Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Edukacja i Dialog
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cudowska Agata: Edukacja i Dialog 2001 nr 2 s. 56  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Andrukowicz Wiesław: Fetysz języka w oswajaniu świata. Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 3-8  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sołtysiak Michał: Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 24  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Jendrzejewska Wiesława B.: Komu poezję, komu?. Edukacja i Dialog 1997 nr 4 s. 5-6 (wyniki ankiety dot. odbioru poezji przeprowadzonej wśród uczniów szkoł...) szczegóły 
5.artykuł: Kania Julian: Do matury bez lektury. Edukacja i Dialog 1996 nr 7 s. 44-46 (nt. nieczytania przez polską młodzież książek...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Wasiukiewicz Jadwiga: Nauczanie przyrody. Edukacja i Dialog 1997 nr 4 s. 35-38 (nt. wykorzystywania tekstów literackich w nauczaniu przyrody, z fragm....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzak Stanisław W.: Edukacja i Dialog 1996 nr 9 s. 32  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Edukacja i Dialog 1998 nr 3 okł. (ogł. i regulamin...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzak Stanisław W.: Edukacja i Dialog 1997 nr 5 s. 30 (nota...) szczegóły 
omówienie: Edukacja i Dialog 1997 nr 3 s. 66 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzak Stanisław W.: Edukacja i Dialog 1996 nr 6 s. 30  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sołtysiak Michał: Edukacja i Dialog 1996 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Kasprzycka Alicja: Zła sytuacja czasopism pedagogicznych. Edukacja i Dialog 1990 nr 9 s. 51-53  szczegóły 
13.artykuł: Żebrowska Danuta: Wychowawcza rola prasy dziecięcej. Edukacja i Dialog 1997 nr 7 s. 85-90 (omówienie; z wykazem czasopism dla dzieci w młodszym wieku szkolnym...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Krasoń Katarzyna: Dziecko czyta i przetwarza tekst. Edukacja i Dialog 2002 nr 7 s. 23-27 (nt. wykorzystania przekładu intersemiotycznego w edukacji wczesnoszkol...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grupiński Rafał: Nowe wyzwania w nauczaniu. Edukacja i Dialog 2000 nr 10 s. 4-9 (wyw. z prezesem wydawnictwa; rozm. Stanisław Więckowski; z fot. Rafała...) szczegóły 
artykuł: Grupiński Rafał: O reformie, książkach i wydawnictwie. Edukacja i Dialog 1999 nr 9 s. 10-14 (wyw. z prezesem wydawnictwa; rozm. Stanisław Więckowski; z fot. Rafała...) szczegóły 
artykuł: Rurański Jan: Podręczniki przez Internet, czemu nie?. Edukacja i Dialog 2002 nr 10 s. 3-7 (wyw. z prezesem; rozm. Stanisław Więckowski; z fot....) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bukowski Jacek: Witamy na pokładzie!. Edukacja i Dialog 1997 nr 5 s. 2-3 (wywiad z dyr. nowego wydawnictwa nt. profilu i planów wydawniczych; ro...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Borgosz Ewa: Blokowe nauczanie języka polskiego i matematyki. Edukacja i Dialog 1997 nr 3 s. 39-41 (nt. koncepcji tzw. bloków w nauczaniu m.in. języka polskiego...) szczegóły 
18.artykuł: Jendrzejewska Wiesława B.: Pokochajmy razem poezję. Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 11-13 (uwagi nt. prowadzenia lekcji pośw. poezji...) szczegóły 
19.artykuł: Kołakowski Andrzej: Literacki stereotyp kultury polskiej. Edukacja i Dialog 1994 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
20.artykuł: (K.S.): Narzędzia oceniania wypracowań. Edukacja i Dialog 1997 nr 8 s. 28-32 (omówienie dwóch propozycji oceny wypracowań z języka polskiego przygot...) szczegóły 
21.artykuł: Mameła Maria: Syzyf - podstępny i plotkarz. Edukacja i Dialog 2001 nr 9-10 s. 108-110 (dot. opinii uczniów szkoły podstawowej nt. Syzyfa...) szczegóły 
