PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Głos Ludu
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kadłubiec Daniel: O kolędach i kantyczkach. Głos Ludu 1991 nr 151 s. 3  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Zagadka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Opiołowa Aleksandra: Czy zgadniecie, co to jest?. Głos Ludu 1991 nr 64 s. 5  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bestsellery półrocza. Głos Ludu 2002 nr 118 dod. s. 5  szczegóły 
4.artykuł: Czarnik Oskar: Właściwa książka dla właściwego odbiorcy. Głos Ludu 2000 nr 138 s. 5 (wyw. z pracownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodo...) szczegóły 
5.artykuł: Kwaśniewska Teresa: Terapeuta z... biblioteki. Głos Ludu 2000 nr 37 s. 4 (art. popularyzatorski dot. biblioterapii...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Lektury Polaków 2001. Głos Ludu 2002 nr 39 dod. s. 5  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Vseticka Frantisek: Śląskie penetracje słupszczanina. Głos Ludu 1995 nr 118 s. 3  szczegóły 
recenzja: (w): Okruchy literackie. Głos Ludu 1995 nr 14 s. 4  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwek Tadeusz: O Zaolziu w Katowicach. Głos Ludu 1991 nr 144 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książczak Zbigniew: Głos Ludu 1989 nr 14 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Odrębna wspólnota (Literatura zaolziańska z perspektywy Brna). Głos Ludu 1992 nr 91 s. 3, nr 94 s. 3  szczegóły 
11.artykuł: Korzenny Jan: Teatr zbliża (W 110. rocznicę otwarcia czeskiego Teatru Narodowego). Głos Ludu 1993 nr 130 s. 3 (o związkach polskich pisarzy z czeskim teatrem, m.in. Jana Kasprowicza...) szczegóły 
12.artykuł: Kulisiewicz Franciszek: Polacy w Czechosłowacji (Fragmenty książki z roku 1929). Głos Ludu 1993 nr 53-57 (dot. pol. życia lietrackiego na Śląsku Cieszyńskim w ujęciu historyczn...) szczegóły 
13.artykuł: Poeci kaukascy. Głos Ludu 1996 nr 115 s. 4 (nt. pisarzy polskich przebywających na Zakaukaziu: Leon Janiszewski, W...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Pieśni Mikołaja Reja. Głos Ludu 1997 nr 3 s. 1 (not. o powrocie do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej po renowacji księgi ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Antyk Wariusz: Nieromantyczny... romantyzm. Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
16.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Bittmar Henryka: O polskiej mniejszości po czesku (Prof. Daniel Kadłubiec: "Staraliśmy się pokazać w tej książce, jaką byliśmy potęgą..."). Głos Ludu 1998 nr 13 s. 1-2  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: (KK): Zjazd na szybko. Głos Ludu 2003 nr 32 dod. s. 5 (nt. zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich; Cieszyn, 4-6 III 193...) szczegóły 
18.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas (2). Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
19.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas (3). Głos Ludu 2003 nr 92 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
20.artykuł: Kubisz Paweł: O waszej pogardzie wobec nas. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (nt. zaolziańskiej odrębności kulturowej, polskiego życia literackiego ...) szczegóły 
nawiązanie: (KK): Zamiast komentarza. Głos Ludu 2003 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: O literaturze emigracyjnej. Głos Ludu 2002 nr 146 s. 6  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Raz gorzej, raz źle. Głos Ludu 1997 nr 114 s. 3  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Bittmar Henryka: O polskiej mniejszości po czesku (Prof. Daniel Kadłubiec: "Staraliśmy się pokazać w tej książce, jaką byliśmy potęgą..."). Głos Ludu 1998 nr 13 s. 1-2  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzenny Jan: O literaturze poskiej na Zaolziu. Głos Ludu 1995 nr 147 s. 3  szczegóły 
recenzja: (Saw): O literaturze Zaolzia. Głos Ludu 1995 nr 91 s. 3  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Bańska Anna: Głos Ludu 1993 nr 9 s. 4 (nota nt. prac badawczych dot. literatury i kultury polskiej Zaolzia...) szczegóły 
26.artykuł: Gorzelski Roman: Zaolzianie w literaturze polskiej. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (środowisko, dorobek pisarski...) szczegóły 
27.artykuł: Panowie i Zaolzianka. Głos Ludu 1994 nr 138 s. 3 (nt. udziału Włodzimierza Paźniewskiego, Renaty Putzlacher, Andrzeja St...) szczegóły 
28.artykuł: Putzlacher Renata: Lubię zaolziańskich pisarzy. Głos Ludu 1994 nr 3 s. 5 (m.in. nt. Wilhelma Przeczka i Władysława Sikory...) szczegóły 
29.artykuł: Sikora Władysław: Et in Arcadia ego. Głos Ludu 1998 nr 81 s. 3 (nt. obrazu Arkadii końca XX wieku w literaturze; felieton...) szczegóły 
30.artykuł: Sikora Władysław: Przypadki brneńskie. Głos Ludu 1998 nr 84 s. 3 (felieton nt. drukowania i publikowania twórczości polskich poetów i pi...) szczegóły 
31.artykuł: Sikora Władysław: Zaolziańskie owocowanie. Głos Ludu 1998 nr 12 s. 3 (nt. publikowania twórczości literatów Zaolzia w prasie literackiej pol...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Polska poezja w Ameryce. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5  szczegóły 
33.artykuł: Sikora Władysław: Poetyckie "którędy". Głos Ludu 1991 nr 144 s. 4 (nt. twórcz. poetów Zaolzia...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Berger Wiesław Adam: Prozaicy z lewej strony Olzy. Głos Ludu 1990 nr 97 s. 4  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Koryl Janusz: Dryfowanie w próżni. Głos Ludu 2003 nr 69 dod. s. 5 (nt. twórczości młodych polskich pisarzy...) szczegóły 
36.artykuł: (kor): Zaolziacy w Polsce. Nasi poeci nie tylko w roli tłumaczy. Głos Ludu 2000 nr 24 s. 1 (art. o działalności artystycznej i najnowszych publikacjach poetów z Z...) szczegóły 
37.artykuł: Powiedz mi, co czytasz.... Głos Ludu 2002 nr 18 dod. s. 5 (wypowiedzi uczniów Polskiego Gimnazjumw Czeskim Cieszynie w ankiecie; ...) szczegóły 
nawiązanie: Sikora Władysław: Jedna jedyna Olza. Głos Ludu 2002 nr 46 s. 6  szczegóły 
38.artykuł: Powiedz mi, co czytasz.... Głos Ludu 2002 nr 15 dod. s. 5 (wypowiedzi uczniów Polskiego Gimnazjumw Czeskim Cieszynie w ankiecie...) szczegóły 
nawiązanie: Sikora Władysław: Jedna jedyna Olza. Głos Ludu 2002 nr 46 s. 6  szczegóły 
39.artykuł: Powiedz mi, co czytasz.... Głos Ludu 2002 nr 42 dod. s. 5 (wypowiedzi uczniów Polskiego Gimnazjumw Czeskim Cieszynie w ankiecie; ...) szczegóły 
nawiązanie: Sikora Władysław: Jedna jedyna Olza. Głos Ludu 2002 nr 46 s. 6  szczegóły 
40.artykuł: Powiedz mi, co czytasz.... Głos Ludu 2002 nr 39 dod. s. 5 (wypowiedzi uczniów Polskiego Gimnazjumw Czeskim Cieszynie w ankiecie; ...) szczegóły 
nawiązanie: Sikora Władysław: Jedna jedyna Olza. Głos Ludu 2002 nr 46 s. 6  szczegóły 
41.artykuł: Putzlacher Renata: Powiedz mi, co czytasz.... Głos Ludu 2002 nr 9 dod. s. 5 (wypowiedź w ankiecie...) szczegóły 
42.artykuł: Sikora Władysław: Lektury na chybił trafił. Głos Ludu 2002 nr 43 s. 6 (felieton; nt. współczesnej literatury polskiej...) szczegóły 
43.artykuł: Sikora Władysław: Zaolziańskie alternatywy. Głos Ludu 1998 nr 117 s. 4 (omówienie zawartości czeskiego czasopisma Alternativa Nova 1998...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: (HaD): "Smakowanie poezji". Głos Ludu 2000 nr 72 s. 2 (not. o audycji Wilhelma Przeczka w Radiu Czeskim, pt. "Smakowanie poez...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Znakomici goście (Na IX Krajowych Targach Książki w Warszawie). Głos Ludu 1998 nr 111 s. 4 (zapowiedź uczestnictwa pisarzy w 9. Krajowych Targach Książki w Warsza...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Pisarze - redaktorzy. Głos Ludu 2002 nr 6 s. 5 (dot. pisarzy: Wilhelm Przeczek, Jan Pyszko, Jacek Sikora, Kazimierz Ja...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Sikora Władysław: Emigracyjne kompleksy. Głos Ludu 2003 nr 30 s. 6 (nt. emigracji wewnętrznej twórców w XX w....) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs poetycki. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Szymik Jan: Nasi twórcy laureatami. Głos Ludu 1991 nr 146 s. 2  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jak żyjesz, Polaku?. Głos Ludu 2000 nr 67 s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 107 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 60 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 47 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 49 s. 1 (wyniki...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Okazja dla poetów. Głos Ludu 1991 nr 115 s. 3 (apel o zgłaszanie kandydatur...) szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1994 nr 46 s. 1 (inf. o uroczystości wręczenia nagród...) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Poeci, na start!. Głos Ludu 1996 nr 85 s. 7 (ogł....) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 2003 nr 110 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Henryka Jasiczka. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Henryka Jasiczka. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Szansa dla literatów (Pod patronatem Gałczyńskiego i Szymańskiego). Głos Ludu 1998 nr 77 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kk): Laureaci "Skrzydeł Ikara". Głos Ludu 1996 nr 135 s. 5  szczegóły 
artykuł: (kk): Poeci na Żwirkowisku. Głos Ludu 1996 nr 134 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (kor): Szansa dla poetów. Głos Ludu 1996 nr 84 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (mro): Śląsk pod skrzydłami Ikara. Głos Ludu 1996 nr 136 s. 1, 2 (not....) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (K.K.): O Nagrodę Skrzydła Ikara. Głos Ludu 1997 nr 103 s. 5  szczegóły 
artykuł: (kor): [Druga] 2 nagroda dla Bogdana Trojaka. Głos Ludu 1997 nr 121 s. 2  szczegóły 
artykuł: (kor): O nagrodę skrzydła Ikara. Głos Ludu 1997 nr 68 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (mro): Poetyckie wzloty. Głos Ludu 1997 nr 129 s. 1  szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Ikar w Domach Polskich. Głos Ludu 1997 nr 134 s. 3  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): III edycja konkursu poetyckiego "O skrzydło Ikara". Głos Ludu 2000 nr 132 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (kor): Między mitem a poezją.... Głos Ludu 2000 nr 136 s. 3 (sprawozdanie z finału konkursu...) szczegóły 
artykuł: (mro): Ikar w nas. Głos Ludu 2000 nr 135 s. 1 (podsumowanie konkursu...) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (a): Nagrody rozdane. Głos Ludu 2002 nr 148 dod. s. 5  szczegóły 
artykuł: "Ikar" po raz czwarty. Głos Ludu 2002 nr 63 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: (k): Nagrody rozdane. Głos Ludu 2002 nr 142 s. 6  szczegóły 
artykuł: O Skrzydło Ikara. Głos Ludu 2002 nr 66 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Edycja druga, 2003. Głos Ludu 2003 nr 34 s. 6 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): Konkurs poetów ludowych. Głos Ludu 1996 nr 18 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Regulamin konkursu na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży. Głos Ludu 1994 nr 45 s. 7  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 133 s. 7 (ogł....) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Poetycki. Głos Ludu 1991 nr 134 s. 3 (ogł....) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Wyróżnienie dla L. Martinka (W Konkursie "O Złote Cygaro Wilhelma"). Głos Ludu 1998 nr 74 s. 2 (nota...) szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Wyróżnienie dla J. Pyszki. Głos Ludu 2000 nr 118 s. 6 (not. o konkursie i wyróżnionym Janie Pyszko...) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (a): Szansa dla poetów. Głos Ludu 2001 nr 55 s. 3 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Laury dla poetów. Głos Ludu 2001 nr 112 s. 2  szczegóły 
artykuł: (kor): Okazja dla ludzi pióra. Głos Ludu 2001 nr 77 s. 2 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 85 s. 3 (ogł....) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chraścina Maria: "Najdroższe gniazdo rodzinne". Głos Ludu 2000 nr 62 s. 4 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1999 nr 112 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (MK): Głos Ludu 1996 nr 131 s. 2 (not....) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1993 nr 133 s. 2  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Szczecińskie PAR' 97. Głos Ludu 1997 nr 34 s. 7 (ogł....) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Szansa dla literatów (Pod patronatem Gałczyńskiego i Szymańskiego). Głos Ludu 1998 nr 77 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Okazja dla ludzi pióra. Głos Ludu 2003 nr 24 s. 6 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 104 s. 3 (ogł....) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1993 nr 1001 s. 3  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1994 nr 105 s. 3  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 13 s. 3 (ogł....) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Sukces Wilhelma Przeczka. Głos Ludu 2000 nr 96 s. 5 (informacje dot. laureata...) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kula Józef: Po konkursie poetyckim Wąglany' 96. Głos Ludu 1996 nr 58 s. 2 (list do red....) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kula Józef: Szansa dla piszących do szuflady. Głos Ludu 1996 nr 102 s. 5 (ogł....) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 128 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 31 s. 5 (ogł....) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1993 nr 78 s. 1  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nie pisz do szuflady! (Konkurs dla utalentowanej młodzieży). Głos Ludu 1998 nr 112 s. 2 (ogłoszenie, podp.: Zarząd GL '63...) szczegóły 
artykuł: Nie pisz do szuflady! (Konkurs literacki dla młodzieży "Talenty '98"). Głos Ludu 1998 nr 58 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: (r), (P.H.): "Talenty '98". Głos Ludu 1998 nr 146 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyszko Jan: Turniej Jednego Wiersza. Głos Ludu 1991 nr 60 4 (spraw....) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 38 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (MK): Okruchy literackie. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (not....) szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kara) : Głos Ludu 1989 nr 113 s. 7 (spraw. z imprez w Bielsku-Białej, 14-30 IX...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Edukacja najważniejsza (Kongres Kultury na Górnym Śląsku). Głos Ludu 1998 nr 116 s. 1 (podsumowanie...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (wp): Głos Ludu 1989 nr 76 s. 4  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przeczek Wilhelm: Głos Ludu 1989 nr 145 s. 4  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chraścina Maria: Po Myszkowskiej Wiośnie Poetów. Głos Ludu 1999 nr 66 s. 3 (spraw. uczestniczki imprezy...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaworski Kazimierz: Najazdy poetów na zamek. Głos Ludu 1991 nr 132 s. 4 (spraw....) szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Komnaty "Śląskiego Wawelu" pełne wierszy. Głos Ludu 1993 nr 114 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Brzeg poetycki. Głos Ludu 1993 nr 116 s. 5  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Potok: Przygoda poezji. Głos Ludu 1994 nr 134 s. 7  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nastulczyk Franciszek: Nie kończąca się rozmowa. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (nota...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przeczek Wilhelm: Brzeg, Warszawa, Bielsko-Biała. Głos Ludu 1996 nr 132 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Poezja nad Odrą. Głos Ludu 1997 nr 114 s. 2 (not....) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Władysław: Najazdy poetów. Głos Ludu 1998 nr 135 s. 4 (felieton...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Poetycki Brzeg (Międzynarodowy Najazd Poetów). Głos Ludu 1998 nr 130 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Poetycki październik. Głos Ludu 1999 nr 119 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sikora Jacek: Brzeg - miasto historii i poezji. Głos Ludu 1999 nr 123 s. 5, nr 124 s. 4 (relacja uczestnika imprezy...) szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Najazd. Głos Ludu 2002 nr 130 dod. s. 5 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Władysław: Pieśń o mieście Brzegu. Głos Ludu 2002 nr 99 s. 6  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaworski Kazimierz: Głos Ludu 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Rybicki Robert] Ryba: Edukacyjne klimaty. Głos Ludu 2002 nr 124 dod. s. 5 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przeczek Wilhelm: Mickiewicz w Warszawie. Głos Ludu 1998 nr 137 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Poetycki październik. Głos Ludu 1999 nr 119 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyszko Jan: Warszawskie święto słowa. Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziękujemy, Katowice!. Głos Ludu 1991 nr 50 s. 4 (podziękowanie organizatorom...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 1 s. 3 (program...) szczegóły 
artykuł: Katowickie spotkania. Głos Ludu 1991 nr 23 s. 5 (spraw....) szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Obwarzanek znad Wilii i Olzy. Głos Ludu 1993 nr 142 s. 5  szczegóły 
artykuł: Sikora Jacek: Trzy dni z poezją. Głos Ludu 1993 nr 140 s. 1, 3  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (H.L.): Za promocję polskiej książki. Głos Ludu 1997 nr 106 s. 1 (nominacje do nagrody...) szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Lawina nagród. Głos Ludu 2002 nr 121 dod. s. 5 (o laureatach...) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Lawina nagród. Głos Ludu 2002 nr 121 dod. s. 5 (o laureatach...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawor Stanisław: Nagroda im. J. Cierniaka. Głos Ludu 1990 nr 88 s. 5  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Nagroda dla W. Przeczka. Głos Ludu 1996 nr 121 s. 1  szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): PZKO doceniony w Polsce. Głos Ludu 2001 nr 47 s. 1 (o laureatach...) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): Daniel Kadłubiec wśród nagrodzonych. Głos Ludu 2002 nr 48 s. 1 (nota nt. laureata...) szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): Nagroda dla R. Putzlacher. Głos Ludu 1996 nr 120 s. 2  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1999 nr 119 s. 1-2 (laureaci...) szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Władysław: Na polskim szczycie literackim. Głos Ludu 1998 nr 147 s. 3 (felieton...) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literackie laury. Głos Ludu 2001 nr 145 dod. s. 5 (o laureacie...) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Lawina nagród. Głos Ludu 2002 nr 121 dod. s. 5 (o laureatce...) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 2003 nr 122 dod. s. 5 (nota o laureacie...) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 2003 nr 83 dod. s. 5 (nota nt. laureatów...) szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci Srebrnych Spinek. Głos Ludu 1994 nr 154 s. 1 (laureaci...) szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (b): "Srebrne Spinki" dla W. A. Bergera. Głos Ludu 1995 nr 152 s. 1  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Nagroda za animację życia literackiego. Głos Ludu 2003 nr 67 s. 1 (o laureacie...) szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Lawina nagród. Głos Ludu 2002 nr 121 dod. s. 5 (dot. Olgierda Budrewicza, laureata nagrody za za VIII...) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (IGA): Laury dla Wilhelma Przeczka. Głos Ludu 1996 nr 74 s. 2  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1998 nr 67 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): Promotorzy polskiej książki. Głos Ludu 1997 nr 110 s. 1  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Krzyż Komandorski dla patrona (Bystrzycka szkoła odczuwa satysfakcję). Głos Ludu 1998 nr 147 s. 2 (nota...) szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): W. Oszelda odznaczony. Głos Ludu 2002 nr 67 s. 1 (nota...) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polskie odznaczenie dla czeskiej tłumaczki. Głos Ludu 1998 nr 123 s. 1 (nota sprawozdawcza z uroczystości wręczenia...) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): W uznaniu zasług (Wysokie odznaczenie dla prof. J. Damborskiego). Głos Ludu 1998 nr 72 s. 1 (sprawozdanie z uroczystości odznaczenia na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
Życie literackie / Plebiscyty, książki roku (życie literackie)
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Lawina nagród. Głos Ludu 2002 nr 121 dod. s. 5 (m.in. nt. nominowanych w plebiscycie...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Putzlacher Renata: ZLP czy SPP?. Głos Ludu 1993 nr 57 s. 5 (z fragm. informatora SPP "Pisarze pod Wawelem" Włodzimierza Maciąga...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: (K.K.): Awangardowy... regionalizm. Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 5 (dot. literatury regionalnej na Śląsku i życia literackiego na Śląsku w...) szczegóły 
139.artykuł: (MK): Okruchy literackie. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (not. o udziale polskich poetów z Zaolzia w imprezach literackich w Pol...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Cieszyn (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: (kor): Poeci w Cieszynie (Biesiada poetycka za Olzą). Głos Ludu 1993 nr 70 s. 2 (nota spraw. ze spotkania poetów z obu stron Olzy, 19 VI 1993...) szczegóły 
141.artykuł: Putzlacher Renata: Poezja contra medycyna. Głos Ludu 1993 nr 69 s. 5 (not. spraw. ze spotkania członków Polskiego Towarzystwa Medycznego z c...) szczegóły 
142.artykuł: Sikora Władysław: Aktualia. Głos Ludu 1997 nr 45 s. 3 (m.in. nt. wydarzeń literackich...) szczegóły 
143.artykuł: Sikora Władysław: Inne Cieszyny. Głos Ludu 1997 nr 61 s. 3 (nt. życia literackiego w latach 70. i 80....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gliwice (życie literackie)
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berger Wiesław Adam: W Gliwicach o literaturze. Głos Ludu 1994 nr 79 s. 3 (wyw. z uczestnikiem; rozm. Kazimierz Jaworski...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (db): O potrzebach środowiska. Głos Ludu 2003 nr 16 s. 2 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
artykuł: Dziesięciolecie. Głos Ludu 2002 nr 152 dod. s. 5 (nota nt. obchodów 10-lecia istnienia towarzystwa...) szczegóły 
artykuł: Dziesięciolecie. Głos Ludu 2003 nr 2 dod. s. 5 (nt. obchodów 10-lecia istnienia towarzystwa...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Kiepska pozycja pisarzy. Głos Ludu 2001 nr 147 s. 1-2 (nt. walnego zebrania towarzystwa, Katowice, 13 XII 2001...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Kwadratura (naszego) koła. Głos Ludu 2003 nr 2 dod. s. 5 (nt. historii towarzystwa...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Literatura ponad granicami. Głos Ludu 1993 nr 72 s. 2 (wyw. z członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego nt. powstania...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Śląska ofensywa literacka. Głos Ludu 2002 nr 60 dod. s. 5 (nt. bieżącej działalności towarzystwa...) szczegóły 
artykuł: Kaszper K.: Tworzyć czy działać?. Głos Ludu 2003 nr 17 dod. s. 5 (dot. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w Republi...) szczegóły 
artykuł: Sikora Jacek: Literatura ponad granicami (Powstało regionalne Koło GTL). Głos Ludu 1993 nr 73 s. 1-2 (cieszyńsko-zaolziańskie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Mysłowice (życie literackie)
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Katowice: nowe pisma, nowe nazwiska. Głos Ludu 1993 nr 136 s. 5  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nowa Ruda (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Sikora Władysław: Nowa Ruda - stare Zaolzie. Głos Ludu 2000 nr 117 s. 4 (dot. środowiska literackiego...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Rybnik (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Rakowski Piotr: Rybnik młodopoetycki. Głos Ludu 2002 nr 95 dod. s. 5  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Wiosna nasza - jesień wasza. Głos Ludu 1993 nr 57 s. 5 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zelów (życie literackie)
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Literacki najazd na Zelów. Głos Ludu 2001 nr 115 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Promocją wędryńskiej Melpomeny. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5  szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzenny Jan: O literaturze poskiej na Zaolziu. Głos Ludu 1995 nr 147 s. 3  szczegóły 
recenzja: (Saw): O literaturze Zaolzia. Głos Ludu 1995 nr 91 s. 3  szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): Fundacja na miarę czasu. Głos Ludu 1996 nr 53 s. 1 (nt. powołania fundacji i jej zadań...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostoja-Ostaszewski Adam: Cud nad Tamizą. Głos Ludu 1997 nr 4 s. 3 (wyw. z przewodniczącym zarządu; rozm.: Leszek Wątróbski...) szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (s): Po Francji kolej na Polskę (Jakie losy czekają wystawę "Literatura polska na Zaolziu"). Głos Ludu 1998 nr 37 s. 1 (nt. prezentacji ekspozycji na terenie Polski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: (a): "Pegaz" zaprasza. Głos Ludu 2002 nr 24 dod. s. 5 (zawiera harmonogram spotkań literackich w Kawiarni "Pod Pegazem" w Jab...) szczegóły 
157.artykuł: Asanka Adam: Opłatek "Pegaza". Głos Ludu 2002 nr 6 s. 5 (nt. spotkania wigijijnego w ramach Kawiarenki "Pod Pegazem" w Jabłonko...) szczegóły 
158.artykuł: Bańska Anna: Głos Ludu 1993 nr 9 s. 4 (nota nt. prac badawczych dot. literatury i kultury polskiej Zaolzia...) szczegóły 
159.artykuł: Berger Wiesław Adam: List do "młodych" literatów. Głos Ludu 1992 nr 128 s. 3 (dot. problemów środowiska polskich literatów w Czechach...) szczegóły 
160.artykuł: (C. R.): Czesko-polski wieczór. Głos Ludu 2001 nr 12 s. 2 (dot. spektakli "Yoyo, czyli wieczór z..." autorstwa Vladimira Fekara i...) szczegóły 
161.artykuł: Czytelnicy bibliotece. Głos Ludu 2000 nr 1 s. 1 (art. dot. m.in. działalności Działu Literatury Polskiej Biblioteki Reg...) szczegóły 
162.artykuł: (D.B.): "Avion" wraca nad Olzę (Po brneńskiej gościnie). Głos Ludu 1998 nr 145 s. 2 (nota sprawozdawcza z gościnnych występów czeskocieszyńskiego "Avionu" ...) szczegóły 
163.artykuł: (db): "Avion" zaprasza. Głos Ludu 2001 nr 123 s. 7 (zapowiedź spektaklu "Przez kresy i pogranicza" w kawiarni literackiej ...) szczegóły 
164.artykuł: (db): O Śląsku bez patosu. Głos Ludu 2001 nr 133 s. 1-2 (o spektaklu poetycko-muzycznym "Genius Loci Śląska", wystawionym przez...) szczegóły 
165.artykuł: (db): W sobotę kawiarnia "Avion". Głos Ludu 2001 nr 9 s. 5 (dot. spektakli "Yoyo, aneb Vecery s..." autorstwa Vladimira Fikara i "...) szczegóły 
166.artykuł: Dostal Pavel: Ludzie nie mogą być prześladowani za krytykę (Pavel Dostal, minister kultury Republiki Czeskiej, dla "Głosu Ludu"). Głos Ludu 1998 nr 123 s. 1 (wywiad nt. życia kulturalnego polskiej mniejszości w Republice Czeskie...) szczegóły 
167.artykuł: (F.B.): Kawiarenkowe spotkania ("Pod Pegazem" z Drahomirem Sajtarem i Renatą Putzlacher). Głos Ludu 1998 nr 131 s. 2 (nota sprawozdawcza ze spotkania w Jabłonkowie w ramach Kawiarenki "Pod...) szczegóły 
168.artykuł: Głos Ludu 1993 nr 38 s. 2 (not. inf. o spotkaniu Kawiarenki "Pod Pegazem", Łomna Górna, 26 III 19...) szczegóły 
169.artykuł: Gorzelski Roman: Zaolzianie w literaturze polskiej. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (środowisko, dorobek pisarski...) szczegóły 
170.artykuł: (W.P.), (G.S.): Wspomnienie o Rafale Urbanie (Zaolziańscy literaci w Głogówku). Głos Ludu 1998 nr 73 s. 4 (nt. kontaktów pisarzy Zaolzia z instytucjami literackimi i kulturalnym...) szczegóły 
171.artykuł: (hb, biw, ms): Kultura z państwowego nie utyje (Dramatyczne cięcia dotacji na działalność mniejszości narodowych). Głos Ludu 1993 nr 17 s. 1 (w Czechach...) szczegóły 
172.artykuł: (h), (mro): Koniec fundacji (Aktualne przepisy prawne są nieubłagane). Głos Ludu 1998 nr 153 s. 1-2 (nt. zaprzestania działalności zaolziańskich fundacji wspierających roz...) szczegóły 
173.artykuł: Jaworski Kazimierz: Jak go widzą, tak go piszą czyli Los pisarza nad Olzą. Głos Ludu 1990 nr 108 s. 5  szczegóły 
174.artykuł: (J.W.): W Cieszynie żył Kohn... (XVI spotkanie w Kawiarni "Avion"). Głos Ludu 1998 nr 39 s. 2 (nota spraw. z wieczoru poetycko-muzycznego przygotowanego przez Renatę...) szczegóły 
175.artykuł: Kaszper Kazimierz: Czy jest wyjście z marazmu?. Głos Ludu 2003 nr 113 dod. s. 5 (nt. polskiego życia literackiego na Zaolziu po 1989...) szczegóły 
176.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 6 s. 3 (nt. polsko-zaolziańskiej twórczości literackiej...) szczegóły 
177.artykuł: Katrusak Ewa: Wróćcie stare dobre czasy do Cieszyna. Głos Ludu 1996 nr 49 s. 4 (nt. wieczoru autorskiego Renaty Putzlacher-Buchty i Jaromira Nohavicy ...) szczegóły 
178.artykuł: Kawiarenka "Pod Pegazem" zaprasza. Głos Ludu 2004 nr 2 s. 7 (nt. działaności literackiej kawiarenki w Jabłonkowie (Czechy); z progr...) szczegóły 
179.artykuł: (kor): "Avion" pięcioletni. Głos Ludu 2001 nr 23 s. 1 (zapowiedź spotkania kawiarni literackiej "Avion" w Czeskim Cieszynie z...) szczegóły 
180.artykuł: (kor): "Gorol" poetycki. Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 7 (nt. programu poetyckiego "Od Sikory do Sikory" zaprezentowanego w Kawi...) szczegóły 
181.artykuł: (kor): Powrót kawiarni "Avion". Głos Ludu 1996 nr 24 s. 1,2 (nt. otwarcia kawiarni poetyckiej w Czeskim Cieszynie; m.in. wieczór po...) szczegóły 
182.artykuł: (kor): Promocja "Pod Pegazem". Głos Ludu 1999 nr 51 s. 2 (nt. cyklicznych spotkań z pisarzami w kawiarni "Pod Pegazem" w Jabłonk...) szczegóły 
183.artykuł: (kor): Promocja rodzimej poezji (Pod jabłonkowskim Pegazem). Głos Ludu 1993 nr 63 s. 2 (nota spraw. ze spotkania kawiarenki "Pod Pegazem", Jabłonków 28 V 1993...) szczegóły 
184.artykuł: (kor): Urodziny kawiarni, której nie ma.... Głos Ludu 2001 nr 30 s. 1-2 (z okazji 5. rocznicy istnienia kawiarni literackiej "Avion" w Czeskim ...) szczegóły 
185.artykuł: (kor): Zamkowe poezjowanie. Głos Ludu 1995 nr 111 s. 3 (not. o udziale polskich poetów z Zaolzia w imprezie poetyckiej "Kamień...) szczegóły 
186.artykuł: (kor): Zrozumieć poezję?. Głos Ludu 1993 nr 134 s. 2 (m.in. nt. montażu poetyckiego "Z biegiem Olzy" autorstwa Renaty Putzla...) szczegóły 
187.artykuł: (MK): Okruchy literackie. Głos Ludu 1995 nr 144 s. 3 (bieżące wydarzenia na Zaolziu...) szczegóły 
188.artykuł: (mro): Czy scena "Piasta" ożyje?. Głos Ludu 1996 nr 88 s. 2 (nt. współpracy kulturalnej na linii Kraków -Zaolzie...) szczegóły 
189.artykuł: (Pih): Szukanie nowych form. Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (spraw. ze spotkania członków Grupy Literackiej '63 w Trzyńcu, 28 XII 1...) szczegóły 
190.artykuł: "Polonia 2000". Głos Ludu 1997 nr 33 s. 2 (nt. realizacji programu m.in.: rok 1998 poświęcony będzie Adamowi Mick...) szczegóły 
191.artykuł: Przeczek Wilhelm: Na temat pisarzy. Głos Ludu 1990 nr 14 s. 3 (problemy przynależności pisarzy polskich w Czechach do organizacji lit...) szczegóły 
192.artykuł: Putzlacher Renata: Lubię zaolziańskich pisarzy. Głos Ludu 1994 nr 3 s. 5 (m.in. nt. Wilhelma Przeczka i Władysława Sikory...) szczegóły 
193.artykuł: Putzlacher Renata: Pięc lat kawiarni, której nie ma. Głos Ludu 2001 nr 26 s. 5 (wywiad; z okazji 5. rocznicy istnienia "Kawiarni Avion, której nie ma....) szczegóły 
194.artykuł: Pyszko Jan: Pegaz stanął dęba?. Głos Ludu 2001 nr 60 s. 3 (wywiad; o braku wydarzeń kulturalnych w kawiarence "Pod Pegazem" w Jab...) szczegóły 
195.artykuł: Raszyk Józef: Koło, choć młodsze, dorobek ma bogaty (Z zebrań sprawozdawczych PZKO). Głos Ludu 1998 nr 7 s. 5 (podsumowanie działalności koła od 1952 r....) szczegóły 
196.artykuł: (R.P.): Artyści triumfowali. Głos Ludu 2000 nr 130 s. 1 (dot. spotkania poetycko-muzycznego przygotowanego przez Renatę Putzlac...) szczegóły 
197.artykuł: Sajdak Gustaw: Grupa Literacka '63 - trzydziestoletnia. Głos Ludu 1993 nr 71 s. 2 (nt. działalności...) szczegóły 
198.artykuł: Sikora Jacek: Głos Ludu 1995 nr 144 s. 3 (wypow. nt. polskiego środowiska młodoliterackiego na Zaolziu...) szczegóły 
199.artykuł: Sikora Jacek: "Pod Pegazem" po raz pięćdziesiąty. Głos Ludu 1997 nr 88 s. 3 (nt. historii powstania i działalności Kawiarenki "Pod Pegazem" w Jabło...) szczegóły 
200.artykuł: Sikora Władysław: Aktualia. Głos Ludu 1996 nr 126 s. 3 (przegląd wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
201.artykuł: Sikora Władysław: Nowe i pożyteczne. Głos Ludu 1990 nr 18 s. 5 (nt. polskich środowisk twórczych; tekst z 1970...) szczegóły 
202.artykuł: Sikora Władysław: O poezji kobiet. Głos Ludu 1998 nr 138 s. 4 (sprawozdanie ze spotkania w Kawiarence Pod Pegazem w Jabłonkowie 30 X ...) szczegóły 
203.artykuł: Sikora Władysław: Po co nam literatura? Artykuł dyskusyjny. Głos Ludu 1991 nr 98 s. 5 (nt. zaolziańskiego środowiska lit....) szczegóły 
polemika: Berger Wiesław Adam: Po co nam literatura. Głos w dyskusji. Głos Ludu 1991 nr 110 s. 3  szczegóły 
204.artykuł: Sikora Władysław: Retrospekcja w kawiarni "Avion". Głos Ludu 1998 nr 39 s. 2 (felieton; dot. 16. wieczoru poetycko-muzycznego przygotowanego przez R...) szczegóły 
205.artykuł: Sikora Władysław: Tomy... tomiki.... Głos Ludu 1996 nr 141 s. 3 (nt. zaolziańskiego środowiska literackiego...) szczegóły 
206.artykuł: Sikora Władysław: Zaolziańskie owocowanie. Głos Ludu 1998 nr 12 s. 3 (nt. publikowania twórczości literatów Zaolzia w prasie literackiej pol...) szczegóły 
207.artykuł: (tob): Co z kalendarzem? (Ministerstwo Kultury poskąpiło pieniędzy). Głos Ludu 1994 nr 15 s. 1-2 (dot. zmniejszenia dotacji przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskie...) szczegóły 
208.artykuł: W Avionie przy kawie. Głos Ludu 2003 nr 38 s. 1-2 (sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego z okazji 7. rocznicy powstani...) szczegóły 
209.artykuł: (wp): Okruchy literackie. Głos Ludu 1995 nr 56 s. 2 (rubr. inf. o polskim życiu literackim na Zaolziu...) szczegóły 
210.artykuł: (WP): Poezja w Domu Polskim w Ostrawie. Głos Ludu 1993 nr 10 s. 3 (nota spraw. ze spotkania polskiego srodowiska twórczego Zaolzia, 21 I ...) szczegóły 
211.artykuł: (W.P.): Spotkanie autorskie. Głos Ludu 1991 nr 3 s. 1 (spraw. ze spotkania aut. debiutantów, którzy wyd. swe książki w wydawn...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (P.H.): Grudniowa Biesiada Poezji. Głos Ludu 1991 nr 150 s. 7 (zapow....) szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (Saw): Spotkanie literackie. Głos Ludu 1993 nr 2 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (wp): II Cieszyńska Noc Poetów. Głos Ludu 1994 nr 77 s. 2  szczegóły 
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 151 s. 2 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (pik): Po Grudniowej Biesiadzie Poetyckiej. Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5 (spraw....) szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: P.H.: Grudniowa Biesiada Poezji. Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (Saw): Z Gawędy Grudniowej GL '63. Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (ph): Grudniowa Biesiada Poetycka. Głos Ludu 1992 nr 148 s. 7 (zapow....) szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 67 s. 5  szczegóły 
artykuł: (pik) : Głos Ludu 1989 nr 70 s. 5  szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (pik): Hutnicze Dni Literatury w skromnej oprawie. Głos Ludu 1991 nr 76 s. 7 (spraw....) szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 73 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: P.H.: Głos Ludu 1990 nr 76 s. 5 (spraw....) szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (P.H.): Dyskusje literackie. Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 5  szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (bag): Jesienne spotkanie literatów. Głos Ludu 1991 nr 122 s. 2 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (bag): PZKO-wski listopad. Głos Ludu 1991 nr 127 s. 1-2 (zapow.; z progr....) szczegóły 
artykuł: Glac Barbara: Guckie rozmowy literatów. Głos Ludu 1991 nr 133 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Kamień czy słowo. Głos Ludu 1996 nr 66 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: (kor): Zwyciężył kamień czy słowo?. Głos Ludu 1996 nr 70 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Rotunda poezji. Głos Ludu 1997 nr 67 s. 2 (not....) szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamień czy słowo. Głos Ludu 2001 nr 62 s. 2 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: (kor): Z poezją w rotundzie. Głos Ludu 2001 nr 67 s. 2 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Brno poetyckie (Wieczór autorów wędryńskiego Weles-u). Głos Ludu 1998 nr 26 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berger Wiesław Adam: Powroty artystów. Głos Ludu 1990 nr 115 s. 2 (spraw....) szczegóły 
sprostowanie: Berger Wiesław Adam: Przepraszam. Głos Ludu 1990 nr 118 s. 7  szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): "Pod Pegazem" urodzinowo. Głos Ludu 1997 nr 92 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: (kor): Sympozjum literackie. Głos Ludu 1997 nr 90 s. 1,2 (program...) szczegóły 
artykuł: Sikora Jacek: Urodziny kawiarenki. Głos Ludu 1997 nr 93 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyszko Jan: "Maj nad Wilią" (V Międzynarodowe Spotkania Poetyckie). Głos Ludu 1998 nr 62 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono.... Głos Ludu 1995 nr 68 s. 2  szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Tak nas powrócisz na ojczyzny łono... (1). Głos Ludu 1995 nr 65 s. 4  szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berger Wiesław Adam: Pegaz z Kaszperem i seminarium. Głos Ludu 1990 nr 144 s. 4  szczegóły 
artykuł: Siwek Tadeusz: Seminarium literackie SLA. Głos Ludu 1990 nr 143 s. 3 (spraw....) szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (o): Sejmik pisarzy. Głos Ludu 1990 nr 97 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pierwsze spotkanie pisarzy. Głos Ludu 1990 nr 98 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Spotkanie pisarzy. Głos Ludu 1990 nr 96 s. 5 (zapow....) szczegóły 
233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ocena wypadła pozytywnie. Głos Ludu 2002 nr 107 s. 1, 3  szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kj): Walne zgromadzenie pisarzy. Głos Ludu 1991 nr 13 s. 5 (nota spraw.; z inf. o wyborze nowego przewodniczącego - Jana Trefulka...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Glac Barbara: Obradowali literaci polscy z CSRF. Głos Ludu 1990 nr 113 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 110 s. 3 (zapow....) szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 63 s. 1 (zapow....) szczegóły 
237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berger Wiesław Adam: Sprawozdanie. Głos Ludu 1991 nr 52 s. 3  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 16 s. 2 (ogł....) szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4 (tekst laureata...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 133 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 143 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 45 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 70 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 76 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 76 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1995 nr 38 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 44 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1994 nr 62 s. 2 (wyniki i nota nt. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1994 nr 69 s. 4 (druk nagr. tekstów...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1994 nr 15 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (St): Małe święto poezji. Głos Ludu 1994 nr 68 s. 2 (nota spraw. ze spotkania laureatów...) szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 44 s. 3 (ogł....) szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 59 s. 3 (ogł....) szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 52 s. 4 (ogł....) szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 50 s. 4 (ogł....) szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 76 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 37 s. 5 (ogł....) szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1992 nr 38 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 62 s. 10 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 58 s. 1 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 58 s. 1, 7 (wyniki...) szczegóły 
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 2003 nr 110 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Henryka Jasiczka. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Henryka Jasiczka. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs literacki im. Pawła Kubisza. Głos Ludu 1995 nr 92 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sajdok Gustaw: Głos Ludu 1995 nr 37 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1997 nr 46 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (kor): Laureaci już znani. Głos Ludu 1997 nr 131 s. 5  szczegóły 
artykuł: (kor): Od regionalizmu do uniwersalizmu. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 2 (refleksje nt. nadesłanych na konkurs prac...) szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 70 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 24 s. 7 (ogł....) szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 53 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przyznano wyróżnienia. Głos Ludu 1992 nr 10 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 110 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 153 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 33 s. 7 (ogł....) szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (G): Zaproszenie do Koszarzysk (Konkurs teatralny i konkurs na scenariusz). Głos Ludu 1998 nr 68 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1994 nr 16 s. 2 (ogł....) szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyszko Jan: Turniej Jednego Wiersza. Głos Ludu 1991 nr 60 s. 4 (spraw....) szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1993 nr 144 s. 2  szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1993 nr 45 s. 3 (ogł....) szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 35 s. 5 (ogł....) szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1993 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 118 s. 7 (ogł....) szczegóły 
