PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Analecta Cracoviensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Panuś Kazimierz: Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 519-540 (dot. terminów używanych na określenie gatunków kaznodziejskich, takich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Panuś Kazimierz: Egzemplum w historii kaznodziejstwa. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 299-316  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Chaim Władysław: Psychologiczny aspekt recepcji kazań. Przegląd badań empirycznych. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 17-31  szczegóły 
4.artykuł: Ostafiński Witold: O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 207-219  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Grzebień Ludwik: Studium teologii w środowisku jezuitów krakowskich. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 451-461 (m.in. nt. pisarzy teologicznych, ascetycznych, mariologicznych i hagio...) szczegóły 
6.artykuł: Piech Stanisław: Sześć wieków Wydziału Teologicznego w Krakowie. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. XIII-XXXIII (m.in. nt. pisarzy i literatury teologicznej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Związek Jan: Z dziejów kaznodziejstwa katolickiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 427-466  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Swastek Józef: Związki Wrocławia z Krakowem w okresie średniowiecza. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 583-594 (m.in. nt. związków naukowych i kulturalnych, także nt. twórczości pisa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
10.artykuł: Szelińska Wacława: Izajasz Boner, Augustianin (ok. 1400-1471). Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 597-622 (sylwetka Izajasza Bonera w żywotach spisanych przez Marcina Baroiusza,...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Panuś Kazimierz: Wzorce osobowe św. Wojciecha w kaznodziejstwie polskim. Zarys problematyki. Analecta Cracoviensia 2000 t. 32 s. 185-218 (kazania autorów polskich m.in.: Kasper Balsam, Aleksander Jełowicki, T...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Wanat Benignus Józef: Drukarnia i wydawnictwo Karmelitów Bosych w Berdyczowie. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 439-469 (w XVIII w....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Kracik Jan: Wydział teologiczny Akademii Krakowskiej między wiekiem złotym a saską jesienią. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 311-318  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
17.wiersz: Vita beati Ioannis Cantii. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 702-708 (ogłosił, opracował i opatrzył wstępem: Roman Maria Zawadzki: O pierwsz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Faustyna Kowalska święta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Machniak Jan: The idea of Divine Mercy in the private visions of s. Faustina Kowalska in the context of the recent theology. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 433-450  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machniak Jan: Struktura i funkcja wizji Jezusa Miłosiernego w "Dzienniczku" bł. siostry Faustyny Kowalskiej. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 263-282  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Kęt *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Zawadzki Roman Maria: Nie znany rękopis z biblioteki św. Jana Kantego. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 591-605  szczegóły 
21.artykuł: Zawadzki Roman Maria: O dwóch niekanonizowanych patronach Akademii Krakowskiej okresu staropolskiego. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 459-468 (m.in. dot. Jana Kantego...) szczegóły 
22.artykuł: Zawadzki Roman: Św. Jan Kanty w świetle najnowszych badań. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 415-424  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tischner Józef
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczurek Jan Daniel: The beginning of the new millennium at the Pontifical Academy of Theology in Cracow. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 745-753 (m.in. nt. Dni Tischnerowskich; z not. red., s. 744...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witwicki Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Bednarczyk Jan: Władysława Witwickiego koncepcja relacji między nauką a wiarą. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 3-23  szczegóły 
  Wojtyła Karol
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Illanes Jose Luis: Ante la realidad del Dios vivo. Apuntes a partir del dialogo entre Juan Pablo II y Pascal. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 165-184 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Woronicz Jan Paweł
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
26.tekst paraliteracki: Woronicz Jan Paweł: A najprzód anioł boży.... Analecta Cracoviensia 1995 t. 27 s. 259-261 (z koment.: Kazimierz Panuś: Nie opublikowana homilia Jana Pawła Woroni...) szczegóły 
27.tekst paraliteracki: Woronicz Ioannes Paulus: Relatio Status Dioecesis Cracoviensis. Analecta Cracoviensia 2000 t. 32 s. 307-323 (z komentarzem: Bolesław Kumor "Relacja biskupa Jana Pawła Woronicza o ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Panuś Kazimierz: Bóg i historia w kazaniu J.P. Woronicza, wygłoszonym 3 maja 1807 roku. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 325-331  szczegóły 
  Wysz Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Markowski Mieczysław: Piotr Wysz jako nie znany autor dzieł filozoficznych. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 53-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Dzidek Tadeusz: Główne koncepcje teologii. Zarys historyczny. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 131-162 (m.in. nt. pism Ojców Kościoła i literatury teologicznej...) szczegóły 
31.artykuł: Markowski Mieczysław H.: Grundzuege des Verhaeltnisses zwischen Glauben und Wissen im Mittelalter. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 85-98 (stosunek wiary i wiedzy w filozofii średniowiecznej na przykładzie pog...) szczegóły 
32.artykuł: Starowieyski Marek: Patrologia w Polsce (1945-1997). Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 337-347 (omówienie; zawiera także wykaz najważniejszych przekładów dzieł patrys...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Kliś Zdzisław: Przedstawienia śmierci w średniowiecznych malowidłach ściennych w Europie Środkowej. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 627-653 (także nt. tekstów literackich...) szczegóły 
