PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Nasza Przeszłość = Notre Passe
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bargieł Franciszek: Filozofia jezuitów w Polsce. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 357-360  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Darowski Roman: Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 407-409  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Dąbek Stanisław: Polska pieśń religijna w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych. Rezultaty badawcze prac powstałych w ramach seminarium ks. prof. dra hab. Karola Mrowca w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1970-1985. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 323-352 (obraz problematyki dotyczącej polskiej pieśni katolickiej dokumentowan...) szczegóły 
4.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski Południowej. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 88 s. 33-56  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Dyl-Sac Janusz: Książki hagiograficzne wydrukowane w Polsce do połowy XVI w.. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1989 nr 71 s. 187-212  szczegóły 
6.artykuł: Ryś Grzegorz: Chrześcijańska ideologia władzy w Polsce w XIV-XV w.. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1991 t. 76 s. 45-80 (na podstawie pism m.in. Galla Anonima i Jana Długosza, także Tomasza z...) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wielgosz Zbigniew: Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone historii, kulturze artystycznej i umysłowej polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 81 s. 361-366  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiszewski Przemysław: Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 575-579  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 5-97 (m.in. nt. polskich, czeskich i niemieckich łacińskich zabytków piśmie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kościelny Robert: Kazania barokowe jako źródło do badań nad mechanizmem kształtowania postaw mieszkańców Rzeczypospolitej. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 97 s. 89-124  szczegóły 
11.artykuł: Kościelny Robert: Między występkiem a karą. Przyczynek do historii poczucia winy w społeczeństwie staropolskim. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 325-364 (w świetle kazań z I połowy XVII w. - m.in. Piotra Skargi, Mateusza Be...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopiec Jan: Przewodnik po Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 513-517  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopiec Jan: Przewodnik po Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 512-517  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Gonet Krzysztof: Biblioteka Księży Misjonarzy u św. Krzyża w Warszawie. Zarys problematyki. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1996 t. 86 s. 71-110 (dot. biblioteki działającej w okresie Oświecenia...) szczegóły 
15.artykuł: Nowak Janusz: Erwin Redel. Antykwariusz przeworski i jego penetracje bibliotek klasztornych 1871-1876. Przyczynek do dziejów "książkołapstwa" w Galicji. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 88 s. 329-352  szczegóły 
16.artykuł: Pietrzkiewicz Iwona: Księgozbiory konwentów i szkół kanoników regularnych laterańskich na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1999 t. 92 s. 485-497  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Książek Stanisław: Słownik księży pisarzy. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 90 s. 509-512  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gzella Grażyna: Publicystyka "Kuriera Poznańskiego" z 1874 roku przez "wysokim sądem". Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 97 s. 191-205  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Myk Władysław: Wiedeńsko-polska gazeta seryjna na tle działalności informacyjno-propagandowej dworu i episkopatu polskiego w latach potopu szwedzkiego (1656-1658). Nasza Przeszłość = Notre Passe 1989 nr 72 s. 233-290 (nt. anonimowej serii gazetowej ukazującej się w l. 1656-1658...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski Południowej. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 88 s. 33-56  szczegóły 
21.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Postać Matki Bożej w folklorze słownym polskiego Podkarpacia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 5-48 (legendy i opowieści o Matce Boskiej...) szczegóły 
22.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Przedstawienia postaci Matki Bożej w folklorze słownym Podkarpacia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1996 t. 85 s. 351-369 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Stopka Krzysztof: Męczennicy sandomierscy. Legenda i rzeczywistość. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 80 s. 51-99 (nt. tekstów pośw. najazdowi Tatarów na Sandomierz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kracik Jan: W kręgu św. Jadwigi. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1996 t. 85 s. 389-391  szczegóły 
