Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Szczepaniak Monika: "Mythen des Alltags". Roland Barthes' semiologischer Ansatz zum Mythos. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 157-163  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Światłowski Zbigniew: Ansichten einer moeglichen Germanistik. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 163-176 (obszerniej o koncepcjach badaczy: Erich Auerbach, Kazimierz Wyka, Diet...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Maciąg Kazimierz: Pamiętniki mówione - w poszukiwaniu pierwowzoru. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 77-94 (dot. książek będących zapisem rozmów z udziałem dwóch osób (wywiad-rze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Brzuchowska Zofia: Współczesna powieść dla dziewcząt, czyli baśniowe dziedzictwo. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 295-307  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Hanus Anna: Zwischen Subjektivitaet und Objektivitaet - Zwiespaelte eines Nachdichters. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 123-137 (dot. przekładów tekstów poetyckich...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Strzelecki Ryszard: Ku chrześcijańskiej "Arcadii" - człowiek wobec rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej w polskiej poezji wczesnego baroku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 7-27  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Nalepa Marek: Analogie losów narodu polskiego i żydowskiego w literaturze po 1795 roku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 7- 35 (m.in. na podstawie anonimowych wierszy modlitewnych oraz wierszy autor...) szczegóły 
8.artykuł: Żbikowski Piotr: Kategoria poezji w refleksji estetycznoliterackiej polskiego Oświecenia i wczesnego romantyzmu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 7-30  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Andres Zbigniew: Regionalizm a nurt chłopski w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 123-135  szczegóły 
10.artykuł: Pomarańska Renata: O wizerunkach kobiet w powieściach i poezji dwudziestolecia międzywojennego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 197-205 (m.in. w twórczości Michała Choromańskiego, Juliusza Kaden-Bandrowskieg...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Brzuchowska Zofia: Współczesna powieść dla dziewcząt, czyli baśniowe dziedzictwo. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 295-307  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Pomarańska Renata: O wizerunkach kobiet w powieściach i poezji dwudziestolecia międzywojennego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 197-205 (m.in. w twórczości Michała Choromańskiego, Juliusza Kaden-Bandrowskieg...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Andres Zbigniew: Regionalizm a nurt chłopski w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 123-135  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Rusin Joanna: Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 7-21  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Uliasz Stanisław: Konteksty interpretacyjne tematu: literatura polska wobec II wojny światowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 37-45  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Nalepa Marek: Analogie losów narodu polskiego i żydowskiego w literaturze po 1795 roku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 7- 35 (m.in. na podstawie anonimowych wierszy modlitewnych oraz wierszy autor...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
17.wiersz: Hymn zgnębionych Polaków (Panie, wszak jesteś sprawiedliwym wszędzie...). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 12 (inny tytuł: Prośba do Boga za ojczyznę...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
18.wiersz: Baczyński Krzysztof Kamil: Biała magia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 nr 5 s. 289 (inc. Stojąc przed lustrem ciszy Barbara z rękami u włosów......) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krauz Maria: Jaka jest Barbara z "Białej magii" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 289-294  szczegóły 
  Biernat z Lublina *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Grzeszczuk Stanisław: Biernat z Lublina w świetle źródeł staropolskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 7-29  szczegóły 
  Bogusławski Wojciech
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzelecki Ryszard: Uczucia i sposoby ich wyrażania w "Mimice" Wojciecha Bogusławskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 23-53 (dot. części II dzieła pt. "Mimika"- odnalezionej po wojnie i opublikow...) szczegóły 
  Borchardt Karol Olgierd
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Rusin Joanna: "Kraj lat dziecinnych" w prozie autobiograficznej Karola Olgierda Borchardta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 269-288  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czartoryski Adam Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Rams Olaf: Adam Kazimierz Czartoryski jako teoretyk dramatu klasycystycznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 7-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feliński Alojzy