34.artykuł: Starowieyski Marek: Św. Barnaba w historii i legendzie. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 391-413 (dot. legendy cypryjskiej, mediolańskiej i rzymskiej o św. Barnabie i u...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Chrześcijańskie piśmiennictwo arabskie przed Mahometem i jego wpływ na islam. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 329-342  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Brożek Anna, Wszołek Stanisław: Metafizyczne uwarunkowania analogicznego języka religijnego. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 3-20 (polemika z poglądami pisarza dot. pojęcia analogii w teologii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Newman John Henry
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Życiński Wojciech: Kardynała J. H. Newmana znaczenie teorii rozwoju doktryny wiary dla współczesnej mariologii. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 613-624  szczegóły 
  Ockham William of
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Rożdżeński Roman: Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon - Arystoteles - Ockham). Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 47-64  szczegóły 
  Richard of Saint Victor *
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczurek Jan Daniel: Pojęcie miłości w traktacie "De Trinitate" Ryszarda z opactwa św. Wiktora. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 263-185  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Szwed Antoni: Kierkegaard a filozoficzne dowody na istnienie Boga. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 49-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Marcel Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Tarnowski Karol: Gabriel Marcel i perspektywy filozofii religii. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 61-76  szczegóły 
42.artykuł: Tarnowski Karol: Gabriela Marcela filozofia wiary. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 1989/90 s. 99-113  szczegóły 
  Pascal Blaise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Wszołek Stanisław: Między rozumem a wiarą. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 243-265  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Illanes Jose Luis: Ante la realidad del Dios vivo. Apuntes a partir del dialogo entre Juan Pablo II y Pascal. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 165-184 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Teresa od Dzieciątka Jezus święta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Jaworski Marian: Doświadczenie nocy nicości u św. Teresy z Lisieux. Przyczynek do problematyki zaniku religijnego doświadczenia we współczesności. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 33-38 (porównanie doświadczeń Teresy z Lisieux z doświadczeniami Bertolta Bre...) szczegóły 
  Thierry de Chartres *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Bafia Stanisław: Teoria nauki w pismach Teodoryka z Chartres i jego szkoły. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 9-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Markowski Mieczysław: Początki Arystotelesowskiej filozofii przyrody w łacińskim średniowieczu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 109-119 (dot. recepcji dzieł Arystotelesa; także nt. przekładów...) szczegóły 
48.artykuł: Rożdżeński Roman: Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon - Arystoteles - Ockham). Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 47-64  szczegóły 
49.artykuł: Zuziak Władysław: Arystotelesowska filozofia spraw ludzkich. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 137-152  szczegóły 
50.artykuł: Zuziak Władysław: Czy możliwa jest etyka w życiu społecznym? Na marginesie lektury Arystotelesa i Alasdaira MacIntyre'a. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 89-102  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zuziak Władysław: Między teorią a praktyką państwową. "Politeja" Arystotelesa. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 183-201 (także nt. "Etyki Nikomachejskiej"...) szczegóły 
  Grzegorz z Nyssy święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Witko Krzysztof: Wprowadzenie do teologii mistycznej Grzegorza z Nyssy. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 359-369 (na podstawie rozprawy doktorskiej Jeana Danielou: Platonisme et theolo...) szczegóły 
  Ireneusz z Lyonu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
  Justyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Klibengajtis Tomasz: Chrystus "Wiedzą", "Gnozą" i "Pokarmem". Tytuły logo-chrystologiczne a prawda według Klemensa z Aleksandrii. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 151-166  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Rożdżeński Roman: Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon - Arystoteles - Ockham). Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 47-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Zbroja Bogdan: Terminy własne Apokalipsy i ich znaczenie. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 587-599  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Sielepin Adelajda: Zmartwychwstanie a pokój w świetle czwartej Ewangelii. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 237-248  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Osborne Thomas P.: Towards a New Understanding of the Structure of Luke's Gospel. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 189-205 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
61.artykuł: Pindel Roman: Obraz ojca w Przypowieści o synu marnotrawnym. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 261-274  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
63.artykuł: Pindel Roman: Wspólnototwórczy charakter Wieczerzy Pańskiej według pierwszego listu do Koryntian. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 271-284  szczegóły 
64.artykuł: Wronka Stanisław: La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3, 18-4, 1. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 273-290 (dot. Listów do Kolosan; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
66.artykuł: Pindel Roman: Głoszenie Ewangelii w kontekście praktyki myślenia magicznego. Na podstawie Dz 8, 4-13. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 313-327  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jelonek Tomasz: Księga Jecira. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 369-384  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia Aleksandryjska po polsku?. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 113-115 (propozycja polskiego przekładu Septuaginty...) szczegóły 
69.artykuł: Chmiel Jerzy: The semiotics of Repentance and Atonement in the Old Testament. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 61-69  szczegóły 
