Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kaźmierczak Marek, Mikołajczak Aleksander W.: Kategoria czasu w recepcji tekstów antycznych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 91-104  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
3.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Retoryka - sztuka przekonywania, jej początki i miejsce w literaturze. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 12-20  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Cichocka Helena: Z metodologii badań nad rytmiką prozy historyków wczesnego bizancjum. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 73-84 (m.in. o badaniach Wilhelma Meyera nad akcentową rytmiką greckiej prozy...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gnoma
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Stuligrosz Magdalena: Gnoma: Definicje i zakres zastosowania. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 39-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Jamb
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Bartol Krystyna: Jamb jako gatunek literacki w świetle świadectw starożytnych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1988 t. 7 s. 3-21  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Dworacki Sylwester: Roemische Grammatiker ueber die Komoedie (Diomedes, Eunathius, Donatus). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 91-102  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Skwara Ewa: Muzyczny "Król Edyp". Opera-oratorium "Król Edyp" Strawińskiego a grecki oryginał. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 135-140  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Rybka Małgorzata: Dwudziestowieczny horacjanizm polski - zbliżenia i dialogi. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 87-111 (m.in. w twórczości poetów: Konstanty Ildefons Gałczyński, Zuzanna Ginc...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Rybka Małgorzata: Dwudziestowieczny horacjanizm polski - zbliżenia i dialogi. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 87-111 (m.in. w twórczości poetów: Konstanty Ildefons Gałczyński, Zuzanna Ginc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewandowski Ignacy: Leksykograficzne założenia i wzory "Słownika łacińsko-polskiego" Jana Mączyńskiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 131-159  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ruiny (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Piętka Radosław: "Terminus". Rzym jako sybol trwałości i przemijania. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 105-126 (m.in. w twórczości poteów i prozaków polskich...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Starnawski Jerzy: O granicach wolności. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 103-108 (nt. rangi profesora uniwersytetu od zakończenia II wojny światowej do ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Starnawski Jerzy: Zmienność w czasie pracy filologa klasycznego w Polsce. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 135-143 (o nauczaniu języków klasycznych dawniej i dziś oraz publikacjach filol...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skibiński Edward: Dialog w "Kronice Mistrza Wincentego". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1988 t. 7 s. 129-141  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Danielewicz Jerzy: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1988 t. 7 s. 153-162  szczegóły 
17.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1988 t. 7 s. 199-212  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowska Zofia: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1988 t. 7 s. 163-182 (dot. "In tumulum Franc. Petrarcae"...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Andrzej: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1988 t. 7 s. 213-228  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cytowska Maria: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1988 t. 7 s. 143-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mateusz z Kęt *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Gańczyk Barbara: Staropolskie Rozmówki Mateusza i Walentego z Kęt. Z dziejów rodzimej paremiografii. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 103-122  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Starnawski Jerzy: Juwenalis na warsztacie Naruszewicza, komentatora Tacyta "Dzieł wszystkich". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 167-173 (z fragm. wiersz Jwenalisa po łacinie i w polskim przekładzie Naruszewi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piotr z Byczyny *
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bering Piotr: Narration, rhetorik und Metatext in der "Cronica principum Poloniae". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 55-63  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Lewandowski Ignacy: Historiografia antyczna w twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 65-75  szczegóły 
25.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Nieznany autograf epigramów Sarbiewskiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 121-126  szczegóły 
26.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Sprawa wolności narodów bałkańskich w turcykach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 79-87  szczegóły 
27.artykuł: Zaborowska-Musiał Justyna: Parenetyczny kontekst epigramów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 155-165 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
28.artykuł: Zaborowska-Musiał Justyna: Wolność w pieśniach i epigramach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 89-101 (z fragm. utworów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Walenty z Kęt *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Gańczyk Barbara: Staropolskie Rozmówki Mateusza i Walentego z Kęt. Z dziejów rodzimej paremiografii. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 103-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Liman Kazimierz: I Międzynarodowy Kongres Filologów Średniołacińskich, Heidelberg 12-15 września 1988 r.. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 143-147 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Bering Piotr: Gattungsmerkmale der spaetmittelalterlichen chroniken. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 139-145 (nt. kronik łacińskich z XIV i XV w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
33.artykuł: Swoboda Antoni: Stoicka koncepcja cnoty. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 31-41  szczegóły 
34.artykuł: Wesoły Marian: Les principales formes de la pensee rationnelle en Grece. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 39-55 (dot. filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
    artykuły (alfabet tytułów)
