Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Napis
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowska Danuta: Literatura jako element całości kulturowej. Napis 1999 seria 5 s. 353-358  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabowska Agata: Napis 1998 seria 4 s. 198-203  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Wróblewski Maciej: Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza. Napis 2003 seria 9 s. 211-217 (nt. teorii form prozaicznych przedstawionych w podręczniku Jana Rymark...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bąbel Agnieszka M.: Przemiany formy tekstu kulinarnego (III-XIX w.). Napis 2000 seria 6 s. 215-230  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Popławska Halina: O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej. Napis 1998 seria 4 s. 7-18  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Listy w sprawach osobistych na łamach prasy. Napis 2003 seria 9 s. 229-236 (omówienie gatunku na przykładach listów opublikowanych we współczesnej...) szczegóły 
7.artykuł: Wichowa Maria: List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim. Napis 1994 seria 1 s. 11-26 (m.in. dotyczy: "O wychowaniu Zygmunta Augusta" Piotra Tomickiego i lis...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Panegiryk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Michałowski Piotr: Hiperbola w reklamie i panegiryku. Napis 2003 seria 9 s. 219-228 (porównanie panegiryku z reklamą...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poradnik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Bąbel Agnieszka: "Gospodyni doskonała" - pozytywizm stosowany. Napis 1999 seria 5 s. 325-332 (poradnik jako specyficzny rodzaj literatury użytkowej na przykładzie "...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wąsala Katarzyna: Na pograniczu kategorii genologicznych. Napis 2001 seria 7 s. 535-538  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Szkic fizjologiczny
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Rejter Artur: Szkic fizjologiczny jako gatunek mowy. Napis 1999 seria 5 s. 317-324  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowska Danuta: Literatura jako element całości kulturowej. Napis 1999 seria 5 s. 353-358  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Czarnecka Katarzyna: Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne. Napis 2003 seria 9 s. 237-245 (omówienie aspektów warsztatów twórczego pisania za pomocą narzędzi ret...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.W.: Bellona, Klio, Kamena... Literatura wobec wojen. Napis 2001 seria 7 s. 3-6 (art. wstępny do tomu zawierającego materiały z konferencji, z programe...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Maciejewski Janusz: Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast wstępu). Napis 1994 seria 1 s. 3-10  szczegóły 
16.artykuł: Maciejewski Janusz: Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku. Napis 2002 seria 8 s. 3-14  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głażewski Jacek: Napis 2001 seria 7 s. 525-531  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głażewski Jacek: Napis 1997 seria 3 s. 200-203  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Napis 1997 seria 3 s. 204-211  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bem-Wiśniewska Ewa: Napis 1998 seria 4 s. 193-197  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kaliszewski Wojciech: Napis 2002 seria 8 s. 183-187  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Janicki Marek: Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.). Napis 2001 seria 7 s. 57-77 (nt. staropolskich dzieł historycznych, tekstów literackich, napisów na...) szczegóły 
23.artykuł: Kotarski Edmund: O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku. Napis 1995 seria 2 s. 19-52 (dot. poezji okolicznościowej XVII-XVIII w.; gł. gatunków: genetliakon,...) szczegóły 
24.artykuł: Maciejewski Janusz: Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wieku. Napis 1997 seria 3 s. 185-192  szczegóły 
25.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Muza prostych rymów". Topika skromności w utworach staropolskich. Napis 2002 seria 8 s. 15-24 (dot. motywu skromnego poety w utworach poetów: Elżbieta Drużbacka, Wes...) szczegóły 
26.artykuł: Popławska Halina: O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej. Napis 1998 seria 4 s. 7-18  szczegóły 
27.artykuł: Zdziechiewicz Alicja: Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych. Napis 2003 seria 9 s. 5-30 (m.in. dot. tekstów aut.: Andrzej Glaber, Łukasz Gołębiowski, Marcin z ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Nowak Tadeusz Marian: Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 39-44 (dot. traktatów Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodkowica, Andrzeja ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Banasiowa Teresa: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku - wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki. Napis 2003 seria 9 s. 31-45 (m.in. twórczości żałobnej pisarzy: Michał Borkowski, Jan Achacy Kmita,...) szczegóły 
30.artykuł: Nowak Tadeusz Marian: Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 39-44 (dot. traktatów Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodkowica, Andrzeja ...) szczegóły 
31.artykuł: Plewczyński Marek: Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 45-56 (dot. pism m.in. Stanisława Łaskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, M...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
32.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kaliszewski Wojciech: Napis 2002 seria 8 s. 183-187 (dot. również: Sarmackie theatrum. Materiały z konferencji naukowej, Ka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Adamiec Dorota: O desakralizacji językowej (na przykładzie tekstów z okresu baroku). Napis 1999 seria 5 s. 7-13  szczegóły 
34.artykuł: Banasiowa Teresa: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku - wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki. Napis 2003 seria 9 s. 31-45 (m.in. twórczości żałobnej pisarzy: Michał Borkowski, Jan Achacy Kmita,...) szczegóły 