273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: GL'63 ogłasza Konkurs o Laur Janusza Gaudyna. Głos Ludu 1991 nr 115 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 112 s. 7 (ogł....) szczegóły 
274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 116 s. 7 (ogł....) szczegóły 
275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
276.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (p-a): Sukces Renaty Putzlacher. Głos Ludu 2002 nr 118 dod. s. 5  szczegóły 
277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda dla H. Grynberga. Głos Ludu 1996 nr 122 s. 2  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Odznaczenia (życie literackie polskie za granicą)
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kara Leszek] (kara): Półrocze na ludowo. Gratulacje dla Anieli Kupiec. Głos Ludu 1990 nr 41 s. 5 (nota...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
279.artykuł: Jaworski Kazimierz: Głos Ludu 1989 nr 79 s. 5 (spraw. ze spotkania przedstawicieli Sekcji Literacko-Artystycznej PZKO...) szczegóły 
280.artykuł: Przeczek Wilhelm: Głos Ludu 1989 nr 48 s. 7 (nt. możliwości powołania sekcji polskiej przy oddziale ostrawskim Zwią...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Cieszyńsko-Zaolziańskie Koło Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: (a): Zebranie Koła GTL. Głos Ludu 2003 nr 77 dod. s. 5 (sprawozdanie z posiedzenia, Czeski Cieszyn, 27 VI 2003...) szczegóły 
282.artykuł: Głos Ludu 1993 nr 86 s. 5 (not. o powołaniu do życia...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Grupa Literacka '63 w Trzyńcu (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
283.artykuł: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 5 (nota o obchodach 25-lecia istnienia...) szczegóły 
284.artykuł: Horzyk Piotr: Głos Ludu 1989 nr 138 s. 2 (list prezesa nt. współpr. członków grupy z wydawnictwem "Profil" w Ost...) szczegóły 
polemika: Guziur Otton: Głos Ludu 1989 nr 153 s. 4  szczegóły 
polemika: Słonko Stanisław, Sobkova Eva: Głos Ludu 1989 nr 142 s. 4  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechach (do 1993: w Czechosłowacji) (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
285.artykuł: (A.P.): Roczne bilansowanie (Z życia PZKO). Głos Ludu 1999 nr 149 s. 2  szczegóły 
286.artykuł: Berki Alicja: Tu powinna koncentrować się polskość. Głos Ludu 2001 nr 134 s. 5 (wywiad; rozmawiał Kazimierz Santarius...) szczegóły 
287.artykuł: Bittmar Henryka: XIX Zjazd PZKO. Głos Ludu 2001 nr 131 s. 1  szczegóły 
288.artykuł: (C.R.): Dyskusja o teatrze. Głos Ludu 1999 nr 60 s. 1 (nt. zebrania Zarządu Głównego PZKO, 25 V 1999...) szczegóły 
289.artykuł: Czap Jerzy: Najgorsza jest ludzka obojętność.... Głos Ludu 1997 nr 84 s. 3 (wyw. z prezesem Związku; rozm.: Jacek Sikora...) szczegóły 
290.artykuł: Czap Jerzy: Wierzę w dobrą wolę i mądrość delegatów. Głos Ludu 1997 nr 124 s. 1, 2 (sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PZKO podczas VIII Zjazdu ...) szczegóły 
291.artykuł: (db): Działać z rozmysłem. Głos Ludu 2001 nr 136 s. 1 (nt. działalności związku...) szczegóły 
292.artykuł: (db): Na Festiwalu "Golec uOrkiestra". Głos Ludu 2002 nr 35 s. 2 (dot. obrad zarządu głównego związku; Czeski Cieszyn 19 III 2002...) szczegóły 
293.artykuł: (db): Ostatni przed ZJazdem. Głos Ludu 2001 nr 124 s. 1 (przed walnym XIX Zjazdem PZKO...) szczegóły 
294.artykuł: Do delegatów Zjazdu oraz członków PZKO. Głos Ludu 2001 nr 130 s. 1, 4 (nt. działalności związku...) szczegóły 
295.artykuł: (F.B.): Nad dorobkiem minionego półwiecza. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 3  szczegóły 
296.artykuł: Firut Oskar, Niemiec Józef, Prymus Bogdan: ...o PZKO. Głos Ludu 1997 nr 121 s. 1, 3 (wyw. z członkami Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego; rozm.: Mart...) szczegóły 
297.artykuł: Fójcik Wawrzyniec: Nad statutem PZKO. Głos Ludu 2001 nr 130 s. 2  szczegóły 
298.artykuł: Gawlik Stanisław: Kto pożyczył i nie oddał?. Głos Ludu 2001 nr 131 s. 2 (nt. działalności związku...) szczegóły 
299.artykuł: Gawlik Stanisław: Polityka a działalność PZKO. Głos Ludu 2001 nr 121 s. 4  szczegóły 
300.artykuł: Gleta Stanisław: Do dziś nie zwrócono mi ani korony. Głos Ludu 2001 nr 131 s. 2 (nt. działalności związku...) szczegóły 
301.artykuł: Głos Ludu 2001 nr 133 s. 3 (nt. działalności związku; wypowiedzi: Andrzej Sulitka, Małgorzata Rako...) szczegóły 
302.artykuł: (h): W Pradze o dotacjach (Spotkanie z szefem Urzędu Rady Ministrów, Igorem Nemcem). Głos Ludu 1994 nr 22 s. 1 (o spotkaniu delegacji Zarządu Głównego PZKO w sprawie dotacji na dział...) szczegóły 
303.artykuł: (h): W sobotę Zjazd PZKO. Głos Ludu 1997 nr 122 s. 1  szczegóły 
304.artykuł: (h): Z czym w nowe tysiąclecie?. Głos Ludu 1997 nr 125 s. 1,2 (sprawozdanie z XVIII Zjazdu PZKO...) szczegóły 
305.artykuł: Kadłubiec Daniel: Statut nie uratuje polskości. Głos Ludu 2001 nr 134 s. 1, 5 (wywiad...) szczegóły 
306.artykuł: Kadłubiec Daniel: To jest co najmniej niepokojące. Głos Ludu 2001 nr 68 s. 3 (nt. sytuacji finansowej związku...) szczegóły 
307.artykuł: Kołorz Alfred: Powinniśmy wyciągnąć do siebie ręce na zgodę. Głos Ludu 2001 nr 128 s. 2 (m.in. nt. działalności związku...) szczegóły 
308.artykuł: (kor): Nie uciekam od trudnych spraw. Głos Ludu 1997 nr 125 s. 1, 2 (nt. ponownego wyboru Jerzego Czapa na prezesa PZKO...) szczegóły 
309.artykuł: (kor): O "Sejmiku kultury twórczej". Głos Ludu 2001 nr 49 s. 1 (zapowiedź "Sejmiku kultury twórczej" w Czeskim Cieszynie; IV 2001...) szczegóły 
310.artykuł: (kor): Tematów sporo, frekwencja mała. Głos Ludu 2002 nr 14 s. 2 (dot. konwentu prezesów PZKO...) szczegóły 
311.artykuł: Krawczyk Andrzej: Emocje opadają. Głos Ludu 2001 nr 132 s. 1 (wywiad; nt. działalności związku; rozmawiał Kazimierz Santarius...) szczegóły 
312.artykuł: Kuś Marian: Uważam, ze warto pomóc. Głos Ludu 2001 nr 72 s. 2 (wywiad; nt. sytuacji finansowej związku; rozmawiał P.P....) szczegóły 
313.artykuł: List otwarty do ZG PZKO i Rady Polaków. Głos Ludu 2001 nr 128 s. 1 (m.in. nt. działalności związku...) szczegóły 
314.artykuł: Lista delegatów na XVIII Zjazd PZKO (25 X 1997, hotel "Piast" w Czeskim Cieszynie). Głos Ludu 1997 nr 121 s. 3  szczegóły 
315.artykuł: Mackowski Józef: Tak to widzę. Głos Ludu 1997 nr 138 s. 5 (wyw. nt. sensu i kształtu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego; ro...) szczegóły 
polemika: Mrózek Karol: Po bitwie jest każdy generałem. Głos Ludu 1997 nr 146 s. 4  szczegóły 
nawiązanie: Sikora Melchior: Dr Mackowski rozumie, co tu się dzieje.... Głos Ludu 1997 nr 144 s. 5 (list do red....) szczegóły 
polemika: Sznapka Jan: Na bakier z etykietą i faktami. Głos Ludu 1997 nr 146 s. 4  szczegóły 
316.artykuł: (mro): Wystawy, koncerty.... Głos Ludu 1997 nr 10 s. 1 (nt. obchodów 50-lecia Związku...) szczegóły 
317.artykuł: O XVIII Zjeździe PZKO powiedzieli.... Głos Ludu 1997 nr 126 s. 3 (wypow.: Andrzej Chodkiewicz, Wawrzyniec Fójcik, Andrzej Sulitka; not.:...) szczegóły 
318.artykuł: Pierwszy ZJazd PZKO w nowym tysiącleciu. Głos Ludu 2001 nr 132 s. 1-2  szczegóły 
319.artykuł: (r): Głównie o sprawach finansowych. Głos Ludu 2002 nr 23 s. 2 (dot. obrad zarządu głównego związku; Czeski Cieszyn 19 II 2002...) szczegóły 
320.artykuł: (r): Może Związek Polaków?. Głos Ludu 2001 nr 129 s. 7 (nt. działalności związku...) szczegóły 
321.artykuł: Rudnik Czesława: Obradował Zarząd Główny PZKO. Głos Ludu 1997 nr 146 s. 1  szczegóły 
322.artykuł: Rygiel Brunon: Kto był inicjatorem wypowiedzenia posłuszeństwa ZG PZKO?. Głos Ludu 2002 nr 27 s. 3  szczegóły 
323.artykuł: Santarius Kazimierz: W Londynie o PZKO. Głos Ludu 1997 nr 48 s. 1,2 (nt. działalności, pozyskiwania funduszy...) szczegóły 
324.artykuł: Santarius Kazimierz: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Głos Ludu 2001 nr 131 s. 1-2 (nt. działalności związku...) szczegóły 
325.artykuł: Sikora Melchior: Uważam, że było źle. Głos Ludu 2001 nr 134 s. 4 (nt. XIX Zjazdu PZKO...) szczegóły 
326.artykuł: Skład nowych organów PZKO. Głos Ludu 1997 nr 125 s. 1  szczegóły 
327.artykuł: Statut Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Rebublice Czeskiej (projekt pod obrady XIX Zjazdu PZKO). Głos Ludu 2001 nr 129 s. 6  szczegóły 
328.artykuł: Statut Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Głos Ludu 1997 nr 99 s. 3; nr 100 s. 3  szczegóły 
329.artykuł: Stopa Zygmunt: Dociekanie prawdy. Głos Ludu 2001 nr 131 s. 2 (nt. działalności związku...) szczegóły 
330.artykuł: Stopa Zygmunt: Pytanie do... Zygmunta Stopy. Głos Ludu 1999 nr 136 s. 1 (wyw. z przewodniczącym Związku; rozm. (h)...) szczegóły 
331.artykuł: Stopa Zygmunt: Żyjemy "z ręki do gęby". Głos Ludu 2002 nr 19 s. 1, 3 (wywiad; nt. sytuacji finansowej związku; rozmawiała Martyna Radłowska-...) szczegóły 
332.artykuł: Szkucik Tadeusz: Dziś: Tadeusz Szkucik. Głos Ludu 2001 nr 123 s. 3 (wywiad; dot. działalności związku; rozmawiałą Danuta Branna...) szczegóły 
333.artykuł: Sznapka Henryk: Trzeba pomagać. Głos Ludu 2001 nr 134 s. 5 (wywiad; rozmawiał Kazimierz Santarius...) szczegóły 
334.artykuł: Toboła Józef: Półprawdy przedzjazdowego biuletynu?. Głos Ludu 2001 nr 130 s. 4 (nt. działalności związku...) szczegóły 
335.artykuł: W interesie demokracji. Głos Ludu 2001 nr 77 s. 1 (m.in. nt. sytuacji finansowej związku...) szczegóły 
336.artykuł: Wierzgoń Józef: Zbliża się półwiecze PZKO [Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego]. Głos Ludu 1996 nr 44 s. 3 (plan imprez...) szczegóły 
337.artykuł: Wierztoń Józef: Tylko imprezy priorytetowe (Obradował Zarząd Głowny PZKO). Głos Ludu 1994 nr 24 s. 1-2  szczegóły 
338.artykuł: Z uchwały XVIII Zjazdu PZKO. Głos Ludu 1997 nr 126 s. 3  szczegóły 
339.artykuł: Zahradnik Stanisław: Archiwum PZKO [Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego] i jego zadania. Głos Ludu 1996 nr 44 s. 3  szczegóły 
340.artykuł: Zahradnik Stanisław: Godne i niegodne czyny PZKO. Głos Ludu 1997 nr 13 s. 3 (z dokumentów 50-lecia działalności PZKO...) szczegóły 
341.artykuł: Zahradnik Stanisław: Statuty. Głos Ludu 1997 nr 10 s. 3 (nt. działalności Związku...) szczegóły 
342.artykuł: Zdecentralizować "władzę". Głos Ludu 2001 nr 128 s. 2 (m.in. nt. działalności związku...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechosłowacji (życie literackie polskie za granicą) - zob. ... w Czechach
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
343.artykuł: (h): Jerzy Czap ustępuje. Głos Ludu 1999 nr 120 s. 1-2 (nt. rezygnacji Jerzego Czapa z funkcji prezesa oraz o konwencie prezes...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Ogniwo" w Irkucku (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
344.artykuł: WP: Hen, na dalekiej Syberii... (Polacy na szerokim świecie - Irkuck). Głos Ludu 1998 nr 31 s. 5 (nt. działalności stowarzyszenia od 1990 roku...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Sekcja Literacko-Artystyczna przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Czechach (do 1993 w Czechosłowacji)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Berger Wiesław Adam: Zmierzch. (Pożegnanie z SLA). Głos Ludu 1990 nr 10 s. 3  szczegóły 
346.artykuł: Jaworski Kazimierz: SLA potrzebne czy niepotrzebne?. Głos Ludu 1990 nr 33 s. 5  szczegóły 
347.artykuł: [Kara Leszek] (kara): Z PZKO do "Maticy"?. Głos Ludu 1990 nr 67 s. 5 (fel. nt. audycji TV Ostrawa pośw. m.in. przyczynom rozbicia SLA...) szczegóły 
polemika: [Kara Leszek] (kara): Jeszcze o ZLPC. Głos Ludu 1990 nr 74 s. 5  szczegóły 
polemika: Kaszper Kazimierz: Kto sieje wiatr.... Głos Ludu 1990 nr 74 s. 5  szczegóły 
polemika: Przeczek Wilhelm: Jeszcze raz o ZLPC.... Głos Ludu 1990 nr 92 s. 3  szczegóły 
polemika: Sikora Władysław: Biorąc skutek za przyczynę. Głos Ludu 1990 nr 71 s. 5  szczegóły 
348.artykuł: Sikora Władysław: Co nas poruszy? Jeszcze o SLA. Głos Ludu 1990 nr 53 s. 5 (nt. działaln....) szczegóły 
349.artykuł: Sikora Władysław: Od worka do kieszeni. Głos Ludu 1991 nr 35 s. 4, 7 (nt. rozwiązania sekcji, 9 III 1991...) szczegóły 
350.artykuł: Sikora Władysław: Privat-jubileusz. Głos Ludu 1997 nr 87 s. 4 (z okazji 50-lecia istnienia sekcji...) szczegóły 
351.artykuł: (T.S.): Rehabilitacja twórców i działaczy. Głos Ludu 1990 nr 53 s. 1 (spraw. ze spotkania poszkodowanych w poprzednim okresie działaczy i tw...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Stowarzyszenie Kulturalne Polaków im. Józefa Bema na Węgrzech (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
352.artykuł: Głuski Michał: Święto węgierskich polonusów. Głos Ludu 1998 nr 113 s. 1-2 (nt. działalności z okazji jubileuszu 40. rocznicy istnienia stowarzysz...) szczegóły 
353.artykuł: Prawdziwy polski dom. Głos Ludu 1998 nr 10 s. 5 (sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, m.in. literackiej i naukow...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Zrzeszenie Literatów Polskich w Czechach (do 1993: w Czechosłowacji) (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
354.artykuł: Głos Ludu 1990 nr 30 s. 1 (not. o powstaniu związku; Dobrzisz, 7 III...) szczegóły 
355.artykuł: (kj): Gawęda literacka ZLPC. Głos Ludu 1991 nr 146 s. 2 (spraw. z zebrania spraw., 7 XII 1991...) szczegóły 
356.artykuł: (kj): Pisarze z Zaolzia na Opolszczyźnie. Głos Ludu 1991 nr 113 s. 3 (spraw. z pobytu na Opolszczyźnie przedstawicieli Zrzeszenia Literatów ...) szczegóły 
357.artykuł: (kor): Uwaga, literaci!. Głos Ludu 1999 nr 59 s. 2 (zapow. walnego zgromadzenia, Czeski Cieszyn, 29 V 1999...) szczegóły 
358.artykuł: (kor): ZLPC bez prezesa (Literaci spotkali się w "Dziupli"). Głos Ludu 1994 nr 134 s. 1 (nt. spotkania członków Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji ...) szczegóły 
359.artykuł: Literaci "Na Szkubni" (Gustaw Sajdok nowym prezesem ZLPC). Głos Ludu 1995 nr 31 s. 1 (nota spraw. z walnego zebrania; Bystrzyca 11 III 1995...) szczegóły 
360.artykuł: Po obradach literatów. Głos Ludu 1994 nr 135 s. 7 (nt. obrad Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej w Czeskim...) szczegóły 
361.artykuł: Powstało Zrzeszenie Pisarzy Polskich. Głos Ludu 1990 nr 39 s. 5 (Dobrzisz, 7 III...) szczegóły 
362.artykuł: (Saw): Co słychać u literatów?. Głos Ludu 1992 nr 125 s. 3 (spraw. ze spotkania pośw. analizie sytuacji środowiska lit., 21 X 1992...) szczegóły 
363.artykuł: (Saw): Po spotkaniu literatów. Głos Ludu 1992 nr 17 s. 3 (spraw. ze spotkania, 29 I 1992...) szczegóły 
364.artykuł: (Saw): U literatów zmiany. Głos Ludu 1992 nr 67 s. 7 (nota spraw. z zebrania, 10 VI 1992...) szczegóły 
365.artykuł: Siedlaczek Marian: Literacci odżywają. F. Nastulczyk prezesem ZLPC. Głos Ludu 1992 nr 143 s. 1 (nota...) szczegóły 
366.artykuł: Z literackiej grzędy. Głos Ludu 1993 nr 48 s. 3 (nota spraw. ze spotkania Zrzeszenia w Czeskim Cieszynie, 15 IV 1993...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
367.artykuł: (kor): Zaproszenie do Londynu. Głos Ludu 2001 nr 120 s. 2 (nt. planowanego walnego zebrania związku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
368.artykuł: Wątróbski Leszek: Jubileusz Biblioteki Polskiej w Londynie. Głos Ludu 1993 nr 36 s. 4  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej. Głos Ludu 1998 nr 106 s. 5  szczegóły 
370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Głos Ludu 1993 nr 56 s. 2  szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Książka ważna i potrzebna. Głos Ludu 1995 nr 121 s. 4  szczegóły 
recenzja: (J.K.): Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. Głos Ludu 1995 nr 108 s. 3 (not....) szczegóły 
372.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (mro): Dwóch z Zaolzia. Głos Ludu 2001 nr 70 s. 5  szczegóły 
373.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (ra): Pisarze Śląska Cieszyńskiego w Małym słowniku pisarzy polskich na obczyźnie. Głos Ludu 1992 nr 88 s. 7  szczegóły 
recenzja: Rusnok Jan: Książka dobra i potzrebna. Głos Ludu 1992 nr 106 s. 5  szczegóły 
374.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (k): Leksykon wątpliwości. Głos Ludu 2003 nr 148 dod. s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
375.artykuł: Pierwsza w Polsce. Głos Ludu 2000 nr 68 s. 2 (dot. zakończenia prac nad "Encyklopedią emigracji polskiej i Polonii" ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwaśniewska Teresa: Wdzięk trutnia. Głos Ludu 2000 nr 61 s. 4  szczegóły 
377.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Eponimy Władysława Kopalińskiego. Głos Ludu 1996 nr 28 s. 5 (not....) szczegóły 
378.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Nazwiska cieszyńskie. Głos Ludu 1997 nr 118 s. 4  szczegóły 
379.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzenny Jan: Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. Głos Ludu 1996 nr 38 s. 4  szczegóły 
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Damborsky Jiri: Pierwsze nie cenzurowane wydanie. Głos Ludu 1993 nr 12 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jd): Głos Ludu 1989 nr 151 s. 4  szczegóły 
382.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (E.R.): Osiemdziesiąt lat "Jutrzenki". Głos Ludu 1991 nr 39 s. 3  szczegóły 
383.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymeczek Józef: 150-lecie prasy cieszyńskiej. Głos Ludu 1998 nr 142 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
384.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Śląskie czasopisma. Głos Ludu 1997 nr 33 s. 5  szczegóły 
385.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kula Józef: Bez publiczności (Kogo interesuje historia naszego regionu?). Głos Ludu 1998 nr 59 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
386.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (r): Od "Tygodnika Cieszyńskiego" do... (150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 58 s. 1 (omówienie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
387.artykuł: Pisma dziecięce i młodzieżowe (7) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 88 s. 5 (omówienie pism wydawanych od 1920 r. na Śląsku Cieszyńskim - Zaolziu...) szczegóły 
388.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma dwu i trójjęzyczne (10) (W 160-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 130 s. 5 (omówienie pism w językach polskim i niemieckim, czeskim i polskim, cze...) szczegóły 
389.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma fachowe, gospodarcze, literackie, kulturalno-oświatowe, sportowe (8) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 103 s. 5 (omówienie pism wydawanych od początku XX w....) szczegóły 
390.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma komunistyczne (4) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 49 s. 5  szczegóły 
391.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma ogólnoinformacyjne - narodowe (2) (W 150-lecie polskiego czasopiśmiennictwa na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 25 s. 3  szczegóły 
392.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma ogólnoinformacyjne - socjalistyczne (3) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 37 s. 3  szczegóły 
393.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma wyznaniowe (6) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 76 s. 5 (omówienie polskiej prasy wyznaniowej na Śląsku Cieszyńskim - Zaolziu o...) szczegóły 
394.artykuł: Zahradnik Stanisław: Po polsku, lecz w duchu antypolskim (5) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 61 s. 5 (nt. czasopism o wymowie antypolskiej...) szczegóły 
395.artykuł: Zahradnik Stanisław: Początki były trudne [cz. 1.] (W 150-lecie polskiego czasopiśmiennictwa na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 13 s. 3  szczegóły 
396.artykuł: Zahradnik Stanisław: Samodzielne dodatki, pisma urzędowe (9) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 115 s. 5 (omówienie pism urzędowych i samodzielnych dodatków do periodyków ciesz...) szczegóły 
397.artykuł: Zahradnik Stanisław: Tendencje rozwojowe, podsumowanie (150-lecie czasopismiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1999 nr 3 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Katowice: nowe pisma, nowe nazwiska. Głos Ludu 1993 nr 136 s. 5 (tematyka zaolziańska na łamach nru 9 z 1993 r....) szczegóły 
artykuł: Spodbrzeżan: Jedenasto-trzynasty. Głos Ludu 1994 nr 24 s. 2 (omów. nru 11/13 z 1994...) szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodzi się "Grizzli" (Czy wypełni lukę po "Szpilkach"?). Głos Ludu 1998 nr 12 s. 4 (omówienie profilu pisma, nota...) szczegóły 
400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Zaolziacy w Polsce. Nasi twórcy w "Metaforze" i "Radostowej". Głos Ludu 2000 nr 92 s. 3 (dot. bloku materiałów poświęconych literaturze zaolziańskiej w numerze...) szczegóły 
401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Termer Janusz: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 4 (wywiad z redaktorem naczelnym; rozm. Wilhelm Przeczek...) szczegóły 
402.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jubileusz "Plamy". Głos Ludu 2002 nr 69 dod. s. 5 (z okazji 5-lecia istnienia pisma...) szczegóły 
artykuł: Kaszper K.: Nasza plama. Głos Ludu 2002 nr 95 dod. s. 5 (nt. spotkania z redaktorami pisma; Jabłonkowo (Czechy), VIII 2002...) szczegóły 
artykuł: (kor): Zaolziacy w "Plamie". Między Seifertem, Nastulczykiem i Nohavicą. Głos Ludu 2000 nr 132 s. 2 (omówienie zawartości numeru 1 z 2000...) szczegóły 
403.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Nasi poeci w "Przekroju". Głos Ludu 1994 nr 57 s. 5 (omów. nru 19. z poezją zaolziańską...) szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Ze "Śląskiem" nad Odrą (Pochwała zaolziańskiej twórczości literackiej). Głos Ludu 1998 nr 110 s. 1, 3 (sprawozdanie ze spotkania z czytelnikami w Cieszynie 10 IX 1998; z udz...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Miesięcznik "Śląsk". Głos Ludu 2003 nr 12 s. 6 (omówienie numeru z X 2002...) szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Władysław: Cieszyński fenomen. Głos Ludu 1997 nr 6 s. 3 (omówienie r. 55 nr 1/2 z 1992 r....) szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymeczek Józef: 150-lecie prasy cieszyńskiej. Głos Ludu 1998 nr 142 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
407.artykuł: (bn): Dla każdego coś.... Głos Ludu 1997 nr 124 s. 4 (omówienie pism: Jutrzenka, Ogniwo...) szczegóły 
408.artykuł: (bn): Pod znakiem gwiazdki. Głos Ludu 1997 nr 141 s. 4 (omówienie zawartości grudniowych numerów: Jutrzenki i Ogniwa...) szczegóły 
409.artykuł: Jaworski Kazimierz: Nowy numer "Watry". Głos Ludu 1996 nr 44 s. 4 (omów. nr 6 (1995)...) szczegóły 
410.artykuł: (KK): W Internecie, czyli na poboczu?. Głos Ludu 2003 nr 11 dod. s. 5 (omówienie pierwszego numeru internetowego kwartalnika literacki-artyst...) szczegóły 
411.artykuł: (kor): Zaolziacy w Polsce. Nasi twórcy w "Metaforze" i "Radostowej". Głos Ludu 2000 nr 92 s. 3 (dot. bloku materiałów poświęconych literaturze zaolziańskiej w numerze...) szczegóły 
412.artykuł: Sikora Władysław: Nowy tom Watry. Głos Ludu 1997 nr 137 s. 3 (omówienie zawartości pisma Watra (1997)...) szczegóły 
413.artykuł: Sikora Władysław: Watra. Głos Ludu 1997 nr 27 s. 4 (omówienie zawartości pisma Watra t. 7 (1997)...) szczegóły 
414.artykuł: Sukces Wilhelma Przeczka. Głos Ludu 2000 nr 96 s. 5 (dot. bloku materiałów zw. z literaturą Zaolzia...) szczegóły 
415.artykuł: Zahradnik Stanisław: Periodyki wewnątrzzwiązkowe PZKO[Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego] (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 142 s. 5 (m.in. dot. periodyków poświęconych literaturze i teatrowi wydawanych p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Santarius Kazimierz: Analogie, czyli dopóki jest "Głos" - jestem... Na marginesie jubileuszu 60-lecia londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza". Głos Ludu 2001 nr 11 s. 5 (dot. historii i działalności czasopisma...) szczegóły 
nawiązanie: (h): Dopóki jest "Głos" - jestem.... Głos Ludu 2001 nr 40 s. 3 (nt. ukazania się artykułu również w londyńskim "Dzienniku Polskim i Dz...) szczegóły 
417.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaszper Kazimierz: Co sądzisz o "Pomostach"?. Głos Ludu 1991 nr 73 s. 4 (wyw. nt. kolumny lit.-artyst. Głosu Ludu "Pomosty"; rozm. Kazim...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Od "Szyndziołów" do "Jemioły" (2). Głos Ludu 2002 nr 2 dod. s. 5 (nt. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
nawiązanie: Gill Antoni: Nie odcinajcie się od korzeni.... Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Od "Szyndziołów" do "Jemioły" (3). Głos Ludu 2002 nr 9 dod. s. 5 (nt. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
nawiązanie: Gill Antoni: Nie odcinajcie się od korzeni.... Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Od "Szyndziołów" do "Jemioły". Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 6 (nt. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
nawiązanie: Gill Antoni: Nie odcinajcie się od korzeni.... Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Żurnaliści, pismaki, żurnaliści (Sentymentalna relacja z obszarów ułomnej pamięci). Głos Ludu 2004 nr 1 s. 4 (wspomnienie dot. genezy pisma...) szczegóły 
418.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (M.K.): W Londynie o nas. Głos Ludu 1996 nr 147 s. 5 (not. o XXI tomie poświęconym literaturze czeskiej...) szczegóły 
419.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biłko Władysław: Causa "Zwrot": za i przeciw. Głos Ludu 1992 nr 24 s. 2 (omów. wypow. członków PZKO zw. z odwołaniem red. pisma - Jana Rusnoka...) szczegóły 
artykuł: (C.R.): O miesięczniku "Zwrot". Głos Ludu 2000 nr 140 s. 1 (sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PZKO poświęconego aktualnej s...) szczegóły 
artykuł: (Cz.R.): O miesięczniku "Zwrot" (Obradował Zarząd Główny PZKO[Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego]). Głos Ludu 1998 nr 48 s. 2 (nt. profilu pisma, jego czytelników, a także planów związanych z obcho...) szczegóły 
artykuł: (db): Nowy numer "Zwrotu". Głos Ludu 2001 nr 5 s. 6 (omówienie literackiej zawartości numeru styczniowego (2001)...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 126 s. 2  szczegóły 
artykuł: (h): Co w "Zwrocie"?. Głos Ludu 1998 nr 56 s. 3 (omówienie zawartości numeru z V 1998...) szczegóły 
artykuł: (h): Dopóki są tu Polacy. Głos Ludu 2000 nr 31 s. 1 (art. o obchodach 50-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: (h): Styczniowy "Zwrot". Głos Ludu 2000 nr 3 s. 2 (omówienie zawartości numeru 1 z 2000...) szczegóły 
artykuł: (kor): Listopadowy "Zwrot". Głos Ludu 2000 nr 130 s. 5 (omówienie zawartości numeru 11 z 2000...) szczegóły 
artykuł: (kor): Marcowy "Zwrot". Głos Ludu 2000 nr 29 s. 2 (not. o zawartości numeru 3 z 2000...) szczegóły 
artykuł: (kor): Poszukując czytelnika. Głos Ludu 2003 nr 81 s. 1-2 (nt. dyskusji dot. bieżącej kondycji i przyszłości czasopisma; Czeski C...) szczegóły 
nawiązanie: (kor): Jeszcze o artykule "Poszukując czytelnika". Głos Ludu 2003 nr 90 s. 2  szczegóły 
artykuł: (kor): Sierpniowy "Zwrot". Głos Ludu 2000 nr 90 s. 5 (omówienie zawartości numeru 8 z 2000...) szczegóły 
artykuł: (kor): Sierpniowy "Zwrot". Głos Ludu 2001 nr 88 s. 7 (omówienie numery sierpniowego 2001...) szczegóły 
artykuł: (kor): Zwrot w nowej szacie. Głos Ludu 2001 nr 52 s. 6 (dot. numeru z 2001...) szczegóły 
artykuł: Obrusnik M.: Sierpniowy "Zwrot". Głos Ludu 1992 nr 88 s. 2  szczegóły 
artykuł: Odpowiedź na listy otwarte do Prezydium ZG PZKO. Głos Ludu 1992 nr 31 s. 2 (w sprawie zmiany na stanowisku red. nacz. pisma; podp. prezydium ZG PZ...) szczegóły 
artykuł: Przeczek Piotr: Głos Ludu 1989 nr 154 s. 6 (wywiad z red. naczelnym; rozm. Henryka Bittmar...) szczegóły 
artykuł: Przeczek Piotr: Głos Ludu 1989 nr 24 s. 5 (wywiad z redaktorem naczelnym z okazji 40-lecia pisma; rozm. Renata Os...) szczegóły 
artykuł: Radłowska M.: Listopadowy "Zwrot". Głos Ludu 1992 nr 129 s. 2 (omów. nru...) szczegóły 
artykuł: Radłowska M.: Październikowy "Zwrot". Głos Ludu 1992 nr 114 s. 2 (omów. zawartości nru...) szczegóły 
artykuł: Radłowska M.: Wrześniowy "Zwrot". Głos Ludu 1992 nr 101 s. 2 (omów. zawartości numeru...) szczegóły 
artykuł: Rusnok Jan: Powrót do życia. Głos Ludu 1990 nr 24 s. 7 (wywiad z redaktorem naczelnym pisma; rozm. Kazimierz Kaszper...) szczegóły 
sprostowanie: Szmeja Henryk: Nie byłem członkiem komisji. Głos Ludu 1990 nr 24 s. 7  szczegóły 
artykuł: (r): We wtorek nowy "Zwrot". Głos Ludu 2000 nr 69 s. 2 (omówienie zawartości numeru 6 z 2000...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Głos Ludu 1989 nr 47 s. 4 ([w zw. z 40-leciem pisma]...) szczegóły 
artykuł: Stróżczyk Elżbieta: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie "Zwrotu" to jubileusz czytelników. Głos Ludu 1999 nr 55 s. 5 (wyw. z red. naczelnym; rozm. Kazimierz Santarius; z fot....) szczegóły 
artykuł: "Zwrot" w środę. Głos Ludu 2000 nr 107 s. 3 (not. o zawartości numeru 9 z 2000; podp. Red. Zwrotu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
420.artykuł: Jaworski Kazimierz: Na marginesie sporów wokół prasy. Głos Ludu 1990 nr 7 s. 1-2 (dot. m.in. czasopism: Zwrot, Głos Ludu...) szczegóły 
421.artykuł: Krumniklowa Łada: Z mojego obserwatorium. Głos do dyskusji. Głos Ludu 1990 nr 1 s. 1-2 (nt. czasopism wyd. w Czechosłowacji: Zwrot, Głos Ludu...) szczegóły 
polemika: Bronimy "Zwrotu". Głos Ludu 1990 nr 6 s. 5 (list do red., stanowisko Zarządu Koła PZKO w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
422.artykuł: Zahradnik Stanisław: Tendencje rozwojowe, podsumowanie (150-lecie czasopismiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1999 nr 3 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
423.artykuł: Czarnik Oskar: Właściwa książka dla właściwego odbiorcy. Głos Ludu 2000 nr 138 s. 5 (wyw. z pracownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodo...) szczegóły 
424.artykuł: Sojka Erich: Przypadki i świadome decyzje. Głos Ludu 1991 nr 69 s. 4 (nt. przekładów literatury polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
425.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Kochający są silniejsi. Głos Ludu 1998 nr 34 s. 3 (felieton...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechosłowacja (kontakty z zagranicą)
426.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kara) : Głos Ludu 1989 nr 120 s. 3  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
427.artykuł: Głos Ludu 1991 nr 60 s. 4 (not. o prelekcji Wilhelma Przeczka o zakazanych autorach Północnych Mo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: O kontaktach literackich. Głos Ludu 2002 nr 13 s. 6  szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Polskie prezentacje (Warto było poczekać). Głos Ludu 1998 nr 102 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (rpb): Czesko-polskie konfrontacje literacko-artystyczne. "Dwugłos" z Tokarczuk i Lipusem. Głos Ludu 2003 nr 127 dod. s. 5 (sprawozdanie z I czesko-polskich konfrontacji literacko-artystycznych ...) szczegóły 
431.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polsko-czeskie poezjowanie. Głos Ludu 1995 nr 126 s. 1, 2  szczegóły 
432.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (M.K.): Razem czy obok siebie? (O literaturze i kulturze mniejszości). Głos Ludu 1998 nr 60 s. 2  szczegóły 
433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kk): Literatura "podziemia". Głos Ludu 1991 nr 49 s. 1 (nota...) szczegóły 
434.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (a): Polsko-czeska konferencja. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (nota...) szczegóły 
435.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Polsko-czeska konferencja. Głos Ludu 1996 nr 132 s. 2 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
436.artykuł: Chce się... "wyjechać do Rygi". Głos Ludu 2003 nr 20 dod. s. 5 (nt. współczesnego życia literackiego w Czechach i kontaktów literatury...) szczegóły 
437.artykuł: (HaD): "Smakowanie poezji". Głos Ludu 2000 nr 72 s. 2 (not. o audycji Wilhelma Przeczka w Radiu Czeskim, pt. "Smakowanie poez...) szczegóły 
438.artykuł: (kan): Dwa wieki wzajemności. Głos Ludu 1994 nr 137 s. 1-2  szczegóły 
439.artykuł: (kor): Po polsku bez korekty. Głos Ludu 1996 nr 25 s. 2 (nt. opawskiego miesięcznika Alternativa poświęconego w całości ...) szczegóły 
440.artykuł: Korzenny Jan: Czeska recepcja polskiej literatury dziecięcej. Głos Ludu 1991 nr 64 s. 5 (po II wojnie światowej...) szczegóły 
441.artykuł: Legowicz Helena: Biblioteka zwierciadłem Zaolziaka. Głos Ludu 1997 nr 114 s. 3 (wyw. z bibliotekarką Biblioteki Regionalnej w Karwinie uhonorowanej dy...) szczegóły 
442.artykuł: Putzlacher Renata: W Brnie po polsku. Głos Ludu 1998 nr 46 s. 1-2 (nt. działalności Polskiego Klubu "Polonus" w Brnie w dziedzinie popula...) szczegóły 
nawiązanie: Raszyk Józef: Głos Ludu 1998 nr 52 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
443.artykuł: Sikora Władysław: Studia literatury Zaolzia. Głos Ludu 2003 nr 119 s. 3 (nt. publikacji dot. literatury polskiej ukazujacych się na łamach czes...) szczegóły 
444.artykuł: Transgraniczna współpraca poetów raciborskich i opawskich. Głos Ludu 2004 nr 1 s. 3 (sprawozdanie z wieczoru poezji w Opawie w ramach raciborsko-opawskiego...) szczegóły 
445.artykuł: (wp): Literackie zbliżenia. Głos Ludu 1999 nr 130 s. 2 (nota o pobycie na zaproszenie oddziału Związku Literatów Polskich w Op...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
446.artykuł: Ogórek Wiesław: Polacy w Estonii. Głos Ludu 1997 nr 90 s. 4 (wyw. z radcą Ambasady RP w Tallinie; rozm.: Leszek Wątróbski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Czapski Józef: Prawda poezji, moc polityki. Głos Ludu 2003 nr 29 dod. s. 5 (nt. tłumaczeń polskiej poezji na język rosyjski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
448.artykuł: (s): Siedemnaście zalet książki dla dzieci. Głos Ludu 2000 nr 135 s. 3 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
449.artykuł: Głos Ludu 2000 nr 138 s. 1 (not. o wystawie prac Jolanty Lyskovej-Petrzilkovej w Karwinie, XI 2000...) szczegóły 
450.artykuł: (o): Na kiermasz po książkę. Głos Ludu 2000 nr 138 s. 1 (dot. spotkania autorskiego z Bohdanem Butenką w Karwinie (Czechy), 23 ...) szczegóły 
451.artykuł: Owczarzy Władysław: Powroty do stron rodzinnych. Głos Ludu 2000 nr 138 s. 1 (dot. wystawy prac Jolanty Lyskovej-Petrzilkovej w Karwinie, XI 2000; z...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
452.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Ondrusz Józef] Joton: Nad otwartą książką. Głos Ludu 1990 nr 14 s. 3  szczegóły 
453.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kaja): Literatura ludowa. Głos Ludu 1994 nr 75 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
454.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Motyka Jeronym: W niewoli namiętności. Głos Ludu 1998 nr 54 s. 3 (sylwetka folklorysty ze Śląska Cieszyńskiego; z notą od redakcji i fot...) szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milerski Władysław: Andrzej Cinciała: prawnik, folklorysta, społecznik (W 100. rocznicę śmierci jednego z pierwszych szermierzy ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 67 s. 3  szczegóły 
456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Bibliografia Roberta Danela. Głos Ludu 1999 nr 35 s. 4  szczegóły 
457.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kadłubiec Daniel: Józef Łysek z oddali dwudziestu lat. Głos Ludu 1997 nr 59 s. 4 (biogr. znawcy gwary jabłonkowskiej, góralskiej kultury materialnej...) szczegóły 
458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kazik Józef: Pamięci ks. Oskara Zawiszy. Głos Ludu 1993 nr 136 s. 3  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
459.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 3 s. 5 (ogł. wyników...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
460.artykuł: Jasiczek Henryk: Pisać prosto, nie prostacko. Głos Ludu 2003 nr 116 dod. s. 5 (nt. współczesnej literatury regionalnej Śląska...) szczegóły 
461.artykuł: Kadłubek Daniel: Feitzingerówki. Głos Ludu 2001 nr 130 s. 4 (nt. ksiażek literackich wydawanych w XIX na Ślasku Cieszyńskim przez w...) szczegóły 
462.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 36 s. 3 (nt. zaolziańskiej etnoliteratury m.in.: Jan Kubisz, Paweł Stelmach....) szczegóły 
463.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 9 s. 3 (nt. sytuacji literatury powstającej w zaolziańskiej części Śląska Cies...) szczegóły 
464.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 12 s. 3, nr 15 s. 3 (nt. cieszyńsko-zaolziańskiego piśmiennictwa i głównych motywów w twór...) szczegóły 
465.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 21 s. 3; nr 24 s. 3; nr 27 s. 3 (wątki nacjonalistyczne w twórczości zaolziańskich pisarzy m.in.: Adolf...) szczegóły 
466.artykuł: Kaszper Kazimierz: Słowo w Panu. Głos Ludu 2002 nr 21 dod. s. 5 (dot. zaolziańskiej poezji religijnej...) szczegóły 
467.artykuł: (K.K.): Awangardowy... regionalizm. Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 5 (dot. literatury regionalnej na Śląsku i życia literackiego na Śląsku w...) szczegóły 
468.artykuł: (kor): Ciekawe spotkanie z młodą poezją. Głos Ludu 2002 nr 35 s. 6 (nt. wieczoru poetyckiego organizowanego przez Kawiarenkę "Pod Pegazem"...) szczegóły 
469.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki? (2). Głos Ludu 2003 nr 136 dod. s. 5  szczegóły 
470.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki? (3). Głos Ludu 2003 nr 139 dod. s. 5  szczegóły 
471.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki? (4). Głos Ludu 2003 nr 142 dod. s. 5  szczegóły 
472.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki? (5). Głos Ludu 2003 nr 145 dod. s. 5  szczegóły 
473.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki? (6). Głos Ludu 2003 nr 148 dod. s. 7  szczegóły 
474.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki?. Głos Ludu 2003 nr 133 dod. s. 5  szczegóły 
475.artykuł: Sikora Władysław: O kryzysie z wnioskami (1). Głos Ludu 2001 nr 141 s. 4 (nt. kryzysu literatury wspólczesnej, także regionalnej...) szczegóły 
476.artykuł: Sikora Władysław: O kryzysie z wnioskami (2). Głos Ludu 2001 nr 144 s. 4 (nt. kryzysu literatury wspólczesnej, także regionalnej...) szczegóły 
477.artykuł: Sikora Władysław: Źródła prozy zaolziańskiej. Głos Ludu 2001 nr 82 s. 4  szczegóły 
478.artykuł: (s): Środa z młodą poezją. Głos Ludu 2002 nr 33 s. 2 (nt. wieczoru poetyckiego organizowanego przez Kawiarenkę "Pod Pegazem"...) szczegóły 
479.artykuł: (szel.): Spotkanie z poezją. Głos Ludu 2002 nr 41 s. 7 (nt. wieczoru poetyckiego organizowanego przez Kawiarenkę "Pod Pegazem"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Alkohol, tytoń, inne używki (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
480.artykuł: (M. E. F.): Wypisy z literatury polskiej. Głos Ludu 2001 nr 13 s. 5 (dot. motywu fajki w utworze Józefa Ignacego Kraszewskiego "Wspomnienie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
481.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Kresy. Głos Ludu 2002 nr 69 dod. s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
482.artykuł: (kor): Już dziś po książkę. Głos Ludu 1997 nr 130 s. 1 (nt. obecności polskich wydawnictw w Czeskim Cieszynie na V Wystawie Ks...) szczegóły 
483.artykuł: (kor): Książka ambasadorem polskości. Głos Ludu 1997 nr 131 s. 1, 2 (nt. V Wystawy Książki Polskich Wydawców w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
484.artykuł: (kor): Wernisaż z pieśnią i wierszem (6. Wystawa Książek Polskich Wydawców). Głos Ludu 1998 nr 135 s. 1 (nota sprawozdawcza z wernisażu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
485.artykuł: Sikora Jacek: Od brezentowego namiotu do "Koliby Wydawców". Głos Ludu 1997 nr 96 s. 3 (nt. promocji książek polskich oficyn wydawniczych w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
486.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1993 nr 75 s. 5 (nt. inicjatyw wydawnictwa na rzecz Polonii zaolziańskiej...) szczegóły 
487.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagraba Andrzej: Głos Ludu 1993 nr 95 s. 1-2 (wyw. z zastępcą dyr. wydawnictwa nt. popularyzacji przez wydawn. polsk...) szczegóły 
488.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Noblistka na Bożka. Głos Ludu 1996 nr 133 s. 1 (not. o obecności wydawnictwa na IV Wystawie Książek Polskich Wydawców ...) szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Osiemdziesięcioletnia] 80-letnia seria. Głos Ludu 1999 nr 56 s. 4 (nt. serii Biblioteka Narodowa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
490.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giedroyc Henryk, Hertz Zofia: Chcemy zachować nasz dom.... Głos Ludu 2001 nr 19 s. 4 (apel w sprawie pomocy materialnej w celu prowadzenia dalszej działalno...) szczegóły 
491.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciesielski Janusz: Wydawnictwo "Olza" Rady Polaków. Głos Ludu 1995 nr 50 s. 4 (spraw. dyrektora z prac wydawnictwa w 1993-1995...) szczegóły 
artykuł: Santarius Kazimierz: Książki nie idą, oficyna wydawnicza profituje (Rozmowa z dyrektorem Wydawnictwa "Olza" Januszem Ciesielskim). Głos Ludu 1998 nr 6 s. 1-2 (nt. działalności wydawnictwa...) szczegóły 
492.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobkowa Ewa: List otwarty do p. O. Guziura. Głos Ludu 1990 nr 9 s. 6 (dot. wydawania literatury...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
493.artykuł: (kor): Najważniejszy pierwszy krok (Na warszawskich targach nie zabrakło książek z Zaolzia). Głos Ludu 1998 nr 114 s. 2 (nt. prezentacji polskich wydawnictw z Republiki Czeskiej; art. po zako...) szczegóły 
494.artykuł: (kor): Po kontroli w "Olzie" (Obradowało Walne Zgromadzenie Wydawnictwa). Głos Ludu 1998 nr 151 s. 2 (omówienie wyników kontroli wewnętrznej w wydawnictwie...) szczegóły 
495.artykuł: (kor): Zaolzie w Warszawie (Rozpoczynają się 9. Krajowe Targi Książki). Głos Ludu 1998 nr 111 s. 1 (nota nt. prezentacji na targach wydawnictw polskich z Republiki Czeski...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Śląski w Katowicach (doktoraty h.c.)
