PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Język Polski w Szkole Średniej
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Ustalanie znaczeń. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 106-108  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Staszewska Krystyna: Trochę światła w kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 100-102  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Żak Stanisław: Personalizm. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 51-69 (personalizm jako filozofia humanistyczna oraz jej skutki w twórczości ...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Szkołut Tadeusz: Zygmunt Bauman: ponowoczesność, czyli pożegnanie z pewnością. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 91-99 (nt. obecnej sytuacji w kulturze - przejście od nowoczesności do ponowo...) szczegóły 
5.artykuł: Żak Stanisław: Postmodernizm (Cz. I-II). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 7-17; z. 2 (1998/1999) s. 7-22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 128-129  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skarżyński Mirosław: Notatnik filologa - M. Głowiński "Nowomowa po polsku". Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 97-100  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Boniecka Barbara: Tekst w ujęciu lingwistycznym. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 62-71  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 120-121  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kula Edward: O grotesce. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 31-42  szczegóły 
11.artykuł: Łopata Andrzej: Funkcje groteski w dramacie (Witkacy, Gombrowicz, Różewicz, Mrożek). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 43-52  szczegóły 
12.artykuł: Mityk Iwona: Problemy z groteską. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 23-30 (na przestrzeni historii literatury...) szczegóły 
13.artykuł: Senderska Joanna: Poezja a gramatyka. Język Polski w Szkole Średniej 2002 nr 4 (2001/2002) s. 7-10 (wykorzystanie struktur gramatycznych w poezji...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Rurawski Józef: O biografizmie słów kilka. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 74-80  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 399-400  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Kochańczyk Alina: Dziennik intymny - historia i współczesność. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 88-96  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Biała Alina: Od pramitu do neomitu. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 7-16 (literackie dzieje mitu, rodzaje mitów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Wojtak Maria: O modlitwie pielgrzyma - uwagi filologa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 92-99  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 126-127  szczegóły 
20.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 115-116  szczegóły 
21.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 396-397  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sonet
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Gradkowski Henryk: Ewolucja gatunkowa sonetu (M. Sęp-Szarzyński, J.A. Morsztyn, A. Mickiewicz, A. Asnyk, J. Kasprowicz, S. Grochowiak). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 5-17  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Ze szkolnej biblioteki humanisty (Pochwała "Zbliżeń"). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 103-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Karkut Dorota: O muzyczności prozy powieściowej, czyli związki muzyki z literaturą przełomu XIX wieku. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 24-29  szczegóły 
25.artykuł: Ludorowski Lech: Muzyczne aspekty dzieła literackiego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 49-58  szczegóły 
26.artykuł: Mackiewicz Antoni: Artur Grottger i proza o tematyce powstańczej. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 54-65 (m.in.: Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Ze szkolnej biblioteki humanisty (Pochwała "Zbliżeń"). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 103-106  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Marzec Anna: O zasadzkach przenoszenia literatury w znaki filmowe. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 29-40  szczegóły 
29.artykuł: Rippel Rafał: Komputerowe biografie. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 103-106 (nt. programów multimedialnych prezentujących wiedzę literacką...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 131-132  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 95-96  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 132-133  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 112-3  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 118-119  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 99-100  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 113-4  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 132-6  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 126-127  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 71-2  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myrdzik Barbara: Informacje zjazdowe. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 119-120  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Inglot Mieczysław: Emigracyjne przygody literatury polskiej (Analiza porównawcza). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 77-89 (dot. tzw. Wielkiej Emigracji i literatury po 1940...) szczegóły 
41.artykuł: Inglot Mieczysław: Literatura polska w perspektywie europejskiej. Kształty obecności. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 3-16 (istnienie dzieł literatury polskiej w dorobku ogólnoeuropejskim...) szczegóły 
42.artykuł: Inglot Mieczysław: Między zemstą a przebaczeniem: moralno-polityczny dylemat poezji polskiej XIX i XX w. Na wybranych przykładach. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 13-21  szczegóły 
43.artykuł: Kowalczykowa Alina: Myśli różne o tradycji. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 5-10  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalski Waldemar: O "Średniowieczu" Teresy Michałowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 113-115  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 123-124  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 124-126  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Jerzy Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 105-108  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Ruszkowski Marek: Myśl kulturalnojęzykowa polskiego oświecenia. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 75-81  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 285-286  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 129  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Pod znakiem Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 112  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Maria: "Romantyzm" Aliny Witkowskiej i Ryszarda Przybylskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 95-97  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Inglot Mieczysław: Oblicza poetów (O romantycznym kulcie pisarzy). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 17-28  szczegóły 
54.artykuł: Inglot Mieczysław: Romantyczna wizja egzystencji i jej aktualność. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 9-17  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 113-5  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legutko Grażyna: "Młoda Polska" Artura Hutnikiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 116-118  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Gradkowski Henryk: Poeci II Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej - cz. II (W. Broniewski, J. Tuwim, J. Czechowicz). Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 5-15  szczegóły 
58.artykuł: Gradkowski Henryk: Ugrupowania poetyckie 20-lecia międzywojennego wobec tradycji romantycznej - cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1995/1995) s. 11-21  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 105-107  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 119-120  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 75-6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Malczewska Jolanta: O tych, co powiedzieli: nie. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 89-96 ("człowiek socjalizmu" we współczesnej literaturze polskiej...) szczegóły 
63.artykuł: Żak Stanisław: Literatura druga, czyli piśmiennictwo polskie na obczyźnie. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 2 (1990/1991) s. 16-27 (dot. także okresu II wojny światowej...) szczegóły 
64.artykuł: Żak Stanisław: Program literacki realizmu socjalistycznego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 9-19  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 111-2  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Staszewska Krystyna: O metodach badań literackich w szkole na marginesie podręcznika "Poeci polscy" Jolanty Dudek. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 88-94  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 122  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 116-7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Gradkowski Henryk: Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. I. W kraju, do połowy lat siedemdziesiątych. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 22-31  szczegóły 
70.artykuł: Gradkowski Henryk: Nadzieje i zwątpienia. Szkic o polskiej poezji współczesnej. Cz. II. Czasy przełomu. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 21-33  szczegóły 
71.artykuł: Inglot Jacek: O poezji stanu wojennego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 4-16  szczegóły 
72.artykuł: Kominek Andrzej: Język współczesnej poezji polskiej (część II). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 63-67  szczegóły 
73.artykuł: Kominek Andrzej: Język współczesnej poezji polskiej (część I). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 92-97  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 105-107  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Od "barbarzyńców" i "klasycystów" do "ponowoczesnych". Poezja lat dziewięćdziesiątych - druga faza. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 66-76  szczegóły 
76.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Przełom bez przełomu. Pierwsza faza poetyckich debiutów lat dziewięćdziesiątych. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 72-83  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 77-8  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Nowe leksykony o literaturze. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 100-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Nowe leksykony o literaturze. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 100-105  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Nowe leksykony o literaturze. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 100-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skarżyński Mirosław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 114-117  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mycawka Mirosława: O gwarze szkolnej i studenckiej - na marginesie "Słownika gwary uczniowskiej". Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 111-117  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żak Stanisław: Czterdzieści lat temu. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 118-132 (nt. jubileuszu pisma...) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożarowska Katarzyna: Przegląd prasy. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999?2000) s. 102-103 (omów. nowego czasopisma...) szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bzibziak Małgorzata: Bibliografia artykułów opublikowanych w dziale literackim "Języka Polskiego w Szkole Średniej" w latach 1986/87-1994/95. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 79-91  szczegóły 
artykuł: Pokłonne na dziesięciolecie. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 104-119 (listy do red. współpracowników z okazji jubileuszu 10-lecia pisma: Dan...) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożarowska Katarzyna: "Nowa Polszczyzna". Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 114-115 (omów. nru 3. 1999...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chmielewska Katarzyna: "Odra". Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 98-99 nr 4 (1999/2000) s. 100-101 (omów. nru 10. i 12. 1999 oraz nrów 1-2 2000...) szczegóły 
artykuł: Ożarowska Katarzyna: "Odra". Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 116, nr 2 (1999/2000) s. 104 (omów. nru 7/8. i 9. 1999...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chmielewska Katarzyna: "Polonistyka". Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 99-101, nr 4 (1999/2000) s. 101-104 (omów. nru 8. i 10. 1999 oraz nru 1. 2000...) szczegóły 
artykuł: Chmielewska Katarzyna: Przegląd prasy. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 97-100 (omów. nrów 3-4. 2000...) szczegóły 
artykuł: Ożarowska Katarzyna: "Polonistyka". Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 113-114, nr 2 (1999/2000) s. 103-104 (omów. nru 6. i 7. 1999...) szczegóły 
artykuł: Rajca Waldemar: Z prasy do klasy - przegląd czasopism. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 109-110 (omów. nrów 7-8. 2000...) szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chmielewska Katarzyna: "Warsztaty Polonistyczne". Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 102-104 nr 4 (1999/2000) s. 99-100 (omów. nru 2. i 4. 1999...) szczegóły 
artykuł: Ożarowska Katarzyna: "Warsztaty Polonistyczne". Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 s. 115-116 (omów. nru 1. 1999...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu wrocławskich spotkań naukowych z literaturą popularną. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 s. 22-27  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grandus Ewa: Przewodnik po obiegu popularnym. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 103-105  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Anioł Barbara: O polonistycznych zagrożeniach. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 106-109 (kultura masowa będąca zagrożeniem dla młodych odbiorców - romanse typu...) szczegóły 
