Profesor Ryszard Łużny jako badacz literatury rosyjskiej XVIII wieku. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 39-50  szczegóły 
247.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Ryszard Łużny jako badacz twórczości Stanisława Vincenza. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 111-119  szczegóły 
248.artykuł: Orłowski Jan: Myśl słowiańska Jana Pawła II w pracach profesora Ryszarda Łużnego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 7-16  szczegóły 
249.artykuł: Orłowski Jan: Ryszard Łużny jako inicjator zmian programowych w badaniach literatur wschodniosłowiańskich (Szkic do portretu uczonego). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 47/48 (2000/2001) s. 301-312  szczegóły 
250.artykuł: Piwowarska Danuta: Ryszard Łużny jako puszkinolog. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 51-60  szczegóły 
251.artykuł: Przebinda Grzegorz: Profesor Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 27-37  szczegóły 
252.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Ryszard Łużny o Jana Pawłowym nauczaniu Słowian. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 17-25  szczegóły 
253.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Wkład profesora Ryszarda Łużnego do leksykografii rosyjsko-polskiej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 105-109  szczegóły 
254.artykuł: Woźniak Anna: Profesor Ryszard Łużny w siedemdziesięciolecie urodzin. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/98) z. 7 s. 7-13  szczegóły 
255.artykuł: Woźniak Anna: Ryszarda Łużnego tłumaczenia tekstów literatury rusko-religijnej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 85-104 (z "Bibliografią prac tłumaczeniowych w dorobku Ryszarda Łużnego"...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
256.ikonografia: Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 3 (fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fitas Adam: Funkcje przyrody w "Drodze donikąd" Józefa Mackiewicza (Zarys problematyki). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 481-497  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
258.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciejewski Marian: O wyobraźni lirycznej Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 217-222  szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 3 s. 123-124  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Krupecka Małgorzata: Dobroć jako siła w poezji Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 36 (1988) z. 1 s. 5-65  szczegóły 
261.artykuł: Łaszkiewicz Hubert: Księża uniccy na Nowogródczyźnie. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 201-215 (m.in. nt. związków rodziny poety z klerem unickim...) szczegóły 
262.artykuł: Przechodzki Eligiusz: Mickiewicz-towiańczyk w rosyjskiej opinii społeczno-literackiej do roku 1917. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 87-105  szczegóły 
263.artykuł: Seweryn Dariusz: "A serce...?" Miłość i cierpienie w liryce Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 7-46  szczegóły 
264.artykuł: Seweryn Dariusz: W poszukiwaniu transcendencji (Jeszcze raz o lirykach rzymsko-drezdeńskich). Roczniki Humanistyczne 1991 t. 36 (1988) z. 1 s. 67-91  szczegóły 
265.artykuł: Starnawski Jerzy: Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 223-270  szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sawa Grzegorz: Zabawa w tajemnice. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 271-281 (sprawozdanie...) szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodak Iwona: "Epilog" wśród liryków Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 21-42  szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępniewska Alicja: Analiza homeryckiej struktury rozpoznań w poematach Adama Mickiewicza ("Grażyna", "Konrad Wallenrod"). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 71-99  szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępniewska Alicja: Analiza homeryckiej struktury rozpoznań w poematach Adama Mickiewicza ("Grażyna", "Konrad Wallenrod"). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 71-99  szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chlebowski Piotr: "Rzecz o wolności słowa" Norwida a "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 247-265  szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Opacka Anna: Oralne "residuum" w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 325-341  szczegóły 
artykuł: Stępniewska Alicja: Rola kategorii "anagnorismós" w strukturze homeryckiej "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 285-313  szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: Nazwy zakonów w "Panu Tadeuszu". Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 6 s. 217-228  szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: O lirycznym wymiarze "Ucieczki" Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 5-18  szczegóły 
  Milewski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Starnawski Jerzy: Profesor językoznawstwa ogólnego KUL Tadeusz Milewski. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 45-51  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
274.wiersz: Miłosz Czesław: Młodość. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 165-166  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Królak Tomasz: "Czym jest poezja, która nie ocala...?" Poeta i poezja w wierszach Czesława Miłosza. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 37 (1989) z. 1 s. 5-94  szczegóły 
276.artykuł: Zajączkowska Izabella: Natura w relacji do człowieka i do Boga w powojennej poezji Czesława Miłosza. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 37 (1989) z. 1 s. 97-170  szczegóły 
  Mohiła Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
277.artykuł: Bartnik Czesław S.: Piotr Mohyła jako reformator Cerkwi kijowskiej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 25-33  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kukuszka-Szczytkowska Irena: "Pokuta w kwartanie" Jana Andrzeja Morsztyna - chrześcijanina i poety. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 34 (1986) z. 1 s. 179-194  szczegóły 
  Morsztyn Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
279.wiersz: Morsztyn Zbigniew: Dziecięciu. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 101-102  szczegóły 
280.wiersz: Morsztyn Zbigniew: Emblema 72 (Choćbyś miał serce ukowane z stali...). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 114-115  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nagnajewicz Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
281.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Bibliografia prac Mariana Nagnajewicza za lata 1950-1987. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 10-12  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
282.zgon: Kaczmarkowski Michał: Śp. docent Marian Nagnajewicz. Curriculum et laudatio vitae laboriosae (29 XI 1911 - 17 VI 1987). Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 5-9 (zmarł: 17 VI 1987; z fot., s. 3...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
283.kult: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 146-147 (dedykacja: Pamięci Profesora Mariana Nagnajewicza (29 XI 1911 - 17 VI ...) szczegóły 
  Niemojewski Andrzej
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Wokół "Legend" Andrzeja Niemojewskiego. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 411-428  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
285.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Duch Adama i skandal. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 92  szczegóły 
286.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Królestwo. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 165-166  szczegóły 
287.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Larwa. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 104-105  szczegóły 
288.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: "Ołówkiem" na książeczce o Tunce. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 206  szczegóły 
289.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Znów legenda. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 218-219  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
290.artykuł: Fabian Marzenna: Wielcy Norwida. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) s. 47-114 (Adam Mickiewicz - człowiek i poeta w twórczości Cypriana Norwida...) szczegóły 
291.artykuł: Fert Józef: Norwid - Herbert (Epizod z guzikami). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 1 s. 97-118 (nt. recepcji C. Norwida przez Zbigniewa Herberta i motywu guzików w tw...) szczegóły 
292.artykuł: Kudyba Wojciech: Cypriana Norwida hermeneutyka mowy religijnej. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 179-196  szczegóły 
293.artykuł: Norwid Cyprian Kamil: "Całość żywota dojrzałego". Święci w przekazie pisarskim Norwida. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 197-210  szczegóły 
294.artykuł: Rudnicka Jadwiga: "Gdybyśmy byli żywi, to co innego...". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 129-137 (nt. stosunku Cypriana Norwida do społeczeństwa...) szczegóły 
295.artykuł: Skubalanka Teresa: Językowe właściwości rymów Norwida. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 139-164  szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepczyński Sławomir: Kreacja postaci w "Aktorze" Norwida. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 267-275  szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doktór Roman: Przyczynek do genezy "Assunty" Cypriana Norwida. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 223-230 (nt. inspiracji poematem Karola Brzozowskiego "Sad boży. Obrazek z Bałk...) szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trojanowiczowa Zofia: "Cywilizacja" Norwida. Propozycja nowej lektury. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 277-285  szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Puzynina Jadwiga: "Królestwo" na tle języka i myśli Norwida. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 165-177  szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sawicki Stefan: Pawłowy prorok. (O obrazie autora w "Promethidionie" Cypriana Norwida. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 111-116  szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cedro Adam: "Rzecz, której w literaturze naszej całej nie ma". "Quidam" wobec tradycji epickich. Preliminaria. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 231-246  szczegóły 
302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chlebowski Piotr: "Rzecz o wolności słowa" Norwida a "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 247-265  szczegóły 
303.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Halkiewicz-Sojak Grażyna: Dwa Norwidowe wiersze o wędrówce i trwaniu słowa. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 210-222 (dot. wierszy: "Z listu (Do Włodzimierza Łubieńskiego)", "Znów legenda"...) szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Halkiewicz-Sojak Grażyna: Dwa Norwidowe wiersze o wędrówce i trwaniu słowa. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 210-222 (dot. wierszy: "Z listu (Do Włodzimierza Łubieńskiego)", "Znów legenda"...) szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
305.artykuł: Malik Jakub A.: Spiżowy Adam. Nowaczyński wobec legendy Mickiewicza (Impresja bez pretensji). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 89-104 (nt. stosunku Adolfa Nowaczyńskiego do osoby i twórczości Adama Mickiew...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Zalewska Sławomira: Pamięć i czas w opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 77-101  szczegóły 
  Orzechowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
307.artykuł: Malinowska Jolanta: Colores rhetorici niektórych mów Stanisława Orzechowskiego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 39/40 (1991/1992) z. 3 s. 107-122 (dot.: "De bello adversus Turcas suscipiendo...", "Ad Sigismundum Polon...) szczegóły 
308.artykuł: Malinowska Jolanta: Stanisław Orzechowski - gente Ruthenus. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 57-63  szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Jolanta: Kilka uwag o kompozycji Roczników Stanisława Orzechowskiego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 97-104  szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Jolanta: "Fidei catholicae confessio" Stanisława Orzechowskiego. Wyznanie wiary - apologia. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 113-120  szczegóły 
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Jolanta: Kilka uwag o adresacie listu Stanisława Orzechowskiego "Pro exequiis Sigismundi Iagellonis Poloniae Regis". Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 170-174 (nt. anonimowego adresata ukrytego pod inicjałami A.Q., genezy i znacze...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parandowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
312.artykuł: Joka Maria: Indywidualne warianty comparatora w twórczości Jana Parandowskiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 145-158  szczegóły 
  Pasierb Janusz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
313.artykuł: Mocarska-Tycowa Zofia: O śmierci w poezji ks. Janusza S. Pasierba. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 601-611  szczegóły 
  Piekarczyk Kazimierz
314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Recenzja językowa - zarzucony gatunek naukowej twórczości językoznawczej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 421-430  szczegóły 
  Pigoń Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
315.tekst paraliteracki: Pigoń Stanisław: Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 188-194 (listy do Czesława Zgorzelskiego (2 z 1968) w sprawie powstającej edycj...) szczegóły 
  Plezia Marian
    zgon (alfabet autorów)
316.zgon: Śp. Profesor Marian Plezia. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 129 (zmarł: 3 XI 1996; wspomnienie pośmiertne, z fot....) szczegóły 
  Pociej Hipacy
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Autorzy staropolscy o Wschodzie bizantyńsko-słowiańskim. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 75-87 (dot. także utworu Piotra Skargi "O jedności Kościoła Bożego"...) szczegóły 
  Pogonowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