496.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Katowice stolicą literatury. Głos Ludu 1993 nr 72 s. 2 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
497.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Kongres Polonistyki Zagranicznej (Pierwszy po drugiej Wojnie Światowej). Głos Ludu 1998 nr 108 s. 1 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
498.artykuł: Chętnych nie brakuje. Głos Ludu 2001 nr 31 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwe...) szczegóły 
499.artykuł: Damborsky Jiri: Chętnych coraz więcej (Polonistyka Ostrawska ma już swoją renomę). Głos Ludu 1998 nr 117 s. 1 (wywiad z kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu...) szczegóły 
500.artykuł: Damborsky Jiri: Pasja życia. Głos Ludu 1997 nr 64 s. 3 (wyw. z prof. Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawsk...) szczegóły 
501.artykuł: Grzegorz Maria: Komu bakałarza, komu magistra? (Uchylamy drzwi Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu w Ostrawie). Głos Ludu 1993 nr 5 s. 1-2  szczegóły 
502.artykuł: Język z przyszłością. Głos Ludu 2001 nr 66 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwe...) szczegóły 
503.artykuł: Kadłubiec Daniel: Dotrzeć do świadomości społeczeństwa większościowego. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 1-2 (wyw. nt. działaln. Katedry Polonistyki i Folklorystyki Wyższej Szkoły ...) szczegóły 
504.artykuł: Kadłubiec Daniel: Katedra musi mieć rezonans społeczny. Głos Ludu 1991 nr 7 s. 4 (wyw. z kier. utworzonej 1 X 1990 Katedry Polonistyki i Folklorystyki W...) szczegóły 
505.artykuł: (k): Dzień Otwartych Drzwi (Katedra Polonistyki i Folklorystyki zaprasza). Głos Ludu 1998 nr 4 s. 1 (nota m.in. nt. działalności katedry...) szczegóły 
506.artykuł: (K.K.): Konkurs dla doktorantów. Głos Ludu 1998 nr 67 s. 1 (not. nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu...) szczegóły 
507.artykuł: Klucz do kariery?. Głos Ludu 2002 nr 35 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne magisterskie na Wydziale Slawis...) szczegóły 
508.artykuł: (k): Poparcie dla polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 7 s. 1 (nt. zebrania Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawsk...) szczegóły 
509.artykuł: Madecki Roman: Polonistyka z tradycją. Głos Ludu 1993 nr 141 s. 1-2 (nt. działaln. Zakładu Polonistycznego w Instytucie Literatur Słowiańsk...) szczegóły 
510.artykuł: (M.K.): Otwarte dzwi (Na Katedrze Polonistyki i Folklorystyki). Głos Ludu 1998 nr 154 s. 2 (nota, m.in. nt. oferowanych form kształcenia...) szczegóły 
511.artykuł: (mro): Ilu studentów na polonistykę?. Głos Ludu 2002 nr 114 s. 2 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Slawistycznym Uniwe...) szczegóły 
512.artykuł: (mro): Język z przyszłością. Głos Ludu 2002 nr 2 s. 1-2 (nt. Dni Otwartych na polonistyce na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
513.artykuł: (mro): Na polonistykę bez egzaminu pisemnego. Głos Ludu 2001 nr 2 s. 1 (dot. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniw...) szczegóły 
514.artykuł: (mro): Nie tylko teoria.... Głos Ludu 2001 nr 8 s. 3 (dot. kondycji polonistyki na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
515.artykuł: (mro): O gwarze cieszyńskiej. Głos Ludu 2002 nr 26 s. 3 (nt. pierwszej obrony pracy habilitacyjnej na polonistyce na Wydziale F...) szczegóły 
516.artykuł: (mro): O Polsce nie tylko po polsku. Głos Ludu 2003 nr 64 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie i pedago...) szczegóły 
517.artykuł: (mro): Ośmiu najlepszych (Po egzaminach na ostrawską polonistykę). Głos Ludu 1998 nr 76 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie na polon...) szczegóły 
518.artykuł: (mro): Pierwszy doktorat. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 1 (nt. licencji na prowadzenie studiów doktoranckich na Katedrze Polonist...) szczegóły 
519.artykuł: (mro): Różnorodność tematyczna (Plany wydawnicze Katedry Polonistyki). Głos Ludu 1998 nr 152 s. 1-2 (nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostr...) szczegóły 
520.artykuł: (mro): Szturm na Katedrę. Głos Ludu 1997 nr 68 s. 1 (nt. dużej ilości chętnych na studia na Katedrze Polonistyki i Folklory...) szczegóły 
521.artykuł: (mro): Wybrać jak najlepiej (Dzień otwartych dni na ostrawskiej polonistyce). Głos Ludu 1998 nr 6 s. 1-2 (nt. profilu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
522.artykuł: Ośmiu najlepszych (Po egzaminach na ostrawską polonistykę). Głos Ludu 2003 nr 76 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie na polon...) szczegóły 
523.artykuł: Panek Petr: O polonistyce i pieniądzach. Głos Ludu 2003 nr 68 s. 3 (wywiad z rektorem Uniwersytetu Ostrawskiego; rozmawiała M. Radłowska-O...) szczegóły 
524.artykuł: Polszczyzna na fali. Głos Ludu 2002 nr 67 s. 1 (nt. egzaminów wstępnych na studia polonistyczne magisterskie na Wydzia...) szczegóły 
525.artykuł: Raclawska Janina: Czas zmian. Głos Ludu 2003 nr 91 s. 4-5 (wywiad z kierowniczką slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytet...) szczegóły 
526.artykuł: Radłowska-Obrusnik Martyna: To, co najważniejsze. Głos Ludu 1996 nr 126 s. 3 (nt. 5-lecia Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawski...) szczegóły 
527.artykuł: (r): Poloniści obronili (Tematy prac magisterskich niełatwe i ciekawe). Głos Ludu 1998 nr 61 s. 1 (nt. pierwszych absolwentów pięcioletnich polonistycznych studiów magis...) szczegóły 
528.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Ugruntować prestiż polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 134 s. 1  szczegóły 
artykuł: (mro): Wytyczanie kierunków. Głos Ludu 1997 nr 133 s. 1 (not....) szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (M.K.): Sciencia longa... (Międzynarodowa konferencja studencka). Głos Ludu 1998 nr 138 s. 2 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
530.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 38 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Słowacja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
531.artykuł: (h): Kto na polonistykę. Głos Ludu 1994 nr 71 s. 1 (nt. przebiegu rekrutacji na studia na polonistykę na Uniwersytecie w O...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą
532.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): W Zielonej Górze o HPC ("Sekcja harcerska" być może przyjedzie na Zaolzie). Głos Ludu 1998 nr 112 s. 2 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska im. W. Stachiewicz w Montrealu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
533.artykuł: Od Wisły do rzeki św. Wawrzyńca. Głos Ludu 2001 nr 42 s. 5 (nt. historii Biblioteki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Instytut Polski w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
534.artykuł: Dembiński Ryszard: Sanktuarium Wojska Polskiego. Głos Ludu 1996 nr 141 s. 3 (wyw. z prezesem zarządu Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Lond...) szczegóły 
535.artykuł: Szkuta Aleksander J.: Tak byliśmy wychowani. Głos Ludu 1997 nr 64 s. 4 (wyw. z wicedyrektorem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskieg...) szczegóły 
536.artykuł: Szkuta Aleksander J.: Zbierano i skupowano całe zestawy archiwaliów. Głos Ludu 1997 nr 62 s. 3 (wyw. z wicedyrektorem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskieg...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Instytut Polski w Pradze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
537.artykuł: Jagodziński Andrzej: Imprezy będą może w Chebie, może w Znojmie.... Głos Ludu 1996 nr 64 s. 3 (wyw. z dyrektorem Instytutu nt. działalności; rozm.: Martyna Radłowska...) szczegóły 
538.artykuł: (mro): Ponownie na Plac Wacława. Głos Ludu 2001 nr 39 s. 1 (nt. nowej siedziby Instytutu...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
539.artykuł: Bohaterowie są... zużyci?. Głos Ludu 2002 nr 15 dod. s. 5 (zaproszenie do dyskusji nt. konieczności zmiany kanonu lektur i temató...) szczegóły 
nawiązanie: Kula Józef: Wyciągnijmy wnioski z historii. Głos Ludu 2002 nr 42 dod. s. 5  szczegóły 
540.artykuł: Bohaterowie są... zużyci?. Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5 (dot. dyskusji nt. konieczności zmiany kanonu lektur i tematów omawiany...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
541.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Jacek: Literatura i język - rzecz dla nich nie obca. Głos Ludu 2001 nr 31 s. 3 (nt. udziału uczniów pochodzących z Zaolzia w Olimpiadzie...) szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orszulik Halina: Dyplomy i nagrody. Głos Ludu 2002 nr 73 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
543.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Po finale "Poloniady". Głos Ludu 2002 nr 82 s. 1 (sprawozdanie z olimpiady...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
544.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Putzlacher Renata: O polskiej poezji w czeskich wydawnictwach. Głos Ludu 1997 nr 145 s. 3  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: Barbarzyńcy po czesku. Głos Ludu 1997 nr 131 s. 3  szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (H.Ż): "Cudowny chleb" w sprzedaży. Głos Ludu 1996 nr 126 s. 5 (notka...) szczegóły 
recenzja: (s): Poszukuje wydawcy i sponsorów. Głos Ludu 1997 nr 24 s. 5 (apel o eksport książek do Polski i skupisk polonijnych...) szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Wp): Promocja tomiku. Głos Ludu 1991 nr 5 s. 7 (not. o promocji ks. z udz. autorów: Kazimierza Kaszpera, Wilhelma Prze...) szczegóły 
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (k): Dużo czytania. Głos Ludu 2003 nr 149 s. 6  szczegóły 
548.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Pisarze Zaolzia. Głos Ludu 1993 nr 21 s. 4  szczegóły 
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kor): "Pojednanie" (Pokłosie SLA-owskich konkursów). Głos Ludu 1995 nr 26 s. 5  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: Cz. 1: Prostowanie "Pojednania". Głos Ludu 1995 nr 101 s. 3  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: Prostowanie "Pojednania". Głos Ludu 1995 nr 118 s. 3  szczegóły 
550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kor): Poezją przeciwko przemocy. Głos Ludu 2001 nr 73 s. 2  szczegóły 
551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kara Leszek] (kara): Almanach GL '63. Głos Ludu 1990 nr 49 s. 3 (nota...) szczegóły 
552.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (h): Każdy może śpiewać (O śpiewniku Józefa Wierzgonia w warszawskim "Życiu Muzycznym"). Głos Ludu 1998 nr 139 s. 3 (m.in. zawiera fragm. recenzji zamieszczonej w dwumiesięczniku Życie...) szczegóły 
recenzja: (O.N.): Śpiewnik dla każdego (340 najpopularniejszych melodii). Głos Ludu 1998 nr 79 s. 4 (omówienie zawartości przed wydaniem książki...) szczegóły 
recenzja: (O.N.): Śpiewnik dla każdego (Prawie 150 pieśni bliskich naszemu sercu). Głos Ludu 1998 nr 1 s. 2  szczegóły 
553.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Saw): Poetyckie Zaolzie w Pradze. Głos Ludu 1992 nr 68 s. 2  szczegóły 
554.recenzja: [Ondrusz Józef] Joton: Głos Ludu 1989 nr 71 s. 7  szczegóły 
555.recenzja: (wp): Głos Ludu 1989 nr 27 s. 5  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Śląsk (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
556.wiersz: Dolanie jadom na Gorolski Święto!. Głos Ludu 1998 nr 94 s. 5 (gwarą; podp. W.Sz. (Jedyn z dolanów)...) szczegóły 
557.wiersz: Płyniesz Olzo po dolinie.... Głos Ludu 1997 nr 62 s. 4 (cieszyńska pieśń ludowa...) szczegóły 
558.wiersz: Szumi jawor, szumi.... Głos Ludu 1997 nr 62 s. 4 (cieszyńska pieśń ludowa...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
559.proza: Gorolski Świynto sie skóńczyło!!!. Głos Ludu 1998 nr 104 s. 3 (gwarą; felieton...) szczegóły 
560.proza: Sylwester. Głos Ludu 1998 nr 1 s. 2 (gwarą; podp.: Bartek...) szczegóły 
561.proza: Z łodpustu na Kozubowej. Głos Ludu 1998 nr 90 s. 5 (gwarą; podp: Wasz Józef...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
562.artykuł: (kor): "Od Hadama do Hanki". Głos Ludu 2001 nr 90 s. 3 (dot. spotkania "Od Hadama do Hanki" w Kawiarence "Pod pegazem" poświec...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    wiersze (alfabet tytułów)
563.wiersz: Maj w przysłowiach. Głos Ludu 1998 nr 52 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
564.proza: O okrutnym wojewodzie spod Jaworowego. Głos Ludu 2001 nr 128 s. 4 (legenda śląska...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
565.wiersz: Wśród nocnej ciszy. Głos Ludu 1991 nr 151 s. 3  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    proza (alfabet tytułów)
566.proza: Ojciec, syn i wnuk. Powieść wiejska (1-3). Głos Ludu 2001 nr 148-150  szczegóły 
567.proza: Ojciec, syn i wnuk. Powieść wiejska (4-15). Głos Ludu 2002 nr 1-12 (cd. z 2001...) szczegóły 
568.proza: Turcy pod Wiedniem. Opowiadanie historyczne z czasów oblężenia Wiednia przez Turków w r. 1683 (1-20). Głos Ludu 2001 nr 130-148  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
569.wiersz: Na placówce (Wśród burz dziejowych my...). Głos Ludu 1999 nr 147 s. 4  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
570.wiersz: Biolit i kochanek. Głos Ludu 1996 nr 23 s. 5 (uczeń gimnazjum w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
571.wiersz: Dzisiaj na podarunek.... Głos Ludu 1996 nr 62 s. 4  szczegóły 
572.wiersz: Gra słów. Głos Ludu 2003 nr 11 dod. s. 5  szczegóły 
573.wiersz: Gra słów. Głos Ludu 2003 nr 5 dod. s. 5  szczegóły 
574.wiersz: Ja mała różyczka.... Głos Ludu 1998 nr 73 s. 4 (podp. Agatka Kroczek...) szczegóły 
575.wiersz: Jak umię, jak czuję.... Głos Ludu 1996 nr 62 s. 2  szczegóły 
576.wiersz: Kiedy lato świat ozłoci.... Głos Ludu 1998 nr 79 s. 4  szczegóły 
577.wiersz: Kiedy "ó" (Nikną wszelkie niepokoje...). Głos Ludu 1998 nr 52 s. 4  szczegóły 
578.wiersz: Kocham cię, Mamo.... Głos Ludu 1996 nr 62 s. 4  szczegóły 
579.wiersz: Krótko, Mamo, Ci winszuję.... Głos Ludu 1996 nr 62 s. 4  szczegóły 
580.wiersz: Łeb. Głos Ludu 1993 nr 9 s. 5 (podp. Kuku; z not....) szczegóły 
581.wiersz: Łza cieni minionych. Głos Ludu 1993 nr 3 s. 5 (tekst piosenki rockowej...) szczegóły 
582.wiersz: Mateczko droga, ja proszę Boga.... Głos Ludu 1996 nr 62 s. 4  szczegóły 
583.wiersz: Powrót z wakacji. Głos Ludu 2000 nr 104 s. 4 (podp. Z. Nawrocka...) szczegóły 
584.wiersz: Raz się taka rzecz zdarzyła.... Głos Ludu 1999 nr 117 s. 5  szczegóły 
585.wiersz: Skowroneczku, skowroneczku.... Głos Ludu 1996 nr 62 s. 4  szczegóły 
586.wiersz: Spleen. Głos Ludu 1993 nr 54 s. 5 (podp. Gizbern...) szczegóły 
587.wiersz: Starości. Głos Ludu 1997 nr 13 s. 2 (tekst napisany gwarą, podp.: Bartek...) szczegóły 
588.wiersz: Urodziny. Głos Ludu 1996 nr 50 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
589.wiersz: Walc. Głos Ludu 1996 nr 23 s. 5 (uczeń gimnazjum w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
590.proza: Ałra. Głos Ludu 1996 nr 136 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
591.proza: Ałtobus. Głos Ludu 1996 nr 38 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
592.proza: Ałtobus. Głos Ludu 1996 nr 139 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
593.proza: Atlanta. Głos Ludu 1996 nr 91 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
594.proza: Balónckani. Głos Ludu 1997 nr 1 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
595.proza: Biblijoteka. Głos Ludu 1996 nr 20 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
596.proza: Bogocz. Głos Ludu 1996 nr 106 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
597.proza: Byle do poniedziałku. Głos Ludu 1996 nr 26 s. 5 (podp. Maryla...) szczegóły 
598.proza: Chcę coś innego, aniżeli biel. Głos Ludu 1996 nr 14 s. 5 (podp. biedronka...) szczegóły 
599.proza: Chłopski lymbo. Głos Ludu 1996 nr 32 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
600.proza: Co ma wisieć, nie utonie. Głos Ludu 1996 nr 2 s. 5 (podp. Maryla...) szczegóły 
601.proza: Dla dobra Sprawy. Głos Ludu 1996 nr 2 s. 5 (podp. Maryla...) szczegóły 
602.proza: Drożyzna. Głos Ludu 1996 nr 74 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
603.proza: Dziecka. Głos Ludu 1996 nr 71 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
604.proza: Dziynnikarz. Głos Ludu 1996 nr 85 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
605.proza: Ekologija. Głos Ludu 1996 nr 145 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
606.proza: Festiwal. Głos Ludu 1997 nr 65 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
607.proza: Gadziory. Głos Ludu 1996 nr 100 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
608.proza: Galan. Głos Ludu 1996 nr 124 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
609.proza: Grobowiec. Głos Ludu 1997 nr 126 s. 2 (gwarą, podp.: Bartek...) szczegóły 
610.proza: Grypa. Głos Ludu 1997 nr 147 s. 2 (gwarą; podp.: Bartek...) szczegóły 
611.proza: Hajdamasz. Głos Ludu 1997 nr 82 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
612.proza: Jura z Maciejem. Głos Ludu 2003 nr 88 s. 5  szczegóły 
613.proza: Kasa. Głos Ludu 1996 nr 118 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
614.proza: Kelner. Głos Ludu 1996 nr 56 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
615.proza: Kopidoł. Głos Ludu 1996 nr 130 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
616.proza: Kónkuryncyja. Głos Ludu 1996 nr 97 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
617.proza: Kultura. Głos Ludu 1996 nr 82 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
618.proza: Kurzocy. Głos Ludu 1996 nr 148 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
619.proza: Malyrze. Głos Ludu 1996 nr 59 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
620.proza: Mecz gigantów. Głos Ludu 1997 nr 74 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
621.proza: Mgła. Głos Ludu 1996 nr 65 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
622.proza: Misska. Głos Ludu 1996 nr 26 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
623.proza: Mrówki. Głos Ludu 1996 nr 94 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
624.proza: Na robotach. Głos Ludu 1997 nr 88 s. 2 (gwara; podp.: Bartek...) szczegóły 
625.proza: Na starość. Głos Ludu 1997 nr 85 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
626.proza: Nasze bale. Głos Ludu 1996 nr 4 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
627.proza: Naszo wydziałówka. Głos Ludu 1997 nr 62 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
628.proza: Niebezpieczny urlop. Głos Ludu 1996 nr 11 s. 5 (podp. Maryla...) szczegóły 
629.proza: Niedogrzoty. Głos Ludu 1997 nr 118 s. 2 (gwarą, podp.: Bartek...) szczegóły 
630.proza: Nowy Rok. Głos Ludu 1996 nr 2 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
631.proza: Oczekiwanie. Głos Ludu 1996 nr 20 s. 5 (podp. Maryla...) szczegóły 
632.proza: Ofiara mylnej informacji. Głos Ludu 1996 nr 38 s. 5 (podp. Maryla...) szczegóły 
633.proza: Olympijada. Głos Ludu 1996 nr 68 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
634.proza: Pamiyntnik. Głos Ludu 1996 nr 77 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
635.proza: Pampersy. Głos Ludu 1997 nr 141 s. 2 (gwarą; podp.: Bartek...) szczegóły 
636.proza: Panie redaktorze!. Głos Ludu 1997 nr 91 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
637.proza: Po feryjach. Głos Ludu 1996 nr 109 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
638.proza: Pod lodym. Głos Ludu 1996 nr 17 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
639.proza: Podróże kształcą. Głos Ludu 1996 nr 32 s. 5 (podp. Maryla...) szczegóły 
640.proza: Poezyja. Głos Ludu 1996 nr 112 s. 2 (gwara; podp. Bartek...) szczegóły 
641.proza: Przed telewizorem. Głos Ludu 1996 nr 20 s. 5 (podp. Maryla...) szczegóły 
642.proza: Rekreacyja. Głos Ludu 1997 nr 94 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
643.proza: Repre-bal. Głos Ludu 1997 nr 4 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
644.proza: Rozwód. Głos Ludu 1997 nr 60 s. 3 (tekst gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
645.proza: Satelita. Głos Ludu 1996 nr 35 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
646.proza: Siostra Sosna. Głos Ludu 1996 nr 11 s. 4 (podp. SPODBRZEŻAN...) szczegóły 
647.proza: Sklep. Głos Ludu 1996 nr 115 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
648.proza: Sklepy. Głos Ludu 1996 nr 23 s. 2 (gwara; podp. Bartek...) szczegóły 
649.proza: Smutek. Głos Ludu 1996 nr 17 s. 5 (podp. biedronka...) szczegóły 
650.proza: Sport to zdrowi. Głos Ludu 1997 nr 71 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
651.proza: Stacyja "Miłość". Głos Ludu 1997 nr 106 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
652.proza: Stolica. Głos Ludu 1996 nr 29 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
653.proza: Strach. Głos Ludu 1996 nr 17 s. 5 (podp. biedronka...) szczegóły 
654.proza: Stwora. Głos Ludu 1996 nr 53 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
655.proza: Szczańba. Głos Ludu 1997 nr 100 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
656.proza: Szpiterlaczyni. Głos Ludu 1996 nr 47 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
657.proza: Trusiok. Głos Ludu 1996 nr 151 s. 2 (gwara; podp. Bartek...) szczegóły 
658.proza: Trzi generacyje. Głos Ludu 1996 nr 142 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
659.proza: W gipsie. Głos Ludu 1996 nr 14 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
660.proza: Wiesielisko. Głos Ludu 1996 nr 8 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
661.proza: Wilija. Głos Ludu 1997 nr 148 s. 11 (gwarą; podp.: Bartek...) szczegóły 
662.proza: Wpisy. Głos Ludu 1996 nr 11 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
663.proza: Wygra. Głos Ludu 1996 nr 127 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
664.proza: Wyrużniyni. Głos Ludu 1996 nr 103 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
665.proza: Wystawa. Głos Ludu 1996 nr 41 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
666.proza: Wystawa. Głos Ludu 1996 nr 133 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
667.proza: Zabijaczka. Głos Ludu 1996 nr 152 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
668.proza: Zazdrość. Głos Ludu 1996 nr 121 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
669.proza: Złote babki. Głos Ludu 1997 nr 124 s. 2 (gwara, podp.: Bartek...) szczegóły 
670.proza: Żeżucha. Głos Ludu 1996 nr 62 s. 2 (gwarą; podp. Bartek...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamecka Brygida
    wiersze (alfabet tytułów)
671.wiersz: Adamecka Brygida: Babcia. Głos Ludu 2000 nr 9 s. 4  szczegóły 
672.wiersz: Adamecka Brygida: Dziadek. Głos Ludu 2000 nr 9 s. 4  szczegóły 
  Adamiec Maryla
    proza (alfabet tytułów)
673.proza: Adamiec Maryla: Bezimienny bohater. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5  szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
674.proza: Andrzejewski Jerzy: Miazga [fragm.]. Głos Ludu 1993 nr 23 s. 3 (z notą: Krzysztof Uniłowski: Współczesna proza polska...) szczegóły 
  Asnyk Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
675.artykuł: Korzenny Jan: Czeskie peregrynacje Adama Asnyka. Głos Ludu 1997 nr 96 s. 3 (z okazji 100. rocznicy śmierci...) szczegóły 
676.artykuł: [Setna] 100. rocznica śmierci Adama Asnyka. Głos Ludu 1997 nr 88 s. 2 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
677.wiersz: Baczyński Krzysztof Kamil: Elegia o... [chłopcu polskim]. Głos Ludu 1994 nr 91 s. 1  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
678.kult: Pamięci poety. Głos Ludu 1999 nr 89 s. 2 (nota o odsłonięciu pamiątkowego kamienia przy grobie powstańczym w War...) szczegóły 
  Bakuła Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
679.wiersz: Bakuła Leszek: Pogranicze jest zawsze... (Wilhelmowi Przeczkowi). Głos Ludu 1991 nr 76 s. 4 (z notą...) szczegóły 
  Balicki Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
680.wiersz: Balicki Janusz: Zamiast opowiadać jakiś.... Głos Ludu 1994 nr 18 s. 5  szczegóły 
  Baliński Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
681.wiersz: Baliński Stanisław: Kolęda warszawska 1939. Głos Ludu 2003 nr 29 dod. s. 5  szczegóły 
  Baluch Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
682.artykuł: Jacek Baluch. Głos Ludu 1990 nr 79 s. 1 (nota biogr....) szczegóły 
  Bałucki Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
683.wiersz: Bałucki Michał: Dla chleba. Głos Ludu 2002 nr 101 dod. s. 5  szczegóły 
  Baran Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
684.wiersz: Baran Józef: Prowincja. Głos Ludu 1989 nr 86 s. 5 (z not....) szczegóły 
685.wiersz: Baran Józef: Skrzydełko. Głos Ludu 1989 nr 86 s. 5  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
686.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Putzlacher Renata: "Niepoważny" Stanisław Barańczak. Głos Ludu 1993 nr 104 s. 5  szczegóły 
  Bartelski Lesław Marian
    wywiady (alfabet autorów)
687.wywiad: Antyk Wariusz: Głos Ludu 1989 nr 42 s. 5  szczegóły 
  Bednarek Marian Lech
    wiersze (alfabet tytułów)
688.wiersz: Bednarek Marian: Ciężar istnienia (dedykuję wewnętrznemu ubóstwu). Głos Ludu 2002 nr 95 dod. s. 5  szczegóły 
689.wiersz: Bednarek Marian: Pęknięta szyba (Babci Trudzi i śp. Alojzowi Groborzom). Głos Ludu 2002 nr 95 dod. s. 5  szczegóły 
  Bełza Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
690.wiersz: Bełza Władysław: I tak kojąc ból.... Głos Ludu 1997 nr 148 s. 8  szczegóły 
  Berger-Górska Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
691.wiersz: Berger-Górska Wanda: Prawo odwrotności. Głos Ludu 1990 nr 153 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
692.artykuł: Sikora Władysław: Przypomnienie Wandy Górskiej. Głos Ludu 2000 nr 143 s. 4 (fel. o poetce...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
693.zgon: Odeszła poetka Wanda. Głos Ludu 1990 nr 153 s. 7 (zmarła: 21 XII 1990; nota...) szczegóły 
  Berger Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
694.artykuł: Rosner Edmund: Śląski Molier. Głos Ludu 2003 nr 101 dod. s. 5 (z powodu 50. rocznicy śmierci Karola Bergera...) szczegóły 
695.artykuł: Sikora Władysław: Nawrócony. Głos Ludu 2003 nr 101 dod. s. 5 (nota; z powodu 50. rocznicy śmierci Karola Bergera...) szczegóły 
696.artykuł: Sikora Władysław: Przypomnienie Karola Bergera. Głos Ludu 2003 nr 101 s. 3  szczegóły 
  Berger Wiesław Adam
697.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Berger Wiesław Adam: "Marienbad" w oczach Władka Sikory i moich. Głos Ludu 1996 nr 5 s. 4  szczegóły 
698.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Dzień Adamów. Głos Ludu 1996 nr 101 s. 3 (not. z promocji książki...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
699.wiersz: Berger Wiesław Adam: Do Ślązaczki z Zaolzia. Głos Ludu 1994 nr 92 s. 4  szczegóły 
700.wiersz: Berger Wiesław Adam: Jan II. Głos Ludu 1990 nr 8 s. 4 (z koment.: Wilhelm Przeczek: Pamięci Jana Palacha...) szczegóły 
701.wiersz: Berger Wiesław Adam: Lament. Głos Ludu 1993 nr 80 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
702.proza: Berger Wiesław Adam: A Nahorny gra na saksofonie. Głos Ludu 1993 nr 68 s. 4  szczegóły 
703.proza: Berger Wiesław Adam: Atelier. Głos Ludu 1990 nr 124 s. 7  szczegóły 
704.proza: Berger Wiesław Adam: Berg anty autor-smok czyli absurd. Głos Ludu 1991 nr 90 s. 4-5  szczegóły 
705.proza: Berger Wiesław Adam: Bez dogmatu. Głos Ludu 1990 nr 141 s. 5  szczegóły 
706.proza: Berger Wiesław Adam: Bonnes Fetes. Głos Ludu 1990 nr 134 s. 3  szczegóły 
707.proza: Berger Wiesław Adam: Brahms (Bronkowi Liberdzie). Głos Ludu 1990 nr 132 s. 5  szczegóły 
708.proza: Berger Wiesław Adam: Cap. Głos Ludu 1990 nr 126 s. 5  szczegóły 
709.proza: Berger Wiesław Adam: C'est la vie z przymrużeniem oka. Głos Ludu 1991 nr 87 s. 5  szczegóły 
710.proza: Berger Wiesław Adam: Chavenay. Głos Ludu 1990 nr 140 s. 3  szczegóły 
711.proza: Berger Wiesław Adam: Czerwona pustynia (Tadeuszowi Siwkowi). Głos Ludu 1991 nr 34 s. 5  szczegóły 
712.proza: Berger Wiesław Adam: Don Kichot (Staszkowi Gaworowi). Głos Ludu 1990 nr 128 s. 3  szczegóły 
713.proza: Berger Wiesław Adam: Donkiszoteria. Głos Ludu 1990 nr 90, 100, 103, 112, 115, 118 (cykl fel....) szczegóły 
714.proza: Berger Wiesław Adam: "Intelektualiści". Głos Ludu 1998 nr 9 s. 3  szczegóły 
715.proza: Berger Wiesław Adam: Jeep. Głos Ludu 1990 nr 140 s. 3  szczegóły 
716.proza: Berger Wiesław Adam: Kaleka. Głos Ludu 2002 nr 72 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
717.proza: Berger Wiesław Adam: Klepsydra. Głos Ludu 1990 nr 122 s. 3  szczegóły 
718.proza: Berger Wiesław Adam: Kloszardzi. Głos Ludu 1990 nr 133 s. 7  szczegóły 
719.proza: Berger Wiesław Adam: Kraty. Głos Ludu 1990 nr 130 s. 7  szczegóły 
720.proza: Berger Wiesław Adam: Krzyż. Głos Ludu 1990 nr 121 s. 5  szczegóły 
721.proza: Berger Wiesław Adam: Las (Jadzi i Frankowi Bałonom). Głos Ludu 1990 nr 125 s. 3  szczegóły 
722.proza: Berger Wiesław Adam: List do Borowczyka. Głos Ludu 1990 nr 136 s. 7  szczegóły 
723.proza: Berger Wiesław Adam: Na moście Rialte (Opowiadanie pisane na moście). Głos Ludu 1996 nr 67 s. 4; nr 68 s. 4  szczegóły 
724.proza: Berger Wiesław Adam: Nasza mała ojczyzna [fragm.]. Głos Ludu 1989 nr 42 s. 5  szczegóły 
725.proza: Berger Wiesław Adam: Norwid (Bogusiowi Kundzie). Głos Ludu 1990 nr 131 s. 3; nr 132 s. 5  szczegóły 
726.proza: Berger Wiesław Adam: O nieumieraniu czyli "Głupcy wierzą w poranek".... Głos Ludu 2002 nr 2 dod. s. 5  szczegóły 
727.proza: Berger Wiesław Adam: Okey [pow., fragm.]. Głos Ludu 1989 nr 2-38 (z not. w nrze 2....) szczegóły 
728.proza: Berger Wiesław Adam: Ona. Głos Ludu 1990 nr 123 s. 5  szczegóły 
729.proza: Berger Wiesław Adam: Opowiedzieć swoje własne potępienie. Głos Ludu 1991 nr 144 s. 4  szczegóły 
730.proza: Berger Wiesław Adam: Osy. Głos Ludu 1990 nr 125 s. 3  szczegóły 
731.proza: Berger Wiesław Adam: Piekło. Głos Ludu 1990 nr 134 s. 3  szczegóły 
732.proza: Berger Wiesław Adam: Pogarda. Głos Ludu 1990 nr 135 s. 5; nr 136 s. 7  szczegóły 
733.proza: Berger Wiesław Adam: Słońce. Głos Ludu 1991 nr 132 s. 4  szczegóły 
734.proza: Berger Wiesław Adam: Spiritus flat ubi vult. Głos Ludu 1994 nr 21 s. 5 (fel....) szczegóły 
735.proza: Berger Wiesław Adam: Sprawozdanie z olimpiady. Głos Ludu 1990 nr 137 s. 3  szczegóły 
736.proza: Berger Wiesław Adam: Ślad nie zaginął i nie zaginie. Głos Ludu 1996 nr 136 s. 5  szczegóły 
737.proza: Berger Wiesław Adam: Śląskie kartki. Głos Ludu 1994 nr 1-11 (z notą Mariana Siedlaczka, nr 1 s. 1...) szczegóły 
738.proza: Berger Wiesław Adam: Śląskie kartki (Reportaże ze wspomnień). Głos Ludu 1994 nr12, 13, 15-22, 24-31 (z 17 III), 33-35  szczegóły 
739.proza: Berger Wiesław Adam: Świątek frasobliwy. Głos Ludu 1990 nr 129 s. 5  szczegóły 
740.proza: Berger Wiesław Adam: Święto (może być i ruchome). Głos Ludu 1990 nr 122 s. 3 (z not....) szczegóły 
741.proza: Berger Wiesław Adam: Taki fantastyczny sen. Głos Ludu 1994 nr 15 s. 5 (fel....) szczegóły 
742.proza: Berger Wiesław Adam: Taki fantastyczny sen. Głos Ludu 1998 nr 9 s. 3  szczegóły 
743.proza: Berger Wiesław Adam: Ułaskawiony?. Głos Ludu 1990 nr 79 s. 5  szczegóły 
744.proza: Berger Wiesław Adam: Ułaskawiony (opowieść hiszpańskiego lotnika). Głos Ludu 1990 nr 127 s. 7  szczegóły 
745.proza: Berger Wiesław Adam: W banku. Głos Ludu 1998 nr 9 s. 3  szczegóły 
746.proza: Berger Wiesław Adam: W banku. Głos Ludu 1991 nr 8 s. 5  szczegóły 
747.proza: Berger Wiesław Adam: Wasze domy stoją nad Olzą, Odrą.... Głos Ludu 1990 nr 88 s. 5  szczegóły 
748.proza: Berger Wiesław Adam: Z Błędowic do Rzymu. Głos Ludu 1991 nr 152 s. 3  szczegóły 
749.proza: Berger Wiesław Adam: Z mojego pamiętnika niedawnych dni. Głos Ludu 1990 nr 141 s. 4  szczegóły 
750.proza: Berger Wiesław Adam: Zaduszki. Requiem. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 3  szczegóły 
751.proza: Berger Wiesław Adam: Zasady ladacznicy czyli spacer niedzielny w Lille. Głos Ludu 1990 nr 138 s. 5; nr 139 s. 7  szczegóły 
752.proza: Berger Wiesław Adam: Zmysły. Głos Ludu 1989 nr 103-129  szczegóły 
753.proza: Berger Wiesław Adam: Żyć, a nie umierać w Wenecji. Głos Ludu 1990 nr 91, 92, 94, 97  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
754.listy: Berger Wiesław Adam: Z listów WAB-a. Głos Ludu 1998 nr 69 s. 3 (zawiera fragm. listów Wiesława Adama Bergera z l. 1963-1965, z koment....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
