PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Młoda Polonistyka
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Dziurzyński Dariusz: Koncepcje impresjonizmu literackiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 35-42 (główne założenia...) szczegóły 
2.artykuł: Mrugalski Michał: Intertekstualność jako strategia czytania opisów dzieł sztuki. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 105-113 (dot. również koncepcji mimesis...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokryf
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Król Anna: Uczestnictwo Maryi w wydarzeniach pasyjnych - analiza porównawcza średniowiecznych opisów apokryficznych. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 91-101 (dot. "Rozmyślania przemyskiego", "Rozmyślań dominikańskich", "Żywota P...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitalamium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Machnowska Aldona: Epitalamium łacińskie - zarys historii gatunku (od starożytności do czasów Zygmunta Augusta). Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 259-269  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Chymkowski Roman: Lektury a wzory osobowe młodzieży uczącej się. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 173-178  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Dawidowicz Olga: Miejsce gier fabularnych w kulturze i literaturze. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 317-325 (m.in. na przykładzie fragmentu pamiętnika Emily Bronte...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Szlagowska Anna: Karol Szymanowski w poezji. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 61-66 (dot. utworów poświęconych Karolowi Szymanowskiemu autorstwa poetów: Jó...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Głażewski Jacek: Pojęcie grzechu pierworodnego w języku XVII-wiecznych elegii pokutnych. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 243-246 (na podstawie fragmentów utworów twórców: Kasper Miaskowski, Olbrycht K...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Wotlińska Anna: Symbolika kwiatów egzotycznych w poezji Młodej Polski. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 289-296 (na podstawie tekstów pisarzy: Czesław Ciepliński, Stanisława Szadurska...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Dębska Agnieszka: Poezja stanu wojennego. W zaklętym kręgu romantycznych mitów. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 17-23 (z fragm. wierszy m.in.: Tomasza Jastruna, Mieczysławy Buczkówny, Krzys...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Górski Robert: Dyskusja: "barbarzyńcy" i "klasycyści". Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 47-50 (o dwóch ścierających się poglądach na współczesną poezję reprezentowan...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 303 (dot. wyników II edycji konkursu...) szczegóły 
artykuł: Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 301 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 302 (wyniki II edycji konkursu; laureat: Joanna Mueller, wyróżnienia: Patry...) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 325-329 (wyniki konkursu i nagrodzone wiersze...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Poezja w Starej Dziekance. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 200-201 (nota sprawozdawcza z wieczoru poezji trojga poetów: Roberta Szydlika, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowska Katarzyna: Obraz kultury klasycznej w "Museionie". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 159-163  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulesza Joanna: "W Słońcu" jako pismo literackie. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 83-89  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wieczorek Marcin: Fenomen skutecznej działalności w kulturze. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 147-156  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Słowo od Redakcji. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 5 (wstęp do 1. numeru...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kępa Marcin: "Palcami". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 312 (profil czasopisma założonego przez Koło Polonistów Uniwersytetu Warsza...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Gzylewska Agnieszka, Żakiewicz Aleksandra: Wilno, Vilnius, Wilna. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 165-166 (dot. wyprawy do Wilna studentów Uniwersytetu Warszawskiego; sprawozdan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dandyzm, elegancja, moda (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Mędykowski Grzegorz: Mały przewodnik po dandyzmie i jego literackich wcieleniach. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 99-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciocha Dorota, Noskiewicz Anna: Sprawozdanie z seminarium poświęconego Tatrom w młodopolskiej literaturze. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 196-200  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Wotlińska Anna: Symbolika kwiatów egzotycznych w poezji Młodej Polski. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 289-296 (na podstawie tekstów pisarzy: Czesław Ciepliński, Stanisława Szadurska...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Szlagowska Anna: Karol Szymanowski w poezji. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 61-66 (dot. utworów poświęconych Karolowi Szymanowskiemu autorstwa poetów: Jó...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Porozmawiajmy o dawnej polonistyce. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 169-172 (wywiad; rozmawiały: Anna Fligiel, Anna Pycka...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Warszawski (doktoraty h.c.)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Marcin: Tadeusz Różewicz. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego 2001. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 147 (nota; z fot....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Nagroda im. Pawła Siekierskiego. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 169  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1996. Instytut Filologii Klasycznej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 203-204  szczegóły 
