Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Rittel Teodozja: Dyskurs o "cierpieniu". Kontekst i działania interpretacyjne. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2003 [t.] 38 (2002/2003) s. 47-59  szczegóły 
2.artykuł: Ziarno Monika: O budowaniu tekstu "prawdziwościowo bezpiecznego", tj. o wykładnikach imperceptywności i modalności hipotetycznej w języku prasy polskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2003 [t.] 38 (2002/2003) s. 71-85 (m.in. dot. tekstów naukowych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Keipert Helmut: M.V. Lomonsovs "Predislovie o pol'ze knig cerkovnych v rossijskom jazyke" (1757-1758) als Entwurf eines linguistischen Modells fuer das Schrifttum Russlands im 18. Jahrhundert. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 82-95  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Rytter Grażyna: O wpływach ruskich na kształtowanie się średniopolskiej terminologii literackiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 193-203 (nt. historii wyrazów: bohater, duma, ramota, sielanka i kozaczek ducho...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Rejakowa Bożena: Derywacja frazeologiczna a mechanizmy przekładu. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 203-211 (dot. przekł. literackich z jęz. polskiego na słowacki i jęz. słowackie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudolf-Ziółkowska Elżbieta: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim (Sprawozdanie z konferencji). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 325-329 (sprawozdanie; m.in. nt. literatury...) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Handke Kwiryna: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość (17-19 listopada 1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 379-386  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Drzazgowski Mariusz: Zapożyczenia ruskie w języku pisarzy kresowych i środkowopolskich XVII-XIX wieku. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 51-64 (dot. autorów: Michał Czajkowski, Marian Jasieńczyk, Joachim Jerlicz, J...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: "Cwiczenie Katechismowe" z 1758 roku na tle wcześniejszych druków kaszubskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 83-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Handke Kwiryna: O Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 307-314 (dot. tomów 1-6...) szczegóły 
recenzja: Jurkowski Marian: O praktyczności "Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny". Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 315-320 (dot. tomów 1-6...) szczegóły 
recenzja: Puzynina Jadwiga, Waszakowa Krystyna: Krytycznie o nowym słowniku języka polskiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 321-346 (dot. tomów 1-6...) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Treder Jerzy: Ocena drugiej części "Słownika" Stefana Ramułta w opracowaniu Haliny Horodyskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 347-367  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Handke Kwiryna: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1999 t. 35 s. 295-301  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popowska-Taborska Hanna: IX Konferencja Stieberowska. Słowiańskie słowniki gwarowe. (Warszawa, 20-22 października 1999). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 321-324 (sprawozdanie; m.in. omówienie referatów poświęconych dorobkowi leksyko...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Kędelska Elżbieta: Bohemizmy i rutenizmy w słowniku Mikołaja Volckmara z 1596 roku. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 133-146  szczegóły 
15.artykuł: Kędelska Elżbieta: Osobliwości leksykalne w słowniku Mikołaja Volckmara z 1596 roku. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 49-58  szczegóły 
16.artykuł: Łuczak Arleta: Łacińskie osobliwości leksykalne w obu wersjach łacińsko-polskiego "Słownika" Bartłomieja z Bydgoszczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 59-67  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Greń Zbigniew: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 293-300  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Handke Kwiryna: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość (17-19 listopada 1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 379-386  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Ku źródłom "Triodu kwietnego" Szwajpolta Fiola. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 213-222 (nt. rękopiśmiennego wzorca redakcji tekstu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Japonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Morita Koji: Slawistyka w Japonii - krótki zarys historii i stan dzisiejszy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 267-278  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Kaszuby (literatura ludowa)
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Breza Edward: Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 301-324  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popowska-Taborska Hanna: "Aliae Cantiones Sacrae" współoprawne z Małym Katechizmem Michała Pontanusa. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2003 [t.] 38 (2002/2003) s. 13-18  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzelecka Joanna: O nazwach osobowych w "Księdze ławniczej miasta Nowej Warszawy" z lat 1416-1485. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1999 t. 35 s. 109-121  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bartłomiej z Bydgoszczy *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Kędelska Elżbieta: Nowa edycja Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1999 t. 35 s. 41-53 (omów. wydania będącego w przygotowaniu...) szczegóły 
25.artykuł: Kędelska Elżbieta: Pierwsze drukowane słowniki łacińsko-polskie jako źródła Bartłomieja z Bydgoszczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1989 t. 25 s. 31-45  szczegóły 
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Walczak Bogdan, Witaszek-Samborska Małgorzata: O zbiorku "prowincjalizmów" wielkopolskich Edmunda Bojanowskiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 91-101  szczegóły 
