PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Verbum Vitae
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Euagrios z Pontu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1.artykuł: Nieścior Leon: Psalmy w procesie wewnętrznej ewangelizacji chrześcijanina. Metoda antyrretyczna Ewagriusza z Pontu. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 243-151  szczegóły 
  Origenes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2.artykuł: Słomka Jan: Starotestamentalne przymierza w interpretacji Orygenesa. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 213-226 (w świetle homilii i traktatu "O święcie Paschy"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bardzki Krzysztof: Chrystus jako Zbawiciel w alegoryczno-symbolicznej interpretacji epizodu "O uciszeniu burzy" (Mt 8,23-27; Mk 4,35-5,1; Łk 8,22-26). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 201-226  szczegóły 
4.artykuł: Girard Marc: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" - bilans i perspektywy. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 269-283  szczegóły 
5.artykuł: Puech Emile: Czy znaleziono ossuarium Jakuba, brata Jezusa?. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 269-276 (ustosunkowanie się do znaleziska archeologicznego z Jerozolimy w konte...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Popielewski Wojciech: Zbawieni przez miłość Baranka (Ap 1,5b-6). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 185-198  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosik Mariusz: Jak Jezus kontynuuje rolę Eliasza?. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 301-307  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Pindel Roman: Interpretacja przypowieści o synu marnotrawnym w polskim kaznodziejstwie (1945-2000). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 233-253  szczegóły 
10.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hałas Stanisław: Konflikt między uczonymi w piśmie a Jezusem. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 295-298  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stasiak Sławomir Jan: Radykalizm logiów Jezusa. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 288-295  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Adamczewski Bartosz: Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2, 18-22). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 141-156  szczegóły 
14.artykuł: Malina Artur: Dotyk miłosierdzia (Mk 2, 1-12). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 119-137  szczegóły 
15.artykuł: Malina Artur: Ewangelia a bluźnierstwo przeciw Duchowi świętemu (Mk 3,29; 12,40). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 109-126  szczegóły 
16.artykuł: Malina Artur: Kontekst - klucz do peykop Markowych. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 298-301 ([rec. ks.:] Klemens Stock: Marco. Commento eontestuale al secondo Vang...) szczegóły 
17.artykuł: Malina Artur: "Kto może być zbawionym?" (Mk 10,26). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 105-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Paciorek Antoni: Nowa modlitwa uczniów Nowego Przymierza (Mt 6, 9-13). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 157-175  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Witczyk Henryk: Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 177-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Adamczewski Bartosz: Ewangelizacja Izraela w "Liście do Efezjan". Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 183-199  szczegóły 
21.artykuł: Romanello Stefano: Jakie jest orędzie ewangeliczne w Rz 1, 16-3,20?. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 165-182  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lemański Janusz: "Wyrocznie Jahwe" kluczem do deuteronomistycznej historii królów. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 295-300  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pikor Wojciech: Retoryka semicka. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 285-292  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Dziadosz Dariusz: Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 29-51  szczegóły 
27.artykuł: Girard Marc: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" - bilans i perspektywy. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 269-283  szczegóły 
28.artykuł: Lemański Janusz: Etyka Starego Testamentu - aktualna dzisiaj?!. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 280-283 ([rec. ks.:] Cyril S. Rodd: Glimpses of a Strange Land: Studies in Old ...) szczegóły 
29.artykuł: Lemański Janusz: Od Boga El do kultu jedynego Jahwe. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 277-280 ([rec. ks.:] Mark S. Smith: The Origins of Biblical Monotheism. Israel'...) szczegóły 
30.artykuł: Wypych Stanisław: Miłosierdzie Boga w nurcie tradycji deuteronomistycznej. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 39-56 (na podstawie analizy literackiej ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Królewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Tronina Antoni: Dobra Nowina u bram Samarii (2 Krl 7). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 19-30  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezechiela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Pikor Wojciech: Bóg wierny samemu sobie. Miłosierdzie według Ezechiela. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 57-80  szczegóły 
33.artykuł: Pikor Wojciech: Rola "serca" w Nowym Przymierzu (Jr 31, 31-34; Ez 36, 24-28). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 53-77  szczegóły 
34.artykuł: Pikor Wojciech: Skuteczność przepowiadania prorockiego w świetle Ez 24,15-27. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 31-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Lemański Janusz: Cierpienie "sługi Boga" typem zbawczej pasji Chrystusa. Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 75-101  szczegóły 
36.artykuł: Lemański Janusz: Dobra Nowina według Deutero-Izajasza (Iz 52, 7-10). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 49-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jeremiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Pikor Wojciech: Rola "serca" w Nowym Przymierzu (Jr 31, 31-34; Ez 36, 24-28). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 53-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Liczb
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Naumowicz Józef: Orzech i laska Aarona czyli zgłębianie i głoszenie Słowa Bożega w ujęciu Ojców Kościoła. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 253-266  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Mądrości
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mielcarek Krzysztof: "Wyjście" jako dzieło mądrości. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 284-285  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Poniży Bogdan: Sapiencjalne przejście od "przymierza" do "przyjaźni z Bogiem". Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 99-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Nehemiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Briks Piotr: Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako ludu Bożego (Ne 9-10). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 79-97  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
42.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg nieskory do gniewu - bogaty w miłosierdzie (Ps 103). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 81-97  szczegóły 
43.artykuł: Bazyliński Stanisław: Opiewać Boże panowanie (Ps 96). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 65-88  szczegóły 
44.artykuł: Bazyliński Stanisław: Pod władzą królewską (Ps 2). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 57-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Lemański Janusz: Sprawiedliwość gotowa na miłosierdzie (Rdz 18,16-33)?. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 21-38 (pojmowanie sprawiedliwości w świetle analizy perykopy Księgi Rodzaju...) szczegóły 
46.artykuł: Pikor Wojciech: Zbawienie - zmaganie o Boże oblicze na twarzy Kaina (Rdz 4, 1-16). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 29-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pieśń nad Pieśniami
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Bardski Krzysztof: "Daj mi usłyszeć Twój Głos!" Wezwanie do zwiastowania Ewangelii w wybranych alegoriach "Pieśni nad Pieśniami". Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 225-241  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gacia Tadeusz: "Przyodziej ciała trofeum ...". Soteriologia Hymnów św. Ambrożego.. Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 227-251  szczegóły 
  Augustyn święty *
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rosik Mariusz: Zapowiedź nowego przymierza (Jr 31, 31-34) w "Enarrationes in Psalmos" św. Augustyna. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 245-265  szczegóły 
  Cezary z Arles święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Szram Mariusz: "Słodkie imię miłosierdzia". Cezariańska koncepcja dialogu miłosierdzia niebiańskiego z ziemskim. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 213-232 (w kazaniach św. Cezarego...) szczegóły 
  Paulin z Noli święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Pałucki Jerzy: Jezus jako Zbawiciel w nauczaniu Paulina z Noli. Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 263-269  szczegóły 
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Mateja Leszek: Miłosierdzie w kontekście dobroci i cierpliwości w ujęciu Terluliana. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 203-212 (w utworach "Adversus Marcionem" i "De patientia"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Hasła szczegółowe (syryjska) / Hasła osobowe (syryjska)
  Afrahat *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Uciecha Andrzej: Idea przymierza (qyama) w "Mowach" Afrahata. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 227-243  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Jelonek Tomasz: Miłosierdzie Boże w poglądach chasydów polskich. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 99-116  szczegóły