29.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1996. Instytut Filologii Słowiańskiej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 204-205  szczegóły 
30.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1996. Instytut Języka Polskiego [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 206-213  szczegóły 
31.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1996. Instytut Literatury Polskiej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 213-254  szczegóły 
32.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1997. Instytut Filologii Klasycznej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 219-221  szczegóły 
33.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1997. Instytut Filologii Słowiańskiej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 222-223  szczegóły 
34.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1997. Instytut Języka Polskiego [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 223-232  szczegóły 
35.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1997. Instytut Literatury Polskiej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 233-275  szczegóły 
36.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1997. Katedra Kultury [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 276-279  szczegóły 
37.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1998. Instytut Filologii Klasycznej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 331-332  szczegóły 
38.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1998. Instytut Filologii Słowiańskiej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 333-335  szczegóły 
39.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1998. Instytut Języka Polskiego [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 336-348  szczegóły 
40.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1998. Instytut Kultury Polskiej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 394-399  szczegóły 
41.artykuł: Bibliografia prac magisterskich za rok 1998. Instytut Literatury Polskiej [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 349-393  szczegóły 
42.artykuł: Bibliografia prac magisterskich. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 309-347 (prace magisterskie obronione w: Instytucie Filologii Klasycznej, Insty...) szczegóły 
43.artykuł: Bibliografia prac naukowych za rok 2000. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 351-382 (magisteria: Instytut Literatury Polskiej, Instytut Języka Polskiego, I...) szczegóły 
44.artykuł: Bibliografia prac naukowych za rok 2001. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 171-239 (prace licencjackie: Instytut Literatury Polskiej, Instytut Języka Pols...) szczegóły 
45.artykuł: Wykaz prac doktorskich obronionych w 1996 roku i przewodów habilitacyjnych przeprowadzonych na Wydziale Polonistyki [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 255-257  szczegóły 
46.artykuł: Wykaz prac doktorskich obronionych w 1997 roku i przewodów habilitacyjnych przeprowadzonych na Wydziale Polonistyki [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 280-282  szczegóły 
47.artykuł: Wykaz prac doktorskich obronionych w 1998 roku i przewodów habilitacyjnych przeprowadzonych na Wydziałe Polonistyki [Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 394-399  szczegóły 
48.artykuł: Wykaz prac doktorskich obronionych w 1999 r. i przewodów habilitacyjnych przeprowadzonych na Wydziale Polonistyki. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 362-366 (dot. Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Libera Zdzisław: "Nie lubię ironistów...". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 291-300 (wywiad nt. organizacji, celów i wartości studiów polonistycznych; rozm...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Włochy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: A.M.C.P.: Gawęda żartobliwa o polonistyce rzymskiej. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 303-304 (o Katedrze Literatury Polskiej na Uniwersytecie La Sapienza...) szczegóły 
51.artykuł: Jekiel Wojciech: O polonistyce florenckiej. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 301-302 (na Uniwersytecie we Florencji...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Warszawa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Fragmenty raportów studentów "Animacji kultury". Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 176-188 (fragmenty raportów z warsztatów i staży studentów specjalizacji "Anima...) szczegóły 
53.artykuł: Kalendarium Instytutu Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersyteu Warszawskiego] rok 1997/1998. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 318-324  szczegóły 
54.artykuł: Kalendarium Katedry Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Rok akademicki 1996/1997. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 212-218  szczegóły 
55.artykuł: Kalendarium Katedry Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 170-176  szczegóły 
56.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej za rok 1999. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 289-294  szczegóły 
57.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej za rok 2000. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 343-350 (oprac. Justyna Jaworska...) szczegóły 
58.artykuł: Lista osób, które w 1996 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 258-160  szczegóły 
59.artykuł: Lista osób, które w 1997 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 283-286  szczegóły 
60.artykuł: Lista osób, które w 1998 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 402-404  szczegóły 
61.artykuł: Stawska Monika: O działalności Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 157-159 (dot. m.in. działalności kulturalnej samorządu; zawiera listę członków ...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Towarek Joanna: Sprawozdanie z polonistycznych warsztatów naukowych w Kirach, 19-25 kwietnia 1998 r.. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 305-310  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
