Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kwartalnik Neofilologiczny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Carter Steven: Reversible syntax vs. irreversible time (Nonlinear dynamics and the poetics of open form). Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 249-259 (we współczesnej poezji amerykańskiej...) szczegóły 
2.artykuł: Kowalik Barbara: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 4 s. 479-482 ([rec. ks.:] R. Selden: A reader's guide to contemporary literary theor...) szczegóły 
3.artykuł: Kuehn Ingrid: Beschreibungsansatz von Illokutionsstrukturen im poetischen Text, darggestellt am Beispiel der erlebten Rede. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 3 s. 231-40  szczegóły 
4.artykuł: Mrozowicki Michał: L'ouvroir de litterature potentielle ou l'art d'inventer des contraintes. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 133-57  szczegóły 
5.artykuł: Nowak Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 3 s. 288-90 ([rec. ks.:] Paul Cornea: Introducere in teoria lecturii. Bucuresti 198...) szczegóły 
6.artykuł: Rulewicz Wanda: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 124-126 ([rec. ks.:] M. Pierrette Malcuzynski: Entre-dialogues avec Bakhtin, ou...) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajka Wiesław: Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Kongresu "Across Europe" zorganizowanego przez British Comparative Literature Association. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 145-146  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzeszowski Tomasz P.: Wprowadzenie do I Kongresu Neofilologicznego, Łódź 5-7 listopada 1998 r.. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 7-14  szczegóły 
artykuł: Krzeszowski Tomasz P.: Wstęp. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 5-6 (do numeru specjalnego Kwartalnika Neofilologicznego t. 46 z. 1/...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Karolak Czesław: Zur integrierenden Funktion von Literatur im Verstehensprozess fremder Kultur. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 165-170  szczegóły 
10.artykuł: Małcużyńska M. Pierette: Le cercle Bakhtine - sociocritique - critique feministe: Points de convergences, perspectives. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 321-340  szczegóły 
11.artykuł: Maziarczyk Anna: Qu'est-ce que le jeu? Analyse de la notion et du phenomene. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 197-205 (gra jako zjawiisko kulturowe...) szczegóły 
12.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Geschichte und Kultur im Brennglas: Polnische Schluesselbegriffe als Herausforderung fuer Uebersetzer. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 135-152  szczegóły 
13.artykuł: Rulewicz Wanda: Intertextuality in deconstructive criticism. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 377-387  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Dutka Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 283-284 ([rec. ks.:] L'ecole de Prague. L'apport epistemologique. Red. Mortez M...) szczegóły 
15.artykuł: Pietrzak Witold Konstanty: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 382-383 ([rec. ks. zb.:] Recherches sur l'imaginaire. 24 etudes d'anthropologie...) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kieliszczyk Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 3 s. 285  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Anisimowicz Agnieszka: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 23-27 ([rec. ks.:] Robert Alain de Beaugrande: New Foundations for a Science ...) szczegóły 
18.artykuł: Chruszczewski Piotr: Dyskurs polityczny z perspektywy społecznych heteronomii języka. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 121-128 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
19.artykuł: Duszak Anna: Pragmatics, discurse studies and beyond. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 1 s. 3-15 (nt. kierunków rozwoju badań nad językiem i komunikacją...) szczegóły 
20.artykuł: Hudabiunigg Ingrid: "Eine Pole wie aus dem Bilderbuch - nobel, melancholisch und verwegen!". Eine kognitiv-linguistische Analyse deutscher Metaphorik zu Polen. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 403-415 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
21.artykuł: Jagła Ewelina: Meaning as projection of (mis)understanding. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 1 s. 17-30 (nt. relacju między znaczeniem a rozumieniem...) szczegóły 
22.artykuł: Jopek Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 27-34 ([rec. ks. zb.:] Discourse as Structure and Process. Discourse Studies...) szczegóły 
23.artykuł: Jopek Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 27-34 ([rec. ks. zb.:] Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: ...) szczegóły 
24.artykuł: Kołtunowski Piotr: Transfer als manipulatorisches Propagandamittel bei Goebbels. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 195-226  szczegóły 
25.artykuł: Markowicz Jan: Die Sprachhandlungsstruktur der Texorte "Kurzgeschichte". Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 3 s. 309-318 (na przykładach tekstów literackich...) szczegóły 
26.artykuł: Pachocińska Elżbieta: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 355-357 ([rec. ks.:] Eddy Roulet: La description de l'organisation du discours....) szczegóły 
27.artykuł: Pachocińska Elżbieta: La dimension praxeologique des strategies discursives de motivation. Exemple d'un discours politique. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 325-338  szczegóły 
28.artykuł: Pachocińska Elżbieta: Raisonnement par analogie comme realisation de l'intention persuasive. Exemple de la metaphore. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 3 s. 229-237  szczegóły 
29.artykuł: Sokół Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 3 s. 279-281 ([rec. ks.:] Naomi S. Baron: Alphabet to Email. How Written English Evo...) szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dragan Katarzyna: "Developing Discourse-Awareness in Cross-Cultural Contextes. Radziejowice, Poland 9-11 May 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 293-296 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Kalaga Wojciech: Intertekstualność a ontologia tekstu. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 169-176 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Cirko Lesław: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 3 s. 334-335 ([rec. ks.:] H. Ortner: Die Ellipse. Ein Problem der Sprachtheorie und ...) szczegóły 
33.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 1 s. 67-68 ([rec. ks.:] Anne-Marie Perrin-Naffakh: Stylistique. Practique du comme...) szczegóły 
34.artykuł: Dutka Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 1 s. 57-59 ([rec. ks.:] Jean-Michel Adam: Les textes: types et prototypes. Recit, ...) szczegóły 
35.artykuł: Kacprzak Alicja: O mechanizmach metaforyzacji w terminologii porównawczej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 137-145 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
36.artykuł: Weigt Zenon: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 353-355 ([rec. ks.:] Nina Janich: Werbesprache Ein Arbeitsbuch. Tuebingen 1999...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Durczak Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 177-178 ([rec. ks.:] American autobiography. Retrospect and prospect. Red. Paul...) szczegóły 
38.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: L'autobiographism aujourd'hui. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 109-125 (nt. inwazji autobiografizmu i autobiografii we współczesnej literaturz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Janicka-Świderska Irena: Pamięć i wyobraźnia twórcza w dramacie. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 269-277 (na przykładzie dramatów autorów: Ben Jonson, John Webster, August Stri...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Burnat Magdalena: Le journal intime a l'usage du grand public - in genre nouveau?. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 283-294 (dziennik intymny pisarza; innowacje gatunkowe Francois Mauriaca...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Preis-Smith Agata: Elegy or elegiac structure. Some problems of modern genre theory. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 291-305  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Salska Agnieszka: Doświadczenie i forma: współczesne opowiadanie amerykańskie jako materiał dydaktyczny. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 297-308 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popowski Maciej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 210-211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Stamirowska Krystyna: The post-war English novel. Intellectual and moral attitudes. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 z. 2 s. 79-89 (m.in. o twórcz.: Alana Sillitoe, Angus Wilsona, Artura Seatona....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Krzyżanowska Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 3 s. 277-278 ([rec. ks.:] Charlotte Schapira: Les stereotypes en francais: proverbes...) szczegóły 
46.artykuł: Lipińska Magdalena: La vision du monde et les normes dans les priameles polonaises. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 3 s. 269-272  szczegóły 
47.artykuł: Lipińska Magdalena: L'equivalence des proverbes prototypiques polonais et francais. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 3 s. 261-271  szczegóły 
48.artykuł: Mieder Wolfgang: General thoughts on the nature of the proverb. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 89-102  szczegóły 
49.artykuł: Szpila Grzegorz: Przysłowie jako element zdobywania wiedzy o języku obcym. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 381-387 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Szczepańska Beata: Die Entwicklungsgeschichte der utopisch-phantasischen Literatur. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 177-192  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Idziak Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 406-409 ([rec. ks.:] Elisabeth Freud:The return of the reader. Reader-response ...) szczegóły 
52.artykuł: Tylusińska-Kowalska Anna: L'interpretazione di opere autobiografiche - tendenze e proposte della recente critica letteraria. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 163-173  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Schatte Christoph: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 299-302  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 1 s. 51-52  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Berdychowska Zofia: Das translatorische Referenzspiel. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 57-64 (nt. procesu intersemiotycznego tłumaczenia...) szczegóły 
56.artykuł: Grosbart Zygmunt: Stan i perspektywy translatoryki polskiej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 157-162 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
57.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 1 s. 47-49 ([rec. ks.:] Ernst-August Gutt: Translation and relevance. Cognition an...) szczegóły 
58.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 1 s. 85-87 ([rec. ks.:] Gisela Thiel, Gisela Thome: Resolutionen. Ein entwickelter...) szczegóły 
59.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 289-292 ([rec. ks.:] Uebersetzungswissenschaft und Fremdsprachenunterricht. Neu...) szczegóły 
60.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1992 t. 39 z. 1 s. 55-57 ([rec. ks.:] Wolfgang Loerscher: Translation performance, translation p...) szczegóły 
61.artykuł: Kielar Barbara Zofia: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 3 s. 227-229 ([rec. ks.:] Uebersetzungswissenschaft. Ergebnisse und Perspektiven. Tu...) szczegóły 
62.artykuł: Kozak Jolanta: The hermeneutic code in translation. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 383-404  szczegóły 
63.artykuł: Kozak Jolanta: The spirit of the letter. Standards of textuality and the semic codes in translemic analyses. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 457-476 (m.in. na przykładzie polskich przekładów utworu A.A. Milne'a "Winnie-t...) szczegóły 
64.artykuł: Kozłowska Zofia, Rauch Christa: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 1 s. 96-98 ([rec. ks. zb.:] Handbuch Translation 2. Red. Hans G. Hoenig, Mary Snel...) szczegóły 
65.artykuł: Koźbiał Jan: Ueberlegungen zur literarischen Uebersetzungskritik. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 209-216  szczegóły 
66.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Geschichte und Kultur im Brennglas: Polnische Schluesselbegriffe als Herausforderung fuer Uebersetzer. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 135-152  szczegóły 
67.artykuł: Sadziński Roman: Interpretacja jako wyznacznik przekładu literackiego. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 389-396 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
68.artykuł: Salmeri Riccardo: A propos du niveau des traductions polonaises des oeuvres litteraires italiennes. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 283-287  szczegóły 
