Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Brajerski Tadeusz: Uwagi o "praesens historicum". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 103-108 (na przykładach: Tadeusz Breza: Urząd, Arkady Fiedler: Gorąca wieś Ambi...) szczegóły 
2.artykuł: Misiewicz Janusz: Fikcja artystyczna (studium encyklopedyczne). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 227-240 (w literaturze i innych sztukach...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Gajda Stanisław: Termin w tekście naukowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 223-231  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Grabias Stanisław: Stylistyczne wyznaczniki konstrukcji słowotwórczych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 233-247 (m.in. w tekstach literackich...) szczegóły 
5.artykuł: Kosyl Czesław: Aluzyjność nazw własnych w dziele literackim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 39-49  szczegóły 
6.artykuł: Puzynina Jadwiga: O relacjach między wartościowaniem ilościowym i jakościowym w znaczeniach wyrazów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 273-281 (m.in. na przykładzie poezji...) szczegóły 
7.artykuł: Ruszkowski Marek: Parataksa we współczesnej prozie polskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 179-185  szczegóły 
8.artykuł: Tokarski Ryszard: Introspekcja i dane językowe w semantycznej analizie tekstu poetyckiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 297-305  szczegóły 
9.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyka tekstów reklamowych na przykładzie reklamy kreatywnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 299-308  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Wojtak Maria: O funkcjonowaniu form rozkaźnika jako wykładników honoryfikatywności w tekstach wybranych dramatów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 151-161 (na przykładach: Wojciech Bogusławski: Cud czyli Krakowiaki i Górale, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Misiewicz Janusz: O komedii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 109-114  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Boniecka Barbara: Strukturalno-kompozycyjna funkcja pytań w poezji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 163-177  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Lubaś Władysław: Przysłowia i sentencje a potoczne myślenie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 306-318  szczegóły 
14.artykuł: Pajdzińska Anna: Przysłowie we współczesnym utworze poetyckim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 333-342  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Sawecka Halina: Jean-Paul Sartre: mythes et idees de la litterature. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 1-16 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Torój Elżbieta: Z badań nad czytelnictwem staropolskim w Lublinie. Książka literacka w bibliotekach miejskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 1-27  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Lewicki Roman: Eksperymentalne badanie tekstu tłumaczonego (Problem konotacji obcości). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 7-21  szczegóły 
18.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe przekłady "Ojczenasza" (Próba analizy stylistyczno-językowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 63-71  szczegóły 
19.artykuł: Rejakowa Bożena: Pojedynczy wyraz jako forma przekładu związku frazeologicznego (wartości referencjalne i stylistyczne). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 343-351  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Plisiecki Janusz: Przemiany w kulturze współczesnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 1-20 (dot. m.in. związków filmu i telewizji z kulturą literacką...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Aleksandrowicz Alina: "Ty słodka wolności uwdzięczasz całe przyrodzenie...". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 61-70 (nt. zainteresowania i inspiracji Szwajcarią w Polsce na przełomie wiek...) szczegóły 
22.artykuł: Bartnicka Barbara: O dawnej funkcji zaimka "sam". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 23-32 (m.in. na przykładzie dziewiętnastowiecznych tekstów literackich...) szczegóły 
23.artykuł: Kosyl Czesław: Staropolskie i gwarowe formy typu "chodzilim", "chodzilibym". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 133-145 (m.in. na przykładzie zabytków literackich z XIV-XVIII w....) szczegóły 
24.artykuł: Leszczyński Zenon: Międzyjęzykowe paralele w użyciu czasowników mówienia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 181-192 (na przykładzie fragmentów tekstów m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Sł...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Godzisław Baszko i "Anecdota" czyli edytorskie nieporozumienia dwóch Józefów, Jabłonowskiego i Załuskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 41-51  szczegóły 
26.artykuł: Torój Elżbieta: Z dziejów lubelskiego księgarstwa w XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 141-63  szczegóły 
27.artykuł: Wiśniewska Halina: "(Złota) wolność" w utworach barokowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 117-130  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Wiśniewska Halina: Orientalizmy i rutenizmy - wyrazy modne w XVII wieku (na przykładzie utworów poetyckich). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 269-284 (w twórczości Samuela Twardowskiego, Krzysztofa Opalińskiego, Józefa Ba...) szczegóły 
29.artykuł: Wiśniewska Halina: Rozkwit paremiologii w XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 289-297 (nt. popularności przysłów i ich stosowania w literaturze baroku...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Dwór Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku i jego stosunki ze Szwajcarią. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 21-37 (literackie i artystyczne...) szczegóły 
31.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Wypowiedź z pogranicza. Uwagi o ambiwalencjach pamfletu w piśmiennictwie polskim XVIII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 63-70  szczegóły 
