Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Burkhanov Igor: Field theory: The state of the art and its implication for ideography. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 51-73 (nt. relacji między teorią pola semantycznego i ideografią...) szczegóły 
2.artykuł: Rzeszutko Małgorzata: Sposoby rozumienia wybranych symboli przez przedstawicieli różnych nacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 2001 t. 6 s. 59-70 (dot. symboli: bicz i chleb...) szczegóły 
3.artykuł: Taras Bożena: "A ty babo jadowito..." Kulturowy i językowy obraz kobiety w folklorze rzeszowskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 2001 t. 6 s. 71-86  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bobran Marian: Kontekst i konsytuacja w konfrontatywnych badaniach składniowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 37-50 (rola kontekstu i konsytuacji w badaniach składniowych nacechowanych st...) szczegóły 
5.artykuł: Gajewska Urszula: Metatekstemy wskazujące na relacje intertekstualne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 119-133 (na przykładzie analizy tekstu naukowego...) szczegóły 
6.artykuł: Podobiński Stanisław: O potrzebie kontynuacji badań terminoznawczych w polskim językoznawstwwie polonistycznym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 2001 t. 6 s. 51-57  szczegóły 
7.artykuł: Wierzbicka Mariola: Eine modelltheoretische Analyse der Zeitkonstitution in Rahmen der Ereignislogik. Versuch einer einheitlichen Tempustheorie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 263-278 (krytyczna analiza konstrukcji temporalnej logiki wydarzeń...) szczegóły 
8.artykuł: Wierzbicka Mariola: Formale Analyse der Zeitkonstitution im Rahmen der Aspekt- und Ereignislogik mit besonderer Beruecksichtigung eines axiomatischen Ansatzes. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 279-295 (analiza logiki czasów i terażniejszości w zdaniach perfektywnych i imp...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Ampel Teresa: Dialogowość w stylu naukowym. Czy Pigoń rozmawia z czytelnikiem?. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 7-21  szczegóły 
10.artykuł: Lizak Jadwiga: Metafora w czasopismach dla dzieci i możliwości jej interpretacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 75-86 (na przykładzie czasopisma Świerszczyk...) szczegóły 
11.artykuł: Ożóg Kazimierz: Kategoria przeszłości (tradycji) w tekstach reklamowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 237-245  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Lewandowska Anna: Das deutsche Sprichwort als mehrdimensionales Phaenomen. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 153-167 (przysłowie niemieckie jako wielopłaszczyznowy fenomen językowy; ze str...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Beljanin Al'bert: Ehkvivalentnost' jazykovykh edinic v teorii perevoda i sopostavitel'nogo izuchenija jazykov. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 23-32 (nt. ekwiwalencji jednostek językowych w teorii przekładu i konfrontaty...) szczegóły 
14.artykuł: Sieradzka Małgorzata: Zur Uebersetzung der deutschen komischen Wortspiele ins polnische am Beispiel der Komoedie "Leonce und Lena" von Georg Buechner. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 255-280 (nt. przekładu gier słownych w tekście artystycznym z języka niemieckie...) szczegóły 
15.artykuł: Tęcza Zygmunt: Zur Problematik der Festlegung von stilistisch relevanten Uebersetzungseinheiten. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 213-217  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Lizak Jadwiga: Funkcja i znaczenie porównań w czasopismach dla dzieci. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 169-179 (dot. czasopism:Świerszczyk, Płomyk, Płomyczek,  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Taras Bożena: Wyznaczniki delimitacji końcowej w tekstach przyśpiewek rzeszowskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 247-262 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzeszczak Barbara, Piela Marek: Motywacje kilku biblijnych nazw własnych w tekście oryginału i w przekładzie brzeskim z 1563 roku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 135-157  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kułakowska Małgorzata: O zmianach wyrazów mających znaczenie symboliczne i metaforyczne w "Psałterzu puławskim" w porównaniu z"Psałterzem floriańskim". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 99-115  szczegóły 
artykuł: Kułakowska Małgorzata: Staropolski "gospodzin" jako synonim leksemów "Bóg" i "pan". Na podstawie badań I części "Psałterza floriańskiego" i "Psałterza puławskiego". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 59-73  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kułakowska Małgorzata: O zmianach wyrazów mających znaczenie symboliczne i metaforyczne w "Psałterzu puławskim" w porównaniu z"Psałterzem floriańskim". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 99-115  szczegóły 
artykuł: Kułakowska Małgorzata: Staropolski "gospodzin" jako synonim leksemów "Bóg" i "pan". Na podstawie badań I części "Psałterza floriańskiego" i "Psałterza puławskiego". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 59-73  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bałucki Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Strycharz Krystyna: Kontrast jako źródło dowcipu w komediach Michała Bałuckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 165-181  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lam Jan Paweł Ferdynand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Filip Grażyna: Frazeologizmy biblijne w prozie Jana Lama. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 95-104  szczegóły 
23.artykuł: Filip Grażyna: Onomastyczne gry językowe Jana Lama. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 2001 t. 6 s. 9-23  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filip Grażyna: Językowe wykładniki statusu narratora w "Idealistach" Jana Lama. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 105-117  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowak Tadeusz
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobak Aleksandra: Tworzywo ludowe w języku artystycznym "Diabłów" Tadeusza Nowaka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1991 z. 1 s. 39-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rzewuski Henryk
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ampel-Rudolf Mirosława: Wykładniki zamykania tekstu w gawędach Henryka Rzewuskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 7-16  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krauz Maria: Sposoby wprowadzania postaci w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 159-170  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Buechner Georg
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka Małgorzata: Zur Uebersetzung der deutschen komischen Wortspiele ins polnische am Beispiel der Komoedie "Leonce und Lena" von Georg Buechner. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 255-280 (nt. przekładu gier słownych w tekście komedii z języka niemieckiego na...) szczegóły 
  Kleist Heinrich von
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka Małgorzata: Wortspiele in konfrontativer Sicht. Einige Bemerkungen zur Uebertragung der Wortspiele anhand der Komoedie "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist und deren Uebersetzung ins Polnische. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 160-182 (gra słów jako środek stylistyczny w utworach literackich oraz kłopoty ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Dobrodomov Igor' G.: Stroit' kury. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 43-66 (historia i ewolucja francuskiego frazeologizmu faire la cour ja...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bunin Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Fed' Tat'jana: Odorativnye znaki v maloj proze I.A. Bunina. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 67-76 (leksyka dotycząca zapachów i jej stylistyczne wykorzystanie przez Buni...) szczegóły