Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Balcanica Posnaniensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bartol Krystyna: Rola tekstu pisanego wobec tradycji oralnych greckiej liryki w epoce archaicznej. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 7-13  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Czamańska Ilona: Skanderbeg - symbol rycerza chrześcijańskiego w społeczeństwie staropolskim. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 153-165 (nt. popularności postaci Skanderbega w literaturze polskiej od XVI do ...) szczegóły 
3.artykuł: Judkowiak Barbara: Władysław Warneńczyk bohaterem dramatu polskiego XVII i XVIII wieku. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 185-198  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Judkowiak Barbara: Władysław Warneńczyk bohaterem dramatu polskiego XVII i XVIII wieku. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 185-198  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Szafrański Włodzimierz: Krakowska Wanda tracką Bendidą (Przyczynek do poznania wpływów trackich na kulturę duchową ziem polskich w starożytności). Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 343-349  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Czamańska Ilona: Skanderbeg - symbol rycerza chrześcijańskiego w społeczeństwie staropolskim. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 153-165 (nt. popularności postaci Skanderbega w literaturze polskiej od XVI do ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Jan (1415-1480)
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krochmal Jacek: Władysław Warneńczyk w świetle Roczników Jana Długosza. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 129-143  szczegóły 
artykuł: Nikodem Jarosław: Długosz i Kallimach o koronie węgierskiej Władysława III. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 145-165  szczegóły 
artykuł: Swoboda Wincenty: Bizancjum w przekazach "Annales" Jana Długosza. Balcanica Posnaniensia 1989 [t.] 4 s. 27-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarek Urszula (1948-2003)
    zgon (alfabet autorów)
8.zgon: Czamańska Ilona: Urszula Kaczmarek 1948-2003. Balcanica Posnaniensia 2003 t. 13 s. 279 (zmarła: 29 III 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Kallimach Filip
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nikodem Jarosław: Długosz i Kallimach o koronie węgierskiej Władysława III. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 145-165  szczegóły 
  Kielanowski Leopold
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hojdis Bogdan: Żywot i sprawy Władysława Warneńczyka w literackiej kreacji Leopolda Kielanowskiego. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 201-207  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ostroróg Stanisław Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
11.wiersz: Ostroróg Stanisław Julian: Niedaleko od Warny, gdzie dziś pusto, głucho.... Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 216-218 (inc.; tekst wiersza umieszczony na pomniku, obecnie nieistniejącym, wy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (1549-1616)
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczmarek Hieronim: Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" podróż po starożytnym świecie (I. Bałkany i wyspy). Balcanica Posnaniensia 1989 [t.] 4 s. 343-351  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sapieha Aleksander
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 433-435  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prostko-Prostyński Jan: Balcanica Posnaniensia 1989 [t.] 4 s. 417 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Czamańska Ilona: Jakub Basilikos Heraklides - droga wyzwolenia Grecji?. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 133-150 (m.in. nt. mecenatu Jakuba Basilikosa Heraklidesa nad europejskimi lite...) szczegóły 
16.artykuł: Malinowski Andrzej: Acta Martyrum z epoki prześladowań jednym ze źródeł do poznania historii Bałkanów. Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 331-339  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszewski Lechosław: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 411-413  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Czamańska Ilona: Bitwa pod Warną w tradycji węgierskiej i bałkańskiej. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 175-183 (na przykładzie kronik i utworów literackich; z fragmentami tekstów epi...) szczegóły 
19.artykuł: Kempiński Andrzej M.: Rośliny i zwierzęta w wierzeniach frygijskich (Szkic problematyki na tle indoeuropejskim i bliskowschodnim). Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 47-67  szczegóły 
20.artykuł: Panov Mitko B.: On the Slav colonization and the ethnic changes in Macedonia by thje end of the 6th and the first half of the 7th century. Balcanica Posnaniensia 2001 [t.] 11/12 s. 23-33 (na podstawie tekstów m.in. Izydora z Sewilli, Jana z Efezu oraz dzieł:...) szczegóły 