32.artykuł: Staszewska Krystyna: O przedromantycznym rozumieniu imaginacji i mechanizmów jej działania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 43-65  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Skubalanka Teresa: Deleksykalizacja w poezji romantycznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 249-260 (w twórczości: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwi...) szczegóły 
34.artykuł: Warchoł Stefan: Derywaty z -ica (-yca) w polskiej poezji romantycznej i w języku doby średniowiecza (Z nawiązaniem do polskich gwar). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 137-49  szczegóły 
35.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Dziedzictwo masońskie romantycznych konspiracji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 53-66 (w lit....) szczegóły 
36.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Wyznawca - romantyczny wzorzec codziennego patriotyzmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 1-11  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Polerowanie słownictwa XVI/XVII wieku (na przykładzie Słownika Jana Mączyńskiego i prac naukowych Jana Ursinusa). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 277-292  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Zagadka z "Monitora". O wykazie "Omyłki drukarskie" dołączonym do tomów pierwszego rocznika. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 81-87  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pepłowski Franciszek: Zróżnicowanie leksykalane i stylistyczne w "Poczcie Królewieckiej" z lat 1718-1720. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 73-81  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Adamowski Jan: Archaizmy leksykalne w polskim folklorze wierszowanym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 79-97  szczegóły 
41.artykuł: Adamowski Jan: Czas i częstotliwość łysogórskich sabatów czarownic. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 399-408 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
42.artykuł: Adamowski Jan: O nowszym słownictwie w języku polskiego folkloru wierszowanego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 197-210  szczegóły 
43.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Człowiek zniewolony czasem - folklorowa koncepcja "bycia-w-świecie". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 225-236 (z fragm. wierszy i tekstami przysłów ludowych...) szczegóły 
44.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: W kręgu regionalnej historii i legendy. Szkic o współczesnej ludowej poezji podhalańskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 209-28  szczegóły 
45.artykuł: Grzędzielska Maria: Aspekty europejskie polskiej pieśni ludowej (Wybrane zagadnienia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 15-6  szczegóły 
46.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Dzieje niektórych polskich i ukraińskich ballad ludowych według Lajosa Vargyasa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 441-471  szczegóły 
47.artykuł: Krajka-Brzozowska Anna: Komponenty więzi wewnątrzgrupowej w świetle współczesnej ludowej poezji podhalańskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 213-30  szczegóły 
48.artykuł: Niewiadomski Donat: Czas świąt i czas pracy w inicjalnych rytach rolnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 67-85  szczegóły 
49.artykuł: Niewiadomski Donat: Zakazy magiczne w XIX-wiecznych rytach orki i siewu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 159-182 (w kulturze ludowej...) szczegóły 
50.artykuł: Stępnik Krzysztof: Pieśń ludowa czasu wojny i jej poetyckie imitacje (Na wybranym materiale z okresu I wojny światowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 145-64  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Kwapiszewski Marek: Wizja koliszczyzny w prozie romantycznej (Czajkowski - Grabowski - Fisz). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 413-427  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Orłowski Jan: W romantycznej krainie poezji (Krym Puszkina, Mickiewicza, Wołoszyna i Bernarda). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 39-55  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Jurkowski Marian: Step ukraiński w języku polskim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 49-55 (m.in w literaturze...) szczegóły 
54.artykuł: Wenerska Wioleta: Sen-ziele - motyw nieznany. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 133-145 (w twórczości romantyków...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 117-35  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Aleksandrowicz Alina: "Gotycka" Maria Stuart. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 47-60 (w twórczości Izabeli Czartoryskiej i Marii Wirtemberskiej...) szczegóły 
57.artykuł: Ludorowski Lech: Wizerunki powieściowe Bohdana Chmielnickiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 1-27  szczegóły 
58.artykuł: Wójcicka Zofia: Proroctwo Wernyhory - modyfikacja znaczeń. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 429-447  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Utopia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Blaim Artur: Utopias in History, History in Utopias. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 85-97 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojsko, żołnierz (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Stępnik Krzysztof: Recepcja Legionów w publicystyce orientacji rosyjskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 249-273 (nt. antylegionowych koncepcji publicystów warszawskich w l. 1914-1915 ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zwierzęta (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Kosyl Czesław: Nazewnictwo kotów w literaturze pięknej na tle zoonimii uzualnej. Cz. I. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 373-386  szczegóły 
