Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Przegląd Zachodniopomorski
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Giza Antoni: Rosja i Rosjanie w opinii polskiej pierwszej połowy XIX wieku. Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 3 (1992) s. 73-88  szczegóły 
2.artykuł: Watrak Jan: Rozważania o roli literatury. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 177-192 (znaczenie literatury, literatura jako informacja, suma przeżyć emocjon...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Łysiak Anna: Reformacja i kontreformacja w ocenach i opiniach przedstawicieli polskiej myśli nowożytnej (Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, Jana Śniadeckiego, Stanisława Kostki Potockiego, Tadeusza Czackiego). Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 1 s. 27-42  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Piotr: W kręgu piśmiennictwa obozu Adama Jerzego Czartoryskiego. Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 1 (1992) s. 157-163  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Lalak Mirosław: Szczecińskie debiuty literackie po 1956 roku. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 115-144  szczegóły 
6.artykuł: Lizińczyk Halina: Literatura Szczecina w ostatnim dwudziestoleciu (1975-1994). Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 37-50 (m.in. dot. pisarzy: Henryk Banasiewicz, Zbigniew Brzozowski, Piotr Flu...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Cieślak Robert: Dwadzieścia lat poezji szczecińskiego środowiska literackego 1974-1994. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 51-75 (m.in. dot.: Henryk Banasiewicz, Anna Beata Chodorowska, Janusz Krzymiń...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Iwasiów Inga: Wyjechać czy zostać? Szkic o prozie szczecińskiej. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 77-94 (m.in. dot. autorów: Dariusz Bitner, Zbigniew Brzozowski, Marian Kowals...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Szczecin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Lalak Mirosław: Szczecińskie debiuty literackie po 1956 roku. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 115-144  szczegóły 
10.artykuł: Lizińczyk Halina: Literatura Szczecina w ostatnim dwudziestoleciu (1975-1994). Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 37-50 (m.in. dot. pisarzy: Henryk Banasiewicz, Zbigniew Brzozowski, Piotr Flu...) szczegóły 
11.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Kultura szczecińska w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 1 s. 135-145  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Macała Jarosław: "Przewodnik Katolicki" wobec hitleryzmu 1930-1933. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 4 (1995) s. 61-74  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Myk Władysław: Czasopisma szczecińskie w XVIII-XX wieku (1750-1944). Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 4 (1997) s. 25-57  szczegóły 
14.artykuł: Myk Władysław: Szczecińskie gazety tygodniowe a Polska w latach "potopu" (1655-1660). Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 1 (1995) s. 7-27  szczegóły 
15.artykuł: Myk Władysław: Szczecińskie gazety ulotne w latach potopu szwedzkiego (1655-1660). Przegląd Zachodniopomorski 1994 z. 3 s. 7-26  szczegóły 
16.artykuł: Myk Władysław: Zarys rozwoju szczecińskiej prasy codziennej od XVI do XX wieku (1537-1945). Przegląd Zachodniopomorski 1997 z. 1/2 s. 41-63  szczegóły 
17.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Niepodległość Polski w świetle prasy pomorskiej. Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 3 (1992) s. 61-71  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chmielewski Zdzisław: XXX-lecie "Przeglądu Zachodniopomorskiego". Przegląd Zachodniopomorski 1989 z. 3/4 s. 379-381  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomczyk Ryszard: Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 s. 247-250 (omów. z. 2 z 1994 r....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Stylińska Jolanta: Prasa studencka Szczecina 1946-1980. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 225-248 (m.in. Almanach Literacki...) szczegóły 
