Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kuk Ewa: Cierpienie przetworzone czyli Poeta w obliczu uczuć. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 94 s. 6 (nt. środków niezbędnych do właściwego opisywania uczuć w poezji...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Halski Czesław: Znaczenie kolędy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 306 s. 14  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: W.T.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 188 s. 4 (omów. wykładu A. Kiełkiewicz-Janowiak o formach adresatywnych w komedi...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nekrolog
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: (EP): Nekrologi mówią o życiu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 283 s. 5  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść kryminalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Żelazny Roman: Poetyka powieści kryminalnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 14 s. 2 (dot. współczesnych powieści kryminalnych tworzonych w kraju....) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Głośniak Grażyna: Co czytano w 1998 roku? Polacy lubią poezję. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 12 s. 4 (podsumowanie sytuacji na rynku książkowym w 1998 r....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Getman Michał: Język polski dla wszystkich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 16 s. 5  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Literatura w obrazkach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 70 s. 5 (not....) szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 145 s. 4  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Narkowicz Liliana: "Sylwetki wileńskich historyków literatury" Jerzego Starnawskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 63 s. 4  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomian Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 176 s. 3  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Harasimowicz Danuta: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 266 s. 3 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Barańczak Stanisław: E.E. przybysz z innego świata. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 168 s. 5  szczegóły 
14.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 69 s. 3 (nota o wykładzie Józefa Bujnowskiego pt. "Trzy główne wzorce poezji aw...) szczegóły 
15.artykuł: janch: Artysta też człowiek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 76 s. 5 (nt. zaburzeń psychicznych twórców, m.in.: Władysław Reymont, Julian Tu...) szczegóły 
16.artykuł: Lubaś-Cunnelly Janina: Powrót do krainy łagodności. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 277 s. 4 (fel.; m.in. o zmaganiach człowieka z historią...) szczegóły 
17.artykuł: Łobodowski Józef: Na przełomie epok. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 63 s. 4-5 (szkic o poezji przełomu XIX i XX w....) szczegóły 
18.artykuł: Moszczyński Wiktor: Wybitni Polacy w Wielkiej Brytanii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 243 s. 4 (wzmianki m.in. nt. pisarzy polskich, którzy mieli wkład w rozwój kultu...) szczegóły 
19.artykuł: Nowakowski Zygmunt: Mickiewicz i kobitki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 94 s. 5 (nt. błędów popełnianych przez uczniów w wypracowaniach z języka polski...) szczegóły 
20.artykuł: Sobotkiewicz Stanisław: Sprawy ostateczne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 90 s. 6  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: S.K.: Najdawniejsza polska literatura. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 250 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Halski Czesław: Stare pieśni religijne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 89 s. 3 (nt. staropolskich pieśni wielkopostnych...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Adamska Jolanta: W Jaszunach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 297 s. 5 (art. krajoznawczy, m.in. nt. związków z Jaszunami następujących twórcó...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Podróże sentymentalne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 30 s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Adamska Jolanta: W Jaszunach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 297 s. 5 (art. krajoznawczy, m.in. nt. związków z Jaszunami następujących twórcó...) szczegóły 
26.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Sztambuch - skarbnica romantyzmu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 100 s. 4  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Bobka Lesław: Franc Fiszer - metafizyk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 174 s. 4 (sylwetka erudyty i filozofa...) szczegóły 
28.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 250 s. 8 (m.in. noty dot. prelekcji N. Taylor Terleckiej nt. dramatu młodopolski...) szczegóły 
29.artykuł: Makowiecki Andrzej Z.: "Zielony Balonik" i "Słówka" [fragm.]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 233 s. 4  szczegóły 
30.artykuł: Rosner Edmund: Zapomniana antologia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 45 s. 4 (rec. ks.: Polnische Klaenge. Nachdichtungen polnischer Lyrik von Leo K...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Nowakowski Tadeusz: O niektórych muszkieterach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 157 s. 2 (wspomnienia o Aleksandrze Bregmanie, Romanie Fajansie, Anatolu Krakowi...) szczegóły 
32.artykuł: Pohlmann Lili: Tablice ku czci.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 133 s. 5 (uwagi nt. tablic pamiątkowych poświęconych artystom i twórcom kabaretu...) szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Stulecie skamandrytów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 59 s. 6  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwaniuk Wacław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 171 s. 4-5  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Mędrca szkiełkiem i okiem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 22 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Spacer (Dla Jerzego Pietrkiewicza). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 143 s. 5 (wspomnienie o spotkaniu z Czesławem Miłoszem, Światopełkiem Karpińskim...) szczegóły 
37.artykuł: Znowski Bogdan: Brygada Karpacka: pióro, pieśń i pędzel. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 87 s. 5 (o twórczości żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Englert Juliusz L.: Śmierć jednego poety. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 185 s. 4  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wystawa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 295 s. 1 (not....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Toporowski W.F.: Literatura nadziei w edycji Ossolineum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 208 s. 6  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Paweł: Dyskretny urok prowincji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 171 s. 4 (spraw. z promocji książki w Warszawie, XI 2000...) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miklaszewski Krzysztof: Krakowianie, krakusi, krakauerzy, a może po prostu... krakowiacy?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 160 s. 4-5  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewski Janusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 146 s. 6  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmieja Florian: Problemy badacza literatury emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 6 s. 5 (not....) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: W.A. Zbyszewski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 64 s. 4-5  szczegóły 
recenzja: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 168 s. 4  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siomkajło Alina: Emigracja wobec liberalizacji w PRL. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 112 s. 5  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JK: Polscy Amerykanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 19 s. 5  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Trzecia konferencja w Toruniu ("Życie literackie II Emigracji Niepodległościowej"). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 272 s. 4 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Bielatowicz Jan: Literatura na emigracji [fragm.:] O pisarskim obyczaju. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 95 s. 5  szczegóły 
51.artykuł: Habielski Rafał: Poruszamy się wokół stereotypu.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 217 s. 4-5 (wyw. z pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN nt. liter...) szczegóły 
52.artykuł: Karabelowa Magda: Polski Londyn na Półwyspie Bałkańskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 126 s. 3 (nt. popularyzowania polskiej literatury emigracyjnej na Bałkanach; roz...) szczegóły 
53.artykuł: Kossowska Stefania: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 221 s. 4 (nt. popularyzowania w kraju po 1989 r. twórczości pisarzy emigracyjnyc...) szczegóły 
54.artykuł: Kryszak Janusz: Odczytać we właściwym czasie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 258 s. 5 (wyw. nt. literatury emigracyjnej; rozm. Jarosław Koźmiński...) szczegóły 
55.artykuł: Lisowski Krzysztof: Obcowanie z mistrzami. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 222 s. 4 (fel. nt. mało popularnych w Polsce kontaktów pisarzy z czytelnikami ja...) szczegóły 
56.artykuł: Mostwin Danuta: Podróż w dwóch czasach. O emigracji i literaturze emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 18 s. 4-5  szczegóły 
57.artykuł: Moszczyński Wiktor: Wybitni Polacy w Wielkiej Brytanii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 243 s. 4 (wzmianki m.in. nt. pisarzy polskich, którzy mieli wkład w rozwój kultu...) szczegóły 
58.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Chłopcy od Mickiewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 199 s. 4 (nt. licznych wychowanków-znanych pisarzy Gimnazjum Państwowego im. A. ...) szczegóły 
59.artykuł: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 63 s. 4-5 (nt. przypadających w 1994 r. rocznic urodzin pisarzy: Witold Gombrowic...) szczegóły 
60.artykuł: Sierpiński Zdzisław: Ci, którzy odeszli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 41 s. 3 (nt. pisarzy i artystów, którzy zmarli w 1993; m.in.: Alina Centkiewicz...) szczegóły 
61.artykuł: Śmieja Florian: Pominięte w rejestrze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 284 s. 5 (dot. polskich twórców emigracyjnych...) szczegóły 
62.artykuł: Wittlin Józef: Pochwała kobiety piszącej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 278 s. 5 (nt. twórczości pisarek emigracyjnych, m.in. Zofii Bohdanowiczowej, Zof...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ujazdowska Tesa: O jedność polskiej kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 293 s. 3  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmieja Florian: Okular krytyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 5 (dot. młodych polskich poetów piszących w Anglii w czasopismach Życi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Barański Jarosław: Ojczyzna i poezja. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 121 s. 8 (fel....) szczegóły 
66.artykuł: Bialik Grażyna: Echa Mickiewicza (Polska poezja Wileńszczyzny). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 65 s. 6  szczegóły 
67.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 79 s. 3 (spraw. z wykładu Janusza Pasierba pt. "Bóg i kościół poetów" wygłoszon...) szczegóły 
68.artykuł: Gołębiowski Stefan: Polish Women Poets (Poezja w znakomitym wykonaniu). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 299 s. 4 (spraw. z wieczoru poezji polskich poetek w angielskich przekładach w L...) szczegóły 
69.artykuł: Łobodowski Józef: W obronie poezji współczesnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 250 s. 5  szczegóły 
70.artykuł: Socha-Borzestowski Bronisław: Najnowsza poezja kaszubska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 82 s. 7 (o poezji pisanej w gwarze kaszubskiej; m.in. o twórcz. poetów: Alojzy ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Kossowska Stefania: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 221 s. 4 (nt. popularyzowania w kraju po 1989 r. twórczości pisarzy emigracyjnyc...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: [Czterdzieste ósme] 48. Międzynarodowe Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 118 s. 5 (nota; m.in. nt. udziału pisarzy w targach...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 9 s. 1 (not. dot. przyzn. dotacji z budżetu państwa na działalność...) szczegóły 
artykuł: JD: Instytut Adama Mickiewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 103 s. 3 (dot. działalności...) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Możdżyński Bogdan: Kłopoty z kulturą ministra kultury. Prezydent czuje się obrażony. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 146 s. 1, 8 (w związku ze zignorowaniem przez ministra kultury Kazimierza Dejmka za...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laury dla mecenasów kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 225 s. 1 (nota o wyróżnieniu dla Laski Foundation; także o działalności fundacji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Antos Robert: Pocztówka z Paryża [z tego cyklu:] Saloon. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 247 s. 3 (fel. nt. kultury jako zadania społecznego...) szczegóły 
77.artykuł: Czarnecki Ryszard: Polska kultura szuka mecenasa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 140 s. 3  szczegóły 
78.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 167 s. 1 (nota o apelu Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza w sprawie utrzyma...) szczegóły 
79.artykuł: Kossowska Stefania: Mosty i pomosty. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 64 s. 4-5 (zmiana stosunku władz PRL do literatury emigracyjnej...) szczegóły 
80.artykuł: Kultura wizytówką Polski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 61 s. 4 (sprawozdanie ze spotkania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z przed...) szczegóły 
81.artykuł: Lubaś-Cunnelly Janina: Już się obrazy skończyły. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 67 s. 4 (nt. kryzysu kult. polskiej...) szczegóły 
82.artykuł: Robak A.: Władcy a sztuka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 45 2  szczegóły 
83.artykuł: Żelazny Waldemar: Szansa dla kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 225 s. 3 (art....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: j.d.: Zmieni się ustawa o prawie autorskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 171 s. 2 (nt. projektu zmian do ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Kawecka-Lee Hanka: Pałacyk w Oborach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 217 s. 5 (nt. działalności administrowanego przez Fundację Domu Literatury i Dom...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: (pap): O inną Europę. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 243 s. 3 (nt. Listu Otwartego do Europejskiej Opinii Publicznej w sprawie przysz...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 212 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 98 s. 8  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurecka K.T.: Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 227 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 52 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 219 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalinowska-Bouvy Agata: Literackie nagrody. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 226 s. 6  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy dla młodzieży polonijnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 15 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: EP: Konkursy dla młodzieży polonijnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 2 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 108 s. 7  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs literacki w Rzeszowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 205 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: O laur Miriama. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 59 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polska Bridget Jones. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 8 (ogł....) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 186 s. 4 (ogloszenie...) szczegóły 
artykuł: I.L.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 56 s. 4 (not....) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Piąty] V Polonijny Konkurs Poezji - Wąglany 1999 [!]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 134 s. 5 (regulamin konkursu; w tytule błędnie podano rok 1999...) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ivosse Kazimierz: Za młynem w Wąglanach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 160 s. 6 (omówienie...) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ivosse Kazimierz: Za młynem w Wąglanach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 160 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Beaupre-Stankiewicz Irena: Konkurs kresowej poezji w Chełmie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 205 s. 5 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Gradosielska Danuta: Konkurs poetycki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 106 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dla poetów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 134 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nadbużańskie Towarzystwo Kultury - Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie ogłaszają XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" - "Wołyńskie lata Józefa Ignacego Kraszewskiego". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 181 [właśc. 182] s. 4  szczegóły 
artykuł: Nagrody Konkursu Poetyckiego "U progu Kresów". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 24 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: U progu Kresów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 59 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pap): Seminarium poetyckie w Krakowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 165 [właśc. 166] s. 5 (art. przed imprezą...) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Getman Michał: Spotkania pod lipą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 161 s. 4 (omów.; nota...) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Europalia 2001. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 260 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Europalia 2001. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 236 s. 1, 8 (omów. programu...) szczegóły 
artykuł: Kantor w Brukseli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 5 [właśc. 4] s. 8 (nota o wystawie prac Tadeusza Kantora, przygotowanej przez Muzeum Naro...) szczegóły 
artykuł: k.h.: Europalia 2001 Polska zakończone. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 15 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: k.h.: Kantor w Brukseli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 302 s. 4 (omów. wystawy pośw. Tadeuszowi Kantorowi, przygotowanej przez Muzeum N...) szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garliński Józef: Po Kongresie Kultury Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 32 s. 5 (list do red. prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie...) szczegóły 
artykuł: Wojciech Woj.: Titanic ciągle płynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 25 s. 2 (omów....) szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 80 s. 1, 8 (nota; dot. także Kongresu przerwanego w 1981...) szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: RD: Zjazd miłosników fantastyki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 7 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Asipowicz Krystyna: "Zostanie po nas idea Polski niepodległej". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 48 [właśc. 49] s. 6 (spraw....) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chilecki Andrzej J.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 105 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 112 s. 3 (tekst Karty Kultury Polskiej oraz Oświadczenia podp. przez Jacka Boche...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziewańska Bożena: Poeci w Krakowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 249 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wojciech Woj.: Koziołek z Pacanowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 275 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Godni naśladowania. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 303 s. 8 (laureaci; nota...) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 81 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 314 [właśc. 2] s. 1 (not....) szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 79 s. 1 (not....) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wernik Romuald: Nagroda Czesława Miłosza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 95 s. 6  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 26 s. 1 (laureatka; not....) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 119 s. 8  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 303 s. 1 (not....) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świacki Światosław: Jestem i Polakiem, i Rosjaninem.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 201 s. 2 (wyw. z laureatem; rozm. Leszek Wątróbski; z fot....) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 129 s. 1 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 173 s. 5; nr 207 s. 4  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 124 s. 3  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Targi Książki w Krakowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 258 s. 1 (not. o przyznaniu; z fot. laureata...) szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pap): Nagrody literackie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 223 s. 3 (prezentacja nominowanych książek...) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 234 s. 1 (not. o wręczeniu nagrody Tadeuszowi Różewiczowi...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konwicki laureatem PEN-Clubu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 301 s. 5 (nota, podp. (pap)...) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 16 s. 4 (sylwetki laureatów...) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 26 s. 1 (laureatka; not....) szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 93 s. 4 (not....) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 255 s. 1 (nota...) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: nagrody im. Józefa Mackiewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 166 s. 12 (wykaz nominowanych książek...) szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 26 s. 1 (laureatka; not....) szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 244 s. 1 (not....) szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 64 s. 1 (not....) szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 69 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Lindego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 75 [właśc. 76] s. 8 (laureaci; not....) szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pap): Przyznano Nagrodę im. Lindego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 165 (z 14 VII) s. 4 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 142 s. 5  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moskalowa Alicja H.: Nagroda specjalna im. W. Pietrzaka dla Dobrochny Ratajczakowej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 34 s. 5  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (am): Nagroda dla dra Z. Jagodzińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 148 s. 6  szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 267 s. 1  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 296 s. 1 (not....) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Kisiela. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 272 s. 8 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Kisiela przyznane. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 290 s. 5 (nota; podp. (pap)...) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: k.h.: Niezapomniany Kisiel. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 61 s. 2 (omów. poprzednich edycji nagrody...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 280 s. 1 (not....) szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 42 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 239 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: JarK: Nike dla Barańczaka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 240 s. 4 (sylwetka laureata...) szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 248 s. 1 (notka; laureat...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 216 s. 1 (notka; nominacje...) szczegóły 
artykuł: Finalistów Nike poznamy już dziś. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 213 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Horn E.: NIKE 2002 dla Joanny Olczak-Ronikier. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 241 s. 5 (nota; z fot. laureatki...) szczegóły 
artykuł: Jaklicz Marek: Habemus babam! (Pióro, pierze i pierniki). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 250 s. 5  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pap): Rymkiewicz laureatem Nike. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 237 s. 5  szczegóły 
artykuł: W skrócie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 236 s. 1 (m.in. laureat; not....) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaklicz Marek: Czekając na "Nike" (Pióro, pierze i pierniki). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 226 s. 5  szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 278 s. 1 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody im. ks. Józefa Tischnera. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 115 [właśc. 116] s. 8 (nota; laureaci...) szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 264 s. 1 (not....) szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pap): Doroczne nagrody ministra kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 224 s. 4 (nota; laureaci...) szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pap): Wręczono doroczne nagrody ministra kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 160 s. 4  szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 124 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 33 s. 1 (not....) szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 61 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 9 s. 8 (not....) szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 298 s. 1  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 277 s. 1  szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 232 s. 7 (not....) szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 284 s. 1 (not....) szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: ah: Nagrody PEN Clubu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 16 s. 4 (nt. laureatów...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 26 s. 1 (laureat (Jerzy Ficowski); not....) szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 103 s. 1 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody "Totus". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 248 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Schulz pod kluczem" nagrodzony. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 303 s. 1 (not....) szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: k.h.: "Za sławienie Polski i polskości". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 102 [właśc. 103] s. 4 (nota o uroczystości wręczenia nagród w Brukseli, 27 IV 2002...) szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 46 s. 1 (not....) szczegóły 
176.artykuł: Dla polskiej racji stanu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 266 s. 8 (laureat...) szczegóły 
177.artykuł: Englert Juliusz L.: Konkurent najlepszych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 281 s. 4 (laureat...) szczegóły 
178.artykuł: Nagroda im. Jerzego Giedroycia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 259 s. 1 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szperacz: Poezja i polityka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 15 s. 3 (omówienie...) szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody ministra spraw zagranicznych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 212 s. 1 (nagrodzeni...) szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Medal dla Miłosza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 151 s. 8 (nota o przyznaniu poecie srebrnego medalu 600-lecia odnowienia Akademi...) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobka Lesław: Odznaczenie Maryny Buchwaldowej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 246 s. 6 (sylwetka laureatki...) szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochanowski Janusz: Odznaczenie pani Stefanii Kossowskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 107 s. 4  szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania: Odznaczenie pani Stefanii Kossowskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 107 s. 4  szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obremski K.: Nagrody dla weteranów PRL-u!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 144 [właśc. 145] s. 2 (nota...) szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 56 s. 6  szczegóły 
artykuł: Menhard A.: Krzyż Komandorski z Gwiazdą dla Tadeusza Nowakowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 58 s. 2  szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 138 s. 8  szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ivosse Kazimierz: Najsłonieczniejsze odznaczenie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 225 s. 5 (wykaz laureatów...) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odznaczenie państwowe dla Danuty Mostwin. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 242 s. 1 (odznaczona; nota...) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 268 s. 4  szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 49 s. 1 (not....) szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 280 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
Życie literackie / Plebiscyty, książki roku (życie literackie)
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pap): Mistrz Mowy Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 156 (z 2 VII) s. 4 (spraw., laureaci...) szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rok Reportażu - Reportaże roku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 115 s. 5 (omówienie...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 14 s. 2 (spraw. ze spotkania poświęconego 70. rocznicy odzyskania przez Polskę ...) szczegóły 
195.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 73 s. 8 (not. o wyborze Jacka Bocheńskiego na prezesa Polskiego PEN Clubu...) szczegóły 
196.artykuł: Polski PEN Club. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 302 s. 6 (omów. imprezy zorganizowanej 12 XII 1995 r. na Zamku Królewskim w Wars...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polskie Towarzystwo Literatury Sensacyjnej i Rozrywkowej (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: O książkę popularną, ale dobrą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 125 s. 6 (spraw. z walnego zebrania Towarzystwa w Warszawie oraz o działaln....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wernik Romuald: Na zjeździe pisarzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 83 s. 2  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dzięgiel Zbigniew: Dom-legenda. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 301 [dod.] s. 4 (nt. siedziby krakowskiej oddziału Stowrzyszenia Literatów Polskich mie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Targi Książki w Krakowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 258 s. 1 (not.; m.in. o uczestnictwie polskich poetów i pisarzy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łomża (życie literackie)
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.S.: Łomżyński Czerwiec Literacki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 171 s. 5 (spraw....) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Jerzy: O twórczości inspiracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 247 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
203.artykuł: Śmieja Florian: Pominięte w rejestrze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 25 s. 5 (nt. życia literackiego polskiej emigracji w Londynie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Supruniuk M.A.: Kronika kanadyjskiej emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 249 s. 4-5  szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmieja Florian: Problemy badacza literatury emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4  szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JK: Polscy Amerykanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 19 s. 5  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głuchowski Krzysztof: Alfred Jurzykowski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 266 s. 2 (artykuł nt. założyciela Fundacji...) szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpiński Wojciech, Pomian Krzysztof, Sikora Wojciech: Zakończenie działalności FPNLiNP. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 242 s. 4  szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chróściel Piotr: Wydawnictwa PFK w Muzeum Niepodległości. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 69 [właśc. 70] s. 4 (spraw. z wystawy i kiermaszu książek wydanych przez PFK; Warszawa, 8-1...) szczegóły 
artykuł: (hs): Nasze książki w stolicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 239 s. 5 (nota spraw. z udziału w 12. Krajowych Targach Książki w Warszawie, 21-...) szczegóły 
artykuł: Spotkania z książką emigracyjną. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 71 [właśc. 72] s. 4 (spraw. z wystawy i kiermaszu książek emigracyjnych w Warszawie, 8-10 I...) szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urban Arkadiusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 291 s. 4  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 23 s. 5 (nt. działalności i powołaniu Fundacji Przyszłości POSK-u...) szczegóły 
artykuł: Laski Feliks: Dziś decyduje o jutrze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 117 [właśc. 118] s. 3 (przemówienie wygłoszone na Walnym Zebraniu POSK-u; z fot. Feliksa Lask...) szczegóły 
artykuł: Laski Feliks: Przyszłość POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 47 [właśc. 48] s. 5 (wyw. z prezesem i skarbnikiem Fundacji Przyszłości POSK-u; rozm. Rysza...) szczegóły 
artykuł: R. M. Ż.: 37. Walne Zebranie POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 125 [właśc. 126] s. 5 (spraw., 27 IV 2002; z fot....) szczegóły 
artykuł: Rynkiewicz A.: Problemy POSK-u po 30 latach działalności. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 150 s. 5  szczegóły 
artykuł: Rynkiewicz Artur: Udało się wygrać. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 187 s. 5 (wyw. z szefem Działu Spraw Zewnętrznych POSK-u; rozm. Mira Faber...) szczegóły 
artykuł: S.Z.: 30 lat POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 204 s. 5 (prośba o nadsyłanie uwag nt. działalności POSK-u...) szczegóły 
artykuł: Walne zebranie POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 102 [właśc. 103] s. 8 (notka o walnym zebraniu, 27 IV 2002; z fot....) szczegóły 
artykuł: Zaremba Szymon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 158 s. 5 (wywiad z prezesem; rozm. Ryszard Czarnecki...) szczegóły 
artykuł: Zaremba Szymon: Fundacja przyszłości POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 232 s. 5  szczegóły 
artykuł: Żółtaniecki R.M.: 36. Walne Zebranie członków POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 127 s. 5 (spraw. z zebrania, 5 V 2001...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Bobka Lesław: W renesansowej komnacie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 83 s. 5 (nt. wieczoru "Psalmów Dawida" w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego, zorg...) szczegóły 
212.artykuł: Dąbrówka J.: Popołudnie z poezją!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 72 [właśc. 73] s. 6 (spraw. ze spotkania z poezją Jadwigi Czechowiczówny i Zbigniewa Chałki...) szczegóły 
213.artykuł: Garapich Michał P.: Autorski przegląd najważniejszych wydarzeń polonijnych w Wielkiej Brytanii w roku 2003. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 308 s. 3 (m.in. nt. życia literackiego...) szczegóły 
214.artykuł: Garapich Michał P.: Dylematy przekładu, czyli wieczór poezji miłosnej w Instytucie Kultury Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 29 s. 3 (sprawozdanie z wieczoru "Polish Love Poetry" w Londynie...) szczegóły 
215.artykuł: Getman Michał: Salon Michałowskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 220 s. 7 (nt. działalności od ponad 20 lat w Londynie salonu literacko-muzyczneg...) szczegóły 
216.artykuł: Getman Michał: Wieczór gawęd poetyckich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 6 (omówienie wieczoru poetyckiego, zorganizowanego w Galerii Polskiego Oś...) szczegóły 
217.artykuł: Głuchowski Krzysztof: Nad Skarbem Narodowym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 96 s. 4 (nt. zamieszkiwania w jednym domu w latach 50. XX w. w Londynie m.in. M...) szczegóły 
218.artykuł: Głuchowski Krzysztof: Poeci, malarze i technicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 77 s. 6 (nt. szerokiej działalności kulturalnej emigracji londyńskiej; także po...) szczegóły 
219.artykuł: Grabania Anna Maria: Po co komu konkursy?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 163 [dod.] s. 4 (nt. różnego odbioru przez polonijne środowiska szkolne w Wielkiej Bryt...) szczegóły 
220.artykuł: Gross Natan: Piszą w Izraelu - publikują w Polsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 222 s. 4 (nt. pisarzy żyjących w Izraelu, a piszących w języku polskim...) szczegóły 
221.artykuł: Lesiszowa Wanda: Niezapomniane Sylwestry. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 33 s. 4 (nt. sylwestrów organizowanych w Londynie przez Państwa Sakowskich, na ...) szczegóły 