318.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Zainteresowania slawistyczne Jerzego Pogonowskiego i jego związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 95-101  szczegóły 
  Popławski Mieczysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Cisowska Maria: Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Mieczysława Stanisława Popławskiego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 37-43  szczegóły 
  Potocki Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
320.wiersz: Potocki Wacław: Dziecięciu w pieluchach. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 102  szczegóły 
321.wiersz: Potocki Wacław: Kto nazbyt śpieszy, dwa razy jedno musi robić. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 85  szczegóły 
322.wiersz: Potocki Wacław: Na toż drugi raz. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 85-86  szczegóły 
323.wiersz: Potocki Wacław: Na toż trzeci raz. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 86  szczegóły 
324.wiersz: Potocki Wacław: Płodowi umarłemu w matce żyjącej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 105-106  szczegóły 
325.wiersz: Potocki Wacław: Płodowi z matką umarłemu. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 105-106  szczegóły 
326.wiersz: Potocki Wacław: Sofista. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 75  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
327.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: "Inwentarz podgórskich Majętności", czyli wiersze Wacława Potockiego o kondycji ziemiańskiej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z.1 (2001) s. 5-19  szczegóły 
328.artykuł: Pawlak Wiesław: "Paradoxa theologica" Wacława Potockiego wobec kaznodziejskich "nowin". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 161-186 (nt. wykorzystywania w twórczości konceptu opartego na tropieniu w Piśm...) szczegóły 
329.artykuł: Prejs Marek: Interpretacja cyklu "Pieśni albo Treny od wiosny, lata, jesieni, zimy" wobec tradycji czarnoleskiej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 21-31 ("Pieśni i treny" wobec "Trenów" Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczyk Marta: "Przeklęty jeszcze w matce..." (Jedna ze staropolskich wersji biografii Judasza). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 69-84  szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruchała Janusz S.: Uwagi po lekturze "Moraliów". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 85-95  szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpiński Adam: Epicko-panegiryczne poematy Wacława Potockiego. Problem gatunku na przykładzie "Muzy polskiej". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 113-125  szczegóły 
333.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grześkowiak Radosław: Śmierć i narodziny: paradoksy spotkania. Trzy epitafia Wacława Potockiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 97-112 (nt. cyklu epitafiów; szerzej o utworach: "Dziecięciu w pieluchach", "P...) szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulski Tomasz: Z białego pola. Wacława Potockiego "człowiek igrzysko boże". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 49-59 (motyw porządku świata i ludzkiego losu w utworach cyklu "Ogród nie ple...) szczegóły 
335.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lasocińska Estera: "Period XV" - stoicyzm łużnieńskiego poety. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 61-74  szczegóły 
336.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Bóg w świecie z ciała i krwi. Słowo biblijne w "Pieśniach nabożnych" Wacława Potockiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 33-48  szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gostyńska Dorota: O pożytkach liczenia jaj. Interpretacja epigramu Wacława Potockiego "Sofista". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 75-84  szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzywy Roman: "Sposób zawołanych hetmanów...". Mowa Chodkiewicza z IV księgi "Wojny chocimskiej" Wacława Potockiego - konstrukcja, zaplecze inwencyjne, wymowa ideowa. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49 z. 1 (2001) s. 127-146  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
339.artykuł: Fita Stanisław: Bolesław Prus a wiek XX. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 399-409  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
340.artykuł: Zarębianka Zofia: Widzieć znaczy wiedzieć. Motyw katedry w twórczości Juliana Przybosia. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 173-179  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radwan Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
341.wiersz: Radwan Jan: Radiviliados I 246-378 (Radziwiłł u Muzajosa). Roczniki Humanistyczne 2002 nr 50 z. 3 s. 105-112 (tekst w jęz. łacińskim i tłumaczeniu prozą na jęz. polski...) szczegóły 
342.wiersz: Radwan Jan: Radiviliados II 135-300 (Zdobycie Tarwastu). Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 139-147  szczegóły 
  Riabinin Sergiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
343.wiersz: Riabinin Sergiusz: Co robisz z własnym... = Kak postupaeshh' so svoimi... = Shho robish z vlasnim... Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 118-119 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
344.wiersz: Riabinin Sergiusz: Czy przed Chrystusem... = Kto budet negreshen... = Pered Ihsusom.... Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 119 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
345.wiersz: Riabinin Sergiusz: Dręczony... = Muchimyjj... = Katovanii... Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 117-118 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
346.wiersz: Riabinin Sergiusz: Gdyby Bóg nie ukochał... = Esli b Bog ne ljubil... = Jakshho Bog ljubiv... Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 116 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
347.wiersz: Riabinin Sergiusz: Kwiaty więdną... = Vjanut cvety... = Kvihti v'janut'. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 116 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
348.wiersz: Riabinin Sergiusz: Modlitwa = Molitva = Molitva. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 114-115 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
349.wiersz: Riabinin Sergiusz: Przed krucyfiksem = U kresta = Pered khrestom. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 115 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
350.wiersz: Riabinin Sergiusz: Ramiona Krzyża = Raspjatie = Rozp'jattja. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 112-113 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
351.wiersz: Riabinin Sergiusz: W Chrystusowym Drzewie Krzyża = V Khristovom dereve kresta = V Khistovihm drevih khresta. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 117 (tekst równoległy w jęz. polskim, rosyjskim i ukraińskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
352.artykuł: Różańska-Kokszarowa Eleonora: Z doświadczeń i rozterek tłumacza tekstów religijnych z języka polskiego na rosyjski i ukraiński. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 109-120 (nt. tłumaczenia na jęz. rosyjski i ukraiński wierszy Sergiusza Riabini...) szczegóły 
  Roizjusz Piotr
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Jolanta: Kilka uwag o utworze Piotra Rojzjusza "Baccheidos liber". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 137-149  szczegóły 
  Różewicz Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
354.wiersz: Różewicz Janusz: Majowe nabożeństwo. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 200-201  szczegóły 
355.wiersz: Różewicz Janusz: Trzeciego dnia.... Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 200-201  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
356.wiersz: Różewicz Tadeusz: Ciężar. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 207-208  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
357.artykuł: Kłak Tadeusz: Liryka sodalisa. (O juweniliach poetyckich Tadeusza Różewicza). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 199-211 (dot. wierszy drukowanych w l. 1938-1939 na łamach czasopisma Pod Zn...) szczegóły 
  Różycki Stanisław
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trębska Małgorzata: Wyznanie autora a konfesyjność tekstu. Rozważania na kanwie mów i listów okolicznościowych zawartych w XVII-wiecznej sylwie ewangelickiej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 187-199  szczegóły 
  Rzewuski Seweryn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
359.artykuł: Maksimowicz Krystyna: Wokół koligacji rodzinnych Ignacego Krasińskiego z Sewerynem Rzewuskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 59-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
360.artykuł: Pokrywka Władysław: Heksametr Klonowica w poemacie "Victoria deorum" (ks. XXXI-XXXV) a utwory heksametryczne Dantyszka i Sarbiewskiego. Analiza porównawcza. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 97-103  szczegóły 
361.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrościcki Juliusz A.: Między Wilnem, Rzymem i Antwerpią. O dwóch projektach P.P. Rubensa do sześciu wydań "Lyricorum libri IV" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Officina Plantiniana. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 4 specjalny s. 99-126  szczegóły 
  Sawicki Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
362.artykuł: Gotfryd Jan: Bibliografia prac Stefana Sawickiego 1948-1996. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 5-43 (z fot., s. 3...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
363.artykuł: Panas Władysław: Sąd ostateczny. O jednym ekslibrisie Brunona Schulza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 449-466 (nt. ekslibrisu wykonanego ok. 1920 przez Bruno Schulza dla przyjaciela...) szczegóły 
364.artykuł: Wróblewski Piotr: Metaforyczne obrazy ciemności i nocy w prozie Brunona Schulza. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 431-443  szczegóły 
  Seliga Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
365.artykuł: Starnawski Jerzy: O dwu filologach zmarłych w podeszłym wieku daleko od ojczyzny (Stanisław Seliga, Ignacy Wieniewski). Roczniki Humanistyczne 1996 t. t. 43 (1995) z. 3 s. 101-119  szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
366.wiersz: Sęp-Szarzyński Mikołaj: O wojnie naszej... Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 589  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    proza (alfabet tytułów)
367.proza: Sienkiewicz Henryk: Listy z Podlasia [z tego cyklu:] W kwestii reformy wychowania kobiet. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 133-136 (ze wstępem: Stanisław Fita: Przeoczona młodzieńcza korespondencja Henr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
368.artykuł: Dybciak Krzysztof: Krytycznoliteracka działalność pisarzy (Na przykładzie dyskusji o twórczości Sienkiewicza prowadzonych po II wojnie światowej). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 23-35 (nt. wypowiedzi o twórczości Henryka Sienkiewicza pisarzy m.in.: Witol...) szczegóły 
369.artykuł: Noetzel Olga Bożena: Stylizacja biblijna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 55-86 (z koment.: Od Redakcji, s. 55...) szczegóły 
370.artykuł: Okoń Waldemar: Henryk Sienkiewicz, obrazy i "Quo vadis". Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46 (1998) z. 4 s. 5-39 (nt. związków pisarstwa Henryka Sienkiewicza z malarstwem...) szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stoff Andrzej: Sienkiewiczowskie studium zemsty. (Wątek Adama Nowowiejskiego w "Panu Wołodyjowskim"). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 139-150  szczegóły 
  Skarga Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
372.artykuł: Tazbir Janusz: Kłopotliwy konwertyta. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 2 s. 470-476 (nt. osoby Samuela Maciejowskiego przewijającego się w polemikach toczo...) szczegóły 
373.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Autorzy staropolscy o Wschodzie bizantyńsko-słowiańskim. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 75-87 (dot. także utworu Hipacego Pocieja "Poselstwo do Papieża Rzymskiego Si...) szczegóły 
  Sławińska Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
374.artykuł: [Dedykowane Irenie Sławińskiej:] Roczniki Humanistyczne. Lublin. T. 42: 1994, z. 1: Literatura polska. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1  szczegóły 
375.artykuł: Kaczmarek Wojciech: Bibliografia prac Ireny Sławińskiej 1977-1993. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 137-158  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
376.artykuł: Kudelska Dorota: Artystyczny Rzym Słowackiego. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 363-385 (nt. pobytu Juliusza Słowackiego w Rzymie, jego znajomości i przyjaźni;...) szczegóły 
377.artykuł: Skubalanka Teresa: Symbolika późnych wierszy lirycznych Juliusza Słowackiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 379-390 (dot. wierszy o tematyce religijnej...) szczegóły 
378.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Opacki Ireneusz: Odwrócona elegia ("Na sprowadzenie prochów Napoleona" Juliusza Słowackiego). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 343-361  szczegóły 
  Słucki Arnold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
379.artykuł: Cedro Adam: Wieczność niespójna. O obecności sacrum w poezji Arnolda Słuckiego. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 34 (1986) z. 1 s. 65-134  szczegóły 
  Spiehalski Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
380.wiersz: Spiehalski (Spihalski) Mikołaj: De B[eata] V[irgine] Maria sub similitudine Fontis signati sive in verba "Fons signatus". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 114-115  szczegóły 
381.wiersz: Spiehalski (Spihalski) Mikołaj: De oblatione Infantis Jesu Aeterno Patri peracta a B[eata] V[irgine] Maria se purificante in templo Hierusalem. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 121  szczegóły 
382.wiersz: Spiehalski (Spihalski) Mikołaj: Offerens narcissum B[eatae] V[irgini] Mariae. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 112-113  szczegóły 
383.wiersz: Spiehalski (Spihalski) Mikołaj: Sertum ex liliis et rosis a se B[eatae] V[irgini] Mariae offert. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 112  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
384.artykuł: Starnawski Jerzy: Mikołaj Spiehalski (Spihalski) czciciel Najświętszej Panny. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 105-124  szczegóły 