21.artykuł: Tyszkiewicz Jakub: Problematyka Ziem Odzyskanych w prasie opozycyjnej w latach 1945-1948. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 1 (1995) s. 29-50 (m.in. na łamach czasopism:Gazeta Ludowa, Odra, Tygod...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Dąbrowska Danuta: Literatura w szczecińskiej prasie niezależnej 1980-1990. Rekonesans. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 145-171 (m.in. w czas.: Jedność, Obecność.,KOS...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrak Jan: Pożyteczny exodus. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 193-198  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrak Jan: Pożyteczny exodus. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 193-198  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 2003 z. 4 s. 230-231  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gałaj Renata: Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 2 s. 265-266  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Chęcińska Urszula: Literatura dla dzieci i młodzieży w schyłku "stulecia dziecka". Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 173-207 (m.in. dot. twórczości: Henryk Banasiewicz, Zbigniew Belina-Brzozowski,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Giza Antoni: Bułgaria w literaturze i publicystyce polskiej w XIX i w początkach XX wieku. Przegląd Zachodniopomorski 2003 z. 2 s. 171-178 (m.in.: Michał Czajkowski, Bronisław Grabowski, Tadeusz Stanisław Grabo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Skiba Aleksandra: Święta Jadwiga, księżna śląska, w źródłach i opracowaniach historycznych. Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 3 s. 129-139 (księżna w żywotach i kronikach m.in.: Benedykt Chmielowski, Jan Długos...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Szczecin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Madejski Jerzy: Od regionalizmu do postmodernizmu. Krytyka literacka i badania literaturoznawcze w Szczecinie. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 95-114  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Laskiewicz Henryk: Z dziejów polskiej oświaty w Niemczech w latach 1939-1947. (Szkoły polskie w Lubece). Część I i II. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 1 s. 133-159; z. 3 s. 183-204  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białecki Tadeusz: Przegląd Zachodniopomorski 1989 z. 3/4 s. 349-350  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnacki Kazimierz: Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 1 (1995) s. 239-241  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Kaszuby (literatura ludowa)
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szultka Zygmunt: Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 2 (1992) s. 211-213  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
35.artykuł: Kania Stanisław: Z badań nad folklorem uczniowskim w Szczecinie. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 1 s. 47-58 (nt. rymowanek, zagadek, piosenek, przysłów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bieszk Stefan
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Knopek Jacek: Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 s. 255-258  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czartoryski Adam Jerzy
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Knopek Jacek: Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 2 s. 235-238  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gil Franciszek
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zwilnian-Grabowski Tadeusz: Przegląd Zachodniopomorski 1988 z. 4 s. 267-271  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jeż Ignacy
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Konarski Bernard: Wspomnienia koszalińskiego biskupa. Przegląd Zachodniopomorski 1994 z. 1 s. 225-226  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kozierowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Sprutta Józef: Ksiądz profesor Stanisław Kozierowski (1874-1949). W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Przegląd Zachodniopomorski 1999 z. 4 s. 217-220 (z fot. Stanisława Kozierowskiego...) szczegóły 
  Krofey Szymon
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konarski Bernard: Szymon Krofey i jego kaszubski kancjonał z 1586 roku. Przegląd Zachodniopomorski 1994 z. 4 s. 209-213  szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Ignatowicz Jolanta: Stylistyczna analiza frazeologizmów w poezji Joanny Kulmowej. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 1 s. 107-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ossoliński Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Koczy Karol, Mazurkiewicz Jolanta: O twórczości Zbigniewa Ossolińskiego. Przegląd Zachodniopomorski 1989 z. 1/2 s. 221-228  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pióro Tadeusz (1920-2010)
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyszkowski Jan K.: Przegląd Zachodniopomorski 1997 z. 4 (1996) s. 263-267  szczegóły 
  Potocki Jan
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzelczyk Jerzy: Połabszczyzna zapomniana. Część I. Hrabia Jan Potocki, wieśniak Jan Parum Schultze, czyli epilog słowiański nad dolną Łabą. Przegląd Zachodniopomorski 1994 z. 1 s. 9-34  szczegóły 
  Potocki Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Gałaj Renata: Udział szlachty w życiu siedemnastowiecznego społeczeństwa polskiego w świetle twórczości Wacława Potockiego. Przegląd Zachodniopomorski 1999 z. 1 s. 117-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowaczyński Jędrzej