222.artykuł: Misik Janina: Wrzesień w Klubie Towarzyskim Polonia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 249 s. 6 (nt. uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej, m.in. nt. wydarz...) szczegóły 
223.artykuł: Notatnik biblioteczny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 254 [dod.] s. 4 (not. zgromadzonych przez Bibliotekę Polską w Londynie wydawnictw "drug...) szczegóły 
224.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Najważniejsze jest słowo. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 297 s. 4 (nt. działalności...) szczegóły 
225.artykuł: Wernik Romuald: Wieczór poezji drugiej emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 209 s. 6-7 (omówienie imprezy towarzyszącej Kongresowi Kultury Polskiej na Obczyźn...) szczegóły 
226.artykuł: Wieczór poezji w Instytucie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 21 s. 1 (sprawozdanie z wieczoru "Polish Love Poetry" zorganizowanego 22 I 2003...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartoszewski Władysław: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 203 s. 2 (list do uczestników kongresu...) szczegóły 
artykuł: Bzowska Katarzyna: Emigracja podsumowuje swój dorobek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 208 s. 4  szczegóły 
artykuł: Bzowska Katarzyna: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 197 s. 3 (przed imprezą; program...) szczegóły 
artykuł: Delmar Irena: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 188 s. 4 (program...) szczegóły 
artykuł: Delmar Irena: Kongres Kultury Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 183 s. 4 (program imprez artystycznych...) szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie rozpoczął obrady. Dorobek Drugiej Emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 200 s. 1, 8  szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 199 s. 4  szczegóły 
artykuł: Mieszkowska Anna: Kongres Kultury Polskiej - imprezy artystyczne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 207 s. 5 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Portalski Stanisław: Dlaczego Kongres Kultury Polskiej nie odbył się w Warszawie?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 238 s. 5  szczegóły 
artykuł: Wałęsa Lech: "Emigracja jest wielkim skarbem polskim". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 202 s. 1, 8 (tekst przesłania nadesłanego przez prezydenta RP...) szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maj poetów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 115 s. 8 (nota...) szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ivosse Kazimierz: Śladami Żagarystów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 118 s. 5 (omów....) szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): Wileńskie spotkania poetów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 109 s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: Rowiński Krzysztof: Znów Szóstka Poetycka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 195 s. 6 (zapowiedź wieczoru poetyckiego na Ealingu zorg. przez klub "Szóstka Po...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 105 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 115 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 92 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 163 [dod.] s. 4 (laureaci...) szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 71 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: EP: Konkurs poezji emigrantów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 106 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ivosse Kazimierz: Pegaz - Europa'97. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 287 s. 5 (omówienie...) szczegóły 
237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 108 s. 6  szczegóły 
artykuł: Wyniki Konkursu Literackiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 256 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (ag): Nagrody Fundacji Jurzykowskiego za rok 1994. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 45 s. 3  szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: b.d.: Nagrody dla polskich uczonych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 48 s. 6  szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 284 s. 7  szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górski Krzysztof, Marzys Zygmunt: Fundacja im. Kościelskich informuje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 257 s. 6  szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 32 s. 7  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 292 s. 3  szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.Ost.: Nagrody Kościelskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 10 s. 2  szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: ah: Fundacja im. Kościelskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 27 s. 5 (historia nagrody i losy rodziny Kościelskich...) szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turzańska Nellli: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 290 s. 4  szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Fundacji Turzańskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 293 s. 8 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 244 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 13 s. 1 (not....) szczegóły 
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łojek Bożena: Nagrody im. Jerzego Łojka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 99 s. 7  szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woj. Wojciech: Wykonany testament. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 169 s. 2  szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 114 s. 1  szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Herbert - laureat Wiadomości. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 222 s. 5 (uzasadnienie członków jury nagrody wysunięcia kandydatury zbioru poezj...) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 115 s. 1  szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 121 s. 1  szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 117 s. 3 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Laureaci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 149 s. 4 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 194 s. 1  szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 194 s. 1  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 137 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 26 s. 8 (prośba o nadsyłanie zgłoszeń do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 248 s. 3  szczegóły 
artykuł: Turska Ewa M.: Nagroda Pisarska SPK. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 254 s. 4  szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 168 s. 5 (komunikat w sprawie nadsyłania zgłoszeń...) szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 86 s. 4  szczegóły 
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 89 s. 7  szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Wieczór literacki nagrodzonych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 302 s. 3  szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 131 s. 1  szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 263 s. 1 (nota...) szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lenartowicz Edyta: Nagroda dla Wiesława S. Kuniczaka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 280 s. 4  szczegóły 
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda literacka dla Krzysztofa Głuchowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 266 s. 1 (not. o spotkaniu z laureatem w Londynie, 4 XI 2002; z fot....) szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 48 s. 2  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 20 s. 1  szczegóły 
     (alfabet tytułów)
268.recenzja: Lisowski Krzysztof: Od Herberta do... Herberta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 214 s. 6  szczegóły 
269.recenzja: S.K.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 147 s. 4  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
270.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 31 s. 2 (nt. walnego zebrania 15 XII 1990; spraw....) szczegóły 
271.artykuł: Garliński Józef: Przed Walnym Zebraniem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 261 s. 2 (wyw. z prezesem; rozm. Regina Wasiak Taylor; z fot....) szczegóły 
272.artykuł: Garliński Józef: Z prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Józefem Garlińskim - rozmawia Ryszard Żółtaniecki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 101 [właśc. 102] s. 5 (wyw.; z fot. Józefa Garlińskiego...) szczegóły 
273.artykuł: Ivosse Kazimierz: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. I co dalej?.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 282 s. 5 (nt. przyszłości Związku...) szczegóły 
polemika: Kamieniecka Danuta: "Pamiętnik Literacki". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 293 s. 5  szczegóły 
274.artykuł: Walne Zebranie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 266 s. 1 (nota spraw. z zebrania w Londynie, 4 XI 2002...) szczegóły 
275.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Organizacja pisarska na obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 281 s. 6 (nt. walnego zebrania Związku 4 XI 1999...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Stowarzyszenie Kulturalne Polaków im. Józefa Bema na Węgrzech (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
276.artykuł: Korupczyńska Alicja: Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 46 s. 4 (nt. działalności...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 67 s. 5 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Archiwum Emigracji w Toruniu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 100 s. 1, 8 (nt. zbiorów; z fot....) szczegóły 
279.artykuł: Bazarnik Katarzyna: Archiwum Emigracji - Pierwsze spotkanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 242 s. 5 (nt. spotkania zorganizowanego przez Polską Fundację Kulturalną i redak...) szczegóły 
280.artykuł: Englert Juliusz L.: Archiwum Emigracji - Pierwsze spotkanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 242 s. 5 (nt. spotkania zorganizowanego przez Polską Fundację Kulturalną i redak...) szczegóły 
281.artykuł: Koźmiński Jarosław: Toruńskie Archiwum Emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 180 s. 5 (nt. gromadzenia i opracowywania archiwum polskiej emigracji z Wielkiej...) szczegóły 
polemika: Jagodziński Zdzisław: Nie całkiem tak. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 191 s. 2  szczegóły 
polemika: Koźmiński Jarosław: Emigracyjne archiwa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 197 s. 5  szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Archiwum Emigracji w Toruniu (Pamięć i obalanie mitów). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 285 s. 1 (omów. wywiadu...) szczegóły 
sprostowanie: Kozłowska Nina: Muzeum w Rapperswilu prostuje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 302 s. 5 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Archiwum Emigracji w Toruniu (Pamięć i obalanie mitów). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 285 s. 1 (omów. wywiadu...) szczegóły 
283.artykuł: Zbiory rodu Pawlikowskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 238 s. 8 (nota o otwarciu wystawy archiwalnych zbiorów rodu Pawlikowskich w Bibl...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nicieja Stanisław Sławomir: Losy wygnańców i emigrantów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 252 s. 7  szczegóły 
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikorska Ratschka Zofia: Zainteresowanie Polonią w Kraju. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 162 [właśc. 163] s. 4 (m.in. nt. słownika...) szczegóły 
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Leksykon nieobecnych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 80 s. 4  szczegóły 
recenzja: Siomkajło Alina: Horyzonty emigracyjno-polonijne w najnowszych leksykonach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 145 s. 4-5  szczegóły 
287.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: j.d.: Polski słownik biograficzny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 16 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Leksykon nieobecnych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 80 s. 4  szczegóły 
recenzja: Siomkajło Alina: Horyzonty emigracyjno-polonijne w najnowszych leksykonach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 145 s. 4-5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chwastyk-Kowalczyk Jolanta: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 93 s. 4-5 (dot. historii pisma...) szczegóły 
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dygat Stanisław: "Tygodnik Ilustrowany". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 120 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Odzyskany fragment archiwum "Wiadomości Polskich" Mieczysława Grydzewskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 39 s. -5  szczegóły 
nawiązanie: Kossowska Stefania: Pisarze, książki (i archiwa). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 39 s. 4-5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
292.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.M.: Almanach Sceny Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 52 s. 6 (szerzej o numerze poświęconym wydarzeniom teatralnym sezonu 1987/88...) szczegóły 
artykuł: A.M.: Almanach Sceny Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 51 s. 6  szczegóły 
293.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kryszak Janusz, Supruniuk Mirosław Adam: Archiwum Emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 294 s. 4 (nt. zapoczątkowania wydawania czasopisma poświęconego kulturze emigrac...) szczegóły 
artykuł: Łepacki Kazimierz: Mackiewicz doceniony i nowy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 126 s. 5 (omówienie zawartości nru 5/6 z 2003 poświęconego w znacznej części Józ...) szczegóły 
294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garapiach Michał P.: Spotkanie z cenzurą III RP. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 181 s. 3 (z not. o S. Remuszce...) szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 2 s. 1 (not. o decyzji likwidacji miesięcznika do 31 III 2002...) szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spotkanie z "Midraszem". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 288 s. 1 (nota zapow. spotkanie z redaktorem naczelnym Piotrem Pazińskim w Insty...) szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: S.K.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 168 s. 4 (omów. nru 2/3 z 1992 r....) szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: k.h.: Z Krakowa do Warszawy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 65 [właśc. 36] s. 5 (dot. przeniesienia pisma do Warszawy...) szczegóły 
artykuł: Nowy szef "Przekroju". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 57 [właśc. 58] s. 8 (not. o mianowaniu Romana Kurkiewicza na szefa tygodnika...) szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Suma literatury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 120 s. 4-5 (rec. Rocznika Literackiego 1983...) szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: ah: Autorytet Jerzego Turowicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 28 s. 3 (sylwetka Jerzego Turowicza - zmarłego redaktora naczelnego tygodnika; ...) szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: 20-lecie "Zeszytów Literackich". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 249 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Jubileusz "Zeszytów Literackich". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 250 s. 5 (omów. zawartości nru 80 z 2002, podp. (pap)...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
302.artykuł: Terlecki Ryszard: Co w krakowskiej trawie piszczy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 46 s. 3 (przegląd czasopism II-go obiegu wydawanych w Krakowie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Ewy Berberyusz spotkania z Jerzym Giedroyciem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 59 s. 7  szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Czas na pojednanie.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 116 s. 6  szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blum Aleksander: Polskie publikacje w Paruży. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 245 s. 4 (omówienie tomu 1 z 1991 i 2 z 1993...) szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: ah: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 294 s. 4 (omówienie zawartości nru 14 z 1999...) szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kossowska Stefania: O "Środzie Literackiej" i nie tylko. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 65 s. 3, 5 (wyw. nt. rubryki w dzienniku; rozm. Katarzyna Bzowska...) szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania: "Środa literacka". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 243 s. 5 (not. dot. rubryki w dzienniku; list do red....) szczegóły 
artykuł: Nowak-Jeziorański Jan: Ratujmy nasz "Dziennik". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 71 s. 3  szczegóły 
artykuł: Santarius Kazimierz: Analogie, czyli dopóki jest "Głos" - jestem... (Na marginesie jubileuszu 60-lecia londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza"). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 63 s. 5  szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Santarius Kazimierz: Analogie, czyli dopóki jest "Głos" - jestem... (Na marginesie jubileuszu 60-lecia londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza"). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 63 s. 5  szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 147 s. 4-5  szczegóły 
artykuł: Apel o pomoc dla Maisons-Laffitte. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 175 s. 1  szczegóły 
artykuł: Komputery dla "Kultury". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 280 s. 5 (nt. finansowej pomocy udzielonej przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń In...) szczegóły 
artykuł: Muszkowski Krzysztof: Złote jabłko. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 57 s. 2 (dot. Instytutu Literackiego w Maisons Laffitte...) szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Muszkowski Krzysztof: Komentarz na lipiec. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 159 s. 2 (w związku z ukazaniem się pierwszego numeru miesięcznika Kultura szczegóły 
artykuł: Nowak-Jeziorański Jan: Pan Jerzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 305 s. 2 (nt. Kultury i Jerzego Giedroycia, jej redaktora naczelnego...) szczegóły 
artykuł: Pogrzeb Zofii Hertzowej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 152 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Listy, książki, paczki. Z archiwum paryskiej "Kultury". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 250 s. 4-5  szczegóły 
artykuł: Teczki dla "Kultury". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 167 s. (not. o przekazaniu przez ministra Zbigniewa Siemiątkowskiego Jerzemu G...) szczegóły 
artykuł: Zofia Hertz nie żyje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 149 s. 1 (nota o śmierci Zofii Hertz - najbliższej współpracowniczki redaktora n...) szczegóły 
artykuł: Życzenia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 159 s. 1 (not. nt. życzeń przesłanych przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego...) szczegóły 
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siomkajło Alina: "Lwów i Wilno" (Z Internetowej Encyklopedii Polonii). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 289 s. 6 (nota o historii pisma...) szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witek Anna: Bezcenna prenumarata. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 134 s. 5 (nt. profilu...) szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: j.d.: Trzydziestolatek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 58 s. 5  szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ivosse Kazimierz: "Pamiętnik Literacki" - tom XXVII. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 87 s. 5 (omówienie zawartości...) szczegóły 
artykuł: Ivosse Kazimierz: "Pamiętnik Literacki" tom XXVI. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 20 s. 4 (rec....) szczegóły 
artykuł: Muszkowski Krzysztof: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 24 s. 6 (rec. tomu XIV...) szczegóły 
315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siomkajło Alina: "Puls" oraz Puls Publications Ltd. (Z internetowej Encyklopedii Polonii). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 211 s. 6 (nota o historii pisma...) szczegóły 
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kotaś Ryszard: XLIII Rocznik PTNO. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 103 [właśc. 104] s. 6 (omów. zawartości...) szczegóły 
artykuł: Rowiński Krzysztof: XXXIX Rocznik PTNO. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 29 [właśc. 25] s. 6 (omówienie zawartości...) szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kessler Jolanta: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 58 3 ([spraw. ze spotkania kom. red. pisma z czyt. w Paryżu]...) szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 39 s. 4-5 (o utworzeniu archiwum "Wiadomości Literackich" w Toruniu...) szczegóły 
artykuł: Grydzewski Mieczysław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 14 s. 5  szczegóły 
artykuł: Habielski Rafał: "Wiadomości" i ich archiwum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 14 s. 4-5 (nt. redagowania czasopisma przez Mieczysława Grydzewskiego...) szczegóły 
artykuł: Muszkowski Krzysztof: Dziesięć lat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 91 s. 4 (o tym, co przetrwało po "Wiadomościach" w ciągu 10 lat od ukazania się...) szczegóły 
artykuł: Odojewski Włodzimierz: "Wiadomości" i okolice [fragm.:] Z niepewnością. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 171 s. 4-5  szczegóły 
319.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: 20-lecie "Zeszytów Literackich". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 249 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Jubileusz "Zeszytów Literackich". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 250 s. 5 (omów. zawartości nru 80 z 2002, podp. (pap)...) szczegóły 
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: ah: Kwartalnik "Znad Wilii". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 45 s. 4 (nt. zmiany formuły czasopisma z dwutygodnika na kwartalnik...) szczegóły 
artykuł: B.G.: "Znad Wilii" na Charleville Road. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 256 s. 4 (spraw. z rozmowy z red. Wandą i Romualdem Mieczkowskimi nt. profilu cz...) szczegóły 
artykuł: Ivosse Kazimierz: Znad Wilii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 115 s. 5 (omów. zawartości pierwszego numeru kwartalnika...) szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: K.M.: Archiwum "Wiadomości". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 121 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania: Dlaczego Toruń?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 117 s. 4  szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Habielski Rafał: Spotkanie z "Kulturą". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 172 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
323.artykuł: Czarnecki Ryszard: Prasa "polskiego Londynu". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 220 s. 3 (omów....) szczegóły 
324.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Za co powinniśmy kochać czasopisma emigracyjne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 16 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kessler Jolanta: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 58 3 ([spraw. ze spotkania kom. red. pisma z czyt. w Paryżu]...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
326.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Herbst Lothar: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 27 s. 2 (z notą od red. nt. L. Herbsta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
327.artykuł: Zawadzki Paweł: O wymianie literackiej Polski ze światem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 245 s. 3 (analiza przekładów literatury polskiej, na podstawie opracowań Ludomir...) szczegóły 
polemika: Morris Michał: Eksport literatury i literatów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 27 s. 6-7  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Chiny (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
328.artykuł: (pap): Chińczycy lubią Sienkiewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 233 s. 4 (dot. recepcji literatury polskiej i jej popularności wśród tłumaczy w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Intelektualiści w Druskiennikach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 220 s. 8 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 149 s. 1 (notka o rozpoczęciu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
331.artykuł: ah: Lipskie Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 73 s. 4 (nt. udziału Polski w Targach w 2000 r....) szczegóły 
332.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Literatura niemiecka w polskich czasopismach emigracyjnych po 1945 roku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 49 s. 5  szczegóły 
artykuł: Sławiński Adam: W sprawie "Literatury niemieckiej w polskich czasopismach emigracyjnych po 1945" K. Ćwiklińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 73 s. 4  szczegóły 
333.artykuł: (pap): Polska na MTK we Frankfurcie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 245 s. 2 (nt. udziału polskich i zagranicznych pisarzy w 55. Międzynarodowych Ta...) szczegóły 
334.artykuł: Polskie książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 68 [właśc. 69] s. 8 (m.in. zapow. spotkań autorskich z polskimi pisarzami na Targach Książk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Norwegia (kontakty z zagranicą)
335.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majdecki Jan: "Od Ibsena do Twardowskiego...". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 111 s. 5  szczegóły 
artykuł: Tomaszewicz Andrzej: "Od Ibsena do Twardowskiego". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 165 s. 6 (spraw. ze spotkania autorskiego w Polskiej Szkole Sobotniej im. Jana P...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
336.artykuł: Poezja polska w Nowym Jorku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 78 [właśc. 79] s. 4 (spraw. z wieczoru pośw. polskim poetom współczesnym w Nowym Jorku, 13 ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
337.artykuł: Polska gościem honorowym targów w Goeteborgu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 231 s. 8 (spraw. z Targów Książki w Goeteborgu, 2003...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Wielka Brytania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
338.artykuł: Faber Mira: Promując wizerunek Polski (Propozycje IKP [Instytutu Kultury Polskiej w Londynie]). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 237 s. 4 (zapow. imprez m.in. filmowych, literackich i teatralnych...) szczegóły 
339.artykuł: Halikowska-Smith Teresa: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają...". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 40 s. 4 (nt. prezentowania w BBC Radio 3 audycji poświęconych polskiej literatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
340.artykuł: Siwek Józef: III Salon Książki Polonijnej Rzym 2002. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 288 s. 5 (spraw., 19 X 2002; z fot....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 277 s. 1 (notka o otrzymaniu Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi RFN...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Droga (tematy, motywy)
342.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Gajewski Michał: Razem czy osobno? [z tego cyklu:] Kołowatość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 87 [właśc. 88] s. 3 (fel....) szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Gajewski Michał: Razem czy osobno? [z tego cyklu:] Kołowatość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 87 [właśc. 88] s. 3 (fel....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
344.artykuł: Okoński Krzysztof: Literatura niemiecka w prasie emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 80 (z 30 IV) s. 5 (nt. tematyki niemieckiej podejmowanej na łamach paryskiej "Kultury"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Lisowski Krzysztof: W Sandomierzu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 147 s. 4 (o inspiracji Sandomierzem i okolicą w utworach Jarosława Iwaszkiewicza...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
346.artykuł: W.T.: Miasto w literaturze polskiej XVII w.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 123 s. 2 (nt. wykładu wygłoszonego przez Elżbietę Gorell w Oksfordzie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
347.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Gajewski Michał: Razem czy osobno? [z tego cyklu:] Kołowatość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 87 [właśc. 88] s. 3 (fel....) szczegóły 
348.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Gajewski Michał: Razem czy osobno? [z tego cyklu:] Kołowatość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 87 [właśc. 88] s. 3 (fel....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
349.artykuł: Bobka Lesław: "Kraju mój" - jaki jesteś?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 42 s. 5 (felieton nt. wypowiedzi polskich literatów o Polsce...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Prowincja (tematy, motywy)
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Paweł: Dyskretny urok prowincji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 171 s. 4 (spraw. z promocji książki w Warszawie, XI 2000...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
351.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Żydzi w polskiej literaturze i sztuce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 185 s. 4  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
352.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Pałęcki Stanisław: Prywatne wydawnictwa w PRL. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 189 s. 3  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
353.artykuł: Ćwiek Andrzej: [Drugie] II Targi Książki w Krakowie. Książki, autorzy, wydawnictwa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 266 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
354.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 226 s. 1 (not. o rozpoczęciu 12. Krajowych Targów Książki w Warszawie, 20 IX 200...) szczegóły 
355.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 117 s. 1 (notka o rozpoczęciu 46. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, 1...) szczegóły 
356.artykuł: Gołębiowski Stefan: Rekordowe Targi i analfabetyzm. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 126 s. 3 (nt. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
357.artykuł: janch: Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 124 s. 4 (spraw. z 46. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
358.artykuł: j.d.: Echa Krajowych Targów Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 234 s. 4 (nota. nt. X Krajowych Targów Książki zorganizowanych w Warszawie...) szczegóły 
359.artykuł: J.D.: Najpiękniejsze książki roku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 126 s. 3 (nt. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
360.artykuł: Lisowski Krzysztof: 42. Międzynarodowe Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 169 s. 4 (omówienie imprezy zorganizowanej w Warszawie...) szczegóły 
361.artykuł: Międzynarodowe Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 116 [właśc. 117] s. 1 (nota o rozpoczęciu 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, 15...) szczegóły 
362.artykuł: (pap): XIV Krajowe Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 226 s. 4 (pod hasłem "Biblioteki polskie", spraw....) szczegóły 
363.artykuł: Wojciech Woj.: Literatura to kłamstwo. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 135 s. 2 (omówienie 44. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
364.artykuł: Reżym się cofa. Zwycięstwo "zakazanych" książek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 8 7 ([nota o wyd. w oficjalnym obiegu ks. wyd. poprzednio wyłącznie na emig...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
365.artykuł: Kossowska Stefania: Biblioteka Autorów Emigracyjnych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 200 s. 3 (nt. inicjatywy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie wydania najpop...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
366.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruszecki Andrzej: Waży się los wartościowej literatury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 28 s. 2 (wyw. z dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego; rozm. Damian A. ...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz PIW-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 231 s. 6 (not. nt. obchodów 50-lecia działalności wydawnictwa...) szczegóły 
367.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: j.d.: [Czterdzieści] 40 lat Znaku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 117 s. 5 (nt. obchodów 40-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Jacek: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 171 s. 4 (wyw. z dyrektorem wydawnictwa; rozm. Florian Śmieja...) szczegóły 
368.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 254 s. 1 (not. z okazji 40-lecia istnienia najstarszej polskiej serii przekładów...) szczegóły 
369.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bellona ma 55 lat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 89 [właśc. 90] s. 8 (not....) szczegóły 
370.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Pięćdziesiąlecie] 50-lecie Wydawnictwa Literackiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 87 s. 5 (nota...) szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Horridus Agata: [Siedemdziesiąt dziewięć] 79 lat "Biblioteki Narodowej". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 232 s. 5 (nt. historii serii wydawniczej "Biblioteka Narodowa"...) szczegóły 
372.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe wydawnictwa Znaku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 120 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
373.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jagodziński Zdzisław: Prof. Władysław Chojnacki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 150 s. 5 (sylwetka autora bibliografii...) szczegóły 
recenzja: Kruszewski Eugeniusz S.: Prof. W. Chojnacki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 138 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Maria: Bibliograf i bibliofil, prof. Władysław Chojnacki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 122 s. 4  szczegóły 
374.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpiński Wojciech, Pomian Krzysztof, Sikora Wojciech: Zakończenie działalności FPNLiNP. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 242 s. 4  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 147 s. 4-5  szczegóły 
artykuł: Apel o pomoc dla Maisons-Laffitte. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 175 s. 1  szczegóły 
artykuł: Komputery dla "Kultury". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 280 s. 5 (nt. finansowej pomocy udzielonej przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń In...) szczegóły 
artykuł: Muszkowski Krzysztof: Złote jabłko. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 57 s. 2 (dot. Instytutu Literackiego w Maisons Laffitte...) szczegóły 
376.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teper Jakub: Zamknięcie polskiej księgarni "Libella" w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 23 s. 2  szczegóły 
377.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siomkajło Alina: Odnowa (Z internetowej Encyklopedii Polonii). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 205 s. 6 (nota o historii wydawnictwa...) szczegóły 
378.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczykowa Krystyna: Zakon poetów i malarzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 200 [dod.] s. 2 (wyw. z założycielką wydawnictwa; z fot.; rozm. Jarosław Koźmiński...) szczegóły 
379.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siomkajło Alina: Polonia Book Fund Ltd. (Z internetowej Encyklopedii Polonii). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 217 s. 6 (nota o historii wydawnictwa...) szczegóły 
380.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siomkajło Alina: "Puls" oraz Puls Publications Ltd. (Z internetowej Encyklopedii Polonii). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 211 s. 6 (nota o historii wydawnictwa...) szczegóły 
381.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pap): O Instytucie Literackim w Moskwie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr z 9 XII s. 4 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
382.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 41 2 ([art. o działaln. wydawn. Pol. Fundacji Kult. w Londynie z okazji jubi...) szczegóły 
383.artykuł: Gross Natan: Polonia w Izraelu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 172 s. 4 (o wydawaniu polskiej lit. w Izraelu...) szczegóły 
384.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Krzewicielka polskiej książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 87 s. 6 (nt. działalności wydawniczej w Londynie Ireny Rybotyckiej i jej męża T...) szczegóły 
385.artykuł: Siomkajło Alina: Katolicki Ośrodek Wydawniczy "Veritas" (Z internetowej Encyklopedii Polonii). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 187 s. 6 (nota o historii wydawnictwa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Katolicki Uniwersytet Lubelski (doktoraty h.c.)
386.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 99 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Twórczość ks. Jana Twardowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 121 s. 6 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
387.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doktorat dla Herlinga-Grudzińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 121 s. 1 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
388.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Davies promuje najlepiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 235 (z 3 X) s. 1  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktoraty h.c.)