35.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
36.artykuł: Nagielski Mirosław: Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej. Napis 2001 seria 7 s. 219-233 (z tekstami ananimowych utworów...) szczegóły 
37.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Muza prostych rymów". Topika skromności w utworach staropolskich. Napis 2002 seria 8 s. 15-24 (dot. motywu skromnego poety w utworach poetów: Elżbieta Drużbacka, Wes...) szczegóły 
38.artykuł: Wagner Marek: Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu. Napis 2001 seria 7 s. 297-311  szczegóły 
39.artykuł: Winiarska Izabela: Święci Pańscy w XVII-wiecznym ewangelickim kalendarzu z "Agendy Gdańskiej". Napis 1999 seria 5 s. 15-28 (dot. kalendarzy: "Agenda albo forma porządku usługi świętej w zborach ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Julkowska Violetta: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii. Napis 2002 seria 8 s. 91-106 (analiza porównawcza listów poetyckich: Ignacy Krasicki: Do księdza Ada...) szczegóły 
41.artykuł: Kaliszewski Wojciech: Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia. Napis 1998 seria 4 s. 45-55  szczegóły 
42.artykuł: Maksimowicz Krystyna: Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej (1787-1792). Napis 2001 seria 7 s. 379-396 (z fragm. utworów...) szczegóły 
43.artykuł: Nalepa Marek: Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej. Napis 1998 seria 4 s. 131-171 (odzwierciedlenie nastrojów społecznych w literaturze porozbiorowej; z ...) szczegóły 
44.artykuł: Rejman Zofia: Żale, sny i smutki - o poezji 1795 roku. Napis 1997 seria 3 s. 101-113  szczegóły 
45.artykuł: Ślusarska Magdalena: Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej - inspiratorzy, twórcy, odbiorcy. Napis 1995 seria 2 s. 101-117  szczegóły 
46.artykuł: Wichowa Maria: Historia w kalendarzach polskich XVIII o początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości. Napis 2001 seria 7 s. 371-378  szczegóły 
47.artykuł: Wolska Barbara: Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775. Napis 1997 seria 3 s. 83-99  szczegóły 
48.artykuł: Wójcicki Jacek: "Król rzymski nam się narodził". Polacy u kołyski Napoleona II. Napis 1998 seria 4 s. 173-180 (utwory literackie powstałe z okazji narodzin syna cesarza Napoleona Bo...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Julkowska Violetta: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii. Napis 2002 seria 8 s. 91-106 (analiza porównawcza listów poetyckich: Ignacy Krasicki: Do księdza Ada...) szczegóły 
50.artykuł: Sudolski Zbigniew: Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847. Napis 1997 seria 3 s. 131-167  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Wybranowski Dariusz: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 21-37 (dot. następujących utworów: Jan Dobraczyński: Klucz mądrości, Jarosław...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dębska Agnieszka: Napis 1999 seria 5 s. 363-367  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Dębska Agnieszka: Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego. Napis 1999 seria 5 s. 333-346  szczegóły 
54.artykuł: Skoczek Anna: Poezja stanu wojennego jako tekst kultury. Napis 2001 seria 7 s. 509-522 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
55.artykuł: Sulima Roch: Poezja Wielkiego Strajku - 1980. Napis 1997 seria 3 s. 169-183  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Wybranowski Dariusz: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 21-37 (dot. następujących utworów: Jan Dobraczyński: Klucz mądrości, Jarosław...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Choriew Wiktor: Ingerencja ZSRR w życie kulturalne Polski (1944-1953). Napis 2000 seria 6 s. 257-265 (dot. także życia literackiego, polityki wydawniczej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rejter Artur: Polifoniczność gatunkowa "Merkuriusza Polskiego" z 1661 roku. Napis 2000 seria 6 s. 7-17  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Namowicz Tadeusz: Napis 2000 seria 6 s. 319-  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paja Agnieszka: Napis 1999 seria 5 s. 371-375  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paja Agnieszka: Napis 1999 seria 5 s. 371-375  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paja Agnieszka: Napis 1998 seria 4 s. 203-207  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabowska Agata: Napis 1998 seria 4 s. 198-203  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Samborska-Kukuć Dorota: Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku. Napis 2003 seria 9 s. 173-183  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Dębska Agnieszka: Czerwiec 1956 w poezji. Napis 2000 seria 6 s. 273-281  szczegóły 
67.artykuł: Dębska Agnieszka: Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz "męczennika politycznego" w poezji. Napis 2003 seria 9 s. 195-210 (dot. wizerunków Stanisława Pyjasa i Jerzego Popiełuszki oraz wydarzeń ...) szczegóły 
68.artykuł: Łossowska Irena: Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi. Napis 1995 seria 2 s. 118-125 (wydarzenia 4 XI 1794 w Warszawie tzw. rzeź Pragi w literaturze okolicz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Zdziechiewicz Alicja: Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych. Napis 2003 seria 9 s. 5-30 (m.in. dot. tekstów aut.: Andrzej Glaber, Łukasz Gołębiowski, Marcin z ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głażewski Jacek: Napis 2001 seria 7 s. 525-531  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Dębska Agnieszka: Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz "męczennika politycznego" w poezji. Napis 2003 seria 9 s. 195-210 (dot. wizerunków Stanisława Pyjasa i Jerzego Popiełuszki oraz wydarzeń ...) szczegóły 
72.artykuł: Kuran Michał: Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego ([Bonawentura] Czarliński, [Stefan] Giżycki, [Mikołaj] Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego. Napis 2003 seria 9 s. 47-78  szczegóły 
73.artykuł: Sałkiewicz Katarzyna: Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej. Napis 1994 seria 1 s. 49-59 (2. poł. XVIII w.; m.in. o anonimowych dramatach: "Perekińczyk" i "Cnot...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Hamanowa Monika: Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego. Napis 1999 seria 5 s. 169-175  szczegóły 
