PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Język Polski [Kraków]
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.recenzja: Kominek Andrzej: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 279-283  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pisarkowa Krystyna: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 61-63  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 5 s. 391-393  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałkowska Anna: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 218-222  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Greszczuk Barbara: [Pięćdziesiąty siódmy] LVII Zjazd Naukowy PTJ w Rzeszowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 137-138 (sprawozdanie; z programem zjazdu, s. 138-139...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk-Tyrpa Anna: Przeszłość w językowym obrazie świata (Kazimierz nad Wisłą, 6-8 XI 1997). Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 155-158  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 348-355  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kleszczowa Krystyna: "Metafory..." w badaniach diachronicznych. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 41-48  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziamska-Lenart Gabriela: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 306-308  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziamska Gabriela: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 131-134  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Treder Jerzy: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 359-364  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smól Joanna: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 384-387  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Depta Katarzyna: Struktura narracji mówionej. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 223-230  szczegóły 
14.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Potoczny materiał leksykalny a styl osiemnastowiecznej dydaktyki wierszowanej. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 338-344  szczegóły 
15.artykuł: Piekarczyk Dorota: Językowy obraz świata w metaforze "świat to teatr". Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 96-104  szczegóły 
nawiązanie: Darasz Wiktor J.: Cały świat to scena. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 308-309  szczegóły 
16.artykuł: Ruszkowski Marek: Liczebność próby w statystyczno-składniowych badaniach stylu. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 174-180 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
17.artykuł: Ruszkowski Marek: Prawo Menzeratha w badaniach syntaktycznych. Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 187-192 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
18.artykuł: Śliwiński Władysław: Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego wiersza. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 37-44  szczegóły 
19.artykuł: Śliwiński Władysław: Somatyzmy jako podstawy poetyckich konstrukcji nominalnych w dawnych i współczesnych utworach wierszowanych. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 251-258  szczegóły 
20.artykuł: Tutak Kinga: Problemy opisu składniowego współczesnych tekstów literackich i publicystycznych na przykładzie wybranych typów zdań podrzędnie złożonych. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 56-62 (na przykładzie zdań m.in. z prozy Stefana Chwina, Nataszy Goerke, Pawł...) szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rejter Artur: Konferencja w Katowicach nt. Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 76-79 (spraw....) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarek Walery: [Czwarte] IV Forum Kultury Słowa (11-13 października 2001). Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 5 s. 386-387 (sprawozdanie...) szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Greszczuk Barbara: [Pięćdziesiąty siódmy] LVII Zjazd Naukowy PTJ w Rzeszowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 137-138 (sprawozdanie; z programem zjazdu, s. 138-139...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hobot Joanna, Rusinek Michał: Retoryka współczesna - współczesność retoryki. Sprawozdanie z konferencji naukowej. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 143-147  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Darasz Wiktor J.: Aliteracja. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 79-92 (definicja terminu; z licznymi przykładami aliteracji w poezji polskiej...) szczegóły 
26.artykuł: Darasz Wiktor J.: Amfibrach. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 105-111 (o strukturze metrum amfibrachicznego dla prawidłowego rozpoznania podc...) szczegóły 
27.artykuł: Darasz Wiktor J.: Hiperkataleksa. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 5 s. 331-333 (omówienie...) szczegóły 
28.artykuł: Darasz Wiktor J.: Hipometria i hipermetria. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 189-191 (omówienie...) szczegóły 
29.artykuł: Darasz Wiktor J.: Jamb. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 288-296 (o strukturze metrum jambicznego dla zastosowania w nauce o języku w sz...) szczegóły 
30.artykuł: Darasz Wiktor J.: Polski daktyl. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 257-265 (definicja terminu; z licznymi przykładami daktyl w poezji polskiej...) szczegóły 
31.artykuł: Darasz Wiktor J.: Trochej. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 45-54 (omówienie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fraszka
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziamska-Lenart Gabriela: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 111-113  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybylska Renata: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 61-64  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Nawiązanie do perykop biblijnych w kazaniach i homiliach. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 135-140  szczegóły 
35.artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Zakończenie kazania jako struktura tekstowa o funkcji apelatywnej. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 287-291  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieszyńska Jagoda, Rachwałowa Maria, Sieradzka Bożena, Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 3 s. 228-234 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czamara Agata: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 194-197  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Okoniowa Joanna: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 296-298  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
39.recenzja: Galasiński Dariusz: Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 243-248  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Szpila Grzegorz: Minimum paremiologiczne języka polskiego - badanie pilotażowe. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 36-42  szczegóły 
41.artykuł: Szpila Grzegorz: Przysłowie - semantyka tekstu jednozdaniowego. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 5 s. 371-378  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sieradzka Bożena: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 377-379  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Przemysław: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 302  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Zarębina Maria: Wakacyjne lektury. Uwagi o języku współczesnych przekładów. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 225-234  szczegóły 
45.artykuł: Zarębina Maria: Z warsztatu tłumacza (O przekładach Karla Dedeciusa). Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 176-187 (na przykładzie wierszy: Bolesław Leśmian "Topielec", Wisława Szymborsk...) szczegóły 
46.artykuł: Zielińska Dorota: Tekst naukowy, który się łatwo tłumaczy. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 204-207 (dotyczy wstępnie przetłumaczonych tekstów naukowych przez autorów i po...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Hentschel Gerd: Maszynowy bank tekstów polskiego baroku. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 103-115 (o komputerowej konkordacji do języka polskiego baroku...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 341-344  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Zenon: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 379-380  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lubaś Władysław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 337-339  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Preyzner Marcin: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 380-382  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rogowska Ewa: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 363-367 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Koziara Stanisław: O frazeologizmach w polskich przekładach biblijnych. Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 89-96  szczegóły 