389.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 122 s. 1 (not. o przyznaniu doktoratu Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Opolski (doktoraty h.c.)
390.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 62 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmieja Florian: Wyróżniony reżyser. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 145 s. 5 (nt. przyznania tytułu Kazimierzowi Kutzowi...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Warszawski (doktoraty h.c.)
392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 104 s. 1 (notka przed wszczęciem procedury zmierzającej do przyznania doktoratu ...) szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doktorat dla Różewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 83 s. 8 (not. o przyznaniu; z fot....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Wrocławski (doktoraty h.c.)
394.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Judycki Zbigniew: Doktorat dla Jerzego Giedroycia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 124 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
395.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Honoris causa dla filozofa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 285 s. 1 (not.; z fot....) szczegóły 
396.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Delmege Elżbieta: Tymon Terlecki tytuł dla tytana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 125 s. 7  szczegóły 
artykuł: Witek Anna: Lwowsko-wrocławsko-londyński doktorat dla prof. Tymona Terleckiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 138 s. 4 (spraw. z urocz. nadania tytułu; Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
397.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 25 s. 1 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 20 s. 11  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 13 s. 8  szczegóły 
artykuł: Grabania Anna Maria: Nagroda dla profesora Tymona Terleckiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 267 s. 3  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Odznaczenia (organizacja nauki o literaturze)
399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: K.M.: Medal Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 167 s. 6 (sprawozdanie z wręczenia...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 214 s. 1 (not....) szczegóły 
401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Halikowska Teresa: Światowy Zjazd Polonistów w Gdańsku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 4 (wyw. z brytyjską polonistką; rozm. Jan Jankowski...) szczegóły 
polemika: Lipniacka Ewa: Archiwa i ich miejsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 194 s. 5 (list do red....) szczegóły 
polemika: Siomkajło Alina: Mylący protest. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 212 s. 5 (list do red....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
402.artykuł: EP: Wileńska polonistyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 8 s. 4  szczegóły 
403.artykuł: Machnicka Barbara: Polonistyka w Wilnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 115 s. 5 (z okazji 35-lecia działalności Wydziału Polonistyki na Wileńskim Uniwe...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Wielka Brytania (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
404.artykuł: Grossman Elwira: Miecz Demoklesa nad polonistyką w Glasgow. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 303 s. 4 (o podjęciu wstępnej decyzji przez władze Uniwersytetu w Glasgow o zamk...) szczegóły 
405.artykuł: Język polski na Uniwersytecie w Glasgow zagrożony. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 298 s. 1 (nota dot. decyzji władz uniwersytetu o zamknięciu Wydziału Studiów Sło...) szczegóły 
406.artykuł: March Bronisław: Polski lektorat w Glasgow. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 45 s. 5 (na University of Glasgow...) szczegóły 
407.artykuł: Wilson Barbara: Rola emigracji polskiej w rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Glasgowskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 103 s. 3  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Bałkanistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
408.artykuł: Sawicka Irena: Na bałkanistykę do Torunia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 196 s. 5  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
409.artykuł: Aleksiejenka Michaił: Współpraca polsko-ukraińska jest dziś sprawą oczywista. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 169 s. 3 (wyw z profesorem Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczeci...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Muzea literackie
410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Breza Bogusław: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 116 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
411.artykuł: Englert Juliusz L.: Felieton niecodzienny [z tego cyklu:] Na dzień do Tomaszowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 235 (z 3 X) s. 9 (m.in. nt. działalności Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warsz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą
412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jagodziński Zdzisław: Sierpniowe zjazdy naukowe. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 233 s. 5  szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Amski Karol: Konferencja muzealistów i archiwistów w Rapperswilu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 227 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Kozłowska Nina: W Rapperswilu o archiwum emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 214 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: Archiwa rzecz ważna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 260 s. 5-6 (omówienie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Englert Juliusz L.: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 214 s. 5  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Nina: Ponowne otwarcie Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 186 s. 6  szczegóły 
artykuł: Stachurski Kazimierz K.: Muzeum polskie w Rapperswilu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 12 [z14 I] s. 4 (omówienie historii...) szczegóły 
415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 156 s. 1 (not....) szczegóły 
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Menhard A.: W Domu Polonii poezje z Zaolzia i fotografie z Rapperswilu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr159 s. 6  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Nagrody (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
417.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 194 s. 1  szczegóły 
418.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Poloniki 2001" - po raz pierwszy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 34 s. 6 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Towarzystwa naukowe (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą) / Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie (Paryż)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
419.artykuł: Włodarczyk Henryk: Kto skorzysta na podziale biblioteki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 274 s. 5 (list do redakcji dot. praw Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literacki...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 280 s. 5 (sprostowanie dot. autorstwa; właściwy autor: College de reflexion pou...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Towarzystwa naukowe (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą) / Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (Londyn)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
420.artykuł: Gąsiewicz Zbigniew: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 2 s. 2 (m.in. nt. kontaktów z krajowym środowiskiem nauk....) szczegóły 
421.artykuł: K.D.S.: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 52 s. 4 (spraw. z walnego zebrania podsumowującego działalność za 1992 r....) szczegóły 
422.artykuł: Rowiński Krzysztof: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 61 s. 6 (spraw. z walnego zebrania, 7 XII 2000; z tekstem sprawozdania prezesa ...) szczegóły 
sprostowanie: Rowiński Krzysztof: Sprostowanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 80 s. 5 (list do red....) szczegóły 
423.artykuł: Szczepanik Edward: Działalność PTNO [Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 2 s. 6 (sprawozdanie z działalności w latach 1996/1997...) szczegóły 
424.artykuł: Szczepanik Edward: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 9 s. 6 (m.in. nt. działalności w 1998/1999 r....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Londynie
425.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Englert Juliusz L.: Książka o Jubilatce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 221 s. 4  szczegóły 
426.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Blum Aleksander: Perła emigracji wojennej. Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 134 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
427.artykuł: Bany Katarzyna: 60 lat Biblioteki Polskiej w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 192 s. 5 (z fot....) szczegóły 
428.artykuł: Członkowie wieczyści Biblioteki Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 207 s. 5 (nt. apelu i odzewu na niego o zapisywanie się na wieczystych członków ...) szczegóły 
429.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Na 50-lecie Biblioteki Polskiej w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 17 s. 4  szczegóły 
430.artykuł: Kierownik Biblioteki Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 272 s. 1 (not. o wyborze Jadwigi Szmidt na stanowisko kierownika biblioteki...) szczegóły 
431.artykuł: Lipniacka Ewa: Cele Biblioteki Polskiej (Na najbliższą i trochę dalszą przyszłość). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 151 s. 5  szczegóły 
polemika: Biblioteka Polska w POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 158 s. 5 (list do red.; podp. Czytelnik...) szczegóły 
432.artykuł: Maresch Eugenia: Działalność Biblioteki Polskiej (POSK). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 311 s. 5  szczegóły 
433.artykuł: Siomkajło Alina: Dylematy Biblioteki Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 177 s. 3 (dot. także art. Ewy Lipniackiej i Jadwigi Szmidt...) szczegóły 
nawiązanie: Biskupska Ewa: Szczere gratulacje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 194 s. 5 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Głos wołającego na pustyni. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 5 (list do red.; podp. Stała czytelniczka SPJ...) szczegóły 
polemika: Garliński Józef: Przyjazna i fachowa pomoc. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 194 s. 5 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Szocińska-Butterfield Urszula: Dylematy Biblioteki Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 182 s. 5 (list do red.; notka...) szczegóły 
434.artykuł: Szmidt Jadwiga: Biblioteka Polska POSK w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 310 s. 5 (wyw. z nowym kierownikiem biblioteki; rozm. Ryszard Żółtaniecki; z fot...) szczegóły 
435.artykuł: Szmidt Jadwiga: Biblioteka Polska w nowej szacie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 49 s. 6  szczegóły 
436.artykuł: Szmidt Jadwiga: Dalej działa.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 151 s. 5 (nt. bieżącej działalności...) szczegóły 
polemika: Biblioteka Polska w POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 158 s. 5 (list do red.; podp. Czytelnik...) szczegóły 
437.artykuł: Szmidt Jadwiga: Nie tylko dla Polaków. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 173 [właśc. 174] s. 4 (wyw. z kierowniczką biblioteki; rozm. Katarzyna Bany; z fot....) szczegóły 
438.artykuł: Wieczorek Adam: Pośpiech bez postępu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 248 s. 5 (list do red....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Paryżu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
439.artykuł: Biblioteka Polska w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 290 s. 1 (not. spraw. z nadzwyczajnego zebrania Towarzystwa Historyczno-Literack...) szczegóły 
440.artykuł: Biblioteka w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 163 s. 1 (nt. starań o poprawę sytuacji finansowej placówki...) szczegóły 
441.artykuł: Bobrowska-Jakubowska Ewa: Biblioteka Polska w Paryżu i jej zbiory. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 241 s. 6-7  szczegóły 
442.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 39 s. 1 (nt. przewidzianego na marzec 2000 r. zamknięcia biblioteki ze względu ...) szczegóły 
443.artykuł: Jeż Stanisław: O dobro Biblioteki - głos drugi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 233 s. 4-5 (wyw. z rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji; rozm. Agnieszka...) szczegóły 
nawiązanie: Englert Juliusz L.: Biblioteka Polska w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 254 s. 5 (list do red....) szczegóły 
polemika: Stepan Olgierd M.: Biblioteka Polska w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 254 s. 5 (list do red....) szczegóły 
444.artykuł: KIN: Przyszłość Biblioteki Polskiej w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 122 s. 3 (z fot....) szczegóły 
445.artykuł: Lubicz Zaleski Kazimierz Piotr: O Bibliotece Polskiej z dwóch punktów widzenia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 232 s. 4-5 (wyw. z wiceprezesem Towarzystwa Historyczno-Literackiego i dyrektorem ...) szczegóły 
nawiązanie: Englert Juliusz L.: Biblioteka Polska w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 254 s. 5 (list do red....) szczegóły 
polemika: Stepan Olgierd M.: Biblioteka Polska w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 254 s. 5 (list do red....) szczegóły 
446.artykuł: Maresch Eugenia: THL głosuje pod presją. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 297 s. 2 (spraw. z Nadzwyczajnego Zebrania Towarzystwa Historyczno-Literackiego ...) szczegóły 
447.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Quai d'Orleans 6, Paryż. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 242 s. 2 (z fot....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Rzymie
448.nawiązanie: Englert Juliusz L.: Biblioteka Polska w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 254 s. 5 (list do red....) szczegóły 
449.polemika: Stepan Olgierd M.: Biblioteka Polska w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 254 s. 5 (list do red....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Instytut Polski w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
450.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 81 s. 4 (o objęciu stanowiska przez nowego kusztosza - Krzysztofa Barbarskiego;...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
451.artykuł: Bany K.: Nie jesteśmy gorsi. Doktorat honoris causa dla prof. Garlińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 45 s. 4 (sprawozdanie z uroczystego wręczenia, 14 II 2003...) szczegóły 
452.artykuł: Doktorat dla prof. Garlińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 39 s. 1 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa uniwersytetu Józefowi Garliń...) szczegóły 
453.artykuł: Dziuba Andrzej F.: Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 248 s. 5 (o historii i przyszłości uniwersytetu...) szczegóły 
454.artykuł: Falkowski Wojciech: Nadzieje nowego rektora. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 244 s. 4 (wyw. z nowym rektorem; rozm. Adam Bany; z fot. i notą biogr....) szczegóły 
455.artykuł: Falkowski Wojciech: Przemówienie inauguracyjne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 261 s. 6  szczegóły 
456.artykuł: Prof. Garliński uhonorowany. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 42 s. 1 (sprawozdanie z wręczenia doktoratu honoris causa, 14 II 2003...) szczegóły 
457.artykuł: Żółtaniecki Ryszard: Polski Uniwersytet na Obczyźnie - PUNO rok założenia 1939. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 204 s. 5 (nt. historii i działalności...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Uniwersytet Polski w Wilnie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
458.artykuł: Choroszewski W.E.: Dziesięciolecie Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 97 s. 6  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
459.artykuł: Siemaszko Zdzisław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 303 s. 4 (nt. tematów maturalnych...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
460.artykuł: BG: Konferencja nauczycieli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 249 s. 4 (m.in. nt. prezentacji nowego podręcznika do nauki języka polskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
461.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grocholewska Irena: Finały "Poloniady 2002". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 199 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Grocholewska Irena: Spróbujmy jeszcze raz (Poloniada 2002). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 15 s. 6  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
462.artykuł: Barański Jarosław: Wióry z lektury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 143 s. 4 (o złych skutkach zastępowania czytania lektur nagraniami adaptacji lit...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Młodzi śląscy poeci w Borders. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 122 s. 4 (nt. promocji książki w Londynie z udziałem autorów: Bartłomiej Majzel,...) szczegóły 
464.dotyczy innego zapisu:
-wywiad: Śmieja Florian: Chybiona antologia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 98 s. 5 (wyw. nt. książki; rozm. Stanisław Stolarczyk...) szczegóły 
465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogdaniec-Polkowska Maria: Ocaleni. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 148 s. 6  szczegóły 
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: ...Na starość torba i kij!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 212 s. 5  szczegóły 
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska Teresa: Gułag polskich poetów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 289 s. 5-6  szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Katyń w literaturze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 195 s. 4  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Maria: Głos znad grobów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 125 s. 7  szczegóły 
469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Święta na modłę romantyczną. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 308 s. 3  szczegóły 
470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Andrzej: "Losy pedagogów polskich na Wschodzie". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 229 s. 4  szczegóły 
471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciech Woj.: Muzy powstania Warszawskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 15 s. 2 (nt. promocji książki w Towarzystwie Miłośników Historii w Warszawie...) szczegóły 
472.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ivosse Kazimierz: Martwych trudno podzielić, żywych ciągle ktoś próbuje... różnić. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 227 s. 6  szczegóły 
473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyżowski Andrzej: Tęsknota do Nieświeża. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 178 s. 5  szczegóły 
474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Blum Aleksander: Dwie odmienne prace. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 82 s. 6  szczegóły 
recenzja: Czułowski Antoni: Pamiętnik libański. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 169 s. 6  szczegóły 
recenzja: WNET: "Książkowe" spotkanie Bejrutczyków. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 140 s. 5 (nt. promocji książki w Londynie...) szczegóły 
475.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: "Poetki z ciemności". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 299 s. 5  szczegóły 
476.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Moczkodan Rafał: Książka potrzebna, książka ważna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 59 [właśc. 60] s. 4  szczegóły 
477.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Januszewska-Skreiberg Janina: "Polska opowiada" w Norwegii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 197 s. 6  szczegóły 
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gomori George: [List]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 268 s. 4 (list tłumacza do Tadeusza Filipowicza - wydawcy książki...) szczegóły 
recenzja: Hebda J.R.: Polscy poeci o węgierskim październiku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 268 s. 4  szczegóły 
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Elżbieta, Wróbel Janusz: Polacy na włoskich uczelniach, 1945-1947. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 315 [właśc. 3] s. 6  szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Profesor Dobrochna Ratajczakowa, czyli ocalanie od zapomnienia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 155 s. 3 (wyw. z autorką wyboru i opracowania antologii; rozm. Tesa Ujazdowska...) szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: k.h.: "Polskije poety". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 128 s. 4 (nota...) szczegóły 
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogdaniec-Polkowska Maria: Tułaczy szlak. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 194 s. 4  szczegóły 
recenzja: Okońska Agnieszka: Afrykańskie "Czuwaj". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 194 s. 4  szczegóły 
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 148 s. 3  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska M.: Przypomnienie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 243 s. 6  szczegóły 
484.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Clark Noel: Przenoś moją duszę.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 308 s. 4 (wyw. z tłumaczem antologii; rozm. Teresa Halikowska...) szczegóły 
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Komorowski Adam] AK, Witek Anna: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 113 s. 3  szczegóły 
486.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 147 s. 4-5  szczegóły 
487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Bestseller dla 10 milionów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 76 s. 6  szczegóły 
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 168 s. 4  szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: K.R.: Promocje książek autorów emigracyjnych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 284 s. 7 (nt. promocji książki w Warszawie...) szczegóły 
490.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frajlich Anna: Skąd te fiołki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 169 s. 4  szczegóły 
recenzja: Szuma Tom: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 199 s. 4  szczegóły 
491.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisicka Agata: "Młodzi poeci nowej Polski" w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 166 s. 6 (nt. wieczoru zorganizowanego w Londynie 29 VI 1994, promującego książk...) szczegóły 
recenzja: Strutyński Jerzy: Kto z mych przyjaciół jeszcze wierzy w słowa?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 186 s. 6 (nt. Wieczoru Młodych Poetów promującego książkę, Londyn, 29 VI 1994...) szczegóły 
recenzja: Ujazdowska Tesa: Antologia i wieczór młodych polskich poetów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 149 s. 6  szczegóły 
492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Blum Aleksander: Dwie odmienne prace. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 82 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kryska-Karski Tadeusz: Sercem pisana książka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 240 s. 6  szczegóły 
recenzja: Wawrzkiewicz Piotr: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 246 s. 3  szczegóły 
493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T. H.: Wiatr od Kołymy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 145 s. 6  szczegóły 
nawiązanie: Brodzki Leon: Jeden guzik. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 155 s. 3  szczegóły 
494.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Wielka gra. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 244 s. 3  szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
495.artykuł: Clark Noel: Przenoś moją duszę.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 308 s. 4 (wyw. z tłumaczem antologii; rozm. Teresa Halikowska...) szczegóły 
496.artykuł: Gross Natan: Antologia poezji Powstania czeka na sponsora. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 117 s. 5 (nt. przygotania do druku "Antologii i fotografii Powstania Warszawskie...) szczegóły 
497.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Katyń w literaturze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 274 s. 4-5 (nt. przygotowywanej antologii tekstów literackich o zbrodni w Katyniu...) szczegóły 
498.artykuł: Szeląg Zdzisław: Wiersze o Katyniu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 204 s. 3 (list-apel o nadsyłanie informacji w związku z przygotowywaną antologią...) szczegóły 
499.artykuł: Wojewoda Karol: Piękna Plejada. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 277 s. 4 (nt. wydania przez Radio Kraków dwupłytowego albumu CD "Głosy poetów", ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    wiersze (alfabet tytułów)
500.wiersz: Hej, kulenda - lwo[w]ska kulenda. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 307 s. 7 (Taj znów idu Świenta, znów kulindowani......) szczegóły 
501.wiersz: Przyjaciele zajączka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 92 s. 5  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
502.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Modelski Teofil W.: Nasze hymny narodowe. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 265 s. 6  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
503.wiersz: Pan mówi do mnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 28 s. 5 (autor: Olga Drohonowska-Małkowska...) szczegóły 
504.wiersz: Podnóża moich gór.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 28 s. 5 (autor: Olga Drohonowska-Małkowska...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu II wojny (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
505.wiersz: Maki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 173 s. 2 (autor: Adolf Dziekiewicz...) szczegóły 
506.wiersz: "Ostaszków". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 56 s. 2  szczegóły 
507.wiersz: Ostaszków. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 104 s. 2  szczegóły 
508.wiersz: W Egiptu piaskach dalekich.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 87 s. 5 (marsz Brygady Strzelców Karpackich; autor: Wojciech Wojtecki-Wasilewsk...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
509.wiersz: Aksamitny generał. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 306 s. (wiersz poświęcony gen. Stanisławowi Maczkowi, podp. T.S. Roy...) szczegóły 
510.wiersz: Bałagan światowy (Widzisz świat, jak...). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 244 s. 2 (podp. Leon W....) szczegóły 
511.wiersz: Bóg i Ojczyzna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 250 s. 3  szczegóły 
512.wiersz: Dla mamy na Dzień Matki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 57 [właśc. 58] s. 5 (podp. Krysia...) szczegóły 
513.wiersz: Dzielne niewiasty "Dziennika Polskiego"... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 62 s. 5 (list do red....) szczegóły 
514.wiersz: Jak się czuję?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 198 s. 4  szczegóły 
515.wiersz: Kiedy przyjdą przeszukać dom.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 295 s. 4  szczegóły 
516.wiersz: Laurka dla "Dziennika" i "Tygodnia Polskiego". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 164 [z 7 VII] s. 5 (tekst podpisany Halina i Tadeusz Karscy...) szczegóły 
517.wiersz: Mogiły. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 86 s. 2  szczegóły 
518.wiersz: Na Ealingu może.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 251 s. 5 (podp. Maciej Rostkowski...) szczegóły 
519.wiersz: Nie rzucim ziemi.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 303 s. 2 (trawestacja "Roty" Marii Konopnickiej pośw. Polskiej Partii Robotnicze...) szczegóły 
520.wiersz: POSKlub na co dzień. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 155 s. 5 (podp. I.R....) szczegóły 
521.wiersz: Przechodniu, pochyl czoło.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 260 s. 2 (wiersz więźniów politycznych...) szczegóły 
522.wiersz: Szary wierszyk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s.  szczegóły 
523.wiersz: Urodzinowe podkręcanie wąsika. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 274 s. 6 (podp. Andrzej Czyżowski...) szczegóły 
524.wiersz: Uśmiechnij się (Uśmiechnij się, choć twój wyrok...). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 211 s. 5 (z 1951...) szczegóły 
525.wiersz: Warszawskie pisanki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 79 s. 4  szczegóły 
526.wiersz: Wierszyk nonsensowny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 5  szczegóły 
527.wiersz: Zaduszki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 261 s. 2 (tekst podp. A. Jabłoński...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamski Jan
528.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bitka Paweł: "Witam Cię Drogi Przyjacielu - Jan Adamski przy telefonie..." czyli jak powstał "Batiar". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 250 s. 6  szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bitka Jan: Jan Adamki z Buczacza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 137 s. 7  szczegóły 
  Amber Ludwika
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
530.artykuł: Grabania Anna Maria: Wieczór autorski Ludwiki Amber. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 146 s. 6 (nt. wieczoru aut. w Londynie 26 VI 1993...) szczegóły 
  Amiradżibi-Stawińska Helena
531.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kin Julita: Jak się żyło w Gruzji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 183 s. 5  szczegóły 
  Andrzejewski Bogumił Witalis
    wiersze (alfabet tytułów)
532.wiersz: Andrzejewski Bogumił: Opowieść starego kaprala . Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 273 s. 5  szczegóły 
533.wiersz: Andrzejewski Bogumił Witalis: Przestroga młodym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 177 s. 5  szczegóły 
534.wiersz: Andrzejewski Bogumił: Śpiew w maskach gazowych czyli stary kapral. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 273 s. 4 (z notą...) szczegóły 
535.wiersz: Andrzejewski Bogumił: Trawniki pałacu w Hatfield w Hertfordshire. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 142 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
536.artykuł: Śmieja Florian: Transformator obciążony, czyli Bogumił Witalis Andrzejewski bawi się prądem elektrycznym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 177 s. 5 (temat prądu elektrycznego w poezji B.W. Andrzejewskiego; z fot....) szczegóły 
  Andrzejewski Bogusław
    proza (alfabet tytułów)
537.proza: Andrzejewski Bogusław: Dziwy niebieskie w Tobruku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 303 s. 5  szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
538.artykuł: (EP): Mistrz posępnych krajobrazów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 202 s. 4 (nota z okazji 90. rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Arciszewska Zofia
539.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łobodowski Józef: Złota kaczka - Złota kaczka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 117 s. 5  szczegóły 
  Asnyk Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
540.wiersz: Asnyk Adam: Pod stopy krzyża. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 83 s. 2  szczegóły 
  Auderska Halina
    zgon (alfabet autorów)
541.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 47 s. 1 (zmarła: 2000; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
542.wiersz: Baczyński Krzysztof Kamil: Niebo złote ci otworzę.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 182 [dod.] s. 2  szczegóły 
543.wiersz: Baczyński Krzysztof Kamil: Wielkanoc. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 77 [właśc. 78] s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
544.artykuł: OPAT: Baczyński - poeta walki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 80 s. 2  szczegóły 
545.artykuł: Sierpiński Zdzisław: Rycerz i trubadur. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 189 s. 6  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
546.kult: Pamięci Krzysztofa Baczyńskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 192 s. 8 (not. o odsłonięciu tabl. pamiątkowej przy ul. Wczasowej 3 w Warszawie,...) szczegóły 
  Badalska Wiera
    proza (alfabet tytułów)
547.proza: Badalska Wiera: Suknia królewny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 14 s. 5  szczegóły 
  Badeni Stefan
    proza (alfabet tytułów)
548.proza: Badeni Stefan: Letarg panny Branickiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 276 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
549.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Śniadanie ze Stefanem Badenim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 171 s. 4-5  szczegóły 
550.artykuł: Nowakowski Tadeusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 149 s. 2, 7 (wspomnienie...) szczegóły 
  Baliński Stanisław
551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Balińskiego "Krajobrazy polskie". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 237 s. 4-5  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
552.wiersz: Baliński Stanisław: Afisz "Wesela". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 70 s. 3  szczegóły 
553.wiersz: Baliński Stanisław: Epilog. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 59 s. 5 (z notą o utworze Wiesława F. Toporowskiego...) szczegóły 
554.wiersz: Baliński Stanisław: Kolęda warszawska 1939. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 237 s. 5  szczegóły 
555.wiersz: Baliński Stanisław: Zimowy ranek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 308/309/310 [właśc. 307/308/309] s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
556.artykuł: Bobka Lesław: Czwartki na Actonie. W setną rocznicę urodzin Stanisława Balińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 185 s. 4 (sylwetka poety...) szczegóły 
557.artykuł: Cybulski Maciej: Wędrówki ludzi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 74 s. 4 (nt. spektaklu zorganizowanego w Londynie dla uczczenia 100. rocznicy u...) szczegóły 
558.artykuł: Kozioł Magdalena: Baliński - poeta pamiętany. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 22 s. 4 (nt. życia i twórczości...) szczegóły 
559.artykuł: P.D.: Anna Nehrebecka w Edynburgu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 256 s. 6 (nota spraw. z wieczoru poezji Stanisława Balińskiego w polskim Konsula...) szczegóły 
560.artykuł: W.K.: "Nastroje wielkiej podróży". Pamięci Stanisława Balińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 58 s. 4 (nt. przygotowywanego w Londynie przez Lesława Bobkę spektaklu poświęco...) szczegóły 
561.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Toporowski W.F.: O "Epilogu" S. Balińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 263 s. 6  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
562.kult: Getman Michał: Wieczór poezji Stanisława Balińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 258 s. 6 (spraw. z wieczoru przygotowanego w Instytucie Kultury Polskiej w Londy...) szczegóły 
  Balon Władysław Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