69.artykuł: Schultze Brigitte, Tabakowska Elżbieta: Rhe case of "sobie" on poetics of gramar. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 119-142 (nt. tłumaczenia konstrukcji zaimka w celowniku na języki angielski, ni...) szczegóły 
70.artykuł: Sikorski Janusz: Das Sprachzeichen Zahl im Dolmetschprozess. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 3 s. 191-212  szczegóły 
71.artykuł: Sikorski Janusz: Die offizielle Staatsbezeichnung als Translationsproblem (Deutschsprachige Laender). Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 311-324  szczegóły 
72.artykuł: Tryuk Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 35-37 ([rec. ks.:] Daniel Gile: Regards sur la recherche en interpretation de...) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kromp Ilona: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 211-212 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Albert Claudia: Audprengen der klassischen Traditionen - Hanns Eislers Hoelderlin- und Anakreon- Fragmente. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 181-194 (fragmenty twórczości Friedricha Hoelderlina i Anakreonta w muzyce Hann...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Baranowski Maksymilian S.: Hackerspeak. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 281-292 (nt. słownictwa hakerów; z przykładami słownictwa i zwrotów w języku an...) szczegóły 
76.artykuł: Carter Steven: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 203-206 ([rec. ks.:] Literature and technology. Red. Mark L. Greenberg, Lance S...) szczegóły 
77.artykuł: Weseliński Andrzej: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 174-176 ([rec. ks.:] Seymour Chatman: Coming to terms. The rhetoric of narrativ...) szczegóły 
78.artykuł: Weseliński Andrzej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 404-406 ([rec. ks.:] S. Cohan, L.M. Shires: Telling stories. A theoretical anal...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Klimowicz Mieczysław: La Constitution du 3 Mai 1791 et ses echos dans les litteratures polonaise et allemande. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 81-87  szczegóły 
80.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: La specificite nationale des Lumieres en Pologne vis a vis des Lumieres europeennes. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 81-87  szczegóły 
81.artykuł: Mueller Michael G.: Anmerkungen zur Diskussion ueber religioese Toleranz und Dissidentenfrage in Polen in der zweiten Haelfte des 18. jahrhunderts. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 417-426  szczegóły 
82.artykuł: Namowicz Tadeusz: Zur Semiologie kultureller Codes in der deutschen und polnischen Aufklaerung. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 81-87  szczegóły 
83.artykuł: Tazbir Janusz: Vision der Adelsrepublik nach dem 3. Mai 1791. Hoffnungen und Illusionen. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 365-387 (tło historyczne i poglądy m.in. Hugo Kołłątaja i Stanisława Staszica...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Dzikowska Katarzyna: Zwischen Eigentum und Erbe. Zur Wahrnehmung des schlesischen Raumes in der polnischen Literatur nach 1945. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 73-80 (m.in. dot. twórczości pisarzy: Henryk Waniek, Henryk Worcell, Adam Zag...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 462-463  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Frączek Agnieszka J.: Quellen der aeltesten deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Woerterbuecher. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 1 s. 47-62  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolago Lech: Wissenschaftliche Reihe "Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde" ist 20 Jahre alt. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 495-497  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klin Eugeniusz: Ueber das Wesen des Oberschlesiers. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 200-201 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczykowa Alina: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 136-139  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kramer Susanne: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 189-192  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 194-197  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 197-198  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 437-439  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sekulski Birgit: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 3 s. 285-287  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iluk Jan: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation - ein Konferenzbericht. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 71-3 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Jankowiak Stanisław: Historische Voraussetzungen fuer eine deutsch-polnische kulturelle Annaeherung. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 405-414  szczegóły 
97.artykuł: Namowicz Tadeusz: [Poznańska Biblioteka Niemiecka] Posener Deutsche Bibliothek. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 153-154 (nt. prestiżowej serii Wydawnictwa Poznańskiego - Poznańskiej Bibliotek...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Portugalia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Milewska Elżbieta: Znajomość literatury polskiej w Portugalii w XVI-XIX wieku. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 325-337  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Carter Ron: Polish writers of North American frontier fiction. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 335-343 (dot. twórcz. polskich pisarzy: Marek Fiedler, Wiesław Fijałowski, Long...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czejarek Karol: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 417-420  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Śmieja Florian: Companero Sancho. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 413-418 (motyw Don Kichota i jego sługi Sancha m.in. w twórcz. Wojciecha Bąka i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłowski Hubert: Arbeitsbericht: Ueber eine Buchreihe und deren Kontexte. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 269-274 (nt. serii wydawniczej "Poznańska Biblioteka Niemiecka"...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Namowicz Tadeusz: [Poznańska Biblioteka Niemiecka] Posener Deutsche Bibliothek. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 153-154 (nt. prestiżowej serii Wydawnictwa Poznańskiego - Poznańskiej Bibliotek...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Ostrowski Witold: Neofilologia w Polsce - wczoraj, dziś i jutro. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 15-21 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Angielska
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajka Wiesław: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 227-230  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźbiał Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 3 s. 348-349  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Golec Janusz: Literaturwissenschaft als Kulturvermittlung. Einige Anmerkungen aus Lubliner Sicht. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 91-97 (nt. zagadnień germanistyki w Polsce po 1989 r.; szerzej o działalności...) szczegóły 
108.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): Die polnische Germanistik an der Schwelle des neuen Jahrtausends. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 1 s. 3-24  szczegóły 
109.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): Zum Basisgegenstand der polnischen (Universitaets)Germanistik: Versuch einer wissenschaftstheoretischen Begruendung ihrer Einheit. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 99-115  szczegóły 
110.artykuł: Grzesiuk Ewa: Plaedoyer fuer die "anthropologische Wende" in der germanistischen Aufklaerungsforschung in Polen. Eine Danksagung an meinen Meister. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 117-122  szczegóły 
111.artykuł: Hartmann Regina: Grenzueberschreitungen - Das Vor - Urteil im Gepaeck. Zur Wirkungsmaechtigkeit von nationalen Stereotypen. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 131-142 (nt. projektu badawczego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Szczecińsk...) szczegóły 
112.artykuł: Mecner Paweł: Studia kreatywne. Współczesny model lingwistyki. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 31-43 (nt. programu studiów germanistycznych; tekst referatu wygłoszonego na ...) szczegóły 
113.artykuł: Namowicz Tadeusz: Gruendung des Verbands polnischer Germanisten. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 276-277 (nt. powołania Związku Polskich Germanistów (XI 1990) w Instytucie Ling...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewicki Roman: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 3 s. 327-329 (sprawozdanie...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Abschlusserklaerung der Konferenza in Warschau, 9-13 X 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 297-298  szczegóły 
artykuł: Kolago Lech: Międzynarodowy kongres "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej [Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke] zorganizowany w dniach 9-13 października 1996 w Uniwersytecie Warszawskim przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 418-424 (z treścią rezolucji, przyjętą na Kongresie, s. 424-425....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Romańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Mańczak Witold: Badania romanistyczne w latach 1945-1998. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 23-29 (historia polskiej romanistyki - literaturoznawstwo i językoznawstwo; t...) szczegóły 
117.artykuł: Modrzejewska Krystyna: Specjalizacja francuska - zamiast czy obok filologii romańskiej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 343-348 (nt. doświadczeń specjalizacji francuskiej w Uniwersytecie Opolskim; te...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Grucza Franciszek (1937-), Namowicz Tadeusz, Wiktorowicz Józef: W związku z zakończeniem działalności Komitetu Neofilologicznego. Od Redakcji. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 451-452 (pismo od Redakcji Kwartalnika Neofilologicznego w związku z roz...) szczegóły 
119.artykuł: Kotowska Irena E.: Epitafium dla Komitetu Neofilologicznego. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 454-455 (w związku likwidacją Komitetu Neofilologicznego z dniem 31 XII 2002 i ...) szczegóły 
nawiązanie: Krzeszowski Tomasz P.: [Opinia o likwidacji Komitetu Neofilologicznego z dniem 31 XII 2002]. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 455-456  szczegóły 
120.artykuł: Samsonowicz Henryk: Stanowisko Wydziału I Poslkiej Akademii Nauk. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 453 (w związku z rozwiązaniem Komitetu Neofilologicznego z dniem 31 XII 200...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Polskie Towarzystwo Badań na Wiekiem Osiemnastym. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 165 (ogłoszenie o zawiązaniu Towarzystwa 4 VII 1996; prezesem została Teres...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brahmer Mieczysław
    proza (alfabet tytułów)
122.proza: Brahmer Mieczysław: Wspomnienie o tajnym nauczaniu w latach okupacji. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 224-226  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Kasprzyk Krystyna: Mieczysław Brahmer (1899-1984). In memoriam. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 219 (z bibliografią publikacji Mieczysława Brahmera za lata 1967-1987, s. 2...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hammerschmid Beata: Inszenierte Kultur: Mahlzeiten in Gombrowiczs "Ferdydurke" - polnisch und deutsch. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 147-178 (problemy literackiego przekładu powieści na język niemiecki...) szczegóły 
  Górnicki Łukasz
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gallewicz Anna: Tra ideologia e realita: l'imagine della donna nel "Dworzanin polski" e nel "Libro del Cortegiano" [Baldesara Castiglione]. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 417-429  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krajewska Wanda
    zgon (alfabet autorów)
126.zgon: Dobrzycka Irena: Wanda Krajewska (1927-1989). In memoriam. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 1 s. 101-102  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Parvi Jerzy: Hugo et Mickiewicz: deux visions de L'Europe unie. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 311-320  szczegóły 
  Mrongowiusz Krzysztof Celestyn
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frączek Agnieszka: Die aeltesten deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Woerterbuecher und ihre Funktion. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 3 s. 177-190  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frączek Agnieszka: Die aeltesten deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Woerterbuecher und ihre Funktion. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 3 s. 177-190  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Namowicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): O życiu, twórczości i spuściźnie Tadeusza Namowicza = Zum Leben, Wirken und Nachlass von Tadeusz Namowicz. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 24-39 (tekst w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
