Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klocek Andrzej: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 291-299  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 302-304  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klocek Andrzej: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 291-299  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witczak Krzysztof Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
4.wiersz: Witczak Krzysztof Jan: Tylko. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 483-484 (z not....) szczegóły 
  Wojtyła Karol
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Luter Andrzej: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 303-305  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zawitkowski Józef
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sękalska Iwona: Językowy wizerunek Matki Bożej w "Świętokrzyskich kazaniach radiowych" biskupa Józefa Zawitkowskiego. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 205-218 (dot. tomu 1...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Luter Andrzej: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 450-452  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słomski Wojciech: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 295-297  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Utwory anonimowe (powszechna)
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernagiewicz Robert: Zagadnienie kwartowej i kwintowej notacji transpozycyjnej w anonimowym traktacie "De cantibus quae supra modum intenduntur vel remittuntur". Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 35-55  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Niewiadomski Leszek: Panorama filozofii francuskiej. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 97-107 (dot. twórców, m.in.: Henri Bergson, Kartezjusz, Nicolas Malebranche, M...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Maritain Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Niewiadomski Leszek: La conception philosophique de la liberte selon Jacques Maritain. Presentation generale. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 321-328 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Mounier Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Borządek Marcin: Elementy personalizmu Emmanuela Mouniera. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 11-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Litwin Jacek: "Talis honorabilis scientia" - rozważania o XV-wiecznej metafizyce w Krakowie, na przykładzie wybranego komentarza z tego okresu. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 121-127 (analiza pozostającego w rękopisie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakow...) szczegóły 
artykuł: Litwin Jacek: Elementy myśli filozoficznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w I poł. XV w., na przykładzie komentarza "Quaestiones super duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis" Jana z Raciborska. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 71-83  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 458-460  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Warzeszak Stanisław: Wolność i godność człowieka w personalnym wymiarze etosu Nowego Testamentu. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 407-425  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Kaczmarek Janusz: Alla soglia dell'eternita (La dimensione temporale della situazione della grande folla in Ap 7,13-17 alla luce della sua relazione alla visione della Gerusalemme Nuova). Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 67-78 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
17.artykuł: Linke Waldemar: Kryteria delimitacji i charakter jednostki w Ap 21, 1-5b a znaczenie metafory "czynię nowe". Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 221-239  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Adamczewski Bartosz: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał..." - zbawienie dla świata i sąd nad nim w J 3, 14-21. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 1-16  szczegóły 
19.artykuł: Kaczmarek Janusz: "Pochyliwszy się pisał palcem na ziemi". Pleonazmy narracyjne i personalizacja w J 7, 53-8, 11. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 99-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Adamczewski Bartosz: Owoc Ducha - owoc mądrości. Sapiencjalne cechy katalogu cnót Ga 5, 22n. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 1-10  szczegóły 
21.artykuł: Makowski Mariusz: Wybrane elementy apokaliptyczne i ich występowanie w 2 Liście do Tesaloniczan. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 315-319  szczegóły 
Literatury obce / Literatura gruzińska / Historia literatury (gruzińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Kakacziszwili Zurab: Krótki zarys hagiografii gruzińskiej. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 99-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 458-460  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 297-299  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szmajdziński Mariusz: Sprawozdanie z XXXIX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 371-372  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Amosa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Szmajdziński Mariusz: Identyfikacja i grzech "krów Baszanu" w Am 4, 1. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 265-272  szczegóły 
27.artykuł: Szmajdziński Mariusz: "Misterium iniquitatis" w Am 5, 11a. 12b. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 271-279  szczegóły 
28.artykuł: Szmajdziński Mariusz: Molestowana "dziewczyna" w Am 2, 7c. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 279-288  szczegóły 
29.artykuł: Szmajdziński Mariusz: "Ten, który stworzył Plejady i Oriona". Obraz Boga w Am 5, 8-9. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 373-384  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Klimek Piotr: "Rok łaski" i "dzień pomsty" w Iz 61, 2a. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 17-23  szczegóły 
31.artykuł: Klimek Piotr: Teologia Iz 57,3a między Septuagintą a tekstem masoreckim. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 27-32  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Mądrości
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Lejwoda Robert: Literackie znamiona Mdr 9, 18-10, 21. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 70-75  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
33.artykuł: Wypchło Jarosław: Opis plag w Psalmie 78 na tle Pięcioksięgu. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 285-292  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 299-301  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pieśń nad Pieśniami
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Bardski Krzysztof: Niewola babilońska w interpretacji Targumu do Pieśni nad Pieśniami 5, 2-6, 17. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 25-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    proza (alfabet tytułów)
36.proza: Augustyn św. : Dysputa Herakliana, świeckiego, z Germiniuszem, biskupem Syrmium, o wierze soboru nicejskiego i synodu ariańskiego w Rimini. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 273-282 (Ogł., przyp. i wstęp: Jerzy Krykowski: "Dysputa Herakliana, świeckiego...) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwaśniak Adam Jakub: Marketing religijny. Zapiski na marginesie IV księgi "De doctrina christiana" św. Augustyna. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 107-120  szczegóły 
  Cyprian święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Krykowski Jerzy: Le nozioni di "conuersio" e "conuersatio" nell'insegnamento penitenziale di Cipriano di Cartagine. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 47-52 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
39.artykuł: Krykowski Jerzy: L'eredita di Tertulliano e di Cipriano nel 4 secolo. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 167-181  szczegóły 
40.artykuł: Krykowski Jerzy: Pokuta jako postawa życia chrześcijańskiego w nauczaniu Tertuliana i Cypriana z Kartaginy. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 24-46  szczegóły 
41.artykuł: Krykowski Jerzy: "Spiritus/spiritalis" nell'insegnamento penitenziale di Cipriano. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 145-151 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Krykowski Jerzy: L'eredita di Tertulliano e di Cipriano nel 4 secolo. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 167-181  szczegóły 
43.artykuł: Krykowski Jerzy: Pokuta jako postawa życia chrześcijańskiego w nauczaniu Tertuliana i Cypriana z Kartaginy. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 24-46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Aurelian Reomensis *
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernagiewicz Robert: Dyferencje z "tonariusza mszalnego" Aureliana z Reome. Próba rekonstrukcji. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 1-25  szczegóły 
  Dionizy Mniejszy *
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krykowski Jerzy: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 434-436  szczegóły