22.artykuł: Stróżyński Klemens: Więźniowie schematów. Edukacja i Dialog 1996 nr 6 s. 31-33 (wady i zalety posługiwania się schematami poznawczymi w procesie naucz...) szczegóły 
23.artykuł: Tur Krzysztof: Przewodnik dla zniechęconych maturzystów. Dziesięć sądów o literaturze polskiej. Edukacja i Dialog 1994 nr 4 s. 24-27  szczegóły 
24.artykuł: Woltman Ewa: Kształcenie polonistyczne a edukacja emocjonalna. Edukacja i Dialog 2003 nr 2 s. 42-46  szczegóły 
25.artykuł: Zaworska-Nikoniuk Dorota: Zdolny uczeń. Edukacja i Dialog 1997 nr 10 s. 38-45 (nt. oddziaływań dydaktycznych na uczniów uzdolnionych literacko; z kon...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
26.artykuł: Jańczyk Grażyna: Konkursy i olimpiady - ofertą dla najlepszych?. Edukacja i Dialog 1994 nr 9 s. 27-31 (dot. konkursów polonistycznych...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Dyka Franciszka: Skromna lista lektur. Edukacja i Dialog 2002 nr 7 s. 47-48 (dot. dokonanej weryfikacji lektur w programie edukacji wczesnoszkolnej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Batura Juliusz Sz.: Dusiołek. Edukacja i Dialog 1996 nr 2 s. 11-12 (rola fantastyki w edukacji szkolnej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Juda Małgorzata: Promocja zdrowia na lekcji polskiego. Edukacja i Dialog 1998 nr 5 s. 63-64 (m.in. wykorzystanie fraszek Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
30.artykuł: Korzeniecka Renata: Zapachniało poezją. Edukacja i Dialog 2000 nr 10 s. 60-61 (propozycja lekcji dla dzieci na podstawie wierszy Janiny Porazińskiej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Blok humanistyczny (Program dla kl. I w I Społecznym Liceum w Warszawie). Edukacja i Dialog 1990 nr 5 s. 40-46  szczegóły 
32.artykuł: Jańczyk Grażyna: Program nauki języka polskiego kl. IV-VIII. Edukacja i Dialog 1990 nr 11 s. 54-56 (z koment. aut.: Jak uczyć polskiego na wsi? s. 52-53...) szczegóły 
33.artykuł: Klejnocki Jarosław: Program nauczania języka polskiego w XVII LO im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie. Edukacja i Dialog 1992 nr 2 s. 43-46  szczegóły 
34.artykuł: Kulczycki Jerzy L.: Zarys koncepcji programowej języka polskiego w kl. VII i VIII. Edukacja i Dialog 1994 nr 1 s. 42-47  szczegóły 
35.artykuł: Sławiński Stanisław: Uwagi do projektu podstaw programowych. Edukacja i Dialog 1997 nr 5 s. 56-58 (nt. projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej ze stycznia 1997 zawieraj...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
36.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Edukacja i Dialog 1997 nr 3 s. 32 (nota...) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarnowska Beata: Edukacja i Dialog 1997 nr 2 s. 52 (nota...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (St.W.): Edukacja i Dialog 1995 nr 10 s. 12  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Jańczyk Grażyna: Edukacja kulturalna to nie tylko teatr i film. Edukacja i Dialog 1994 nr 8 s. 35-38  szczegóły 
40.artykuł: Łozińska Stanisława: Edukacja przez teatr. Edukacja i Dialog 1994 nr 6 s. 24-26  szczegóły 
41.artykuł: Magda Marzenna: Autorski program dla klas II i III SP [szkoły podstawowej]. Edukacja i Dialog 1994 nr 7 s. 49-54 (zagadnienia związane z realizacją programu zajęć teatralnych...) szczegóły 
42.artykuł: Sokołowski Marek: Klasyka literacka w odbiorze audiowizualnym. Edukacja i Dialog 1995 nr 3 s. 34-37  szczegóły 
43.artykuł: Sokołowski Marek: Młodzież wobec filmowych adaptacji literatury. Edukacja i Dialog 1995 nr 1 s. 44-48  szczegóły 
44.artykuł: Sokołowski Marek: Upodobania filmowe najmłodszych. Edukacja i Dialog 1995 nr 6 s. 26-31  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Błaźniak Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
45.wiersz: Błaźniak Anna: W czterech ścianach.... Edukacja i Dialog 1999 nr 1 s. 59 (z notą Grażyny M. Dzierżanowskiej pt. "Wiersze budujące"...) szczegóły 