563.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 236 s. 7 (zmarł: 27 IX 1996; nekrolog...) szczegóły 
564.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 245 s. 7 (zmarł: IX 1996; podziękowania żony za udział w pogrzebie...) szczegóły 
565.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 237 s. 7 (zmarł: 27 IX 1996; nekrolog...) szczegóły 
  Bałucki Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Korzenny Jan: Gorzki uśmiech Michała Bałuckiego (w setną rocznicę śmierci pisarza). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 285 s. 4 (z fot....) szczegóły 
  Banasikowski Edmund
567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 45 6  szczegóły 
  Bańkowski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
568.wiersz: Bańkowski Zbigniew: Odznaczenia (Dedykowane B. Jankowskiemu). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 181 s. 5  szczegóły 
  Baranowski Maksymilian
569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabania Anna Maria: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 301 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
570.artykuł: Sylwetki Emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 96 [właśc. 97] s. 5 (z fot.; oprac. Anna Maria Grabania...) szczegóły 
  Bartoszewski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
571.artykuł: Garapich Michał P.: [Osiemdziesiąte] 80. urodziny Władysława Bartoszewskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 50 [właśc. 51] s. 2 (z fot....) szczegóły 
  Bazarewski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
572.wiersz: Bazarewski Jerzy: Nokturn warszawski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 181 s. 2  szczegóły 
  Bączkowska Irena
    proza (alfabet tytułów)
573.proza: Bączkowska Irena: Kujawiak. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 225 s. 5  szczegóły 
574.proza: Bączkowska Irena: Wróble noce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 63-77 s.  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
575.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Siłaczka na Ealingu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 20 s. 5, nr 22 s. 5 (przypomnienie sylwetki pisarki z okazji 90. roczn. ur....) szczegóły 
  Beaupre-Stankiewicz Irena
576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ivosse Kazimierz: Wiersze w łotej ramie życia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 261 s. 4  szczegóły 
577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mytko Danuta: "Ptaki w naszym ogrodzie". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 127 s. 4  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
578.wiersz: Beaupre-Stankiewicz Irena: Krzyżyk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 83 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
579.zgon: Ivosse Kazimierz: Ptaki ogrodów niebieskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 18 s. 6 (zmarła: 23 XII 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Bednarczyk Czesław
580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grafczyński Przemko Maria: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 201 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
581.artykuł: Tański Paweł: Poeta znaczącej codzienności - późne wiersze Czesława Bednarczyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 204 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
582.zgon: Blum Aleksander: Śp. Czesław Bednarczyk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 185 s. 4  szczegóły 
583.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 142 s. 7 (zmarł: 12 VI 1994...) szczegóły 
584.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 146 s. 7 (zmarł: 12 VI 1994...) szczegóły 
585.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmieja Florian: Wiersze z plecaka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 65 s. 4  szczegóły 
  Bełza Władysław
586.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z.Jar.: "Kto Ty jesteś? - Polak mały!". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 30 s. 6  szczegóły 
  Beniowski Maurycy August
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
587.artykuł: Andrzejewski G.: Czy Beniowski był na Alasce?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 305 s. 7  szczegóły 
  Berberyusz Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
588.artykuł: Berberyusz Ewa: Z Londynu - z miłością i nienawiścią. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 59 s. 7 (nt. polemik wywołanych przez książkę Ewy berberyusz "Anders spieszony"...) szczegóły 
  Białkowski Grzegorz
    zgon (alfabet autorów)
589.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 157 s. 1 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Biela Emil
    wiersze (alfabet tytułów)
590.wiersz: Biela Emil: Bądź czwartym królem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Bielatowicz Jan
    proza (alfabet tytułów)
591.proza: Bielatowicz Jan: "Kisleany vigyazz". Z ulicy Lustrzanej na Cytadelę. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 252 s. 5  szczegóły 
  Bielobradek Joanna
592.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bujnowski Józef: Liryki amerykańskie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 127 s. 6  szczegóły 
  Bielużycka Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
593.wiersz: Bielużycka Anna: Przyjaźń. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 254 s. 5  szczegóły 
  Bieńkowski Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
594.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 48 s. 8 (zmarł: 1994...) szczegóły 
  Bilińska Karolina
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gasparowicz K.: "Dzienniczek Karolinki". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 300 s. 5  szczegóły 
recenzja: Grabarek Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 59 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kleszko Wiesław: Promocja książki "Dzienniczek Karolinki". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 242 s. 4 (nt. promocji książki zorganizowanej w Londynie przez Polską Fundację K...) szczegóły 
recenzja: Lorys J.J.: Karolinka i jej "Dzienniczek". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 284 s. 5  szczegóły 
recenzja: Peszkowski Zdzisław: "Dzienniczek Karolinki". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 230 s. 4  szczegóły 
  Birenbaum Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
596.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 63 s. 1 (not. o nadaniu tytułu "Człowiek Pojednania 2001" poetce przyzn. przez ...) szczegóły 
  Bloch Krzysztof
    wywiady (alfabet autorów)
597.wywiad: Nowakowski Tadeusz S.: Krzysztof Boch - poeta i malarz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 7 s. 5  szczegóły 
  Blum Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
598.artykuł: Czelny Kazimierz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 277 s. 7  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
599.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 130 s. 7 (zmarł: 22 V 1996; nekrologi...) szczegóły 
600.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 131 s. 7 (zmarł; 22 V 1996; nekrologi...) szczegóły 
  Bobka Lesław
    proza (alfabet tytułów)
601.proza: Bobka Lesław: Kupczycha. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 80 s. 6  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
602.artykuł: Hradyska Irena: Spotkanie w Monachium. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 273 s. 4-5 (wspomn. spotkania z A. Bobkowskim i Józefem Mackiewiczem w Monachium, ...) szczegóły 
  Bocheński Aleksander
    zgon (alfabet autorów)
603.zgon: Zmarli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 13 s. 8 (zmarł: I 2001; not....) szczegóły 
  Bocheński Józef Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
604.artykuł: Englert Juliusz L.: Felieton niecodzienny [z tego cyklu:] "Nie bądź głupi...". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 239 s. 9  szczegóły 
  Bogdaniec-Seluga Nadia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
605.artykuł: Hebda J.R.: Wicher zmian. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 189 s. 4 ([rec. ks.:] Nadia Bogdaniec-Seluga: Winds of change, Nottingham [2001]...) szczegóły 
  Bogusławski Antoni (1889-1956)
    wiersze (alfabet tytułów)
606.wiersz: Bogusławski Antoni Jan: Kolęda żołnierska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 2 s. 5  szczegóły 
  Bogusławski Wojciech
607.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stachowski Tadeusz: 200-lecie "Krakowiaków i Górali". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 106 s. 2  szczegóły 
  Bohdanowiczowa Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
608.wiersz: Bohdanowiczowa Zofia: Peurhos 1953. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 297 s. 5  szczegóły 
609.wiersz: Bohdanowiczowa Zofia: Wiersz o Walii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 297 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
610.artykuł: Tarnawska-Busza Celina: Natchniona poetka i kryształowy człowiek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 162 s. 4  szczegóły 
611.artykuł: Tarnawska-Busza Celina: Natchniona poetka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 5 s. 6 (sylwetka...) szczegóły 
  Bojakowski Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
612.wiersz: Bojakowski R.: Bitwort. Szarża czołgów.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 113 s. 5  szczegóły 
613.wiersz: Bojakowski Roman: Gwiazda betlejemska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 308 s. 5  szczegóły 
  Bojarska Maria
614.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Król Lear nie żyje - o książce poświęconej Tadeuszowi Łomnickiemu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 274 s. 6  szczegóły 
  Bolek Juliusz Erazm
    wiersze (alfabet tytułów)
615.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Bo ja jestem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 273 s. 5  szczegóły 
616.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Czułości. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 304 s. 4  szczegóły 
617.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Dyktatura proletariatu jest.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 273 s. 5  szczegóły 
618.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Jako obywatel. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 273 s. 5  szczegóły 
619.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Mądrość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 146 s. 5  szczegóły 
620.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Na końcu świata. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 115 s. 4  szczegóły 
621.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Na końcu świata. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 66 s. 4  szczegóły 
622.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Nie masz gdzie mieszkać.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 196 s. 4  szczegóły 
623.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: O słońcach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 146 s. 5  szczegóły 
624.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Ogród. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 39 s. 4  szczegóły 
625.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Podróż. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 146 s. 5  szczegóły 
626.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Szepty podszepty.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 304 s. 4  szczegóły 
627.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Twoja twarz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 304 s. 4  szczegóły 
628.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Ulica lusrzana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 146 s. 5  szczegóły 
629.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Wchodzisz w przestrzeń świata.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 146 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
630.proza: Bolek Juliusz Erazm: Pierwsza miłość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 196 s. 4  szczegóły 
631.proza: Bolek Juliusz Erazm: Prośba o zatrudnienie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 196 s. 4  szczegóły 
  Boniecki Adam
632.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 135 s. 2, 7 (z fot....) szczegóły 
  Borchardtowa Karolina
    zgon (alfabet autorów)
633.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 3 s. 7 (zmarła: 17 XII 1995; nekrolog...) szczegóły 
634.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 309 s. 7 (zmarła: 17 XII 1995...) szczegóły 
635.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 303 s. 1 (zmarła: 18 XII 1995...) szczegóły 
636.zgon: Piesakowski Tomasz: Śp. Karolina Borchardt. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 13 s. 5 (zmarła: 17 XII 1995; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Borkowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
637.wiersz: Borkowski Andrzej: Fragmenty o Aniołach Wiosny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 121 s. 4 (proza poetycka...) szczegóły 
638.wiersz: Borkowski Andrzej: Fraszki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 247 s. 4  szczegóły 
639.wiersz: Borkowski Andrzej: Między nami rybami. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 147 s. 4  szczegóły 
640.wiersz: Borkowski Andrzej: Na stacji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 13 s. 4  szczegóły 
641.wiersz: Borkowski Andrzej: Pytania. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 13 s. 4  szczegóły 
642.wiersz: Borkowski Andrzej: Skowronek i Bociek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 13 s. 4  szczegóły 
643.wiersz: Borkowski Andrzej: Strachy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 13 s. 4  szczegóły 
644.wiersz: Borkowski Andrzej: Węgorz i syrena. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 93 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
645.proza: Borkowski Andrzej: Charaktery: Pani X. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 225 s. 4  szczegóły 
646.proza: Borkowski Andrzej: Gróniś. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 40 s. 4  szczegóły 
647.proza: Borkowski Andrzej: Nad miastem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 40 s. 4  szczegóły 
648.proza: Borkowski Andrzej Maria: Osobliwości miejsc i dziwy podróży (fragmenty). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 279 s. 5  szczegóły 
649.proza: Borkowski Andrzej Maria: Piętnasta dziesięć do Koluszek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 147 s. 4  szczegóły 
650.proza: Borkowski Andrzej: Spotkałem Robin Hooda. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 94 s. 4-5  szczegóły 
651.proza: Borkowski Andrzej Maria: Taki pejzaż. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 145 [właśc. 146] s. 4  szczegóły 
652.proza: Borkowski Andrzej: Wyczekując wiosny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 117 s. 4  szczegóły 
  Borowa Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
653.wiersz: Borowa Anna: Wigilijna ballada. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 303 s. 7  szczegóły 
  Boruń Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
654.wiersz: Boruń Katarzyna: Historia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 186 s. 6  szczegóły 
  Borusławski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
655.artykuł: Śniechowski E.: Mały hrabia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 265 s. 6 (z portr....) szczegóły 
  Borwicz Michał
656.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 37 s. 2 (spraw....) szczegóły 
  Borzyszkowska-Sękowska Felicja
657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Antycypacja empirii - czyli historia miłosna z lat 80.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 240 s. 6  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
658.artykuł: Kijowski Jan: Boy i Chomeini. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 212 s. 3 (nt. przyczyn żądania usunięcia pomnika Boya-Żeleńskiego z krakowskich ...) szczegóły 
659.artykuł: Narodowcom nie podoba się Boy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 208 s. 1 (nt. żądania radnych Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin w ...) szczegóły 
660.artykuł: Poleski Zbigniew: Czy Boy-Żeleński mógł się ocalić?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 39 s. 6 (nt. epizodu z życia Boya krótko przed śmiercią...) szczegóły 
661.artykuł: Wernik Romuald: Boy-Żeleński i Nachtigal. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 80 s. 2 (nt. okoliczności śmierci pisarza...) szczegóły 
polemika: Żeleński Władysław: Prawda o śmierci Boya i roli Nachtigallu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 94 s. 3  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
662.artykuł: Nowakowski Tadeusz: B.: poeta metafizyczny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 62 3, 7  szczegóły 
663.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobka Lesław: Szkic do portretu Brandstaettera. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 83 s. 4  szczegóły 
664.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W.T.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 249 4  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
665.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 124 s. 3, 7 (spraw. ze spotkania w Paryżu, 27 IV 1989 w Klubie Kontaktu...) szczegóły 
666.artykuł: Wołek Anna: Kazimierz Brandys - twórca niepokorny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 195 s. 6 (art. o twórczości...) szczegóły 
667.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogusławski Andrzej: O twórczości Kazimierza Brandysa na Sorbonie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 26 s. 4 (spraw.; zawiera także biogr. pisarza; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
668.wywiad: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 21 s. 2, 7  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
669.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 62 s. 1 (zmarł: 2000; not....) szczegóły 
670.zgon: janch: Kazimierz Brandys (1916-2000). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 64 s. 3  szczegóły 
  Brandys Marian
671.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zapiski Brandysa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 267 s. 4 (nota...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
672.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 281 s. 1 (zmarł: 20 XI 1998; not....) szczegóły 
  Braun Kazimierz
673.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Świadectwo Kazimierza Brauna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 213 s. 5  szczegóły 
  Brodal Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
674.artykuł: Januszewska-Skreiberg Janina: Nagroda dla tłumacza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 215 s. 5 (nt. przyznania Janowi Brodalowi nagr. Riksmalsforbundets oversetterpri...) szczegóły 
  Broncel Zdzisław
675.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyżowski Andrzej: Wiersze Zdzisława Broncla. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 118 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
676.artykuł: Tuszewski Jerzy: Ballada dokumentalna o Zdzisławie Bronclu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 255 s. 4 (wyw. z autorem spektaklu dokumentalnego poświęcongoj pisarzowi; rozm. ...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
677.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 300 s. 8 (zmarł: 7 XII 1998; nekrolog...) szczegóły 
678.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 304 s. 7 (zmarł: 7 XII 1998; nekrolog...) szczegóły 
679.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 298 s. 7 (zmarł:7 XII 1998; nekrologi...) szczegóły 
680.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 296 s. 7 (zmarł:7 XII 1998; nekrolog...) szczegóły 
681.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 294 s. 1 (zmarł: 1998; not....) szczegóły 
682.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 299 s. 7 (zmarł: 7 XII 1998; nekrolog...) szczegóły 
683.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 311 s. 7 (zmarł: 7 XII 1998; podziękowanie rodziny...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
684.kult: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 290 s. 7 (not. o mszy św. w czwartą rocznicę śmierci...) szczegóły 
  Broniewski Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
685.zgon: b.d.: Pożegnanie Broniewskiego "Orszy". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 15 s. 2 (zmarł: 30 XII 2000; spraw. z nabożeństwa żałobnego w katedrze św. Jana...) szczegóły 
686.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 10 s. 7 (zmarł: 30 XII 2000; 2 nekrologi...) szczegóły 
687.zgon: Zgon działacza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 2 s. 1 (zmarł: 30 XII 2000; not....) szczegóły 
  Broniewski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
688.artykuł: Gronkiewicz Iwona: Poeta ukarany przez los. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 172 s. 4 (z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Szkudłapski Józef: Władysław Broniewski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 5 (list do red....) szczegóły 
  Brzechwa Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
689.wiersz: Brzechwa Jan: Kaczki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 14 s. 5  szczegóły 
690.wiersz: Brzechwa Jan: Koziołeczek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 50 s. 5  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
691.kult: Sznur dla Brzechwy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 87 s. 1 (nt. protestów przeciw nadaniu szkole w Domosinie imienia poety z powod...) szczegóły 
  Bujańska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
692.wiersz: Bujańska Maria: Pamięć. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 92 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
693.artykuł: Toporowski Wiesław: Wieczór poezji Marii Bujańskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 275 s. 7 (5 XI 1991 w Ambasadzie Rzeczypospolitej w Londynie...) szczegóły 
  Bujnicki Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
694.artykuł: Garniewicz Janusz: Wileński poeta agentem NKWD?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 169 s. 3, 7 (m.in. nt. okoliczności śmierci...) szczegóły 
  Bujnowski Józef
695.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: K.R.: Promocje książek autorów emigracyjnych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 284 s. 7  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
696.wiersz: Bujnowski Józef: Manifest do litewskich i białoruskich poetów ("Bolszewicy tańczą w katedrze kowieńskiej"). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 109 s. 3  szczegóły 
697.wiersz: Bujnowski Józef: Pochwała "zwycięstwa". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 109 s. 3  szczegóły 
698.wiersz: Bujnowski Józef: Profil bogini Nephtys. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
699.artykuł: Cybulski Maciej: Impresje poety. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 243 s. 5 (sprawozdanie z wieczoru poświęconego twórczości Józefa Bujnowskiego, z...) szczegóły 
700.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 85 s. 3 (życzenia od redakcji z okazji 85. rocznicy urodzina Józefa Bujnowskieg...) szczegóły 
701.artykuł: Grabania Anna Maria: Poeta liryczny i nie tylko. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 142 s. 6  szczegóły 
702.artykuł: Pietuszko Stanisław: Józef Bujnowski. Nauczyciel - poeta - żołnierz (W pierwszą rocznicę śmierci). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 41 [właśc. 42] s. 6  szczegóły 
703.artykuł: Sztuka Małgorzata: Popołudnie z poezją. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 273 s. 6 (sprawozdanie ze spotkania z poezją Józefa Bujnowskiego, zorganizowaneg...) szczegóły 
704.artykuł: Śmieja Florian: Nie wydany "Wybór poezji z lat 1937-1964" Józefa Bujnowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 150 s. 4 (nt. problemów związanych z opublikwaniem autorskiego wyboru...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
705.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 45 s. 7 (zmarł: 15 II 2001; nekrolog...) szczegóły 
706.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 53 s. 7 (zmarł: 15 II 2001; nekrolog...) szczegóły 
707.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 51 s. 7 (zmarł: 15 II 2001; nekrolog...) szczegóły 
708.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 50 s. 7 (zmarł: 2001; nekrolog...) szczegóły 
709.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 49 s. 7 (zmarł: 15 II 2001; nekrolog...) szczegóły 
710.zgon: Prof. Bujnowski nie żyje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 44 s. 1 (zmarł: 15 II 2001; not....) szczegóły 
  Bunsch Karol
    zgon (alfabet autorów)
711.zgon: P.M.G.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 26 s. 6 (zmarł: 1987...) szczegóły 
  Burzyński Tadeusz Józef
712.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Stefan: "Moje życie". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 32 s. 5  szczegóły 
  Buszman Krzysztof Cezary
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
713.artykuł: Cholewa-Selo Anna: Wieczór poetycki Krzysztofa Buszmana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 23 s. 4 (nota nt. twórczości przed wieczorem poetyckim w Londynie, 4 II 2001...) szczegóły 
714.artykuł: Dąbrowski Zbigniew: A słowo poezją się stało. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 286 s. 7 (spraw. z wieczoru autorskiego w Londynie, XI 2002...) szczegóły 
715.artykuł: Kiełbiowska Katarzyna: Ta poezja jest jak życie.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 43 s. 5 (spraw. z wieczoru poetyckiego w Londynie; z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Sikorska Ratschka Zofia: Siła perswazji recenzentów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 50 s. 5 (list. do red....) szczegóły 
716.artykuł: Wieczór autorski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 267 s. 4 (zaproszenie na wieczór autorski w Londynie, 9 XI 2002...) szczegóły 
717.artykuł: Żebrowska-Kowalska Agnieszka: Ta poezja jest jak życie.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 43 s. 5 (spraw. z wieczoru autorskiego w Londynie, 4 II 2001; z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Sikorska Ratschka Zofia: Siła perswazji recenzentów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 50 s. 5 (list. do red....) szczegóły 
  Bystrzycki Przemysław
718.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majewski Krzysztof: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 301 s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Centkiewicz Czesław Jacek
    zgon (alfabet autorów)
719.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 167 s. 7 (zmarł: 1996; not....) szczegóły 
  Chałko Zbigniew Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
720.wiersz: Chałko Zbigniew: Antyfona. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 182 s. 3  szczegóły 
721.wiersz: Chałko Zbigniew: Dzień przedostatni. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 186 s. 4  szczegóły 
722.wiersz: Chałko Zbigniew: Stare Miasto. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 177 s. 4  szczegóły 
723.wiersz: Chałko Zbigniew: Warszawie w kwiatach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 177 s. 4  szczegóły 
724.wiersz: Chałko Zbigniew: Warszawska Golgota. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 186 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
725.artykuł: Dąbrówka J.: Popołudnie z poezją!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 72 [właśc. 73] s. 6 (spraw. ze spotkania z poezją Jadwigi Czechowiczówny i Zbigniewa Chałki...) szczegóły 
726.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Poezja cierpienia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 45 [właśc. 46] s. 4 (art. przed spotkaniem z poezją Zbigniewa Chałki i Jadwigi Czechowiczów...) szczegóły 
727.artykuł: Sikorska-Ratschka Zofia: Zbigniew Chałko. Poeta Powstania. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 186 s. 4  szczegóły 
728.artykuł: Wasiak Taylor Regina: Rymy sieroce i listy sieroce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 79 [właśc. 80] s. 4 (nt. życia i twórczości Jadwigi Czechowiczówny i Zbigniewa Chałki...) szczegóły 
  Charkiewicz Walerian, Mackiewicz Józef, Mackiewicz Stanisław, Wyszomirski Jerzy
729.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Zdemaskować Felicję Romanowską. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 74 s. 7  szczegóły 
  Chciuk Andrzej
730.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Opowieść o Andrzeju Chciuku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 243 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
731.artykuł: Żongołłowicz Bogumiła: Australia, Australia.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 41 s. 4-5 (z fot....) szczegóły 
  Chlebowski Cezary
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
732.tekst paraliteracki: Chlebowski Cezary: Straszne relacje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 217 s. 2  szczegóły 
  Chmielowiec Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
733.wiersz: [Sambor Michał] [Chmielowiec Michał]: Kolęda. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 308/309/310 [właśc. 307/308/309] s. 6  szczegóły 
734.wiersz: [Sambor Michał] [Chmielowiec Michał]: Litania do Jezusa Mało Znanego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 249 s. 5  szczegóły 
735.wiersz: [Sambor Michał] [Chmielowiec Michał]: Modlitwa przed pracą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 249 s. 5 (proza poetycka...) szczegóły 
736.wiersz: [Sambor Michał] [Chmielowiec Michał]: Sanctus. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 249 s. 5  szczegóły 
737.wiersz: [Sambor Michał] [Chmielowiec Michał]: Tryptyk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 249 s. 5 (proza poetycka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
738.proza: [Sambor Michał] [Chmielowiec Michał]: Patron literatów i dziennikarzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 250 s. 5  szczegóły 
  Chojecka-Szeremeta Halina
739.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Netter Wacław: Niewysłane listy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 100 s. 6  szczegóły 
740.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Stefan: O ludziach trochę inaczej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 201 s. 6  szczegóły 
741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trejdosiewicz W.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 272 s. 6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
742.wywiad: Ujazdowska Tesa: Ciekawość ludzi. Rozmowa z pisarką. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 281 s. 6  szczegóły 
  Chotomska Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
743.wiersz: Chotomska Wanda: Dziesięć bałwanków. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 9 s. 5  szczegóły 
  Chrapusta Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
744.artykuł: Lazer Dawid: Chrapusta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 63 s. 5 (nt. działalności wybitnego hebraisty...) szczegóły 
  Christa Olgierd
745.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: Partyzanckie wspomnienia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 55 s. 5  szczegóły 
  Chrzanowski Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
746.artykuł: Tarnawska-Busza Celina: Profesor I.Ch.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 71 3 ([wspomn. o I.Ch.]...) szczegóły 
747.artykuł: Tarnawski Wit: Profesor Ignacy Chrzanowski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 236 s. 5 (wspomnienie o uczonym...) szczegóły 
  Chrzanowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
748.artykuł: Order św. Grzegorza dla prof. Chrzanowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 209 s. 1 (not....) szczegóły 
  Chudzyński Edward
749.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogdaniec-Polkowska Maria: Chudzyński a la pech.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 87 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wernik Romuald: A to ci pech!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 88 s. 6  szczegóły 
750.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Życie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 23 s. 7  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
751.wiersz: Chudzyński Edward: Zamiast życzeń - pytania i horoskopy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 2 6-7 ([z notą J.M. Bilińskiego, 16:2]...) szczegóły 
752.wiersz: Chudzyński Edward: Żydzi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 80 (z 30 IV) s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
753.artykuł: Englert Juliusz L.: Edwarda pamiętnik. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 69 s. 6-7  szczegóły 
754.artykuł: Kosiedowska Monika: To był PECH!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 107 [właśc. 108] s. 4 (nt. historii działalności dwuosobowego kabaretu satyryczno-literackieg...) szczegóły 
755.artykuł: Wernik Romuald: Pan Edward. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 197 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
756.zgon: Toporowski Wiesław: Edward Chudzyński i teatr emigracyjny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 115 s. 4  szczegóły 
  Chwin Stefan
757.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piaszczyński Piotr: Książę i żebrak. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 149 s. 5  szczegóły 
  Ciesielski Sławomir
    wiersze (alfabet tytułów)
758.wiersz: Ciesielski Sławomir: Małe ojczyzny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 223 s. 4  szczegóły 
759.wiersz: Ciesielski Sławomir: W refektarzu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 223 s. 4  szczegóły 
  Ciołkoszowa Lidia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
760.artykuł: Lidia Ciołkoszowa nie żyje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 138 [właśc. 139] s. 1 (zmarła: 7 VI 2002; nota; z fot....) szczegóły 
761.artykuł: Smogorzewska Janina: Dary dla Jagiellonki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 286 s. 5 (dot. losów księgozbioru Lidii i Adama Ciołkoszów; list do red....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
762.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 141 [właśc. 142] s. 10 (zmarła: 7 VI 2002; 2 nekrologi...) szczegóły 
763.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 147 [właśc. 148] s. 9 (zmarła: 2002; nekrolog...) szczegóły 
764.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 146 [właśc. 147] s. 7 (zmarła: 7 VI 2002; nekrolog...) szczegóły 
765.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 144 [właśc. 145] s. 7 (zmarła: 7 VI 2002; nekrolog...) szczegóły 
766.zgon: Garliński Józef: Pożegnanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 152 [właśc. 153] s. 5 (notka; list do red....) szczegóły 
767.zgon: Świdlicki Andrzej: Pierwsza dama polskiego socjalizmu. Lidia Ciołkoszowa (24.06.1902-7.06.2002). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 139 [właśc. 140] s. 6 (zmarła: 7 VI 2002; wspomn. pośm.; z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Palmer Maria A. W.: Wspomnienie Lidii Ciołkoszowej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 146 [właśc. 147] s. 4 (list do red....) szczegóły 
  Colonna-Czosnowski Karol
768.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smogorzewska Janina: Aniele Boży, Stróżu mój.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 238 s. 5  szczegóły 
  Corbridge-Patkaniowska Maria
    zgon (alfabet autorów)
769.zgon: Gąsiewicz Zbigniew: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 143 s. 7 (zmarła: 13 V 1988...) szczegóły 
  Cunnelly Janina L.
