Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Czubała Henryk: Sztuka autoreklamy czy autoreklama sztuki. O rolach pisarza postmodernisty. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 189-203 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
2.artykuł: Dyskusja. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 205-217 (posumowująca sesję naukową "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm...) szczegóły 
3.artykuł: Faron Bolesław: Polowanie na postmodernistów we wsi Maniowy. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 3-12 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
4.artykuł: Gryszkiewicz Bogusław: Śmiech postmodernistów. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 31-44 (dot. postmodernistycznej parodii w literaturze; referat wygłoszony na ...) szczegóły 
5.artykuł: Włodarczyk Marta: Proza kobieca lat dziewięćdziesiątych w świetle krytyki feministycznej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 131-138 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Bauer Zbigniew: Czy potrzebna jest nam nowa teoria literatury?. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 5-22 (dot. wpływu Internetu na literaturę...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Salwińska Wioleta: Kalendarze wileńskie w latach 1905-1915. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 179-188 (dot. m.in. działu literackiego i teatralnego w kalendarzach...) szczegóły 
8.artykuł: Waligóra Jerzy: Młodopolski dramat wewnętrzny. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 161-177  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989) / Literatura młodych (literatura 1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kolasa Władysław: Literatura i kontestacja (krótka historia "bruLionu"). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 313-321  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Sosin Beata Klaudia: Metafora w reportażu lat 70. Polskie paradoksy?. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 233-255  szczegóły 
11.artykuł: Stabro Stanisław: "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 73-93 (m.in. nt. utworów literackich podejmujących temat Holocaustu pisanych ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Kolasa Władysław: Literatura i kontestacja (krótka historia "bruLionu"). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 313-321  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Bauer Zbigniew: O pewnym przypadku autobiografii w polskiej prozie po 1989 roku. Przymiarki do opisu. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 13-30 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
14.artykuł: Włodarczyk Marta: Proza kobieca lat dziewięćdziesiątych w świetle krytyki feministycznej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 131-138 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Borek Piotr: Uwagi o stylu staropolskich relacji pamiętnikarskich. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 5-21  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Ostasz Maria: Dziecko i dzieciństwo jako kateoria psychofizyczna i ezystencjalna we współczesnej poezji. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 45-62  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Stabro Stanisław: "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 73-93 (m.in. nt. utworów literackich podejmujących temat Holocaustu pisanych ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szopa Agnieszka: Konteksty gatunkowe "Miazgi" Jerzego Andrzejewskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 65-75 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Buczkowski Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Poręba Grażyna: "Sztuka objawia życie!". Dialog życia i sztuki w twórczości Leopolda Buczkowskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 55-64 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Choromański Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Gryszkiewicz Bogusław: O śmiechu i okrucieństwie. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 23-44 (m.in. nt. motywów komizmu i okrucieństwa w utworach Michała Choromańsk...) szczegóły 
  Chwin Stefan
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paszko Izabela: Między życiem a śmiercią - o cierpieniu i wolności wyboru (na podstawie "Esther" Stefana Chwina). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 219-232  szczegóły 
  Czycz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Rozmus Jacek: Ponowoczesność a "odkrywanie świata" w prozie Stanisława Czycza. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 93-111 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ossowski Jerzy S.: Notatki do "Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich" K.I. Gałczyńskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 113-142  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ossowski Jerzy S.: Postmodernistyczny "Porfirion Osiełek". Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 217-255  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szmyd Maciej: Gombrowicz postmodernistą? Uwagi o filozoficznch kontekstach "Kosmosu" Witolda Gombrowicza. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 45-53 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Burkot Stanisław: Proza Manueli Gretkowskiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 139-153 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Karwala Marek: Słowo i obraz w poezji Stanisława Grochowiaka. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 191-199  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Kozień Monika A.: Proza Henryka Grynberga. (Literatura żydowskiej pamięci). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 77-91 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Huelle Paweł
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulawik Adam: Jak zrobiony jest "Weiser Dawidek" Pawła Huellego i co z tego wynika. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 121-129 (dot. przesłania utworu; referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza po...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szmyd Maciej: Projekt krytyczny "Pałuby" Karola Irzykowskiego w kontekście historii filozofii. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 63-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaden-Bandrowski Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Ptak Katarzyna: Heroizm i ofiary. W kręgu nowelistyki Juliusza Kadena-Bandrowskiego z okresu Wielkiej Wojny. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 257-280  szczegóły 