  Bryll Ernest
    wiersze (alfabet tytułów)
46.wiersz: Bryll Ernest: Czasami umiem cierpieć.... Edukacja i Dialog 1988 nr 6 s. 52  szczegóły 
47.wiersz: Bryll Ernest: Wszyscy dziś ponoć piją. Edukacja i Dialog 1988 nr 6 s. 52  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołakowski Andrzej: Bunt kwiatu przeciwko swym korzeniom. Edukacja i Dialog 1997 nr 4 s. 19-20  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chętnik Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Czyż Leszek: Kłaniam się Adamowi Chętnikowi. Edukacja i Dialog 1996 nr 2 s. 8-10 (edukacyjna działalność Adama Chętnika...) szczegóły 
50.artykuł: Kłaniam się Adamowi Chętnikowi. Edukacja i Dialog 1996 nr 2 s. 8-10 (edukacyjna działalność Adama Chętnika...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frankowska Grażyna M.
    wiersze (alfabet tytułów)
51.wiersz: Frankowska Grażyna M.: Wielkanoc. Edukacja i Dialog 1996 nr 4 okł.  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
52.proza: Frankowska Grażyna M.: Rozmowa nie kontrolowana. Edukacja i Dialog 1996 nr 4 s. 21-22  szczegóły 
53.proza: Frankowska Grażyna M.: Zwierciadło pedagogiczne. Edukacja i Dialog 1996 nr 2, 5, 7-10  szczegóły 
  Frycz Modrzewski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Sztobryn Sławomir: Badania nad Andrzejem Fryczem Moidrzewskim (1527-1603). Edukacja i Dialog 1998 nr 4 s. 66-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Górnicki Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Sztobryn Sławomir: Badania nad Łukaszem Górnickim (1527-1603). Edukacja i Dialog 1998 nr 3 s. 66-70  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Aleksander
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radziewicz Julian: Był dzielnym - i umiał się różnić.... Edukacja i Dialog 1992 nr 9 s. 48-50  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Janowski Andrzej: Młode lata Aleksandra Kamińskiego. Edukacja i Dialog 1988 nr 6 s. 3-33  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowski Andrzej: Andrzej Małkowski, Aleksander Kamiński i inni.... Edukacja i Dialog 1988 nr 7 (1989) s. 8-16  szczegóły 
  Kogowska Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
59.wiersz: Kogowska Justyna: Mały Krzyś świetnie się.... Edukacja i Dialog 1999 nr 1 s. 59 (z notą Grażyny M. Dzierżanowskiej pt. "Wiersze budujące"...) szczegóły 
  Konarski Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
60.wiersz: Konarski Franciszek: Dzieci Jowisza. Edukacja i Dialog 1990 nr 3 s. 44  szczegóły 
  Kopiec Stanisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Praca z tekstem poetyckim. Edukacja i Dialog 2001 nr 2 s. 57-60 (wartości dydaktyczne twórczości Stanisławy Kopiec...) szczegóły 
  Korczak Janusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
62.tekst paraliteracki: Korczak Janusz: Pedagogika żartobliwa [fragm.:] Kilka uwag Janusza Korczaka. Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 10  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radziewicz Julian: Całe światło na Korczaka. Edukacja i Dialog 1994 nr 10 s. 38-39  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (J.R.): Cztery różne książki. Edukacja i Dialog 1990 nr 11 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Sawiński Julian Piotr: Edukacja i Dialog 1992 nr 10 s. 46-47  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Kostka Marzena, Słowicka Danuta: Diagnoza pedagogiczna w świetle doświadczeń Janusza Korczaka. Edukacja i Dialog 1992 nr 1 s. 26-31  szczegóły 
66.artykuł: Radziewicz Julian: Janusz Korczak - pedagog ludzkich wartości. Edukacja i Dialog 1990 nr 4 s. 41-51  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalak Joanna: Korczakowcy w Holandii. Edukacja i Dialog 1996 nr 7 s. 67-69 (spraw....) szczegóły 
  Koszewska Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