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Magryś Roman: O tragizmie Barbary Radziwiłłówny. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 77-92  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Półchłopek Tadeusz: Pośmiertny debiut Aleksandra Fredry w świetle opinii krytyków i historyków literatury. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 91-116 (nt. "utworów szufladowych" A. Fredry udostępnionych publiczności w lat...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haupt Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Trysiński Zbigniew: Z problematyki związków Andrzej Stasiuk - Zygmunt Haupt (Renesans historycznoliteracki). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 t. 7 s. 57-67  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jurewicz Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Rogoż Lucyna: Motyw utraconej ojczyzny w twórczości Aleksandra Jurewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 t. 7 s. 69-77  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaszewski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Strzelecki Ryszard: Poglądy estetyczne Kazimierza Kaszewskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 73-89  szczegóły 
  Kniaźnin Franciszek Dionizy
    wiersze (alfabet tytułów)
29.wiersz: Kniaźnin Franciszek Dionizy: Msza polska z roku 1803 [fragm.:] Podczas Ofiarowania (Cóż rodzaj ludzki, nędzny i ubogi...). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 34  szczegóły 
  Kołłątaj Hugo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Żbikowski Piotr: Historia i historiozofia w poezjach więziennych ks. Hugona Kołłątaja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 31-53  szczegóły 
31.artykuł: Żbikowski Piotr: "...Serce poddane opatrzności wyrokom" Bóg i religia w spuściźnie literackiej Hugona Kołłątaja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 29-60  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Magryś Roman: Determinizm i indukcja w "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 57-72  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Magryś Roman: O artyzmie "Podróży z Warszawy do Biłgoraja" Ignacego Krasickiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 37-55  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Chrostek Mariusz: Kraszewski w adaptacjach filmowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 117-145 (dot. adaptacji powieści: "Chata za wsią" - film pt. "Cyganka Aza" (192...) szczegóły 
35.artykuł: Rusin Joanna: Narodziny literackiej legendy Aleksandra Wielopolskiego - powieści styczniowe J.I. Kraszewskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 93-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostasz Gustaw: "Marsz Drugiego Korpusu" Jana Lechonia, czyli "Jeszcze Polska nie zginęła". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 207-218  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Jakubowska-Opalińska Jadwiga: Człowiek i historia w wierszach Józefa Łobodowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 43-59  szczegóły 
38.artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: Biblijne i biograficzne inspiracje "Pieśni nad Pieśniami" Józefa Łobodowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 163-174 (dot. tomiku wierszy J. Łobodowskiego pt. Pamięci Sulamity (Toronto 198...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Krupińska-Łyp Hanna: Wiersz sztambuchowy Adama Mickiewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 69-82  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Winiarski Jerzy: Rozważania o symbolicznej kreacji Myśliwego Czarnego w "Dziadach" części I Adama Mickiewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 55-73  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
41.wiersz: Miłosz Czesław: Moja wierna mowo = My faithful Mother Tongue. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 nr 5 s. 345-347 (tekst polski i w przekładzie Czesława Miłosza na jęz. angielski; druk....) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Czesław Miłosz's "Moja wierna mowo": Public and Private Speech in Translation. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 345-354 (z tekstem wiersza w języku polskim i przekładzie poety na język angiel...) szczegóły 
  Młodożeniec Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Mścisz Ryszard: O dwujęzyczności poezji Stanisława Młodożeńca z okresu międzywojennego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 95-107  szczegóły 
  Morelowski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Nalepa Marek: Rozbiory Polski w wykładzie o sensie dziejów Jóżefa Morelowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 61-75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Napierski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Pasterski Janusz: Poezja kultury Stefana Napierskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 181-195 (nt. tendencji klasycystycznych w poezji Stefana Napierskiego...) szczegóły 
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Nalepa Marek: Adama Naruszewicza "prawdziwy koniec Królestwa Polskiego". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 31-55 (nt. ostatniego okresu życia A. Naruszewicza, głównie w świetle korespo...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krupińska-Łyp Hanna: Z zagadnień jezyka i stylu "Promethidiona" Cypriana Norwida. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 125-139  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Bednarz Małgorzata: Z zagadnień konstrukcji postaci w prozie Włodzimierza Odojewskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 47-58  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skwirut Aneta: Zaklęty pierścień pamięci, czyli "Zasypie wszystko, zawieje..." Włodzimierza Odojewskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 61-72  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Paliwoda Agata: Elementy popularnego romansu i powieści sentymentalnej we wczesnych utworach Elizy Orzeszkowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 23-36  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Surowiec Kazimierz: "Gloria victis" - dziejowa pamiątka "gasnącego pokolenia". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 115-123  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pigoń Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Kłak Czesław: Pigoniowe "niebo w płomieniach". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 89-106  szczegóły 