93.artykuł: Dębek Piotr: Sfery mocy (Funkcjonalna organizacja czasoprzestrzeni kultury popularnej). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 51-57  szczegóły 
94.artykuł: Gemra Anna: Siła iluzji. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 28-41 (rozwój literatury popularnej od XIX wieku, gatunki literackie, rodzaje...) szczegóły 
95.artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu wrocławskich spotkań naukowych z literatura popularną. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 22-27 (charakterystyka literatury popularnej...) szczegóły 
96.artykuł: Kula Edward: O literaturze popularnej. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 13-21  szczegóły 
97.artykuł: Rudolf Edyta: Istoty fantastyczne w literaturze popularnej (Próba systematyki). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 42-50  szczegóły 
98.artykuł: Rurawski Józef: Nad obiegiem popularnym. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 5-12  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 72-3  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Gradkowski Henryk: Motyw artysty w poezji 20-lecia międzywojennego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 11-24  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Matka, ojciec, rodzice (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Tomaszewski Feliks: Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej ("Lament świętokrzyski", J. Wittlin "Stabat Mater", T. Gajcy "Żegnając się z matką - cz. I-II). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 56-67, z. 4 (1996/1997) s. 62-77  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Inglot Mieczysław: Wieszcz i pomniki (O "Mickiewiczu" Leopolda Staffa i nie tylko). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 11-17 (Adam Mickiewicz w poezji polskiej...) szczegóły 
103.artykuł: Mackiewicz Antoni: Tadeusz Rejtan - bohater nie tylko epoki oświecenia. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 3-18  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Deneka Jerzy: Trzy powieści, trzy spojrzenia na problem Holocaustu (Z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 24-36 (na podstawie: Bogdan Wojdowski: Chleb rzucony umarłym, Jarosław Marek ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Pod znakiem Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 110-112 (nt. serii "Wiek XIX"...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szurczak Anna: Sprawozdanie z uroczystości nadania Wisławie Szymborskiej tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 114-117  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Staszewska Krystyna: "Nowe spory" i wciąż ten sam Bortnowski. Język Polski w Szkole Średniej 2002 nr 4 (2001/2002) s. 94-96  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rippel Rafał: O poezji po wariacku. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 98-99  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 115-117  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Waligóra Janusz: Kompetencja znaczy współuczestnictwo. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 114-116  szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 101-102  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 73-4  szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 120-121  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chałońska Joanna: Kilka uwag o skiążce Waldemara Rajcy "Porozmawiajmy jak cytat z cytatem". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 73-75  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Biała Alina: Powtórzenie wiadomości w pierwszej klasie szkoły średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 115-124  szczegóły 
116.artykuł: Bortnowski Stanisław: Bryki, bryki, bryki.... Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 104  szczegóły 
117.artykuł: Bortnowski Stanisław: Co za trzy lata w liceum?. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 7-9 (nt. koncepcji edukacji polonistycznej w 3-letniej szkole średniej...) szczegóły 
118.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy etos na stos?. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 5-16  szczegóły 
119.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy nastąpi zmierzch historii literatury?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 7-14 (nt. nauczania w szkole średniej historii literatury...) szczegóły 
120.artykuł: Bugajska Teresa: Tematy z języka polskiego pisemnych egzaminów dojrzałości w kraju - maj 1991 r.. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 101-132  szczegóły 
121.artykuł: Bursztyn Maria: O literaturze na egzaminie dojrzałości. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 7-11 (nt. projektu tzw. nowej matury...) szczegóły 
122.artykuł: Bury Aleksandra: W kręgu kultury i literatury antycznej - konkurs utrwalający i sprawdzający wiedzę o antyku. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/19960 s. 99-106  szczegóły 
123.artykuł: Chrząstowska Bożena: Reformę czas zacząć.... Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 7-16 (nt. przedłużających się prac nad reformą nauczania języka polskiego...) szczegóły 
124.artykuł: Chwedczuk Barbara, Duch Lidia: Sprawdziany literackie w klasach 1-3. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 93-99  szczegóły 
125.artykuł: Kalbarczyk Adam: Jak uczyć języka polskiego w nowym liceum?. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 7-12  szczegóły 
126.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: Przed "Nową maturą". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 76-82 (nt. pracy z uczniami nad tekstem literackim...) szczegóły 
127.artykuł: Kowalikowa Jadwiga: Zrozumieć tekst cudzy - napisać własny. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 17-23  szczegóły 
128.artykuł: Kurczab Henryk: Doskonalenie formy rozprawki w powiązaniu z analizą i interpretacją utworu literackiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 99-103  szczegóły 
129.artykuł: Kuźma Feliks: Życie jest, jakie jest. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 97-102 (programy nauczania języka polskiego i podręczniki wobec aktualnego sta...) szczegóły 
130.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycja tematów prac pisemnych dla klas pierwszych. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 114-119 (dla szkół średnich...) szczegóły 
131.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych - cz. IV. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 89-99  szczegóły 
132.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych - cz. III. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 97-102  szczegóły 
133.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych cz. II. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 112-117  szczegóły 
134.artykuł: Maćkiewicz Jolanta: Jak przygotować (się) do napisania rozprawki maturalnej?. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 52-65  szczegóły 
135.artykuł: Marczuk Anna: Egzamin z lekcji wykorzystującej kreatywne metody myślenia. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 36-45  szczegóły 
136.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Miejsce ankiety w pracy polonisty. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 61-66 (nt. ankiet przeprowadzanych wśród uczniów...) szczegóły 
137.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Twórzmy nowy model egzaminów dojrzałości. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 99-104 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
138.artykuł: Myrcik Katarzyna: Nowa matura - nowe problemy. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 7-10  szczegóły 
139.artykuł: Myrdzik Barbara: Głos w sprawie roli tradycji w edukacji polonistycznej w zreformowanej szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 7-12  szczegóły 
140.artykuł: Myrdzik Barbara: O hermeneutyce w perspektywie edukacji polonistycznej (część II). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 45-51  szczegóły 
141.artykuł: Myrdzik Barbara: O hermeneutyce w w perspektywie edukacji polonistycznej - cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 22-32  szczegóły 
142.artykuł: Nowel Ewa: O przekształcaniu podstaw komunikowania się i rozwoju mozliwości twórczych na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 49-54  szczegóły 
143.artykuł: Pisemne tematy maturalne dla różnych typów szkół w różnych województwach kraju w r. szk. 1988/89. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 408-422  szczegóły 
144.artykuł: Plisiecki Janusz: Kultura literacka - kultura filmowa. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 25-31 (w szkole średniej...) szczegóły 
145.artykuł: Propozycje kryteriów oceny literackich prac pisemnych (maturalnych) z języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 91-96  szczegóły 
146.artykuł: Rajca Waldemar: Propozycje tematów prac pisemnych dla zsz. cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 118-120  szczegóły 
147.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Co stanowi istotę dramatu w nauczaniu szkolnym?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 20-25 (utwory dramatyczne w szkole; jak o nim uczyć...) szczegóły 
148.artykuł: Staszewska Krystyna: Biografie literackie w szkole. Od żywotów do wywiadów. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 81-87  szczegóły 
149.artykuł: Staszewska Krystyna: Intertekstualność. Dawne motywy, nowe sensy. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 18-22 (nt. unikania w szkolnej polonistyce pojęcia "intertekstualność"...) szczegóły 
150.artykuł: Stawiarska Elżbieta: Kryterialna samoocena odpowiedzi ustnej ucznia jako element doskonalenia procesu oceniania w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 42-52  szczegóły 
151.artykuł: Stróżyński Klemens: Jaka piękna katastrofa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 68-73 (nt. wyników testu badania kompetencji ucznia w byłym województwie pils...) szczegóły 
152.artykuł: Stróżyński Klemens: Klucze oceny wypracowań. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 89-99  szczegóły 
omówienie: Królikowska Barbara: Opinia o "Kluczach oceny wypracowań". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 100-101  szczegóły 
153.artykuł: Stróżyński Klemens: Metodologia z ludzka twarzą. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 46-53  szczegóły 
154.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie i technologia informacyjna. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 77-90 (ocena jako cel kształcenia ucznia, uczenie współpracy w zespole...) szczegóły 
155.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie umiejętności polonistycznych - podejście analityczne i holistyczne. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 65-70  szczegóły 
156.artykuł: Stróżyński Klemens: Patologia recenzji, patologia ocen. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 44-51 (jak powinny być recenzowane wypracowania uczniów...) szczegóły 
157.artykuł: Stróżyński Klemens: Piszta co chceta. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 75-82 (nt. kształcenia umiejętności pisemnych wypowiedzi uczniów...) szczegóły 
158.artykuł: Szyling Grażyna: O przydatności dydaktycznej testowego sprawdzania umiejętności analizy interpretacji awangardowego utworu poetyckiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 46-67  szczegóły 
159.artykuł: Świtała Wanda: Poszukuję i inspiruję... (O moich doświadczeniach z dramą na lekcjach języka polskiego w szkole średniej). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 95-99  szczegóły 
160.artykuł: Taborska Katarzyna: Między słowem a obrazem - o metodzie posterowej na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 37-41 (plakat jako forma przekazu i wypowiedzi w szkole...) szczegóły 
161.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Potrzeba magii a projekty nowych matur. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 5-12  szczegóły 
162.artykuł: Waśkiewicz Anna: Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w liceum. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 74-88  szczegóły 
163.artykuł: Woś Małgorzata: Metoda debaty na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 17-20 (w szkole średniej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) okł. (ogł....) szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
165.artykuł: Bar Józef: Tematy prac pisemnych eliminacji okręgowych olimpiady literatury i języka polskiego w latach 1971-1989 oraz publikacje zawierające zbiory tematów wypracowań z języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 290-294  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Bortnowski Stanisław: Arcydzieła Mickiewicza - kontekst szkolny. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 87-98  szczegóły 
167.artykuł: Gontarz Beata: "Przed nieznanym trybunałem" (J.J. Szczepański w lekturze szkolnej). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 73-75  szczegóły 
168.artykuł: Myrdzik Barbara: Lektura jako dialog. Jak rozmawiać o tekstach literackich na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 80-88  szczegóły 
169.artykuł: Szurczak Anna: O literaturze sensacyjno-kryminalnej w szkole. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 58-77 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzysztofik Małgorzata: Janiny Abramowskiej "Jan Kochanowski". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 104-106  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gądek Iwona: Przewodnik po "Innym świecie". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 87-89  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lech Aneta: Bladaczka kontra Gałkiewicz (O książce S. Bortnowskiego "Ferdydurkizm czyli Gombrowicz w szkole"). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 118-120  szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Antosik Cecylia: Lagry i łagry na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 84-86  szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mityk Iwona: Poezja Szymborskiej kunsztem trudnych oczywistości. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 97-99  szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gądek Iwona: Antoni Smuszkiewicz: "Stanisław Lem". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 108-109  szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbacz Katarzyna: O karierze T. Dołęgi-Mostowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 100-102 (także o ks.: Józef Rurawski: Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Warszawa 1987...) szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ożarowska Katarzyna: "Zrozumieć poezję współczesną" Bogdana Zelera. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 90-92  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Chałońska Joanna: Kilka uwag na temat kompozycji maturalnych esejów interpretacyjnych. Interpretacja "Testamentu" Z. Herberta. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 34-44  szczegóły 
