Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Analiza działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz bibliotek powiatowych z powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego (pozostających pod nadzorem merytorycznym WiMBP w Bydgoszczy). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 3-34 (m.in. nt. zbiorów bibliotecznych, działalności wydawniczej, informacyj...) szczegóły 
2.artykuł: Biblioteki publiczne w powiatach: budgoskim, inowrocławskim, mogileńskim, nakielskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim, żnińskim w 2001 roku. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 6-36 (m.in. nt. rozwoju bibliotek w regionie, zbiorów bibliotecznych, wskaźn...) szczegóły 
3.artykuł: Ciechorska Halina: Relizacja potrzeb czytelniczych w wybranych bibliotekach miejskich i wiejskich regionu toruńskiego (na podstawie ankiet czytelniczych). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 51-56 (sprawozdanie z badań...) szczegóły 
4.artykuł: Grzędzicka Beata: Fordońskie filie dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 35-42 (m.in. nt. zbiorów, działalności kulturalnej i stanie czytelnictwa...) szczegóły 
5.artykuł: Guzik Ewa: Potrzeby i zainteresowania czytelnicze seniorów - na przykładzie filii dla dorosłych nr 16 WiMBP w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 28-45 (sprawozdanie z przeprowadzonych badań; z ankietą...) szczegóły 
6.artykuł: Jankowska Beata: Biblioteki publiczne dla dzieci w latach 1995-2000 - analiza ankiety. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 12-17 (dot. bibliotek pod nadzorem merytorycznym Wojewódzkiej i Miejskiej Bib...) szczegóły 
7.artykuł: Kiełpińska Magdalena: Rozwój miejskiej sieci bibliotecznej w Bydgoszczy w latach 19471963. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 18-32 (m.in. nt. rozwoju czytelnictwa oraz inicjatyw kulturalnych...) szczegóły 
8.artykuł: Komosińska Jadwiga: Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 3-11 (m.in. nt. działalności biblioteki w zakresie organizacji życia literac...) szczegóły 
9.artykuł: Nowaczyk Beata: Czytelnictwo dzieci w wieku 11-15 lat na podstawie badań przeprowadzonych w filiach dziecięcych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 15-28  szczegóły 
10.artykuł: Opara Hanna: Zainteresowania czytelnicze młodzieży szkół średnich w świetle badań przeprowadzonych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 20-32  szczegóły 
11.artykuł: Sieć bibliotek województwa bydgoskiego wlatach1975-1998. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 20-46 (m.in. nt. stanu czytelnictwa i zbiorów bibliotecznych oraz dorobku org...) szczegóły 
12.artykuł: Syntetyczne informacje dotyczące stano organizacyjnego i działalności bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego, podległych merytorycznie WiMBP w Bydgoszczy (powiatu: bydgoskiego, inowrocławskigo, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego) za rok 2000. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 7-27 (m.in. nt. zbiorów bibliotecznych, działalności informacyjno-bibliogra...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Jankowska Beata, Partyka Lucyna: Kalendarz rocznic 2000. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 44-69 (m.in. wykaz nazwisk pisarzy, których rocznice urodzin i śmierci przypa...) szczegóły 
14.artykuł: Jankowska Beata, Partyka Lucyna: Kalendarz rocznic 2001. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 53-74 (m.in. wykaz nazwisk pisarzy, których rocznice urodzin i śmierci przypa...) szczegóły 
15.artykuł: Jankowska Beata, Partyka Lucyna: Kalendarz rocznic 2002. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 54-68 (m.in. wykaz nazwisk pisarzy, których rocznice urodzin i śmierci przypa...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 45 (nota o otwarciu wystawy...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 2 s. 43-54 (m.in. nt. organizowanych imprez literackich w okresie I-VI 2003...) szczegóły 
18.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 1 s. 82-89 (m.in. nt. organizowanych imprez literackich w okresie VII-XII 2002...) szczegóły 
19.artykuł: Stan organizacyjny sieci bibliotek publicznych będących pod merytorycznym nadzorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz ich działalność w 2002 r.. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 1 s. 8-39 (m.in. o organizowanych imprezach literackich w miejscowościach: Bydgos...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Węglarska Aleksandra: Wykaz rocznic wybitnych osób województwa kujawsko-pomorskiego na 2002 rok. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 39-53 (m.in. pisarzy...) szczegóły 
21.artykuł: Węglerska Aleksandra: Wykaz rocznic wybitnych osób województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2001. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 38-52 (m.in. pisarzy...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 73 (nota o rozstrzygnięciu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Bydgoszcz (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 73 (nota o rozstrzygnięciu konkursu literackiego adresowanego do czytelnik...) szczegóły 
24.artykuł: Grzędzicka Beata: Działalność kulturalno-oświatowa bibliotek publicznych dla dzieci na przykładzie Filii nr 4 (ul. Czerkaska11) w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 29-32  szczegóły 
25.artykuł: Grzędzicka Beata: Fordońskie filie dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 35-42 (m.in. nt. zbiorów, działalności kulturalnej i stanie czytelnictwa...) szczegóły 
