Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Problemy Społecznego Ruchu Naukowego
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Fichera Gaetano, Ławrynowicz Julian, Stańczyk Mirosława: Najstarsza akademia - "Academia Nazionale dei Lincei" w Rzymie - jej rola inspirująca i związki ze społecznym ruchem naukowym w Polsce. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 89-111  szczegóły 
2.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Academia Nazionale dei Lincei. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 83-88 (m.in. o kontaktach i członkostwie Polaków w Academia dei Lincei i Włoc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żegalska Elżbieta: Sesja "Czy zmierzch kultury ludowej?". Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 137-139 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują sie w Polsce południowej. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas". Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 51-54  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Instytucje naukowe / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
6.artykuł: Stępień Stanisław: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 163-164 (dorobek naukowy Instytutu od 1990 r....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych Regionalnych we Włocławku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 17-40 (sprawozdanie z fragmentami przemówień prelegentów...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Biskup Marian: Cele i warunki działania towarzystw naukowych ogólnych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 213-223  szczegóły 
9.artykuł: Działalność Rady Towarzystw Naukowych w kadencji 1993-1995. Sprawozdanie przedstawione na zjazdach towarzystw ogólnych regionalnych we Włocławku w dniu 22.03.1996 i specjalistycznych w Warszawie w dniu 12.04.1996. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 7-16  szczegóły 
10.artykuł: Gąsiorowski Jerzy: O problemach finansowych towarzystw naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 4 s. 239-241 (wywiad z dyrektorem Departamentu Studiów i Polityki Naukowej Komitetu ...) szczegóły 
11.artykuł: Hałoń Edward: O prawno-organizacyjnej sytuacji towarzystw naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 225-233  szczegóły 
12.artykuł: Haman Janusz, Wiśniewski Wojciech: Baza danych i ranking towarzystw naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 63-77 (opis bazy danych o towarzystwach naukowych, także nt. procesu ustalani...) szczegóły 
13.artykuł: Krajewska-Tartakowska Barbara: Prace nad "Słownikiem polskich towarzystw naukowych" w bibliotece PAN w Warszawie. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 99-112 (nt. prac Biblioteki PAN w Warszawie o zespołowej publikacji o polskich...) szczegóły 
14.artykuł: Luchowiec Józef: Propozycja zmian niektórych zasad dofinansowania towarzystw naukowych oraz roli i zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 35-37  szczegóły 
15.artykuł: Luchowiec Józef: Propozycja zmian niektórych zasad dofinansowania towarzystw naukowych oraz roli i zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 161-164  szczegóły 
16.artykuł: Ławrynowicz Julian: Propozycja zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 169-170  szczegóły 
17.artykuł: Majsterkiewicz Tadeusz: Posiedzenie plenarne Rady Towarzystw Naukowych w dniu 25 listopada 1997. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 1 s. 21-30  szczegóły 
18.artykuł: Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w 1998 roku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 23-34  szczegóły 
19.artykuł: Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w 2000 r.. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 4 s. 209-238  szczegóły 
20.artykuł: Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w latach 1996-1997. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 2 s. 29-39  szczegóły 
21.artykuł: Niedzielska Magdalena: Towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w XIX wieku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 1 s. 35-53 (m.in. o towarzystwach naukowych ogólnych...) szczegóły 
22.artykuł: Ostrowski Włodzimierz: Rada Towarzystw Naukowych w procesie rozwojowym społecznego ruchu naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 209-212  szczegóły 
23.artykuł: Plenarne zebranie wyborcze Rady Towarzystw Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 73-80 (spraw. z zebrania 3 VI 1996...) szczegóły 
24.artykuł: Projekt ustawy o towarzystwach naukowych, 1974 r.. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 235-243  szczegóły 
25.artykuł: Publikacje bieżące Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 191-199  szczegóły 
26.artykuł: Publikacje bieżące Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 111-119 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 3/4...) szczegóły 
27.artykuł: Publikacje bieżące Polskiej Akademii Umiejętności i towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 87-90  szczegóły 
28.artykuł: Publikacje bieżące Polskiej Akademii Umiejętności i towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 41-48 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 1/2...) szczegóły 
29.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 91-101 (m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośnik...) szczegóły 
30.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 49-69 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 1/2; m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Ję...) szczegóły 
31.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce Zachodniej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 51-59 (dot. m.in. towarzystw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarz...) szczegóły 
32.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Warszawie. Nauki humanistyczne i społeczne. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 1 s. 43-54 (cd. z nru 3 rocznika za 1996...) szczegóły 