  Stabro Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
385.wiersz: Stabro Stanisław: I znów na ulicy Szwedzkiej.... Roczniki Humanistyczne 2002 nr 1/2 s. 49  szczegóły 
386.wiersz: Stabro Stanisław: Księżyc nad Golden Bay. Roczniki Humanistyczne 2002 nr 1/2 s. 48  szczegóły 
387.wiersz: Stabro Stanisław: Pod Ścianą Płaczu. Roczniki Humanistyczne 2002 nr 1/2 s. 49  szczegóły 
  Starnawski Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
388.tekst paraliteracki: Starnawski Jerzy: Wanda Szwarcówna (16 lutego 1921 - 26 stycznia 1988). Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 103-108  szczegóły 
  Stefanowski Marian
389.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Styk Maria Barbara: Unici podlascy w dramacie "Bohaterowie wiary" ks. Mariana Stefanowskiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 117-123  szczegóły 
  Szujski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
390.artykuł: Słoczyński Henryk: Smutek pokutników. O poglądach historycznych Matejki i Szujskiego. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 43 z. 4 s. 15-25  szczegóły 
polemika: Krawczyk Jarosław: Bez włosienicy. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 43 z. 4 s. 27-33  szczegóły 
  Szymański Adam (1852 -1916)
391.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Antoni Kamieński - ilustrator "ukochanej książki pokolenia". Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 s. 155-178 (nt. opowiadań "Dwie modlitwy", "Srul z Lubartowa" "Maciej Mazur" i ilu...) szczegóły 
  Szymański Wiesław Paweł
    proza (alfabet tytułów)
392.proza: Szymański Wiesław Paweł: Jeszcze jedno złudzenie. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 99-110  szczegóły 
  Szymborska Wisława
393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiała Edward: O diable współczesnym (Wokół jednego wiersza Szymborskiej). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 591-599 (interpretacja...) szczegóły 
  Szymonowic Szymon
394.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: "Ioel Propheta" Szymona Szymonowica jako przykład parafrazy. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 65-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Towiański Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
395.artykuł: Grzybkowska Teresa: Stattler i Towiański - hermetyzm zobrazowany. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 315-322 (obraz "Machabeusze" Kornelisa Stattlera jako plastyczne wyrażenie pogl...) szczegóły 
396.artykuł: Kasperowicz Bożena: Drabina snu, czyli idee "sztuki życia" w Kole Bożym Andrzeja Towiańskiego. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 43 z. 4 s. 65-75 (nt. poglądów Andrzeja Towiańskiego na sztukę; m.in. o Sewerynie Goszcz...) szczegóły 
  Tuwim Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
397.wiersz: Tuwim Julian: List (Śnieg pada...). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 89  szczegóły 
  Twardowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
398.wiersz: Twardowski Jan: O spacerze po cmentarzu wojskowym. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 218  szczegóły 
399.wiersz: Twardowski Jan: Pan Jezus niewierzących. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 213  szczegóły 
400.wiersz: Twardowski Jan: Suplikacje. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 549  szczegóły 
401.wiersz: Twardowski Jan: Śpieszmy się (Annie Kamieńskiej). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 553  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
402.artykuł: Kamińska Maria: O stylu wierszy ks. Jana Twardowskiego. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 6 s. 81-87  szczegóły 
403.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sulikowski Andrzej: Dwa wiersze ks. Jana Twardowskiego. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 213-221 (dot. także wiersza "Pan Jezus niewierzących"...) szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sulikowski Andrzej: Dwa wiersze ks. Jana Twardowskiego. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 213-221 (dot. także wiersza "O spacerze po cmentarzu wojskowym"...) szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sulikowski Andrzej: "Suplikacje" i "Śpieszmy się" ks. Jana Twardowskiego (Próba interpretacji). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 549-560  szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sulikowski Andrzej: "Suplikacje" i "Śpieszmy się" ks. Jana Twardowskiego (Próba interpretacji). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 549-560  szczegóły 
  Twardowski Kasper
    wiersze (alfabet tytułów)
407.wiersz: Twardowski Kasper: Woda, zdroje, łzy. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 116  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
408.artykuł: Czechowicz Agnieszka: Kasper Twardowski. Między spojrzeniem a językiem. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 103-126  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
409.artykuł: Matuszczyk Bożena: Polski Jeremiasz - biblijno-modlitewna frazeologia w poezji Kornela Ujejskiego. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 639-648  szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Ut poesis pictura - o interpretacji Jana Styki "Chorału" Kornela Ujejskiego. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 43 z. 4 s. 104-118 (ilustracje Jana Styki jako przykład interpretacji plastycznej utworu l...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
411.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Żywe słowo Stanisława Vincenza. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 181-197 (nt. zainteresowania pisarza kulturą ludową...) szczegóły 
412.artykuł: Taylor Nina: Stanisław Vincenz i tradycja kresowa. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 5-17  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
413.artykuł: Sokólska Urszula: Porównania charakteryzujące ludzi i zachowania ludzkie w reportażach Melchiora Wańkowicza. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 391-402  szczegóły 
  Wapowski Bernard
414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziuba Agnieszka: Wczesnorenesansowa kronika polsko-łacińska (Z badań nad prozą Bernarda Wapowskiego). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 113-126  szczegóły 
415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziuba Agnieszka: "Elegia orszańska" Bernarda Wapowskiego. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 115-127  szczegóły 
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
416.artykuł: Borowski Jarosław: Męczennik własnej konwersji - świadectwo "porażonej" wiary (O doświadczeniu sacrum w poezji Aleksandra Wata). Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 19-45  szczegóły 
417.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: "I gdzie ja się zabłąkałem?" ("Buchalteria" wobec wierszy ostatnich Mickiewicza). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 105-156  szczegóły 
  Wiechecki Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
418.artykuł: Leszczyński Zenon: Uwagi o nazwach własnych u Wiecha. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 6 s. 53-67  szczegóły 
  Wieniewski Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
419.artykuł: Starnawski Jerzy: O dwu filologach zmarłych w podeszłym wieku daleko od ojczyzny (Stanisław Seliga, Ignacy Wieniewski). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 101-119  szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    listy (alfabet tytułów)
420.listy: Wierzyński Kazimierz: Listy Kazimierza Wierzyńskiego do Jana Parandowskiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 127-140 ((6 z l. 1946, 1956-1958); ogł., wstęp i przyp.: Paweł Kądziela...) szczegóły 
  Wincenty z Kielczy (Wincenty Dominikanin, Wincenty z Kielc)
421.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Labuda Gerard: Zapiski rocznikarskie w żywotach świętego Stanisława Wincentego z Kielczy. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 2 s. 319-332 (dot. "Vita maior"...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
422.listy: Witkiewicz Stanisław: Listy Stanisława Witkiewicza do Jana Steckiego 1901-1904. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 41 (1993) z. 1 s. 75-84 ((5 z l. 1901, 1902, 1904); ogł., przyp., i wstęp: Stanisław Fita...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
423.artykuł: Kundzicz Barbara: Franciszkanizm w twórczości Stanisława Witkiewicza. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 41 (1993) z. 1 s. 45-64  szczegóły 
  Władysław z Gielniowa *
    wiersze (alfabet tytułów)
424.wiersz: Władysław z Gielniowa : Pieśń o koronce Panny Maryey. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35/36 (1987/1988) z. 5 s. 9-13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
425.artykuł: Libertini Rosangela: Influssi italiani nell'opera di Władysław da Gielniów. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35/36 (1987/1988) z. 5 s. 5-15 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 15...) szczegóły 
  Wojtkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Starnawski Jerzy: Andrzej Wojtkowski (1891-1975) jako historyk polskiej kultury i literatury. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 271-286  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
427.artykuł: Sudariewa Jelena: Prizyvajushhie tishinu. (Obraznye sblizhenija v poehzii papy rimskogo Ioanna Pavla II - Karolja Vojjtyly i arkhiepiskopa Ioanna San-Francisskogo - Shakhovskogo). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 205-214 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
428.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikrut Leszek: "Hiob" Karola Wojtyły na Krymie. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 121-123 (nt. własnego tłumaczenia dramatu na język ukraiński...) szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziedzic Stanisław: "Pieśń polskim i słowiańskim duchem przepojona" (O juveniliach literackich Karola Wojtyły). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 149-160  szczegóły 
  Wójtowicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
430.artykuł: Eckmann Augustyn: Ks. prof. dr hab. Henryk Wójtowicz. (Curriculum vitae). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 5-9 (z wykazem drukowanych prac profesora, s. 11-20...) szczegóły 
  Wujek Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
431.artykuł: Bieńkowska Danuta: Językowy obraz wspólnoty (na materiale Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 65-74  szczegóły 
432.artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
433.artykuł: Kitowska Małgorzata: Stanisław Lack - "pierwszy hierofant Wyspiańskiego". Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36/37 (1988/1989) z. 4 s. 5-22  szczegóły 
434.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Anna: "Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego w świetle intertekstualności (Zmagania z dziedzictwem mistrza Adama - wroga i ojca). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 45-87 (nt. związków dramatu z twórczością Adama Mickiewicza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabojecka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
435.artykuł: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Kilka słów o modernizmie: Malwina Posner-Garfeinowa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 38 (1990) z. 4 s. 117-128 (omów. poglądów pisarki na modernizm zamieszczonych w art.: Kilka słów ...) szczegóły 
  Zagajewski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
436.wiersz: Zagajewski Adam: Ziemia ognista. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 160-161  szczegóły 
  Zan Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
437.artykuł: Sudolski Zbigniew: Zapomniane wartości prozy Tomasza Zana. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 85-98  szczegóły 
  Zgorzelski Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
438.artykuł: [Dedykowane Czesławowi Zgorzelskiemu:] Roczniki Humanistyczne. Lublin. T. 36: 1988, z. 1: Literatura polska. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 36 (1998) z. 1  szczegóły 
439.artykuł: Maciejewski Marian: Profesor Czesław Zgorzelski. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 36 (1988) z. 1 s. 87-91 (tekst laudacji wygł. podczas wręczania Czesławowi Zgorzelskiemu Medalu...) szczegóły 
440.artykuł: Seweryn Dariusz: Czesław Zgorzelski jako badacz Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 175-184  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
441.artykuł: German Iwona: Zestawienie biblijnych odwołań w dziełach Żeromskiego. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 41 (1993) z. 1 s. 85-120  szczegóły 
442.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żeromski Stefan: Stefana Żeromskiego relacje z Podlasia. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 135-143 (obrazy Podlasia w "Dziennikach" pisarza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 136-138  szczegóły 
444.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziuba Agnieszka: Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 144-146  szczegóły 
445.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalska Halina: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 171-180  szczegóły 
446.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Eckmann Augustyn: Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec kultury klasycznej. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 3 s. 89-103  szczegóły 
448.artykuł: Knapiński Ryszard: Ojcowie Kościoła o znaczeniu obrazów w przekazie wiary. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 s. 5-22 (m.in. o poglądach św. Augustyna, Bazylego z Cezarei, Euzebiusza z Ceza...) szczegóły 
449.artykuł: Korolec Jerzy B.: Średniowieczne spory o rozumienie pojęcia cnoty. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 2 s. 293-305  szczegóły 
450.artykuł: Łużny Ryszard: Pisarze baroku wschodniosłowiańskiego oraz ich biblijne lektury. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 51-68 (szerzej o autorach: Dymitr Rostowski, Cyryl Trankwilion Stawroniecki, ...) szczegóły 
451.artykuł: Mnich Roman: Biblejjskaja simvolika v poehzii XX veka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 151-161 (dot. twórców: Bohdan Ihor Antonycz, Marina Cwietajewa, Iwan Franko, Al...) szczegóły 
