Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Meander
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Winiarczyk Marek: Mit w Grecji antycznej. Meander 1997 nr 5 s. 417-435 (omów. najważniejszych prac obcojęzycznych z lat 1970-1994 nt. mitu: de...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Starnawski Jerzy: O najstarszej konstrukcji trzech poetów. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 365-370 (nt. konstrukcji trzech poetów w historii literatury polskiej (Mickiewi...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Cichocka Helena: Bizantyńska definicja retoryki a jej klasyczne wzorce. Meander 1995 nr 11/12 s. 535-547  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Brożek Mieczysław: Typologia i lokalizacja wyrazów w heksametrze łacińskim. Meander 1995 nr 7/8 s. 335-340  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Kupis Bogdan: Pochodzenie i autorstwo "Sentencji" Sekstusa kwestia nadal otwartą (3). Meander 2000 nr 6 s. 541-556  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Diatryba
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba cyniko-stoicka a diatryba sekstyjczyków w Rzymie (1). Meander 2000 nr 2 s. 139-151  szczegóły 
7.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku "Sentencji" Sekstusa (2). Meander 2000 nr 3 s. 203-219  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Bartol Krystyna: Elegia grecka z perspektywy wykonawczej. Meander 1998 nr 2 s. 119-130  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epos
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Stępniewska Alicja: "Iliada" i "Odyseja" [Homera] podstawą teoretycznych założeń epopei w estetyce romantyzmu (A. Mickiewicz i G.W.F. Hegel). Meander 1995 nr 3/4 s. 127-132  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kruczyński Andrzej: Średniowieczna wiedza o komedii w Polsce. Meander 1988 nr 7/8 s. 339-359  szczegóły 
11.artykuł: Kruczyński Andrzej: Średniowieczny postulat narracyjności komedii. Meander 1991 nr 5/6 s. 233-238  szczegóły 
12.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka rzymskiej palliaty. Meander 1995 nr 3/4 s. 107-125 (palliata jako gatunek rzymskiej komedii, będącej przeniesieniem świata...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Winiarczyk Marek: Mit w Grecji antycznej. Meander 1997 nr 5 s. 417-435 (omów. najważniejszych prac obcojęzycznych z lat 1970-1994 nt. mitu: de...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka poematów naukowo-dydaktycznych w republikańskim Rzymie. Meander 1995 nr 1/2 s. 15-22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja wizualna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Rypson Piotr: Labiryntowe diagramy literowe (Sabinie Solf). Meander 1998 nr 2 s. 183-204 (nt. starożytnych początków wiersza labiryntowego i kontynuacji w epoce...) szczegóły 
16.artykuł: Rypson Piotr: Recepcja starożytnej i średniowiecznej poezji wizualnej w epoce Renesansu i wczesnego Baroku. Meander 1992 nr 11/12 s. 583-605 (dot. recepcji twórcz. Hrabana Maura (780-856) i jego "Liber de laudibu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Piętka Radosław: Menippos i inni. O początkach satyry menippejskiej. Meander 1998 nr 5 s. 439-444  szczegóły 
18.artykuł: Piętka Radosław: Satyra menippejska i późnoantyczne "prosimetrum" łacińskie. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4 s. 267-276  szczegóły 
19.artykuł: Piętka Radosław: Satyra menippejska jako gatunek pre-powieściowy (Na przykładzie utworów Warrona i Seneki). Meander 1998 nr 6 s. 603-619  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Brożek Mieczysław: O tłumaczu i tłumaczeniu myśli wybranych. Meander 1996 nr 7/8 s. 397-400 (dot. tłumaczeń tekstów antycznych...) szczegóły 
22.artykuł: Krokiewicz Adam: Gramatyka i literatura. Meander 1994 nr 3/4 s. 137-143 (nt. znajomości oryginałów tekstów literatury starożytnej wśród filolog...) szczegóły 
23.artykuł: Skwara Ewa: Arcymęski tytuł czyli o przekładzie dzieł antycznych. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 375-389 (na przykładzie tłumaczeń tytułów komedii Plauta...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Górska Anna: Arystoteles nad popiersiem Homera, czyli jak Stagiryta wspomaga malarzy w obronie sztuki przed Pllatonem. Meander 2000 nr 4 s. 349-358 (interpretacja obrazu Rembrandta" Arystoteles kontemplujący popiersie H...) szczegóły 
25.artykuł: Kocur Mirosław: Muzyka w antycznym teatrze greckim. Meander 1999 nr 3 s. 233-255 (próba rekonstrukcji muzyki greckich dramatów w świetle zachowanych dok...) szczegóły 
26.artykuł: Kolendo Jerzy: Inskrypcje w architekturze rzymskiej. Meander 2000 nr 4 s. 301-311 (analiza epigraficzna paremii łacińskich umieszczonych na kolumnadzie g...) szczegóły 
27.artykuł: Kolendo Katarzyna: Polski Horatius Cocles, Mucius Scaevola i Marcus Curtius. O ikonografii sarkofagu Piotra Opalińskiego z kościoła w Sierakowie. Meander 1998 nr 4 s. 403-417  szczegóły 
28.artykuł: Marczewska Agata: Ikonografia hathorycka na Cyprze. Meander 1999 nr 1 s. 79-93 (motywy ikonograficzne związane z egipską boginią Hathor na zabytkach s...) szczegóły 
29.artykuł: Rypson Piotr: Labiryntowe diagramy literowe (Sabinie Solf). Meander 1998 nr 2 s. 183-204 (nt. starożytnych początków wiersza labiryntowego i kontynuacji w epoce...) szczegóły 
30.artykuł: Rypson Piotr: Recepcja starożytnej i średniowiecznej poezji wizualnej w epoce Renesansu i wczesnego Baroku. Meander 1992 nr 11/12 s. 583-605 (dot. recepcji twórcz. Hrabana Maura (780-856) i jego "Liber de laudibu...) szczegóły 
31.artykuł: Tokarczyk Alicja: Refleksja muzyczna w starożytnej Grecji. Meander 1989 nr 7/12 s. 353-359  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starnawski Jerzy: Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego. Meander 1998 nr 2 s. 235-236 (omówienie zawartości zeszytu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Plezia Marian: Polski łacinnik na Syberii u schyłku XVII w.. Meander 1994 nr 1/2 s. 95-101 (sylwetka Jana Andrzeja Białobockiego i jego działaność jako tłumacza p...) szczegóły 
34.artykuł: Wichowa Maria: Kierunki recepcji "Metamorfoz" Owidiusza w literaturze staropolskiej. Meander 1989 nr 1/2 s. 31-51 (dot. przekładów Jakuba Żebrowskiego (1636) i Waleriana Otwinowskiego...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Mikocki Tomasz: Antyk, Wenecja i Polska. Meander 1989 nr 6 s. 271-287 (nt. polskich oświeceniowych relacji z podróży do Wenecji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Skała Stanisław: Księgozbiór Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego, w świetle akt Kapituły Poznańskiej. Meander 1992 nr 11/12 s. 641-651  szczegóły 
37.artykuł: Szocki Józef: Książka antyczna w księgozbiorze domowym Józefa Przyborowskiego (1823-1896). Meander 1992 nr 7/8 s. 433-437  szczegóły 
38.artykuł: Szocki Józef: Książki o tematyce antycznej w księgozbiorze domowym J. Szujskiego (1835-1883). Meander 1990 nr 2/3 s. 105-120  szczegóły 
39.artykuł: Szocki Józef: Literatura i opracowania o tematyce antycznej w księgozbiorze Jana Kantego Podoleckiego (1800-1855). Meander 1993 nr 11/12 s. 565-571 (omów. spisu książek z działu rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewandowski Ignacy: Koncepcja porządku społecznego w "Lexicon Latinopolonicum" Jana Mączyńskiego (1564) i jej związek z autorami starożytnymi. Meander 1994 nr 1/2 s. 67-80  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Roczny spis treści (za rok 2001). Meander 2002 r. 57 nr 5/6 wkł.  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Rekowska Monika: Malownicza podróż... Polaków spostrzeżenia o antyku północnej Italii. Cz. I: Padwa - Polacy u grobu Antenora. Meander 1995 nr 1/2 s. 75-88 (dot. zapisków z podróży Polaków z XVI- XIX w....) szczegóły 
43.artykuł: Rekowska Monika: Malownicza podróż... Polaków spostrzeżenia o antyku północnej Italii. Cz. II: Polacy w Weronie. Meander 1995 nr 7/8 s. 379-389 (dot. zapisków z podróży Polaków z XVI- XIX w....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Press Ludwika: Henryk Schliemann w oczach polskich pisarzy i publicystów w XIX wieku. Meander 1996 nr 9/10 s. 519-531 (m.in. dot. pisarzy: Ludwik Ćwikliński, Korneli J. Heck, Józef Ignacy K...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Axer Jerzy: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce u Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego OBTA UW. Meander 2003 nr 2 s. 183-188  szczegóły 
46.artykuł: Jelicz Antonina: O "Sodalitas Crocodiliana" wspomnienia słów kilka. Meander 1989 nr 1/2 s. 79-85 (nt. Sodalitas Crocodiliana (Warszawa, 1954) - stowarzyszenie filologów...) szczegóły 
47.artykuł: Winniczuk Lidia: Echa "Sodalitas" spod znaku "Krokodyla". Meander 1989 nr 1/2 s. 87-91 (nt. dzialaln. PTF, którego członkowie przeszli ze stowarzyszenia Sodal...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Maria Plezia: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce. Warszawa 1993 (Druk. 1994). Meander 1995 nr 3/4 s. 191-198  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Danielewicz Jerzy: Filologia klasyczna w Polsce - kilka refleksji na marginesie sprawozdań. Meander 2003 nr 2 s. 113-115  szczegóły 
50.artykuł: Gargul-Meister Anna: 50 lat Instytutu Filologii Klasycznej we Wrocławiu. Meander 1997 nr 3 s. 289-291 (spraw. z uroczystości 50-lecia na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
51.artykuł: Informacja o pracach naukowych prowadzonych w Katedrze Cywilizacji Śródziemnomorskiej - Uniwersytet Opolski. Meander 2003 nr 2 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
52.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego - stan badań i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 139-142 (sprawozdanie...) szczegóły 
53.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prace badawcze i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 133-137 (sprawozdanie...) szczegóły 
54.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - stan badań i perspektywy rozwojowe (2000-2003). Meander 2003 nr 2 s. 127-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
55.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Stan badań, publikacje, perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 121-125 (sprawozdanie...) szczegóły 
56.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Struktura Katedry, działalność naukowa. Meander 2003 nr 2 s. 155-157 (sprawozdanie...) szczegóły 
57.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Kadra, organizacja, problematyka badawcza, wydawnictwa. Meander 2003 nr 2 s. 147-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
58.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - stan badań i plany naukowo-badawcze. Meander 2003 nr 2 s. 143-146 (sprawozdanie...) szczegóły 
59.artykuł: Sprawozdanie z działalności naukowej filologów klasycznych zatrudnionych w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Meander 2003 nr 2 s. 161 (sprawozdanie...) szczegóły 
60.artykuł: Sprawozdanie ze stanu badań i perspektyw rozwojowych kadry naukowej Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Meander 2003 nr 2 s. 117-120  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Nowogrecka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Borowska Małgorzata: Tradycje neogrecystyki w Polsce i studia helleńskie w Uniwersytecie Warszawskim. Meander 2003 nr 2 s. 189-192 (nt. działalności Pracowni Studiów Helleńskich oraz utworzeniu filolog...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pokrywka Władysław: Uroczysta sesja w Starachowicach w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Meander 1994 nr 5/6 s. 313-314 (spraw....) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stankiewicz Lucyna, Wróbel Małgorzata: Vita martuorum in memoria vivorum posita est. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 357-364 (sprawozdanie; z fot. J. Łanowskiego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Grzesiowski Mieczysław: LXXXIX walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Lublin, 24-26 IX 1993). Meander 1994 nr 1/2 s. 103-105 (spraw....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Brzuska Barbara: Sytuacja w nauczaniu języków klasycznych w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym (1831-1863). Meander 1990 nr 2/3 s. 97-104  szczegóły 
66.artykuł: Budzyński Józef: Nowy humanistyczny system wychowania w dawnych gimnazjach Śląska XVI-XVIII wieku. Meander 2003 nr 3/4 s. 355-370  szczegóły 
67.artykuł: Budzyński Józef: Renesans greckiej "paidei" u źródeł nowożytnego szkolnictwa humanistycznego XV-XVI wieku. Meander 2003 nr 2 s. 233-245  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
68.wiersz: List Katona Utyckiego do Cezara. Meander 1991 nr 11/12 s. 506-514 (ze wstępem: Jacek Wójcicki: Zapomniany "List Katona Utyckiego do Cezar...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramowicz Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
69.wiersz: Abramowiczówna Zofia: I znów opowiem uciecha niemała.... Meander 1998 nr 6 s. 538-541 (pieśń dziadowska z 9 XII 1947...) szczegóły 
70.wiersz: Abramowiczówna Zofia: [List]. Meander 1998 nr 6 s. 551-552 (o prof. Stefanie Srebrnym...) szczegóły 
71.wiersz: Abramowiczówna Zofia: Z archiwów zakonnych (Ot, wam opowiem uciecha niemała...). Meander 1998 nr 6 s. 536-538 (pieśń dziadowska...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Appel Włodzimierz: O słowniku polsko-greckim profesor Zofii Abramowiczówny. Meander 1998 nr 6 s. 553-561  szczegóły 
73.artykuł: Golik-Szarawarska Grażyna: Wspomnienie osobiste o profesor Zofii Abramowiczównie. Meander 1998 nr 6 s. 548-552  szczegóły 
74.artykuł: Jakowska Krystyna: Ulotna twórczość Anakondy. Meander 1998 nr 6 s. 535-541 (o prywatnej twórczości poetyckiej Zofii Abramowiczówny sygnowanej "Ana...) szczegóły 
75.artykuł: Szarmach Marian: Profesor Zofii Abramowiczównie in memoriam. Meander 1998 nr 6 s. 531-534 (wspomnienie w 10. rocznicę śmierci...) szczegóły 
76.artykuł: Wójtowicz Henryk: Osobiste wspomnienia o śp. Prof. Zofii Abramowiczównie. Meander 1998 nr 6 s. 542-547  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
77.kult: Appel Włodzimierz: Meander 1998 nr 6 s. 529-530 (nota o spotkaniu z okazji 10. rocznicy śmierci Z. Abramowiczówny, 27 V...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Biliński Bronisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
78.tekst paraliteracki: Biliński Bronisław: [Przemówienie] Pozdrowienie dla Przyjaciół (Saluto agli Amici). Meander 1998 nr 3 s. 315-318 (wygłoszone w Rzymie w 1986...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
79.zgon: Łanowski Jerzy: Wspomnienie o Bronisławie Bilińskim. Meander 1998 nr 3 s. 303-314 (zmarł: 23 IV 1996; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
80.wiersz: Brandstaetter Roman: Litania do Ducha Świętego = Litania ad Spiritum Sanctum. Meander 1997 nr 2 s. 112-119 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
  Broniewski Marcin
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wąsowicz Aleksandra: Chersonez Taurydzki (Z polskich podróży po Krymie). Meander 1996 nr 3/4 s. 209-222  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
82.wiersz: Broniewski Władysław: Parowóz = Vaporitrahea. Meander 1994 nr 11/12 s. 634 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
  Brożek Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
83.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Sanctum fratrem Albertum pauperum patronum. Meander 1997 nr 2 s. 120 (wiersz w języku łacińskim...) szczegóły 
84.wiersz: Broscius Miecislaus: In convivium undecim lustris post maturitatem studiis atque examinibus probatam in Pszczyna apud Antonium celebratum. Meander 1997 nr 2 s. 140 (wiersz w języku łacińskim...) szczegóły 
85.wiersz: Broscius Miecislaus: Maximiliani Kolbe laudes. Meander 1997 nr 2 s. 128 (wiersz w języku łacińskim...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
86.tekst paraliteracki: Brożek Mieczysław: Moja droga tłumacza. Meander 1994 nr 11/12 s. 629-633  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
87.zgon: Korus Kazimierz: Życie pracą i służbą. Profesor Mieczysław Brożek (1911-2000). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 3-8 (wspomnienie pośmiertne; z fot. na s. 1...) szczegóły 
88.zgon: Turasiewicz Romuald: Łacina z Doktorem Mieczysławem Brożkiem (Ze wspomnień ucznia). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 9-13 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brzechwa Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
89.wiersz: Brzechwa Ioannes: De aestatis adventu = Przyjście lata. Meander 1995 nr 1/2 s. 36 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
90.wiersz: Brzechwa Jan: Na wyspach Bergamutach = In Bergamutis insulis. Meander 1994 nr 3/4 s. 182 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
91.wiersz: Brzechwa Jan: Tańcowala igła z nitką = Acus et acia saltavere. Meander 1994 nr 11/12 s. 648 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
92.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Dzik = Aper. Meander 1994 nr 3/4 s. 196 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
93.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Krokodyl = Crocodilus. Meander 1994 nr 3/4 s. 208 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
94.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Lew = Leo. Meander 1994 nr 7/8 s. 358 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
95.wiersz: Brzechwa Ioannes: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Lis = Vulpes. Meander 2000 nr 3 s. 275 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
96.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Niedźwiedź = Ursus. Meander 1994 nr 7/8 s. 378 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
97.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Pantera = Pardus. Meander 1994 nr 3/4 s. 196 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
98.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Papuga = Psittacus. Meander 1994 nr 7/8 s. 378 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
99.wiersz: Brzechwa Ioannes: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Renifer = Tarandrus. Meander 2000 nr 3 s. 275 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
100.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Słoń = Elephantus. Meander 1994 nr 3/4 s. 208 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
101.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Sowa = Ulula. Meander 1994 nr 7/8 s. 358 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
102.wiersz: Brzechwa Ioannes: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Struś = Struthio. Meander 2000 nr 3 s. 275 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
103.wiersz: Brzechwa Ioannes: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Tygrys = Tigris. Meander 2000 nr 3 s. 275 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