35.artykuł: Komornicka Anna M.: Personifikacja "czasu" w epigramach i sentencjach greckich. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 5-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Alkaios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Niżyńska Joanna: Twórczość poetycka Alkajosa w ocenie starożytnych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 31-39  szczegóły 
  Apollonios Rhodios *
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Ewa: Medea - prawdziwy bohater "Argonautyk". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 25-43  szczegóły 
  Archilochos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Bartol Krystyna: Metaliterackie treści we fr[agmencie] 1 W. Archilocha. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 3-11  szczegóły 
39.artykuł: Bartol Krystyna: Paraenetische Elemente in den Iamben von Archilochos. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 29-38  szczegóły 
  Aristophanes *
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ptaszek Ireneusz: The Aristophanes' "Frogs" 1419-1434: a case of Alcibiades. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 41-47  szczegóły 
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Wesoły Marian: Ku analitycznej interpretacji sylogistyki Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 21-45  szczegóły 
42.artykuł: Wesoły Marian: Przyczyna i wyjaśnianie ejdetyczne według Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 17-37  szczegóły 
43.artykuł: Wesoły Marian: Przyczyna i wyjaśnianie materialne według Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 3-24  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartol Krystyna: Some remarks on Aristotle Poetics 1448b 24-32. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 5-9  szczegóły 
  Bazyli Wielki święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Osek Ewa: Czlowiek pod władzą czasu w ujęciu Bazylego Wielkiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 33-40  szczegóły 
  Demokritos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Wesoły Marian: Demokryt o pogodzie ducha, wychowaniu i polityce. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 51-54 (z tłumaczeniem fragmentów tekstów Demokryta zawartych w dziele Stobajo...) szczegóły 
  Eupolis *
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dworacki Sylwester: Zu Eupolis und seinen "Demen". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 13-22  szczegóły 
  Euripides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Urbanowicz Agnieszka: Droga od tragiczności ku elementom komediowym - spojrzenie na wybrane dramaty Eurypidesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 45-65 (dot. dramatów: "Ijon", "Alkestis", "Ifigenia w kraju Taurów", "Helena"...) szczegóły 
  Galenos *
    proza (alfabet tytułów)
49.proza: Galen : Jak należy wykrywać symulujących chorobę [Traktat medyczny]. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 52-55  szczegóły 
  Homeros *
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zborowska-Cance Agnieszka: Sur Andromaque: reponse a Helene Monsacre. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 175-179 (nawiąz. do art. Helene Monsacre: Les armes d'Achille. Le heros, la fem...) szczegóły 
  Isokrates *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: "Pochwała Heleny" w wykonaniu ateńskiego mówcy Izokratesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 57-70  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ryś Anna: Przywilej wolności w Isokratesowym "Filipie". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 31-39  szczegóły 
  Ksenophon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Sokratesa sen o wolności. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 7-12 (Sokrates w obliczu śmierci - na podstawie dialogów Platona i tekstów ...) szczegóły 
  Meleagros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Jealousy in Meleager's epigrams. Convention or feeling?. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 57-60  szczegóły 
  Philodemos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Bartol Krystyna: Czas w epigramatach Filodemosa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 17-23  szczegóły 
  Philon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Pawlaczyk Anna: Filon z Aleksandrii - filozof-egzegeta. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 49-59  szczegóły 
57.artykuł: Pawlaczyk Anna: Paradoks wolności i niewoli. Postać Heraklesa w pismach Filona z Aleksandrii. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 49-57  szczegóły 
58.artykuł: Pawlaczyk Anna: Sens czasu ludzkiego w pismach Filona z Aleksandrii. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 25-32  szczegóły 
59.artykuł: Pawlaczyk Anna: Wolność i logos. Filona z Aleksandrii "Quod omnis probus liber sit". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 25-29  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Bochenek Nina: Dlaczego Platon ubrał swoją filozofię w formę literacką?. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 13-16  szczegóły 
61.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Sokratesa sen o wolności. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 7-12 (Sokrates w obliczu śmierci - na podstawie dialogów Platona ("Kriton",...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Interpretacja Platońskiej "Obrony Sokratesa". Przyczynek do retoryki Platona. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 41-50  szczegóły 
  Pseudo-Plutarch *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Bartol Krystyna: Znaczenie słowa ermineia w odniesieniu do wykonania utworu poetyckiego (Na przykładzie Pseudo-Plutarcha "O muzyce"). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 23-29  szczegóły 
  Sappho *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Niżyńska Joanna: Twórczość poetycka Safony w ocenie starożytnych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 61-72  szczegóły 
65.artykuł: Wikarjakówna Teodozja: Catullo 51 e Saffo 31. Un confronto. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 111-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Calderon de la Barca Pedro
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wesołowska Elżbieta: Rozterki hiszpańskiego Edypa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 77-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Erasmus Desiderius Roterodamus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Cytowska Maria: Wolność jednostki według Erazma z Rotterdamu. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 73-77  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cytowska Maria: Erazmowa "Skargi na krótkość życia ludzkiego (De fuga vitae hunanae). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 105-126  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Dworacki Sylwester: Roemische Grammatiker ueber die Komoedie (Diomedes, Eunathius, Donatus). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 91-102  szczegóły 