  Piotrowski Rufin Jozafat
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zięba Dariusz: Narrator "Pamiętników z pobytu na Syberyi" Rufina Piotrowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 147-161  szczegóły 
  Pruszyński Ksawery
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusin Joanna: Emigracyjne spory o pryncypia polityki polskiej czyli "Margrabia Wielopolski" Ksawerego Pruszyńskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 107-120  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Hejda Danuta: Triumf wyobraźni we wczesnej twórczości Juliana Przybosia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 109-121  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowski Józef: Glosa do "Dzieci szatana" Stanisława Przybyszewskiego z perspektywy współczesności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 75-87  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Rząsa Anna: Człowiek i sztuka u końca dwudziestego wieku w poezji Tadeusza Różewicza po roku 1980. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 251-267  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Magryś Roman: O "Balladynie" po raz kolejny. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 83-94  szczegóły 
  Staff Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Hec Małgorzata: O korespondencji sztuk w liryce Leopolda Staffa z lat 1918-1939. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 163-180  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Trysiński Zbigniew: Z problematyki związków Andrzej Stasiuk - Zygmunt Haupt (Renesans historycznoliteracki). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 t. 7 s. 57-67  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Niewolak-Krzywda Anna: Kultura dawna jako inspiracja w poezji Wisławy Szymborskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 175-186  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chojnowski Grzegorz: Metafora jako klucz do analizy dyskusji płci (Na przykładzie "Rozmowy z kamieniem" Wisławy Szymborskiej). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 t. 7 s. 79-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trembecki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Magryś Roman: Trembecki i chwyt poetycki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 7-22 (dot. erotyków...) szczegóły 
  Tyrmand Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Pasterska Jolanta: Człowiek i świat w wojennej prozie Leopolda Tyrmanda. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 137-161  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciąg Kazimierz: Elementy pamfletowe w "Dzienniku 1954" Leopolda Trymanda. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 155-162  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Anders Jarosław: Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 141-153  szczegóły 
67.artykuł: Andres Zbigniew: Mistyka słowa w poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 59-76  szczegóły 
  Wojtyła Karol
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spólnik Małgorzata: O leksyce przestrzenno-czasowej w "Pieśni o Bogu ukrytym" Karola Wojtyły. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 219-230  szczegóły 
  Wołoszynowski Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Sokołowska Barbara: Kreacje przestrzeni w cyklu podolskim Juliana Wołoszynowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 231-250 (w opowiadaniach o tematyce związanej z przestrzenią podolską...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zaborowski Tymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Maternia Joanna: U źródeł poetyki i stylistyki listów Tymona Zaborowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 55-  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Ossowski Mirosław: Provinz. Der literarische Regionalismus. Die Heimatkunst. Der kritische Provinzroman. Ein Versuch der Begriffsbestimmung. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 203-221  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Bellow Saul
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziajka Agnieszka: Philosophical Microcosm of Moses Herzog. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 369-375  szczegóły 
  Bierce Ambrose Gwinnett
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Kreacja świata wieloznaczeniowego w konwencji realistycznej (na przykładzie noweli Ambrose Bierce'a "Jeździec na niebie"). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 121-137  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Bernhard Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Lewicki Albert: "Das Politische als ein unaufhaltsames Fatum". Thomas Bernhards Auseinandersetzung mit der zweiten Republik. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 149-156  szczegóły 
  Canetti Elias
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Falkiewicz Lucyna: Phaenomene der Masse und Macht im Werk von Elias Canetti. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 165-178  szczegóły 
  Handke Peter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Światłowski Zbigniew: Petera Handkego chwile odczuć prawdziwych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 139-163  szczegóły 
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Światłowski Zbigniew: Franz Kafkas Axt. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 319-343  szczegóły 
  Roth Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Golesz Roman: Das galizische Staedtchen als mythischer Raum. Untersuchungen am Werk von Joseph Roth. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 129-148  szczegóły 