452.artykuł: Popowski Remigiusz: "Apateia" Boga we wczesnochrześcijańskich wyznaniach wiary. Zarys problemu. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 139-150  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
453.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalska Halina: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 171-180  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grygiel Monika: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 163-167  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
455.artykuł: Deptuła Czesław: Metropolis. Z zagadnień mitu genezy stolic w Europie słowiańskiej. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 2 s. 5-49 (na przykładzie utworów: "Powieść doroczna (Powieść minionych lat)" mni...) szczegóły 
456.artykuł: Kostjukhin Evgenijj: Khristianskie motivy v vostochnoslavjanskom detskom fol'klore. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 161-174 (na przykładzie dziecięcych pieśni bożonarodzeniowych; ze streszczeniem...) szczegóły 
457.artykuł: Kozera Marek: Kobieta w alfabetycznym i systematycznym zbiorze apoftegmatów Ojców Pustyni. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 169-178  szczegóły 
458.artykuł: Łużny Ryszard: Podróż-wędrówka jako zasada kompozycyjna epiki ludowej Słowian wschodnich. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 221-232  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Utwory anonimowe (powszechna)
459.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krynicka Tatiana: Wątki wiosenne w "Carmina Burana". Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 107-119  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Hasła osobowe (australijska)
  Malouf David
460.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maziarczyk Grzegorz: The Limits of the Narratee's Interpretive Competence an Analysis of Direct Address to the Reader in David Malouf's "An Imaginary Life" and John Fowles's "The French Lieutenant's Woman". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 5 s. 79-102 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Handke Peter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
461.artykuł: Tomczuk Jacek: Experimente mit dramatischen Konventionen in Peter Handkes Sprechstuecken. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46/47 (1998/1999) z. 5 s. 103-113 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  IJsewijn Jozef
    zgon (alfabet autorów)
462.zgon: Starnawski Jerzy: Jozef IJsewijn (1932-1998) - badacz literatury polsko-łacińskiej. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 143-145 (zmarł: 27 XI 1998; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Macropedius Georgius
463.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: Motyw syna marnotrawnego w łacińskim dramacie religijnym Renesansu. Na przykładzie dramatu niderlandzkiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 83-95 (porównanie z dramatem Gulielmusa Gnapheusa "Acolastus"...) szczegóły 
  Poulet Georges
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
464.artykuł: Kaczorowski Jerzy: Georges Poulet. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 117-149 (poglądy na postępowanie badawcze krytyki literackiej...) szczegóły 
  Thiry Marcel
    wiersze (alfabet tytułów)
465.wiersz: Thiry Marcel: A Marie Delcourt. Roczniki Humanistyczne 1989 t. 32 (1984) z. 5 s. 6  szczegóły 
466.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sempoux Andre: Marie Delcourt, Alexis Curvers et un poeme de M. Thiry. Roczniki Humanistyczne 1989 t. 32 (1984) z. 5 s. 6 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 10...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
467.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Unia brzeska w historycznej relacji "Kroniki barkałabowskiej". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 65-73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
468.artykuł: Traczuk Jerzy: Z dziejów białoruskiej prasy literackiej do traktatu ryskiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 163-171  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Tematy, motywy (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
469.artykuł: Siwek Beata: Dom i poetycka bezdomność w poezji Białowieżan. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s.97-108 (motyw domu w twórczości członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literack...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Literatura ludowa (białoruska)
    artykuły (alfabet tytułów)
470.artykuł: Woźniak Anna: Żeńskie istoty mityczne w folklorze polskim i białoruskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 146-157  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Arsen'neva Natal'lja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
471.artykuł: Traczuk Jerzy: "Sacrum" w białorukiej poezji emigracyjnej w Stanach Zjednoczonych na przykładzie twórczości Natalii Arsieńniewej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 109-118  szczegóły 
  Skaryna Francihshak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
472.artykuł: Naumow Aleksander: Czy język jest konfesyjny? Uwagi przy przekładaniu Franciszka Skoryny. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 33-41 (dot. przekładania akatystów Franciszka Skoryny...) szczegóły 
  Svajak Kazihmihr
473.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barszczewski Aleksander: Idee służenia Bogu i wartościom chrześcijańskim w "Pamiętniku" białoruskiego księdza - poety Kazimira Swajaka. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 139-145  szczegóły 
  Zjazjulja Andrehjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
474.artykuł: Traczuk Jerzy: Poezja "z ojczystych niw" Andreja Ziaziuli (właśc. ks. Alaksandra Astramowicza). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 215-224  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
475.artykuł: Bulas Ryszarda: Obraz natury we wczesnośredniowiecznej poezji iryjskiej. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 49-55  szczegóły 
476.artykuł: Krajewska Berenika: Brytyjski dramat biblijny. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 35-46 (w latach 1930-1952; m.in. dot. twórcz. autorów: Laurence Housman, Chri...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
    wiersze (alfabet tytułów)
477.wiersz: Kos pustelnik. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 53 (tekst z IX w....) szczegóły 
478.wiersz: Maj. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 53-54 (tekst z IX - X w....) szczegóły 
479.wiersz: Nadejście zimy. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 53 (tekst z IX w....) szczegóły 
480.wiersz: Przypływ. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 53 (tekst z IX w....) szczegóły 
481.wiersz: Wiatr. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 53-54 (tekst z VIII - IX w....) szczegóły 
482.wiersz: Wieczne zimno. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 53 (tekst z XI w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Buchanan George
483.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Modlińska Angelika: Stylistyczne właściwości psalmu "In Te, Domine, speravi" Klemensa Janickiego oraz psalmów XXXI i LXXI Heliusa Eobanusa Hessusa i George'a Buchanana. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 27-55  szczegóły 
  Fowles John
484.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maziarczyk Grzegorz: The Limits of the Narratee's Interpretive Competence an Analysis of Direct Address to the Reader in David Malouf's "An Imaginary Life" and John Fowles's "The French Lieutenant's Woman". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 5 s. 79-102 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Klemens z Ochrydy święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
485.artykuł: Wasilewska Ewa: Problem przekładu "Pochwał" Klemensa Ochrydzkiego na przykładzie "Pochwały Klemensa papieża". Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 23-35 (w aneksie robocze wersje przekładów autorstwa Leszka Moszyńskiego i Ew...) szczegóły 
  Konstantyn Presławski *
    wiersze (alfabet tytułów)
486.wiersz: Konstantyn Presławski : Modlitwa abecadłowa. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 270-271  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
487.artykuł: Sekrecka Mieczysława: Du feminisme litteraire en France au XVIIIe siecle. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 5 s. 5-30 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
488.artykuł: Sekrecka Mieczysława: La theorie de la fiction romanesque durant le siecle des Lumieres. Etude historique. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35/36 (1987/1988) z. 5 s. 17-49 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 49-50...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
489.artykuł: Sobczyński Krzysztof: Contraintes, je vous haisme. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 5 s. 5-26 (nt. dorobku grupy literackiej Pracownia Literatury Potencjalnej - Ouli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Czasopiśmiennictwo (francuska)
490.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matyaszewski Paweł: Le "Journal-Pie" journal contre-revolutionnaire de la fin de la monarche en France. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46/47 (1998/1999) z. 5 s. 81-91 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
491.artykuł: Barańska Ewa: Mit antyczny w dramacie francuskim XX wieku. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 5 s. 5-30 (dot. twórczości autorów: Jean Anouilh, Jean Cocteau, Jean Giraudoux, A...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Augier Emile
492.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barańska Ewa: D' "Antony" a "Gabrielle" ou la faillite du heros romantique. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 5 s. 41-50 (biografia bohatera romantycznego w dramacie francuskim XIX w. na przyk...) szczegóły 
  Billetdoux Francois
493.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołowski Witold: L'absence du personnage de theatre dans les "Chaises" d'Eugene Ionesco et dans "Comment va le monde, mossieu? - Il tourne, mossieu! de Francois Billetdoux. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 5 s. 25-72 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Chateaubriand Francois Rene de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
494.artykuł: Matyaszewski Paweł: Quelques remarques sur l'image de Napoleon chez Chateaubriand. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 5 s. 21-39 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Claudel Paul
495.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczmarek Wojciech: Biblijny teatr No Claudela: "Le Festin de la Sagesse". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 15-22  szczegóły 
  Dumas Alexandre (ojciec)
496.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barańska Ewa: D' "Antony" a "Gabrielle" ou la faillite du heros romantique. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 5 s. 41-50 (biografia bohatera romantycznego w dramacie francuskim XIX w. na przyk...) szczegóły 
  Flaubert Gustave
497.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowieska Elżbieta: Madame Bovary et Therese Desqueyroux l'evasion impossible. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 5 s. 57-90 (porównanie z powieścią Francoise Mauriaca "Teresa Desqueyroux"; ze str...) szczegóły 
  Gheon Henri
498.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołowski Witold: Un cas limite et les limites d'un cas - la "celebration" D'Henri Gheon. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46/47 (1998/1999) z. 5 s. 5-79 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
499.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołowski Witold: Un cas limite et les limites d'un cas - la "celebration" D'Henri Gheon. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46/47 (1998/1999) z. 5 s. 5-79 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Huguenin Jean-Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
500.artykuł: Babiński Szczepan: Jean-Rene Huguenin czyli przerwana młodość. W 30. rocznicę śmierci. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 5 s. 101-106  szczegóły 
  Huysmans Joris Karl
501.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociubińska Edyta: Permanence du naturalisme dans la quete artistique de Joris-Karl Huysmans: "A vau-l'eau", "A Rebours", "La-Bas". Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 5 s. 25-47  szczegóły 
502.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociubińska Edyta: Permanence du naturalisme dans la quete artistique de Joris-Karl Huysmans: "A vau-l'eau", "A Rebours", "La-Bas". Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 5 s. 25-47  szczegóły 
503.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociubińska Edyta: Permanence du naturalisme dans la quete artistique de Joris-Karl Huysmans: "A vau-l'eau", "A Rebours", "La-Bas". Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 5 s. 25-47  szczegóły 
  Ionesco Eugene
504.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołowski Witold: L'absence du personnage de theatre dans les "Chaises" d'Eugene Ionesco et dans "Comment va le monde, mossieu? - Il tourne, mossieu! de Francois Billetdoux. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 5 s. 24-72 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Lamennais Felicite Robert de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
505.artykuł: Hanna : Lamennais i Polacy. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 2 s. 226-240  szczegóły 
  Le Clezio Jean-Marie Gustave
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
506.artykuł: Wyss Antoine: A la poursuite de sacre en compagnie de J.M.G. Le Clezio. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35/36 (1987/1988) z. 5 s. 51-61 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 62...) szczegóły 
  Mauriac Francois
507.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowieska Elżbieta: Madame Bovary et Therese Desqueyroux l'evasion impossible. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 5 s. 57-90 (porównanie z powieścią "Pani Bovary" Gustave Flauberta; ze streszcz. w...) szczegóły 
  Merimee Prosper
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