63.artykuł: Król Anna: Uczestnictwo Maryi w wydarzeniach pasyjnych - analiza porównawcza średniowiecznych opisów apokryficznych. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 91-101 (dot. "Rozmyślania przemyskiego", "Rozmyślań dominikańskich", "Żywota P...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milewska Agnieszka: "Legenda o św. Aleksym" jako lektura szkolna. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 103-111  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Jóźwicka Iga: Unde malum? Tradycja judeo-chrześcijańska w twórczości Jerzego Andrzejewskiego i Williama Goldinga (w kontekście pytania o ontologię zła). Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 75-83 (na podstawie powieści Williama Goldinga: "Wieża" i "Chrystus" oraz Jer...) szczegóły 
66.artykuł: Kurz Iwona: "Niebo gwiaździste znajduje się w samym człowieku" - ciało w twórczości Jerzego Andrzejewskiego. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 91-98  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cwiląg Anna: "Miazga" Jerzego Andrzejewskiego jako powieść autotematyczna. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 25-32  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Sadowski Witold: Oglądanie Białoszewskiego. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 259-267 (analiza elementów przestrzennych poezji Białoszewskiego...) szczegóły 
  Breza Tadeusz
    listy (alfabet tytułów)
69.listy: Breza Tadeusz: List[y] Tadeusza Brezy do Paula Cazina. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 230-232 (2 z 1961; z notą wstępną...) szczegóły 
  Broniewski Władysław
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciejewska Ewa: Dzieje jednego wersu (studium z krytyki genetycznej). Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 270-277 (ze wstępem: Zofia Mitosek: Broniewski w świetle krytyki genetycznej, s...) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewska Hanna: Jak poeta tworzył "Spowiedź". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 278-283 (ze wstępem: Zofia Mitosek: Broniewski w świetle krytyki genetycznej, s...) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krowiranda Krzysztofa: "Śmierć" Władysława Broniewskiego - próba analizy genetycznej. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 284-288 (ze wstępem: Zofia Mitosek: Broniewski w świetle krytyki genetycznej, s...) szczegóły 
  Brysacz Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
73.wiersz: Brysacz Piotr: Inwersja. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 327  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chrapowicki Jan Antoni
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrzanowska Katarzyna: "Diariusz" Jana Antoniego Chrapowickiego. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 17-24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Wójtowski Michał: Abramowski i Tołstoj. Paradygmatyczny spór. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 229-239 (dot. koncepcji zadań sztuki sformułowanej przez Marię Dąbrowską; m.in....) szczegóły 
  Dziurzyński Dariusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: DD: Wieczór w muzeum. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 202 (nota sprawozdawcza z wieczoru poetyckiego; Warszawa, 22 V 1996...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Ehrenberg Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Nowak Agata: Poglądy filozoficzno-estetyczne Gustawa Ehrenberga. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 112-119  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Felińska Ewa
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gambin Marta: Ewa Felińska i jej "Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie spisane". Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 25-35 (streszczenie pracy magisterskiej...) szczegóły 
  Fiszerowa Wirydianna
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rydzewska Małgorzata: O języku i stylu pamiętnika Wirydianny Fiszerowej. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 41-49  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Stawiarska Agnieszka: Witold Gombrowicz w latach międzywojennych. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 117-124  szczegóły 
  Gomulicki Juliusz Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Dąbrowski Marcin: Spotkanie z Profesorem Juliuszem Wiktorem Gomulickim w Uniwersytecie Warszawskim. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 277-278 (spotkanie odbyło się 20 X 1999...) szczegóły 
  Goszczyński Seweryn
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wierzchowska Joanna: Konotacja wyrazu "duch" w "Dzienniku Sprawy Bożej" Seweryna Goszczyńskiego. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 219-228  szczegóły 
  Grabowski Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Pieróg Agata: Michała Grabowskiego doktryna literacka i teoria powieści. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 279-287 (dot. teoretyczno- i krytycznoliterackiej twórczości autora...) szczegóły 
  Gradowski Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Gradowski Mariusz: Głos w sprawie Tomasza Niewiernego. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 326  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Grabowska Agata: Miłość przeciw przemijaniu. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 33-41  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Huelle Paweł
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gromadzki Stanisław: "Lektura wielowariantowa" jako rama dla interpretacji "Weisera Dawidka" Pawła Huelle. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 45-50  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ines Albert
    wiersze (alfabet tytułów)
87.wiersz: Ines Albert: Wanda, córka Kraka [epos; fragm.]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 224-229 (z notą wstępną o autorze Wojciecha Andrzeja Gordona, s. 223-224...) szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Papieski Robert: Przeciw rozpaczy. Jarosław Iwaszkiewicz i Czesław Miłosz w obliczu końca świata. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 97-105  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalski Mariusz: Przetłumaczyć czas. "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie Paula Cazina. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 235-241 (Les demoiselles de Wilko, wstęp Edmond Jaloux, Paris 1938...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karpiński Franciszek