    proza (alfabet tytułów)
770.proza: Cunnelly Janina L.: Zemsta jarzębiny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 169 s. 4-5  szczegóły 
  Cybulska Maja Elżbieta
771.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Kalejdoskop kulturalny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 170 s. 6  szczegóły 
  Czajkowski-Dębczyński Zbigniew
772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Okońska Agnieszka: O krok od śmierci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 211 s. 4  szczegóły 
  Czajkowski Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
773.wiersz: Czajkowski Mieczysław: Na żydowskie święta [z tego cyklu:] Oczy Aronka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 100 s. 7  szczegóły 
774.wiersz: Czajkowski Mieczysław: Na żydowskie święta [z tego cyklu:] Synagoga w Tykocinie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 100 s. 7  szczegóły 
775.wiersz: Czajkowski Mieczysław: Na żydowskie święta [z tego cyklu:] Szlome. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 100 s. 7  szczegóły 
  Czapska Maria, Czapski Józef *
    proza (alfabet tytułów)
776.proza: Czapska Maria, Czapski Józef: Dwugłos wspomnień. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 94-96, 99-102, 104-108,110-114, 116- 120, 122-126, 128-132, 134-138, 141, 142  szczegóły 
  Czapski Józef
777.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muszkowski Krzysztof: Pan Józefek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 121 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
778.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 6 s. 7  szczegóły 
779.artykuł: Bogusławski Andrzej: W hołdzie Józefowi Czapskiemu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 54 s. 3 (spraw. z wieczoru pośw. pamięci zmarłego Józefa Czapskiego, zorg. 5 II...) szczegóły 
780.artykuł: Bogusławski Andrzej: "Wyrwane strony" Czapskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 34 s. 3 (omów. wieczoru zorganizowanegow Paryżu w pierwszą rocznicę śmierci Józ...) szczegóły 
781.artykuł: Kuffer Louis: W hołdzie Józefowi Czapskiemu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 93 s. 3  szczegóły 
782.artykuł: Łubieński Ludwik: Odznaczenie dla Jóżefa Czapskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 172 s. 7 (spraw. z uroczystości wręczenia Józefowi Czapskiemu Krzyża Komandorski...) szczegóły 
783.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Kultura kołem się toczy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 266 s. 2 (dot. braku funduszy na przepisanie kajetów Józefa Czapskiego...) szczegóły 
784.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Malarz, poeta i myśliciel. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 302 s. 4-5  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
785.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 14 s. 7 (zmarł: 12 I 1993...) szczegóły 
786.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 17 s. 7 (zmarł: 12 I 1993...) szczegóły 
787.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pałęcki S.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 41 s. 3  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
788.kult: 100. rocznica urodzin J. Czapskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 88 s. 7 (nt. biografii...) szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
789.wiersz: Czechowicz Józef: Wigilia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 308 s. 5  szczegóły 
  Czechowicz Mieczysław
    zgon (alfabet autorów)
790.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 223 s. 1 (zmarł: IX 1991...) szczegóły 
  Czechowiczówna Jadwiga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
791.artykuł: Dąbrówka J.: Popołudnie z poezją!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 72 [właśc. 73] s. 6 (spraw. ze spotkania z poezją Jadwigi Czechowiczówny i Zbigniewa Chałki...) szczegóły 
792.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Poezja cierpienia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 45 [właśc. 46] s. 4 (art. przed spotkaniem z poezją Zbigniewa Chałki i Jadwigi Czechowiczów...) szczegóły 
793.artykuł: Sikorska-Ratschka Zofia: Listy z Kazachstanu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 35 s. 4-5 (nt. wierszowanych listów z 1939 r....) szczegóły 
794.artykuł: Wasiak Taylor Regina: Rymy sieroce i listy sieroce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 79 [właśc. 80] s. 4 (nt. życia i twórczości Jadwigi Czechowiczówny i Zbigniewa Chałki...) szczegóły 
  Czerniawski Adam
795.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Ćwikliński Krzysztof: Kłopot Adama Czerniawskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 230 s. 5  szczegóły 
  Czycz Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
796.zgon: Lisowski Krzysztof: Stanisław Czycz (1929-1996). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 91 s. 4 (zmarł: 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Czyżowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
797.wiersz: Czyżowski Andrzej: Drugi Korpus. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 118 s. 3  szczegóły 
798.wiersz: Czyżowski Andrzej: Nocny marsz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 48 s. 5 (z not....) szczegóły 
799.wiersz: Czyżowski Andrzej: Wieczór pożegnalny... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 237 s. 6  szczegóły 
800.wiersz: Czyżowski Andrzej: Wrzesień. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 210 s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ć
  Ćwikliński Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
801.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Czasem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 255 s. 5  szczegóły 
802.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Najlepiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 255 s. 5  szczegóły 
803.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Stary wiersz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 255 s. 5  szczegóły 
804.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Umiałbym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 255 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
805.proza: Ćwikliński Krzysztof: Król Błystek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 150 s. 5  szczegóły 
806.proza: Jaklicz Marek: Pióro, pierze i pierniki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 268 s. 4, nr 274 s. 5 (cykl fel....) szczegóły 
807.proza: Jaklicz Marek: Pióro, pierze i pierniki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 (nr 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 81 (z 4 IV), 83, 87, 95, ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danilewicz-Zielińska Maria
808.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska Teresa: "Fado" o skrawku Polski w dalekiej Portugalii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 61 s. 3 (także o pożarze domu pisarki; z fot....) szczegóły 
recenzja: Siomkajło Alina: Teraz niech Polacy przyjeżdżają do mnie.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 4 (z fot....) szczegóły 
809.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Pierwsza miłość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 193 s. 6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
810.proza: Danilewicz-Zielińska Maria: Matka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 303 s. 4-5  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
811.tekst paraliteracki: Danilewicz Zielińska Maria: Powitanie świata. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 15 s. 3  szczegóły 
812.tekst paraliteracki: Danilewicz Zielińska Maria: Wieszcz z Miodoboru. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 249 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
813.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 152 s. 3 (nota...) szczegóły 
814.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 194 s. 4 (not. o przyzn. miana członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. A...) szczegóły 
815.artykuł: Głuchowski Krzysztof: Bukiet kwiatów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 128 s. 5 (artykuł z okazji 90. rocznicy urodzin pisarki...) szczegóły 
816.artykuł: Głuchowski Krzysztof: Skrawek Polski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 263 s. 3, 7  szczegóły 
817.artykuł: Halikowska-Smith Teresa: Trzecie życie w Portugalii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 156 s. 5 (art. z okazji 85-lecia urodzin; z fot....) szczegóły 
818.artykuł: Koźmiński Jarosław: Świadkowie Emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 133 s. 9 (pytania dot. nieznanych faktów z biografii Marii Danilewicz-Zielińskie...) szczegóły 
819.artykuł: Maresch Eugenia: Pani Maria, która żyła Biblioteką. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 166 s. 8 (biogr., dot. działalności M. Danilewicz-Zielińskiej w Londynie w pier...) szczegóły 
820.artykuł: Siomkajło Alina: Perełka do kolekcji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 251 s. 5 (z listem Marii Danilewicz Zielińskiej do Aliny Siomkajło z 2001; z fot...) szczegóły 
nawiązanie: Szkudłapski Józef: Należy przypomnieć. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 260 s. 5 (list do red....) szczegóły 
821.artykuł: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 117 s. 4 (not....) szczegóły 
822.artykuł: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 93 s. 4 (nota o pożarze domu w Quinta das Romazeiras (Portugalia) i ratowaniu o...) szczegóły 
823.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: O pasji bibliograficznej Marii Danilewicz-Zielińskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 126 s. 4-5  szczegóły 
824.artykuł: Szanowna Jubilatka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 175 s. 4 (życzenia od redakcji z okazji 92. urodzin pisarki...) szczegóły 
825.artykuł: Szkuta Magda: [Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie urodzin Marii Danilewicz-Zielińskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 159 s. 5 (nt. uroczystych obchodów urodzin założycielki i kierowniczki Bibliotek...) szczegóły 
826.artykuł: Szmidt Jadwiga: Maria Danilewicz-Zielińska i Biblioteka Polska w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 130 s. 6 (zmarła: 22 V 2003; wspomnienie posmiertne...) szczegóły 
827.artykuł: Toporowski Wiesław F.: Maria Danilewicz-Zielińska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 173 s. 5 (nt. przyznania pisarce 23 VI 1997 obywatelstwa honorowego Aleksandrowa...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
828.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 125 s. 6 (zmarła: 22 V 2003; nekrolog...) szczegóły 
829.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 124 s. 1, 7 (zmarła: 22 V 2003; nekrologi...) szczegóły 
830.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 137 s. 7 (zmarła: 22 V 2003; nekrolog...) szczegóły 
831.zgon: Lewandowski Wacław: Wróciła na Kujawy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 149 s. 4 (zmarła: 22 V 2003; sprawozdanie z pogrzebu...) szczegóły 
832.zgon: Lewandowski Wacław: Wspomnienie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 126 s. 4 (zmarła: 22 V 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
833.zgon: Zmarła Maria Danilewicz Zielińska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 124 s. 6 (zmarła: 22 V 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
834.kult: Englert Juliusz L.: Bibliotekarka dobrze zapamiętana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 170 s. 4 (spraw. z wieczoru wspomnień, Londyn, 17 VII 2003...) szczegóły 
835.kult: Rowiński Krzysztof: Wieczór poświęcony pamięci Marii Danilewicz Zielińskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 178 s. 4 (spraw. z wieczoru pamięci, Londyn, 17 VII 2003...) szczegóły 
  Darowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
836.artykuł: F.Ś.: Jan Darowski kończy 70 lat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 303 s. 4  szczegóły 
  Daukszewicz Krzysztof
837.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kin Julita: Król Maniuś Pierwszy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 44 s. 4  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
838.wiersz: Daukszewicz Krzysztof: Króki instruktażowy wierszyk o partii kanapowej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 210 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
839.artykuł: Jarosz Jurek: Krzysztof Daukszewicz. Gwiazda polskiego kabaretu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 54 [dod.] s. 2  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
840.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 6 s. 5 (nota...) szczegóły 
841.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Boże Narodzenie w "Dziennikach powojennych" Marii Dąbrowskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 308 s. 2  szczegóły 
  Degler Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
842.wiersz: Degler Witold: Na śmierć Józefa Piłsudskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 112 s. 2  szczegóły 
843.wiersz: Degler Witold: Werbel żałobny [z tego cyklu:] Nocny pochód. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 112 s. 2  szczegóły 
  Długosz Jan (1415-1480)
844.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: S.G.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 15 s. 6 (o przekładzie dzieła na język angielski przez Maurice'a Michaela oraz...) szczegóły 
  Długosz Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
845.wiersz: Długosz Leszek: Leśna pasterka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 308 s. 5  szczegóły 
846.wiersz: Długosz Leszek: Wiosenne wody. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 308 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
847.artykuł: Anegdoty o Leszku Długoszu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 308 s. 5  szczegóły 
848.artykuł: Bobka Lesław: Leszek Długosz - nieuleczalny neoromantyk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 83 s. 4 (sylwetka poety; z fot....) szczegóły 
849.artykuł: Śpiewane wiersze Leszka Długosza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 308 s. 4  szczegóły 
  Długosz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
850.artykuł: Wiącek Tadeusz: Poeta legionowy "Jerzy Tetera". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
  Dmowski Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
851.artykuł: Tybulewicz Albin: Roman Dmowski i jego spuścizna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 2 s. 2 (artykuł biograficzny; z fot....) szczegóły 
  Dobrowolski Stanisław Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
852.wiersz: Dobrowolski Stanisław Ryszard: Niezwyciężona. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 181 s. 1  szczegóły 
  Dolecki Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
853.wiersz: Dolecki Zbigniew: Hymn wielkopostny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 75 s. 2  szczegóły 
  Dołęga-Mostowicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
854.artykuł: Kydryński Juliusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 65 s. 4 (fel. nt. twórczości...) szczegóły 
855.artykuł: Madej Zbigniew: Śmierć Dołęgi-Mostowicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 38 s. 6  szczegóły 
polemika: Dołęga-Mostowicz-Składkowska Jadwiga: Śmierć Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 51 s. 3  szczegóły 
856.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krata Weronika: Dyzma w wydaniu Kosinskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 161 s. 7 (nt adaptacji utworu Jerzego Kosinskiego "Being there" i porównanie go ...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
857.kult: woc: Zrobił karierę Dyzmy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 209 [z 2 IX] s. 4 (sylwetka pisarza z okazji 100. rocznicy urodzin...) szczegóły 
nawiązanie: Modelski Teofil: Odnośnie autora. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 221 s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Rubnikowicz Władysław: Zrobił karierę Dyzmy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 221 s. 5  szczegóły 
  Domeyko Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
858.artykuł: Ignacy Domeyko (Wzór żołnierza-emigranta). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 61 [właśc. 62] s. 3, 6  szczegóły 
859.artykuł: pb: 200. rocznica urodzin Ignacego Domeyki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 192 s. 4 (nota biogr.; z fot....) szczegóły 
  Drue Maria
860.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Broncell Zdzisław: Kartki wyrwane z życia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 221 s. 6  szczegóły 
861.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Na wyrywki, ale "Swoja drogą". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 136 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
862.artykuł: List otwarty do Marii Drue. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 226 s. 6 (omówienie wieczoru promującego wydaną przez Marię Drue ksiażkę "Swoją ...) szczegóły 
  Drue Stefan
863.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Magister Poniedziałek... "bez wątpienia". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 271 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Stefan Drue: ...bez wątpienia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 289 s. 5  szczegóły 
864.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W imieniu Stefana Drue. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 311 s. 6 (nt. przekazania przez żonę, Marię Drue, wpływów z książki na pomoc szp...) szczegóły 
865.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krok-Paszkowski Jan: Co komu pisane. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 85 s. 3  szczegóły 
  Dubanowiczowa Magdalena
    zgon (alfabet autorów)
866.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 23 s. 7 (zmarła: 20 I 1996; nekrolog...) szczegóły 
867.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 22 s. 7 (zmarła: 22 I 1996; nekrolog...) szczegóły 
  Dulak Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
868.wiersz: Dulak Krystyna: Rozmyślania u żłóbka (Lechowi Wałęsie). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 307 s. 5  szczegóły 
  Dworakowski Marian
869.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Stefan: Poezje Mariana Dworakowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 274 s. 7  szczegóły 
870.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Stefan: Poezje Mariana Dworakowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 274 s. 7  szczegóły 
  Dygat Stanisław
871.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Getman Michał: W Kalinowo-Dygatowych klimatach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 28 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
872.artykuł: Witek Anna: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 153 s. 2  szczegóły 
  Dymny Wiesław
873.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Getman Michał: Powojenny etos. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 37 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
874.artykuł: Krupiński Wacław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 35 s. 3, 6 (art. okol. z okazji 10. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Dziurman Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
875.wiersz: Dziurman Zbigniew: Drogi Witku!... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 140 [właśc. 141] s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Edelman Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
876.artykuł: Apel o Centrum tolerancji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 167 s. 1 (dot. wypow. M. Edelmana w Programie I Polskiego Radia...) szczegóły 
  Eichelkraut-Pakulska Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
877.wiersz: Eichelkraut-Pakulska Barbara: Proszę o minutę milczenia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 182 s. 2  szczegóły 
  Einhorn Jerzy
878.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Dwa spojrzenia na wojenną Warszawę. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 16 s. 5  szczegóły 
sprostowanie: Rowiński K.: Dwa spojrzenia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 66 [właśc. 37] s. 5 (list do red.; not....) szczegóły 
recenzja: Grass Stefan: Jeden z tysiąca walczących. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 62 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Faber Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
879.wiersz: Gniazdko w mieście. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 74 s. 5  szczegóły 
880.wiersz: Faber Wincenty: Jezioro krasnoludków. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 243 s. 5  szczegóły 
881.wiersz: Faber Wincenty: Leśna szkoła. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 218 s. 5  szczegóły 
882.wiersz: Faber Wincenty: Leśna szkoła. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 146 s. 5  szczegóły 
883.wiersz: Faber Wincenty: List. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 170 s. 5  szczegóły 
884.wiersz: Faber Wincenty: Pająk i jego wynalazek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 134 s. 5  szczegóły 
885.wiersz: Faber Wincenty: Pobudka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 200 s. 5  szczegóły 
886.wiersz: Faber Wincenty: Podkute buty. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 183 s. 5  szczegóły 
887.wiersz: Faber Wincenty: Przekorne pory. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 266 s. 5  szczegóły 
888.wiersz: Faber Wincenty: Przygoda z deszczem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 266 s. 5  szczegóły 
889.wiersz: Faber Wincenty: Skaczące lato. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 158 s. 5  szczegóły 
890.wiersz: Faber Wincenty: Skowronek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 74 s. 5  szczegóły 
891.wiersz: Faber Wincenty: Wakacje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 170 s. 5  szczegóły 
  Fedorowicz Jacek
892.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witek Anna: Mechanizmy systemu czyli propaganda siły. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 52 3  szczegóły 
polemika: Perth-Grabowska Alina: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 85 s. 2  szczegóły 
  Fedorowicz Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
893.zgon: Zmarł kapelan Lasek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 155 [właśc. 156] s. 1 (zmarł: VI 2002; nota...) szczegóły 
  Feldman Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
894.artykuł: Kwaśniewska Ewa: Mówi się!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 218 s. 4 (anegdota o posiedzeniu PEN - Clubu w Warszawie, w czasie którego nast...) szczegóły 
  Feliński Alojzy
895.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blum Aleksander: "Boże coś Polskę nasze "Te Deum". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 155 s. 6  szczegóły 
artykuł: Chruszcz Leopold Stanisław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 177 s. 3 (nt. historii utworu z okazji 172. rocznicę jego powstania...) szczegóły 
artykuł: Chruszcz Leopold Stanisław: Jeszcze o "Boże, coś Polskę". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 186 s. 3  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 226 s. 5 (not. o przekładzie pieśni w latach 50. XX w. na język portugalski prze...) szczegóły 
  Fik Marta
    zgon (alfabet autorów)
896.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 4 s. 3 (zmarła: 11 XI 1995; not....) szczegóły 
  Flisowski Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
897.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 4 s. 3 (zmarł: 21 IV 1995; not....) szczegóły 
  Folkierski Władysław
    kult (alfabet autorów)
898.kult: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 123 s. 7 (inf. o mszy św. w 40. rocznicę zgonu...) szczegóły 
  Frajlich Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
899.wiersz: Frajlich Anna: Antymateria. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 65 s. 4  szczegóły 
900.wiersz: Frajlich Anna: Braque - wystawa retrospektywna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 1991 s. 5  szczegóły 
901.wiersz: Frajlich Anna: Chwila przed. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 90 s. 5  szczegóły 
902.wiersz: Frajlich Anna: Earl Grey Tea.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 141 s. 4  szczegóły 
903.wiersz: Frajlich Anna: Jazda pociągiem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 65 s. 4  szczegóły 
904.wiersz: Frajlich Anna: Kanon. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 65 s. 4  szczegóły 
905.wiersz: Frajlich Anna: Niezapominajki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 169 s. 4  szczegóły 
906.wiersz: Frajlich Anna: Nikt nie woła (H. Wittlin).. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 141 s. 4  szczegóły 
907.wiersz: Frajlich Anna: Numer telefonu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 90 s. 5  szczegóły 
908.wiersz: Frajlich Anna: O tym co martwe. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 90 s. 5  szczegóły 
909.wiersz: Frajlich Anna: Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 299 s. 5  szczegóły 
910.wiersz: Frajlich Anna: Ontologia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 65 s. 4  szczegóły 
911.wiersz: Frajlich Anna: Przed wigilią. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 299 s. 5  szczegóły 
912.wiersz: Frajlich Anna: San Diego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 199 s. 5  szczegóły 
913.wiersz: Frajlich Anna: Santa Maria Ausiliatrice. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 299 s. 5  szczegóły 
914.wiersz: Frajlich Anna: Świeczka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 199 s. 5  szczegóły 
915.wiersz: Frajlich Anna: Tajemnica życia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 65 s. 4  szczegóły 
916.wiersz: Frajlich Anna: Trzydzieści lat później. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 65 s. 4  szczegóły 
917.wiersz: Frajlich Anna: W słońcu (Joannie Rostropowicz). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 90 s. 5  szczegóły 
918.wiersz: Frajlich Anna: Z natury.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 141 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
919.proza: Frajlich Anna: Rozczarowanie (wspomnienie). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1987 nr z 18 II (Inf. od autorki...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
920.artykuł: Bujnowski Tadeusz: Aleksander hr. Fredro - 200-lecie urodzin. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 77 s. 3, 7 (z okazji obchodzonego w 1993 r. jubileuszu...) szczegóły 
921.artykuł: W.T.: Jeszcze o A. Fredrze w Anglii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 63 s. 6 (nt. emisji filmu o A. Fredrze w brytyjskiej telewizji, do którego scen...) szczegóły 
922.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 243 s. 1 (notka...) szczegóły 
923.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Broncell Zdzisław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 60 s. 6-7  szczegóły 
  Frelichowski Stefan Wincenty błogosławiony
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
924.artykuł: Pietrykowski Olgierd: Wierny był do końca. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 89 [właśc. 90] s. 6 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gaczoł Stanisław
925.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poleski Zbigniew: Poezja płynąca z głębi serca. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 253 s. 4  szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
926.artykuł: Goll Edmund: Dwóch Konstantych - dwie Kiry. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 93 s. 4 (nt. nieformalnego związku z Lucyną i losów nieślubnego syna (też Kons...) szczegóły 
  Gan-Ganowicz Rafał
927.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewski Janusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 284 s. 6  szczegóły 
  Garliński Józef
928.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Świat wskrzeszony na nowo. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 231 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
929.artykuł: 200 lat, profesorze!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 250 s. 1 (nota...) szczegóły 
930.artykuł: Okońska Agnieszka: Służyć do końca. Uroczystość 90. urodzin Józefa Garlińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 256 s. 7  szczegóły 
931.artykuł: Pospieszalski Antoni: Józef Garliński - prywatny i publiczny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 42 s. 4  szczegóły 
932.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Gaude Mater Polonia!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 272 s. 6 (dot. uroczystości z okazji 90. urodzin...) szczegóły 
sprostowanie: Sikorska Ratschka Zofia: Przeprosiny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 280 s. 5 (sprostowanie autorki...) szczegóły 
933.artykuł: Spotkanie z profesorem Józefem Garlińskim w IPN [Instytucie Pamięci Narodowej]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 240 s. 1 (nota spraw., 1 X 2002; z fot....) szczegóły 
934.artykuł: Twarda szkoła życia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 259 s. 1 (nota o wykładzie Józefa Garlińskiego "Życie i walka mojego pokolenia" ...) szczegóły 
935.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Maria: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 231 s. 3  szczegóły 
  Gawroński Andrzej (1916-1997)
    proza (alfabet tytułów)
936.proza: Gawroński Andrzej: Zapiski z dwóch światów [fragm.:] Źrebięce lata. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 169 [właśc. 170] s. 4-5 (z notą o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
937.artykuł: Żongołłowicz Bogumiła: W duszy jestem satyrykiem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 26 s. 6 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
938.zgon: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Zgon poety i pisarza australijskiej Polonii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 30 s. 6 (zmarł: 23 XI 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Geisler Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
939.wiersz: Geisler Jacek: Osieroceni. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 261 s. 5  szczegóły 
  Gertruda Mieszkówna *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
940.artykuł: Pierwsza polska pisarka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 131 [właśc. 132] s. 8 (nota...) szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
941.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Jerzy Giedroyc o sobie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 99 s. 6  szczegóły 
942.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Giedroyc - Wańkowicz, listy i dokumenty z lat 1945-63. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 57 s. 5 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
943.artykuł: j.d.: "Kultura" darowana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 125 s. 4 (dot. przekazania książek z biblioteki Jerzego Giedroycia Białoruskiej ...) szczegóły 
944.artykuł: Kossowska Stefania: Paryski jubilat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 223 (z 18 IX) s. 4 (z okazji 90. rocznicy urodzin...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
945.kult: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 58 s. 1 (not. o spotkaniu wspomnieniowym pt. "Jerzy Giedroyc. Pamięć i kontynua...) szczegóły 
  Gierc Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
946.artykuł: Barucka Danuta: Z pamiętnika Danuty Gierc. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 126 [właśc. 127] s. 5 (spraw. ze spotkania ze sztuką Danuty Gierc w Londynie, 5 V 2002; z fot...) szczegóły 
947.artykuł: Getman Michał: Wieczór poezji Danuty Gierc. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 311 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
948.artykuł: Grabania Anna Maria: "Z pamiętnika Danuty Gierc". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 103 [właśc. 104] s. 5 (art. biogr. przed spektaklem pt. "Z pamiętnika Danuty Gierc" w Londyni...) szczegóły 
949.artykuł: Z pamiętnika Danuty Gierc. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 109 [właśc. 110] s. 4 (not. spraw. z wieczoru pt. "Z pamiętnika Danuty Gierc" w Londynie, 5 V...) szczegóły 
  Giercuszkiewicz Danuta Antonina
    zgon (alfabet autorów)
950.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 98 s. 7 (zmarła: 9 IV 2001; nekrolog...) szczegóły 
951.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 94 s. 7 (zmarła: 9 IV 2001; nekrolog...) szczegóły 
  Gierek Edward
    zgon (alfabet autorów)
952.zgon: Zmarł Edward Gierek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 182 s. 1 (zmarł: 29 VII 2001; not....) szczegóły 
  Gierliński Jacek
953.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Stefan: Intymna pustka.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 199 s. 4  szczegóły 
  Giertych Jędrzej
    zgon (alfabet autorów)
954.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 263 s. 7  szczegóły 
  Głowacki Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
955.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 135 s. 8 (not. o otrzymaniu głównej nagrody na festiwalu filmowym w Nantucket (U...) szczegóły 
  Głuchowski Krzysztof
956.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grass Stefan: Śladami pradziadów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 187 s. 4  szczegóły 
957.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Saga o polskim Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 273 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
958.proza: Głuchowski Krzysztof: Tropikalna wyprawa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 96 [właśc. 97] s. 4 (wspomn....) szczegóły 
959.proza: Głuchowski Krzysztof: W polskim Londynie 1947-1970 [fragm.]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 264 s. 3, nr 265 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
960.artykuł: Chmielowiec Ryszard: Krzysztof Głuchowski na spotkaniu z Technikami. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 292 s. 4 (spraw. z posiedzenia Stowarzyszenia Techników Polskich w Londynie, 27 ...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
961.wywiad: Faber Mira: Jestem produktem emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 292 s. 4 (z fot....) szczegóły 
  Godlewski Wacław Jan
    zgon (alfabet autorów)
962.zgon: Wacław Jan Godlewski (1906-1996). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 224 s. 4 (zmarł: VIII 1996...) szczegóły 
  Goerke Natasza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
963.artykuł: Mickiewicz Anna Maria: Natasza Goerke w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 19 s. 4 (zapowiedź spotkania z pisarką w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie...) szczegóły 
964.artykuł: Mickiewicz Anna Maria: Polskie bagaże literackie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 68 [właśc. 69] s. 4 (spraw. ze spotkania autorskiego w Instytucie Kultury Polskiej w Londyn...) szczegóły 
  Goetel Ferdynand
    zgon (alfabet autorów)
965.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 289 s. (zmarł: 24 XI 1960; zawiadomienie o ekshumacji i pogrzebie w Zakopanem...) szczegóły 
  Gojawiczyńska-Nadzinowa Wanda
    proza (alfabet tytułów)
966.proza: Gojawiczyńska-Nadzinowa Wanda: Przed wojną. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 247 s. 5 (oprac. i podał do druku: Krzysztof Lisowski...) szczegóły 
  Goll Edmund
    proza (alfabet tytułów)
967.proza: Goll Edmund: Oczajdusza z uśmiechem dziecka.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 263 s. 6-7  szczegóły 
968.proza: Goll Edmund: Polski dżentelmen. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 5 s. 5 (wspomn....) szczegóły 
969.proza: Goll Edmund: Samochód na spółkę.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 51 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
970.zgon: Bobka Lesław: Pan Edmund. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 196 s. 6 (zmarł: 2001; wspomn. pośm....) szczegóły 
971.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 175 s. 8 (zmarł: 18 VII 2001; nekrolog...) szczegóły 
972.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 175 s. 7 (zmarł: 18 VII 2001; 2 nekrologi...) szczegóły 
973.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 179 s. 7 (zmarł: 18 VII 2001; nekrolog...) szczegóły 
974.zgon: Goll Sławomir: Ostatnie pożegnanie Edmunda Golla. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 248 s. 6 (zmarł: VII 2001; spraw. z pogrzebu w Warszawie, 14 IX 2001; z fot....) szczegóły 
975.zgon: Śp. Edmund Goll. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 196 s. 6 (zmarł: 2001; tekst pożegnania wygł. podczas nabożeństwa żałobnego; z f...) szczegóły 
976.zgon: Zmarł Edmund Goll. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 172 s. 1 (zmarł: 18 VII 2001; not....) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
977.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dwadzieścia lat później. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 291 s. 3 (art. w 20. rocznicę śmierci W. Gombrowicza...) szczegóły 
978.artykuł: JK: Muzeum Gombrowicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 284 s. 4 (dot. pomysłu utworzenia muzeum Witolda Gombrowicza w Witulinie; z fot....) szczegóły 
979.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Co można jeszcze napisać o Januszu Eichlerze?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 25 s. 4-5 (nt. związków pisarza z malarzem Januszem Eichlerem...) szczegóły 
980.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 291 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
981.kult: (pap): 2004 rokiem Gombrowicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 186 s. 5 (nt. ogłoszenia przez Sejm RP roku 2004 rokiem Witolda Gombrowicza...) szczegóły 
  Gomulicki Juliusz Wiktor
    wywiady (alfabet autorów)
982.wywiad: Wiśniewski Wojciech: Najważniejsze - być niezależnym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 170 s. 3  szczegóły 
  Gordon Barbara
    zgon (alfabet autorów)
983.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 26 s. 6 (zmarła: 29 XII 1987...) szczegóły 
  Góra Jan
984.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Być dominikanem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 133 s. 5  szczegóły 
  Górec-Rosiński Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
985.wiersz: Górec-Rosiński Jan: Katyń. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 62 s. 2  szczegóły 
  Górnicki Wiesław
    zgon (alfabet autorów)
986.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 243 s. 8 (zmarł: X 1996; not....) szczegóły 
  Górski Jerzy W.