75.artykuł: Janicki Marek: Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.). Napis 2001 seria 7 s. 57-77 (nt. staropolskich dzieł historycznych, tekstów literackich, napisów na...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łossowska Irena: Napis 2003 seria 9 s. 253-256  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Maciejewski Janusz: Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku. Napis 2002 seria 8 s. 3-14  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dębska Agnieszka: "Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności" piszą wiersze o węgierskim październiku. Napis 2001 seria 7 s. 539-543  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowski Andrzej: Poezja nagrobków. Napis 1997 seria 3 s. 195-200  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dębska Agnieszka: "Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności" piszą wiersze o węgierskim październiku. Napis 2001 seria 7 s. 539-543  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dębska Agnieszka: "Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności" piszą wiersze o węgierskim październiku. Napis 2001 seria 7 s. 539-543  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabowska Agata: Napis 1999 seria 5 s. 367-371  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaliszewski Wojciech: Napis 1999 seria 5 s. 349-353  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Item w tejże materii przez pana Berka, tejże chorągwie towarzysza. Napis 2001 seria 7 s. 225-227 (aut.: Berk, brak imienia; XVII w....) szczegóły 
85.wiersz: Paszkwil na hojność województwa nowogrodzkiego od wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego. Napis 2001 seria 7 s. 223-224 (XVII w....) szczegóły 
86.wiersz: Proceder wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego w województwie nowogrodzkim na chlebie leżącego przez jednego szlachcica w roku 1659. Napis 2001 seria 7 s. 228-230 (XVII w....) szczegóły 
87.wiersz: Replika niewdzięcznemu usarzowi od województwa nowogrodzkiego. Napis 2001 seria 7 s. 227-228 (XVII w....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
88.proza: Dyjaryjusz ataku fortecy częstochowskiej wojskiem konfederackim osadzonej przez wojsko moskiewskie uczynionego. Napis 2000 seria 6 s. 71-83  szczegóły 
89.proza: Dyjaryjusz od podstąpienia nieprzyjaciela pod fortecę Jasnej Góry die 31 grudnia 1770 roku. Napis 2000 seria 6 s. 84-88  szczegóły 
90.proza: Relacyja rzetelna o oblężeniu i ataku fortecy częstochowskiej przez wojsko moskiewskie pod komendą pułkownika Drewicza lutra odprawionym. Napis 2000 seria 6 s. 63-70  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
91.artykuł: Wójcicki Jacek: Diariusze oblężenia Jasnej Góry w roku 1771. Napis 2000 seria 6 s. 56-88 (z omawianymi tekstami...) szczegóły 
92.artykuł: Nagielski Mirosław: Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej. Napis 2001 seria 7 s. 219-233 (z tekstami ananimowych utworów...) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popławska Halina: Rękopiśmienne "Kantyczki po polsku" z XVII wieku - problemy proweniencji i autorstwa. Napis 2003 seria 9 s. 79-91  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
94.wiersz: Do... księdza Felicjana Wykowskiego ex-prowincjała litewskiego z okoliczności wyjazdu jego z Wilna do Polski 1775 [On w Litwie przebywając...]. Napis 1999 seria 5 s. 61  szczegóły 
95.wiersz: Do Najjaśniejszego Pana dobry obywatel. Napis 1994 seria 1 s. 108-111  szczegóły 
96.wiersz: Kanonik pułkownikiem. Napis 2002 seria 8 s. 87-89  szczegóły 
97.wiersz: Od narodu do poety ubolewającego nad przypadkiem intruza w Warszawie doświadczonym roku 1771 die 3 listopada. Napis 1994 seria 1 s. 102-104  szczegóły 
98.wiersz: Oda z okazyi ocalenia drogiego życia Najjasniejszego Króla Jegomości Stanisława Augusta. Napis 1994 seria 1 s. 106-108  szczegóły 
99.wiersz: Odpis na wiersze ojca Naruszewicza, profesora Kadetów w poetyce, sacratissimi ordinis Soc. lesu, przez pewnego dysydenta Wielkiego Księsta Litewskiego. Napis 1994 seria 1 s. 98-102  szczegóły 
100.wiersz: Pieśni konfederackie [z tego cyklu:] I. Marsz, marsz me serce, pobudki biją... Napis 1999 seria 5 s. 187  szczegóły 
101.wiersz: Pieśni konfederackie [z tego cyklu:] II. Jezu nasz Panie, Najświętsza Maryja... Napis 1999 seria 5 s. 187  szczegóły 
102.wiersz: Pieśni konfederackie [z tego cyklu:] III. Przebóg, kto czuje, niechaj ratuje... Napis 1999 seria 5 s. 187-188  szczegóły 
103.wiersz: Pieśni konfederackie [z tego cyklu:] IV. Ej, cóżem ci winien, fortuno zawzięta... Napis 1999 seria 5 s. 188  szczegóły 
104.wiersz: Pieśni konfederackie [z tego cyklu:] V. W Renburg zaś przyszedłszy spodziewać się trzeba... Napis 1999 seria 5 s. 188  szczegóły 
105.wiersz: Pieśń pobożna (O jednowładny dusz ludzkich dozorco...). Napis 1999 seria 5 s. 189  szczegóły 
106.wiersz: Pieśń światowa (Gdym ja jechał w pilną podróż...). Napis 1999 seria 5 s. 189-191  szczegóły 
107.wiersz: "Quid desiderium moraris almae Wykovi patriae?... Napis 1999 seria 5 s. 62 (wiersz poświęcony Felicjanowi Wykowskiemu z okazji jego wyjazdu z Wiln...) szczegóły 
108.wiersz: Tekst z przyczyny przypadku przez Jego Królewską Mość doświadczonego. Napis 1994 seria 1 s. 111-112  szczegóły 
109.wiersz: Żałosny i troskliwy odgłos do Ojczyzny z okazyi niesłychanych zamachów na upadek wiary i wolności chytrze uknowanych przysądzeniem contra oda z przypadku JKM do Ojczyzny napisanego. Napis 1994 seria 1 s. 95-98 (rkps. Bibl. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 830 IV...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
110.proza: Postępek szkaradny przez wojsko moskiewskie w mieście grodowym Bieczu [die] 5-go kwietnia 1770 wykonany, a przez tego, który na to patrzył, opisany. Napis 1997 seria 3 s. 79-81 (oprac. Janusz Maciejewski, Magdalena Rudkowska...) szczegóły 
111.proza: [Rozmowa brata Marcina z Duszą]. Napis 1998 seria 4 s. 71-74 (wyd. z rękopisu znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowi...) szczegóły 