recenzja: Przedstawienia postaci Matki Bożej w folklorze słownym Podkarpacia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1996 t. 85 s. 351-369 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Rajman Jerzy: Przedkanonizacyjny kult św. Stanisława biskupa. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 80 s. 5-48 (m.in. w oparciu o "Kronikę" Wincentego Kadłubka i "Legendę św. Stanisł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalski Waldemar: Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 365-372  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pleckaitis Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 373-378  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pleckaitis Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 373-378  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pleckaitis Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 373-378  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pleckaitis Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 373-378  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bargieł Franciszek: Filozofia jezuitów w Polsce. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 357-360  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Janeczek Stanisław: Ideały wychowawcze i dydaktyczne w szkolnictwie pijarskim a "oświecenie chrześcijańskie". Próba syntezy. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 115-160  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Byczkowska-Sztaba Jolanta: Nowoodnaleziony zabytek chorałowy z Officjum o św. Stanisławie. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 83 s. 513-526 (z tekstem odnalezionego fragmentu i faks. rękopisu odnalezionego w kla...) szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cetwiński Marek: Bóg, szatan i człowiek w "Księdze henrykowskiej". Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 83 s. 77-91  szczegóły 
artykuł: Żerelik Rościsław: "...Ego minimus fratrum...". W kwestii autorstwa drugiej części "Księgi henrykowskiej". Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 83 s. 63-74 (nt. domniemanego autorstwa opata Piotra II...) szczegóły 
artykuł: Cetwiński Marek: Śmierć w starej kuchni. Parabola "Księgi henrykowskiej" o pożytkach z gościnności. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2001 t. 96 s. 209-215 (t...) szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Cysterskie inspiracje w Legendzie obrazowej o świętej Jadwidze. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 83 s. 497-502  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drelicharz Wojciech: Źródła i autor "Rocznika Sędziwoja". Z dziejów kultury historycznej duchowieństwa wielkopolskiego w XV w.. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 80 s. 131-167 (m.in. nt. roli Sędziwoja z Czechla w redagowaniu tekstu...) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Dagmara: Wątki biblijne w legendzie "Tempore illo" świętego Wojciecha. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2000 t. 94 s. 5-44 (także nt. innych legend i żywotów św. Wojciecha...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ksyk Patrycja Magdalena: Vita Annae ducissae Silaesiae. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1992 nr 78 s. 127-149 (XIII w....) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zielińska-Melkowska Krystyna: Opat byszewsko-koronowski Engelbert i jego żywot św. Jadwigi Śląskiej. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2001 t. 96 s. 33-60 (nt. zaginionego żywotu św. Jadwigi autorstwa Engelberta jako podstawy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adam z Opatowa *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Krukowski Jan: Nie jeden, ale dwóch Adamów z Opatowa w Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XVII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1999 t. 92 s. 481-484  szczegóły 
  Adam z Opatowa (1574-1647)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Krukowski Jan: Nie jeden, ale dwóch Adamów z Opatowa w Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XVII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1999 t. 92 s. 481-484  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Jan (1415-1480)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Nikodem Jarosław: Zbigniew Oleśnicki w dziełach Jana Długosza. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 87 s. 73-120  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan ze Słupcy *
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walczy Łukasz: Kazanie Jana ze Słupcy o św. Wojciechu - przyczynek do dziejów polskiej ideologii państwowej w drugiej połowie XV wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1992 t. 77 s. 261-271  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Malarskie wyobrażenia Wincentego Kadłubka autorstwa Aleksandra Lessera (1814-1884). Nasza Przeszłość = Notre Passe 2001 t. 96 s. 601-616 (dot. trzech portretów...) szczegóły 
  Kochański Adam Adamandus
    korespondencja (alfabet autorów)
45.korespondencja: Lisiak Bogdan: Korespondencja Adama Kochańskiego SJ zwłaszcza z Gotfriedem W. Leibnizem w sprawach językoznawstwa. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2003 t. 99 s. 405-415  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Laterna Marcin
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kracik Jan: Kaznodzieja króla Stefana. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2003 t. 100 s. 493-500  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślak Stanisław: "Harfa duchowna" - modlitewnikowy bestseller jezuity Marcina Luterny [!] (1552-1598). Nasza Przeszłość = Notre Passe 2000 t. 93 s. 23-46  szczegóły 
  Ledóchowska Urszula Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Kosicka Ancilla: Błogosławiona Urszula Julia Ledóchowska (1865-1939). Bibliografia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1991 t. 75 s. 139-257 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rostworowski Stanisław Jan: Czy trzeba zweryfikować Józefa Mackiewicza?. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 509-512  szczegóły 