54.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Zapożyczenia włoskie w XVIII-wiecznych diariuszach. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 102-108  szczegóły 
55.artykuł: Urbańczyk Stanisław: Polski kresowy dialekt literacki. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 3 s. 209-215 (od doby staropolskiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święcicka Małgorzata: Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 123-126  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 383-386  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zajda Aleksander: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 225-227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Babik Zbigniew: Nieznany słownikarzom piętnastowieczny fragment poetycki. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 3 s. 165-173  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deptuchowa Ewa, Szelachowska-Winiarzowa Ludwika, Wanicowa Zofia: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 142-149 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Hentschel Gerd: Maszynowy bank tekstów polskiego baroku. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 103-115 (o komputerowej konkordacji do języka polskiego baroku...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 221-222  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 59-60  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Ruszkowski Marek: Odchylenia od norm składniowych w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 141-146  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziamska-Lenart Gabriela: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 111-113  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czachorowska Magdalena: XI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Pieczyska, 15-17 VI 1998). Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 153-155 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyciąg z Komunikatu Fundacji im. W. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za lata 1993-1994. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 240  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turzańska-Szymborska Nelli: Komunikat (skrót) Fundacji im. W. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za lata 1996-1997. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 3 s. 241  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: O liście podpisanym "ręką własną" Mikołaja Reja z Nagłowic, czyli o nie zbadanych zbiorach polskich w Riksarkivet w Sztokholmie. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 107-114 (nt. poloników w Archiwum Państwa Szwedzkiego w Sztokholmie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klinkosz Małgorzata: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 232-235  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 93-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bluszcz Anna J.: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 55-56  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojtyła-Świerzowska Maria: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 354-359  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strutyński Janusz: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 337-340  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Treder Jerzy: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 303-306  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 348-350  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rostankowska Magdalena: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 70-71  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 68-71  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiek-Osiowska Janina: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 360-363  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucała Marian: Nie każde "inne" lub "inaczej" jest lepsze. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: Piotrowski Tadeusz: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 287-290  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Widawski Maciej: Język Polski [Kraków] 1995 r. 74 nr 4/5 s. 373-375  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 206  szczegóły 
recenzja: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: Smółkowa Teresa: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 202-204  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Zenon: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 350-353  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skarżyński Mirosław: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 1 s. 54-59  szczegóły 
polemika: Wesołowska Danuta: "Nowomowa" koniecznie potrzebna. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 349-355  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lubaś Władysław: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 3 s. 216-218  szczegóły 
recenzja: Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 2 s. 135-138  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popowska-Taborska Hanna: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 357-359  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wronicz Jadwiga: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 151-152  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pospiszylowa Anna: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 389-392  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: taule: W sprawie "Słownika imion" - krytycznie. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 140-141  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lubaś Władysław: Dwa suplementy. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 119-123  szczegóły 
polemika: Bańko Mirosław: W sprawie Dwóch suplementów. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 78-80 (z odp. Władysława Lubasia, s. 80...) szczegóły 
polemika: Saloni Zygmunt: O moralności w leksykografii (Na marginesie recenzji W. Lubasia). Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 76-78 (z odp. Władysława Lubasia, s. 80...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucała Marian: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 277-281  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matuszewski Józef: Uzupełnienie do słownika. Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 2 s. 146-148 (z odp. Stanisława Urbańczyka, s. 148...) szczegóły 
recenzja: Urbańczyk Stanisław: Prof. J. Matuszewski o Słowniku staropolskim. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 212-214  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wanicowa Zofia: Na marginesie prac nad Słownikiem staropolskim. Trzy zagadkowe wyrazy: "zamisać", "ziele" i "zielony". Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 68-72  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: Ukończony został Słownik staropolski. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 1-4  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matuszewski Józef: Czy Słownik staropolskich nazw osobowych?. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 376-378 (nt. nieadekwatości tytułu Słownika w stosunku do jego zawartości...) szczegóły 