112.proza: Rozmowa druga po śmierci między Augustem II, Augustem III synem jego i Stanisławem Leszczyńskim, królami polskimi. Napis 1995 seria 2 s. 78-100 (z koment.: Jacek Wójcicki: Rozmowy na Polach Elizejskich królów polski...) szczegóły 
113.proza: Rozmowa księcia krymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno. Napis 1994 seria 1 s. 65-82 (z koment.: K.S. (właśc.) Katarzyna Sałkiewicz: Rozmowa księcia prymasa...) szczegóły 
114.proza: Rozmowa na Polach Elizejskich królów polskich Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego. Napis 1995 seria 2 s. 59-77 (z koment.: Jacek Wójcicki: Rozmowy na Polach Elizejskich królów polski...) szczegóły 
115.proza: Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamoyskim, kanclerzem niegdyś i hetmanem wielkim koronnym, i Eustachym Potockim, generałem artyleryi litewskiej, d. 24 lutego 1768 roku w Warszawie zmarłym. Napis 1995 seria 2 s. 54-57 (z koment.: Katarzyna Sałkiewicz: Rozmowa na Polach Elizejskich między ...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
116.artykuł: Ślusarska Magdalena: Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Napis 1994 seria 1 s. 135-152 (dot. kazań wygł. z okazji imienin i innych świąt królewskich...) szczegóły 
117.artykuł: Wójcicki Jacek: Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Napis 1994 seria 1 s. 83-112 (echa porwania z 3 XI 1771 w lit. barskiej; dot. monograficznego nru  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Norkowska Aleksandra: Stanisław August i powracające Muzy. Rzecz o panegirycznym wierszu elekcyjnym. Napis 1998 seria 4 s. 57-69  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czeppe Maria: Kanonik pułkownikiem, czyli ksiądz rotmistrz. Ksiądz Maciej Kajetan Sołtyk. Napis 2002 seria 8 s. 79-89 (analiza i interpretacja wiersza...) szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciejewski Janusz: Osiemnastowieczny poprzednik reportażu. Napis 1997 seria 3 s. 73-78  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
121.wiersz: Zmieniają się Polski losy.... Napis 1997 seria 3 s. 142-143 (tekst z 1846...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    proza (alfabet tytułów)
122.proza: Związek Zawodowy Laureatów. Napis 2002 seria 8 s. 155-179 (tekst skeczu...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dębska Agnieszka: Napis 1999 seria 5 s. 363-367  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
124.wiersz: Aktorom (Jak wspaniale jest milczeć...). Napis 2000 seria 6 s. 301  szczegóły 
125.wiersz: Ballada o stoczniowcu (Oczy miał niebieskie, wlosy jasnoblond...). Napis 1995 seria 2 s. 147-148 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
126.wiersz: Ballada o Szczecinie. Napis 1997 seria 3 s. 174-175  szczegóły 
127.wiersz: Był se kraik.... Napis 1995 seria 2 s. 150-151 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
128.wiersz: Chłopcy uwierzcie, przed wami długa droga.... Napis 1995 seria 2 s. 154-155 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
129.wiersz: Dlaczego mówicie, że chcecie nam pomóc.... Napis 1995 seria 2 s. 152 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
130.wiersz: Dopóki (Gdy usłyszysz słowa tej piosenki...). Napis 1995 seria 2 s. 156 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
131.wiersz: Dziwny stan - jakby ktoś zabił ptaka... Napis 2000 seria 6 s. 298-299 (tekst z 1981...) szczegóły 
132.wiersz: Eksternistka jestem. Napis 2000 seria 6 s. 298 (tekst powstały w więzieniu w Olszynce Grochowskiej w czasie stanu woje...) szczegóły 
133.wiersz: Gdy przyszedł maj (Gdy przyszedł maj stanęła stocznia...). Napis 1995 seria 2 s. 141 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
134.wiersz: Hymn Dymu (Po ulicach naszej stoczni...). Napis 1995 seria 2 s. 153 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
135.wiersz: Kołysanki dla wyborcy (Z odbiornika na wyborcę...). Napis 2000 seria 6 s. 314 (wiersz z 1993...) szczegóły 
136.wiersz: Lewą marsz (Zewrzyj szeregi lewico...). Napis 2000 seria 6 s. 313  szczegóły 
137.wiersz: Madonna Czarna (Jest zakątek na tej ziemi...). Napis 1997 seria 3 s. 181 (pieśń religijna...) szczegóły 
138.wiersz: Manifa (Gdy wyszliśmy na ulicę...). Napis 1995 seria 2 s. 155--156 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
139.wiersz: Mario, Matko Polskiej Ziemi (Mario, Matko Polskiej Ziemi i nadziejo wszystkich nas...). Napis 1995 seria 2 s. 149 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
140.wiersz: Modlitwa (Ty wiesz jak nam jest ciężko...). Napis 1995 seria 2 s. 148-149 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
141.wiersz: Naukowiec (Poważny człowiek...). Napis 2000 seria 6 s. 311 (wiersz z 1984...) szczegóły 
142.wiersz: Nie chcemy komuny (Nie chcemy komuny, nie chcemy i już...). Napis 1995 seria 2 s. 146-147 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
143.wiersz: Nie wyjdziemy ze stoczni... (Pada deszcz majowy, pada deszcz...). Napis 1995 seria 2 s. 142 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
144.wiersz: Nówka (Gdy dupną ciebie chłopcy...). Napis 1995 seria 2 s. 153-154 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
145.wiersz: Partia (z Majakowskiego) ("Partia to ręka milionopalca...). Napis 2000 seria 6 s. 309-310 (wiersz z 1980...) szczegóły 
146.wiersz: Raz na lekcji Michał płakał.... Napis 1995 seria 2 s. 144-145 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
147.wiersz: Smerfy (Hej, bystra woda, bystra wodiczka...). Napis 1995 seria 2 s. 145-146 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
148.wiersz: W Głównym Rynku w Krakowie... (Szli w pochodzie od Mariackiego...). Napis 2000 seria 6 s. 294-295 (wiersz z 1982; sygnowany inicjałem A.P....) szczegóły 
149.wiersz: Wiersz wyborczy (Pod partii przewodem...). Napis 2000 seria 6 s. 312 (wiersz z 1985...) szczegóły 
150.wiersz: Wspaniali chłopcy (W poniedziałek rano strajk zaczęli...). Napis 1995 seria 2 s. 142-144 (z koment.: Anna Błaszkiewicz: Twórczość strajkowa maj - sierpień 1988,...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
151.artykuł: Skoczek Anna: Poezja stanu wojennego - poezja świadectwa. Napis 2000 seria 6 s. 287-307  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Beniowski Maurycy August