33.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski Północnej i Północno-Wschodniej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 47-50 (dot. towarzystw: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Bydgoskie Towarzyst...) szczegóły 
34.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski Zachodniej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 45-49 (dot. towarzystw: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Kaliskie Towarzystwo ...) szczegóły 
35.artykuł: Publikacje bieżące Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz pozostałych towarzystw ogólnych regionalnych Polski środkowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 121-126 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 3/4...) szczegóły 
36.artykuł: Publikacje bieżące Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz pozostałych towarzystw ogólnych regionalnych Polski środkowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 201-204  szczegóły 
37.artykuł: Rada Towarzystw Naukowych. Kadencja 1993-1995. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 wkładka, [16] s. ([Zawiera dokumenty:] Rada Towarzystw Naukowych w kadencji 1993-1995 [s...) szczegóły 
38.artykuł: Regulamin Rady Towarzystw Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 7-9  szczegóły 
39.artykuł: Skład Rady Towarzystw Naukowych w kadencji 1996-1998. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 81-83 (wykaz nazwisk i stanowisk...) szczegóły 
40.artykuł: Skład Rady Towarzystw Naukowych w kadencji 1999-2002. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 249-251  szczegóły 
41.artykuł: Starnawski Jerzy: O polskich towarzystwach naukowych w zakresie humanistyki. Powstanie, rozwój, znaczenie. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 33-50  szczegóły 
42.artykuł: Staszewski Jacek: Propozycje kryteriów uznawania powstających towarzystw za naukowe. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 2 s. 25-27  szczegóły 
43.artykuł: Uchwała Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie współdziałania ze społecznym ruchem naukowym. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Gdańskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Biskup Marian: Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Gdańskie Towarzystwo Naukowe w dziejach Pomorza XIX i XX wieku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 1 s. 5-33  szczegóły 
45.artykuł: Zbierski Andrzej: [Siedemdziesięciopięciolecie] 75-lecie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 185-186  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Gorzowskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Gaj Jerzy, Linkowski Zdzisław, Topolski Jerzy: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 115-120 (działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Andrysiak Ewa: Działalność wydawnicza Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 167-187  szczegóły 
48.artykuł: Andrysiak Ewa: Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 191-203 (w latach 1989-2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Kieleckie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Massalski Adam: Kronika (Kieleckie Towarzystwo Naukowe). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 147-150  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Lubelskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Malarczyk Jan: Z tradycji i historii Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 115-130  szczegóły 
51.artykuł: Muszyński Wojciech: Lubelskie Towarzystwo Naukowe jako regionalny ośrodek życia naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 5-37  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Sędziak Henryka: W dwudziestolecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 203-206  szczegóły 
53.artykuł: Żegalska Elżbieta: Informacja o badaniach i wydawnictwach Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego w okresie 1990-2000 i planach na lata następne. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 4 s. 257-262  szczegóły 
54.artykuł: Żegalska Elżbieta: Kronika (Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 151-157  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Liszewski Stanisław: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1936-1996. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 1 s. 11-15  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Pajka Stanisław: Dziesięć lat Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 115-125 (historia i działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Banach Andrzej: Kilka refleksji po przeczytaniu książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 21-25  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Wiesław: Głos w dyskusji na temat książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 27-35  szczegóły 
recenzja: Kaczyńska Elżbieta: Głos w dyskusji na temat książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 37-40  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Kowalski Kazimierz: Polska Akademia Umiejętności. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 5-19  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Dziekan Marek M.: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Dzieje i dorobek w zarysie. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 59-63 (z wykazem publikacji sygnowanych przez PTO od roku 1945...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Informacja Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o działalności Towarzystwa w roku 1997. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 1 s. 61-62  szczegóły 
61.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: Konferencje Naukowe PTPN w 1997 r.. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 181  szczegóły 
62.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w 140. rocznicę powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 179-180  szczegóły 