508.artykuł: Barańska Ewa: Reflexions sur le "Theatre de Clara Gazul". Merimee dramaturge romantique?. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 5 s. 5-20 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
509.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Babińska Teresa: De "Lokis" de Merimee. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 5 s. 93-99 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 99-100...) szczegóły 
  Milosz Oscar Vladislas de Lubicz
510.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławińska Irena: Misterium mesjańskie Oskara Miłosza "Mephiboseth". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 7-12  szczegóły 
  Modiano Patrick
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
511.artykuł: Uliasz Stanisław: Le personnage en quete d'identite dans les romans de Patric Modiano: a la recherche du passe, du temps, du Paris d'antan. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 5 s. 47-75 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
512.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uliasz Edyta: "La Petite Bijou" - permanence des motifs dans le dernier roman de Patrick Modiano. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 5 s. 27-42 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Montherlant Henry de
513.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stachniak Judyta: Jeanne la Folle. Quelques considerations sur le personnage Montherlantien face aux sources historiques. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 5 s. 25-46 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Stachniak Judyta: Trois figures feminines face a la passion amoureuse et la passion du pouvoir. "La Reine morte" et le "Cardinal d'Espagne" de Montherlant. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 5 s. 43-77 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
514.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stachniak Judyta: Trois figures feminines face a la passion amoureuse et la passion du pouvoir. "La Reine morte" et le "Cardinal d'Espagne" de Montherlant. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 5 s. 43-77 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Peguy Charles
515.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pereira Katarzyna R.: "Szema" Karola Peguy. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 5 s. 5-24  szczegóły 
  Perec Georges
516.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobczyński Krzysztof: L'objet iconique dans "La vie mode d'Emploi" de Georges Perec. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46/47 (1998/1999) z. 5 s. 5-50 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Rivarol Antoine de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
517.artykuł: Matyaszewski Paweł: Deux siecles de reflexion critique sur la pensee politique d'Antoine de Rivarol (1753-1801). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 5 s. 31-50 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
518.artykuł: Frejlich Andrzej: Jak mnich stawał się aniołem. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 37-48 (nt. m.in. literackiego wizerunku pustelników; szerzej o twórczości Neo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Nonnos z Panopolis *
    wiersze (alfabet tytułów)
519.wiersz: Nonnos z Panopolis : Parafraza Ewangelii św. Jana (1, 1-45 = J 1, 1-14). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 11-112  szczegóły 
520.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójtowicz Henryk: Chrystianizacja poematu "Dionysiaka" Nonnosa z Panopolis. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 99-109  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
521.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 113-127  szczegóły 
522.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głos Bożena: Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 139-141  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
523.artykuł: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 129-131 (rec. ks.: The Cambridge Companion to Greek Tragedy. [Red.] P.E. Easter...) szczegóły 
524.artykuł: Iwanek Małgorzata: Kategoria strony w późnoantycznych scholiach do "Texnh grammatikh" Dionizjosa Trakla. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 43-55  szczegóły 
525.artykuł: Narecki Krzysztof: Rozwój pojęcia "logos" we wczesnej myśli greckiej. Cz. I: Epika i liryka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 21-49 (dot. autorów: Alkajos, Alkman, Anakreont, Archiloch, Bakchylides, Hezj...) szczegóły 
526.artykuł: Widok Norbert: Akomodacja terminu "trias". (Od Teofila z Antiochii do Grzegorza z Nazjanzu). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 185-200  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
527.artykuł: Kulig Katarzyna: Człowiek wobec czasu u wybranych presokratyków. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 63-73 (dot. twórczości: Talesa z Miletu, Anaksimandrosa, Empedoklesa, Pit...) szczegóły 
528.artykuł: Swoboda Antoni: Problematyka śmierci w literaturze i filozofii starożytnej niechrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kaczyńska Elwira: Raz jeszcze o grobie Dzeusa na Krecie. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 95-124  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
    wiersze (alfabet tytułów)
530.wiersz: Hymn do Demeter. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 5-22 (przypisy i komentarz: Włodzimierz Appel: Homerycki "Hymn do Demeter"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aischylos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
531.artykuł: Chodkowski Robert Roman: Historia przekazu i krytyki tekstów Ajschylosa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 5-15  szczegóły 
532.artykuł: Chodkowski Robert Roman: Tragedia Ajschylosa jako widowisko teatralne. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 39/40 (1991/1992) z. 3 s. 5-16  szczegóły 
533.artykuł: Vita Aeschyli [fragm.]. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 58-60 (fragm. kompilacyjnego dzieła "Vita Aeschyli"; wyd.: Robert Roman Chodk...) szczegóły 
534.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodkowski Robert Roman: Nieobecność Atossy w kommosie "Persów" Ajschylosa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 47-54  szczegóły 
  Aristophanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
535.artykuł: Dymińska Katarzyna: Sofokles w komediach Arystofanesa. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 43-51  szczegóły 
536.artykuł: Podbielski Henryk: Czym są pisma "eksoteryczne" Arystotelesa?. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 53-65 (przegląd starożytnych i nowożytnych opinii na temat rodzajów i charakt...) szczegóły 
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
537.artykuł: Babiński Marian: Wokół toposu. Stanowisko Arystotelesa w niektórych kwestiach logicznych. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 15-28  szczegóły 
538.artykuł: Podbielski Henryk: Starożytne świadectwa o Arystotelesie. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 93-100  szczegóły 
539.artykuł: Stefańczyk Andrzej Piotr: "Pisteis" w argumentacji retorycznej u Arystotelesa. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 21-32  szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podbielski Henryk: Założenia "Retoryki" Arystotelesa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 89-97  szczegóły 
  Diogenes z Apolonii *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
541.artykuł: Narecki Krzysztof: Metodologia nowoczesnej rozprawy naukowej według Diogenesa z Apolonii. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 5-13  szczegóły 
  Dionysios Thraks *
542.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popowski Remigiusz: Dionizjos Trak i jego "Gramatyka". Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 59-87  szczegóły 
  Epicharmos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
543.artykuł: Narecki Krzysztof: Logos we fragmentach Epicharma. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 5-27  szczegóły 
  Euagrios z Pontu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
544.artykuł: Nieścior Leon: Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 203-229  szczegóły 
  Euripides *
545.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewandowicz Janusz: Literackie dziedzictwo mitu Dionizyjskiego w "Bachantkach" Eurypidesa. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 3 s. 29-58  szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodkowski Robert R.: Mowa gońca w "Hekabie" Eurypidesa (518-582). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 71-78  szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    wiersze (alfabet tytułów)
547.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 167 (Na uczty w kościołach). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
548.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 192 (Na niszczycieli grobów). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
549.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 72 (Na matkę). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
550.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 8 (Na Bazylego Wielkiego). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
551.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 82 (Do samego siebie). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
552.artykuł: Łanowski Jerzy: Nad księgą epigramów świętego Grzegorza z Nazjanzu. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 81-89  szczegóły 
  Herakleitos z Efezu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
553.artykuł: Narecki Krzysztof: Księga Heraklita z Efezu i jej losy. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 5-20  szczegóły 
554.artykuł: Narecki Krzysztof: O kosmologicznej roli ognia. Z rozważań nad heraklitejską wizją świata. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 61-73  szczegóły 
555.artykuł: Narecki Krzysztof: O zasadzie tożsamości przeciwieństw w myśli Heraklita z Efezu. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 5-44  szczegóły 
556.artykuł: Narecki Krzysztof: Rola zmysłów i duszy człowieka w heraklitejskiej teorii poznania. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 5-18  szczegóły 
557.artykuł: Narecki Krzysztof: Rozwój pojęcia "logos" we wczesnej myśli greckiej (Cz. II: Idea logosu u Heraklita z Efezu). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 5-41  szczegóły 
558.artykuł: Narecki Krzysztof: Stosunek Heraklita z Efezu do wielkich przedstawicieli tradycyjnej kultury greckiej. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 5-34  szczegóły 
  Homeros *
559.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: "Iliada" i "Odyseja" dla maluczkich. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 316-326 (nt. skróconych i adaptowanych dla potrzeb uczniów wydań eposów...) szczegóły 
560.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: "Iliada" i "Odyseja" dla maluczkich. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 315-326 (nt. skróconych i adaptowanych dla potrzeb uczniów wydań eposów...) szczegóły 
  Kallimachos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
561.artykuł: Narecka Alicja: Tradycja i nowatorstwo w hymnach Kallimacha. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 105-117 (dot. utworów: "Hymn do Zeusa", "Hymn do Apolollina", "Hymn do Artemidy...) szczegóły 
562.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Narecka Alicja: Kallimacha hymn "Na kąpiel Pallady". Próba analizy. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 39-50  szczegóły 
  Kallistratos *
    proza (alfabet tytułów)
563.proza: Kallistratos : Opisy. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 89-104  szczegóły 
564.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kraus Urszula: Realizacja założeń poetyki aleksandrynizmu w "Opisach" Kallistratosa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 71-86  szczegóły 
artykuł: Popowski Remigiusz: Orfizm w "Opisach" Kallistratosa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 119-127  szczegóły 
artykuł: Popowski Remigiusz: Rzeźba w teorii Kallistratosa. Techne - mimesis - theoria. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 77-87 (na podstawie analizy "Opisów"...) szczegóły 
  Ksenophon *
565.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzcionowski Lech: Wojna i religia w "Anabazie" Ksenofonta. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 69-80  szczegóły 
  Parmenides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Narecki Krzysztof: Logos w myśli Parmenidesa z Elei. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 3 s. 5-27  szczegóły 
  Philostratos II Flavius *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
567.artykuł: Popowski Remigiusz: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 135-136 (rec. ks.: Alain Billault: L'univers de Philostrate. Bruxelles 2000...) szczegóły 
568.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: Poglądy Apoloniusza z Tyany na ofiary i modlitwę w dziele Filostrata. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 133-136  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
569.artykuł: Dawidowicz Tadeusz: Narrator w diegematycznych dialogach Platona. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 21-37  szczegóły 
570.artykuł: Lewandowicz Grażyna: Relacja pojęć logos - mytos w pismach Platona. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 81-91  szczegóły 
  Plutarchos *
571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 166  szczegóły 
572.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzcionkowski Lech: Plutarcha "Vita Solonis" 8, 4-6 i Tesmoforia attyckie. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 33-65  szczegóły 
573.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwanek Małgorzata: Etiologie związane z religią grecką w "Tezeuszu" Plutarcha z Cheronei. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 59-80 (dot. żywota Tezeusza...) szczegóły 
  Sophokles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
574.artykuł: Kochanek Piotr: Dniowość bohaterów w tragediach Sofoklesa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 23-48  szczegóły 
575.artykuł: Vita Sophoclis. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 6-23 (ze wstępem i komentarzem tłumacza: Życie Sofoklesa (Wstęp - przekład -...) szczegóły 