68.wiersz: Koszewska Katarzyna: "Miał być lepszy od zeszłych...". Edukacja i Dialog 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mężyński Piotr
    proza (alfabet tytułów)
69.proza: Mężyński Piotr: Zaczynamy lekcję matematyki. Edukacja i Dialog 1990 nr 12 s. 38-39  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    kult (alfabet autorów)
70.kult: Zalewska Barbara: Wycieczka do muzeum w Śmiełowie. Edukacja i Dialog 1998 nr 5 s. 65-66 (z okazji 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
71.wiersz: Miłosz Czesław: Argument. Edukacja i Dialog 1990 nr 7/8 s. 10  szczegóły 
72.wiersz: Miłosz Czesław: Jak powinno być w niebie. Edukacja i Dialog 1989 nr 11 s. (z not....) szczegóły 
73.wiersz: Miłosz Czesław: Moja wierna mowo. Edukacja i Dialog 1990 nr 7/8 s. 9  szczegóły 
74.wiersz: Miłosz Czesław: W mojej ojczyźnie. Edukacja i Dialog 1990 nr 7/8 s. 10  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemcewicz Julian Ursyn
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tubek Stanisław: Różne oblicza patriotyzmu. Edukacja i Dialog 2002 nr 2 s. 55-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Patkowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Boczukowa Beata: Aleksander Patkowski - twórca polskiego regionalizmu. Edukacja i Dialog 2000 nr 7 s. 61-63  szczegóły 
  Perkowska Malwina
    wiersze (alfabet tytułów)
77.wiersz: Perkowska Malwina: Mały kotek zwinąwszy się.... Edukacja i Dialog 1999 nr 1 s. 59  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Shalitt Jael
    wiersze (alfabet tytułów)
78.wiersz: Shalitt Jael: Chleb świętojański (Czesławowi Ślęzakowi po przeczytaniu Jego wierszy pt. "Gwiazda Dawida" i "Złoty klucz"). Edukacja i Dialog 1989 nr 11 s. 46-47 (z not. s. 48...) szczegóły 
79.wiersz: Shalitt Jael: Janusz Korczak. Edukacja i Dialog 1989 nr 11 s. 48 (z not. s. 48...) szczegóły 
80.wiersz: Shalitt Jael: Z przepaści dziedzictwa wieków. Edukacja i Dialog 1989 nr 11 s. 47 (z not. s. 48...) szczegóły 
  Stróżyński Klemens
    proza (alfabet tytułów)
81.proza: Stróżyński Klemens: Dobre samopoczucie. Edukacja i Dialog 1997 nr 2 s. 24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wieniawa-Długoszowski Bolesław
    wiersze (alfabet tytułów)
82.wiersz: Wieniawa-Długoszowski Bolesław: Przeżyłem moją wiosnę.... Edukacja i Dialog 1990 nr 11 s. 34-35 (z notą...) szczegóły 
  Wiśniewska Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
83.wiersz: Wiśniewska Małgorzata: Dziewczyna w czarnych traperah.... Edukacja i Dialog 1999 nr 1 s. 59 (z notą Grażyny M. Dzierżanowskiej pt. "Wiersze budujące"...) szczegóły 
  Wrede Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
84.proza: Wrede Andrzej: Bajka o olbrzymach i maluczkich. Edukacja i Dialog 1990 nr 5 s. 53  szczegóły 
85.proza: Wrede Andrzej: Święto olbrzymów. Edukacja i Dialog 1990 nr 10 s. 35-36  szczegóły 
  Wybicki Józef
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tubek Stanisław: Wartości wychowawcze "Mazurka Dąbrowskiego". Edukacja i Dialog 1997 nr 4 s. 7-12  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Sztobryn Sławomir: Ideologia wychowawcza w średniowieczu. Edukacja i Dialog 1997 nr 8 s. 67-70, nr 9 s. 63-67 (dotyczy m.in. poglądów św. Bazylego, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Shaw Irwin
    proza (alfabet tytułów)
88.proza: Shaw Irwin: Chleb na wody płynące [fragm:] Ach, ten Romero! (Nauczycielom pod rozwagę). Edukacja i Dialog 2000 nr 4 s. 57  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Cole Babette
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szefler Elżbieta: Jeszcze raz o Kopciuszku... czyli nowy pan Kopciuch. Edukacja i Dialog 1993 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Bilicki Tomasz: Harry Potter - nowe tęsknoty. Edukacja i Dialog 2002 nr 3 s. 43-45  szczegóły 