62.artykuł: Kosyl Czesław: Nazewnictwo kotów w literaturze pięknej na tle zoonimii uzualnej. Cz. II. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 101-113  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Rawiński Marian: Problematyka żydowska w literaturze (przykład dramaturgii międzywojennej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 23-47  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Myrdzik Barbara: O potrzebie wolności. Refleksje o edukacji polonistycznej z perspektywy aksjologicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 131-144 (w szkole średniej...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    artykuły (alfabet tytułów)
65.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Formuła noc-dzień w ludowej wyobraźni symbolicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 99-115  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Aleksandrowicz-Ulrich Alina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Biografia naukowa Prof. dr hab. Aliny Aleksandrowicz-Ulrich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 11-16 (z okazji 45-lecia pracy naukowej...) szczegóły 
67.artykuł: Prace doktorskie przygotowane pod kierunkiem Prof. dr hab. Aliny Aleksandrowicz-Ulrich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 29 (z okazji 45-lecia pracy naukowej...) szczegóły 
68.artykuł: Timofiejew Artur: Wykaz publikacji Prof. dr hab. Aliny Aleksandrowicz od 1956 do 2002 roku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 17-28 (z okazji 45-lecia pracy naukowej...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
69.ikonografia: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) wkł. (fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bogusławski Wojciech
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimowicz Mieczysław: Wodewile finalne "Cudu albo Krakowiaków i Górali" Bogusławskiego. Próba odtworzenia tekstów śpiewanych w roku 1794. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 71-80  szczegóły 
  Brodziński Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
71.wiersz: Brodziński Kazimierz: Małgorzata. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 364  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Upiór sentymentalny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 357-363 (z tekstem omawianego utworu, s. 364...) szczegóły 
  Bronikowski Aleksander August Ferdynand
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Weinberg Jerzy: Aleksander Bronikowski a historia - na przykładzie jednej powieści. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 289-299  szczegóły 
  Bykowski Ignacy Jaxa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Kosienkowska Halina: Poezja dydaktyczno-moralizatorska Ignacego Jaksy Bykowskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 107-120  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czartoryska Izabela
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Aleksandrowicz Alina: W edeńskiej krainie flory. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 35-48  szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Żbikowski Piotr: Adam Jerzy Czartoryski jako krytyk literacki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 175-196  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kufel Sławomir: O problemie metanarracji w "Dzienniku 1813-1817" Adama Jerzego Czartoryskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 197-209  szczegóły 
  Czartoryski Adam Kazimierz
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtak Maria: "Gracz" Adama Kazimierza Czartoryskiego w świetle analizy stylistycznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 211-221  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dmuszewski Ludwik Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Kruk Stefan: "Wesołość - córka wolności..." (O libretcie opery "Król Łokietek, czyli Wiśliczanki" L.A. Dmuszewskiego -1818 r.). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 165-192  szczegóły 
  Drużbacka Elżbieta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Elżbieta z Kowalskich Drużbacka w kręgu Familii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 53-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fisz Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Kwapiszewski Marek: Ukraina w twórczości Zenona Fisza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 154-164  szczegóły 
  Fredro Aleksander
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ludorowski Lech: O "Ciotuni" Aleksandra Fredry. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 373-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Glaber Andrzej
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leeming Henry: A 17th-Century Russian Medical Handbook. Some Linguistic Observations. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 173-179 (dot. XVII-wiecznego staroruskiego przekładu; ze streszczeniem w jęz. p...) szczegóły 
  Godebski Cyprian
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Timofiejew Artur: Godebski - Goldsmith. O zapoznanym stylu lektury "Grenadiera-filozofa". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 277-288  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Timofiejew Artur: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 131-152  szczegóły 
artykuł: Timofiejew Artur: Idea wolności w Cypriana Godebskiego refleksji nad historią ("Wiersz do Legionów polskich"). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 73-84  szczegóły 
  Gołubiew Antoni
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chomiuk Aleksandra: Antoniego Gołubiewa droga do "Bolesława Chobrego". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 181-196  szczegóły 
artykuł: Chomiuk Aleksandra: O kreacji przestrzeni w "Bolesławie Chrobrym" Antoniego Gołubiewa. Próba zarysowania problemu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 231-246  szczegóły 
  Gorecka Maria
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Friedelówna Teresa: Mickiewiczowskie dziedzictwo językowe we "Wspomnieniach..." Marii Goreckiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 29-37  szczegóły 