755.artykuł: Berger Wiesław Adam: Zdenerwowały mnie POMOSTY.... Głos Ludu 1991 nr 87 s. 7 (prośba o nie drukowanie swojej twórcz. w dodatku lit.-artyst. Głosu...) szczegóły 
756.artykuł: Głos Ludu 1996 nr 67 s. 4 (not. z okazji jubileuszu 70. urodzin...) szczegóły 
757.artykuł: Głos Ludu 1991 nr 84 s. 5 (not. o spotkania aut. w Jabłonkowie, V 1991...) szczegóły 
758.artykuł: (H.D.): Jutro na antenie. Głos Ludu 2000 nr 98 s. 2 (not. o poświęconej twórcy audycji na antenie Radia Czeskiego...) szczegóły 
759.artykuł: (H.L.): Wieczór wspomnień. Głos Ludu 1999 nr 6 s. 2 (nota o wieczorze wspomnień pośw. Wiesławowi Adamowi Bergerowi, Karwina...) szczegóły 
760.artykuł: Jaworski Kazimierz: Berger pod Radgoszczem. Głos Ludu 1996 nr 135 s. 3 (nt. wieczoru autorskiego w Rożnowie pod Radgoszczem, Biblioteka Miejsk...) szczegóły 
761.artykuł: Jaworski Kazimierz: Urodziny pisarza. Głos Ludu 1992 nr 65 s. 3 (fel. z okazji 66. roczn. ur....) szczegóły 
762.artykuł: (K. K.): Dobry człowiek, wspaniały artysta. Głos Ludu 2002 nr 2 dod. s. 5 (z powodu 4. rocznicy śmierci...) szczegóły 
763.artykuł: (kaja): Jubileusz W.A. Bergera. Głos Ludu 1996 nr 70 s. 2 (nt. spotkania z okazji 70. urodzin pisarza w Domu Polskim w Ostrawie, ...) szczegóły 
764.artykuł: (kor): W Piaście z Marienbadem. Głos Ludu 1995 nr 153 s. 2 (not. o spotkaniu autorskim i promocji ks. "Marienbad", Czeski Cieszyn...) szczegóły 
765.artykuł: Korzenny Jan: O właściwe odczytanie. Głos Ludu 1990 nr 2 s. 3  szczegóły 
766.artykuł: Putzlacher Renata: Nie ma to jak Adam.... Głos Ludu 1996 nr 100 s. 7 (not. nt. wieczoru literacko-kulturalnego "Adam u Adama" z okazji 70. r...) szczegóły 
767.artykuł: Sikora Władysław: Do Wiesława Adama na niebiesiech. Głos Ludu 2001 nr 68 s. 4  szczegóły 
nawiązanie: Podgórski Wojciech J.: Do Władysława Sikory na Zaolziu. Głos Ludu 2001 nr 85 s. 4 (list do redakcji...) szczegóły 
768.artykuł: Sikora Władysław: Na moście Rialte. Głos Ludu 1996 nr 99 s. 3 (not. nt. twórczości...) szczegóły 
769.artykuł: Sikora Władysław: Nad prozą W.A. Bergera. Głos Ludu 1998 nr 123 s. 5 (felieton...) szczegóły 
770.artykuł: Sikora Władysław: Olza z Łucyną. Głos Ludu 2002 nr 70 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
771.zgon: Głos Ludu 1998 nr 8 s. 3 (zmarł: I 1998; nekrolog...) szczegóły 
772.zgon: Głos Ludu 1998 nr 10 s. 3 (podziękowanie rodziny za uczestnictwo w pogrzebie...) szczegóły 
773.zgon: Putzlacher Renata: Już nigdy go nie zobaczę.... Głos Ludu 1998 nr 9 s. 3 (zmarł: I 1998; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
774.zgon: Sikora Władysław: Nie całkiem odszedł. Głos Ludu 1998 nr 27 s. 3 (zmarł: I 1998...) szczegóły 
775.zgon: Sikora Władysław: Wiesław Adam Berger nie żyje. Głos Ludu 1998 nr 9 s. 3 (zmarł: I 1998; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
776.zgon: Wratny Tadeusz: Płaczą wierzby nad Łucyną. Głos Ludu 1998 nr 9 s. 3 (zmarł: I 1998; wspomnienie pośmiertne, z facs. portretu Wiesława Adama...) szczegóły 
777.zgon: (W.S.): Nie ma już Adama.... Głos Ludu 1998 nr 7 s. 1 (zmarł: 15 I 1998; nota z fot....) szczegóły 
778.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kaja): Berger po czesku. Głos Ludu 1996 nr 141 s. 2 (not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
779.kult: Jaworski Kazimierz: Wieczór pamięci Adama Bergera. Głos Ludu 1998 nr 72 s. 2 (nota sprawozdawcza z wieczoru wspomnieniowego pt. "Księga o Nieumieran...) szczegóły 
780.kult: (kor): Wspomnienie o W.A. Bergerze (W Kawiarni Literackiej "Avion"). Głos Ludu 1998 nr 66 s. 2 (zapowiedź i program spotkania poświęconego pamięci Wiesława Adama Berg...) szczegóły 
781.kult: Wieczór wspomnień W.A. Bergera. Głos Ludu 1999 nr 10 s. 3 (not. i fot....) szczegóły 
  Bittmar Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
782.wiersz: Bittmar Janusz: Jak ujarzmić słowa. Głos Ludu 1992 nr 62 s. 10  szczegóły 
783.wiersz: Bittmar Janusz: Pertraktowałem o sprawach mało znaczących.... Głos Ludu 2003 nr 20 dod. s. 5  szczegóły 
  Bittmar Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
784.wiersz: Bittmar Marek: Widzę zmarszczkę.... Głos Ludu 1992 nr 62 s. 10  szczegóły 
  Bocheński Aleksander
    zgon (alfabet autorów)
785.zgon: Od poniedziałku do niedzieli. Głos Ludu 2001 nr 6 s. 2 (m.in. not.; zmarł: 12 I 2001...) szczegóły 
  Bogusławski Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
786.artykuł: Głos Ludu 1989 nr 85 s. 5 (not....) szczegóły 
787.artykuł: Korzenny Jan: O twórcy sceny narodowej w rocznicę urodzin. Głos Ludu 2002 nr 45 dod. s. 5  szczegóły 
  Bojarski Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
788.wiersz: Bojarski Wacław: Ballada o kolorze fioletowym. Głos Ludu 1993 nr 35 s. 3 (z notą...) szczegóły 
  Bojda Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
789.wiersz: Bojda Dariusz: Drapieżcom chmur (Nie tylko Jerzemu Kukuczce). Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5  szczegóły 
790.wiersz: Bojda Dariusz: Dzień w mlecznym blasku.... Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5  szczegóły 
791.wiersz: Bojda Dariusz: Każdy poeta ma swoich.... Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5  szczegóły 
792.wiersz: Bojda Dariusz: Lokomo ty, lokomo ja. Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5  szczegóły 
793.wiersz: Bojda Dariusz: Nie droga się kończy.... Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5  szczegóły 
794.wiersz: Bojda Dariusz: Noc zieleń wychodzi.... Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5  szczegóły 
795.wiersz: Bojda Darek: O piątej rano.... Głos Ludu 2001 nr 60 s. 3  szczegóły 
796.wiersz: Bojda Dariusz: Trudno mi z Tobą.... Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5  szczegóły 
797.wiersz: Bojda Dariusz: Za ścianą tam... (Grochowiakowi). Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
798.artykuł: Kaszper Kazimierz: Bojduś Pan. Głos Ludu 1998 nr 91 s. 5 (nt. życia i twórczości...) szczegóły 
  Boruń Krzysztof, Trepka Andrzej *
    proza (alfabet tytułów)
799.proza: Boruń Krzysztof, Trepka Andrzej: Proxima (Fragment). Głos Ludu 1994 nr 31 s. 3  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    kult (alfabet autorów)
800.kult: Ekscytuje, budzi emocje.... Głos Ludu 2001 nr 80 s. 3 (nt. spotkania poświęconego twóczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego w 60. r...) szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
801.wiersz: Brandstaetter Roman: Bethlehem. Głos Ludu 1993 nr 147 s. 8  szczegóły 
  Breowicz Wojciech
802.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyszko Jan: Marzenia stały się rzeczywistością. I Turniej Poezji Emigracyjnej im. Wojciecha Breowicza w Jaśle. Głos Ludu 1991 nr 20 s. 5 (spraw....) szczegóły 
  Broda Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
803.artykuł: Kaszper K.: Broda kontra Morcinek. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5 (dot. polemiki Gustawa Morcinka i Jana Brody na łamach czasopisma "Głos...) szczegóły 
  Broniarek Zygmunt
    wywiady (alfabet autorów)
804.wywiad: Kwaśniewska Teresa: Dwa żywioły, zawsze idące ze sobą w parze. Polityka i seks. Głos Ludu 2000 nr 90 s. 4  szczegóły 
  Brożek Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
805.artykuł: Berger Wiesław Adam: Tęskno mi do tamtych dni. Głos Ludu 1996 nr 81 s. 3  szczegóły 
806.artykuł: Korzenny Jan: Zasłużony działacz regionu. Głos Ludu 1996 nr 77 s. 4 (nota z okazji 20. rocznicy śmierci...) szczegóły 
807.artykuł: Sikora Władysław: W dziewięćdziesiąte urodziny pana Ludwika. Głos Ludu 1997 nr 96 s. 4  szczegóły 
808.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Konferencje o Brożku i Szerszniku. Głos Ludu 1997 nr 127 s. 2  szczegóły 
  Brueckner Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
809.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Badacz dziejów przeszłości. W 50. rocznicę śmierci A.B.. Głos Ludu 1989 nr 61 s. 4  szczegóły 
  Bryll Ernest
    wiersze (alfabet tytułów)
810.wiersz: Bryll Ernest: Dusza. Głos Ludu 2002 nr 86 dod. s. 5  szczegóły 
811.wiersz: Bryll Ernest: Póki możesz zapraszaj do stołu swojego.... Głos Ludu 2002 nr 86 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
812.artykuł: (KK): Piołun nadziei. Głos Ludu 2002 nr 86 dod. s. 5 (z bibliografią twórczości Ernesta Brylla...) szczegóły 
  Brzechwa Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
813.wiersz: Brzechwa Jan: Entliczek-pentliczek. Głos Ludu 1994 nr 140 s. 4  szczegóły 
814.wiersz: Brzechwa Jan: Hipopotam. Głos Ludu 1996 nr 97 s. 4  szczegóły 
815.wiersz: Brzechwa Jan: Papuga. Głos Ludu 1997 nr 85 s. 4  szczegóły 
816.wiersz: Brzechwa Jan: Tydzień. Głos Ludu 1993 nr 142 s. 4  szczegóły 
817.wiersz: Brzechwa Jan: Żółw. Głos Ludu 1997 nr 85 s. 4  szczegóły 
818.wiersz: Brzechwa Jan: Żyrafa. Głos Ludu 1997 nr 85 s. 4  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
819.kult: "Brzechwa Dzieciom". Głos Ludu 1996 nr 65 s. 2 (o emisji znaczków "Brzechwa Dzieciom" z okazji 50. roczn. UNICEFU...) szczegóły 
820.kult: Lista laureatów konkursu "Ilustrujemy Brzechwę". Głos Ludu 1995 nr 57 s. 4 (konk. dla uczniów szk. podst....) szczegóły 
  Buczkówna Mieczysława
    wiersze (alfabet tytułów)
821.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Pliszka. Głos Ludu 1995 nr 57 s. 4  szczegóły 
  Bukowski Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
822.artykuł: (P.L.): Spotkania z M. Bukowskim. Głos Ludu 2000 nr 55 s. 5 (relacja ze spotkań z poetą w Czeskim Cieszynie, Karwinie (Czechy) 28 V...) szczegóły 
823.artykuł: (r): Wieczór autorski M. Bukowskiego. Głos Ludu 2000 nr 50 s. 5 (not. o spotkaniu autorskim w Karwinie-Frysztacie, 28 IV 2000...) szczegóły 
  Bura Władysław
    zgon (alfabet autorów)
824.zgon: (sch): Pożegnaliśmy Władysława Burę. Głos Ludu 2000 nr 94 s. 3 (zmarł: VII 2000; not. o pogrzebie...) szczegóły 
  Bursa Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
825.wiersz: Bursa Andrzej: Pantofelek. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5  szczegóły 
826.wiersz: Bursa Andrzej: Sobota. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
827.artykuł: Zbuntowany poeta. Głos Ludu 1997 nr 132 s. 4 (not. z okazji 40. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Bystroń Jan Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
828.artykuł: Dzieszycki Ryszard: Dokumentował polskość Zaolzia. Głos Ludu 1992 nr 118 s. 5  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
829.recenzja: (jd): Głos Ludu 1989 nr 30 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Centkiewicz Czesław Jacek
    zgon (alfabet autorów)
830.zgon: (A/r): Pisarz krainy śniegu i lodu. Głos Ludu 1996 nr 82 s. 3 (zmarł: 10 VII 1996; not....) szczegóły 
  Chadzinikolau Nikos
    wywiady (alfabet autorów)
831.wywiad: Przeczek Wilhelm: Dwie ojczyzny to prawdziwe bogactwo. Głos Ludu 1993 nr 3 s. 3  szczegóły 
  Chojecka Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
832.wiersz: Chojecka Krystyna: Grudniowa noc. Głos Ludu 1994 nr 151 s. 1  szczegóły 
833.wiersz: Chojecka Krystyna: Najpiękniejszy wieczór. Głos Ludu 1994 nr 151 s. 4  szczegóły 
  Chotomska Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
834.artykuł: Glac Barbara: Jest taka, jak jej twórczość. Głos Ludu 1991 nr 52 s. 1-2 (spraw. ze spotkania aut., Czechy, 25-26 IV 1991...) szczegóły 
835.artykuł: Głos Ludu 1993 nr 138 s. 2 (not. o pobycie na Zaolziu...) szczegóły 
836.artykuł: (H. L.): Można zdobyć autograf. Głos Ludu 2001 nr 131 s. 7 (o potkaniach autorskich: Olbrachcice, Stonawa (Czechy), 12 XI 2001...) szczegóły 
837.artykuł: Mazur Roman: List otwarty do Poetki. Głos Ludu 2000 nr 3 s. 4 (list do red., którego autorem jest dziecko...) szczegóły 
  Chraścina Maria
838.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kor): Maria Chraścina po czesku ("Cas pisne" - nowa propozycja Wydawnictwa "Olza"). Głos Ludu 1998 nr 7 s. 2 (nota...) szczegóły 
839.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przeczek Wilhelm: "Czas pieśni" Marii Chraściny. Głos Ludu 1996 nr 5 s. 4 (z not. o Marii Chraścinie podp. (G.S.)...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
840.wiersz: Chraścina Maria: Kobiecie. Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5  szczegóły 
841.wiersz: Chraścina Maria: Korzenie. Głos Ludu 1991 nr 35 s. 4  szczegóły 
842.wiersz: Chraścina Maria: Wiosna przyszła jesienią.... Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5  szczegóły 
843.wiersz: Chraścina Maria: Zaproszenie. Głos Ludu 1994 nr 98 s. 1  szczegóły 
  Chruszczewski Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
844.artykuł: Głos Ludu 1993 nr 21 s. 7 (nota...) szczegóły 
  Chwin Stefan
    proza (alfabet tytułów)
845.proza: Chwin Stefan: Rady i niepokoje. Głos Ludu 2002 nr 113 dod. s. 5  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
846.tekst paraliteracki: Chwin Stefan: Fatalne pytania. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5  szczegóły 
847.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Agnieszka Holland kręci... z siostrą. Głos Ludu 2001 nr 116 s. 7 (nt. planów zekranizowania utworu...) szczegóły 
  Cienciała Maciej Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
848.artykuł: (F.B.): Wspomnienia o Macieju. Głos Ludu 1994 nr 141 s. 1 (nt. imprezy zorg. w Jabłonkowie z okazji 10. roczn. śmierci autora...) szczegóły 
  Cieślar-Różańska Aniela
849.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kor): "Biało-białe" (Nowy tomik wydawnictwa Olza). Głos Ludu 1994 nr 152 s. 2  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
850.wiersz: Różańska Aniela: Na skrzydłach motyla. Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5  szczegóły 
851.wiersz: Cieślar-Różańska Aniela: Wiedza nie jest.... Głos Ludu 1994 nr 152 s. 2  szczegóły 
  Ciompa Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
852.artykuł: Sikora Władysław: Przypomnienie Adama Ciompy. Głos Ludu 2000 nr 94 s. 4 (sylwetka twórcy...) szczegóły 
  Conti Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
853.wiersz: Conti Irena: Szczelny worek serca.... Głos Ludu 1990 nr 91 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
854.artykuł: Przeczek Wilhelm: Irena Conti. Głos Ludu 1990 nr 91 s. 5  szczegóły 
  Cyganik Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
855.artykuł: Martinek Libor: Z poetami z Krakowa i Opawy. Głos Ludu 2001 nr 142 s. 5 (nt. spotkania autorskiego; Opawa (Czechy), 21 XI 2001; Krnov (Czechy),...) szczegóły 
  Czajkowski Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
856.wiersz: Czajkowski Mieczysław: Kiedy wiosną jaskółka nie powraca.... Głos Ludu 2002 nr 63 dod. s. 5  szczegóły 
857.wiersz: Czajkowski Mieczysław: Ultima hora. Głos Ludu 2002 nr 63 dod. s. 5  szczegóły 
858.wiersz: Czajkowski Mieczysław: Za zakrętem drogi. Głos Ludu 2002 nr 63 dod. s. 5  szczegóły 
  Czapski Józef
    proza (alfabet tytułów)
859.proza: Czapski Józef: Na nieludzkiej ziemi [fragm.]. Głos Ludu 1990 nr 109-121 (z koment.: (KK), 109:3...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
860.zgon: Głos Ludu 1993 nr 9 s. 4 (zmarł: I 1993...) szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
861.wiersz: Czechowicz Józef: Jesień. Głos Ludu 1998 nr 121 s. 4  szczegóły 
  Czeczotka Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
862.wiersz: Czeczotka Andrzej: Zjazd tuż, tuż?. Głos Ludu 2001 nr 23 s. 4  szczegóły 
  Czerkawska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
863.wiersz: Czerkawska Maria: Babie lato. Głos Ludu 1999 nr 114 s. 4  szczegóły 
  Czernik Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
864.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Poeta autentyzmu (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 6 s. 5, 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
865.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 113 s. 1, 7; nr 114 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
  Długosz Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
866.wiersz: Długosz Leszek: Sobie na urodziny. Głos Ludu 1991 nr 123 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
867.artykuł: (MM): "Tego nam potrzeba". Głos Ludu 1991 nr 130 s. 1 (nota spraw. z recitalu w ramach "Koncertu Zaduszkowego" w Czeskim Cies...) szczegóły 
  Dmochowski Zygmunt
868.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolny Alfred: Saga Zygmunta Dmochowskiego. Głos Ludu 2003 nr 32 dod. s. 5  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
869.wiersz: Dmochowski Zygmunt: Każdy ma swoje niebo. Głos Ludu 2003 nr 113 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
870.wiersz: Dmochowski Zygmunt: Święci z mojego panteonu. Głos Ludu 2003 nr 113 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
871.wiersz: Dmochowski Zygmunt: World Trade - New York. Głos Ludu 2003 nr 113 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
872.wiersz: Dmochowski Zygmunt: Zaczarowany świat Tadeusza Makowskiego. Głos Ludu 2003 nr 113 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
  Dołęga-Mostowicz Tadeusz
    kult (alfabet autorów)
873.kult: "Krajanie" w łasce (Białorusini przekonali się do autorów "Dziadów" i "Znachora"). Głos Ludu 1998 nr 96 s. 4 (m.in. o odsłonięciu pamiątkowej tablicy w miejscowości Hłybokaje na Bi...) szczegóły 
  Domeradzki Włodzimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
874.wiersz: Domeradzki W.: Odlot bocianów. Głos Ludu 1998 nr 109 s. 4  szczegóły 
  Dostal Adolf
    wiersze (alfabet tytułów)
875.wiersz: Dostal Adolf: Pieta. Głos Ludu 1993 nr 42 s. 6 (z not....) szczegóły 
876.wiersz: Dostal Adolf: Powrót. Głos Ludu 1991 nr 35 s. 5  szczegóły 
877.wiersz: Dostal Adolf: Spotkanie z miastem. Głos Ludu 1990 nr 19 s. 3  szczegóły 
878.wiersz: Dostal Adolf: Wieczór w Zakopanem. Głos Ludu 1990 nr 19 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
879.artykuł: Sikora Władysław: O Adolfie Dostalu. Głos Ludu 2003 nr 64 s. 6  szczegóły 
880.artykuł: (wp): Niedożyte abrahamowiny. Adolf Dostal (1941-1963). Głos Ludu 1991 nr 35 s. 5 (nt. twórcz....) szczegóły 
  Drawicz Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
881.zgon: Powróćmy pamięcią (Ich dokonania na trwałe zapisały się w świadomości Polaków). Głos Ludu 1998 nr 3 s. 4 (zmarł: 15 V 1997; not....) szczegóły 
  Duda Harry
    wiersze (alfabet tytułów)
882.wiersz: Duda Harry: Na Potoku w Jabłonkowie u Jana. Głos Ludu 2003 nr 119 dod. s. 5  szczegóły 
883.wiersz: Duda Harry: Olza. Głos Ludu 2003 nr 119 dod. s. 5  szczegóły 
884.wiersz: Duda Harry: Tryptyk katyński. Głos Ludu 1991 nr 144 s. 4  szczegóły 
885.wiersz: Duda Harry: W kotlinie Jabłonkowa. Głos Ludu 2003 nr 119 dod. s. 5  szczegóły 
886.wiersz: Duda Harry: Z domu towarowego w Jabłonkowie-Nawsiu pocztówka. Głos Ludu 2003 nr 119 dod. s. 5  szczegóły 
887.wiersz: Duda Harry: Z wizytą u zmarłych w Jabłonkowie. Głos Ludu 2003 nr 119 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
888.artykuł: Berger Wiesław Adam: Jabłonkowski Pegaz. Głos Ludu 1990 nr 71 s. 5 (fel. nt. spotkania autorskiego Harrego Dudy w Jabłonkowie...) szczegóły 
889.artykuł: Pyszko Jan: Mój przyjaciel Harry. Głos Ludu 2003 nr 119 dod. s. 5  szczegóły 
890.artykuł: Pyszko Jan: Przyjaźnie nie tylko poetyckie. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 5 (sylwetka...) szczegóły 
  Durski Jacek
891.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (k): Nowa powieść Jacka Durskiego. Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 5 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
892.proza: Durski Jacek: Okno [fragm.]. Głos Ludu 2002 nr 60 dod. s. 5 (z notą biograficzną Jacka Durskiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
893.artykuł: Durski Jacek: Powiedz mi, co czytasz. Głos Ludu 2002 nr 63 dod. s. 5 (wypowiedź w ankiecie...) szczegóły 
  Dydusiak Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
894.artykuł: (a): Gościem Jan Dydusiak. Głos Ludu 2002 nr 125 s. 2 (dot. spotkania autorskiego w Kawiarence "Pod Pegazem"; Jabłonków (Czec...) szczegóły 
  Dygasiński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
895.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Głos Ludu 1989 nr 29 s. 5 (artykuł okolicznościowy w 150. rocznicę urodzin...) szczegóły 
896.artykuł: Korzenny Jan: W cieniu wielkich realistów. Głos Ludu 2002 nr 70 s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fedorowicz Jacek
    wywiady (alfabet autorów)
897.wywiad: Dobrowolna Maria: Jacek Fedorowicz znowu wśród nas. Głos Ludu 1992 nr 6 s. 1-2  szczegóły 
  Ficowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
898.wiersz: Ficowski Jerzy: Maj. Głos Ludu 2002 nr 53 s. 4  szczegóły 
899.wiersz: Ficowski Jerzy: Wrzesień. Głos Ludu 2001 nr 101 s. 4  szczegóły 
  Fiedler Arkady
    kult (alfabet autorów)
900.kult: Muzeum Arkadego Fiedlera (Milion osób odwiedziło już dom pisarza i podróżnika). Głos Ludu 1999 nr 7 s. 4 (nt. Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie...) szczegóły 
  Fierla Adolf
    proza (alfabet tytułów)
901.proza: Fierla Adolf: Kamień w polu (1-25). Głos Ludu 2003 nr 101-126  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
902.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 30 s. 3 (tematyka wiejska w twórczości Adolfa Fierli...) szczegóły 
903.artykuł: Kaszper Kazimierz: Pisarz niesłusznie zapomniany. Głos Ludu 2003 nr 101 s. 3  szczegóły 
904.artykuł: Spadkobiercy Pawła i Adika. Głos Ludu 2003 nr 35 dod. s. 5  szczegóły 
  Filipek Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
905.wiersz: Filipek Anna: Zimowy poranek. Głos Ludu 1989 nr 154 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
906.proza: Filipek Anna: Wszecko pasuje. Głos Ludu 2001 nr 1 s. 4  szczegóły 
  Filipek-Cepcova Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
907.wiersz: Filipek-Cepcova Jolanta: Możesz. Głos Ludu 2003 nr 92 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
908.wiersz: Filipek-Cepcova Jolanta: Przychodzisz do banku.... Głos Ludu 2003 nr 92 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
909.wiersz: Filipek-Cepcova Jolanta: Uciekam w świat.... Głos Ludu 2003 nr 92 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
  Filipkowa Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
910.wiersz: Filipkowa Anna: Droga Krzyżowa. Głos Ludu 2003 nr 44 dod. s. 5 (z notą biograficzną Anny Filipkowej...) szczegóły 
911.wiersz: Filipkowa Anna: Jestem dla Ciebie.... Głos Ludu 1994 nr 92 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
912.artykuł: Sikora Władysław: Wspomnienie o Annie Filipkowej. Głos Ludu 2000 nr 88 s. 3 (sylwetka poetki...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
913.zgon: Sikora Władysław: O Jędrusiu Kudasiku. Głos Ludu 1998 nr 3 s. 3 (zmarła: 16 XII 1997; inf....) szczegóły 
  Fox Marta
914.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Putzlacher Renata: Kobiety winne grzechu. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 5  szczegóły 
  Franczak Stanisław
915.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (a): Franczak po czesku. Głos Ludu 2002 nr 24 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
916.artykuł: Martinek Libor: Z poetami z Krakowa i Opawy. Głos Ludu 2001 nr 142 s. 5 (nt. spotkania autorskiego; Opawa (Czechy), 21 XI 2001; Krnov (Czechy),...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
917.artykuł: Korzenny Jan: Czy Fredro wiedział?. Głos Ludu 1995 nr 127 s. 4 (nt. recepcji twórcz. w Czechach...) szczegóły 
918.artykuł: Korzenny Jan: Zasłużony propagator Fredry w Czechach (W 150. rocznicę śmierci Adama Junoszy Rościszewskiego). Głos Ludu 1993 nr 86 s. 5 (sylwetka propagatora twórcz. Fredry w Czechach...) szczegóły 
  Fronczek Zbigniew Włodzimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
919.wiersz: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Papież, chłopiec i gołąb. Głos Ludu 2002 nr 145 dod. s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajcy Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
920.wiersz: Gajcy Tadeusz: O nas. Głos Ludu 1993 nr 35 s. 3 (z notą...) szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
921.artykuł: Kaszper K.: Nasi mistrzowie finezji. Sentymentalna nota z okazji 50. rocznicy zgonu Gałczyńskiego i Tuwima. Głos Ludu 2003 nr 142 dod. s. 5  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
922.kult: Rok K. I. Gałczyńskiego. Głos Ludu 2003 nr 10 s. 7 (nota o ustanowieniu przez Sejm RP roku 2003 Rokiem Konstantego Ildefon...) szczegóły 
923.kult: W 50. rocznicę śmierci poety. Głos Ludu 2003 nr 6 s. 6 (o ustanowieniu roku 2003 Rokiem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego...) szczegóły 
  Garliński Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
924.artykuł: Siedlaczek Marian: Pisarze polscy wszystkich krajów łączcie się!. Głos Ludu 1992 nr 99 s. 1-2 (spraw. ze spotkania aut., Czeski Cieszyn, 25 VIII 1992...) szczegóły 
  Gaudyn Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
925.wiersz: Gaudyn Janusz: Aforyzmy. Głos Ludu 2002 nr 48 dod. s. 5  szczegóły 
926.wiersz: Gaudyn Janusz: Bliźnim. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
927.wiersz: Gaudyn Janusz: Chcę zostać. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
928.wiersz: Gaudyn Janusz: Chciałbym. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
929.wiersz: Gaudyn Janusz: [Fraszki]. Głos Ludu 1990 nr 24 s. 7  szczegóły 
930.wiersz: Gaudyn Janusz: Fraszki medyczne. Głos Ludu 1993 nr 69 s. 5  szczegóły 
931.wiersz: Gaudyn Janusz: Fraszki o miłości. Głos Ludu 2002 nr 24 dod. s. 5  szczegóły 
932.wiersz: Gaudyn Janusz: Hardzi poddaństwem uśpieni władzą.... Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
933.wiersz: Gaudyn Janusz: Jestem. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
934.wiersz: Gaudyn Janusz: Karciła go w łóżku.... Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
935.wiersz: Gaudyn Janusz: Nie chciejcie. Głos Ludu 1995 nr 27 s. 3  szczegóły 
936.wiersz: Gaudyn Janusz: O dyrektorze. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
937.wiersz: Gaudyn Janusz: O mężach. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
938.wiersz: Gaudyn Janusz: O żonach. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
939.wiersz: Gaudyn Janusz: Pamięci Matki. Głos Ludu 1995 nr 27 s. 3  szczegóły 
940.wiersz: Gaudyn Janusz: Pannom. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
941.wiersz: Gaudyn Janusz: Pobojowisko. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
942.wiersz: Gaudyn Janusz: Pragnąłem.... Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
943.wiersz: Gaudyn Janusz: Propozycja. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
944.wiersz: Gaudyn Janusz: Rozmowa. Głos Ludu 2003 nr 98 dod. s. 5  szczegóły 
945.wiersz: Gaudyn Janusz: Różnica. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
946.wiersz: Gaudyn Janusz: Uświadomionego. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
947.wiersz: Gaudyn Janusz: Z historii. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
948.wiersz: Gaudyn Janusz: Życie. Głos Ludu 1995 nr 27 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
949.proza: Gaudyn Janusz: [Aforyzmy]. Głos Ludu 1991 nr 23 s. 5  szczegóły 
950.proza: Gaudyn Janusz: [Aforyzmy]. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3  szczegóły 
951.proza: Gaudyn Janusz: [Aforyzmy]. Głos Ludu 1991 nr 35, 50, 60, 76, 96  szczegóły 
952.proza: Gaudyn Janusz: [Aforyzmy]. Głos Ludu 1989 nr 76 s. 4 (z notą...) szczegóły 
953.proza: Gaudyn Janusz: Zebranie. Głos Ludu 1995 nr 27 s. 3  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
954.listy: Gaudyn Janusz: [List]. Głos Ludu 1993 nr 96 s. 2 (do Władysława Sikory z 1968 r....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
955.artykuł: Gaudyn-Ondruchowa Danuta: Jestem w ziemi sercem moim. Głos Ludu 1999 nr 71 s. 3 (wspomnienie siostry Janusza Gaudyna; z fot....) szczegóły 
956.artykuł: Głos Ludu 1999 nr 70 s. 7 (zawiadomienie o 15. rocznicy śmierci...) szczegóły 
957.artykuł: (k): Janusz!. Głos Ludu 1990 nr 24 s. 7 (nota...) szczegóły 
958.artykuł: Sajdok Gustaw: Nic, co ludzkie, nie było mu obce (25 lutego minęła 60. rocznica urodzin Janusza Gaudyna). Głos Ludu 1995 nr 27 s. 3  szczegóły 
959.artykuł: Sikora Władysław: Jeśli smutno ci, idź do innej płci. Głos Ludu 1999 nr 69 s. 3  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
960.ikonografia: Głos Ludu 1993 nr 136 s. 5 (karykatura; rys. Bronisław Firla...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
961.kult: (kor): Kup pan poezję... (Janusz Gaudyn w kawiarence "U Adama"). Głos Ludu 1994 nr 64 s. 2 (nota spraw. ze spotkania pośw. Januszowi Gaudynowi, Trzyniec 26 V 1994...) szczegóły 
962.kult: (PH): Wieczór wspomnień w PTM. Głos Ludu 1994 nr 56 s. 5 (nota spraw. ze spotkania pośw. Januszowi Gaudynowi w Polskim Towarzyst...) szczegóły 
  Gąsiorowski Wacław
    proza (alfabet tytułów)
963.proza: Gąsiorowski Wacław: Królobójcy [fragm.]. Głos Ludu 1992 nr 90-99  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
964.artykuł: "Jestem zwierzęciem politycznym". Głos Ludu 2000 nr 111 s. 4 (sylwetka twórcy; art. z okazji zgonu; z not. o pogrzebie...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
965.zgon: Głos Ludu 2000 nr 111 s. 2 (zmarł: 14. IX 2000; not. o zgonie...) szczegóły 
  Gierek Edward
966.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głos Ludu 1994 nr 26 s. 2 (nota spraw. z promocji ks. w Katowiccah...) szczegóły 
  Glac Barbara
    proza (alfabet tytułów)
967.proza: Glac Barbara: Kraj kontrastów i życzliwych ludzi. Głos Ludu 1998 nr 109 s. 5, nr 112 s. 5  szczegóły 
  Gluza Daniela
    wiersze (alfabet tytułów)
968.wiersz: Gluza Daniela: Świąteczny nastrój. Głos Ludu 1997 nr 148 s. 8  szczegóły 
  Głowacki Janusz
    wywiady (alfabet autorów)
969.wywiad: Marzec Bartosz: Prawda mi się wydaje. Głos Ludu 2003 nr 17 dod. s. 5 (z notą biograficzną Janusza Głowackiego...) szczegóły 
  Goczoł Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
970.wiersz: Goczoł Jan: Exodus śląski. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
971.artykuł: Przeczek Wilhelm: Kawiarenka "Pod Pegazem". Głos Ludu 1996 nr 88 s. 4 (not. o spotkaniu z poetą , 3 VIII 1996 w Domu Polskiego Związku Kultur...) szczegóły 
  Godebski Cyprian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
972.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Żołnierz - poeta (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 47 s. 4  szczegóły 
  Gojawiczyńska Pola
    proza (alfabet tytułów)
973.proza: Gojawiczyńska Pola: Święta rzeka. Głos Ludu 2002 nr 55-151  szczegóły 
  Gola Stanisław
974.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: W centrum świata. Głos Ludu 2000 nr 140 s. 4  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
975.wiersz: Gola Stanisław: Pod specjalnym nadzorem Bohumila Hrabala. Głos Ludu 2002 nr 6 s. 5  szczegóły 
976.wiersz: Gola Stanisław: Przerabianie Ikara. Głos Ludu 2002 nr 148 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
977.artykuł: (kor): Poezja jak miód. Głos Ludu 1996 nr 143 s. 2 (not. o spotkaniu z poetą w kawiarence "Pod Pegazem" w Jabłonkowie, XII...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    proza (alfabet tytułów)
978.proza: Gombrowicz Witold: Dziennik [fragm.]. Głos Ludu 1993 nr 24 s. 7 (z notą: Krzysztof Uniłowski: Współczesna proza polska...) szczegóły 
979.proza: Gombrowicz Witold: Trans-Atlantyk (Fragment). Głos Ludu 1993 nr 2 s. 3 (z notą: Krzysztof Uniłowski: Współczesna proza polska...) szczegóły 
  Gorgoń Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
980.wiersz: Gorgoń Dariusz: Różnie. Głos Ludu 1995 nr 78 s. 5  szczegóły 
981.wiersz: Gorgoń Dariusz: Stale. Głos Ludu 1995 nr 78 s. 5 (z not. pt. "Dzielić się poezją", podp.: siła...) szczegóły 
  Grabiński Stefan
    proza (alfabet tytułów)
982.proza: Grabiński Stefan: Zemsta żywiołaków. Głos Ludu 1989 nr 84-88  szczegóły 
  Grabowski Andrzej (1947)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
983.artykuł: Bałon Franciszek: Spotkania z dziećmi (Andrzej Grabowski gościem "Kawiarenki..."). Głos Ludu 1998 nr 50 s. 2 (nota spraw. ze spotkania z czytelnikami w Kawiarence "Pod Pegazem" w J...) szczegóły 
984.artykuł: (kor): W piątek "Pod Pegazem" (Spotkanie z kawalerem Orderu Uśmiechu). Głos Ludu 1998 nr 47 s. 1-2 (nota o twórczości, w związku z zapowiedzią spotkania z czytelnikami w ...) szczegóły 
985.artykuł: Wantulok Alena: Głos Ludu 1998 nr 57 s. 3 (nota sprawozdawcza ze spotkania autorskiego w Polskim Gimnazjum w Czes...) szczegóły 
  Grim Emanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