131.artykuł: Spis publikacji profesora Namowicza = Schriftenverzeichnis von Professor Namowicz. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 41-53  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
132.zgon: Figarski Władysław: Przemówienia pożegnalne = Trauerreden. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 8-9 (zmarł: 13 VI 2003; tekst w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
133.zgon: Grucza Franciszek (1937-): Przemówienia pożegnalne = Trauerreden. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 18-21 (zmarł: 13 VI 2003; tekst w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
134.zgon: Kolago Lech: Przemówienia pożegnalne = Trauerreden. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 10-13 (zmarł: 13 VI 2003; tekst w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
135.zgon: Koźbiał Jan: Przemówienia pożegnalne = Trauerreden. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 14-17 (zmarł: 13 VI 2003; tekst w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stanisław August Poniatowski, król polski
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Schlobach Jochen: Lumieres en France, princes eclaires et le roi Stanislas Poniatowski. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 93-107 (idee francuskiego oświecenie w świetle niepublikowanej korespondencji ...) szczegóły 
  Strzetelski Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
137.zgon: Krajka Wiesław: Jerzy Strzetelski. Godny naszego nieprzemijającego szacunku (In memoriam). Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 227-228 (zmarł: VI 1994...) szczegóły 
  Szarota Elida Maria
    zgon (alfabet autorów)
138.zgon: Jaroszewski Marek: In memoriam Elida Maria Szarota. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 226-228 (zmarła: 23 I 1994...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żygulski Zdzisław
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Seminarium "Pielęgnowanie tradycji germanistycznym". Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 73-4 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bochenek-Franczakowa Regina: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 319-320  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Olga: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 204-206  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobczyk Agata: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 345-347  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Bednarz Irena: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 200-202 ([rec. ks. zb.:] Il libro a stampa. Red. Marco Santoro. Napoli 1990 [do...) szczegóły 
144.artykuł: Hartmann Regina: Grenzueberschreitungen - Das Vor - Urteil im Gepaeck. Zur Wirkungsmaechtigkeit von nationalen Stereotypen. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 131-142 (nt. projektu badawczego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Szczecińsk...) szczegóły 
145.artykuł: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 131-133 ([rec. ks.:] Hans J. Schuetz: Verbotene Buecher. Eine Geschichte der Ze...) szczegóły 
146.artykuł: Manikowska Ewa: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 448-449 ([rec. ks.:] Benedetta Craveri: La civilta della conversazione. Milano ...) szczegóły 
147.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 198-200 ([rec. ks. zb.:] Ritterepik der Renaissance. Aktes des deutsch-italieni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Olga: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 204-206  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Bednarz Irena: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 383-385 ([rec. ks. zb.:] Romanische Bibliographie 1987. T. 1-3. Tuebingen 1989....) szczegóły 
150.artykuł: Jabłkowska Joanna: Das Groteske in der heutigen Katastrophenliteratur. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 349-360  szczegóły 
151.artykuł: Siwek Ryszard: Niemieckie i włoskie korzenie realizmu magicznego. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 243-252 (m.in. stan badań nad europejskim realizmem magicznym w literaturze i s...) szczegóły 
152.artykuł: Stępniak Maria: Quelques aspects du tragique dans le roman maghrebin de la langue francaise des annees quatre-vingts. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 127-151 (aspekty tragizmu w powieści Maghrebu (Algeria, Tunezja, Maroko) w twór...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 256-259  szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 446-447  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyzik Teresa: A conference on Polish themes in English and American literature (Katowice, June 12-14 1989). Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 233-235 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Molencki Rafał: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 355-358 ([rec. ks.:] Ralph Warren Victor Elliott: Runes. An introduction. New Y...) szczegóły 
157.artykuł: Sadowski Piotr: The symbolic function of the Human head and decapitation among the Ancient Celts. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 327-342  szczegóły 
158.artykuł: Ugniewska Joanna: Il ritorno al "patro tetto": Hoelderlin, Lamartine, Leopardi. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 275-282  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Abschlusserklaerung der Konferenza in Warschau, 9-13 X 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 297-298  szczegóły 
artykuł: Kolago Lech: Międzynarodowy kongres "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej [Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke] zorganizowany w dniach 9-13 października 1996 w Uniwersytecie Warszawskim przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 418-424 (z treścią rezolucji, przyjętą na Kongresie, s. 424-425....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Durczak Joanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 410-415 ([rec. ks.:] Emory Elliott: Columbia literary history of United States....) szczegóły 
161.artykuł: Hołota Maciej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 399-402 ([rec. ks.:] Philip Stevick: The American short story. 1900-1945. Bosto...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Carter Steven: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 453-454  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 439-441  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Durczak Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 177-178 ([rec. ks.:] American autobiography. Retrospect and prospect. Red. Paul...) szczegóły 
165.artykuł: Durczak Joanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 243-245 ([rec. ks.:] J. Elder: Imagining the Earth. Poetry and the vision of na...) szczegóły 
166.artykuł: Durczak Joanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 317-318 ([rec. ks.:] Jonathan Holden: The fate of American poetry. Athens (Geor...) szczegóły 
167.artykuł: Preis-Smith Agata: The Discourse of Camp as Literary Performance: Gender Masquerade in Modern American Poetry. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 107-124 (z przykładem analizy "gender masquarade" wiersza Sylvii Plath "Lady La...) szczegóły 
168.artykuł: Pyzik Teresa: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 216-218 ([rec. ks.:] William W. Demastes: Beyond naturalism. A new realism in A...) szczegóły 
169.artykuł: Salska Agnieszka: Doświadczenie i forma: współczesne opowiadanie amerykańskie jako materiał dydaktyczny. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 297-308 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 200201  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: Durczak Joanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 450-452 (rec. ks.: James I. McClintock: Nature's Kindred Spirirs Madison 1994 [...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Faulkner William Cuthbert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Machinek Anna: William Faulkner and the gothic tradition. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 105-114  szczegóły 
  Fitzgerald Francis Scott Key
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Weseliński Andrzej: F. Scott Fitzgerald: the novelist looks at Hollywood. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 89-103  szczegóły 
  James Henry
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bleinert-Coyle Magdalena: The binary rethoric of representation in Henry James's "The Ambassadors". Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 403-425  szczegóły 
  Kosinski Jerzy
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 139-141  szczegóły 
  Toole John Kennedy
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Małgorzata: Farewell to the South?. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 277-282  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Hasła osobowe (australijska)
  Malouf David
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paryż Marek: Language and the Taming od the Colonial Other in David Malouf's "Remembering Babylon". Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 125-135  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Bernhard Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Jabłkowska Joanna: Thomas Bernhard: Abgeschiedenheit in der Provinz. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 97-106  szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytel Ewa: Das gestoere Umfeld des modernen Menschen. Ein zivilisationskritischer Versuch ueber Ch. Heins "Der fremde Freud", T. Bernhards "Frost" und A. Camus "Der Fremde". Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 207-221  szczegóły 
  Broch Hermann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Kwiecińska Grażyna: Zu Problemen der Hermann-Broch-Rezeption in Polen. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 375-381  szczegóły 
  Celan Paul
    wiersze (alfabet tytułów)
181.wiersz: Celan Paul: Engfuehrung. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 196-201 (w języku niemieckim...) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolago Lech: Paul Celans "Engfuehrung". Interdisziplinaere perspektiven der Literatur. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 193-208  szczegóły 
  Hofmannsthal Hugo von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
183.artykuł: Brandys Brygida, Wolfgramm Barbel: Hugo von Hofmannsthal aus Karl Kraus' sicht. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 340-347  szczegóły 
  Kafka Franz
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rutka Anna: Die Lach-Spuren in Franz Kafkas "Amerika" - Roman. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 331-346  szczegóły 
  Mayroecker Friederike
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
185.artykuł: Rutka Anna: Friederike Mayroeckers akustische Zeit- und Todesspiele. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 339-352  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Historia literatury (belgijska)
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzesiak Czesław: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 178-179  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Detrez Conrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
187.artykuł: Łukaszyk Ewa: La mort florissante et les metamorphoses vegetales de l'homme . L'imaginaire de la trilogie autobiographique de Conrad Detrez. Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 87-91  szczegóły 
  Ghelderode Michel de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Parvi Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 214-5 (rec. ks.: Roland Beyen: Bibliographie de Michel de Ghelderode. Bruxell...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Gibińska Marta: Mistaken notions of female excellence. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 435-446 (nt. pisarstwa kobiet w XVIII-wiecznej Anglii; szerzej o twórczości Mar...) szczegóły 
190.artykuł: Kazik Joanna: Najświętsza Maria Panna w scenie Zwiastowania w dwóch wybranych misteriach angielskich "Chester Plays" oraz "N-Town Plays". Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 289-296 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
191.artykuł: Nagucka Ruta: The dependence of Old English prose on Latin. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 3 s. 171-178  szczegóły 
192.artykuł: Weseliński Andrzej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 402-404 ([rec. ks.:] Bernard Bergonzi: The myth of modernism and twentieth cent...) szczegóły 
193.artykuł: Zymer Tomasz: "Wyrd" as the determiner of human fate in selected passages from old English poetry. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 103-114  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Edelson Maria: Stary Świat, Nowy Świat, McŚwiat: literackie podróże Brytyjczyków do Ameryki w XX wieku. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 229-242 (próba ukazania przemian przedstawionego we współczesnych powieściach s...) szczegóły 