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Traczyk Grażyna: Postać chłopa w polskim dramacie oświeceniowym. Bohater pseudochłopski w "Czynszu" Franciszka Karpińskiego. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 125-131  szczegóły 
  Kencki Patryk Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
91.wiersz: Kencki Patryk Kamil: Emballage. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 305  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Burkacki Michał: Biesiada w renesansowej poezji Jana Kochanowskiego. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 7-16  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duch Małgorzata: Fortuna - bogini szczęścia, jej stosunek wobec świata i czlowieka w "Pieśniach" Jana Kochanowskiego. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 20-32  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wszeborowska Hanna: Stylizacja na język potoczny w powieści Tadeusza Konwickiego "Rzeka podziemna, podziemne ptaki". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 208-218  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nakonieczna Katarzyna: Nowy Jork na mapie dziecięcej świadomości. O wizji Ameryki w "Dzienniku" Jana Lechonia. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 67-73  szczegóły 
  Lenartowicz Teofil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Bojko Monika: Z zagadnień Lenartowiczowskiej koncepcji sztuk. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 13-22  szczegóły 
97.artykuł: Tabaszewska Beata: Drzewa w poezji Teofila Lenartowicza. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 193-200  szczegóły 
  Leszczyński Samuel
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rokicki Łukasz: "Classicum nieśmiertelnej Sławy" Samuela Leszczyńskiego - alegoryczny panegiryk na peryferiach literatury barokowej. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 247-257 (interpretacja poematu...) szczegóły 
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Sucharska Małgorzata: Poetycki świat Ewy Lipskiej (lata 1967-1985). Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 129-138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Madras Aldona
    wiersze (alfabet tytułów)
100.wiersz: Madras Aldona: Dotknięta od niechcenia.... Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 201  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowski Mikołaj: Antropologiczny tragizm ("Konrad Wallenrod"). Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 107-115  szczegóły 
  Mickiewicz Władysław
    listy (alfabet tytułów)
102.listy: Mickiewicz Władysław: Listy Władysława Mickiewicza do Jana Działyńskiego. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 241-247 (9 listów z lat 1868-1870 dotyczących wydania pism Adama Mickiewicza, J...) szczegóły 
  Mikołaj z Wilkowiecka *
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrusiewicz Anna: "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka na tle dramatu misteryjnego w Europie i w Polsce. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 91-96  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Papieski Robert: Przeciw rozpaczy. Jarosław Iwaszkiewicz i Czesław Miłosz w obliczu końca świata. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 97-105  szczegóły 
  Mrugalski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
105.wiersz: Mrugalski Michał: Mały traktat poetycki. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 328  szczegóły 
  Mueller Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
106.wiersz: Mueller Joanna: Architektura średnioodwieczna. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 125  szczegóły 
107.wiersz: Mueller Joanna: Korekta. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 304  szczegóły 
  Mueller Stanisław Antoni
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kacprzak Małgorzata: Modernizowanie modernizmu - Stanisława Antoniego Muellera "Henryk Flis". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 53-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Korpysz Tomasz: Norwid dobrze ukryty (m.in. o pewnej rzeźbie). Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 129-134 (dot. odbioru twórczości pisarza oraz przedstawiającej go rzeźby autors...) szczegóły 
110.artykuł: Korpysz Tomasz: Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida w Roku Norwidowskim. Kalendarium. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 148-156 (dot. działalności Pracowni w 2001 roku; zawiera listę wydanych publika...) szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konecka Katarzyna: Rola kwiatów w "Quidamie" Cypriana Norwida. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 59-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ojdana Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
112.wiersz: Ojdana Dariusz: Odstworzenie. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 306-307  szczegóły 
  Osak-Rejmer Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
113.wiersz: Osak-Rejmer Agnieszka: List do Wirginii Woolf. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 126  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paolo Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
114.wiersz: Paolo Dariusz: Notatki z wczorajszego bankieciku.... Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 126-127  szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Dublak Katarzyna: Elementy secesji w poezji Kazimiery Zawistowskiej i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 33-43  szczegóły 
  Porębski Mieczysław
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiktorska-Zapała Julita: "Urodzeni z chaosu" - poetyka powieści postmodernistycznej na materiałe "Pana Z." Mieczysława Porębskiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 139-147  szczegóły 
  Potocki Jan
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuźma Marcin Jarosław: O konstrukcji słownej "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Jana Potockiego. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 35-39  szczegóły 
  Przesmycki Zenon
    listy (alfabet tytułów)
118.listy: Przesmycki Zenon: Listy Zenona Przesmyckiego do Kazimierza Woźnickiego. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 248-252 (3 listy z lat 1912-1928; podał do druku i koment. Grzegorz Paweł Bąbia...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    korespondencja (alfabet autorów)
