Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Żurkowa Renata: Handel książką Żydów krakowskich w pierwszej połowie XVII w.. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1990 r. 35 s. 5-37  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Żurkowa Renata: Księgarnie i punkty sprzedaży książek w Krakowie pierwszej połowy XVII w.. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 r. 34 s. 25-39  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Stachowska Krystyna: Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1975-1990. Bibliografia zawartości i wykaz materiałów ilustracyjnych. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 t. 36 s. 5-30  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Nowak Janusz: Współpraca Akademii Umiejętności z Zarządem Zbiorów Czartoryskich w Krakowie w latach 1874-1894. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 t. 36 s. 61-74  szczegóły 
5.artykuł: Żurkowa Renata: Księgarnia Adama Krypuszowica. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 r. 34 s. 41-60 (analiza zasobu księgarskiego księgarni Adama Krypuszowica działającej ...) szczegóły 
6.artykuł: Żurkowa Renata: Losy biblioteki humanisty krakowskiego Anzelma Ephoryna. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 r. 37 s. 5-10  szczegóły 
7.artykuł: Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece PAN w Krakowie. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 45-59  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schnaydrowa Bogumiła: Fragment korespondencji "Kłosów" w zbiorze Cypriana Walewskiego. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 r. 34 s. 71-92 (profil i działalność pisma; analiza treści zachowanej w "Tekach Autogr...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Basiak Katarzyna: Rola arcybiskupa Teofila Teodorowicza w założeniu i prowadzeniu lwowskich dzienników katolickich. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 123-137 (m.in.: Tygodnik Katolicki, Ruch Katolicki, Przedświt<...) szczegóły 
10.artykuł: Szarkowa Joanna: Działalność wydawnicza Naczelnego Komitetu Narodowego w latach 1914-1918. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 163-184 (m.in.: Ilustrowany Tygodnik Polski pod red. Lucjana Rydla...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grodziska Karolina: Spuścizna rękopiśmienna Bronisława Piłsudskiego w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie i jej proweniencja. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 295-300  szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Archiwalia po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAN w Krakowie i ich wykorzystanie. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 293-306  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Miłowski Krzysztof: Z dziejów Żytomierza. Działalność Spółki Księgarsko-Wydawniczej w latach 1859-1860. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 117-134  szczegóły 
13.artykuł: Wojtkowicz Jacek: Bartłomiej (Bartosz) Kwaśniowski mało znany drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 37-48  szczegóły 
14.artykuł: Wojtowicz Jacek: Czy na Kazimierzu pod Krakowem istniała w XVII wieku tylko jedna chrześcijańska oficyna? Baltazar Śmieszkowicz i jego drukarnia. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 61-75  szczegóły 
15.artykuł: Wojtowicz Jacek: Szymon Kempini drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 29-44  szczegóły 
16.artykuł: Żurkowa Renata: Działalność księgarska Marcina Horteryna (1615-1630). Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1988 r. 33 s. 183-223 (z wykazem wydawnictw oficyny...) szczegóły 
17.artykuł: Żurkowa Renata: Księgarnia Franciszka Jakuba Mercenicha (1610-1613). Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 7-28  szczegóły 
18.artykuł: Żurkowa Renata: Zasób typograficzny i graficzny oficyny drukarza krakowskiego Macieja Jędrzejowczyka. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 7-20  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Grodziska Karolina: Działalność wydawnicza Biblioteki [Polskiej Akademii Nauk w Krakowie]. Katalogi jej zbiorów i "Rocznik". Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 9-43  szczegóły 
20.artykuł: Stachowska Krystyna: Podręczniki uniwersyteckie w działalności wydawniczej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1873-1952. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 139-162 (także z zakresu historii literatury...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Nowak Janusz: Stypendium fryburskie Władysława Czartoryskiego w latach 1891-1914 (Z dziejów studiów Polaków za granicą). Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 91-103 (szerzej nt. roli Józefa Kallenbacha w tworzeniu katedry literatur słow...) szczegóły 
22.artykuł: Szarkowa Joanna: Akademia Umiejętności a szkolnictwo średnie w Galicji w latach 1872-1918. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 67-89  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czacki Tadeusz
    listy (alfabet tytułów)
23.listy: Czacki Tadeusz: Nieznane listy Tadeusza Czackiego w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie. Przyczynek do dziejów Liceum Krzemienieckiego. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1994 r. 39 s. 25-41 (4 listy z 1805 (1 do Jana Kruszyńskiego, adresaci pozostałych trzech a...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Danowska Ewa: Tadeusz Czacki wobec powstania kościuszkowskiego. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 59-65  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danowska Ewa: Krytyczne spojrzenie Tadeusza Czackiego na Konstytucję 3 Maja. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 r. 37 s. 31-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Estreicherówna Maria