26.artykuł: Kiełpińska Magdalena: Rozwój miejskiej sieci bibliotecznej w Bydgoszczy w latach 19471963. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 18-32 (m.in. nt. rozwoju czytelnictwa oraz inicjatyw kulturalnych...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 46 (nota o wieczorze poezji pn. "Któż zmusi wiersze do milczenia?" w Gminn...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Chełmża (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Jak to robią inni (Aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 79 (m.in. sprawozdanie ze spotkania "Biesiada z Książką" w Powiatowej i Mi...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Dąbrowa Chełmińska (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Wędrowska Danuta: Gminna Biblioteka Publiczn-szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 3-14 (m.in. nt. działalności biblioteki w zakresie organizacji życia literac...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gniewkowo (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 47 (nota o konkursie pt. "Tropem polskich noblistów literackich" dla młodz...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Inowrocław (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Jak to robią inni? (Aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 72-74 (m.in. omówienie konkursu z zakresu popularyzacji literatury pt. "Wielk...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Laskowice (woj. kujawsko-pomorskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Bronisz Lucyna: Biblioteka Publiczna Gminy Jeżewo w Laskowicach. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 3-5 (m.in. nt. działalności biblioteki w zakresie organizacji życia literac...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lniano (woj. kujawsko-pomorskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Cynarzewska Iwona: Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 3-6 (m.in. nt. działalności biblioteki w zakresie organizacji życia literac...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Pakość (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 75 (nota o wieczorku poetyckim dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Publicz...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sadki (woj. kujawsko-pomorskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Komosińska Jadwiga: Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 3-11 (m.in. nt. działalności biblioteki w zakresie organizacji życia literac...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Solec Kujawski (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Jak to robią inni (Aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 3-12 (m.in. nt. działalności Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim w zakre...) szczegóły 
37.artykuł: Lichocka Iwona: Miejska Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 3-12 (m.in. nt. działalności biblioteki w zakresie organizacji życia literac...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Szubin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Roga Bronisław: Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 5-19 (m.in. nt. działalności biblioteki w zakresie organizacji życia literac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Partyka Lucyna: Internet w teorii i praktyce. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2001. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 57-62  szczegóły 
40.artykuł: Partyka Lucyna: Jak popularyzować literaturę piekną wśród dzieci i młodzieży? Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2000. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 66-71  szczegóły 
41.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie Bibliograficzne regionaliów /II półrocze 1999r./. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 105-109 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Bilioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
42.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie Bibliograficzne regionaliów za 2000 r.. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 82-86 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Bilioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
43.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie bibliograficzne regionaliów za rok 2001. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 85-90 (dot. księgozbioru Pracowni Regionalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 51 (nota o konferencji i towarzyszącej jej wystawie w Galerii Miejskiej w ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Czajkowski Franciszek: Piętnaście lat działalności Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 3-13 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
46.artykuł: Kowalska Grażyna: Druki kaliskie VII i XVIII wieczne znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 42-47  szczegóły 
47.artykuł: Ociepa Jolanta: Biblioteka bernardyńska. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 2 s. 38-42 (opis zbioru biblioteki bernardyńskiej w Bydgoszczy...) szczegóły 
48.artykuł: Sieć bibliotek województwa bydgoskiego wlatach1975-1998. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 20-46 (m.in. nt. stanu czytelnictwa i zbiorów bibliotecznych oraz dorobku org...) szczegóły 
49.artykuł: Szczęsnowicz Małgorzata: Wydawnictwa informacyjne w księgozbiorze Czytelni Bibliograficznej. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 47-54 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
50.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie Bibliograficzne regionaliów /II półrocze 1999r./. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 105-109 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Bilioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
51.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie Bibliograficzne regionaliów za 2000 r.. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 82-86 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Bilioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Partyka Lucyna: Czasopismo o książce dla dziecka. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 35-38 (omówienie profilu czasopisma z historią powstania...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Jankowska Beata: Współczesne czasopisma dla dzieci i młodzieży - wybrane tytuły. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 48-56 (dot. czasopism: "Bob Budowniczy", "Kubuś Puchatek. Co nieco o przyrodz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Partyka Lucyna: PTCz ma już 10 lat. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 80-82  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Jankowska Beata: Działalność kształcąco-wychowawcza bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 33-35 (m.in. nt. wspierania kultury czytelniczej i roli książki w kształceniu...) szczegóły 