70.artykuł: Zbroja Bogdan: Kamienowanie w Biblii. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 291-308  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Estery
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Chalupa Petr: Gottesschweigen im Hebraeischen Esterbuch. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 131-138 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Koheleta (Eklezjastesa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Krytyka tradycyjnej mądrości w Księdze Koheleta. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 21-42  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Kompozycja Pięcioksięgu według Johna van Setersa. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 325-355  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Czochara Grzegorz: Początki chrześcijaństwa w Hiszpanii i pisarze hiszpańsko-rzymscy. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 313-326 (dot. pisarzy: Grzegorz z Elwiry św., Pacjan z Barcelony św., Paweł O...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Jan od Krzyża święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Machniak Jan: Struktura przestrzenno-czasowa symbolu "nocy" w doktrynie mistycznej św. Jana od Krzyża. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 207-219 (dot. utworów: Droga na Górę Karmel, Noc ciemna, Pieśń duchowa, Żywy pł...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vermeylen Alphonse: Sur le poeme "Dans une nuit obscure" de S. Jean de la Croix et ses sources bibliques. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 545-550 (z tekstem poematu w jęz. francuskim, s. 545-546 (1-8)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Marsilius von Inghen *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Markowski Mieczysław: "ViaMarsiliana" jako jedyny kierunek filozoficzny na nowo złożonym Uniwersytecie Heidelberskim. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 35-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Czochara Grzegorz: Początki chrześcijaństwa w Hiszpanii i pisarze hiszpańsko-rzymscy. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 313-326 (dot. pisarzy: Grzegorz z Elwiry św., Pacjan z Barcelony św., Paweł O...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Hilary z Poitiers święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Baron Arkadiusz: Saint Hilaire de Poitiers - homme politique ou homme d'eglise? Recherche sur le contexte socio-politique de son epoque. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 153-165  szczegóły 
  Leon I Wielki święty *
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panuś Kazimierz: Dogmatyczne podstawy ideału chrześcijanina w "Mowach" św. Leona Wielkiego. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 253-269  szczegóły 
  Prudentius Aurelius Clemens
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stabryła Stanisław: Christiani nominis hostis: Images of the Persecutors of Christians in Prudentius' "Peristephanon". Analecta Cracoviensia 2000 t. 32 s. 381-390 (z fragm. tekstu; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Stabryła Stanisław: Criticism of the pagan religion in Prudentius' "Peristephanon". Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 433-443 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
artykuł: Stabryła Stanisław: Death for Christ as victory in the light of Prudentius' "Peristephanon". Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 675-682  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bonhoeffer Dietrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Napiórkowski Andrzej A.: Chrzścijaństwo bezreligijne. Trzecia wizja eklezjologiczna Dietricha Bonhoeffera. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 489-501  szczegóły 
  Kant Immanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Rożdżeński Roman: Filozofia Immanuela Kanta jako przezwyciężenie racjonalistycznego paradygmatu filozofii. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 65-75  szczegóły 
  Wiechert Ernst Emil
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerzawski Wacław: Wicherts Epos ueber den Menschen als Priester der namenlosen Messe. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 295-306  szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Historia literatury (syryjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Częsz Bogdan: Nauka o przyjmowaniu Ducha Świętego w komunii eucharystycznej według ojców syryjskich. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 183-192 (m.in. dot. utworów: Efrem Syryjczyk: Pieśń o Eucharystii, Balaj: Poema...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bonawentura z Bagnoregio święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Kijas Zdzisław Józef: Chrystus - nauczyciel prawdziwej mądrości w teologii św. Bonawentury. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 147-157  szczegóły 
87.artykuł: Szczurek Jan Daniel: Fontalis plenitudo. "Źródłowa pełnia" według św. Bonawentury. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 575-586  szczegóły 
  Lombardus Petrus
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markowski Mieczysław: Znajomość komentarza Marsyliusza z Inghen do "Sentencji" Piotra Lombarda u krakowskich teologów średniowiecznych. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 53-63  szczegóły 
  Pico della Mirandola Giovanni Francesco
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Majkrzak Henryk: Giovanni Pico della Mirandola i jego nauka o godności człowieka. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 59-71  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    proza (alfabet tytułów)
90.proza: Tomasz z Akwinu św. : Homilia Puer Iesus = Sermo Puer Iesus. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 201-225 (tekst równoległy w języku polskim i łacińskim; ze wstępem: Mirosław Mr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Mróz Mirosław: Św. Tomasz z Akwinu jako kaznodzieja. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 193-201  szczegóły 
92.artykuł: Zając Kazimierz: Zapatrywania socjalne i ekonomiczne św. Tomasza z Akwinu. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 173-181  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Usowicz Aleksander: Zjawisko irradiacji psychofizycznej. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 161-171 (dot. także innych dzieł Tomasza z Akwinu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Żak Adam: Marcin Buber o możliwości objawienia. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 119-125  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Pamuła Stanisław: Polnische Kultur nach 1989. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 113-125 (m.in. nt. teatru; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły