Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Polonistyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Mikołajczak Stanisław: Metatekst w tekście humanistycznych prac naukowych. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 147-173  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Układ nadawczo-odbiorczy w najstarszych polskich listach miłosnych. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 93-100  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bakuła Bogusław: Autotematyzm powieściowy i "fikcja w fikcji". Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 397-411  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Borejszo Maria: Staropolskie ubiory w oczach dawnych Polaków i cudzoziemców. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 21-52 (m.in. u Galla Anonima i Jana Długosza...) szczegóły 
5.artykuł: Pelc Janusz: Cenzura i autocnzura w literaturze polskiej doby renesansu i baroku. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 127-140  szczegóły 
6.artykuł: Tazbir Janusz: Stosunek do zwierząt w literaturze staropolskiej. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 209-218 (m.in. w twórcz. Tomasza Bielawskiego, Mikołaja Reja, Sebastiana Klonow...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Pieścikowski Edward: Pułapki na komentatorów. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 141-145 (nt. niezbędnej znajomości realiów danej epoki przy interpretowaniu utw...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Wysocka Barbara: "Duch publicystyki społecznej versus estetyka czysta". O krytyce literackiej Narodowej Demokracji w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 305-315  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Zgółka Tadeusz, Zgółkowa Halina: O potrzebie i założeniach słownika frekwencyjnego współczesnej poezji. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 227-240  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Czapliński Przemysław: Paradoksy sporu o powieść w latach 1944-1949. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 381-395  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Jazdon Artur: Nieznane dziewiętnastowieczne druki wielkopolskie w inwentarzu Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 59-79  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Słowiński Lech: Z problematyki edukacyjnej na łamach poznańskiego "Dziennika Domowego" (1840-1847). Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 129-146  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Słowiński Lech: Z problemów dydaktyki języka polskiego i literatury na łamach "Nowych Torów" (1906-1914). Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 347-364  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Rozważania o niemieckiej recepcji literatury polskiej (Na marginesie nowej bibliografii). Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 423-430  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Wysocka Barbara: Literatura w wydawnictwach wielkopolskich w latach 1919-1939. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 365-379  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Słowiński Lech: Z dziejów edukacji polonistycznej w byłym Królestwie Polskim. Działalność nauczycielska Ignacego Boczylińskiego (1826-1883). Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 181-196  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wydra Wiesław: W sprawie autorstwa pieśni "Kto chce Pannie Maryi służyć...". Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 165-167  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hojdis Bogdan: "Historia devota picturis enarrata". O samodzielności narracyjnej obrazowej legendy świętej Jadwigi śląskiej z XIV wieku. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 243-255 (określenie stopnia niezależności cyklu miniatur w kodeksie brzeskim od...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wydra Wiesław: Dwie nieznane staropolskie pieśni religijne. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 169-187  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wydra Wiesław: Staropolskie przekazy pieśni o św. Jopie. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 257-270  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Lewandowski Tomasz: Teatr wojny. Wokół relacji Tadeusza Dąbrowskiego o sierpniu 1914 roku. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 115-125  szczegóły 
  Drużbacka Elżbieta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Kłopoty z pozornie znaną Wielkopolanką. Stan badań nad życiem i twórczością Elżbiety Drużbackiej. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 271-285  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Eysymontt Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
23.wiersz: Eysymontt Barbara: Legenda o żonie św. Aleksego. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 52-53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Witolda Gombrowicza powieść "w miarę zła". Jeszcze w sprawie artystycznej rangi "Opętanych". Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 413-421  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan: Łukasza Górnickiego teoria kultury języka. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 147-168  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    wiersze (alfabet tytułów)
