Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Dubowik Henryk: Modyfikacje przestrzeni i czasu w polskiej literaturze fantastycznej XIX i XX wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1993 z. 14 (34) s. 5-20  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Dubowik Henryk: Modyfikacje przestrzeni i czasu w polskiej literaturze fantastycznej XIX i XX wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1993 z. 14 (34) s. 5-20  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Cieszyńska Beata: Topos życia - wędrówki w staropolskich alegoriach edukacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1995 z. 16 (38) s. 29-48  szczegóły 
4.artykuł: Goliński Janusz K.: Scire meos casus... poetów polsko-łacińskich autobiografie kreowane. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 5-30 (dot. m.in. Klemensa Janickiego, Filipa Kallimacha, Jana Dantyszka...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Chruszczyński Andrzej: Nie było nas, był las... (O prozie mimetycznej po roku 1918). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 60-78  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Lebioda Dariusz T.: Dzieci Pana Cogito. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 165-183 (nt. młodej poezji l. 80....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Niebo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Goliński Janusz: Staropolskie niebo - sacrum i profanum. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1992 z. 12/13 (30/32) s. 29-43 (motyw nieba w literaturze staropolskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Guźlak Gerard: Dzwonnica, dzwonnik i dźwięk dzwonów w przestrzeni - konteksty literackie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 20 (46) s. 51-80 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Rypel Agnieszka: Problem nadawcy i odbiorcy szkolnych form wypowiedzi pisemnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 203-208  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Korzeniowska Ewa, Perz Przemysław: Młodzież szkół maturalnych wobec lektur szkolnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 20 (46) s. 149-173 (omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży bydgoskich ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chabowska Mirosława: Czas i przestrzeń w "Lamentach chłopskich". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1992 z. 12/13 (30/32) s. 5-27  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: Wymiary zła w "Drogach nieuniknionych" Jerzego Andrzejewskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 20 (46) s. 7-19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czarnyszewicz Florian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Lewandowski Wacław: Florian Czarnyszewicz (Portret literacki). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 117-129 (z notą biograficzną; fragm. wypowiedzi nt. twórczości Floriana Czarnys...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Margański Janusz: Postać w poszukiwaniu scenerii. Problem miejsca dramatycznego w "Ślubie" Witolda Gombrowicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1992 z. 12/13 (30/32) s. 89-97  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hoffman Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Mielhorski Robert: Próba lokacji historycznoliterackiej debiutu poetyckiego Kazimierza Hoffmana. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 20 (46) s. 51-80  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Liebert Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Preus Robert: Bóg w poezji Jerzego Lieberta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 153-163  szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goliński Janusz K.: "Do smaczniejszego snu przysposobienia..." igraszki oniryczne Stanisława Herakliusza Lubomirskiego(?). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1995 z. 16 (38) s. 7-28  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malczewski Antoni
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skrzypczyk Waldemar: Nad "Marią" Malczewskiego - refleksje wokół twórcy i dzieła. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 33-57  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Grzegorek Leopold: Hiszpański syndrom Adama Mickiewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1995 z. 16 (38) s. 51-75 (hispaniana w twórczości Adama Mickiewicza...) szczegóły 
20.artykuł: Jastrzębska-Golonkowa Danuta: Kobieta fatalna w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1992 z. 12/13 (30/32) s. 45-68  szczegóły 
21.artykuł: Łojek Mieczysław: Zarys myśli filozoficznej w dziełach Adama Mickiewicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1993 z. 14 (34) s. 21-44  szczegóły 
  Miłosz Czesław
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Staśkiewicz Mariola H.: Przestrzeń kraju dzieciństwa w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 99-113  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ossendowski Ferdynand Antoni
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowski Grzegorz: Powieść biograficzna Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego pt. "Lenin". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 137-151  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Morzyńska Beata: Oswajanie czasu w liryce Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 20 (46) s. 21-49  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rychliński Jerzy Bohdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Kmiecik Alicja: Pertek wobec powieści historycznych Rychlińskiego (W świetle korespondencji pisarzy). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1995 z. 16 (38) s. 101-118  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Jastrzębska-Golonkowa Danuta: Kobieta fatalna w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1992 z. 12/13 (30/32) s. 45-68  szczegóły 
  Strug Andrzej
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielhorski Robert: "Miliardy" - zapoznana powieść Andrzeja Struga. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 81-96  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Łojek Mieczysław: Refleks myśli filozoficznej w "Dziennikach" i w powieściach Stefana Żeromskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1993 z. 14 (34) s. 45-57  szczegóły 
  Żmichowska Narcyza
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gollnikowa Alicja: Czy powinniśmy bać się "Poganki"?. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1995 z. 16 (38) s. 77-98  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bakhtin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Muchowicz Andrzej: Kultura i dialog (Wstęp do rekonstrukcji poglądów filozoficznych Michała Bachtina). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1995 z. 16 (38) s. 121-135  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczykowska Alicja: "Eschatologia urzeczywistniona". Wątki gnostyczne w "Biesach" Fiodora Dostojewskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 20 (46) s. 97-108  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Wilczek Jolanta: Ingerencja teatru krakowskiego w tekst dramatyczny za dyrekcji L. Solskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1987 z. 9 (24) s. 57-108 (dot. Teatru im. J. Słowackiego...) szczegóły 
33.artykuł: Wilczek Jolanta: Ingerencja teatru krakowskiego za dyrekcji Ludwika Solskiego w tekst główny dramatu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1992 z. 12/13 (30/32) s. 69-87  szczegóły