104.wiersz: Brzechwa Ioannes: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Wielbłąd = Dromas. Meander 2000 nr 3 s. 275 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
105.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Wilk = Lupus. Meander 1994 nr 7/8 s. 358 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
106.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Zebra = Zebra. Meander 1994 nr 7/8 s. 358 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
107.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Żubr = Urus. Meander 1994 nr 7/8 s. 378 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
108.wiersz: Brzechwa Jan: Zoo = Hortus animalium [ z tego cyklu:] Żyrafa = Giraffa. Meander 1994 nr 7/8 s. 358 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
109.wiersz: Brzechwa Jan: Żaba = Ran. Meander 1994 nr 7/8 s. 326 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chadzinikolau Nikos
    wiersze (alfabet tytułów)
110.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Archimedes. Meander 1996 nr 5/6 s. 321  szczegóły 
111.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Delfy. Meander 1996 nr 5/6 s. 315  szczegóły 
112.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Dyskobol Myrona. Meander 1996 nr 5/6 s. 308  szczegóły 
113.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Motyw z wazy. Meander 1996 nr 5/6 s. 286  szczegóły 
114.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Noc na wyspie Lesbos. Meander 1996 nr 3/4 s. 162  szczegóły 
115.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Safona na wyspie Lesbos. Meander 1996 nr 3/4 s. 208  szczegóły 
  Czerwińska Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
116.wiersz: Czerwińska Jadwiga: Admet. Meander 1996 nr 1/2 s. 96  szczegóły 
117.wiersz: Czerwińska Jadwiga: Alkestis. Meander 1996 nr 1/2 s. 78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dębowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Wichowa Maria: Andrzej Dębowski jako tłumacz mitów - fragmentów "Metamorfoz" Owidiusza. Meander 1990 nr 7/9 s. 177-185  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gansiniec Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Turasiewicz Romuald: Ryszard Gansiniec jako historyk greckiej literatury. Meander 1989 nr 7/12 s. 369-382  szczegóły 
  Gansiniec Zofia
    zgon (alfabet autorów)
120.zgon: Korpanty Józef: Meander 1989 nr 3 s. 139-140 (zmarła: 1988; not. z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janicki Klemens
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Lewandowski Ignacy: Epigramy Klemensa Janickiego (1516-1542/3). Meander 1994 nr 9/10 s. 505-514  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Plezia Marian: Jak Kadłubek uczył się łaciny?. Meander 1994 nr 5/6 s. 259-271  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plezia Marian: Najstarsze echo lektury Arystotelesa w piśmiennictwie polskim. Meander 1992 nr 5/6 s. 329-331  szczegóły 
  Kamieńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Mikołajczyk Agnieszka: Motywy antyczne w twórczości Anny Kamieńskiej. Meander 2000 nr 1 s. 45-70  szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milewska-Waźbińska Barbara: O roli twórczej inspiracji "Zodiacus vitae" Palingeniusa i "Victoria deorum" Klonowica. Meander 1989 nr 3 s. 127-134 (porównanie tekstu Palingeniusa z tekstem Klonowica; z fragm. obu tekst...) szczegóły 
  Kmita Jan Achacy
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: Pierwsze polskie tłumaczenie "Bukolik" Wergiliusza w czterysetlecie wydania "Pasterskich rozmów" J.A. Kmity (1588-1988). Meander 1990 nr 1 s. 29-44 (analiza przekładu...) szczegóły 
  Knobelsdorf Eustachy
    wiersze (alfabet tytułów)
127.wiersz: Knobelsdorf Eustachy: Tren na cześć świętej pamięci króla Polskiego Zygmunta I. Meander 1998 nr 5 s. 518- 528 (z notą wstępną Jerzego Starnawskiego, s. 517-518...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Starnawski Jerzy: Cytaty z Eustachego Knobelsdorfa "Lutetiae parisiorum descripto' w wielkim dziele o dziejach Uniwersytetu Paryskiego. Meander 1997 nr 2 s. 189-191  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
129.wiersz: Kochanowski Jan: [Liricorum Libellus: IX. Ad Wenerem] Do bogini Wenus. Meander 1992 nr 9/10 s. 488 (sparafrazowal Grzegorz Wójcik...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Zofia Głombiowska, w poszukiwaniu znaczeń. O poezji Jana Kochanowskiego. Meander 2003 nr 1 s. 99-105  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Głombiowska Zofia: Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego - w drukarskiej oficynie i w rękach czytelników. Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 487-506 (dot. wydania: Ioannis Cochanovi "Elegiarum libri IIII". Euisdem "Foric...) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowska Zofia: Foricenium 63 Jana Kochanowskiego - próba interpretacji. Meander 1991 nr 7/8 s. 329-335  szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baranowska Bożena: Przekład czy parafraza? "Dryas Zamchana" i "Driada Zamechska" Jana Kochanowskiego. Meander 2000 nr 4 s. 367-381  szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milewska-Waźbińska Barbara: Sygnet drukarski między bajki włożony. Meander 2000 nr 4 s. 359-365 (nt. pierwodruku dramatu w polowej tzw. "latającej" drukarni Walentego ...) szczegóły 
  Kolanowski Maksymilian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Starnawski Jerzy: Zapomniany Filolog, Maksymilian Kolanowski (1815-1844). Meander 1994 nr 5/6 s. 273-276  szczegóły 
  Komornicka Anna Maria
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
136.tekst paraliteracki: Komornicka Anna M.: Moja przygoda z Filologią Klasyczną. Meander 1997 nr 1 s. 15-20 (z fot. A.M. Komornickiej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Łanowski Jerzy: Wypowiedź gratulacyjna na sesji. Meander 1997 nr 1 s. 11-12 (przemówienie wygłoszone na sesji ku czci Marii Anny Komornickiej; Łódź...) szczegóły 
138.artykuł: Macjon Józef: [Przemówienie]. Meander 1997 nr 1 s. 5-8 (wygłoszone na sesji ku czci Marii Anny Komornickiej; Łódź, II 1996...) szczegóły 
139.artykuł: Starnawski Jerzy: Glosy o mych kontaktach z panią prof. Komornicką. Meander 1997 nr 1 s. 9-10 (przemówienie wygłoszone na sesji ku czci Marii Anny Komornickiej; Łódź...) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Sesja naukowa ku czci prof. Anny Marii Komornickiej. Meander 1997 nr 1 s. 3-4 (spraw. z sesji zorganizowanej z z okazji 75-lecia urodzin A.M. Komorni...) szczegóły 
  Koźbiał Marta
    proza (alfabet tytułów)
141.proza: Koźbiał Marta: Errare humanum est. Meander 1994 nr 11/12 s. 635-640  szczegóły 
  Koźmian Kajetan
    wiersze (alfabet tytułów)
142.wiersz: Koźmian Kajetan: Męża prawego i z niezłomną duszą... (Naśladowanie Horatius, c. III 3). Meander 1993 nr 3/4 s. 187-190 (z koment....) szczegóły 
143.wiersz: Koźmian Kajetan: Szczęśliwy, któren wolen od troski... (Naśladowanie Horatius, ep. 2). Meander 1993 nr 3/4 s. 185-187 (z koment....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
144.artykuł: Wójcicki Jacek: Horacy w twórczości Kajetana Koźmiana. Meander 1993 nr 3/4 s. 157-178 (wraz z aneksem: Horacy w twórczości Kajetana Koźmiana - Teksty, s. 179...) szczegóły 
nawiązanie: Wójcicki Jacek: Jeszcze o Horacym w twórczości Kajetana Koźmiana. Meander 1995 nr 5/6 s. 271-275  szczegóły 
  Krawczuk Aleksander
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiewiorowski Jacek: Potrety trzech cesarzy bizantyńskich (Leona III Izauryjskiego (717-741 r.), Bazylego II Bułgarobójcy (976-1025) i Michała VIII Paleologa (1258-1282). Meander 1994 nr 7/8 s. 341-350  szczegóły 
  Krokiewicz Adam
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Meander 1988 nr 2/3 s. 136  szczegóły 
  Kumaniecki Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Domański Juliusz: Profesor Kazimierz Kumaniecki jakim go pamiętam. Meander 1997 nr 5 s. 403-406  szczegóły 
148.artykuł: Domański Juliusz: Wspomnienie o Prof. Kazimierzu Kumanieckim. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 413-421 (wspomnienie ucznia prof. K. Kumanieckiego wygłoszone podczas sesji po...) szczegóły 
149.artykuł: Kreyser Krystyna: Profesor Kazimierz Kumaniecki w anegdocie. Meander 1998 nr 6 s. 563-568  szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Meander 1988 nr 2/3 s. 136  szczegóły 
artykuł: Meander 1988 nr 2/3 s. 136  szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tablica poświęcona pamięci prof. Kazimierza Kumanieckiego w Górach Świętokrzyskich. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 411-412 (m.in. o sesji naukowej; z okazji odsłonięcia tablicy i 22. rocznicy sm...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
152.kult: Tablica poświęcona pamięci prof. Kazimierza Kumanieckiego w Górach Świętokrzyskich. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 411-412 (nt. uroczystości odsłonięcia tablicy w panteonie wielkich Polaków Sank...) szczegóły 
  Kybernet Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
153.wiersz: Kybernet Joanna: Kallirroe. Meander 1988 nr 2/3 s. 102  szczegóły 
154.wiersz: Kybernet Joanna: Kassandra. Meander 1988 nr 6 s. 242  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łanowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
155.wiersz: Arvalis Georgius: Wpierw Jeżewska Kazimiera przełożyła nam Homera... Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 363  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Głombiowski Krzysztof: Jerzego Łanowskiego spojrzenie na "Święte Igrzyska" Hellenów. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 349-356 (referat wygłoszony na sesji "Jerzy Łanowski - uczony, tłumacz, popular...) szczegóły 
157.artykuł: Zarych Teresa: Magisterski jubileusz profesorów Ludwiki Rychlewskiej i Jerzego Łanowskiego. Meander 1997 nr 5 s. 499-502 (nt. jubileuszu 50- lecia uzyskania dyplomu magistra filozofii na Uniwe...) szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowski Krzysztof: Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 349 (informacja...) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz Lucyna, Wróbel Małgorzata: Vita martuorum in memoria vivorum posita est. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 357-364 (sprawozdanie...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
159.zgon: Komornicka Anna M.: Pamięci Jerzego Łanowskiego. Meander 2000 nr 5 s. 385 (zmarł: 24 I 2000; wspomnienie pośmiertne podpisane: Anna M. Komornicka...) szczegóły 
160.zgon: Malinowski Gościwit: Wspomnienie o profesorze Jerzym Łanowskim. Meander 2000 nr 5 s. 393-396 (zmarł: 24 I 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
161.zgon: Szastyńska-Siemion Alicja: Jerzy Łanowski - wspomnienie (1919-2000). Meander 2000 nr 5 s. 387-392 (zmarł: 24 I 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Macjon Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
162.wiersz: Macjon Józef: Rumak Heliosa. Meander 1998 nr 1 s. 54  szczegóły 
  Mann Maurycy
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zinkow Leszek: Maurycy Mann (1814-1876) krakowski dziennikarz na starożytnej ziemi. Meander 1999 nr 1 s. 95-107 (nt. podróży po Egipcie w towarzystwie Adama Potockiego i malarza Franc...) szczegóły 
  Melzak Zdzisław A.
    proza (alfabet tytułów)
164.proza: Melzak Zdzisław A.: Jak łacina uratowała mi życie. Meander 1995 nr 3/4 s. 177-189 (fragm. niepublikowanych pamiętników...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
165.wiersz: Mickiewicz Adam: Alpuhara. Meander 1998 nr 6 s. 573-575 (z komentarzem: Mieczysław Mejor: "Alpuhara" Adama Mickiewicza w tłumac...) szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępniewska Alicja: Delimitacje w inwokacjach "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Meander 1995 nr 7/8 s. 361-370  szczegóły 
  Morawski Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
167.wiersz: Morawski Kazimierz: In honore Stanislai Tarnovii carmen convivale = Pieśń biesiadna ku czci Stanisława Tarnowskiego. Meander 1994 nr 11/12 s. 625-626 (tekst łaciński i przekład polski; z koment.: Jan Gordziałkowski: Zapom...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nagnajewicz Marian
    zgon (alfabet autorów)
168.zgon: Kaczmarkowski Michał: Meander 1988 nr 1 s. 45-51 (z post scriptum Mariana Plezi...) szczegóły 
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Starnawski Jerzy: Pliniusz Młodszy na warsztacie Naruszewicza - tłumacza i komentatora Tacyta (Fragment większej całości). Meander 2003 nr 5/6 s. 479-484  szczegóły 
170.artykuł: Starnawski Jerzy: Z badań nad Naruszewiczowym komentarzem do Tacyta "Dzieł wszystkich" (Fragment większej calości). Meander 1999 nr 4 s. 369-383 (o przekładzie: Tacyt: Dzieła wszystkie przekładania Adama Naruszewicza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Olejniczak Bożena
    wiersze (alfabet tytułów)
171.wiersz: Olejniczak Bożena: Dies natalis Lydiae. Meander 1994 nr 9/10 s. 456 (wiersz pośw. prof. Lidii Winniczuk...) szczegóły 
  Oppman Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
172.wiersz: [Oppman Artur] Or -Ot: Stare Miasto. Meander 1992 nr 3/4 s. 236  szczegóły 
  Oświecimski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Korpanty Józef: Prof. Stefan Oświecimski jako latynista. Meander 1990 nr 10/12 s. 331-332  szczegóły 
174.artykuł: Polaszek Edmund: Uwagi o pracy naukowej prof. Stefana Oświecimskiego (Na kanwie jego zaintereswań ekonomią grecką). Meander 1990 nr 10/12 s. 325-330  szczegóły 
175.artykuł: Wykaz prac Stefana Oświecimskiego. Meander 1990 nr 10/12 s. 333-336  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
176.zgon: Meander 1990 nr 10/12 s. 315 (zmarł: 11 IV 1990; z fot....) szczegóły 
177.zgon: Płazak Aleksander: Prof. Stefan Oświecimski - życie i praca. Meander 1990 nr 10/12 s. 317-323 (wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piwkowska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
178.wiersz: Piwkowska Anna: Aspazja. Meander 1991 nr 5/6 s. 259  szczegóły 
179.wiersz: Piwkowska Anna: Berenika. Meander 1991 nr 3/4 s. 160  szczegóły 
180.wiersz: Piwkowska Anna: Śmierć Kleopatry. Meander 1991 nr 3/4 s. 159  szczegóły 
  Plezia Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
181.artykuł: Pawłowski Krzysztof (ur. 1954): Wykaz prac naukowych prof. Mariana Plezi. Meander 1997 nr 4 s. 353-375 (bibliografia z lat 1936-1997...) szczegóły 
182.artykuł: Stawecka Krystyna: Lata lubelskie Mariana Plezi. Meander 1997 nr 4 s. 339-341 (dot. lat 1947-1953...) szczegóły 
183.artykuł: Turkowska Danuta: Początki Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej. Meander 1997 nr 4 s. 351 (wspomnienie o M. Plezi - kierowniku Pracowni...) szczegóły 
184.artykuł: Weyssenhoff Brożkowa Krystyna: Profesor Marian Plezia (Wspomnienie z Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej PAN). Meander 1997 nr 4 s. 343-350 (z licznymi fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
185.zgon: Komornicka Anna M.: Wspomnienie o prof. Marianie Plezi. Meander 1997 nr 4 s. 299-302 (zmarł: 1996; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
186.zgon: Professor doctor Marianus Plezia. Meander 1996 nr 9/10 okł. (zmarł: 3 XI 1996; nekrolog...) szczegóły 
187.zgon: Starnawski Jerzy: Marian Plezia (19176-1996). Meander 1997 nr 4 s. 303-328 (zmarł: 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Regner Leopold
    proza (alfabet tytułów)
188.proza: Regner Leopold: Cudzoziemcy u Heraklita. Meander 1994 nr 1/2 s. 11-13 (hipotetyczny dialog oparty na zachowanych fragmentach tekstów Arystote...) szczegóły 
  Ross Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
189.wiersz: Ross Tadeusz: Hymn do Hypnosa. Meander 1988 nr 1 s. 34  szczegóły 
190.wiersz: Ross Tadeusz: Iam satis terris... (Horacemu za jego Pieśń Drugą w Księdze Pierwszej Carm I 2). Meander 1988 nr 1 s. 20  szczegóły 
191.wiersz: Ross Tadeusz: Wenerze. Meander 1988 nr 1 s. 52  szczegóły 
  Rychlewska Ludwika
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Uroczystość odnowienia doktoratu profesor doktor habilitowanej Ludwiki Rychlewskiej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4 s. 195-298 (sylwetka uczonej i sprawozdanie z uroczystości; Wrocław 26 VI 2001; z ...) szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poprawa Adam: O "Tristiach" Jarosława Marka Rymkiewicza. Meander 1992 nr 7/8 s. 411-426  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Safarewicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Plezia Marian: O profesorze Janie Safarewiczu wspomnienie. Meander 1993 nr 1/2 s. 87-93 (z fot....) szczegóły 
  Sandauer Artur
    zgon (alfabet autorów)
195.zgon: Kruczyński Andrzej: Artura Sandauera powroty do młodzieńczych fascynacji. Meander 1990 nr 1 s. 45-49 (zmarł: 15 VII 1989; z fot....) szczegóły 
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starnawski Jerzy: Nad francuską antologią tekstów Sarbiewskiego. Meander 1999 nr 5 s. 475-477  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
197.wiersz: Sarbiewski M.K.: Epigram LXIII: Na morską warownię Palo książąt Orsinich (Grzmoty niebieskim podobne i płomień bucha...). Meander 1996 nr 1/2 s. 95 (z notą Włodzimierza Appela: Postscriptum....) szczegóły 
198.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] LVI: Ad Plautum (Sive peregrinas mittam tibi) = Do Plauta (Czy to gdy obce wysyłam ci...). Meander 2000 nr 5 s. 408-409 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
199.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] LXX: In cothunatum Gallicum (Vectari rauco pudor est tibi...) = Na Gallica w wysokich butach (Wstydzisz się wozem jechać...). Meander 2000 nr 5 s. 408-409 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
200.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] LXXI: Ad Joannem Carolum Chodkiewicz (Spernere si nolis vatis...) = Do Jana Karola Chodkiewicza (Jeżeli gardzić nie chesz...). Meander 2000 nr 5 s. 408-409 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
201.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] LXXII: In stemma ejusdem, W litteram duodecimam inversam (magnus Alexander, magnus Pompejus...) = Na tegoż herb, odwróconą dwunastą literę W (Wielkim zwą Aleksandra i wielkim zwą Pompejusza...). Meander 2000 nr 5 s. 408-409 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
202.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XIII: O ego, si fierem medio... = O, gdybym ja była ziemią.... Meander 2000 nr 5 s. 402-403 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
203.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XL: Et fugis, et fugiens clamas... = Uciekasz, uciekając wołasz... Meander 2000 nr 5 s. 406-407 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
