Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Wieczorek Ryszard: "Missa parodia" wobec tradycji retorycznej. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 39-42 (nt. związków retoryki i muzyki - "msza-parodia" - renesansowa technika...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Żółkiewska Ewa Dorota: Le geste dans le fabliau. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 127-132 (dot. tekstów francuskich z XIII w.; streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Dębicki Jacek: Średniowieczny epos Aleksandra Wielkiego i "Privilegium slavicum" a sztuka polska. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1991 nr 108 (1991) s. 87-93 (streszcz. referatu...) szczegóły 
4.artykuł: Fila Barbara: Związki między tekstem a ikonografią "Miracles de Nostre Dame" (Cuda Maryjne) Gautiera de Coinci. Analiza porównawcza "Cudu o mnichu, którego Matka Boża wybawiła z mocy diabła" (De un moigne que Nostre Dame delivra dou Dyable) oraz miniatur ilustrujących tekst w kilku rękopisach "Miracles" Gautiera de Coinci. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 99-109 (streszcz. referatu...) szczegóły 
5.artykuł: Mazurczak Urszula: Rodzaje i funkcje retoryki w plastyce średniowiecznej. Cz. I - okres tzw. "renesansu" IV i V w.. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 151-157 (streszcz. referatu...) szczegóły 
6.artykuł: Wieczorek Ryszard J.: Vox - gestus - musica. Z badań nad tradycją retoryczną w średniowiecznej i renesansowej teorii muzyki. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 19-26 (muzyka a mowa oratorska; streszcz. referatu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Grzesik Ryszard: Drzwi Gnieźnieńskie a hagiografia świętego Wojciecha. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 73-75 (streszcz. ref....) szczegóły 
8.artykuł: Grzesik Ryszard: Rola miast i wsi w hagiografii św. Wojciecha. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 8-10 (dot. żywotów św. Wojciecha autorstwa Jana Kanapariusza, Brunona z Kwer...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Grzesik Ryszard: Atylla, wódz Hunów w węgierskich i polskich źródłach narracyjnych epoki średniowiecza. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 20-21 (m.in. w "Gesta Ungarorum" i "Kronice Węgiersko-Polskiej"; streszcz. re...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzesik Ryszard: Czas w "Kronice Węgiersko-Polskiej". Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1994 nr 111 (1993) s. 22-23 (streszcz. ref....) szczegóły 
artykuł: Grzesik Ryszard: Męczeństwo w Kolonii jedenastu tysięcy dziewic wracających z pielgrzymki do Rzymu w świetle Kroniki węgiersko-polskiej. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1993 nr 110 (1992) s. 205-207  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gołubiew Antoni
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hojdis Bogdan: Literacka wizja pąci pokutnej Mieszka Bolesławowica w powieści Antoniego Gołubiewa "Bolesław Chrobry". Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1993 nr 110 (1992) s. 209-214  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hesse Benedykt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Wojtczak Hanna: Czas a ilość w "Benedicti Hesse de Cracovia questiones in librum "Predicamentorum" Aristotelis. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1994 nr 111 (1993) s. 12-13 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Utwory anonimowe (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
13.artykuł: Wojtkowski Julian: Wiekuistość w czasie i przestrzeni legend średniowiecza. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1994 nr 111 (1993) s. 14-15 (dot. utworów: Siedmiu braci śpiących, Mnich zakrystian, Dwie młode mni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Kowalski Jacek: Architektura rzeczywista i literacka w literaturze francuskiej II połowy XII wieku. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1994 nr 111 (1993) s. 20-21 (streszcz. referatu...) szczegóły 
15.artykuł: Martin Herve: L'imagerie religieuse dans quelques sermons des predicateurs francais du XVe siecle. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 145-149 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Drzewicka Anna: "Malowany raj, harfy i lutnie". Rajski pejzaż i rajska muzyka w niektórych tekstach literatury starofrancuskiej. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 137-143 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Utwory anonimowe (francuska)
    artykuły (alfabet tytułów)
17.artykuł: Srebro-Fila Barbara: Ambiwalencja motywu pielgrzymki w starofrancuskich "Miracles de Notre Dame" (Cuda maryjne). Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1993 nr 110 (1992) s. 19-23  szczegóły 
18.artykuł: Merdrignac Bernard: Hagiografie et liturgie dans les vies des saints de Bretagne continentale au Moyen Age (VIIe - XIIIe). Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 111-120 (streszcz. ref....) szczegóły 
19.artykuł: Srebro-Fila Barbara: Redundancja czasowo-przestrzenna w starofrancuskim "Cudzie o świętym Bazylim". Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1994 nr 111 (1993) s. 15-17 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Chretien de Troyes *
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybeł Katarzyna: Czas a przestrzeń w starofrancuskiej powieści dworskiej (Na przykładzie "Cligesa" Chretiena de Troyes). Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1994 nr 111 (1993) s. 18-20 (streszcz. referatu...) szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartosz Antoni: A propos des gestes dans "Le conte du Graal" de Chretien de Troyes. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 121-126 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Alfons X Mądry *
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korput Ewa: Pieśni pielgrzymów w repertuarze "Cantigas de Santa Maria" króla Alfonsa X el Sabio (XIII w.). Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1993 nr 110 (1992) s. 25-31  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Dante Alighieri *
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łomozik Natalia: Ilustracje do "Komedii" Dantego w XIV i XV w.. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 85-88 (dot. włoskich rękopisów ilustrowanych wraz z komentarzami literackimi;...) szczegóły 
  Jacopo da Voragine *
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimecka Grażyna: Pielgrzym w złotej legendzie Jakuba de Voragine. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1993 nr 110 (1992) s. 13-17  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Bering Piotr: Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 133-136 (streszcz. ref....) szczegóły