  Mikołaj z Mościsk *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Borkowska Małgorzata: Mikołaj z Mościsk i reguła tercjarek dominikańskich. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1999 t. 92 s. 137-230  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oleśnicki Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Nikodem Jarosław: Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej do śmierci Jagiełły. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1999 t. 91 s. 101-151  szczegóły 
52.artykuł: Nikodem Jarosław: Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej w latach 1434-1453. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1999 t. 92 s. 85-135  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Polkowski Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Nowak Janusz: Ksiądz Ignacy Polkowski - kolekcjoner i "książkołap" w latach 1872-1888. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 245-272  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skarga Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Brynkus Józef: Legenda księdza Piotra Skargi w edukacji historycznej i literaturze popularnej XIX wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 187-199 (odbiór postaci ks. Piotra Skargi w XIX w....) szczegóły 
  Sukowska Agnieszka
    proza (alfabet tytułów)
55.proza: Sukowska Agnieszka: [Komentarz do reguły św. Augustyna]. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2003 t. 99 s. 181-212  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borkowska Małgorzata: Nieznana autorka norbertańska z końca XVI wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2003 t. 99 s. 164-212 (nt. rękopiśmiennej księgi: "Reguła zakonna wg św. Augustyna klasztoru ...) szczegóły 
  Szeptycka Zofia
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wołczański Józef: Wspomnienia matki o dzieciństwie i młodości greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 339-355  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tomicki Symforian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Gzella Grażyna: Procesy prasowe księdza Symforiana Tomickiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2000 t. 93 s. 399-408  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Włodkowic Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Ożóg Krzysztof: Współpraca prawników włoskich z Pawłem Włodkowicem w procesie polsko-krzyżackim w Rzymie w latach 1420-1421. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1991 t. 76 s. 83-105  szczegóły 
60.artykuł: Ożóg Krzysztof: Współpraca prawników włoskich z Pawłem Włodkowicem w procesie polsko-krzyżackim w Rzymie w latach 1420-1421. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1991 t. 76 s. 83-105 (biogr....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Labuda Gerard: Nowe spojrzenie na działalność misyjną apostołów Europy. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 453-465  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 5-97 (m.in. nt. polskich, czeskich i niemieckich łacińskich zabytków piśmie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Gerbert z Aurillac *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Adamska Anna: Gerbert z Aurillac - papież Sylwester II - w świetle nowych publikacji. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 443-451  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Ebero Paulo
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzkiewicz Iwona: "Calendarium Prudens Simplicitas" ze zbiorów Biblioteki Bożego Ciała w Krakowie. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 90 s. 465-472  szczegóły 
  Leibniz Gottfried Wilhelm
    korespondencja (alfabet autorów)
65.korespondencja: Lisiak Bogdan: Korespondencja Adama Kochańskiego SJ zwłaszcza z Gotfriedem W. Leibnizem w sprawach językoznawstwa. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2003 t. 99 s. 405-415  szczegóły 
  Nikolaus von Jauer *
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kracik Jan: Europejczyk ze Śląska na tropie przesądu. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2001 t. 95 s. 499-508  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Possevino Antonio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Obirek Stanisław: Antonio Possevino i jego misja do Moskwy. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 111-123  szczegóły 
68.artykuł: Obirek Stanisław: Antonio Possevino SJ i jego misja do Szwecji. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 88 s. 91-107 (biogr....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Elementy widowisk i misteriów religijnych w obrzędowości ludowej okresu Wielkiego Tygodnia na obszarze Polski południowej. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 98 s. 465-501 (z rysem historycznym nt. widowisk obrzędowych w Europie i Polsce; z fr...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Borkowska Małgorzata: Teatr w polskich klasztorach żeńskich XVII-XIX wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1991 t. 76 s. 329-336  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Pelczar Roman: Teatr pijarski na Rusi Czerwonej w XVII -XVIII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 90 s. 95-112  szczegóły 
72.artykuł: Pelczar Roman: Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 87 s. 166-192  szczegóły