195.artykuł: Kucała Bożena: The interest in the past in contemporary British fiction: Attempts at classification. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 427-441 (nt. prozy o tematyce historycznej lat 70. i 80. XX wieku...) szczegóły 
196.artykuł: Stamirowska Krystyna: The post-war English novel. Intellectual and moral attitudes. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 z. 2 s. 79-89 (m.in. o twórcz.: Alana Sillitoe, Angus Wilsona, Artura Seatona....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 254-256  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: Sadowski Piotr: The significance of colour green in the Irish tradition. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 201-214  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szpila Grzegorz: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 3 s. 312-315  szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikorska Liliana: A rhetoric of a medieval morality play. An exercise in literary linguistics. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 1 s. 49-60 (m.in. na przykładzie dramatu "Everyman" (1495)...) szczegóły 
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikorska Liliana: S/Textual Ambiguity: Fantasy and Desire in "Lanval". Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 319-340 (porównanie tekstów Marie de France "Lai de Lanval" i anonimowego angie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Adams Richard
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kokot Joanna: Perspektywy metaliterackie w "Watership Down" Richarda Adamsa. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 361-376  szczegóły 
  Blake William
    wiersze (alfabet tytułów)
203.wiersz: Blake William: The tyger. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 r. 36 (1989) z. 2 s. 115  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Krzysztoforska Marta: God and Morality in the World of William Blake. Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 93-104  szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zgorzelski Andrzej: Strategia wizji unaoczniających w wierszu W. Blake'a "The tyger". Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 115-132  szczegóły 
  Bronte Charlotte
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Kmiecik Artur Piotr: Charlotte Bronte's Heroines on the "Contraband Appetite for Unfeminine Knowledge". Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 357-364  szczegóły 
  Chaucer Geoffrey
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: Sadowski Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 358-360 ([rec. wyd.:] The Riverside Chaucer. Wyd. Larry D. Benson. Oxford 1988....) szczegóły 
  Conrad Joseph
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majewska Monika: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 137-138  szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dawidowicz Patrycja: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 443-448  szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokołowska Katarzyna: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 251-253  szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokołowska Katarzyna: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 200-204  szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokołowska Katarzyna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 350-352  szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokołowska Katarzyna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 200-203  szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokołowska Katarzyna: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 126-129  szczegóły 
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strzetelski Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 379-381  szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokołowska Katarzyna: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 195-198  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
217.artykuł: Kozak Wojciech: "Ansient Sea-Folk" - Some Tribal Aspects of the Community of Sailors in Conrad's fiction. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 359-368  szczegóły 
218.artykuł: Krajka Wiesław: Kipling and Conrad. Two versions of "the white man's burden". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 341-362 (dwie wersje "brzemienia białego człowieka" w twórczości R. Kiplinga i ...) szczegóły 
219.artykuł: Molloy Sean: Conrad, Joyce, and the English reader. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 315-325  szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajka Wiesław: Conrad in Scandinavia. International Conrad Conference at University of Oslo, 27-28 April 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 416 (spraw....) szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiszniowska Marta: Conrad's Polish footprints. Minutes of the 1st International Joseph Conrad Conference at UMCS Lublin, Poland. Baranów Sandomierski 8-10 September 1991. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 183-184 (sprawozdanie...) szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozak Wojciech: A report on the 21th International Conference of The Joseph Conrad Society UK and Henry James Society of America. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 202-204  szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajka Wiesław: Sprawozdanie z XV międzynarodowej konferencji Conradowskiej w Londynie. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 237-240  szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Katarzyna: Minutes of the fourth international Joseph Conrad symposium 1993 "Joseph Conrad today", September 11-12 in Lund, Sweden, September 13 in Copenhagen, Denmark. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 215-216 (spraw....) szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Katarzyna: Sprawozdanie z XIX corocznej Międzynarodowej Konferencji Conradowskiej w Londynie, 1-4 VII 1993. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 353-354  szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajka Wiesław: Sprawozdanie z XXV Międzynarodowej Konferencji The Joseph Conrad Society (U.K.), 8-12 lipca 1999 r. w University of Kent w Canterbury. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 261-263  szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Katarzyna: The social axiology of "The secret agent" by Conrad and "The devils" by Dostoevsky. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 321-334  szczegóły 
  Donne John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
228.artykuł: Mościcki Krzysztof: Was John Donne a mystical poet?. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 91-107  szczegóły 
  Eliot George
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kmiecik Artur Piotr: Marriage and money in George Eliot's "Middlemarch". Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 311-320  szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Chylińska Bożenna: Archetypal quest for spiritual survival in T.S. Eliot's drama: From "The Family Reunion" to "The Elder Statesman". Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 114-130  szczegóły 
  Fairbairns Zoe
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kmiecik Artur Piotr: "La troisieme femme": The woman who knows that the battle is over.... Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 241-248  szczegóły 
  Hardy Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
232.artykuł: Diniejko Andrzej: Existentialist Perspective in Thomas Hardy's Major Fiction. Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 105-123  szczegóły 
  Harrison Tony
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Sokołowska Marzena: The limitations and power of controversy: The ways of speaking about war in selected poems by Geoffrey Hill and Tony Harrison. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 443-456  szczegóły 
234.artykuł: Sokołowska-Paryż Marzena: Dangerous dialect in Tony Harrison "V" and Blake Morrison "The Ballad of The Yorkshire Ripper". Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 365-373  szczegóły 
  Hill Geoffrey
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
235.artykuł: Sokołowska Marzena: The limitations and power of controversy: The ways of speaking about war in selected poems by Geoffrey Hill and Tony Harrison. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 443-456  szczegóły 
  Hogg James
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poważa-Kurko Barbara: The "Doppelgaenger" motif as the manifestation of inner evil in "The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner: by James Hogg and "Frankenstein" by Mary Shelley. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 259-275  szczegóły 
  Hopkins Gerard Manley
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
237.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Imprisined in his self - the space of crisis in G.M. Hopkins's "Dark Sonnets". Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 347-357  szczegóły 
238.artykuł: Wicher Andrzej: Myślenie "oczne" u G.M. Hopkinsa (Próba analizy intertekstualnej). Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 221-227 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
  Joyce James
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
239.artykuł: Molloy Shaun: Conrad, Joyce, and the English reader. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 315-325  szczegóły 
  Kiely Benedict
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kędra-Kardela Anna: The creation of space in Benedict Kiely's short story "The pilgrims". Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 371-377  szczegóły 
  Kipling Rudyard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
241.artykuł: Kokot Joanna: "But that is another story". Relacje międzytekstowe w utworach Rudyarda Kiplinga. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 177-187 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
242.artykuł: Krajka Wiesław: Kipling and Conrad. Two versions od "the white man's burden". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 341-362 (dwie wersje "brzemienia białego człowieka" w twórczości R. Kiplinga i ...) szczegóły 
  Lawrence David Herbert
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kmiecik Artur Piotr: The development of social and political perspectives in the three versions of "Lady Chatterley's lover". Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 269-278  szczegóły 
  Lewis Clive Staples
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziaja Mirosława: "The Chronicles of Narnia" by C.S. Lewis: Some facets of their universal appeal. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 305-313  szczegóły 
  Lodge David John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
245.artykuł: Kmiecik Artur P.: An intertextual journey "to the accursed iron belly of a Phalaris' Bull". Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 143-147 (problem intertekstualności w twórczości D. Lodge'a...) szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kmiecik Artur Piotr: "Nice work": The industrial novel revisited. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 363-370  szczegóły 
  Lowry Malcolm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
247.artykuł: Ramsbotham Richard: Malcolm Lowry and metafiction. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 307-320  szczegóły 
  McEwan Ian
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kmiecik Artur Piotr: The world we're in: The nineteen eighties in McEwan's "The child in time". Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 403-411  szczegóły 
  Morrison Blake
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
249.artykuł: Sokołowska-Paryż Marzena: Dangerous dialect in Tony Harrison "V" and Blake Morrison "The Ballad of The Yorkshire Ripper". Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 365-373  szczegóły 
  Murdoch Iris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
250.artykuł: Tomczak Anna: Individual responsibility in two of Iris Murdoch's novels: "The sacred and profane love machine" and "The sea, the sea". Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 383-402  szczegóły 
  Pinter Harold
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyżaniak Dagmara: A sociolinguistic readig of Pinter's "The Dumb Waiter". Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 375-382  szczegóły 
  Shakespeare William
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sinko Grzegorz: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 121-124  szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokolyansky Mark G.: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 198-200  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
254.artykuł: Kopytko Roman: Control theory and the infinitival complementation in the language of William Shakespeare plays. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 25-34  szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmiałkowska Monika: "Unnatural deeds do breed unnatural troubles": Children, procreation, nursing and succession in Macbeth. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 321-329  szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mydla Jacek: The idea of time in "Othello". Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 231-243  szczegóły 
  Shelley Mary Wollstonecraft