26.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Opowieści małżonki świętego Aleksego. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 50-51  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczyk Maria: Współczesny poetycki dialog ze średniowieczną "Legendy o świętym Aleksym". Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 49-64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karpiński Franciszek
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawiecka Ewa: Patrystyczny pierwowzór "Przykładu religii" Franciszka Karpińśkiego. Studia Polonistyczne 1994 nr 20 (1992) s. 81-91  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trojanowiczowa Zofia: O "Ostatnim" Krasińskiego, czyli o presji mitu syberyjskiego. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 219-230  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Raubo Grzegorz: "Rejestra srogie grzechów". Stanisław Herakliusz Lubomirski o tajemnicach ludzkich nieprawości. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 111-128  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naborowski Daniel
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Abramowska Janina: Róża dla księcia. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 37-47  szczegóły 
  Niemcewicz Julian Ursyn
    wiersze (alfabet tytułów)
32.wiersz: Niemcewicz Julian Ursyn: Dumania w Ursynowie. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 252-291  szczegóły 
33.wiersz: Niemcewicz Julian Ursyn: Wiersz Juliana Ursyna Niemcewicza napisany z powodu sadzenia przez niego ziarnka jabłoni w jego zagrodzie Ursynów zwanej. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 290-291  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witkowski Michał: Dumania Niemcewicza w Ursynowie. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 247-291  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan: Norwid - interpretator "Bogurodzicy". Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 307-330  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnomorska Jolanta: Z trybuny emigranta. W kręgu problematyki interpretacyjnej "Mojej ojczyzny" Cypriana Norwida. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 331-346  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Opec Baltazar
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz: Wariancja form językowych w "Żywocie Pana Jezu Krysta" Baltazara Opeca z 1522 roku (Edycja Hieronima Wietora). Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 53-70  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasek Jan Chryzostom
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witczak Tadeusz: Czytając Paska. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 231-246  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sajkowski Alojzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Judkowiak Barbara, Lechniak Ewa: Bibliografia prac profesora Alojzego Sajkowskiego do roku 1990. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 15-26  szczegóły 
40.artykuł: Pokrzywniak Józef Tomasz: Profesor Alojzy Sajkowski. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 5-14  szczegóły 
  Seklucjan Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Wydra Wiesław: Nieznane Seklucjaniana. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 293-303 (nt. klocka z czterema drukami Seklucjana ze zbiorów Statni Vedecke Kni...) szczegóły 
  Sędziwój Michał
    listy (alfabet tytułów)
42.listy: Sędziwój Michał: [List]. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 197-201 (do księcia Mantui Vincenza II z 1610 r; w art. Lecha Szczuckiego pt. "...) szczegóły 
  Skulina Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
43.zgon: Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan: Życie i działalność profesora Tadeusza Skuliny. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 5-11 (zmarł: 23 XI 1992...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wilkońska Paulina
    listy (alfabet tytułów)
44.listy: Wilkońska Paulina: Z korespondencji Pauliny Wilkońskiej. Listy do Seweryny Duchińskiej. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 287-306 (9 listów z lat 1854-1859; podała do druku i wstęp: Janina Aleksa-Maciu...) szczegóły 
  Władysław z Gielniowa *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Hojdis Bogdan: O artyzmie i funkcjonalności sześciu polskich pieśni Władysława z Gielniowa. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 51-57  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Teusz Leszek: O dramaturgii Karola Wojtyły. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 147-163  szczegóły 
  Wróbel Walenty
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Migdał Jolanta: Glaberowskie korektywy gramatyczne w "Żołtarzu" Walentego Wróbla. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 71-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zan Tomasz
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Rusycyzmy leksyklane w pamiętniku Tomasza Zana "Z wygnania. Dziennik z lat 1824-1832". Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 101-110  szczegóły 
  Zegadłowicz Emil
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymanowski Kornel: Zegadłowicz i czytelnicy "Zmór". Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 203-207  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Roselli Annibale
    listy (alfabet tytułów)
50.listy: Roselli Annibale: [List]. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 197-01 (do Guglielmo Gonzagi z 1586 r.; w art. Lecha Szczuckiego pt. "Fragment...) szczegóły