179.artykuł: Książczak Zbigniew: Dydaktyka literatury na bezdrożach, czyli bryki w nowej formule. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 109-117  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Adamczyk Zdzisław Jerzy: Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego. Propozycja interpretacji wybranych utworów dla klasy III liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 7-25  szczegóły 
181.artykuł: Anielska Urszula: Czas, miłość i śmierć w poezji Haliny Poświatowskiej - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum i V technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 40-47  szczegóły 
182.artykuł: Bednarska Barbara: Opis sytuacji w wybranych fragmentach "Chłopów" W.S. Reymonta - propozycja metodyczna dla klas II zsz. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 389-392  szczegóły 
183.artykuł: Bobińska Henryka: Obraz świata w "Sklepach cynamonowych" i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy III liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 63-72  szczegóły 
184.artykuł: Borek Piotr: Mit genezy państwa polskiego na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 43-48  szczegóły 
185.artykuł: Bortnowski Stanisław: Album współczesnego poety - wiersze Bronisława Maja na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 66-72  szczegóły 
186.artykuł: Bortnowski Stanisław: Gombrowicz - a kto to taki?. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 81-91  szczegóły 
187.artykuł: Bortnowski Stanisław: Poetyckie warsztaty z udziałem Gałczyńskiego i Przybosia. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 40-47  szczegóły 
188.artykuł: Bortnowski Stanisław: Problem formy felieton, czylo niezobowiązująco, ale zobowiązująco. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 83-93 (felieton na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
189.artykuł: Brudnicka Alina: Lekcja języka polskiego na Białorusi i Litwie. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 102-111 (lekcja-wycieczka śladami polskich pisarzy...) szczegóły 
190.artykuł: Chałońska Joanna: Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 44-58  szczegóły 
191.artykuł: Chałońska Joanna: Czy "Śmierć Słowackiego?" - nawiązania do romantyzmu w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - propozycja lekcji w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 36-43  szczegóły 
192.artykuł: Chałońska Joanna: Ewolucja gatunkowa dramatu (Propozycja lekcji z syntezy historycznoliterackiej w kl. IV liceum). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1996/1998) s. 26-37  szczegóły 
193.artykuł: Chałońska Joanna: Ibsenowski model dramatu na podstawie "Dzikiej kaczki". Propozycja lekcji w klasie III liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 28-36  szczegóły 
194.artykuł: Chałońska Joanna: Konwencje stylistyczne literatury pięknej epoki oświecenia - propozycja lekcji z nauki o języku w klasie I lub II liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 3 (1990/1991) s. 88-95  szczegóły 
195.artykuł: Chałońska Joanna: O nadrzędności idei w życiu człowieka ("Zapiski więzienne" Kardynała Stefana Wyszyńskiego na lekcjach języka polskiego w klasie IV liceum). Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 2 (1990/1991) s. 44-52  szczegóły 
196.artykuł: Chałońska Joanna: Oryginalność czy maniera stylistyczna? - cechy stylu i języka tekstów epoki romantyzmu (propozycja lekcji z nauki o języku w kl. II liceum). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 67-72  szczegóły 
197.artykuł: Chałońska Joanna: Praca nad esejem w III klasie liceum - próba pisania eseju interpretacyjnego (cz. II). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 84-91  szczegóły 
198.artykuł: Chałońska Joanna: Praca nad esejem w III klasie liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 271-276  szczegóły 
199.artykuł: Chałońska Joanna: Socrealistyczna poezja "żołnierzy ideologicznego frontu" - propozycja lekcji w klasie IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 34-44  szczegóły 
200.artykuł: Chudzik Dorota: Związek poezji z muzyką w utworach przełomu XIX i XX wieku. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 59-67  szczegóły 
201.artykuł: Domaciuk Magdalena: Błysk, czyli twórcze zabawy językowe z wykorzystaniem słowników. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 55-61  szczegóły 
202.artykuł: Drwięga Halina: Przemiany w poezji po 1956 roku jako wyraz nieufności do języka - związek estetyki z etyką. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 28-33 (w klasie IV liceum...) szczegóły 
203.artykuł: Filar Dorota: Ramy pojęciowe w analizie tekstu (Na przykładzie wierszy Barańczaka i Wojaczka). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 66-75  szczegóły 
204.artykuł: Fiłończuk Danuta: Funkcje dychotomii w budowie świata przedstawionego w "Dziadach: cz. III A. Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 43-49  szczegóły 
205.artykuł: Gał Dorota: Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 13-18  szczegóły 
206.artykuł: Gradkowski Henryk: Analiza wiersza Mirona Białoszewskiego "Chrystus Powstania". Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 80-82  szczegóły 
207.artykuł: Gradkowski Henryk: Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza. Propozycja metodyczna dla zasadniczych szkół zawodowych. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 36-43  szczegóły 
208.artykuł: Gradkowski Henryk: Analiza wybranych wierszy Juliana Tuwima w klasie I ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 4 (1990/1991) s. 11-15  szczegóły 
209.artykuł: Gradkowski Henryk: Liryka skamandrycka w świetle wybranych wierszy J. Tuwima i innych poetów tej grupy poetyckiej w kl. IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 321-329  szczegóły 
210.artykuł: Gradkowski Henryk: Międzywojenna poezja awangardowa - propozycje interpretacyjne wybranych wierszy J. Przybosia i J. Czechowicza w kl. IV liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 25-32  szczegóły 
211.artykuł: Gradkowski Henryk: Rewolucja i jej skutki, czyli o "Folwarku zwierzęcym" George'a Orwella. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 19-27  szczegóły 
212.artykuł: Gradkowski Henryk: "Romantyczność" a "Oda do młodości" Adama Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 18-27  szczegóły 
213.artykuł: Grzęda-Piwońska Kazimiera: Ćwiczenia słownikowo-stylistyczne w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej na przykładzie analizy "Kameleona" Antoniego Czechowa. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 113-116  szczegóły 
214.artykuł: Humanistyczne wartości mitów greckich. Propozycje opracowania mitu "Prometeusz". Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 36-42  szczegóły 
215.artykuł: Inglot Mieczysław: "Rehabilitacja" Wisławy Szymborskiej i "Święto zmarłych" Stanisława Barańczaka. Interpretacja porównawcza. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 5-12  szczegóły 
216.artykuł: Inglot Mieczysław: Rodzice i dzieci w "Ślubach panieńskich" A. Fredry - propozycja interpretacyjna dla klasy II i III liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 5-15  szczegóły 
217.artykuł: Jackowska Renata: Twórcze naśladownictwo w poezji Jana Kochanowskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 10-17  szczegóły 
218.artykuł: Janus-Sitarz Anna: Ideał kobiecej urody w malarstwie i literaturze baroku. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 24-32  szczegóły 
219.artykuł: Janus-Sitarz Anna: Między błazeństwem a gniewem... (F. Duerrenmatt "Wizyta starszej pani"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1996/1998) s. 39-47  szczegóły 
220.artykuł: Janus-Sitarz Anna: "Szarpajmy klasyka na sztuki" czyli ostatni raz o Mickiewiczu. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 84-94 (lekcja powtórkowa i podsumowywująca twórczość Adama Mickiewicza...) szczegóły 
221.artykuł: Kaczyńska Leokadia: Porozmawiajmy o teatrze. O dwóch inscenizacjach "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 69-76  szczegóły 
222.artykuł: Kajtoch Wojciech: Fantastyka i prawdy moralne w "Przenicowanym świecie" Arkadija i Borisa Strugackich. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 54-65  szczegóły 
223.artykuł: Kaleta Ewa: Mickiewiczowskie widzenie natury w "Panu Tadeuszu" - konspekt lekcji do kl. II liceum, technikum i zsz. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 356-362  szczegóły 
224.artykuł: Kapela Beata: Opisy, jak obrazy malowane światełem - impresjonizm w literaturze na podstawie "Chłopów" W.S. Reymonta (Propozycja pracy w klasie III). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 65-70  szczegóły 
225.artykuł: Kasperek Anna, Trybus Agnieszka, Żurek Sławomir J.: O "człowieku przełomu" na sposób zintegrowany. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 81-88 (Lekcja w liceum "Człowiek w kulturze przełomu XIX/XX wieku"...) szczegóły 
226.artykuł: Kiernożycka Krystyna: Gwary miejskie w utworach literackich - propozycja metodyczna dla kl. III ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 4 (1990/1991) s. 48-52 (w "Kwiatach polskich" Juliana Tuwima i "Ludziach bezdomnych" Stefana Ż...) szczegóły 
227.artykuł: Klich-Siewiorek Aleksandra, Szymik Eugeniusz: Przypowieść o "Jedermanie" i przesladujących go innych. "Proces" Franza Kafki jako powieść paraboliczna. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 62-64  szczegóły 
228.artykuł: Kołcz Bogusław: "Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta" - scenariusz lekcji poświęconej motywom tyrtejskim w literaturze polskiej do wykorzystania na lekcjach w klasie II i IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 57-63  szczegóły 
229.artykuł: Kosyra-Cieślak Teresa: Dwie lekcje o stylizacji językowej w "Potopie" Henryka Sienkiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 21-51  szczegóły 
230.artykuł: Kosyra-Cieślak Teresa: Młodość jako wartość - "Oda do młodości" Adama Mickiewicza (Scenariusz lekcji w klasie drugiej liceum). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 13-23  szczegóły 
231.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu "Wieża" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 53-59  szczegóły 
232.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: "Dziennik pisany nocą" - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w klasach maturalnych - próba interpretacji. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 3 (1990/1991) s. 28-36  szczegóły 
233.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim Cypriana Kamila Norwida "Fortepian Szopena". Analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 74-84  szczegóły 
234.artykuł: Kowalik Teresa: Wyspiański na moich lekcjach. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 97-111  szczegóły 
235.artykuł: Kram Jerzy: O fonostylistyce niektórych poetyckich utworów współczesnych w świetle wybranych wierszy J. Czechowicza, T. Różewicza, W. Szymborskiej, K.K. Baczyńskiego i H. Poświatowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 61-79  szczegóły 
236.artykuł: Kram Jerzy: Przywołuję mity metapoetyckie. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 5-18  szczegóły 
237.artykuł: Krawczyk Alicja: Człowiek i natura w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 24-37  szczegóły 
238.artykuł: Krawczyk Alicja: Franciszek Villon - wielki liryk średniowiecznej Francji. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 38-44  szczegóły 
239.artykuł: Krawczyk Alicja: "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza utworem o etyce spiskowej politycznych buntowników - propozycja metodyczna dla kl. II zsz. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 46-53  szczegóły 
240.artykuł: Krawczyk Alicja: Pieśni ojczyste Polaków: "Bogurodzica" i "Mazurek Dąbrowskiego" J. Wybickiego na lekcjach języka polskiego w kl. II ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 329-37  szczegóły 
241.artykuł: Krawczyk Alicja: Pytania niekoniecznie naiwne (W. Szymborskiej "Schyłek wieku"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1996/1998) s. 48-53  szczegóły 
242.artykuł: Krudysz Grażyna: Realizacja tematów z zakresu edukacji teatralnej w klasie III liceum ogólnokształcącego. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 228-236  szczegóły 
243.artykuł: Kudła Joanna: Kilka uwag o lekcjach z literatury romantycznej. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 71-74  szczegóły 
244.artykuł: Kula Edward: O potrzebie precyzyjnego posługiwania się pojęciem symbolu i alegorii w praktyce szkolnej (Ch. Baudelaire "Alegoria" i K. Przerwa-Tetmajer "Czarna róża"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 48-58  szczegóły 
245.artykuł: Kulowa Bożena: Biografia i biogram na lekcji języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 38-42  szczegóły 
246.artykuł: Kulowa Bożena: Jak literatura komentuje dzieła sztuki? Rozważania na podstawie Płonącej żyrafy Salavadora Dalego i "Płonącej żyrafy" Stanisława Grochowiaka. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 66-69  szczegóły 
247.artykuł: Kulowa Bożena: "Kubuś Fatalista i jego pan" D. Diderota (Propozycja zajęć na temat lektury). Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 13-21  szczegóły 
248.artykuł: Kurczab Henryk: Poetycka wizja obrazu Rembrandta w wierszu Stanisława Grochowiaka. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 66-74 (na podst. wiersza "Lekcja anatomii"...) szczegóły 