    proza (alfabet tytułów)
47.proza: Słowaczyński Jędrzej: Polska w kształcie dykcjonarza historyczno-statystyczno-jeograficznego opisana przez Jędrzeja Słowaczyńskiego [fragm.]. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 1 s. 120-131  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicka Zofia: Ziemie zachodniej Polski w dykcjonarzu Jędrzeja Słowaczyńskiego. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 1 s. 117-120  szczegóły 
  Szujski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Szocki Józef: Zainteresowania i księgozbiór Józefa Szujskiego (1835-1883). Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 79-91 (nt. katalogów książek (z 1869, 1976 i 1880) będących w posiadaniu pisa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrak Jan: Pożyteczny exodus. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 193-198  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Hodak Antoni: Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 s. 251-253 (rec. ks. zb.: Literatur an der Grenze. Saarbruecker, 1992; dot. litera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Hodak Antoni: Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 s. 251-253 (rec. ks. zb.: Literatur an der Grenze. Saarbruecker, 1992; dot. litera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowski Andrzej: Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 4 s. 237-239 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Sack John
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyszkowski Jan K.: Przegląd Zachodniopomorski 2001 z. 1 s. 240-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Tielsch Ilse
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 1 s. 236-238  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Myk Władysław: Polska w świetle siedemnastowiecznych angielskich gazet ulotnych. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 4 s. 83-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Nagorski Andrew
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Knopek Jacek: Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 1 s. 238-244  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Magiera Małgorzata: Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 1 s. 232-233  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Borowska-Stankiewicz Anna Maria: Przegląd Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 211-213 ([rec. ks. zb.:] Epochen der deutschen Literatur. Stuttgart, 1989, 788 ...) szczegóły 
60.artykuł: Jeremicz Jacek: Przegląd Zachodniopomorski 1999 z. 3 s. 210-215 ([rec. ks.:] Eckhard Grunewald, Stefan Sienerth: Deutsche Literatur im ...) szczegóły 
61.artykuł: Mączka Urszula: Społeczno-polityczne aspekty niemieckiej literatury regionalnej na Pomorzu Zachodnim (1850-1945). Przegląd Zachodniopomorski 1988 z. 4 s. 29-40  szczegóły 
62.artykuł: Rymar Edward: Przegląd Zachodniopomorski 2003 z. 1 s. 285-287 ([rec. ks.:] Die Inschriften des Landkreises Ruegen. Zebrał i oprac. Jo...) szczegóły 
63.artykuł: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 1990 z. 1/2 s. 230-231 ([rec. ks.:] Deutschsprachige Literatur Prags und Boehmens im ersten Vi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozan Mariusz: Przegląd Zachodniopomorski 1990 z. 4 s. 177-178  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Borowska-Stankiewicz Anna Maria: Przegląd Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 211-213 ([rec. ks. zb.:] Epochen der deutschen Literatur. Stuttgart, 1989, 788 ...) szczegóły 
66.artykuł: Jeremicz Jacek: Przegląd Zachodniopomorski 1999 z. 3 s. 210-215 ([rec. ks.:] Eckhard Grunewald, Stefan Sienerth: Deutsche Literatur im ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szukała Maciej: Miejsce "Baltische Studien" (1832-1940) w pomorskich badaniach regionalnych. Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 3 s. 51-73  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szukała Maciej: Znaczenie pisma "Monatsblaetter" (1887-1942) w życiu naukowo-kulturalnym pruskiej prowincji Pomorze. Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 1 s. 93-103  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Myk Władysław: Niemieckie gazety z XVII wieku w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i innych bibliotekach polskich. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 1 s. 69-75  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 1990 z. 1/2 s. 229-230  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 1999 z. 3 s. 255-258  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Watrak Jan: Literacka relatywizacja pojęć "Heimat" i "utracona ojczyzna". Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 4 s. 99-105 (w literaturze niemieckiej...) szczegóły 