nawiązanie: Malec Maria: Wyjaśnienia dotyczące tytułu: "Słownik staropolskich nazw osobowych" (W związku z artykułem J. Matuszewskiego. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 378-379  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grybosiowa Antonina: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 303-305  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lica Aneta: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 210-213  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulwicka-Kamińska Joanna: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 229-232  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmigrodzki Piotr: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 223-229  szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sowa Franciszek: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 283-284  szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiek-Osiowska Janina: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 392-393  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 331-333  szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 1 s. 45-48  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie koncepcji Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 98-103  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Waniakowa Jadwiga: Propozycja uogólnionego zapisu cytatów gwarowych w Słowniku gwar polskich. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 270-274  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Saloni Zygmunt: Co i jak poprawiać w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (Ankieta leksykograficzna Polskiego Towarzystwa Językoznawczego). Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 1/2 s. 56-66 (odp. na ankietę...) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dźwigoł Renata: Słowiańskie demony domowe zarejestrowane w Słowniku wileńskim. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 270-275  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpluk Maria: Zmarli leksykografowie. Członkowie b. krakowskiego Zespołu Słownika Polszczyzny XVI wieku. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 77-78 (sylwetki zmarłych: Marian Borecki, Aniela Kottówna, Halina Sławińska...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Horodyska Halina: Odnalezienie zaginionego rękopisu "Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego" Andrzeja Cinciały. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 1 s. 32-36  szczegóły 
110.artykuł: Karpluk Maria: Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich PAN w Krakowie. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 345-346 (nt. działalności...) szczegóły 
111.artykuł: Pospiszylowa Anna: Nazwy gatunków jabłek i gruszek w Słowniku gwarowym Andrzeja Cinciały. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 5 s. 360-362  szczegóły 
112.artykuł: Pospiszylowa Anna: O Słowniku gwarowym Andrzeja Cinciały po raz drugi. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 110-112  szczegóły 
113.artykuł: Twardzik Wacław: Dodatki do Słownika staropolskiego. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 5-7  szczegóły 
114.artykuł: Wronicz Jadwiga: Prace nad Słownikiem gwarowym Śląska Cieszyńskiego. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 53-56  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Białoskórska Mirosława: Regionalizmy i dialektyzmy w prasie polskiej połowy XIX wieku w świetle ówczesnej normy leksykalnej. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 190-199 (dot. także czasopism literackich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: 80 roczników Języka Polskiego. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 400  szczegóły 
nawiązanie: Fras Janina: O wiedzy wspólnej, czyli kilka uwag do ostatniego zeszytu osiemdziesiątego rocznika Języka Polskiego. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 74-75 (m.in. dot. komentarza Mariana Kucały...) szczegóły 
artykuł: Kucała Marian: Dziewięćdziesięciolecie Języka Polskiego. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 359-360  szczegóły 
artykuł: Urbańczyk Stanisław: Powstanie i dalsze losy Języka Polskiego. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cygan Stanisław: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 208-210 (omówienie zawartości t. 1-8 z lat 1980-1994...) szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiek-Osiowska Janina: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 1 s. 70-71 (omów. zawartości numeru 1. z 1990...) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarek Walery: Język narzędziem myślenia i działania (Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Poradnika Językowego). Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 216-217 (sprawozdanie z jubileuszowej konferencji w Pałacu Staszica w Warszawie...) szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frodyma Mariusz: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 395-396  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Łobos Anna: Nazwy własne w czasopiśmie dla dzieci na przykładzie "Ciuchci". Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 245-250  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: Chicagowski "Głos Nauczyciela". Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 2 s. 143-146 (omów. zawartosci numeru 1. z 1991...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożóg Kazimierz: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 69-71 (omówienie...) szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożóg Kazimierz: Sesja poświęcona tłumaczeniom literatury polskiej na język francuski, Lille, 15-16 XI 1995. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 224-226 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwicka-Okońska Anna: Nowe książki Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 122-125  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smól Joanna: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 384-387  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pisarkowa Krystyna: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 199-203  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Okoniowa Joanna: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 296-298  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Henryk: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 3 s. 227-230  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Kopertowska Danuta: Charakterystyczne dla Kielecczyzny zjawiska gwarowe występujące w tekstach folklorystycznych tego regionu. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 297-307  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogowska Ewa: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 376-379  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wronicz Jadwiga: Konferencja w Sztokholmie. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 345 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ceglińska Anetta: Sesja poświęcona roli idei chrześcijańskich w kulturze Europy, Łódź, 15-17 V 2000. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 396-398 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Świerzowski Kasper: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 65-67 (omówienie serii "Skarbczyk bibliofila" wyd. w 1992 roku...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jahołkowska Beata, Wołowik Barbara: Ś.P.: Stanisław Bąk, Stanisław Rospond, Henryk Borek. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 230-232  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: Nadanie Prof. Stanisławowi Urbańczykowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 142 (nota spraw. z uroczystości, 26 III 1993...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Rymut Kazimierz: Trzydziestolecie działalności Instytutu Języka Polskiego PAN. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 241-245  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z działalności w 1990 roku. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 1 s. 74-79  szczegóły 
142.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z działalności w 1991 roku. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 386-391  szczegóły 
143.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 1995 roku. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 234-239  szczegóły 
144.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 1997 roku. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 283-288  szczegóły 
145.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 1998 roku. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 157-160  szczegóły 
146.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 1999 roku. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 236-240  szczegóły 
147.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2000 roku. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 316-320  szczegóły 
148.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2001 roku. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 155-160  szczegóły 
149.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2002 roku. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 155-160  szczegóły 
150.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miośników Języka Polskiego w 1993 roku. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 154-159  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Przybyła Zbigniew: Odzyskany termin "język ezopowy". Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 320-331 (nt. funkcjonowania wyrażenia "język ezopowy" w podręcznikach, słownika...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwicka-Okońska Anna: Nowe książki Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 122-125  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cygal-Krupa Zofia: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Data Krystyna: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 147-149 (spraw....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