  Grzędzielska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Misiewicz Janusz: O koncepcji metafory Marii Grzędzielskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 505-511  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hołyszowa Paulina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Łesiów Michał: Rola kulturotwórcza obrzędu weselnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 241-249  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łoch Eugenia: Narrator pierwszoosobowy w "Nowelach włoskich" Jarosława Iwaszkiewicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 395-413  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jaraczewska Elżbieta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Śniechowska-Karpińska Anastazja: Między rozsądkiem a uczuciem. "Romanse moralne" Elżbiety Jaraczewskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 337-354  szczegóły 
  Jaworski Roman
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Ironia jako zasada bytu i jako formuła opisu świata (O "Historiach maniaków" R. Jaworskiego). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 147-61  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karmanowski Olbrycht
    wiersze (alfabet tytułów)
93.wiersz: Karmanowski Olbrycht: O śnie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 93  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Chemperek Dariusz: Antyczna tradycja i barokowe sny: "The Queen Mab speech" z "Romea i Julii" Williama Szekspira i "O śnie" Olbrychta Karmanowskiego (Panu Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu dedykuję). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 79-93 (analiza porównawcza, z fragm. tekstów w przekł. Roberta Sawy i Stanisł...) szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Pokrzywniak Józef Tomasz: Franciszek Karpiński - pisarz konsekwentny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 89-98  szczegóły 
  Kniaźnin Franciszek Dionizy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Z problematyki kultu drzew w poezji F.D. Kniaźnina (Cz. II). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 209-34  szczegóły 
97.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Z problematyki kultu drzew w poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina (Cz. 1). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 99-115  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Jan Kochanowski - kosmologia i poetyka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 147-162  szczegóły 
99.artykuł: Pelc Janusz: Symbolika imion w poezji Jana Kochanowskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 33-40  szczegóły 
  Kochanowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Timofiejew Artur: Piotr Kochanowski jako "poeta wzorowy". Miejsce staropolskiego poety w poglądach teoretyków późnego klasycyzmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 145-156  szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Leksyka i frazeologia biesiadowania w "Lirykach" Wespazjana Kochowskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 89-99  szczegóły 
  Konarski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Jedynak Barbara: Obyczaje społeczności obywatelskiej w pismach Stanisława Konarskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 89-105  szczegóły 
  Krajewski Michał Dymitr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Łossowska Irena: Natura i wizja księżyca. Z problemów literackiej utopii oświeceniowej w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 107-117 (na przykładzie powieści Michała Dymitra Krajewskiego: "Podolanka wycho...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Wiśniewska Halina: Poczucie humoru Ignacego Krasickiego w listach do rodziny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 119-134  szczegóły 
  Kropiński Ludwik
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Forma listowa jako założenie narracji powieściowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 9-18  szczegóły 
  Kunysz Walenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Łesiów Michał: Rola kulturotwórcza obrzędu weselnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 241-249  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Domaciuk Izabela: Nazwy własne w "Bajkach robotów" Stanisława Lema. Cz. I. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 127-143  szczegóły 
  Lenartowicz Teofil
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Badaszczuk Maria: Problem niewinności i oczyszczenia w poemacie Teofila Lenartowicza "Zachwycenie". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 115-131  szczegóły 
  Lewicki Andrzej Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Skubalanka Teresa: Życiorys naukowy Profesora Andrzeja Marii Lewickiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 9-12 (z okazji jubileuszu urodzin; bibliografia prac naukowych Andrzeja Mari...) szczegóły 
  Lipiński Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Bańczerowska Izabela: Józef Lipiński - poeta i nauczyciel (Zarys problematyki). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 157-178  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łesiów Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Sajewicz Michał: Jubileusz Profesora Michała Łesiowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 11-17 (sylwetka z okazji jubileuszu 70. urodzin, fot. s. 4; bibliografia prac...) szczegóły 
  Łubiński Sławomir
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buttler Danuta: Stylizacja frazeologiczna w "Balladzie o Januszku" Sławomira Łubińskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 319-25  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Chachaj Małgorzata: Julian Ursyn Niemcewicz o Adamie Mickiewiczu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 89-98  szczegóły 
114.artykuł: Czwórnóg-Jadczak Barbara: "Omamiony klasyk" czyli Franciszek Wężyk wśród naśladowców Adama Mickiewicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 91-117  szczegóły 