249.artykuł: Latawiec Krystyna: Różewiczowska formuła dramatu realistyczno-poetyckiego. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 5-15  szczegóły 
250.artykuł: Łojek Mieczysław: Poezja Z. Herberta w edukacji uczniów. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 56-68  szczegóły 
251.artykuł: Łojek Mieczysław: Przypowieści ewangeliczne w edukacji uczniów. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 17-29  szczegóły 
252.artykuł: Łojek Mieczysław: Psalmy w edukacji uczniów szkół średnich. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 50-63  szczegóły 
253.artykuł: Łojek Mieczysław: Rola poety i jego dzieła w wypowiedziach filozofów epoki romantyzmu (cz. II). Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 64-76  szczegóły 
254.artykuł: Łojek Mieczysław: Rola poety i jego dzieła w wypowiedziach filozofów epoki romantyzmu (cześć pierwsza). Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 80-94  szczegóły 
255.artykuł: Łopata Andrzej: Cień wojny - o wierszach "Alarm" i "Warszawa" Antoniego Słonimskiego na lekcjach w szkole zawodowej. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 54-59  szczegóły 
256.artykuł: Łopata Andrzej: Człowiek, Bóg, czas i historia w powieści "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 34-42  szczegóły 
257.artykuł: Łopata Andrzej: Igranie słowem może być sprawą poważną - na marginesie poezji Stanisława Barańczaka. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 52-60  szczegóły 
258.artykuł: Łopata Andrzej: Materiał biograficzny i jego funkcje narracyjne i stylistyczne w powieści "Nizawinione śmierci" Williama Whartona. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 12-20  szczegóły 
259.artykuł: Łopata Andrzej: "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa baśniowo-groteskową przypowieścią o szatanie i dobru, Poncjuszu Piłacie i rzeczywistości państwa totalitarnego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 18-29  szczegóły 
260.artykuł: Łopata Andrzej: Nirwana w poezki Kaziemierza Przerwy Tetmajera. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 39-47 (trzy lekcje w szkole średniej...) szczegóły 
261.artykuł: Łopata Andrzej: Publicystyka Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 22-32  szczegóły 
262.artykuł: Łopata Andrzej: Surrealny wgląd we wnętrze świata i człowieka. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 24-34 (surrealizm w literaturze i malarstwie na lekcjach języka polskiego w s...) szczegóły 
263.artykuł: Łopata Andrzej: Średniowieczny wizerunek śmierci - propozycja metodyczna - cykl lekcji dla kl. I liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 12-21  szczegóły 
264.artykuł: Łoś Bogusław, Sinulingga Dawid, Żurek Sławomir J.: W drodze do gazu... (Czy i jak mówić dziś o Holokauście na lekcjach języka polskiego?). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 44-48  szczegóły 
265.artykuł: Łuczyńska Maria: Człowiek i przyroda w "Wielkim lesie" Williama Faulknera. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 17-25  szczegóły 
266.artykuł: Łuczyńska Maria: Motywy franciszkańskie w utworach Jana Kasprowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 60-71  szczegóły 
267.artykuł: Łuczyńska Maria: "Niepokonane" Williama Faulknera - propozycja metodyczna dla kl. IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 36-45  szczegóły 
268.artykuł: Łuczyńska Maria: Problemy etyczne w "Wizycie starszej pani" Friedricha Duerrenmatta. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 29-38  szczegóły 
269.artykuł: Łuczyńska Maria: Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 64-76  szczegóły 
270.artykuł: Łuczyńska Maria: "Żale Matki Boskiej" i "Pieta" - dramat cierpienia. Propozycja metodyczna dla klasy I liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 73-81  szczegóły 
271.artykuł: Mackiewicz Antoni: Dwa wiersze Bolesława Leśmiana - materiał pomocniczy dla zasadniczej szkoły zawodowej. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 48-53  szczegóły 
272.artykuł: Mackiewicz Antoni: Felieton i reportaż. Z Sienkiewiczem poznajemy wybrane formy wypowiedzi - cz. II. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 87-102  szczegóły 
273.artykuł: Mackiewicz Antoni: Nad lirykiem A. Mickiewicza "Polały się łzy". Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 28-45  szczegóły 
274.artykuł: Mackiewicz Antoni: O dwóch opowiadaniach Tadeusza Borowskiego - propozycja analizy w ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 4 (1990/1991) s. 15-27  szczegóły 
275.artykuł: Mackiewicz Antoni: O "Granicy" Zofii Nałkowskiej - kilka spostrzeżeń. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 55-65  szczegóły 
276.artykuł: Mackiewicz Antoni: O "Żeglarzu" J. Szaniawskiego - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum i V klasy technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 16-24  szczegóły 
277.artykuł: Mackiewicz Antoni: Próba spojrzenia na "Pana Tadeusza" [Adama Mickiewicza] w szkole - jedna z możliwych. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 82-98  szczegóły 
278.artykuł: Mackiewicz Antoni: "Przed nieznanym trybunałem" J.J. Szczepańskiego - propozycja interpretacji. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 25-36  szczegóły 
279.artykuł: Mackiewicz Antoni: Strefy ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie (Synteza historycznoliteracka dla kl. IV liceum i V kl. technikum). Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 166-179 (na przykł. utworów: Kornela Filipowicza, Tadeusza Różewicza, Jerzego S...) szczegóły 
nawiązanie: Mackiewicz Antoni: Postscriptum do artykułu "Strefy ulewy i grzmotu". Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 117-20  szczegóły 
280.artykuł: Mackiewicz Antoni: Uwagi do lekcji o wierszach Ryszarda Krynickiego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 73-79  szczegóły 
281.artykuł: Mackiewicz Antoni: Wokół literatury "dworskiej" - materiały pomocnicze do lekcji w klasie maturalnej. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 20-33  szczegóły 
282.artykuł: Mackiewicz Antoni: Z pomocniczych notatek do lekcji o "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 28-43  szczegóły 
283.artykuł: Mackiewicz Antoni: Z Sienkiewiczem i wokół niego poznajemy wybrane formy wypowiedzi cz. I - retoryka. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 77-89  szczegóły 
284.artykuł: Malczewska Jolanta: Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci?. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 32-37 (wiersz "Toast" Czesława Miłosza na lekcji języka polskiego w szkole śr...) szczegóły 
285.artykuł: Malczewska Jolanta: Język nagłówków prasowych. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 25-41  szczegóły 
286.artykuł: Malczewska Jolanta: Między informacją, publicystyką a literaturą. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 29-36  szczegóły 
287.artykuł: Marczuk Anna: Kant i Kafka w filozoficznym zwierciadle poezji. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 66-76  szczegóły 
288.artykuł: Marczuk Anna: W kręgu zła, czyli literackie parabole w powieściach "Władca much" W. Goldinga i "Folwark zwierzęcy" G. Orwella. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 13-25  szczegóły 
289.artykuł: Marczuk Anna: "Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie" - praca z biografią twórcy na przykładzie sylwetki Zbigniewa Herberta. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 21-31  szczegóły 
290.artykuł: Marzec Anna: Miłość w epistolografii romantycznej. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 46-55 (na przykł. listów m.in.: Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Jul...) szczegóły 
291.artykuł: Marzec Anna: Miłość w tamtych czasach, czyli o "Kronice wypadków miłosnych" Tadeusza Konwickiego. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 16-25  szczegóły 
292.artykuł: Marzec Anna: Nurty tematyczne w powojennej prozie. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 5-21  szczegóły 
293.artykuł: Marzec Anna: Świadomość człowieka zlagrowanego, czyli "Jeden dzień Iwana Denisowicza" Aleksandra Sołżenicyna. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 3-11  szczegóły 
294.artykuł: Mazur Elżbieta: Literatura współczesna a sztuki pokrewne w kl. III zasadniczej szkoły zawodowej. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 4 (1990/1991) s. 28-35  szczegóły 
295.artykuł: Mądzik Irena: Archaizacja i dialektyzacja. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 64-67 (projekt lekcji na przykładzie utworów literackich...) szczegóły 
296.artykuł: Mądzik Irena: "Konopielka" E. Redlińskiego jako powieść o współczesnych wartościach kultury ludowej - propozycja metodyczna lekcji w kl. IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 71-75  szczegóły 
297.artykuł: Migal Beata: Współczesna wersja kochanków z Werony w opracowaniu szkolnym. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 41-49 (na przykładzie "Romea i Julii" Williama Shakespeare oraz filmu "Romeo ...) szczegóły 
298.artykuł: Mikuła Justyna, Szymik Eugeniusz: Juliusz Słowacki "Kordian". Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 22-24  szczegóły 
299.artykuł: Molin-Puczek Danuta: Artyści wobec współczesnej cywilizacji czyli sztuki XX wieku na lekcjach języka polskiego w kl. IV. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 352-355  szczegóły 
300.artykuł: Myrdzik Barbara: O dialogu i dialogowości poezji współczesnej w świetle wybranych wierszy T. Nowaka, S. Grochowiaka i Z. Herberta. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 27-35  szczegóły 
301.artykuł: Myrdzik Barbara: O funkcji motywów zabawowych w wybranych utworach polskiej literatury - propozycje syntezy materiału w klasach maturalnych. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 25-32  szczegóły 
302.artykuł: Myrdzik Barbara: Romana Ingardena "Książeczka o człowieku" na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 45-49  szczegóły 
303.artykuł: Myrdzik Barbara: Współczesne dialogi z tradycją literacką na lekcjach języka polskiego w kl. I i IV liceum na przykładzie wybranego wiersza S. Grochowiaka i J. Harasymowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 204-210  szczegóły 
304.artykuł: Natoniewska Ewa: "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w teatrze szkolnym (Propozycja metodyczna). Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 28-31  szczegóły 
305.artykuł: Natoniewska Ewa: Olga Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" (Propozycja metodyczna). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 78-87  szczegóły 
306.artykuł: Nowel Ewa: O czytaniu dramatu w czasach popkultury. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 11-20  szczegóły 
307.artykuł: Nowel Ewa: Teledysk jako tekst kulturowy. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 18-22  szczegóły 
308.artykuł: Odrozek Henryk: Moje trzy grosze, czyli o felietonie - propozycja metodyczna dla klas licealnych i zasadniczych. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 105-107  szczegóły 
309.artykuł: Orłowska Elżbieta: "Dwie głowy ptaka" Władysława Terleckiego na lekcjach języka polskiego w kl. II. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 18-29  szczegóły 
310.artykuł: Orłowska Elżbieta: "Kazania sejmowe" Piotra Skargi przykładem sztuki retorycznej - propozycja lekcji dla klasy I liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 47-51  szczegóły 
311.artykuł: Pasterska Jolanta: Norwidowski kunszt słowa. O sposobach bogacenia języka na przykładzie zastosowania neologizmów. Propozycja lekcji integrującej w klasie II. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 91-103  szczegóły 
312.artykuł: Pasterska Jolanta: Patriota, cwaniak, głupiec, bikiniarz... O bohaterze "Dziennika 1954" Leopolda Tyrmanda. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 13-23  szczegóły 
313.artykuł: Pawłowska Regina: Czytanie "Biblii" na lekcjach języka polskiego (cz. I-II). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 32-37, z. 3 (1996/ 1997) s. 48-55 (w szkole średniej...) szczegóły 
314.artykuł: Pawłowska Regina: Słowo słowu nierówne. Z zagadnień stylistyki szkolnej na przykładzie "Ludzi bezdomnych" S. Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 75-86  szczegóły 
315.artykuł: Piwońska Kazimiera: Scenariusz szkolnego wieczoru literackiego. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 120-9  szczegóły 
316.artykuł: Połosak Tadeusz: "Tańczący jastrząb" J. Kawalca - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum i V technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 305-8  szczegóły 
317.artykuł: Przygoda Janina: Propozycja metodyczna opracowania "Sonetów krymskich" A. Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 211-9  szczegóły 
318.artykuł: Przygoda Janina: Próba analizy "Fizyków" Fredricha Duerrenmatta z zastosowaniem teorii teatralnej. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993-1994) s. 47-57  szczegóły 
319.artykuł: Rajca Waldemar: Oddziwnienia dziwności próba nieśmiała. "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza na lekcjach języka polskiego w klasie III liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 16-26  szczegóły 
320.artykuł: Rajca Waldemar: Ostrożnie z "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 72-84  szczegóły 
321.artykuł: Rutkowska Angelina: Publicystyka Stanisława Staszica w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 106-10  szczegóły 
322.artykuł: Rybicka Kornelia: Walory prozy Brunona Schulza w filmowej adaptacji Wojciecha Hasa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 56-61  szczegóły 
323.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Operetka tragizmem brzemienna. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 72-81 (na podst. dramatów Witolda Gombrowicza: "Iwona, księżniczka Burgunda",...) szczegóły 
324.artykuł: Skarżyński Mirosław: Wojna na słowa - czyli jak uczyć dyskusji w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 106-112  szczegóły 
325.artykuł: Sławkowa Ewa: Jan Polkowski "Przesłanie Pana X" - przejmujące świadectwo epoki. Propozycja interpretacyjna dla klasy IV liceum i V technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 52-58  szczegóły 
326.artykuł: Sobczak-Gieraga Beata: Esej na lekcjach języka polskiego w I klasie szkoły średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 94-100  szczegóły 