155.wiersz: O murarzu Piszczewskim. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 201-202 (zapis fonetyczny; podał do druku Stanisław Pamulski; z koment.: Tadeus...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
156.proza: O Polakach i Ukraińcach przed wojną. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 204 (zapis fonetyczny; podał do druku Stanisław Pamulski; z koment.: Tadeus...) szczegóły 
157.proza: O uczęszczaniu do szkoły. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 203 (zapis fonetyczny; podał do druku Stanisław Pamulski; z koment.: Tadeus...) szczegóły 
158.proza: Prządki. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 110-111 (zapis fonetyczny; podała do druku Aniela Skiba, z koment.: Tadeusz Mal...) szczegóły 
159.proza: Prządki. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 109-110 (zapis fonetyczny; podała do druku Aniela Skiba, z koment.: Tadeusz Mal...) szczegóły 
160.proza: Ślub w cerkwi. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 203 (zapis fonetyczny; podał do druku Stanisław Pamulski; z koment.: Tadeus...) szczegóły 
161.proza: Terminowanie u stolarza. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 202-203 (zapis fonetyczny; podał do druku Stanisław Pamulski; z koment.: Tadeus...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Skupiska polonijne poza krajem
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mędelska Jolanta: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 64-66  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    artykuły (alfabet tytułów)
163.artykuł: Długosz Kazimierz: Nagrobne inskrypcje lamentacyjne jako echa dawnych lamentów pogrzebowych. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 317-325 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sławski Franciszek: Wielka radość dla miłośników Psałterza. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 281-284  szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Godyń Jan: Język intymny w kolędach polskich z XVIII wieku. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 1-13  szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mika Tomasz: Jak się Mojżesz palił w krzaku, czyli uwagi na marginesie książki R. Skrzyniarza. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wanicowa Zofia: Gdzie zamierzał dopłynąć św. Aleksy i jakie są tego skutki? (Próba nowego rozumienia i odczytania 153. i 154. wersu Legendy o św. Aleksym). Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 8-13 (z dopiskami aut.: Krystyna Herej-Szymańska, Anna Kałkowska, Marian Kuc...) szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Głos historyka sztuki w sprawie powstania Psałterza floriańskiego. Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 166-174  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbańczyk Stanisław: "Wezwroszyć" i regionalna przynależność Psałterza puławskiego. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 73 (nota...) szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepka Wojciech R., Twardzik Wacław B.: Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 35-46  szczegóły 
artykuł: Rzepka Wojciech R., Twardzik Wacław B.: Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1-4/5  szczegóły 
artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Twardzik Wacław: Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim". Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 97-102  szczegóły 
artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Twardzik Wacław B.: Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim". Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 321-327  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
171.wiersz: Kocham cię jak Irlandię. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 296-297 (tekst piosenki zespołu Kobranocka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barańczak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
172.wiersz: Barańczak Stanisław: Co dziś rzucili. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 184  szczegóły 
  Bartłomiej z Bydgoszczy *
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 3 s. 225-226  szczegóły 
  Bąk Piotr
    zgon (alfabet autorów)
174.zgon: Witkowska-Gutkowska Maria: Śp. Piotr Bąk (1911-2000). Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 125 (zmarł: 3 X 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Bojanowski Edmund błogosławiony
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sieradzka-Baziur Bożena: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
  Brajerski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
176.zgon: Leszczyński Zenon: Profesor Tadeusz Brajerski (14 XI 1913 - 24 VII 1997). Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. (zmarł: 24 VII 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brandys Kazimierz
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dźwigoł Renata: Dialogiczność w powieści epistolarnej Kazimierza Brandysa "Wariacje pocztowe". Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 130-134  szczegóły 
  Breza Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Treder Jerzy: Jubileusz Profesora Edwarda Brezy. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 288-290 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Brueckner Aleksander
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Sławski Franciszek: Aleksander Brueckner jako badacz słownictwa polskiego. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 250-258  szczegóły 
  Brzechwa Jan
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawka Maciej: O funkcji wyrażeń metajęzykowych w "Panu Kleksie" Jana Brzechwy. Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 192-199  szczegóły 
  Bubak Józef
    zgon (alfabet autorów)
182.zgon: Dunaj Bogusław: Józef Bubak (22 I 1934 - 9 III 1999). Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 245-249 (zmarł: 12 III 1999; o dorobku naukowym...) szczegóły 
  Budny Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
183.artykuł: Moszyński Leszek: "Słonecznik" 'obiekt pogańskiego kultu" - archaizm, neosemantyzm czy neologizm Szymona Budnego?. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 274-280 (nt. wyrazu słonecznik użytego przez Budnego w przekładzie Biblii...) szczegóły 
  Buttler Danuta
    zgon (alfabet autorów)
184.zgon: Markowski Andrzej: Danuta Buttler (1930-1991). Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 1 s. 1-4 (zmarła: 1991...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielewski Henryk Jerzy
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowska Elżbieta: Swoiste sposoby tworzenia rzeczowników złożonych, czyli o dowcipie językowym w "Tytusie, Romku i A'Tomku" H.J. Chmielewskiego. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 22-26  szczegóły 
  Ciompa Adam
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruszkowski Marek: Styl językowy powieści Adama Ciompy (z 1933 r.) "Duże litery". Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 331-336  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
187.wiersz: Czechowicz Józef: Dzisiaj verdun. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 183-184  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    listy (alfabet tytułów)
188.listy: Dąbrowska Maria: [List]. Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 256-257 (do Annemarie Slupski z 30 IV 1952, z koment.: Krystyna Pisarkowa: Kore...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
189.korespondencja: Slupski Annemarie: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 253-256 (fragm. listu do Marii Dąbrowskiej z 1951?...) szczegóły 
  Dejna Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Gala Sławomir: Profesor Karol Dejna. Na dziewięćdziesięciolecie urodzin. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 5 s. 321-324 (sylwetka...) szczegóły 
  Dłuska Maria
    zgon (alfabet autorów)
191.zgon: Świerzowski Kasper: Pożegnanie śp. Profesor Marii Dłuskiej (24 III 1900-30 III 1992). Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 242-243 (zmarła: 30 III 1992...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łesiów Michał: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 291-292  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Glaber Andrzej
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piela Agnieszka: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 297-299  szczegóły 
  Gołąb Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
