Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Monitor Polski
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1990 r.. Monitor Polski 1990 nr 10 s. 96-98 poz. 74  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań [...] z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za 1990 r. [...]. Monitor Polski 1991 nr 28 s. 235-236 poz. 199  szczegóły 
artykuł: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu [...] z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1989 [...]. Monitor Polski 1990 nr 30 s. 267 poz. 232  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Monitor Polski 1995 nr 39 s. 720-726 poz. 472  szczegóły 
4.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne. Monitor Polski 1989 nr 11 s. 151 poz. 91  szczegóły 
5.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej. Monitor Polski 1988 nr 12 s. 186 poz. 103  szczegóły 
6.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne. Monitor Polski 1989 nr 35 s. 532 poz. 275  szczegóły 
7.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne. Monitor Polski 1989 nr 35 s. 532 poz. 276  szczegóły 
8.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne. Monitor Polski 1989 nr 11 s. 151 poz. 90  szczegóły 
9.artykuł: Zarządzenie ministra kultury i sztuki z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję. Monitor Polski 1991 nr 4 s. 42 poz. 20  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania umów wzorcowych oraz zasad i stawek wynagradzania za utwory wydawane w formie książkowej, utwory fotograficzne, muzyczne, plastyczne i sceniczne oraz dzieła lutnicze. Monitor Polski 1990 nr 30 s. 278 poz. 240  szczegóły 
11.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne. Monitor Polski 1990 nr 2 s. 12 poz. 15  szczegóły 
12.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne. Monitor Polski 1990 nr 2 s. 13 poz. 16  szczegóły 
13.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu. Monitor Polski 1990 nr 4 s. 35 poz. 31  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie nagród państwowych w 1990 r.. Monitor Polski 1990 nr 3 s. 18 poz. 21 (m. in. o decyzji nieprzyznania nagr. w 1990 r....) szczegóły 
artykuł: Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zniesienia Komitetu Nagród Państwowych. Monitor Polski 1992 nr 9 s. 113 poz. 62  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1993 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1993 nr 29 s. 413 poz. 311  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 1993 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1993 nr 35 s. 474 poz. 351  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1994 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1994 nr 23 s. 250-251 poz. 187  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1994 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1994 nr 27 s. 321 poz. 220  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. Monitor Polski 1995 nr 47 s. 846 poz. 537  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1994 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1995 nr 12 s. 226 poz. 141  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1995 nr 56 s. 967 poz. 615  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1995 nr 38 s. 699 poz. 452  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1995 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1995 nr 65 s. 1126 poz. 715  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1994 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1994 nr 22 s. 242 poz. 172  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postaniwienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1994 nr 35 s. 417 poz. 295 (dot. Jerzego Turowicza...) szczegóły 
artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1994 nr 35 s. 417 poz. 293 (dot. Jana Nowaka-Jeziorańskiego...) szczegóły 
artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1994 nr 35 s. 416 poz. 291 (dot. Czesława Miłosza...) szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1994 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1994 nr 30 s. 361-362 poz. 245  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1994 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1994 nr 17 s. 201-202 poz. 123  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1994 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1994 nr 17 s. 201-202 poz. 123  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. Monitor Polski 1995 nr 22 s. 367-368 poz. 265  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1990 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch". Monitor Polski 1990 nr 26 s. 239 poz. 206  szczegóły 
artykuł: Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 30 września 1991 r, zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowaniamajątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej Spółdzielni. Monitor Polski 1991 nr 32 s. 287-288 poz. 226  szczegóły 
artykuł: Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej Spółdzielni. Monitor Polski 1991 nr 3 s. 34-39 poz. 13  szczegóły 
artykuł: Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". Monitor Polski 1990 nr 13 s. 119 poz. 101  szczegóły 
artykuł: Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie zmiany w składzie komisji dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". Monitor Polski 1990 nr 44 s. 390 poz. 344  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową. Monitor Polski 1994 nr 34 s. 406-407 poz. 282  szczegóły 
artykuł: Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową. Monitor Polski 1994 nr 49 s. 631 poz. 402  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Odznaczenia (organizacja nauki o literaturze)
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 październiak 1994 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1995 nr 2 s. 55-56 poz. 22  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 październiak 1994 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1995 nr 2 s. 55-56 poz. 22  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Odznaczenia państwowe i społeczne (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1993 r. o nadaniu orderu. Monitor Polski 1993 nr 37 s. 500 poz. 383  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1994 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1994 nr 46 s. 585-586 poz. 369  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. o nadaniu orderów. Monitor Polski 1995 nr 23 s. 391 poz. 280  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Szkolnictwo (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Obwieszczenie przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 20 lipca 1991 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzone przewody kwalifikacyjne I i II stopnia. Monitor Polski 1991 nr 27 s. 234 poz. 198  szczegóły 
38.artykuł: Obwieszczenie przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 30 września 1991 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia przyznanych uprawnień. Monitor Polski 1991 nr 35 s. 320-322 poz. 258  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Organizacja kinematografii
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w produkcji i opracowaniu filmów twórców, wykonawców i innych grup zawodowych. Monitor Polski 1988 nr 8 s. 101 poz. 65  szczegóły