63.artykuł: Kurnatowski Stanisław: Zadania Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk w obecnej sytuacji środowiska naukowego. Wstęp do dyskusji. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 17-32  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Radomskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Orzechowski Krzysztof: Z prac Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 143-147 (historia i działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Jasnowska Janina, Rutkowski Józef: Zarys historii Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i główne postacie w Szczecińskim ośrodku naukowym. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 7-24  szczegóły 
66.artykuł: Rutkowski Józef: 40-lecie Szczecińskiego Towarzystwo Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 145 (nota o uroczystej sesji naukowej z okazji jubileuszu; Szczecin 3 XII 1...) szczegóły 
67.artykuł: Sobański Roman, Songin Włodzimierz: Działalność wydawnicza i odczytowa Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 53-58  szczegóły 
68.artykuł: Straszko Jerzy: Rola Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w pobudzaniu badań. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 45-52  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Achremczuk Stanisław, Ogrodziński Władysław: Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 137-142  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Muszyński Wojciech: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - działalność i jej rezultaty. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 139-166  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Płockie
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chojnacki Jakub: W 175. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 167-175 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Sandomierskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Buko Andrzej: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie: nowy punkt na mapie regionalnych towarzystw naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 133-135  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Biskup Marian: Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Gdańskie Towarzystwo Naukowe w dziejach Pomorza XIX i XX wieku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 1 s. 5-33  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1907-1952, 1981-)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Kieniewicz Stefan: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 7-24 (rys historyczny i główne kierunki działalności...) szczegóły 
75.artykuł: Mikulski Zdzisław, Rudowski Witold: Societas Scientiarum Varsaviensis - rediviva. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 7-24 (historia i działalność; z fot. członków Zarządu Towarzystwa Naukowego ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Budzyński Zdzisław: Funkcjonowanie towarzystwa naukowego w środowisku pozaakademickim (na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 97-114  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Wiktor Krystyna: Informacja o powołaniu i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 121-122 (działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Bojakowski Antoni: 35 lat Legnickiego Towarzystwa Naukowego. Szkice Legnickie - kompendium wiedzy o regione. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 191-195 (historia czasopisma...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Włocławskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Bagdziński Stanisław: Włocławskie Towarzystwo Naukowe (działalność w latach 1992-1994 i zamierzenia na najbliższy okres). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 127-131  szczegóły 
80.artykuł: Kunikowski Stanisław: Dwadzieścia lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 1979-1999. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 81-92  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Piekarski Marian: 50-lecie Wrocławskiego Towarzystwo Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 147 (nota o uroczystej sesji naukowej z okazji jubileuszu; Wrocław 10 XII 1...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Szyszka Bogdan: Zamojskie Towarzystwo Naukowe - autoportret (Tradycje i początki działania). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 131-145  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żegalska Elżbieta: Konferencja naukowo-dydaktyczna pt. "Znaleźć właściwy klucz do twórczości Adama Mickiewicza", Łomża-Cartoryja, 29-31 maja 1998 r.. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 2 s. 119-123 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Massalski Adam: Sesja "Sienkiewicz i film" w Kielcach. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 183-184 (sprawozdanie ze spisem wygłoszonych referatów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żmichowska Narcyza
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wincenciak Witold: Śladami Narcyzy Żmichowskiej po Ziemi Łomżyńskiej (w 120. rocznicę śmierci i 150 lat od ukazania się "Poganki"). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 139-143  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Organizacja nauki o literaturze (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Lehmkuhl Thomas, Ławrynowicz Julian: Akademia Nauk w Getyndze 1751-1998. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 13-25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Część ogólna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Budzyński Zdzisław: Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie 1873-1998. Szkice do monografii. Część II. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 3 s. 159-185  szczegóły 
88.artykuł: Budzyński Zdzisław: Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie 1873-1998. Szkice do monografii. Część I. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 119-135  szczegóły