194.zgon: Bednarczuk Leszek: Zbigniew Gołąb (16 III 1923 - 15 III 1994). Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 2-5 (zmarł: 15 III 1994; wspomnienie...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Ruszkowski Marek: Wypowiedzenia wykolejone w prozie Witolda Gombrowicza (Funkcja stylistyczna). Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 180-186  szczegóły 
  Gruchmanowa Monika
    zgon (alfabet autorów)
196.zgon: Rzepka Wojciech Ryszard: Śp. Profesor Monika Gruchmanowa (13 XI 1922 - 14 VIII 2001). Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 134-137 (zmarła: 14 VIII 2001; wspomn. pośm....) szczegóły 
  Grzeszczuk Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
197.zgon: Godyń Jan: Wspomnienie o Stanisławie Grzeszczuku (11 XI 1934-20 X 1999). Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 275-276  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Badyda Ewa: Niebieskie oczy matki i błękitne oczy królowej Amazonek, czyli funkcje koloru niebieskiego w poezji Zbigniewa Herberta. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 68-75  szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: "To jest ów owoc" (O "Brewiarzu") Zbigniewa Herberta. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 1-14  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 62-64  szczegóły 
  Homa Edward
    zgon (alfabet autorów)
201.zgon: Węgorowska Katarzyna: Profesor Edward Homa (1 X 1932-27 II 2000). Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 121-122 (zmarł: 27 II 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
202.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 215-218  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karaś Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Reichan Jerzy: Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 158 (not. nt. spotkania zorganizowanego 11 XII 1997 r. przez Instytut Filol...) szczegóły 
  Karłowicz Jan Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Okoniowa Joanna: Jan Karłowicz (W setną rocznicę śmierci). Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 246-250  szczegóły 
  Karpluk Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: Klimkowa Kazimiera: Profesor Maria Karpluk (W 75. rocznicę urodzin). Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 321-324 (sylwetka i dorobek naukowy Marii Karpluk; z fot....) szczegóły 
  Kluk Jan Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Kaczmarczyk Wiesława: Sposoby kalkowania terminów łacińskich przez ks. K. Kluka. Na przykładzie nazw ptaków, płazów i ryb. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 253-260  szczegóły 
  Kochanowski Jan
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sieradzka-Baziur Bożena: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 57-61  szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobrowski Ireneusz: Zagadka leksykograficzna we "Fraszkach" Jana Kochanowskiego. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 120-123  szczegóły 
  Kopczyński Onufry
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
209.artykuł: Ptaszyk Marian: Kopczyński a Słownik Lindego. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 104-106  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 339-342  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
211.artykuł: Lubaś Władysław: Język poetycki Ignacego Krasickiego. Między barokiem i oświeceniem. Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 165-176  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bochnakowa Anna: Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 1/2 s. 70-74  szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarek Walery: Porady ortograficzne. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 238-239 (nota dot. poprawnej pisowni tytułu utworu...) szczegóły 
  Kreja Bogusław Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: Jubileusz Profesora Bogusława Krei. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 241 (nota z okazji 70. rocznicy urodzin, podp. Zarząd Główny Towarzystwa Mi...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
215.zgon: Rogowska Ewa: Bogusław Kreja (17 III 1931 - 26 XII 2002). Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 81-85 (zmarł: 26 XII 2002; sylwetka...) szczegóły 
  Kucała Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
216.artykuł: Jubileusz Profesora Mariana Kucały. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 81-83 (podp.: Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, redakcja...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruszkowski Marek: Forma i funkcja określeń predykatywnych w powieści Marii Kuncewiczowej "Cudzoziemka". Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 130-137  szczegóły 
  Kuraszkiewicz Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 241 (nota o 90. rocznicy urodzin; z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
219.zgon: Walczak Bogdan: Profesor Władysław Kuraszkiewicz (22 II 1905 - 10 III 1997). Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s.241-245 (zmarł: 10 III 1997; wspomnienie, z fot....) szczegóły 
  Kuryłowicz Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
220.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 20. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Kurzowa Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
221.artykuł: Szpiczakowska Monika, Śliwiński Władysław: Siedemdziesiąta rocznica urodzin profesor Zofii Kurzowej. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 196-198 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
222.zgon: Szpiczakowska Monika: Profesor Zofia Kurzowa (16 IV 1931 - 4 V 2003). Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 316-317 (zmarła: 4 V 2003; sylwetka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leopolita Jan
223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olesch Reinhold, Rothe Hans, Schoeningh Ferdinand, Urbańczyk Stanisław: Adres odczytany przy wręczeniu Papieżowi egzemplarza Leopolity. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 201  szczegóły 
recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 199-201  szczegóły 
  Leszczyński Zenon
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 235-239  szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 347  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łoś Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
226.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 70. rocznicy śmierci...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
227.kult: Reichan Jerzy: Spotkanie rocznicowe poświęcone pamięci profesorów: Jana Łosia, Lucjana Malinowskiego, Kazimierza Nitscha i Witolda Taszyckiego. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 155-156 (sprawozdanie; Kraków, 26 XI 1998...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malec Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
228.artykuł: Cieślikowa Aleksandra: Jubileusz Profesor Marii Malec. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 161-163 (sylwetka; art. w 70. rocznicę urodzin; z fot....) szczegóły 
  Malinowski Lucjan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
229.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 100. rocznicy śmierci...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
230.kult: Reichan Jerzy: Spotkanie rocznicowe poświęcone pamięci profesorów: Jana Łosia, Lucjana Malinowskiego, Kazimierza Nitscha i Witolda Taszyckiego. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 155-156 (sprawozdanie; Kraków, 26 XI 1998...) szczegóły 
  Mayenowa Maria Renata
    zgon (alfabet autorów)
231.zgon: Pepłowski Franciszek: Śp. Maria Renata Mayenowa (2 VI 1910 - 7 V 1988). Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 3/4 s. 81-84 (zmarła: 7 V 1988...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
232.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Honowska Maria: Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 122-123  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Bąba Stanisław: O jednym ze skrzydlatych słów Mickiewicza. Komentarz leksykograficzny do frazy "bania się z czymś (z kimś) rozbiła". Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 362-365  szczegóły 
234.artykuł: Białoskórska Mirosława: Konotacje semantyczne i symboliczne wiatru w utworach Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 55-67  szczegóły 
235.artykuł: Białoskórska Mirosława: Pole leksykalno-stylistyczne "wiatru" w utworach Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 321-328  szczegóły 
236.artykuł: Bukowcowa Zofia: Bibliografia artykułów o języku Adama Mickiewicza drukowanych w Języku Polskim R. 35 (1955) - 78 (1998). Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 389-392  szczegóły 