987.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewski Janusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 271 s. 3  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
988.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 292 s. 12 (zmarł: 1 XII 2002; nekrolog...) szczegóły 
989.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 295 s. 7 (zmarł: 1 XII 2002; nekrolog...) szczegóły 
  Górski Władysław
990.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wątróbski Leszek: W mundurku i mundurze przez świat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 210 s. 5  szczegóły 
  Grabowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
991.artykuł: Kawińska Kinga: Z żabiej perspektywy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 305 s. 5  szczegóły 
  Grąbczewski Bronisław
992.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielski Mieczysław: Dyplomata, podróżnik, szpieg. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 207 s. 6  szczegóły 
  Grochola Katarzyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
993.artykuł: Krata Weronika: Babskie pisanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 149 s. 5  szczegóły 
  Grocholska z Belina Brzozowskich Xawera
    proza (alfabet tytułów)
994.proza: Grocholska z Belina Brzozowskich Xawera: Pamiętniki Xawery. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 106-107, 109, 111-113, 116-117 (streściła i uwspólcześniła Zofia Kozarynowa; z omów. Zofii Kozarynowej...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
995.wiersz: Grochowiak Stanisław: Archeologia (II) (Jaką nam duszę...). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 19 s. 5 (z notą Janiny Januszewskiej-Skreiberg pt. Hommage a Grochowiak"...) szczegóły 
  Gross Natan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
996.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 67 s. 4 (o udziale N. Grossa w wieczorze aut. w Izraelu...) szczegóły 
  Gruda Konrad
997.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Temat na niejedną powieść.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 6 s. 4  szczegóły 
  Grydzewski Mieczysław
998.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muszkowski Krzysztof: Skrytka redaktora. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 120 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
999.proza: Grydzewski Mieczysław: Silva Rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 169 [właśc. 170] s. 5  szczegóły 
1000.proza: Grydzewski Mieczysław: Silva rerum [z tego cylu:] Kulinaria wytworne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 25 s. 5  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1001.listy: Grydzewski Mieczysław: [List]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 148 s. 4 (1 z 1958 r. do Mariana Wyrzykowskiego; z notą Anny Mieszkowskiej pt. "...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1002.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Redaktorskie zwyczaje i obyczaje (Z listów do Juliusza Sakowskiego). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 201 s. 5 (3 listy z l. 1952, 1954...) szczegóły 
1003.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva Rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 39 s. 5  szczegóły 
1004.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva Rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 93 s. 5  szczegóły 
1005.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva Rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 91 [właśc. 92] s. 5  szczegóły 
1006.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva Rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 93 s. 5  szczegóły 
1007.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva Rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 119 s. 5  szczegóły 
1008.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 64 s. 5  szczegóły 
1009.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 121 s. 5  szczegóły 
1010.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 222 s. 5  szczegóły 
1011.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 67 s. 5  szczegóły 
1012.tekst paraliteracki: Grydzewski Mieczysław: Silva rerum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 66 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1013.artykuł: Mackiewicz Józef: Książka o Grydzewskim [fragm. ks.:] Człowiek wielkiego dzieła. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 5  szczegóły 
1014.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Redaktor i jego dzieło. Mieczysław Grydzewski w stulecie urodzin. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 16 s. 4-5  szczegóły 
1015.artykuł: Muszkowski Krzysztof: "Winietki" [z tego cyklu:] Pasja redaktora. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4 (wspomn.; z fot. Mieczysława Grydzewskiego...) szczegóły 
1016.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Me Wiadomości. Działalność edytorska Mieczysława Grydzewskiego w latach 1940-1947. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 64 s. 5  szczegóły 
1017.artykuł: Śmieja Florian: Nigdy nie dość poprawiania. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 15 s. 6 (nt. kontaktów z Mieczyslawem Grydzewskim...) szczegóły 
  Grynberg Henryk
1018.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 295 s. 5 (nota...) szczegóły 
1019.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: "Noc zostaje dzień mija". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 14 s. 7  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1020.wiersz: Grynberg Henryk: Razem z dębami (J. Haubenstock). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 303 s. 4  szczegóły 
  Grzegorska-Wolin Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1021.wiersz: Grzegorska Grażyna: Nie chcę spać. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 5  szczegóły 
1022.wiersz: Grzegorska Grażyna: Plama. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 5  szczegóły 
1023.wiersz: Grzegorska Grażyna: Zabawa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 5  szczegóły 
1024.wiersz: Grzegorska Grażyna: Zabawa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 5  szczegóły 
  Guzy Piotr
1025.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewski Janusz: Dzieje grzechu pani Tosi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 181 s. 6  szczegóły 
  Gwoździńska Kazimiera
    wiersze (alfabet tytułów)
1026.wiersz: Gwoździńska Mira: Łączniczka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 182 s. 3  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1027.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 245 s. 7 (zmarła: 7 X 2001; nekrolog...) szczegóły 
  Gwoździńska Mira
    wiersze (alfabet tytułów)
1028.wiersz: Gwoździńska Mira: Łączniczka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 235 s. 3  szczegóły 
1029.wiersz: Gwoździńska Mira: Żołnierze Powstania Warszawskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 235 s. 3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Halski Czesław
1030.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulski Maciej: [Sześć] 6 lat wojny i radia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 158 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1031.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 9 s. 7 (inf. o mszy św....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1032.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 280 s. 7 (zmarł: 17 XI 2001; nekrolog...) szczegóły 
1033.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 281 s. 7 (zmarł: 17 XI 2001; nekrolog...) szczegóły 
1034.zgon: Płazak Wojciech: Śp. dr Czesław Halski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 284 s. 3 (zmarł: 17 XI 2001; art. biogr. z okazji zgonu; z portr....) szczegóły 
1035.zgon: Zmarł Czesław Halski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 279 s. 1 (zmarł: XI 2001; not....) szczegóły 
  Hałko Lech
1036.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 204 s. 5  szczegóły 
  Hanuszkiewicz Adam
1037.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Hanuszkiewicz w rwanych rytmach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 95 s. 6-7  szczegóły 
  Harasymowicz Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
1038.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 203 s. 1 (zmarł: 1999; not....) szczegóły 
  Hartwig Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1039.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dwa marcowe wieczory autorskie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 96 s. 3 (o wieczorze autorskim zorg. 20 III 1992 w Paryżu w Centre du Dialogue...) szczegóły 
  Hebda Jerzy Romuald
    wywiady (alfabet autorów)
1040.wywiad: Kołodziej Adolf: Życie pełną parą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 241 s. 4  szczegóły 
  Hełm-Pirgo Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
1041.wiersz: Hełm-Pirgo Marian: Monte Cassino. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 118 s. 2  szczegóły 
  Hemar Marian
1042.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Englert Juliusz L.: Poeta w druku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 251 s. 4  szczegóły 
recenzja: Karren Tamara: Awantury w rodzinie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Maria: Powroty. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 242 s. 7  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Humor Hemara. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 112 s. 4-5 (wspomn.; także nt. książki...) szczegóły 
1043.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Świat oczami Hemara. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 45 s. 6  szczegóły 
1044.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JK: Nareszcie w Polsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 81 s. 3  szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Eska : Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 298 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zbyszewski Karol: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 62 s. 2  szczegóły 
1046.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JK: Nareszcie w Polsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 81 s. 3  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Humor Hemara. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 112 s. 4-5 (wspomn.; także nt. książki...) szczegóły 
1047.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Mariana Hemara śpiewnik podręczny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 219 s. 4  szczegóły 
recenzja: K.Bz.: Włada i Hemar. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 231 s. 4 (nt. spotkań promujących album; z udziałem Włady Majewskiej...) szczegóły 
recenzja: Kossowska Stefania: Książka, która gra i śpiewa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 145 s. 4  szczegóły 
recenzja: Sikorska Ratschka Zofia: Aktor trochę już zapomniany. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 233 s. 4  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1048.wiersz: Hemar Marian: Agent. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 73 s. 1 (not....) szczegóły 
1049.wiersz: Hemar Marian: Deustschland, Deutschland ueber alles. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 143 s. 2  szczegóły 
1050.wiersz: Hemar Marian: Fraszka na "Dziennik Polski" (Z jubileuszowego numeru 12 lipca 1960 r.). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 165 s. 12  szczegóły 
1051.wiersz: Hemar Marian: Fraszki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 45 s. 5  szczegóły 
1052.wiersz: Hemar Marian: Grudzień. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 309 s. 2  szczegóły 
1053.wiersz: Hemar Marian: Hemar skonfiskowany (Historyjka autentyczna). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 230 s. 5 (z fot....) szczegóły 
1054.wiersz: Hemar Marian: Listopad. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 277 s. 5  szczegóły 
1055.wiersz: Hemar Marian: Modlitwa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 119 s. 3  szczegóły 
1056.wiersz: Hemar Marian: Myśmy tutaj szli z Narwiku.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 87 s. 5  szczegóły 
1057.wiersz: Hemar Marian: Na śmierć K.I. Gałczyńskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 87 s. 4  szczegóły 
1058.wiersz: Hemar Marian: Rymy zwierzęce albo ogród zoologiczny dla dzieci i dorosłych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 303 s. 5 (fraszki...) szczegóły 
1059.wiersz: Hemar Marian: Strofy na dzień wczorajszy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 66 s. 2  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1060.proza: Hemar Marian: Listy z łóżka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 277 s. 5  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1061.tekst paraliteracki: Hemar Marian: Krzyżówka literacka w układzie Mariana Hemara. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 301 s. 5  szczegóły 
1062.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Englert Juliusz L.: Hemar znany i nieznany. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 88 s. 4-5  szczegóły 
recenzja: "Newsweek" wyróżnia PFK. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 121 [właśc. 122] s. 6 (notka...) szczegóły 
recenzja: Sikorska Ratschka Z.: List do Anny Mieszkowskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 136 s. 5 (podp. Zosia...) szczegóły 
recenzja: Wojciech Woj.: Spacerkiem po stolicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 169 s. 2 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
nawiązanie: Filipowicz Tadeusz: Liść z okładki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 54 [właśc. 55] s. 5 (dot. okładki książki; list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Zette Oda de: Spór o liść. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 60 [właśc. 61] s. 5 (not.; list do red....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1063.artykuł: 100-lecie urodzin Mariana Hemara. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 81 s. 3 (biogr.; z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 82 s. 8  szczegóły 
1064.artykuł: Bogdańska-Anders Renata: Moje wspomnienia o Hemarze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 93 s. 6 (wyw. z artystką i wykonawczynią piosenek Mariana Hemara; rozm. Stefan ...) szczegóły 
1065.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 28 s. 3 (komunikat w sprawie uzyskiwania pozwolenia Polskiego Stowarzyszenia P...) szczegóły 
1066.artykuł: Glazer Teresa: To nie był Hemar!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 122 s. 5 (list do red. nt. przedstawienia "Tu mówi Hemar" w Londynie...) szczegóły 
polemika: Sikorska Ratschka Zofia: Jeszcze się taki nie narodził.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 146 s. 5 (list do red....) szczegóły 
1067.artykuł: Kwaśniewska Ewa: Figowy domek Hemara. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 101 s. 4 (nt. zwiedzania grobu i domu Mariana Hemara w Coldharbour...) szczegóły 
1068.artykuł: Mieszkowska Anna: Inspiracje muzyczne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 81 s. 3 (nt. twórczości w zakresie tekstów piosenek...) szczegóły 
1069.artykuł: Mieszkowska Anna: "Marian Hemar w Warszawie 1924-1939". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 90 [właśc. 91] s. 4 (rec. płyty...) szczegóły 
1070.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Hemar - bard Lwowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 169 s. 4  szczegóły 
nawiązanie: Barańska Barbara: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 199 s. 4  szczegóły 
1071.artykuł: Nicieja Stanisław: Hemar - Bard Lwowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 145 s. 4-5  szczegóły 
1072.artykuł: Poznański Karol: Coldharbour pamięta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 191 s. 8 (nt. zainteresowania mieszkańców Coldharbour, gdzie mieszkał Hemar, jeg...) szczegóły 
1073.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Hemar od podszewki (Oczami teatralnej krawcowej). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 88 s. 4 (wspomn.; z fot....) szczegóły 
1074.artykuł: Zbyszewski Karol: Marian na zwyczajnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 195 s. 5 (wspomn. o M. Hemarze...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1075.kult: "Dziękujemy Ci Mistrzu". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 95 s. 1 (spraw. z obchodów 100. rocznicy urodzin Mariana Hemara pn. "Emigracja ...) szczegóły 
1076.kult: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 101 s. 5 (fotoreportaż z obchodów z okazji 100. rocznicy urodzin pt. "Emigracja ...) szczegóły 
1077.kult: Grygierczyk-Sparham Irena: Tablica Hemara w Warszawie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 250 s. 4 (spraw. z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej i koncertu pt. "...) szczegóły 
1078.kult: Mieszkowska Anna: A do Lwowa daleko - że strach.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 250 s. 4 (m.in. spraw. z uroczystości odsłonięcia tablicy Mariana Hemara w Warsz...) szczegóły 
1079.kult: Wasiak Taylor Regina: Kulturalny maraton (Emigracja Hemarowi). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 101 s. 4 (spraw. z obchodów z okazji 100. rocznicy urodzin pt. "Emigracja Hemaro...) szczegóły 
1080.kult: Wasiak Taylor Regina: Recenzja Migowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 110 s. 4 (omów. spektaklu "Tu mówi Hemar" w reż. Daniela Woźniaka w Londynie z o...) szczegóły 
polemika: Kleszko Wiesława: Zabrakło poezji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 122 s. 5 (list do red....) szczegóły 
polemika: Sikorska Ratschka Zofia: Jeszcze się taki nie narodził.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 146 s. 5 (list do red....) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
1081.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Listy do przyjaciół. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 34 s. 5  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1082.wiersz: Herbert Zbigniew: Album Orwella. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 247 s. 5  szczegóły 
1083.wiersz: Herbert Zbigniew: Album Orwella. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 222 s. 4  szczegóły 
1084.wiersz: Herbert Zbigniew: Album Orwella. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 247 s. 4  szczegóły 
1085.wiersz: Herbert Zbigniew: Bezradność. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 14 s. 6  szczegóły 
1086.wiersz: Herbert Zbigniew: Kwatera Główna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 188 [dod.] s. 2  szczegóły 
1087.wiersz: Herbert Zbigniew: Węgrom. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 19 [z 24 I ] s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1088.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 309 s. 6 (spraw. z wieczoru autorskiego w Paryżu, 10 XI; org. Stowarzyszenie Pol...) szczegóły 
1089.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 9 s. 1 (not. o przyzn. Nagrody Jerozolimy...) szczegóły 
1090.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 248 s. 8 (not. o przyznaniu amerykańskiej Nagrody im. T.S. Eliota...) szczegóły 
1091.artykuł: Poeci o Panu Cogito. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 259 s. 8 (nt. spotkania "Pan Cogito szuka rady" z okazji urodzin Zbigniewa Herbe...) szczegóły 
1092.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ivosse Kazimierz: Epilog burzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 237 s. 5 (omów....) szczegóły 
1093.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woj. Wojciech: Epilog burzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 1 s. 2 (omówienie wystawy; także nt. biografii poety; z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1094.zgon: Dziewańska Bożena: Odszedł Zbigniew Herbert. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 182 s. 2 (zmarł: 28 VII 1998; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1095.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 180 s. 1 (zmarł: VII 1998; not....) szczegóły 
1096.zgon: Kossowska Stefania: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 222 s. 5 (zmarł: 28 VII 1998; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
1097.zgon: Wiśniewski Wojciech: Gorzki patriotyzm. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 197 s. 2 (zmarł: 28 VII 1998; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1098.kult: Breza Paweł: Dni Herberta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 69 [właśc. 70] s. 5 (spraw. z Dni Herberta we Lwowie...) szczegóły 
1099.kult: Dni Herberta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 61 [właśc. 62] s. 1 (zapowiedź Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie...) szczegóły 
1100.kult: THS: Herbert wraca do Lwowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 139 [właśc. 140] s. 5 (spraw. z obchodów Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie, 16-17 III 2002; z ...) szczegóły 
  Herbst Lothar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1101.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 116 s. 1 (nota o pobiciu przez nieznanych sprawców L .Herbsta we Wrocławiu, 7 V ...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
1102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 42 s. 5 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1103.proza: Herling-Grudziński Gustaw: "Cieszyłem się Warszawą, która była wtedy uroczym miastem" (Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1-2)). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 4-5, nr 284 s. 4 (fragm. wspomn.; z notą, podp. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
1104.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Zima w zaświatach (Fragment). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 308/309/310 [właśc. 307/308/309] s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1105.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 10 2 ([spraw. z wiecz. aut., Paryż, 9 XII 1988]...) szczegóły 
1106.artykuł: Herling-Grudziński w Polsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 113 s. 1 (not. o pobycie w Polsce; V 1991...) szczegóły 
  Herman Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1107.wiersz: Herman Agnieszka: Piosenka dla Boga. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 274 s. 3  szczegóły 
  Hertz Paweł
    zgon (alfabet autorów)
1108.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 116 s. 1 (zmarł: V 2001; notka...) szczegóły 
  Hirszfeld Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1109.artykuł: Rolicka J.: Nie wyjaśnione tajemnice "Historii jednego życia". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 250 s. 6 (nt. drugiej części autobiografii "Historia jednego życia", której auto...) szczegóły 
  Hłasko Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1110.artykuł: ah: Marek Hłasko człowiek z gruntu uczciwy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 19 s. 4 (artykuł z okazji 65. urodzin pisarza...) szczegóły 
1111.artykuł: Bodanko Krzysztof: Podróż śladami przeszłości. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 213 s. 4 (nt. wizyty w Polsce Soni Ziemann - wdowy po pisarzu...) szczegóły 
1112.artykuł: Kałuża Jarosław: Marek Hłasko - pisarz polityczny?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 299 s. 6  szczegóły 
  Hradyska Irena
1113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zbyszewski Karol: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 277 s. 3  szczegóły 
  Huntingdon Eugenia
1114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulski Maciej: Pod białym i czerwonym caratem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 250 s. 7  szczegóły 
recenzja: Hradyska Irena: Niewyrównany rachunek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 127 s. 3  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1115.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 272 s. 7 (zmarła: 5 XI 2001; nekrolog...) szczegóły 
1116.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 271 s. 7 (zmarła: 5 XI 2001; nekrolog...) szczegóły 
1117.zgon: Hradyska Irena: Giga. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 298 s. 6 (zmarła: 2001; art. biogr. z okazji zgonu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ilińska-Moseley Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
1118.wiersz: Ilińska Zofia: Strach na wróble. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 291 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1119.artykuł: Halikowska-Smith Teresa: Angielskie sny polskiej poetki w Kornwalii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 188 s. 6 (nt. twórcz. poetki polsko- i anglojęzycznej...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1120.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 265 s. 1 (zmarła: XI 1995...) szczegóły 
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1121.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 41 s. 1 (not. z okazji 15. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Ivosse Kazimierz
1122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ples Józef: Przeminęło, odeszło w milczeniu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 191 s. 4, 6  szczegóły 
1123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Napelska Anna: Życie, woda sącząca się przez żwiry.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 45 [właśc. 46] s. 5  szczegóły 
1124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nepelska Anna: Szczęście tkwi w spełnieniu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 177 s. 4  szczegóły 
  Iwaniuk Wacław
1125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Mistrz z Toronto. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 168 s. 4  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1126.wiersz: Iwaniuk Wacław: Adam i Ewa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 25 s. 5  szczegóły 
1127.wiersz: Iwaniuk Wacław: Dusze na dorobku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 224 s. 5  szczegóły 
1128.wiersz: Iwaniuk Wacław: Dziś mogę o tym mówić. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 168 s. 5  szczegóły 
1129.wiersz: Iwaniuk Wacław: Elegia emigracyjna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 64 s. 5  szczegóły 
1130.wiersz: Iwaniuk Wacław: Emigrant. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 49 s. 5  szczegóły 
1131.wiersz: Iwaniuk Wacław: Ja wybrałem miejsce na ziemi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 168 s. 5  szczegóły 
1132.wiersz: Iwaniuk Wacław: Nie plamiąc się brudnym słowem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 25 s. 5  szczegóły 
1133.wiersz: Iwaniuk Wacław: Pamięci poległym kolegom z 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 171 s. 4  szczegóły 
1134.wiersz: Iwaniuk Wacław: Piszę. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 13 s. 4  szczegóły 
1135.wiersz: Iwaniuk Wacław: Podróż do Sanktuarium w Aylesford. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 250 s. 5  szczegóły 
1136.wiersz: Iwaniuk Wacław: Powrót do Londynu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 250 s. 5  szczegóły 
1137.wiersz: Iwaniuk Wacław: Rodzinne kłopoty. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 142 s. 5  szczegóły 
1138.wiersz: Iwaniuk Wacław: Tak jak ludzie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 25 s. 5  szczegóły 
1139.wiersz: Iwaniuk Wacław: Wiersz dla strzelca K. z Brygady Podhalańskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 142 s. 5  szczegóły 
1140.wiersz: Iwaniuk Wacław: Wyskrobek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 168 s. 5  szczegóły 
1141.wiersz: Iwaniuk Wacław: Życiorys. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 15 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1142.proza: Iwaniuk Wacław: Miranda. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 90 s. 5, nr 120 s. 4  szczegóły 
1143.proza: Iwaniuk Wacław: Podróż do Europy [fragm. ks.:] Miłosz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 45 s. 5  szczegóły 
1144.proza: Iwaniuk Wacław: Warszawa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 303 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1145.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 116 s. 4 (inf. o wydaniu poświęconego Wacławowi Iwaniukowi numeru czasopisma ...) szczegóły 
1146.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Lebiodka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 172 s. 4  szczegóły 
1147.artykuł: S.K.: 80-lecie Wacława Iwaniuka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 117 s. 4 (nt. uroczystego wieczoru zorganizowanego w Toronto z okazji 80. urodzi...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1148.zgon: ah: Odszedł poeta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 13 s. 4 (zmarł: 5 I 2001; art. biogr. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
1149.zgon: Zmarł Wacław Iwaniuk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 8 s. 8 (zmarł: 2001; not....) szczegóły 
  Iwanowski Jerzy
1150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skinder Suchcitz Teresa: "Czasy mojego życia". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 44 [właśc. 45] s. 5  szczegóły 
  Iwańska Alicja
1151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Bohaterki Iwańskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 146 s. 6  szczegóły 
1152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Krajobraz z Alicją. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 308 s. 3  szczegóły 
1153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Udana trzynastka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 220 s. 6  szczegóły 
1154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Śladami Iwańskiej i Jean Marie Guyau. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 57 s. 6  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1155.wiersz: Iwańska Alicja: Święta Ryto. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 98 s. 6  szczegóły 
1156.wiersz: Iwańska Alicja: Wojna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 274 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1157.proza: Iwańska Alicja: Właśnie tu! Rzecz o dziewiętnastowiecznym Jean Marie Guyau i dwudziestowiecznej sobie samej [fragm.]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 300 s. 5  szczegóły 
1158.proza: Iwańska Alicja: Właśnie tu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 277 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1159.artykuł: Bobka Lesław: Wieczór autorski Alicji Iwańskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 274 s. 4 (nt. wieczoru zorganizowanego 5 XI 1996 w Londynie...) szczegóły 
1160.artykuł: Fabian Ailsa: Polski inteligent rzucony w świat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 5 s. 5 (z fot....) szczegóły 
1161.artykuł: T.: Spotkanie z Alicją Iwańska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 80 s. 6 (nt. spotkania autorskiego w POSK-u w Londynie 29 III 1993 r....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1162.zgon: AN: Nie zdemobilizowana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 48 s. 6 (zmarła: 26 IX 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1163.zgon: Bobka Lesław: Cześć Ciotka!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 253 s. 7 (zmarła: 26 IX 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
nawiązanie: Englert Juliusz L.: Cześć Ciotka!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 265 s. 6  szczegóły 
1164.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 264 z 4 XI s. 7 (zmarła: 26 IX 1996; inf. o mszy św....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1165.kult: Bobka Lesław: W pierwszą rocznicę śmierci Alicji Iwańskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 243 s. 5  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
1166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muszkowski Krzysztof: Skrytka redaktora. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 120 s. 4  szczegóły 
1167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rowiński Krzysztof: O nas w świecie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 241 s. 3 (nota rec....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1168.artykuł: Iwaszkiewicz Jarosław: Worek Judaszów czy mistrz kompromisu?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 142 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłoński Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1169.wiersz: Jabłoński Aleksander: Zaduszki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 262 s. 2  szczegóły 
1170.wiersz: Jabłoński Aleksander: Zaduszki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 262 s. 3  szczegóły 
  Jachowicz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1171.wiersz: Jachowicz Stanisław: Chory kotek = Poor pussy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 280 s. 5 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Jagielski Krzysztof
1172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Czy warto było zostać bohaterem.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 169 s. 5  szczegóły 
1173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska M.: Narodziny legendy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 236 s. 6  szczegóły 
  Jagodziński Zdzisław
1174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JarK: Niesforny i niepokorny.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 205 s. 4 (spraw. z wieczoru promocyjnego książki; Londyn, 22 VIII 2001; z fot....) szczegóły 