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zatorska Izabella: Przemiana dziennika pokładowego w dziennik wyprawy. Maurycy August Beniowski w drodze na Madagaskar. Napis 2002 seria 8 s. 37-50  szczegóły 
  Borsza Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
153.proza: Borsza Stanisław: Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inkszym rycerstwem Anno Domini 1604. Napis 2001 seria 7 s. 89-109 (oprac. i wstęp: Janusz Byliński; z Aneksem zawierającym: Nowiny z Mosk...) szczegóły 
  Brzeziński Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
154.wiersz: Brzeziński Piotr: Zaduma. Napis 1997 seria 3 s. 179  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Benedykt Joachim
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichowa Maria: Ks. Benedykt Chmielowski - "wielki lingwista", biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle "Nowych Aten"). Napis 2003 seria 9 s. 121-132 (omówienie badań i założeń twórcy m.in. na podstawie tekstu...) szczegóły 
artykuł: Wichowa Maria: Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy. Napis 1999 seria 5 s. 45-56 (nt. osadzenia utworu w tradycji nauki barokowej...) szczegóły 
  Choiseul-Gouffier Zofia
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zatorska Izabella: Tragizm historii a utwory pisane po francusku przez Polaków o Polakach na San Domingo. Napis 1999 seria 5 s. 137-152 (dot. także dzienników Ludwika Mateusza Dembowskiego...) szczegóły 
  Czarnek Mateusz
    wiersze (alfabet tytułów)
157.wiersz: Czarnek Mateusz: Królu! Twoje do swoich cudowne przybycie..... Napis 1994 seria 1 s. 104-106  szczegóły 
  Czeczot Jan
    proza (alfabet tytułów)
158.proza: Czeczot Jan: Wiadomość o Janie Mieczkowskim, konfederacie [barskim]. Napis 1999 seria 5 s. 181-191  szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sudolski Zbigniew: Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata - czyli u początków romantycznej recepcji Baru. Napis 1999 seria 5 s. 177-180  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dembowski Ludwik Mateusz
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zatorska Izabella: Tragizm historii a utwory pisane po francusku przez Polaków o Polakach na San Domingo. Napis 1999 seria 5 s. 137-152 (dot. także powieści Zofii de Choiseul-Gouffier "Le Polonois a St. Domi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Felińska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Roćko Agata: Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów. Napis 2003 seria 9 s. 185-194 (dot. pamiętnikarskiej twórczości pisarki...) szczegóły 
  Fredro Andrzej Maksymilian
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Partyka Joanna: Czy autor "Przysłów mów potocznych" był Sarmatą?. Napis 2002 seria 8 s. 25-35 (zawiera interpretację utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gawiński Jan
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rot Ewa: Klęska awanturnicy w "Mowie ostatniej..." Jana Gawińskiego. Historia i tradycja literacka. Napis 2003 seria 9 s. 93-107  szczegóły 
  Godebski Cyprian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
164.artykuł: Timofiejew Artur: "Gdzie się dwóch światów stykają drogi...". Problem wojny i postępu dziejowego w poglądach Cypriana Godebskiego. Napis 2001 seria 7 s. 405-415  szczegóły 
  Grochowski Stanisław
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wąsala Katarzyna: Metafizyk, poeta dewocyjny, satyryk? O poszukiwaniu dogodnej formuły. Napis 2000 seria 6 s. 317-319  szczegóły 
  Gugoł Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
166.wiersz: Gugoł Franciszek: Oj, boli nas, boli.... Napis 1997 seria 3 s. 178  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haur Jakub Kazimierz
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Partyka Joanna: "Skład abo skarbiec..." Jakuba Kazimierza Haura: sylwa czy encyklopedia?. Napis 1998 seria 4 s. 37-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jezierski Franciszek Salezy
    proza (alfabet tytułów)
168.proza: Jezierski Franciszek Salezy: Do Najjaśniejszego Trybunału Koronnego przez ks. Franciszka Salezego z Gołąbków Jezierskiego, kanonika kolegiaty kaliskiej, rektora wydziałowego lubelskiego imieniem szkół na miejscu nauk o naukach, przy powitaniu, dnia 13 kwietnia 1782 roku powiedziana mowa. Napis 1999 seria 5 s. 87-89  szczegóły 
169.proza: Jezierski Franciszek Salezy: Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie. Napis 2000 seria 6 s. 129-175  szczegóły 
170.proza: Jezierski Franciszek Salezy: Kazanie przy zaczęciu Trybunału Koronnego na prowincyją małopolską poczynającego się dnia 19 kwietnia 1784 w Lublinie powiedziane przez Wielmożnego J[ego] m[oś]ci księdza Franciszka Salezego Jezierskiego k[anonika] k[aliskiego], r[ektora] s[zkół] l[ubelskich] i z rozkazu zwierzchności do druku podane w Lublinie w drukarni uprzywilejowanej J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci u ks. ks. Trynitarzów. Napis 1999 seria 5 s. 90-94  szczegóły 
171.proza: Jezierski Franciszek Salezy: Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa. Bajka z powieścią prawdy o wolnym królestwie, napisana w języku łacińskim przez Sulikowskiego, a teraz na polski przetłumaczona. Napis 1998 seria 4 s. 88-129 (z oprac. i art. wstępnym: Bronisław Treger: Kołłątaj czy Jezierski? Z...) szczegóły 
172.proza: Jezierski Franciszek Salezy: Życie domowe Piasta podczas panowania i rozmowa jego w Gnieźnie z żoną o wychowaniu młodzieży z okazyi syna swego Semowita. Napis 2002 seria 8 s. 73-77  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
173.tekst paraliteracki: Jezierski Franciszek Salezy: Mowa przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III miana w Lublinie. Napis 2001 seria 7 s. 259-269 (z notką edytorską...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
174.artykuł: Treger Bronisław: Edukacja i satyra. Przyczynek do analizy koncepcji wychowawczych i działalności oświatowej Franciszka Salezego Jezierskiego. Napis 2002 seria 8 s. 51-72  szczegóły 
175.artykuł: Treger Bronisław: Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego. Napis 1999 seria 5 s. 95-119  szczegóły 