204.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XV: Ad omnia versatilis (Castus Amor ramo pharetram...) = Na wszystko podległe przemianom (Czysta miłość na drzewie zawiesza...). Meander 2000 nr 5 s. 402-403 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
205.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XVII: Insequeris, fugio: clamasque... = Następujesz, uciekam i wołasz... Meander 2000 nr 5 s. 402-403 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
206.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XXIV: Amor Divinus (Cor mihi clamat, Amor clamat...) = Boska Miłość (Serce mi krzyczy i krzyczy Miłość...). Meander 2000 nr 5 s. 404-405 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
207.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XXV: Quaerebam, nostris si quis daret... = Prosiłam, czy może ktoś pocałunek... Meander 2000 nr 5 s. 404-405 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
208.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XXVI: Hinc mihi se tellus mensa... = Stąd mi się ziemia ścieliła... Meander 2000 nr 5 s. 404-405 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
209.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XXX: Venatio Amoris et Jesu (Surge, vulaturas, Amor...) = Łowy Miłości i Jezusa (Wstań Miłości, ażeby...). Meander 2000 nr 5 s. 406-407 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
210.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XXXIII: Quid nocti lumen... = Czemu nocą szukamy światła... Meander 2000 nr 5 s. 406-407 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
211.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Epigrammata Mathiae Casimiri Sarbievii [z tego cyklu:] XXXIV: Mors et Amor gemini pugnant... = Bliźnie Miłość i Śmierć walczą... Meander 2000 nr 5 s. 406-407 (tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem: Maria Łukaszewicz-Chan...) szczegóły 
212.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Liryki II 19 z Epitalamium św. Salomona (Umykasz przede mną...). Meander 1998 nr 1 s. 24  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
213.artykuł: Appel Włodzimierz: Epigramy Sarbiewskiego w tłumaczeniu Zofii Abramowiczówny. Meander 1996 nr 1/2 s. 85-94 (z "Postscriptum", s. 95...) szczegóły 
214.artykuł: Starnawski Jerzy: Fragment Sarbiewskiego z "Iter Romanum" w antologii "Roma aeterna". Meander 1991 nr 5/6 s. 239-242 (omów. fragmentu 221-224 z "Iter Romanum" zamieszczonego w antologii: R...) szczegóły 
215.artykuł: Starnawski Jerzy: Jeszcze jeden znakomity głosiciel sławy Sarbiewskiego - R. Schumann. Meander 1989 nr 3 s. 135-138 (wypow. Roberta Schumanna (1810-1856) nt. wielkości K. Sarbiewskiego um...) szczegóły 
216.artykuł: Starnawski Jerzy: Sarbiewski i jego belgijscy przyjaciele. Meander 1995 nr 1/2 s. 45-66 (z fragm. wierszy ku czci poety zawartymi w antologii: Liricorum libri ...) szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janus Katarzyna: Probabilitas addenda est. O prawdopodobieństwie w "De perfecta poesi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Meander 2003 nr 1 s. 73-83  szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukaszewicz-Chantry Maria: Kilka uwag o epigramatach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego przy okazji przekładu Jerzego Łanowskiego. Meander 2000 nr 5 s. 397-400  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzuska Barbara: Mucjusz Scewola w Troi, czyli pan Kmicic w Częstochowie. Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 507-511 (cechy wspólne bohatera Sienkiewicza i Mucjusza Scewoli - rzymskiego bo...) szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Do literackiej genezy "Quo vadis?". Meander 1990 nr 10/12 s. 311-315 (paralele z powieścią: Jean-Francois Bareille'a: Emilia Paula. Powieść...) szczegóły 
  Słonimski Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
221.wiersz: Słonimski Antoni: Kolumna Zygmunta. Meander 1992 nr 1/2 s. 103  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
222.wiersz: Słowacki Juliusz: Snycerz był zatrudniony Dyjany lepieniem.... Meander 1989 nr 1/2 s. 56-57  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
223.artykuł: Gołogórska Joanna: "... na Libanie" - zapomniane karty z dziejów recepcji Słowackiego. Meander 1999 nr 4 s. 385-395 (nt. recepcji twórczości J. Słowackiego wśród Polaków w Libanie w czasi...) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zinkow Leszek: "Piramidalna" zagadka Słowackiego. Meander 1997 nr 2 s. 167-173  szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzpil Adriana: Homer i Wergiliusz w romantycznej podróży, czyli Juliusza Słowackiego rozprawa z eposem. Meander 2003 nr 5/6 s. 459-468 (odwołania do dzieł Homera ("Iliada", "Odyseja") i Wergiliusza ("Eneida...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Macjon Józef: Jeszcze jeden motyw antyczny w poezji J. Słowackiego. Meander 1989 nr 1/2 s. 53-67 (m.in. o powiązaniu wiersza J. Słowackiego z bajką Fedrusa "Prometheus ...) szczegóły 
  Spiehalski Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
227.wiersz: Spiehalski (Spihalski) Mikołaj: Oda IV. 6: Cretus nobilium sanguine Lechidum.... Meander 1994 nr 11/12 s. 611-614 (z koment.: Jerzy StarnawskI: Dwa poematy łacińskie o powstaniu listopa...) szczegóły 
228.wiersz: Spiehalski (Spihalski) Mikołaj: Oda V. 6: Frustra, Poloni, vincula Patriae. Meander 1994 nr 11/12 s. 615-617 (z koment.: Jerzy StarnawskI: Dwa poematy łacińskie o powstaniu listopa...) szczegóły 
  Srebrny Stefan
    listy (alfabet tytułów)
229.listy: Srebrny Stefan: [List]. Meander 1989 nr 7/12 s. 383-385 (do Marii Wiercińskiej, z 5 VI 1956 r.; z koment.: Grażyny Golik-Szara...) szczegóły 
  Steffen Wiktor
    zgon (alfabet autorów)
230.zgon: Profesor Wiktor Steffen (1903-1997). Meander 1997 nr 5 s. 1 (zmarł: 29 IV 1997; nota...) szczegóły 
  Strzelczyk Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
231.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Biblioteka. Meander 1989 nr 4/5 s. 184  szczegóły 
232.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Delfy. Meander 1988 nr 9/10 s. 396  szczegóły 
233.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Dziewczyna zrywająca jabłka.... Meander 1988 nr 9/10 s. 452  szczegóły 
234.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Egipskie tancerki. Meander 1989 nr 4/5 s. 240  szczegóły 
235.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Hefajstos. Meander 1990 1 20  szczegóły 
236.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Koncert na podwójnym flecie. Meander 1989 nr 3 s. 142  szczegóły 
237.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Łania między panterami. Meander 1989 nr 3 s. 143  szczegóły 
238.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Malowidło naskalne. Meander 1989 nr 1/2 s. 52  szczegóły 
239.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Misterium kąpieli. Meander 1989 nr 4/5 s. 222  szczegóły 
240.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Na czarze greckiej.... Meander 1989 nr 3 s. 144  szczegóły 
241.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Nefretiti (Triolet). Meander 1990 1 12  szczegóły 
242.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Pas królowej Amazonek - Hippolite. Meander 1989 nr 7/12 s. 386  szczegóły 
243.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Pierwsze owce.... Meander 1989 nr 4/5 s. 216  szczegóły 
244.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Pompeja. Meander 1988 nr 9/10 s. 410  szczegóły 
245.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Potop gniewu.... Meander 1989 nr 1/2 s. 20  szczegóły 
246.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Safo. Meander 1988 nr 9/10 s. 458  szczegóły 
247.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Sen dziejów. Meander 1988 nr 9/10 s. 370  szczegóły 
248.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Sen Nebukadnezara. Meander 1989 nr 4/5 s. 162  szczegóły 
249.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Sens. Meander 1989 nr 1/2 s. 86  szczegóły 
250.wiersz: Strzelczyk Waldemar: Zenobia. Meander 1989 nr 6 s. 260  szczegóły 
  Szymonowic Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
251.wiersz: Szymonowic Szymon: Pentesilea [tragedia, fragm.:] Monolog Andromachy (ww 510-560). Meander 1989 nr 6 s. 289-290 (z komentarzem tłumacza; s. 290-291....) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogumił Izabela: "Non sine scelere nos quoque sumus". Chór w dramacie "Castus Ioseph" Szymona Szymonowica. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 319-335  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Treter Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
253.wiersz: Treter Tomasz: Rewia cnót Stanisława Hozjusza. O chęci męczeństwa i odwróceniu zarazy. 63. Wiersz heksametryczny (Reszko, dobrze znający nieznane Hozjusza wyczyny...) (Do Stanisława Reszki, opata jędrzejowskiego). Meander 1998 nr 3 s. 297-299 (z komentarzem: Tadeusz Batóg: Tomasz Treter - piewca cnót kardynała Ho...) szczegóły 
254.wiersz: Treter Tomasz: Rewia cnót Stanisława Hozjusza. O pożarze w Bregancjum. Oda 73. Strofa alcejska (Gdy wiele przykrych cierpień stwarzaja wam pożary...) (Do rady miejskiej i mieszkanców Poznania). Meander 1998 nr 3 s. 295-297 (z komentarzem: Tadeusz Batóg: Tomasz Treter - piewca cnót kardynała Ho...) szczegóły 
255.wiersz: Treter Tomasz: Rewia cnót Stanisława Hozjusza. O przepędzeniu braniewskich Kalikstynów. Oda 61 strofa alcejska (Kto troszczy się o Ojca wiecznego...). (Do Jerzego Radziwiłła, Świętego Rzymskiego Kościoła kardynała biskupa wileńskiego). Meander 1998 nr 3 s. 293-295 (z komentarzem: Tadeusz Batóg: Tomasz Treter - piewca cnót kardynała Ho...) szczegóły 
256.wiersz: Treter Tomasz: Rewia cnót Stanisława Hozjusza. O zwalczaniu wyznania heretyckiego. 77. Wiersz heksametryczny (Jakaż to złość łagodnego zazwyczaj ponosi Hozjusza?...) (Do Zygmunta III wszechmocnego króla Polski). Meander 1998 nr 3 s. 299-301 (z komentarzem: Tadeusz Batóg: Tomasz Treter - piewca cnót kardynała Ho...) szczegóły 
  Truszkowska Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
257.wiersz: Truszkowska Teresa: Ariadne. Meander 1989 nr 7/12 s. 391  szczegóły 
258.wiersz: Truszkowska Teresa: Danae. Meander 1990 4/6 148  szczegóły 
259.wiersz: Truszkowska Teresa: Feniks. Meander 1988 nr 2/3 s. 94  szczegóły 
260.wiersz: Truszkowska Teresa: Klitaimestra. Meander 1988 nr 4/5 s. 218  szczegóły 
261.wiersz: Truszkowska Teresa: Medea. Meander 1988 nr 6 s. 280  szczegóły 
262.wiersz: Truszkowska Teresa: Muza. Meander 1989 nr 7/12 s. 390  szczegóły 
263.wiersz: Truszkowska Teresa: Perseusz. Meander 1990 4/6 196  szczegóły 
264.wiersz: Truszkowska Teresa: Prometeusz. Meander 1988 nr 7/8 s. 360  szczegóły 
265.wiersz: Truszkowska Teresa: Śmierć Wergilego. Meander 1988 nr 7/8 s. 330  szczegóły 
  Trzecieski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
266.wiersz: Trzecieski Andrzej: Ursulae Morstinae, feminae lectissimae Casparis Cosvicii, viri nobilis ac humanissimi. Epithaphium = Epitaium Urszuli z Morsztynów, najzacniejszej żony Kaspra Koświckiego, męża wielkiej szlachetności i ogłady. Meander 1992 nr 11/12 s. 653-654 (tekst oryg. w jęz. łacińskim i polski przekład; z komentarzem: Grzegor...) szczegóły 
  Tuwim Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
267.wiersz: Tuwim Iulianus: Cattulus = Kotek. Meander 1995 nr 1/2 s. 44 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
268.wiersz: Tuwim Iulianus: Libellus elementorum = Abecadło. Meander 1995 nr 3/4 s. 189 (tekst równoległy w języku polskim i łacińskim...) szczegóły 
269.wiersz: Tuwim Iulianus: Liquor = Likier. Meander 1995 nr 3/4 s. 176 (tekst równoległy w języku polskim i łacińskim...) szczegóły 
270.wiersz: Tuwim Julian: Łacina. Meander 1989 nr 6 s. 293-294  szczegóły 
271.wiersz: Tuwim Julian: Nad Cezarem. Meander 1989 nr 6 s. 305-306  szczegóły 
  Twardowski Samuel
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kroczak Jerzy: O literackich snach mitologicznych z wieku XVII. Meander 2000 nr 5 s. 411-416 (zestawienie opisów sennych wizji w "Nadobnej Paskwalinie" i "Adonie" G...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ustrzycki Andrzej Wincenty
273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milewska-Waźbińska Barbara: Między literatura a historią (Uwagi o "Sobiesciados carminum libri quinte" Andrzeja Wincentego Ustrzyckiego). Meander 1994 nr 7/8 s. 359-364  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wesołowska Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
274.wiersz: Wesołowska Elżbieta: Baucis i Filemon. Meander 2000 nr 3 s. 220  szczegóły 
275.wiersz: Wesołowska Elżbieta: My, klasycy. Meander 2000 nr 3 s. 274  szczegóły 
276.wiersz: Wesołowska Elżbieta: Ona, Antygona. Meander 2000 nr 3 s. 190  szczegóły 
  Winniczuk Lidia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
277.artykuł: Axer Jerzy: Lidia Winniczuk - filolog klasyczny, nauczyciel. Meander 1994 nr 9/10 s. 447-452  szczegóły 
278.artykuł: Drewniewska-Idziak Barbara: Bibliografia prac prof. dr Lidii Winniczuk. Meander 1994 nr 9/10 s. 467-474 (za lata 1979-1994...) szczegóły 
279.artykuł: Grzesiowski Mieczysław: Prof. Lidia Winniczuk jako redaktor "Meandra". Meander 1994 nr 9/10 s. 429-438 (z fot....) szczegóły 
280.artykuł: Kreyser Krystyna: Świat antyczny Lidii Winniczuk. Meander 1994 nr 9/10 s. 461-466  szczegóły 
281.artykuł: Łanowski Jerzy: Pani Lidia. Meander 1994 nr 9/10 s. 439-446 (wspomn.; z fot....) szczegóły 
282.artykuł: Plezia Marian: Eurydyka nie wróci z Hadesu (Pożegnanie z prof. Lidią Winniczuk). Meander 1994 nr 9/10 s. 419-424  szczegóły 
283.artykuł: Rychlewska Ludwika: Śp. Lidia Winniczuk. Meander 1994 nr 9/10 s. 453-455  szczegóły 
284.artykuł: Stabryła Stanisław: Wielka humanistka (Wspomnienie o śp. Lidii Winniczuk). Meander 1994 nr 9/10 s. 457-460  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
285.zgon: Dnia 31 października zmarła prof. dr Lidia Winniczuk. Meander 1993 nr 11/12 okł. (zmarła: 31 X 1993...) szczegóły 
286.zgon: Grzesiowski Mieczysław: Profesor Lidia Winniczuk. Meander 1994 nr 9/10 s. 415-418 (zmarła: 1993; z fot....) szczegóły 
287.zgon: Komornicka Anna Maria: Przemówienie wygłoszone nad trumną prof. Lidii Winniczuk na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie dnia 8 XI 1993. Meander 1994 nr 9/10 s. 425-427 (zmarła: 1993; z fot....) szczegóły 
  Wiśniewski Bohdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: Witczak Krzysztof T.: Uroczystość jubileuszowa w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Meander 2000 nr 6 s. 489-492 (spraw. z uroczystości z okazji 55-lecia pracy w Katedrze Filologii Kla...) szczegóły 
  Wójcik Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
289.wiersz: Wójcik Andreas: Ad Iuventatem (Carminis Mickiewicziani q.i. "Oda do młodości" paraphrasis Latina). Meander 2000 nr 3 s. 225-226  szczegóły 
  Wulfers Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
290.artykuł: Tyszkowski Wiesław: Jan Wulfers, nauczyciel języka łacińskiego i tłumacz w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Meander 1989 nr 4/5 s. 217-221  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wcisło Gabriela: Opolskie Dni Kultury Antycznej. Meander 1995 nr 3/4 s. 94 (spraw....) szczegóły 
292.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosiorowska-Majka Irena: Sprawozdanie z "Dni Kultury Antycznej" Opole '97. Meander 1997 nr 3 s. 292  szczegóły 
293.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wcisło Gabriela: Dni Kultury Antycznej. Meander 1998 nr 2 s. 227  szczegóły 
294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzesiowski Mieczysław: Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie. Meander 1994 nr 1/2 s. 106-107 (spraw....) szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Winiarczyk Marek: Międzynarodowe seminarium poświęcone fragmentom filozofów greckich (Ascona 22-27 IX 1996). Meander 1998 nr 1 s. 103-112 (omówienie...) szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: XVIII Kongres Eirene. Meander 1989 nr 1/2 s. 9 (nota; z wykazem referatów polskich badaczy starożytności....) szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wcisło Gabriela: Konferencja naukowa "Tradycje kultury antycznej na Śląsku" (Kamień Śląski 19-21 września 1996). Meander 1996 nr 11/12 s. 654 (spraw....) szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieżuńska-Małowist Iza: Meander 1989 nr 4/5 s. 241-242 (spraw....) szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieżuńska-Małowist Iza: Meander 1989 nr 4/5 s. 241-242 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
300.artykuł: Bertrand Dominique: Powrót do źródeł rzuca światło na Kościół XX wieku. Meander 1996 nr 3/4 s. 169-176 (nt. publikacji pism Ojców Kościoła jako pisarzy Późnego Antyku...) szczegóły 
301.artykuł: Mikocki Tomasz: Referaty i komunikaty wygłoszone na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w 1989 r.. Meander 1990 nr 7/9 s. 238 (wykaz...) szczegóły 
302.artykuł: Smolorz Roman Paul: Wczesne chrześcijaństwo a państwo rzymskie. Meander 1997 nr 5 s. 445-459  szczegóły 
303.artykuł: Starowieyski Marek: Meander 1994 nr 5/6 s. 307 ([omów. zawartości:] Corpus Christianorum. Seriae Graeca. Red. Carl Lag...) szczegóły 
304.artykuł: Starowieyski Marek: Studia z dziedziny historii literatury wczesnochrześcijańskiej i patrologii w Polsce. Próba oceny sytuacji. Meander 2003 nr 2 s. 163-170 (zawiera ponadto: Dodatek. Najważniejsze polskie przekłady dzieł litera...) szczegóły 
305.artykuł: Winiarczyk Marek: Euhemeryzm w świecie antycznym. Meander 2003 nr 3/4 s. 281-303 (recepcja "Hiera Anagraphe" ("Świętej Historii") Euhemera w dziełach au...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wcisło Gabriela: Konferencja naukowa nt. "Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian". Turawa 20-23 kwietnia 1994 r.. Meander 1994 nr 11/12 s. 641-642 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
307.artykuł: Dobrowolski Witold: Antyk i jego miejsce we współczesności. Meander 1994 nr 1/2 s. 55-66 (tekst wykładu wygłoszonego na inauguracji roku akademickiego 1993/1994...) szczegóły 
308.artykuł: Dutsch Dorota: Mit Cerery i Prozerpiny w średniowieczu. Meander 1990 nr 1 s. 21-28 (recepcja mitu obecnego w dziełach Owidiusza ("Metamorfozy"), Wergiliu...) szczegóły 
309.artykuł: Maciejewska Anna: Aulos, czyli właściwie co?. Meander 2000 nr 1 s. 3-15 (starożytny instrument muzyczny "aulos" m.in. w literaturze...) szczegóły 
310.artykuł: Majewski Paweł: Pylades - przyjaciel idealny. Meander 2000 nr 5 s. 439-454 (postać Pyladesa przyjaciela Oreestesa w utworach Ajschylosa, Sofokle...) szczegóły 
311.artykuł: Maliszewski Dariusz: Kult Adonisa - geneza grecka czy fenicka. Meander 1994 nr 7/8 s. 371-377  szczegóły 
312.artykuł: Nowicka Maria: Portrety literatów w malarstwie antycznym. Meander 1992 nr 7/8 s. 377-392 (m.in. o portretach Homera, Menandra, Terencjusza, Wergiliusza....) szczegóły 