576.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodkowski Robert Roman: Inaczej o "Antygonie" Sofoklesa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 37-56  szczegóły 
artykuł: Chodkowski Robert Roman: Motywacja czynu Antygony w tragedii Sofoklesa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 75-88  szczegóły 
artykuł: Chodkowski Robert R.: Reminiscencje ajschylejskie w parodoksie "Antygony" Sofoklesa. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z.3 s. 19-28  szczegóły 
  Theophrastos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
577.artykuł: Wójtowicz Henryk: Demokryt w relacji Teofrasta. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 29-37 (nt. relacji o Demokrycie i jego poglądach w pismach Teofrasta...) szczegóły 
578.artykuł: Wójtowicz Henryk: Znaczenie wyrazu theoria u Teofrasta. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 99-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
579.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
580.artykuł: Popowski Remigiusz: Semantyka form imperatiwu w Listach Pawła z Tarsu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 21-55  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    wiersze (alfabet tytułów)
581.wiersz: Psalm 36. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 47/48 (2000/2001) z. 7 s. 275-276  szczegóły 
582.wiersz: Psalm 37. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 47/48 (2000/2001) z. 7 s. 273-275  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
583.artykuł: Knapiński Ryszard: Biblia pauperum - czy rzeczywiście księga ubogich duchem?. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 223-245 (nt. genezy i przeznaczenia biblii...) szczegóły 
584.artykuł: Komornicka Anna M.: Motyw drogi w Księgach Mądrościowych Starego Testamentu. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 117-131 (dot. ksiąg: Przysłów, Hioba, Koheleta, Mądrości (Salomona), Mądrości (...) szczegóły 
585.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
586.artykuł: Siatkowska Ewa: Tradycja i dynamizm współczesnych przekładów Biblii na polski, czeski i górnołużycki. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 11-19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
587.artykuł: Karzarnowicz Jarosław: "Czas wieczny" a czas gramatyczny. Formy czasowe w cerkiewnosłowiańskich przekładach psalmu I. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 279-287  szczegóły 
588.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Gnapheus Gulielmus
589.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: Motyw syna marnotrawnego w łacińskim dramacie religijnym Renesansu. Na przykładzie dramatu niderlandzkiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 83-95 (porównanie z dramatem Georgiusa Macropediusa "Asotus, evangelica de fi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Valjan A.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
590.artykuł: Kavaljouh Sjargejj: Shmatmouhnaja litaratura Vjalihkaga Knjastva Lihtouhskaga jak agul'naja spadchyna narodauh sjarehdne-uhskhodnjajj Euhropy (na prykladze versha A. Valjana "Da Paljakauh i da Litvy"). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 119-128 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
591.artykuł: Swoboda Antoni: Problematyka śmierci w literaturze i filozofii starożytnej niechrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
592.artykuł: Wójtowicz Henryk: Mistycyzm w religii rzymskiej. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 11-19 (i jego świadectwa literackie; referat wygłoszony na Walnym Zjeździe Po...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
593.artykuł: Eckmann Augustyn: Koncepcja przyjaźni w dziełach św. Augustyna. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 231-241  szczegóły 
594.artykuł: Eckmann Augustyn: Obraz Boga w człowieku według świętego Augustyna. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 75-84  szczegóły 
595.artykuł: Swoboda Antoni: Matka w pismach filozoficznych św. Augustyna. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 67-80 (dot. św. Moniki...) szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jabłońska Urszula: Augustyńska krytyka kultu Kybele w "De civitate Dei". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 91-97  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
597.korespondencja: Eckmann Augustyn: Dialog listowny św. Augustyna z Nektariuszem. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 57-93 (dot. korespondencji z l. 408-409...) szczegóły 
  Caesar Caius Iulius
598.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczyk Marian: "Wojna aleksandryjska" - autor i dzieło. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 129-138 (hipoteza przypisująca autorstwo tekstu Aulusowi Hircjuszowi...) szczegóły 
  Cezary z Arles święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
599.artykuł: Grzywaczewski Józef: Pogłębianie wiedzy religijnej jako obowiązek chrześcijanina według Cezarego z Arles. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 249-261  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
600.artykuł: Kuczyńska Jadwiga: Cycero wzorem dla norymberskiej Rady?. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 109-113 (nt. przedstawienia Cycerona na fresku z 1438 zdobiącym Salę Rady w Pał...) szczegóły 
601.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kornacka Krystyna: Stylizacja dramatyczna form podawczych w tekście czterech mów Cycerona przeciwko Katylinie. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 21-32  szczegóły 
602.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kornacka Katarzyna: Patos i jego realizacja stylistyczna w mowie Cycerona "Pro Sexto Roscio Amerino". Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 41-70  szczegóły 
  Horatius Quintus Flaccus
    wiersze (alfabet tytułów)
603.wiersz: Horacy : Carmen III 30 (Pomnik sobie wzniosłem...). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 147  szczegóły 
604.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarzycka-Stańczak Krystyna: "Dis amicum... carmen". ("Pieśń Wiekowa" Horacego i jej kontekst historyczno-literacki). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 103-114  szczegóły 
  Lactantius Lucius Caecilius Firmianius
605.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtczak Jerzy: Verba sentiendi, dicendi i opinandi w "Epitome Divinarum Institutionum" Laktancjusza. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 179-183  szczegóły 
  Lucanus Marcus Annaeus
606.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 164  szczegóły 
  Lucretius Carus Titus
607.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stawecka Krystyna: Lukrecjuszowy hymn do Wenery. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 17-20  szczegóły 
  Marcus Aurelius Antonius
608.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łuka Agata: Wartość semantyczna greckich substantywizacji Marka Aureliusza. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 67-92 (w "Rozmyślaniach"...) szczegóły 
  Nepos Cornelius
609.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Małgorzata: Synonimy jako wykładniki spójności w tekście "Vitae Miltiadis" Korneliusza Neposa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 33-47  szczegóły 
  Orosius Paulus
610.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obrycki Kazimierz: Znaczenie liczb w "Historii" Pawła Orozjusza. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 243-248  szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
611.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarzycka-Stańczak Krystyna: Vates peritus. Ostatnie ogniwo corpus eroticum Owidiusza. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 51-69 (dot. utworów: "Ars amatoria" [Sztuka kochania], "Remedia amoris" [Leka...) szczegóły 
612.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zając Dorota: "Ibis" Owidiusza - analiza literacka poematu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 39/40 (1991/1992) z. 3 s. 47-70  szczegóły 
613.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarzycka-Stańczak Krystyna: "Idem sacra cano..." Poeta i prynceps w "Fasti" Owidiusza. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 5-26  szczegóły 
614.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarzycka-Stańczak Krystyna: Vates peritus. Ostatnie ogniwo corpus eroticum Owidiusza. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 51-69 (dot. utworów: "Ars amatoria" [Sztuka kochania], "Remedia amoris" [Leka...) szczegóły 
  Plautus Titus Maccius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
615.artykuł: Dyjakowska Hanna: Zakochani młodzieńcy w komediach Plauta. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 39/40 (1991/1992) z. 3 s. 19-45  szczegóły 
  Prudentius Aurelius Clemens
616.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 163  szczegóły 
  Sedulius *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
617.artykuł: Wójtowicz Henryk: Recepcja Owidiusza u Seduliusza. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 3 s. 77-88  szczegóły 
618.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójtowicz Henryk: Alegoreza w "Paschale carmen" Seduliusza. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 93-109  szczegóły 
artykuł: Wójtowicz Henryk: Apostrofa i eksklamacja w "Paschale carmen" Seduliusza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 81-100 (z fragmentami poematu...) szczegóły 
  Seneca Minor Lucius Annaeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
619.artykuł: Wesołowska Elżbieta: A bogowie dawno odeszli. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 49-58 (nt. poglądów religijnych Seneki...) szczegóły 
  Statius Publius Papinius
620.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 165  szczegóły 
621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Henryk: Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 164-165  szczegóły 
  Terentius Publius Afer
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
622.artykuł: Dagilis Monika: Ideał człowieka - humanisty u Terencjusza. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 51-61 (dot. głównie komedii: "Andria", "Adelphoe"...) szczegóły 
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
623.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Babiński Marian: Motywy inwencyjne w pierwszej księdze "Ad nationes" Tertuliana. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 153-166  szczegóły 
624.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Babiński Marian: Środki perswazyjne w piśmie Tertuliana "Ad Scapulam" - proteście wobec prześladowań chrześcijan. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 39/40 (1991/1992) z. 3 s. 73-86  szczegóły 
625.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Babiński Andrzej: "Apologetyk" Tertuliana - motywy inwencyjne i kompozycja utworu. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 57-114  szczegóły 
626.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Babiński Marian: Tertuliana "De testimonio animae" jako utwór swoiście publicystyczny. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 63-75  szczegóły 
627.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Babiński Marian: O "Scorpiace" Tertuliana. Motyw skorpiona w apologii męczeństwa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 153-160  szczegóły 
  Vergilius *
628.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarzycka-Stańczak Krystyna: Iste deus. Adres dedykacyjny "Bukolik" Wergiliusza. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 139-151  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
    artykuły (alfabet tytułów)
629.artykuł: Fros Henryk: Średniowieczne miracula jako przedmiot badań historycznych na marginesie kilku publikacji. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 363-370  szczegóły 
630.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Z dziejów wpływów iroszkockich na Europę: święty Findan z Rheinau. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 33-39 (sylwetka świętego na podstawie anomimowego "Vita Findani" z końca IX w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Archipoeta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
631.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Metra quaedam Archipoetae. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 85-106 (dot. twórczości Archipoety...) szczegóły 
  Gracjan z Bolonii *
632.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczuk Arkadiusz: Iluminowane kodeksy rękopiśmienne "Discordatium canonum concordia" Gracjana (Zarys problematyki badawczej). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 4 s. 349-353  szczegóły 
  Tomasz z Cantimpre święty *
633.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Leszek: "Poloni dicunt..." wzmianki dotyczące Polski na kartach "Liber de natura rerum" Tomasza z Cantimpre. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 601-622  szczegóły 
  Wenancjusz święty *
634.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gacia Tadeusz: Motyw krzyża w twórczości Wenancjusza Fortunata na przykładzie "Vexilla regis". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 101-112  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
635.artykuł: Dubrowska Małgorzata: "Der gute Ort in Weissensee" Juergen Rennerts - Zeugnis fuer Aufbluehen und die Vernichtung der juedischen Kultur in Berlin. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46/47 (1998/1999) z. 5 s. 93-102 (nt. kultury i literatury niemieckiej tworzonej przez twórców pochodzen...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
636.artykuł: Forderer Christof: Der Doppelgaenger als positives Phaenomen. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 5 s. 25-40 (motyw sobowtóra w twórczosci autorów: Jean Paul, Ernst Theodor Amadeus...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Boerne Ludwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
637.artykuł: Jakubów Marek: Satirische Schreibweise bei Ludwig Boerne. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 5 s. 41-53 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 54...) szczegóły 
  Curtis Ernst Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
638.artykuł: Kasperowicz Ryszard: Ernst R. Curtis i ostatnia Aleksandria. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46 (1998) z. 4 s. 247-252 ([rec. ks.: ] Kosmopolis der Wissenschaft. E. R. Curtis und das Warburg...) szczegóły 
  Hessus Helius Eobanus