56.artykuł: Partyka Lucyna: Biblioteka przyjazna użytkownikom. Dydaktyczna działalność bibliotek publicznych i jej znaczenie. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 43-47 (m.in. o popularyzacji czytelnictwa...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Jankowska Beata: W krainie poezji Juliana Tuwima (scenariusz imprezy). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 65-68  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajewski Jan: Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 83-84 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    kult (alfabet autorów)
59.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 70 (nota o montazu poetyckim pt. "Byłem jak lipy szelest, na imię mi było ...) szczegóły 
  Bart-Kozłowski Maksymilian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 72 (nota o spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilni...) szczegóły 
61.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 78 (nota o spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilni...) szczegóły 
  Bełza Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Węglarska Aleksandra: Książnica bydgoska ma swojego patrona. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 13-16 (sprawozdanie z uroczystości nadania imienia Witolda Bełzy Wojewódzkiej...) szczegóły 
63.artykuł: Węglarska Aleksandra: Witold Bełza. Pierwszy polski dyrektor bydgoskiej książnicy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 37-41  szczegóły 
  Brzechwa Jan
    kult (alfabet autorów)
64.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 91 (nota o konkursie literacko-plastycznym dla dzieci pt. "Jan Brzechwa - ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chotomska Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 73 (nota o spotkaniu autorskim w ramach cyklu "Uznane nazwiska w bibliotec...) szczegóły 
66.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 73 (nota o spotkaniu autorskim z występem kabaretu literackiego w Bibliote...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dostatni Bronisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 78 (nota o spotkaniu autorskim w Miejskiej bibliotece Publicznej w Mogilni...) szczegóły 
68.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 75 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej w Nakle i w Filii w...) szczegóły 
69.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 49 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej w Żninie, 27 IX 199...) szczegóły 
70.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 73 (nota o spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Inowroc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    kult (alfabet autorów)
71.kult: Rok 2003 - Rokiem Gałczyńskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 1 s. 81 (nota o ogłoszeniu przez Sejm RP roku 2003 Rokiem Gałczyńskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janta-Połczyński Aleksander
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 74 (nota o promocji pierwszego krajowego wydania książki "Duch niespokojny...) szczegóły 
  Jarecki Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 78 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej w Pakości z omówien...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Jan
    kult (alfabet autorów)
74.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 80 (nota o montażu słowno-muzycznym "Obraz ziemi ojczystej w poezji Jana K...) szczegóły 
  Kawczyńska Emilia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 77-78 (nota o wieczorze poetyckim "Jesienne spotkanie z poezją" w Bibliotece ...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    kult (alfabet autorów)
76.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 95 (nota o konkursie recytatorskim pt. "Utwory Marii Konopnickiej" w bibli...) szczegóły 
77.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 77 (nota o inscenizacji pt. " Maria Konopnicka i jej bohaterowie", org. Fi...) szczegóły 
  Kościkiewicz Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 48 (nota o spotkaniu autorskim w Filii nr 12 dla Niepełnosprawnych Bibliot...) szczegóły 
  Kownacka Maria
    kult (alfabet autorów)
79.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 49 (nota o konkursie dla najmłodszych czytelników pt. "Moi przyjaciele z u...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    kult (alfabet autorów)
80.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 71 (nota o wieczornicy pt. "Humor i żart w bajkach Ignacego Krasickiego" w...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Legut Lucyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 76 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Wi...) szczegóły 
  Letki Maria Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 77 (nota o spotkaniu autorskim w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łowińska Stanisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 73 (nota o spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilni...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machowski Stanisław Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 48 (nota o spotkaniu autorskim w Miejskiej bibliotece Publicznej w Mogilni...) szczegóły 
  Malinowski Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 50 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i gminy w Ła...) szczegóły 
86.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 72 (nota o prelekcji "Wędrówki po Ameryce Południowej" wygłoszonej w Bibli...) szczegóły 