21.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Mit o Fedrze i Hippolicie - wciąż obecny w literaturze. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 15-21  szczegóły 
Literatury obce / Literatura albańska / Hasła szczegółowe (albańska) / Utwory anonimowe (albańska)
22.artykuł: Hetzer Armin: "Maria vor dem Kreuz" die Textueberlieferung eines Gedichts als Beispiel fuer das Einwirken des byzantinischen Erbes in Suedalbanien (Toskeria) ueber Venedig und seine griechischen Territorien (Kreta und Heptanesos) am Ende des 18. Jahrhunderts. Balcanica Posnaniensia 1989 [t.] 4 s. 275-287  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Villehardouin Geoffroi de
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pentek Zdzisław: Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 229-230 (rec. przekładu rosyjskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ilski Kazimierz: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 422  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Ilski Kazimierz: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 402-403 ([rec. ks.:] Fest und Alltag in Byzanz. Red. G. Prinzing, D. Simon. Mue...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Abu Quarrah Theodore
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Prostko-Prostyński Jan: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 407-408 ([rec. artykułu:] John C. Lamoreaux: An Untitled Tract against the Arme...) szczegóły 
  Menandros Protektor *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Tyszkiewicz Lech A.: Przemiany etniczne nad dolnym i środkowym Dunajem w drugiej połowie VI wieku na podstawie zachowanych fragmentów "Historii" Menandra Protektora. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 31-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Bartol Krystyna: Rola tekstu pisanego wobec tradycji oralnych greckiej liryki w epoce archaicznej. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 7-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    artykuły (alfabet tytułów)
29.artykuł: Rasmussen Jens Ekmegard: Die Thrakischen Inschriften - Beitraege zu einer neuen Deutung. Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 17-32  szczegóły 
30.artykuł: Kolendo Jerzy: Katolicyzm a epigrafika łacińska w Bułgarii w XIX wieku. Uwagi na marginesie kilku inskrypcji z miejscowości Lazane (dziś Malicka). Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 333-341 (z tekstami inskrypcji...) szczegóły 
31.artykuł: Mrozewicz Leszek: Nowe inskrypcje łacińskie z Dobrudży. Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 445-446 (omów. napisów wotywnych druk. w czasopiśmie Dacia. Revue d'archeolo...) szczegóły 
32.artykuł: Mrozewicz Leszek: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 400-401 ([rec. ks.:] Velizar Velkov, Georgi Aleksandrov: Epigrafski pametnici o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Iordanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Salamon Maciej: Jordanes w środowisku Konstantynopola połowy VI wieku. Uwagi wstępne. Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 405-415 (nt. życia i twórczości...) szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Owidiusz i mit o Argonautach. Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 107-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swoboda Wincenty: Informacje "Descriptio Europae Orientalis" na tle innych przekazów średniowiecznych o Albańczykach. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 93-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Gunther von Pairis *
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pentek Zdzisław: Balcanica Posnaniensia 2001 [t.] 11/12 s. 322-323 (rec....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Dosoftei *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Cojocaru Tatiana: Metropolita suczawski Dosoftei (1624-1993) a Rzeczpospolita. Balcanica Posnaniensia 2003 t. 13 s. 235-251  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Piotrowski Bernard: Ruch narodowy Słoweńców (ok. 1770-1848). Mechanizmy kształtowania się tożsamości etnicznej. Balcanica Posnaniensia 1993 [t.] 6 s. 43-61 (także o roli literatury i języka słoweńskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Cyryl święty, Metody święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 428-430 ([rec. ks.:] Durković-Jaksić Ljubomir: Kult slovenskih apostola Ćirila ...) szczegóły 
40.artykuł: Leśny Jan: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 435-436 ([rec. ks.:] Milas Nikodim: Slavenski apostoli Kiril i Metodije i istin...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Barlezio Marino
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróbel Piotr: Jerzy Kastriota Skanderbeg i pierwsze lata powstania albańskiego (1444-1448) w świetle kroniki Marino Barlezio - pytania i wątpliwości. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 117-131  szczegóły