986.artykuł: Sikora Władysław: Żem karwiniakiem.... Głos Ludu 2000 nr 120 s. 4 (fel. o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Grochola Katarzyna
987.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieczorek Marcin: Świat pozornie skomplikowany. Głos Ludu 2003 nr 72 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
988.artykuł: (a): Katarzyny Grocholi sposób na sukces. Głos Ludu 2002 nr 63 dod. s. 5  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
989.wiersz: Grochowiak Stanisław: Pocałunek - krajobraz. Głos Ludu 1989 nr 10 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
990.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): W rocznicę urodzin S.G. (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 10 s. 3  szczegóły 
  Grodzieńska Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
991.wiersz: Grodzieńska Wanda: Bocian i żabki. Głos Ludu 1996 nr 91 s. 4  szczegóły 
992.wiersz: Grodzieńska Wanda: Jak Luty przed Marcem uciekał. Głos Ludu 1994 nr 24 s. 4  szczegóły 
993.wiersz: Grodzieńska Wanda: Jesień. Głos Ludu 1998 nr 127 s. 4  szczegóły 
994.wiersz: Grodzieńska Wanda: Kaczka i szarak. Głos Ludu 1994 nr 95 s. 4  szczegóły 
995.wiersz: Grodzieńska Wanda: Konik polny i pająk. Głos Ludu 1994 nr 86 s. 4  szczegóły 
996.wiersz: Grodzieńska Wanda: Listopad. Głos Ludu 1998 nr 136 s. 4  szczegóły 
997.wiersz: Grodzieńska Wanda: Na saneczkach. Głos Ludu 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
998.wiersz: Grodzieńska Wanda: Noc majowa. Głos Ludu 1996 nr 53 s. 4  szczegóły 
999.wiersz: Grodzieńska Wanda: W Nowym Roku. Głos Ludu 1994 nr 154 s. 4  szczegóły 
1000.wiersz: Grodzieńska Wanda: W październiku. Głos Ludu 1999 nr 117 s. 4  szczegóły 
1001.wiersz: Grodzieńska Wanda: W październiku. Głos Ludu 1994 nr 125 s. 4  szczegóły 
1002.wiersz: Grodzieńska Wanda: Wiosna. Głos Ludu 1995 nr 51 s. 4  szczegóły 
1003.wiersz: Grodzieńska Wanda: Wiosna. Głos Ludu 1994 nr 51 s. 4  szczegóły 
1004.wiersz: Grodzieńska Wanda: Wiosna i lalki. Głos Ludu 1996 nr 35 s. 4  szczegóły 
1005.wiersz: Grodzieńska Wanda: Wiosna idzie. Głos Ludu 1994 nr 33 s. 4  szczegóły 
1006.wiersz: Grodzieńska Wanda: Zimorodki. Głos Ludu 1995 nr 15 s. 4  szczegóły 
  Gross Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1007.wiersz: Gross Anna: Katedry. Głos Ludu 2002 nr 72 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1008.wiersz: Gross Anna: Kim jesteś?. Głos Ludu 2002 nr 72 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1009.wiersz: Gross Anna: W zielonej butelce.... Głos Ludu 2002 nr 72 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Grześczak Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1010.artykuł: (a): M. Grześczak: O poecie I. Krasce. Głos Ludu 2002 nr 18 dod. s. 5 (nt. wypowiedzi Mariana Grześczaka w ankiecie "Co czyta" zamieszczonej ...) szczegóły 
  Grześkowiak Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
1011.zgon: K. Grześkowiak nie żyje. Głos Ludu 1999 nr 5 s. 1 (zmarł: 12 I 1999; nota...) szczegóły 
  Grzybowska Krystyna
1012.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Władysław: Rok dwa tysiące. Głos Ludu 1997 nr 117 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hadyna Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1013.proza: Hadyna Stanisław: Jak okręt i kapitan. Głos Ludu 1990 nr 30 s. 4 (gawęda; not. i oprac. Kazimierz Santarius...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1014.artykuł: Kadłubek Daniel: Beskidy w sercu Hadyny. Głos Ludu 2001 nr 110 s. 1-2 (z powodu 2. rocznicy śmierci...) szczegóły 
1015.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (d): Przed imprezami z Cieszynie i Wiśle. Głos Ludu 1999 nr 101 s. 2 (zapow. i program...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1016.wywiad: Kadłubiec Daniel: O sile, wyrastającej z ojcowizny (Rozmowa z założycielem zespołu "Śląsk" Stanisławem Hadyną). Głos Ludu 1998 nr 133 s. 1, 3 (m.in. nt. wpływu tradycji i gwary cieszyńskiej i na twórczość Stanisła...) szczegóły 
1017.wywiad: Kadłubiec Daniel: O sile, wyrastającej z ojcowizny. Głos Ludu 1998 nr 133 s. 1, 3  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1018.zgon: Kadłubiec Daniel: Ze Stanisławem Hadyną odeszła cała epoka. Głos Ludu 1999 nr 1 s. 1, 3 (zmarł: 1 I 1999; wspomnienie...) szczegóły 
1019.zgon: Pyszko Jan: Odszedł na zawsze (Wspomnienie o Stanisławie Hadynie). Głos Ludu 1999 nr 3 s. 2 (zmarł: 1 I 1999...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1020.kult: (F.B.): Obchody ściągnęły tłumy gości (Bystrzyckiej szkole nadano imię Stanisława Hadyny). Głos Ludu 1998 nr 137 s. 1-2 (sprawozdanie z uroczystości...) szczegóły 
1021.kult: Kadłubiec Daniel: Karpętna w Rzymie. Głos Ludu 2000 nr 84 s. 2 (o wizycie w domu rodzinnym pisarza w Karpętnej i o wmurowaniu tablicy ...) szczegóły 
1022.kult: Kadłubiec Daniel: Zaolzie godne Stanisława Hadyny. Głos Ludu 1999 nr 114 s. 3 (nt. imprez w 80. rocznicę urodzin...) szczegóły 
1023.kult: Wantuła Tadeusz: Po co patron?. Głos Ludu 1998 nr 138 s. 4  szczegóły 
polemika: Havlik Ivo: Nie o kult Hadyny chodzi.... Głos Ludu 1998 nr 141 s. 4 (list do redakcji...) szczegóły 
1024.kult: Wierzgoń Józef: Rok Hadynowski w zespole "Śląsk". Głos Ludu 2004 nr 2 s. 8 (nt. planów zespołu związanych z obchodami 5. rocznicy śmierci Stanisła...) szczegóły 
  Hałaś Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1025.wiersz: Hałaś Marcin: Ikar - wyznanie. Głos Ludu 2000 nr 133 s. 5 (z not....) szczegóły 
1026.wiersz: Hałaś Marcin: Rosół egejski. Głos Ludu 2000 nr 133 s. 5 (z not....) szczegóły 
1027.wiersz: Hałaś Marcin: Zabawa z Kopalińskim. Głos Ludu 2000 nr 133 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Hartwig Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
1028.wiersz: Hartwig Julia: Mała dziewczynka śpi w wózku na wystawie Joana Miro. Głos Ludu 2003 nr 8 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Hen Józef
    wywiady (alfabet autorów)
1029.wywiad: Masłoń Krzysztof: Ludzki pan, nie Neron. Głos Ludu 2003 nr 139 dod. s. 5 (fragment wywiadu...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
1030.wiersz: Herbert Zbigniew: Ballada o tym że nie giniemy. Głos Ludu 1998 nr 90 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1031.artykuł: Sikora Władysław: Z Herbertem ku jesieni. Głos Ludu 1997 nr 108 s. 3 (wspomnienie ze spotkania autorskiego w Ostrawie, 17 X 1961 r....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1032.zgon: Głos Ludu 1998 nr 92 s. 2 (zmarł: VII 1998; not....) szczegóły 
1033.zgon: Zbigniew Herbert nie żyje (Ogromna strata dla kultury polskiej). Głos Ludu 1998 nr 90 s. 2 (zmarł: 28 VII 1998; nota...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    proza (alfabet tytułów)
1034.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą. 1984-1988 [fragm.]. Głos Ludu 1994 nr 154 s. 2 (fragm. dot. Gustawa Morcinka; z koment. (adB)...) szczegóły 
1035.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Inny świat (Fragment). Głos Ludu 1993 nr 10 s. 3 (z notą: Krzysztof Uniłowski: Współczesna proza polska...) szczegóły 
1036.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Inny świat. Zapiski sowieckie [fragm.:] Dzień po dniu. Głos Ludu 2000 nr 81 s. 4 (z not. o autorze...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1037.zgon: Odszedł wielki pisarz.... Głos Ludu 2000 nr 80 s. 1 (zmarł: 5 VII 2000; not. o pogrzebie...) szczegóły 
1038.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nastulczyk Franciszek: Od Wata do Central Parku. Głos Ludu 1991 nr 50 s. 4  szczegóły 
  Hłasko Marek
    proza (alfabet tytułów)
1039.proza: Hłasko Marek: Pierwszy krok w chmurach [fragm.]. Głos Ludu 1993 nr 1 s. 3 (z notą: Krzysztof Uniłowski: Współczesna proza polska...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1040.artykuł: Marek Hłasko. Głos Ludu 1993 nr 66 s. 5 (not....) szczegóły 
1041.artykuł: Sikora Władysław: Wspomnienie Marka Hłaski. Głos Ludu 1999 nr 86 s. 3  szczegóły 
  Hok Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1042.wiersz: Hok Paweł: Wiosna. Głos Ludu 1997 nr 40 s. 4  szczegóły 
  Horzyk Piotr
1043.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (mro): Książeczka dla dzieci (Nowości Wydawnictwa "Olza"). Głos Ludu 1998 nr 63 s. 2 (nota sprawozdawcza z promocji książki w Karwinie-Frysztacie...) szczegóły 
recenzja: (R.K.): "Bajki Piotrusia". Głos Ludu 1998 nr 64 s. 4  szczegóły 
recenzja: (Saw): "Bajki Piotrusia" (Nowa pozycja Wydawnictwa "Olza"). Głos Ludu 1998 nr 42 s. 2  szczegóły 
1044.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Saw): Czas brzozy. Głos Ludu 1990 nr 145 s. 5  szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Putzlacher Renata: "Marginesy pamięci" Piotra Horzyka. Głos Ludu 1993 nr 33 s. 5  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1046.wiersz: Horzyk Piotr: Czas brzozy. Głos Ludu 1991 nr 35 s. 5  szczegóły 
1047.wiersz: Horzyk Piotr: Są takie chwile. Głos Ludu 1990 nr 145 s. 5  szczegóły 
1048.wiersz: Horzyk Piotr: Ukryte wyzwanie. Głos Ludu 1990 nr 145 s. 5  szczegóły 
1049.wiersz: Horzyk Piotr: W labiryncie. Głos Ludu 1993 nr 33 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1050.artykuł: (a): "Pegaz" zaprasza. Głos Ludu 2001 nr 112 s. 2 (nt. spotkania autorskiego w Kawiarence "Pod Pegazem"; Jabłonków (Czech...) szczegóły 
  Hrachovy Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
1051.wiersz: Hrachovy Agata: Dzieci i saneczki, narty i.... Głos Ludu 1998 nr 25 s. 4  szczegóły 
  Huelle Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1052.artykuł: Jaworski Kazimierz: Głos Ludu 1998 nr 70 s. 4 (nota sprawozdawcza ze spotkania z czytelnikami w Cieszynie 5 VI 1998...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1053.wywiad: Łupak Sebastian: Praskie deja vu. Głos Ludu 2002 nr 12 dod. s. 5  szczegóły 
  Hulka-Laskowski Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1054.artykuł: (da): Paweł Hulka Laskowski. Głos Ludu 2002 nr 137 s. 6 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1055.artykuł: (kor): Spotkanie z poetami. Głos Ludu 2001 nr 117 s. 2 (nt. spotkania poświęconego twórczości pisarza; Czeski Cieszyn, 8 X 200...) szczegóły 
1056.artykuł: Sikora Władysław: Gość w dom. Głos Ludu 1996 nr 129 s. 3  szczegóły 
  Hylmar Lucjan
    wiersze (alfabet tytułów)
1057.wiersz: Hylmar Lucjan: Listopadowy kwiat mniszka. Głos Ludu 2003 nr 20 dod. s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Izdebski Leszek Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: Głos Ludu 1989 nr 16 s. 3 (not. biogr....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jagiełło Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1059.artykuł: Przeczek Wilhelm: W Kawiarence "Pod Pegazem". Głos Ludu 1992 nr 22 s. 2 (sylwetka z okazji planowanego spotkania w Jabłonkowie, 28 II 1992...) szczegóły 
  Janiczek Mariola
    wiersze (alfabet tytułów)
1060.wiersz: Janiczek Mariola: Już po raz ostatni.... Głos Ludu 1998 nr 82 s. 4  szczegóły 
  Jasiczek Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1061.wiersz: Jasiczek Henryk: Choinka. Głos Ludu 1989 nr 145 s. 4  szczegóły 
1062.wiersz: Jasiczek Henryk: Demokratyzacja trzech króli. Głos Ludu 1989 nr 152 s. 11  szczegóły 
1063.wiersz: Jasiczek Henryk: Dziewczyna ze ścieżki wspomnień. Głos Ludu 1991 nr 50 s. 5  szczegóły 
1064.wiersz: Jasiczek Henryk: Gorolski Święto - Jabłónków. Głos Ludu 2003 nr 88 s. 4  szczegóły 
1065.wiersz: Jasiczek Henryk: Jacek Niezdara. Głos Ludu 1996 nr 14 s. 4  szczegóły 
1066.wiersz: Jasiczek Henryk: Klasztorne konwalie. Głos Ludu 1991 nr 144 s. 5  szczegóły 
1067.wiersz: Jasiczek Henryk: Niepokój. Głos Ludu 2002 nr 30 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1068.wiersz: Jasiczek Henryk: Noc listopadowa. Głos Ludu 1990 nr 115 s. 5  szczegóły 
1069.wiersz: Jasiczek Henryk: Oto wiosna. Głos Ludu 1994 nr 39 s. 5  szczegóły 
1070.wiersz: Jasiczek Henryk: Rozmowa z ciszą. Głos Ludu 2003 nr 116 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
1071.wiersz: Jasiczek Henryk: Wdowa. Głos Ludu 1990 nr 115 s. 5  szczegóły 
1072.wiersz: Jasiczek Henryk: Wigilia. Głos Ludu 1993 nr 147 s. 1  szczegóły 
1073.wiersz: Jasiczek Henryk: Zamiast epitafium. Głos Ludu 1992 nr 115 s. 4  szczegóły 
1074.wiersz: Jasiczek Henryk: Zamyślenie. Głos Ludu 2002 nr 30 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1075.wiersz: Jasiczek Henryk: Zimowa piosenka. Głos Ludu 1996 nr 11 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1076.proza: Jasiczek Henryk: Gorzki smak cieszyńskich jabłuszek. Głos Ludu 1990 nr 97 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1077.artykuł: E.B.: Chwile zadumy i wzruszeń. Głos Ludu 1996 nr 145 s. 3 (nt. uroczystości pt. "Rozkołyszemy w sercu zapomniane dzwony" zorg. pr...) szczegóły 
1078.artykuł: Grzegorz Maria: "Rozkołyszemy w sercu zapomniane dzwony...". Głos Ludu 1996 nr 139 s. 2 (spotkanie poetyckie w 20. rocznicę śmierci; Klub Propozycji w Czeskim ...) szczegóły 
1079.artykuł: Josiek Władysław: Henryk Jasiczek (1919-1976). Głos Ludu 1990 nr 62 s. 2  szczegóły 
1080.artykuł: Kazik Józef: Testament poety i pisarza. Głos Ludu 1996 nr 145 s. 3 (w 20. rocznicę śmierci...) szczegóły 
1081.artykuł: (p): W kawiarence i na wystawie. Głos Ludu 1999 nr 91 s. 1 (nt. prezentacji twórczości Henryka Jasiczka w ramach Programu Kawiaren...) szczegóły 
1082.artykuł: Rusnok Jan: Henryk Jasiczek (1919-1976). Głos Ludu 1990 nr 9 s. 4  szczegóły 
1083.artykuł: Saw: Powrót Henryka Jasiczka. Głos Ludu 1995 nr 85 s. 3  szczegóły 
1084.artykuł: Sikora Władysław: Henryk. Głos Ludu 1996 nr 144 s. 3  szczegóły 
1085.artykuł: Sikora Władysław: Propozycja porozumienia (Henryk Jasiczek - poeta, Henryk Jasiczek - działacz...). Głos Ludu 1993 nr 28 s. 3  szczegóły 
1086.artykuł: (tob): Wspomnienie o Henryku Jasiczku. Głos Ludu 2000 nr 92 s. 2 (zapowiedź audycji polskiej na antenie Czeskiego Radia Ostrawa zawieraj...) szczegóły 
1087.artykuł: (wp): Głos Ludu 1990 nr 39 s. 5 (omów. art. wspomn. Oldricha Sulera, druk. Tvar (Praga) 1990 nr ...) szczegóły 
1088.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1990 nr 38 s. 1 (zapow. imprezy w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 49 s. 3 (zapow. imprezy w Karwinie...) szczegóły 
artykuł: (gr): Wieczór poezji Henryka Jasiczka. Głos Ludu 1990 nr 51 s. 7 (spraw. z imprezy w Karwinie...) szczegóły 
artykuł: Kara Leszek: Powrót śląskiego Odyseusza. Głos Ludu 1990 nr 42 s. 5 (spraw. z imprezy w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
1089.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kara Leszek: Pamięci Henryka Jasiczka. Głos Ludu 1990 nr 22 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: O Henryku Jasiczku za Olzą. Głos Ludu 1990 nr 20 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (R.P.): Wieczór poezji H. Jasiczka. Głos Ludu 1990 nr 36 s. 1, 7 (nota spraw....) szczegóły 
1090.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Władysław: Ostatni wiersz (Z cyklu: Gawęda o poezji). Głos Ludu 1999 nr 23 s. 4  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1091.kult: Sikora Władysław: Jasiczek w bibliotece. Głos Ludu 1996 nr 121 s. 2 (nt. spotkania pośw. Henrykowi Jasiczkowi; filia Biblioteki Miejskiej w...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1092.korespondencja: Sikora Władysław: Papa Henryk. Głos Ludu 2000 nr 103 s. 4 (art. popularyzatorski; z fragm. listów...) szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1093.wiersz: Jastrun Mieczysław: Zapomniana. Głos Ludu 2002 nr 136 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1094.artykuł: Jastrun Tomasz: Gra z sumieniem. Głos Ludu 2002 nr 136 dod. s. 6 (wywiad...) szczegóły 
  Jaworczakowa Mira
    proza (alfabet tytułów)
1095.proza: Jaworczakowa M.: Jeżyk i jaskółka. Głos Ludu 1998 nr 109 s. 4  szczegóły 
  Jaworski Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
1096.wiersz: Jaworski Kazimierz: Refleksje o czytaniu. Głos Ludu 1992 nr 51 s. 4  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1097.tekst paraliteracki: Jaworski Kazimierz: Warszawskie refleksje. Głos Ludu 1989 nr 71 s. 5 (nt. pobytu w Warszawie na zaproszenie warszawskiego oddz. ZLP...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1098.artykuł: Sikora Władysław: W zamku urodzony. Głos Ludu 2000 nr 15 s. 3 (sylwetka pisarza...) szczegóły 
1099.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berger Wiesław Adam: Dwa tomiki i ja.... Głos Ludu 1991 nr 63 s. 5  szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Nowa proza Kazimierza Jaworskiego. Głos Ludu 1991 nr 22 s. 5  szczegóły 
  Jedzok Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1100.wiersz: Jedzok Darek: W wigilię dwudziestego dnia.... Głos Ludu 2002 nr 130 dod. s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1101.proza: Jedzok Darek: Kartka z Dziennika. Głos Ludu 2002 nr 130 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
  Jedzok Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1102.wiersz: Jedzok Kasia: O nadziei. Głos Ludu 2003 nr 40 dod. s. 5  szczegóły 
  Jedzok Stanisław
1103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Głos Ludu 1989 nr 87 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1104.wiersz: Jedzok Stanisław: Etiudy jesienne. Głos Ludu 1990 nr 100 s. 5  szczegóły 
1105.wiersz: Jedzok Stanisław: Fałszywy alarm. Głos Ludu 1989 nr 27 s. 5  szczegóły 
1106.wiersz: Jedzok Stanisław: Królowa śniegu. Głos Ludu 1989 nr 11 s. 4  szczegóły 
1107.wiersz: Jedzok Stanisław: My. Głos Ludu 1989 nr 11 s. 4 (z notą...) szczegóły 
1108.wiersz: Jedzok Stanisław: Plamy. Głos Ludu 1989 nr 27 s. 5 (z not. i fragm. wypowiedzi autora; not. (k)...) szczegóły 
  Jeż Teodor Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1109.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Prekursor powieści realistycznej (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 35 s. 5  szczegóły 
  Jodłowski Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1110.wiersz: Jodłowski Marek: Muzyka w grudniu. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1111.proza: Jodłowski Marek: Wypad na Zaolzie. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 5 (rep. z pobytu w środowisku literackim Zaolzia w 1987...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1112.zgon: Sikora Władysław: Pamięci Marka. Głos Ludu 1992 nr 99 s. 3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1113.wiersz: Kaczmarska Anna: Nasza mała Wiosna. Głos Ludu 1994 nr 57 s. 4  szczegóły 
  Kadłubiec Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1114.artykuł: (a): Gratulujemy, Panie Profesorze!. Głos Ludu 2001 nr 63 s. 3 (dot. uwzględnieniu biogramu profesora w ksiażce "Złota księga nauki po...) szczegóły 
1115.artykuł: (r): "Cieszynianka" dla Daniela Kadłubca. Głos Ludu 2002 nr 141 s. 3 (not. o przyznaniu nagrody "Cieszynianki"...) szczegóły 
  Kadłubiec Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1116.wiersz: Kadłubiec Wojtek: Śnieg. Głos Ludu 2001 nr 17 s. 4  szczegóły 
  Kajfosz Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
1117.wiersz: Kajfosz Agata: Do widzenia moja szkoło.... Głos Ludu 1998 nr 82 s. 4  szczegóły 
1118.wiersz: Kajfosz Agata: Lot Małysza. Głos Ludu 2003 nr 4 s. 4  szczegóły 
1119.wiersz: Kajfosz Agata: Wiosna już tu!. Głos Ludu 2000 nr 54 s. 4  szczegóły 
  Kaleta Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1120.wiersz: Kaleta Krystyna: Moja mamusia. Głos Ludu 1994 nr 78 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Kałuża Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
1121.wiersz: Kałuża Marian: W chłodny poranek.... Głos Ludu 1997 nr 40 s. 4  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    proza (alfabet tytułów)
1122.proza: Kapuściński Ryszard: Lapidarium. Głos Ludu 2002 nr 118 dod. s. 5  szczegóły 
1123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Larysz Dana: Z pewnością wrócę do tej lektury. Głos Ludu 2002 nr 91 dod. s. 5  szczegóły 
  Karłowicz Leon
    proza (alfabet tytułów)
1124.proza: Karłowicz Leon: Od Zasmyk do Skrobowa [fragm.:] Partyzancka wigilia. Głos Ludu 1998 nr 1 s. 5 (z notą...) szczegóły 
  Karpeta Beata
    wiersze (alfabet tytułów)
1125.wiersz: Karpeta Beata: SG. Głos Ludu 2003 nr 20 dod. s. 5  szczegóły 
  Karpiński Wojciech
1126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nastulczyk Franciszek: Od Wata do Central Parku. Głos Ludu 1991 nr 50 s. 4  szczegóły 
  Karski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1127.artykuł: Korzycki Włodzimierz: Człowiek-legenda. Głos Ludu 1997 nr 10 s. 2 (nota...) szczegóły 
  Karwat Krzysztof
1128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Śląskowi przypisani. Głos Ludu 1997 nr 15 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1129.wiersz: Karwat Krzysztof: Głupek z katedry lwowskiej. Głos Ludu 2002 nr 60 dod. s. 5 (z notą biograficzną Krzysztofa Karwata...) szczegóły 
1130.wiersz: Karwat Krzysztof: Szósty zmysł. Głos Ludu 2002 nr 60 dod. s. 5 (z notą biograficzną Krzysztofa Karwata...) szczegóły 
  Kaszper Kazimierz
1131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (a): Dwa poematy. Głos Ludu 2003 nr 11 dod. s. 5 (nota...) szczegóły 
1132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Saw): Przezroczysta Natalia. Głos Ludu 1991 nr 134 s. 3 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1133.wiersz: Kaszper Kazimierz: Cienie. Głos Ludu 1993 nr 21 s. 4 (z notą...) szczegóły 
1134.wiersz: Kaszper Kazimierz: Cienie (Dla Wilhelma Przeczka). Głos Ludu 1990 nr 139 s. 5  szczegóły 
1135.wiersz: Kaszper Kazimierz: Finał. Głos Ludu 2002 nr 83 dod. s. 5  szczegóły 
1136.wiersz: Kaszper Kazimierz: Liryk nadzieja. Głos Ludu 1990 nr 139 s. 5  szczegóły 
1137.wiersz: Kaszper Kazimierz: Poniedziałek w Jabłonkowie. Głos Ludu 2002 nr 83 dod. s. 5  szczegóły 
1138.wiersz: Kaszper Kazimierz: Ręce. Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5  szczegóły 
1139.wiersz: Kaszper Kazimierz: Świerszcze. Głos Ludu 1990 nr 139 s. 5  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1140.tekst paraliteracki: Kaszper Kazimierz: Jak zostałem poetą. Głos Ludu 1990 nr 139 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1141.artykuł: Berger Wiesław Adam: Pegaz z Kaszperem i seminarium SLA. Głos Ludu 1990 nr 144 s. 4 (spraw. ze spotkania aut., Jabłonków, 31 XI 1990...) szczegóły 
1142.artykuł: (hek): Wieczór zwierzeń poety. Głos Ludu 1990 nr 143 s. 3 (spraw. ze spotkania aut., Jabłonków, 31 XI 1990...) szczegóły 
1143.artykuł: (kor): Poeci mie umierają w łóżku.... Głos Ludu 1997 nr 127 s. 1, 2 (nt. spotkania autorskiego, Jabłonkowo, Kawiarenka" Pod Pegazem", 31 X ...) szczegóły 
1144.artykuł: (kor): Poetyckie abrahamowiny. Głos Ludu 1996 nr 130 s. 2 (nt. wieczoru autorskiego z okazji 50. ur.; 31 X 1996...) szczegóły 
1145.artykuł: Przeczek Wilhelm: Kazimierz Kaszper. Głos Ludu 1990 nr 139 s. 5  szczegóły 
1146.artykuł: Sikora Władysław: Poetyckie prostowanie. Głos Ludu 2003 nr 73 s. 6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1147.wywiad: (GL): Absurd rodzi fraszkę. Głos Ludu 1993 nr 7 s. 2  szczegóły 
1148.wywiad: Putzlacher Renata: Sytuacja poniekąd biblijna. Głos Ludu 1994 nr 3 s. 5  szczegóły 
1149.wywiad: Radłowska-Obrusnik M.: Zdeterminowany Zaolziem. Głos Ludu 2003 nr 68 s. 2  szczegóły 
1150.wywiad: Sikora Jacek: Dziś: Kazimierz Kaszper. Głos Ludu 2002 nr 136 s. 3  szczegóły 
  Kern Ludwik Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
1151.wywiad: Drożdżak Artur: Poeta satyryk. Głos Ludu 1996 nr 152 s. 2 (z okazji 75-lecia...) szczegóły 
  Kijonka Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1152.artykuł: Tadeusz Kijonka w Kawiarence. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (not. o spotkaniu z czyt. w Jabłonkowie na Zaolziu...) szczegóły 
  Kisiel Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
1153.wiersz: Kisiel Marian: Śmierć. Głos Ludu 1993 nr 136 s. 5  szczegóły 
  Klimek Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
1154.wiersz: Klimek Robert: Wierszyk o wiośnie. Głos Ludu 2000 nr 36 s. 4  szczegóły 
  Klimsza Janusz
1155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Nocne latarnie. Głos Ludu 1995 nr 30 s. 5  szczegóły 
recenzja: (ra): Głosem trzydziestolatków (Tomik "Nocne Latarnie"). Głos Ludu 1995 nr 12 s. 2 (nota...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1156.wywiad: (mro): Pytanie do Janusza Klimszy. Głos Ludu 1999 nr 17 s. 2 (z fot....) szczegóły 
  Kobiela Ludwik
1157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lanc Oskar: "Bastion" Ludwika Kobieli. Głos Ludu 2001 nr 134 s. 4  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1158.wiersz: Kochanowski Jan: Fraszki [z tego cyklu:] Księgi wtóre: Do dziewki (A co wiedzieć...). Głos Ludu 1992 nr 50 s. 5  szczegóły 
  Kolberg Oskar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1159.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Prekursor folklorystyki (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 23 s. 4  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    proza (alfabet tytułów)
1160.proza: Kołakowski Leszek: Abraham czyli Smutek wyższych racji. Głos Ludu 1993 nr 141 s. 3  szczegóły 
1161.proza: Kołakowski Leszek: Bóg czyli sprzeczność między motywem a skutkami czynów. Głos Ludu 1993 nr 138 s. 3  szczegóły 
1162.proza: Kołakowski Leszek: Ezaw czyli Stosunek filozofii do handlu. Głos Ludu 1993 nr 142 s. 7  szczegóły 
1163.proza: Kołakowski Leszek: Kain czyli Interpretacja zasady: każdemu wedle zasług. Głos Ludu 1993 nr 144 s. 3  szczegóły 
1164.proza: Kołakowski Leszek: Lud Izraela czyli skutki bezinteresowności. Głos Ludu 1993 nr 138 s. 3  szczegóły 
1165.proza: Kołakowski Leszek: Noc czyli Pokusy solidarności. Głos Ludu 1993 nr 139 s. 7  szczegóły 
1166.proza: Kołakowski Leszek: Rachab czyli Samotność prawdziwa i udawana. Głos Ludu 1993 nr 146 s. 3  szczegóły 
1167.proza: Kołakowski Leszek: Sara czyli Konflikt ogólnego i jednostkowego w moralności. Głos Ludu 1993 nr 140 s. 3  szczegóły 
  Konarski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1168.artykuł: (JaKo): Wielki reformator Oświecenia (W 220. rocznicę śmierci Stanisława Konarskiego). Głos Ludu 1993 nr 89 s. 3  szczegóły 
  Konieczny Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1169.wiersz: Konieczny Michał: W wiosenne dni.... Głos Ludu 1997 nr 40 s. 4  szczegóły 
  Konopnicka Maria
1170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Studenci o pisarkach. Głos Ludu 2000 nr 38 s. 1 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Władysław: Konopnicka pod Beskidami. Głos Ludu 1996 nr 132 s. 3  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
1172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (a): T. Konwicki: O sobie. Głos Ludu 2002 nr 18 dod. s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1173.proza: Konwicki Tadeusz: Kompleks polski (Fragment). Głos Ludu 1993 nr 4 s. 3 (z notą: Krzysztof Uniłowski: Współczesna proza polska...) szczegóły 
1174.proza: Konwicki Tadeusz: Mała wieża Babel. Głos Ludu 2002 nr 121 dod. s. 5  szczegóły 
  Kopel Zuzanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1175.wiersz: Kopel Zuzia: Wręczymy Mamie bukiet.... Głos Ludu 1997 nr 59 s. 4  szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
1176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skarby pismiennictwa. Głos Ludu 1999 nr 68 s. 4 (o wpisaniu rękopisu dzieła na listę UNESCO "Pamięć świata"...) szczegóły 
  Kornblum Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1177.artykuł: (kor): Od Wisły po Jordan. Głos Ludu 1996 nr 115 s. 1, 2 (not. nt. spotkania autorskiego w Domu Polskim w Ostrawie, 27 IX 1996...) szczegóły 
  Korzenny Jan
    listy (alfabet tytułów)
1178.listy: Morcinek Gustaw: Gustaw Morcinek do Jana Korzennego. Głos Ludu 2002 nr 9 dod. s. 5 (list z 13 V 1951; z komentarzem: Nieznany list...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1179.artykuł: Kadłubiec Jan: Pedagog i badacz. W 65. rocznicę urodzin doc. dra Jana Korzennego, CSc.. Głos Ludu 1990 nr 45 s. 7  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1180.wywiad: Sikora Jacek: Życie z literaturą i historią. Głos Ludu 2000 nr 48 s. 5 (z fot....) szczegóły 
  Kossak Zofia
    proza (alfabet tytułów)
1181.proza: Kossak Zofia: Różnymi drogami (2). Głos Ludu 2003 nr 63 dod. s. 5  szczegóły 
1182.proza: Kossak Zofia: Różnymi drogami (3). Głos Ludu 2003 nr 66 dod. s. 5  szczegóły 
1183.proza: Kossak Zofia: Różnymi drogami (4). Głos Ludu 2003 nr 69 dod. s. 5  szczegóły 
1184.proza: Kossak Zofia: Różnymi drogami (5). Głos Ludu 2003 nr 72 dod. s. 5  szczegóły 
  Kotula Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1185.artykuł: Buława Edward: Pierwszy szermierz sprawy polskiej. Wspomnienie o Andrzeju Kotuli (1822-1891). Głos Ludu 1991 nr 123 s. 5  szczegóły 
  Kownacka Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1186.wiersz: Kownacka Maria: Co kotek miał?. Głos Ludu 1994 nr 63 s. 4  szczegóły 
  Kozioł Filip
    wiersze (alfabet tytułów)
1187.wiersz: Kozioł Filip: Latanie. Głos Ludu 2003 nr 8 dod. s. 5  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1188.artykuł: Korzenny Jan: Poeta wiecznie żywy. Głos Ludu 2001 nr 30 s. 3 (w dwusetną rocznicę śmierci Ignacego Krasickiego...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1189.artykuł: (F.S.): Tytan literackiego dorobku. Głos Ludu 1997 nr 33 s. 4 (z okazji 110. rocznicy śmierci...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1190.kult: Jedyne polskie na terenie Niemiec. Głos Ludu 2001 nr 69 s. 3 (nt. otwarcia po remoncie muzeum pisarza w Dreźnie...) szczegóły 
  Krawczyk Stanisław
1191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Za zieleń ogórka. Głos Ludu 1997 nr 10 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1192.wiersz: Krawczyk Stanisław: Południe. Głos Ludu 1992 nr 34 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1193.artykuł: Górny Anatol: Pieśni śląskie. Głos Ludu 1992 nr 34 s. 5 (nt. twórcz....) szczegóły 
  Kroczek Romana
    wiersze (alfabet tytułów)
1194.wiersz: Kroczek Romana: Jesienią. Głos Ludu 1996 nr 145 s. 4  szczegóły 
  Kroh Antoni
    proza (alfabet tytułów)
1195.proza: Kroh Antoni: Portki. Głos Ludu 2002 nr 54 dod. s. 5  szczegóły 
  Kronhold Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1196.wiersz: Kronhold Jerzy: Czyściłem twoje buty. Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 7  szczegóły 
1197.wiersz: Kronhold Jerzy: Gdyby nie budowa domu. Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 7  szczegóły 
1198.wiersz: Kronhold Jerzy: Oda do ognia. Głos Ludu 1990 nr 82 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1199.wiersz: Kronhold Jerzy: W otwartej japie zmierzchu. Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1200.artykuł: Antyk Wariusz: Brąz mozolnej prawdy. Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 7  szczegóły 
1201.artykuł: (kor): Oczy otworzył nam Marzec '68 (Jerzy Kronhold w Jabłonkowskiej kawiarence). Głos Ludu 1994 nr 38 s. 1-2  szczegóły 
1202.artykuł: Przeczek Wilhelm: Jerzy Kronhold w Jabłonkowie. Głos Ludu 1993 nr 123 s. 5  szczegóły 
1203.artykuł: Putzlacher Renata: Jerzy Kronhold: czkawka. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 5  szczegóły 
1204.artykuł: (ra): O poezji i dyplomacji (Jerzy Kronhold wśród gimnazjalistów). Głos Ludu 1993 nr 2 s. 1 (nota spraw. ze spotkania aut., Czeski Cieszyn, XII 1992...) szczegóły 
  Krop Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1205.wiersz: Krop Roman: Analogia. Głos Ludu 2001 nr 145 dod. s. 5  szczegóły 
1206.wiersz: Krop Roman: Cisza. Głos Ludu 2001 nr 145 dod. s. 5  szczegóły 
  Krsik Renata
    wiersze (alfabet tytułów)
1207.wiersz: Krsik Renata: Wiwat Wiosno! Wiwat!. Głos Ludu 2000 nr 45 s. 4  szczegóły 
  Krupiński Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1208.wiersz: Krupiński Józef: Z krowami polskiej poezji. Głos Ludu 1993 nr 86 s. 5  szczegóły 
  Krynicki Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
1209.wiersz: Krynicki Ryszard: Dwie szkoły. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1210.wiersz: Krynicki Ryszard: Na kruchych rękopisach.... Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1211.wiersz: Krynicki Ryszard: Pech Macheja. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Krząszcz Walenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1212.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Twórczość inspirowana folklorem (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
1213.artykuł: Sikora Władysław: Walenty spod Witalusza. Głos Ludu 1999 nr 41 s. 3  szczegóły 
