Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Analecta Cracoviensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Panuś Kazimierz: Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 519-540 (dot. terminów używanych na określenie gatunków kaznodziejskich, takich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Panuś Kazimierz: Egzemplum w historii kaznodziejstwa. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 299-316  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Chaim Władysław: Psychologiczny aspekt recepcji kazań. Przegląd badań empirycznych. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 17-31  szczegóły 
4.artykuł: Ostafiński Witold: O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 207-219  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Grzebień Ludwik: Studium teologii w środowisku jezuitów krakowskich. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 451-461 (m.in. nt. pisarzy teologicznych, ascetycznych, mariologicznych i hagio...) szczegóły 
6.artykuł: Piech Stanisław: Sześć wieków Wydziału Teologicznego w Krakowie. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. XIII-XXXIII (m.in. nt. pisarzy i literatury teologicznej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Związek Jan: Z dziejów kaznodziejstwa katolickiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 427-466  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Swastek Józef: Związki Wrocławia z Krakowem w okresie średniowiecza. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 583-594 (m.in. nt. związków naukowych i kulturalnych, także nt. twórczości pisa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
10.artykuł: Szelińska Wacława: Izajasz Boner, Augustianin (ok. 1400-1471). Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 597-622 (sylwetka Izajasza Bonera w żywotach spisanych przez Marcina Baroiusza,...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Piechowicz Stanisław: Ksiądz Stefan Pawlicki w swoim trudzie myślenia. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 655-673 (m.in. nt. kontaktów Stefana Pawlickiego z Piotrem Chmielowskim, Adamem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Panuś Kazimierz: Wzorce osobowe św. Wojciecha w kaznodziejstwie polskim. Zarys problematyki. Analecta Cracoviensia 2000 t. 32 s. 185-218 (kazania autorów polskich m.in.: Kasper Balsam, Aleksander Jełowicki, T...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Wanat Benignus Józef: Drukarnia i wydawnictwo Karmelitów Bosych w Berdyczowie. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 439-469 (w XVIII w....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Kracik Jan: Wydział teologiczny Akademii Krakowskiej między wiekiem złotym a saską jesienią. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 311-318  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
17.wiersz: Vita beati Ioannis Cantii. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 702-708 (ogłosił, opracował i opatrzył wstępem: Roman Maria Zawadzki: O pierwsz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Faustyna Kowalska święta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Machniak Jan: The idea of Divine Mercy in the private visions of s. Faustina Kowalska in the context of the recent theology. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 433-450  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machniak Jan: Struktura i funkcja wizji Jezusa Miłosiernego w "Dzienniczku" bł. siostry Faustyny Kowalskiej. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 263-282  szczegóły