327.artykuł: Stefaniak Bożena, Żeglin Maria: Kształcenie literackie i kulturalne. Propozycja modeli lekcji integrujących literaturę z innymi dziedzinami sztuki renesansowej w klasach I zsz.. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 76-81  szczegóły 
328.artykuł: Stokwiszewski Henryk: Ostatni romantyczny święty. Eksplikacja fragmentu noweli "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. Propozycja interpretacyjna dla klasy III liceum i technikum oraz dla II klasy zsz. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 26-40  szczegóły 
329.artykuł: Stokwiszewski Henryk: Ptak małego lotu. Eksplikacja "Małej Improwizacji" z "Dziadów" cz. III A. Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 60-81  szczegóły 
330.artykuł: Stokwiszewski Henryk: Śmierć druga. Eksplikacja fragmentu hymnu "Dies irae" Jana Kasprowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 63-79  szczegóły 
331.artykuł: Stworowa Barbara: Żyj i pamiętaj - powieść W. Rasputina o wartości życia i miłości do wykorzystania na lekcjach języka polskiego w kl. IV liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 32-40  szczegóły 
332.artykuł: Szczepańska Ewa: Trzy spotkania z "Panem Tadeuszem" [Adama Mickiewicza] - filmowe, literackie, szkolne. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 33-43  szczegóły 
333.artykuł: Szurczak Anna: Arcydramat Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 30-58  szczegóły 
334.artykuł: Szurczak Anna: Emigracyjne wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia i Józefa Łobodowskiego - propozycja metodyczna dla klas maturalnych. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 37-46  szczegóły 
335.artykuł: Szurczak Anna: "Eugeniusz Oniegin" Aleksandra Puszkina na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 38-54  szczegóły 
336.artykuł: Szurczak Anna: "Lalka" Bolesława Prusa - "powieść z wielkich pytań... epoki" - po ponad stu latach. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 33-65  szczegóły 
337.artykuł: Szurczak Anna: Mit Litwy i Ukrainy w literaturze polskiej - synteza materiału w klasach czwartych. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 26-35  szczegóły 
338.artykuł: Szurczak Anna: Nowe realia polityczne i nowe problemy moralne po II wojnie światowej na przykładzie "Popiołu i diamentu" J. Andrzejewskiego (Propozycja metodyczna dla kl. IV lic. i V tech. oraz dla III kl. zsz.). Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 155-65  szczegóły 
339.artykuł: Szurczak Anna: O innym sposobie notowania - na przykładzie zapisu notatek z interpretacji wierszy Daniela Naborowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 143-148  szczegóły 
340.artykuł: Szurczak Anna: O poezji Anny Achmatowej i Maryny Cwietajewej - materiały metodyczne dla kl. III i IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 30-43  szczegóły 
341.artykuł: Szurczak Anna: O trzech powieściach Tadeusza Konwickiego w klasach maturalnych ("Kompleks polski", "Mała apokalipsa", "Bohiń"). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 3-17  szczegóły 
342.artykuł: Szurczak Anna: "Opowiadania kołymskie" Warłama Szałamowa w klasie maturalnej. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 11-16  szczegóły 
343.artykuł: Szurczak Anna: "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego jako bestseller w klasie IV liceum - propozycja metodyczna. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 13-19  szczegóły 
344.artykuł: Szurczak Anna: Poezja Jana Polkowskiego - propozycja metodyczna dla kl. IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 33-40  szczegóły 
345.artykuł: Szurczak Anna: Pożegnanie ojczyzny w "Żalach Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów" - Franciszka Karpińskiego - propozycja metodyczna dla II klasy liceum i zasadniczej szkoły zawodowej. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 18-20  szczegóły 
346.artykuł: Szurczak Anna: "Tango" czyli spotkanie z dramaturgią S. Mrożka (Propozycja metodyczna dla IV klasy liceum i technikum). Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 300-5  szczegóły 
347.artykuł: Szymik Eugeniusz: Propozycje opracowania wybranych mitów na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 23-35 (w szkole średniej...) szczegóły 
348.artykuł: Szypowska Irena: Konteksty filozoficzne i kontynuacje literackie średniowiecza - na lekcjach języka polskiego w kl. I liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 63-9  szczegóły 
349.artykuł: Świderska Elżbieta: Propozycja opracowania I części "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego metodą dramy. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 52-6  szczegóły 
350.artykuł: Świderska Elżbieta: Tradycje eposu homeryckiego w literaturze polskiej i powszechnej. Propozycja syntezy materiału. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 36-47  szczegóły 
351.artykuł: Tarapata Małgorzata: Listy Juliusza Słowackiego do matki. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 56-62  szczegóły 
352.artykuł: Tomalak Barbara: Baśniowa struktura i mityczny porządek "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego - do wykorzystania w zsz. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 44-50  szczegóły 
353.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Potomkowie Mickiewicza (Moi uczniowie nie wierzą...). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 61-65 (lekcje o wzorcu bytu w twórczości Adama Mickiewicza...) szczegóły 
354.artykuł: Tomaszewski Feliks: Przypowieść o "Pielgrzymie" Cypriana Kamila Norwida - propozycja interpretacyjna dla klasy II liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 41-49  szczegóły 
355.artykuł: Tomczak Teresa: O czym jest "Ferdydurke" W. Gombrowicza?. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 100-102  szczegóły 
356.artykuł: Tumidajewicz Anna: "Cierpienia młodego Wertera" J.W. Goethego - kilka uwag interpretacyjnych dla klasy II liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993-1994) s. 37-46  szczegóły 
357.artykuł: Tumidajewicz Anna: Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara" - interpretacja wybranych zagadnień. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 24-35  szczegóły 
358.artykuł: Tumidajewicz Anna: Kilka uwag o wierszach Anny Achmatowej i propozycja ich analizy. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 44-53  szczegóły 
359.artykuł: Tumidajewicz Anna: W kręgu średniowiecznej literatury dworskiej. "Dzieje Tristana i Izoldy" Josepha Bediera. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 33-42  szczegóły 
360.artykuł: Uścinowicz Barbara: "Inny świat" G. Herlinga-Grudzińskiego jako dzieło literackie. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 44-52  szczegóły 
361.artykuł: Wachowiak Zofia: Odrobina humoru na lekcji - poezja Wisławy Szymborskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 86-87  szczegóły 
362.artykuł: Wasiak Izabela: Liryka Cypriana Kamila Norwida w szkole średniej - propozycje metodyczne dla kl. II liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 21-32  szczegóły 
363.artykuł: Welter Bożena: Kategorie romantyczne i ich realizacja w stylistyce utworów epoki (Propozycje syntezy dla kl. IV - 2 jednostki lekcyjne). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 67-70  szczegóły 
364.artykuł: Welter Bożena: Nawiązanie i polemika z tradycją wierszy na urodzenie potomka w utworze A. Mickiewicza "Do Matki Polki". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 68-70  szczegóły 
365.artykuł: Węglińska-Słowik Beata: O Leśmianie inaczej (Szkic interpretacyjno-metodyczny). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 19-27  szczegóły 
366.artykuł: Wiatkowska Elżbieta: Poetycki zapis zmagania się "straconego pokolenia" z wyrokami historii i losu w świetle wybranych wierszy K.K. Baczyńskiego - propozycja metodyczna dla kl. III ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 316-20  szczegóły 
367.artykuł: Wiercińska-Biernacka Anna: Poezja w szkole średniej - eksperymenty dydaktyczne. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 43-55  szczegóły 
368.artykuł: Wiłeczek Anna: "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego - inaczej. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 32-39  szczegóły 
369.artykuł: Wiśniewska Halina: Styl epoki baroku - propozycja lekcji. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 122-129  szczegóły 
370.artykuł: Włostowski Stanisław: "Ars poetica", czyli poeci o poezji. "Pieśń XXIV" J. Kochanowskiego i "Oda do Mecenasa" (II, 20) Horacego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 52-59  szczegóły 
371.artykuł: Wolan Maria: Kultura żywego słowa w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 71-84 (na przykładzie utworów literackich...) szczegóły 
372.artykuł: Woś Małgorzata: "Operetka" Witolda Gombrowicza jako "partytura teatralna". Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 21-27  szczegóły 
373.artykuł: Wysocka Aneta: "Skrzydlate słowa", czyli jak można ćwiczyć uczniowski "język giętki" na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 13-16  szczegóły 
374.artykuł: Zabierowski Stefan: Legenda kapitana Nuta. O "Żeglarzu" Jerzego Szaniawskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 60-70  szczegóły 
375.artykuł: Zengel Kazimiera: "Dolina Issy" Czesława Miłosza powrotem do korzeni. Propozycja interpretacyjna dla IV klasy liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 36-46  szczegóły 
376.artykuł: Zengel Kazimiera: Podróże w przeszłość z Marcelem Proustem na lekcjach języka polskiego w kl. III liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 5-12  szczegóły 
377.artykuł: Żak Stanisław: Oryginalność "Pamiętnika mówionego" Aleksandra Wata. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 3-12  szczegóły 
378.artykuł: Żukowska-Rumin Irena: Czytanie wiersza Piotra Ciężkowskiego "Nazywam się Ikar" (Zapis przebiegu zajęć pozalekcyjnych). Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 70-73  szczegóły 
379.artykuł: Żukowska-Rumin Irena: Jak Henryk Sienkiewicz zdania budował? (Na podstawie "Quo vadis" lekcja w klasie pierwszej). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 84-86  szczegóły 
380.artykuł: Żukowska-Rumin Irena: "Ojczyzno moja!" - Litwa w wybranych utworach literatury polskiej (Lekcja przeprowadzona w klasie czwartej o profilu humanistycznym). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 112-114  szczegóły 
381.artykuł: Żukowska-Rumin Irena: Pomiędzy Mickiewiczem a Mondrianem (Propozycja lekcji w kl. II). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 75-77  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk Zdzisław J.: Podręcznik Józefa Bachórza o pozytywizmie. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Nowy podręcznik pozytywizmu. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 114-117  szczegóły 
383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Waszkuć Elżbieta: Opowieść o międzywojennej liryce - "Poezja polska w latach 1918-1939" E. Balcerzana. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 105-107  szczegóły 
384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biała Alina: Wyobraźnia zniewolona rzeczywistością autora i nierzeczywistością ucznia. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 115-117  szczegóły 
385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szurczak Anna: "Szkoła analizy tekstów kultury" Barbary Drabarek, Izabelli Rowińskiej, Aleksandry Stachowicz. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 107-110  szczegóły 
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biała Alina: Nowy podręcznik dla nowej szkoły. O podręczniku do romantyzmu A. Kowalczykowej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Kurska Anna: "Romantyzm" Aliny Kowalczykowej. O nowym podręczniku do języka polskiego nie tylko dla licealisty.... Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 103-108  szczegóły 
387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowska Maria: O nowym podręczniku dla zasadniczych szkół zawodowych "Nasza polszczyzna". Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 107-108  szczegóły 
388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rajca Waldemar: Wpłynąłem na cytatów przestwór... - o podręczniku Stanisława Makowskiego "Romantyzm". Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 124-128  szczegóły 
389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rajca Waldemar: Przesłania studziennych stuleci (Krzysztof Mrowcewicz - "Starożytność - Oświecenie. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 109-112  szczegóły 
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwa słowniki o literaturze. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 107-108  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwa słowniki o literaturze. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 107-108  szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rajca Waldemar: Więzy, więzi i wędki, czyli "Język polski, Podręcznik do klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej" Ryszarda Warchoła. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 100-104  szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biała Alina: W stronę [Manfreda] Kridla. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 95-98  szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biała Alina: Literatura współczesna, czyli człowiek z wiadrem na horyzoncie. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 116-118  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaskółowa Ewa: Recenzja programu nauczania "Pamiętajcie o ogrodach..." w trzyletnim liceum ogólnokształcącym. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 7-12  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
396.artykuł: Bogucka Grażyna, Wojczakowski Janusz: "Blok przedmiotów humanistycznych" - ocena nowego programu nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 96-97  szczegóły 
397.artykuł: Bortnowski Stanisław: O programie "Blok przedmiotów humanistycznych" słów kilka. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 98-101  szczegóły 
398.artykuł: Inglot Mieczysław: Przed reformą. Uwagi nad zarysem koncepcji generalnej zmiany programu kształcenia ogólnego w polskich szkołach autorstwa departamentu kształcenia ogólnego MEN. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 123-130 (m.in. dot. programu nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