91.artykuł: Dzierżanowska Grażyna M.: Lektury "straszne i smutne". Edukacja i Dialog 2002 nr 5 s. 52-54 (refleksje nauczycielki języka polskiego na marginesie książek o Harrym...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Havel Vaclav
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
92.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Słowo o słowie. Edukacja i Dialog 1990 nr 5 s. 33-39 (tekst przemówienia wygł. podczas ceremonii wręczenia Pokojowej Nagrody...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Sokrates Scholastikos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Andrukowicz Wiesław: Od Sokratesa do Gordona. Edukacja i Dialog 1999 nr 9 s. 15-21 (nt. podmiotowości jako sensu filozofii i edukacji Sokratesa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Brodskijj Josif
    proza (alfabet tytułów)
94.proza: Brodski Josif: Pochwała nudy [fragm:] Życzenia na co dzień i od święta. Edukacja i Dialog 2000 nr 2 s. 15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Hersch Jeanne
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
95.tekst paraliteracki: Hersch Jeanne: Spojrzenie na wychowanie (Mówi: Jeanne Hersch). Edukacja i Dialog 2000 nr 7 s. 27 (wypowiedź...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
96.zgon: (B.Ś.): Edukacja i Dialog 2000 nr 7 s. 26 (zmarła: VI 2000; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Lindgren Astrid
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szefler Elżbieta: Bullerbynowy przesyt. Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 27 (nt. zalewu inspirowanych "Dziećmi z Bullerbyn" książek - komiksów, ada...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Boccaccio Giovanni
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaflińska Żaneta: Erotyzm w prozie Boccaccia. Edukacja i Dialog 1998 nr 4 s. 53-56  szczegóły 
  Collodi Carlo
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowski Marek: Lekcja dorastania. Edukacja i Dialog 1993 nr 10 s. 3-8 (z okazji 110. rocznicy wydania...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska / Wymowa sceniczna, recytacja
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcicki Jerzy: Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 15  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Janczar Jadwiga: Teatr w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja i Dialog 2001 nr 7 s. 56-58  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konieczna Arleta: Kółko teatralne w naszej szkole. Edukacja i Dialog 2000 nr 9 s. 64-66 (nt. edukacji teatralnej dzieci i działalności teatru szkolnego "Trzpio...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Borecka Irena: Edukacja teatralna - krok do szkoły bez stresów. Edukacja i Dialog 1992 nr 8 s. 15-16  szczegóły 
104.artykuł: Czeszak-Godula Maria: Teatr kształtuje postawy moralne. Edukacja i Dialog 2002 nr 4 s. 55-57 (nt. nauczania i wychowania dzieci przez sztukę teatralną...) szczegóły 
105.artykuł: Żardecki Wiesław: Edukacja teatralna. Edukacja i Dialog 1997 nr 10 s. 27-33 (rola teatru w systemie wychowania, także nt. realizacji koncepcji eduk...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Węgajty (woj. Olszt.): Teatr Wiejski "Węgajty"
    artykuły (alfabet autorów)
106.artykuł: Batura Juliusz Szczęsny: Teatr wiejski - teatr magiczny. Edukacja i Dialog 1993 nr 1 s. 18-21  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosnowski Piotr: "Bez maski". Z życia STO. Edukacja i Dialog 1996 nr 8 s. 69-70 (spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Sokołowski Marek: Literatura a "zwierciadło cudów ruchu". Edukacja i Dialog 1995 nr 9 s. 52-56 (związki literatury i filmu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pszoniak Wojciech: Korczak nie da się "zagrać". Edukacja i Dialog 1990 nr 4 s. 38-40 (wywiad; rozm. Bogdan Krawczyk...) szczegóły