119.korespondencja: Przybyszewski Stanisław: Henri Albert, "Listy niemieckie: Stanisław Przybyszewski". Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 252-255 (z koment. Dariusza Dziurzyńskiego s. 252-253...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sapkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Makowiecka Karolina: Fantasy Andrzeja Sapkowskiego - zabawa z czytelnikiem. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 89-99  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska Agata: Rycerz z duszą zgorzkniałego detektywa, czyli współczesny bohater romantyczny - wiedźmin Geralt z Rivii. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 51-59 (charakterystyka bohatera...) szczegóły 
  Schulz Bruno
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hoser Katarzyna: Barwny świat opowiadań Brunona Schulza. Analiza nazw barw występujących w zbiorze opowiadań "Sklepy cynamonowe". Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 55-62  szczegóły 
  Słoński Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Regulski Piotr: Twórczość poetycka Edwarda Słońskiego. Zarys monograficzny. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 123-127  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Dąbrowski Marcin: Juliusz Słowacki 1809-1849-1999. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 287-288 (nt. cyklu odczytów zorganizowanych przez Warszawski Oddział Towarzystw...) szczegóły 
125.artykuł: Gruszczyńska Elżbieta: Echo filozofii genezyjskiej w ostatnich lirykach Juliusza Słowackiego. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 51-58  szczegóły 
126.artykuł: Mirkowska Ewa: Ciemne wiersze Juliusza Słowackiego. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 113-124  szczegóły 
  Smolik Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Wojtkowska Marta: Poetycki kształt erotyków Jana Smolika. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 25-34 (na podstawie wierszy poety...) szczegóły 
  Staruch Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
128.wiersz: Staruch Magdalena: Ciało. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 201  szczegóły 
  Sufleta Izabela
    wiersze (alfabet tytułów)
129.wiersz: Sufleta Izabela: Gra słów. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 327  szczegóły 
  Szabłowska Sara
    wiersze (alfabet tytułów)
130.wiersz: Szabłowska Sara: Menora o siedmiu losach. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 329  szczegóły 
  Szop Iwona
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: DD: Wieczór w muzeum. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 202 (nota sprawozdawcza z wieczoru poetyckiego; Warszawa, 22 V 1996...) szczegóły 
  Szydlik Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
132.wiersz: Szydlik Robert: Motylu grudniowy.... Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 201  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świetlicki Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
133.wiersz: Świetlicki Marcin: Pogo. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 157-158  szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pomarańska Aneta: Nowoczesne formy taneczne w poezji pokolenia "bruLionu". Trans grupowy - czyli pogo w wierszu Marcina Świetlickiego. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 147-158 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tańska-Hoffmanowa Klementyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Wasilczuk Agnieszka: Królewiczowa i Księżniczka. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 133-146 (kobiety i ich problemy w twórczości Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej i ...) szczegóły 
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Wiśniewski Jarosław: Wizja "erotycznej Arkadii" w poezji Kazimierza Tetmajera. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 196-207  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urbanowska Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Wasilczuk Agnieszka: Królewiczowa i Księżniczka. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 133-146 (kobiety i ich problemy w twórczości Zofii Urbanowskiej i Klementyny Ta...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wieszczycki J. Adrian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Gurowska Anna: Utwory miłosne i żałobne Adriana z Wieszczyc Wieszczyckiego. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 42-52  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Tokarzewska Monika: Kształt i funkcje przestrzeni w utworach dramatycznych Stanisława Ignacego Witkiewicza. Od salonu do pokoju - pułapki. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 201-207  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świtkowska Dominika: Czy istnieje tylko jedno wyjście? Kilka uwag o kłopotach interpretatora ostatniej powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 309-316  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ociepa Justyna: Moc groteski i ironii. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 120-129  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zawistowska Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Dublak Katarzyna: Elementy secesji w poezji Kazimiery Zawistowskiej i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 33-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Diana: Rzeczownikowe nazwy uczuć w "Charitas" Stefana Żeromskiego. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 137-143 (dotyczy powieści "Charitas" będącej ostatnią częścią "Walki z szatanem...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Lepianka Grzegorz: Kino DOGMY. Ingmar Villqist a dramat skandynawski na przełomie XIX i XX wieku. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 135-141 (dot. inspiracji twórczością Henryka Ibsena i Augusta Strindberga w fil...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Szyszkowska Ewelina M.: Dwa typy literatury popularnej. Na przykładzie serii "Harlequin-Romance" i "Sagi o ludziach lodu" [Margit Sandemo]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 186-195  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Leszczyńska Joanna: Obraz wiły w pieśniach ludowych obszaru językowego serbsko-chorwackiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 73-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Dick Philip K.