115.artykuł: Skubalanka Teresa: Ewolucja stylów językowych w twórczości poetyckiej Mickiewicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 19-30  szczegóły 
116.artykuł: Śniechowska Anastazja: Mickiewiczowskie wizerunki starości (Rekonesans). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 73-88  szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Puzio Katarzyna: Między tradycją a nowatorstwem. Semantyka i funkcje motywu zamku w "Grażynie" Adama Mickiewicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 57-72  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozak Stefan: Narodowy mesjanizm ukraiński i polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 473-485 (analiza porównawcza z "Księgami bytu narodu ukraińskiego" Mykoły Kosto...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
119.kult: Śladkowski Wiesław: Z Montmorency na Wawel. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 31-38 (dot. ostatniego etapu drogi pośmiertnej Adama Mickiewicza na ziemi fra...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Jóźwik Maciej: Czesława Miłosza podróże na Wschód [Daleki]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 199-228  szczegóły 
  Morawski Franciszek Dzierżykraj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Timofiejew Artur: "Nowy poezyi Eden" Franciszka Morawskiego. Z problematyki przeobrażeń klasycystycznych konwencji gatunkowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 135-156  szczegóły 
  Mostowska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Puzio Katarzyna: "Niegotyckie" zamki gotyckich powieści? (Z twórczości Anny Mostowskiej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 301-319  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemcewicz Julian Ursyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Chachaj Małgorzata: Postać Kobiety-Polki w dramatach historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 95-112  szczegóły 
124.artykuł: Tarapata Małgorzata: Problemy patriotyczno-niepodległościowe w wybranych dramatach Juliana Ursyna Niemcewicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 205-223  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachaj Małgorzata: "Jadwiga, królowa polska" Juliana Ursyna Niemcewicza w ocenie warszawskiej publiczności teatralnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 321-335  szczegóły 
  Niewieski Stanisław Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Wiśniewska Halina: Przysłowia Stanisława Niewieskiego, profesora Akademii Zamojskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 29-38  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Rudnicka Jadwiga: Norwid i książki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 449-455  szczegóły 
128.artykuł: Żwirkowska Elżbieta: Skargi Tyrteja moc (Norwid wobec mechanizmu kultury polskiej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 17-38  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tarapata Małgorzata: Funkcje semantyczne nocy i świtu w "Nocy tysiącznej drugiej" Cypriana Norwida. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 133-147  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Rawiński Marian: "Przez sprawę miłości widziana sprawa kobiety". Feministyczny teatr Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 193-214  szczegóły 
  Pigoń Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Ampel Teresa: Słownictwo tkackie w stylu naukowym Stanisława Pigonia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 213-21  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Szcześniak Janina: Nowelistyka Bolesława Prusa w latach 1880-1885 (Droga do formy). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 115-129  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Łoch Eugenia: Reymontowscy ludowi tułacze, pielgrzymi i wędrowcy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 117-43  szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Szcześniak Janina: Miłość na Kresach - funkcja romansu w powieściach Marii Rodziewiczówny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 31-46  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Rayss Halina: Przestrzeń w dramatach Tadeusza Różewicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 267-298  szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rayss Halina: Pułapka Tadeusza Różewicza - zagadnienie przestrzeni. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 55-83  szczegóły 
  Rzewuski Adam Wawrzyniec
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Jedynak Barbara: Świątynia Obywatelska A. W. Rzewuskiego - pierwsza oświeceniowa świątynia demokracji w Europie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 147-161  szczegóły 
  Rzewuski Seweryn
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maksimowicz Krystyna: Wokół autorstwa poematu "Mens humana immortalis". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 163-172  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skubalanka Teresa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Lewicki Andrzej Maria: Portret naukowy Profesor Teresy Skubalanki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 1-18  szczegóły 
140.artykuł: Siwiec Adam, Wojtak Maria: Wykaz prac naukowych Teresy Skubalanki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 19-27  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
141.wiersz: Słowacki Juliusz: Chmury. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 396  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Krzemieniec Słowackiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 397-411  szczegóły 