  Krzyżanek Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
1214.wiersz: Krzyżanek Bogusław: Do pierwszaków. Głos Ludu 1996 nr 106 s. 4  szczegóły 
1215.wiersz: Krzyżanek Bogusław: Przybieżała Pani Wiosna.... Głos Ludu 1996 nr 47 s. 4  szczegóły 
  Kubiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1216.wiersz: Kubiak Stanisław: Izolacja przymusowa. Głos Ludu 1993 nr 9 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
1217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kaja): Na marginesie. Głos Ludu 1993 nr 69 s. 3  szczegóły 
  Kubisz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1218.wiersz: Kubisz Jan: Do młodzieży śląskiej (Na uroczystość Mickiewicza). Głos Ludu 1989 nr 100 s. 4  szczegóły 
1219.wiersz: Kubisz Jan: Nad Olzą. Głos Ludu 2000 nr 124 s. 4 (z not. o autorze i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1220.artykuł: Głos Ludu 1989 nr 39 s. 7; nr 42 s. 5 (noty w 60. rocznicę śmierci...) szczegóły 
1221.artykuł: Josiek Władysław: Jan Kubisz (1848-1929). Głos Ludu 1990 nr 53 s. 4  szczegóły 
1222.artykuł: Kaszper Kazimierz: Jan i Paweł czyli dwa bieguny naszej literatury. Głos Ludu 2003 nr 136 dod. s. 4-5  szczegóły 
1223.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 18 s. 3 (patriotyzm w twórczości Jan Kubisza...) szczegóły 
1224.artykuł: (kor): Poezja Jana Kubisza. Głos Ludu 2002 nr 29 s. 6 (nt. prelekcji Kazimierza Kaszpera dot. poezji Jana Kubisza; Wędrynia (...) szczegóły 
1225.artykuł: Kubisz nam, my Kubiszowi (Będzie, jak chcą. PSP Podlesie uczciła pamięć "starego nauczyciela"). Głos Ludu 1998 nr 12 s. 3 (nota sprawozdawcza z obchodów 150. rocznicy ur. Jana Kubisza w szkole ...) szczegóły 
1226.artykuł: Kula Józef: W hołdzie dla J. Kubisza. Głos Ludu 1998 nr 39 s. 2 (nota sprawozdawcza ze spotkania poświęconego Janowi Kubiszowi w 150. r...) szczegóły 
1227.artykuł: Lanc Oskar: Może coś drgneło?. Głos Ludu 1998 nr 30 s. 2 (nt. uroczystej sesji MK PZKO[Miejskiego Koła Polskiego Związku Kultura...) szczegóły 
1228.artykuł: Literka: Narodowy poeta ziemi cieszyńskiej. Głos Ludu 2000 nr 124 s. 4 (sylwetka twórcy; z fot....) szczegóły 
1229.artykuł: Mieroszewski Zdzisław: Głos Ludu 1989 nr 42 s. 5  szczegóły 
1230.artykuł: Radłowska-Obrusnik M.: "Mam was na oku, rodacy!". Głos Ludu 1998 nr 10 s. 1, 3 (Jan Kubisz we wspomnieniech synów...) szczegóły 
1231.artykuł: Sikora Władysław: Teka Jana Kubisza - I-II. Głos Ludu 1999 nr 29 s. 3, nr 32 s. 4  szczegóły 
1232.artykuł: Sikora Władysław: W 155. rocznicę urodzin Jana Kubisza. Głos Ludu 2003 nr 9 s. 6  szczegóły 
1233.artykuł: W Gnojniku o Kubiszu. Głos Ludu 1998 nr 10 s. 2 (not. sprawozdawcza z walnego zebrania Koła Polskiego Związku Kulturaln...) szczegóły 
1234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegorz Maria: Głos Ludu 1989 nr 45 s. 5, 7  szczegóły 
1235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaszper Kazimierz: Olza ubóstwiona. Głos Ludu 2002 nr 89 dod. s. 5  szczegóły 
artykuł: (kor): Od Jana Kubisza po Anielę Kupiec. Głos Ludu 2002 nr 93 s. 3 (nt. spotkania w Kawiarence "Pod Pegazem" poświęconego utworowi, zorgan...) szczegóły 
1236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lanc Oskar: Nie zapominają o swoim rodaku (Twórca naszego nieoficjalnego hymnu śląskiego urodził się 24.01.1848). Głos Ludu 1998 nr 12 s. 3  szczegóły 
artykuł: Pierwsze spotkanie.... Głos Ludu 1998 nr 12 s. 3 (fragm. wypowiedzi: Małgorzaty Rakowskiej, Romana Barona, Mariusza Wała...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1237.kult: (kara) : Dom PZKO w Gnojniku nazwany imieniem Jana Kubisza. Głos Ludu 1989 nr 59 s. 7 (not. spraw. z uroczystości nadania imienia...) szczegóły 
1238.kult: (k): Seniorzy w formie. Głos Ludu 1998 nr 90 s. 3 (m.in. nt. spotkania poświęconego obchodom 150. rocznicy urodzin Jana K...) szczegóły 
1239.kult: Kula Józef: W hołdzie dla J. Kubisza. Głos Ludu 1998 nr 39 s. 2 (m.in. nt. odezwy do Polaków z Zaolzia o zbiórkę złomu metali kolorowyc...) szczegóły 
1240.kult: Sobota nie tylko z folklorem. Głos Ludu 1998 nr 95 s. 1-2 (m.in. nota spraw. z koncertu poetycko-muzycznego w ramach "Gorolskich ...) szczegóły 
  Kubisz Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1241.wiersz: Kubisz Paweł: Akordy. Głos Ludu 1989 nr 101 s. 5  szczegóły 
1242.wiersz: Kubisz Paweł: Gdy będę konał.... Głos Ludu 1993 nr 96 s. 2  szczegóły 
1243.wiersz: Kubisz Paweł: Kolanami miesiónc kopie.... Głos Ludu 1993 nr 92 s. 5  szczegóły 
1244.wiersz: Kubisz Paweł: Tobie. Głos Ludu 1992 nr 51 s. 4  szczegóły 
1245.wiersz: Kubisz Paweł: Trzeba zamamrać!. Głos Ludu 2002 nr 57 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1246.artykuł: Długajczyk Edward: Kubisz na cenzurowanem?. Głos Ludu 2003 nr 95 dod. s. 5  szczegóły 
1247.artykuł: Gdy będę konał, będzie noc grobowa...". Głos Ludu 1993 nr 96 s. 2  szczegóły 
1248.artykuł: Kaszper Kazimierz: Jan i Paweł czyli dwa bieguny naszej literatury. Głos Ludu 2003 nr 136 dod. s. 4-5  szczegóły 
1249.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 33 s. 3 (wątki etniczne w twórczości Pawła Kubisza...) szczegóły 
1250.artykuł: Kijonka Tadeusz: Paweł Kubisz. Głos Ludu 1992 nr 51 s. 4 (nota biogr....) szczegóły 
1251.artykuł: (KK): Poeta buntu. Głos Ludu 2002 nr 57 dod. s. 5 (z okazji 95. rocznicy urodzin Pawła Kubisza...) szczegóły 
sprostowanie: Głos Ludu 2002 nr 69 dod. s. 5  szczegóły 
1252.artykuł: Kubisz Paweł: Żywioły. Głos Ludu 1991 nr 84 s. 5 (nt. twórcz....) szczegóły 
1253.artykuł: Lubosz Bolesław: Kubisz. Głos Ludu 2003 nr 92 dod. s. 5  szczegóły 
1254.artykuł: Putzlacher Renata: Umrzeć za Olzą... (Kilka gorzkich refleksji w 25. rocznicę śmierci Pawła Kubisza). Głos Ludu 1993 nr 92 s. 5  szczegóły 
1255.artykuł: Sikora Władysław: Kubisz w "Wiadomościach Literackich". Głos Ludu 1997 nr 53 s. 3  szczegóły 
1256.artykuł: Sikora Władysław: Przypomnienie Pawła Kubisza. Głos Ludu 2003 nr 95 s. 3  szczegóły 
1257.artykuł: Sikora Władysław: [Trzydzieści pięć] 35 lat od śmierci poety. Głos Ludu 2003 nr 95 dod. s. 5  szczegóły 
1258.artykuł: Spadkobiercy Pawła i Adika. Głos Ludu 2003 nr 35 dod. s. 5  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1259.ikonografia: Głos Ludu 1993 nr 124 s. 5 (karykatura; rys. Bronisław Firla...) szczegóły 
  Kulisiewicz Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1260.artykuł: Kazik Józef: Wspomnienie o "bardzie obozowym". Głos Ludu 1992 nr 32 s. 2 (w 10. roczn. śmierci...) szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1261.wiersz: Kulmowa Joanna: Wróble o zachodzie. Głos Ludu 1993 nr 133 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1262.artykuł: (B.K.): Autorskie spotkania. Głos Ludu 1999 nr 53 s. 2 (zapow. wizyty poetki w Pradze i Brnie, 11-12 V 1999...) szczegóły 
  Kunda Bogusław Sławomir
    wiersze (alfabet tytułów)
1263.wiersz: Kunda Bogusław Sławomir: Nadzieja I. Głos Ludu 1991 nr 78 s. 3  szczegóły 
1264.wiersz: Kunda Bogusław Sławomir: Nadzieja III. Głos Ludu 1991 nr 78 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1265.proza: Kunda Bogusław Sławomir: W Bystrzycy nad Olzą. Głos Ludu 1991 nr 84 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1266.zgon: Berger Wiesław Adam: Odszedł Bogusław Sławomir Kunda. Głos Ludu 1991 nr 78 s. 3 (zmarł: 1991...) szczegóły 
1267.zgon: Głos Ludu 1991 nr 84 s. 5 (zmarł: 1991...) szczegóły 
1268.zgon: Pyszko Jan: Dziękuję, dziękujemy Ci Bogusławie.... Głos Ludu 1991 nr 84 s. 4 (zmarł: 1991...) szczegóły 
1269.zgon: (wp): Bogusław Sławomir Kunda nie żyje. Głos Ludu 1991 nr 84 s. 4 (zmarł: 1991...) szczegóły 
  Kupiec Aniela
1270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałon Franciszek: Głos Ludu 1997 nr 104 s. 3 (not. o spotkaniu autorskim i promocji książki, Oddział Literatury Pols...) szczegóły 
recenzja: (H.L.): Karwińska promocja. Głos Ludu 1997 nr 101 s. 1  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: Nad warsztatem prozatorskim autorki "Połotanego żywobycia". Głos Ludu 1997 nr 102 s. 4  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Mała ojczyzna. Głos Ludu 1998 nr 19 s. 4  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1271.wiersz: Kupiec Aniela: Chciała bych być.... Głos Ludu 2002 nr 89 dod. s. 5  szczegóły 
1272.wiersz: Kupiec Aniela: Gdo do nich powiy. Głos Ludu 2000 nr 39 s. 3  szczegóły 
1273.wiersz: Kupiec Aniela: Gorol. Głos Ludu 1991 nr 93 s. 5  szczegóły 
1274.wiersz: Kupiec Aniela: Gorol. Głos Ludu 1989 nr 33 s. 5  szczegóły 
1275.wiersz: Kupcowa Aniela: Jura spod Grónia. Głos Ludu 2003 nr 88 s. 4  szczegóły 
1276.wiersz: Kupiec Aniela: Między grządkami. Głos Ludu 2002 nr 89 dod. s. 5  szczegóły 
1277.wiersz: Kupcowa Aniela: Mowo moja ojczysta. Głos Ludu 2003 nr 85 s. 5  szczegóły 
1278.wiersz: Kupcowa Aniela: Pamięci Profesora Hadyny - twórcy "Śląska". Głos Ludu 1999 nr 111 s. 3  szczegóły 
1279.wiersz: Kupiec Aniela: Skibeczka chleba (fragment). Głos Ludu 2000 nr 42 s. 4 (z not. o autorce podp. Literka...) szczegóły 
1280.wiersz: Kupiec Aniela: Strzeż się. Głos Ludu 2002 nr 89 dod. s. 5  szczegóły 
1281.wiersz: Kupiec Aniela: Wierszyk pastyrski. Głos Ludu 1990 nr 42 s. 5  szczegóły 
1282.wiersz: Kupiec Aniela: Zogón. Głos Ludu 2002 nr 89 dod. s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1283.proza: Kupiec Aniela: Jagody. Głos Ludu 1992 nr 72 s. 3, 73 s. 7  szczegóły 
1284.proza: Kupiec Aniela: Przegrzeszone grziby. Głos Ludu 1997 nr 91 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1285.artykuł: Głos Ludu 1989 nr 28 s. 3 (not. o spotkaniu z czytelnikami w Karwinie-Frysztacie, 21 II 1989...) szczegóły 
1286.artykuł: Jaworski Kazimierz: Wspólnota w kulturze (Poetki na przystanku Zaolzie). Głos Ludu 1993 nr 3 s. 2 (dot. również Renaty Putzlacher...) szczegóły 
1287.artykuł: (J.R.): Kwiaty dla A. Kupiec. Głos Ludu 2002 nr 117 s. 7 (nota nt. spotkania autorskiego; Wędrynia (Czechy), 19 IX 2002...) szczegóły 
1288.artykuł: Kara Leszek: Nydecka "siłaczka". Głos Ludu 1990 nr 42 s. 5  szczegóły 
1289.artykuł: (kor): Od Jana Kubisza po Anielę Kupiec. Głos Ludu 2002 nr 93 s. 3 (nt. spotkania autorskiego w Kawiarence "Pod Pegazem" zorganizowanego w...) szczegóły 
1290.artykuł: (kor): Spotkanie z ludową poezją. Głos Ludu 2001 nr 140 s. 2 (dot. spotkania poświęconego twórczości Anieli Kupiec; Czeski Cieszyn, ...) szczegóły 
1291.artykuł: (o): Wieczór A. Kupiec i W. Młynka. Głos Ludu 1990 nr 24 s. 7 (nota spraw. ze spotkania aut. Anieli Kupiec i Władysława Młynka, Ciesz...) szczegóły 
1292.artykuł: Poetyckie spotkania. Głos Ludu 2002 nr 83 dod. s. 5 (m.in. nt. spotkania autorskiego w Trztyńcu, 19 VI 2002...) szczegóły 
1293.artykuł: Strzyż Lenka: Nastolatki i wiersze.... Głos Ludu 1995 nr 145 s. 2 (not. o spotkaniu z uczniami w Karwinie - Nowym Mieście, 15 XI 1995...) szczegóły 
1294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (DK): Popołudnie z poezją Anieli Kupcowej. Głos Ludu 1990 nr 56 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: [Kara Leszek] (kara): Wieczór poezji ludowej. Głos Ludu 1990 nr 53 s. 7 (not....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1295.wywiad: Bittmar Henryka: "Coś mnie popychało do pisania" - mówi Aniela Kupiec. Głos Ludu 2000 nr 39 s. 3 (z fot....) szczegóły 
  Kurek Jalu
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1296.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Przypomnienie rocznicy J.K. (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 25 s. 3  szczegóły 
  Kutz Kazimierz
1297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kor): Scenariusze śląskie. Głos Ludu 1995 nr 46 s. 3 (nota...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1298.tekst paraliteracki: Kutz Kazimierz: Kazimierz Kutz o Śląsku i Ślązakach. Głos Ludu 1994 nr 69 s. 5 (wypow....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1299.artykuł: (kor): Filmowy weekend. Głos Ludu 1993 nr 99 s. 1-2 (m.in. o udziale Kazimierza Kutza w Cierlickim Lecie Filmowym na Zaolzi...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1300.recenzja: [Ondrusz Józef] Joton: Głos Ludu 1989 nr 73 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Labudda Bogusława
    proza (alfabet tytułów)
1301.proza: Labudda Bogusława: Moje naprowianie swiata. Głos Ludu 1998 nr 3 s. 20-23  szczegóły 
  Lanckorońska Karolina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1302.artykuł: Profesor Karolina Lanckorońska nie żyje. Głos Ludu 2002 nr 101 s. 6 (nota biograficzna...) szczegóły 
  Lechoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1303.wiersz: Lechoń Jan: Legenda. Głos Ludu 1993 nr 37 s. 3 (z notą...) szczegóły 
  Lem Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1304.proza: Lem Stanisław: Cyberiada [fragm.]. Głos Ludu 1993 nr 26 s. 3, nr 27 s. 7 (z notą: Krzysztof Uniłowski: Współczesna proza polska...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1305.artykuł: Głos Ludu 1991 nr 76 s. 5 (not. o przyzn. Nagr. im. Franza Kafki...) szczegóły 
  Linde Samuel Bogumił
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1306.artykuł: Badacz - lingwista. 230. rocznica urodzin S. B. Lindego. Głos Ludu 2001 nr 48 s. 6 (nota...) szczegóły 
  Loebl Bogdan
1307.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Zgoda na okrucieństwo. Głos Ludu 2003 nr 98 dod. s. 5  szczegóły 
  Lubosz Bolesław
1308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Putzlacher Renata: "Alfabet śląski" Bolesława Lubosza czyli słów parę o Kubiszu, Jasiczku i "Trójkącie Bermudzkim". Głos Ludu 1996 nr 10 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1309.wiersz: Lubosz Bolesław: Cztery pory odkupienia (Fragment). Głos Ludu 1991 nr 132 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1310.artykuł: Sikora Władysław: Pożegnanie Bolesława Lubosza. Głos Ludu 2001 nr 112 s. 4 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1311.wywiad: Kaszper Kazimierz: Głos Ludu 1989 nr 50 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łakota Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1312.wiersz: Łakota Barbara: Mój piesek. Głos Ludu 2002 nr 50 s. 4  szczegóły 
  Łączkowski Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1313.artykuł: Przeczek Wilhelm: Zdzisław Łączkowski. Głos Ludu 1990 nr 53 s. 5  szczegóły 
  Łochocka Hanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1314.wiersz: Łochocka Hanna: Gołąbeczek piórka stroszy.... Głos Ludu 1999 nr 58 s. 4  szczegóły 
1315.wiersz: Łochocka Hanna: Nasz pan nauczyciel. Głos Ludu 2003 nr 37 s. 4  szczegóły 
  Łysek Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1316.artykuł: (da): W rocznicę śmierci barda Beskidów. Głos Ludu 1993 nr 85 s. 2 (z okazji 15. roczn. śmierci...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
1317.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Z praskiego metra do Cieszyna. Głos Ludu 1997 nr 123 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1318.wiersz: Machej Zbigniew: Mógłbym. Głos Ludu 1993 nr 33 s. 5 (z not....) szczegóły 
1319.wiersz: Machej Zbigniew: Piosenka wiosenna. Głos Ludu 1990 nr 118 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1320.wiersz: Machej Zbigniew: Wiersze sztambuchowe. Głos Ludu 1990 nr 118 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1321.artykuł: (Da): Zaproszenie za Olzę. Głos Ludu 1991 nr 19 s. 5 (not. o spotkania aut., Czeski Cieszyn, 15 II 1991...) szczegóły 
  Madej Bogdan
1322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nyczek Tadeusz: Przeżyć PRL. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5  szczegóły 
  Magnuszewski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1323.artykuł: Vseticka Frantisek: Bohemista samotnik. Głos Ludu 2002 nr 54 dod. s. 5 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Majerik Bolesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1324.wiersz: Majerik Bolek: Śmierć owcara. Głos Ludu 2003 nr 32 dod. s. 5 (z komentarzem...) szczegóły 
  Malicki Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
1325.proza: Malicki Wiesław: [Aforyzmy]. Głos Ludu 1993 nr 108 s. 3 (z not. Wilhelma Przeczka "Aforyzmy Wiesława Malickiego"...) szczegóły 
1326.proza: Malicki Wiesław: Aforyzmy. Głos Ludu 1991 nr 76 s. 4  szczegóły 
1327.proza: Malicki Wiesław: Aforyzmy. Głos Ludu 2002 nr 110 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1328.artykuł: Berger Wiesław Adam: Spotkanie z W. Malickim (Wieczór autorski w Domu Polskim). Głos Ludu 1993 nr 22 s. 2 (nota spraw. ze spotkania w Ostrawie, II 1994...) szczegóły 
1329.artykuł: Przeczek Wilhelm: Doktor Wieslaw Malicki. Głos Ludu 1992 nr 35 s. 5 (sylwetka...) szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1330.artykuł: (F.B.): Do Karwiny po książkę. Głos Ludu 1998 nr 142 s. 2 (m.in. sprawozdanie ze spotkania z czytelnikami 26 XI 1998 w Karwinie-F...) szczegóły 
  Martynek Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1331.wiersz: Martynek Katarzyna: Moja szkoła. Głos Ludu 1994 nr 66 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Martynek Weronika
    wiersze (alfabet tytułów)
1332.wiersz: Martynek Weronika: Wiosna. Głos Ludu 2000 nr 51 s. 4  szczegóły 
  Martynek Władysław
1333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martynek Władysław: Pamiętnik Sybiraka. Głos Ludu 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: O przyzwyczajeniu. Głos Ludu 2000 nr 44 s. 3 (fel....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1334.artykuł: (h): Głos Ludu 1998 nr 140 s. 2 (nota spraw. ze spotkania z czytelnikami 20 XI 1998 w Karwinie...) szczegóły 
  Masłowska Dorota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1335.artykuł: Głos Ludu 2002 nr 148 dod. s. 5 (nota...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1336.wywiad: Pietkiewicz Barbara: Myśleć długim, ciągłym zdaniem. Głos Ludu 2003 nr 14 dod. s. 5 (z notą biograficzną Doroty Masłowskiej...) szczegóły 
  Mazan Leszek
    wywiady (alfabet autorów)
1337.wywiad: Sikora Jacek: O piosenkach trochę inaczej.... Głos Ludu 2002 nr 6 s. 3  szczegóły 
  Mażul Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1338.wiersz: Mażul Henryk: Pytanie do żywych. Głos Ludu 1993 nr 142 s. 5  szczegóły 
  Michalik Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1339.wiersz: Michalik Małgorzata: [Limeryki]. Głos Ludu 2003 nr 98 dod. s. 5  szczegóły 
  Michalska Emilia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1340.artykuł: (kor): Spotkanie z ludową poezją. Głos Ludu 2001 nr 140 s. 2 (dot. spotkania poświęconego twórczości Emilii Michalskiej; Czeski Cies...) szczegóły 
1341.artykuł: (K.R.) : Głos Ludu 1989 nr 109 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1342.zgon: Sikora Władysław: O Jędrusiu Kudasiku. Głos Ludu 1998 nr 3 s. 3 (zmarła: 24 X 1997; inf....) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
1343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kossak Ewa K.: Trzy kobiety w życiu wieszcza. Głos Ludu 1996 nr 151 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1344.artykuł: Adam i Maryla albo Jak było naprawdę (Miłość przyszła dopiero w dwa lata po pierwszym spotkaniu). Głos Ludu 1998 nr 30 s. 3 (nt. związku z Marylą Wereszczakówną...) szczegóły 
1345.artykuł: Kordaczuk Wiesława: Jego muzy (W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza). Głos Ludu 1998 nr 52 s. 5 (wywiad z pracownikiem działu rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mic...) szczegóły 
1346.artykuł: (M. E. F.): Śladami Sarmatów. Głos Ludu 2001 nr 1 s. 5 (nt. sarmackiej obyczajowości w utworach Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1347.artykuł: Mickiewicziana cieszyńskie. Głos Ludu 1999 nr 19 s. 3  szczegóły 
1348.artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: W Polsce, u nas i na świecie (Z Januszem Odrowążem-Pieniążkiem o obchodach 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza). Głos Ludu 1998 nr 40 s. 1-2 (wywiad nt. planów i programu obchodów rocznicy w Polsce i na świecie...) szczegóły 
1349.artykuł: Sikora Władysław: Szczyty poetyckie. Głos Ludu 1998 nr 57 s. 3 (felieton...) szczegóły 
1350.artykuł: Suszka Karol: Muśnięcie geniuszu ("Do interpretacji Mickiewicza trzeba dorosnąć" - mówi Karol Suszka. Głos Ludu 1998 nr 145 s. 3 (wywiad z aktorem i reżyserem nt. interpretacji dzieł Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1351.artykuł: Wieszcz w jubileuszowej szacie (Plany wydawnicze w Roku Mickiewiczowskim). Głos Ludu 1998 nr 12 s. 4 (sprawozdanie z inauguracji roku, także nt. planów wydawniczych Komitet...) szczegóły 
1352.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Najwięcej śmiechu w "Panu Tadeuszu" (Konferencja naukowa "Mickiewicz - tradycja i nowatorstwo"). Głos Ludu 1998 nr 126 s. 6 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1998 nr 152 s. 4 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
1354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1998 nr 54 s. 2 (not....) szczegóły 
1355.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Z "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza w Nawsiu, czyli poezja w ogrodowej scenerii. Głos Ludu 2003 nr 89 s. 7 (nt. recytacji fragmentów poematu; Nawsie (Czechy), 1 VIII 2003...) szczegóły 
artykuł: Nieznany "Pan Tadeusz". Głos Ludu 1999 nr 43 s. 4 (nt. fotokopii rękopisu zawierającego nieznane fragmenty utworu...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1356.kult: Białon Franciszek: Szlakiem wieszcza (Nauczyciele wędrowali po Białorusi i Litwie). Głos Ludu 1998 nr 124 s. 5, nr 127 s. 5 (sprawozdanie z wycieczki nauczycieli zaolziańskich polskich szkół szla...) szczegóły 
1357.kult: Biblioteka Wieszcza (Powrót polskich książek). Głos Ludu 1998 nr 108 s. 1 (not. o otwarciu w Mińsku Biblioteki z polskim księgozbiorem i nadaniu ...) szczegóły 
1358.kult: (C.R.): Trzy pierwsze nagrody (Uczniowie szkół średnich o wieszczu). Głos Ludu 1998 nr 142 s. 1 (nota spraw. z przebiegu konkursu czytelniczego "Życie i twórczość Adam...) szczegóły 
1359.kult: (DOM): Wieczór z Wieszczem (W auli "Pod Franciszkiem Świdrem"). Głos Ludu 1998 nr 148 s. 2 (nota sprawozdawcza ze spotkania poświęconego 200. rocznicy urodzin Ada...) szczegóły 
1360.kult: (kor): Każdy jest inny... (Akademia nie tylko Mickiewiczowska). Głos Ludu 1998 nr 149 s. 1 (nota sprawozdawcza z akademii z okazji 200. rocznicy urodzin Adama Mic...) szczegóły 
1361.kult: Koziel Monika: I ja tam z gośćmi byłem.... Głos Ludu 1998 nr 148 s. 2 (nota sprawozdawcza ze spotkania poświęconego 200. rocznicy urodzin Ad...) szczegóły 
1362.kult: "Krajanie" w łasce (Białorusini przekonali się do autorów "Dziadów" i "Znachora"). Głos Ludu 1998 nr 96 s. 4 (nota m.in. o planach budowy pomnika Adama Mickiewicza w Grodnie przed ...) szczegóły 
1363.kult: (k): Seniorzy w formie. Głos Ludu 1998 nr 90 s. 3 (m.in. nt. spotkania poświęconego obchodom 200. rocznicy urodzin Adama ...) szczegóły 
1364.kult: Kubiczek Jan: Jubileuszowy Konkurs Mickiewiczowski. Głos Ludu 1998 nr 112 s. 3, nr 124 s. 3, nr 126 s. 6 nr 136 s. 3, nr 138 s. 5, nr 148 s. 3 (nr 150 s. 4, nr 154 s. 2; regulamin, pytania konkursowe i laureaci...) szczegóły 
1365.kult: Mickiewicz w Petersburgu. Głos Ludu 1998 nr 149 s. 2 (not. o odsłonięciu pomnika Adama Mickiewicza w polskiej szkole w Sankt...) szczegóły 
1366.kult: (mro): Głos Ludu 1997 nr 148 s. 2 (nt. imprez zorganizowanych w polskiej szkole w Karwinie-Nowym Mieście ...) szczegóły 
1367.kult: (mro): Ich dwóch i Mickiewicz (Spektakl poetycki wkrótce na Zaolziu). Głos Ludu 1998 nr 144 s. 2 (omówienie spektaklu - wyboru fragmentów twórczości Adama Mickiewicza w...) szczegóły 
1368.kult: (mro): Nauczycielki szlakiem wieszcza (W dwusetną rocznicę urodzin A. Mickiewicza). Głos Ludu 1998 nr 81 s. 2 (nota spraw. z pobytu na Białorusi i wędrówki szlakiem Adama Mickiewicz...) szczegóły 
1369.kult: (mro): Popołudnie z wieszczem (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Głos Ludu 1998 nr 145 s. 2 (nota sprawozdawcza z obchodów rocznicy w Katedrze Polonistyki i Folklo...) szczegóły 
1370.kult: (mro): Wielki poeta, bojownik, rodak (Obchody 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza na świecie). Głos Ludu 1998 nr 143 s. 1-2 (spraw. z przebiegu uroczystości rocznicowych na świecie: na Białorusi,...) szczegóły 
1371.kult: (mro): Z wieszczem za pan brat (Rok Mickiewiczowski w Pradze i Ołomuńcu). Głos Ludu 1998 nr 120 s. 1 (program obchodów; zapowiedź...) szczegóły 
1372.kult: Piekarska Grażyna: Mickiewicz nietradycyjnie. Głos Ludu 1998 nr 152 s. 15 (sprawozdanie ze spotkania poświęconego 200. rocznicy urodzin Adama Mic...) szczegóły 
1373.kult: Płocharski Wojciech: Wieszcz w Szczorsach (Pocięty na kawałki dąb Mickiewicza pozostawił potomków). Głos Ludu 1998 nr 79 s. 4 (nt. losów 250-letniego Dębu Mickiewicza w Szczorsach, pod którym rzeko...) szczegóły 
1374.kult: Przeczek Piotr: Głos Ludu 1989 nr 112 s. 3 (relacja z wizyty w Nowogródku i remontu domu A. Mickiewicza...) szczegóły 
1375.kult: Rakowska M.: Gnojniczanie znają Mickiewicza. Głos Ludu 1999 nr 5 s. 1-2 (nt. ogłoszonego w 1998 przez red. Głosu Ludu Jubileuszowego Kon...) szczegóły 
1376.kult: Sikora Władysław: Rocznice rocznic. Głos Ludu 1998 nr 141 s. 3 (nt. obchodów jubileuszu śmierci Mickiewicza w 1955 r. w czeskiej prasi...) szczegóły 
1377.kult: (s): Odbrązowianie wieszcza. Głos Ludu 1998 nr 146 s. 1 (sprawozdanie ze spotkania środowiska lekarskiego w Trzyńcu poświęconeg...) szczegóły 
1378.kult: (s): Spotkanie z poezją wieszcza. Głos Ludu 1998 nr 141 s. 2 (nota spraw. ze spotkania poświęconego twórczości Adama Mickiewicza 21 ...) szczegóły 
1379.kult: Sztwiertnia Maria: Nauczycielom i wieszczowi. Głos Ludu 1998 nr 37 s. 2 (not. spraw. z inscenizacji poświęconej życiu i twórczości Adama Mickie...) szczegóły 
1380.kult: (tob): Urodziny wieszcza Adama. Głos Ludu 1998 nr 53 s. 2 (nota sprawozdawcza z widowiska poetycko-muzycznego poświęconego życiu ...) szczegóły 
1381.kult: Wieszcz w kapieli. Głos Ludu 1998 nr 67 s. 2 (nota nt. remontu pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku Głównym...) szczegóły 
1382.kult: Wileńskie losy wieszcza. Głos Ludu 1997 nr 29 s. 2 (nota o ukonstytuowaniu się w Wilnie komitetu obchodów 200-lecia urodzi...) szczegóły 
1383.kult: Wystawy, sesje, konkursy. Głos Ludu 1997 nr 146 s. 5 (plan obchodów Roku Mickiewiczowskiego...) szczegóły 
1384.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): Pod patronatem wieszcza (Na finał "Kresów '98" wyjadą 4 Zaolzianki). Głos Ludu 1998 nr 139 s. 1-2 (laureaci...) szczegóły 
  Mider Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
1385.wiersz: Mider Wanda: Torg nad Olzom. Głos Ludu 1998 nr 88 s. 4 (gwarą...) szczegóły 
  Mieczkowski Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
1386.wiersz: Mieczkowski Romuald: Co bym stracił. Głos Ludu 1992 nr 151 s. 3  szczegóły 
1387.wiersz: Mieczkowski Romuald: Dźwięki ulicy Szklanej. Głos Ludu 1993 nr 47 s. 5 (z not....) szczegóły 
1388.wiersz: Mieczkowski Romuald: Lekcja polskiego. Głos Ludu 1993 nr 142 s. 5  szczegóły 
  Milerska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1389.wiersz: Milerska Ewa: Baśń wilijowo. Głos Ludu 1990 nr 150 s. 5  szczegóły 
1390.wiersz: Milerska Ewa: Grudniowa nocka. Głos Ludu 1995 nr 150 s. 2  szczegóły 
1391.wiersz: Milerska Ewa: Kolybeczka. Głos Ludu 1991 nr 64 s. 5  szczegóły 
1392.wiersz: Milerska Ewa: Zima na gróniu. Głos Ludu 1992 nr 4 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1393.artykuł: (d): Słowa spod Wyrchgóry (Pamięci poetki Ewy Milerskiej). Głos Ludu 1995 nr 150 s. 2  szczegóły 
1394.artykuł: H.L.: Wspomnienie o Ewie Milerskiej. Głos Ludu 1991 nr 11 s. 4 (w 75. roczn. ur. i 5 roczn. zgonu...) szczegóły 
1395.artykuł: Sikora Władysław: Dwukrotnie o Ewie Milerskiej (2). Głos Ludu 2000 nr 68 s. 3 (fel. o twórczości...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1396.zgon: Kadłubiec Daniel: Ewa Milerska: "... i nasz naród na swej ziymi nie zginie". Głos Ludu 1990 nr 150 s. 5 (zmarła: XII 1990...) szczegóły 
1397.zgon: Sikora Władysław: Dwukrotnie o Ewie Milerskiej (1). Głos Ludu 2000 nr 65 s. 4 (zmarła: 8 VI 1985; wspomnienie pośmiertne, wspomnienie z pogrzebu...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1398.kult: (wiek): Pomnik wdzięczności i szacunku. Głos Ludu 1991 nr 12 s. 1-2 (spraw. z odsłonięcia tabl. pamiątkowej pośw. Ewie Milerskiej, Nydek (C...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
1399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Jak unieść pamięć. Głos Ludu 1998 nr 54 s. 3 (felieton...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1400.wiersz: Miłosz Czesław: Który skrzywdziłeś. Głos Ludu 1993 nr 59 s. 1  szczegóły 
1401.wiersz: Miłosz Czesław: Młodość. Głos Ludu 1993 nr 63 s. 4  szczegóły 
1402.wiersz: Miłosz Czesław: Zgoda. Głos Ludu 1993 nr 63 s. 4  szczegóły 
1403.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: (kaja): Głos Ludu 1992 nr 12 s. 2  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1404.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: [Wypowiedź, fragm.]. Głos Ludu 1993 nr 63 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1405.artykuł: Głos Ludu 1993 nr 63 s. 4 (nota spraw. z pobytu w Pradze, V 1993...) szczegóły 
1406.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: (MM): Kłopoty z powodu Miłosza. Głos Ludu 1991 nr 9 s. 3  szczegóły 
sprostowanie: Pawera Halina: Kłopoty z powodu Miłosza. Głos Ludu 1991 nr 13 s. 2  szczegóły 
1407.artykuł: Putzlacher Renata: Czesław Miłosz w Pradze. Głos Ludu 1993 nr 59 s. 1 (nota...) szczegóły 
1408.artykuł: Putzlacher Renata: Wizyta Czesława Miłosza. Głos Ludu 1993 nr 60 s. 1 (nota spraw. z wizyty w Pradze, V 1993...) szczegóły 
1409.artykuł: Spotkania z Miłoszem. Głos Ludu 1993 nr 61 s. 1 (not. o spotkaniu ze studentami na Uniwersytecie Karola w Pradze, 31 V ...) szczegóły 
1410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1994 nr 47 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
  Młynek Władysław
1411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (WS) : Głos Ludu 1989 nr 59 s. 7 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1412.wiersz: Młynek Władysław: Ekshumacja uśmiechu. Głos Ludu 2002 nr 78 dod. s. 5  szczegóły 
1413.wiersz: Młynek Władysław: Idę.... Głos Ludu 2002 nr 78 dod. s. 5  szczegóły 
1414.wiersz: Młynek Władysław: Kozubowo. Głos Ludu 1997 nr 45 s. 1  szczegóły 
1415.wiersz: Młynek Władysław: Kozubowo. Głos Ludu 1991 nr 60 s. 4  szczegóły 
1416.wiersz: Młynek Władysław: Nic z tego.... Głos Ludu 2002 nr 78 dod. s. 5  szczegóły 
1417.wiersz: Młynek Władysław: Nie umiem tak umierać.... Głos Ludu 1997 nr 141 s. 5  szczegóły 
1418.wiersz: Młynek Władysław: Pierwszoklasista chociaż jestem mały.... Głos Ludu 1998 nr 103 s. 4  szczegóły 
1419.wiersz: Młynek Władysław: Pieśniczko moja. Głos Ludu 1991 nr 96 s. 5  szczegóły 
1420.wiersz: Młynek Władysław: Pogrzyb gorola. Głos Ludu 1997 nr 140 s. 1  szczegóły 
1421.wiersz: Młynek Władysław: Poranek. Głos Ludu 1997 nr 141 s. 5  szczegóły 
1422.wiersz: Młynek Władysław: Synku. Głos Ludu 2003 nr 88 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1423.proza: Młynek Władysław: Stareczka. Głos Ludu 1997 nr 141 s. 5  szczegóły 
1424.proza: Młynek Władysław: Szkoła. Głos Ludu 1997 nr 141 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1425.artykuł: Głos Ludu 1998 nr 143 s. 3 (wspomnienie o Władysławie Młynku w 1. rocznicę śmierci; not....) szczegóły 
1426.artykuł: (kor): Z poezją W. Młynka. Głos Ludu 2000 nr 94 s. 2 (relacja z wieczoru poświęconego twórczości poety; Jabłonkowo (Czechy),...) szczegóły 
1427.artykuł: Kufa Wanda: Piewca góralszczyzny. Głos Ludu 1997 nr 45 s. 3 (z okazji 50-lecia debiutu poetyckiego; z fot. Władysława Młynka...) szczegóły 
1428.artykuł: (o): Wieczór A. Kupiec i W. Młynka. Głos Ludu 1990 nr 24 s. 7 (nota spraw. ze spotkania aut. Anieli Kupiec i Władysława Młynka, Ciesz...) szczegóły 
1429.artykuł: (tob): Wspomnienie o Władysławie Młynku. Głos Ludu 2000 nr 95 s. 3 (zapowiedź audycji na antenie Czeskiego Radia poświęconej wieczorowi tw...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1430.zgon: (b): Pożegnano Władysława Młynka. Głos Ludu 1997 nr 142 s. 1 (zmarł: 1 XII 1997...) szczegóły 
1431.zgon: Głos Ludu 1997 nr 144 s. 7 (zmarł: 1 XII 1997; podziękowania za udział w pogrzebie...) szczegóły 
1432.zgon: Głos Ludu 1997 nr 140 s. 5 (zmarł: 1 XII 1997; nekrologi...) szczegóły 
1433.zgon: Głos Ludu 1997 nr 141 s. 7 (zmarł: 1 XII 1997; nekrologi...) szczegóły 
1434.zgon: Kadłubiec Daniel: Nie ma już Władka Młynka. Głos Ludu 1997 nr 141 s. 1, 5 (zmarł: 1 XII 1997; wspomn....) szczegóły 