313.artykuł: Nowosad Elżbieta: Doskonałość czy barbarzyństwo? Etapy rozumienia "starożytności" od odrodzenia do czasów Hegla. Meander 1998 nr 5 s. 487-495 (początki filozofii i nauki przedstawiane na przestrzeni wieków...) szczegóły 
314.artykuł: Rybowska Joanna: Zniewalanie i wyzwalanie, czyli wieczny powrót mitu prometejskiego. Meander 1992 nr 5/6 s. 265-279 (w literaturze greckiej okresu archaicznego i klasycznego oraz w litera...) szczegóły 
315.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Imiona władzy. Meander 1998 nr 4 s. 393-402 (postaci władców rzymskich w dramacie nowożytnym; m.in. Friedrich Duerr...) szczegóły 
316.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Wszeteczne związki. Meander 1994 nr 5/6 s. 231-241 (motyw niebezpiecznej miłości w literaturze starożytnej Grecji i świato...) szczegóły 
317.artykuł: Winniczuk Lidia: Kobiety w komediach greckich i rzymskich. 1. Kobiety w komediach Arystofanesa (II). Meander 1991 nr 5/6 s. 175-200  szczegóły 
318.artykuł: Winniczuk Lidia: Kobiety w komediach greckich i rzymskich. 1. Kobiety w komediach Arystofanesa. Meander 1991 nr 3/4 s. 87-112  szczegóły 
319.artykuł: Winniczuk Lidia: Kobiety w komediach greckich i rzymskich. Cz. I: Kobiety w komediach Plauta (Hetery 1). Meander 1992 nr 11/12 s. 565-581  szczegóły 
320.artykuł: Winniczuk Lidia: Kobiety w komediach greckich i rzymskich. Cz. I: Kobiety w komediach Plauta (Hetery 2). Meander 1993 nr 1/2 s. 23-35  szczegóły 
321.artykuł: Winniczuk Lidia: Kobiety w komediach greckich i rzymskich. Cz. I: Kobiety w komediach Plauta. Meander 1992 nr 5/6 s. 281-285  szczegóły 
322.artykuł: Winniczuk Lidia: Kobiety w komediach greckich i rzymskich. Cz. I: Kobiety w komediach Plauta. Meander 1992 nr 9/10 s. 489-508  szczegóły 
323.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Mit o boskich bliźniętach w nowym oświetleniu. Część I: Palikowie. Meander 1995 nr 9/10 s. 401-405 (w świetle źródeł wedyjskich, greckich i rzymskich....) szczegóły 
324.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Mit o boskich bliźniętach w nowym oświetleniu. Część II: Alkowie. Meander 1998 nr 5 s. 431-437 (m.in. w twórczości Tacyta i Diodora Sycylijskiego oraz w świetle źróde...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
325.artykuł: Calder William M.: Filologia klasyczna w Ameryce. Meander 1994 nr 7/8 s. 379-398  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Utwory anonimowe (powszechna)
326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawotka Krzysztof: XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona 3-8 IX 2002). Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 225-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Abu Maszar Dżafar ibn Muhammad ibn Umar al-Balchi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
327.artykuł: Komorowska Joanna: Astrologia i hazard. Notatki z Ma'shara. Meander 1999 nr 1 s. 41-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
328.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miazek Monika: Rola snu w "Juliuszu Cezarze" Szekspira w porównaniu z relacją Plutarcha. Meander 2000 nr 1 s. 39-44 (zawartą w "Żywotach równoległych"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
329.artykuł: Nechutowa Jana: Średniowieczna literatura czesko-łacińska (Uwagi metodologiczne). Meander 1988 nr 6 s. 267-279  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąkowska Grażyna: V Międzynarodowy Kongres Włosko-Egipski (Turyn 8-12 XII 2001). Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 229-231 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
331.artykuł: Górniak Anna: Aretalogie bogini Izydy. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 3-25 (nt. zachowanych tekstów aretologicznych - opowiadań o niezwykłej mocy ...) szczegóły 
332.artykuł: Kuraszkiewicz Kamil Omar: Heb Sed. "Jubileusz" władcy egipskiego. Meander 1996 nr 3/4 s. 199-207 (nt. święta "sed" (trzydziestolecie) obchodzonego przez faraonów w świe...) szczegóły 
333.artykuł: Popielska-Grzybowska Joanna: Imię "Atum" w najstarszych egipskich tekstach religijnych. Meander 1999 nr 5 s. 479-494  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Hasła szczegółowe (egipska starożytna) / Utwory anonimowe (egipska starożytna*)
    artykuły (alfabet tytułów)
334.artykuł: Czerwik Dorota: Geneza listów do zmarłych. Meander 1999 nr 6 s. 577-599 (listy z okresu 2345-2181 p.n.e. zapisane pismem hieratycznym na naczyn...) szczegóły 
335.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popielska-Grzybowska Joanna: "Teksty Piramid" - najstarsza religijna "księga świata". Meander 2000 nr 5 s. 463-483 (stan badań i analiza wybranych fragmentów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
336.artykuł: Szymańska-Piętka Magdalena: Teatr absurdu Becketta i tragedia grecka. Meander 2003 nr 5/6 s. 469-478  szczegóły 
  Grzegorz z Tours święty *
337.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zołoteńki Dawid: Działalność Egidiusza, dowódcy wojsk rzymskich w Galii w latach 455-464. Meander 1996 nr 9/10 s. 497-506 (w świetle "Historii Franków" św. Grzegorza z Tours oraz innych dzieł p...) szczegóły 
  Muret Marc-Antoine
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
338.artykuł: Starnawski Jerzy: Relacje Marka Antonia Mureta (1526-1585) z Polską i Polakami. Meander 1996 nr 9/10 s. 545-555  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
339.artykuł: Ceran Waldemar: Omówienie stanu badań bizantynologicznych w Polsce oraz perspektywy rozwoju kadry naukowej (1999-2002). Meander 2003 nr 2 s. 171-182 (sprawozdanie; zawiera także dadatki: Lista książek z zakresu bizantyno...) szczegóły 
340.artykuł: Starowieyski Marek: Meander 1994 nr 5/6 s. 307 ([omów. zawartości:] Corpus Christianorum. Seriae Graeca. Red. Carl Lag...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Nestorios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
341.artykuł: Starowieyski Marek: Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza - problem źródeł. Meander 1995 nr 1/2 s. 23-35 (m.in. o zachowanych tekstach Nestoriusza...) szczegóły 
  Nonnos z Panopolis *
    wiersze (alfabet tytułów)
342.wiersz: Nonnos : (Dionysiaca XI 370-481) Kalamos i Karpos. Meander 1994 nr 1/2 s. 43-45  szczegóły 
343.wiersz: Nonnos : (Dionysiaka, XV 169-422) Hymnos I Nikaja (Żyła wśród lasów dzikich...). Meander 1995 nr 9/10 s. 411-417  szczegóły 
344.wiersz: Nonnos : (Dionysiaka XXIV 240-329) Afrodyta Prządka (Leukos do wtóru formingi...). Meander 1998 nr 2 s. 131-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
345.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajewska-Wieczorek Anna: Sympozjum i festiwal teatralny w Delfach (VIII International Forum in Greek Drama. Delphi, Greece, August 22-27 1995). Meander 1996 nr 5/6 s. 329-337 (spraw....) szczegóły 
346.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nehring Przemysław: Konferencja naukowa "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" w Bergen. Meander 1996 nr 11/12 s. 651-653 (spraw....) szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morta Krzysztof: Wrocławska konferencja naukowa nt. "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata". Meander 1997 nr 5 s. 503-504 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
348.artykuł: Duliński Tomasz: Sofistyczne teorie państwa i społeczeństwa. Meander 1992 nr 3/4 s. 129-153  szczegóły 
349.artykuł: Głombiowski Krzysztof: Pojęcia "hellenizmu" i "barbaryzmu" jako wyznaczniki Herodotowej i europejskiej humanitas. Meander 2003 nr 3/4 s. 253-263 (Grecja jako szkoła humanitaryzmu dla czasów nowożytnych, grecki system...) szczegóły 
350.artykuł: Głombiowski Krzysztof: W kręgu słów i gestów - pojęcie "hellenizmu" i "barbaryzmu" w kulturze greckiej epoki archaicznej i wczesno-klasycznej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 303-317  szczegóły 
351.artykuł: Górniak Anna: Aretalogie bogini Izydy. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 3-25 (nt. zachowanych tekstów aretologicznych - opowiadań o niezwykłej mocy ...) szczegóły 
352.artykuł: Grzelak-Krzymianowska Adriana: Człowiek złotego wieku, czyli helleński ideał życia szczęśliwego. Meander 2003 nr 5/6 s. 373-388 (głównie na podstawie dzieł Hezjoda...) szczegóły 
353.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty Presokratyków. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 81-83 (wstęp do publikacji zbioru fragmentów tekstów wczesnych filozofów grec...) szczegóły 
354.artykuł: Maciejewska Anna: Początki greckiej terminologii gramatycznej (Do Platona). Meander 1994 nr 9/10 s. 487-492  szczegóły 
355.artykuł: Musiał Danuta: Pitagoreizm. Zarys problematyki. Meander 1996 nr 7/8 s. 353-362 (pitagoreizm (VI w. pne.) jako szkoła filozoficzna i sekta religijna or...) szczegóły 
356.artykuł: Press Ludwika: "Homo ludens" w starożytnej Grecji. Meander 1993 nr 5/6 s. 195-211  szczegóły 
357.artykuł: Rekucka-Bugajska Kinga: Wojna cypryjsko-perska w świetle świadectw greckich. Meander 1991 nr 1/2 s. 3-10 (m.in. w pismach Diodora, Izokratesa, Ksenofonta i Pauzaniasza...) szczegóły 
358.artykuł: Rominkiewicz Jarosław: Problem opieki nad rodzicami w prawodawstwie ateńskim. Meander 1990 nr 7/9 s. 151-157 (m.in. u Platona, Arystofanesa, Eurypidesa, Homera, Hezjoda, Arystotele...) szczegóły 
359.artykuł: Starnawski Jerzy: Polski historyk literatury autorem francuskiego opracowania trzech tragików greckich. Meander 1992 nr 7/8 s. 393-409 (nt. Wacława Gasztoffta, który wydał w Paryżu opracownie w dwóch tomach...) szczegóły 
360.artykuł: Szlezak Thomas Alexander: Polis - Arche - Adikia. Ateny w ocenie Sofoklesa, Tukidydesa i Platona. Meander 2000 nr 2 s. 295-107  szczegóły 
361.artykuł: Tokarczyk Alicja: Refleksja muzyczna w starożytnej Grecji. Meander 1989 nr 7/12 s. 353-359  szczegóły 
362.artykuł: Turasiewicz Romuald: Demokracja ateńska a kwestia tolerancji światopoglądowej w V wieku p.n.e.. Meander 1991 nr 7/8 s. 269-285  szczegóły 
363.artykuł: Winiarczyk Marek: Misteria antyczne w ujęciu Waltera Burkerta. Meander 1996 nr 3/4 s. 119-136  szczegóły 
364.artykuł: Winiarczyk Marek: Problem powstania ateizmu w Grecji starożytnej. Meander 1993 nr 7/8 s. 291-302  szczegóły 
365.artykuł: Winiarczyk Marek: Religia polis greckiej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 181-198 (w świetle źródeł...) szczegóły 
366.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
367.artykuł: Winiarczyk Marek: Wpływ Bliskiego Wschodu na kulturę Grecji archaicznej (750-650 r. przed Chr.). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 15-40  szczegóły 
368.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Komponent indoeuropejski w religii greckiej. Meander 1997 nr 1 s. 85-97  szczegóły 
369.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Quaestiones Mycenaeae II. Partnertstwo bóstw męskich i żeńskich w religii Greków mykeńskich. Meander 1992 nr 9/10 s. 459-468  szczegóły 
370.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Studia nad najstarszym pismem greckim. Część I: Z historii badań nad sylabariuszem mykeńskim. Meander 1994 nr 1/2 s. 3-  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
371.artykuł: Bartol Krystyna: Młodzi bogowie starych poetów (Kilka uwag na temat greckiej liryki miłosnej). Meander 1996 nr 7/8 s. 341-351 (grecka liryka o orientacji homoseksualnej; analiza urywków poezji grec...) szczegóły 
372.artykuł: Dyrcz Rafał: Kilka uwag o przemianach i znaczeniu kultu Asklepiosa w okresie późnego antyku. Meander 1999 nr 3 s. 257-265  szczegóły 
373.artykuł: Górniak Anna: Mojry w świecie antycznym. Meander 2000 nr 5 s. 417-437 (boginie przeznaczenia w mitologii, literaturze starożytnej Grecji, ins...) szczegóły 
374.artykuł: Kłys Anna: Jaskinia w Amnissos. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 199-215 (jaskinia bogini Ejlejtyi na Krecie obecna w tekstach Homera, mitach i ...) szczegóły 
375.artykuł: Krischner Tilman: Ląd i morze w historii kultury greckiej. Meander 1995 nr 11/12 s. 515-527  szczegóły 
376.artykuł: Nowicka Maria: Portrety Alkibiadesa. Meander 1996 nr 11/12 s. 575-585 (portret literacki Alkibiadesa - wodza i polityka m.in. u Platona, Anty...) szczegóły 
377.artykuł: Rostropowicz Joanna: O gwiazdach i mitach astralnych w poezji aleksandryjskiej. Meander 1997 nr 1 s. 51-59  szczegóły 
378.artykuł: Winiarczyk Marek: Grób Zeusa na Krecie. Meander 1997 nr 3 s. 199-206 (w przekazach literackich m.in. Euhemera z Messeny...) szczegóły 
379.artykuł: Winiarczyk Marek: Śmierć i apoteoza Heraklesa. Meander 1999 nr 2 s. 111-123 (deifikacja Heraklesa w świetle literatury od VI w. p.n.e. i świadectw ...) szczegóły 
380.artykuł: Żukowski Jarosław: Niektóre aspekty kultu Dionizosa w V w. p.n.e.. Meander 1996 nr 9/10 s. 445-463 (kult Dionizosa m.in. w utworach pisarzy: Arystofanes, Eurypides, He...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
    wiersze (alfabet tytułów)
381.wiersz: Cypryda i Muzy. Meander 1992 nr 5/6 s. 286 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
382.wiersz: Cypryda przyszła na Knidos. Meander 1992 nr 11/12 s. 582 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
383.wiersz: Drzewo orzechowe. Meander 1992 nr 7/8 s. 410 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
384.wiersz: Eros uśpiony. Meander 1992 nr 5/6 s. 280 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
385.wiersz: Godzina południa. Meander 1992 nr 5/6 s. 336 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
386.wiersz: Hymn do Demeter (Pięknowłosą Demeter, boginię czigodną...). Meander 1999 nr 4 s. 312-323 (ze wstępem tłumacza: Hymn Homerycki do Demeter, s. 311-312...) szczegóły 
387.wiersz: Hymn do Matki Bogów odnaleziony w Epidauros. Meander 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
388.wiersz: Jabłko. Meander 1992 nr 11/12 s. 652 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
389.wiersz: Na rzeźbe Diodora. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
390.wiersz: Nie Praksyteles. Meander 1992 nr 11/12 s. 606 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
391.wiersz: Okrutne zwierciadło. Meander 1992 nr 7/8 s. 438 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
392.wiersz: Orzeł nad grobem. Meander 1992 nr 7/8 s. 432 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
393.wiersz: Rozbitek obnażony. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
394.wiersz: Satyr nad fontanną obok uśpionego Erosa. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
395.wiersz: W cieniu sosny. Meander 1992 nr 5/6 s. 332 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
396.wiersz: Wdzięczność dla żaby. Meander 1992 nr 11/12 s. 632 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
397.wiersz: XVII Hymn homerycki do Dioskurów (Muzo dźwięczna, opiewaj Kastora...). Meander 1998 nr 5 s. 456  szczegóły 
398.wiersz: XXXIII Hymn homerycki do Dioskurów (Muzy bystro patrzące śpiewajcie o Dzeusa potomkach...). Meander 1998 nr 5 s. 456  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
399.proza: [Inskrypcja:] Dekret ku czci Protogenesa. Meander 1996 nr 5/6 s. 266-269 (przekład polski treści inskrypcji wyrytej po obu stronach marmurowej s...) szczegóły 
400.proza: O cnocie. Meander 1997 nr 3 s. 207-211 (z komentarzem: Pseudoplatoński dialog "O cnocie"...) szczegóły 
401.proza: O sprawiedliwym. Meander 1991 nr 3/4 s. 153-158 (ze wstępem tłumacza pt.: Pseudoplatoński dialog "O sprawiedliwym"...) szczegóły 
402.proza: Przysięga Hipokratesa. Meander 1993 nr 5/6 s. 231-232 (z koment.: Romuald Turasiewicz: O "Przysiędze Hipokratesa" inaczej. Py...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
403.artykuł: Pałuchowski Adam: Flavii Sulpiciani z Krety w epoce wczesnego cesarstwa. Studia epigraficzne. Meander 1999 nr 5 s. 429-447 (nt. inskrypcji dotyczącej rodziny kreteńskiej Flavii Sulpiciani; z ory...) szczegóły 
404.artykuł: Kaczyńska Elwira, Witczak Krzysztof T.: Questiones Mycenaeae III: Kult Dzeusa na Krecie w świetle tekstów linearnych B. Meander 1998 nr 4 s. 327-339  szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobus-Zalewska Hanna: Bóstwa miłosne w "Antologii Palatyńskiej". Meander 1990 nr 7/9 s. 159-175 (m.in. o funkcji bóstw erotycznych w epigramach...) szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Appel Włodzimierz: Najdawniejszy grecki epigramat. Meander 1989 nr 4/5 s. 155-161 (nt. inskrypcji na skyphosie, odkrytym na wyspie Pithekussai (Ischia) p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Achilleus Tatios *
407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o cierpieniu u Achilleusa Tatiosa z Aleksandrii. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 301-307  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o kobietach u Achilleusa Tatiosa. Meander 2002 nr 5/6 s. 423-432  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o miłości u Achilleusa Tatiosa. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 175-184  szczegóły 
  Ainesidemos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
408.artykuł: Olszewski Mikołaj: O tym, jak Ainezydemos stał się Heraklitejczykiem. Meander 1992 nr 5/6 s. 287-296  szczegóły 
  Aischylos *
409.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietruczuk Katarzyna: Teatralne duchy Ajschylosa. Meander 2003 nr 5/6 s. 389-396 (postaci duchów w "Persach" i "Eumenidach"...) szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietruczuk Katarzyna: Teatralne duchy Ajschylosa. Meander 2003 nr 5/6 s. 389-396 (postaci duchów w "Persach" i "Eumenidach"...) szczegóły 
  Aisopos *
    wiersze (alfabet tytułów)
411.wiersz: Aisopos (Ezop) : Wół i żaba (Z bajek Ezopowych). Meander 1993 nr 9/10 s. 470  szczegóły 
  Albinos ze Smyrny *
412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowski Kazimierz: Kwestia istnienia i natury Boga w "Didaskalikos" Albinusa ze Smyrny. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 275-287  szczegóły 
  Alkmaion *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
413.artykuł: Presokratycy. Alkmaion. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 289-292 (fragmenty tekstów filozofów o Almaionie; przekład ze zbioru: Die Fragm...) szczegóły 
  Alkman *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: Paszkowiak Joanna: W poszukiwaniu ojczyzny Alkmana - próba reinterptrtacji źródeł i weryfikacja dotychczasowych teorii. Meander 2002 nr 5/6 s. 373-394  szczegóły 
  Anaksagoras *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
415.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Anaksagoras. Meander 2003 nr 3/4 s. 265-272 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Anaksago...) szczegóły 
  Anaksimandros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
416.artykuł: Presokratycy. Anaksymander. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 232-237 (fragmenty tekstów filozofów o Anaksymandrze; przekład ze zbioru: Die F...) szczegóły 