87.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 50 (nota o spotkaniu autorskim w ramach spotkań Klubu Podróżnika w Bibliot...) szczegóły 
88.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 94 (nota o spotkaniu w Klubie Podróżnika w Bibliotece Publicznej w Żninie,...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 72-73 (nota o uroczystym otwarciu wystawy...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
90.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 79 (nota o montażu słowno-muzycznym "Coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu", ...) szczegóły 
91.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 73 (nota o konkursie recytatorskim poezji Adama Mickiewicza w Bibliotece P...) szczegóły 
92.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 73 (nota o finale teleturnieju, adresowanego do uczniów szkół podstawowych...) szczegóły 
93.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 71 (nota o finale konkursu dla uczniów szkół podstawowych i średnich pt. "...) szczegóły 
94.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 70 (nota o finale konkursu recytatorskiego poezji Adama Mickiewicza w Gmin...) szczegóły 
95.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 73 (nota o prelekcji Hanny Wróblewskiej pt. "Wielkopolskie wędrówki Adama ...) szczegóły 
96.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 74 (nota o finale ogólnogminnego turnieju wiedzy "Wiem wszystko o Adamie M...) szczegóły 
  Musierowicz Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 91 (nota o imprezie czytelniczej poświęconej twórczości autorki w Oddziale...) szczegóły 
98.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 98 (nota o konkursie pt. "Małgorzata Musierowicz i jej twórczość" w Biblio...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Napieralski Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 16 (nota o spotkaniu autorskim z promocją książki "Wielkie i miałe odblask...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    kult (alfabet autorów)
100.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 68 (nota o zorganizowaniu programu artystycznego "Norwid bezdomny" w Oddzi...) szczegóły 
  Nowak Tomasz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 69 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Wi...) szczegóły 
  Nyczaj Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 78 (nota o spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie, 17 VI 1...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paderewski Ignacy Jan
    kult (alfabet autorów)
103.kult: Jak to robią inni (Aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 79-81 (omówienie obchodów Roku Ignacego Paderewskiego w Wojewódzkiej i Miejsk...) szczegóły 
  Panasewicz Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 100 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej w Żninie, 4 VI 2000...) szczegóły 
  Papuzińska Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 72 (nota o spotkaniu autorskim w Miejskiej bibliotece Publicznej w Mogilni...) szczegóły 
106.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 73 (nota o spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Inowroc...) szczegóły 
  Petek Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 69 (nota o spotkaniu autorskim w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz...) szczegóły 
108.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 71 (nota o spotkaniu autorskim w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publi...) szczegóły 
109.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych województwa bydgoskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 71 (nota o spotkaniach autorskich w Bibliotece Publicznej w Sępólnie Kraje...) szczegóły 
  Pieńkowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 50 (nota o spotkaniu autorskim w Rejonowej Bibliotece w Szubinie, 21, 27 V...) szczegóły 
  Poświatowska Halina
    kult (alfabet autorów)
111.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 77 (nota o montażu poetycko-muzycznym pt. "Spieszmy się kochać ludzi tak s...) szczegóły 
  Prus Malwina
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 90 (nota o współorganizacji promocji tomiku przez Bibliotekę Publiczną Mia...) szczegóły 
  Puszczykowski Mirosław
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 71 (nota o spotkaniu autorskim z promocją tomiku w Miejskiej Bibliotece Pu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 79 (nota o wystawie...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 79 (nota o uroczystym otwarciu wystawy z prelekcją Jerzego Koniecznego...) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 101 (nota...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
117.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 79 (nota o finale konkursu "Reymont jego twórczość" w Gminnej bibliotece P...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Samsel Roman
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 50 (nota o spotkaniu autorskim z promocją książki w Czytelni Głównej Miejs...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Lipowicz Anna: Henryk Sienkiewicz w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy (bibliografia przedmiotowa w wyborze). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 75-89  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
120.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 94 (nota o konkursie literackim "Czy znasz <> Henryka Sienkiewi...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    kult (alfabet autorów)
121.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 77 (nota o konkursie gminnym nt. "Wiedzy o poecie" w Gminnej Bibliotece Pu...) szczegóły 
122.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 49 (nota o wieczornicy poświęconej twórczości autora z recytacją aktora Ta...) szczegóły 
  Staniszewski Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 98 (nota o promocji tomiku poetyckiego i wystawie pamiętek o poecie w Miej...) szczegóły 
  Stróżykiewicz Jadwiga
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 91 (nota o spotkaniu autorskim z promocją tomiku w Bibliotece Publicznej M...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 78 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ba...) szczegóły 
126.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 77-78 (nota o wieczorze poetyckim "Jesienne spotkanie z poezją" w Bibliotece ...) szczegóły 
  Strzałkowska Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 75 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej w Żninie, 10 V 2001...) szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Rymkiewicz Anna: Andrzej Szczypiorski - moralista bez złudzeń. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 57-65  szczegóły 
  Szypowski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 52 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ba...) szczegóły 
130.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 77 (nota o udziale w spotkaniu pod hasłem "Historia ruchu ludowego w gmini...) szczegóły 
131.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 91 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ba...) szczegóły 
132.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 77 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ła...) szczegóły 
133.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 98 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ła...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Bibliografia utworów dla dzieci Juliana Tuwima. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 2 s. 66-67  szczegóły 
135.artykuł: Rymkiewicz Anna: Nie tylko Skamander. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 2 s. 58-65 (artykuł ogólny...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
136.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 72 (nota o spotkaniu recytatorskim w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadka...) szczegóły 
137.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 100 (nota o recytacji laureatów konkursu "O pióro Jana Brzechwy" w Bibliote...) szczegóły 
138.kult: Jak to robią inni (Aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 79-80 (m.in. omówienie konkursu recytatorskiego pt. "Magiczne wiersze Juliana...) szczegóły 
139.kult: Jak to robią inni (Aktywne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 102-104 (sprawozdanie z turnieju czytelniczego dla dzieci pt. "Czy znasz wiersz...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    kult (alfabet autorów)
140.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 49 (nota o współorganizowaniu gminnego konkursu recytatorskiego poświęcone...) szczegóły 
141.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 93 (nota o konkursie recytatorskim "Ksiądz Jan Twardowski dzieciom", org. ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtasik Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 72 (nota o spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ba...) szczegóły 
  Wojtyła Karol
    kult (alfabet autorów)
143.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 72 (nota o wieczorze poetyckim pt. "Duszo, duszo słowiańska..." z recytacj...) szczegóły 
  Wulert Krystyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
144.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 50 (nota o spotkaniu autorskim w Dobrczu, 16 V 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Jankowska Beata, Partyka Lucyna: Kalendarz rocznic 2000. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 44-69 (m.in. wykaz nazwisk pisarzy, których rocznice urodzin i śmierci przypa...) szczegóły 
146.artykuł: Jankowska Beata, Partyka Lucyna: Kalendarz rocznic 2001. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 53-74 (m.in. wykaz nazwisk pisarzy, których rocznice urodzin i śmierci przypa...) szczegóły 
147.artykuł: Jankowska Beata, Partyka Lucyna: Kalendarz rocznic 2002. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 54-68 (m.in. wykaz nazwisk pisarzy, których rocznice urodzin i śmierci przypa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Lofting Hugh
    kult (alfabet autorów)
148.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 69 (nota o konkursie czytelniczym "Czy znasz książkę H. Loftinga >>Doktor ...) szczegóły 
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
149.artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 50 (nota o finale konkursu literackiego nt. twórczości autorki pt. "Zagra...) szczegóły 
150.artykuł: Jankowska Beata: Harry Potter - bohater, którego kochają dzieci. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 70-76 (o cyklu książek o Harrym Potterze, akcjach i promocjach wydawnictwa, z...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Historia literatury (duńska)
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 92 (nota o wystawie...) szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 96 (nota o wystawie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Andersen Hans Christian
    kult (alfabet autorów)
153.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 93 (nota o konkursie literackim "Hans Christian Andersen i jego baśnie" w ...) szczegóły 
154.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 94 (nota o konkursie czytelniczy "Cudowny świat baśni Andersena" w Filii n...) szczegóły 
155.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, świeckiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 1 s. 79 (nota o konkursie "Świat baśni H. Ch. Andersena" w Filii Dziecięcej w N...) szczegóły 
  Blixen Karen
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 74 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 52 (nota o wystawie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Lindgren Astrid
    kult (alfabet autorów)
158.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 45 (nota o zabawach i konkursach ph. "Lindgrenada w naszej bibliotece" w F...) szczegóły 
159.kult: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 53 (nota o finale konkursu plastyczno-literackiego "Świat Pippi Langstrump...) szczegóły