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: The "Doppelgaenger" motif as the manifestation of inner evil in "The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner: by James Hogg and "Frankenstein" by Mary Shelley. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 259-275  szczegóły 
  Smart Christopher
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożarska Magdalena: Christopher Smart: Genius misunderstood. The ambivalent perceptions of enthusiasm, sublimity and madness. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 245-257  szczegóły 
artykuł: Ożarska Magdalena: Roles of the Poetic Persona in Christopher Smart's "Jubilate Agneo". Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 361-372  szczegóły 
  Sterne Laurence
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Bystydzieńska Grażyna: Życie jest snem. "Fragment Inedit" Laurence'a Sterne'a. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 125-137  szczegóły 
  Stevenson Robert Louis
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łyś Waldemar: The war in the members. The concepts of man's inherent evil in R.L. Stevenson "The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" and "The master of Ballantrae". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 321-339  szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łyś Waldemar: The war in the members. The concepts of man's inherent evil in R.L. Stevenson "The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" and "The master of Ballantrae". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 321-339  szczegóły 
  Swift Graham
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Feliksik Anna: Continuous or Discontinuous Self? The Problem of Time and Identity in Graham Swift's "Ever After". Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 125-135  szczegóły 
  Synge John Millington
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burzyńska Joanna: Words and the World: Metalinguistic Reflection in J.M. Synge's "The Playboy of the Western World". Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 331-345  szczegóły 
  Thackeray William Makepeace
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Styczyńska Adela: Wątek miłosny w "Historii Esmonda" Thackeray'a. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 209-219 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
  Woolf Virginia
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teske-Żiółek Joanna: A Study of the Philosophy Expressed in "To the Lighthouse". Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 373-395  szczegóły 
  Young Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
266.artykuł: Bystydzieńska Grażyna: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 218-220 ([rec. ks.:] Harold Foster: Edward Young. The poet of the night thought...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura esperanto / Historia literatury (esperanto)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
267.artykuł: Bednarz Irena: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 322-324 (rec. ks.: Maria Pataki Czeller, Karoly Fajszi, Jeno Zagoni: Katalogo d...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasprzyk Krystyna: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 321-322  szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chomiszczak Tomasz: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 192-194  szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żaboklicki Krzysztof: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 368-369  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
271.artykuł: Grzybowska Aleksandra: de la desintegration a l'unite (Sur la theorie de la desintegration positive appliquee aux personnages du roman catolique francais du XX-eme siecle). Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 159-175 (postaci XX-wiecznej francuskiej powieści katolickiej a teoria dezinteg...) szczegóły 
272.artykuł: Jaroszewska Teresa: Les denominations des auteurs de theatre dans le francais du XVI siecle. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1196) z. 1 s. 46-58 (dot. dramatu francuskiego okresu renesansu...) szczegóły 
273.artykuł: Mróz Krzysztof: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 489-491 ([rec. ks.:] Jacques Riviere: Etudes. L'oeuvre critique de Jacques Rivi...) szczegóły 
274.artykuł: Rachwalska von Rejchwald Jolanta: "Quand mon doigt par megarde...": l'inscription du desir dans le corps romanesque du XIXe siecle. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 405-415 (w powieściach Stendhala, Honoriusza Balzaca i Emila Zoli...) szczegóły 
275.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 162-164 ([rec. ks.:] Luciano Stecca: Tradizione e innovazione. Studi sulla cult...) szczegóły 
276.artykuł: Wojtynek-Musik Krystyna: Archetyp światłoprzestrzeni we francuskiej poezji symbolistycznej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 253-267 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Między autobiokopiami. Zagadnienie intertekstualizmu w dziennikach R. Queneau i M. Leirisa, w jego autobiografiach-esejach oraz w "Fils" S. Doubrovsky'ego. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 189-198 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Czasopiśmiennictwo (francuska)
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłosińska Agnieszka: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 156-158 (omów. zawartości nr 5 i 6 z 1994...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zatorska Iza: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 159-160 ([rec.oryginału:] Francois Rosset: L'Arbre de Cracovie. Le mythe polona...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Alain-Fournier *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Naliwajek Zbigniew: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 133-134 ([rec. ks.:] Andre Lhote, Alain-Fournier, Jacques Riviere: La peinture,...) szczegóły 
281.artykuł: Naliwajek Zbigniew: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 134-136 ([rec. ks.:] Jacques Riviere, Alain-Fournier: Correspondance 1904-1914...) szczegóły 
  Apollinaire Guillaume
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Markowska Halina: La reception de Guillaume Apollinaire dans la presse polonaise dans les annees 1945-1988. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 279-290  szczegóły 
  Ayme Marcel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
283.artykuł: Maziarczyk Anna: Les metamorphoses et les miracles chez Marcel Ayme. Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 39-50  szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hermanowska Joanna: Fantastique nouveau dans "Le passe-muraille" de M. Ayme. Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 51-65  szczegóły 
  Barbey d'Aurevilly Jules Amedee
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
285.artykuł: Rachwalska-Rejchwald Jolanta: Pulsions scopiques dans l'euvre romanesque de Barbey d'Aurevilly. Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 67-85  szczegóły 
  Bazin Herve
286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hojn Andrzej: La probleme de la haine familliale dans la "Vipere au poing" d'Herve Bazin. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 363-374  szczegóły 
  Bernanos Georges
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Jagielska Maria: Le langage romanesque de Georges Bernanos. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 341-361  szczegóły 
  Camus Albert
288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytel Ewa: Das gestoere Umfeld des modernen Menschen. Ein zivilisationskritischer Versuch ueber Ch. Heins "Der fremde Freud", T. Bernhards "Frost" und A. Camus "Der Fremde". Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 207-221  szczegóły 
  Cioran Emile Michel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Gruzińska Aleksandra: E.M. Cioran et la litterature: Destruction et creation. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 159-169  szczegóły 
  Claudel Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
290.artykuł: Plata Rajmunda: Teatr Claudela w świetle poetyki przestrzeni Bachelarda. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 279-287 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
  Dumas Alexandre (ojciec)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
291.artykuł: Kowalczykowa Alina: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 139-141 ([rec. ks.:] Reginald Hamel, Pierrette Methe: Dictionnaire Dumas. Index...) szczegóły 
  Flaubert Gustave
292.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 211-213 ([rec. ks.:] Dacia Maraini: Cercando Emma. Gustave Flaubert e la Signor...) szczegóły 
  Florian Jean-Pierre Claris de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
293.artykuł: Jagielska Maria: Le roman pastoral de Jean-Pierre Claris de Florian. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 114-123 (analiza twórcz.; dot. powieści: Galatee (1783) i Estelle (1787)...) szczegóły 
  Gary Romain
294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozłowska Monika: Innovations phraseologiques dans "La vie devant soi" de R. Gary (E. Ajar). Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 231-239  szczegóły 
  Gide Andre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Kukułka-Wojtasik Anna: Apprentissage et creativite: Portait d'Andre Gide adolescent. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 131-151  szczegóły 
  Giono Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
296.artykuł: Jarosz Krzysztof: Fikcyjna gneza hipotekstu jako punkt wyjścia poetyki sfabularyzowanej. Przypadek Jeana Giono. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 199-207 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
  Hugo Victor-Marie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
297.artykuł: Parvi Jerzy: Hugo et Mickiewicz: deux visions de L'Europe unie. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 311-320  szczegóły 
  Laclos Pierre Ambroise Francois Choderlos de
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hojn Andrzej: "Les liaisons dangereuses": L'hypocrisie au service du vice. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 417-433  szczegóły 
  Mallarme Stephane
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
299.artykuł: Terlecki Antonina M. (Tola Korian): Stephane Mallarme and symbolism (Part III). Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 79-87  szczegóły 
300.artykuł: Wojtynek-Musik Krystyna: La poesie de Stephane Mallarme entre le mythe "lunaire" et "solaire". Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 297-309  szczegóły 
  Marie de France *
301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikorska Liliana: S/Textual Ambiguity: Fantasy and Desire in "Lanval". Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 319-340 (porównanie tekstów Marie de France "Lai de Lanval" i anonimowego angie...) szczegóły 
  Marivaux Pierre de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
302.artykuł: Zatorska Iza: Le theatre de Marivaux comme discours utopique. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 141-145  szczegóły 
  Marmontel Jean Francois
303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 365-367  szczegóły 
  Mauriac Francois
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
304.artykuł: Jagielska Maria: La composition des romans de Francois Mauriac. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 379-393  szczegóły 
  Merimee Prosper
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
305.artykuł: Pielucha Agnieszka: Le fantastique et le realisme romantique dans les nouvelles fantastiques de Prosper Merimee. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 365-381  szczegóły 
  Mirbeau Octave
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Staroń Anita: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 448 ([rec. ks. zb.:] Octave Mirbeau et la modernite. Actes du colloque. ...) szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Staroń Anita: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 206-210  szczegóły 
  Musset Alfred de
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Two proverb plays: Lope de Vega's "El perro del hortelano" and Alfred de Musset's "Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermee". Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 261-267  szczegóły 
  Queneau Raymond
309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mrozowicki Michał: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 220-244 (omów. wydania korespondencji...) szczegóły 
artykuł: Mrozowicki Michał: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 395-397 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Reverdy Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
310.artykuł: Kupisz Kazimierz: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 189-192 ([rec. ks. zb.:] Le centenaire de Pierre Reverdy. Actes du Colloque d'A...) szczegóły 
  Rolland Romain
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
311.artykuł: Naliwajek Zbigniew: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 389-391 ([rec. ks.:] Romain Rolland et La N. R. F. Correspondances avec Jacques...) szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bulber Luciano: J.J. Rousseau, peintre de la nature - etat d'ame dans "La nouvelle Heliose". Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 4 s. 415-429  szczegóły 
