Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Gdańskie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Buda Szymon: Role Playing Game. Wyobraźnia nieskrępowana. Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 277-296  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krauze Filip: Studia Gdańskie 2000 t. 13 s. 331-334  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Perszon Jan: Ascetyczno-teologiczne treści pieśni pogrzebowych śpiewanych na Kaszubach. Studia Gdańskie 1998 t. 11 s. 59-98 (z fragmentami omawianych pieśni...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Perszon Jan: Śmierć jako wydarzenie i wyobrażenie na Kaszubach Północnych. Studium etnograficzne. Studia Gdańskie 1995 t. 10 s. 145-165 (m.in. na podstawie literatury ludowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Samp Jerzy: Katedra oliwska w jej literackich wizerunkach. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 71-84 (m.in. w utworach Lecha Bądkowskiego "Młody książę", Zofii Węgierskiej ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sychta Bernard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
6.artykuł: Breza Edward: Życie i osiągnięcia ks. dra Bernarda Sychty. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 239-260  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Merton Thomas
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świeżyński Adam: Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 208-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Girard Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
8.artykuł: Romejko Adam: Teoria mimetyczno-ofiarnicza - wprowadzenie do antropologii Rene Girarda. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 55-64  szczegóły 
  Maritain Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Cichosz Wojciech: Implikacje pedagogiczne antropologii Jacquesa Maritaina. Studia Gdańskie 2000 t. 13 s. 159-171  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Origenes *
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czalej Sławomir: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 357-359  szczegóły 
  Philon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Kloskowski Kazimierz: Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 313-350  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichosz Wojciech: Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 228-232  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Bała Maciej: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 350-352  szczegóły 
14.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Genealogia Jezusa w Ewangeliach. Studia Gdańskie 1995 t. 10 s. 113-121 (dotyczy Ewangelii według św. Mateusza i Ewangelii według św. Łukasza...) szczegóły 
15.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Nauka autorów Nowego Testamentu o kapłaństwie powszechnym i służebnym. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 19-24  szczegóły 
16.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 348-349 (rec. ks.: Dale C. Allison: The new Moses. A Matthean typology. Minneap...) szczegóły 
17.artykuł: Rafiński Grzegorz: Adresaci Ewangelii: funkcja retoryczna 1 Kor 2,6-3,4 w 1 Kor 1-4. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 48-77  szczegóły 
18.artykuł: Szamocki Grzegorz: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 337-340 (rec. ks.: Jean Louis Ska: L'argilla, la danza e il giardino. Saggi di ...) szczegóły 
19.artykuł: Szamocki Grzegorz: "W Betanii, po drugiej stronie Jordanu" (J 1,28): Miejsce działalności Jana Chrzciciela. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 19-26 (m.in. na podstawie tekstów Nowego Testamentu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Rafiński Grzegorz: Rola charyzmatu prorockiego we wspólnocie Janowej (J 16,12-15 i 1J). Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 25-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Łukasz przeredagował Mateuszowi Kazanie na Górze. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 27-39 (porównanie Kazania na Górze św. Mateusza i kazania na równinie św. Łuk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Argumenty za i przeciw pierwszeństwu Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 2000 t. 13 s. 37-48  szczegóły 
23.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Krytyka argumentów za pierwszeństwem Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 1998 t. 11 s. 113-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: [Kowalczyk Andrzej] A.K.: Motywy zmian w Mateuszowych cytatach Starego Testamentu niezgodnych z tekstem masoreckim i Septuagintą. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 5-18  szczegóły 
25.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Łukasz przeredagował Mateuszowi Kazanie na Górze. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 27-39 (porównanie Kazania na Górze św. Mateusza i kazania na równinie św. Łuk...) szczegóły 
26.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mowa eschatologiczna w Ewangelii św. Mateusza. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 179-207  szczegóły 
27.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Przyczyny zwięzłości Mateuszowych opowiadań o cudach. Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 79-98  szczegóły 
28.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Studia Gdańskie 1993 t. 9 s. 313-315 ([rec. ks.:] Vincent Mora: Le refuse d'Israel. Matthieu 27,25. Paris 19...) szczegóły 
29.artykuł: Rafiński Grzegorz: Źródło, treść i adresaci Objawienia (Mt 11,25-30). Studia Gdańskie 1995 t. 10 s. 167-193 (dotyczy także Ewangelii według św. Łukasza...) szczegóły 
30.artykuł: Szamocki Grzegorz: Chrześcijańskie wchodzenie do Królestwa Niebieskiego na podstawie Jezusowego wezwania "Wchodźcie przez ciasną bramę!..." (Mt 7,13-14). Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 99-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Bała Maciej: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 350-352  szczegóły 
32.artykuł: Szamocki Grzegorz: "Palec to Boży " (WJ 8,15ab). Dlaczego palec a nie ręka?. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 5-17 (nt. wyrażeń "Palec Boży" i "Ręka Boża" w Księdze Wyjścia i innych teks...) szczegóły 
33.artykuł: Szamocki Grzegorz: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 337-340 (rec. ks.: Jean Louis Ska: L'argilla, la danza e il giardino. Saggi di ...) szczegóły 
34.artykuł: Szamocki Grzegorz: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 341-347 (rec. ks.: Ernst Jenni: Studien zur Sprachwelt des Alten Testaments. St...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
35.artykuł: Kaczorowski Robert: Śpiew i instrumentarium muzyczne w Księdze Psalmów. Studium leksykograficzne. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 41-54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Szamocki Grzegorz: "Palec to Boży " (WJ 8,15ab). Dlaczego palec a nie ręka?. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 5-17 (nt. wyrażeń "Palec Boży" i "Ręka Boża" w Księdze Wyjścia i innych teks...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaczorowski Robert: Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 215-218  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Cusanus Nicolaus
    proza (alfabet tytułów)
38.proza: Mikołaj z Kuzy : Gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 261-312 (kazanie na uroczystość Objawienia Pańskiego...) szczegóły 
  Wolff Christian von
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gólski Grzegorz: Chrystiana Wolffa nauka o przyczynach w "Philosophia prima sive ontologia". Studia Gdańskie 1999 t. 12 s. 79-121  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bała Maciej: Studia Gdańskie 1999 t. 12 s. 339-342  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Cichosz Wojciech: Koncepcja osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu. Studia Gdańskie 2000 t. 13 s. 175-185  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Heschel Abraham Joshua
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bała Maciej: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 353-356  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Zanussi Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Balicki Janusz: Personalizm etyczny twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 78-126  szczegóły