1435.zgon: Powróćmy pamięcią (Ich dokonania na trwałe zapisały się w świadomości Polaków). Głos Ludu 1998 nr 3 s. 4 (zmarł: 1 XII 1997; not....) szczegóły 
1436.zgon: (r): Władysław Młynek nie żyje. Głos Ludu 1997 nr 140 s. 1 (zmarł: 1 XII 1997...) szczegóły 
1437.zgon: Sikora Władysław: O Jędrusiu Kudasiku. Głos Ludu 1998 nr 3 s. 3 (zmarł: 1 XII 1997; inf....) szczegóły 
  Morcinek Gustaw
    proza (alfabet tytułów)
1438.proza: Morcinek Gustaw: Balaam czyli Problemy winy obiektywnej. Głos Ludu 1993 nr 143 s. 3  szczegóły 
1439.proza: Morcinek Gustaw: Górniczy zakon (Fragment). Głos Ludu 1992 nr 77-87  szczegóły 
1440.proza: Morcinek Gustaw: Odkrycie Śląska (1). Głos Ludu 2003 nr 98 dod. s. 5  szczegóły 
1441.proza: Morcinek Gustaw: Odkrycie Śląska (2). Głos Ludu 2003 nr 101 dod. s. 5  szczegóły 
1442.proza: Morcinek Gustaw: Odkrycie Śląska (3). Głos Ludu 2003 nr 104 dod. s. 5  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1443.listy: Morcinek Gustaw: Ave Maria. Głos Ludu 2003 nr 148 dod. s. 7 (fragment listu Gustawa Morcinka do Jana Kuglina...) szczegóły 
1444.listy: Morcinek Gustaw: Gustaw Morcinek do Jana Korzennego. Głos Ludu 2002 nr 9 dod. s. 5 (list z 13 V 1951; z komentarzem: Nieznany list...) szczegóły 
1445.listy: Morcinek Gustaw: [List]. Głos Ludu 1991 nr 99 s. 5 (do Emila Macheja (z 1963)...) szczegóły 
1446.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gumuła Urszula: Kolorowy rytm życia (Nowa książka o prozie Gustawa Morcinka). Głos Ludu 1994 nr 50 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1447.artykuł: Kaszper K.: Broda kontra Morcinek. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5 (dot. polemiki Gustawa Morcinka i Jana Brody na łamach czasopisma "Głos...) szczegóły 
1448.artykuł: Kula Józef: Gustlik z hawiyrski kolonije. Głos Ludu 1998 nr 154 s. 3  szczegóły 
1449.artykuł: Morcinek a Stalinogród. Głos Ludu 2003 nr 35 dod. s. 5 (dot. zmiany nazwy miasta Katowice na Stalinogród...) szczegóły 
1450.artykuł: Ondruch Danuta: Wierny Śląskowi. Głos Ludu 2001 nr 147 s. 3 (z powodu 110. rocznicy urodzin i 38. rocznicy śmierci Gustawa Morcinka...) szczegóły 
1451.artykuł: Rusnok Jan: Pisarz śląskiej ziemi. Głos Ludu 1991 nr 111 s. 5 (art. w 100. roczn. ur....) szczegóły 
1452.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1991 nr 39 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 39 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Morcinkowski. Głos Ludu 1991 nr 11 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs na wspomnienia rozstrzygnięty. Głos Ludu 1992 nr 6 s. 3  szczegóły 
1453.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (ra): Patron Gustaw Morcinek (W 30-lecie śmierci pisarza). Głos Ludu 1993 nr 143 s. 1  szczegóły 
1454.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dlo Gustlika gro muzyka. Głos Ludu 1991 nr 105 s. 7 (progr....) szczegóły 
artykuł: (J.W.): "Do Gustlika gro muzyka" (Uroczystości Morcinkowskie w Karwinie). Głos Ludu 1991 nr 102 s. 7 (progr....) szczegóły 
artykuł: (J.W.): Uroczystości Morcinkowskie. Głos Ludu 1991 nr 108 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (ow): "Dlo Gustlika gro muzyka". Głos Ludu 1991 nr 109 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wasz Zeflik: "Dlo Gustlika gro muzyka". Głos Ludu 1991 nr 107 s. 4 (fel. przed imprezą...) szczegóły 
1455.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (H.L.): Korzeniami wrósł w śląską ziemię. Głos Ludu 1991 nr 99 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (ow): Gustaw Morcinek a Karwina. Głos Ludu 1991 nr 103 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (ow): Wystawa nadal trwa. Głos Ludu 1991 nr 112 s. 1, 3  szczegóły 
artykuł: (ow): Wystawa o Morcinku cieszy się powodzeniem. Głos Ludu 1991 nr 107 s. 5 (nota o przedłużeniu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Wystawa o G. Morcinku. Głos Ludu 1991 nr 97 s. 3 (zapow....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1456.kult: Głos Ludu 1989 nr 3 s. 7 (not. o obchodach rocznicy śmierci G. Morcinka w Karwinie-Frysztacie, X...) szczegóły 
1457.kult: Głos Ludu 1990 nr 17 s. 5 (nt. projektu nadania im. Gustawa Morcinka ulicy w Karwinie...) szczegóły 
1458.kult: (J.R.): Przed 30 laty zmarł Gustaw Morcinek. Głos Ludu 1993 nr 146 s. 1  szczegóły 
1459.kult: (mro): Morcinek - przyjaciel pradziadka. Głos Ludu 2002 nr 14 s. 5 (nt. wyników konkursu dla czeskich i polskich dzieci "Co wiesz o Gustaw...) szczegóły 
1460.kult: Pisarz ponadczasowy. Głos Ludu 2001 nr 111 s. 1-2 (nt. obchodów 110. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka zorganizowanych w ...) szczegóły 
1461.kult: (ra): Patron Gustaw Morcinek (W 30-lecie śmierci pisarza). Głos Ludu 1993 nr 143 s. 1 (nt. obchodów rocznicy w Skoczowie...) szczegóły 
1462.kult: (ra): Skoczowianie Morcinkowi. Głos Ludu 1993 nr 138 s. 2 (o obchodach 30. rocznicy śmierci Gustawa Morcinka organizowanych w Mu...) szczegóły 
1463.kult: (s): Co wiesz o Gustawie Morcinku?. Głos Ludu 2001 nr 101 s. 2 (nt. konkursu dla czeskich i polskich dzieci "Co wiesz o Gustawie Morci...) szczegóły 
1464.kult: (s): Kto napisze wspomnienia?. Głos Ludu 2001 nr 77 s. 5 (nt. programu obchodów 110. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka...) szczegóły 
  Mostowicz Arnold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1465.artykuł: Zmarł A. Mostowicz. Głos Ludu 2002 nr 15 dod. s. 6 (nota biograficzna z powodu śmierci...) szczegóły 
  Motloch Erich
1466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: "Jedyn dziyń kuminiorzym..." (Gwarowe i czeskie opowiadania Ericha Motlocha). Głos Ludu 1998 nr 81 s. 3 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1467.proza: Motloch Erich: Niepodarzóne wiesieli. Głos Ludu 1998 nr 81 s. 3 (gwarą...) szczegóły 
  Mrowiec Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1468.wiersz: Mrowiec Ewa: Bałwanek. Głos Ludu 1997 nr 7 s. 4  szczegóły 
1469.wiersz: Mrowiec Ewa: Boże Narodzenie. Głos Ludu 1997 nr 148 s. 8  szczegóły 
1470.wiersz: Mrowiec Ewa: Czy znasz ten namiot.... Głos Ludu 1997 nr 82 s. 4  szczegóły 
1471.wiersz: Mrowiec Ewa: Jesień. Głos Ludu 1998 nr 133 s. 4  szczegóły 
1472.wiersz: Mrowiec Ewa: Jest taki "ktoś".... Głos Ludu 1998 nr 67 s. 4 (z not....) szczegóły 
1473.wiersz: Mrowiec Ewa: Kulig. Głos Ludu 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
1474.wiersz: Mrowiec Ewa: Lato. Głos Ludu 1998 nr 103 s. 4  szczegóły 
1475.wiersz: Mrowiec Ewa: Lato za nami. Głos Ludu 1996 nr 112 s. 4  szczegóły 
1476.wiersz: Mrowiec Ewa: Wiosna. Głos Ludu 1998 nr 34 s. 4  szczegóły 
1477.wiersz: Mrowiec Ewa: Zima nastolatka. Głos Ludu 2000 nr 6 s. 4  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    proza (alfabet tytułów)
1478.proza: Mrożek Sławomir: Emigranci [fragm.]. Głos Ludu 1990 nr 77 s. 4-5  szczegóły 
1479.proza: Mrożek Sławomir: Mali, ale postępowi. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5  szczegóły 
1480.proza: Mrożek Sławomir: Owacja na premierze. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5  szczegóły 
1481.proza: Mrożek Sławomir: Sztuka słowa. Głos Ludu 1990 nr 77 s. 5  szczegóły 
1482.proza: Mrożek Sławomir: Ważne odkrycie. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5  szczegóły 
1483.proza: Mrożek Sławomir: Z kroniki dyplomatycznej. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1484.artykuł: Mrożek wraca do Krakowa. Głos Ludu 1996 nr 47 s. 4 (not....) szczegóły 
1485.artykuł: Putzlacher Renata: Mrożek w Pradze i Ołomuńcu. Głos Ludu 1999 nr 45 s. 5  szczegóły 
1486.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Satyryk i filozof. W Krakowie obchodzono jubileusz S. Mrożka. Głos Ludu 1990 nr 77 s. 5 (spraw....) szczegóły 
1487.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Putzlacher Renata: Autor zwariował albo Ostatni Mohikanin. Głos Ludu 1994 nr 15 s. 5  szczegóły 
  Mrózek Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1488.wiersz: Mrózek Barbara: Moja Babcia. Głos Ludu 1994 nr 66 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Mrózek Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
1489.wiersz: Mrózek Jakub: Znaki Zodiaku. Głos Ludu 1995 nr 101 s. 3  szczegóły 
  Mrózek Janka
    wiersze (alfabet tytułów)
1490.wiersz: Mrózek Janka: O chomikach. Głos Ludu 1994 nr 12 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Mrózek Karol
1491.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Moja wędrówka przez życie (Zaolziański pamiętnik). Głos Ludu 1998 nr 18 s. 3  szczegóły 
  Musioł Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1492.artykuł: Guziur Oswald: Pod gilotyną (W 50. rocznicę śmierci dra Pawła Musioła). Głos Ludu 1993 nr 12 s. 3  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
1493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Po widnokrąg. Głos Ludu 1998 nr 15 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1494.proza: Myśliwski Wiesław: Kamień na kamieniu [pow., fragm.:] Szosa. Głos Ludu 1990 nr 49-56  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1495.tekst paraliteracki: Myśliwski Wiesław: Bractwo zamiast związku. Głos Ludu 2002 nr 124 dod. s. 5 (wypowiedź nt. funkcjonowania związków pisarzy...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1496.recenzja: [Ondrusz Józef] Joton: Głos Ludu 1989 nr 73 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Narzymski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1497.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Twórca polskiej komedii społecznej (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 17 s. 4  szczegóły 
  Nastulczyk Franciszek
1498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (wp): "Czas i obecność" Franciszka Nastulczyka. Głos Ludu 1994 nr 53 s. 2  szczegóły 
1499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Poszukiwacze straconego czasu. Głos Ludu 1993 nr 86 s. 5  szczegóły 
recenzja: (Saw): Poezja Franciszka Nastulczyka. Głos Ludu 1993 nr 67 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1500.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Birute. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3  szczegóły 
1501.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Coś. Głos Ludu 1991 nr 84 s. 5  szczegóły 
1502.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Dodaj. Głos Ludu 2003 nr 133 s. 5  szczegóły 
1503.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Dwie prawdy. Głos Ludu 1992 nr 51 s. 4  szczegóły 
1504.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Klimat Śródziemnomorski. Głos Ludu 1994 nr 57 s. 5  szczegóły 
1505.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Kuszenie wiosny. Głos Ludu 1992 nr 51 s. 4  szczegóły 
1506.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Marzec. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5  szczegóły 
1507.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Matki. Głos Ludu 2003 nr 133 s. 5  szczegóły 
1508.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Miniatury muzyczne [z tego cyklu:] I. Staw i poranek. Głos Ludu 2004 nr 2 s. 5  szczegóły 
1509.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Miniatury muzyczne [z tego cyklu:] II. Dziecięca wyliczanka. Głos Ludu 2004 nr 2 s. 5  szczegóły 
1510.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Na jesiennym wietrze. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 4  szczegóły 
1511.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Nadejście wiosny. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5  szczegóły 
1512.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Nadzieja. Głos Ludu 2003 nr 133 s. 5  szczegóły 
1513.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Pisałem. Głos Ludu 1994 nr 57 s. 5  szczegóły 
1514.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Prośba o rysunek. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 4  szczegóły 
1515.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Przyspieszacz rozpadu. Głos Ludu 1991 nr 35 s. 5  szczegóły 
1516.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Słońce przedwiośnia. Głos Ludu 1992 nr 51 s. 4  szczegóły 
1517.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Słyszałem dzisiaj. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5  szczegóły 
1518.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Szept. Głos Ludu 1993 nr 63 s. 5  szczegóły 
1519.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Śnieg. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 4  szczegóły 
1520.wiersz: Nastulczyk Franciszek: Wycieczka na Kozubową i Kamienity. Głos Ludu 2002 nr 9 dod. s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1521.proza: Nastulczyk Franciszek: Dziennik. Głos Ludu 2002 nr 21 dod. s. 5  szczegóły 
1522.proza: Nastulczyk Franciszek: Notatki i cytaty (1992-1995). Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 6-7  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1523.wywiad: Siedlaczek Marian: Smażalnia dusz. Głos Ludu 1992 nr 145 s. 1-2  szczegóły 
polemika: Strzybny Antoni: W kolejce do "smażalni". Głos Ludu 1992 nr 149/150 s. 2  szczegóły 
  Natanson Wojciech
    wywiady (alfabet autorów)
1524.wywiad: Głos Ludu 1989 nr 36 s. 5  szczegóły 
  Niedoba Władysław
    proza (alfabet tytułów)
1525.proza: Niedoba Władysław: Było, minyło.... Głos Ludu 1997 nr 88 s. 1 (podp. Jura spod Grónia...) szczegóły 
1526.proza: Niedoba Władysław: Ho! ho! ho!. Głos Ludu 1989 nr 62 s.2; nr 71 s. 7; nr 89 s. 7 (podp. Wasz Jura spod Grónia...) szczegóły 
1527.proza: Niedoba Władysław: Ludeczkowie moi złoci. Głos Ludu 1994 nr 33 s. 1-2 (spisał Marian Siedlaczek...) szczegóły 
1528.proza: Niedoba Władysław: To są momenta, co się pamięta. Głos Ludu 1997 nr 100 s. 1 (podp. Jura spod Grónia...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1529.tekst paraliteracki: Niedoba Władysław: Podziękowanie. Głos Ludu 1994 nr 42 s. 2 (za zorg. uroczystości jubileuszowych...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1530.artykuł: (b): "Warto było żyć" - mówi Jubilat (Jura spod Grónia kończy 84 lata). Głos Ludu 1998 nr 30 s. 1 (nota sprawozdawcza z uroczystych obchodów jubil. urodzin Władysława Ni...) szczegóły 
1531.artykuł: Kadłubiec Daniel: Głos Ludu 1989 nr 33 s. 5 (z okazji jubil. 75-lecia ur. W.N....) szczegóły 
1532.artykuł: Koncert dla jubilata (Władysław Niedoba kawalerem Komandorii Orderu Zasługi RP). Głos Ludu 1994 nr 34 s. 1 (nota spraw. ze spotkania w Teatrze Cieszyńskim, III 1994...) szczegóły 
1533.artykuł: Młynek Władysław: Legenda spod Gronia. Głos Ludu 1994 nr 33 s. 5  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1534.zgon: Głos Ludu 1999 nr 31 s. 5 (zmarł: 12 III 1999; nekrologi...) szczegóły 
1535.zgon: Głos Ludu 1999 nr 30 s. 1 (zmarł: 12 III 1999; nota, z fot....) szczegóły 
1536.zgon: Kadłubiec Daniel: Odszedł Wielki Człowiek, pozostał jako symbol i legenda. Głos Ludu 1999 nr 31 s. 1, 4 (zmarł: 12 III 1999; wspomnienie...) szczegóły 
1537.zgon: Pożegnanie Hetmana. Głos Ludu 1999 nr 33 s. 1-2 (zmarł: 12 III 1999; spraw. z pogrzebu, z fot....) szczegóły 
1538.zgon: Sikora Władysław: Chcieć. Głos Ludu 1999 nr 35 s. 3 (zmarł: 12 III 1999; fel. wspomn.; z fot....) szczegóły 
1539.zgon: Teatr był dla mnie najprawdziwszą pasją. Głos Ludu 1999 nr 31 s. 4 (zmarł: 12 III 1999; wspomnienie podpisane przez dyrekcję i pracowników...) szczegóły 
1540.zgon: Z wyrazami współczucia. Głos Ludu 1999 nr 33 s. 1-2 (zmarł: 12 III 1999; nt. kondolencji od premiera Jerzego Buzka...) szczegóły 
  Niemcewicz Julian Ursyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1541.artykuł: (k): Dowcip starego pana. Głos Ludu 1991 nr 72 s. 4 (anegdota biogr....) szczegóły 
  Nienacki Zbigniew
1542.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kor): W kręgu templariuszy. Głos Ludu 2001 nr 133 s. 1  szczegóły 
  Niezgoda Bolesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1543.wiersz: Niezgoda Bolesław: Nasze bary. Głos Ludu 1993 nr 86 s. 5  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
1544.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wydanie dla bibliofilów. Głos Ludu 2001 nr 106 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1545.artykuł: Poeta "przestał być bezdomny". Głos Ludu 2001 nr 111 s. 4 (nt. symbolicznego pochówku Cypriana Kamila Norwida na Wawelu...) szczegóły 
1546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (K.J.): "Promethidion" C.K. Norwida. Głos Ludu 1991 nr 120 s. 2  szczegóły 
  Nowacka Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1547.artykuł: D. O.: Marzeń nigdy nie jest za wiele. Głos Ludu 2001 nr 136 s. 5 (o spotkaniu autorskim: Sucha Górna (Czechy), 13 XI 2001...) szczegóły 
1548.artykuł: (H. L.): Można zdobyć autograf. Głos Ludu 2001 nr 131 s. 7 (o spotkaniach autorskich: Sucha Górna, Lutnia Dolna (Czechy), 13 XI 20...) szczegóły 
  Nowakowski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1549.artykuł: (St): M. Nowakowski w Jabłonkowie. Głos Ludu 1994 nr 70 s. 2 (nt. udziału Marka Nowakowskiego w spotkaniu w Jabłonkowie i w Ostrawie...) szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1550.artykuł: (da): T. Nowakowski z RWE w Cieszynie. Głos Ludu 1990 nr 141 s. 5 (nota spraw. ze spotkania autorskiego, Cieszyn...) szczegóły 
  Nowak Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1551.wiersz: Nowak Tadeusz: Psalm o nożu w plecach. Głos Ludu 1991 nr 96 s. 4  szczegóły 
1552.wiersz: Nowak Tadeusz: Psalm pożegnalny (Pamięci Henryka Jasiczka). Głos Ludu 2002 nr 104 dod. s. 5  szczegóły 
1553.wiersz: Nowak Tadeusz: Psalm pożegnalny (Pamięci Henryka Jasiczka). Głos Ludu 2002 nr 30 dod. s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1554.proza: Nowak Tadeusz: Psalm pożegnalny. Głos Ludu 1991 nr 99 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1555.artykuł: T. Nowaka myśli niezapomniane. Głos Ludu 2002 nr 104 dod. s. 5  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1556.wywiad: Antyk Wariusz: Głos Ludu 1989 nr 85 s. 3  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1557.zgon: Berger Wiesław Adam: Tadeusz. Głos Ludu 1991 nr 95 s. 5 (zmarł: 1991...) szczegóły 
1558.zgon: Jaworski Kazimierz: Wspomnienia o pisarzu. Głos Ludu 1991 nr 99 s. 5 (zmarł: 1991...) szczegóły 
1559.zgon: (wp): Zgon Tadeusza Nowaka. Głos Ludu 1991 nr 96 s. 4 (zmarł: 1991; z fot....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1560.kult: (kor): Psalmy Tadeusz Nowaka. Głos Ludu 1996 nr 33 s. 1, 2 (nt. wieczoru poetyckiego pt. "Prorocy już odchodzą" poświęconego twórc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1561.artykuł: Głos Ludu 2000 nr 71 s. 2 (not. o 70. urodzinach...) szczegóły 
  Olech Z. pseud.
    proza (alfabet tytułów)
1562.proza: Olech Z.: Graj, Cyganie... czyli Dziewczyna znad Olzy. Głos Ludu 1998 (nr 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 101, 111, 112...) szczegóły 
1563.proza: Olech Z.: Graj Cyganie... czyli Dziewczyna znad Olzy (197-352). Głos Ludu 1999 nr 1-152 (cd. z 1999, cd. w 2001...) szczegóły 
1564.proza: Olech Z.: Graj, Cyganie... czyli Dziewczyna znad Olzy (353-480). Głos Ludu 2001 nr 1-129 (cd. z 2000...) szczegóły 
1565.proza: Olech Z.: Graj Cyganie... czyli Dziewczyna znad Olzy (45-196). Głos Ludu 1999 nr 1-150 (cd. z 1998, cd. w 2000...) szczegóły 
1566.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uwaga! Ogłaszamy Konkurs "Joanna". Głos Ludu 1999 nr 148 s. 13 (ogłoszenie konkursu na znajomośc powieści...) szczegóły 
nawiązanie: Konkurs "Joanna" rozstrzygnięty!. Głos Ludu 2000 nr 7 s. 2 (laureaci konkursu; podp. Redakcja...) szczegóły 
nawiązanie: Uwaga, laureaci konkursu "Joanna"!. Głos Ludu 2000 nr 8 s. 2 (wezwanie laureatów do odbioru nagród; podp. Red....) szczegóły 
1567.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (k): Czytadło. Głos Ludu 1998 nr 152 s. 13  szczegóły 
1568.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uwaga! Ogłaszamy konkurs "Joanna Bis". Głos Ludu 2000 nr 150 s. 13 (ogłoszenie konkursu na znajomość powieści...) szczegóły 
  Olszański Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1569.wiersz: Olszański Grzegorz: Czarny poniedziałek. Głos Ludu 2002 nr 136 dod. s. 5  szczegóły 
  Ondrusz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1570.wiersz: Ondrusz Józef: Wiater tańcuje. Głos Ludu 2003 nr 35 dod. s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1571.proza: Ondrusz Józef: Jak na gęsi prziszła cholera (Opowiadanie gwarowe ze "Słownika pijackiego"). Głos Ludu 1993 nr 38 s. 3  szczegóły 
1572.proza: Ondrusz Józef: Jak Pustecki pospieszył z pomocą Karlikowi. Głos Ludu 1993 nr 15 s. 7  szczegóły 
1573.proza: Ondrusz Józef: Jak stary górnik dostał złoto za bób. Głos Ludu 1993 nr 16 s. 3  szczegóły 
1574.proza: Ondrusz Józef: Jak utopiec przemienił się w kaczora. Głos Ludu 1993 nr 16 s. 3  szczegóły 
1575.proza: Ondrusz Józef: O Diablim Młynie na Girowej. Głos Ludu 1993 nr 17 s. 3  szczegóły 
1576.proza: Ondrusz Józef: O skarbach Czarnej Księżnej na Gaduli. Głos Ludu 1993 nr 13 s. 3  szczegóły 
1577.proza: Ondrusz Józef: O skarbie na kamienitym. Głos Ludu 1993 nr 13 s. 3  szczegóły 
1578.proza: Ondrusz Józef: O soli, która się w głazy przemieniła. Głos Ludu 1993 nr 11 s. 3, nr 12 s. 7 (z notą...) szczegóły 
1579.proza: Ondrusz Józef: O upartym diabełku. Głos Ludu 1993 nr 16 s. 3  szczegóły 
1580.proza: Ondrusz Józef: O utopcu spod drewnianego mostu w Stonawie. Głos Ludu 1993 nr 14 s. 3  szczegóły 
1581.proza: Ondrusz Józef: O zbójniczku skarbie na Czantorii. Głos Ludu 1993 nr 13 s. 3  szczegóły 
1582.proza: Ondrusz Józef: O zielonej żabce w podziemiach kopalni. Głos Ludu 1993 nr 15 s. 7  szczegóły 
1583.proza: Ondrusz Józef: U utopcu spod ławy przy Farskim Lesie. Głos Ludu 1993 nr 14 s. 3  szczegóły 
1584.proza: Ondrusz Józef: Ucieczka do Egiptu. Głos Ludu 1992 nr 149/150 s. 3  szczegóły 
1585.proza: Ondrusz Józef: Z miejsca na miejsce... (Wspominki z pierwszych dni II wojny światowej). Głos Ludu 1994 nr 104-106, 110-121  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1586.artykuł: Głos Ludu 1993 nr 32 s. 3 (gratulacje z okazji 75. rocznicy ur....) szczegóły 
1587.artykuł: Owczarzy Władysław: Józef Ondrusz: kolekcjoner, folklorysta, literat.... Głos Ludu 2002 nr 9 s. 4  szczegóły 
1588.artykuł: (P. Ż.): Nauczyciel, folklorysta, redaktor, naukowiec, społecznik. Głos Ludu 2001 nr 60 s. 1 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1589.artykuł: Sikora Władysław: Przypomnienie dr. Józefa Ondrusza. Głos Ludu 2001 nr 62 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1590.zgon: Legowicz Helena: Odszedł autor "Godek śląskich". Głos Ludu 1996 nr 65 s. 2 (zmarł: 27 V 1996; nota...) szczegóły 
  Ondrusz Teresa
    proza (alfabet tytułów)
1591.proza: Ondrusz Tereska: Zagubione królestwo. Głos Ludu 1998 nr 148 s. 4  szczegóły 
  Orkan Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1592.artykuł: Korzenny Jan: Znawca polskiej wsi. Głos Ludu 2000 nr 146 s. 4 (sylwetka twórcy, art. z okazji 128. rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Orszulik Natalia
    proza (alfabet tytułów)
1593.proza: Orszulik Natalia: Wigilia małej Dorotki. Głos Ludu 2000 nr 150 s. 6  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
1594.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Studenci o pisarkach. Głos Ludu 2000 nr 38 s. 1 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1595.kult: (mro): Nauczycielki szlakiem wieszcza (W dwusetną rocznicę urodzin A. Mickiewicza). Głos Ludu 1998 nr 81 s. 2 (nota spraw. z pobytu na Białorusi i wędrówki szlakiem Adama Mickiewicz...) szczegóły 
  Osiecka Agnieszka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1596.artykuł: (da): Wspomnienia. Głos Ludu 1998 nr 56 s. 3 (nt. kontaktów Agnieszki Osieckiej z Ziemią Cieszyńską w związku z przy...) szczegóły 
1597.artykuł: Trzciński Tomasz: Niepokój duszy. Głos Ludu 1997 nr 30 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1598.zgon: Powróćmy pamięcią (Ich dokonania na trwałe zapisały się w świadomości Polaków). Głos Ludu 1998 nr 3 s. 4 (zmarła: III 1997; not....) szczegóły 
  Osmańczyk Edmund Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1599.tekst paraliteracki: Osmańczyk Edmund Jan: Co znaczy słowo "Opole"?. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 4  szczegóły 
  Oszelda Jerzy
1600.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Od ekopoezji po globalizację. Głos Ludu 2000 nr 53 s. 4  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1601.wiersz: Oszelda Jerzy: Modlitwa do drzewa. Głos Ludu 2002 nr 42 dod. s. 5 (z notą biograficzną; podpisano Antyk Wariusz...) szczegóły 
1602.wiersz: Oszelda Jerzy: Ślady stóp białych aniołów. Głos Ludu 2002 nr 42 dod. s. 5 (z notą biograficzną; podpisano Antyk Wariusz...) szczegóły 
1603.wiersz: Oszelda Jerzy: We trzech raźniej. Głos Ludu 2002 nr 42 dod. s. 5 (z notą biograficzną; podpisano Antyk Wariusz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1604.artykuł: (kor): Dotykanie źródła. Głos Ludu 2000 nr 33 s. 2 (not. o wieczorze poetyckim; Cieszyn, 22 III 2000...) szczegóły 
  Oszelda Władysław
    proza (alfabet tytułów)
1605.proza: Oszelda Władysław: Pierwszy feleieton narciarski. Głos Ludu 1999 nr 24 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1606.artykuł: (i): Nagroda dla Cieszyniaka (Australijskie wyróżnienie). Głos Ludu 1994 nr 49 s. 2 (not. o Nagrodzie Polcul Foundation - Niezależnej Fundacji Popierania K...) szczegóły 
1607.artykuł: (J.W.): Władysław Oszelda 90-letni. Głos Ludu 1997 nr 57 s. 1 (not. z okazji jubileuszu 90. urodzin...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1608.wywiad: Mondry Janusz: Każdy człowiek odpowiedziany jest za losy świata. Głos Ludu 2002 nr 58 s. 3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pacak Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1609.wiersz: Pacak Dariusz: Jak płomienie. Głos Ludu 2002 nr 54 dod. s. 5  szczegóły 
1610.wiersz: Pacak Dariusz: Natchnienie. Głos Ludu 2002 nr 54 dod. s. 5  szczegóły 
1611.wiersz: Pacak Dariusz: Smuga z dzieciństwa. Głos Ludu 2002 nr 54 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1612.artykuł: Kaszper Kazimierz: Śpiewak i poeta. Głos Ludu 2002 nr 54 dod. s. 5  szczegóły 
  Palowski Gabriel
1613.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Saw): "Przychodzisz nocą wiotka jak wierzbina". Głos Ludu 1991 nr 4 s. 5  szczegóły 
1614.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Saw): Tomik wierszy Palowskiego. Głos Ludu 1999 nr 94 s. 5 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1615.wiersz: Palowski Gabriel: Moja generacja. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 4  szczegóły 
1616.wiersz: Palowski Gabriel: Patrzę z okna. Głos Ludu 1993 nr 75 s. 6  szczegóły 
1617.wiersz: Palowski Gabriel: Poszukiwanie. Głos Ludu 1991 nr 31 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1618.artykuł: Poeta G. Palowski 70-letni. Głos Ludu 1991 nr 31 s. 4 (nota z okazji roczn. ur.; podp. Grupa Literacka '63...) szczegóły 
1619.artykuł: Sikora Władysław: Wspominanie Gabriela. Głos Ludu 2001 nr 31 s. 4  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1620.zgon: Głos Ludu 1999 nr 140 s. 7 (zmarł: 1 XII 1999; nekrolog...) szczegóły 
1621.zgon: Głos Ludu 1999 nr 143 s. 7 (zmarł: 1 XII 1999; podziękowania rodziny za udział w pogrzebie...) szczegóły 
1622.zgon: Horzyk Piotr: Zmarł Gabriel Palowski. Głos Ludu 1999 nr 140 s. 2 (zmarł: 1 XII 1999; wspomnienie...) szczegóły 
1623.zgon: Sikora Władysław: Czas odłożyć ciężar wiosła. Głos Ludu 1999 nr 142 s. 4 (zmarł: 1 XII 1999; wspomnienie...) szczegóły 
  Panas Henryk
    proza (alfabet tytułów)
1624.proza: Panas Henryk: Czarna dola. Głos Ludu 1993 nr 102-106  szczegóły 
1625.proza: Panas Henryk: Urlop. Głos Ludu 1993 nr 106-110  szczegóły 
  Paprocki Bartłomiej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1626.artykuł: Bittmar Henryka: Morawskie Ateny. Głos Ludu 1996 nr 94 s. 3 (m.in. nt. pobytu poety w Kromierzyżu na Morawach...) szczegóły 
  Papuzińska Joanna
    wywiady (alfabet autorów)
1627.wywiad: Schoenwald Beata: Wierzę w wyobraźnię. Głos Ludu 2000 nr 139 s. 3 (z fot....) szczegóły 
1628.wywiad: Sikora Jacek: Dziecku trzeba czytać. Głos Ludu 2003 nr 135 s. 4  szczegóły 
  Parnicki Teodor
    proza (alfabet tytułów)
1629.proza: Parnicki Teodor: Słowo i ciało [fragm.]. Głos Ludu 1993 nr 25 s. 3 (z notą: Krzysztof Uniłowski: Współczesna proza polska...) szczegóły 
  Pasz Beata
    wiersze (alfabet tytułów)
1630.wiersz: Pasz Beata: Jesteś cząstką mego ja.... Głos Ludu 1992 nr 62 s. 10  szczegóły 
  Paźniewski Włodzimierz
1631.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Swiat zbudowany został ze słów. Głos Ludu 1998 nr 90 s. 3 (felieton...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1632.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Decyzja. Głos Ludu 1993 nr 128 s. 3  szczegóły 
1633.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Kwadrans filozofii. Głos Ludu 1993 nr 128 s. 3  szczegóły 
1634.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Motyw labiryntu. Głos Ludu 1993 nr 128 s. 3  szczegóły 
1635.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Motyw labiryntu. Głos Ludu 1993 nr 128 s. 3  szczegóły 
1636.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Nazwisko ze spisu mieszkańców. Głos Ludu 1993 nr 130 s. 7  szczegóły 
1637.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Pewność. Głos Ludu 1993 nr 128 s. 3  szczegóły 
1638.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Reporter Platona. Głos Ludu 1993 nr 128 s. 3  szczegóły 
1639.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Talia egipska i syryjska. Głos Ludu 1993 nr 130 s. 7  szczegóły 
1640.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Temat Kaina i Abla. Głos Ludu 1993 nr 130 s. 7  szczegóły 
1641.wiersz: Paźniewski Włodzimierz: Zwięzłe ujęcie. Głos Ludu 1993 nr 128 s. 3  szczegóły 
  Pesak Lenka
    wiersze (alfabet tytułów)
1642.wiersz: Pesak Lenka: Satyra "na nich". Głos Ludu 1992 nr 85 s. 5  szczegóły 
  Piegza Karol
    proza (alfabet tytułów)
1643.proza: Piegza Karol: Wakacje pod ziemią. Głos Ludu 2003 nr 14 dod. s. 5 (fragmenty...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1644.artykuł: Mija wiek Karola Piegzy. Głos Ludu 1999 nr 116 s. 3  szczegóły 
1645.artykuł: (p): W kawiarence i na wystawie. Głos Ludu 1999 nr 91 s. 1 (nt. prezentacji twórczości Karola Piegzy w ramach Programu Kawiarenki ...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1646.kult: (kor): W tym roku dwie tablice. Głos Ludu 2001 nr 45 s. 1 (m.in. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej na ścianie Domu PZKO w Jabłonk...) szczegóły 
  Piegza-Łupińska Agnieszka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1647.artykuł: Głos Ludu 1998 nr 153 s. 3 (wspomnienie rodziny w 5. rocznicę śmierci...) szczegóły 
  Piegzowa Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1648.wiersz: Piegzowa Agnieszka: Gdzie ta jabłoń.... Głos Ludu 1993 nr 93 s. 1  szczegóły 
1649.wiersz: Piegzowa Agnieszka: Grej nóm dali, fujareczko. Głos Ludu 1990 nr 94 s. 5  szczegóły 
1650.wiersz: Piegzowa Agnieszka: Hej, zatańczymy społym na Gorolskim Święcie!. Głos Ludu 1991 nr 92 s. 2  szczegóły 
1651.wiersz: Piegzowa Agnieszka: Ty nasze górniczki. Głos Ludu 1992 nr 90 s. 2 (z not....) szczegóły 
  Pilch Adolf
    proza (alfabet tytułów)
1652.proza: Pilch Adolf: Partyzanci trzech puszcz. Głos Ludu 1994 nr 70-75  szczegóły 
1653.proza: Pilch Adolf: Partyzanci trzech puszcz. Głos Ludu 1994 nr 81-103  szczegóły 
1654.proza: Pilch Adolf: Partyzanci trzech puszcz. Głos Ludu 1994 nr 62-68, 76-80 (z notą...) szczegóły 
  Pilch Jerzy
1655.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Inne rozkosze. Głos Ludu 1997 nr 64 s. 3  szczegóły 
sprostowanie: Głos Ludu 1997 nr 73 s. 3  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1656.proza: Pilch Jerzy: Zasady nieuchwytności. Głos Ludu 2003 nr 150 dod. s. 5 (rozdział powieści "Pod mocnym aniołem"...) szczegóły 
  Piotrowicz Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1657.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Zimowe Wilno. Głos Ludu 1993 nr 142 s. 5  szczegóły 
  Piotrowski Andrzej Czcibor
    wiersze (alfabet tytułów)
1658.wiersz: Piotrowski Andrzej Czcibor: Sancta Agnes Bohema (Frantiskovi kardynałowi Tomaskovi). Głos Ludu 1990 nr 79 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1659.artykuł: Przeczek Wilhelm: Andrzej Czcibor Piotrowski. Głos Ludu 1990 nr 79 s. 5  szczegóły 
  Podgórski Wojciech J.