176.artykuł: Treger Bronisław: Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (Zagadnienia wybrane). Napis 2001 seria 7 s. 339-358 (szerzej nt. "Rzepichy, matki królów"...) szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Treger Bronisław: "Gowórek herbu Rawicz..." a niektóre właściwości metody pisarskiej Franciszka Salezego Jezierskiego. Napis 2000 seria 6 s. 119-127  szczegóły 
  Jurkowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Pfeiffer Bogusław: Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego. Napis 2001 seria 7 s. 79-87 (z fragm. utworów...) szczegóły 
  Juźwikiewicz Julian
    proza (alfabet tytułów)
179.proza: Juźwikiewicz Julian: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu. Napis 1999 seria 5 s. 291-304  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicka Zofia: O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza. Napis 1999 seria 5 s. 305-315  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieński Wincenty
    proza (alfabet tytułów)
181.proza: Kamieński Wincenty: Zbiór rozmaitych ciekawych powieści, zabawnych historyjek, maksym moralnych, sposobów na różne gospodarskie potrzeby, wydarzeń ludzkich itd. zebrany przez Wincentego Kamieńskiego, porucznika gwardyi Jego Cesarskiej Mości i kawalera znaków: Złotej Szpady z nadpisaniem "Za Waleczność" i medala pamiątki 1812-go roku [fragm.:] Przedmowa. Do czytelnika. Napis 1999 seria 5 s. 195-217 (oprac. i koment.: Iwona Wiśniewska: Wincenty Kamieński Itinerarium, s....) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Iwona: Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do itinerarium Wincentego Kamieńskiego. Napis 1999 seria 5 s. 219-243  szczegóły 
  Kawski Karol
    wiersze (alfabet tytułów)
183.wiersz: Kawski Karol: W sierpniowych dniach 1980. Napis 1997 seria 3 s. 178  szczegóły 
  Kitowicz Jędrzej
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewski Wiesław: Jędrzej Kitowicz a konfederaja barska. Napis 2001 seria 7 s. 323-327  szczegóły 
  Kmita Jan Achacy
    wiersze (alfabet tytułów)
185.wiersz: Kmita Jan Achacy: Początki królów rzymskich. Napis 1998 seria 4 s. 32-36 (oprac. tekstu i art. wstępny: Jacek Wójcicki: "Początki królów rzyms...) szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Rejter Artur: Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego. Napis 2001 seria 7 s. 247-257 (z fragm. utworów...) szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
187.wiersz: Kołakowski Leszek: Lament krześcijanina nad zepsuciem świata doczesnego. Napis 2000 seria 6 s. 285-286  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciejewski Janusz: Ulotny wiersz okolicznościowy Leszka Kołakowskiego z 1973 roku. Napis 2000 seria 6 s. 283-284  szczegóły 
  Kopczyński Onufry
    wiersze (alfabet tytułów)
189.wiersz: Kopczyński Onufry: Napoleonis Magni primogenito nato Romanorum regi carmen sacrum. Napis 1998 seria 4 s. 180-188 (podał do druku z rkpsu i oprac. Jacek Wójcicki; z art. wstępnym: Jacek...) szczegóły 
  Kraiński Wincenty
    listy (alfabet tytułów)
190.listy: Kraiński Wincenty: Napis 1999 seria 5 s. 278-288 (listy do Antoniego Ostrowskiego (2 z 1841)...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
191.artykuł: Rudkowska Magdalena: Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignaceo Kraszewskiego. Napis 2001 seria 7 s. 465-473  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    listy (alfabet tytułów)
192.listy: Lechoń Jan: [Listy]. Napis 2002 seria 8 s. 141-154 (do Stefana Żeromskiego (15 z 1919-1925), oprac. Roman Loth: Jan Lechoń...) szczegóły 
  Leszczyński Samuel
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedźwiedź Jakub: Między "Wojną domową" a "Wojną chocimską" - poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej. Napis 2001 seria 7 s. 235-246 (z fragm. utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łasiewicki Franciszek
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcicki Jacek: Napis 1995 seria 2 s. 164-165  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Magnuszewski Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
195.wiersz: Magnuszewski Aleksander: Mars z upominkiem na wesele Wielmożnego JM Pana P. Jędrzeja Ścibora Chełmskiego podstolego sendomierskiego, pułkownika JW JMP Hetmana W.K. i Wielmożnej JM Panny P. Marianny Bieganowskiej starościanki mostowskiej, przygotowany od kolegium rzeszowskiego Schol. Piarum. prezentowany roku 1688 w Warszawie, w drukarni OO. Scholarum Piarum. Napis 1997 seria 3 s. 14-22  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lichański Jakub Z.: "Mars z upominkiem na wesele". Siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalności. Napis 1997 seria 3 s. 7-13  szczegóły 
  Majowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
197.wiersz: Majowski Jan: Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje (Oj kolego, mój kolego...). Napis 1997 seria 3 s. 177  szczegóły 
  Meyzner Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
198.wiersz: Meyzner Józef: Wiersz ku wiekopomnej pamiątce dnia 29 Listopada 1830 r., czytany na obchodzie drugiej rocznicy tejże uroczystości, we Francji w mieście Besancon, 29 list. 1832. Napis 1995 seria 2 s. 127-130 (z przekładem na jęz. francuski, tł. M. Victor Rochetin, s. 133-137...) szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicka Zofia: Rocznicowa pobudka wojenna Józefa Meyznera. Napis 1995 seria 2 s. 126-138  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    korespondencja (alfabet autorów)
200.korespondencja: Szelwach Grzegorz: Korespondencja Adama Mickiewicza z Joachimem Lelewelem. Napis 1997 seria 3 s. 115-130  szczegóły 
201.korespondencja: Szelwach Grzegorz: Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim. Napis 1999 seria 5 s. 245-269  szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
    listy (alfabet tytułów)
202.listy: Mochnacki Maurycy: [List]. Napis 2001 seria 7 s. 418 (do Ludwika Nabielaka z 1832...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Wójcicka Zofia: Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki. Napis 2001 seria 7 s. 417-437  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
204.listy: [List]. Napis 2001 seria 7 s. 418 (do Ludwika Nabielaka z 1832...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nabielak Ludwik