  Anaksimenes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
417.artykuł: Presokratycy. Anaksymenes. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 235-237 (fragmenty tekstów filozofów o Anaksymenesie; przekład ze zbioru: Die F...) szczegóły 
  Apollonios Rhodios *
    wiersze (alfabet tytułów)
418.wiersz: Apollonios Rhodios: Argonautyka [fragm.:] Epifania Apollona (II 669-693). Ptaki Stymfalijskie II 1030-1089). Rozterka Medei (III 744-760). Meander 2000 nr 5 s. 457-461 (podał do druku i opracował Włodzimierz Appel: "Argonautika" Apollonios...) szczegóły 
  Archytas z Tarentu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
419.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Archytas. Meander 2003 nr 2 s. 203-205 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Archytas...) szczegóły 
  Aristophanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
420.artykuł: Łanowski Jerzy: Granice żartu. Z zagadnień komizmu arystofanejskiego. Meander 1997 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
421.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komornicka Anna M.: Święto Arystofanesa w Tuluzie. Meander 2000 nr 2 s. 161-167 (spraw....) szczegóły 
422.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danek Zbigniew: Dlaczego "Chmury" stały się porażką Arystofanesa?. Meander 2003 nr 1 s. 3-15  szczegóły 
artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Trzy literackie portrety Sokratesa. Meander 2000 nr 2 s. 109-120  szczegóły 
  Aristoteles *
    wiersze (alfabet tytułów)
423.wiersz: Aristoteles : Do Eudemosa [fragm.]. Meander 1989 nr 4/5 s. 203-204 (z komentarzem tłumacza: Z elegii do Eudemosa...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
424.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Kosmos Arystotelesa. Meander 1995 nr 11/12 s. 505-514  szczegóły 
425.artykuł: Korus Kazimierz: Z badań prof. M. Plezi nad Arystotelesem i arystotelizmem. Meander 1997 nr 4 s. 329-337  szczegóły 
426.artykuł: Plezia Marian: Nowe wydanie fragmentów Arystotelesa. Meander 1992 nr 11/12 s. 553-564 (dot. wydań niemieckich...) szczegóły 
427.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Arystotelesowskie wskazówki dla aktorów, czyli o przenikaniu sie sztuk. Meander 2002 nr 5/6 s. 395-402  szczegóły 
428.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czy przyjaźń jest cnotą" ("Filia" i "arete" u Platona i Arystotelesa). Meander 1999 nr 2 s. 125-133  szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawadzki Robert K.: Metoda badawcza w "Poetyce" Arystotelesa. Meander 1995 nr 5/6 s. 203-213  szczegóły 
  Arrianos Flavius
    proza (alfabet tytułów)
430.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 1-17). Meander 1994 nr 3/4 s. 183-195 (ze wstępem tłumaczki...) szczegóły 
431.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 18-32). Meander 1994 nr 5/6 s. 291-302  szczegóły 
432.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 33-43). Meander 1994 nr 7/8 s. 399-406  szczegóły 
  Artemidoros *
433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szarmach Marian: Artemidor z Daldis: Rozważania o snach czyli onejrokrytyka. Przekład Iwony Żółtowskiej. Warszawa 1995 r.. Meander 1995 nr 5/6 s. 299-300  szczegóły 
  Atanazy Wielki święty *
434.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nehring Przemysław: Interpretacja kompozycji "Żywota św. Antoniego". Meander 1995 nr 5/6 s. 257-270  szczegóły 
  Athenaios *
435.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartol Krystyna: Atenajosa z Naukratis księga win (Deipnosophistae, 25f-40f). Meander 1995 nr 5/6 s. 215-226 (z tłumaczeniem "Katalogu win" według Atenajosa z Naukratis, s. 224-225...) szczegóły 
artykuł: Danielewicz Jerzy: Nowe spojrzenie na "Ucztę Mędrców" Atenajosa. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 109-123  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Elementy fizjonomiki w "Deipnosofistach" Atenajosa z Naukratis. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 1125-139  szczegóły 
  Bazyli Wielki święty *
436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lech Małgorzata: Znaczenie antycznej literatury greckiej w edukacji młodych chrześcijan (Na podstawie "Mowy do młodzieży" Bazylego Wielkiego). Meander 1997 nr 2 s. 141-153  szczegóły 
  Chariton *
    proza (alfabet tytułów)
437.proza: Chariton z Afrodisias : Historia Chajreasza i Kalliroe. [Księga pierwsza]. Meander 1996 nr 9/10 s. 481-495  szczegóły 
438.proza: Chariton z Afrodizjas *: Historia Chajreasza i Kallirroe. Księga druga. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 362-374 (ze wstępem tłumacza: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze p...) szczegóły 
439.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polaszek Edmund: Chariton i jego dzieło. Meander 1996 nr 9/10 s. 475-480  szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze powieści Charitona. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 359-361 (wstęp tłumacza; z tekstem przekładu, s. 362-374...) szczegóły 
440.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popiołek Magdalena: Od Glykery do Kalliroe - wpływ "Dziewczyny z uciętym warkoczem" Menandra na romans Charitona "O Chajreaszu i Kalliroe". Meander 2003 nr 2 s. 207-218  szczegóły 
artykuł: Popiołek Magdalena: "Sykiończyk" Menandra jako źródło inspiracji Charitona. Meander 2003 nr 1 s. 31-35  szczegóły 
  Cyryl Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
441.artykuł: Starowieyski Marek: Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza - problem źródeł. Meander 1995 nr 1/2 s. 23-35 (spuścizna św. Cyryla źródłem informacji o Nestoriuszu i jego poglądach...) szczegóły 
  Demosthenes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
442.artykuł: Turasiewicz Romuald: Z badań nad prozą Demostenesa. Meander 1989 nr 3 s. 95-106  szczegóły 
  Diogenes z Apolonii *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
443.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Diogenes z Apolonii. Meander 2003 nr 3/4 s. 273-280 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Diogenes...) szczegóły 
  Empedokles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
444.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Empedokles. Meander 2003 nr 1 s. 37-52 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Empedokl...) szczegóły 
  Epicharmos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
445.artykuł: Presokratycy. Epichram. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 155-164 (fragmenty tekstów filozofów o Epicharmie; przekład ze zbioru: Die Frag...) szczegóły 
  Epikuros *
    proza (alfabet tytułów)
446.proza: Epikur z Samos : Myśli etyczne Epikura z Samos (Sentencje Watykańskie 1-81). Meander 1996 nr 7/8 s. 363-369  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Diogenes Laertios : Myśli etyczne Epikura z Samos (Sentecje Watykańskie 1-81). Meander 1996 nr 7/8 s. 363-369 (zmieszczone w dziele: Diogenes Laeortios: Żywoty słynnych filozofów. W...) szczegóły 
448.artykuł: Olszewski Mikołaj: Aporie Epikura. Meander 1990 nr 4/6 s. 165-184 (analiza systemu filozoficznego...) szczegóły 
449.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Metodologiczne i epistemologiczne aspekty filozofii Epikura. Pozapoznawcze cele studiów epikurejskich. Meander 1998 nr 1 s. 45-53  szczegóły 
  Euhemeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
450.artykuł: Winiarczyk Marek: Co naprawdę wiemy o życiu Euhemera z Messeny?. Meander 2000 nr 2 s. 121-128  szczegóły 
451.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Winiarczyk Marek: Próba interpretacji "Hiera Anagraphe" Euhemera z Messeny. Meander 1999 nr 4 s. 325-335  szczegóły 
  Euripides *
    wiersze (alfabet tytułów)
452.wiersz: Eurypides : Medea [fragm. 1-19:] O, niechby sławna Argo.... Meander 1997 nr 1 s. 50  szczegóły 
453.wiersz: Eurypides : O pełen trudów żywocie ludzki.... Meander 2000 nr 5 s. 386  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
454.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Poetyka Arystotelesa a tragedia eurypidejska (Zagadnienia wybrane do studium porównawczego). Meander 1995 nr 9/10 s. 419-432  szczegóły 
455.artykuł: Duliński Tomasz: Sprawiedliwość podstawą stosunków w państwie u Eurypidesa. Meander 1989 nr 4/5 s. 163-183  szczegóły 
456.artykuł: Komorowska Joanna: Łzy Medei czyli o wymaganiach tragedii. Meander 2000 nr 3 s. 183-189 (cechy formalne tragedii zemsty (revenge drama) Eurypidesa...) szczegóły 
457.artykuł: Turasiewicz Romuald: Z badań nad techniką dramatyczną Euripidesa. Meander 1992 nr 1/2 s. 17-29  szczegóły 
458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielawski Krzysztof: "Thiasos" w "Bakchantkach" Erypidesa. Meander 1998 nr 1 s. 3-13  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: W poszukiwaniu koncepcji ideowej dramatu "Bakchantki" Eurypidesa. Meander 1994 nr 9/10 s. 475-485  szczegóły 
459.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brusewicz Alicja: "Fenicjanki" Eurypidesa w świetle tzw. sceny z Menojkeusem. Meander 1993 nr 1/2 s. 3-22  szczegóły 
artykuł: Brusewicz Alicja: Znaczenie "Fenicjanek" dla studiów nad postacią Edypa w ujęciu Eurypidesa. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 55-75  szczegóły 
460.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bronczek Ewelina: Hekabe - człowiek w obliczu cierpienia. Meander 2002 nr 5/6 s. 403-421  szczegóły 
461.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turasiewicz Romuald: "Helena". Z Badań nad techniką dramatyczną Eurypidesa. Meander 1993 nr 9/10 s. 403=413  szczegóły 
462.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turasiewicz Romuald: Heros a bogowie: "Herakles" Eurypidesa. Meander 1995 nr 1/2 s. 3-14  szczegóły 
  Eusebios *
463.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brodka Dariusz: "Teologia zwycięstwa" cesarzy chrześcijańskich w "Historia Ecclesiastica" Rufina z Akwilei. Meander 1999 nr 5 s. 457-464 (nt. samodzielnych rozdziałów dodanych przez tłumacza Rufina z Akwilei ...) szczegóły 
  Filolaos z Krotony *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
464.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Filolaos. Meander 2003 nr 2 s. 193-200 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Filolaos...) szczegóły 
  Galenos *
    proza (alfabet tytułów)
465.proza: Galenos (Galen) Claudius: Zachęta do studiowania sztuk. Meander 1990 7/9 209-223  szczegóły 
466.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: Galena "Zachęta do studiowania sztuk". Meander 1990 nr 7/9 s. 205-208 (z tekstem utworu w tłumaczeniu i opracowaniu M. Szarmacha, s. 209-223...) szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    wiersze (alfabet tytułów)
467.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu *: "O swoich wierszach". Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 473-475 (poemat skomponowany w trymetrze jambicznym...) szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komornicka Anna M.: Rady Grzegorza z Nazjanzu dla kaznodziejów. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
  Heliodoros *
469.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieśluk Małgorzata: Mądrość miłości w "Opowieści etiopskiej" Heliodora. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 239-251  szczegóły 
  Herakleitos z Efezu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
470.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Z badań nad "anthropeia psyche". Heraklitejski aforyzm B 85. Meander 2000 nr 6 s. 493-499  szczegóły 
471.artykuł: Presokratycy. Heraklit. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 346-358 (fragmenty tekstów filozofów o Heraklicie; przekład ze zbioru: Die Frag...) szczegóły 
  Herodotos *
472.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marchewka Anna: Słowo i gest w Herodotowej sztuce portretowania. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 320-332  szczegóły 
artykuł: Węcowski Marek: Struktura i funkcja dygresji etnograficzno-geograficznej w "Logosie Scytyjskim" Herodota. Meander 1995 nr 7/8 s. 305-319  szczegóły 
recenzja: Brzostowski Zbigniew Ignacy: Herodot a Żydzi. Meander 1999 nr 6 s. 537-542  szczegóły 
  Herondas *
473.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korus Kazimierz: Rzeczywistość w "Mimach" Herondasa. Meander 1994 nr 9/10 s. 493-503  szczegóły 
  Hesiodos *
    wiersze (alfabet tytułów)
474.wiersz: Hezjod : Tarcza. Meander 1999 nr 3 s. 217-231 (ze wstępem tłumacza: Hezjod + Anonim: "Tarcza", s. 215-216...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
475.artykuł: Appel Włodzimierz: Legenda Hezjodejska w epigramach "Antologii Palatyńskiej". Meander 1997 nr 1 s. 21-35  szczegóły 
  Homeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
476.artykuł: Mojsik Tomasz: Poetica Homerica I: Muzy, Muza czy Thos Tis ?. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4 s. 159-179 (nt. złożoności obrazu Muz w eposach Homera...) szczegóły 
477.artykuł: Sowa Joanna: Pojęcie dajmon w "Iliadzie" i "Odysei". Meander 1992 nr 5/6 s. 239-250  szczegóły 
478.artykuł: Tkacz Magdalena: Homer a klasyczna teoria retoryki (Zagadnienia wybrane). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 41-53  szczegóły 
479.artykuł: Wyganowski Przemysław: Dike u Homera. Meander 1994 nr 7/8 s.327-340  szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dyczek Piotr: Uwagi na temat podziału administracyjnego "Królestwa Nestora". Meander 1989 nr 6 s. 247-259 (w oparciu o dzieła Homera, badania archeologiczne i dokumenty historyc...) szczegóły 
artykuł: Jankowski Andrzej: O polskich przekładach "Iliady". Meander 1992 nr 5/6 s. 251-264 (głównie o tłumaczeniu Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
artykuł: Kempiński Andrzej M.: Achilles i kobiety. Meander 1990 nr 2/3 s. 55-68 (konstrukcja mitu trojańskiego...) szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kreyser Krystyna: Homerowa wizja Skylli i Charybdy. Meander 2003 nr 1 s. 53-57 (głowonogi jako morskie potwory opisane przez Homera...) szczegóły 
artykuł: Krzyszowska-Wypustek Anna, Wypustek Andrzej: Homer wśród pogan i chrześcijan. Interpretacje "Odysei" w czasach cesarstwa rzymskiego. Meander 1996 nr 5/6 s. 235-256  szczegóły 
  Hypereides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
482.artykuł: Hermann Marek: Mowa pogrzebowa Hyperejdesa - ostatni epitaf ateński. Meander 1995 nr 11/12 s. 497-503  szczegóły 
  Ion z Chios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Ion z Chios. Meander 2003 nr 2 s. 200-202 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Iona z C...) szczegóły 
  Isokrates *
    proza (alfabet tytułów)
484.proza: Izokrates : Euagoras. Meander 2000 nr 4 s. 333-348 (z komentarzem tłumaczki: Izokratesa "Euagoras" - wstęp i przekład mowy...) szczegóły 
485.proza: Isokrates : List II: Do Filipa. Meander 1999 nr 6 s. 533-536 (ze wstępem tłumaczki pt. Isokratesa List II: Do Filipa, s. 531-533...) szczegóły 
486.proza: Izokrates : Mowa do Demonika. Meander 2000 nr 3 s. 194-202 (ze wstępem tłumaczki: Izokratesa "Mowa do Demonika", s. 191-194...) szczegóły 
487.proza: Izokrates : Mowa II: Do Nikoklesa. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 337-344 (ze wstępem tłumaczki: Izokratesowa mowa "Do Nikoklesa", s. 333-336...) szczegóły 
488.proza: Isokrates : Mowa VI: Archidamos. Meander 1989 nr 4/5 s. 224-239 (ze wstępem tłumaczki; s. 223-224....) szczegóły 
489.proza: Isokrates : Mowa XIV: Plataikos. Meander 1989 nr 1/2 s. 70-78 (ze wstępem tłumaczki pt. "Izokratesa mowa Platejczyka", s. 69....) szczegóły 
490.proza: Izokrates : Nikokles albo Cypryjczycy. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 146-154 (ze wstępem tłumaczki: Izokratesowa mowa "Nikokles albo Cypryjczycy", s...) szczegóły 
491.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Izokratesowa mowa "Do Nikoklesa". Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 320-332 (wstęp tłumaczki do tekstu; z tekstem mowy, s. 337-344...) szczegóły 
492.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Izokratesowa mowa "Nikokles albo Cypryjczycy". Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 141-145 (wstęp do przekładu mowy Izokratesa; z tekstem utworu, s. 146-154...) szczegóły 
  Kallimachos *
    wiersze (alfabet tytułów)
493.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramaty. Meander 1997 nr 1 s. 59  szczegóły 
494.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XLII] Pocałunki na progu. Meander 1999 nr 5 s. 478  szczegóły 
495.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XLIV] Skrywana namiętość. Meander 1999 nr 5 s. 478  szczegóły 
496.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XLV] Do poety Menekratesa. Meander 1999 nr 5 s. 495  szczegóły 
497.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XLVI] Lekarstwa na miłość. Meander 1999 nr 5 s. 420  szczegóły 
498.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XXV] Zwodnicza obietnica. Meander 1999 nr 5 s. 495  szczegóły 
499.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XXVIII] Wyznanie poety. Meander 1999 nr 5 s. 420  szczegóły 
500.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XXX] Ofiara miłości. Meander 1999 nr 5 s. 496  szczegóły 
501.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XXXI] Miłość wybredna. Meander 1999 nr 5 s. 420  szczegóły 
502.wiersz: Kallimach z Cyreny : Epigramy miłosne [z tego cyklu: ep. XXXII] Ubóstwo poety. Meander 1999 nr 5 s. 478  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
503.artykuł: Kaczyńska Elwira: Wizerunek Kreteńczyków w twórczości Kallimacha z Cyreny. Meander 2000 nr 6 s. 513-535  szczegóły 
504.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczyńska Elwira: "Cieszcie sie kozy! Rozejm ogłasza bogini". Uwagi krytyczne do jednego z epigramatów Kallimacha (62 Pfeiffer = 61 Gow-Page). Meander 1999 nr 5 s. 421-428  szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
505.artykuł: Szarmach Marian: Stosunek pierwszych chrześcijan do uczt (Klemens Aleksandryjski, Paidagos II). Meander 1994 nr 3/4 s. 111-120  szczegóły 
506.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mierzejewska Joanna: Pojęcie "agape" w "Stromatach" Klemensa Aleksandryjskiego. Meander 1998 nr 3 s. 253-260  szczegóły 
  Ksenophanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
507.artykuł: Fragmenty Presokratyków. Ksenofanes. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 38-43 (fragmenty tekstów filozofów o Ksenofanesie; przekład ze zbioru: Die Fr...) szczegóły 
  Ksenophon *
508.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowski Krzysztof: Ksenofont "Anabasis" V 3 - próba interpretacji. Meander 1990 nr 4/6 s. 185-195  szczegóły 
artykuł: Kaliszuk Jerzy: Grecy w wyprawie Cyrusa Młodszego. Meander 1996 nr 3/4 s. 187-198 (w świetle dzieła Ksenofonta - autora pierwszego pamiętnika wojenngo (A...) szczegóły 