237.artykuł: Darasz Wiktor J.: Z mickiewiczowskich tradycji polskiej wersyfikacji: anapest. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 366-372  szczegóły 
238.artykuł: Krupianka Aleksandra: Synonimy gwedzkać//gwazdać//bazgrać w języku Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 357-361  szczegóły 
239.artykuł: Kułak Beata: Formy długie i krótkie zaimków dzierżawczych w języku Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 373-381  szczegóły 
240.artykuł: Kurzowa Zofia: O języku Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 290-302  szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubiszyn-Mędrala Zofia, Szpiczakowska Monika: Konferencja naukowa "Mickiewicz i Kresy". Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 273-276 (sprawozdanie...) szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczuk Leszek: Wajdelota. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 264-273 (nt. historii i znaczenia wyrazu wajdelota...) szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kania Stanisław: Językowy obraz flory w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 337-346  szczegóły 
artykuł: Kreja Bogusław: Ze słownictwa Pana Tadeusza. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 158-160 (o znaczeniu niektórych słów w poemacie; odpowiedź redakcji na list czy...) szczegóły 
artykuł: Sławski Franciszek: Gdzie bursztynowy "świerzop...". Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 329-336 (nt. znaczenia wyrazu świerzop...) szczegóły 
artykuł: Stachurski Edward: Słownictwo Epilogu "Pana Tadeusza" na tle tekstu ksiąg Mickiewiczowej epopei. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 347-356  szczegóły 
artykuł: Stachurski Edward: Wyrazy-klucze Mickiewiczowskiej epopei. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 15-29  szczegóły 
artykuł: Szpiczakowska Monika: Formy i funkcje imiesłowów w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza na tle normy językowej XIX w.. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 30-34  szczegóły 
artykuł: Szpiczakowska Monika: O języku Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 12-16  szczegóły 
artykuł: Zarębina Maria: Wartościowanie związane ze słońcem w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 309-320  szczegóły 
recenzja: Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 324-327  szczegóły 
recenzja: Lizisowa Maria Teresa: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 380-382  szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skubalanka Teresa: Uwagi o stylu wiersza Adama Mickiewicza "Wsłuchać się w szum wód głuchy...". Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 5 s. 303-308  szczegóły 
nawiązanie: Darasz Wiktor J.: "I zliczyć każdy dźwięk" - spojrzenie strukturalisty. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 5 s. 400  szczegóły 
  Mossakowska Barbara
    zgon (alfabet autorów)
245.zgon: Breza Edward: Śp. Barbara Mossakowska (16 VII 1948 - 20 I 1996). Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 182-183 (zmarła: 20 I 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Mostnik Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
246.artykuł: Fijałkowski Paweł: Michał Mostnik i najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego na Pomorzu. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 183-189  szczegóły 
  Mrongowiusz Krzysztof Celestyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
247.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: Z dziejów kaszubskiej leksykografii (Najwcześnejsze dociekania etymologiczne). Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 254-257 (nt. dokonań Mrongowiusza w dziedzinie leksykografii kaszubskiej...) szczegóły 
  Mymer Franciszek
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zajda Aleksander: Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 260-263  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nitsch Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
249.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 40. rocznicy śmierci...) szczegóły 
250.artykuł: Urbańczyk Stanisław: W trzydziestą rocznicę śmierci Kazimierza Nitscha. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 81-82  szczegóły 
  Niziurski Edmund
251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graf Magdalena: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 301-303  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
252.artykuł: Głowacki Jerzy: O funkcji aluzyjnej nazw własnych w utworach Edmunda Niziurskiego. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 2 s. 98-103  szczegóły 
253.artykuł: Głowacki Jerzy: Przezwiska nauczycieli i uczniów w opowiadaniach i powieściach Edmunda Niziurskiego. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 289-296  szczegóły 
254.artykuł: Nawrocka Urszula: Frazeologiczne innowacje modyfikujące w wybranych utworach Edmunda Niziurskiego. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 119-126  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sieradzka-Baziur Bożena: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 286-289  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
256.artykuł: Szagun Dorota: Biblijny genetivus partitivus czy forma superlatywu w poezji Norwida?. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 17-20  szczegóły 
  Nowakowski Marek
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bąba Stanisław: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 211-214  szczegóły 
  Nowak Zbigniew Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Bajerowa Irena: Śp. Profesor dr hab. Zbigniew Jerzy Nowak. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 115-117 (z okazji zgonu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obrębska-Jabłońska Antonina
    zgon (alfabet autorów)
259.zgon: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 1 (zmarła: 19 XI 1994; nota...) szczegóły 
  Orkan Władysław
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucała Marian: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 358-360  szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 289-291  szczegóły 
  Ostrowska Ewa (1907-1977)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
262.artykuł: Reichan Jerzy: Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 158 (not. nt. spotkania zorganizowanego 11 XII 1997 r. przez Instytut Filol...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parandowski Jan
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiernikowskaja Tatiana: O zaimkowym wyrażaniu aktu adresatywnego w języku polskim. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 269 (m. in. na przykładzie tekstu utworu...) szczegóły 
  Pigoń Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 30. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Pisarkowa Krystyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: Jubileusz Profesor Krystyny Pisarkowej. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 1 (nota w 70. rocznicę urodzin; podp. Redakcja Języka Polskiego; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reczek Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
266.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 10. rocznicy śmierci...) szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowska Halina: Pamięci Profesora Alfreda Zaręby i Docenta Józefa Reczka (konferencja naukowa). Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 276-278 (sprawozdanie...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
268.zgon: Pisarkowa Krystyna: Śp. Józef Reczek (16 II 1936 - 13 II 1988). Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 1/2 s. 1-9 (zmarł: 13 II 1988; z fot....) szczegóły 
  Reczek Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
269.artykuł: Węgier Janina: Stefan Reczek (28 VIII 1923 - 31 III 1993). Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 47-48 (nt. działalności naukowej z okazji zgonu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
270.zgon: Węgier Janina: Stefan Reczek (28 VIII 1923 - 31 III 1993). Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 47-48 (zmarł: 31 III 1993; inf....) szczegóły 
  Rudnicki Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 20. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Rysiński Salomon
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bochnakowa Anna: Przypowieści polskie Salomona Rysińskiego. Wersja rękopiśmienna i XVII-wieczne wydania drukiem. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 114-120  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Safarewicz Jan