  Saint-Exupery Antoine de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
313.artykuł: Jagielska Maria: Les personnages des romans d'Antoine de Saint-Exupery. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 303-310  szczegóły 
  Sand George
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
314.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 320-321 ([rec. ks.:] Anna Szabo: Le Personnage sandien Constantes et variations...) szczegóły 
  Sarraute Nathalie
315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Harth Helene: Erzaehlmuster einer Kindheit: Nathalie Sarrautes "Enfance". Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 289-301  szczegóły 
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzybowska Aleksandra: Les modes de presentation du personnage romanesque a l'exemple des "Tropismes" de Nathalie Sarraute. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 395-405  szczegóły 
  Thibaudet Albert
317.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Naliwajek Zbigniew: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 187-189  szczegóły 
  Tristan Flora
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
318.artykuł: Szeliga-Ossowska Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 245-247 ([rec. ks.:] Un fabuleux destin. Flora Tristan. Red. S. Michaud. Dijon ...) szczegóły 
  Zola Emile
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Suwała Halina: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 207-211 ([rec. ks.:] Colette Becker: Les Apprentissages de Zola. Du poete roman...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Utwory anonimowe (hiszpańska)
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barbolani Cristina: Ecos de Italia en el "Cancionero de Baena". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 141-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Calderon de la Barca Pedro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
321.artykuł: Ziomek Henryk: El papel de las mujeres en los dramas de honor de Calderon. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 79-85  szczegóły 
  Lope de Vega Felix
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziomek Henryk: Two proverb plays: Lope de Vega's "El perro del hortelano" and Alfred de Musset's "Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermee". Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 261-267  szczegóły 
  Quiroga Elena
323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłosińska-Nachin Agnieszka: El discurso interior, tecnica alternativa al dialogo (en "Algo pasa en la calle" de Elena Quiroga). Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 175-183  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Atwood Margaret
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Piusińska-Woźniak Maria: An American aspect of the search for the Canadian identity: Hugh MacLennan's "The precipice" and Margaret Atwood's "Surfacing". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 343-354  szczegóły 
  MacLennan Hugh
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
325.artykuł: Piusińska-Woźniak Maria: An American aspect of the search for the Canadian identity: Hugh MacLennan's "The precipice" and Margaret Atwood's "Surfacing". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 343-354  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Donelaitis Kristijonas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
326.artykuł: Kuzborska Alina: Das Bild Preussisch Litauens im 18. Jahrhundert im Werk von K. Donelaitis. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 179-188  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus
327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 160-162 (omów. wydania krytycznego przekładu starofrancuskiego: Boeces: De Cons...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźbiał Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 3 s. 348-349  szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 197-198  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
330.artykuł: Czarnecka Mirosława: Feministinnen, Autorinnen und der Geschlechterdiskurs um 1900. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 57-64 (nt. literatury kobiecej; m.in. o twórczości autorek: Lou Andreas-Salom...) szczegóły 
331.artykuł: Czejarek Karol: Der Naturalismus als literarische Stroemung in Deutschland und die naturalistische Aesthetik des Dramas. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 (2001) z. 4 s. 347-352  szczegóły 
332.artykuł: Grzesiuk Ewa: Plaedoyer fuer die "anthropologische Wende" in der germanistischen Aufklaerungsforschung in Polen. Eine Danksagung an meinen Meister. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 117-122  szczegóły 
333.artykuł: Jeszke Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 63-64 ([rec. ks.:] Anne Betten: Grundzuege der Prosasyntax. Stilpraegende Ent...) szczegóły 
334.artykuł: Klimowicz Mieczysław: La Constitution du 3 Mai 1791 et ses echos dans les litteratures polonaise et allemande. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 81-87  szczegóły 
335.artykuł: Kunicki Wojciech: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 397-399 ([rec. ks.:] Alois Wierlacher: Vom Essen in der deutschen Literatur. Ma...) szczegóły 
336.artykuł: Kwiecińska Grażyna: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 191193 ([rec. ks. zb.:] Unerledigte Geschichten. Der literarische Umgang mit N...) szczegóły 
337.artykuł: Kwiecińska Grażyna: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 195-197 (Klaus Schuhmann: Walter Hasenclever, Kurt Pinthus und Franz Werfel im ...) szczegóły 
338.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 192-194 ([rec. książki zbiorowej:] Aussenseiter der Aufklaerung. Red. Guenter H...) szczegóły 
339.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 189-191 ([rec. ks.:] Guenter Hartung: Deutschfaschistische Literatur und Aesthe...) szczegóły 
340.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 434-436 ([rec. ks.:] Guenter Hartung:Literatur und Welt. Vortraege. Leipzig 200...) szczegóły 
341.artykuł: Namowicz Tadeusz: Zur Semiologie kultureller Codes in der deutschen und polnischen Aufklaerung. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 81-87  szczegóły 
342.artykuł: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 458-460 ([rec. ks.:] Heiner Schmidt: Quellenlexikon zur deutschen Literaturgesc...) szczegóły 
343.artykuł: Wojtczak Maria: Deutsche literarische und nicht literarische Texte ueber den Konfessionalisierungsprozess im 19. Jahrhundert in der Provinz Posen. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 295-303  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popowski Maciej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 210-211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Jeszke Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 3 s. 339-343 ([rec. ks.:] Anne Betten: Sprachrealismus im deutschen Drama der siebzi...) szczegóły 
346.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 395-397 ([rec. ks.:] Ralf Schnell: Die Literatur der Bundesrepublik. Autoren, G...) szczegóły 
347.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 315-317 ([rec. ks. zb.:] Der deutsch-deutsche Literaturstreit oder "Freunde, es...) szczegóły 
348.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 447-449 ([rec. ks.:] Verrat an der Kunst? Rueckblicke auf die DDR-Literatur. Re...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
349.artykuł: Vahle Fritz: Probleme der Textbildung am Beispiel der Kinderlyrik. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 3 s. 201-208 (m.in. w utworach pisarzy: Reinhard Bernhof, Elisabeth Borchers, Bertol...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 315-317  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 363-365  szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czejarek Karol: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 417-420  szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chojnacka Małgorzata: "1000 Jahre Danzig in der deutschen Literatur" - wissenschaftliche Konferenz veranstaltet von dem Institut fuer Germanistik der Universitaet Gdańsk. Gdańsk, 9-11 Oktober 1997. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 321-323 (spraw....) szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 236-237 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Jabłkowska Joanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 385-387 ([rec. ks.:] Goetz Mueller: Gegenwelten. Die Utopie der deutschen Liter...) szczegóły 
356.artykuł: Jaroszewski Marek: Die Lyrik des Hambacher Festes. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 161-168 (święto ludowe z 27 V 1832 w Hambach w poezji lat trzydziestych XIX w....) szczegóły 
357.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Lyrische Gegenwelten - zum Polendiskurs bei Huchel, Bobrowski und Kunert. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 171-179  szczegóły 
358.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Die Verfassung vom 3. Mai 1791 und der Kościuszko-Aufstand in der deutschprachigen Literatur und Publizistik. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 383-390  szczegóły 
359.artykuł: Kuzborska Alina: Das Literarische Koenigsberg in Kalininingrad. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 427-433 (literatura niemiecka Prus Wschodnich odkrywana przez rosyjskich intele...) szczegóły 
360.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 193-195 ([rec. ks.:] Gerhard Rademacher: Von Eichendorf bis Bienek. Schlesien a...) szczegóły 
361.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 439-441 (omówienie zawartości Studia Germanica Gedanensia t. 5: 1998 pt....) szczegóły 
362.artykuł: Orłowski Hubert: Das Stereotyp "polnische Wirtschaft" in Spannungsfeld aufklaererische Modernisierungskritik. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 101-116  szczegóły 
363.artykuł: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 460-462 ([rec. ks.:] Hasso von Zitzewitz: Das deutsche Polenbild in der Geschic...) szczegóły 
364.artykuł: Stahl A.: Das Bild des Deutschen in der deutschsprachigen Literatur auslaendischer Autoren in der Bundesrepublik Deutschland. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 171-187  szczegóły 
365.artykuł: Watrak Jan, Winter Hans-Gerd: "Ich will mich aus deiner Geschichte harausschreiben" als Apostasie einer Vaterlosen Gesellschaft. Anmerkungen zu neueren "Vaterbuechern". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 189-200 (w literaturze niemieckiej lat 70-tych XX wieku....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Wydawnictwa (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
366.artykuł: Honsza Norbert: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 173-174 ([rec. ks.:] Fritz H. Landshoff: Querido Verlag, Amsterdam, Keizersgrac...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Organizacja nauki o literaturze (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
367.artykuł: Dąbrowska Jarochna: "Stillfragen". 30. Jahrestagung des Instituts fuer deutsche Sprache in Mannheim (15. - 17. Maerz 1994). Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 3 s. 303-306 (spraw....) szczegóły 
368.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): Germanistyka niemiecka - jej stan i jej przyszłość (Kilka uwag o kongresie Niemieckiego Stowarzyszenia Germanistów, który odbył się w Akwizgranie / Aachen w dniach od 11 do 14 września 1994). Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 41 (1994) z. 3 s. 287-297  szczegóły 
369.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): O problemach i tendencjach rozwojowych germanistyki niemieckiej (Refleksje z naukowego zjazdu Niemieckiego Stowarzyszenia Germanistów w Augsburgu w dniach od 6 do 9 października 1991). Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 251-258  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Dydaktyka literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
370.artykuł: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 249-250 ([rec. ks.:] Germanistik im Internet. Eine Orientierungshilfe. Red. Fra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
371.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jeszke Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 265-266  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Abegg Johann Friedrich
372.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golec Izabella: "Das Gespraech wechselte und immer konnte ich lernen". Johann Friedrich Abeggs Gespraeche in Koenigsberg 1798. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 81-89  szczegóły 
  Biermann Wolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
373.artykuł: Dubrowska Małgorzata: Wolf Biermann, zwischen politischem Engagement und lyrischer Dichtung. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 223-239  szczegóły 
  Bobrowski Johannes
    wiersze (alfabet tytułów)
374.wiersz: Bobrowski Johannes: Der Wachtelschlag. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 176-177  szczegóły 
  Boell Heinrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