509.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sprawski Sławomir: Meander 1994 nr 7/8 s. 407-409 ([rec. ks.:] Christopher Tuplin: The failings of empire. A reading of X...) szczegóły 
510.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Trzy literackie portrety Sokratesa. Meander 2000 nr 2 s. 109-120  szczegóły 
  Leukippos z Miletu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
511.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Leukippos. Meander 2003 nr 5/6 s. 417-431 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Leukippo...) szczegóły 
  Lukianos *
512.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolanin Hubert: Problematyka językoznawcza w "Sądzie samogłosek" Lukiana. Meander 1990 nr 1 s. 3-11  szczegóły 
  Lysias *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
513.artykuł: Turasiewicz Romuald: Z badań nad stylem Lizjasza. Meander 1997 nr 4 s. 377-387  szczegóły 
  Meleagros *
    wiersze (alfabet tytułów)
514.wiersz: Meleagros (Meleager) : Meleager I 77 (Przyzywam Erosa - dzikiego zbójnika...). Meander 1998 nr 4 s. 368  szczegóły 
  Melissos z Samos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
515.artykuł: Fragmenty Presokratyków. Melissos. Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 467-471 (fragmenty tekstów filozofów o Melissosie; przekład ze zbioru: Die Frag...) szczegóły 
  Menandros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
516.artykuł: Winniczuk Lidia: Rola kobiet w komedii greckiej i rzymskiej. Kobiety w komediach Menandra. Meander 1991 nr 7/8 s. 287-300  szczegóły 
  Mimnermos *
    wiersze (alfabet tytułów)
517.wiersz: Mimnermos : A nas - tak jak te listki.... Meander 1997 nr 1 s. 37  szczegóły 
518.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartol Krystyna: Trudności interpretacyjne elegii Mimnermosa (2 W. = 8 G.P.). Meander 1997 nr 1 s. 37-42 (z tekstem elegii...) szczegóły 
  Origenes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
519.artykuł: Rejmer Jerzy: Orygenes: Katecheta i filozof. Meander 1989 nr 3 s. 107-117 (Orygenes jako nauczyciel wiedzy chrześcijańskiej w Aleksandrii i badac...) szczegóły 
  Parmenides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
520.artykuł: Presokratycy. Parmenides. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 294-299 (fragmenty tekstów filozofów o Parmenidesie; przekład ze zbioru: Die Fr...) szczegóły 
  Philostratos II Flavius *
    proza (alfabet tytułów)
521.proza: Filostratos : Żywot Apolloniusza z Tyany [fragm. V 27-40]. Meander 1996 nr 11/12 s. 564-574  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Szarmach Marian: Listy miłosne Filostrata jako przykład żartu retorycznego. Meander 1992 nr 1/2 s. 31-37  szczegóły 
523.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: Dyskusja o ustroju w "Żywocie Apoloniusza z Tyany" Filostrata. Meander 1996 nr 11/12 s. 561-563  szczegóły 
  Pindaros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
524.artykuł: Gizella Jerzy: Egineccy patronowie Pindara. Meander 1994 nr 11/12 s. 539-555  szczegóły 
525.artykuł: Gzella Stanisław: Pieśni Dirkejskie. Meander 1990 nr 4/6 s. 123-147 (biografia, twórczość i środowisko beockiego poety...) szczegóły 
526.artykuł: Gzella Stanisław: Pieśni sycylijskie Pindara. Meander 1993 nr 11/12 s. 487-507  szczegóły 
527.artykuł: Gzella Stanisław: Pindar poeta pytyjski. Meander 1992 nr 7/8 s. 339-355  szczegóły 
  Platon *
528.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybowska Joanna: O polskich przekładach "Uczty" i "Fedona". Meander 1996 nr 3/4 s. 163-168 (recenzja przekładu...) szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybowska Joanna: O polskich przekładach "Uczty" i "Fedona". Meander 1996 nr 3/4 s. 163-168 (recenzja przekładu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
530.artykuł: Danek Zbigniew: Platon o spostrzeganiu zmysłowym. Meander 1992 nr 9/10 s. 469-487  szczegóły 
531.artykuł: Laks Andre: Prawodawcza utopia Platona. Meander 1999 nr 5 s. 399-410 (dotyczy dzieł "Nomoi" [Prawa] i "Politeia" [Państwo]...) szczegóły 
532.artykuł: Mróz Tomasz: Platon - atomista?. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 217-229 (nt. dążenia Platona do zniszczenia pism Demokryta z powodu różnic świa...) szczegóły 
533.artykuł: Pawlaczyk Anna: Tradycja religijna w ujęciu Platona. Meander 1997 nr 2 s. 103-111  szczegóły 
534.artykuł: Pawlak Anna: Przegląd świadectw starożytnych o życiu i nauce Platona. Meander 1999 nr 6 s. 501-521  szczegóły 
535.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Filozofować po platońsku (O platońskiej metodzie uprawiania filozofii). Meander 1993 nr 9/10 s.415-426  szczegóły 
536.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Życiorys Platona i korzenie jego filozofii (W "De Platone et eius dogmate" Apulejusza z Madaury). Meander 1991 nr 1/2 s. 43-54  szczegóły 
537.artykuł: Sieroń Józef: Człowiek jako jednostka w świetle dialogów filozoficznych Platona. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 255-274  szczegóły 
538.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danek Zbigniew: O pewnym "błędzie" Platona. Meander 1990 nr 4/6 s. 149-164 (dotyczy pierwszej części dialogu...) szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olszaniec Włodzimierz: Fragment "Listów" Platońskich w Tłumaczeniu Cycerona i Leonarda Bruniego. Meander 1999 nr 6 s. 523-530 (dot. tłumaczenia na łacinę VII Listu Platona...) szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sowa Joanna: Czy przyjaźń jest cnotą" ("Filia" i "arete" u Platona i Arystotelesa). Meander 1999 nr 2 s. 125-133  szczegóły 
artykuł: Sowa Joanna: "Filia a Paideia". Dramatis peronae w platońskim dialogu "Lizys". Meander 1997 nr 1 s. 61-73  szczegóły 
541.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Trzy literackie portrety Sokratesa. Meander 2000 nr 2 s. 109-120  szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janik Joanna: Pierwiastki demokratyczne w platońskiej koncepcji państwa opisanej w "Prawach". Meander 1994 nr 3/4 s. 121-135  szczegóły 
543.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danek Zbigniew: Czy Platon w dialogu "Sofista" wyjaśnia istotę błędu?. Meander 2000 nr 6 s. 501-512  szczegóły 
544.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tokarczyk Alicja: Motywy muzyczne w "Uczcie" Platona. Meander 1996 nr 9/10 s. 465-473  szczegóły 
  Plotinos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
545.artykuł: Komorowska Joanna: Kwestia mocy sprawczej gwiazd w pismach Ptolemeusza i Plotyna. Meander 1994 nr 1/2 s. 15-24  szczegóły 
  Plutarchos *
    proza (alfabet tytułów)
546.proza: Plutarch : Żywoty sławnych mężów [Vitae Parallele; fragm.:] Sertoriusz. Meander 1996 nr 7/8 s. 372-378  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
547.artykuł: Cichocka Natalia: Miłość małżeńska i rodzicielska. Vademecum Plutarcha z Cheronei. Meander 2003 nr 1 s. 17-30 (poglądy na miłość w pismach Plutarcha...) szczegóły 
548.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: Pismo Plutarcha "De audiendo" i jego problematyka. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 165-169  szczegóły 
549.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miazek Monika: Rola snu w "Juliuszu Cezarze" Szekspira w porównaniu z relacją Plutarcha. Meander 2000 nr 1 s. 39-44 (zawartą w "Żywotach równoległych"...) szczegóły 
  Polybios *
550.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolsza Janina: Retoryka w "Dziejach" Polibiusza - opisy bitew morskich. Meander 1995 nr 3/4 s. 95-106 (referat wygłoszony na sesji "Morze w kulturze starożytnych Greków i Rz...) szczegóły 
artykuł: Zielińska Dominika: Chronologia inwazji gallijskich od zdobycia Rzymu do bitwy pod Sentinum u Polybiosa i Liviusa. Meander 1998 nr 4 s. 373-382  szczegóły 
  Poseidonios z Apamei *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
551.artykuł: Winiarczyk Marek: Nowe wydania fragmentów Posejdoniosa. Meander 1996 nr 5/6 s. 259-264 (dot. wydań niemieckich...) szczegóły 
  Pseudo-Andokides *
    proza (alfabet tytułów)
552.proza: Pseudo-Andocides : Andocides IV [Mowa "Przeciw Alkibiadesowi"]. Meander 1999 nr 1 s. 29-40 (ze wstępem tłumacza: Pseudo-Andokides: Mowa "Przeciw Alkibiadesowi", s...) szczegóły 
553.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ptaszek Ireneusz: Pseudo-Andokides: Mowa "Przeciw Alkibiadesowi". Meander 1999 nr 1 s. 25-28 (z tekstem mowy w przekładzie na język polski, s. 29-40...) szczegóły 
  Sappho *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
554.artykuł: Partyka Jacek: Sfera dźwiękowych wyborów stylistycznych w utworach Safony. Meander 1999 nr 1 s. 3-11  szczegóły 
  Semonides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
555.artykuł: Danielewicz Jerzy: Semonides. Meander 1994 nr 7/8 s. 319-325  szczegóły 
  Simonides z Keos *
    wiersze (alfabet tytułów)
556.wiersz: Simonides : Elegia o bitwie pod Platejami [fragm.]. Meander 1994 nr 5/6 s. 214-215 (ze wstępem tłumacza: Nowoodkryte elegie Symonidesa, s. 211-213....) szczegóły 
557.wiersz: Simonides : Elegie biesiadne [z tego cyklu:] Kres dzieciństwa [fragm.]. Meander 1994 nr 5/6 s. 217 (ze wstępem tłumacza: Nowoodkryte elegie Symonidesa, s. 211-213....) szczegóły 
558.wiersz: Simonides : Elegie biesiadne [z tego cyklu:] Młodość i starość [fragm.]. Meander 1994 nr 5/6 s. 216 (ze wstępem tłumacza: Nowoodkryte elegie Symonidesa, s. 211-213....) szczegóły 
559.wiersz: Simonides : Elegie biesiadne [z tego cyklu:] Wyspa szczęśliwa. Meander 1994 nr 5/6 s. 217 (ze wstępem tłumacza: Nowoodkryte elegie Symonidesa, s. 211-213....) szczegóły 
  Sophokles *
560.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowska Zofia: Problem prawdy w tragedii Sofoklesa "Król Edyp". Meander 1989 nr 4/5 s. 147-154  szczegóły 
  Stesichoros *
    wiersze (alfabet tytułów)
561.wiersz: Stezychor : Tebaida [fragm. 222 b:] Do naszych cierpień trosk przykrych.... Meander 1996 nr 5/6 s. 258 (z komentarzem tłumacza pt. "Tebaida" Stezychora, s. 257...) szczegóły 
  Strabon z Amasei *
    proza (alfabet tytułów)
562.proza: Strabon z Amasei : Geographica [fragm.: X.4,1-15] Opis Krety. Meander 1996 nr 3/4 s. 223-232  szczegóły 
563.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróbel Małgorzata: Fauna Afryki w "Geografii" Strabona. Meander 1998 nr 1 s. 67-74  szczegóły 
  Thales z Miletu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
564.artykuł: Presokratycy. Tales. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 81-83 (fragmenty tekstów filozofów o Talesie; przekład ze zbioru: Die Fragmen...) szczegóły 
  Thukydides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
565.artykuł: Burliga Bogdan: Tukidydejskie mowy. Prawda czy zmyślenie. Meander 1999 nr 1 s. 13-24  szczegóły 
  Zenon z Elei *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Fragmenty Presokratyków. Zenon z Elei. Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 461-465 (fragmenty tekstów filozofów o Zenonie z Elei; przekład ze zbioru: Die ...) szczegóły 
  Zosimos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
567.artykuł: Stola Beata: Fausta, żona Konstantyna Wielkiego. Meander 1991 nr 3/4 s. 119-130 (postać cesarzowej m.in. w "Nea historia" Zosimosa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
568.artykuł: Bertrand Dominique: Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię. Meander 1996 nr 5/6 s. 277-285 (nt. nowego odczytania komentarzy do Biblii Ojców Kościoła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
569.artykuł: Starowieyski Marek: Datowanie Aktów św. Barnaby (BHG 225; ClAp 385) i Panegiryku św. Barnaby (BHG 226; CPG 7400, ClAp 286). Meander 1993 nr 7/8 s. 319-323  szczegóły 
570.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów. Meander 1994 nr 5/6 s. 309-312 (m.in. omów. zawartości czasopisma: Apocrypha. Revue internationale ...) szczegóły 
571.artykuł: Starowieyski Marek: Problem apokryfów u pisarzy IV w.. Meander 1991 nr 11/12 s. 495-501  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
572.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Erasmus Desiderius Roterodamus *
    listy (alfabet tytułów)
573.listy: Erazm z Rotterdamu : List Erazma z Rotterdamu do Wawrzyńca Campegio. Meander 2000 nr 3 s. 265-270 (z Przedmową tłumaczki: Erazm z Rotterdamu: List dedykujący kardynałowi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
574.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nehring Przemysław: Konferencja naukowa nt. "Literatura grecko-rzymska epoki cesarstwa". Meander 2000 nr 5 s. 485-486 (spraw....) szczegóły 
575.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morta Krzysztof: Wrocławska konferencja naukowa nt. "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata". Meander 1997 nr 5 s. 503-504 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
576.artykuł: Bobrowski Antoni: Świat poetycki augustowskiej elegii i liryki miłosnej. Meander 1998 nr 4 s. 353-367 (w twórczości poetów: Horacy, Katullus, Owidiusz, Propercjus, Tibullus...) szczegóły 
577.artykuł: Iwaszkiewicz Piotr: Wczesnochrześcijańskie opisy podróży do Ziemi Świętej. Meander 1990 nr 1 s. 13-19 (zarys problematyki; głównie o łacińskich źródłach dotyczących pielgrzy...) szczegóły 
578.artykuł: Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena: Rzym papieża Damazego. Meander 1996 nr 1/2 s. 73-77 (w świele literackich opisów epoki (366-384)...) szczegóły 
579.artykuł: Jundziłł Juliusz: Pedagogika rzymska w badaniach historyków wychowania XX wieku. Meander 1989 nr 4/5 s. 205-215  szczegóły 
580.artykuł: Kolendo Jerzy: Nieznany pielgrzym z Polski z XVII w. fałszerzem antycznych inskrypcji na przedmiotach bursztynowych. Meander 1990 nr 7/9 s. 195-202  szczegóły 
581.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba cyniko-stoicka a diatryba sekstyjczyków w Rzymie (1). Meander 2000 nr 2 s. 139-151  szczegóły 
582.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku "Sentencji" Sekstusa (2). Meander 2000 nr 3 s. 203-219  szczegóły 
583.artykuł: Kupis Bogdan: Pochodzenie i autorstwo "Sentencji" Sekstusa kwestia nadal otwartą (3). Meander 2000 nr 6 s. 541-556  szczegóły 
584.artykuł: Salamon Maciej: Prosopografia epoki przełomu strarożytności i średniowiecza. Meander 1995 nr 11/12 s. 549-553 ([omów. wydania:] The prosopography of the Later Roman Empire. T. 1 (26...) szczegóły 
585.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka poematów naukowo-dydaktycznych w republikańskim Rzymie. Meander 1995 nr 1/2 s. 15-22  szczegóły 
586.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka rzymskiej palliaty. Meander 1995 nr 3/4 s. 107-125 (palliata jako gatunek rzymskiej komedii, będącej przeniesieniem świata...) szczegóły 
587.artykuł: Styka Jerzy: Liryka Preneoteryków. Meander 1993 nr 11/12 s. 523-540 (twórczość m.in. poetów: Waleriusz Aedituus, Kwintus Lutacjusz Catulus,...) szczegóły 
588.artykuł: Szelest Hanna: Epigram rzymski okresu archaicznego. Meander 2003 nr 3/4 s. 305-318 (dot. twórczości Newiusza, Plauta, Pakuwiusza i Enniusza...) szczegóły 
589.artykuł: Wolf Magdalena: Idealna kraina starożytnych Rzymian. Meander 2003 nr 3/4 s. 321-331 (na przykładzie twórczości Cycerona, Wergiliusza, Tibullusa, Horacego, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    wiersze (alfabet tytułów)
590.wiersz: Elegia na śmierć Mecenasa. Meander 1994 nr 3/4 s. 352-357 (ze wstępem tłumacza, s. 351-352...) szczegóły 
591.wiersz: Elegie Sulpicji [z tego cyklu:] Czy troszczysz się, Cerynacie.... Meander 1993 nr 1/2 s. 95 (Corpus Tibullianum III 17 (= IV 11)...) szczegóły 
592.wiersz: Elegie Sulpicji [z tego cyklu:] Dzień urodzin nadchodzi.... Meander 1993 nr 1/2 s. 36 (Corpus Tibullianum III 14 (= IV 8)...) szczegóły 
593.wiersz: Elegie Sulpicji [z tego cyklu:] Miło, że się nie troszczysz.... Meander 1993 nr 1/2 s. 94 (Corpus Tibullianum III 16 (= IV 10)...) szczegóły 
594.wiersz: Elegie Sulpicji [z tego cyklu:] Miłość oto przybywa.... Meander 1993 nr 1/2 s. 36 (Corpus Tibullianum III 13 (= IV 7)...) szczegóły 
595.wiersz: Elegie Sulpicji [z tego cyklu:] Niech nie będą dla Ciebie.... Meander 1993 nr 1/2 s. 95 (Corpus Tibullianum III 18 (= IV 12)...) szczegóły 
596.wiersz: Elegie Sulpicji [z tego cyklu:] Odwołano więc podróż.... Meander 1993 nr 1/2 s. 36 (Corpus Tibullianum III 15 (= IV 9)...) szczegóły 
597.wiersz: Elegie Sulpicji [z tego cyklu:] Znienawidzony niech będzie.... Meander 1993 nr 1/2 s. 94 (Corpus Tibullianum III 14 (= IV 8)...) szczegóły 
598.wiersz: Pochwała Pizona. Meander 1994 nr 3/4 s. 147-154 (ze wstepem tłumacza: Pochwała Pizona, czyli szukanie nowego Mecenasa, ...) szczegóły 
599.wiersz: Priapea (Napisy na ścianach kapliczki Priapa) (XLI-XLII, LIII, LX). Meander 1993 nr 9/10 s. 414  szczegóły 
600.wiersz: Sybillińska Ekloga (Jesteś milczący, Mystesie...). Meander 2000 nr 6 s. 538-540 (autorstwo sielanki przypisywane Gajuszowi Kalpurniuszowi Pizonowi; ze ...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
601.proza: List ku czci błogosławionej Egerii. Meander 1991 nr 3/4 s. 149-152 (ze wstępem tłumacza: List ku czci błogosławionej Egerii napisany przez...) szczegóły 
602.proza: Opis podróży z Burdigali do Jerozolimy. Meander 1991 nr 1/2 s. 66-75 (z koment. tłumacza: Pielgrzym z Burdigali i jego opis podróży z Burdig...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
603.artykuł: Kolendo Jerzy: Inskrypcje w architekturze rzymskiej. Meander 2000 nr 4 s. 301-311 (analiza epigraficzna paremii łacińskich umieszczonych na kolumnadzie g...) szczegóły 
604.artykuł: Wołodkiewicz Witold: Łacińskie paremie prawnicze w polskiej praktyce sądowej. Meander 2000 nr 4 s. 279-294 (z aneksem: Inskrypcje łacińskie na kolumnach gmachu Sądu Najwyższego w...) szczegóły 
605.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Tzw. "Wieniec Sulpicji" i jego autorzy - Sulpicja i jej brat Serwiusz Sulpicjusz. Meander 1993 nr 1/2 s. 37-48  szczegóły 
606.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Przemysław: Lararium Sewera Aleksandra. Meander 1995 nr 5/6 s. 239-255 (dot. "Vita imperatoris Severi Alexandri"...) szczegóły 
nawiązanie: Suski Robert: Jeszcze raz o lararium Aleksandra Sewera. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 391-410  szczegóły 
artykuł: Suski Robert: "Historia Augusta" a chrześcijaństwo. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4 s. 253-266  szczegóły 
artykuł: Szelest Hanna: Echa poezji rzymskiej z zbiorze biografii cesarzy "Scriptores Historiae Augustae". Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 85-94 (z fragmentami wierszy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Aedituus Valerius
    wiersze (alfabet tytułów)
607.wiersz: Edituus Waleriusz: Do Filerota. Meander 1997 nr 1 s. 84 (z not....) szczegóły 
608.wiersz: Edituus Waleriusz: Do Pamfili. Meander 1997 nr 1 s. 84 (z not....) szczegóły 