639.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzisz Andrzej: Postać Boga w "Heroidach" Heliusa Eobanusa Hessusa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 129-137  szczegóły 
640.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Modlińska Angelika: Stylistyczne właściwości psalmu "In Te, Domine, speravi" Klemensa Janickiego oraz psalmów XXXI i LXXI Heliusa Eobanusa Hessusa i George'a Buchanana. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 27-55  szczegóły 
  Honigmann Barbara
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
641.artykuł: Dubrowska Małgorzata: Juedinnen auf Wanderschaft. Frauengestalten im literarischen Schaffen Barbara Honigmanns. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 5 s. 73-86 (dot. utworów: "Roman von einem Kinde", "Eine Liebe aus nichts" "Sohara...) szczegóły 
  Hugon Herman
642.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hałoń Joanna: W poszukiwaniu źródeł inspiracji czyli o dwóch polskich wersjach "Pia desideria" Hermana Hugona. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 127-160 (dot. "Pobożnych pragnień" Aleksandra Teodora Lackiego oraz "Nabożnych ...) szczegóły 
  Thietmar von Merseburg *
643.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prucnal Dariusz: Władca chrześcijański w "Kronice" Thietmara biskupa merseburskiego. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 2 s. 5-36  szczegóły 
  Wiechert Ernst Emil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
644.artykuł: Eggert Hartmut: Schwierigkeiten mit Ernst Wiechert. Innerlichkeit und Innere Emigration. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 5 s. 5-22 (literacka i publicystyczna polemika pisarza z reżimem narodowego socja...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Bajhaqi Abu'l-Fazl Muhammad
645.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mueller Łukasz: Dwór Mas'uda I z Gazny w "Historii" Beyhaqiego. Struktura, uroczystości i rozrywki. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 2 s. 5-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matecka Małgorzata: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 162-166  szczegóły 
647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matecka Małgorzata: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 168-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
648.artykuł: Cierniak Urszula: Biblia a oblicze grzechu w literaturze staroobrzędowców. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 37-48 (dot. twórczości Pietrowa Awwakuma, Andrzeja Denisowa, Epifaniusza, dia...) szczegóły 
649.artykuł: Kowalska Hanna: Jak mówić o kulturze średniowiecza. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 137-143 (nt. miejsca średniowiecza w kulturze Rosji; dot. także literatury...) szczegóły 
650.artykuł: Lazari Andrzej: "Poczwiennicy" wobec chrześcijaństwa zachodniego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 63-72 (idea "poczwienników" wśród grupy inteligencji rosyjskiej skupionej wok...) szczegóły 
651.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Czas w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich. (Problem dystansu i horyzontu czasowego narracji). Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 7 s. 83-100 (na przykładzie pow. "Życie Arsieniewa" Iwana Bunina i teatrologii "Put...) szczegóły 
652.artykuł: Mień Aleksander: Biblia a literatura rosyjska XIX wieku. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 263-274  szczegóły 
653.artykuł: Naumow Aleksander: Siedemnastowieczne trawestacje cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 150-163 (szerzej o "Pamflecie na Smotryckiego"; ze streszczeniem na jęz. rosyjs...) szczegóły 
654.artykuł: Orłowski Jan: Kwestia polska w rosyjskiej myśli chrześcijańskiej (Od Czaadajewa do Bierdiajewa). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 173-190  szczegóły 
655.artykuł: Orłowski Jan: Walka z katolicyzmem w piśmiennictwie moskiewskim początku XVII wieku. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 89-98 (dot. utworów: "Inna opowieść", "Kronika" Iwana Chworostinina, "Nowa op...) szczegóły 
656.artykuł: Perczyńska Barbara: Funkcjonowanie frazeologizmów o znaczeniu związanym z religią chrześcijańską w najstarszych ruskich zabytkach hagiograficznych. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 131-139 (z XI-XII w....) szczegóły 
657.artykuł: Sielicki Franciszek: Przekłady rusko-polskie i polsko-ruskie w XV wieku. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 29-32  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
658.artykuł: Makowiecka Katarzyna: Rosjanie i literacka ponowoczesność. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 39-50 (ze streszczeniem na jęz. rosyjski, tł. Roman Lewicki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
659.artykuł: Korzyn Wacława Maria: Śmierć w przysłowiach rosyjskich. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 174-191  szczegóły 
660.artykuł: Małek Eliza: Legenda o Ahaswerze w twórczej interpretacji rosyjskich romantyków. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 57-72 (w twórczości pisarzy: Vil'gel'm Kuchelbecker, Vasilijj Zhukovskijj, Ed...) szczegóły 
661.artykuł: Żydek Monika: Rosja a "Święta Ruś". Obraz ojczyzny w twórczości prozaików pierwszej fali emigracji rosyjskiej. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 21-30 (na podstawie twórczości pisarzy: Iwan Bunin, Aleksy Riemizow, Iwan Szm...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
662.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wątróbska Halina: Pateryk Kijowsko-Pieczerski z XVIII wieku - nieznany i odmieniony (ze zbiorów Katedry Slawistyki UG, sygn. III 1 S). Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 145-160  szczegóły 
663.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sielicki Franciszek: Z praktyki tłumaczeniowej ze staroruszczyzny. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 83-93 (dot. własnej pracy nad przekładem...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Literatura ludowa (rosyjska)
    artykuły (alfabet tytułów)
664.artykuł: Łużny Ryszard: Z badań nad rosyjską ludową pieśnią religijną. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 39-55  szczegóły 
665.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Z zadagnień tłumaczenia rosyjskich tekstów folklorystycznych (Na materiale polskich przekładów ludowej bajki magicznej). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 7 s. 203-222  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
666.wiersz: Akhmatova Anna: Slushaja penie. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 51-52  szczegóły 
667.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mnich Roman: "Tam vperedi ne mogila, a tainstvennoi lestnicy vzlet". Misticheskoe sacrum v poetike Anny Akhmatovoji. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 31-52  szczegóły 
668.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mnich Roman: "Tam vperedi ne mogila, a tainstvennoi lestnicy vzlet". Misticheskoe sacrum v poetike Anny Akhmatovoji. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 31-52 (ze streszczeniem w jez. polskim...) szczegóły 
  Andreev Daniil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
669.artykuł: Orłowski Jan: Sakralizowany świat poezji Daniela Andriejewa. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 197-211  szczegóły 
  Andreev Leonid
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
670.artykuł: Kapuścik Jerzy: Leonid Andriejew w kręgu symboliki i mitologii biblijnej. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 126-149  szczegóły 
  Barkova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
671.artykuł: Orłowski Jan: Religijność utajona. (O poezji Anny Barkowej). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 253-266  szczegóły 
  Belskijj Vladimir
672.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Jeszcze jedna "Opowieść o Kitieżu, grodzie niewidzialnym". Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 151-166  szczegóły 
  Berdjaev Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
673.artykuł: Styczyński Marek: Między uznaniem a filozofią: Bierdiajew w Paryżu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 93-81  szczegóły 
  Brodskijj Josif
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
674.artykuł: Bajoni Maria Grazia: Changing countries: exile and classical influences in Joseph Brodsky. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 131-138  szczegóły 
675.artykuł: Grygiel Monika: Poeta i poezja - wybrane wyznaczniki "sacrum" w twórczości Brodskiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 194-200  szczegóły 
  Chaadaev Pjotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
676.artykuł: Przebinda Grzegorz: Piotr Czaadajew - ojciec prowidencjonalizmu w Rosji. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 67-89  szczegóły 
677.artykuł: Woźniak Anna: Rosja - Europa, czyli antybizantynizm i bizantynizm (Z dziejów mitu narodowego w Rosjii XIX wieku). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 7-24 (problem Rosji i Europy w twórczości Piotra Czadajewa i Konstantego Leo...) szczegóły 
  Delone Vadim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
678.artykuł: Tarkowska Joanna: Rzeczywistość łagrowa w twórczości Vadima Delaunay'a. (Sacrum w kręgu profanum). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 285-296  szczegóły 
  Dymitr Rostowski święty .
679.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowska Ludmiła A.: "Latopis celijny" św. Dymitra Rostowskiego wobec biblijnej historiografii protestanckiej. ("Chronologia " Jana Funcka i inne źródła). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 7-34  szczegóły 
  El'chaninov Aleksandr
680.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marchenko Oleg: O svjashhennike Aleksandre El'chaninove i ego "Zapisjakh". Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 73-86 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Fet Afanasijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
681.artykuł: Piwowarska Danuta: Motywy biblijne w liryce Afanasija Feta. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 73-85  szczegóły 
  Griboedov Aleksandr
682.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Roszkowska Anna: "Mądremu biada" Aleksandra Gribojedowa w interpretacji polskich tłumaczy w XIX wieku. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 201-231 (dot. anomimowego tł. fragm. utworu z 1831, przekładu Józefa Lewarta-Le...) szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
683.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybeł Katarzyna: Rola i miejsce kobiety w Iwanowskim systemie organizacji "Civitas Dei". Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 209-220  szczegóły 
  Khomjakov Aleksejj
    wiersze (alfabet tytułów)
684.wiersz: Chomiakow Aleksy: Po prochteniju psalma. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 266  szczegóły 
685.wiersz: Chomiakow Aleksy: Shiroka, neobozrima.... Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 269-270  szczegóły 
686.wiersz: Chomiakow Aleksy: Voskreshenie L'azarja. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 7 s. 270-271  szczegóły 
  Leont'ev Konstantin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
687.artykuł: Przebinda Grzegorz: "Bizantyjski" estetyzm Konstantego Leontjewa. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (19950 z. 3 s. 177-196  szczegóły 
688.artykuł: Woźniak Anna: Rosja - Europa, czyli antybizantynizm i bizantynizm (Z dziejów mitu narodowego w Rosjii XIX wieku). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 7-24 (problem Rosji i Europy w twórczości Piotra Czadajewa i Konstantego Leo...) szczegóły 
  Lermontov Mikhail
    wiersze (alfabet tytułów)
689.wiersz: Lermontow Michał: Prorok. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 7 s. 266 (z tekstem oryginalnym...) szczegóły 
  Men' Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
690.artykuł: Korzyn Wacława Maria: Ojciec Aleksander Mień a Biblia. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 251-262  szczegóły 
  Odoevskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
691.artykuł: Lis Kazimiera: Rosja - Europa w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 39-49  szczegóły 
  Petrov Grigorijj
692.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Hymn "Akatyst" na warsztacie polskiego tłumacza. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 17-22 (porównanie dwu przekładów utworu autorów: Roman Piętka i Ryszard Łużny...) szczegóły 
  Remizov Aleksejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
693.artykuł: Woźniak Anna: "Russkij inok", czyli o monastycyzmie w prozie Aleksego Riemizowa. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 267-282  szczegóły 
694.artykuł: Woźniak Anna: "Święta Ruś" czyli fenomen "russkaja rieligioznost" w ujęciu Aleksego Riemizowa. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 103-126 (dot. m.in. utworów: "Staw", "Zegar", "Siostry krzyżowe", "Niemilknący ...) szczegóły 
  Rozanov Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
695.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Płeć - Chrystus - śmierć. Obsesje Wasyla Rozanowa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 7 s. 65-81  szczegóły 
  Shakhovskojj Ioann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
696.artykuł: Sudariewa Jelena: Prizyvajushhie tishinu. (Obraznye sblizhenija v poehzii papy rimskogo Ioanna Pavla II - Karolja Vojjtyly i arkhiepiskopa Ioanna San-Francisskogo - Shakhovskogo). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 205-214 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Sinjavskijj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
697.artykuł: Woźniak Anna: Skomorosheskijj glum v proze Abrama Terca. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 53-71 (satyryczne pierwiastki prozy Abrama Terca, m.in. o utworach "Sąd idzie...) szczegóły 
  Tjutchev Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
698.artykuł: Prus Kazimierz: Od świadomości antycznej do sacrum. (Nad liryką Fiodora Tiutczewa). Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 7 s. 39-62  szczegóły 
  Tolstojj Aleksejj Konstantinovich
699.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłowski Jan: Motyw ewangeliczny w "Grzesznicy" Aleksego Tołstaja (Polskie echa poematu). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 41-51  szczegóły 
  Volkonskaja Zinaida