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałkowska Anna: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 348-350  szczegóły 
274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kałkowska Anna: Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Jana Safarewicza (Kraków, 5-6 kwietnia 1993). Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 232-236  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
275.zgon: Śp. Profesor Jan Safarewicz (9 II 1904-9 IV 1992). Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 241 (zmarł: 9 IV 1992; nota red....) szczegóły 
  Schabowska Maria
    zgon (alfabet autorów)
276.zgon: Kobylińska Józefa: Prof. dr hab. Maria Schabowska (1 V 1925 - 16 IX 1995). Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 50-51 (zmarła: 16 IX 1995; wspomnienie...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
277.artykuł: Sieradzka Bożena: Listy Brunona Schulza - części początkowe i końcowe. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 121-129  szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Godyń Jan: Glosy do lekcji spornych miejsc w Sonecie I M. Sęp-Szarzyński (Próba ustalenia kanonicznej postaci tekstu). Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 123-134  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
279.artykuł: Przybyła Zbigniew: "Żyłka filologiczna" Sienkiewicza-publicysty. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 356-368 (nt. wiedzy filologicznej Sienkiewicza...) szczegóły 
  Skorupka Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
280.zgon: Kupiszewski Władysław: Śp. Stanisław Skorupka (14 II 1906 - 31 V 1988). Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 3/4 s. 84-88 (zmarł: 31 V 1988...) szczegóły 
  Skulina Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
281.zgon: Zierhoffer Karol: Śp. Tadeusz Skulina (25 XI 1929 - 23 XI 1992). Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 114-116 (zmarł: 23 XI 1992...) szczegóły 
  Sławski Franciszek
    zgon (alfabet autorów)
282.zgon: Śp. Profesor Franciszek Sławski (13 V 1916-19 I 2001). Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 1 (zmarł: 19 I 2001; nota, podp. Zarząd Miłośników Języka Polskiego, Reda...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
283.artykuł: Skubalanka Teresa: Juliusz Słowacki - artysta słowa. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 5 s. 339-350 (nt. językowego artyzmu poety...) szczegóły 
284.artykuł: Sławski Franciszek: Słownictwo Juliusza Słowackiego. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 5 s. 322-338  szczegóły 
285.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtak Maria: Juliusza Słowackiego kunszt stylizatorski - wybrane aspekty stylu Fantazego. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 5 s. 351-362  szczegóły 
  Smotrycki Melecjusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Urbańczyk Stanisław: Uwagi o polszczyźnie Melecjusza Smotryckiego. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 3 s. 216-222  szczegóły 
  Staff Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Walicka Magdalena: "Wysokie drzewa" inaczej, czyli o grupie leksykalno-semantycznej drzew w tomie poezji Leopolda Staffa. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 251-256 (dot. tomu poezji "Wysokie drzewa" z 1932 roku...) szczegóły 
  Stamirowska Zofia
    zgon (alfabet autorów)
288.zgon: Reichan Jerzy: Śp. Zofia Stamirowska (20 XII 1910 - 6 X 2003). Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 318-319 (zmarła: 6 X 2003; sylwetka...) szczegóły 
  Stopa Roman
    zgon (alfabet autorów)
289.zgon: Reichan Jerzy: Śp. prof. dr Roman Stopa (8 VIII 1895 - 15 IV 1995). Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 242-246 (zmarł: 15 IV 1995; wspomnienie, z fot....) szczegóły 
  Strutyński Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
290.artykuł: Skarżyński Mirosław: Jubileusz Prof. dra hab. Janusza Strutyńskiego. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 55-57 (sylwetka; art. z okazji 70. rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Sulima-Kamiński Jerzy
291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dyszak Andrzej S.: Słownictwo gwary miejskiej mieszkańców Bydgoszczy. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 100-104 (na przykładzie powieści...) szczegóły 
  Sychta Bernard
292.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulski Marek: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 299-301  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
293.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: W dziesiątą rocznicę śmierci Księdza Bernarda Sychty. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 244-246  szczegóły 
  Szober Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
294.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 60. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Szymborska Wisława: Nic dwa razy = Nothing twice = Nichts kommt zwiemal. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 1-3 (tekst równoległy w jęz. polskim, angielskim i niemieckim...) szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy" - piosenka z morałem. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 1-5  szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Władysław: O "rybie" w wierszu Wisławy Szymborskiej (Analiza składniowa i poetycka). Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 6-9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Taszycki Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
298.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 100. rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Tomaszewski Adam (1895-1945)
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Reichan Jerzy: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 385-386 (spraw....) szczegóły 
  Tuwim Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
300.wiersz: Tuwim Julian: Sprzeczka z żoną. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 263  szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
301.artykuł: Kabata Maria: Biblijne odwołania językowe w poezji księdza Twardowskiego. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 253-258  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urbańczyk Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
302.proza: Urbańczyk Stanisław: Wyjątki ze wspomnień. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 3 s. 162-176  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
303.artykuł: Bibliografia prac Profesora Stanisława Urbańczyka za lata 1979-1999. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 3 s. 227-240 (oprac. Zyta Wójcikowa...) szczegóły 
304.artykuł: Dziewięćdziesięciolecie Profesora Stanisława Urbańczyka. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 130-132 (nota spraw. z uroczystego spotkania z okazji 90. rocznicy urodzin w In...) szczegóły 
305.artykuł: Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 1/2 s. 1 (not. o 80. rocznicy urodzin; z fot....) szczegóły 
306.artykuł: Profesorowi Staniaławowi Urbańczykowi. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 3 s. 161 (życzenia i gratulacje z okazji 90. rocznicy urodzin; podp. Zarząd Towa...) szczegóły 
307.artykuł: Zarębina Maria: Profesor Stanisław Urbańczyk i tajne nauczanie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 51-53  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
308.ikonografia: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 wkł. (fotografia...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
309.zgon: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 wkł. (zmarł: 23 X 2001; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Ursinus Jan młodszy (1562-1613)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
310.artykuł: Wiśniewska Halina: Wyrazy regionalne w pracach naukowych Jana Ursinusa profesora lwowskiego i zamojskiego. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 246-252  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wesołowska Danuta
    zgon (alfabet autorów)
311.zgon: Dunaj Bogusław: Śp. Profesor Danuta Wesołowska (4 I 1932 - 15 VIII 2001). Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 138-139 (zmarła: 15 VIII 2001; wspomn. pośm....) szczegóły 
  Węgier Janina
    zgon (alfabet autorów)
312.zgon: Greszczuk Barbara: Śp. Profesor Janina Węgier (27 II 1927 - 7 I 2002). Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 140-141 (zmarła: 7 I 2002; wspomn. pośm....) szczegóły 
  Wojtyszko Maciej
313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwicka-Okońska Anna: Nowe książki Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 122-125  szczegóły 
  Wróblewski Andrzej