recenzja: Sikorska-Ratschka Zofia: "Fraszki niesforne, Fraszki niepokorne". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 212 s. 5 (list do red....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1175.artykuł: Englert Juliusz L.: Było, minęło.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 54 [właśc. 55] s. 4 (nota z okazji 1. rocznicy śmierci; z portr....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1176.zgon: Danilewicz-Zielińska Maria: Wspomnienie o Zdzisławie Jagodzińskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 86 s. 4 (zmarł: 2001...) szczegóły 
1177.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 76 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1178.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 83 s. 7 (zmarł: 2001; not....) szczegóły 
1179.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 75 s. 8 (zmarł: 5 III 2001; 2 nekrologi...) szczegóły 
1180.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 74 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; 2 nekrologi...) szczegóły 
1181.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 73 s. 7 (zmarł: 2001; not....) szczegóły 
1182.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 71 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; 3 nekrologi...) szczegóły 
1183.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 70 s. 8 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1184.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 69 s. 8 (zmarł: 2001; nekrolog...) szczegóły 
1185.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 69 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1186.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 68 s. 8 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1187.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 67 s. 8 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1188.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 65 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1189.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 64 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1190.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 63 s. 8 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1191.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 63 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; 3 nekrologi...) szczegóły 
1192.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 62 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; 2 nekrologi...) szczegóły 
1193.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 61 s. 7 (zmarł: 5 III 2001; 2 nekrologi...) szczegóły 
1194.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 59 s. 8 (zmarł: 5 III 2001; nekrolog...) szczegóły 
1195.zgon: Maresch Eugenia: Szef Biblioteki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 73 s. 5 (zmarł: 2001; wspomn. pośm.; z fot....) szczegóły 
1196.zgon: Mieczkowski Zbigniew: Śp. dr Zdzisław Jagodziński (1927-2001). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 68 s. 5 (zmarł: 2001; wspomn. pośm.; z fot....) szczegóły 
sprostowanie: Mieczkowski Z.: Sprostowanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 74 s. 5 (list do red....) szczegóły 
1197.zgon: Zmarł dr Jagodziński. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 57 s. 1 (zmarł: 2001; not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1198.kult: Rowiński Krzysztof: Uczczenie pamięci Zdzisława Jagodzińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 73 [właśc. 74] s. 5 (spraw. z wieczoru pośw. uczczeniu pamięci Zdzisława Jagodzińskiego w p...) szczegóły 
nawiązanie: Stachowski Tadeusz: Dr Zdzisław Jagodziński. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 86 [właśc. 87] s. 5 (list do red....) szczegóły 
  Jakubowska-Czepulonis Irena
    zgon (alfabet autorów)
1199.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 249 s. 8 (zmarła: 11 X 1991...) szczegóły 
  Janczarski Jacek
    zgon (alfabet autorów)
1200.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 29 s. 1 (zmarł: 2000; not....) szczegóły 
  Janda Krystyna
1201.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Spontaniczność i pracowitość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 8 s. 6  szczegóły 
  Janicki Andrzej
1202.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Żołnierz i kapłan. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 96 s. 6  szczegóły 
  Janicki Jerzy
1203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: "Czkawka" Jerzego Janickiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 65 s. 5  szczegóły 
  Jankowicz Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1204.artykuł: Ivosse Kazimierz: "Polski" Petrarka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 223 s. 6 (o twórczości translatorskiej Stefana Jankowicza; szerzej o tłumaczeniu...) szczegóły 
  Jankowski Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
1205.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 57 [właśc. 58] s. 8 (zmarł: 5 III 2002; nekrolog...) szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
    proza (alfabet tytułów)
1206.proza: Janta-Połczyński Aleksander: Kupa pamięci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 115 s. 5  szczegóły 
  Jarniewicz Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1207.artykuł: Spotkania z Jarniewiczem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 247 s. 1 (not. o spotkaniach z tłumaczem i poetą w Wlk. Brytanii, X 2002...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1208.wywiad: Faber Mira: Język tworzy rzeczywistość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 2 (z fot....) szczegóły 
  Jarzębowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1209.wiersz: Jarzębowski Józef: Czołgi - kołysanka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 105 s. 4 (piosenka...) szczegóły 
1210.wiersz: Jarzębowski Józef: "Ty i ja". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 83 [właśc. 84] s. 6  szczegóły 
1211.wiersz: Jarzębowski Józef: Ty i ja. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 269 s. 2  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1212.kult: Głodowska Teodozja Z.: Uroczystości o. Józefa Jarzębowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 248 s. 7 (spraw. z uroczystości w 25. rocznicę śmierci, Fawley Court, 24 IX 1989...) szczegóły 
  Jasienica Paweł
1213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kin Julita: Pamiętnik Pawła Jasienicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 219 s. 3  szczegóły 
  Jasiński Zbigniew
1214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muszkowski Krzysztof: Zbigniew Jasiński 1908-1984. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 72 s. 5  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
1215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blum Aleksander: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 149 s. 6 (dot. odcinków drukowanych w 1989...) szczegóły 
  Jeleński Konstanty Aleksander
1216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 25 s. 1 (not....) szczegóły 
  Jeśman Czesław
1217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czesława Jeśmana "Listy z Ameryki". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 308 s. 5 (dot. wydania z 1968 r....) szczegóły 
  Jezierzański Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1218.wiersz: Jezierzański Jacek: W Brzegu Opolskim nad Odrą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 94 s. 6  szczegóły 
  Jeżewski Krzysztof Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1219.artykuł: Bogusławski Andrzej: Magia poezji Krzysztofa Jeżewskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 32 s. 5  szczegóły 
  Jeż Teodor Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1220.artykuł: Kozarynowa Zofia: Jeż. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 103-107, 109, 111-119, 121-125  szczegóły 
sprostowanie: Bóbr-Tylingo Stanisław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 143 s. 2  szczegóły 
nawiązanie: Kolator Alfred: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 147 s. 6  szczegóły 
  Jędrzejewicz Wacław
1221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lachowicz Teofil: Ostatnia książka prof. Wacława Jędrzejewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 46 s. 2  szczegóły 
  Jonkajtys Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
1222.wiersz: Jonkajtys Marian: Poległym i pomordowanym na Wschodzie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 14 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1223.artykuł: Sklepowicz E.: Nie mam przebaczenia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 96 s. 5 (refleksje po występie Mariana Jonkajtisa w Londynie na wieczorze autor...) szczegóły 
  Jurgielewiczowa Irena
    zgon (alfabet autorów)
1224.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 126 s. 1 (zmarła: 2003; nekrolog...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kabata Zbigniew
1225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Pasja morza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 41 s. 4  szczegóły 
  Kaczmarska Alina
    wiersze (alfabet tytułów)
1226.wiersz: Kaczmarska Alina: Nowy Rok. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 310 s. 4  szczegóły 
1227.wiersz: Kaczmarska Alina: Szkoda czasu i atłasu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 63 s. 2  szczegóły 
1228.wiersz: Kaczmarska Alina: Zmartwychwstanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 88 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1229.proza: Kaczmarska Alina: Wielkanocna wyprawa po skarby. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 92 s. 4-5  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1230.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 250 s. 7 (zmarła: 12 X 1992...) szczegóły 
  Kaczmarski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1231.artykuł: Menhard A.: Jacek Kaczmarski w Krakowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 145 s. 6 (nt. występów w Krakowie po dziewięciu latach nieobecności w Polsce...) szczegóły 
1232.artykuł: Pomoc dla Jacka Kaczmarskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 90 [właśc. 91] s. 5 (not....) szczegóły 
  Kaltenbergh Lew
    zgon (alfabet autorów)
1233.zgon: Roy T.S.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 82 s. 6 (zmarł: III 1989...) szczegóły 
  Kamieńska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1234.wiersz: Kamieńska Anna: Przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 269 s. 2 (z not. o wierszu podpisaną J. Leo...) szczegóły 
1235.wiersz: Kamieńska Anna: Rzeczy ostatnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 261 s. 2  szczegóły 
  Kamiński Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1236.artykuł: Pietrykowski Olgierd: Aleksander Kamiński. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 87 s. 5 (z okazji 6. rocznicy śmierci Aleksandra Kamińskiego...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1237.kult: Rok Sikorskiego Kamińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 11 s. 1 (not. o ustanowieniu przez sejm roku 2003 Rokiem Aleksandra Kamińskiego...) szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1238.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 204 s. 6  szczegóły 
  Kapica Józef
    zgon (alfabet autorów)
1239.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 152 [właśc. 153] s. 7 (zmarł: 22 VI 2002; nekrolog...) szczegóły 
1240.zgon: Kuczyński Mieczysław: Zmarł kpt. Józef Kapica. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 161 [właśc. 162] s. 6 (zmarł: 22 VI 2002; wspomn. pośm.; z fot....) szczegóły 
1241.zgon: Zmarł kpt. Józef Kapica. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 151 [właśc. 152] s. 1 (zmarł: 2002; not....) szczegóły 
  Kaplar Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1242.artykuł: Chojna Anna: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 79 s. 7 (spraw. z wieczoru autorskiego w Paryżu...) szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
1243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (pap): Kapuścińki o Kapuścińskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 237 s. 5  szczegóły 
1244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Januszewska-Skreiberg Janina: Polskie książki w norweskiej oprawie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 202 s. 4 (nota...) szczegóły 
1245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Getman Michał: Jaka jesteś Afryko?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 283 s. 4  szczegóły 
1246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 42 s. 5 (nota...) szczegóły 
1247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nicieja Stanisław Sławomir: Imperium. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 142 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1248.artykuł: "Bardzo zobowiązująca nagroda". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 109 s. 4 (nota o przyznaniu Ryszardowi Kapuścińskiemu Literackiej Nagrody Księci...) szczegóły 
1249.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 55 s. 1 (not. z okazji 65. urodzin...) szczegóły 
1250.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 69 s. 1 (not. o przyznaniu Nagrody Porozumienia Europejskiego Związku Niemiecki...) szczegóły 
1251.artykuł: Gronkiewicz Iwona: Król reportażu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 183 s. 5 (art. w związku z ukazaniem się na brytyjskim rynku wydawniczym zbioru ...) szczegóły 
nawiązanie: I.O.: Druga strona medalu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 189 s. 5  szczegóły 
1252.artykuł: Kapuściński doktorem honoris causa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 97 [właśc. 98] s. 3 (nota o odebraniu przez pisarza doktoratu honoris causa Uniwersytetu im...) szczegóły 
1253.artykuł: Kapuściński o polskiej kulturze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 19 s. 1 (sprawozdanie z wręczenia pisarzowi włoskiej nagrody Grinzane Cavour w ...) szczegóły 
1254.artykuł: k.h.: Najczęściej tłumaczony polski pisarz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 63 [właśc. 64] s. 4 (sylwetka...) szczegóły 
1255.artykuł: M. Piecz.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 30 s. 3 (o programie "Arena" poświęconym Ryszardowi Kapuścińskiemu wyemitowanym...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1256.wywiad: Ostrowski Marek: Zachód nie zna Rosji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 259 s. 2  szczegóły 
1257.wywiad: Wiśniewski Wojciech: Być dla siebie surowym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 192 s. 6  szczegóły 
1258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: j.d.: "Heban" - najlepszy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 33 s. 5 (nota o uznaniu przez francuskie pismo literackie Lire za najlep...) szczegóły 
  Karpiński Jakub
1259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 232 s. 7  szczegóły 
  Karren-Zagórska Tamara
    wiersze (alfabet tytułów)
1260.wiersz: Karren Tamara: Co było potem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 195 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1261.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 94 s. 15 (zmarła: 12 IV 1997; nekrolog...) szczegóły 
1262.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 90 s. 1 (zmarła: 12 IV 1997; not....) szczegóły 
1263.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 91 s. 7 (zmarła: 12 IV 1997; nekrolog...) szczegóły 
1264.zgon: Pospieszalski Antoni: Tamara Karren-Zagórska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 103 s. 5 (zmarła: 12 IV 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Karski Jan
    kult (alfabet autorów)
1265.kult: Pomnik prof. Karskiego w USA. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 219 s. 1 (nota spraw. z uroczystości odsłonięcia pomnika w Waszyngtonie; z fot. ...) szczegóły 
  Kąkolewski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1266.wiersz: Kąkolewski Krzysztof: Uczucie spóźnienia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 2 s. 4  szczegóły 
  Kern Ludwik Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1267.wiersz: Kern Ludwik Jerzy: Deser. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 45 s. 5  szczegóły 
1268.wiersz: Kern Ludwik Jerzy: Fakir. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 45 s. 5  szczegóły 
  Kędracka Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1269.wiersz: Kędracka Małgorzata: Pisanki kolorowe. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 86 s. 5  szczegóły 
1270.wiersz: Kędracka Małgorzata: Pisanki kolorowe. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 105 s. 5  szczegóły 
  Kępiński Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
1271.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 69 s. 9 (zmarł: 14 III 2003; nekrolog...) szczegóły 
  Kiczma Janusz
    proza (alfabet tytułów)
1272.proza: Kiczma Janusz: Wagary. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 91 [właśc. 92] s. 4  szczegóły 
  Kielanowski Leopold
1273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikorska Ratschka Zofia: Na tropach legendy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 127 s. 7  szczegóły 
  Kierkło Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1274.wiersz: Kierkło Mieczysław: Niech spływa łza po twarzy... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 93 s. 2  szczegóły 
  Kiersnowski Ryszard
1275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Niezagojona rana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 79 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1276.wiersz: Kiersnowski Ryszard: Testament poległych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 163 s. 3  szczegóły 
  Kijowski Andrzej
1277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Godność i wierność. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 93 s. 7  szczegóły 
  Kisielewski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1278.wiersz: Kisielewski Józef: Żołnierska tułaczka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 254 [dod.] s. 4 (z not....) szczegóły 
  Kisielewski Stefan
1279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kin Julita: Dziennik Stefana Kisielewskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 53 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1280.artykuł: Bogusławski Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 308 s. 2 (spraw. ze spotkania autorskiego w Centre du Dialogue w Paryżu...) szczegóły 
  Kobyliński Szymon
    zgon (alfabet autorów)
1281.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 91 [właśc. 92] s. 1 (zmarł: IV 2002; not....) szczegóły 
  Kochanowski Jan
1282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: EP: Odnalezienie "Trenów". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 25 s. 4 (dot. egzemplarza pierwodruku "Trenów"...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1283.kult: Chróściel Piotr: Gdy czarnoleskie szumią lipy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 275 s. 5 (o Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie...) szczegóły 
1284.kult: Rok Kochanowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 57 s. 4 (nt. projektu ogłoszenia roku 2004 Rokiem Kochanowskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Wolska Alina: Rok Kochanowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 74 s. 5  szczegóły 
  Kociejowski Marius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1285.artykuł: Rowiński Krzysztof: Warto posłuchać. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 106 s. 4 (zapowiedź wieczoru Mariusa Kociejowskiego i Christophera Middletona w ...) szczegóły 
  Koerner Marek
    zgon (alfabet autorów)
1286.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 76 s. 7 (zmarł: 19 III 1994...) szczegóły 
  Kofta Jonasz
1287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: "Ogrody" Jonasza Kofty. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 92 s. 4  szczegóły 
  Kokczyńska Ewa
1288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Świat, który już nie istnieje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 305 s. 4  szczegóły 
  Kolator Alfred
    proza (alfabet tytułów)
1289.proza: Kolator Alfred: Wspomnienia z bitwy o Monte Cassino (1-5). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 136, 137, 139-141  szczegóły 
  Kolberg Oskar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1290.artykuł: Biegańska K.: Oskar Kolberg i jego dzieło. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 208 s. 6  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1291.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 19 [z 27 I] s. 1 (not. o przyznaniu włoskiej nagrody "Nonino" 1997 "dla mistrza naszych ...) szczegóły 
1292.artykuł: Garapich Michał P.: 75. urodziny Leszka Kołakowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 261 s. 3 (z fot....) szczegóły 
  Kołtun Krzysztof
1293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hebda J.R.: Misterium z Wołynia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 293 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1294.proza: Kołtun Krzysztof: Krzyż. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 75 [właśc. 76] s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1295.artykuł: Kryska-Karski Tadeusz: Oiewca ziem zza Buga. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 106 s. 6  szczegóły 
  Konarski Feliks
    wiersze (alfabet tytułów)
1296.wiersz: [Konarski Feliks] (Ref-Ren): Na śmierć Generała Andersa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 113 s. 3  szczegóły 
1297.wiersz: Konarski Feliks: Panu Leopoldowi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 69 s. 2  szczegóły 
1298.wiersz: Konarski Feliks: W rocznicę... (Pamięci prezydenta Kazimierza Sabbata). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 171 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1299.artykuł: Anders Irena: Migawki wspomnień o Ref-Renie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 74 s. 8  szczegóły 
1300.artykuł: Czarnecki Kamil B.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 213 s. 4  szczegóły 
1301.artykuł: Drue Maria: Ref-Ren, jakiego znałam. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 252 s. 6  szczegóły 
1302.artykuł: Englert Juliusz L.: Kto pamięta Ref-Rena. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 71 s. 6  szczegóły 
1303.artykuł: Karren Tamara: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 187 s. 6 (rec. recitalu F. Konarskiego "Rozmowy z Niną czyli Emigraszki", Londyn...) szczegóły 
1304.artykuł: Stepan Ewa: Ref-Ren z Warszawy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily nr 14 s. 6 (nt. prezentacji utworów Konarskiego przez artystów warszawskich...) szczegóły 
1305.artykuł: Witek Anna: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 136 s. 6  szczegóły 
1306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mierzejewski Wojciech: Sercem pisane. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 238 s. 5 (list do redakcji...) szczegóły 
1307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Po wystawie o Ref-Renie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 116 s. 6 (omówienie...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1308.wywiad: Grajda Wiesław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 208 s. 4  szczegóły 
1309.wywiad: Ujazdowska Tesa: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 284 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1310.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 222 s. 1 (zmarł: 12 IX 1991...) szczegóły 
1311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Halski Czesław: Czerwone maki na Monte Cassino. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 101 s. 2, nr 102 s. 3  szczegóły 
artykuł: Sadowski W.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 235 s. 3 (nota...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1312.kult: Bobka Lesław: Warszawska rewia Ref-Rena. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 267 s. 6-7 (nt. koncertu piosenek Feliksa Konarskiego zorg. w Warszawie...) szczegóły 
1313.kult: Delmar Irena: Tablica ku czci Feliksa Konarskiego Ref-Rena. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 229 s. 8 (nt. odsłonięcia tablicy pamiątkowej, Londyn, 28 IX 2003, z biogr., z f...) szczegóły 
1314.kult: Mierzejewski Wojciech: Sercem pisane. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 238 s. 5 (m.in. nt. odsłonięcia tablicy poświęconej Feliksowi Konarskiemu w "Ogn...) szczegóły 
1315.kult: Pamięci Ref-Rena. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 232 s. 1 (nt. odsłonięcia tablicy pamiątkowej, Londyn, 28 IX 2003, nota, fot....) szczegóły 
  Konopiński Lech
    wiersze (alfabet tytułów)
1316.wiersz: Konopiński Lech: Chrabąszcz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 5  szczegóły 
1317.wiersz: Konopiński Lech: Pająk. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 5  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1318.wiersz: Konopnicka Maria: Jesienią. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 230 s. 5  szczegóły 
1319.wiersz: Konopnicka Maria: Jesienią. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 280 s. 5  szczegóły 
1320.wiersz: Konopnicka Maria: Stefek Burczymucha. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 62 s. 5  szczegóły 
1321.wiersz: Konopnicka Maria: Zmarzlak. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 307 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1322.artykuł: k.h.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 51 s. 5 (art. biogr....) szczegóły 
1323.artykuł: Maczulonis Kalińczek Alicja: Maria Konopnicka (W 150. rocznicę urodzin). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 200 s. 6  szczegóły 
1324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Toporowski Wiesław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 167 s. 7  szczegóły 
artykuł: Toporowski Wiesław: Maria Konopnicka i "Rota". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 120 s. 4  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1325.kult: Grocholewska Irena: "Mini" Festiwal Poezji Marii Konopnickiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 174 [właśc. 175] s. 6 (spraw. z festiwalu w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. gen. Wł. Sikors...) szczegóły 
1326.kult: Smogorzewska Janina: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 200 s. 3 (nt. działalności Towarzystwa im. M. Konopnickiej w Warszawie...) szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
1327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Nowa apokalipsa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 43 s. 7  szczegóły 
1328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Zorza gasnąca?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 94 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1329.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 154 s. 6-7 (nt. pobytu T. Konwickiego w Szwecji, V-VI 1989...) szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1330.artykuł: Niemcy chcą Kopernika. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 208 s. 8 (nota o wytypowaniu Mikołaja Kopernika do plebiscytu "Nasi Najwięksi" z...) szczegóły 
1331.artykuł: W skrócie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 278 s. 1 (m.in. not. nt. prezentacji rękopisów Mikołaja Kopernika w Muzeum Warmi...) szczegóły 
  Korboński Stefan
1332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lechoń Jan: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 147 s. 5 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1333.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 98 s. 1 (zmarł: 23 IV 1989...) szczegóły 
1334.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 100 s. 8 (zmarł: 23 IV 1989...) szczegóły 
1335.zgon: Pomian Andrzej: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 105 s. 2  szczegóły 
  Korczak Janusz
1336.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Kowalewska Regina: Janusz Korczak i teatr emigracyjny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 122 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1337.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Korczak, którego nie należy przegapić. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 229 s. 4 (rec. angielskiego musicalu Nicka Stimsona i Chrisa Williamsa "Korczak"...) szczegóły 
1338.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Śpiewany Korczak. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 252 s. 4 (rec. spektaklu muzycznego pt. "Korczak" przygotowanego przez The Young...) szczegóły 
1339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: AO: Korczak i dzieci getta w fotografii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 148 s. 5 (nota o wystawie...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1340.kult: Korczak i jego dzieci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 152 [właśc. 153] s. 5 (not. o ogłoszeniu międzynarodowego konkursu na projekt pomnika Janusza...) szczegóły 
1341.kult: Okońska Agnieszka: Brąz zamiast plastiku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 167 [właśc. 168] s. 4 (dot. odnowienia pomnika Janusza Korczaka i jego podopiecznych na Cment...) szczegóły 
1342.kult: Okońska Agnieszka: Korczak w centrum Warszawy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 208 s. 4 (nt. międzynarodowego konkursu na projekt Pomnika Starego Doktora w cen...) szczegóły 
1343.kult: Okońska Agnieszka: W strugach deszczu (Odsłonięcie Pomnika Janusza Korczaka i Dzieci). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 207 s. 4 (spraw. z uroczystości odsłonięcia pomnika na Cmentarzu Żydowskim w War...) szczegóły 
1344.kult: Pomnik Starego Doktora. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 189 s. 1 (nota o uroczystości odsłonięcia pomnika na Cmentarzu Żydowskim w Warsz...) szczegóły 
  Korfanty Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1345.artykuł: Modelski Teofil: Wojciech Korfanty - mąż stanu (W 80 rocznicę trzeciego powstania śląskiego). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 107 s. 4 (z fot....) szczegóły 
  Korzeniewski Bohdan
1346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieszkowska Anna: Bohdana Korzeniewskiego "Książki i ludzie". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 157 s. 3  szczegóły 
  Kossak Zofia
1347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 10 s. 5 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1348.proza: Kossak Zofia: Pamiętne Jasełka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 310 s. 3  szczegóły 
  Kossowska Danuta
    zgon (alfabet autorów)
1349.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 122 s. 1 (zmarła: 4 IV 1988...) szczegóły 
1350.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 171 s. 8 (zmarła: 4 IV 1988...) szczegóły 
1351.zgon: Kozarynowa Zofia: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 142 s. 3 (zmarła: 4 IV 1988...) szczegóły 
  Kossowska Stefania
1352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Londyn nie tylko polski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 290 s. 6  szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Stefania Kossowska mieszka w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 46 s. 3  szczegóły 
1353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pruszyński Mieczysław: Pamięć o Ksawerym Pruszyńskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 46 s. 5 (uwagi nt. wspominanego przez autorkę Ksawerego Pruszyńskiego...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1354.proza: Kossowska Stefania: Rudy kot. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 279 s. 5  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1355.tekst paraliteracki: Kossowska Stefania: Jaki znak twój? - Orzeł Biały. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 163 s. 6-7 (nt. emigracyjnego czasopisma "Orzeł Biały"...) szczegóły 
1356.tekst paraliteracki: Kossowska Stefania: Nie czas na ten powrót. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 196 s. 5  szczegóły 
1357.tekst paraliteracki: Kossowska Stefania: O czytaniu i nieczytaniu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 15 s. 4  szczegóły 
1358.tekst paraliteracki: Kossowska Stefania: Paderewski w Anglii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 198 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1359.artykuł: Goll Edmund: Mistrzyni pióra, narracji znakomitość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 101 s. 5  szczegóły 
1360.artykuł: Lewandowski Wacław: Big Ben. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 227 s. 6 (o felietonistyce S. Kossowskiej...) szczegóły 
nawiązanie: Lesiszowa Wanda: Pani Stefa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 234 s. 5 (list do redakcji...) szczegóły 
1361.artykuł: Lisowski K.: Pani Stefa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 288 s. 4 (nota...) szczegóły 
1362.artykuł: Redakcja: Świadkowie emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 279 s. 4 (prośba do czytelników o nadsyłanie informacji, które pozwoliłyby uzupe...) szczegóły 
1363.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 227 s. 5-6 (wybór dedykacji dla S. Kossowskiej, z koment....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1364.zgon: Borkowski Andrzej Maria: Była jak Mama.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 227 s. 5 (zmarła: 15 IX 2003; wspomn. pośm....) szczegóły 
1365.zgon: Drzewucki Janusz: Całe życie czytania. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 227 s. 4 (zmarła: 15 IX 2003; wspomn. pośm., z fot....) szczegóły 