  Kawalec Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Faron Bolesław: Juliana Kawalca pieśń o starości. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 201-218  szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Badoń Grażyna: Elementy teologiczno-egzystencjalne w dzienniku wojennym Karola Ludwika Konińskiego - szkic interpretacyjny. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 95-111  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Ostasz Maria: O przestrzeni wiejskiej w wierszach dla dzieci Marii Konopnickiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 109-126  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Stelmach Elżbieta: Fizjonomie Grottgerowskie w powieściach współczesnych Józefa Ignacego Kraszewskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 99-107  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Burkot Stanisław: Spór o poezję. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 143-159 (nt. sporu o poezję toczonego przez Czesława Miłosza i Tadeusza Różewic...) szczegóły 
  Miniszewski Józef Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Grela Agnieszka: Poetyka prozy Józefa Aleksandra Miniszewskiego w aspekcie komunikacji literackiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 67-80  szczegóły 
  Mueller Stanisław Antoni
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Małek Krzysztof: Styl monologów wewnętrznych a charakterystyka postaci (na przykładzie powieści S.A. Muellera "Henryk Flis"). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 141-159  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Burkot Stanisław: Spór o poezję. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 143-159 (nt. sporu o poezję toczonego przez Czesława Miłosza i Tadeusza Różewic...) szczegóły 
40.artykuł: Krzystańska Grażyna: Drzwi do gier metafizycznych Różewicza. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 179-190 (dot. pojęć metafizycznych w poezji Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przebinda Katarzyna: "Teraz" poety, syna, starego człowieka - o sytuacjach granicznych i ciążeniu ku śmierci Tadeusza Różewicza ("Matka odchodzi"). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 161-178  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sapkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Roszczynialska Magdalena: Wielogatunkowość "Sagi o wiedźminie" Andrzeja Sapkowskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 179-187 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowa baśń. "Strzyga" Romana Zmorskiego i "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 257-266  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Baranow Andrzej: Powieści współczesne Henryka Sienkiewicza w kontekście twórczości Fiodora Dostojewskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 127-140  szczegóły 
  Słowacki Euzebiusz
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Naruniec Romuald: Kreacja króla Mendoga w "Trylogii dramatycznej" ("Mendog" Euzebiusza Słowackiego, "Mindowe" Juliusza Słowackiego, "Mindaugas" Justinasa Marcinkeviciusa). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 23-38  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Naruniec Romuald: Kreacja króla Mendoga w "Trylogii dramatycznej" ("Mendog" Euzebiusza Słowackiego, "Mindowe" Juliusza Słowackiego, "Mindaugas" Justinasa Marcinkeviciusa). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 23-38  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Małek Bogumiła: Czy realizm magiczny? O prozie Andrzeja Stasiuka. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 155-166 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarnowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Zięba Michał: Opinie Stanisława Tarnowskiego o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim. Z prac ogłoszonych w "Przeglądzie Polskim" w latach 1866-1890. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 81-97  szczegóły 
  Tokarczuk Olga
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosin Beata Klaudia: "Dom dzienny, dom nocny" Olgi Tokarczuk. W poszukiwaniu utraconej tożsamości. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 167-177 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły 
  Tyszkiewicz Eustachy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Syrnicka Krystyna: Sztambuch Eustachego hr. Tyszkiewicza. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 39-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wyszomirski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Turkiewicz Halina: O zapomnianej spuściźnie Jerzego Wyszomirskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 281-295  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zmorski Roman
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Roszczynialska Magdalena: Nowa baśń. "Strzyga" Romana Zmorskiego i "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 257-266  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Marcinkevicius Justinas
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Naruniec Romuald: Kreacja króla Mendoga w "Trylogii dramatycznej" ("Mendog" Euzebiusza Słowackiego, "Mindowe" Juliusza Słowackiego, "Mindaugas" Justinasa Marcinkeviciusa). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 23-38  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Gajda Kazimierz: Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 57-65  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Białota Marek: Mickiewicz Redutowców. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 189-203 (nt. inscenizacji dramatów Adama Mickiewicza...) szczegóły 
56.artykuł: Stankiewicz Halina: Z archiwaliów Reduty w Wilnie w latach 1925-1930. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 205-215  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Kraków: Teatr "Stu"
    artykuły (alfabet autorów)
57.artykuł: Chudziński Edward: Kontrkultura i postmodernizm. Na przykładzie Teatru STU. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 1 s. 113-120 (referat wygłoszony na sesji naukowej "Proza polska końca XX wieku. Pos...) szczegóły