Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Ludwisiak Małgorzata: Arkadia Heleny Radziwiłłowej - zagadnienia śmierci w XVIII-wiecznym ogrodzie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2003 z. 77 s. 35-62 (ogród arkadyjski jako ilustracja pewnych idei literackich i filozoficz...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Kita Jarosław: Formy "wychowania i umoralniania" chłopów propagowane na łamach pism pozytywistów warszawskich (do 1886 r.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1995 z. 52 s. 59-69  szczegóły 
3.artykuł: Markiewicz Grzegorz: Pozytywiści warszawscy wobec tradycji. Stan badań, postulaty badawcze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1995 z. 52 s. 41-58  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwańska Marzena: "Przegląd Tygodniowy" na temat kwestii żydowskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2003 z. 76 s. 5-29  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Gzella Grażyna: "Pisma dla ludu" z I połowy XIX w. jako źródło do badań nad kształtowaniem świadomości czytelnika wiejskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 46 s. 119-132  szczegóły 
6.artykuł: Olejnik Leszek: Z dziejów prasy łódzkiej "Kurier Łódzki" i "Echo" - wydawnictwa Jana Stypułkowskiego (1919-1939). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1995 z. 52 s. 143-162  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stobiecki Rafał: Między przeszłością a teraźniejszością. Idea emigracji na łamach "Dodatku Literacko-Naukowego" paryskiej "Syreny" 1954-1959. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1998 z. 63 s. 175-182  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Świadomość narodowa chłopów w świetle pamiętników w okresie powstań narodowowyzwoleńczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 45 s. 87-93  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Żurawski vel Grajewski Radosław: Tradycje Konstytucji 3 Maja w poezji powstańczej w świetle prasy 1830-1831. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1993 z. 49 s. 151-164  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Jan (1415-1480)
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grabarczyk Tadeusz W.: Wojska zaciężne w "Historii Polski" Jana Długosza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1996 z. 58 s. 5-19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feliński Zygmunt Szczęsny
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Łysoniewski Grzegorz: Idea niepodległości w pismach arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1998 z. 63 s. 51-67  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Jolanta: Wizerunek kobiety w kronice Mistrza Kadłubka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1999 z. 64 s. 5-25  szczegóły 
  Kluk Jan Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Gruszczyński Lesław: Problematyka kazań Krzysztofa Kluka z lat 1782-1794 i ich kontekst polityczny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1996 z. 56 s. 129-144  szczegóły 
  Koneczny Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Kolbuszewska Jolanta: Historia kultury jako samodzielna dyscyplina badań historycznych a cywilizacyjne koncepcje Feliksa Konecznego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2003 z. 76 s. 57-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łaski Jan (ok. 1455-1531)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Jabłońska Anna: Struktura kapituły uniejowskiej w świetle "Liber beneficiorum" Jana Łaskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2001 z. 72 s. 95-106  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Stanisław
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stobiecki Rafał: "Stanisław August" Stanisława Cata-Mackiewicza przyczynek do charakterystyki historycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1990 z. 38 s. 133-147  szczegóły 
  Moczar Mieczysław
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lesiakowski Krzysztof: Działalność wojenna Mieczysława Moczara (IX 1939 - I 1945). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1999 z. 66 s. 179-202 (m.in. nt. epizodów z życia zawartych na kartach "Barw walki"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niesiecki Kasper
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruntowska Lidia: Dzieje rodu książat Ostrogskich w świetle "Herbarza" Kaspra Niesieckiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2003 z. 77 s. 5-34  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stanisław August Poniatowski, król polski
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Butterwick Richard J.: Wkład sir Charlesa H. Williamsa w kształtowanie osobowości i poglądów Stanisława A. Poniatowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1996 z. 57 s. 61-75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wybicki Józef
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowacki Jan: Zwiększenie zaludnienia i poprawa zdrowotności w "Listach patriotycznych" Józefa Wybickiego na tle dążeń XVIII-wiecznej Europy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1990 z. 37 s. 81-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Montesquieu Charles Louis de Secondat
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grobis Jerzy: Państwa i narody pogranicza. Charakterystyka geopolityczna ziem i społeczeństw północno-wschodniej Europy w pracach Voltaire'a "Histoire de Charles XII, roi de Suede" i Montesquieu "De l'esprit des lois". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2000 z. 69 s. 37-58  szczegóły 
  Voltaire *
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grobis Jerzy: Państwa i narody pogranicza. Charakterystyka geopolityczna ziem i społeczeństw północno-wschodniej Europy w pracach Voltaire'a "Histoire de Charles XII, roi de Suede" i Montesquieu "De l'esprit des lois". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2000 z. 69 s. 37-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Anna Komnene *
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kokoszko Maciej: Kanon portretowania w historiografii bizantyńskiej na przykładzie portretu Boemunda w "Aleksjadzie" Anny Komneny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2000 z. 67 s. 59-73  szczegóły 
  Jan Chryzostom święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Ceran Waldemar: Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 13-27  szczegóły 
25.artykuł: Ceran Waldemar: Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1993 z. 48 s. 3-26  szczegóły 
  Malalas Joannes
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Kokoszko Maciej: Portret Augusta u Malalasa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1993 z. 48 s. 61-70  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kokoszko Maciej: Heroic Portraits in the Fifth Book of John Malalas' "Chronicle". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1996 z. 56 s. 75-100 (artykuł w języ. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Eusebios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Ceran Waldemar: Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 13-27  szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Krupczyński Piotr: Armia w twórczości Grzegorza z Nazjanzu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 29-38  szczegóły 
  Zosimos *
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krupczyński Piotr: The Army of the Later Roman Empire Described in "New History" by Zosimus. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1996 z. 56 s. 101-111 (artykuł w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jedynakiewicz Katarzyna: Z dziejów niemieckiej antynazistowskiej prasy emigracyjnej - "Die Sammlung" Klausa Manna (1933-1935). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2002 z. 75 s. 91-105  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Mann Klaus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Jedynakiewicz Katarzyna: Klaus Mann wobec ofensywy ideologicznej ZSRS i koncepcji literackiego Frontu Ludowego (1933-1935). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2000 z. 69 s. 155-172  szczegóły 
33.artykuł: Jedynakiewicz Katarzyna: Niemiecki emigrant na amerykańskim rynku wydawniczym - "Decision" Klausa Manna w świetle własnej korespondencji i wspomnień (1941-1942). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1997 z. 59 s. 109-130  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Łużyńska-Doroba Jadwiga: Filmowa wizja świadomości społeczno-narodowej chłopów w okresie zaborów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 45 s. 67-85  szczegóły