  Schnitzler Arthur
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczepaniak Monika: "Ich bete Dich ja an, mein Schatz, mein Fruehling..." Die Maennliche Liebesgebaerde in Arthur Schnitzlers "Reigen". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 123-137  szczegóły 
  Zweig Stefan
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kramer-Drużycka Susanne: Analise der Leitmotivs der Koerperbehinderung von Romanprotagonistinnen in Luise Buechners "Das Schloss zu Wimmis" un Stefan Zweigs "Ungeduld des Herzens". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 139-176  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Eliot Thomas Stearns
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kallaus Agnieszka: Oblicza przekładu: W świetle analizy porównawczej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 193-202 (dot. przekładów Władysława Dulęby i Michała Sprusińskiego...) szczegóły 
  Hardy Thomas
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Across time, across space: "Tess of the d'Ubervilles" by Thomas Hardy and "Tess" by Roman Polański. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 201-211 (studium porównawcze dzieła literackiego i adaptacji filmowej...) szczegóły 
  Yeats William Butler
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Kallus Agnieszka: Dance as Expression of Body (In late Poetry of W.B. Yeats). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 355-367  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Continuity and Rupture in W.B. Yeats's "Among School Childern". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 177-191  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Zybura Marek: Ludwig Tieck als Vermittler der spanischen Dichtung in Deutschland. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 177-202  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kirgiska / Hasła szczegółowe (kirgiska) / Hasła osobowe (kirgiska)
  Ajjtmatov Chingiz
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartkiewicz Wiesława: Z problematyki badań nad strukturą ideowo-artystyczną powieści Czyngiza Ajtmatowa "Dzień dłuższy niż stulecie". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 175-180  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Ossowski Mirosław: Niemiecki regionalizm literacki przełomu XIX i XX wieku. Aspekty programowe "Heimatkunstu". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 95-110 (m.in. rola regionalizmu niemieckiego i hasła sztuki ziemi ojczystej w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Światłowski Zbigniew: Lexikon der fruehen DDR- Literatur (Auszuege). Agenten. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 97-121 (zawiera hasła rzeczowe: Betriebsroman; Der "Bitterfelder Weg"; Formali...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Niemiecka Republika Demokratyczna (niemiecka.)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Światłowski Zbigniew: Diskussionsmaterial: Lexikon des Literaturlebens in der SBZ - DDR 1945-1970 (Auszuege). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 73-105 (zawiera m.in. sylwetki pisarzy - Wolfa Biermanna, Johannesa Bobrowskie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Benn Gottfried
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Światłowski Zbigniew: Literatur im Dienst. Gottfried Benn und Maxim Gorki: Ein Doppelportraet. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 111-128  szczegóły 
  Bienek Horst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Światłowski Zbigniew: Horst Bieneks Requiem fuer eine Provinz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1998 z. 4 s. 187- (o twórcz....) szczegóły 
  Borchardt Rudolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Golesz Roman: Rudolf Borchardt und die konservative Revolution. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 107-114  szczegóły 
  Buechner Luise
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kramer-Drużycka Susanne: Analise der Leitmotivs der Koerperbehinderung von Romanprotagonistinnen in Luise Buechners "Das Schloss zu Wimmis" un Stefan Zweigs "Ungeduld des Herzens". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 139-176  szczegóły 
  Grass Guenter
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wille Lucyna: Powieść stulecia przed "Moim stuleciem", czyli "Rozległe pola" Guentera Grassa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 91-96  szczegóły 
  Walser Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: "Lipsk jest mój". Martina Walsera zmagania z historią Niemiec. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 115-121  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Ehrtel' Aleksandr
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzyś Henryk: W stronę kronikarskiego zapisu. Uwagi o genezie, problematyce i budowie świata przedstawionego w powieści Aleksandra Ertela "Gardeninowie, ich czeladź, stronnicy i wrogowie". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 165-174  szczegóły 
  Gor'kijj Maksim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Światłowski Zbigniew: Literatur im Dienst. Gottfried Benn und Maxim Gorki: Ein Doppelportraet. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 111-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Suchomłynow Lech: Moderniści ukraińscy: pod znakiem "europeizacji" (Proces literacki na przełomie XIX i XX w.). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 309-318 (ruch "Młodej Muzy" na Ukrainie oraz wpływ światowych koncepcji moderni...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Strzelecki Ryszard: Z zagadnień charakteru w teorii gry aktorskiej (Polskie wypowiedzi z lat 1771-1990 - zarys problematyki). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 23-42  szczegóły