399.artykuł: Kołcz Bogusław: Koncepcja programu autorskiego z j. polskiego w klasie humanistycznej - kulturoznawczej czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 91-101  szczegóły 
nawiązanie: Kula Edward: Facet Skawiński, czyli o programie autorskim B. Kołcza. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 105-108  szczegóły 
nawiązanie: Inglot Mieczysław: Nad miejscem kultury masowej w edukacji szkolnej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 76-78  szczegóły 
polemika: Kołcz Bogusław: O programach autorskich i przemianach w kulturze (W odpowiedzi p. E. Kuli). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 95-96  szczegóły 
400.artykuł: Michna Bernadeta, Mrozek Lucyna: Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy I liceum (Cz. I-II). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 62-64, nr 2 (2000/20 01) s. 54-55  szczegóły 
401.artykuł: Myrdzik Barbara: Dyskusji nad "Podstawą programową z języka polskiego" ciąg dalszy. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 13-16  szczegóły 
402.artykuł: Treliński Gustaw: Uczyć się w nowej szkole (O lekturze "Podstaw programowych..."). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 83-89 (dot. "Podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcącyc...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Rozkład materiałów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
403.artykuł: Krawczyk Alicja: Rozkład materiału dla IV kl. liceum i V kl. technikum sem. I i II. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 124-51  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ogólnopolska konferencja polonistów - "Nauczyciel języka polskiego wobec nowych zadań edukacyjnych". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 117-118 (spraw.; podp. Redakcja...) szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonista wobec wyzwań reformy edukacyjnej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 111-112 (spraw....) szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biała Alina, Krawczyk Alicja: Ogólnopolska konferencja "Zmiany w systemie egzaminowania z języka polskiego". Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 87-88  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
407.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Między słowem a obrazem. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 103-105  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
408.artykuł: Biała Alina: Dlaczego drama wzbudza w nas miłość i zachwyt, czyli New Age współczesnej szkoły. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 103-113  szczegóły 
409.artykuł: Kaczyńska Leokadia: Dialog młodzieży z teatrem w szkole. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 88-94  szczegóły 
410.artykuł: Klejmont Wacław: Prywatna lista przebojów lirycznych. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 97-104 (propozycja antologii poezji śpiewanej...) szczegóły 
411.artykuł: Marzec Anna: Edukacja filmowa w klasie maturalnej. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 57-9  szczegóły 
412.artykuł: Miecznikowska Zofia: Udział młodzieży w przekładach literatury na inne znaki - wykorzystanie technik dramowych na lekcjach w klasie II liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993-1994) s. 58-69  szczegóły 
413.artykuł: Ostaszewska Zofia: "Krajobraz po bitwie" Andrzeja Wajdy - pogłębienie charakterystyki bohatera opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 77-81  szczegóły 
414.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: O teatrze telewizyjnym w nauczaniu. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 95-104  szczegóły 
415.artykuł: Szymik Eugeniusz: Drama jako jedna z form przekładu intersemiotycznego na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 70-73  szczegóły 
416.artykuł: Wasiak Izabela: Quiz o Norwidzie. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 105-113  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
417.artykuł: Marczewska Marzena: O potrzebie językowej edukacji nauczycieli (Miejsce komunikacji językowej w programie polonistycznych studiów podyplomowych). Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 100-105  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
418.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 393-4  szczegóły 
419.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 397-8  szczegóły 
420.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 288-90  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
421.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marczuk Anna: Średniowieczna śmierć i współczesna dziennikara, czyli rozmowy o mistrzu Polikarpie i mistrzu Mironie [Białoszewskim]. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 101-104  szczegóły 
artykuł: Włodarski Maciej: Średniowieczne widzenie świata w dialogu "De Morte prologus". Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 50-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 114-115  szczegóły 
423.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: "Wielki Tydzień" w słowie i obrazie. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 49-61  szczegóły 
  Asnyk Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
424.wiersz: Asnyk Adam: Zmiennego bytu falo.... Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 13-14  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
425.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 111-3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Białoszewski Miron: Przekład z parasolki. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 60-1  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
427.artykuł: Bortnowski Stanisław: Białoszewski - Nikifor (Próba paraleli). Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 63-70  szczegóły 
428.artykuł: Łopata Andrzej: Motyw ars poetica w twórczości M. Białoszewskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 45-55  szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odrozek Henryk: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 308-15  szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bortnowski Stanisław: Bądź artystą - próba ćwiczenia wyobraźni w powiązaniu z wybranym utworem Mirona Białoszewskiego (Krzesło jako ruch wyobraźni). Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 95-7  szczegóły 
431.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marczuk Anna: Średniowieczna smierć i współczesna dziennikara, czyli rozmowy o mistrzu Polikarpie i mistrzu Mironie. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 101-104  szczegóły 
  Broniewski Władysław
432.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malicki Jarosław: Między harmonią i niepokojem (O "Ciszy" W. Broniewskiego). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 41-48  szczegóły 
433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomaszewska Grażyna, Tomaszewski Feliks: Słowo bandosa o Stalinie. Władysław Broniewski: Słowo o Stalinie. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 45-56  szczegóły 
  Bryll Ernest
    wiersze (alfabet tytułów)
434.wiersz: Bryll Ernest: Co o bigosie pisać.... Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 47  szczegóły 
435.wiersz: Bryll Ernest: Raport. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 51  szczegóły 
436.wiersz: Bryll Ernest: Stacja Reduta Ordona. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 44-45  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
437.artykuł: Pieczonka Ewa: Tradycja Mickiewiczowska w poezji Ernesta Brylla. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 41-51  szczegóły 
  Bursa Andrzej
438.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pelczar Wojciech: "Zażalenie" Andrzeja Bursy - próba ucieczki przed machiną państwa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 49-55  szczegóły 
  Buttler Danuta
    zgon (alfabet autorów)
439.zgon: Dąbkowski Grzegorz: Profesor dr hab. Danuta Buttler (1930-1991). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 82-86 (zmarła: 2 III 1991; biogr....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chrzanowski Ignacy
440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 149-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dołęga-Mostowicz Tadeusz
441.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożarowska Katarzyna: Od biedy i bezimienności do zbytku i sławy, czyli "Kariera Nikodema Dyzmy". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 88-97  szczegóły 
442.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 113-5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajcy Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
443.wiersz: Gajcy Tadeusz: Żegnając się z matką. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 59  szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    wiersze (alfabet tytułów)
444.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Serwus, madonna. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 23  szczegóły 
445.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Żywot Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 23-24  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
446.artykuł: Staszewska Krystyna: Groteska - błazeństwo, groza i Gałczyński. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 53-61  szczegóły 
  Ginczanka Zuzanna
447.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: U źródeł literackich obrazów wielkiej zagłady (O wierszu Zuzanny Ginczanki pt. "Łowy"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 17-23  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
448.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 394-5  szczegóły 
449.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 97-98  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
450.artykuł: Ruszkowski Marek: Świadomość stylistyczna Gombrowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 89-97  szczegóły 
451.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Czy grozi nam hegemonia kiczu? Schulz - Gombrowicz. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 71-76  szczegóły 
452.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ludorowski Lech: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 136-9 (spraw....) szczegóły 
453.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klich-Siewiorek Aleksandra, Szymik Eugeniusz: Groteska jako kategoria estetyczna sztuki XX wieku - próba analizy "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 62-67  szczegóły 
454.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żak Stanisław: Pastisz i parodia jako konsekwencja stylizacji w "Trans-Atlantyku" W. Gombrowicza. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 32-55  szczegóły 
  Gomulicki Juliusz Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
455.artykuł: Nowoszewski Roman: Spotkanie z J.W. Gomulickim. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 119-120 (spraw. ze spotkania w Warszawie, X 1996...) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
456.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakiewicz-Dziadosz Maria: Literacki "Gargamel" Manueli Gretkowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 71-80  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
457.wiersz: Grochowiak Stanisław: Gość. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 17  szczegóły 
458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulowa Bożena: Żyrafa wciąż płonie. Analiza wiersza Stanisława Grochowiaka "Płonąca żyrafa". Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 58-66  szczegóły 
artykuł: Kurczab Henryk: Plastyczne źródła inspiracji wiersza "Płonąca żyrafa" Stanisława Grochowiaka. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 82-88  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Harasymowicz Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
459.wiersz: Harasymowicz-Broniuszyc Jerzy: Esencja radosna czyli ćwir przyjazny. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 207-8  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
460.wiersz: Herbert Zbigniew: Kant. Ostatnie dni. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 67-68  szczegóły 
461.wiersz: Herbert Zbigniew: Pan Cogito - powrót. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 45-47  szczegóły 
462.wiersz: Herbert Zbigniew: Powrót prokonsula. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 50-51  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
463.artykuł: Bortnowski Stanisław: Moralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 41-55  szczegóły 
464.artykuł: Łopata Andrzej: Maska ironii. Mit i rzeczywistość w poezji Z.H.. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 3-15  szczegóły 
465.artykuł: Opacka-Walasek Danuta: Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 79-91  szczegóły 
466.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: O wierszu Zbigniewa Herberta "17 IX". Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 48-53  szczegóły 
467.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szurczak Anna: Głos w dyskusji nad kształtem współczesnej kultury (Z. Herbert, "Pan Cogito a pop"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 18-23  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
468.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: Wstrząsająca wizja łagru w "Innym świecie" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 52-61  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janion Maria
469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rajca Waldemar: Sokrates w obliczu kultury schyłku wieku. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 98-99  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kapuściński Ryszard
470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwie podróże. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 105-107  szczegóły 
471.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysocka Aneta: Sienkiewicz i Kapuściński. O Kalim i jego moralności ("Listy z Afryki" i "Heban" - dwa spojrzenia na mieszkańców Afryki). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 76-87  szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