  Budny Szymon
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwilecka Irena: Problem autorstwa przekładu "Apokryfów" w "Biblii" Szymona Budnego z 1572 roku. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 47-66  szczegóły 
  Budziszewska Wanda
    zgon (alfabet autorów)
28.zgon: Siatkowska Ewa: Wanda Budziszewska (1925-1995). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 15-20 (zmarła: 17 I 1995; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drużbacka Elżbieta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Rittel Teodozja: Frazeologizmy z pola "miłości przykładnej" Elżbiety Drużbackiej. Słowo i gest (w kontekście rozważań nad wyrazem frazeologicznym). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 99-127  szczegóły 
30.artykuł: Rittel Teodozja: Style funkcjonalne w języku Elżbiety Drużbackiej. Warianty kontaktowe - wyraz poetycki. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1998 t. 34 s. 85-101  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feleszko Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
31.zgon: Wrocławski Krzysztof: Profesor Kazimierz Feleszko (18 IX 1939 - 3 VII 2001). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 21-24 (zmarł: 3 VII 2001, wspomn. pośmiertne, z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gruchmanowa Monika
    zgon (alfabet autorów)
32.zgon: Handke Kwiryna: Profesor Monika Gruchmanowa (13 XI 1922 - 14 VIII 2001). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 17-19 (zmarła: 14 VIII 2001, wspomn. pośmiertne, z fot....) szczegóły 
33.zgon: Popowska-Taborska Hanna: Profesor Monika Gruchmanowa (13 XI 1922 - 14 VIII 2001). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 19-20 (zmarła: 14 VIII 2001, wspomn. pośmiertne, z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kluk Jan Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Maryniakowa Irena: Zaimek się wykładnikiem nieokreśloności (Na materiale tekstów Krzysztofa Kluka i współczesnej gwary Ciechanowca oraz najbliższej okolicy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 27 s. 32-39  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Handke Kwiryna: Regionalność polszczyzny "Wspomnień Wołynia, Polesia i Litwy" Józefa Ignacego Kraszewskiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 35-47  szczegóły 
  Kreja Bogusław Józef
    zgon (alfabet autorów)
36.zgon: Popowska-Taborska Hanna: Bogusław Kreja - przedstawiciel "pokolenia wczesnych lat trzydziestych" (1931-2002). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2003 [t.] 38 (2002/2003) s. 9-11 (zmarł: 26 XII 2002; wspomnienie pośmiertne, z fot....) szczegóły 
  Krofey Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: Szymon Krofey i Michał Pontanus - niełatwa kwestia autorstwa kaszubskich zabytków. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 89-97  szczegóły 
  Kuraszkiewicz Władysław
    zgon (alfabet autorów)
38.zgon: Moszyński Leszek: Władysław Kuraszkiewicz (1905-1997). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1998 t. 34 s. 9-12 (zmarł: 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lehr-Spławiński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Martynowski Zbygniew T.: Ze wspomnień językoznawcy: Tadeusz Lehr-Spławiński i Stanisław Kutrzeba - obrońcy Ziemi Kłodzkiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 111-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mrongowiusz Krzysztof Celestyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: Kaszubskie materiały leksykalne w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 53-68  szczegóły 
  Mymer Franciszek
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kędelska Elżbieta: Nieznane edycje słowników: Mymera z 1530 r. i Murmeliusza z 1526. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 61-79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piernikarski Cezar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Siatkowski Janusz: Cezar Piernikarski (1928-1991). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 11-13 (z okazji zgonu...) szczegóły 
  Pontanus Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: Szymon Krofey i Michał Pontanus - niełatwa kwestia autorstwa kaszubskich zabytków. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 89-97  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Safarewicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Grek-Pabisowa Iryda: Jan Safarewicz (1904-1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 15-18 (z okazji zgonu...) szczegóły 
  Sławski Franciszek
    zgon (alfabet autorów)
45.zgon: Boryś Wiesław: Profesor Franciszek Sławski (13 V 1916 - 19 I 2001). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 11-15 (zmarł: 19 I 2001, wspomn. pośmiertne, z fot....) szczegóły 
  Spiczyński Hieronim
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kędelska Elżbieta: Nieznane edycje słowników: Mymera z 1530 r. i Murmeliusza z 1526 r.. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 61-79  szczegóły 
  Staszic Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Drzazgowski Mariusz: Terminy orograficzne i góralszczyzna w języku Stanisława Staszica. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1996 t. 33 s. 27-38  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trotz Michał Abraham
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Iwanowska Aleksandra: Troc czy Trotz (Część II). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990 t. 26 s. 25-39 (cd. z t. 25; dot. pisowni nazwiska...) szczegóły 
