Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Olma Marceli: Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników męskich w XVI- i XVII-wiecznych tekstach małopolskiej literatury plebejskiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 259-288  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Stachurski Edward: Podobieństwo leksykalne wybranych poematów romantycznych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 369-386 (dot. utworów: "Grażyna" Adama Mickiewicza, "Janusz Bieniawski" Józefa ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koniusz Elżbieta: Wyrazy Mickiewiczowskie w "Słowniku gwar polskich" J. Karłowicza. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 129-141  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: O staropolskiej pieśni "Bądź wiesioła, Panno czysta..." (kilka uwag wydawców). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 349-357  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lizisowa Maria Teresa: O spójności tekstu Kazań świętokrzyskich. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 219-236  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drużbacka Elżbieta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
6.artykuł: Rittel Teodozja: Cnoty i niecnoty w wierszowanych tekstach E. Drużbackiej. Problem wartościowań. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 331-347  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kobylińska Józefa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
7.artykuł: Bednarczuk Leszek: Droga życiowa i naukowa Prof. Józefy Kobylińskiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 5-8  szczegóły 
8.artykuł: Bibliografia prac prof. dr hab. Józefy Kobylińskiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 9-15 (za lata 1956-2001; oprac. Maciej Mączyński...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Ostasz Maria: Funkcja zaimka "nasz" w oswajaniu przestrzeni wiejskiej na podstawie wierszy dla dzieci M. Konopnickiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 289-294  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Wiśniewska Halina: Tytułowanie i nazywanie kobiet w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 433-450  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarębina Maria: "Verba dicendi" wprowadzające mowę niezależną w "Panu Tadeuszu" (na przykładzie ks. VII). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 457-466  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orkan Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Latawiec Krystyna: Kobiety w dramatach Władysława Orkana. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 203-211  szczegóły 
13.artykuł: Rachwałowa Maria: Grzecznościowe akty mowy w korespondencji W. Orkana z matką. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 307-313  szczegóły 
14.artykuł: Spólnik Anna: Słownictwo roślinne w powieściach Władysława Orkana. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 359-368 (dot. powieści: "W roztokach", "Pomór", "Drzewiej"...) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rittel Stefan J.: Obraz ekonomiczny wsi w powieści W. Orkana "Komornicy". Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 321-330  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mączyński Maciej: Rekonstrukcja językowego portretu postaci literackiej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 237-245 (dot. postaci Franka Rakoczego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Babel' Isaak
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żeberek Teresa: Kilka uwag o językowym świecie Izaaka Babla. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 2002 z. 1 s. 467-473  szczegóły