609.wiersz: Edituus Waleriusz: Fileros. Meander 2003 nr 3/4 s. 319  szczegóły 
610.wiersz: Edituus Waleriusz: Pamfila. Meander 2003 nr 3/4 s. 319  szczegóły 
  Ammianus Marcellinus *
    proza (alfabet tytułów)
611.proza: Ammianus Marcellinus: Dzieje rzymskie [fragm.] XIV 6: Zepsucie wśród senatorów i ludu rzymskiego. Meander 1993 nr 7/8 s. 343-349  szczegóły 
612.proza: Ammianus Marcellinus: Historia rzymska [fragm.] XXVIII 1: Procesy o czary i niemoralność w Rzymie. Meander 1995 nr 7/8 s. 349-360  szczegóły 
613.proza: Ammianus Marcellinus: Z dziejów rzymskich (XVI 10): Wjazd cesarza Konstancjusza wraz z wojskiem do Rzymu. Meander 1996 nr 1/2 s. 79-84  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
614.artykuł: Brodka Dariusz: Państwo rzymskie wobec początków wędrówki ludów w ocenie Ammiana Marcellinusa. Meander 1993 nr 7/8 s. 325-337  szczegóły 
615.artykuł: Lewandowski Ignacy: Historyk ginącego świata. Meander 1993 nr 7/8 s. 339-342  szczegóły 
  Apuleius Lucius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Filozoficzna sylwetka Apulejusza z Madaury. Meander 1989 nr 7/12 s. 339-352  szczegóły 
617.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Zagadnienia metafizyczne w pismach Apulejusza z Madaury. Metafizyczna teoria pryncypów wszechrzeczy. Meander 1996 nr 3/4 s. 137-161  szczegóły 
618.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowski Kazimierz: "Asclepius, sive dialogus Hermetis Trismegisti". Objawienie Hermesa Trismegistosa. [Cz. 1-2]. Meander 1999 nr 4 s. 337-347; nr 5 s. 411-419  szczegóły 
619.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowski Kazimierz: Zagadnienia kosmologiczne i psychologiczne w "De Platone et eius dogmate" Apulejusza z Madaury. Meander 1996 nr 1/2 s. 13-23  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Kazimierz: Życiorys Platona i korzenie jego filozofii (W "De Platone et eius dogmate" Apulejusza z Madaury). Meander 1991 nr 1/2 s. 43-54  szczegóły 
620.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piętka Radosław: "Menippejska" powieść rzymska: Petroniusz i Apulejusz. Meander 1999 nr 6 s. 543-554  szczegóły 
artykuł: Sapota Tomasz: "Apologia" Apulejusz z Madaury - dokument biograficzny czy zabawa literacka?. Meander 1997 nr 3 s. 243-257  szczegóły 
  Atta Titus Quinctius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
621.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Kilka uwag na temat języka komedii Atty. Meander 1989 nr 1/2 s. 21-30 (charakterystyka togaty pod względem językowym....) szczegóły 
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
622.artykuł: Starowieyski Marek: Meander 1994 nr 5/6 s. 307 (omów. zawarości: Augustinus-Lexikon. Red. Cornelius Mayer. T. 1. Basel...) szczegóły 
623.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starowieyski Marek: Meander 1994 nr 5/6 s. 308 (omów. wydania: Sant'Agostino: Confessioni. Vol. 1 (Libri I-III).Traduz...) szczegóły 
  Ausonius Decimus Magnus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
624.artykuł: Szelest Hanna: "Epicedion in patrem" Auzoniusza. Meander 1994 nr 1/2 s. 25-31  szczegóły 
625.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szelest Hanna: Utwór Auzoniusza "De herediolo". Meander 1999 nr 4 s. 349-356  szczegóły 
626.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szelest Hanna: Zbiorek Auzoniusza "Epitaphia heroum, qui bello Troico interfuerunt". Meander 1997 nr 5 s. 463-470  szczegóły 
627.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szelest Hanna: Auzoniusza "Protrepticus ad nepotem". Meander 2000 nr 1 s. 23-28  szczegóły 
  Caesar Caius Iulius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
628.artykuł: Marciniak Katarzyna: Cyceron i Cezar. Pojedynek poetów. Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 477-485 (nt. wieloaspektowego dialogu literackiego Cezara i Cycerona...) szczegóły 
  Catullus Caius Valerius
    wiersze (alfabet tytułów)
629.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: Carmen CI: Multas per gentes et multa... (Przebywszy wiele ludów i mórz...). Meander 1995 nr 9/10 s. 453 (tekst łaciński i polski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
630.artykuł: Kornacka Katarzyna: Catullus Veronensis i Ugo Foscolo (Dwa wiersze o grobie brata). Meander 1995 nr 9/10 s. 451-457 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
631.artykuł: Wójcicki Jacek: Polskie tłumaczenia Katullusa - zarys bibliografii. Meander 1991 nr 5/6 s. 243-258  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
632.artykuł: Brzózka Anna: Cyceron wobec koncepcji ustroju mieszanego. Meander 1990 nr 10/12 s. 293-300  szczegóły 
633.artykuł: Marciniak Katarzyna: Cyceron i Cezar. Pojedynek poetów. Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 477-485 (nt. wieloaspektowego dialogu literackiego Cezara i Cycerona...) szczegóły 
634.artykuł: Marciniak Katarzyna: Sąd nad poezją Marka Tulliusza Cycerona. Meander 1999 nr 2 s. 135-145  szczegóły 
635.artykuł: Plezia Marian: Filozofujący konsulowie. Meander 1989 nr 3 s. 119-126 (konsulowie rzymscy rozprawiający o filozofii w dziełach Cycerona...) szczegóły 
636.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka komedii rzymskiej w pismach Cycerona. Meander 1990 nr 10/12 s. 279-292  szczegóły 
637.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka tragedii republikańskiej w pismach Cycerona. Meander 1990 nr 7/9 s. 127-141  szczegóły 
638.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzózka Anna: Wstęp do dialogu Cycerona "De re publica". Meander 1990 nr 7/9 s. 143-149  szczegóły 
639.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plezia Marian: Cyceronowy "Hortenzjusz" albo O pociesze płynącej z filozofii. Meander 1989 nr 7/12 s. 311-322 (nt. badań nad rekonstrukcją tekstu zaginionego dialogu...) szczegóły 
640.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Reychman-Nawrocka Ewa: Taktyka obrończa i pojęcie aequitas w mowie Cycerona "Pro Murena". Meander 1989 nr 7/12 s. 323-338  szczegóły 
641.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plezia Marian: Zbiór przedmów ("Prooemiorum volumen", Cic., AH 16, 6, 4). Meander 1989 nr 1/2 s. 3-19  szczegóły 
  Claudius Aelianus *
    proza (alfabet tytułów)
642.proza: Claudius Aelianus *: O właściwościach zwierząt [fragm.]. Meander 2003 nr 5/6 s. 433-445 (ze wstępem: Claudius Aelianus: De natura animalium. O właściwościach z...) szczegóły 
  Columella Lucius Iunius Moderatus
643.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kreyser Krystyna: Uwagi na temat polskiego przekładu "De re rustica" Lucjusza Juniusa M. Kolumelli. Meander 1995 nr 5/6 s. 295-298  szczegóły 
  Corippus Flavius Cresconius
644.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brodka Dariusz: Idea "imperium sanctum" w panegiryku Koryppusa na Justyna II. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 95-102  szczegóły 
  Cyprian święty *
645.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: Aluzje do literatury grecko-rzymskiej w "De bono patientiae" św. Cypriana. Meander 1995 nr 7/8 s. 321-324  szczegóły 
  Ennius Quintus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
646.artykuł: Styka Jerzy: Annales Ennii: Główny model estetyczny eposu republikańskiego. Meander 1994 nr 11/12 s. 557-569  szczegóły 
  Eucheriusz z Lyonu święty *
    proza (alfabet tytułów)
647.proza: Eucheriusz Święty : List biskupa Eucheriusza do Faustusa Prezbitera z wysp o położeniu Jerozolimy. Meander 1990 nr 10/12 s. 304-310  szczegóły 
648.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwaszkiewicz Piotr: List biskupa Eucheriusza do Faustusa Prezbitera z wysp o położeniu Jerozolimy. Meander 1990 nr 10/12 s. 301-303 (z przekładem listu w tłumaczeniu P. Iwaszkiewicza, s. 304-310...) szczegóły 
  Gellius Aulus
    proza (alfabet tytułów)
649.proza: Gelliusz Aulus: Noctes Atticae [fragm.:] O stylu Platona i Lizjasza. Meander 1997 nr 1 s. 73  szczegóły 
650.proza: Gelliusz Aulus: Noctes Atticae [fragm.:] Trzy serca. Meander 1997 nr 1 s. 13  szczegóły 
  Horatius Quintus Flaccus
651.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pąkcińska Maria: Ostatnie wydanie Horacego w Polsce. Meander 1993 nr 3/4 s. 191-192  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
652.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 1: Do Mecenasa. Meander 1990 nr 4/6 s. 212  szczegóły 
653.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 11: Tu ne quaesieris... (Nie pytaj, Leukonoe, jak długo...). Meander 1993 nr 5/6 s. 281  szczegóły 
654.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 11: Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi (Nie pytaj, bo wiedzieć nie trzeba, jaki mnie, jaki tobie...). Meander 1991 nr 7/8 s. 268  szczegóły 
655.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 13: Cum tu, Lydia, Telephi (Kiedy ty Lidio, Telefa...). Meander 1991 nr 7/8 s. 286  szczegóły 
656.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 14: O navis, referent in mare te novi... (Okręcie, oto nowe na morze...). Meander 1992 nr 1/2 s. 16  szczegóły 
657.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 14: O navis, referent in mare te novi (Okręcie, oto nowe na morze cię niosą...). Meander 1991 nr 1/2 s. 28  szczegóły 
658.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 14: O navis, referent... (Na jakie wody chcesz płynąć...). Meander 1990 nr 10/12 s. 324  szczegóły 
659.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 17: Velox amoenum saepe Lucretilem... (Często na piękną górę Lukretylę...). Meander 1992 nr 1/2 s. 30  szczegóły 
660.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 18: Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborem (Najpierw posadź, Warusie, szczep świętej winorośli...). Meander 1991 nr 7/8 s. 308  szczegóły 
661.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 19: Mater saeva cupidinum (Sroga matka Kupidynów...). Meander 1990 nr 7/9 s. 150  szczegóły 
662.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 21: Dianam tenerae dicite virgines (Dianie śpiewajcie rozkoszne dziewczęta...). Meander 1990 nr 7/9 s. 158  szczegóły 
663.wiersz: Horacy : Carmen I. 23: Vitas inuleo me similis Chloe... (Umykasz przede mną, Chloe...). Meander 1998 nr 1 s. 14  szczegóły 
664.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 24: Quis desiderio sit pudor aut modus (Czy po osobie tak kochanej żalu...). Meander 1991 nr 7/8 s. 318  szczegóły 
665.wiersz: Horacy : Carmen I. 26: Musis amicus... (Ja, Muz przyjaciel...). Meander 1994 nr 9/10 s. 486  szczegóły 
666.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 29: Icci, beatis nunc Arabum invides (Ikku, szczęśliwym Arabom zazdrościsz...). Meander 1990 nr 7/9 s. 158  szczegóły 
667.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 31: Quid dedicatum poscit Apollinem (Czego od Apollina...). Meander 1990 nr 7/9 s. 186  szczegóły 
668.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 32: Poscimus, si quid vacui sub umbra (Proszę cię...). Meander 1990 nr 7/9 s. 194  szczegóły 
669.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 34: Parcus deorum cultor et infrequens (Wyznawca bogów skąpy...). Meander 1990 nr 7/9 s. 224  szczegóły 
670.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 35: Bogini wdzięcznym Antium władająca.... Meander 1993 nr 3/4 s. 179-180  szczegóły 
671.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 36: Et ture et fidibus iuvat (Trzeba kadzidłem i strun dźwiękiem...). Meander 1991 nr 3/4 s. 118  szczegóły 
672.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 5: Jakiż to chłopiec nadobny.... Meander 1993 nr 3/4 s. 179  szczegóły 
673.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 5: Quis multa gracilis te puer in rosa (Cóż to za chłopiec smukły i w róż wieńcu...). Meander 1991 nr 1/2 s. 76  szczegóły 
674.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 6: Scriberis Vario fortis et hostium (Zapewne Wariusz twe czyny opisze...). Meander 1990 nr 7/9 s. 142  szczegóły 
675.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 7: Laudabunt alii claram Rhodon aut Mytilenen (Niech inni sławią jasny Rodos lub Mitylenę...). Meander 1991 nr 7/8 s. 343  szczegóły 
676.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 10: Do Licyniusza Mureny. Meander 1989 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
677.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 11: Quid bellicosus Cantaber et Scythes (Co wojowniczy Kontaber i Scyta...). Meander 1991 nr 7/8 s. 328  szczegóły 
678.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 12: Nolis longa ferae bella Numantiae (Nie żądaj, abym wojny o dziką Numancję...). Meander 1991 nr 7/8 s. 336  szczegóły 
679.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 14: Do Postumusa. Meander 1989 nr 7/12 s. 360  szczegóły 
680.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 15: O zbytku współczesnego świata. Meander 1989 nr 3 s. 118  szczegóły 
681.wiersz: Horacy : Carmen II. 2: Niczym jest srebro w chciwej ziemi skryte.... Meander 1997 nr 2 s.154  szczegóły 
682.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 5: Nondum subacta ferre iugum valet (Niedoświadczona jeszcze, nie potrafi...). Meander 1991 nr 3/4 s. 146  szczegóły 
683.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 7: O saepe mecum tempus in ultimum (O jakże często w najwyższej...). Meander 1992 nr 1/2 s. 38  szczegóły 
684.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 8: Gdyby się bogowie mścili.... Meander 1993 nr 3/4 s. 180-181  szczegóły 
685.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 1: Odi profanum vulgus... (Już mierzi mnie motłoch...). Meander 1990 nr 7/9 s. 239-240  szczegóły 
686.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 13: O Fons Bandusiae... (Czystsze niż gór kryształy...). Meander 1992 nr 3/4 s. 154  szczegóły 
687.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 18: Faune, nympharum fugientum amator (Ejże, ty swawolniku, Nimf uwodzicielu...). Meander 1995 nr 9/10 s. 418  szczegóły 
688.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 18: Faune, nympharum fugientum amator (Ejże, ty swawolniku, Nimf uwodzicielu...). Meander 1995 nr 3/4 s. 126  szczegóły 
689.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 18: Faune, Nympharum fugientum amator (Faunie, co gonisz pierzchające Nimfy...). Meander 1993 nr 3/4 s. 134  szczegóły 
690.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 22: Montium custos nemorumque, virgo (Gór opiekunko i gajów...). Meander 1993 nr 5/6 s. 244  szczegóły 
691.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 23: Caelo supinas si tuleris manus (Gdy w górę wznosisz...). Meander 1993 nr 3/4 s. 144  szczegóły 
692.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 3: Męża prawego i niezłomnej duszy.... Meander 1993 nr 3/4 s. 181-183  szczegóły 
693.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen IV. 14: Do Augusta (Jakiż ci ojców, jakie ludów chęci...). Meander 1993 nr 3/4 s. 183-184 (z listem Kajetana Koźmiana do redakcji "Gazety Warszawskiej" [b.d.]...) szczegóły 
694.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen IV. 15: Do boskiego Augusta. Meander 1990 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
695.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen IV. 3: Quem tu, Melpomene, semel (Na kogo Melpomeno spojrzysz...). Meander 1993 nr 5/6 s. 212  szczegóły 
696.wiersz: Horatius Quintus Flaccus: Carmen saeculare - Pieśń na stulecie (Febie i Diano - borów władczyni...). Meander 1998 nr 4 s. 426-428  szczegóły 
697.wiersz: Horatius Quintus Flaccus: Epistola I 4: Ad Albium Tibullum (Albiuszu - szczery sędzio pisaniny mojej...). Meander 1998 nr 4 s. 340  szczegóły 
698.wiersz: Horatius Quintus Flaccus: Epod II: (Beatus ille, qui procul negotiis...) Szczęśliwa dola spokojnego człeka.... Meander 1996 nr 1/2 s. 24-30 (tekst w jęz. łacińskim oraz tłumaczenie polskie z nagłówkiem: "Vitae r...) szczegóły 
699.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Epod VII: Quo, quo scelesti ruitis? Aut cur dexteris (Ach dokąd, dokąd gnacie niegodziwcy...). Meander 1990 nr 10/12 s. 339  szczegóły 
700.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
701.artykuł: Bobrowski Antoni: Exempla mitologiczne w liryce miłosnej Horacego. Meander 1995 nr 5/6 s. 227-238  szczegóły 
702.artykuł: Lam Andrzej: Jak przekładać Horacego. Meander 1993 nr 3/4 s. 145-156  szczegóły 
703.artykuł: Styka Jerzy: Intertekstualne związki Horacego z poezją Katullusa: milczenie czy misterna aluzyjność?. Meander 2003 nr 2 s. 219-231  szczegóły 
704.artykuł: Wasyl Anna Maria: "Barbitos Lesbio primum modulasti civi". Próba zebrania horacjańskich uwag na temat naśladownictwa i oryginalności we własnej poezji lirycznej. Meander 1998 nr 3 s. 261-269  szczegóły 
705.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Horacy a Lygdamus (Nowe spojrzenie na początki elegii rzymskiej). Meander 1993 nr 3/4 s. 135-143  szczegóły 
706.artykuł: Zawadzki Robert: Horacy o języku i słowach. Meander 1993 nr 3/4 s. 123-133  szczegóły 
707.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawadzki Robert K.: Ideał poety i pisarza w "Ars poetica" Horacego. Meander 1994 nr 11/12 s. 571-584  szczegóły 
708.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marciniak Przemysław: Greckie tło ody Horacego. Meander 1998 nr 4 s. 369-372  szczegóły 
artykuł: Tomaszuk Katarzyna: Horacego "Oda do Pompejusza" (Carm. II 7). Meander 1993 nr 3/4 s. 113-122  szczegóły 
709.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowska Zofia: Horacjuszowa pieśń o śmierci. Meander 1993 nr 3/4 s. 99-112 (dot. II księgi...) szczegóły 
710.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Eder Maciej: Sobowtóry Alfiusza. O Epodzie 2 Horacego i jej staropolskich parafrazach. Meander 1996 nr 5/6 s. 287-296  szczegóły 
  Lactantius Lucius Caecilius Firmianius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
711.artykuł: Stola Beata: Cesarzowe pierwszej tetrarchii: Priska, żona Dioklecjana i Waleria, żona Galeriusza. Meander 1991 nr 1/2 s. 55-62 (w świetle tekstów Laktancjusza, głównie w dziele "De mortibus persecut...) szczegóły 
  Livius Titus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
712.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Wpływ historiografii grecko-rzymskiej na historiozofię Liwiusza. Meander 1997 nr 3 s. 227-242  szczegóły 
713.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śnieżewski Stanisław: W kręgu pojęć etyczno-prawnych w dziele Liwiusza: Fides. Meander 1997 nr 2 s.129-139  szczegóły 
artykuł: Śnieżewski Stanisław: Wojna a bogowie w "Ab Urbe Condita" Liwiusza. Meander 1996 nr 1/2 s. 31-64  szczegóły 
artykuł: Zielińska Dominika: Chronologia inwazji gallijskich od zdobycia Rzymu do bitwy pod Sentinum u Polybiosa i Liviusa. Meander 1998 nr 4 s. 373-382  szczegóły 