    listy (alfabet tytułów)
205.listy: Nabielak Ludwik: [List]. Napis 2001 seria 7 s. 435 (do Maurycego Mochnackiego z 1834...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
206.tekst paraliteracki: Nabielak Ludwik: Ludwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich. Napis 2001 seria 7 s. 439-452  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: Wójcicka Zofia: Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki. Napis 2001 seria 7 s. 417-437  szczegóły 
  Narocki Franciszek Ignacy
    wiersze (alfabet tytułów)
208.wiersz: Narocki Franciszek Ignacy: Wiersz na pochwałę Wielkiego Napoleona Cesarza Francuzów, Króla Włoskiego, przez Franciszka Ignacego Narockiego, niegdyś wojsk polskich porucznika, a teraz w wieku sto dziewiętnastym będącego, po odebraniu od N[ajjasniejszego] Cesarza wyznaczonego do życia funduszu w dowód wdzięczności. Napis 1999 seria 5 s. 164-166  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
209.artykuł: Wójcicki Jacek: Bóg wojny i suplika Sarmaty. Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem. Napis 1999 seria 5 s. 153-167 (nt. wystąpienia Franciszka Ignacego Narockiego przed Napoleonem i teks...) szczegóły 
  Nawrocki Stanisław
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dębska Agnieszka: O poezji, styropianie i bardzo starych mitach. Napis 2000 seria 6 s. 325-330  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
    proza (alfabet tytułów)
211.proza: Orzeszkowa Eliza: Dnie [fragmenty]. Napis 2000 seria 6 s. 177-213 (oprac. i komentarz: Iwona Wiśniewska: Dnie [fragmenty], s. 177-182...) szczegóły 
  Ostroróg Jan (1565-1622)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Wichowa Maria: Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II). Napis 1995 seria 2 s. 5-18  szczegóły 
  Ostrowski Antoni
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichrowska Elżbieta Z.: "Wstań i chodź..." Z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego. Napis 1999 seria 5 s. 271-290 (z fragmentami pamiętnika dot. Adama Mickiewicza, Andrzeja Towiańskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasek Jan Chryzostom
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Potoniec Patrycja: Jan Chryzostom Pasek i jego badacze - dwie sztuki postaciowania. Napis 2003 seria 9 s. 109-120 (sylwetka pisarza na podstwie tekstu "Pamiętników" i badań literaturozn...) szczegóły 
  Pieniążek Krzysztof
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popławska Halina: "Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka" - autobiografia parenetyczna z początku XVII w.. Napis 1999 seria 5 s. 29-44  szczegóły 
  Podhorecki Jakub Dusza
216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oszczęda Aleksandra: Mała "Iliada" - "Nemezis kraju północnego" Jakuba Duszy Podhoreckiego. Napis 2001 seria 7 s. 135-142  szczegóły 
  Potocki Stanisław Kostka
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jerzy: Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809. Napis 2003 seria 9 s. 143-171 (analiza tekstu...) szczegóły 
  Prus Bolesław
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paja Agnieszka: Irracjonalność polskiej irredenty a terapia wspomnieniowa - "Omyłka" Bolesława Prusa. Napis 2001 seria 7 s. 475-482  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rzewuski Wacław Seweryn (Emir)
    wiersze (alfabet tytułów)
219.wiersz: Rzewuski Seweryn: Supplex libellus populorum ad reges. Napis 2000 seria 6 s. 41-47  szczegóły 
220.wiersz: Rzewuski Seweryn: [Supplex libellus populorum ad reges] Pokorna prośba od ludzi do monarchów wojujących. Napis 2000 seria 6 s. 47-53  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maksimowicz Krystyna: Zagadkowe autorstwo poematu "Supplex libellus populorum ad reges". Napis 2000 seria 6 s. 37-40 (nt. autorstwa utworu i jego polskiego przekładu w tłumaczeniu Józefa R...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sapieha Jan Piotr
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gałaj Renata: Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna. Napis 2001 seria 7 s. 111-134  szczegóły 
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
223.artykuł: Buszewicz Elwira: Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Napis 2001 seria 7 s. 153-170 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewski Wiesław: Mazowieckie "pogranicze w ogniu" w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 483-492  szczegóły 
  Staszic Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
225.artykuł: Nosow Boris: Stanisław Staszic - ostatnia przestroga dla Polski. Napis 2000 seria 6 s. 239-243 (nt. poglądów politycznych Stanisława Staszica...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Publicystyczna dyskusja wokół "Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego" Stanisława Staszica. Napis 1999 seria 5 s. 121-135  szczegóły 
  Szostowicz Urban Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
227.wiersz: Szostowicz Urban: Popielec. Napis 2003 seria 9 s. 139-142  szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Napiórkowska Joanna: "Popielec" Urbana Szostowicza - nieznany utwór nieznanego autora. Napis 2003 seria 9 s. 133-138 (analiza wiersza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trembecki Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
229.wiersz: Trembecki Stanisław: Portret Kiopka, szpica faworytnego Jego Królewskiej Mości. Napis 2000 seria 6 s. 97  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Wolska Barbara: Pan i pies - król i poeta. O "wierszach w materiałach politycznych" Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798. Napis 2000 seria 6 s. 89-117 (nt. okolicznościowej poezji politycznej Stanisława Trembeckiego...) szczegóły 
  Trzciński Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
231.wiersz: Trzciński Franciszek: Kto dał światu Walenroda... Napis 1999 seria 5 s. 289-290  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
232.listy: Trzciński Franciszek: Napis 1999 seria 5 s. 289-290 (list do Antoniego Ostrowskiego (z 1841)...) szczegóły 
  Twardowski Samuel