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jędrzejczak Marcin: Czasoprzestrzeń "Valisa" Philipa K. Dicka. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 59-68  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Golding William Gerald
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Jóźwicka Iga: Unde malum? Tradycja judeo-chrześcijańska w twórczości Jerzego Andrzejewskiego i Williama Goldinga (w kontekście pytania o ontologię zła). Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 75-83 (na podstawie powieści Williama Goldinga: "Wieża" i "Chrystus" oraz Jer...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Crijević Ilija
    wiersze (alfabet tytułów)
149.wiersz: Crijević Ilija: Ad regem ladislavum. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 335-336 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
150.wiersz: Crijević Ilija: Do króla Władysława. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 336-337 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
151.wiersz: Crijević Ilija: Elegia ad Flaviam - Elegia 7 [z tego cyklu:] Non ego fila.... Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 339-340 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
152.wiersz: Crijević Ilija: Elegie dla Flavii - Elegia 7 [z tego cyklu:] Nie przeklinam teraz.... Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 340-341 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
153.wiersz: Crijević Ilija: Epitafium na Iliję. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 338 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
154.wiersz: Crijević Ilija: Epitaphium aeli. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 338 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
155.wiersz: Crijević Ilija: In bibliothecam. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 338 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
156.wiersz: Crijević Ilija: In bombardam. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 339 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
157.wiersz: Crijević Ilija: Na armatę. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 339 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
158.wiersz: Crijević Ilija: Na bibliotekę. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 338 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
159.wiersz: Crijević Ilija: Oda do Raguzy. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 334-335 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
160.wiersz: Crijević Ilija: Ode in Rhacusam. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 334 (z notą o autorze na s. 333...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Mitrović Miriana: Ilija Crijević - poeta laureatus. Wybór wierszy. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 333-341 (nota o autorze; zawiera tłumaczenia i oryginały jego wierszy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kolar Jiri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Staszewska Marta: Świat symboli Jirego Kolara. Elementy stałe i zmienne metody twórczej. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 181-191  szczegóły 
  Weiner Richard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Pająk Patrycjusz: Egzystencjalizm w prozie Richarda Weinera. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 145-156  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mackiewicz Tomasz: U granic mowy i wyobraźni. Szkic o późnej prozie Samuela Becketta. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 295-300  szczegóły 
  Cazin Paul
    listy (alfabet tytułów)
165.listy: Cazin Paul: [List do Henryka Bireckiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 232-233 (kopia listu z 1962 do ambasadora polskiego we Francji przesłana Tadusz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristophanes *
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Masłowski Paweł: Zmiana osoby mówiącej w komedii attyckiej - kryteria dystrybucji. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 100-106 (w pracach: J.C.B. Lowe: The manuscript evidence for changes of speaker...) szczegóły 
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
167.artykuł: Górska Anna Justyna: Mimesis u Arystotelesa. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 41-53 (dot. poetyki, naśladownicta, celu sztuki naśladowczej, przyjemności w ...) szczegóły 
  Chariton *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Popiołek Magdalena: Chariton jako uczeń Menandra. Wpływ Komedii Nowej na romans starożytny. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 117-122  szczegóły 
  Homeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Mojsik Tomasz: Nie tylko Muzy. Pewne aspekty wyobrażeń Greków epoki archaicznej o poezji i jej źródłach. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 125-135 (dot. Muz w poezji Homera i Pindara...) szczegóły 
  Pindaros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Mojsik Tomasz: Nie tylko Muzy. Pewne aspekty wyobrażeń Greków epoki archaicznej o poezji i jej źródłach. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 125-135 (dot. Muz w poezji Homera i Pindara...) szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Mączyńska Agnieszka: Platońska koncepcja poety i poezji. Poezja jako zagrożenie dla społeczeństwa idealnego. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 271-277  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Garnyte Beata: Nazwy chorób i nazwy nosicieli chorób w Biblii. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 37-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