    proza (alfabet tytułów)
26.proza: Estreicherówna Maria: [Dziennik]. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 238-292 (podała do druku i koment.: Maria Świątecka: Wybór z "Dziennika" Marii ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Girtler Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
27.proza: Girtler Kazimierz: Dziennik domowy, gospodarski i rozmaitości [fragm.]. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 t. 36 s. 75-108 (do druku podał i wstępem pt. "Wspomnienia Kazimierza Girtlera z podróż...) szczegóły 
28.proza: Girtler Kazimierz: Dziennik domowy, gospodarski i rozmaitości [fragm.]. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 161-179 (do druku podał i koment.: Jan Staszel: Dworek Białoprądnicki w relacji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kopff Wiktor
    proza (alfabet tytułów)
29.proza: Kopff Wiktor: Dziennik podróży. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 75-120 (podała do druku i koment.: Karolina Grodziska: Wiktora Kopffa opis Par...) szczegóły 
30.proza: Kopff Wiktor: Dziennik podróży. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 60-99 (podał do druku i koment.: Karolina Grodziska: Wiktora Kopffa podróż po...) szczegóły 
31.proza: Kopff Wiktor: Dziennik podróży. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 77-89 (podała do druku i koment.: Karolina Grodziska: Wiktora Kopffa opis Wie...) szczegóły 
32.proza: Kopff Wiktor: Dziennik podróży. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 113-124 (podała do druku i koment.: Karolina Grodziska: Wiktora Kopffa opis Dre...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Nowak Janusz: Władysław Czartoryski i Józef Ignacy Kraszewski. Kolekcjonerskie związki pokolenia emigrantów. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 149-162  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Morcinek Gustaw
    listy (alfabet tytułów)
34.listy: Morcinek Gustaw: [Listy]. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 r. 34 s. 144-149 (do Marty Dobijanki (8 z l. 1959-62); wyd. i koment.: Józef Dużyk: List...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowakowski Zygmunt (ur. 1891)
    listy (alfabet tytułów)
35.listy: Nowakowski Zygmunt: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Róży Celiny Otowskiej z lat 1953-1956. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 r. 37 s. 181-257 (90 listów; ze wstępem: Józef Dużyk, s. 181-182...) szczegóły 
36.listy: Nowakowski Zygmunt: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Róży Celiny Otowskiej z lat 1957-1958. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 188-222 (41 listów; ze wstępem: Józef Dużyk, s. 187...) szczegóły 
37.listy: Nowakowski Zygmunt: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Róży Celiny Otowskiej z lat 1959-1963. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1994 r. 39 s. 227-320 (109 listów; ze wstępem: Józef Dużyk, s. 227-228...) szczegóły 
38.listy: Nowakowski Zygmunt: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Róży Celiny Otowskiej z lat 1948-1952. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 t. 36 s. 129-189 (65 listów; wstęp, do druku podał Józef Dużyk...) szczegóły 
39.listy: Nowakowski Zygmunt: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Zofii Jachimeckiej z lat 1924-1937. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1990 r. 35 s. 188-216 (33 listy z l. 1924-27, 1929, 1931, 1934, 1937; ogł. i koment.: Józef D...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Dziurzyńska Ewa: Fundacja im. śp. Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej w Akademii Umiejętności. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 135-148  szczegóły 
  Stempowski Jerzy
    listy (alfabet tytułów)
41.listy: Stempowski Jerzy: [Listy]. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 223-226 (do Jana Cybisa (4 z lat 1935-1939); z koment.: Józef Dużyk: Z korespon...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Windakiewicz Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
42.listy: Windakiewicz Stanisław: [Listy]. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1990 r. 35 s. 43-82 (listy do Stanisława Smolki (2 z 1888, 7 z 1989 i 1 niedatowany); z kom...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Link-Lenczowski Andrzej K.: Dokumentacja Judaików w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 293-294  szczegóły 
44.artykuł: Samsonowska Krystyna: Żydowskie biblioteki i czytelnie w Krakowie w XIX i XX wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 219-231 (zarysowanie charakteru zarówno zbiorów bibliotek i czytelni, jak równi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Link-Lenczowski Andrzej K.: Dokumentacja Judaików w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 293-294  szczegóły 
46.artykuł: Samsonowska Krystyna: Żydowskie biblioteki i czytelnie w Krakowie w XIX i XX wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 219-231 (zarysowanie charakteru zarówno zbiorów bibliotek i czytelni, jak równi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Kabata Jacek A.: Teatralia w zbiorach rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Krakowie. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 139-159 (m.in. zbiór rękopisów sztuk teatralnych, zbiory dotyczące twórczości t...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Nowak Janusz: Władysław Leśniewski i jego próby utworzenia polskiego teatru emigracyjnego w Paryżu w 1886 roku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 125-138  szczegóły