233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borek Piotr: Napis 2001 seria 7 s. 531-535  szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuran Michał: Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Napis 2001 seria 7 s. 171-200 (dot. "Władysława IV" i "Szczęśliwej moskiewskiej ekspedycji Najjaśniej...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuran Michał: Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Napis 2001 seria 7 s. 171-200 (dot. "Władysława IV" i "Szczęśliwej moskiewskiej ekspedycji Najjaśniej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Węgierski Tomasz Kajetan
    wiersze (alfabet tytułów)
236.wiersz: Węgierski Tomasz Kajetan: Do księdza Tomasza Węgierskiego. Napis 1994 seria 1 s. 115  szczegóły 
  Wykowski Felicjan
    wiersze (alfabet tytułów)
237.wiersz: Wykowski Felicjan: Do tegoż na imieniny Stanisława Augusta. Napis 1999 seria 5 s. 68 (wiersz adresowany do Ignacego Massalskiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
238.artykuł: Ślusarska Magdalena: Felicjan Wykowski (1728-1784) - zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich. Napis 1999 seria 5 s. 57-86 (z fragmentami wierszy poety...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zawisza Krzysztof
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Roćko Agata: Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy - świat wojen, żywiołów, niepokojów. Napis 2001 seria 7 s. 313-321  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
240.artykuł: Handke Ryszard: Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego. Pisarz wobec nowych środków walki. Napis 2001 seria 7 s. 501-508  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
241.artykuł: Czamańska Ilona: Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południowo-wschodniej i środkowej. Napis 2001 seria 7 s. 281-296 (z fragm. tekstów w językach oryg....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Antologie i zbiory (chorwacka)
242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dębska Agnieszka: Sarajewo opłakane. Napis 1999 seria 5 s. 358-363  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Antologie i zbiory (francuska)
243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wąsala Katarzyna: Historie nie tylko tragiczne... Napis 2003 seria 9 s. 249-253  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
244.artykuł: Michałowska Anna: Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku. Napis 2001 seria 7 s. 259-279 (dot. losu Żydów na ogarniętych wojnami terenach Rzeczypospolitej w II ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    wiersze (alfabet tytułów)
245.wiersz: Boże pełen miłosierdzia, mieszkający w niebiosach... Napis 2001 seria 7 s. 269-271 (elegia upamiętniająca zamordowanych w 1655 roku w Sandomierzu; tekst r...) szczegóły 
246.wiersz: Boże pełen miłosierdzia, sędzio wdów... Napis 2001 seria 7 s. 265-266 (elegia upamiętniająca nieszczęścia 1648 roku; tekst równoległy hebrajs...) szczegóły 
247.wiersz: Bóg pełen miłosierdzia - on w niezmierzonym miłosierdziu... Napis 2001 seria 7 s. 266-268 (elegia upamiętniająca nieszczęścia lat 1648-1649; tekst równoległy heb...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Hasła osobowe (hebrajska)
  Menachem Jakow ben
    wiersze (alfabet tytułów)
248.wiersz: Menachem Jakow ben: Będzie jęczeć moja dusza... Napis 2001 seria 7 s. 272-274 (elegia upamiętniająca zabitych w 1655 roku w Sandomierzu; tekst równol...) szczegóły 
  Sabataj ben Meir ha-Kohen *
    wiersze (alfabet tytułów)
249.wiersz: Szabtaj ben Meir ha-Kohen : Bóg pełen miłosierdzia, mieszkający w niebiosach... Napis 2001 seria 7 s. 263-265 (elegia upamiętniająca nieszczęścia 1648-1649; tekst równoległy hebrajs...) szczegóły 
  Sabataj Halewi *
    wiersze (alfabet tytułów)
250.wiersz: Sabataj Halewi : Boże pełen miłosierdzia, mieszkający w niebiosach... Napis 2001 seria 7 s. 268-269 (elegia upamiętniająca zamordowanych w Niemirowie; tekst równoległy heb...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Vergilius *
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia "Eneidy" Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Napis 2002 seria 8 s. 107-139 (dot. historii tłumaczeń poematu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudkowska Magdalena: Napis 1997 seria 3 s. 204-211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
253.artykuł: Jurczyk Ewa: Panegiryczne i antyrewolucyjne niemieckie dramaty mieszczańskie XIX wieku. Napis 2001 seria 7 s. 397-404  szczegóły 
254.artykuł: Kotarski Edmund: Wśród uczniowskich i studenckich walet (z osiemnastowiecznej gdańskiej poezji okolicznościowej). Napis 1997 seria 3 s. 23-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
255.artykuł: Orłowski Jan: Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej. Napis 2001 seria 7 s. 493-500  szczegóły 
256.artykuł: Wójcicka Urszula: Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej. Napis 2001 seria 7 s. 143-151  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Brodskijj Josif
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
257.artykuł: Adelgejm Irina: "Polska była poetyką mego pokolenia...". Polska w świadomości inteligencji rosyjskiej w czasach odwilzy - doświadczenie Brodskiego. Napis 2000 seria 6 s. 267-272  szczegóły 
  Tolstojj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Trojanowska Beata: Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864. Napis 2001 seria 7 s. 453-463  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Antologie i zbiory (serbska)
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dębska Agnieszka: Sarajewo opłakane. Napis 1999 seria 5 s. 358-363  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Michałowska Anna: Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku. Napis 2001 seria 7 s. 259-279 (dot. losu Żydów na ogarniętych wojnami terenach Rzeczypospolitej w II ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
261.artykuł: Kawka Agnieszka Dorota: Przeżycie, przestrzeń, obraz. Publiczność a okoliczności epoki. Napis 1994 seria 1 s. 153-167 (nt. metod oddziaływania na publiczność...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
262.artykuł: Kąkol Piotr: Wokół gdańskiego afisza teatralnego z XVIII wieku. Napis 2000 seria 6 s. 19-35  szczegóły