375.artykuł: Honsza Norbert: Poszarpanae etiudy Heinricha Boella. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 143-145 (o twórcz....) szczegóły 
  Brecht Bertolt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
376.artykuł: Rieck Werner: Bertolt Brecht im Urteil Klaus Manns. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 381-404  szczegóły 
  Bruyn Guenter de
377.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ludorowska Halina: Erzaehlte Kindheit in Guenter de Bruyns Autobiographie "Zwischenbilanz". Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 227-240  szczegóły 
  Doeblin Alfred
378.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiecińska Grażyna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 195-198 (rec. ks.: Ursula Elm: Literatur als Lebenanschauung. Zum Ideengeschich...) szczegóły 
379.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiecińska Grażyna: "Sie sitzen in ihren eigenen Haeusern" - zu Alfred Doeblins "Reise in Polen". Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 169-176  szczegóły 
  Fontane Theodor
380.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rieck Werner: Theodor Fontanes "An der Elster" - poetischer Nachklang deutscher Polenlieder. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 109-122  szczegóły 
  Forster Georg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
381.artykuł: Bonter Urszula: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 454-456 ([rec. ks.:] Michael Ewert: "Vernunft, Gefuehl und Phantasie, im schoen...) szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    wiersze (alfabet tytułów)
382.wiersz: Goethe Johann Wolfgang: Der Fischer = Rybak. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 393-394 (tekst równległy w języku niemieckim i polskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
383.artykuł: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 415-416 ([rec. ks.:] Jochen Klauss: Charlotte von Stein. Die Frau in Goethes Na...) szczegóły 
384.artykuł: Lipiński Krzysztof: Poglądy J.W. Goethego na nieśmiertelność. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 217-226  szczegóły 
385.artykuł: Michaluk Marta: Die Person des Schauspielers im Weimarer Theater unter Goethes Leitung. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 391-401  szczegóły 
386.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 435-437 ([rec. ks.:] Heinz Hamm: Goethe und die franzoesische Zeitschrift "Le G...) szczegóły 
387.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 129-131 (rec. ks.: Waltraud Majerhofer: "Wilhelm Meisters Wanderjahre" und der ...) szczegóły 
388.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 194-195 ([rec. ks.:] Benedikt Jessing: Johann Wolfgang Goethe. Stuttgart, Weima...) szczegóły 
389.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michaluk Marta: Illusion und Wirklichkeit - Wilhelm Meisters schauspielerische Erfahrungen in der Kindheit und sein Theaterverstaendnis der fruehen Jugend. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 405-415  szczegóły 
  Grass Guenter
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popowski Maciej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 212-214  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Honsza Norbert: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 209-210  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
392.artykuł: Honsza Norbert: Eine Welt mit vielen Moeglichkeiten "Die Blechtrommel" - "Der Butt" - "Die Rettin". Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 163-179  szczegóły 
  Halbe Max
393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaroszewski Marek: Max Halbes Bekenntnis zu seiner westpreussischen Heimat in seinem Drama "Jugend". Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 363-369  szczegóły 
  Hauptmann Gerhart
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
394.artykuł: Knapik Piotr: Recepcja twórczości Gerharta Hauptmanna w Polsce pod zaborami (do 1914 r.). - Część II. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 291-313  szczegóły 
395.artykuł: Knapik Piotr: Recepcja twórczości Gerharta Hauptmanna w Polsce pod zaborami (do 1914 r.). - Część I. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 139-159  szczegóły 
  Hein Christoph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
396.artykuł: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 348-350 ([rec. ks.:] Chronist ohne Borschaft. Christoph Hein. Ein Arbeitsbuch, ...) szczegóły 
397.artykuł: Jaroszewski Marek: "Stalin, eine offene Wunde der sozialistischen Bewegung". Zur Abrechnung mit dem Stalinismus in Christoph Heins Prosawerken. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 153-164  szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytel Ewa: Das gestoere Umfeld des modernen Menschen. Ein zivilisationskritischer Versuch ueber Ch. Heins "Der fremde Freud", T. Bernhards "Frost" und A. Camus "Der Fremde". Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 207-221  szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wałowski Paweł: Zu einigen Aspekten Christoph Heins Literatur- und Geschichtsverstaendnisses anhand seines Romanerstlings "Horns Ende". Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 353-364  szczegóły 
  Heine Heinrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
400.artykuł: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 347-348 ([rec. ks.:] Walter Grab: Heinrich Heine als politischer Dichter. Franf...) szczegóły 
401.artykuł: Jaśtal Katarzyna: "Eine eigenthuemliche Ideenassociation...". Heinrich Heine und Gotthilf Heinrich Schubert. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 179-184  szczegóły 
  Herder Johann Gottfried von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
402.artykuł: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 361-363 ([rec. ks.:] Die Praegnanz des Dunklen. Gnoseologie - Aesthetik - Gesch...) szczegóły 
403.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 193-195 (rec. ks.: Hans Dietrich Irmscher: Johann Gottfried Herder. Stuttgart 2...) szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Johann Gottfried Herder 1744-1994. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 465-466  szczegóły 
  Heym Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
405.artykuł: Jaroszewski Marek: Das DDR-Bild in den Romanen von Stefan Heym. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 107-119  szczegóły 
  Hoffmann Ernst Theodor Amadeus
406.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnacka Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 456-457  szczegóły 
407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaroszewski Marek: Zum Verhaeltnis von Literatur, Malerei und Musik in E.T.A. Hoffmanns Erzaehlung "Meister Martin der Kuefner und seine Gesellen". Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 123-132  szczegóły 
  Huchel Peter
    wiersze (alfabet tytułów)
408.wiersz: Huchel Peter: Der polnische Schnitter. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 173-174  szczegóły 
409.wiersz: Huchel Peter: Landschaft hinter Warschau. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 174-175  szczegóły 
  Kluge Alexander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
410.artykuł: Dziuba Marek: Intermediale Erzaehltechniken bei Alexander KlugeL Film - Prosa. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 143-154  szczegóły 
  Konsalik Heinz G.
411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bialik Włodzimierz: "Die Ecstasy-Affaere". Heinz Guenther Konsaliks zeitkritischer Unterhaltungsroman?. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 149-163  szczegóły 
  Kunert Guenter
    wiersze (alfabet tytułów)
412.wiersz: Kunert Guenter: Der polnische Baum. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 178 (proza poetycka...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
413.artykuł: Dubrowska Małgorzata: Heimat in der Literatur - Guenter Kunerts Identitaetsverstaendnis. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 383-403  szczegóły 
  Lenz Jakob Michael Reinhold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: Watrak Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 37 (1990) z. 2 s. 231-232 (rec. ks.: Hans-Gerd Winter: J.M.R. Lenz. Stuttgart 1987...) szczegóły 
  Lessing Gotthold Ephraim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
415.artykuł: Dziergwa Roman: Lessing und die Freimaurerei. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 159-176  szczegóły 
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarychta Paweł: Lessings Grenzziehung zwischen der "Malarei" und "Poesie" in "Laokoon". Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 175-188  szczegóły 
  Mann Klaus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
417.artykuł: Rieck Werner: Bertolt Brecht im Urteil Klaus Manns. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 381-404  szczegóły 
  Mann Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
418.artykuł: Dziergwa Roman: "Ein anspruchvoller, aber wahrhaft herzerwaermender Aufenthall" - politisch-kulturelle Bedeutung des Warschauer Besuchs von Thomas Mann (12. - 15. Maerz 1927) und dessen Echo in der polnischen Presse. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 97-111  szczegóły 
  Maron Monika
419.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaroszewski Marek: Es ist "eine Schande, fuer Geld zu denken". Monika Maron ueber die Folgen des Kommunismus in der Roman "Stille Zeile Sechs". Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 369-380  szczegóły 
  Runge Irene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
420.artykuł: Dubrowska Małgorzata: Die Rekonstruktion der nicht vorhandenen Erinnerungen - Irene Rundes Weg zum Identitaetsfinden. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 353-360  szczegóły 
  Sachs Nelly
    wiersze (alfabet tytułów)
421.wiersz: Sachs Nelly: Schmetterling. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 289  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
422.artykuł: Watrak Jan: Reflexionen ueber ausgewaehlte Gedichte von Nelly Sachs. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 283-293 (z fragmentami wierszy...) szczegóły 
  Schwab Gustav Benjamin
423.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucharczyk Elżbieta: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 198-200  szczegóły 
424.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hałub Marek: Schwaben in den malerisch-romantischen Reisefuehrern Gustav Schwabs. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 123-130  szczegóły 
  Walser Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
425.artykuł: Jabłkowska Joanna: Die deutschen Tabubrueche. Am Beispiel der juengsten Texte von Martin Walser. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 147-159  szczegóły 
  Wedekind Frank
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 180-181 ([rec. ks.:] Rolf Kieser: Olga Pluemacher-Huenerwadel. Eine gelehrte Fr...) szczegóły 
  Weiss Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
427.artykuł: Golec Janusz: Ernst Weiss' Ueberlegungen zu Sprache, Literatur und anderen Kuensten. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 133-141  szczegóły 
  Werth Edeltraud
428.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaroszewski Marek: Edeltraud Werths Erinnerungen an Danzig. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 161-164 (rec. oryg....) szczegóły 
  Wezel Johann Carl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
429.artykuł: Grzesiuk Ewa: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 441-445 ([rec. ks. zb.:] Warum Wezel? Zum 250. Geburtstag eine Auklaerers. Red....) szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzesiuk Ewa: Johann Karl Wezels Auseinandersetzung mit dem stoischen Gluecksideal in dem Roman "Lebensgeschichte Tobias Knauts, des Weisen, sonst der Stammler genannt". Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 311-330  szczegóły 
  Wieland Christoph Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
431.artykuł: Kłańska Maria: Funktion der Religion in den spaeten Antike-Romanen Wielands. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 181-192  szczegóły 
  Wolf Christa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
432.artykuł: Ludorowska Halina: Christa Wolfs plastische Imagination oder das Denken in Bilder. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 55-168  szczegóły 
433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Eickenrodt Sabine: Zur Cranach-Rezeption in Christa Wolfs "Nagelprobe". Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 169-180  szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Hasła szczegółowe (portugalska) / Hasła osobowe (portugalska)
  Ferreira Vergilio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
434.artykuł: Łukaszyk Ewa: La mort de Dieu ou la naissance d'un homme nouveau? L'interrogation sur l'avenir de la culture europeenne dans l'oeuvre de Vergilio Ferreira (1916-1993). Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 185-196  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
435.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Katarzyna: The social axiology of "The secret agent" by Conrad and "The devils" by Dostoevsky. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 321-33  szczegóły 