49.artykuł: Iwanowska Aleksandra: Troc czy Trotz? (Część I). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1989 t. 25 s. 17-29 (dot. pisowni nazwiska; cd. w t. 26...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwanowska Aleksandra: O definicjach słownikowych w "Nouveau dictionnaire francois, allemand et polonois" Michała Abrahama Troca. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 5-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Weinsberg-Wayda Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Adam Weinsberg-Wayda (1918-1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 19-22 (z okazji zgonu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Ku źródłom "Triodu kwietnego" Szwajpolta Fiola. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 213-222 (nt. rękopiśmiennego wzorca redakcji tekstu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Shakun Leuh: Cerkovnoslavjanskijj jazyk v istorii belorusskojj pis'mennosti. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 211-221  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Verenich Vjacheslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Smułkowa Elżbieta: Pamięci Wiaczesława Werenicza (1924-1999). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 15-22 (zmarł: 1999, wspomnienie pośmiertne; z fot. i wykazem wybranych publik...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Solak Elżbieta: Funkcje konstrukcji typu "stjach da pisa" we współczesnym bułgarskim języku literackim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 29 s. 109-219 (na podstawie analizy utworów: Blaga Dimitrova: Patuvane kam sebe si, P...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Utwory anonimowe (bułgarska)
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wronkowska Mirosława: Osobliwości leksykalne "Ewangeliarza przemyskiego" jako źródło w ustalaniu redakcji tekstu ewangelii. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1989 t. 25 s. 225-236  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Oczkowa Barbara: Język "mieszany" jako specyficzna propozycja normalizacji chorwackiego języka literackiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 125-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Capek Karel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Karel Capek a frazeologia. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 197-202  szczegóły 
  Rosa Vaclav Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Kłos Zdzisław: Wybrane neologizmy Vaclava Jana Rosy (Analiza słowotwórczo-leksykalna). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 181-188  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siatkowska Ewa: Pobiałogórska norma językowa w świetle utworu V.J. Rosy "Discursus Lypirona". Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 243-255  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Murmellius Johann
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kędelska Elżbieta: Nieznane edycje słowników: Mymera z 1530 r. i Murmeliusza z 1526 r.. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 61-79  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Część ogólna (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Odrodzenie "Maćicy Serbskiej" w Budziszynie. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 305-306 (nt. inicjatywy reaktywacji towarzystwa...) szczegóły 
63.artykuł: Scholze-Sołta Dietrich: Instytut Serbołużycki (Serbski institut) - przeszłość i teraźniejszość. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 245-252  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Michałk Frido
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Frido Michałk (1927-1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 160-162 (z okazji zgonu...) szczegóły 
  Moller Albin
    proza (alfabet tytułów)
65.proza: Moller Albin: [Spis nazw roślin leczniczych z 1582]. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 157-165 (z koment.: Adam Fałowski: Łacińsko-niemiecko-dolnołużycki spis roślin ...) szczegóły 
  Muka Arnost
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłos Zdzisław: Nazwiska dolnołużyckie w świetle słownika Arnoszta Muki. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990 t. 26 s. 155-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Siatkowski Janusz: Tysiąclecie Pomorza w świetle najnowszych badań niemieckich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 253-262 (rec. ks. zb.: Tausend Jahre pommersche Geschichte. [Red.] Roderich Sch...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maryniakowa Irena: "Staroobrzędowcy" - publikacja z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. Irydy Grek-Pabisowej (wystąpienie na promocji książki). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 213-218  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bolek Anna, Fałowski Adam: Uwagi o słownictwie pełnych aprakosów staroruskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990 t. 26 s. 99-108  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowska Katarzyna: O rzeczownikach na "-iste" występujących w staroruskim Ewangeliarzu ławryszewskim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2003 [t.] 38 (2002/2003) s. 121-134  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bolek Anna, Fałowski Adam: Uwagi o słownictwie pełnych aprakosów staroruskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990 t. 26 s. 99-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Mladenović Aleksandar: Z problematyki kształtowania sią serbskiego języka literackiego w epoce przedvukowskiej i vukowskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 117-124  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Miklosić Fran
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moszyński Leszek: Prasłowiański panteon w słowniku etymologicznym i Lexiconie Franciszka Miklosicha. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 163-174  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Friedelówna Teresa: Fragmenty psalmów w staro-cerkiewno-słowiańskich tekstach ewangelijnych. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 65-79 (dot. "Psałterza synajskiego"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Metody święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Rusek Jerzy: Udział Metodego w przekładzie ksiąg liturgicznych. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1990 t. 26 s. 227-235  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Zakrevs'ka Jaroslava
    zgon (alfabet autorów)
76.zgon: Rudolf-Ziółkowska Elżbieta: Jarosława Zakrewska (14.12.1931-02.09.1999). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 9-14 (zmarła: 2 IX 1999, wspomnienie pośmiertne z fot. i wykazem wybranych p...) szczegóły