  Lucilius Gaius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
714.artykuł: Styka Jerzy: Próba rekonstrukcji struktury "Satyr" Lucyliusza. Meander 1994 nr 5/6 s. 219-229  szczegóły 
  Lucretius Carus Titus
715.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawlaczyk Anna: Sposoby i formy perswazji w poemacie Lukrecjusza "De rerum natura". Meander 1997 nr 3 s. 213-225  szczegóły 
  Lutatius Catulus Quintus
    wiersze (alfabet tytułów)
716.wiersz: Lutacjusz Katulus Kwintus: Bluźnierstwo. Meander 2003 nr 3/4 s. 319  szczegóły 
717.wiersz: Lutacjusz Katulus Kwintus: Dylemat. Meander 2003 nr 3/4 s. 320  szczegóły 
  Lygdamus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
718.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Horacy a Lygdamus (Nowe spojrzenie na początki elegii rzymskiej). Meander 1993 nr 3/4 s. 135-143  szczegóły 
  Marcin z Bragi święty *
    proza (alfabet tytułów)
719.proza: Marcin z Bragi : [De correctione rusticorum] O poprawie ludności wiejskiej. Meander 1996 nr 7/8 s. 386-396 (podtytuł: Do wielce świątobliwego Pana i najdroższego mi w Chrystusie ...) szczegóły 
720.proza: Marcin z Bragi : [De ira] O gniewie. Meander 1996 nr 9/10 s. 536-543 (podtytuł: Do wielce Świątobliwego, najdroższego mi najdroższego mi w C...) szczegóły 
721.proza: Marcin z Bragi : Zasady uczciwego życia (Formula vitae honestae). Meander 1997 nr 4 s. 393-399 (z komentarzem Michała Michalskiego: Formula vitae honestae - wstęp, s....) szczegóły 
722.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalski Michał: Formula vitae honestae - wstęp. Meander 1997 nr 4 s. 389-392  szczegóły 
  Martialis Marcus Valerius
    wiersze (alfabet tytułów)
723.wiersz: Martialis : Epigram (III 19). Meander 1997 nr 5 s. 444 (przekład epigramu na trzy sposoby w formie zabawy literackiej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
724.artykuł: Jędrzejczak Danuta: Sulpicja Młodsza jako ziemskie wcielenie nimfy Egerii. Meander 2003 nr 1 s. 59-72 (obraz poetki Sulpicji zawarty w utworach Marcjalisa; z fragm. utworów ...) szczegóły 
725.artykuł: Szelest Hanna: Marcjalis i jego posiadłość w Nomentum. Meander 1998 nr 3 s. 271-275  szczegóły 
726.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szelest Hanna: Motywy zachęty, napomnienia lub ostrzeżenia w epigramach Marcjalisa. Meander 2000 nr 2 s. 129-138  szczegóły 
  Maternus Julius Firmicus
727.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komorowska Joanna: Apologia teorii astrologicznej w Firmikusa Maternusa "Matheseos Libri Octo". Meander 1998 nr 5 s. 477-485  szczegóły 
  Minucius Felix Marcus
728.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brożek Mieczysław: Do interpretacji "Oktawiusza" Minucjusza Feliksa. Meander 1996 nr 1/2 s. 69-72  szczegóły 
  Novatian *
    proza (alfabet tytułów)
729.proza: Nowacjan *: O widowiskach. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 69-75 (z komentarzem: Maciej Eder: Traktat Nowacjana "O widowiskach" - kilka ...) szczegóły 
730.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Eder Maciej: Traktat Nowacjana "O widowiskach" - kilka uwag o tekście i autorze. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 59-68 (komentarz do przekładu traktatu; z tekstem utworu, s. 69-75...) szczegóły 
artykuł: Kwaczek Agnieszka: "De spectaculis" Nowacjana - kompozycja, wzorce, odniesienia. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 77-85  szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
    wiersze (alfabet tytułów)
731.wiersz: Ovidius Naso Publius: Tristia I 3: Gdy znów nawiedza mnie widmo tej nocy.... Meander 1995 nr 9/10 s. 459-461  szczegóły 
732.wiersz: Owidiusz : Tristia III 3, 1-76: Pewnie się zdziwisz.... Meander 1998 nr 4 s. 390-392  szczegóły 
733.wiersz: Ovidius Naso Publius: Tristia IV 1: Jeżeli trafisz w mych listach.... Meander 1998 nr 4 s. 418-420  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
734.artykuł: Dutsch Dorota: Wokół średniowiecznej recepcji Owidiusza. Meander 1989 nr 6 s. 261-270 (w Europie od VI w. do XVI w....) szczegóły 
735.artykuł: Nawotka Krzysztof: Owidiusz, Tomos, Tomis. Meander 1992 nr 7/8 s. 369-375 (miasto zesłania Owidiusza (Tomis) w jego poezji...) szczegóły 
736.artykuł: Starnawski Jerzy: Glosa o grobie Owidiusza w ziemi sarmackiej. Meander 1990 nr 7/9 s. 203-204  szczegóły 
737.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Owidiusz i August w "Fasti", "Tristiach" i w "Epistulae ex ponto". Meander 1991 nr 7/8 s. 319-327  szczegóły 
  Palladius Rutilius Taurus Aemilianus
738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Magdalena: O sztuce leczenia zwierząt domowych ("Opus agriculturae" Palladiusza ks. XIV). Meander 1996 nr 3/4 s. 177-186 (dot. Księgi XIV traktatu - "De veterinaria medicina"...) szczegóły 
  Paulin z Noli święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
739.artykuł: Cytowska Maria: Paulin z Noli uczeń Auzoniusza. Meander 1994 nr 1/2 s. 33-42 (twórczość...) szczegóły 
740.artykuł: Starowieyski Marek: Prace o św. Paulinie z Noli. Meander 1994 nr 5/6 s. 303-305 (omów. pozycji opublikowanych przez Centro di Studi e documentazione su...) szczegóły 
  Paulin z Pelli *
741.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cytowska Maria: Poemat Paulina z Pelli. Ze studiów nad późna autobiografią rzymską. Meander 1998 nr 3 s. 277-286  szczegóły 
  Petronius Titus Caius
    wiersze (alfabet tytułów)
742.wiersz: Petronius Arbiter Caius: Sat. III: Quid facient leges (Na co się zdadzą prawa...). Meander 1993 nr 9/10 s. 460 (druk. pod nazw. Caius Petronius Arbiter...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
743.artykuł: Bieniek Monika: Nowele Petroniusza i ich milezyjeski charakter. Meander 1998 nr 2 s. 153-169  szczegóły 
744.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piętka Radosław: "Menippejska" powieść rzymska: Petronisz i Apulejusz. Meander 1999 nr 6 s. 543-554  szczegóły 
  Phaedrus *
    wiersze (alfabet tytułów)
745.wiersz: Phaedrus (Fedrus) : Prometheus et Dolus. De Veritate et Mendatio. Meander 1989 nr 1/2 s. 55-56 (tekst bajki w jęz. łacińskim...) szczegóły 
  Plautus Titus Maccius
    wiersze (alfabet tytułów)
746.wiersz: Plaut : Żołnierz Samochwał. Meander 1998 nr 1 s. 36-42 (z komentarzem tłumaczki: Aby język giętki powiedział wszystko, co pomy...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
747.artykuł: Drążyk Jolanta: Losy dzieci w komediach Plauta. Meander 1998 nr 6 s. 577-589  szczegóły 
748.artykuł: Lelewska Beata M.: "Żona posażna" w komediach Plauta. Meander 1998 nr 1 s. 15-23  szczegóły 
749.artykuł: Skwara Ewa: Arcymęski tytuł czyli o przekładzie dzieł antycznych. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 375-389 (problematyka tłumaczeń tytułów komedii Plauta...) szczegóły 
750.artykuł: Starnawski Jerzy: O pierwszym znanym dziś tłumaczeniu Plauta w Polsce. Meander 1991 nr 3/4 s. 113-117  szczegóły 
751.artykuł: Żółtowska Iwona: Wiedza i kompetencje publiczności Plauta. Meander 1991 nr 7/8 s. 301-307 (w świetle uwag Terecjusza i Horacego...) szczegóły 
  Plinius Maior Caius Secundus
    proza (alfabet tytułów)
752.proza: Plinius Maior (Pliniusz Starszy) Caius Secundus: [List] Gajusz Pliniusz Trajanowi (śle pozdrowienie). Meander 1997 nr 5 s. 460-461  szczegóły 
  Plinius Minor Caius Caecilius
    proza (alfabet tytułów)
753.proza: Pliniusz Gajusz Cecyliusz Młodszy : Epist. 4.11: Gajusz Pliniusz pozdrawia Korneliusza Minicjana. Meander 1998 nr 5 s. 457-461  szczegóły 
754.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pigoń Jakub: Domicjan i Westalka. Esej historyczny Pliniusza Młodszego (Epist. 4.11). Meander 1998 nr 5 s. 457-475 (z tekstem listu 4.11 "Gajusz Pliniusz pozdrawia Korneliusza Minicjana"...) szczegóły 
  Porcius Licinus Lucius
    wiersze (alfabet tytułów)
755.wiersz: Porcjusz Licinus *: Gore!. Meander 2003 nr 3/4 s. 319  szczegóły 
  Propertius Sextus *
    wiersze (alfabet tytułów)
756.wiersz: Propercjusz : Elegia II 17 (Kłamliwie przyrzec noc i zwieść kochanka...). Meander 1996 nr 1/2 s. 66  szczegóły 
757.wiersz: Propercjusz : Elegia II 18 (Wielu zyskały niechęć ciągłe skargi...). Meander 1996 nr 1/2 s. 66-67  szczegóły 
758.wiersz: Propercjusz : Elegia II 2 (Ot, byłem wolny...). Meander 1996 nr 1/2 s. 65  szczegóły 
759.wiersz: Propercjusz : Elegia II 23 (Który gardziłem ścieżką tłumu...). Meander 1996 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
760.wiersz: Propercjusz : Elegia II 4 (Wpierw musisz wiele znieść...). Meander 1996 nr 1/2 s. 65-66  szczegóły 
  Quintilianus Marcus Fabius
761.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Rocznica Kwintylianowska obchodzona na ziemi hiszpańskiej. Meander 1996 nr 5/6 s. 323-328 (omówienie...) szczegóły 
  Seneca Minor Lucius Annaeus
762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pigoń Jakub: Nad polskim przekladem "Agamemnona" Seneki. Meander 1999 nr 6 s. 563-575  szczegóły 
polemika: Wesołowska Elżbieta: "Pro Seneca meo" albo z brzytwą na poezję. Meander 2000 nr 2 s. 169-179 (dot. przekładu...) szczegóły 
polemika: Pigoń Jakub: Z punktu widzenia cyrulika, czyli o pożytkach brzytwy. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 144-155 (dot. przekładu...) szczegóły 
763.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pigoń Jakub: Z punktu widzenia cyrulika, czyli o pożytkach brzytwy. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 144-155 (dot. przekładu...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
764.wiersz: Seneka : Agamemnon [fragm. 392-588:] Oczom nie wierząc mym.... Meander 1997 nr 5 s. 438-443 (ze wstępem tłumaczki: Opis burzy morskiej w "Agamemnonie" Seneki, s. 4...) szczegóły 
765.wiersz: Seneka : Medea [fragment w. 179-300:] Za jaka zbrodnię czy winę ta kara?. Meander 2000 nr 1 s. 17-22  szczegóły 
766.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wesołowska Elżbieta: Opis burzy morskiej w "Agamemnonie" Seneki. Meander 1997 nr 5 s. 437  szczegóły 
  Sextus Quintus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
767.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku "Sentencji" Sekstusa. Meander 2000 nr 3 s. 203-219  szczegóły 
768.artykuł: Kupis Bogdan: Pochodzenie i autorstwo "Sentencji" Sekstusa kwestią nadal otwartą. Meander 2000 nr 6 s. 541-556  szczegóły 
769.artykuł: Kupis Bogdan: Próba rekonstrukcji poglądów filozoficznych Kwintusa Sekstiusza. [Cz. 2]. Meander 1999 nr 1 s. 49-58  szczegóły 
770.artykuł: Kupis Bogdan: Próba rekonstrukcji poglądów filozoficznych Kwintusa Sekstiusza. [Cz. 2]. Meander 1999 nr 2 s. 165-173  szczegóły 
771.artykuł: Kupis Bogdan: Próba rekonstrukcji poglądów filozoficznych Kwintusa Sekstiusza. Meander 1998 nr 5 s. 445-455  szczegóły 
  Suetonius Tranquillus Caius
772.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hermann Marek: Einhard - naśladowca Swetoniusza czy autor oryginalny?. Meander 1994 nr 1/2 s. 47-53  szczegóły 
  Sulpicia Młodsza *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
773.artykuł: Jędrzejczak Danuta: Sulpicja Młodsza jako ziemskie wcielenie nimfy Egerii. Meander 2003 nr 1 s. 59-72 (postać Sulpicji, m.in. na podstawie obrazu poetki zawartego w utworach...) szczegóły 
  Sulpicius Severus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
774.artykuł: Wiśniewski Robert: Pogaństwo, herezja i diabeł w świecie św. Marcina i Sulpicjusza Sewera. Meander 1999 nr 1 s. 59-78 (o utworach Sulicjusza "Vita Martini" i "Dialogi"...) szczegóły 
  Tacitus Publius Cornelius
775.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pigoń Jakub: Łacińska proza artystyczna: Próba zbliżenia (Tacyt "Roczniki" 2.19.11). Meander 1995 nr 9/10 s. 433-450  szczegóły 
776.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowski Wojciech: Ludy na północno-wschodnich skrajach Barbaricum. "Germania" Tacyta w świetle analizy źródeł archeologicznych. Meander 1990 nr 2/3 s. 75-96  szczegóły 
  Terentius Publius Afer
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
777.artykuł: Winniczuk Lidia: Komedie Terencjusza w Polsce. Meander 1993 nr 5/6 s. 245-254  szczegóły 
  Theodosius *
    proza (alfabet tytułów)
778.proza: Theodosius (Teodozjusz) : O położeniu Ziemi Świętej. Meander 1990 nr 7/9 s. 228-237  szczegóły 
779.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwaszkiewicz Piotr: Teodozjusz "O położeniu Ziemi Świętej". Meander 1990 nr 7/9 s. 228-237 (z przekładem tekstu w tłumaczeniu Piotra Iwaszkiewicza, s. 228-237...) szczegóły 
  Ticidas Caeculius
    wiersze (alfabet tytułów)
780.wiersz: Ticidas : Carmen XXXV: Poetae tenero, meo sodali... = Pieśń 35: Cecyliuszowi, wdzięcznemu poecie.... Meander 1998 nr 6 s. 599-600  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
781.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Poeta-neoteryk Ticidas i jego twórczość poetycka. Meander 1998 nr 6 s. 591-601 (z fragmentami wierszy...) szczegóły 
  Trajanus Marcus Ulpius Nerva
    proza (alfabet tytułów)
782.proza: Trajan : [List] Trajan Pliniuszowi (śle pozdrowienie). Meander 1997 nr 5 s. 461-462  szczegóły 
  Valerius Flaccus Caius
783.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzebieluch Joanna: Jazon Waleriusza Flakkusa na tle tradycji epickej. Meander 2003 nr 3/4 s. 333-354  szczegóły 
  Varro Marcus Terentius Reatinus
    proza (alfabet tytułów)
784.proza: Varro (Warron) Marcus Terentius Reatinus: De lingua latina (5.41-54). Meander 1993 nr 1/2 s. 64-68 (z komentarzem: Adam Ziółkowski: Siedem wzgórz Rzymu, s. 49-63....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
785.artykuł: Styka Jerzy: Satyra menippejska Warrona (Problem gatunkowej odrębności). Meander 1993 nr 9/10 s. 441-459  szczegóły 
786.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Appel Hanna: Sallustiusz i Fausta, czyli skandal w domu Milona. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 309-318 (romans Sollustiusza opisany przez Warrona...) szczegóły 
  Vegetius Publius Flavius Renatus
    proza (alfabet tytułów)
787.proza: Vegetius Publius Renatus: Digestorum Artis Mulomedicinae [fragm.:] Ks. I. Rozdz. LVI: Pielęgnacja koni niezbędna do utrzymania ich w zdrowiu. Meander 1996 nr 5/6 s. 318-321 (ze wstępem pt. Podręcznik sztuki weterynaryjnej, s. 317....) szczegóły 
788.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brodka Dariusz: Ideologiczne aspekty podręcznika wojskowości "Epitoma rei militaris" Wegecjusza. Meander 1998 nr 4 s. 383-389  szczegóły 
  Vergilius *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
789.artykuł: Starnawski Jerzy: Trzy glosy do Wergiliusza w Polsce. Meander 1995 nr 9/10 s. 463-467  szczegóły 
790.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Problem boskości Oktawiana Augusta w twórczości Wergiliusza. Meander 1991 nr 1/2 s. 11-27  szczegóły 
791.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: Adam Kazimierz Czartoryski recenzentem przekładu Wergiliusza. Meander 1990 nr 4/6 s. 213-224 (dotyczy przekładu: Bukoliki Pobliusza Wirgiliusza Marona. Przełożył Jó...) szczegóły 
792.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brożek Mieczysław: Do historiozofii w "Eneidzie" Wergiliusza. Meander 1997 nr 2 s. 121-127  szczegóły 
793.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kreyser Krystyna: Rola wiatru w III księdze "Georgik" Wergiliusza. Meander 1995 nr 11/12 s. 529-533  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
794.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepiela Michał: O jabłku, czyli jak umierał Arystoteles. Meander 1993 nr 5/6 s. 233-243  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Agobard święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
795.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Agobard z Lyonu. Z dziejów racjonalizmu we wczesnym średniowieczu. Meander 1992 nr 1/2 s. 49-62  szczegóły 
  Einhard *
796.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hermann Marek: Einhard - naśladowca Swetoniusza czy autor oryginalny?. Meander 1994 nr 1/2 s. 47-53  szczegóły 
  Hugeburc von Heidenheim *
797.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzelczyk Jerzy: Willibalda podróż do Italii, Ziemi Świętej i Bizancjum. Meander 1996 nr 11/12 s. 607-632 (z fragmentami "Żywota"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bruelow M. Gaspar
    wiersze (alfabet tytułów)
798.wiersz: Bruelow M. Gaspar: Caius Iulius Caeasar. Meander 1992 nr 3/4 s. 169-202 (Akt IV i V tragedii w jęz. łacińskim pochodzi z egzemplarza wyd. w 16...) szczegóły 
799.wiersz: Bruelow M. Gaspar: Caius Iulius Caeasar. Meander 1991 nr 11/12 s. 442-487 (Akt I tragedii w jęz. łacińskim pochodzi z egzemplarza wyd. w 1616 r....) szczegóły 
800.wiersz: Bruelow M. Gaspar: Caius Iulius Caeasar. Tragoedia. Meander 1992 nr 1/2 s. 63-102 (Akt III i IV tragedii w jęz. łacińskim pochodzi z egzemplarza wyd. w ...) szczegóły 
801.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzesiowski Mieczysław: M. Gaspara Bruelowa tragedia o G. Juliuszu Cezarze. Meander 1991 nr 11/12 s. 420-441  szczegóły 
  Chytraeus David
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
802.artykuł: Starnawski Jerzy: David Chytraeus i sprawy polskie (W świetle korespondencji). Meander 1994 nr 7/8 s. 365-370  szczegóły 
  Falkenberg Jacobus
    wiersze (alfabet tytułów)
803.wiersz: Falkenberg Jacobus a: Elegia III: Regibus orte veni.... Meander 1993 nr 9/10 s. 466-467 (w jęz. łacińskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
804.artykuł: Starnawski Jerzy: Zapomniany panegiryk łaciński poświęcony Henrykowi Walezemu, sławiący Francję i Polskę. Meander 1993 nr 9/10 s. 461-469 (dot. zbioru poetyckiego Jacobusa a Falkenberga ogł. w dwóch wariantach...) szczegóły 
  Gryphius Andreas
805.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwa Joachim: Andreas Gryphius (1616-1664) i mumie egipskie we Wrocławiu. Meander 2003 nr 5.6 s. 485-508 (z portr. Andreasa Gryphiusa, z il., s.497-508...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Zabler Iacobus
    wiersze (alfabet tytułów)
806.wiersz: Zabler Iacobus: Parodia Horatiana ad Epodum II (Composita) sive epithalamion Paulo Duesterwaldo dicatum. Meander 1995 nr 1/2 s. 71-74 (z koment.: Przemysław Nehring: Jakub Zabler - civis Thorunensis, s. 67...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Foscolo Ugo
    wiersze (alfabet tytułów)
807.wiersz: Foscolo Ugo: In morte del fratello Giovanni = Pewnego dnia, jeśli nie będę.... Meander 1995 nr 9/10 s. 453 (tekst w jęz. włoskim i polskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
808.artykuł: Kornacka Katarzyna: Catullus Veronensis i Ugo Foscolo (Dwa wiersze o grobie brata). Meander 1995 nr 9/10 s. 451-457 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
  Marino Giambattista
809.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kroczak Jerzy: O literackich snach mitologicznych z wieku XVII. Meander 2000 nr 5 s. 411-416 (zestawienie opisów sennych wizji w "Nadobnej Paskwalinie" Samuela Twar...) szczegóły