  Tolstojj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
436.artykuł: Semczuk Antoni: Młody Lew Tołstoj i Oświecenie (W kręgu idei Mikołaja Nowikowa i Mikołaja Karamzina). Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 275-281  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Literatura współczesna (szwajcarska)
437.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tobiasz Ewa Aleksandra: Konferenz ueber die deutschsprachige schweizer Gegenwartsliteratur. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 466-469  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Antologie i zbiory (szwajcarska)
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
438.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 449-450 ([rec. antologii dramatów:] Kein einig Volk. Fuenf schweizerische Zeits...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Inglin Meinrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
439.artykuł: Górecka Marzena: Mystische Perspektive in der deutschschweizer Literatur der Zwischenkriegzeit: Meinrad Inglin. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 165-178  szczegóły 
  Loetscher Hugo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
440.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 154-156 ([rec. ks.:] Romey Sabalius: Die Romane Hugo Loetschers im Spannungsfel...) szczegóły 
  Walser Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
441.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Robert Walser. Lust an der Taeuschung. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 253-268 (o twórcz....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
442.artykuł: Jannuzzi Lina: Il romanzo storico nell'Italia meridionale (1839-1911). Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 249-263  szczegóły 
443.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 162-164 ([rec. ks.:] Luciano Stecca: Tradizione e innovazione. Studi sulla cult...) szczegóły 
444.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 4 s. 465-467 ([rec. ks.:] R. Bragantini: Il riso sotto il velame. La novella cinquec...) szczegóły 
445.artykuł: Serkowska Hanna: "Vivere in rosa per vivere in casa": Il rosa nel panorama letterario italiano del cinquantennio 1870-1920. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 185-192  szczegóły 
446.artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 213-214 ([rec. ks. zb.:] Konstruktive Provinz. Italienische Literatur zwischen ...) szczegóły 
447.artykuł: Tylusińska Anna: La fortuna del dramma romantico italiana in Polonia negli anni 1823-1863. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 307-319  szczegóły 
448.artykuł: Tylusińska-Kowalska Anna: La fortuna della lirica romantica italiana in Polonia nel Primo Ottocento. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 295-306 (recepcja twórczości poetów włoskich w Polsce w I połowie XIX wieku; m....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
449.artykuł: Kłos Radosław: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 248-249 ([rec. ks.:] G. Luti: Introduzione alla letteratura italiana del Novece...) szczegóły 
450.artykuł: Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 438-439 ([rec. ks.:] Monica Jansen: Il dibattito sul postmoderno in Italia. In ...) szczegóły 
451.artykuł: Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 436-438 ([rec. ks.:] Fulvio Senardi: Gli specchi di Narciso: aspetti della narr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Aleramo Sibilla
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
452.artykuł: Zancan Marina: Scrittrici italiane del Novocento - il caso Sibilla Aleramo. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 71-81  szczegóły 
  Amato Renato
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
453.artykuł: Rando Gaetano: Italy and New Zealand in the narrative of Renato Amato. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 265-273  szczegóły 
  Ariosto Ludovico
454.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Santoro Mario: La "Lena" Ariostesca: la gara con gli antichi. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 297-299  szczegóły 
  Capriolo Paola
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
455.artykuł: Serkowska Hanna: Il pedigree filosofico di Paola Capriolo. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 137-147  szczegóły 
  Carducci Giosue
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
456.artykuł: Wasyl Anna Maria: "O pitix" la figura d'Omero nelle poesie del Carducci. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 137-149  szczegóły 
  Casti Giambattista
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
457.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Le fonti letterarie delle novelle di G.B. Casti. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 177-185  szczegóły 
458.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Le traduzioni spagnole degli "Animali parlanti" di G.B. Casti. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 291-304  szczegóły 
  Castiglione Baldassare
459.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gallewicz Anna: Tra ideologia e realita: l'imagine della donna nel "Dworzanin polski" [Łukasza Górnickiego] e nel "Libro del Cortegiano" [Baldesara Castiglione]. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 417-429  szczegóły 
  Croce Benedetto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
460.artykuł: Ugniewska Joanna: La richezione di Benedetto Croce in Polonia. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 341-348  szczegóły 
  Dante Alighieri *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
461.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 371-372 ([rec. ks. zb.:] Dante Today. Toronto 1989....) szczegóły 
462.artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 387-389 ([rec. ks.:] Frano Ferrucci: Il poema del desiderio. Poetica e paession...) szczegóły 
463.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawski Kalikst: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 209-223 (sprost. Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 4 s. 482...) szczegóły 
  Fo Dario
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
464.artykuł: Serkowska Hanna: Nobel per Dario Fo - una parola nel dibattito. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 349-356  szczegóły 
  Gadda Carlo Emilio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
465.artykuł: Dygul Jolanta: Carlo Emilio Gadda. Nel labirinto dell universo. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 149-157  szczegóły 
466.artykuł: Gajda Joanna: Il motivo del bambino alienato nei racconti di Carlo Emilio Gadda. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 151-161  szczegóły 
  Goldoni Carlo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
467.artykuł: Anglani Bartolo: "L'autore a chi legge" tra mito e storia della riforma goldaniana. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 107-128  szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Anglani Bartolo: L'autore in maschera. Percorsi della finzione nei "Memoires" di Carlo Goldoni. Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 181-208  szczegóły 
  Guidiccioni Giovanni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
469.artykuł: Klimkiewicz Anna: Giovanni Guidiccioni. Tentazioni manieristiche di un petrarchista. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 83-95  szczegóły 
  Leopardi Giacomo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
470.artykuł: Ugniewska Joanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 203 ([rec. ks.:] Emanuele Severino: Il nulla e la poesia. Alla fine dell' e...) szczegóły 
471.artykuł: Ugniewska Joanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 215-216 (rec. ks.: Leopardi nella critica internazionale. Red. M. Santoro. Napo...) szczegóły 
472.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ugniewska Joanna: "Operette morali" di G. Leopardi: strutture e nuclei tematici. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 177-94  szczegóły 
  Livi Grazia
473.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 4 s. 319-320  szczegóły 
  Machiavelli Niccolo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
474.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 369-371 ([rec. ks.:] Filippo Grazzini: Machiavelli narratore. Morfologia e ideo...) szczegóły 
475.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lorch Maristella de P.: Laughter (risus) and women in the context of Machiavelli's "Commedia la Mandragola". Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 4 s. 369-384  szczegóły 
  Manzoni Alessandro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
476.artykuł: Tylusińska-Kowalska Anna: La fortuna di Alessandro Manzoni nella Polonia del primo ottocento. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 407-416 (recepcja twórcz. pisarza w Polsce w I połowie XIX w....) szczegóły 
  Morante Elsa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
477.artykuł: Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 202-204 ([rec. ks.:] Stefania Lucamante: Elsa Morante e l'eredita proustiana. F...) szczegóły 
478.artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: La funzione dell'emarginazione femminile nell'opera di Elsa Morante. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 87-96  szczegóły 
  Morazzoni Marta
479.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Serkowska Hanna: Un'interpretazione de "L'invenzione della verita" di M. Morazzoni come esperienza di rilettura (Dissoluzione del cossiddetto "complesso d'Arianna"). Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 289-296  szczegóły 
  Nievo Stanislao
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
480.artykuł: Rando Gaetano: Beyond beginnings - an introduction to the narrative works of Stanislao Nievo. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 195-208  szczegóły 
  Pirandello Luigi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
481.artykuł: Widłak Stanisław: Le basi linguistiche e filologiche della stilistica di L. Pirandello. Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 1 s. 19-26  szczegóły 
  Rosso di San Secondo Pier Maria
482.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bronowski Cezary: Una favola tra l'antico e il moderno - il dramma di Rosso di San Secondo nell'evocazione dei miti antichi. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 307-314  szczegóły 
  Sereni Vittorio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: Scrimieri Rosario: Lirica e racconto nella poesia di Vittorio Sereni. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 129-139  szczegóły 
  Todi Jacopone da
    wiersze (alfabet tytułów)
484.wiersz: Todi Jacopone da: Omo, tu se' engannato.... Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 477-478 (w języku oryginału...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
485.artykuł: Górecka Marzena: "Omo, tu se' engannato...". - la poesia mistica di Jacopone da Todi. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 477-488 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Tozzi Federigo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
486.artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: Campo visivo e campo poetico nell'opera di Federigo Tozzi. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 283-289  szczegóły 
487.artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: La natura animata e inanimata nei frammenti Tozziani. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 371-377  szczegóły 
488.artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: L'opera di F. Tozzi. Il bacio, il nome, la parola. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 165-175  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pilecka Ewa: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 1 s. 81-83  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
490.artykuł: Sinko Grzegorz: New aspects of theatre semiotics. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 281-289  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
491.artykuł: Aszyk Urszula: El mito de Don Juan en el theatro polaco. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 311-323 (mit Don Juana w dramacie polskim i obcym na scenach polskich XIX i XX ...) szczegóły 
492.artykuł: Ryba Janusz: Theatre de societe au siecle des Lumieres. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 131-139 (dot. XVIII-wiecznego teatru we Francji i w Polsce...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
493.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmieja Florian: Calderon en Lwów 1817-1831. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 151-158  szczegóły 
494.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: "King Lear" for Post-Communist Poland. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 397-411 (m.in. o polskich przekładach dramatu "Król Lir" i instenizacjach; sze...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Niemcy (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
495.artykuł: Michaluk Marta: Die Person des Schauspielers im Weimarer Theater unter Goethes Leitung. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 391-401  szczegóły