314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmigrodzki Piotr: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 200-202  szczegóły 
  Wujek Jakub
315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koziara Stanisław: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 129-133  szczegóły 
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyński Zenon: Łódź uczciła rocznicę Jana Jana Jakuba Wujka. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 378-379  szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matuszczyk Bożena: Kilka uwag o języku Nowego Testamentu (1593) w tłumaczeniu Jakuba Wujka. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 241-245  szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziara Stanisław: O Psałterzu z roku 1594 w przekładzie ks. Jakuba Wujka - uwagi jubileuszowe. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
  Wybicki Józef
319.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Jeszcze Polska nie zginęła. Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 1/2 s. 9-17 (o najstarszej wersji tekstu i XVIII-wiecznym rodowodzie utworu...) szczegóły 
artykuł: Reczek Józef: Jeszcze Polska nie umarła. Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 1/2 s. 3-8 (analiza językoznawcza najstarszej wersji hymnu na podstawie rękopisu z...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Kazimierz: Gwara w Weselu - z perspektywy dialektologicznej i socjolingwistycznej. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 3-19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zaręba Alfred
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
321.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 10. rocznicy śmierci...) szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowska Halina: Pamięci Profesora Alfreda Zaręby i Docenta Jóżefa Reczka (konferencja naukowa). Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 276-278 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Zierhoffer Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
323.artykuł: Urbańczyk Stanisław: 70-lecie profesora Karola Zierhoffera. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 342-343  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
324.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucała Marian: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków, 27 VIII-2 IX 1998). Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 144-148 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
325.artykuł: Darasz Zdzisław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 222-225 ([rec. ks. zb.:] Miklosicev zbornik. Mednarodni simpozij v Ljubljani od...) szczegóły 
326.artykuł: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 221 ([rec. ks.:] Hans Rothe: Humanismus bei den Slaven. Probleme und Aufgab...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucała Marian: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków, 27 VIII-2 IX 1998). Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 144-148 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
328.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ceglińska Anetta: Sesja poświęcona roli idei chrześcijańskich w kulturze Europy, Łódź, 15-17 V 2000. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 396-398 (sprawozdanie...) szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbańczyk Stanisław: Ze wspomnień o Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 1-5 (z lat 1959-1988...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Darasz Wiktor J.: Perła po polsku, czyli próba przekładu pewnej poetyki. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 306-308 (m.in. nt. przekładu fragmentu poematu pióra M. Słomczyńskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Joyce James
332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Darasz Wiktor J.: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 384-386  szczegóły 
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Darasz Wiktor J.: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 382-384  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hrabal Bohumil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
334.artykuł: Baluch Jacek: "Stryjek" ("stryc", "strycek", "strejda"), czyli "wujek"! Josef Hrabal, zwany Pepin - wujek Bohumila Hrabala. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 127-128 (art. w 5. rocznicę śmierci...) szczegóły 
  Mares Frantisek Vaclav
    zgon (alfabet autorów)
335.zgon: Urbańczyk Stanisław: Śp. prof. dr Frantiszek Vaclav Mares (20 XII 1922 - 19 XI 1994). Wspomnienie. Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 247-249 (zmarł: 19 XI 1994; wspomnienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
336.artykuł: Bieńkowska Danuta: Sąd Ostateczny (Mt 25,31-46) - forma literacka i właściwości stylistyczne. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 90-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowska Danuta: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 376-377 (z not. red. 377-378...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 201-204  szczegóły 
339.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziamska Gabriela: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 352-356  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
340.artykuł: Koziara Stanisław: O szyku zaimkowej przydawki dzierżawczej w polskich przekładach Psałterza (na przykładzie psalmu "Miserere"). Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 62-69  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Murmellius Johann
341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zajda Aleksander: Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 260-263  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bienek Horst
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Reichan Jerzy: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 192-194  szczegóły 
  Eybe Olaf D.
343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerbowski Tadeusz: Polak i Niemiec w "Polen Texte" Olafa Eybego. Język Polski [Kraków] 1997 nr 1 s. 27-31  szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czesak Artur: O nowym przekładzie fragmentu "Fausta". Zagadnienia językowej stylizacji gwarowej. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 196-203 (nt. przekładu dokonanego przez Jacka St. Burasa...) szczegóły 
  Olesch Reinhold
    zgon (alfabet autorów)
345.zgon: Urbańczyk Stanisław: Śp. Reinhold Olesch (24 IX 1910-23 VI 1990). Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 81-85 (zmarł: 23 VI 1990; not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura norweska / Historia literatury (norweska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
346.artykuł: Awedyk Sława, Christensen Arne: Kilka uwag o tłumaczeniu norweskich tytułów dzieł literackich [na jęz. polski]. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 310-316  szczegóły 
Literatury obce / Literatura norweska / Literatura współczesna (norweska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
347.artykuł: Awedyk Sława, Christensen Arne: Kilka uwag o tłumaczeniu norweskich tytułów dzieł literackich [na jęz. polski]. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 310-316  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Czasopiśmiennictwo (nowohebrajska)
348.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 1/2 s. 62-64 (recenzja tomu 1. z 1986...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Dovzhenko Aleksandr
349.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baraniwska Oksana: O ukraińskich i polskich zdaniach przydawkowych. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 248-251 (na przykładzie opowieści filmowej w oryginale i tłumaczeniu S.E. Bureg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Henryk: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 3 s. 227-230  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Czasopiśmiennictwo (żydowska)
351.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 1/2 s. 62-64 (recenzja tomu 1. z 1986...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
352.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyciąg z Komunikatu Fundacji im. W. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za lata 1993-1994. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 240  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
353.artykuł: Karamańska Marta: Słownictwo aktorskie. Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 3/4 s. 88-100 (o gwarze środowiska aktorskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska / Wymowa sceniczna, recytacja
354.recenzja: Szpiczakowska Monika: Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 226-228  szczegóły