173.artykuł: Morawski Marcin: Septuaginta w Ewangelii według św. Mateusza. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Cicero Marcus Tullius
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Równy Sebastian: O osiemnastowiecznych przekładach "Pro Marcello". Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 157-174 (dot. przekładów: Ignacego Nagurczewskiego, Adama Tołoczki, Stanisława ...) szczegóły 
  Lucanus Marcus Annaeus
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witkowska Katarzyna: Katon - bohater "Farsalii" Lukana jako mędrzec stoicki wobec wojny, fortuny i fatum. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 9-16  szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Mielczarek Adam: Różnorodność wpływu Owidiusza na kulturę Europy XVII i XVIII wieku. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 17-24  szczegóły 
  Seneca Minor Lucius Annaeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
177.artykuł: Staniszewska Agnieszka: Istota więzi rodzinnych według Seneki. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 175-180  szczegóły 
Literatury obce / Literatura norweska / Hasła szczegółowe (norweska) / Hasła osobowe (norweska)
  Sandemo Margit
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szyszkowska Ewelina M.: Dwa typy literatury popularnej. Na przykładzie serii "Harlequin-Romance" i "Sagi o ludziach lodu". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 186-195  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bakhtin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
179.artykuł: Kozyra Dariusz: Bachtinologia w amerykańskich badaniach literackich. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 69-81  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Nastasijevic Momcilo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Różycki Norbert: Koncepcja słowa poetyckiego w publicystyce Momcila Nastasijevicia. Młoda Polonistyka 2002 r.5 (2001) s. 297-307 (m.in. np. roli muzyki w poetyckiej koncepcji poety...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Literatura ludowa (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Lewandowska Urszula: Słoweńskie ludowe zamawianie lecznicze. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 68-79 (z przykładowymi tekstami formuł...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Kveder Zofka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Łyżwa Grażyna: Obraz kobiety w twórczości Zofki Kveder. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 95-103 (m.in. nt. zainteresowań pisarki ruchami emancypacyjnymi oraz feminizme...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Calvino Italo
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpowicz Agnieszka: QFWFG. Biografia i kosmogonia w "Opowieściach kosmikomicznych" Itala Calvina. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 85-93  szczegóły 
  Dante Alighieri *
    proza (alfabet tytułów)
184.proza: Dante Alighieri: De vulgaro eloquentia. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 79-89 (przekład fragmentu traktatu, obejmujący rozdziały I-VII księgi pierwsz...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Cieplak Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
185.artykuł: Jarosz Edyta: Młodsi zdolniejsi? Inscenizatorski dialog Piotra Cieplaka z Leonem Schillerem i Kazimierzem Dejmkiem. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 63-77 (dot. inscenizacji "Historyji o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Piasta Agnieszka: Warsztat teatralny jako forma poszukiwania mitu. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 137-146  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sympozjum naukowe "Misteria, inicjacje" - Kraków, 14-16 X 1999. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 279-280 (sprawozdanie z sympozjum...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Warszawa: Kabaret Moralnego Niepokoju
    artykuły (alfabet autorów)
188.artykuł: Zbieć Rafał: Kabaret Moralnego Niepokoju. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 188-193 (powstanie i pierwsze programy...) szczegóły 
     Węgajty (woj. Olszt.): Teatr Wiejski "Węgajty"
    artykuły (alfabet autorów)
189.artykuł: Bogusławska Magdalena: Monografia "spektaklu domowego" Teatru Wiejskiego "Węgajty". Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 7-12  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górecki Marcin: Alternatywa dla teatru - scena OFF Łódzkich Spotkań Teatralnych. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 143-145 (sprawozdanie z edycji Sceny OFF Łódzkich Spotkań Teatralnych, 1-2 XII ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodorska Marta: Próba uaktualnienia problematyki "Lalki" Bolesława Prusa przez W. Hasa i R. Bera w adaptacjach filmowych. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 23-33  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodorska Marta: Próba uaktualnienia problematyki "Lalki" Bolesława Prusa przez W. Hasa i R. Bera w adaptacjach filmowych. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 23-33  szczegóły