    wywiady (alfabet autorów)
1660.wywiad: Branna Danuta: Trzeba zaszczepiać troskę o język ojczysty. Głos Ludu 2002 nr 7 s. 3 (dot. kontaktów kulturalnych z Zaolziem...) szczegóły 
  Pollak Roman
    proza (alfabet tytułów)
1661.proza: Pollak Roman: Wyprawa skautów śląskich przez Orawę i Tatry na Spisz. Opis wakacyjnej wędrówki gimnazjalistów z drużyny im. Tadeusza Rejtana w Orłowej - fragmenty (1-44). Głos Ludu 2003 nr 1-44  szczegóły 
  Pomian-Pożerska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
1662.wiersz: Pomian-Pożerska Alicja: Echo Katynia. Głos Ludu 2000 nr 46 s. 3  szczegóły 
  Porazińska Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
1663.wiersz: Porazińska Janina: Zagonek Ludmiłki. Głos Ludu 1995 nr 33 s. 4  szczegóły 
  Poświatowska Halina
    wiersze (alfabet tytułów)
1664.wiersz: Poświatowska Halina: Tutaj leży Izold.... Głos Ludu 1993 nr 51 s. 5  szczegóły 
  Przeczek Wilhelm, Sikora Władysław *
    wiersze (alfabet tytułów)
1665.wiersz: Przeczek Wilhelm, Sikora Władysław: Paczemu?. Głos Ludu 1990 nr 98 s. 1  szczegóły 
1666.wiersz: Przeczek Wilhelm, Sikora Władysław: Paczemu? (Dlaczego przychodzicie nocą...). Głos Ludu 1998 nr 100 s. 2  szczegóły 
  Przeczek Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1667.wiersz: Przeczek Andrzej: Apel do rodaków. Głos Ludu 1996 nr 23 s. 5  szczegóły 
1668.wiersz: Przeczek Andrzej: Olza. Głos Ludu 1996 nr 32 s. 5  szczegóły 
  Przeczek Gustaw
    wiersze (alfabet tytułów)
1669.wiersz: Przeczek Gustaw: Modlitwa. Głos Ludu 2002 nr 21 dod. s. 5  szczegóły 
1670.wiersz: Przeczek Gustaw: Na klękanie. Głos Ludu 2003 nr 35 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1671.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): W 15. rocznicę śmierci Gustawa Przeczka (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 22 s. 3  szczegóły 
1672.artykuł: Korzenny Jan: Pisarz regionu (W 20. rocznicę śmierci Gustawa Przeczka). Głos Ludu 1994 nr 21 s. 5  szczegóły 
  Przeczek Lech
1673.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gorzelski Roman: Droga przez metaforę. Głos Ludu 1995 nr 144 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1674.wiersz: Przeczek Lech: Aforyzmy. Głos Ludu 2002 nr 30 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1675.wiersz: Przeczek Lech: Na dworcu. Głos Ludu 1995 nr 101 s. 3  szczegóły 
1676.wiersz: Przeczek Lech: Zachowanie równowagi. Głos Ludu 1991 nr 50 s. 5 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1677.proza: Przeczek Lech: Chroń swoje myśli. Głos Ludu 1991 nr 35 s. 4  szczegóły 
1678.proza: Przeczek Lech: Farmer. Głos Ludu 1991 nr 60 s. 4  szczegóły 
1679.proza: Przeczek Lech: Zmartwychwstanie. Głos Ludu 1991 nr 96 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1680.artykuł: Aforyzmy w herbaciarni. Głos Ludu 2003 nr 139 dod. s. 5 (nota nt. spotkania autorskiego, Trzyniec (Czechy), 20 XI 2003...) szczegóły 
1681.artykuł: Poeci na wyjeździe. Głos Ludu 2003 nr 29 dod. s. 5 (nota nt. spotkania autorskiego; Racibórz, 27 II 2003...) szczegóły 
1682.artykuł: Wybrano L. Przeczka. Głos Ludu 2002 nr 148 dod. s. 5 (o wyborze Lecha Przeczka na członka Gminy Pisarzy w Ostrawie...) szczegóły 
  Przeczek Lucyna
1683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (MK): Promocja tomiku Lucyny Waszkowej. Głos Ludu 1996 nr 125 s. 3 (not....) szczegóły 
1684.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klimowa Bożena: Spotkanie z poezją. Głos Ludu 1995 nr 144 s. 3  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1685.wiersz: Przeczek Lucyna: Czyje winy. Głos Ludu 1994 nr 92 s. 4 (tekst podpisany Lucyna Przeczek-Waszkowa...) szczegóły 
1686.wiersz: Przeczek-Waszkowa Lucyna: Kościółek w Gutach (S. Krausowi). Głos Ludu 1989 nr 59 s. 4 (podp. L. Przeczek-Waszkowa...) szczegóły 
1687.wiersz: Przeczek Lucyna: Muza. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 4  szczegóły 
1688.wiersz: Waszkowa Lucyna: Niedowierzanie. Głos Ludu 1990 nr 14 s. 3  szczegóły 
1689.wiersz: Waszkowa Lucyna: Pory miłości. Głos Ludu 1990 nr 14 s. 3 (z not....) szczegóły 
1690.wiersz: Przeczek-Waszkowa Lucyna: Zabawy. Głos Ludu 1989 nr 59 s. 4 (podp. L. Przeczek-Waszkowa...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1691.tekst paraliteracki: Waszkowa Lucyna: Głos Ludu 1995 nr 144 s. 3 (not., wypow. nt. swojej twórczości...) szczegóły 
  Przeczek Wilhelm
1692.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nastulczyk Franciszek: Tkanina gorącego posłannictwa. Głos Ludu 1993 nr 47 s. 5  szczegóły 
1693.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kor): W. Przeczek w Lipsku. Głos Ludu 2000 nr 141 s. 6 (nota sprawozdawcza o organizowanemu przez Instytut Polski spotkaniu po...) szczegóły 
1694.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (L. P.): "Kniha urody" W. Przeczka. Głos Ludu 2001 nr 20 s. 6  szczegóły 
1695.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biela Emil: Koliba poezji Przeczka. Głos Ludu 2003 nr 23 s. 5  szczegóły 
1696.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Zdzisław: Jeden jest polski język.... Głos Ludu 1990 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Srokowski Stanisław: Między metafizyką i codziennością. Głos Ludu 1990 nr 115 s. 5  szczegóły 
1697.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biela Emil: Koliba poezji Przeczka. Głos Ludu 2003 nr 23 s. 5  szczegóły 
1698.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Otiskowa Niki: Przeczek po czesku. Głos Ludu 1993 nr 11 s. 2  szczegóły 
recenzja: Urbanec Jiri: Bluszcz jako alegoria. Głos Ludu 1993 nr 32 s. 2  szczegóły 
1699.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kor): "Intymny przewodnik" W. Przeczka (Nowa propozycja czeskocieszyńskiego wydawnictwa "Olza"). Głos Ludu 1998 nr 132 s. 2  szczegóły 
recenzja: (kor): W. Przeczek w "Votobii" (Chrzest "Intymnego przewodnika" w Opawie). Głos Ludu 1998 nr 152 s. 2 (nota sprawozdawcza ze spotkania promującego książkę w Opawie 16 XII 19...) szczegóły 
1700.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głos Ludu 1992 nr 34 s. 5 (nota...) szczegóły 
recenzja: (wp): Promocja książki. Głos Ludu 1992 nr 55 s. 7 (spraw. z promocji w Katowicach, 8 V 1992...) szczegóły 
1701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (MK): "Zbyt późny kochanek" po czesku. Głos Ludu 1996 nr 125 s. 3 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1702.wiersz: Przeczek Wilhelm: Buki wśród owiec. Głos Ludu 1990 nr 59 s. 5  szczegóły 
1703.wiersz: Przeczek Wilhelm: Całopalenie serca (Pamięci Jana Palacha). Głos Ludu 1990 nr 8 s. 4 (z koment. aut.: Pamięci Jana Palacha...) szczegóły 
1704.wiersz: Przeczek Wilhelm: Domek. Głos Ludu 1997 nr 22 s. 4  szczegóły 
1705.wiersz: Przeczek Wilhelm: Dzwony anielskie. Głos Ludu 1991 nr 132 s. 5  szczegóły 
1706.wiersz: Przeczek Wilhelm: Gorolski Święto. Głos Ludu 1995 nr 89 s. 1  szczegóły 
1707.wiersz: Przeczek Wilhelm: Hawiyrz (Poświęcam ojcu). Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 5  szczegóły 
1708.wiersz: Przeczek Wilhelm: Karwina. Głos Ludu 1993 nr 75 s. 5  szczegóły 
1709.wiersz: Przeczek Wilhelm: Kości pradziadków. Głos Ludu 1990 nr 12 s. 5  szczegóły 
1710.wiersz: Przeczek Wilhelm: Lanie kijami. Głos Ludu 1989 nr 83 s. 6  szczegóły 
1711.wiersz: Przeczek Wilhelm: List do poety (Janowi Pilarowi). Głos Ludu 1990 nr 74 s. 5  szczegóły 
1712.wiersz: Przeczek Wilhelm: Malowanie Wigilii. Głos Ludu 1992 nr 149/150 s. 1  szczegóły 
1713.wiersz: Przeczek Wilhelm: Mojej pani nauczycielce. Głos Ludu 1994 nr 104 s. 3  szczegóły 
1714.wiersz: Przeczek Wilhelm: Na granicy. Głos Ludu 1992 nr 53 s. 1  szczegóły 
1715.wiersz: Przeczek Wilhelm: Nauczyciele. Głos Ludu 1990 nr 38 s. 3  szczegóły 
1716.wiersz: Przeczek Wilhelm: Nie widziałem jak rodzi się.... Głos Ludu 1994 nr 3 s. 5  szczegóły 
1717.wiersz: Przeczek Wilhelm: Niski lot. Głos Ludu 2003 nr 93 s. 4  szczegóły 
1718.wiersz: Przeczek Wilhelm: Odzwierciedlenie (Stanisławowi Srokowskiemu). Głos Ludu 1990 nr 109 s. 5  szczegóły 
1719.wiersz: Przeczek Wilhelm: Piękny mój kraju. Głos Ludu 1993 nr 36 s. 7 (z nut....) szczegóły 
1720.wiersz: Przeczek Wilhelm: Pozwoliłeś mi Panie. Głos Ludu 2002 nr 21 dod. s. 5  szczegóły 
1721.wiersz: Przeczek Wilhelm: Przepierki. Głos Ludu 1989 nr 11 s. 4 (z notą...) szczegóły 
1722.wiersz: Przeczek Wilhelm: Psikus. Głos Ludu 1994 nr 48 s. 4 (z not....) szczegóły 
1723.wiersz: Przeczek Wilhelm: Teczka (Pamięci Karola Raszyka). Głos Ludu 1991 nr 96 s. 5  szczegóły 
1724.wiersz: Przeczek Wilhelm: Wigilia. Głos Ludu 1996 nr 151 s. 1  szczegóły 
1725.wiersz: Przeczek Wilhelm: Wilija. Głos Ludu 1993 nr 147 s. 8  szczegóły 
1726.wiersz: Przeczek Wilhelm: Wspomnienie. Głos Ludu 1990 nr 35 s. 5  szczegóły 
1727.wiersz: Przeczek Wilhelm: Wycieczka do Franciszka. Głos Ludu 1991 nr 50 s. 5  szczegóły 
1728.wiersz: Przeczek Wilhelm: Zaduszki. Głos Ludu 1989 nr 130 s. 1  szczegóły 
1729.wiersz: Przeczek Wilhelm: Zaprosiny do stołu. Głos Ludu 1991 nr 32 s. 5  szczegóły 
1730.wiersz: Przeczek Wilhelm: Zielone Święta. Głos Ludu 1995 nr 45 s. 1  szczegóły 
1731.wiersz: Przeczek Wilhelm: Zielone święta. Głos Ludu 1989 nr 36 s. 1  szczegóły 
1732.wiersz: Przeczek Wilhelm: Znaki na niebie i ziemi. Głos Ludu 1996 nr 40 s. 4  szczegóły 
1733.wiersz: Przeczek Wilhelm: Znany obraz z raju. Głos Ludu 2002 nr 21 dod. s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1734.proza: Przeczek Wilhelm: Autosmok. Głos Ludu 1991 nr 86 s. 5, nr 87 s. 7  szczegóły 
1735.proza: Przeczek Wilhelm: Bluszcz. Głos Ludu 1991 nr 78-82  szczegóły 
1736.proza: Przeczek Wilhelm: Dziennik osoby towarzyszącej. Głos Ludu 1991 nr 35, 50, 60, 76, 84, 96, 114 (m.in. o polskim życiu lit. w Czechosłowacji...) szczegóły 
1737.proza: Przeczek Wilhelm: Kazinkowe granie. Głos Ludu 1989 nr 40-58, 60-82  szczegóły 
1738.proza: Przeczek Wilhelm: Kolacja w "Piaście". Głos Ludu 1991 nr 73 s. 7, nr 74 s. 3, nr 75 s. 5  szczegóły 
1739.proza: Przeczek Wilhelm: Litania do muzyki. Głos Ludu 1994 nr 92 s. 4  szczegóły 
1740.proza: Przeczek Wilhelm: Litania do muzyki. Głos Ludu nr s.  szczegóły 
1741.proza: Przeczek Wilhelm: Mat. Głos Ludu 1991 nr 71 s. 3, nr 72 s. 5  szczegóły 
1742.proza: Przeczek Wilhelm: Metamorfoza. Głos Ludu 1991 nr 88 s. 3, nr 69 s. 5, nr 70 s. 5  szczegóły 
1743.proza: Przeczek Wilhelm: Naga Agata. Głos Ludu 1991 nr 76 s. 7, nr 77 s. 3  szczegóły 
1744.proza: Przeczek Wilhelm: Redagowałem "Amebę". Głos Ludu 1990 nr 35 s. 4 (wspomn. dot. redagowania Ameby dodatku do Głosu Ludu...) szczegóły 
1745.proza: Przeczek Wilhelm: Światło spod abażuru. Głos Ludu 1991 nr 83 s. 5, nr 84 s. 7, nr 85 s. 3  szczegóły 
1746.proza: Przeczek Wilhelm: Trzeci krzyk koguta. Głos Ludu 1990 nr 57-85 (pow....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1747.tekst paraliteracki: Przeczek Wilhelm: Jak odbierałem Nagrodę Przepiórek. Głos Ludu 1993 nr 141 s. 3  szczegóły 
1748.tekst paraliteracki: Przeczek Wilhelm: Literackie wojaże. Głos Ludu 1994 nr 31 (z 17 III) s. 4 (sprost. błędów druk., nr 33 s. 2...) szczegóły 
1749.tekst paraliteracki: Przeczek Wilhelm: Prywatny gabinet pana ordynatora. Głos Ludu 1991 nr 50 s. 5  szczegóły 
1750.tekst paraliteracki: Przeczek Wilhelm: [Wypowiedź]. Głos Ludu 1993 nr 116 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1751.artykuł: (a): Pisarze dla młodzieży. Głos Ludu 2002 nr 69 dod. s. 5 (nt. spotkania autorskiego; Bystrzyca, IV 2002...) szczegóły 
1752.artykuł: (a): Poetyckie spotkania. Głos Ludu 2002 nr 83 dod. s. 5 (m.in. nt. spotkań autorskich w Opolu, 12-13 VI 2002...) szczegóły 
1753.artykuł: (a): Wielkie czytanie Wilhelma Przeczka. Głos Ludu 2002 nr 121 dod. s. 5 (nt. tzw. wielkiego czytania utworów Wilhelma Przeczka, Brno, 16 IX 200...) szczegóły 
1754.artykuł: (bg): Głos Ludu 1989 nr 89 s. 5 (not. o przyjęciu W. Przeczka do Związku Pisarzy Czechosłowacji...) szczegóły 
1755.artykuł: Czy lubisz poezję?. Głos Ludu 2003 nr 93 s. 4 (podpisano Literka...) szczegóły 
1756.artykuł: (E.Sz.): Rehabilitacja W. Przeczka. Głos Ludu 1990 nr 64 s. 1 (not. o przekazaniu Wilhelmowi Przeczkowi aktu rehabilitacji związkowej...) szczegóły 
1757.artykuł: (W.P.), (G.S.): Wspomnienie o Rafale Urbanie (Zaolziańscy literaci w Głogówku). Głos Ludu 1998 nr 73 s. 4 (nt. pobytu w Polsce w dniach 21-23 V 1998 i spotkań z czytelnikami w O...) szczegóły 
1758.artykuł: (J.P.): W. Przeczek po czesku. Głos Ludu 1991 nr 125 s. 3 (nota o emisji audycji Radia Ostrawa pośw. Wilhelmowi Przeczkowi w opra...) szczegóły 
1759.artykuł: (kor): Luhaczowice 2000. Wilhelm Przeczek na Spotkaniu Pisarzy Europy Środkowej. Głos Ludu 2000 nr 81 s. 5 (art. o udziale poety w Międzynarodowych Spotkaniach Pisarzy Europy Śro...) szczegóły 
1760.artykuł: (kor): Nagroda dla W. Przeczka. Głos Ludu 1993 nr 136 s. 1 (o przyzn. nagr. Wilhelmowi Przeczkowi przez Sekcję Dziennikarską Czesk...) szczegóły 
1761.artykuł: (kor): "Pod Pegazem" urodzinowo. Głos Ludu 1996 nr 51 s. 2 (nt. spotkania poetyckiego z okazji 60. urodzin...) szczegóły 
1762.artykuł: (kor): Przeczek w TV i w radiu. Zaolziańska poezja w czeskich mediach. Głos Ludu 2000 nr 29 s. 2 (not. o prezentacji wierszy w Telewizji Czeskiej...) szczegóły 
1763.artykuł: (kor): Sukces Wilhelma Przeczka. Głos Ludu 2000 nr 96 s. 5 (dot. uzyskania przez poetę nagrody w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyck...) szczegóły 
1764.artykuł: (kor): W. Przeczek na Opolszczyźnie. Głos Ludu 1999 nr 107 s. 2 (o wizycie poety na Opolszczyźnie, 9-11 IX 1999...) szczegóły 
1765.artykuł: (M.K.): Pisarze w Ołomuńcu. Głos Ludu 1995 nr 144 s. 3 (not. o udziale w Walnym Zebraniu Gminy Pisarzy Morawsko-Śląskich w Oło...) szczegóły 
1766.artykuł: Pyszko Jan: Wilk - Wilhelm Przeczek. Głos Ludu 1996 nr 40 s. 4 (z okazji jubileuszu 60-lecia ur....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1767.wywiad: (ip) : Głos Ludu 1989 nr 27 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1768.wywiad: (LW): "Dym za paznokciem" (Wybór wierszy Wilhelma Przeczka). Głos Ludu 1993 nr 37 s. 3 (nt. ks....) szczegóły 
1769.wywiad: Pyszko Jan: Rozmowa z jubilatem. Głos Ludu 1996 nr 40 s. 4  szczegóły 
1770.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Ludu 1989 nr 21 s. 7  szczegóły 
1771.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaworski Kazimierz: Notatnik liryczny Wilhelma Przeczka. Głos Ludu 1991 nr 132 s. 5  szczegóły 
  Przewoźniak Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1772.wiersz: Przewoźniak Marcin: Krzyknij NIE!!!. Głos Ludu 1999 nr 73 s. 4  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1773.artykuł: Kuźnik Grażyna: Cieszyńska miłość Juliana Przybosia. Głos Ludu 2002 nr 57 dod. s. 5 (dot. znajomości Juliana Przybosia i Marzeny Skotnicówny; z notą biogra...) szczegóły 
1774.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Władysław: Adwent literacki. Głos Ludu 1995 nr 142 s. 2  szczegóły 
1775.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (wp): Głos Ludu 1989 nr 59 s. 5  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1776.artykuł: Radłowska-Obrusnik M.: Guru z Krakowa nad Wełtawą. Głos Ludu 1996 nr 100 s. 5  szczegóły 
  Przymanowski Janusz
    zgon (alfabet autorów)
1777.zgon: Głos Ludu 1998 nr 80 s. 2 (zmarł: VII 1998; not....) szczegóły 
  Putzlacher Renata
1778.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: "Kompleks Ewy" Renaty Putzlacher (Nad nowym tomikiem wierszy). Głos Ludu 1993 nr 25 s. 3  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: Viniaruj "Ballade". Głos Ludu 1993 nr 41 s. 3 (spraw. z promocji ks., Czeski Cieszyn 3 IV 1993...) szczegóły 
1779.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Berger Wiesław Adam: Tak i nie!. Głos Ludu 1996 nr 142 s. 3  szczegóły 
recenzja: (kor): Renata poszukuje Mistrza.... Głos Ludu 1996 nr 134 s. 1, 2 (nt. promocji książki w kawiarni poetyckiej "Avion" w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
recenzja: (r): Dwujęzyczny zbiorek. Głos Ludu 1996 nr 106 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: (RL): Promocja "Małgorzaty...". Głos Ludu 1996 nr 138 s. 2 (nt. promocji książki na Śląsku Opawskim...) szczegóły 
recenzja: (TD): Promocja tomiku. Głos Ludu 1996 nr 131 s. 3 (not....) szczegóły 
1780.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: "Oczekiwanie" Renaty Putzlacher. Głos Ludu 1992 nr 106 s. 5  szczegóły 
recenzja: (m): Oczekiwanie Renaty Putzlacher. Głos Ludu 1992 nr 87 s. 3 (nota...) szczegóły 
1781.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Wyrwane z kontekstu. Głos Ludu 2001 nr 103 s. 4  szczegóły 
artykuł: Nagroda dla "Pomiędzy"?. Głos Ludu 2002 nr 83 dod. s. 5 (nota o nominacji do Nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie za rok...) szczegóły 
1782.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Berger Wiesław Adam: Dwa tomiki i ja.... Głos Ludu 1991 nr 63 s. 5  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: Wypośrodkowanie. Głos Ludu 1991 nr 8 s. 5  szczegóły 
1783.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Władysław: Renaty brneńskie "Podteksty". Głos Ludu 2003 nr 27 s. 6  szczegóły 
1784.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Kazimierz: Ziemia albo-albo. Głos Ludu 1994 nr 11 s. 3  szczegóły 
recenzja: Siedlaczek Marian: O Zaolziu bez kompleksów (Warszawska promocja poezji Renaty Putzlacher). Głos Ludu 1994 nr 58 s. 1, 3 (nota spraw. z promocji ks. w Warszawie, 13 V 1994...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1785.wiersz: Putzlacher Renata: Bal. Głos Ludu 1991 nr 8 s. 5  szczegóły 
1786.wiersz: Putzlacher Renata: Divertimento cieszyńskie. Głos Ludu 1993 nr 104 s. 5  szczegóły 
1787.wiersz: Putzlacher Renata: Dziedziczce. Głos Ludu 1992 nr 87 s. 3  szczegóły 
1788.wiersz: Putzlacher Renata: Faksymile. Głos Ludu 2002 nr 118 dod. s. 5  szczegóły 
1789.wiersz: Putzlacher Renata: [Fraszki]. Głos Ludu 1994 nr 92 s. 4  szczegóły 
1790.wiersz: Putzlacher Renata: Goldenhair. Głos Ludu 2002 nr 127 dod. s. 5  szczegóły 
1791.wiersz: Putzlacher Renata: Husa na provazku (Petrovi Oslzlemu). Głos Ludu 1997 nr 148 s. 5  szczegóły 
1792.wiersz: Putzlacher Renata: Kobieta czeka na ból. Głos Ludu 1992 nr 34 s.5  szczegóły 
1793.wiersz: Putzlacher Renata: Kolos nadolziański (Przed obrazem Bronka Liberdy). Głos Ludu 1993 nr 123 s. 1  szczegóły 
1794.wiersz: Putzlacher Renata: Kompleks Ewy. Głos Ludu 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
1795.wiersz: Putzlacher Renata: Krajobraz poetycki. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 4  szczegóły 
1796.wiersz: Putzlacher Renata: Miasto na kredyt. Głos Ludu 1997 nr 148 s. 5  szczegóły 
1797.wiersz: Putzlacher Renata: Mój wernisaż. Głos Ludu 1991 nr 63 s. 5  szczegóły 
1798.wiersz: Putzlacher Renata: Mój wernisaż. Głos Ludu 1989 nr 42 s. 4  szczegóły 
1799.wiersz: Putzlacher Renata: Oda do prowincji. Głos Ludu 1990 nr 9 s. 7  szczegóły 
1800.wiersz: Putzlacher Renata: Odmawiałam sobie. Głos Ludu 2002 nr 127 dod. s. 5  szczegóły 
1801.wiersz: Putzlacher Renata: Otwarcie. Głos Ludu 1990 nr 6 s. 5  szczegóły 
1802.wiersz: Putzlacher Renata: Po Hamlecie. Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4  szczegóły 
1803.wiersz: Putzlacher Renata: Próba identyfikacji. Głos Ludu 1989 nr 42 s. 4  szczegóły 
1804.wiersz: Putzlacher Renata: Przebieranka. Głos Ludu 1991 nr 96 s. 4  szczegóły 
1805.wiersz: Putzlacher Renata: Rola. Głos Ludu 1992 nr 106 s. 5  szczegóły 
1806.wiersz: Putzlacher Renata: Rywal. Głos Ludu 1992 nr 106 s. 5  szczegóły 
1807.wiersz: Putzlacher Renata: Szopka ZLPC (Czytaj: Zrzędna Literacka Przekorna Cośkolwiek). Głos Ludu 1992 nr 152 s. 4  szczegóły 
1808.wiersz: Putzlacher Renata: Święta. Głos Ludu 1991 nr 151 s. 3  szczegóły 
1809.wiersz: Putzlacher Renata: Tajemnica kulis. Głos Ludu 1989 nr 42 s. 4  szczegóły 
1810.wiersz: Putzlacher Renata: W dniu kiedy Bóg przestaje działać. Głos Ludu 2002 nr 118 dod. s. 5  szczegóły 
1811.wiersz: Putzlacher Renata: Wesele w sto lat później. Głos Ludu 1997 nr 1 s. 3-4 (szopka na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego...) szczegóły 
1812.wiersz: Putzlacher Renata: Wnuczka monarchii. Głos Ludu 1994 nr 7 s. 1  szczegóły 
1813.wiersz: Putzlacher Renata: Wypisz wymaluj. Głos Ludu 2002 nr 118 dod. s. 5  szczegóły 
1814.wiersz: Putzlacher Renata: Wyrwana z kontekstu. Głos Ludu 2002 nr 127 dod. s. 5  szczegóły 
1815.wiersz: Putzlacher Renata: Wyznanie. Głos Ludu 1991 nr 5 s. 5  szczegóły 
1816.wiersz: Putzlacher Renata: Ziemia albo - albo. Głos Ludu 2002 nr 51 dod. s. 5  szczegóły 
1817.wiersz: Putzlacher Renata: Ziemia albo-albo. Głos Ludu 1990 nr 30 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1818.proza: Putzlacher Renata: Drohobycz. Głos Ludu 2002 nr 12 dod. s. 5  szczegóły 
1819.proza: Putzlacher Renata: Próba nazwania. Głos Ludu 1991 nr 8 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1820.artykuł: (db): Literacki lipiec. Głos Ludu 2002 nr 86 s. 2 (nota nt. spotkania autorskiego, Brno, VII 2002...) szczegóły 
1821.artykuł: Jaworski Kazimierz: Głos Ludu 1989 nr 30 s. 5 (spraw. z wieczoru poezji, Czeski Cieszyn, 3 III 1989...) szczegóły 
1822.artykuł: Jaworski Kazimierz: Wspólnota w kulturze (Poetki na przystanku Zaolzie). Głos Ludu 1993 nr 3 s. 2 (dot. również Anieli Kupcowej...) szczegóły 
1823.artykuł: [Kara Leszek] (kara): Poetyckie spotkanie za Olzą. Głos Ludu 1990 nr 56 s. 7 (spraw. z wieczoru autorskiego, Cieszyn, 8 V 1990...) szczegóły 
1824.artykuł: (kor): Koncert i "Lamus". Głos Ludu 2000 nr 25 s. 1 (nota sprawozdawcza z uroczystości na cześć kawiarni literackiej "AVION...) szczegóły 
1825.artykuł: (kor): Między Brnem a Śląskiem. Głos Ludu 2002 nr 112 s. 2 (o udziale poetki w życiu literackim Brna i Śląska Cieszyńskiego...) szczegóły 
1826.artykuł: (kor): Osobnej promocji nie będzie. Głos Ludu 2001 nr 117 s. 2  szczegóły 
1827.artykuł: Madecki Roman: Śląsk w zwierciadle czeskiej i polskiej poezji. Głos Ludu 2002 nr 51 dod. s. 5 (nt. spotkania autorskiego poetki; Brno, 18 IV 2002...) szczegóły 
1828.artykuł: (p): R. Putzlacher na falach "Vltavy". Głos Ludu 2000 nr 42 s. 2 (zapowiedź prezentacji wierszy autorki na antenie Czeskiego Radia "Vlta...) szczegóły 
1829.artykuł: Radłowska-Obrusnik M.: Ja, lubię być lubiana. Głos Ludu 1997 nr 148 s. 5 (z fot. poetki...) szczegóły 
1830.artykuł: Sikora Władysław: Głos Ludu 1989 nr 28 s. 3 (spraw. z wieczoru poezji w Cieszynie, 3 III 1989...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1831.wywiad: Kaszper Kazimierz: Wielokorzenność i pogranicza mam w genach. Głos Ludu 2002 nr 127 dod. s. 5  szczegóły 
1832.wywiad: (ra): Nie jestem tylko żeberkiem... (Nowy tomik poezji Renaty Putzlacher). Głos Ludu 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
1833.wywiad: Sikora Jacek: Renata Putzlacher. Głos Ludu 2001 nr 48 s. 3  szczegóły 
  Pyszko Jan
1834.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (wp): Kolejny tomik wierszy Jana Pyszki. Głos Ludu 1994 nr 3 s. 2  szczegóły 
1835.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: "Słowa jak kamienie". Głos Ludu 1993 nr 31 s. 3 (nota...) szczegóły 
1836.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: "Strzała" Jana Pyszki. Głos Ludu 2001 nr 133 dod. s. 7  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1837.wiersz: Pyszko Jan: Dzban. Głos Ludu 1993 nr 47 s. 5 (z not....) szczegóły 
1838.wiersz: Pyszko Jan: Dzisiaj w nocy. Głos Ludu 1989 nr 151 s. 4  szczegóły 
1839.wiersz: Pyszko Jan: Dzwony. Głos Ludu 1990 nr 97 s. 5  szczegóły 
1840.wiersz: Pyszko Jan: Ho! Ho! Ho! Dzisio Gorolski Święto! (Jurowi spod Grónia). Głos Ludu 1991 nr 96 s. 3  szczegóły 
1841.wiersz: Pyszko Jan: Kantata na cztery ręce czasu. Głos Ludu 1991 nr 76 s. 5  szczegóły 
1842.wiersz: Pyszko Jan: Konie znowu rżą (Pamięci Janka Sikory). Głos Ludu 1991 nr 128 s. 3  szczegóły 
1843.wiersz: Pyszko Jan: Na chwałę Bożą. Głos Ludu 1990 nr 97 s. 5  szczegóły 
1844.wiersz: Pyszko Jan: Nawiejskiemu kościołowi. Głos Ludu 1991 nr 95 s. 4  szczegóły 
1845.wiersz: Pyszko Jan: Szmer... (Autorowi "Dałeś nam Panie zieleń..."). Głos Ludu 2002 nr 18 dod. s. 5 (z notą biograficzną...) szczegóły 
1846.wiersz: Pyszko Jan: Tyle wiary. Głos Ludu 1991 nr 14 s. 5  szczegóły 
1847.wiersz: Pyszko Jan: Wigilii czas. Głos Ludu 1991 nr 150 s. 7  szczegóły 
1848.wiersz: Pyszko Jan: Zapis macierzanki. Głos Ludu 1991 nr 35 s. 5  szczegóły 
1849.wiersz: Pyszko Jan: Żałobny tren dla Kary. Głos Ludu 1991 nr 96 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1850.proza: Pyszko Jan: Wyprawa na Eubeję (1) (Dzienik z wojażu poetyckiego). Głos Ludu 2002 nr 80 dod. s. 5  szczegóły 
1851.proza: Pyszko Jan: Wyprawa na Eubeję (2) (Dzienik z wojażu poetyckiego). Głos Ludu 2002 nr 83 dod. s. 5  szczegóły 
1852.proza: Pyszko Jan: Wyprawa na Eubeję (3) (Dzienik z wojażu poetyckiego). Głos Ludu 2002 nr 86 dod. s. 5  szczegóły 
1853.proza: Pyszko Jan: Wyprawa na Eubeję (4) (Dzienik z wojażu poetyckiego). Głos Ludu 2002 nr 92 dod. s. 5  szczegóły 
1854.proza: Pyszko Jan: Wyprawa na Eubeję (5) (Dzienik z wojażu poetyckiego). Głos Ludu 2002 nr 95 dod. s. 5  szczegóły 
1855.proza: Pyszko Jan: Wyprawa na Eubeję (6) (Dzienik z wojażu poetyckiego). Głos Ludu 2002 nr 98 dod. s. 5  szczegóły 
1856.proza: Pyszko Jan: Wyprawa na Eubeję (7) (Dzienik z wojażu poetyckiego). Głos Ludu 2002 nr 101 dod. s. 5  szczegóły 
1857.proza: Pyszko Jan: Wyprawa na Eubeję (8) (Dzienik z wojażu poetyckiego). Głos Ludu 2002 nr 104 dod. s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1858.artykuł: (a): Poetyckie spotkania. Głos Ludu 2002 nr 83 dod. s. 5 (m.in. nt. spotkań autorskich w miejscowościach: Czeski Cieszyn, Trztyn...) szczegóły 
1859.artykuł: (a): Pyszko na Podlasiu. Głos Ludu 2001 nr 64 s. 2 (nt. spotkań autorskich w Białymstoku i Augustowie w dniach 26-27 V 200...) szczegóły 
1860.artykuł: Gawlik Stanisław: Głos Ludu 1989 nr 68 s. 5 (spraw. z wieczoru autorskiego w Jabłonkowie, 26 V 1989...) szczegóły 
1861.artykuł: (kor): Poezja w "Ex librisie" (Po wieczorze autorskim Jana Pyszki). Głos Ludu 1994 nr 13 s. 2 (not. inf. o spotkaniu w Cieszynie, 28 I 1994...) szczegóły 
1862.artykuł: (kor): Poznań poetycki. Głos Ludu 2002 nr 137 s. 3 (nt. udziału twórcy w XXV Międzynarodowym Listopadzie Literackim...) szczegóły 
1863.artykuł: Poezja i kraty. Głos Ludu 1994 nr 31 (z 17 III) s. 5 (nt. spotkania aut. w Cieszynie, 2 III 1994...) szczegóły 
1864.artykuł: Sikora Władysław: O poecie z Potoków. Głos Ludu 2000 nr 109 s. 3 (sylwetka poety...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1865.wywiad: Sikora Jacek: Dziś: Jan Pyszko. Głos Ludu 2003 nr 107 s. 4  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1866.recenzja: Dąbrowski Antoni: Zaolziańskie pejzaże. Głos Ludu 1991 nr 14 s. 5  szczegóły 
1867.recenzja: Duda Harry: Wiersze nie rodzą się z pustki. Głos Ludu 1991 nr 23 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raszka Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
1868.wiersz: Raszka Aneta: Już jesień do nas zawitała.... Głos Ludu 1996 nr 133 s. 4  szczegóły 
  Raszka Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1869.wiersz: Raszka Jan: Wiosna. Głos Ludu 1998 nr 52 s. 4  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
1870.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (mro) : Pisarz zdefiniowany. Głos Ludu 2001 nr 56 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1871.artykuł: Koc Barbara: Badacz narodu. Głos Ludu 2000 nr 147 s. 1, 5 (streszczenie wystąpienia Barbary Koc "Kształtowanie się naturalizmu i ...) szczegóły 
1872.artykuł: Korzenny Jan: Z zakładu krawieckiego po nagrodę Nobla. W 75. rocznicę śmierci W.S. Reymonta. Głos Ludu 2000 nr 141 s. 5 (art. dot. twórczości oraz tłumaczeń i recepcji w Czechach...) szczegóły 
1873.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (mro): Dłużej nad Olzą. Głos Ludu 2001 nr 8 s. 2 (nota nt. przesunięcia terminu zamknięcia wystawy...) szczegóły