70.artykuł: Musialska Ines: Mit czterech wieków ludzkości u autorów rzymskich epoki cesarstwa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 75-90  szczegóły 
71.artykuł: Musialska Ines: Rzymskie poczucie czasu i biegu historii. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 115-124 (na przykładzie utwrów pseudo-Seneki, Seneki, Kalpurniusza Sykulusa, Kl...) szczegóły 
72.artykuł: Piętka Radosław: "Terminus". Rzym jako sybol trwałości i przemijania. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 105-126 (m.in. w twórczości poteów i prozaków polskich...) szczegóły 
73.artykuł: Wójcik Andrzej: Idea wiersza programowego w utworach wstępnych trzech elegików rzymskich (Tib. El. I1, Prop. El I1, Ovid. AM I1). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 65-81 (dot. wierszy poetów: Owidiusz, Propercjusz, Tibulliusz....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szelest Hanna: Utwory wierszowane odnoszące się do cesarzy rzymskich w "Historii Augusta". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 103-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Catullus Caius Valerius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Wikarjakówna Teodozja: Catullo 51 e Saffo 31. Un confronto. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 111-117  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Wikarjakówna Teodozja: M. Tulli Cicero as translator of Greek epigrams. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 71-75  szczegóły 
  Horatius Quintus Flaccus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Śnieżewski Stanisław: "Te mensis adhibet deum". The Emperpr's Divinity and the 4th book of Horace's Odes. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 61-  szczegóły 
  Lucanus Marcus Annaeus
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szelest Hanna: "Libertas" w epopei Lukana "Bellum civile" ("Pharsalia"). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 67-72  szczegóły 
  Martialis Marcus Valerius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Szelest Hanna: Jutro - za późno. Stosunek człowieka do czasu w ujęciu Marcjalisa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 67-73  szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Lygdamus a Owidiusz. Przyczynek do chronologii "Corpus Tibullianum" i do datacji twórczości Lygdamusa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 75-85  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Puk Marlena: Epistolograficzny charakter niektórych elegii spośród "Żalów". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 79-91  szczegóły 
  Plautus Titus Maccius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Skwara Ewa: The soldier type and its functions in Plautus' comedies. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 109-119  szczegóły 
  Plinius Minor Caius Caecilius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Roemer Franz: Kaiserliche Propaganda und politische Selbstdarstellung bei Tacitus und dem Juengeren Plinius. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 109-127 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Propertius Sextus *
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knapowska Magdalena: Analiza literacka elegii I 3 Propercjusza dopełniona paroma dygresjami i sugestiami. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 103-108  szczegóły 
artykuł: Wójcik Andrzej: Cynthia prima... O problemach interpretacji elegii I 1 Propercjusza. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 87-101  szczegóły 
artykuł: Wójcik Andrzej: Zwycięstwo Oktawiana pod Aukcjum w elegiach Propercjusza. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 43-53  szczegóły 
  Sallustius Caius Crispus
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Appel Włodzimierz: Salustiusz i jego potyczki z chronologią w "Bellum Catilinae". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 41-58  szczegóły 
  Seneca Minor Lucius Annaeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Wesołowska Elżbieta: "Animus liber", czyli Seneka na Korsyce. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 59-65 (losy i twórczość Seneki podczas wygnania na Korsykę...) szczegóły 
87.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Teatr Seneki widzę rozmaity.... Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 93-100 (różne przejawy teatralności u Seneki - teatralizacja życia oraz zagadn...) szczegóły 
88.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Teatr Seneki. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 119-129 (nt. scenicznej natury dramatów Seneki...) szczegóły 
89.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Wspomnień czar. Wędrówki bohaterów Seneki w przeszłość. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 59-65  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brud Sławomira: Funkcja stylistyczna konstrukcji participium coniunctum i ablativus absolutus w dialogu L. Anneusza Seneki "Ad Helviam Matrem de Consolatione". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 101-108  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wesołowska Elżbieta: Prolog "Agamemnona" Seneki. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 83-89  szczegóły 
  Tacitus Publius Cornelius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Roemer Franz: Kaiserliche Propaganda und politische Selbstdarstellung bei Tacitus und dem Juengeren Plinius. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 109-127  szczegóły 
  Tibullus Albius
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Andrzej: Tibullusa wiersz okolicznościowy na cześć Messali (Tib. I 7). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 77-90  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Andrzej: Elegijny model życia w świetle I Księgi Elegii Tibullusa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 85-109  szczegóły 
  Vergilius *
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piętka Radosław: Kosmos "Georgik". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 67-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Archipoeta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Wójcik Rafał: Poeta czy prorok? O samoświadomości poetyckiej w twórczości Archipoety. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 127-137 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Cardano Girolamo
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzostowski Zbigniew Ignacy: Portret Józefa Flawiusza w "De vita propria liber" Girolama Cardana. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 147-154  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Historia literatury (Mezopotamii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Lipiński Edward: Ugaryt i świat egejski. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 3-27 (m.in. na podstawie tekstów w jęz. ugaryckim i akadyjskim...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Bering Piotr: Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 127-136  szczegóły