472.artykuł: Sikora Ireneusz: O sławie poetyckiej F.K. (Fragment "Nurtu" W. Berenta). Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 188-95 ([o opowieści W. Berenta dot. m.in. F.K.]...) szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
473.wiersz: Kasprowicz Jan: Z chałupy [z tego cyklu:] Biją dzwony.... Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 15  szczegóły 
  Kiersztyn Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
474.wiersz: Kiersztyn Jerzy: Ku brzegom śródziemnym. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 101 (ze wstępem: Barbara Kryda: Poloniści piszą wiersze, s. 100-101...) szczegóły 
475.wiersz: Kiersztyn Jerzy: Schyłek lata. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 101 (ze wstępem: Barbara Kryda: Poloniści piszą wiersze, s. 100-101...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
476.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kram Jerzy: Czarnoleska "Sobótka" - rozpoznanie formy. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 220-6  szczegóły 
477.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Labuda Aleksander Wit: O eksplikacji tekstu. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 180-8 (o trenie XIV...) szczegóły 
  Koehler Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
478.wiersz: Koehler Krzysztof: Podniosłem oczy i wolno.... Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 68  szczegóły 
  Kopczyński Onufry
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
479.artykuł: Skarżyński Mirosław: Gramatyk "oświecony" - ks. Onufry Kopczyński. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 81-8  szczegóły 
  Kozioł Urszula
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
480.artykuł: Kram-Mikoś Elżbieta: "Zgadując przyszłość, ciebie myślę czasem" (Urszuli Kozioł dyskurs o ludzkiej egzystencji). Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 61-72 (podp.: E. Mikoś...) szczegóły 
  Kram Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
481.zgon: Jerzy Kram 1916-1995. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 11-12 (zmarł: 1995...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
482.wiersz: Krasiński Zygmunt: Bóg mi odmówił.... Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 56-57  szczegóły 
483.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stokwiszewski Henryk: Instrument niestrojny (Eksplikacja wiersza "Bóg mi odmówił..." Z. Krasińskiego). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 56-66  szczegóły 
  Krynicki Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
484.artykuł: Kryda Barbara: Trzy wiersze Ryszarda Krynickiego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 nr 1 (1992/1993) s. 17-24 (interpretacja trzech wierszy: "Pancernik Potiomkin", "Módlmy się", "Ję...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
485.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żak Stanisław: "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej - powieść o nieszczęśliwej kobiecie. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 66-75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
486.artykuł: Gradkowski Henryk: Jana Lechonia trzy wiersze o Mickiewiczu ("Ostatnia scena z Dziadów", "Mickiewicz zmęczony", "Śmierć Mickiewicza"). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 24-30  szczegóły 
487.artykuł: Żukowska-Rumin Irena: Mickiewicz zmęczony. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 31-32 (dot. wierszy: "Mickiewicz zmęczony" i "Śmierć Mickiewicza"...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
488.artykuł: Tumolska Halina: W Leśmianowskim teatrze wyobraźni. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 58-62  szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dębek Piotr: Analiza jungowska wiersza "Dziewczyna" B. Leśmiana. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 78-83  szczegóły 
  Lipska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
490.wiersz: Lipska Ewa: Egzamin. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 41-42  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
491.wiersz: Łobodowski Józef: Gazela żałobna. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 44  szczegóły 
492.wiersz: Łobodowski Józef: Kasyda wygnańcza. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 45  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
493.artykuł: Szypowska Irena: Józef Łobodowski - samotnik z Madrytu. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 47-9  szczegóły 
494.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczyk Małgorzata: Romantyczny pielgrzym w oczach współczesnego emigranta (Rozważania na podstawie wiersza J. Łobodowskiego pt. "Mickiewicz"). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 52-56  szczegóły 
495.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: "Za cenę ostatniego spojrzenia..." "Żona Lota" Józefa Łobodowskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 30-36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
496.artykuł: Inglot Mieczysław: Wspomnienie o panu Antonim. Antoni Mackiewicz 1933-1996. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 17-18  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 398-9  szczegóły 
498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Pod znakiem Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 109-110  szczegóły 
499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Staszewska Krystyna: Nagie fakty i piękno (L. Łukasiewicz - "Mickiewicz"). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 93-94  szczegóły 
500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomaszewska Grażyna: Rozbieranie do wieczności - o "Zwłokach Mickiewicza" Stanisława Rośka. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 90-92  szczegóły 
501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Pod znakiem Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 107-109  szczegóły 
502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Nowe leksykony o literaturze. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 100-106  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
503.artykuł: Gradkowski Henryk: "Drogi" Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 71-78 (motyw drogi w twórczości poety...) szczegóły 
504.artykuł: Łopata Andrzej: Mickiewicz i Miłosz: poeci pamięci i świadectwa. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 33-40  szczegóły 
505.artykuł: Rumin Marian: Ikonografia Adama Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 112-117 (z portr....) szczegóły 
506.artykuł: Rurawski Józef: Mickiewicz nadal "źle obecny", czyli pożytki z ksiąg przecenionych. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 78-82 (nt. książek poświęconych poecie, m.in.: Jadwiga Maurer: "Z matki obcej...) szczegóły 
507.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Bóg Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 18-23 (różne widzenie Boga w twórczości poety...) szczegóły 
508.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopeć Urszula: Językowe środki wyrażania wartości. Jaka jest funkcja tropów i wyrazów wartościujących oraz słownictwa nacechowanego uczuciowo w "Ciszy morskiej" i "Burzy" A. Mickiewicza?. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 85-90  szczegóły 
509.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopeć Urszula: Językowe środki wyrażania wartości. Jaka jest funkcja tropów i wyrazów wartościujących oraz słownictwa nacechowanego uczuciowo w "Ciszy morskiej" i "Burzy" A. Mickiewicza?. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 85-90  szczegóły 
510.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stokwiszewski Henryk: Romantyczny demiurg. Eksplikacja fragmentu "Wielkiej Improwizacji" z "Dziadów" cz. III A. Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 38-54  szczegóły 
artykuł: Tomaszewska Grażyna: Duszne "duszami rządzenie". "Dziadów" część III. A. Mickiewicza. Wolność czy wielkość?. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 55-59  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
511.kult: Korzec Adolf: O związkach Adama Mickiewicza z Krakowem. Kraków - Mickiewiczowi. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 116-20 (o sprowadzeniu zwłok Mickiewicza do kraju i złożeniu na Wawelu w 1890...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
512.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 76-7  szczegóły 
513.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 107-108  szczegóły 
514.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 121-122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
515.artykuł: Gradkowski Henryk: Czytanie Miłosza. Wokół motywu "ars poetica". Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 60-67  szczegóły 
516.artykuł: Latawiec Krystyna: Polskość i europejskość w eseistyce Czesława Miłosza i Andrzeja Wernera. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 20-30  szczegóły 
517.artykuł: Łopata Andrzej: Mickiewicz i Miłosz: poeci pamięci i świadectwa. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 33-40  szczegóły 
518.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mackiewicz Antoni: O lituanizacji językowej w "Trylogii" oraz w "Dolinie Issy". Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 72-78  szczegóły 
519.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mackiewicz Antoni: "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza jako rzecz godna naszej uwagi polonistycznej. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 28-44  szczegóły 
  Moczarski Kazimierz
520.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łopata Andrzej: Człowiek i kat w perspektywie historycznej i uniwersalnej w świetle powieści Kazimierza Moczarskiego "Rozmowy z katem". Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 20-7  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
521.wiersz: Morsztyn Jan Andrzej: Desperacyja. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 9  szczegóły 
522.wiersz: Morsztyn Jan Andrzej: O sobie. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 208 ({"Nie tyle puszcza Niepołomska..."]...) szczegóły 
  Mrożek Sławomir
523.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieczonka Ewa: Miłość w groteskowym świecie "Tanga" S. Mrożka. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 68-74  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mityk Iwona: O Myśliwskim inaczej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 111-113  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naborowski Daniel
    wiersze (alfabet tytułów)
525.wiersz: Naborowski Daniel: Do tejże (Panny). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 29  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
526.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 117  szczegóły 
527.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu Norwidowskiego "Kółka" (Analiza intertekstualna). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 23-29  szczegóły 
  Nowakowski Zygmunt (1891-1963)
528.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 114  szczegóły 
529.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 117-118  szczegóły 
530.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 395-6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ogórek Michał
    proza (alfabet tytułów)
531.proza: Ogórek Michał: Uczulenie miejscowe [z tego cyklu:] Czy prawo ma prawo?. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 109-10  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
532.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozak Zygmunt: Stylistyczna interpretacja powieści E.O. "Nad Niemnem". Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 277-83  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prus Bolesław
533.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczyk Agnieszka: O "kwestii kobiecej" w "Kronikach" Prusa. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 343-51  szczegóły 
534.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciąg Kazimierz: "Lalka" Bolesława Prusa dzisiaj. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 68-72 (współczesne interpretacje powieści...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
535.artykuł: Kram-Mikoś Elżbieta: Widzienie i przeżycie światła w poezji J.P.. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 59-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
536.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: "Chłopi" Reymonta czyli poezja pór roku. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 60-65  szczegóły 
artykuł: Tomaszewska Grażyna: Utrata niewinności (Reymontowe wygnanie z Sienkiewiczowego raju). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 56-64  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
537.wiersz: Różewicz Tadeusz: Drzewo. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 56  szczegóły 
538.wiersz: Różewicz Tadeusz: Krzyczałem w nocy. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 59 ( ...) szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 118-119  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
540.artykuł: Biała Alina: O "dialogu" rodzajów literackich w twórczości Tadeusza Różewicza. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 89-98  szczegóły 
541.artykuł: Kurczab Janina: Kilka uwag na temat Różewiczowskiej koncepcji dramaturgiczno-teatralnej. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 48-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
542.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Czy grozi nam hegemonia kiczu? Schulz - Gombrowicz. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 71-76  szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
543.wiersz: Sęp-Szarzyński Mikołaj: Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 7  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
544.artykuł: Łojek Mieczysław: Aforystyka Henryka Sienkiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 68-74  szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysocka Aneta: Sienkiewicz i Kapuściński. O Kalim i jego moralności ("Listy z Afryki" i "Heban" - dwa spojrzenia na mieszkańców Afryki). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 76-87  szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pachowicz Małgorzata: Funkcje stylistyczne wyrazów obcych w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 103-112  szczegóły 