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
700.artykuł: Mucha Bogusław: Zinaidy Wołkońskiej droga do katolicyzmu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 27-37  szczegóły 
  Vol'nov Ivan
701.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciejewski Zbigniew: Iwana Wolnowa "Powiest' o dniach mojej żyzni". Między naturalizmem i symbolizmem. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 193-207  szczegóły 
  Zabolockijj Nikolajj
702.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowiecka Katarzyna: Groteska i świętość. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 213-226 (część rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
  Zinov'ev Aleksandr
703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaczor Małgorzata: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 158-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Kollar Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
704.artykuł: Dobrik Zdeno: O Kollarovej interpretacii vzt'ahov Slovanov a Nemcov. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 57-61 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Launer Stepan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
705.artykuł: Golema Martin: Stur a Launer - konflikt vizii slovanstva. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 63-71 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Stur L'udovit
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
706.artykuł: Golema Martin: Stur a Launer - konflikt vizii slovanstva. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 63-71 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Tatarka Dominik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
707.artykuł: Jancovic Ivan: Tatarkova vizia zmyslu. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 73-81 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
708.artykuł: Iwaniec Eugeniusz: Język i piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie w kulturze staroobrzędowców na ziemiach polskich. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 7 s. 33-43  szczegóły 
709.artykuł: Naumow Aleksander: Siedemnastowieczne trawestacje cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 150-163 (szerzej o "Pamflecie na Smotryckiego"; ze streszczeniem na jęz. rosyjs...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
710.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Metody święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
711.artykuł: Moszyński Leszek: Problem rytu mszalnego arcybiskupa Metodego. Roczniki Humanistyczne 2002 nr t. 50 z. 7 s. 5-20 (nt. działalności misyjnej Metodego, "Żywota Metodego" oraz tłumaczenia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Bergman Hjalmar
712.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janukowicz Dorota: Modernistyczny bunt w biblijnym dramacie Hjalmara Bergmana. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 25-33 (dot. głównie dramatu "Maria, matka Jezusa"...) szczegóły 
  Strindberg August
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
713.artykuł: Lewko Marian: Chrześcijańskie konteksty dramaturgii Augusta Strindberga. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 85-120  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
714.artykuł: Puszak Lubomyr: Bihblihja na storihnkakh "Ihstorihji ukrajins'koji lihteraturi" Mikhajjla Voznjaka. (Metodologihchnijj aspekt). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 163-171 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
715.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Główne nurty współczesnej poezji łemkowskiej. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 185-199  szczegóły 
716.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Sacrum we współczesnej poezji łemkowskiej. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 235-260 (dot. poezji łemkowskiej, a także pisanej w innych jęz. przez Łemków; m...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
717.artykuł: Koniewa Jarosława: Bihblihjjnih obrazi v ukrajins'komu fol'klorih. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 81-89 (dot. głównie pieśni kolędowej i ludowej legendy-bajki; ze streszcz. w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Bagrjanijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
718.artykuł: Weretiuk Oksana: Motiv getsimans'kogo sadu. (Ih. Bagrianijj, U. Samchuk). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 187-197 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Grushevs'kijj Mikhajlo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
719.artykuł: Puszak Lubomyr: Svjate Pis'mo v metodologihchnomu polih "Ihstopihji ukrajins'koji lihteraturi" Mikhajjla Grushevs'kogo. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 107-117 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Khvil'ovijj Mikola
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
720.artykuł: Nowacki Albert: Problematika pamfletiv Mikoli Khvil'ovogo. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 87-96 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
721.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawecka Mirosława: Nowela Mykoły Chwylowego "Ja (Romantyka) (Z badań nad sacrum w literaturze ukraińskiej). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 119-128  szczegóły 
  Kotljarevs'kijj Ihvan
722.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fryzowicz Dagmara: Dejaki movhi osoblivosti p'si Ivana Kotljarevs'kogo "Natalka Poltavka". Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 151-161 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Nowacka Dagmara: Osobliwości językowe pieśni w "Natałce Połtawce" Iwana Kotlarewskiego. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 6 s. 137-143 (ze streszczeniem na jęz. rosyjski...) szczegóły 
  Kulihsh Pantelejjmon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
723.artykuł: Nachlik Jewhen: Bihblihja v perekladakh Pantelejjmona Kulihsha. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 129-144 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Kvihtka-Osnov'janenko Grogorihjj
724.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacka Dagmara: Fleksja werbalna utworów dramatycznych Hryhorija Kwitki-Osnowianenki "Svatannja na Goncharihvcih" i "Bojj-zhihnka". Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 115-123  szczegóły 
725.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacka Dagmara: Fleksja werbalna utworów dramatycznych Hryhorija Kwitki-Osnowianenki "Svatannja na Goncharihvcih" i "Bojj-zhihnka". Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 115-123  szczegóły 
  Malanjuk Evgen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
726.artykuł: Nachlik Oksana: Bihblihjjnih obrazi ih motivi v poezihji ta esejisticih Jevgena Malanjuka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 173-186 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Nechujj-Levihyc'kijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
727.artykuł: Kawecka Mirosława: Iwan Neczuj-Łewycki jako tłumacz Biblii. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 145-148  szczegóły 
728.artykuł: Kawecka Mirosława: Świat religijnych przeżyć bohaterów Iwana Nieczuja-Lewyckiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 201-214 (dot. powieści "Mykoła Dżeria", "Kajdaszewa simja", "Staroswitśki batus...) szczegóły 
  Paisij Wełyczkowśkyj święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
729.artykuł: Kuffel Romana: Znaczenie działalności piśmienniczej św. Paisjusza Wieliczkowskiego (1722-1794) dla odnowy i rozwoju rosyjskiej myśli religijnej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 231-250  szczegóły 
  Prokopovich Teofan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
730.artykuł: Smorczewska Helena: Bóg - człowiek - naród. Z obserwacji nad problematyka religijną w poezji Toofana Prokopowicza. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 167-182  szczegóły 
731.artykuł: Smorczewska Helena: Poezja Teofana Prokopowicza a poetyka baroku. W kręgu alegorii. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 165-175  szczegóły 
732.artykuł: Smorczewska Helena: Teofana Prokopowicza metafrazy psalmów. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 27-40  szczegóły 
  Samchuk Ulas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
733.artykuł: Weretiuk Oksana: Motiv getsimans'kogo sadu. (Ih. Bagrianijj, U. Samchuk). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 187-197 (ze streszczeniem w języku polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Shevchenko Taras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
734.artykuł: Jurkowski Marian: Leksyka sakralna w poezji Tarasa Szewczenki. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 7 s. 67-79  szczegóły 
  Skovoroda Grigorihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
735.artykuł: Marczenko Oleg: Biblejjskaja germenevtika u Grigorija Skovorody. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 91-105 (ze streszcz. w jęz. polskim Ryszarda Łużnego, s. 106...) szczegóły 
736.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Betko Iryna: "Sad bozhestvennykh p"snejj" Grigorihja Skovorodi ih ukrajins'ka relihgihjjno-fihlosofs'ka poezihja XIX - pochatku XX stolihttja. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 106-128 (ze streszcz. w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Vinnichenko Volodimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
737.artykuł: Humeniuk Wiktor: Tvorcha evoljucja Vinnichenka-dramaturga. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45 (1997/1998) z. 7 s. 223-238 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Literatura ludowa (ukraińska)
    artykuły (alfabet tytułów)
738.artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Z zagadnień poetyki ukraińskich kolęd ludowych. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 7 s. 19-38  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Utwory anonimowe (ukraińska)
739.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suszko Henryk: Sprawy wyznaniowe w "Latopisie hustyńskim". Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 7 s. 81-92  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Janus Pannonius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
740.artykuł: Łuka Agata: Nauczyciele, uczeni i poeci w epigramatach Janusa Pannoniusa. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 121-130  szczegóły 
741.artykuł: Łuka Agata: Nawiązania do Marcjalisa w epigramatach Janusa Pannoniusa. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 39-49  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
742.artykuł: Mongini Maria Adelaide: Il ruolo dell'immagine nei due codici del "Libellus de Suplemento Legende Prolixe Virginis Beate Catherine de Senis". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 179-205 (analiza rysunków brata Tomasza Antoniego ze Sieny zwanego Caffarinim w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Tematy, motywy (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
743.artykuł: Martinelli Anna Maria: La natura nella letteratura italiana dei secoli XIII e XIV. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 5-25 (dot. m.in. twórczości autorów: Giovanni Boccaccio, Guido Calvalcanti, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Calvino Italo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
744.artykuł: Sobczyński Krzysztof: La letteratura secondo I. Calvino. Roczniki Humanistyczne 1989 t. 32 (1984) z. 5 s. 31-46 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 47...) szczegóły 
  Medici de' Lorenzo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
745.artykuł: Plata Rajmunda: Le temps et la liberte dans la parole de Lorenzo Medicis. Roczniki Humanistyczne 1989 t. 32 (1984) z. 5 s. 11-29 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 30...) szczegóły 
  Robortello Francesco
746.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziuba Agnieszka: Teoria historiografii w "De historica facultate" Francesco Robortello. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 51-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Historia literatury (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
747.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Grupy literackie w życiu kulturalnym Jugosławii w okresie międzywojennym. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 107-118  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
748.artykuł: Kulig Katarzyna: Związki kultu Dionizosa z teatrem greckim w świetle nowszej literatury naukowej. Przegląd najważniejszych stanowisk. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 93-103  szczegóły 
749.artykuł: Skrzydło Jolanta: Misterium liturgii czy teatralne "imitatio"? Liturgiczna perspektywa w badaniach nad średniowiecznymi dramatyzacjami. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 81-102  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
750.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kruk Stefan: "Betsaba" Emila Zegadłowicza w inscenizacji Stanisławy Wysockiej. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 67-83 (nt. wystawienia w Teatrze Miejskim w Lublinie (16 III 1927) i Teatrze ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
751.artykuł: Rupikowa Irena: Inspiracje biblijne we współczesnym teatrze religijnym. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 49-64 (dot. inscenizacji wystaw. w l. 80-tych i 90-tych w rejonie śląsko-krak...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Materiały ogólne (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
752.artykuł: Kulig Katarzyna: Związki kultu Dionizosa z teatrem greckim w świetle nowszej literatury naukowej. Przegląd najważniejszych stanowisk. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 93-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Grecja (Teatr obcy historia)
753.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 113-127  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
754.artykuł: Chodkowski Robert R.: Widownia antycznego teatru greckiego. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 61-93  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Grecja starożytna (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
755.artykuł: Chodkowski Robert R.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna aktorów w starożytnej Grecji. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 31-42  szczegóły