Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego]
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kozak Stefan: W stronę dobrosąsiedzkiej przyszłości - czyli o Polakach i Ukraińcach. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 102-118 (nt. mitów i stereotypów we wzajemnych kontaktach na przykładzie publik...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Apel intelektualistów polskich w sprawie akcji "Wisła". Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 154-155 (podp. m.in. przedstawiciele środowisk literackich i artystycznych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowosad Mikołaj: Problematyka ukraińska na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1995-1998. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 92-122 (wykaz bibliograficzny; m.in dotyczy literatury i wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skibniewski Andrzej: Problematyka ukrainoznawcza na łamach "Tygodnika Powszechnego" w latach 1994-1997. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 80-91 (wykaz bibliograficzny; m.in dotyczy literatury i wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łosowska Anna: Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 139-141  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berdychowska Bogumiła: Polsko-ukraińskie spotkanie naukowe. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Kozak Michał: Stosunki polsko-ukraińskie w Przemyślu na łamach polsko- i ukraińskojęzycznej prasy amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 153- (wykaz bibliograficzny; m.in. dotyczy literatury i wydarzeń kulturalnyc...) szczegóły 
8.artykuł: Kozak Stefan: W stronę dobrosąsiedzkiej przyszłości - czyli o Polakach i Ukraińcach. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 102-118 (nt. mitów i stereotypów we wzajemnych kontaktach na przykładzie publik...) szczegóły 
9.artykuł: Pawłyszyn Ołeh: Stosunki ukraińsko-polskie na łamach lwowskiej gazety "Mołodaja Hałyczyna" w 1997 roku. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 139-152 (wykaz bibliogr.; m.in. dot. literatury i wydarzeń kulturalnych; z not....) szczegóły 
10.artykuł: Siciak Anna: Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie na łamach dziennika "Rzeczpospolita" w 1997 r.. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 123-138 (wykaz bibliogr.; m.in. dot. literatury i wydarzeń kulturalnych; z not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Instytucje naukowe / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 1997 rok. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 5-18  szczegóły 
12.artykuł: Stępień Stanisław: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 1998 rok. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 5-22 (z Aneksami; z not. o Stanisławie Stępniu s. 238...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Traktat polsko-ukraiński [z 18 V 1992] a położenie mniejszości polskiej na Ukrainie. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 55-61 (nt. postanowień traktatu (artykuł 11, 14 i 15) dotyczących nauczania i...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    zgon (alfabet autorów)
14.zgon: Ad memoriam (Profesor Ryszard Łużny <10.09.1927-8.03.1998>). Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 234-235 (zmarł: 8 III 1998; wspomnienie pośmiertne podp. Pracownicy i współprac...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mateusz biskup krakowski *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Fenczak August S.: Extra catholicam ecclesiam veri sanctificii locus non est. Ekskluzywizm soteriologiczno-eklezjologiczny wobec chrześcijaństwa na Rusi w polskiej myśli teologicznej połowy XII wieku (Na przykładzie listu biskupa krakowskiego Mateusza do św. Bernarda z Clairvaux). Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 63-69  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Drweski Bruno: Badania orientalistyczne w Narodowym Instytucie Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu [INALCO]. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 208-211 (nt. dziejów uczelni, także nt. głównych trendów badawczych; z not. o B...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Część ogólna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Kupczynśkyj Ołeh: Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie i jego działalność wydawnicza. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 178-187 (od 1873; zawiera także wykaz bibliograficzny głównych publikacji towar...) szczegóły 
18.artykuł: Pilipowicz Włodzimierz: Charkowskie Towarzystwo Historyczno-Filologiczne. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 205-207 (nt. działalności od 1877 r., także wykaz wydawnictw i wybranych publik...) szczegóły