547.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mackiewicz Antoni: O lituanizacji językowej w "Trylogii" oraz "Dolinie Issy". Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 72-78  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
548.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kurska Anna: O książce Aliny Kowalczykowej - "Słowacki". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 107-110  szczegóły 
549.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Kordian": drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 62-70  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Polska Winkelriedem narodów... Eksplikacja fragmentu "Kordiana" J. Słowackiego (a. II, ww. 290-299). Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 3-11  szczegóły 
  Staff Leopold
    wiersze (alfabet tytułów)
550.wiersz: Staff Leopold: Mickiewicz. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 17  szczegóły 
551.wiersz: Staff Leopold: Sonet szalony. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 25  szczegóły 
552.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stokwiszewski Henryk: Pijak słońca wieczny (Eksplikacja "Sonetu szalonego" L. Staffa). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 24-39  szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
553.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zabierowski Stefan: "Polska jesień" Jana Józefa Szczepańskiego na tle tradycji literackiej - lektura uzupełniająca dla klasy IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 33-42  szczegóły 
554.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orlicka Maria: Zło i dobro w "Świętym" Jana Józefa Szczepańskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 92-7  szczegóły 
  Szujski Józef
555.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 121-122  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
556.wiersz: Szymborska Wisława: Cebula. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 61-62  szczegóły 
557.wiersz: Szymborska Wisława: Chmury. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 6  szczegóły 
558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mityk Iwona: Radość czytania o Szymborskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 93-95  szczegóły 
559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ożarowska Katarzyna: Wisława Szymborska - szkic do portretu. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 100-102  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
560.artykuł: Rurawski Józef: Wisława - Sława czy nie-Sława?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 83-85  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
561.wywiad: Walas Teresa: Lekcja zdziwienia światem. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 7-8 (fragm. wywiadu telewizyjnego...) szczegóły 
562.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Jacyś ludzie" Wisławy Szymborskiej. Poetyka wiersza okolicznościowego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 16-23  szczegóły 
563.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biała Alina: "Psalm" - mit poetyckiej neokosmogonii W. Szymborskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 11-19  szczegóły 
564.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Alicja: Człowiek i kamień (W. Szymborska "Rozmowa z kamieniem"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 54-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świetlicki Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
565.wiersz: Świetlicki Marcin: Podniósł się i zobaczył.... Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    wiersze (alfabet tytułów)
566.wiersz: Tetmajer Kazimierz: Czarna róża. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 57  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
567.artykuł: Łopata Andrzej: Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 30-38  szczegóły 
  Tuwim Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
568.wiersz: Tuwim Julian: Bagdad, czyli o przyszłym poecie. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 32-33  szczegóły 
569.wiersz: Tuwim Julian: Dziesięciolecie. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 15  szczegóły 
570.wiersz: Tuwim Julian: Et arceo. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 35  szczegóły 
571.wiersz: Tuwim Julian: Exegi monumentum.... Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 35  szczegóły 
572.wiersz: Tuwim Julian: Milcząc. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 33  szczegóły 
573.wiersz: Tuwim Julian: Na ulicy. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 35-36  szczegóły 
574.wiersz: Tuwim Julian: Ranyjulek. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 37-38  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
575.artykuł: Gradkowski Henryk: Intertekstualne czytanie Tuwima. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 30-40  szczegóły 
  Twardowski Samuel
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Twardowski Samuel: Nadobna Paskwalina (Fragment). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 27-28  szczegóły 
  Tym Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
577.proza: Tym Stanisław: Goły w pokrzywach [z tego cyklu:] Nie dawajcie wszystkiego!. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 108-9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
578.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chałońska Joanna: "Tworzywo" Melchiora Wańkowicza jako przykład reportażu literackiego. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 95-104  szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
579.wiersz: Wierzyński Kazimierz: Manifest szalony. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 18-19  szczegóły 
580.wiersz: Wierzyński Kazimierz: Stabilizacja. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 39  szczegóły 
581.wiersz: Wierzyński Kazimierz: Swoboda. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 38  szczegóły 
582.wiersz: Wierzyński Kazimierz: Zielono mam w głowie. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 19  szczegóły 
  Wilk Mariusz
583.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwie podróże. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 105-107  szczegóły 
  Wittlin Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: Wittlin Józef: Stabat Mater. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 58  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
585.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtak Maria: Język wybranych bohaterów dramatu widmowego w "Weselu" S. Wyspiańskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 66-75  szczegóły 
586.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowski Jan: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 44-53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
587.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Nowe wydanie "Przedwiośnia". Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 100-102  szczegóły 
588.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 120-122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
589.artykuł: Adamczyk Zdzisław Jerzy: O listach Stefana Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 13-19  szczegóły 
590.artykuł: Barański Stanisław: Przyroda w twórczości literackiej Stefana Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 41-47  szczegóły 
591.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy Żeromski był złym architektem?. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 75-81  szczegóły 
592.artykuł: Łojek Mieczysław: Odbicie myśli filozoficznej w "Dziennikach" i powieściach Stefana Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 60-68  szczegóły 
593.artykuł: Rosiński Piotr: Czytając Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 1 (2001/2002) s. 100-102  szczegóły 
594.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pogonowska Ewa: Poetyka powieści młodopolskiej w aspekcie genologicznym (Na przykładzie "Ludzi bezdomnych" S. Żeromskiego). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 14-23  szczegóły 
595.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczyk Zdzisław Jerzy: Żeromski na probostwie w Wyszkowie. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 20-27  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
596.korespondencja: Żeromska Monika: Wojenne losy korespondencji Stefana Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 7-12  szczegóły 
  Żukowska-Rumin Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
597.artykuł: Detka Janusz: W masce kolombiny (O poezji Ireny Żukowskiej-Rumin). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 97-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
598.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 129  szczegóły 
599.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 98-99  szczegóły 
600.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 100-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
601.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 5 (gratulacje od redakcji dla Wisławy Szymborskiej; z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 133-134  szczegóły 
603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 114-115  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Arendt Hannah
604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 96-97  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Byron George Gordon Noel
    wiersze (alfabet tytułów)
605.wiersz: Byron George: Ciemność [fragm.]. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 61  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Baudelaire Charles Pierre
    wiersze (alfabet tytułów)
606.wiersz: Baudelaire Charles: Alegoria. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 55  szczegóły 
  Diderot Denis
607.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulowa Bożena: Trop w trop za "Kubusiem Fatalistą i jego panem". Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 52-61  szczegóły 
  Rabelais Francois
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
608.artykuł: Janus-Sitarz Anna: Rabelais: śmiech to szczere królestwo człowieka. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 49-55  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
609.recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 115-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
610.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pethe Aleksandra: Porozmawiajmy o... Biblii - czyli jakie korzyści może przynieść poloniście lektura książki Anny Świderkówny. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 109-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Literatura współczesna (holenderska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
611.artykuł: Schreuder Klaas: Nowy program nauczania holenederskiego jako języka ojczystego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 7-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
612.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lipiński Krzysztof: "Faust" Goethego jako dzieło uniwersalne. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 196-204  szczegóły 
  Schiller Friedrich
    wiersze (alfabet tytułów)
613.wiersz: Schiller Friedrich: Hymn do radości. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 21  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
614.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pogonowska Ewa: Rozważania o poetyce "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 37-48  szczegóły 
  Pasternak Boris
615.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: "Doktor Żywago" Borysa Pasternaka jako wielki fresk epicki. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 5-17  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kieślowski Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Bobiński Witold: O polonistycznych inspiracjach twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 83-90  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
617.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 122-123 (not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
618.artykuł: Popiel Jacek: Dramat i teatr polski dwudziestolecia miedzywojennego. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 84-94  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
619.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 100-101  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr dla dzieci i młodzieży, teatr szkolny
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
620.artykuł: Łopata Andrzej: Teatr szkolny na prowincji. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 99-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duk Ewa: Film i kultura współczesna pod redakcją Janusza Plisieckiego. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 106-109  szczegóły 
622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biała Alina: O modernistycznym świecie i postmodernistycznym przeżywaniu świata. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 97-99  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Scenariusz filmowy, adaptacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
623.artykuł: Marzec Anna: Proza psychologiczna w kinie. O adaptacji filmowej "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 76-87  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
624.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żukowska-Rumin Irena: "Kino bowiem nie jest tak oglądane jak malarstwo" (Pomiędzy literaturą, filmem i malarstwem na podstawie "Brzeziny" Andrzeja Wajdy). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 77-79  szczegóły 
625.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: Filmowanie przemijania czasu, czyli o adaptacji "Panien z Wilka". Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 98-104  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
626.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyszyński Zbigniew: Poszukiwania twórcze współczesnego filmu. Ideologia i moralistyka Krzysztofa Kieślowskiego na przykładzie filmu "Dekalog". Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 73-81  szczegóły 
627.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: Adaptacja filmowa "Pożegnania z Marią" Tadeusza Borowskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 50-60  szczegóły