1366.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 239 s. 10 (zmarła: 15 IX 2003; nekrolog...) szczegóły 
1367.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 225 s. 1 (zmarła: 15 IX 2003; nota, z fot....) szczegóły 
1368.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 225-229 (zmarła: 15 IX 2003; nekrolog...) szczegóły 
1369.zgon: Habielski Rafał: Pani Stefa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 227 s. 5 (zmarła: 15 IX 2003; wspomn. pośm., z fot....) szczegóły 
1370.zgon: Koźmiński Jarosław: Pani Stefa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 222 (z 17 IX) s. 3 (zmarła: 15 IX 2003; wspomn. pośm., z fot....) szczegóły 
1371.zgon: Muszkowski Krzysztof: Republika literacka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 227 s. 4 (zmarła: 15 IX 2003; wspomn. pośm., z fot....) szczegóły 
1372.zgon: Sikorska Ratschka Zofia: Stefanii Kossowskiej w podzięce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 249 s. 6 (zmarła: 15 IX 2003; wspomnienie...) szczegóły 
1373.zgon: Zmarła Stefania Kossowska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 221 s. 1 (zmarła: 15 IX 2003; nota, z fot....) szczegóły 
1374.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Raymond S.A.: Rudy kot. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 292 s. 5 (list do redakcji...) szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1375.wiersz: Kotarbiński Tadeusz: Epigramy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 204 s. 4  szczegóły 
  Kot Stanisław
1376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Mąż stanu, polityk, historyk kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 179 s. 4 (z fot....) szczegóły 
polemika: Leitgeber Witold: Profesor Stanisław Kot. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 5 (list do red....) szczegóły 
  Kott Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1377.wiersz: Kott Jan: Katalog albo rodzina kata (naśladowanie z Janusza Minkiewicza). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 95 s. 4-5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1378.proza: Kott Jan: Bajka o św. Mikołaju. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 300 s. 4  szczegóły 
1379.proza: Kott Jan: Bardzo ludzka gorylica. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 13 s. 4  szczegóły 
1380.proza: Kott Jan: Macierzyństwo. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 13 s. 4  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1381.tekst paraliteracki: Kott Jan: Kamienny Potok [fragm.:] Dziwne obyczaje zwierząt. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 67 [właśc. 68] s. 5  szczegóły 
1382.tekst paraliteracki: Kott Jan: Lidia i Julia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 15 s. 3  szczegóły 
1383.tekst paraliteracki: Kott Jan: Moja kotka i delfiny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 195 s. 4 (z fot....) szczegóły 
1384.tekst paraliteracki: Kott Jan: Pamięć. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 249 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1385.artykuł: Kossowska Stefania: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 200 s. 4 (nota nt. archiwum Jana Kotta w Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyt...) szczegóły 
1386.artykuł: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 67 [właśc. 68] s. 4-5 (nt. współpracy Jana Kotta z londyńskimi Wiadomościami w latach ...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1387.zgon: Breza Paweł: Między Szekspirem a Marksem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 19 s. 5 (zmarł: 22 XII 2001; art. biogr.; z fot....) szczegóły 
1388.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 308 s. 1 (zmarł: XII 2001; notka...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1389.korespondencja: Muszkowski Krzysztof: List do Janka Kotta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 147 s. 5 (1 list b.d....) szczegóły 
  Kowalewska Liliana
    proza (alfabet tytułów)
1390.proza: Kowalewska Liliana: Bajka o Złocistej Dolinie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 307 s. 11  szczegóły 
  Kowalewski Janusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1391.tekst paraliteracki: Kowalewski Janusz: Czas skończyć z tym "radzieckim" wrzodem! List otwarty do L.J. Kerna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 268 s. 6 (nt. słowa "radziecki"...) szczegóły 
1392.tekst paraliteracki: Kowalewski Janusz: Jak powtarza się historia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 250 s. 2  szczegóły 
1393.tekst paraliteracki: Kowalewski Janusz: "Niech żywi nie tracą nadziei". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 179 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Kantecki L.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 189 s. 6  szczegóły 
1394.tekst paraliteracki: Kowalewski Janusz: Reżym wyciąga łapy po nasz dorobek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 159 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Bach Józef: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 165 s. 3  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1395.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 7 s. 1  szczegóły 
  Kowalewski Józef Szczepan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1396.artykuł: Leszczyńska Krystyna: Polski orientalista. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 193 s. 5  szczegóły 
  Kozarynowa Zofia
    proza (alfabet tytułów)
1397.proza: Kozarynowa Zofia: Ambicje i kariery. Opowiadanie bez pointy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 129 s. 3  szczegóły 
1398.proza: Kozarynowa Zofia: Echo. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 171 s. 4  szczegóły 
1399.proza: Kozarynowa Zofia: Francuskie skandale. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 256, 257, 259-263, 265-269 (o Janie Jakubie Rousseau...) szczegóły 
1400.proza: Kozarynowa Zofia: Jeż. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 117 s. 6  szczegóły 
1401.proza: Kozarynowa Zofia: Kariera. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 144 s. 4-5  szczegóły 
1402.proza: Kozarynowa Zofia: Po ciemku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 247 s. 4-5  szczegóły 
1403.proza: Kozarynowa Zofia: Po ciemku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 247 s. 4-5  szczegóły 
1404.proza: Kozarynowa Zofia: Przypowieść o polskim szczęściarzu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 16 s. 5  szczegóły 
1405.proza: Kozarynowa Zofia: Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska [fragm.:] Przyjęcia w większych domach warszawskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 41 s. 5  szczegóły 
1406.proza: Kozarynowa Zofia: Syn plantatora pomarańcz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 42 s. 3  szczegóły 
1407.proza: Kozarynowa Zofia: Wczesne powołanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 133 s. 3  szczegóły 
1408.proza: Kozarynowa Zofia: Wieczory w Medyce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 273 s. 4  szczegóły 
1409.proza: Kozarynowa Zofia: Włoskie gwiazdki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 305 s. 6  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1410.tekst paraliteracki: Kozarynowa Zofia: O zamorskich gadach i owadach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 93 s. 5  szczegóły 
1411.tekst paraliteracki: Kozarynowa Zofia: Skandal sprzed lat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 179 s. 3, 7  szczegóły 
1412.tekst paraliteracki: Kozarynowa Zofia: Superinformator. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 206 s. 7  szczegóły 
1413.tekst paraliteracki: Kozarynowa Zofia: Walka o szkołę. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 116 s. 3  szczegóły 
1414.tekst paraliteracki: Kozarynowa Zofia: Warszawa 1944. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 224 s. 5  szczegóły 
1415.tekst paraliteracki: Kozarynowa Zofia: Wizyta. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 120 s. 5 (nt. wizyty matki Zofii Kozarynowej - Antoinette Miłkowskiej u rodziny ...) szczegóły 
1416.tekst paraliteracki: Kozarynowa Zofia: Zamęt, rozgardiasz, bałagan. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 49 s. 8-9  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1417.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 238 s. 6 (not. o uroczystych obchodach 100. rocznicy urodzin...) szczegóły 
1418.artykuł: Mostwin Danuta: Labirynt farmerskiego domu. Opowieść o Zofii Kozarynowej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 69 s. 4-5  szczegóły 
1419.artykuł: Mostwin Danuta: Pocałunek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 223 (z 18 IX) s. 4-5  szczegóły 
1420.artykuł: Mostwin Danuta: Życie długie nadmiernie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 249 s. 4-5  szczegóły 
1421.artykuł: Mostwin Jacek: Fotografia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 302 s. 4 (nt. spotkania Danuty Mostwin z Zofią Kozarynową w Oksfordzie...) szczegóły 
1422.artykuł: Przesłania dla jubilatki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 224 s. 4 (fragm. nadesłanych życzeń z okazji 100-lecia urodzin Zofii Kozarynowej...) szczegóły 
1423.artykuł: S.K.: Zofia Kozarynowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 224 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1424.zgon: Czułowski Antoni: Zofia Kozarynowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 102 s. 3  szczegóły 
1425.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 100 s. 7 (zmarła: 17 IV 1992...) szczegóły 
1426.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 94 s. 7 (zmarła: 1992...) szczegóły 
  Kozłowska Henryka
1427.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Englert Juliusz L.: O drogowskazach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 194 s. 4  szczegóły 
recenzja: Okońska Agnieszka: Ku wieczorowi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 217 s. 4 (z fot. Henryki Kozłowskiej...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1428.proza: Kozłowska Henryka: Kenia kiedyś była moja. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 65 [właśc. 66] - 69 [właśc. 70], nr 71 [właśc. 72] - 75 [właśc. 76], (nr 77 [właśc. 78] - 81 [właśc. 82], nr 83 [właśc. 84] - 87 [właśc. 88]...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1429.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 254 s. 7 (zmarła: 22 X 2003; nekrolog...) szczegóły 
1430.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 254 s. 7 (zmarła: 22 X 2003; nekrolog...) szczegóły 
1431.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 256 s. 11 (zmarła: 22 X 2003; nekrolog...) szczegóły 
1432.zgon: Żebrowska Agnieszka: "W drodze na drugi brzeg". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 289 s. 6 (wspomnienie; z fot....) szczegóły 
1433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drugiej takiej jak pani Henryka Kozłowska nie ma. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 140 [właśc. 141] s. 5 (list do red.; podp. Stała czytelniczka Dziennika Polskiego...) szczegóły 
artykuł: Kryska-Karski Tadeusz: Potrójne dzięki!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 122 [właśc. 123] s. 5 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Misik Janina: Kenia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 134 [właśc. 135] s. 4 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Świątek Stefan: Nigdy nie wróci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 140 [właśc. 141] s. 5 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Klimacka Halina: Czekam na c.d.n.. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 80 [właśc. 81] s. 5 (list do red....) szczegóły 
  Krajewski Eugene
1434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Stefan: Niezwykła podróż.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr z 9 XII s. 5 (z fot. Eugeniusza Krajewskiego...) szczegóły 
  Krall Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1435.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 286 s. 1 (not. o przyznaniu niemieckiej Nagrody Porozumienia Europejskiego...) szczegóły 
  Krasiński Walerian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1436.artykuł: Dobrowolski Paweł: Walerian Krasiński, historyk (Na edynburskim bruku). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 234 s. 4  szczegóły 
nawiązanie: Tomaszewski W.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 244 s. 2 (list do red....) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1437.artykuł: Bujnowski Tadeusz: Zygmunt Krasiński - wieszcz i myśliciel. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 80 s. 3, 7  szczegóły 
1438.artykuł: Maczulonis Kalińczek Alicja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 139 s. 3 (z portr....) szczegóły 
1439.artykuł: Pisma Wieszczów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 284 s. 8 (not. nt. sprzedaży rękopisów Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego ...) szczegóły 
1440.artykuł: Wojciech Woj.: Spacerkiem po stolicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 283 s. 2 (m.in. o warszawskiej aukcji manuskryptów Adama Mickiewicza, Zygmunta K...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1441.kult: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 32 s. 1 (nt. pomnika Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze (w projekcie)...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
1442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kustanowiczowa Weronika: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 151 s. 3  szczegóły 
1443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kustanowiczowa Weronika: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 151 s. 3.  szczegóły 
1444.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kustanowiczowa Weronika: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 151 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1445.artykuł: Kustanowiczowa Weronika: Pisarz wciąż żywy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 141 s. 6  szczegóły 
1446.artykuł: Maczulonis Kalińczek Alicja: J.I. Kraszewski - tytan pracy (1812-1887). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 107 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1447.artykuł: Maczulonis Kalińczek Alicja: Ostatnie lata życia Józefa I. Kraszewskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 100 s. 4  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1448.kult: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 56 s. 1 (not. o ponownym otwarciu po powodzi Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskie...) szczegóły 
1449.kult: Menhard A.: Odwiedziny Drezna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 27 s. 6 (nt. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego mieszczącego się w Dreźnie...) szczegóły 
  Kroh Antoni
1450.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Na góralską nutę. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 31 s. 5  szczegóły 
  Królikowski Łucjan Zbigniew
1451.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Tułacze dzieci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 32 s. 7  szczegóły 
  Krupiński Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1452.wiersz: Krupiński Mirosław: Choć Milenium właśnie mija... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 76 s. 4  szczegóły 
  Krzeczunowicz Kornel
    zgon (alfabet autorów)
1453.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 290 s. 1 ((3 XII 1988)...) szczegóły 
1454.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 295-297 (zmarł: 3 XII 1988...) szczegóły 
  Krzywicka Irena
1455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Jeszcze o Krzywickiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 83 s. 4  szczegóły 
1456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: Z perspektywy lat. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 31 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1457.proza: Krzywicka Irena: Wyznania gorszycielski [fragm]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 236 s. 6  szczegóły 
  Krzyżanowski Jerzy Roman
1458.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żerańska Alina: Polskie drogi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 44 [właśc. 45] s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1459.proza: Krzyżanowski Jerzy R.: Afrodyte [pow., fragm.:] Polityka wielka i mała. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 66 s. 4-5  szczegóły 
1460.proza: Krzyżanowski Jerzy R.: Ariadne [pow., fragm.:] Babin 1944. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 15 s. 5  szczegóły 
1461.proza: Krzyżanowski Jerzy R.: "Myślę, że wrócę kiedyś...". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 283-287, 289-293, 295-299, 301-304  szczegóły 
1462.proza: Krzyżanowski Jerzy R.: Pożegnanie z panem Wangiem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 199 s. 5  szczegóły 
1463.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Korabiowski J.J.: Myślę, że wrócę. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 296 s. 5 (list do red....) szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
1464.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyżanowski Jerzy Roman: Powrót. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 270 s. 5  szczegóły 
  Książek-Bregułowa Zofia
1465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulski Maciej: "Komu ty jedziesz?". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 199 s. 4  szczegóły 
recenzja: Janota-Bzowska Kazimiera: Będziesz jedna, jedyna. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 165 s. 5  szczegóły 
  Kubalski Tadeusz
1466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Ocalałe rysunki, ocalone wspomnienia.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 186 s. 5  szczegóły 
  Kubel Juliusz
1467.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 71 s. 1 (notka o pomniku Starego Marycha w Poznaniu...) szczegóły 
  Kucówna Zofia
1468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bzowska Katarzyna: Z dnia na dzień. Dziennik Zofii Kucówny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 196 s. 6  szczegóły 
  Kuczyński Mieczysław
    proza (alfabet tytułów)
1469.proza: Kuczyński Mieczysław: Między Słuczem a Jordanem [pow., fragm.:] [Dziesiąty] 10 lutego 29140 roku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 34 s. 4-5  szczegóły 
  Kukiełka Bolesław Jan
1470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kryska-Karski Tadeusz: Przeżycia młodziutkego oficera. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 96 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kryska-Karski Tadeusz: Przeżycia młodziutkiego oficera. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 124 s. 6  szczegóły 
  Kulbicka-Sapieja Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
1471.wiersz: Kulbicka-Sapieja Teresa: Lipa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 161 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1472.artykuł: Bobka Lesław: Samorodna poetka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 79 s. 5 (nt. twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Kulesza Juliusz
1473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Ostatni Mohikanin. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 246 s. 3  szczegóły 
  Kulesza Zbigniew
1474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Człowiek, który się wrogom nie kłania. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 292 s. 3  szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1475.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 151 s. 1 (not. o wystawieniu domu Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolny...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1476.zgon: S.P.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 190 s. 7 (zmarła 15 VII 1989...) szczegóły 
1477.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W.T.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 295 s. 3 (dzieje przekładu powieści w tłumaczeniu Claude Backvisa...) szczegóły 
  Kurdwanowski Jan
1478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Inny punkt widzenia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 48 s. 2  szczegóły 
  Kurowska-Jarnstrom Teresa Paulina
1479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobolewski Stanisław: Poetyckie kłamstwa Teresy Jarnstrom. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 22 s. 6  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1480.artykuł: RWT: Andrzej Kuśniewicz w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 140 s. 7 (nt. pobytu...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1481.wywiad: Teper Jakub: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 278 s. 2  szczegóły 
  Kwintowa Irena
    proza (alfabet tytułów)
1482.proza: Kwintowa Irena: Bratki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 218 s. 5, nr 230 s . 5  szczegóły 
1483.proza: Kwintowa Irena: Legenda mazurska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 183 s. 5, nr 200 s. 5  szczegóły 
1484.proza: Kwintowa Irena: O mazurskim kłobuku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 50 s. 5, nr 62 s. 5, nr 74 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1485.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 249 s. 7 (inf. o mszy św....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1486.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 206 s. 7 (zmarła: 25 VIII 2002; nekrolog...) szczegóły 
1487.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 210 s. 7 (zmarła: 25 VIII 2002; 2 nekrologi...) szczegóły 
1488.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 214 s. 9 (zmarła: 2002; nekrolog...) szczegóły 
1489.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 297 s. 7 (zmarła: 2002; nekrolog...) szczegóły 
1490.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 208 s. 9 (zmarła: 25 VIII 2002; nekrolog...) szczegóły 
1491.zgon: Lewicki Roman R.: Wspomnienie o Pani Profesor. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 216 s. 4 (zmarła: 2002...) szczegóły 
1492.zgon: "Pobyt na obczyźnie odczuwała jako wezwanie". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 222 s. 1 (zmarła: 25 VIII 2002; nota spraw. z nabożeństwa w polskim kościele św....) szczegóły 
1493.zgon: "Służyć się starałam". Zmarła Karolina Lanckorońska (1898-2002). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 205 s. 1 (zmarła: 25 VIII 2002; nota; z fot....) szczegóły 
1494.zgon: Żaba Zofia: Pani Karla Lanckorońska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 219 s. 6 (zmarła: 2002; wspomn. pośm.; z fot. Karoliny Lanckorońskiej...) szczegóły 
polemika: Wisłocka Elżbieta: Nie w Krakowie, a w Kołomyi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 231 s. 5 (dot. miejsca aresztowania Karoliny Lanckorońskiej; list do red....) szczegóły 
  Landau Irena
    proza (alfabet tytułów)
1495.proza: Landau Irena: Ognisko. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 254 s. 5  szczegóły 
  Laskiewicz Marek
1496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morris Michael: Dramat(?) emigracyjny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 55 s. 5  szczegóły 
  Lasocki Wiesław Antoni
1497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogusławski Andrzej: Po szablę nie sięgnie już dłoń.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 293 s. 5  szczegóły 
recenzja: OPAT: "O koniu bojowym". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 311 s. 6 (nt. promocji książki w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława...) szczegóły 
1498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podhorecka Aleksandra: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 283 s. 5  szczegóły 
recenzja: Poray-Biernacki J.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 221 s. 6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1499.proza: Lasocki Wiesław Antoni: Opowieść o Świętym Wojciechu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 98 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1500.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 22 s. (zmarła: 26 IX 1996; nekrolog...) szczegóły 
1501.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 225 s. 1 (zmarł:17 IX 1996; not....) szczegóły 
1502.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 230 s. 7 (zmarł: 17 IX 1996; nekrologi...) szczegóły 
  Lawiński Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1503.artykuł: Bogdaniec-Polkowska Maria: Lawiński i Generał. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 124 s. 7 (nt. wieczoru autorskiego w Londynie w 1957 r....) szczegóły 
1504.artykuł: Mieszkowska Anna: Złoty zegarek (Wspomnienie o Ludwiku Lawińskim). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 98 s. 6  szczegóły 
  Lechoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1505.wiersz: Lechoń Jan: Przypowieść. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 91 s. 5  szczegóły 
1506.wiersz: Lechoń Jan: Wielkanoc. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 84 s. 2  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1507.proza: Lechoń Jan: Kapitan Broniewski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 173 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1508.artykuł: Bobka Lesław: Stanisław Baliński o przyjacielu. W setną rocznicę urodzin Jana Lechonia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 249 s. 4 (z fot....) szczegóły 
1509.artykuł: JarK: Portrety ludzi i zdarzeń. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 144 s. 5 (sylwetka poety z okazji 100. rocznicy jego urodzin...) szczegóły 
1510.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Jan Lechoń. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 117 s. 6  szczegóły 
1511.artykuł: Powróciły prochy Lechonia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 111 s. 1  szczegóły 
1512.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baliński Stanisław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 171 s. 5  szczegóły 
  Lec Stanisław Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1513.artykuł: K.: [Dziewięćdziesiąta] 90 rocznica urodzin Stanisława Jerzego Leca. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 60 s. 4  szczegóły 
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1514.artykuł: I.O.: Mariaż fantastyki z realizmem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 223 s. 5 (z fot....) szczegóły 
1515.artykuł: J.T.: Literacka Nagroda im. F. Kafki dla Stanisława Lema. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 158 s. 7 (not. o przyzn. nagr....) szczegóły 
1516.artykuł: J.T.: Literacka Nagroda im. F. Kafki dla Stanisława Lema. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 158 s. 7 (o przyzn. austriackiej nagr. S. Lemowi...) szczegóły 
1517.artykuł: (pap): Lem dr. honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 265 s. 5 (not. o nadaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1518.wywiad: Gadomski Bohdan: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 293 s. 2-3 (oprac. JK...) szczegóły 
  Lengren Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
1519.zgon: Zmarł twórca Profesora Filutka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 234 s. 12 (zmarł: 1 X 2003; nota...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
1520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: S.K.: Pisrze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 142 s. 5 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1521.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 67 s. 4 (o wieczorze zorganizowanym w Izraelu przez Związek Autorów Piszących p...) szczegóły 
1522.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gross Natan: Leśmian w Iłży. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 252 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
1523.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Terlecki Tymon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 12 s. 6  szczegóły 
  Lewandowski Józef
1524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzeloński Bogdan: Nie ma już tych miasteczek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 92 s. 6  szczegóły 
  Lewandowski Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
1525.wiersz: Lewandowski Marian: Gdy umrę... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 61 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1526.zgon: Nawalicka Zuzanna: Śp. Marian Lewandowski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 61 s. 6 (zmarł: 20 I 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Lewański Ryszard Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1527.artykuł: Szwankowska Hanna: Ryszard Kazimierz Lewański. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 181 s. 5  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1528.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 134 s. 7 (zmarł: 30 V 1996; nekrolog...) szczegóły 
  Lewicki Roman R.
1529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rowiński Krzysztof: Promocja "Albumu wspomnień". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 138 s. 6 (nt. promocji książki w Londynie...) szczegóły 
  Lewin Leopold
    zgon (alfabet autorów)
1530.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 4 s. 3 (zmarł: 7 XII 1995; not....) szczegóły 
  Libera Antoni
1531.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobka Lesław: W kręgu "Madame". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 225 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1532.artykuł: Spotkanie z Liberą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 228 s. 1 (biogr.; z zapow. spotkania z A. Liberą, Londyn, 25 IX 2003, z fot....) szczegóły 
  Liebert Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1533.artykuł: Śmieja Florian: Jubileusz pisarza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 300 s. 4  szczegóły 
  Ligocka Roma
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1534.artykuł: Promocja w ambasadzie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 246 s. 1 (nota spraw. ze spotkania z Romą Ligocką z okazji promocji książki "The...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1535.wywiad: Faber Mira: Nie skarżę się na zły los. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 253 s. 2 (m.in. nt. książki "Dziewczynka w czerwonym płaszczyku"; z fot....) szczegóły 
  Likiernik Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1536.artykuł: Grass Stefan: Łut szczę[ś]cia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 98 s. 4 ([rec. ks.:] Stanisław Likiernik: By Devil's Luck. [Edinburgh, London. ...) szczegóły 
  Lipińska Grażyna
1537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 47 s. 7  szczegóły 
  Lipiński Eryk
    zgon (alfabet autorów)
1538.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 233 s. 1 (zmarł: 27 IX 1991...) szczegóły 
  Lipska Ewa
1539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowe wiersze Ewy Lipskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 267 s. 1 (not. o wieczorze autorskim w Instytucie Kultury Polskiej [w Londynie],...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1540.wiersz: Lipska Ewa: "A Country Like Any Other". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 280 s. 4 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
1541.wiersz: Lipska Ewa: "Doubt". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 280 s. 4 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1542.artykuł: Mickiewicz Anna Maria: Ewa Lipska z wizytą w Londynie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 297 s. 5 (spraw....) szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1543.artykuł: Wasiak Regina: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 185 s. 3 (spraw. z wieczoru autorskiego, Londyn, VII 1989...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1544.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 221 s. 1 (zmarł: 10 IX 1991...) szczegóły 
1545.zgon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 218 s. 1 (zmarł: 10 IX 1991...) szczegóły 
  Lisicki Tadeusz
1546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewski Janusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 130 s. 6  szczegóły 
  Lisowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1547.wiersz: Lisowski Krzysztof: 19 lipca. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 172 s. 5  szczegóły 
1548.wiersz: Lisowski Krzysztof: 25 lipca. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 172 s. 5  szczegóły 
1549.wiersz: Lisowski Krzysztof: Ach, ileż zbiegów okoliczności. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 223 (z 18 IX) s. 4  szczegóły 
1550.wiersz: Lisowski Krzysztof: Bielany w czerwcu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 225 s. 5  szczegóły 
1551.wiersz: Lisowski Krzysztof: Burza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 66 s. 4  szczegóły 
1552.wiersz: Lisowski Krzysztof: Chmura nad czereśnią. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 172 s. 5  szczegóły 
1553.wiersz: Lisowski Krzysztof: [Codziennie pająk linoskoczek]. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 67 s. 4  szczegóły 
1554.wiersz: Lisowski Krzysztof: Drugie śniadanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 63 s. 5  szczegóły 
1555.wiersz: Lisowski Krzysztof: Dwa wiersze o pracy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 67 s. 4  szczegóły 
1556.wiersz: Lisowski Krzysztof: Epitalamium. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 173 s. 5