Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Bobolanum
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Boużyk Maria Małgorzata: Między językiem przenośni a dosłownością. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 2 s. 453-478 (nt. istoty i roli mitu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Grzebień Ludwik: [Czterysta] 400 lat pobytu jezuitów w Warszawie (1598-1998). Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 2 s. 235-253 (nt. wielostronnej działalności kulturalnej zakonu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Paluszkiewicz Felicjan: Początki prasy polskiej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 2 s. 263-270 (m.in. nt. pism: Merkuriusz Polski Ordynaryjny, Gazeta Warsza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lamprycht Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
4.artykuł: Theiss Wiesław: Stracony świat. Poetyckie wspomnienia "tułaczego dziecka". Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 1 s. 241-254  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skarga Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Obirek Stanisław: Ksiądz Piotr Skarga w Warszawie 1598-1612. Kilka uwag nie tylko rocznicowych. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 2 s. 255-262  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wujek Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
6.artykuł: Grzebień Ludwik: Jakub Wujek SJ (zarys biografii). Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 7-26  szczegóły 
7.artykuł: Starnawski Jerzy: Czterechsetlecie Biblii Jakuba Wujka. Refleksje rocznicowe. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 65-82  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Langkammer Hugolin: Polski przekład Biblii Wujka na tle zmagań i potrzeb religijno-teologicznych ówczesnego Kościoła w Polsce. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 53-63  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Jak Jakub Wujek "Pismo święte" na język polski przekładał. O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 27-52  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Jak Jakub Wujek "Pismo święte" na język polski przekładał. O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 27-52  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Moysa Stefan: Teologia a świętość. Bobolanum 1997 r. 8 s. 31-46 (m.in. nt.: św. Augustyna, Dionizego Areopagity, św. Anzelma, św. Bonaw...) szczegóły 
12.artykuł: Starowieyski Marek: Narodziny poezji chrześcijańskiej. Bobolanum 1991 r. 2 s. 99-110 (dot. literatury chrześcijańskiej I-III w. n.e. na terenach Grecji, Rzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Starowieyski Marek: Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II-IV a Biblia. Bobolanum 1993 r. 4 s.146-159 (motyw pielgrzymki w utworach: "Intinerarium" tzw. anonima z Bordeaux, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jeziorska Janina: Umysł otwarty. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 2 s. 431-439  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Klaudiusz la Colombiere święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Sokołowski Marek: W kręgu duchowości ignacjańskiej. Klaudiusz La Colombiere: święty jezuita i kierownik duchowy. Bobolanum 2000 z. 2 s. 157-177  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowski Marek: W kręgu duchowości ignacjańskiej. Św. Klaudiusz La Colombiere i jego "Dziennik" jako relacja z procesu powtórnego nawrócenia. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 2 s. 369-385  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Philon ho Aleksandreus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Pietras Henryk: Logos a początek stworzenia według Filona z Aleksandrii. Bobolanum 1991 r. 2 s. 86-98  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Kasiłowski Piotr: Problem bogactwa w Liście św. Jakuba. Bobolanum 2000 z. 2 s. 179-198  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Sieg Franciszek: IV Ewangelia o powołaniu pierwszych uczniów (J 1, 35-51). Bobolanum 1996 r. 7 s. 126-151 (dot. m.in. literackiej i językowej warstwy tekstu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Kasiłowski Piotr: Modlitwa w Ewangelii św. Marka. Bobolanum 1998 r. 9 [z. ] 2 s. 319-337  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Kasiłowski Piotr: Człowiek według błogosławieństw (Mt 5,3-10). Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 83-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Kasiłowski Piotr: Duch Święty w Liście do Hebrajczyków. Bobolanum 2000 z. 2 s. 417-445  szczegóły 
23.artykuł: Kasiłowski Piotr: List do Hebrajczyków. Kwestie wstępne. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 1 s. 47-68  szczegóły 
24.artykuł: Kasiłowski Piotr: Pochwała pracy (Hbr 11). Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 2 s. 291-324  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Łach Jan: Pouczające formuły modlitewne Pawła w listach do Tessaloniczan. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 2 s. 325-343  szczegóły 
26.artykuł: Łach Jan: Wyznanie wiary zapisane w 1 Kor 15,3-8. Bobolanum 2000 z. 2 s. 385-415  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów: Żywoty i spisy Apostołów. Bobolanum 1995 r. 6 s. 132-154 (nt. żywotów Apostołów, ich spisów oraz innych osób neotestamentalnych;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Rumianek Ryszard: Sens pracy w świetle Starego Testamentu. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 1 s. 69-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezechiela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Rumianek Ryszard: Pojęcie grzechu w Księdze Ezechiela. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 2 s. 339-353  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Rumianek Ryszard: Skuteczność słowa Jahwe według Iz 55,10-11. Bobolanum 2000 z. 2 s. 199-206  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Przysłów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Jurasz Izabela: Komentarze do Prz 8,22 w dobie arianizmu - ostatnia faza konfliktu. Bobolanum 2000 z. 2 s. 225-240 (analiza komentarzy św. Grzegorza z Nazjanzu, Dydyma z Aleksandrii, Epi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Sulowski Julian: Tajemnica wybrania Jakuba (Rdz 25,19-37,1). Bobolanum 2000 z. 2 s. 459-473  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bloch Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Jasiński Bogusław: Myślenie religijne Ernsta Blocha. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 2 s. 479-500  szczegóły 
  Schweitzer Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Kulisz Józef: Jezus Chrystus przypowieścią Boga. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 223-226 ([rec.ks.:] Albert Schweitzer: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Mue...) szczegóły