143.artykuł: Czwórnóg-Jadczak Barbara: "Wallenrod" Juliusza Słowackiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 101-126  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pusz Wiesław: "Chmury" Juliusza Słowackiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 387-395 (z tekstem wiersza, s. 396...) szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtak Maria: Słowackiego styl ironiczny zrealizowany w "Fantazym". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 127-139  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: O "Grobie Agamemnona" Juliusza Słowackiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 141-157  szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwiec Adam: "Przygotowanie" do "Kordiana" J[uliusza] Słowackiego - stylistyczna charakterystyka tekstu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 83-100  szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trześniowski Dariusz: Kształt mistycznego uniwersum (O "Księdzu Marku" J. Słowackiego). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 163-88  szczegóły 
  Staszic Stanisław
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jedynak Barbara: Problem despotyzmu i obyczaju w "Rodzie ludzkim" Stanisława Staszica. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 41-69  szczegóły 
  Szymonowic Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Rudzka Maria: "Otia" i azyle literackie Szymona Szymonowica. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 123-131  szczegóły 
151.artykuł: Wiśniewska Halina: Środki artystyczne w przysłowiach Szymona Szymonowica. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 361-70  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Władysław Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Szalast Monika: "Święta" i "grzeszna" miłośc ojczyzny w tetralogii powstańczej Władysława Terleckiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 237-247  szczegóły 
  Tripplin Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Osobliwości życia i prozy doktora Tripplina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 365-373  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Koncepcja poety i poezji w "Gęśli Jeremiasza" Kornela Ujejskiego wobec przedromantycznej i romantycznej tradycji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 51-65  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Mogiły narodowego sacrum (O "Maratonie" Kornela Ujejskiego). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 35-52  szczegóły 
  Ursinus Jan młodszy (1562-1613)
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Warsztat naukowy J.U. w jego podręczniku "Methodicae grammaticae libri quatuor" (Lwów 1592). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 39-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wężyk Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Franciszek Wężyk wobec sporu klasyków i romantyków. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 87-115  szczegóły 
158.artykuł: Czwórnóg-Jadczak Barbara: "Omamiony klasyk" czyli Franciszek Wężyk wśród naśladowców Adama Mickiewicza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 91-117  szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Werdykt (Wokół rozprawy Franciszka Wężyka "O poezji dramatycznej"). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 251-268  szczegóły 
  Wojciech z Kalisza *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Torój Elżbieta: Czy Wojciech Calissius był z Kalisza? - pytanie w związku z inwentarzem jego księgozbioru z 1579 r.. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 61-77  szczegóły 
  Wojtyszko Maciej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Kosyl Czesław: Geneza i funkcja nazw własnych w twórczości Macieja Wojtyszki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 39-53  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Wojtak Maria: Uwagi o języku listów Stanisława Wyspiańskiego jako przyczynek do charakterystyki polszczyzny końca XIX w. (cz. II). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 219-35  szczegóły 
163.artykuł: Wojtak Maria: Uwagi o języku listów Stanisława Wyspiańskiego jako przyczynek do charakterystyki polszczyzny końca XIX w.. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 89-107  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zaborowski Tymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
164.artykuł: Czwórnóg-Jadczak Barbara: W kręgu liryki Tymona Zaborowskiego. "Dumy podolskie". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 263-275  szczegóły 
  Zapolska Gabriela
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śladkowski Wiesław: Realia historyczne w powieści Gabrieli Zapolskiej "Zaszumi las". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 459-470 (z listem Gabrieli Zapolskiej do Marii i Henryka Gierszyńskich z 1890, ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żmichowska Narcyza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Dzieje przyjaźni entuzjastek w świetle listów Narcyzy Żmichowskiej do Bibianny Moraczewskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 375-386  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Bykova Lilija, Sukalenko Nonna: Specifika nacional'no-kul'turnykh simvolov. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 411-425 (na przykładzie tekstów literatur Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz ro...) szczegóły 
168.artykuł: Jakubczuk Renata: Caligula historique et litteraire: Suetone, Rostworowski, Camus. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 23-34 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
169.artykuł: Rott-Żebrowski Teotyn: Molitva Gospodnja v drevnejjshikh pamjatnikakh slavjanskojj liturgii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 211-220 (na przykładzie ewangeliarzy: Mariańskiego (XI w.), Ostromira (XI w.), ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
170.artykuł: Grzędzielska Maria: Aspekty europejskie polskiej pieśni ludowej (Wybrane zagadnienia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 15-6  szczegóły 
171.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Dzieje niektórych polskich i ukraińskich ballad ludowych według Lajosa Vargyasa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 441-471  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Zagadnienia specjalne (austriacka) / Tematy, motywy (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Golec Janusz: Die Aesthetisierung des Todes und des Verfalls bei Georg Trakl, Georg Heym und Gottfried Benn. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 161-74 (nt. motywu śmierci i rozkładu; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Handke Peter
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ludorowska Halina: Sprechstueck oder Drama? Zu Peter Handkes "Kaspar". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 131-139 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Bystydzieńska Grażyna: Pejzaż w angielskiej literaturze XVIII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 99-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
175.artykuł: Kozak Wojciech: Mityczna aksjologia świata przedstawionego w morskiej prozie Conrada. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 75-87  szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Katarzyna: The Visions of Society in "The Secret Agent" by Conrad and "The Devils" by Dostoevsky. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 149-159 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruszewska-Wojtas Ludmiła: Tradycja a "wietrzne przestrzenie". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 71-100  szczegóły 
  Hopkins Gerard Manley
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Gerard Manley Hopkins: Marian Poems. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2001 t. 19 s. 183-203 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
179.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Gerard Manley Hopkins: Towards the Light. A Study of Two Dublin Poems. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 63-74 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Kipling Rudyard
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajka Wiesław: Wzorce adresata w "Takich sobie bajeczkach" Rudyarda Kiplinga. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 177-187  szczegóły 
  Owen Wilfred
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
181.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Space of Unfreedom in the Great War Poems of Wilfred Owen and Isaac Rosenberg. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 13-33 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Rosenberg Isaac
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Space of Unfreedom in the Great War Poems of Wilfred Owen and Isaac Rosenberg. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 13-33 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Shakespeare William
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chemperek Dariusz: Antyczna tradycja i barokowe sny: "The Queen Mab speech" z "Romea i Julii" Williama Szekspira i "O śnie" Olbrychta Karmanowskiego (Panu Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu dedykuję). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 79-93 (analiza porównawcza, z fragm. tekstów w przekł. Roberta Sawy i Stanisł...) szczegóły 
  Sterne Laurence
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bystydzieńska Grażyna: "Kazania pana Yoricka". Homiletyka L[aurence'a] Sterne'a. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 1-19  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbowski Christopher: "The Silmarillion" and "Genesis": The Contemporary Artist and the Present Revelation. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 49-62 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Vaughan Henry
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Kędra-Kardela Anna: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 183-193 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Delille Jaques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
187.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Jacques Delille w ogrodach puławskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 55-90 (nt. recepcji twórczości Jacquesa Delille'a na dworze Czartoryskich w P...) szczegóły 
  Huysmans Joris Karl
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szeliga-Ossowska Anna: "Na opak" J.-K. Huysmansa i naturalizm. Problemy interpretacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 195-208  szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jedynak Barbara: "Wolność w sercu" - o koncepcji obyczaju republikańskiego Polaków w "Uwagach o rządzie polskim" J.J. Rousseau. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 85-103  szczegóły 
  Scudery Madeleine de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Ziętarska Jadwiga: Madeleine de Scudery o przyjaźni. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 269-276  szczegóły 
  Zola Emile
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczyński Mieczysław: Le scientisme zolien dans "Les quatre evangiles". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 41-51 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
192.artykuł: Golec Janusz: Die Aesthetisierung des Todes und des Verfalls bei Georg Trakl, Georg Heym und Gottfried Benn. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 161-74 (nt. motywu śmierci i rozkładu; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
193.artykuł: Kowalowa Bożena: Wolność i naród w literaturze niemieckiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 193-204  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miziński Jan: G. Grass. Z pamiętnika ślimaka. Od Gdańska do Republiki Federalnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 251-265  szczegóły 
  Kluge Alexander
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziuba Marek: Dokumentarismus mit dem Fragezeichen. Alexander Kluges "Schlachtbeschreibung". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 175-191 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
196.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Sugestie autobiografizmu w rosyjskiej prozie neorealistycznej ("Zyzn' Arsieniewa" I. Bunina i "Putieszestwije Gleba" B. Zajcewa).. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 25-42  szczegóły 
197.artykuł: Orłowski Jan: Idea odrodzenia wolnej Polski w poezji rosyjskiej doby I wojny światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 53-60  szczegóły 