73.artykuł: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 1988 z. 1/2 s. 554-559 ([rec. ks.:] Luis Ferdinand Helbig: Der ungehellere Verlust. Flucht und...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrak Jan: Pożyteczny exodus. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 193-198  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 1989 z. 3/4 s. 367-370  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcicka Zofia: Niemieckojęzyczne pieśni o Polsce. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 283-288  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Boell Heinrich
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hodak Antoni: Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 s. 253-255  szczegóły 
  Eichendorff Joseph von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Magiera Małgorzata: Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 1 s. 233-234 ([rec. ks. zb.:] Eichendorffs Inkognito. [Red.] Konrad Ehlich. Wiesbad...) szczegóły 
  Hainhofer Filip
    proza (alfabet tytułów)
78.proza: Hainhofer Filip: Fragmenty dziennika podróży Filipa Hainhofera na dwór książęcy w Szczecinie w 1617 roku. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 2 s. 138-155 (z koment., s. 135-138...) szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogowska Agata: Dwór Filipa II i Pomorze Zachodnie w świetle dzienników Filipa Hainhofera. Przegląd Zachodniopomorski 2003 z. 3 s. 35-44  szczegóły 
  Herder Johann Gottfried von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Borowska-Stankiewicz Anna Maria: Przegląd Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 214-220 ([rec. ks. zb.:] Nationen und Kulturen. Zum 250. Geburtstag Johann Gott...) szczegóły 
81.artykuł: Jakubietz Max: Herder jako słowianofil. Przegląd Zachodniopomorski 1989 z. 1/2 s. 193-210  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borowska-Stankiewicz Anna Maria: Przegląd Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 214-220 ([rec. ks. zb.:] Nationen und Kulturen. Zum 250. Geburtstag Johann Gott...) szczegóły 
  Hippel Theodor Gottlieb
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 1990 z. 1/2 s. 228-229 ([rec. ks.:] Joseph Kohnen: Theodor Gottlieb Hippel. Eine Zentrale Pers...) szczegóły 
  Lenz Siegfried
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Koczy Karol: Lenza obrachunek z wojną. Przegląd Zachodniopomorski 1988 z. 4 s. 273-278 (o powieściach S. Lenza...) szczegóły 
  Lessing Gotthold Ephraim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 1 s. 188-189 (rec. wyboru dzieł Gottholda Ephraima Lessinga w oprac. Maximiliana Jak...) szczegóły 
  Surminski Arno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 1 s. 235-236 ([rec. ks.:] Herman Ernst Beyersdorf: Erinnerte Heimat. Ostpreussen im ...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kabsa Harald: Obraz Polaków, Niemców i Rosjan w powieści Arno Surminskiego "Polninken albo niemiecka miłość" ("Polninken oder eine deutsche Liebe"). Przegląd Zachodniopomorski 1989 z. 1/2 s. 211-220  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Giza Antoni: Rosjanie o Polakach (1831-1855). Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 4 (1992) s. 47-60 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Historia literatury (szwajcarska)
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Magiera Małgorzata: Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 1 s. 232-233  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Literatura współczesna (szwajcarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Watrak Jan: Historyczne i współczesne dylematy literatury szwajcarskiej. Przegląd Zachodniopomorski 1988 z. 1/2 s. 277-297 (fobie, obsesje, wątki, motywy i nurty w literaturze szwajcarskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Duerrenmatt Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Hodak Antoni: Friedrich Duerrenmatt a teatr europejski. Przegląd Zachodniopomorski 1999 z. 2 s. 183-190  szczegóły 
  Frisch Max
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Magiera Małgorzata: Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 1 s. 231-232  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gałaj Renata: Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 1 s. 261-263  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Szczecin: Teatr Polski*
    artykuły (alfabet autorów)
94.artykuł: Markow Ryszard: Teatr Sylwestra Czosnowskiego Lwów - Szczecin (1945-1948). Część IV. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 1 s. 77-112; z. 2 s. 71-101 (z aneksem do cz. IV...) szczegóły 
95.artykuł: Markow Ryszard: Teatr Sylwestra Czosnowskiego. Lwów-Szczecin 1945-1948. Część 2. Część III. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 161-176; z. 4 s. 71-90 (Cz. 1 druk.: Przegląd Zachodniopomorski 1986 nr 2...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Niemcy (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Życie teatralne w Szczecinie przed 1945 rokiem. Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 2 s. 161-171  szczegóły