Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Slavisticna Revija
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Tokarz Bożena: Slovenska literarna veda v razmerju do sodobnih metodoloskih usmeritev (Na primeru Borisa Paternuja). Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 385-391 (nt. postawy badawczej Borisa Paternu opartej na studiach strukturalnyc...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Stefanova Rozka: Slovenski razsvetljenec Martin Kuralt v lvovski dobi. Slavisticna Revija 1990 r. 38 nr 2 s. 81-99 (nt. życia literackiego we Lwowie w l. 1785-1809; także nt. działalnośc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Norwegia (kontakty z zagranicą)
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jez Niko: Norveska bibliografija prevodov iz poljske knjizevnosti. Slavisticna Revija 1992 r. 40 nr 2 s. 226-228  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowenia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Tokarz Emil: Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskich stikov. Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 394-398 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
5.artykuł: Zadravec Franc: Recepcija vzhodno- in zahodnoslovanskih literatur na Slovenskem od 1918 do 1940 - Soglasja in nasprotja. Slavisticna Revija 1993 r. 41 nr 1 s. 25-52 (dot. m.in. recepcji lit. polskiej w Słowenii...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Tokarz Emil: Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskich stikov. Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 394-398 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
7.artykuł: Dulicenko Aleksander D.: O rezijanoloskih obravnavah J. Baudouina de Courtenayja v derptskem obdobju 1883-1893. Slavisticna Revija 1993 r. 41 nr 2 s. 381-389  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kenda-Jezh Carmen: Slavisticna Revija 1988 r. 36 nr 4 s. 359-374  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Darasz Zdzisław: Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (Pogled od zunaj). Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 365-369 (omów. ks.: Ivan Prijatelj: Slovenska kulturnopoliticna in slovstvena z...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Kuralt Martin
    wiersze (alfabet tytułów)
10.wiersz: Kuralt Martin: In Clementem Janicium... = Na Klemensa Janickega.... Slavisticna Revija 1990 r. 38 nr 2 s. 84-87 (tekst łaciński; tekst równoległy w jęz. słoweńskim...) szczegóły 
  Pretnar Tone
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Tokarz Bożena: Tone Pretnar: Zivljenje med znanostjo in literaturo. Slavisticna Revija 1993 r. 41 nr 2 s. 253-256 (bibliografia, s. 277-295...) szczegóły