198.artykuł: Orłowski Jan: Poetyka rosyjskich wierszy o Polsce (Na materiale poezji okresu I wojny światowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 237-49  szczegóły 
199.artykuł: Orłowski Jan: Rosyjscy poeci ludowi początku XX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 189-202  szczegóły 
200.artykuł: Przechodzki Eligiusz: Problem wolności Polski w pismach rosyjskich myślicieli religijnych z okresu I wojny światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 105-116  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moszyński Leszek: Kilka uwag o słownictwie Ewangeliarza Mścisława Wielkiego z przełomu XI-XII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 193-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
202.artykuł: Orłowski Jan: Biblizmy w języku Anny Achmatowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 487-493  szczegóły 
  Belinskijj Vissarion
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Borsukiewicz Józef: Teoria typologiczna W. Bielińskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 119-45 (tekst w języku rosyjskim...) szczegóły 
  Bulgakov Mikhail
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rayss Halina: "Illud tempus" w powieści Michała Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 485-504  szczegóły 
  Chekhov Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: Polakiewicz Leonard A.: The Theme of Protest and the Protesting Hero in Chekhov's Writing. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 495-511 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Danilevskijj Grigorijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Mikrut Leszek: Ludowe tradycje w bajkach Grzegorza Danilewskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 165-76  szczegóły 
207.artykuł: Mikrut Leszek: Problem wolności jednostki i narodu w powieściach historycznych Grzegorza Danilewskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 307-321  szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikrut Leszek: Struktura artystyczna powieści historycznej Grzegorza Danilewskiego "Księżniczka Tarakanowa". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 117-30  szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikrut Leszek: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 189-202 (nt. zwiżaków z epopeją Lwa Tołstoja "Wojna i pokój"...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Katarzyna: The Visions of Society in "The Secret Agent" by Conrad and "The Devils" by Dostoevsky. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 149-159 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Lermontov Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
211.artykuł: Borsukiewicz Józef: Echa polskiego powstania listopadowego w twórczości Michała Lermontowa i w aspekcie jego kontaktów z Polakami. Część 1. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 101-132  szczegóły 
212.artykuł: Borsukiewicz Józef: Echa polskiego powstania listopadowego w twórczości Michała Lermontowa i w aspekcie jego kontaktów z Polakami. Część 2. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 275-305  szczegóły 
  Tolstojj Lev
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikrut Leszek: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 189-202 (nt. związków z powieścią Grigorija Danilewskiego "Spalona Moskwa"]...) szczegóły 
  Veresaev Vikentijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: Matecka Małgorzata: Właściwości narracyjne wczesnej prozy Wieriesajewa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 2-3-18  szczegóły 
  Vol'nov Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
215.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Antynomie życia i pisarstwa Iwana Wolnowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 137-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Historia literatury (rumuńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
216.artykuł: Klewek Grażyna: Motywy mityczne w dramaturgii rumuńskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 203-11 (tekst w jęz. francuskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
217.artykuł: Gorbach Oleksa: Vpliv Knapihjusovogo "Tezavrusa" na Maksimovichihv latino - "slov'jans'kijj" Leksikon (Amico Michaeli Łesiów/Lesiv 70-nario). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 77-88 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: Rozumnijj Jaroslav: Skovoroda v poezihji Dracha, Kalincja, Barki, Tichini ih Shevchuka (Do 200-rihchchja vihd smerti filosofa: 1794-1994). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 513-522  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Kononenka Pjotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
219.artykuł: Budniak Danuta: Stil'ove zbagachennja novoji ukrajins'koji lihteraturnoji movi ta dolja Ukrajini v rozdumakh Pjotra Kononenka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 67-76 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Kostomarov Mikola
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozak Stefan: Narodowy mesjanizm ukraiński i polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 473-485 (analiza porównawcza z "Księgami narodu polskiego i pielgrzymstwa polsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Literatura ludowa (ukraińska)
    artykuły (alfabet tytułów)
221.artykuł: Łużny Ryszard: Kolęda ukraińska i jej horyzonty teologiczno-antropologiczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 427-440  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
222.artykuł: Kadulska Irena: Widowiska odświętne w teatrze na Kresach na przełomie XVIII i XIX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 135-146  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
223.artykuł: Kruk Stefan: Przedsiębiorstwo "Teatr Miejski" w Lublinie (1921-1939). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 67-88  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Liminalność/liminoidyczność a postmodernistyczna bajka magiczna o szczęściu/nieszczęściu (Przypadek "Girl Guide"). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 473-483  szczegóły